Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok I/B. kötet Tartalomjegyzék Az Eötvös József Szakközépiskola alapító okiratának meghatározása (egységes szerkezetben) 1 A Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának meghatározása (egységes szerkezetben) 6 A Klauzál Gábor Általános Iskola alapító okiratának meghatározása (egységes szerkezetben) 11 Tiszteletbeli polgár cím adományozása 15 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város hivatalos delegációjának látogatása Kiskunhalasra, a XXVI. Nemzetközi Szüreti Fesztiválra 18 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város hivatalos delegációjának utazása Zentára Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város hivatalos delegációjának utazása a Kelmei Üzleti Napokra 24 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város hivatalos delegációjának utazása Vallauris Golfe-Juanba 28 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város hivatalos delegációjának utazása a Aknaszlatinai Bányász Napokra 31 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város hivatalos delegációjának utazása Bereckre 34 Közoktatási intézmények módosított pedagógiai programjának fenntartói jóváhagyása 37 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Az Exner Leó Óvoda alapító okiratának módosítása (egységes szerkezetben) 50 A József Attila Általános Iskola alapító okiratának meghatározása (egységes szerkezetben) 55 Muzeális intézmény elnevezése, megállapodás módosítás

2 I/B. kötet 1. oldal Iktatószám: /2005. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az Eötvös József Szakközépiskola alapító okiratának meghatározása (egységes szerkezetben) Az anyagot készítette: Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: augusztus 29. Napirend kapcsán meghívandó személyek:

3 I/B. kötet 2. oldal Ikt. szám: /2005. Tárgy: Az Eötvös József Szakközépiskola alapító okiratának meghatározása (egységes szerkezetben) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Az Eötvös József Szakközépiskola alapító okiratának módosítása az alábbiakra tekintettel vált szükségessé: A év I félévében lefolytatott szakmai ellenőrzést követően a tanügyigazgatási szakértő javasolta az alapító okirat 8. pontjában található alapfeladatok közül a pedagógiai programban nem szereplő szakképesítések kivételét Csecsemő- és kisgyermeknevelő, gondozó Egészségügyi operátor Pénzügyi szakügyintéző Számviteli szakügyintéző Titkárságvezető Pontosításra kerül továbbá, hogy a nappali és az esti tagozaton mely évfolyamok működnek. Külön szabályozásra kerül az esti tagozat létszáma is. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy - a fenti okokat figyelembe véve a határozati javaslatot megvitatni és elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, szeptember 08. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk.

4 I/B. kötet 3. oldal Tárgy: Eötvös József Szakközépiskola alapító okiratának meghatározása (egységes szerkezet) HATÁROZATI JAVASLAT Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 88. (1) bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5) bekezdésében foglaltak alapján Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1947-ben létesített, ma Eötvös József Szakközépiskola alapító okiratát a következők szerint határozza meg: 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Eötvös József Szakközépiskola 2. Az intézmény típusa: négy évfolyamos gazdasági-szolgáltatási és humán szakterületre képező nevelési-oktatási, valamint az Országos Képzési Jegyzék szerinti 1-3. évfolyamos szakképző intézmény. 3. Az intézmény székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal u Az intézmény telephelye: 6800 Hódmezővásárhely, Mária Valéria u Az intézmény intézményegységgel, tagintézménnyel nem rendelkezik. 6. Az intézmény alapítója: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 7. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) 8. Az intézmény alapfeladata: Az iskola feladata biztosítani a középiskolai nevelést, oktatást (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: szakmai középfokú oktatás, , TEÁOR: 80.22, szakfeladat száma: ), ennek keretében felkészíteni a tanulókat az érettségi vizsgára, illetve a szakképzési évfolyamokon felkészíteni a szakmai vizsgára, ennek keretében végzi a tanulók elméleti és gyakorlati oktatását (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: szakmai középfokú oktatás, , TEÁOR: 80.22, szakfeladat száma: ).az Országos Képzési Jegyzék alapján az alábbi szakképesítésekre felkészíteni a tanulókat: Általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, Ápoló, Csecsemő- és gyermekápoló, Dekoratőr, kirakatrendező, Európai üzleti asszisztens, Gyorsíró és idegennyelvi gépíró, Irodavezető, Marketing- és reklámügyintéző, Menedzserasszisztens, Pénzügyi-számviteli ügyintéző, PR-munkatárs, Protokoll-ügyintéző, Újságíró II., Ügyintézőtitkár I., Ügyintézőtitkár II., Üzleti ügyintéző, Vállalkozási ügyintéző.

5 I/B. kötet 4. oldal Az iskola alaptevékenysége során nappali tagozatos oktatást végez, nappali tagozaton évfolyamon általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű oktatás, I/13., II/14., III/13. évfolyamon iskolarendszerű szakképzés folyik. Ezen kívül végezhet általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás, , TEÁOR: 80.42, szakfeladat száma: ) és iskolarendszeren kívüli felnőttoktatást (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás, , TEÁOR: , szakfeladat száma: ), valamint szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatást (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás, , TEÁOR , szakfeladat száma: ) is. Az iskola esti tagozaton iskolarendszerű felnőttoktatást végez I/13., II/14., III/15. évfolyamon. Az iskola diáksport (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: egyéb sport tevékenység, , TEÁOR: , szakfeladat száma: ) szervezését ellátja. Az intézményben idegen nyelvi felkészítést segítő kilencedik évfolyam működik, mely 13. évfolyamon érettségivel zárul. Az intézmény kiegészítő tevékenysége: Részt vesz az intézményi étkeztetés (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: munkahelyi étkeztetés, , TEÁOR: 55.51, szakfeladat száma: ) megszervezésében, az étkezést a fenntartóval kötött megállapodás szerint biztosítja. Biztosítja az intézményi vagyon működtetését (TEÁOR: 75.14, szakfeladat száma: ), valamint az önkormányzatok elszámolásait (TEÁOR: 75.14, szakfeladat száma: ). 9. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám nappali tagozaton 450 fő, esti tagozaton 30 fő. 10. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 9. (4) és 12. (4) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) e) pontja alapján a Közgyűlés bízza meg nyilvános pályázat útján. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a Jegyző látja el, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 91. (4) d) pontja szerint. 11. Az intézmény működési területe: Az Eötvös József Szakközépiskola azonos feltételek esetén a Hódmezővásárhely és vonzáskörzetében élő, állandó lakosként bejelentkezéssel rendelkező tanulókat a felvételnél előnyben részesíti. 12. A vagyon feletti rendelkezési jog és a gazdálkodási jogosultság: Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező, gazdálkodásának megszervezése tekintetében önállóan működő költségvetési szerv. Ellátja a Corvin Mátyás Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, a Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, a Németh László Gimnázium és Általános Iskola, a Kalmár Zsigmond Ipari Szakközépiskola és Szakiskola, a Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium, a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium, valamint a Németh László Városi Könyvtár pénzügyi-gazdasági feladatait. 13. A feladat ellátását szolgáló vagyon: A feladat ellátásához az iskolának rendelkezésére áll az Önkormányzat tulajdonát képező, székhelyén lévő négyzetméter alapterületű ingatlan, a rajta található iskolai épülettel, tornateremmel, és műhellyel, továbbá a Mária Valéria utca 4-6. szám alatti négyzetméter alapterületű ingatlanból 11 helyiséggel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában leltár szerint nyilvántartott nagy értékű tárgyi eszközök. Az iskola rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 14. Az iskola a rendelkezésére álló helyiségeket, így a tantermeket egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérletbe adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksport munkáját.

