ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati javaslat Az előterjesztést készítette: Oktatási, Kulturális és Sportiroda Véleményezésre megkapta: Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság Oktatási Bizottság Pénzügyi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: február 10.

2 Tisztelt Közgyűlés! 1. A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kincstári Vagyonigazgatóság között december 20. napján kelt szerződés alapján a dorozsmai szélmalom állami tulajdonból ingyenesen önkormányzatunk tulajdonába került. Ezt követően az ingatlant Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere február 16. napjától a Petőfi Sándor Művelődési Ház ingyenes használatába adta. A művelődési ház az ingatlant átvette, azt működteti, ugyanakkor az alapító okiratába a működést szolgáló vagyon körébe nem került felvételre. Előterjesztésünk ezt a hiányt kívánja pótolni. 2. A jogszabályi előírások, a költségvetési szervek által jelzett észrevételek, valamint a különböző ellenőrzések tapasztalatai alapján 2009 májusában megtörtént az intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata. A pénzügyminiszter a 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztatóban meghatározta az államháztartási szakfeladatok rendjét, melyet az elemi költségvetés tervezése során először a évre vonatkozóan kell alkalmazni. Az új szakfeladatrend átvezetése az alapító okiratokon szintén 2009 májusában történt meg. A módosítás során néhány kiegészítő tevékenység - amelyeket egyébként jelenleg is végez az intézmény - nem került be a Százszorszép Gyermekház módosított alapító okiratába. Előterjesztésünkkel ezt is pótolni kívánjuk. 3. A Közgyűlés 588/2009. (XII.11.) Kgy. számú határozatával a Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata kezeléséből január 1-jével elvont ingatlanok miatt vált szükségessé az intézmény alapító okiratának, a feladatellátást szolgáló vagyont érintő módosítása. 4/A.) A Somogyi-könyvtár kérésére a Szeged, Zentai u. 31. szám alatti 21877/2. hrsz.-ú ingatlan megosztásra került. Ennek megfelelően a 21877/3. hrsz.-ú ingatlanon 5399 m 2 alapterületen iskola (Wesley János Általános Iskola és Középiskola) működik, a 21877/4 hrsz.-ú, 450 m 2 alapterületen pedig a Klebelsberg-telepi fiókkönyvtár. Az önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelet alapján a 21877/4. hrsz.-ú ingatlanrész az NGSZ használatából elvonásra, míg a Somogyi-könyvtár ingyenes használatába kerül. A területmegosztás az alapító okirat 19. pontját érinti. 4/B.) január 1-től a 11/2009.(XII.31.) PM tájékoztató új szakfeladatszámmal látta el a könyvtár alaptevékenységét, amely az alapító okirat 13. pontjában a Nemzeti könyvtári feladatokat érinti. 4/C.) A Somogyi-könyvtár az 552/2003. (VI.20.) Kgy. sz. határozatával, mint preferált szervezet bérli raktározás céljából a Szeged, Bocskai u. 7. sz. alatti 127 m 2 alapterületű helyiséget. Mivel a helyiség raktározás céljára alkalmatlanná vált, a könyvtár leadja a bérleményt és helyette az irattárolás céljára alkalmas, 2004 óta üresen álló Szeged, Tapolcsányi u. 2. szám alatti 68 m 2 -es helyiséget kívánja határozatlan időre preferáltként bérelni. A bérleménycsere miatt vált szükségessé az intézmény alapító okiratában szereplő 5. pont módosítása. 5. A Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye rendszeresen vállal rendezvényszervezést intézményeknek és az Önkormányzat számára is. Ennek elszámolásához szükséges az alapító okirat kiegészítése az egyéb oktatást kiegészítő tevékenység szakfeladattal. 6. A Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye részt szeretne venni a közoktatás-fejlesztést szolgáló támogató hálózatban a Délalföldi régió területén. A végzett tevékenység a jó gyakorlatok átadásával valósulna meg, és a későbbiekben pályázat útján kívánják megszerezni a referencia intézmény címet, melynek egyik kritériuma az alapító okirat bővítése a pedagógiai-szakmai szolgáltatás tevékenységgel. Ezért vált szükségessé az alapító okirat szakfeladatainak a pedagógiai szakmai szolgáltatással történő kiegészítése. Több általános iskola (Alsóvárosi Általános Iskola, Béke Utcai Általános Iskola, Fekete István

3 Általános Iskola, Jerney János Általános Iskola, Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tisza-parti Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Általános Iskola) és az Óvodák Igazgatósága is mivel a TÁMOP pályázat keretében részt vesznek a kompetencia alapú oktatás megvalósításában - szeretnék kiegészíteni alapító okirataikat a pedagógiai szakmai szolgáltatások kiegészítő feladattal. Ezzel lehetőségük lesz, hogy a jövőben, az érdeklődő oktatási intézmények számára a szerzett gyakorlati tapasztalatokat, a kidolgozott szakmai anyagokat továbbadják, értékesítsék. Továbbá a referencia intézmény cím megszerzésére is módjuk lesz. 7. A szakképző intézmények profiltisztítása érdekében a Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Szeged-Móravárosi Tagintézményében kifutó rendszerben megszűnik a járműfényező szakma oktatása, amit a Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Csonka János Tagintézménye vesz át a 2010/2011. tanévtől. Ezért az intézményben a pedagógiai program alapján oktatható OKJ-s szakmák listáját a járműfényező szakmával szükséges kiegészíteni. 8. A Makkosházi Általános Iskola közösségei az intézmény nevének megváltoztatására kérnek engedélyt a fenntartótól. Szeretnék, ha az intézmény neve Bonifert Domonkos Általános Iskola lenne. A 2002-ben elhunyt neves pedagógus, Bonifert Domonkos kutatási területe a matematika tanításának módszertana volt, melyet kivételes matematikai, pedagógiai ismeretei, valamint tanítási tapasztalatai alapján magas szinten oktatott és alkalmazott. A matematika tantárgyat emelt szinten oktató Makkosházi Általános Iskola nevében is szeretné jelezni tiszteletét az elismert tanáregyéniség iránt, aki igazi értéket képviselő példakép az iskola tanulói számára. A névváltozással az iskola valamennyi közössége (alkalmazottak, iskolaszék, szülői közösség, diákönkormányzat) egyetért. Bonifert Domonkos felesége és gyermekei nyilatkozatban rögzítették hozzájárulásukat a névfelvételhez. 9. A Petőfi Sándor Általános Iskola a székhelyén meghatározott felvehető maximális tanulólétszám módosítását kéri. Az intézményvezető tájékoztatása szerint a székhelyen folyó pedagógiai program szerinti oktatást a szülők szívesen választják és ezért egyre több tanulót kívánnak beíratni. Az épület és az osztálytermek befogadó képessége biztosítja a megemelkedett tanulólétszám befogadását. A jelenleg meghatározott 220 fő helyett 240-re szeretné módosítani a felvehető maximális tanulólétszámot. 10/A. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívást tett közzé a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Bentlakásos intézmények korszerűsítésére címmel, TIOP / kódszámon. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata A társadalmi változásokra komponált adekvát válasz a gyermekvédelemben Szegeden című, fenti kódszámú pályázati felhívásra benyújtott pályázatával összesen Ft támogatást nyert. A pályázati forrásból a 16 férőhelyes Dr. Waltner Károly Otthon Fiú Speciális Gyermekotthonának a Szeged, Budai Nagy Antal u. 51. szám alatti telephelyen történő kialakítása folyik. A kivitelezési munkálatok tervezett befejezésének várható időpontja: június 02. Az intézmény vezetője kezdeményezte, hogy az új épületben helyet kapó tagintézményt nevezze el a fenntartó Szeged híres szülöttéről Juhász Gyula költőről, tekintettel arra, hogy nincs önkormányzati fenntartásban működő intézmény, amely a költő nevét viselné. További magyarázatként szolgál, hogy Juhász Gyula több műve szól Tápéról (A tápai Krisztus, Tápai dél, Tápén, Tápai lagzi stb.), valamint az említett Tápéi Krisztus szobra is csak néhány száz méterre található az intézmény épületétől.

