Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása"

Átírás

1 Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés június 26. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 70/2008. (VI. 26.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő alábbiakban felsorolt nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának 1. pontjában feltünteti az intézményi azonosító adatok közül az intézményi törzsszámot. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (Abaújszántó) Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Diákotthon (Kurityán) Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon (Tornanádaska) Bolyai Farkas Szakképző Iskola (Ózd) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola (Kazincbarcika) Deák Úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat (Sátoraljaújhely) Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium (Sárospatak) Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium (Kazincbarcika) Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (Kazincbarcika) József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Ózd) Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Kazincbarcika) Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Sátoraljaújhely) Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Diákotthon (Sály) Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon (Girincs) Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat (Ózd) Pattantyús Ábrahám Géza Szakképző Iskola (Sajószentpéter) Serényi Béla Gimnázium, Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (Putnok) Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium (Kazincbarcika) Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (Sátoraljaújhely) Szerencsi Szakképző Iskola (Szerencs) Teleki Tehetséggondozó Kollégium (Miskolc) Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (Tokaj) Trefort Ágoston Szakképző Iskola (Sátoraljaújhely) Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Encs)

2 2. A Közgyűlés a szakképzést biztosító megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának mellékletében szükség szerint a következő 2 jogszabályi hivatkozás kerül megjelölésre: Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet, valamint az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet. 3. A Közgyűlés a Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratait a következők szerint módosítja: a) Az Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon (Tornanádaska) Az alapító okirat 9. pontjában a feladatellátást szolgáló önkormányzati ingatlan vagyon nyilvántartási adatai szövegrészből törli az ingatlan funkciója, címe: Lakóház, udvar; Kossuth L. u. 13. sz. ; hrsz. ; területe (m2) hrsz. : 41; területe: 1882 (m2) szövegrészt. Az alapító okirat mellékletében az iskolarendszerű speciális szakképesítések köre az alábbiak szerint módosul: - kerti munkás, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - parkgondozó, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - lakástextil-készítő, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - fűszernövény-termesztő, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - textiltermék-összeállító, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2. b) A Deák Úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Sátoraljaújhely) Az intézmény neve kiegészül az Előkészítő szövegrésszel, így az iskola új megnevezése: Deák Úti Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Az intézmény alaptevékenységét a következőkkel egészíti ki: biztosítja az előkészítő szakiskola kilencedik- tizedik évfolyamon (az enyhe fokban értelmi fogyatékos, továbbá a középsúlyos tanulók - integrált - ) általános műveltséget megalapozó oktatását, pályaorientációt, szakmai alapozó, elméleti és legalább heti négy órában gyakorlati oktatást, felkészít a speciális szakiskola szakképzési évfolyamán történő továbbhaladásra.

3 biztosítja a gyógytestnevelést, mely a kóros mozgások, testtartások korrekcióját foglalja magába. biztosítja a konduktív pedagógiai ellátást, amely a központi idegrendszerben /CP-s/ sérült gyerekek komplex fejlesztését foglalja magába. Az alapító okirat mellékletében az iskolarendszerű speciális szakképesítések az alábbiak szerint módosulnak: - kerti munkás, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2. c) A Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Diákotthon (Sály) Az alapító okirat 8. pontjában a diákotthoni férőhelyek száma 85 főre módosul. d) Az Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat (Ózd) Az alapító okirat 9. pontjában a feladatellátást szolgáló önkormányzati ingatlan vagyon nyilvántartási adatai szövegrészből törlésre kerül az ingatlan funkciója, címe: Szántó; Külterület.; hrsz.; területe (m2): hrsz.: 0411/19; területe: 0993 (m2 szövegrész. Az alapító okirat mellékletében az iskolarendszerű szakképesítések köréből törli az alábbi szakképesítést: - varrómunkás, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2 ; A kerti munkás azonosító száma az alábbiak szerint módosul: - kerti munkás, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2. e) Az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium (Sárospatak) Az alapító okirat tartalma, szerkezete az alábbiak szerint módosul: 1. Intézmény neve: Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium a) székhelye: 3950 Sárospatak, Nagy Lajos u. 10. b) típusa: Többcélú közös igazgatású gyógypedagógiai intézmény, melyben általános iskola és kollégium működik c) OM azonosító

4 d) törzsszáma Az Intézmény alapító szerve: az alapítás éve: 3. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: - címe 4. Az intézmény beiskolázási körzete: Városi Tanács Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 3525 Miskolc, Városház tér 1. Borsod-Abaúj-Zemplén megye, ezen belül elsődlegesen Sárospatak, a Bodrogköz, Hegyalja és Hegyköz térsége 5. Intézmény jogállása: Önálló jogi személyként működő költségvetési szerv 6. Gazdálkodása: Önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési intézmény 7. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 8. Az Intézmény tevékenységei: a) alaptevékenysége: Az intézmény igazgatóját a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés pályázat útján, határozott időre bízza meg, az egyéb munkáltatói jogkört a közgyűlés elnöke gyakorolja. A jóváhagyott nevelési és pedagógiai program célkitűzéseinek, követelményeinek megfelelően: - biztosítja a tanköteles korú, sajátos nevelési igényű (enyhe fokban és középsúlyos értelmi fogyatékos, valamint autista,) tanulók nyolc évfolyamos általános iskolai oktatását, nevelését - biztosítja a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő iskolai oktatását, valamint a fejlesztő felkészítésben résztvevő tanulók oktatását, nevelését - a tanórai foglalkozásokon túl kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat biztosít a Kt.-ben meghatározott időkeretben; - a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítő ismeretek átadása céljából a Kt.-ben meghatározott időkeretben; - egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt.-ben meghatározott időkeretben; - biztosítja a cigány kisebbségi oktatást a 32/1997. MKM sz. rendelet 2. sz. melléklete alapján;

5 - ellátja a gyermek-, és ifjúságvédelmi feladatokat; - a tanulók igénye szerint napközis foglalkozást szervez; - a tanulók részére kollégiumi ellátást nyújt; - biztosítja az iskolai oktatásban részesülők étkeztetését; - biztosítja a minőségfejlesztési feladatok ellátását; - igénybe veszi a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat; - gondoskodik a bejáró tanulók ellátásáról; - biztosítja a tanulói tankönyvvásárláshoz az általános hozzájárulást, valamint az ingyenes tankönyvellátáshoz a kiegészítő hozzájárulást; - biztosítja a tanulók kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatainak ellátását, valamint a diáksportot; - pedagógus továbbképzés és szakvizsga támogatása; - szakmai és informatikai fejlesztési feladatokat lát el; - megbízási szerződés keretében biztosítja a logopédiai ellátást, valamint a gyógytornászi feladatellátást; Az iskolai évfolyamok száma: Az iskolába felvehető maximális - tanulólétszám : - kollégiumi férőhelyek száma: b) kiegészítő tevékenység: A jóváhagyott pedagógiai program szerint: - 8 évfolyamos általános iskola 150 fő 60 fő - intézményi vagyon működtetése a mindenkor hatályos Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján a teljes kapacitás kihasználása érdekében; - a szabad kapacitás terhére az alaptevékenységet kiegészítő szolgáltatási tevékenység végzése ( egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja a rendelkezésre álló helyiségeket, ha az nem akadályozza a nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést, a diáksportkör munkáját)