6 I/B. kötet 5. oldal 15. Az intézmény által ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: Az iskola vállalkozási tevékenységként részt vesz az iskolarendszeren kívüli oktatásban (TEÁOR: ). A vállalkozásból származó bevétele nem haladhatja meg az iskolai éves költségvetés 25%-át. 16. Az intézmény ÁFA alanyiságának ténye: alanya az ÁFÁ-nak 17. Az intézmény számlaszáma: Raiffeisen Bank Az iskola nem jogosult a rendelkezésére álló vagyont elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 19. Az iskola a közoktatási törvényben foglaltak alapján szakmailag önálló jogi személy. A rábízott vagyonnal, költségvetésével részben önállóan gazdálkodik. Az iskola igazgatója gyakorolja az intézmény Szervezeti Működési Szabályzatában foglaltak szerint a munkáltatói jogokat. 20. Az iskola alapító okirata a jóváhagyást követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg a 191/2005. (03.03.) Kgy. h. számon jóváhagyott alapító okirat hatályát veszti. Hódmezővásárhely, szeptember 08. Dr. Lázár János s.k. A határozatot kapja: 1. Dr. Lázár János, országgyűlési képviselő 2. Dr. Korsós Ágnes jegyző 3. PH. Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 4. Érintett intézmény és általa APEH és MÁK 5. Közgazdasági Iroda 6. PH Jegyzői Iroda Jogi Csoport 7. Irattár

7 I/B. kötet 6. oldal Iktatószám: /2005. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának meghatározása (egységes szerkezetben) Az anyagot készítette: Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: augusztus 29. Napirend kapcsán meghívandó személyek:

8 I/B. kötet 7. oldal Ikt. szám: /2005. Tárgy: A Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának meghatározása (egységes szerkezetben) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! A Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának módosítása a szakiskolai képzés kibővítése miatt vált szükségessé. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 360/2005. (05.26) Kgy. számú határozata értelmében lehetőség nyílik a lovastúravezető képzés ( ) oktatására az intézményben. Ennek átvezetése történik meg jelen módosítás által. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy - a fenti okot figyelembe véve a határozati javaslatot megvitatni és elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, szeptember 08. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk.

9 I/B. kötet 8. oldal Tárgy: A Gregus Máté mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának meghatározása (egységes szerkezet) HATÁROZATI JAVASLAT Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 88. (1) bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5) bekezdésében foglaltak alapján Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1949-ben létesített, ma Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratát a következők szerint határozza meg: 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 2. Az intézmény típusa: összetett iskola, melyben hat évfolyammal rendelkező szakközépiskola, valamint két általános műveltséget megalapozó évfolyammal és az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges, az OKJ-ban meghatározott számú szakképzési évfolyammal rendelkező szakiskola 3. Az intézmény székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u Az intézmény telephelye: 6800 Hódmezővásárhely, Mária Valéria u Hódmezővásárhely, Gorzsa tanya 3076/A 5. Az intézmény intézményegységgel, tagintézménnyel nem rendelkezik. 6. Az intézmény alapítója: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 7. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) 8. Az intézmény alapfeladata: A szakközépiskola feladata biztosítani a középiskolai nevelést, oktatást (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: szakmai középfokú oktatás, , TEÁOR: , szakfeladat száma: ) ennek keretében felkészíteni a szakközépiskolai tanulókat az általános műveltséget megalapozó évfolyamokon az érettségi vizsgára, azt követően a szakképzési évfolyamokon a szakmai vizsgára (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: szakmai középfokú oktatás, , TEÁOR: 80.22, szakfeladat száma: ). Folytat mezőgazdasági technikus ( ), állattenyésztő és állategészségügyi technikus ( ) és lovastúra-vezető ( ) képzést, feladata továbbá a szakiskolai tanulók számára a 9. és a 10. évfolyamokon általános műveltséget megalapozó nevelést, oktatást folytatni (TEÁOR: 80.21, szakfeladat száma: ), illetve a szakképzési évfolyamokon a következő szakmai vizsgákra (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: szakmai középfokú oktatás, , TEÁOR: 80.22, szakfeladat száma: ) felkészíteni: vadász, vadtenyésztő, dísznövénykertész, lótenyésztő szakmákban. A középiskolában a 9. és a 10. évfolyamokon szakmai orientációs, a 11. és a 12. évfolyamokon szakmacsoportos alapozó, a szakiskolában a 9. évfolyamon szakmai előkészítő, a 10. évfolyamon szakmai alapozó oktatást is folytathat a pedagógiai programban foglaltak szerint. Végez OKJ-s szakképesítés megszerzésére felkészítő felnőttoktatást (TEÁOR: 80.42, szakfeladat száma: ). Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében felkészít a Ezüstkalászos gazda, Aranykalászos gazda, Mezőgazdasági vállalkozó,