4 Így a Fiú Speciális Gyermekotthonnak a Szeged, Budai Nagy Antal u. 51. szám alá történő költözésével egyidejűleg nevének megváltoztatására is sor kerülne Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Dr. Waltner Károly Otthon Juhász Gyula Ifjúsági Otthona elnevezéssel. Fentiek alapján SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon Alapító Okiratában a 3. A költségvetési szerv telephelyei, a 4. Működési (felvételi) körzete és a 17. "A feladatellátásra szolgáló vagyon" pontjának módosítása indokolt augusztus 01-jei hatállyal. 10/B. Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztató, valamint az államháztartási szakfeladatok rendje használatának útmutatójáról és a szakfeladatok tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztató módosításáról szóló 11/2009. (XII. 31.) PM tájékoztató alapján - az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 92. (3) bekezdésében előírtak figyelembe vételével - azok a tevékenységek, melyeknek kiadásai fedezetéül - akár csak részben - támogatás szolgál, kivétel nélkül alaptevékenységnek minősítendők. Az előzőekben foglaltaknak megfelelően SZMJVÖ Bölcsődéi Alapító Okiratában a kiegészítő tevékenységek közül a Gyermekek napközbeni ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások: Időszakos gyermekfelügyelet működtetése és Játszócsoport (játszóház) működtetése bölcsődés korú gyermekek számára - Szeged, Siha köz 4 szám alatti telephelyen. szakfeladat átkerül az alaptevékenységek közé. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslatok elfogadására. Szeged, február 10. Tisztelettel: Dr. Solymos László

5 1. sz. határozati javaslat. Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése február... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2010. (II. ) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Várospolitikai alpolgármester 9524/2010. ikt. számú előterjesztését Alapító okiratok módosítása tárgyában, és az alábbi határozatot hozta: 1. A közgyűlés január 1. hatállyal a Petőfi Sándor Művelődési Ház alapító okiratát jelen határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen határozat 2. sz. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 302/2009. (V. 15.) Kgy. sz. határozattal jóváhagyott alapító okiratát. 2. A közgyűlés utasítja az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon az alapító okiratnak az alapdokumentumokon történő átvezetéséről. Felelős: az intézmény vezetője Határidő: március 31. Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalt, a Kabinetet, a Közgazdasági Irodát, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát, az NGSZ-t, a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságát, valamint az érintett intézményt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Kmf. Dr. Botka László s.k. polgármester Dr. Mózes Ervin s.k. címzetes főjegyző A kivonat hiteléül:

6 A.../2010. ( ) Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Petőfi Sándor Művelődési Ház alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat kiegészül a "3. Az intézmény telephelye" sorral az alábbiak szerint, és a sorok átszámozódnak sorokká. 3. Az intézmény telephelye: Dorozsmai Szélmalom 6791 Szeged, Szélmalom u. 2/A 2. Az alaptevékenység az alábbiak szerint módosul: 11. Alaptevékenység: Szakágazati rend szerint: M.n.s. Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 3. A kiegészítő tevékenység az alábbiak szerint módosul: 12. Kiegészítő tevékenység: nincs Szakfeladatrend szerint: Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 4. A feladatellátást szolgáló vagyonra vonatkozó rész az alábbiak szerint módosul: 16. A feladatellátást szolgáló vagyon: A 2. pont szerinti ingatlan az alábbi földhivatali adatokkal: tul. lap száma: 113, hrsz.: 14, a 3. pont szerinti ingatlan: hrsz.: 2598, továbbá az intézmény leltára, vagyonnyilvántartása szerinti ingó vagyon.

7 A.../2010. ( ) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Petőfi Sándor Művelődési Ház 2. Az intézmény székhelye: 6791 Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u Az intézmény telephelye: Dorozsmai Szélmalom 6791 Szeged, Szélmalom u. 2/A 4. Az intézmény működési köre: Szeged város - elsősorban Kiskundorozsma településrész 5. Az alapító és a fenntartó neve, székhelye: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér ) 6. Irányító szerve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér ) 7. Az intézményvezető megbízásának rendje: 8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 9. Az intézmény tevékenységi jellege, típusa: 10. Jogszabályban meghatározott közfeladat: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bek. és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 23. alapján. Közalkalmazotti jogviszony (1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról) Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről, évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről) Közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény Közművelődési tevékenység TEÁOR 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 11. Alaptevékenység: Szakágazati rend szerint: M.n.s. Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Szakfeladatrend szerint: Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 12. Kiegészítő tevékenység: nincs 13. Kisegítő tevékenység: nincs 14. Vállalkozási tevékenysége és