6 c)ellátható vállalkozási tevékenysége, mértéke: d) Szakágazati besorolás: (TEÁOR) Feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon: - az intézmény az alap-, és kiegészítő tevékenység mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az intézmény alaptevékenységei: Alapfokú oktatás; Kollégium üzemeltetése; Munkahelyi étkeztetés; Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás Oktatást kiegészítő tevékenység A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésre áll a székhelyén lévő Sárospatak Város Önkormányzatának tulajdonában, és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat ingyenes használatában álló 1857/5.hrsz-ú ingatlan, a rajta található oktatási épülettel, melegítőkonyhával, udvarral, tornaszobával és berendezésekkel. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: Az iskola a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. Intézmény jogosultak: képviseletére Az intézmény igazgatója, valamint az általa megbízott intézményi dolgozó. f) Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Kazincbarcika) Az alapító okirat 7. pontjában az intézmény telephelyeinek száma a huszonnyolcadik francia bekezdést követően kiegészüla következő telephellyel " Szabó Lőrinc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3780 Edelény, Borsodi u. 36/B., ezzel egyidejűleg az intézmény telephelyei szövegrészből törlésre kerül az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ Gyermekek Háza (3700 Kazincbarcika, Dózsa Gy. u. 49.) cím alatti telephely. Az alapító okirat 11. pontjában az intézménybe felvehető maximális létszám 2000 főre módosul.

7 g) A József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Ózd) Az alapító okirat 1/c. pontjában az intézmény telephelyeinek sorából törlésre kerülnek a 3671 Borsodnádasd, Köztársaság u. 11. sz. ; valamint 3623 Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy u. 95. sz. cím alatti telephelyek. Az alapító okirat mellékletében az iskolarendszerű szakközépiskolai szakképesítések az alábbiak szerint módosulnak: - ápoló, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3; - ápoló, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3; - általános asszisztens, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - gyógyszertári asszisztens, azonosító száma: ; évfolyamok száma: 2; - ápoló (HÍD levelező), azonosító száma: ; évfolyamok száma: 1,5; - ápoló (HÍD levelező), azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - általános asszisztens (levelező), azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - gyógyszertári asszisztens, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2. Az iskolarendszeren kívüli - regisztrált - képzésben oktatható szakmák köre kiegészül az alábbiakkal: - rehabilitációs nevelő, segítő, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - szociális asszisztens, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - alkalmazott grafikus, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - szórakoztató zenész I., azonosító száma: , képzési idő: színész II, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3; - néptáncos, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - idegenvezető, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - idegenforgalmi szakmenedzser, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - vendéglátó szakmenedzser, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2.

8 h) A Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (Kazincbarcika) Az alapító okirat mellékletében az iskolarendszerű szakképesítések köre a következők szerint módosulnak: - ápoló, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3; - ápolási asszisztens, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - gyermekgondozó-nevelő, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - szociális segítő, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző, azonosító száma: ; évfolyamok száma: 2; - gyermekgondozó-, nevelő, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2. i) Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Sátoraljaújhely) Az alapító okirat 1/c. pontjából az intézmény telephelyeinek sorából törli 3872 Novajidrány, Béke tér 4. sz. cím alatti telephelyet. Az alapító okirat mellékletében az iskolarendszerű szakképesítések körét módosítja a következők szerint: - ápoló, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3; - idegenvezető, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - protokoll és utazás-ügyintéző, azonosító száma: , évfolyamok száma: 1; protokoll-ügyintéző, azonosító száma: , évfolyamok száma: 1; utazás ügyintéző, azonosító száma: , évfolyamok száma: 1; - idegenforgalmi szakmenedzser, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2. Az iskolarendszeren kívüli - regisztrált - képzésben oktatható szakmák körét a következőt szerint módosítja: - ápoló, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3. j) A Serényi Béla Gimnázium, Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (Putnok) Az alapító okirat mellékletében az iskolarendszerű szakközépiskolai szakképesítések a következők szerint módosulnak:

9 mezőgazdasági technikus, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; mezőgazdasági technikus, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; mezőgazdasági vállalkozó, azonosító száma: , évfolyamok száma: rész szakképesítés; vidékfejlesztési technikus, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; agrár rendész, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; mezőgazdasági gépésztechnikus, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; természet- és környezetvédelmi technikus, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2. Az iskolarendszeren kívüli - regisztrált - szakképesítések az alábbiak szerint módosulnak: - mezőgazdasági munkás, azonosító száma: ; - parkgondozó, azonosító száma: ; - gyógynövény termesztő, azonosító száma: ; - fűszernövény termesztő, azonosító száma: ; - növényházi dísznövénytermesztő, azonosító száma: ; - szabadföldi dísznövénytermesztő, azonosító száma: ; - zöldségtermesztő, azonosító száma: ; - ezüstkalászos gazda, azonosító száma: ; - aranykalászos gazda, azonosító száma: ; - gombatermesztő, azonosító száma: ; - motorfűrész-kezelő, azonosító száma: ; - méhész, azonosító száma: ; - növényvédő és méregraktár-kezelő, azonosító száma: ; -mikroszaporító, azonosító száma: ; - mezőgazdasági gépkezelő, azonosító száma: fejő-és tejkezelő-gépkezelő, azonosító száma: ; keltetőgép kezelő, azonosító száma: ; kertészeti gép kezelő, azonosító száma: ; majorgép kezelő, azonosító száma: ; meliorációs, kert-és parképítő-gépkezelő, azonosító száma: ; mezőgazdasági erő-és munkagépkezelő, azonosító száma: ; mezőgazdasági rakodógép-kezelő, azonosító száma: ; mezőgazdasági szárítóüzemi gépkezelő, azonosító száma: ; növényvédelmi gépkezelő, azonosító száma: ; önjáró betakarítógép kezelő, azonosító száma: ; - mezőgazdasági vállalkozó, azonosító száma: ; - bionövény-termesztő, azonosító száma: ; - könnyűgépkezelő, azonosító száma: ;

10 - nehézgépkezelő, azonosító száma: ; - haszonállat-gondozó, azonosító száma: ; - növénytermesztő, azonosító száma: ; - virágkötő, azonosító száma: k) A Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Encs) Az alapító okirat 8. pontjában a kollégiumba felvehető tanulók létszáma 60 főre módosul. Az alapító okirat mellékletében az iskolarendszerű szakközépiskolai szakképesítések a következők szerint módosulnak: - pénzügyi-számviteli ügyintéző, azonosító száma: , évfolyamok száma: 1,5; - vállalkozási ügyintéző, azonosító száma: , évfolyamok száma:1,5; - statisztikai és gazdasági ügyintéző, azonosító száma: , évfolyamok száma:1; - marketing és reklámügyintéző, azonosító száma: , évfolyamok száma: 1; - vám-és jövedéki ügyintéző, azonosító száma: ; jövedéki ügyintéző, azonosító száma: , évfolyamok száma: 1; vámügyintéző, azonosító száma: , évfolyamok száma: 1. Az alapító okirat mellékletében az iskolarendszeren kívüli - regisztrált - szakképesítések az alábbiak szerint módosulnak: - pénzügyi számviteli ügyintéző, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - vállalkozási ügyintéző, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2. l) A Trefort Ágoston Szakképző Iskola (Sátoraljaújhely) Az alapító okirat mellékletében az iskolarendszerű szakiskolai szakképesítések sorából törlésre kerülnek: - nőiruha-készítő megnevezésű, azonosító számú, 3 évfolyamok számával (év); - porcelánfestő megnevezésű, azonosító számú, 3 évfolyamok számával (év); - élelmiszer-és vegyiáru-kereskedő megnevezésű, azonosító számú, 2 évfolyamok számával (év);