10 I/B. kötet 9. oldal Növényvédő és méregraktár-kezelő, méhész szakképesítések megszerzésére; Az iskola a fent nevezett iskolarendszerben, illetve iskola rendszeren kívül folytatott képzések tekintetében szakmai vizsgát szervezhet. Az iskola végez iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatást, vizsgáztatást (TEÁOR: 80.42, szakfeladat száma: ); Az iskola diáksport (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: egyéb sport tevékenység, , TEÁOR: , szakfeladat száma: ) szervezését ellátja. Az intézmény kiegészítő tevékenysége: Gabonafélék, egyéb máshova nem sorolt növények termesztése Szarvasmarha-tenyésztés Juh-, kecske-, lótenyésztés Sertéstenyésztés Baromfitenyésztés Vegyes gazdálkodás Növénytermelési szolgáltatás Növénytermesztési, kertészeti szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás Egyéb szárazföldi személyszállítás Közúti teherszállítás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Mezőgazdasági gép-kölcsönzése Járművezető-oktatás Részt vesz az intézményi étkeztetés (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: munkahelyi étkeztetés, , TEÁOR: 55.51, szakfeladat száma: ) megszervezésében, az étkezést a fenntartóval kötött megállapodás alapján biztosítja. Biztosítja az intézményi vagyon működtetését (TEÁOR: 75.14, szakfeladat száma: ), az önkormányzatok elszámolásait (TEÁOR: 75.14, szakfeladat száma: ), illetve a költségvetési szervek vállalkozási tevékenységét (TEÁOR: 75.14, szakfeladat száma: ) is végezheti. 9. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám 320 fő. 10. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 9. (4) és 12. (4) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) e) pontja alapján a Közgyűlés bízza meg nyilvános pályázat útján. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a Jegyző látja el, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 91. (4) d) pontja szerint. 11. Az intézmény működési területe: A Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola beiskolázási körzete főként Csongrád-, Békés-, Bács-Kiskun megye. 12. Az vagyon feletti rendelkezési jog és a gazdálkodási jogosultság: Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező, gazdálkodásának megszervezése tekintetében részben önállóan működő költségvetési szerv. Az iskola pénzügyi-gazdasági feladatait az Eötvös József Szakközépiskola látja el, az adott intézmény alapító okirata szerinti körben. 13. A feladat ellátását szolgáló vagyon: A feladat ellátásához az iskola bérletben használja az Andrássy utca 15. szám alatti hat tantermet magába foglaló iskolai épületszárnyat a tornateremmel, továbbá rendelkezésére áll az Önkormányzat tulajdonát képező, telephelyén lévő (6800 Hódmezővásárhely, Mária Valéria utca

11 I/B. kötet 10. oldal 4-6.) ingatlanban kilenc tanterem. Az iskola használja továbbá a Gorzsa tanya 3076/A alatt található majort és szántót is. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az iskola rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 14. Az iskola a rendelkezésére álló helyiségeket, így a tantermeket egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérletbe adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksport munkáját. 15. Az intézmény által ellátható vállalkozási tevékenység mértéke és köre: Az iskola vállalkozási tevékenységként részt vesz az iskolarendszeren kívüli oktatásban (TEÁOR: ). A vállalkozásból származó bevétele nem haladhatja meg az iskolai éves költségvetés 25%-át. 16. Az intézmény ÁFA alanyiságának ténye: alanya az ÁFÁ-nak. 17. Az intézmény számlaszáma: Raiffeisen Bank: Az iskola nem jogosult a rendelkezésére álló vagyont elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 19. Az iskola a közoktatási törvényben foglaltak alapján szakmailag önálló jogi személy. A rábízott vagyonnal, költségvetésével részben önállóan gazdálkodik. Az iskola igazgatója gyakorolja az intézmény Szervezeti Működési Szabályzatában foglaltak szerint a munkáltatói jogokat. 20. Az iskola alapító okirata a jóváhagyást követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg a 193/2005. (03.03.) Kgy. h. számon jóváhagyott alapító okirat hatályát veszti. Hódmezővásárhely, szeptember 08. Dr. Lázár János sk. A határozatot kapja: 1. Dr. Lázár János, országgyűlési képviselő 2. Dr. Korsós Ágnes jegyző 3. PH. Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 4. Érintett intézmény és általa APEH és MÁK 5. Közgazdasági Iroda 6. PH Jegyzői Iroda Jogi Csoport 7. Irattár

12 I/B. kötet 11. oldal Iktatószám: /2005. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Klauzál Gábor Általános Iskola alapító okiratának meghatározása (egységes szerkezetben) Az anyagot készítette: Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: augusztus 29. Napirend kapcsán meghívandó személyek:

13 I/B. kötet 12. oldal Ikt. szám: /2005. Tárgy: Az Klauzál Gábor Általános Iskola alapító okiratának meghatározása (egységes szerkezetben) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! A Klauzál Gábor Általános Iskola alapító okiratának módosítása az alábbiakra tekintettel vált szükségessé: Az intézmény integrációs felkészítést végez az ép intellektusú sajátos nevelésű tanulók vonatkozásában. Az alapító okiratban a korábbiakban ez úgy került megfogalmazásra, hogy az iskola végezhet integrációs felkészítést, a normatíva felhasználásának a feltétele, hogy ez pontosításra kerüljön a tanulók körét érintően. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy - a fenti okokat figyelembe véve a határozati javaslatot megvitatni és elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, szeptember 08. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk.

14 I/B. kötet 13. oldal Tárgy: Klauzál Gábor Általános Iskola alapító okiratának meghatározása (egységes szerkezet) HATÁROZATI JAVASLAT Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 88. (1) bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5) bekezdésében foglaltak alapján Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1877-ben létesített, ma Klauzál Gábor Általános Iskola alapító okiratát a következők szerint határozza meg: 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Klauzál Gábor Általános Iskola 2. Az intézmény típusa: nyolc évfolyammal rendelkező általános iskola 3. Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u Telephelye: 6800 Hódmezővásárhely, Róka u Intézményegységgel, tagintézménnyel nem rendelkezik. 6. Az intézmény alapítója: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 7. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) 8. Az intézmény alaptevékenysége: általános iskolai nevelés és oktatás, melynek során nappali tagozatos oktatást végez. Az iskola feladata biztosítani az általános iskolai nevelést, oktatást (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: alapfokú oktatás , TEÁOR: 80.10, szakfeladat száma: ), ennek keretében felkészíteni a tanulókat az alapvizsgára, illetve az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére. Az iskola integrációs felkészítést végez: - -hátrányos helyzetű tanulók esetében - -sajátos nevelési igényű tanulók közül az ép intellektusú, a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatokban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, hiperaktivitás) körében (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: alapfokú oktatás , TEÁOR: szakfeladat száma: , Kt (1) b.). Továbbá az intézmény általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőttoktatást végez (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás, , TEÁOR: 80.42, szakfeladat száma: ) is. Az iskola diáksport (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: egyéb sport tevékenység, , TEÁOR: , szakfeladat száma: ) szervezését ellátja. Az intézmény kiegészítő tevékenysége: A tanulók részére napközis ellátást (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: alapfokú oktatás, , TEÁOR: 80.10, szakfeladat száma: ) nyújt. Biztosítja a munkahelyi vendéglátást (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: munkahelyi étkeztetés, , TEÁOR: 55.51, szakfeladat száma: ), az iskolai intézményi étkeztetést (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: iskolai intézményi közétkeztetés, , TEÁOR: 55.51, szakfeladat száma: ), valamint az intézményi vagyon működtetését (TEÁOR: 75.14, szakfeladat száma: ). 9. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám 450 fő. 10.Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 9. (4) és 12. (4) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) e) pontja alapján a Közgyűlés bízza meg nyilvános pályázat útján. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a Jegyző látja el, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 91. (4) d) pontja szerint.