8 arányának felső határa a szerv kiadásaiban: nincs 15. Általános forgalmi adó alanyiság: nem 16. A feladatellátást szolgáló vagyon: A 2. pont szerinti ingatlan az alábbi földhivatali adatokkal: tul. lap száma: 113, hrsz.: 14, a 3. pont szerinti ingatlan: hrsz.: 2598, továbbá az intézmény leltára, vagyonnyilvántartása szerinti ingó vagyon. 17. A vagyon feletti rendelkezés joga: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló közgyűlési rendelet szerint 18. Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő és az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait a Nevelési-oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata látja el Jóváhagyta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése.../2010. ( január 1. napjától. ) Kgy. sz. határozatával, hatályos

9 Kivonat 2. sz. határozati javaslat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése február... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2010. (II. ) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Várospolitikai alpolgármester 9524/2010. ikt. számú előterjesztését Alapító okiratok módosítása tárgyában, és az alábbi határozatot hozta: 1. A közgyűlés január 1. hatállyal a Százszorszép Gyermekház alapító okiratát jelen határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen határozat 2. sz. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 309/2009. (V. 15.) Kgy. sz. határozattal jóváhagyott alapító okiratát. 2. A közgyűlés utasítja az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon az alapító okiratnak az alapdokumentumokon történő átvezetéséről. Felelős: az intézmény vezetője Határidő: március 31. Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalt, a Kabinetet, a Közgazdasági Irodát, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát, az NGSZ-t, a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságát, valamint az érintett intézményt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Kmf. Dr. Botka László s.k. polgármester Dr. Mózes Ervin s.k. címzetes főjegyző A kivonat hiteléül:

10 A.../2010. ( ) Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Százszorszép Gyermekház alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 11. Alaptevékenység: Szakágazati rend szerint: M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Szakfeladatrend szerint: Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Gyermekek egyéb napközbeni ellátása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 12. Kiegészítő tevékenység: Szakfeladatrend szerint: Üdülői szálláshely-szolgáltatás Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

11 A /2010. ( ) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Százszorszép Gyermekház 2. Az intézmény székhelye: 6721 Szeged, Kálvin tér Az intézmény telephelyei: 1. Alkotóház (Szeged, Külterület 27.) 2. Belvárosi Klub (6720 Szeged, Bocskai u. 6.) Százszorszép Klub (6720 Szeged, Kálvin tér 7.) 4. Az intézmény működési köre: Szeged város és térsége 5. Az alapító és a fenntartó neve, székhelye: 6. Irányító szerve: 7. Az intézményvezető megbízásának rendje: 8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 9. Az intézmény tevékenységi jellege, típusa: 10. Jogszabályban meghatározott közfeladat: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér ) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér ) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bek. és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 23. alapján. Közalkalmazotti jogviszony (1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról) Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről, évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről) Közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény Közművelődési tevékenység TEÁOR 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 11. Alaptevékenység: Szakágazati rend szerint: M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Szakfeladatrend szerint: Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Gyermekek egyéb napközbeni ellátása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 12. Kiegészítő tevékenység: Szakfeladatrend szerint: Üdülői szálláshely-szolgáltatás

12 Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 13. Kisegítő tevékenység: nincs 14. Vállalkozási tevékenysége és arányának felső határa a szerv kiadásaiban: nincs 15. Általános forgalmi adó alanyiság: nem 16. A feladatellátást szolgáló vagyon: Az intézmény leltára, vagyonnyilvántartása szerinti ingó vagyon 2975/1, 2975/2, 01351/13, 2951/B/1, 2970/B/1 helyrajzi számú ingatlanok 17. A vagyon feletti rendelkezés joga: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló Közgyűlési rendelet szerint 18. Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Jóváhagyta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése.../2010. ( ) Kgy. sz. határozatával, hatályos január 1. napjától.

13 3. sz. határozati javaslat. KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése február napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből /2010. (II. ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Várospolitikai alpolgármester 9524/2010. ikt. sz. előterjesztését az Alapító okiratok módosítása tárgyában, és az alábbi határozatot hozta: 1. A Közgyűlés felkéri az NGSZ igazgatóját, hogy az intézmény alapító okiratába felvett Szeged, III. kerület, belterület 21877/2 hrsz.-ú ingatlant a számviteli nyilvántartásában január 1-ei határnappal ossza meg, illetve a megosztást követően a Szeged III. kerület 21877/4 hrsz.-ú ingatlant a számviteli nyilvántartásból vezesse ki, a számviteli bizonylatokat a Somogyi-könyvtár részére adja át, illetve az intézménnyel a birtokba adási-átvételi eljárást jegyzőkönyv felvételével, vagyonleltárral folytassa le. Felelős: az intézmény vezetője Határidő: április A Közgyűlés január 1-jei hatállyal a Nevelési - Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata intézmény alapító okiratát jelen határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja, és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 304/2009.(V.15) Kgy. sz. határozattal jóváhagyott alapító okiratát. 3. A Közgyűlés január 1-jei hatállyal jóváhagyja a Nevelési - Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata intézmény alapító okiratát jelen határozat 2. sz. mellékletétét képező, egységes szerkezetben foglalt alapító okiratát. 4. A Közgyűlés utasítja az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon az alapító okiratnak az alapdokumentumukon történő átvezetéséről. Felelős: az intézmény vezetője Határidő: április 1. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalt, a Kabinetet, a Közgazdasági Irodát, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát, valamint az intézményt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Kmf. Dr. Botka László Dr. Mózes Ervin Polgármester címzetes főjegyző A kivonat hiteléül:

14 A /2010. ( ) Kgy. sz. határozat 1. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról szóló évi CV. törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 12. Alaptevékenysége: Szakágazati rend szerint: Számviteli, könyvvizsgálói adószakértői tevékenység Műszaki vizsgálat, elemzés Szakfeladati rend szerinti besorolás Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése Üdülői szálláshely-szolgáltatás Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás 13. Kiegészítő tevékenység: Szakfeladat rend szerint: Üdülői, tábori étkeztetés 18. A feladatellátást szolgáló vagyon: Szeged, József A. sgt helyrajzi számú konyha megnevezésű, 369 m 2 területű ingatlan Szeged, Sólyom u helyrajzi számú konyha megnevezésű, 344 m 2 területű ingatlan Szeged, Építő u /31 helyrajzi számú konyha megnevezésű, 145 m 2 területű ingatlan Szeged, Felső-Tiszapart helyrajzi számú konyha megnevezésű, 93 m 2 területű ingatlan Szeged, Herke u /54 helyrajzi számú konyha megnevezésű, 169 m 2 területű ingatlan Szeged, Majakovszkij tér /1 helyrajzi számú konyha megnevezésű, 56 m 2 területű ingatlan Szeged, Jerney u helyrajzi számú konyha megnevezésű ingatlan Szeged, Napos út 16. II/16840 helyrajzi számú iskola megnevezésű ingatlan Balatonkenese, Alteleki u helyrajzi számú gyermek és ifjúsági tábor megnevezésű ingatlan

15 Magyaregregy, Külterület 0207 helyrajzi számú Textilesház megnevezésű, 2273 m 2 területű ingatlan Szeged, III. ker. belterület, Zentai u. 31. sz. alatti, 21877/3 helyrajzi számú, iskola megnevezésű 5399 m 2 területű ingatlan Szeged, III. ker. belterület, Kolozsvári tér 1-2. sz. alatti, helyrajzi számú, iskola megnevezésű, 3476 m 2 területű ingatlan Szeged III. ker. belterület, Gárdonyi Géza u. 6. szám alatti, helyrajzi számú, általános iskola, tornaterem és udvar megnevezésű 6515 m² ingatlan Szeged III. Ker. belterület, Raktárköz 2. szám alatti, 22947/2 helyrajzi számú, lakóház udvar megnevezésű 1014 m² területű ingatlan Szeged, Dugonics u helyrajzi számú, konyha megnevezésű, 146 m 2 területű ingatlan Szeged, Szent László u. 7. szám alatti 11578/B/1helyrajzi számú, raktár megnevezésű 216,51 m² területű ingatlan

16 A /2010. ( ) Kgy. sz. határozat 2. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról szóló évi CV. törvény felhatalmazása alapján Szeged megyei Jogú Város Közgyűlése a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg: 1. Az intézmény neve: Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (rövidített neve: NGSZ) 2. Az intézmény székhelye: 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf. 485.) 3. Az intézmény telephelyei: 6724 Szeged, Huszár u. 1. (központ) 6724 Szeged, Szent László u. 7. (irattár) 6728 Szeged, Napos út 16. (II/16840 hrsz) 6725 Szeged, Zentai u Szeged, Kolozsvári tér Szeged, Gárdonyi Géza u Szeged, Raktárköz Szeged, Dugonics u (volt Zöldséges) 4. Az intézmény fióktelepe: 8174 Balatonkenese, Alteleki u. 40. (4446 hrsz) 7332 Magyaregregy, Külterület 0207 hrsz épület 5. Működési köre: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított és fenntartott óvodák, alap- és középfokú nevelési-oktatási, valamint közművelődési intézmények 6. Az alapító és a fenntartó neve, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: (6720 Szeged, Széchenyi tér ) 7. Irányítószerv: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér ) 8. Az intézményvezető megbízásának Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés által rendje: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 23. alapján. 9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó Közalkalmazotti jogviszony foglalkoztatási jogviszonyok: Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 23. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony: Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. tv, Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. 10. Az intézmény tevékenységi Közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény jellege, típusa: 11. Jogszabályban meghatározott gazdasági pénzügyi - műszaki ellátást közfeladat: végző költségvetési szerv

17 TEÁOR 6920 Számviteli, könyvvizsgálói adószakértői tevékenység 12. Alaptevékenysége: Szakágazati rend szerint: Számviteli, könyvvizsgálói adószakértői tevékenység Műszaki vizsgálat, elemzés Szakfeladati rend szerinti besorolás Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Üdülői szálláshely-szolgáltatás Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás 13. Kiegészítő tevékenység: Szakfeladat rend szerint: Üdülői, tábori étkeztetés 14. Kisegítő tevékenység: nincs 15. Vállalkozási tevékenység: nincs 16. A költségvetési szerv számlaszáma: Raiffeisen Bank, Szeged Költségvetési elszámolási számla 17. Általános forgalmi adó alanyisága: általános szabályok szerint Adószáma: A feladatellátást szolgáló vagyon: Szeged, József A. sgt helyrajzi számú konyha megnevezésű, 369 m 2 területű ingatlan Szeged, Sólyom u helyrajzi számú konyha megnevezésű, 344 m 2 területű ingatlan Szeged, Építő u /31 helyrajzi számú konyha megnevezésű, 145 m 2 területű ingatlan Szeged, Felső-Tiszapart helyrajzi számú konyha megnevezésű, 93 m 2 területű ingatlan Szeged, Herke u /54 helyrajzi számú konyha megnevezésű, 169 m 2 területű ingatlan Szeged, Majakovszkij tér /1 helyrajzi számú konyha megnevezésű, 56 m 2 területű ingatlan Szeged, Jerney u helyrajzi számú konyha megnevezésű ingatlan

18 Szeged, Napos út 16. II/16840 helyrajzi számú iskola megnevezésű ingatlan Balatonkenese, Alteleki u helyrajzi számú gyermek és ifjúsági tábor megnevezésű ingatlan Magyaregregy, Külterület 0207 helyrajzi számú épület megnevezésű, 2273 m 2 területű ingatlan Szeged, III. ker. belterület, Zentai u. 31. sz. alatti, 21877/3 helyrajzi számú, iskola megnevezésű 5399 m 2 területű ingatlan Szeged, III. ker. belterület, Kolozsvári tér 1-2. sz. alatti, helyrajzi számú, iskola megnevezésű, 3476 m 2 területű ingatlan Szeged III. ker. belterület, Gárdonyi Géza u. 6. szám alatti, helyrajzi számú, általános iskola, tornaterem és udvar megnevezésű 615 m² ingatlan Szeged III. ker. belterület, Raktárköz 2. szám alatti, 22947/2 helyrajzi számú, lakóház, udvar megnevezésű 1014 m² területű ingatlan Szeged, Dugonics u helyrajzi számú, konyha megnevezésű, 146 m 2 területű ingatlan Szeged, Szent László u. 7. alatti 11578/B/1 helyrajzi számú, raktár megnevezésű 216,51 m² területű ingatlan 19. A vagyon feletti rendelkezés joga: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló közgyűlési rendelet szerint 20. A gazdálkodási jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv 21. Az intézményhez kapcsolódó önállóan működő az előirányzataik felett részjogkörű szervek nevét, címét és székhelyét ezen alapító okirat melléklete tartalmazza. Jóváhagyta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése./2010. (.) Kgy. sz. határozatával, hatályos január 1. napjától