11 - szerszámkészítő megnevezésű, , 2 évfolyamok számával (év); - géplakatos megnevezésű, , 2 évfolyamok számával (év); - vendéglátó eladó megnevezésű, , 2 évfolyamok számával (év); - varrómunkás megnevezésű, , 1 évfolyamok számával (év). Az alapító okirat mellékletében az iskolarendszerű szakiskolai szakképesítések az alábbiak szerint kiegészülnek: - női szabó megnevezés, azonosító szám, 3 évfolyamok számával (év); - élelmiszer- és vegyiáru-eladó megnevezés, azonosító szám, 2 évfolyamok számával (év); - műszaki cikk eladó megnevezés, azonosító szám, 2 évfolyamok számával (év); - ruházati eladó megnevezés, azonosító szám, 2 évfolyamok számával (2 év). Az alapító okirat mellékletében az iskolarendszerű szakközépiskolai szakképesítések sorából törlésre kerül: - szerszámkészítő megnevezés, azonosító számú, 2 évfolyamok számával (év). Az alapító okirat mellékletében az iskolarendszerű szakközépiskolai szakképesítések gépgyártás technológiai technikus megnevezésű szakképesítés azonosító száma a következők szerint módosul: - gépgyártás technológiai technikus megnevezés, azonosító számú, 2 évfolyamok számával. Az alapító okirat mellékletében az iskolarendszeren kívüli - regisztrált - képzésben oktatható szakmák a következők szerint módosulnak: - öntő megnevezés, azonosító számú; - kereskedő boltvezető megnevezés, azonosító számú. m) Az Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (Abaújszántó) Az alapító okirat mellékletében az iskolarendszerű szakiskolai szakképesítések az alábbiak szerint módosulnak: - gazda, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - gyümölcstermelő, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2. Az alapító okirat mellékletében az iskolarendszerű szakközépiskolai szakképesítések az alábbiak szerint módosulnak:

12 - mezőgazdasági technikus, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2. Az alapító okirat mellékletében az iskolarendszeren kívüli - regisztrált - képzésben oktatható szakmák a következők szerint módosulnak: - bionövény-termesztő, azonosító száma: ; - ökogazda, azonosító száma: ; - kertfenntartó, azonosító száma: ; - parkgondozó, azonosító száma: ; - állattartó-telepi munkás, azonosító száma: ; - kerti munkás, azonosító száma: ; - gyümölcstermelő, azonosító száma: ; - szőlőtermesztő, azonosító száma: ; - lóápoló és gondozó, azonosító száma: ; - mezőgazdasági vállalkozó, azonosító száma: ; - aranykalászos gazda, azonosító száma: ; - mezőgazdasági munkás, azonosító száma: n) A Szerencsi Szakképző Iskola (Szerencs) Az alapító okirat mellékletében az iskolarendszerű szakiskolai szakképesítések az alábbiak szerint módosulnak: - fodrász, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - fodrász, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3; - szabó, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3; - bútorasztalos, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3; - épületgépészeti csőhálózat- és berendezés szerelő, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3; - villanyszerelő, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3; - villanyszerelő, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2. Az alapító okirat mellékletében az iskolarendszerű szakközépiskolai szakképesítések a következők szerint módosulnak: - informatikai rendszergazda, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - kozmetikus, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - kozmetikus, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2. o) A Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium (Kazincbarcika) Az alapító okirat 1/b. pontjában az intézmény telephelyeinek sorából törlésre kerül: 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 70. sz. cím alatti telephely.

13 Az alapító okirat 8/a. pontjában Az intézmény feladata nappali oktatás keretében szövegrész első francia bekezdése a következők szerint módosul: - gépészet, kereskedelem-marketing, vendéglátás, idegenforgalom, elektrotechnikaelektronika, vegyipar, közlekedés szakmacsoportokban, szakközépiskolai nevelés és oktatás négy, öt általános műveltséget megalapozó évfolyammal, szakmai előkészítő ismeretek átadásával; Az alapító okirat 8/a. pontjában Az intézmény feladata nappali oktatás keretében a harmadik francia bekezdést követően kiegészül a következő francia bekezdéssel: - közoktatási típusú sportiskolai szakközépiskolai képzés; Az alapító okirat 8/a. pontjában Az intézmény feladata nappali oktatás keretében a hatodik francia bekezdés az alábbiak szerint módosul: - kereskedelem-marketing, vendéglátás-idegenforgalom, elektrotechnika-elektronika, gépészet, közlekedés, élelmiszeripar és egyéb szolgáltatások szakmacsoportokban szakiskolai nevelés és oktatás;" Az alapító okirat 8/a. pontjában Az intézmény feladata nappali oktatás keretében a hetedik francia bekezdést követően kiegészül a következő francia bekezdéssel: - közoktatási típusú sportiskolai szakiskolai képzés. Az alapító okirat 8/a. pontjában Az intézmény feladata nappali oktatás keretében törlésre kerül a nyolcadik, a közoktatási típusú sportiskolával kapcsolatos feladatellátás; szövegrészt tartalmazó francia bekezdés. Az alapító okirat 8/a. pontjában Az intézmény feladata nappali oktatás keretében törlésre kerül a kilencedik francia bekezdésből a következő szövegrész: a tankötelezettség megszűnése után Az alapító okirat 8/a. pontjában Az iskolai évfolyamok száma szövegrészben törlésre kerül az 1,5 év" szövegrész. Az alapító okirat 8/a. pontjában Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám nappali tagozaton 1650 főre, míg felnőttképzés területén 50 főre módosul. Az alapító okirat 8/b. pontjában Az oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek szövegrész negyedik és ötödik francia bekezdése törlésre kerül. Az alapító okirat 8/d. pontjában Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek szakágazati besorolásához kapcsolódó szám az egyéb villanyszerelésnél 4321-re módosul. Az alapító okirat jelenlegi mellékletének számozása 1. sorszámra változik.