15 I/B. kötet 14. oldal 11. Az intézmény működési területe: A Klauzál Utcai Általános Iskola a körzeti iskolai feladatokat a Kutasi út páros oldala, Csiga utca mindkét oldala, Dáni utca páros oldala, Ferenc utca mindkét oldala, Vidra utca mindkét oldala, Szeremlei utca mindkét oldala és a Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan oldala által határolt területen élő állandó lakosként bejelentéssel rendelkező tanulók esetében látja el. 12. A vagyon feletti rendelkezési jog és a gazdálkodási jogosultság: Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező, gazdálkodásának megszervezése tekintetében részben önállóan működő költségvetési szerv. 13. A feladat ellátását szolgáló vagyon: A feladat ellátásához az iskolának rendelkezésére áll az Önkormányzat tulajdonát képező, székhelyén lévő négyzetméter alapterületű ingatlan, a rajta található iskolaépülettel, tornateremmel, továbbá a Róka u. 4. alatti 672 négyzetméter alapterületű ingatlan, a rajta lévő négy tanteremmel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az iskola rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 14. Az iskola a rendelkezésére álló helyiségeket, így a tantermeket egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérletbe adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksport munkáját, illetve ha az nem vállalkozási jelleggel történik, hanem a szabad kapacitás kihasználása érdekében. 15. Az ellátható vállalkozási tevékenység mértéke és köre: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végezhet. 16. Az intézmény ÁFA alanyiságának ténye: alanyi mentes. 17. Az intézmény számlaszáma: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Raiffeisen Bank Az iskola nem jogosult a rendelkezésére álló vagyont elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 19. Az iskola a közoktatási törvényben foglaltak alapján szakmailag önálló jogi személy. A rábízott vagyonnal, költségvetésével részben önállóan gazdálkodik. Az iskola igazgatója gyakorolja az intézmény Szervezeti Működési Szabályzatában foglaltak szerint a munkáltatói jogokat. 20. Az iskola alapító okirata a jóváhagyást követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg a 509/2004. (09.02.) Kgy. h. számon jóváhagyott alapító okirat hatályát veszti. Hódmezővásárhely, szeptember 08. Dr. Lázár János s.k. A határozatot kapja: 1. Dr. Lázár János, országgyűlési képviselő 2. Dr. Korsós Ágnes jegyző 3. PH. Jegyzői Iroda, Jogi Csoport 4. PH. Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 5. PH. Közgazdasági Iroda 6. Érintett intézmény, valamint általa MÁK és APEH 7. Irattár

16 I/B. kötet 15. oldal Iktatószám: /2005. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tiszteletbeli polgár cím adományozása Az anyagot készítette: Jegyzői Iroda, Jogi Csoport Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: augusztus 29. Napirend kapcsán meghívandó személyek:

17 I/B. kötet 16. oldal Száma: /2005. Tárgy: Tiszteletbeli polgár cím adományozása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhelyi Tiszteletbeli Polgár cím február 03. napjával való megalapítása óta, 8050 fő olyan magyarnak adhatta meg a címet, akik sajnálatos módon arra kényszerültek, hogy életüket határainkon túl éljék le. Ismét több száz érintett személy kereste meg Önkormányzatunkat a cím megszerzésére irányuló kérelemmel, amely kérelmeket írásban valamint elektronikus úton - - formájában juttatták el a mellékelt határozati javaslatban szereplő személyek. A cím adományozását szabályozó helyi rendelet értelmében, az adományozásról a T. Közgyűlésnek határozatot kell hozni. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen megvitatni és elfogadni. Hódmezővásárhely, szeptember 08. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk.

18 Tárgy: Tiszteletbeli polgár cím adományozása I/B. kötet 17. oldal HATÁROZATI JAVASLAT 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 201/2005.(03.03.) Kgy. határozat mellékletének, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező melléklettel történő kiegészítésével, a mellékletben felsorolt kérelmezők részére Hódmezővásárhely tiszteletbeli polgára címet adományoz. 2. A Közgyűlés felkéri Dr. Lázár János t, hogy a tiszteletbeli polgárok részére az adománylevelet és az igazoló okiratot készíttesse el és gondoskodjon azok átadásáról és kézbesítéséről. Hódmezővásárhely, szeptember 08. Dr. Lázár János sk. A határozatot kapja: 1. Dr. Lázár János -H. 2. Dr. Korsós Ágnes jegyző-h. 3. Városi Levéltár 4. PH. Polgármesteri Iroda, Informatikai Csoport-H. 5. PH. Jegyzői Iroda, Jogi Csoport-H. 6. Irattár

19 I/B. kötet 18. oldal Iktatószám: /2005. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város hivatalos delegációjának látogatása Kiskunhalasra, a XXVI. Nemzetközi Szüreti Fesztiválra Az anyagot készítette: Polgármesteri Iroda Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: augusztus 29. Napirend kapcsán meghívandó személyek:

20 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város étől Száma: /2005 I/B. kötet 19. oldal Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város hivatalos delegációjának látogatása Kiskunhalasra, a XXV. Nemzetközi Szüreti Fesztiválra Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város testvérvárosában, Kiskunhalason szeptember én rendezik meg a XXVI. Nemzetközi Szüreti Karnevált. Az ünnepségsorozatra partnervárosunk vezetősége Hódmezővásárhelyről hivatalos delegációt hívott meg. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Tisztelt Közgyűlést, kérje fel Szentirmai Csaba és Tóthné Mohos Erika települési képviselőket, hogy képviseljék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatát szeptember 9-11-én a XXVI. Kiskunhalasi Nemzetközi Szüreti Karneválon. Hódmezővásárhely szeptember 8. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk.