19 A /2010. ( ) Kgy. sz. határozattal jóváhagyott alapító okirat melléklete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatához rendelt önállóan működő, részjogkörrel rendelkező költségvetési szervek 1. SZMJV Önkormányzat Óvodák Igazgatósága 6723 Szeged, Sólyom u Alsóvárosi Általános Iskola 6725 Szeged, Dobó u Arany János Általános Iskola 6724 Szeged, Kukovetz Nana u Béke Utcai Általános Iskola 6722 Szeged, Béke u Dózsa György Általános Iskola 6721 Szeged, Szent György tér Fekete István Általános Iskola 6729 Szeged, Postás u Gregor József Általános Iskola 6726 Szeged, Fő fasor Gedói Általános Iskola és Alapfokú 6723 Szeged, József Attila sgt Művészetoktatási Intézmény 9. Jerney János Általános Iskola 6791 Szeged, Jerney u Király-König Péter Zeneiskola, Alapfokú 6722 Szeged, Tábor u. 3.. Művészetoktatási Intézmény 11 Madách Imre Általános Iskola 6721 Szeged, Madách u Makkosházi Általános Iskola 6723 Szeged, Ortutay u Orczy István Általános Iskola 6791 Szeged, Szt. János tér Petőfi Sándor Általános Iskola 6727 Szeged, Benczúr Gyula. U Rókusi Általános Iskola 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola 6724 Szeged, Csáky J. u Tabán Általános Iskola és Alapfokú 6723 Szeged Tabán u Művészetoktatási Intézmény 18 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és 6723 Szeged, Építő u. 9/a.. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 19 Tisza-parti Általános Iskola 6726 Szeged, Csanádi u Vörösmarty Mihály Általános Iskola 6726 Szeged, Herke u Zrínyi Ilona Általános Iskola 6722 Szeged, Mérey u Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József A. sgt Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és 6725 Szeged, Kálvária sgt Általános Iskola 24 Szegedi Szolgáltatási Középiskola és 6725 Szeged, Szabadkai út 3.. Szakiskola 25 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi 6724 Szeged, Mars tér Középiskola Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 6720 Szeged, Stefánia 14.

20 Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 6720 Szeged, Tisza Lajos krt Szeged Városi Kollégium 6725 Szeged, Boldogasszony sgt Tömörkény István Gimnázium, Művészeti 6720 Szeged, Tömörkény u. 1. Szakközépiskola Heller Ödön Művelődési Ház 6753 Szeged, Budai Nagy Antal u. 20. Tömörkény István Művelődési Ház 6771 Szeged, Magyar u. 16. Petőfi-telepi Művelődési Ház 6727 Szeged Szántó K. J. u. 28. Kecskési Művelődési Ház 6729 Szeged, Újvidéki u. 4. Bálint Sándor Művelődési Ház 6726 Szeged, Temesvári krt. 42. Petőfi Sándor Művelődési Ház 6791 Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 12. Móricz Zsigmond Művelődési Ház 6710 Szeged-Szentmihály, Kapisztrán u. 52.

21 4. sz. határozati javaslat. Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése február... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2010. (II. ) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Várospolitikai alpolgármester 9524/2010. ikt. számú előterjesztését Alapító okiratok módosítása tárgyában, és az alábbi határozatot hozta: 1. A közgyűlés január 1-jei hatállyal a Somogyi-könyvtár alapító okiratát jelen határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen határozat 2. sz. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 308/2009. (V.15.) Kgy. sz. határozattal jóváhagyott alapító okiratát. 2. A Közgyűlés az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelet 16. (1) bekezdésében és a 41. (1) bekezdés b.) pontjában foglaltak alapján január 1. napjától a 21877/2 hrsz.-ú ingatlan megosztásaként kialakuló 21877/4 hrsz.-ú ingatlant az NGSZ használatából elvonja és a Somogyi-könyvtár ingyenes használatába adja. 3. A Közgyűlés a Somogyi-könyvtár, mint preferált szervezet részére cserehelyiség biztosítása jogcímén az önkormányzat tulajdonában lévő Szeged, Tapolcsányi u. 2. sz. alatti 68 m 2 alapterületű helyiséget határozatlan időtartamra bérbe adja azzal, hogy a jelenleg az intézmény bérleményét képező Szeged, Bocskai u. 7. sz. alatti 127 m 2 -es helyiséget köteles kiürített állapotban legkésőbb március 31. napjáig az IKV Zrt. részére átadni. A preferált bérleti díj: 50,- Ft/m 2 /hó+áfa. 4. A Közgyűlés felkéri az IKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy a Somogyi-könyvtárral a Szeged, Tapolcsányi u. 2. sz. alatti helyiségre a bérleti szerződést a fentiek szerint kösse meg, illetve gondoskodjon a Szeged, Bocskai u. 7. sz. alatti helyiség visszavételéről, valamint az erre vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.

22 5. A közgyűlés utasítja az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon az alapító okiratnak az alapdokumentumokon történő átvezetéséről. Felelős: az intézmény vezetője Határidő: március 31. Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalt, a Kabinetet, a Közgazdasági Irodát, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát, az NGSZ-t, az IKV Zrt.-t, a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságát, valamint az érintett intézményt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Kmf. Dr. Botka László s.k. polgármester Dr. Mózes Ervin s.k. címzetes főjegyző A kivonat hiteléül:

23 A.../2010. (II. ) Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Somogyi-könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 5. Az intézmény telephelyei: 1.) Központi épület 6720 Szeged, Dóm tér ) Móra utcai fiókkönyvtár 6725 Szeged, Móra u ) Csillag téri fiókkönyvtár 6723 Szeged, Kereszttöltés u ) Északvárosi fiókkönyvtár 6723 Szeged, Gáspár Z. u ) Francia utcai fiókkönyvtár és raktár 6724 Szeged, Kossuth L. sgt ) Odesszai fiókkönyvtár 6726 Szeged, Székely sor ) Rókusi fiókkönyvtár 6724 Szeged, Vértói út 5. 8.) Tarjáni fiókkönyvtár 6723 Szeged, Csorba u ) Hangoskönyvtár és ellátóraktár 6720 Szeged, Stefánia ) Raktár 6728 Szeged, Tapolcsányi u ) Garázs 6723 Szeged, Vág u ) Garázs 6723 Szeged, Retek u ) Galéria 6720 Szeged, Vár u ) Dorozsmai fiókkönyvtár 6791 Szeged, Negyvennyolcas u ) Petőfi-telepi fiókkönyvtár 6727 Szeged, Szántó Kovács János u ) Szőregi fiókkönyvtár 6771 Szeged, Magyar u ) Tápai fiókkönyvtár 6753 Szeged, Budai Nagy A. u ) Klebelsberg-telepi fiókkönyvtár 6729 Szeged, Zentai u Alaptevékenység: Szakágazati rend szerint: Könyvtári, levéltári tevékenység Szakfeladatrend szerint: Nemzeti könyvtári feladatok

24 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások 19. A feladatellátást szolgáló vagyon 1.) Központi épület 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Hrsz.: 3781/1. 2.) Móra utcai fiókkönyvtár 6725 Szeged, Móra u. 21. Hrsz.: 25085/1/A/1. 3.) Klebelsberg-telepi fiókkönyvtár 6729 Szeged, Zentai u. 31. Hrsz.: 21877/4.

25 A /2010. (II. ) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 2. Az intézmény hagyományos rövid neve: Somogyi-könyvtár 3. A könyvtárat alapító neve: Somogyi Károly (1881) 4. Az intézmény székhelye: 6720 Szeged, Dóm tér Az intézmény telephelyei: 1.) Központi épület 6720 Szeged, Dóm tér ) Móra utcai fiókkönyvtár 6725 Szeged, Móra u ) Csillag téri fiókkönyvtár 6723 Szeged, Kereszttöltés u ) Északvárosi fiókkönyvtár 6723 Szeged, Gáspár Z. u ) Francia utcai fiókkönyvtár és raktár 6724 Szeged, Kossuth L. sgt ) Odesszai fiókkönyvtár 6726 Szeged, Székely sor ) Rókusi fiókkönyvtár 6724 Szeged, Vértói út 5. 8.) Tarjáni fiókkönyvtár 6723 Szeged, Csorba u ) Hangoskönyvtár és ellátóraktár 6720 Szeged, Stefánia ) Raktár 6728 Szeged, Tapolcsányi u ) Garázs 6723 Szeged, Vág u ) Garázs 6723 Szeged, Retek u ) Galéria 6720 Szeged, Vár u ) Dorozsmai fiókkönyvtár 6791 Szeged, Negyvennyolcas u ) Petőfi-telepi fiókkönyvtár 6727 Szeged, Szántó Kovács János u ) Szőregi fiókkönyvtár 6771 Szeged, Magyar u ) Tápai fiókkönyvtár 6753 Szeged, Budai Nagy A. u ) Klebelsberg-telepi fiókkönyvtár 6729 Szeged, Zentai u Az intézmény működési köre: Szeged város területén lakossági ellátás, Csongrád Megye területén közkönyvtári munka támogatása 7. Az alapító és a fenntartó neve, székhelye: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720

26 Szeged, Széchenyi tér ) 8. Irányító szerve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér ) 9. Az intézményvezető megbízásának rendje: 10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 11. Az intézmény tevékenységi jellege, típusa: 12. Jogszabályban meghatározott közfeladat: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bek. és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 23. alapján. Közalkalmazotti jogviszony (1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról). Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről, évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről). Közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény Nyilvános könyvtári ellátás TEÁOR 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 13. Alaptevékenység: Szakágazati rend szerint: Könyvtári, levéltári tevékenység Szakfeladatrend szerint: Nemzeti könyvtári feladatok Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások 14. Kiegészítő tevékenység: Szakfeladatrend szerint: Gazdaságtudományi alapkutatás Jog- és államtudományi alapkutatás Szociológiai alapkutatás Filozófia- és történettudományi alapkutatás Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Világháló-portál szolgáltatás Információ-technológiai szaktanácsadás Kulturális képzés Kulturális műsorok, rendezvények,

27 kiállítások szervezése 15. Kisegítő tevékenység: 16. Vállalkozási tevékenysége és arányának felső határa a szerv kiadásaiban: nincs nincs 17. Általános forgalmi adó alanyiság: Általános szabályok szerint Adószám: Költségvetési szerv számlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt A feladatellátást szolgáló vagyon: 1.) Központi épület 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Hrsz.: 3781/1. 2.) Móra utcai fiókkönyvtár 6725 Szeged, Móra u. 21. Hrsz.: 25085/1/A/1. 3.) Klebelsberg-telepi fiókkönyvtár 6729 Szeged, Zentai u. 31. Hrsz.: 21877/ A vagyon feletti rendelkezési joga: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló közgyűlési rendelet szerint. 21. Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Jóváhagyta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályos január 1. napjától. /2010. (II. ) Kgy. sz. határozatával,

28 Kivonat 5. sz. határozati javaslat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése február... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2010. (II. ) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Várospolitikai alpolgármester 9524/2010. sz. előterjesztését az Alapító okiratok módosítása tárgyában, és az alábbi határozatot hozta: 1. A Közgyűlés szeptember 1-jei hatállyal a Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola alapító okiratát jelen határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen határozat 2. sz. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 477/2009. (IX. 25.) Kgy. sz. határozattal jóváhagyott alapító okiratát. 2. A Közgyűlés utasítja az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon az alapító okiratnak az alapdokumentumokon történő átvezetéséről. Felelős: az intézmény vezetője Határidő: szeptember 1. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalt, a Kabinetet, a Közgazdasági Irodát, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát, az NGSZ-t, a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságát, valamint az érintett intézményt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. K.m.f. Dr. Botka László s.k. polgármester Dr. Mózes Ervin s.k. címzetes főjegyző A kivonat hiteléül:

29 A /2010. ( ) Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény, továbbá a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg: 17./ Alaptevékenység: Szakágazati rend szerint: Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Szakfeladatrend szerint: Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) (ezen belül további speciális tevékenység: - nyelvi előkészítő osztály - képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés) Sajátos nevelésű igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, továbbá vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű, szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelésű igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, továbbá vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelésű igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, értelmi