14 Az alapító okirat 1. számú mellékletében az intézmény szakiskolai iskolarendszerű szakképesítései az alábbiak szerint módosulnak: - fodrász, azonosító száma: , képzési idő: 3 év; - villanyszerelő, azonosító szám: , képzési idő: 3 év; - karosszérialakatos, azonosító szám: , képzési idő: 2 év; - szakács, azonosító szám: , képzési idő: 3 év; - pincér, azonosító szám: , képzési idő: 3 év; - élelmiszer- és vegyi áru-eladó, azonosító szám: , képzési idő: 2 év; - géplakatos, azonosító szám: , képzési idő: 3 év; - elektronikai műszerész, azonosító szám: , képzési idő: 2 év; - bútor- és lakástextil-eladó, azonosító szám: , képzési idő, 2 év; - műszakicikk-eladó, azonosító szám: , képzési idő: 2 év; - porcelán- és edény áru-eladó, azonosító szám: , képzési idő: 2 év; - ruházati-eladó, azonosító szám: , képzési idő: 2 év; - zöldség-gyümölcs eladó, azonosító szám: , képzési idő: 2 év; - szerkezetlakatos, azonosító szám: , képzési idő: 3 év; - finommechanikai műszerész, azonosító szám: , képzési idő: 2 év; - gépi forgácsoló, azonosító szám: , képzési idő: 3 év; - kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő, azonosító szám: , képzési idő: 2 év; - elektromos gép- és készülékszerelő, azonosító szám: , képzési idő: 2 év; - motor- és kerékpárszerelő (kerékpárszerelő), azonosító szám: , képzési idő: 2 év; - elektromechanikai műszerész, azonosító szám, , képzési idő: 2 év; - hűtő- és klímaberendezés szerelő, karbantartó, azonosító szám: , képzési idő: 3 év; - pék-cukrász, azonosító szám: , képzési idő: 3 év; - cukrász, azonosító szám: , képzési idő: 3 év. Az alapító okirat mellékletében az intézmény szakközépiskolai szakképesítései a következőket szerint módosulnak: - autószerelő, azonosító száma: , képzési idő: 2 év; - autóelektronikai műszerész, azonosító száma: , képzési idő: 2 év; - kereskedő, azonosító száma: , képzési idő: 2 év;

15 - marketing és reklámügyintéző, azonosító száma: , képzési idő: 1 év; - elektronikai technikus, azonosító száma: , képzési idő: 2 év; - kereskedelmi ügyintéző, azonosító száma: , képzési idő: 1 év; - logisztikai ügyintéző, azonosító száma: , képzési idő: 2 év; - mechatronikai műszerész, azonosító száma: , képzési idő: 2 év; - vendéglős, azonosító száma: , képzési idő: 2 év; - külkereskedelmi üzletkötő, azonosító száma.: , képzési idő: 2 év; - üzemeltető gépész-technikus (vegyipari gépésztechnikus), azonosító száma: , képzési idő: 2; - erősáramú elektrotechnikus, azonosító száma: , képzési idő: 2 év; - laboratóriumi technikus (általános vegyipari laboratóriumi technikus), azonosító száma: , képzési idő: 2 év; - vegyipari technikus, azonosító száma: , képzési idő: 2 év; - idegenvezető, azonosító száma: , képzési idő: 2 év; - kereskedelmi menedzser (kereskedelmi szakmenedzser), azonosító szám: , képzési idő: 2 év; - vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser (idegenforgalmi szakmenedzser), azonosító száma: , képzési idő: 2 év; - vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser (vendéglátó szakmenedzser), azonosító száma: , képzési idő: 2 év; - műszakicikk-kereskedő, azonosító száma: , képzési idő: 2 év. A jogszabályok, valamint képzési programok alapján az iskola az alábbi szakképesítések, elágazások, ráépülések, rész szakképesítések körében készíthet fel - iskolarendszeren kívüli - szakmai vizsgára. Az alapító okirat mellékletében az iskolarendszeren kívüli - regisztrált - képzésben oktatható szakmák a következők szerint módosulnak: - autóelektronikai műszerész, azonosító szám: , képzési idő: autószerelő, azonosító szám: , képzési idő: bolti eladó (bútor és lakástextil-eladó), azonosító szám: , képzési idő: bolti eladó (élelmiszer- és vegyi áru-eladó), azonosító szám: , képzési idő: bolti eladó (műszakicikk-eladó), azonosító szám: , képzési idő: 2500

16 - bolti eladó (porcelán- és edényáru-eladó), azonosító szám: , képzési idő: bolti eladó (ruházati-eladó), azonosító szám: , képzési idő: bolti eladó (zöldség-gyümölcs eladó), azonosító szám: , képzési idő: cukrász, azonosító szám: , képzési idő: elektromechanikai műszerész, azonosító szám: , képzési idő: elektromos gép- és készülékszerelő, azonosító szám: , képzési idő: elektronikai műszerész, azonosító szám: , képzési idő: elektronikai technikus, azonosító szám: , képzési idő: erősáramú elektrotechnikus, azonosító szám: , képzési idő: finommechanikai műszerész, azonosító szám: , képzési idő: fodrász, azonosító szám: , képzési idő: gépi forgácsoló, azonosító szám: , képzési idő: géplakatos, azonosító szám: , képzési idő: hűtő- és klímaberendezés szerelő, karbantartó, azonosító szám: , képzési idő: idegenvezető, azonosító szám: , képzési idő: informatikai rendszergazda (számítástechnikai szoftverüzemeltető), azonosító szám: , képzési idő: karosszérialakatos, azonosító szám: , képzési idő: kereskedelmi ügyintéző, azonosító szám: , képzési idő: kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő, azonosító szám: , képzési idő: kereskedő, azonosító szám: , képzési idő: kereskedő (bútor- és lakástextil- kereskedő), azonosító szám: , képzési idő: kereskedő (élelmiszer- és vegyi áru- kereskedő), azonosító szám: , képzési idő: kereskedő (ruházati kereskedő), azonosító szám: , képzési idő: kereskedelmi bolthálózat szervező, azonosító szám: , képzési idő: kereskedő-boltvezető, azonosító szám: , képzési idő: külkereskedelmi üzletkötő, azonosító szám: , képzési idő: 2000

17 - laboratóriumi technikus (általános vegyipari laboratóriumi technikus), azonosító szám: , képzési idő: logisztikai ügyintéző, azonosító szám: , képzési idő: marketing és reklámügyintéző, azonosító szám: , képzési idő: mechatronikai műszerész, azonosító szám: , képzési idő: motor- és kerékpárszerelő (kerékpárszerelő), azonosító szám: , képzési idő: műanyag-feldolgozó, azonosító szám: , képzési idő: műanyag-feldolgozó (egyéb műanyag termék gyártó), azonosító szám: , képzési idő: műanyag-feldolgozó (fröccsöntőgép-kezelő), azonosító szám: , képzési idő: műanyag-feldolgozó (hőre keményedő műanyagok feldolgozója), azonosító szám: , képzési idő: műanyag-feldolgozó (műanyag hegesztő és hőformázó), azonosító szám: , képzési idő: műanyag-feldolgozó (műanyagextruder-kezelő), azonosító szám: , képzési idő: műszakicikk-kereskedő, azonosító szám: , képzési idő: kisgép- és műszaki cikk- kölcsönző, azonosító szám: , képzési idő: pék-cukrász, azonosító szám: , képzési idő: pincér, azonosító szám: , képzési idő: szakács, azonosító szám: , képzési idő: szerkezetlakatos, azonosító szám: , képzési idő: üzemeltető gépész-technikus (vegyipari gépésztechnikus), azonosító száma: , képzési idő: vegyianyag-gyártó, azonosító száma: , képzési idő: vegyipari technikus, azonosító száma: , képzési idő: vendéglős, azonosító száma: , képzési idő: étkezdés, azonosító száma: , képzési idő: villanyszerelő, azonosító száma: , képzési idő: 3000 óra. Az alapító okirat 2. számú melléklettel egészül ki, az alábbi tartalommal: 2. számú melléklet a Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium (3702 Kazincbarcika, Irányi János utca 1. szám) alapító okirata 8/a. pontjához Az iskolarendszerű szakiskolai szakképesítések a kifutó rendszerben:

18 - fodrász, azonosító szám: , képzési idő: 3 év; - villanyszerelő, azonosító szám: , képzési idő: 3 év; - karosszérialakatos, azonosító szám: , képzési idő: 2 év; - szakács, azonosító szám: , képzési idő: 3 év; - pincér, azonosító szám: , képzési idő: 3 év. Az iskolarendszerű szakközépiskolai szakképesítések a kifutó rendszerben: - autószerelő, azonosító szám: : képzési idő: 2 év; - elektronikai műszerész, azonosító szám: , képzési idő: 2 év. p) Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola (Kazincbarcika) Az alapító okirat 8/a. pontjában Az intézmény feladata nappali oktatás keretében harmadik francia bekezdésében törlésre kerül az idegen nyelvi gépíró szakmai képzés szövegrész. Az alapító okirat 8/a. pontjában Az intézmény feladata nappali oktatás keretében hetedik francia bekezdésben törlésre kerül: a tankötelezettség megszűnése után szövegrész. Az alapító okirat 8/a. pontjában Az intézmény feladata nappali oktatás keretében huszonegyedik francia bekezdésben törlésre kerül az érettségi vizsgához kötött szövegrész. Az alapító okirat 8/a. pontjában Az iskolai évfolyamok száma negyedik francia bekezdésben 1-2 év szövegrész 1-3 év szövegrészre módosul. Az alapító okirat 8/a. pontjában Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám 830 főre módosul. Az alapító okirat mellékletében az iskolarendszerű szakiskolai szakképesítések az alábbiak szerint módosulnak: - női szabó, azonosító száma: , képzési idő: 3 év; - ács-állványozó, azonosító száma: , képzési idő: 3 év; - burkoló, azonosító száma: , képzési idő: 3 év; - festő, mázoló- és tapétázó, azonosító száma: , képzési idő: 3 év; - kőműves, azonosító száma: , képzési idő: 3 év; - központifűtés- és csőhálózat szerelő, azonosító száma: , képzési idő: 3 év; - vízvezeték- és vízkészülék szerelő, azonosító száma: , képzési idő: 3 év; - szerkezetlakatos, azonosító száma: , képzési idő: 3 év; - hegesztő, azonosító száma: , képzési idő: 2 év; - irodai asszisztens, azonosító száma: , képzési idő: 2 év.

19 Az alapító okirat mellékletében az iskolarendszerű szakközépiskolai szakképesítések az alábbiak szerint módosulnak: - épületgépész technikus, azonosító száma: , képzési idő: 2 év; - alkalmazott grafikus, azonosító száma: , képzési idő: párhuzamos oktatás; - textilrajzoló és modelltervező asszisztens, azonosító száma: , képzési idő : párhuzamos oktatás; - zománcműves, azonosító száma: , képzési idő: párhuzamos oktatás. Az alapító okirat mellékletében az iskolarendszeren kívüli - regisztrált - képzésben oktatható szakmák az alábbiak szerint módosulnak: - női szabó, azonosító száma, , képzési idő: 3 év; - ács-állványozó, azonosító száma: , képzési idő: 3 év; - burkoló, azonosító száma: , képzési idő: 3 év; - festő, mázoló- és tapétázó, azonosító száma: , képzési idő: 3 év; - kőműves, azonosító száma: , képzési idő: 3 év; - központifűtés- és csőhálózat szerelő, azonosító száma: , képzési idő: 3 év; - szerkezetlakatos, azonosító száma: , képzési idő: 3 év; - hegesztő, azonosító száma: , képzési idő: 2 év. Az alapító okirat melléklete kiegészül a következő szövegrésszel: A 2008/2009 tanévtől kifutó rendszerben folytatható képzések: - nőiruha-készítő, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3 év; - vízvezeték- és központifűtés-szerelő, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3 év; - hegesztő, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2 év; - kőműves, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3 év; - szobafestő-mázoló és tapétázó, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3 év; - ács-állványozó, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3 év; - gépíró és szövegszerkesztő, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2 év. Az alapító okirat mellékletében a 2008/2009. tanévtől szakközépiskolai kifutó rendszerben folytatható képzések: - épületgépész technikus, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2 év; - elektronikus grafikus, azonosító száma: , évfolyamok száma: párhuzamos oktatás; - textilműves, azonosító száma: , évfolyamok száma: párhuzamos oktatás;

20 - tűzzománcozott-dísztárgy készítő I., azonosító száma: , évfolyamok száma: párhuzamos oktatás; - textilrajzoló és modelltervező asszisztens, azonosító száma: , évfolyamok száma: párhuzamos oktatás. q) Bolyai Farkas Szakképző Iskola ( Ózd) Az alapító okirat 8/a. pontjában Az intézmény feladata nappali oktatás keretében az első francia bekezdés kiegészül az alábbi szövegrésszel: "vendéglátásidegenforgalom." Az alapító okirat 8/a. pontjában Az intézmény feladata nappali oktatás keretében az első francia bekezdést követően kiegészül a következő szövegrésszel: szakmunkások szakközépiskolai képzése, két általános műveltséget megalapozó évfolyammal. A tanuló felkészülhet az érettségi vizsgára, valamint felsőfokú továbbtanulásra, illetve munkába állásra. Az alapító okirat 8/a. pontjában Az intézmény feladata nappali oktatás keretében az ötödik francia bekezdés kiegészül az alábbi szövegrésszel építészet és informatika szövegrésszel. Az alapító okirat 8/a. pontjában Az intézményi iskolai évfolyamok száma kiegészül a következők szerint: Négy évfolyamos szakközépiskola, illetve 2 évfolyamos szakmunkások szakközépiskolája. Az alapító okirat 8/a. pontjában Az intézmény feladata nappali oktatás keretében a huszadik francia bekezdés törlésre kerül. Az alapító okirat 8/a. pontjában Az intézményi iskolai évfolyamok száma kiegészül a következők szövegrésszel: "Négy évfolyamos szakközépiskola illetve 2 évfolyamos szakmunkások szakközépiskolája szövegrésszel. Az alapító okirat mellékletében a 2008/2009-es illetve a 2009/2010-es tanévben az iskolarendszerű szakiskolai szakképesítések módosulnak a következők szerint: - műszaki számítástechnikai technikus, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - ipari elektronikai technikus, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - villanyszerelő, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3; - hegesztő, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - kőműves, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3; - szobafestő-mázoló és tapétázó, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3; - asztalos, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3; - vendéglátó-eladó, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2.