21 I/B. kötet 20. oldal Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város hivatalos delegációjának látogatása Kiskunhalasra, a XXV. Nemzetközi Szüreti Fesztiválra HATÁROZATI JAVASLAT Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Szentirmai Csaba és Tóthné Mohos Erika települési képviselőket, hogy képviseljék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatát szeptember 9-11-én a XXVI. Kiskunhalasi Nemzetközi Szüreti Karneválon. Felelős: Dr. Lázár János Hódmezővásárhely szeptember 8. Dr. Lázár János sk. A határozatot megkapja: 1./Dr. Lázár János 2./Dr. Korsós Ágnes jegyző 3./Polgármesteri Iroda: EU integrációs referens 4./Közgazdasági Iroda 5./Irattár

22 I/B. kötet 21. oldal Iktatószám: /2005. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város hivatalos delegációjának utazása Zentára Az anyagot készítette: Polgármesteri Iroda Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: augusztus 29. Napirend kapcsán meghívandó személyek:

23 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város étől Iktatószám: /2005 I/B. kötet 22. oldal Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város hivatalos delegációjának utazása Zentára Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Testvérvárosunkban, Zentán szeptember 11-én rendezik meg a hagyományos Zentai Napot, annak emlékére, hogy 1697-ben ezen a napon a keresztény Európa fényes győzelmet aratott a török szultán seregei felett. Az eseményre ismét meghívás érkezett egy hódmezővásárhelyi hivatalos delegáció részére. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Tisztelt Közgyűlést, kérje fel Dr. Kószó Péter alt és Hegedűs Lajos települési képviselőt, hogy képviseljék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Várost szeptember 11-én a Zentai Napon. Hódmezővásárhely szeptember 8. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk.

24 I/B. kötet 23. oldal Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város hivatalos delegációjának utazása Zentára HATÁROZATI JAVASLAT Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri, Dr. Kószó Péter alt és Hegedűs Lajos települési képviselőt, hogy képviseljék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Várost szeptember 11-én a Zentai Napon. Felelős: Dr. Lázár János Hódmezővásárhely szeptember 8. Dr. Lázár János sk. A határozatot megkapja: 1./Dr. Lázár János 2./Dr. Korsós Ágnes jegyző 3./Polgármesteri Iroda: EU integrációs referens 4./Közgazdasági Iroda 5./Irattár

25 I/B. kötet 24. oldal Iktatószám: /2005. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város hivatalos delegációjának utazása a Kelmei Üzleti Napokra Az anyagot készítette: Polgármesteri Iroda Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: augusztus 29. Napirend kapcsán meghívandó személyek:

26 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város étől Iktatószám: /2005 I/B. kötet 25. oldal Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város hivatalos delegációjának utazása a Kelmei Üzleti Napokra Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Litván testvérvárosunkban, Kelmében szeptember 22. és 24. között rendezik meg az első nemzetközi Kelmei Üzleti Napokat. Az Üzleti Napok 2005 rendezvény Kelme Város és Régió gazdasági potenciáljának bemutatását és közzétételét, a vállalkozási kedv felkeltését szolgálja. Ebben az évben az Üzleti Napok 2005 rendezvényen nem csupán a Kelme városában és régiójában működő vállalatok mutatják be termékeiket és szolgáltatásaikat a vállalkozások közötti együttműködést ösztönözve, hanem Kelme Régió külföldi partnervárosainak vállalkozásai, termékei és szolgáltatásai is megjelennek az eseményen. Különös figyelmet szentelünk a kis- és középvállalkozásoknak, egyedülálló termékeiknek, magas technológiai színvonaluknak, termékeik és szolgáltatásaik minőségének. Az Üzleti Napok 2005 esemény során kiállításokra, szemináriumokra és vitákra kerül sor, és lehetőség nyílik a tapasztalatcserére is. A megszerezhető információk olyan elméleti tudást biztosítanak majd, amely segítséget nyújthat az önfenntartó üzleti kezdeményezésekre való felkészülésben, illetve a sikeres Kelme Régióbeli és külföldi városokból érkező üzletemberekkel való tapasztalatcserében. Ugyanakkor a régió munkanélkülijei számára bátorítást jelent az önálló munkahelyteremtésre és jövedelemszerzésre. Az Üzleti Napok ön minden iparág és szolgáltatási szektor jelen lesz, és az esemény lehetőséget biztosít vállalkozásaik és szervezeteik népszerűsítésére és reklámozására, legújabb termékeik, szolgáltatásaik és gazdasági döntéseik bemutatására. A rendezvény segítséget nyújt új üzlettársak, fogyasztók és ügyfelek felkutatására, a tudományos újdonságok, új technológiák és különböző üzleti döntések megismerésére, valamint kis és átlagos méretű üzleti fejlesztésekről, az európai integrációról és pénzügyekről való konzultációra. Az eseményre Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városból is várnak egy hivatalos delegációt. A találkozó rendkívül jó alkalmat nyújt a testvérvárosi együttműködés gazdasági területre történő kiterjesztésére.

27 I/B. kötet 26. oldal Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Tisztelt Közgyűlést, kérje fel Rárósi Imre és Fekete Ferenc települési képviselőket, valamint Ádók Jánost, hogy képviseljék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Várost a kelmei Üzleti Napok 2005 elnevezésű gazdasági találkozón szeptember 22. és 24. között. Hódmezővásárhely szeptember 8. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk.