30 fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, továbbá vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelésű igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, továbbá vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) (fentieken belül további speciális tevékenység: - képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés - OKM felügyeletével működő Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programjában részt vevő tanulók oktatása) Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Iskolai intézményi étkeztetés Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Pedagógiai-szakmai szolgáltatások

31 Az intézmény OKJ-ben szereplő, pedagógiai program alapján oktatható szakmái: Régi OKJ szerint: Pénzügyi-számviteli ügyintéző Irodavezető Külkereskedelmi ügyintéző Ügyintéző titkár I. (felsőfokú) Ügyintéző titkár II. (középfokú) Cukrász Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő Kultúrcikk-kereskedő Pincér Ruházati kereskedő Szakács Vas- és műszaki kereskedő Logisztikai ügyintéző Vendéglátó szakmenedzser Kereskedelmi szakmenedzser Idegenforgalmi szakmenedzser Gazdasági informatikus I Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Integrált ügyfélkapcsolatok asszisztense Új OKJ szerint: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Bolti eladó Elágazásai: Bútor- és lakástextil eladó Élelmiszer-és vegyiáru eladó Műszakicikk eladó Porcelán- és edényáru eladó Ruházati eladó Zöldség-gyümölcs eladó Kereskedelmi ügyintéző Ráépülése: Külgazdasági ügyintéző Kereskedő Rész-szakképesítései: Bútor- és lakástextil-kereskedő Élelmiszer- és vegyiáru- kereskedő Ruházati kereskedő Ráépülése: Kereskedelmi bolthálózat szervező Kereskedő, boltvezető

32 Kultúrcikk-kereskedő Rész-szakképesítései: Hírlapárus, trafikos Kazetta- és lemezeladó, -kölcsönző Óra-ékszer és díszműáru eladó Papír, írószer eladó Logisztikai ügyintéző Rész-szakképesítései: Anyagbeszerző Áruterítő Veszélyesáru-ügyintéző Ráépülése: Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző Marketing- és reklámügyintéző (alap) Rész-szakképesítése: Hirdetési ügyintéző PR ügyintéző Vegyesiparcikk- kereskedő (alap) Rész-szakképesítései: Agrokémiai és növényvédelmi kereskedő Gyógynövény kereskedő Piaci, vásári kereskedő Sportszer- és játékkereskedő Kereskedelmi menedzser Elágazásai: Európai Uniós üzleti szakügyintéző Kereskedelmi szakmenedzser Kis- és középvállalkozási menedzser Külgazdasági üzletkötő Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző Reklámszervező szakmenedzser Üzletviteli szakmenedzser Külkereskedelmi üzletkötő 15. Közgazdaság Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó Rész-szakképesítései: Bérügyintéző TB-ügyintéző Munkaerőpiaci szervező, elemző (alap) Rész-szakképesítése: Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző Nonprofit menedzser Rész-szakképesítése: Nonprofit ügyintéző Pénzügyi-számviteli ügyintéző Statisztikai és gazdasági ügyintéző Ráépülése:

33 Statisztikai szervező, elemző Mérlegképes könyvelő Ráépülése: Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (felsőfokú végzettséggel) Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő Rész-szakképesítés: Személyügyi ügyintéző Valutapénztáros és valutaügyintéző Rész-szakképesítés: Kifizetőhelyi pénztáros Vám- és jövedéki ügyintéző Elágazásai: Jövedéki ügyintéző Vámügyintéző Üzleti szakügyintéző Elágazása: Projektmenedzser-asszisztens Vállalkozási ügyintéző 17. Ügyvitel Irodai asszisztens Rész-szakképesítései: Gépíró Gépíró, szövegszerkesztő Ráépülései: Beszédleíró-gyorsíró Jegyzőkönyvvezető Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens Rész-szakképesítései: Számítógépes adatrögzítő Telefonkezelő, ügyféltájékoztató Telemarketing asszisztens Ügyviteli titkár Elágazásai: Idegen nyelvi titkár Iskolatitkár Ügyintéző titkár Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintéző Elágazása: Emberi erőforrás ügyfélkapcsolati szakügyintéző Személyes ügyfélszolgálati asszisztens Ráépülése: Közszolgáltatási ügyintéző Hatósági és közigazgatási ügyintéző Elágazásai: Migrációs ügyintéző II Nyilvántartási és okmányügyintéző Ráépülése:

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: A Százszorszép Gyermekház alapító okiratának módosítása Iktatószám: 42797/2012.

Részletesebben

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat 1. sz. határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012.( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

22. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

22. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből 22. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2011. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz.

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz. 2. sz. határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/990-7/2016. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása Melléklet: 1 db Módosító okirat 1 db Alapító

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 10823/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat 1 pld. alapító okirat módosítás

Részletesebben

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Előterjesztő: Juhász Gyula 20. v.k. önkormányzati képviselő Ügyiratszám: 92543/2010 Tárgy: Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Melléklet: határozati

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Dr. Gyimesi László Tanácsnok Előterjesztő: Nógrádi Tibor Ügyiratszám: Tárgy: döntések Móra Balázs Sport és Szabadidő Park megvalósításához szükséges Melléklet: 1 db térkép Az előterjesztéshez sürgősségi ad: Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 47227-1/2011. Tárgy: A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Melléklet: 13 db melléklet 2 db határozati javaslat költségvetési

Részletesebben

SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon részbeni állami fenntartásba történő átvételéhez kapcsolódó döntések meghozatala

SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon részbeni állami fenntartásba történő átvételéhez kapcsolódó döntések meghozatala Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/85111-6/2012. Tárgy: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon részbeni állami fenntartásba történő átvételéhez kapcsolódó döntések meghozatala Készítette:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben 1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 47227-1/2011. Tárgy: A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Melléklet: 15 db melléklet költségvetési rendelet-tervezet Készítette:

Részletesebben

4. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

4. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből 4. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (... ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság

Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: Tárgy: Működtetői vélemény igazgatói pályázatok elbírálásához, oktatási feladatok átszervezéséhez, valamint szakmai alapdokumentum módosításához

Részletesebben

Előterjesztő megnevezése: városfejlesztési alpolgármester

Előterjesztő megnevezése: városfejlesztési alpolgármester Előterjesztő megnevezése: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Iktatószám: 01/63299/2014 Tárgy: A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása Melléklet:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS TERVEZET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 251-11/2010. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Baranya megye gyógypedagógiai intézményrendszerének komplex

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Előterjesztő megnevezése: polgármester Iktatószám: 23359/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 6 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/32-10/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: A Százszorszép Gyermekház alapító okiratának módosítása Iktatószám: 42797-7/2012.

Részletesebben

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata 3/1. sz. melléklet Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 23433-50/2013. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 7 határozati javaslat mellékletekkel

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 5. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés a SOPRONTISZK

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2011. április 29-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre, Piroska

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Előterjesztő: Előzmények: Határozat tervezet: Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása a polgármester 32/2011.

Részletesebben

15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat

15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelettel összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

72/2010. (V.20.) P.T.

72/2010. (V.20.) P.T. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mőködı Szegedi Kistérség

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Ikt.szám: 18 807/2015. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1)

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Az alapító okirat száma: 7/2000. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselőtestülete a 184/1999. sz.

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású közoktatási

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 46620/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 4 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/4749-23/2016. Tárgy: Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! & 5 j i c 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

polgármester Csillapított forgalmú övezetek kijelölése 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat

polgármester Csillapított forgalmú övezetek kijelölése 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat Előterjesztő: Dr. Botka László Tárgy: Csillapított forgalmú övezetek kijelölése Ikt.sz.: 17525-4/2010. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat Készítette:

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása.

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása. TAR TALO M M UTAT Ó SZOI alapdokumentumainak módosítása. 2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata. 3. Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása. 4. Együttműködési megállapodások.

Részletesebben

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985 1. számú melléklet: 1.A költségvetési szerv neve: Rövid neve: Törzsszáma: Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Németh László Városi Könyvtár

Részletesebben

(Ji. szám ú előterjesztés

(Ji. szám ú előterjesztés l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (Ji. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

HATÁROZAT MELLÉKLETEK

HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2009. október 2. KÜLÖNSZÁM Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZAT 101/2009. (IX. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása és a Dél-dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény ALAPÍTÓ OKIRAT Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6464-21 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2009. június 24-én tartott nyílt üléséről Az ülésen jelen vannak: Kormos Tibor,

Részletesebben

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Előterjesztő megnevezése: Dr. Molnár László irodavezető Iktatószám: 11.106 /2013. Tárgy: Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés Melléklet: 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Készítette:

Részletesebben

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása 1. elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. a) számú mellékletbe

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-096 ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-096 ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-096 Szám: 02/161-5/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007.

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 3-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

Ikt.sz.: 77625 /2009.

Ikt.sz.: 77625 /2009. Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Ikt.sz.: 77625 /2009. Tárgy: Tájékoztató a panelprogram végrehajtásáról és a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. február

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 160/2012. (V. 03.) számú és

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 431-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból: 126/2011. (V. 27.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 27-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 83/2007. (IV. 23.) számú. h a t á r o z a t a. egyes nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 83/2007. (IV. 23.) számú. h a t á r o z a t a. egyes nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 83/2007. (IV. 23.) számú h a t á r o z a t a egyes nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről A Közgyűlés 1./ az egyes nevelési oktatási intézmények átszervezéséről

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok I/B. kötet Tartalomjegyzék Az Eötvös József Szakközépiskola alapító okiratának meghatározása (egységes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 25. E L Ő T E R J

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Ózd, 2011. május 30. Előkészítő: Oktatási, Művelődési és Sport Osztály

Ózd, 2011. május 30. Előkészítő: Oktatási, Művelődési és Sport Osztály J A V A S L A T az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ átszervezésére, valamint Ózd Város Önkormányzata és Domaháza Község Önkormányzata közötti intézményfenntartó társulási megállapodás módosítására

Részletesebben

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő: Városfejlesztési alpolgármester Ikt.sz.: 11386-4/2009 Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 11 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-99/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Pásztói Gondozási

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Városi Önkormányzat Városgondnoksága alapító okiratának módosítása

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege S z e g e d, 2008. november 28. 2 Alapító Okirat módosításokkal egységes

Részletesebben

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/73096-4/2011. Tárgy: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon Alapító Okiratának módosítása Melléklet: Határozati javaslat Készítette: Szociális,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Tárgy: Szeged MJV Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2010. évi teljesítménykövetelményei alapjait jelentő

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság elnöke Lauer

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-55/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374. Törzsszáma:

ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374. Törzsszáma: ALAPÍTÓ O K I R A T Intézmény neve: Törzsszáma: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374 2. Székhelye: Békéscsaba, Szabadság tér 9. 3. Telephelyei: Békéscsaba, Gyár u. 16. Békéscsaba,

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

A Polgármester és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság együttes előterjesztése Javaslat

A Polgármester és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság együttes előterjesztése Javaslat 1...napirendi pont A Polgármester és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság együttes előterjesztése Javaslat A Gazdasági Ellátó Központ valamint egyes közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/55411-10/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8-743 TÁRGY: KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDO- SÍTÁSA MELLÉKLET: ELEKTRONIKUS FORMÁBAN 22 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 87/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 87/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 87/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a A nevelési, oktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés

Részletesebben

KIVONAT HATÁROZAT Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései

KIVONAT HATÁROZAT Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 szeptember 23. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből.../2005. (IX. 23.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési

Részletesebben

Beszámoló az egészségügyi integrációról

Beszámoló az egészségügyi integrációról Előterjesztő: Szegedi Tudományegyetem Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/10759-31/2010. Tárgy: Beszámoló az egészségügyi integrációról Melléklet: határozati javaslat Készítette: Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty Mihály Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés napirendje A közgyűlés 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata A Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény alapításáról, vezető megbízására vonatkozó pályázat kiírásáról

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2012. június

Részletesebben

Bíró György, a bizottság külső szakértő tagja Ambrus Tibor, a bizottság külső szakértő tagja

Bíró György, a bizottság külső szakértő tagja Ambrus Tibor, a bizottság külső szakértő tagja 21078-7 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága 9. június 23-án (kedden) 9 órakor tartott üléséről Jelen voltak: Kohári Nándor, a bizottság elnöke

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-1/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/25576-4/2013. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalom Tartalom I. Rész Általános rendelkezések... 8 1.1 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Előadó: Dr. Puskás Imre,

Részletesebben