21 Az alapító okirat mellékletében az iskolarendszerű szakiskolai szakképesítések az alábbiak szerint módosulnak: - villanyszerelő, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3; - számítógép-szerelő, karbantartó, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - festő, mázoló és tapétázó, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3; - csecsemő- és gyermekruha-készítő, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3; - pincér, azonosító száma: , évfolyamok száma : 3; - szerszámkészítő, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3; - burkoló, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3; - elektromechanikai műszerész, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - elektronikai műszerész, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - bútorasztalos, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3; - női szabó, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3; - ács, állványozó, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3; - belsőépítési szerkezet- és burkolatszerelő, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3; - hegesztő, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - gépi forgácsoló, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3; - kőműves, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3; - épületasztalos, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3; - élelmiszer- és vegyi áru- eladó, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - ruházati eladó, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - karosszérialakatos, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - géplakatos, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3; - szerkezetlakatos, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3; - finommechanikai műszerész, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - elektromos gép- és készülékszerelő, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - kézi és gépi hímző, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - épületlakatos, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - járműfényező, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2. Az alapító okirat mellékletében az iskolarendszerű szakközépiskolai szakképesítések a következők szerint módosulnak: - gépgyártás technológiai technikus, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - elektronikai technikus, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2;

22 - műszaki informatikus, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - informatikai hálózattelepítő és üzemeltető, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - vendéglős, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - mechatronikai műszerész, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - automatikai műszerész, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - ipari informatikai technikus, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - erősáramú elektrotechnikus, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - IT biztonság technikus, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - informatikai műszerész, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - webmester, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2; - kereskedő, azonosító száma: , évfolyamok száma: 2. Az alapító okirat mellékletében az iskolarendszeren kívüli regisztrált képzésben oktatható szakmák a következők szerint módosulnak: - automatikai technikus, azonosító száma: , képzési idő: mechatronikai szerelő, azonosító száma: , képzési idő: mechatronikai technikus, azonosító száma: , képzési idő: elektrolakatos és villamossági szerelő, azonosító száma: , képzési idő: pedagógiai asszisztens, azonosító száma: , képzési idő: kézi és gépi hímző, azonosító száma: , képzési idő: fémtömegcikk-gyártó, azonosító száma: , képzési idő: gépi forgácsoló, azonosító száma: , képzési idő: esztergályos, azonosító száma: , képzési idő: marós, azonosító száma: , képzési idő: vaskohászati gépkezelő, azonosító száma: , képzési idő: olvasztár, azonosító száma: , képzési idő: öntő, azonosító száma: , képzési idő: szerkezetlakatos, azonosító száma: , képzési idő: szerszámkészítő, azonosító száma: , képzési idő: gépi kovács, azonosító száma: , képzési idő: 700

23 - hengerész, azonosító száma: , képzési idő: folyamatos öntő, azonosító száma: , képzési idő: PLC programozó, azonosító száma: , képzési idő: számítógépes műszaki rajzoló, azonosító száma: , képzési idő: számítástechnikai szoftverüzemeltető: azonosító száma: , képzési idő: számítógépszerelő-karbantartó, azonosító száma: , képzési idő: ács, állványozó, azonosító száma: , képzési idő: burkoló, azonosító száma: , képzési idő : hidegburkoló, azonosító száma: , képzési idő: melegburkoló, azonosító száma: , képzési idő: parkettás, azonosító száma: , képzési idő: könnyűgépkezelő, azonosító száma: , képzési idő: nehézgépkezelő, azonosító száma: , képzési idő: festő, mázoló és tapétázó, azonosító száma: , képzési idő: kőműves, azonosító száma: , képzési idő: tetőfedő, azonosító száma: , képzési idő: üveges és képkeretező, azonosító száma: , képzési idő: csecsemő- és gyermekruha készítő, azonosító száma: , képzési idő: férfiszabó, azonosító száma: , képzési idő: női szabó, azonosító száma: , képzési idő: autószerelő, azonosító száma: , képzési idő: járműfényező, azonosító száma: , képzési idő: karosszérialakatos, azonosító száma: , képzési idő: bútorasztalos, azonosító száma: , képzési idő: épületasztalos, azonosító száma: , képzési idő: kerékpárszerelő, azonosító száma: , képzési idő: hulladékfelvásárló, azonosító száma: , képzési idő: bútor- és lakástextil eladó, azonosító száma: , képzési idő: élelmiszer- és vegyiáru eladó, azonosító száma: , képzési idő: műszaki cikk eladó, azonosító száma: , képzési idő: porcelán és edényáru eladó, azonosító száma: , képzési idő: ruházati eladó, azonosító száma: , képzési idő: zöldség-gyümölcs eladó, azonosító száma: , képzési idő: 500

24 - kereskedő boltvezető, azonosító száma: , képzési idő: bolti pénztáros, azonosító száma: , képzési idő: kereskedelmi és szolgáltatási ügynök, azonosító száma: , képzési idő: élelmezésvezető, azonosító száma: , képzési idő: pincér, azonosító száma: , képzési idő: vendéglátó eladó, azonosító száma: , képzési idő: jelnyelvi tolmács, azonosító száma: , képzési idő: CNC-forgácsoló, azonosító száma: , képzési idő: géplakatos, azonosító száma: , képzési idő: hegesztő, azonosító száma: , képzési idő: bevontelektródás hegesztő, azonosító száma: , képzési idő: egyéb eljárás szerinti hegesztő, azonosító száma: , képzési idő: fogyóelektródás hegesztő, azonosító száma: , képzési idő: gázhegesztő, azonosító száma: , képzési idő: hegesztő-vágó gépkezelője, azonosító száma: , képzési idő: volframelektródás hegesztő, azonosító száma: , képzési idő: kis- és nagyüzemi ipari képesítések (minősített hegesztő (MSZ.EN 287), azonosító száma: , képzési idő: személyi szolgáltatási, vendéglátói, kereskedelmi, idegenforgalmi képesítések (vonalkódos pénztárgépkezelő), azonosító száma: , képzési idő: 60 - számítástechnikai képesítések ECDL (START) informatikai írástudás (látás és hallássérülteknek is), azonosító száma: , képzési idő : 70 - informatikai hálózattelepítő és üzemeltető, azonosító száma: , képzési idő : ECDL, képzési idő: CISCO CCNA, képzési idő: CISCO DISCOVERY, képzési idő: CAD/CAM informatikus, azonosító száma: , képzési idő: 2000 óra. r) Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola (Sajószentpéter) Az alapító okirat 8/a. pontjában Az intézmény iskolai évfolyamainak száma a második francia bekezdésben a következők szerint módosul: 2 illetve 3 év. Az alapító okirat mellékletében az iskolarendszerű szakiskolai szakképesítések az alábbiak szerint módosulnak: - kőműves, azonosító száma: , évfolyamok száma: 3;

Társulás társulási Megállapodásának és Alapító okiratának módosítása

Társulás társulási Megállapodásának és Alapító okiratának módosítása Kivonat a Megyei Közgyűlés 2008. október 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 123/2008. (X. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás és a Sajó-menti

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 118/2011. (VI. 30.) határozata

Részletesebben

Tárgy: A megyei fenntartású közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása

Tárgy: A megyei fenntartású közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. május 31-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 69/2007. (V. 31.) Kgy. számú határozat Tárgy: A megyei fenntartású közoktatási intézmények alapító okiratának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I.