28 I/B. kötet 27. oldal Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város hivatalos delegációjának utazása a Kelmei Üzleti Napokra HATÁROZATI JAVASLAT Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri, Rárósi Imre és Fekete Ferenc települési képviselőket, valamint Ádók Jánost, hogy képviseljék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Várost a kelmei Üzleti Napok 2005 elnevezésű gazdasági találkozón szeptember 22. és 24. között. Felelős: Dr. Lázár János Hódmezővásárhely szeptember 8. Dr. Lázár János sk. A határozatot megkapja: 1./Dr. Lázár János 2./Dr. Korsós Ágnes jegyző 3./Polgármesteri Iroda: EU integrációs referens 4./Közgazdasági Iroda 5./Irattár

29 I/B. kötet 28. oldal Iktatószám: /2005. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város hivatalos delegációjának utazása Vallauris Golfe-Juanba Az anyagot készítette: Polgármesteri Iroda Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: augusztus 29. Napirend kapcsán meghívandó személyek:

30 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város étől Iktatószám: /2005 I/B. kötet 29. oldal Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város hivatalos delegációjának utazása Vallauris Golfe- Juanba Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Franciaországi testvérvárosunkban, Vallauris Golfe-Juanban júliusában rendezték meg Saint Pierre, a tenger védőszentjének ünnepéhez kapcsolódó rendezvénysorozatot, melyre meghívás érkezett városunk részére. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Várost képviseletében Dr. Lázár János, felesége Lázárné Megyeri Zita, valamint Dr. Kulik Jenő Ervin települési képviselő utaztak el az eseményre. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy mivel a meghívás két rendes közgyűlés közötti időszakban érkezett - utólagosan hagyja jóvá Dr. Lázár János, Lázárné Megyeri Zita és Dr. Kulik Jenő Ervin települési képviselő kiutazását francia testvérvárosunkba, Vallauris Golfe- Juanba, melynek során július 6. és 14. között képviselték Hódmezővásárhely Megyei Jogú Várost. Hódmezővásárhely szeptember 8. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk.

31 I/B. kötet 30. oldal Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város hivatalos delegációjának utazása Vallauris Golfe- Juanba HATÁROZATI JAVASLAT Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése utólagosan jóváhagyja Dr. Lázár János, Lázárné Megyeri Zita és Dr. Kulik Jenő Ervin települési képviselő kiküldetését francia testvérvárosunkba, Vallauris Golfe-Juanba, melynek során július 6. és 14. között képviselték Hódmezővásárhely Megyei Jogú Várost Felelős: Dr. Lázár János Hódmezővásárhely szeptember 8. Dr. Lázár János sk. A határozatot megkapja: 1./Dr. Lázár János 2./Dr. Korsós Ágnes jegyző 3./Polgármesteri Iroda: EU integrációs referens 4./Közgazdasági Iroda 5./Irattár

32 I/B. kötet 31. oldal Iktatószám: /2005. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város hivatalos delegációjának utazása a Aknaszlatinai Bányász Napokra Az anyagot készítette: Polgármesteri Iroda Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: augusztus 29. Napirend kapcsán meghívandó személyek:

33 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város étől Iktatószám: /2005 I/B. kötet 32. oldal Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város hivatalos delegációjának utazása a Aknaszlatinai Bányász Napokra Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Ukrán testvérvárosunkban, Aknaszlatinán augusztus 26. és 29. között rendezték meg a Bányász Napokat, melyre meghívás érkezett egy hódmezővásárhelyi hivatalos delegáció részére. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város képviseletében Almási István al és Hegedűs Lajos települési képviselő utazott el az eseményre. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy mivel a meghívás két rendes közgyűlés közötti időszakban érkezett - utólagosan hagyja István al és Hegedűs Lajos települési képviselő kiutazását Aknaszlatinára, ahol Hódmezővásárhely Megyei Jogú Várost képviselték a Bányász Napokon augusztus 26. és 29. között. Hódmezővásárhely szeptember 8. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk.

34 I/B. kötet 33. oldal Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város hivatalos delegációjának utazása a Aknaszlatinai Bányász Napokra HATÁROZATI JAVASLAT Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése utólagosan jóváhagyja Almási István al és Hegedűs Lajos települési képviselőt kiutazását Aknaszlatinára, ahol Hódmezővásárhely Megyei Jogú Várost képviselték a Bányász Napokon augusztus 26. és 29. között. Felelős: Dr. Lázár János Hódmezővásárhely szeptember 8. Dr. Lázár János sk. A határozatot megkapja: 1./Dr. Lázár János 2./Dr. Korsós Ágnes jegyző 3./Polgármesteri Iroda: EU integrációs referens 4./Közgazdasági Iroda 5./Irattár

35 I/B. kötet 34. oldal Iktatószám: /2005. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város hivatalos delegációjának utazása Bereckre Az anyagot készítette: Polgármesteri Iroda Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: augusztus 29. Napirend kapcsán meghívandó személyek:

36 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város étől Iktatószám: /2005 I/B. kötet 35. oldal Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város hivatalos delegációjának utazása Bereckre Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Berecken augusztus 26. és 29. között rendezték meg a Berecki Napokat, melyre meghívás érkezett egy hódmezővásárhelyi hivatalos delegáció részére. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város képviseletében Tóthné Kecskeméti Katalin, Molnárné Kecskeméti Rita és Kis Irén települési képviselők utaztak el az eseményre. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy mivel a meghívás két rendes közgyűlés közötti időszakban érkezett - utólagosan hagyja jóvá Tóthné Kecskeméti Katalin, Molnárné Kecskeméti Rita és Kis Irén települési képviselők kiutazását Bereckre, ahol Hódmezővásárhely Megyei Jogú Várost képviselték a Berecki Napokon augusztus 26. és 29. között. Hódmezővásárhely szeptember 8. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk.

37 I/B. kötet 36. oldal Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város hivatalos delegációjának utazása Bereckre HATÁROZATI JAVASLAT Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése utólagosan jóváhagyja Tóthné Kecskeméti Katalin, Molnárné Kecskeméti Rita és Kis Irén települési képviselők kiutazását Bereckre, ahol Hódmezővásárhely Megyei Jogú Várost képviselték a Berecki Napokon augusztus 26. és 29. között. Felelős: Dr. Lázár János Hódmezővásárhely szeptember 8. Dr. Lázár János sk. A határozatot megkapja: 1./Dr. Lázár János 2./Dr. Korsós Ágnes jegyző 3./Polgármesteri Iroda: EU integrációs referens 4./Közgazdasági Iroda 5./Irattár

38 I/B. kötet 37. oldal Címzett: Az előterjesztés 8 határozati javaslatot tartalmaz Iktatószám: /2005. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Közoktatási intézmények módosított pedagógiai programjának fenntartói jóváhagyása Az anyagot készítette: Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