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: 1.2 A költségvetési szerv rövid neve: 1.3 A költségvetési szerv rövidített neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium,

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő nevelésioktatási intézmények alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő nevelésioktatási intézmények alapító okiratának módosítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 93/2005. (IX. 15.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő nevelésioktatási intézmények

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 3/2012. (I. 26.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 8/2011. (II. 11.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 5/2010. (II. 15.) Többcélú Társ. határozat 3. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 58/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: Bőcs Község Önkormányzatának a Zempléni

Részletesebben

Középfokú oktatási intézmények 2008/2009. évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet

Középfokú oktatási intézmények 2008/2009. évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet Középfokú oktatási intézmények 008/009. évi beiskolázási terve. sz. melléklet 9. évfolyam Szakképző évfolyam Intézmény neve kilépő osztály belépő osztály ialitás, szakmai orientáció képzés típusa képzési

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet

18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet 18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról

Részletesebben

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos.

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2007. (XI. 9.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Komárom-Esztergom megye

Komárom-Esztergom megye 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35

Részletesebben

Duális szakképzés. Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal. Nyíregyháza, 2016. március 01.

Duális szakképzés. Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal. Nyíregyháza, 2016. március 01. Duális szakképzés Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal Nyíregyháza, 2016. március 01. 2015.07.01. 44 szakképzési centrum jött létre az országban, megyénkben három: Nyíregyházán,

Részletesebben

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. a) pontjában kapott

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Ikt. sz.: V.510/2007. Előadó: dr. Komán Ágnes Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail: benedek.maria@bekescsaba.hu

Részletesebben

1. számú melléklet a 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez

1. számú melléklet a 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez 1. számú melléklet a 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe utalt azon szakképesítések felsorolása, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek

Részletesebben

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet Hatály: 2016.I.1. - 2016.VIII.30. 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák

Részletesebben

a 25/26-os tanévre 1968 Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 2500 Esztergom, Szent István tér 7-9. 008 Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 2500 Esztergom, Szent István

Részletesebben

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 84/2011. (V. 31.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pápai Türr István Gimnázium és Kollégium, valamint a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumi feladatait

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Heves megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Heves megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Heves megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. SZ.: V. 346-4612011. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: dr. Urbán-Zsilák K., Tarné dr. Malatyinszki A. t Nagy Árpád Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Borsod-Abaúj-Zemplén megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Borsod-Abaúj-Zemplén megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Borsod-Abaúj-Zemplén megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után

Részletesebben

Nógrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó

Nógrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő

Részletesebben

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. )

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) ALAPÍTÓ OKIRATA Érvényes: 2013. év szeptember hó 01. napjától 1. Intézmény neve: MIOK József Nádor Gimnázium és

Részletesebben

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron megye 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi

Részletesebben

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. április 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2013. október 14. Szerkesztette:

Részletesebben

KIVONAT ALAPÍTÓ OKIRATA. I. rész. Neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

KIVONAT ALAPÍTÓ OKIRATA. I. rész. Neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr

Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr Helyszín: Krúdy Gyula Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Cím: 9024 Győr, Örkény I. út 8-10. Időpont:

Részletesebben

Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről

Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről Előterjesztő: Tóth Béla Ózdi Szakképzési Centrum főigazgató T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről Tisztelt Közgyűlés! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2013/2014. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról

Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2013/2014. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2013/2014. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról GIMNÁZIUMOK 2013/2014 tanévre meghirdetett osztályok, szakok CELLDÖMÖLK osztályok / Berzseny

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. november 27. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. november 27. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. november 27. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 130/2008. (XI. 27.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Zempléni Szakképzés-szervezési

Részletesebben

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zalaegerszeg, 2013. július 25. A Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési koncepciót készítette: Nagy Zoltán MFKB elnök Mérksz Andor szakértő Gombos Béla program

Részletesebben

Javaslattétel Heves megye

Javaslattétel Heves megye A Kormány 2014/2015. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter rendelete. a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési részek alóli mentesség szabályairól

A szociális és munkaügyi miniszter rendelete. a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési részek alóli mentesség szabályairól MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám:2991-0/2010. A szociális és munkaügyi miniszter rendelete a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési

Részletesebben

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2013 / 2014. TANÉVRE VONATKOZÓAN 1 Bevezető gondolatok Vas megye 8. osztályos

Részletesebben

13 Pécs Pécsi Szakképzési Centrum OKJ 34 582 09 rendszerszerelő 14. Baranya Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi

13 Pécs Pécsi Szakképzési Centrum OKJ 34 582 09 rendszerszerelő 14. Baranya Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi Sorsz. Megye Képzés megnevezése Felhívás szerinti sor Képzés helyszíne Képző intézmény neve Képzés típusa OKJ azonosítószám 1. Baranya Ács 1 Pécs Pécsi Szakképzési OKJ 34 582 01 2. Baranya Bádogos 2 Pécs

Részletesebben

Bács-Kiskun megye. 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó

Bács-Kiskun megye. 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

Iskolai rendszerű képzési idő. 2 év N

Iskolai rendszerű képzési idő. 2 év N 1. Abroncsgyártó 3 év N 2. Ács 3 év T IGEN 3. Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 1 év N - 4. Államháztartási mérlegképes könyvelő 1 év N - 5. Államháztartási ügyintéző 2 év K 40 6. Állattartó szakmunkás

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megyei összesítés

Győr-Moson-Sopron megyei összesítés Szándékfelmérés 2013. december Győr-Moson-Sopron megyei összesítés GIMNÁZIUMOK GYŐR I Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium 4 évfolyamos

Részletesebben

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 6-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 3/2009. (IX. 6.) sz. határozata*

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános

Részletesebben

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: KLIK Kaposvári Tankerülete OM azonosító: 01178 Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes ek, valamint a Miniszterelnökséget

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Csongrád megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Csongrád megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Csongrád megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2009. évi 2. különszám 2009. május KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratai A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS

Részletesebben

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma Zala megye 34-543-01 Abroncsgyártó Támogatásra nem javasolt Zala megye 34-582-01 Ács Támogatásra javasolt Zala megye 51-481-01 Adatbázis kezelő Támogatásra nem

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Vas megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Vas megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás nélkül

Részletesebben

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698 KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HÍRLEVELE OM AZONOSÍTÓ: 203041 A RÉGIÓ SZAKKÉPZŐ CENTRUMA MINDENKI NÁLUNK TANUL! 2015. 2. SZÁM 6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000

Részletesebben

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: VI-209/3096/2012. sz. határozat Tárgy : Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IV-118/2774/2012.sz.határozatának

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola,Speciális Szakiskola és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. IIá. sz.: V547/2007 Előadó:NagyÁrpád Mell.:l Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-806 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Település. Kecskemét 21-6207-05 parkgondozó 5 4 0 1 Kecskeméti Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 201177 Speciális Szakiskolája