39 I/B. kötet 38. oldal Ikt. szám: /2005. Tárgy: Közoktatási intézmények módosított pedagógiai programjának fenntartói jóváhagyása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Hódmezővásárhely Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város fenntartásában lévő egyes közoktatási intézményekben a képzési formák változása, bővülése folytán szükségessé vált ennek az iskolák pedagógiai programjaiba történő beemelése. A pedagógiai programok a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé, ezzel dönt arról, hogy az oktatás-nevelés a programokban meghatározottak szerinti tartalommal valósul meg az intézményekben. A programokat az országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő véleményezte, mely szakértői vélemények megtekinthetőek az Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoportnál (em. 14.). A Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskolában és Szakiskolában lehetőség nyílik arra, hogy a tanulók lovastúra-vezető szakképesítést szerezzenek, módosul továbbá a mezőgazdasági technikus képzés programja is. A József Attila Általános Iskolában vízilabda-oktatás indul felmenő rendszerben a 2005/2006. tanévtől. Az első évfolyam tanulói 2 évig alapozó képzésben részesülnek, a harmadik évben kezdődik meg a tényleges vízilabda-tanítás. A Corvin Mátyás Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola a Szolnoki Főiskolával együttműködve felsőfokú szakképző évfolyamokat indít. A Kalmár József Ipari Szakközépiskola és Szakiskola felnőttképzést szervez. A Szántó Kovács János, a Kiss Lajos és a Klauzál Gábor Általános Iskolában megvalósul az integrált nevelés, oktatás, melynek segítségével a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók nem sajátos nevelési igényű tanulókkal történő együttoktatása történik. Az Eötvös József Szakközépiskola nyelvi előkészítő évfolyamot szervez a felsőbb évfolyamokon is. Tisztelt Közgyűlés! A szakértői vélemények alapján javaslom, hogy a megfogalmazott határozati javaslatokkal hagyja jóvá a fenti intézmények pedagógiai programjait. Hódmezővásárhely, szeptember 08. Dr. Lázár János sk.

40 I/B. kötet 39. oldal Tárgy: A Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola módosított pedagógiai programjának fenntartói jóváhagyása HATÁROZATI JAVASLAT 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 15.) pedagógiai programját a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 44. (1) bekezdésében, valamint a 102. (2) f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján jóváhagyja. 2. Az iskola programja az évi LXXIX. törvény 45. (2) bekezdése, és a ában foglalt tartalmi és formai előírásoknak megfelel, és összhangban áll Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által jóváhagyott közoktatási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervben foglaltakkal. Az intézmény pedagógiai programját az országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő szakvéleményében megerősítette. Hódmezővásárhely, szeptember 08. Dr. Lázár János s.k. A határozatot kapják: 1. Dr. Lázár János 2. Dr. Korsós Ágnes jegyző 3. Közgazdasági Iroda 4. Jegyzői Iroda 5. Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 6. Érintett intézmény 7. Irattár

41 I/B. kötet 40. oldal Tárgy: A Szántó Kovács János Általános Iskola módosított pedagógiai programjának fenntartói jóváhagyása HATÁROZATI JAVASLAT 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szántó Kovács János Általános Iskola (6800 Hódmezővásárhely, Szék u. 5.) pedagógiai programját a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 44. (1) bekezdésében, valamint a 102. (2) f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján jóváhagyja. 2. Az iskola programja az évi LXXIX. törvény 45. (2) bekezdése, és a ában foglalt tartalmi és formai előírásoknak megfelel, és összhangban áll Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által jóváhagyott közoktatási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervben foglaltakkal. Az intézmény pedagógiai programját az országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő szakvéleményében megerősítette. Hódmezővásárhely, szeptember 08. Dr. Lázár János s.k. A határozatot kapják: 1. Dr. Lázár János 2. Dr. Korsós Ágnes jegyző 3. Közgazdasági Iroda 4. Jegyzői Iroda 5. Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 6. Érintett intézmény 7. Irattár

42 I/B. kötet 41. oldal Tárgy: A Kiss Lajos Általános Iskola módosított pedagógiai programjának fenntartói jóváhagyása HATÁROZATI JAVASLAT 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kiss Lajos Általános Iskola (6800 Hódmezővásárhely, Nádor u. 35.) pedagógiai programját a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 44. (1) bekezdésében, valamint a 102. (2) f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján jóváhagyja. 2. Az iskola programja az évi LXXIX. törvény 45. (2) bekezdése, és a ában foglalt tartalmi és formai előírásoknak megfelel, és összhangban áll Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által jóváhagyott közoktatási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervben foglaltakkal. Az intézmény pedagógiai programját az országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő szakvéleményében megerősítette. Hódmezővásárhely, szeptember 08. Dr. Lázár János s.k. A határozatot kapják: 1. Dr. Lázár János 2. Dr. Korsós Ágnes jegyző 3. Közgazdasági Iroda 4. Jegyzői Iroda 5. Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 6. Érintett intézmény 7. Irattár

43 I/B. kötet 42. oldal Tárgy: Az Eötvös József Szakközépiskola módosított pedagógiai programjának fenntartói jóváhagyása HATÁROZATI JAVASLAT 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Eötvös József Szakközépiskola (6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal u. 5-9.) pedagógiai programját a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 44. (1) bekezdésében, valamint a 102. (2) f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján jóváhagyja. 2. Az iskola programja az évi LXXIX. törvény 45. (2) bekezdése, és a ában foglalt tartalmi és formai előírásoknak megfelel, és összhangban áll Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által jóváhagyott közoktatási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervben foglaltakkal. Az intézmény pedagógiai programját az országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő szakvéleményében megerősítette. Hódmezővásárhely, szeptember 08. Dr. Lázár János s.k. A határozatot kapják: 1. Dr. Lázár János 2. Dr. Korsós Ágnes jegyző 3. Közgazdasági Iroda 4. Jegyzői Iroda 5. Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 6. Érintett intézmény 7. Irattár

KIVONAT ALAPÍTÓ OKIRATA. I. rész. Neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

KIVONAT ALAPÍTÓ OKIRATA. I. rész. Neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Diákotthon és Kollégium csatolása

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 309/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a. a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 309/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a. a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 309/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola nevének megváltoztatásáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést

Részletesebben

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme.

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. TARTALO M M U TAT Ó Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. 3. III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumának

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos.

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2007. (XI. 9.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 83/2007. (IV. 23.) számú. h a t á r o z a t a. egyes nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 83/2007. (IV. 23.) számú. h a t á r o z a t a. egyes nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 83/2007. (IV. 23.) számú h a t á r o z a t a egyes nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről A Közgyűlés 1./ az egyes nevelési oktatási intézmények átszervezéséről

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Ikt. sz.: V.510/2007. Előadó: dr. Komán Ágnes Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail: benedek.maria@bekescsaba.hu

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást

Részletesebben

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata 2 I, Általános rendelkezések

Részletesebben

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz.

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz. 2. sz. határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére 1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartásának visszavétele a Veszprém

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospata.hu 9402/2010. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - A Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011.

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr. Csefkó Judit aljegyzı Szabó Lajos osztályvezetı E L İ T E R J E SZ T É S A

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 5. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés a SOPRONTISZK

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. március 04-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. március 04-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. március 04-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány 2009. évi beszámolója és közhasznúsági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax: +36-2313141, +36-1-2313151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

4551-1/2007. A TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

4551-1/2007. A TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 4551-1/2007. A TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2 2007. A Tessedik Sámuel Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata Előterjesztés Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-Testület! A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Előadó: Dr. Puskás Imre,

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása.

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása. TAR TALO M M UTAT Ó SZOI alapdokumentumainak módosítása. 2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata. 3. Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása. 4. Együttműködési megállapodások.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének g.) pontjában, és 38. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán ALAPÍTÓ OKIRATA

Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán ALAPÍTÓ OKIRATA Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán ALAPÍTÓ OKIRATA Újhartyán Német Nemzetiségi Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontja alapján az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. június 26. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 70/2008. (VI. 26.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 58/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: Bőcs Község Önkormányzatának a Zempléni

Részletesebben

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1)

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Az alapító okirat száma: 7/2000. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselőtestülete a 184/1999. sz.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. március 27-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. március 27-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. március 27-i ülésre Tárgy: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty Mihály Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása... 2 Önkormányzati

Részletesebben

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2012 I Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. Az SZMSZ általános

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben 1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 23 -i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 23 -i ülésére Ikt.sz: V-537/2004. Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sportiroda Véleményező: Oktatási Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA A döntés egyszerű többséget igényel Tárgy: a Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság .. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Iktatószám: 01/1093-2/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnökének előterjesztése a Porpáczy Aladár Általános Művelődési

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

22. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

22. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből 22. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2011. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

29022-12/2007. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. OKTÓBER

29022-12/2007. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. OKTÓBER 29022-12/2007. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. OKTÓBER A Szent István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megvitatás után elfogadni szíveskedjen.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megvitatás után elfogadni szíveskedjen. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt.sz.: U-15656/2009. Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzatok módosítása

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. SZ.: V. 346-4612011. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: dr. Urbán-Zsilák K., Tarné dr. Malatyinszki A. t Nagy Árpád Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 32-3/2011. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2011. február 27-ei ülésének J

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 87/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 87/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 87/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a A nevelési, oktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁTSZERVEZÉSÉRŐL

ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁTSZERVEZÉSÉRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 61147-4/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 160/2012. (V. 03.) számú és

Részletesebben

KGF/1414/2/2011. A költségvetési szerv rövidített neve: VM ASzK. 2. Székhelye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13.

KGF/1414/2/2011. A költségvetési szerv rövidített neve: VM ASzK. 2. Székhelye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13. VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KGF/1414/2/2011. Az államháztartásról

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és

Részletesebben

A Polgármester és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság együttes előterjesztése Javaslat

A Polgármester és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság együttes előterjesztése Javaslat 1...napirendi pont A Polgármester és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság együttes előterjesztése Javaslat A Gazdasági Ellátó Központ valamint egyes közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XX. évfolyam 2. szám 2010. február 22. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. II. 18-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Tel.: 510-384

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Tel.: 510-384 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Tel.: 510-384 Ikt. sz.: 02-1666/2005. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: A Pedagógiai Szakszolgálat Alapító

Részletesebben

ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete 2010. április 29. napján tartandó soron következ ülésére

ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete 2010. április 29. napján tartandó soron következ ülésére ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete 2010. április 29. napján tartandó soron következ ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos dokumentumok módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 22-én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011 évi (XII..31) kormányrendelet 167/A (1) A

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

20985-1/2008. A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

20985-1/2008. A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 20985-1/2008. A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Budapesti Műszaki Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10915/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 5/2010. (II. 15.) Többcélú Társ. határozat 3. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 16/1. (Előző okirat dátuma: 2013 május 22)

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 16/1. (Előző okirat dátuma: 2013 május 22) ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 16/1. (Előző okirat dátuma: 2013 május 22) a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény 21. (3) bekezdése alapján az E- médiainformatika Nonprofit Kft., mint az iskola fenntartója

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2008 (XI.06.) h a

Részletesebben

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskola Módosításokkal egybeszerkesztett PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Székesfehérvár, 2016. február 22. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. BEVEZETŐ... 4 2. PREAMBULUM... 7 3. IGAZGATÓI BEVEZETŐ...

Részletesebben

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA *

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA * SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA * I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 3/2012. (I. 26.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A VOCATIONAL ACADEMY ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉTTANNYELVŐ SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON A L A P Í T Ó O K I R A T A I. Általános rendelkezések A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 8/2011. (II. 11.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Előterjesztő: Előzmények: Határozat tervezet: Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása a polgármester 32/2011.

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. május 26-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. május 26-i ülésére BALATO FÜRED VÁROS Ö KORMÁ YZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Előkészítő: Pékné dr. Csefkó Judit aljegyző Szabó Lajos osztályvezető E L Ő T E R J E SZ T É S A

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Rendelőintézet alapító okirat módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Döntéshozatal módja: Minősített többség az Mötv. 50. -a alapján Véleményező bizottság: Ügyrendi,

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985 1. számú melléklet: 1.A költségvetési szerv neve: Rövid neve: Törzsszáma: Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Németh László Városi Könyvtár

Részletesebben

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. )

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) ALAPÍTÓ OKIRATA Érvényes: 2013. év szeptember hó 01. napjától 1. Intézmény neve: MIOK József Nádor Gimnázium és

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 71/2011. Melléklet: 1 db.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8-743 TÁRGY: KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDO- SÍTÁSA MELLÉKLET: ELEKTRONIKUS FORMÁBAN 22 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású közoktatási

Részletesebben