Település. Kecskemét 21-6207-05 parkgondozó 5 4 0 1 Kecskeméti Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 201177 Speciális Szakiskolája 1/31 I. Speciális szakiskolai képzés összesen A végzős létszámból a várható munkaerőpiaci megjelenésre vonatkozó adatok a megkérdezés időpontjában az iskolák által történt becslés alapján kerültek feldolgozásra,

Részletesebben

Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-118/2774/2012. sz. határozat Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Bács-Kiskun Ügyiratszám: 00017/13-MFKK MFKB Ügyintéző: Gaál Bernadett Ügyintéző telefonszáma: 76/ 501-519, 70/ 933-4792 A Bács-Kiskun Megyei fejlesztési

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Veszprém megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Veszprém megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Veszprém megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező

Részletesebben

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

Pályaválasztási Kiállítás 2009 - Eger

Pályaválasztási Kiállítás 2009 - Eger Pályaválasztási Kiállítás 2009 - Eger Helyszín: Dr. Kemény Ferenc Sportcsarnok Cím: Eger, Érsekkert Időpont: 2009. november 17-19. A kiállításon való részvétel mind egyéni, mind csoportos látogatás esetén

Részletesebben

Pályaválasztást elősegítő rendezvények 2010

Pályaválasztást elősegítő rendezvények 2010 Pályaválasztást elősegítő rendezvények 2010 Egri Vezető neve: Fenyves Péter Eger, Klapka Gy. u. 9. Kiállítás dátuma: 2010. november 16. Dr. Kemény Ferenc Sportcsarnok Eger, Érsekkert Kísérő rendezvények

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Előadó: Dr. Puskás Imre,

Részletesebben

Műszaki jellegű képzések: informatikai, gépipari, hardver-elektronika, környezetvédelem-vegyészet Kéttannyelvű képzések

Műszaki jellegű képzések: informatikai, gépipari, hardver-elektronika, környezetvédelem-vegyészet Kéttannyelvű képzések A tájékoztató összefoglaló az iskolák által kiadott szórólapok, és a honlapjukon tartalmazott információk alapján készült. A közeljövőben várható a közoktatást szabályozó törvény változása, amelyek befolyásolhatják

Részletesebben

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2012 I Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. Az SZMSZ általános

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok I/B. kötet Tartalomjegyzék Az Eötvös József Szakközépiskola alapító okiratának meghatározása (egységes

Részletesebben

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata 2 I, Általános rendelkezések

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 23 -i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 23 -i ülésére Ikt.sz: V-537/2004. Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sportiroda Véleményező: Oktatási Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA A döntés egyszerű többséget igényel Tárgy: a Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari

Részletesebben

Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Biharkeresztes

Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Biharkeresztes Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Biharkeresztes Helyszín: Biharkeresztes Művelődési Ház Cím: Biharkeresztes Hősök tere 12 Időpont: 2009.november 10. regisztráció a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Részletesebben

A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERES JEGYZÉKE

A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERES JEGYZÉKE 1. melléklet A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERES JEGYZÉKE 1 GAZDASÁGI, IGAZGATÁSI, ÉRDEK-KÉPVISELETI VEZETŐK, TÖRVÉNYHOZÓK 11 Törvényhozók, igazgatási és érdek-képviseleti vezetők 111 Törvényhozók, miniszterek,

Részletesebben

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme.

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. TARTALO M M U TAT Ó Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. 3. III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumának

Részletesebben

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz.

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz. 2. sz. határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskola Módosításokkal egybeszerkesztett PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Székesfehérvár, 2016. február 22. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. BEVEZETŐ... 4 2. PREAMBULUM... 7 3. IGAZGATÓI BEVEZETŐ...

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ZALAEGERSZEGI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ZALAEGERSZEGI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ZALAEGERSZEGI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ZALA MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2010/2011. TANÉVBEN Iskola

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Széchenyi István Szakképző Iskola Az 5.10. pontja szerint a támogatás kedvezményezettje; illetve az ott oktatott szakmák az 1. sz. mellékletben az iskolánál felsoroltak.

Részletesebben

szakképesítés megnevezése ágazat tagintézmény neve tagintézmény címe telefon 1 telefon 2 Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát

szakképesítés megnevezése ágazat tagintézmény neve tagintézmény címe telefon 1 telefon 2 Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát 1 54 525 01 Autói műszerész XXII. Közlekedésgépész 1_1 54 525 01 Autói műszerész XXII. Közlekedésgépész 2 54 525 02 Autószerelő XXII. Közlekedésgépész 2_1 54 525 02 Autószerelő XXII. Közlekedésgépész 2_2

Részletesebben

KERESZTFÉLÉVES FELNŐTTOKTATÁS 2015/16. TANÉV

KERESZTFÉLÉVES FELNŐTTOKTATÁS 2015/16. TANÉV KERESZTFÉLÉVES FELNŐTTOKTATÁS 2015/16. TANÉV Tájékoztatjuk a felnőttoktatás keretében megszerezhető szakképesítések iránt érdeklődőket, hogy a 2015/2016. tanévben, február első hetében induló keresztféléves

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGFELELTETÉS AZ ISCO-08 ÉS A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERE KÖZÖTT

MEGFELELTETÉS AZ ISCO-08 ÉS A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERE KÖZÖTT MEGFELELTETÉS AZ ISCO-08 ÉS A NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERE KÖZÖTT ISCO-08 1111 Törvényhozók 1110 Törvényhozó, miniszter, államtitkár 1111 Törvényhozók 1122 Helyi önkormányzat választott vezetője 1112 Országos

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t 1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium 1.2. Az intézmény rövidített neve: 2. OM azonosító: 031209 KİRÖSI

Részletesebben

PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA

PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egybeszerkesztett változatban) amelyben a Perfekt Akadémia Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-3/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı:, a közgyőlés

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Jász-Nagykun-Szolnok megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Jász-Nagykun-Szolnok megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Jász-Nagykun-Szolnok megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium * 3360 Heves, Dobó u. 29. (/ Fax: 36/346-118, 36/346-897

Részletesebben

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet A rendelet egyes részei eltérő időpontban lépnek hatályba. Jelölésük: fekete színnel: a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba (2016.03.04.). piros színnel: Az 1. (2) bekezdése, az 5. (4) bekezdése,

Részletesebben

60/2012. (VI. 28.) VM

60/2012. (VI. 28.) VM 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Pályaválasztást elősegítő rendezvények 2010

Pályaválasztást elősegítő rendezvények 2010 Pályaválasztást elősegítő rendezvények 2010 Baktalórántházi Kirendeltség Vezető neve: Címe: 4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 15. Kiállítás dátuma: Papp Sándor 2010. október 25-26. Kiállítás helyszíne:

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

A szakképesítés/szakképesítéselágazás/szakképesítés-ráépülés. megnevezése

A szakképesítés/szakképesítéselágazás/szakképesítés-ráépülés. megnevezése Azonosító szám A szakképesítés/szakképesítéselágazás/szakképesítés-ráépülés megnevezése A szakképesítés (gyűjtő) megnevezése A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök 52 863 01 1 0 0 0 00

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 460-2/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben