25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet"

Átírás

1 A rendelet egyes részei eltérő időpontban lépnek hatályba. Jelölésük: fekete színnel: a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba ( ). piros színnel: Az 1. (2) bekezdése, az 5. (4) bekezdése, a 6. d) pontja, valamint a 4. melléklet szeptember 1-jén lép hatályba. kék színnel: Az 1. (1) bekezdése, az 5. (3) bekezdése és a 3. melléklet január 1-jén lép hatályba. 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés a) pontjában, a 2. alcím, valamint az mellékletek tekintetében a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 88. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása 1. (1) Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Sztv.) pontja szerinti, érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítéseket a 3. melléklet tartalmazza. (2) Az R a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: (7) Az egyes hatósági jellegű képzések szakmai tartalmát is magában foglaló szakképesítéseket a 7. melléklet tartalmazza. 2. Az R1. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Sztv. 29. (7) bekezdésében foglaltak szerinti, meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhető a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körbe tartozó, kapcsolódó szakképesítéseknek az 1. melléklet 1. táblázata szerinti a) szakképesítés-ráépülések, b) iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítések esetén az azonos ágazatba sorolt további, iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítések minősülnek. 3. Az R a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a rendvédelmi szervek esetén szolgálati beosztás betöltéséhez előírt szakképesítések kivételével a miniszter a szakképesítésért felelős miniszter véleményének kikérésével kezdeményezi egy szakképesítés OKJ-ból való törlését, ha a szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsgákon részt vevők száma a megelőző három év átlagában nem éri el az évi húsz főt. 4. Az R a a következő (9) (15) bekezdéssel egészül ki: (9) A (6) bekezdés szerinti képzéseket és azok szakmai vizsgáit a javító- és a pótlóvizsgák kivételével március 31-ig kell befejezni. (10) A 2015/2016. tanévben a 9. évfolyamon, valamint az érettségi végzettséget szerzett tanulók részére a szakközépiskolában az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő két évfolyamos felkészítés első

2 évfolyamán megkezdett iskolai rendszerű képzések a szeptember 1-jén hatályos OKJ, továbbá a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint kerettantervek szerint fejezhetők be. (11) A szeptember 1-jén szakképzési évfolyamon induló iskolai rendszerű képzések a Állattartó szakmunkás, az Egészségügyi asszisztens, a Élelmiszeripari szakmunkás, az Erdészeti és vadgazdálkodási technikus, az Fodrász, az Gyakorló gyógyszertári asszisztens, az Gyógyszertári asszisztens, a Kályhás, az Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens, az Kozmetikus, a Kőműves és hidegburkoló, az Lakberendező, az Lovastúra-vezető, a Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó, az Nonprofit menedzser, a Tetőfedő, a Vendéglátó eladó, a Víz- és csatornaműkezelő, az Vízgazdálkodó szaktechnikus és az Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó szakképesítések esetén a január 1-jén hatályos OKJ-hoz kiadott kerettantervek szerint is indíthatók, a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével. (12) A szakgimnáziumok 9. évfolyamain induló iskolai rendszerű képzések kizárólag a szeptember 1-jén hatályos OKJ-hoz kiadott kerettantervek szerint indíthatók. (13) A augusztus 31-ig megkezdett iskolarendszeren kívüli képzéseket a január 1-jén hatályos OKJ, továbbá a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint kerettantervek szerint kell befejezni. (14) Az Közszolgálati ügykezelő szakképesítés megszerzésére irányuló képzés a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter, a Rendészeti őr, valamint az Rendészeti ügyintéző szakképesítés megszerzésére irányuló képzés a rendészetért felelős miniszter, az Vízügyi ügyintéző szakképesítés megszerzésére irányuló képzés a vízgazdálkodásért felelős miniszter engedélyével indítható. (15) Az a tanuló, aki a évi középfokú felvételi eljárás során a Vájár szakképesítés megszerzésére irányuló képzésre jelentkezett és oda felvételt nyert, tanulmányait a Bányaművelő szakképesítés, aki a Matróz-gépkezelő szakképesítés megszerzésére irányuló képzésre jelentkezett és oda felvételt nyert, a Hajós szakmunkás szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kezdi meg tanulmányait a 2016/2017-es tanévben. 5. (1) Az R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R1. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Az R1. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Az R1. a 4. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki. 6. Az R1. a) 1. (4) bekezdésében az Az Sztv. 24. (5) bekezdésében szövegrész helyébe az Az Sztv. 24. (2) bekezdésében szöveg, b) 1. (6) bekezdésében az Az Sztv. 5. (14) bekezdésében szövegrész helyébe az Az Sztv. 4/A. (2) bekezdésében szöveg, c) 2. (2) bekezdésében a képzési formában szövegrész helyébe a képzési módszerrel szöveg, d) 2. (4) bekezdésében a speciális szakiskolában és a készségfejlesztő speciális szakiskolában szövegrész helyébe a szakiskolában szöveg lép. 7. Hatályát veszti az R1. 2. (5) bekezdése. 3. Záró rendelkezések 14. (1) Ez a rendelet a (2) (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. (2) Az 1. (2) bekezdése, az 5. (4) bekezdése, a 6. d) pontja, valamint a 4. melléklet szeptember 1- jén lép hatályba. (3) Az 1. (1) bekezdése, az 5. (3) bekezdése és a 3. melléklet január 1-jén lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

3 1. melléklet a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelethez 1. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

4 Szint Tanulmányi terület Sorszám Szakmacsoport Ágazati besorolás Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő A képzés munkarendje MKKR szint 1. Az Országos Képzési Jegyzék 1. táblázat: szakképesítések és szakképesítés-ráépülések A B C D E F G H I J K 1 Szakképesítés azonosító száma 2 Szakképesítések/szakképesítés-ráépülések megnevezése A szakképesítésért felelős miniszter Abroncsgyártó 8 XIV 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Ács 9 XVI 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Adótanácsadó 15 XXIV óra T, TK 5 adópolitikáért felelős miniszter Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 20 XXXIII 1 év óra N, E, TK 5 agrárpolitikáért felelős miniszter Alapellátási közösségi szakápoló 1 I óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter Államháztartási mérlegképes könyvelő 15 XXIV 1 év óra N, E, L, TK, T 5 számviteli szabályozásért felelős miniszter Államháztartási ügyintéző 15 XXIV 2 év óra N, E, L, S, TK, T 5 számviteli szabályozásért felelős miniszter Állattartó szakmunkás 20 XXXIII 3 év óra N, E, TK 4 agrárpolitikáért felelős miniszter Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 20 XXXIII 2 év - N, E 5 agrárpolitikáért felelős miniszter Általános ápolási és egészségügyi asszisztens 1 I óra TK 4 egészségügyért felelős miniszter Alternatív gépjárműhajtási technikus 13 XXII 1 év óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter Aneszteziológiai szakasszisztens 1 I óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter Ápoló 1 I 1 év - N, E 5 egészségügyért felelős miniszter Aranyműves 4 V 1 év óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter Artista I. (a szakmairány megnevezésével) 4 XLII 1 év - N, E 5 oktatásért felelős miniszter Artista II. (a szakmairány megnevezésével) 4 XLII 2 év - N, E 5 oktatásért felelős miniszter Asztalos 11 XVIII 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Audio- és vizuáltechnikai műszerész 6 XI 1 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus 1 I 2 év óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter

5 Autóbuszvezető 13 XL 0,5 év óra N, E, TK 4 közlekedésért felelős miniszter Autóelektronikai műszerész 13 XXII 2 év óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter Autógyártó 5 IX 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Automatikai berendezés karbantartó 5 XI 1 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Automatikai technikus 6 XI 2 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Autószerelő 13 XXII 2 év óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter Autótechnikus 13 XXII 1 év óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter Avionikus 13 XXII 2 év óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter Bádogos 9 XVI 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Baleseti helyszínelő óra TK 5 rendészetért felelős miniszter Bányaművelő 5 VII 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Bányaművelő technikus 5 VII 2 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Becsüs 17 XXVI óra TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Belovagló 20 XXXIII 1 év óra N, E, TK 4 agrárpolitikáért felelős miniszter Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus 6 XII 0,5 év óra N, E, L, TK 5 informatikáért felelős miniszter Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó 9 XVI óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Biogazdálkodó 20 XXXIII 1 év óra N, E, TK 4 agrárpolitikáért felelős miniszter Biztonságszervező óra TK 4 rendészetért felelős miniszter Biztosítási tanácsadó 15 XXIV óra TK, T 5 pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter Boltvezető 17 XXVI óra TK, T 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Boncmester 1 I óra TK 4 egészségügyért felelős miniszter Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus 21 XXXVI 1 év óra N, E, TK 5 élelmiszeriparért felelős miniszter Bőrdíszműves 10 XVII 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Bőrfeldolgozó-ipari technikus 10 XVII 2 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Bronzműves és szoboröntő 4 V 1 év óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter Burkoló 9 XVI 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező 11 XVIII óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

6 Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő óra TK 5 büntetés-végrehajtásért felelős miniszter Büntetés-végrehajtási felügyelő óra TK 4 büntetés-végrehajtásért felelős miniszter Büntetés-végrehajtási főfelügyelő óra TK 5 büntetés-végrehajtásért felelős miniszter Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő óra TK 5 büntetés-végrehajtásért felelős miniszter Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő óra TK 5 büntetés-végrehajtásért felelős miniszter Bűnügyi technikus óra TK 5 rendészetért felelős miniszter CAD-CAM informatikus 7 XIII 2 év óra N, E, L, TK, T 5 informatikáért felelős miniszter Cipőkészítő 10 XVII 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Citológiai szakasszisztens 1 I óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter CNC gépkezelő 5 IX 1 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter CT/MR szakasszisztens 1 I óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter Cukor- és édesipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év óra N, E, TK 5 élelmiszeriparért felelős miniszter Cukrász 18 XXVII 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Cukrászati részlegvezető 18 XXVII óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Családi gazdálkodó 20 XXXIII. 3 év óra N, E, TK 4 agrárpolitikáért felelős miniszter Családsegítő asszisztens 3 IV óra TK 4 oktatásért felelős miniszter Csecsemő és gyermekápoló 1 I 1 év - N, E 5 egészségügyért felelős miniszter Dekoratőr 4 V 2 év óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter Demencia gondozó 2 III 1 év óra N, E, TK 4 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter Diabetológiai szakápoló és edukátor 1 I óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter Diétás cukrász 18 XXVII óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Diétás szakács 18 XXVII 0,5 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Digitális műszaki rajzoló 9 XVI óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Díszítő festő 4 V 1 év óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter Díszletkivitelező 4 VI 0,5 év óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter Díszlettervező 4 VI 1 év óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter Díszműbádogos 9 XVI óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Díszműkovács 4 V 3 év óra N, E, TK 4 oktatásért felelős miniszter

7 Dísznövénykertész 20 XXXIV 3 év óra N, E, TK 4 agrárpolitikáért felelős miniszter Divat- és stílustervező 4 V 2 év óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter Drog- és toxikológiai technikus 8 XV 1 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Édesipari termékgyártó 21 XXXVI 3 év óra N, E, TK 4 élelmiszeriparért felelős miniszter Egészségfejlesztési segítő 1 I óra TK 3 egészségügyért felelős miniszter Egészségügyi gázmester 1 I óra TK 4 egészségügyért felelős miniszter Egészségügyi gyakorlatvezető 1 I óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter Egészségügyi kártevőírtó és fertőtlenítő 1 I óra TK 3 egészségügyért felelős miniszter Egészségügyi technikai asszisztens 1 II óra TK 4 egészségügyért felelős miniszter Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő 15 XXIV 1 év óra N, E, L, TK, T 5 számviteli szabályozásért felelős miniszter Egyházzenész I. 4 XLII 2 év óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) 4 XLII 2 év óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter Eladó 17 XXVI 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Elektromechanikai műszerész 6 XI 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Elektromos gép- és készülékszerelő 6 XI 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Elektronikai műszerész 6 XI 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Elektronikai technikus 6 XI 2 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus 6 XII 0,5 év óra N, E, L, TK 5 informatikáért felelős miniszter 6 XII 0,5 év óra N, E, L, TK 5 informatikáért felelős miniszter Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő 19 XI óra TK 4 rendészetért felelős miniszter Élelmezésvezető 18 XXVII óra TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Élelmiszeripari analitikus technikus 21 XXXVI 2 év - N, E 5 élelmiszeriparért felelős miniszter Élelmiszeripari gépésztechnikus 21 XXXI 2 év - N, E 5 élelmiszeriparért felelős miniszter Élelmiszeripari technikus 21 XXXVI 2 év - N, E 5 élelmiszeriparért felelős miniszter Ellenőrzési szakelőadó 15 XXIV óra TK, T 5 számviteli szabályozásért felelős miniszter (államháztartásért felelős miniszter) Emelőgép-ügyintéző 5 IX óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

8 Endoszkópos szakasszisztens 1 I óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter Epidemiológiai szakápoló 1 I óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) 5 IX óra TK 3 közlekedésért felelős miniszter Építő- szállító- és munkagép-szerelő 5 IX 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Építőanyagipari minőségellenőr 9 XVI óra TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Épület- és szerkezetlakatos 5 IX 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Épületgépész technikus 5 VIII 2 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Épületgépészeti előkészítő 5 VIII óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Erdészeti gépésztechnikus 20 XXXI 2 év - N, E 5 agrárpolitikáért felelős miniszter Erdészeti szakmunkás 20 XXXII 3 év óra N, E, TK 4 erdőgazdálkodásért felelős miniszter Erdésztechnikus 20 XXXII 2 év - N, E 5 erdőgazdálkodásért felelős miniszter Ergoterapeuta 1 I 2 év óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló 6 XI óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év óra N, E, TK 5 élelmiszeriparért felelős miniszter Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó 21 XXXVI 3 év óra N, E, TK 4 élelmiszeriparért felelős miniszter Erőművi blokkgépész 5 IX óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Erőművi gépész 5 IX óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Erősáramú berendezések felülvizsgálója 6 XI óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Erősáramú elektrotechnikus 6 XI 2 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Ezüstműves 4 V 1 év óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter Faipari technikus 11 XVIII 2 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Fegyveres biztonsági őr óra TK 4 rendészetért felelős miniszter Fegyverműszerész 5 IX 2 év - N, E 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító 10 XVII 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Felnőtt intenzív szakápoló 1 I óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter

9 Felvonóellenőr 5 IX óra TK 6 iparügyekért felelős miniszter Felvonószerelő 5 IX óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Férfi fodrász-borbély 19 XXX óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Férfiszabó 10 XVII 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Festő 4 V 2 év óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter Festő, mázoló, tapétázó 9 XVI 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Finommechanikai műszerész 5 IX 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Fitness-wellness instruktor 3 XXXVII 2 év óra N, E, TK 5 sportpolitikáért felelős miniszter Fizioterápiás asszisztens 1 I 2 év óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter Fluidumkitermelő technikus 5 VII 2 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Fodrász 19 XXX 2 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Fogadós 18 XXVII 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Fogászati asszisztens 1 I 2 év óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter Foglalkozásegészségügyi szakápoló 1 I óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter Foglalkozás-szervező 2 III 1 év óra N, E, TK 5 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter Fogtechnikus 1-1 év óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter Fogtechnikus gyakornok 1 II 2 év óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter Fogyatékkal élők gondozója 3 IV óra TK 4 oktatásért felelős miniszter Formacikk-gyártó 8 XIV 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Fotográfus és fotótermék-kereskedő 19 XXIX 2 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Fő határrendész óra TK 5 rendészetért felelős miniszter Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus 20 XXXV 2 év - N, E, 5 földügyért és térképészetért felelős miniszter Földügyi térinformatikai szaktechnikus 20 XXXV óra TK, T 5 földügyért és térképészetért felelős miniszter Fővilágosító 4 VI óra TK 4 kultúráért felelős miniszter Fülilleszték készítő 1 II óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő 5 VIII 1 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Gázautószerelő 13 XXII óra TK 5 közlekedésért felelős miniszter

10 Gazda 20 XXXIII 3 év óra N, E, TK 4 agrárpolitikáért felelős miniszter Gazdasági informatikus 7 XIII 2 év óra N, E, TK, L, T 5 informatikáért felelős miniszter Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló 5 VIII óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Gázipari technikus 5 VII 2 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Gázturbina gépész 5 IX óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Gépgyártástechnológiai technikus 5 IX 2 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Gépi forgácsoló 5 IX 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Gépjármű mechatronikus 13 XXII 3 év óra N, E, TK 4 közlekedésért felelős miniszter Gépjármű-építési, szerelési logisztikus 13 XXII 3 év óra N, E, TK 4 közlekedésért felelős miniszter Gépjárműépítő, szerelő 13 XXII 3 év óra N, E, TK 4 közlekedésért felelős miniszter Geriátriai és krónikus beteg szakápoló 1 I óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus 6 XII 0,5 év óra N, E, L, TK 5 informatikáért felelős miniszter Gerontológiai gondozó 2 III 1 év óra N, E, TK 5 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter Grafikus 4 V 2 év óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó 13 XXII óra TK 3 közlekedésért felelős miniszter Gumiipari technikus 8 XIV 2 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) 4 XLII 2 év óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter Gyakorló ápoló 1 I 2 év - N, E 5 egészségügyért felelős miniszter Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 1 I 2 év - N, E 5 egészségügyért felelős miniszter Gyakorló hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével) 4 XLII 2 év óra N, E, TK 4 oktatásért felelős miniszter Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens 1 I 2 év óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter Gyakorló mentőápoló 1 I 2 év óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter Gyakorló szövettani asszisztens 1 I 2 év óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter Gyártásvezető 4 VI óra TK 5 kultúráért felelős miniszter Gyártósori gépbeállító 5 IX 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Gyermek intenzív szakápoló 1 I óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter Gyermekotthoni asszisztens 2 III 2 év óra N, E, TK 5 gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter

11 Gyógy- és fűszernövénytermesztő 20 XXXIV 1 év óra N, E, TK 4 agrárpolitikáért felelős miniszter Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó 1 II óra TK 4 egészségügyért felelős miniszter Gyógymasszőr 1 I 2 év óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter Gyógynövény eladó 17 XXVI óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Gyógypedagógiai segítő munkatárs 3 IV 2 év óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter Gyógyszeripari szaktechnikus 8 XV 1 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Gyógyszerkészítmény-gyártó 8 XV 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Gyógyszerkiadó szakasszisztens 1 I óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter Gyógyszertári asszisztens 1 I 2év óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter Habilitációs kutya kiképzője 2 III óra TK 4 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter Hajós szakmunkás 13 XXII 3 év óra N, E, TK 4 közlekedésért felelős miniszter Hajózási technikus 13 XXII 2 év óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter Hajózási üzemeltetési vezető 13 XXII óra TK 4 közlekedésért felelős miniszter Halász, haltenyésztő 20 XXXIII 3 év óra N, E, TK 4 halgazdálkodásért felelős miniszter Hanglemez-bemutató 4 VI óra TK 3 kultúráért felelős miniszter Hangmester 4 VI 2 év óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter Hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével) 4-1 év óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter Hangtárvezető 4 VI 1 év óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter Háztartási gépszervíz szaktechnikus 5 IX 1 év óra N, E, L, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Hegesztő 5 IX 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens 1 I óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter Hídépítő és -fenntartó technikus 13 XVI 2 év óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó 20 XXXIII óra TK 4 agrárpolitikáért felelős miniszter Homlokzatépítő és -szerelő 9 XVI óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével) Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány megjelölésével) 22-2 év óra N, E, L, T, TK 5 honvédelemért felelős miniszter 22-0,5 év óra N, E, L, T, TK 5 honvédelemért felelős miniszter

12 Hospice szakápoló 1 I óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter Hulladékgazdálkodó szaktechnikus 14 XXIII 0,5 év óra N, E, L, TK 5 környezetvédelemért felelős miniszter Hulladéktelepkezelő 14 XXIII óra TK 3 környezetvédelemért felelős miniszter Hús- és baromfiipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év óra N, E, TK 5 élelmiszeriparért felelős miniszter Húsipari termékgyártó 21 XXXVI 3 év óra N, E, TK 4 élelmiszeriparért felelős miniszter Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető 5 VIII óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 5 VIII 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő 5 VIII 1 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Idegenvezető 18 XXVIII 2 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző 16 XXV 2 év óra N, E, L, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző 16 XXV óra TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter IFRS mérlegképes könyvelő 15 XXIV óra TK, T 5 számviteli szabályozásért felelős miniszter Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens 1 I óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető 6 XII 2 év óra N, E, L, TK, T 5 informatikáért felelős miniszter Információrendszer-szervező 7 XIII 0,5 év óra N, E, L, TK 5 informatikáért felelős miniszter Informatikai rendszerüzemeltető 7 XIII 2 év óra N, E, L, TK, T 5 informatikáért felelős miniszter Ingatlankezelő óra TK 5 lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter Ingatlanközvetítő 19 XVI óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő 19 XVI óra TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Intervenciós szakasszisztens 1 I óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter Ipari alpinista 19 XVI óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Ipari gépész 5 IX 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Ipari gumitermék előállító 8 XIV 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Ipari szigetelő bádogos 9 XVI óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Ipari üvegműves 8 XIV óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Irodai informatikus 7 XIII óra TK 4 informatikáért felelős miniszter Irodai titkár 16 XXV 2 év óra N, E, L, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

13 IT mentor 7 XIII 2 év óra N, E, L, TK, T 5 informatikáért felelős miniszter Járműfényező 13 XXII 3 év óra N, E, TK 4 közlekedésért felelős miniszter Járműipari fémalkatrész-gyártó 5 IX 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Járműipari karbantartó technikus 5 IX 1 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó 13 XXII 3 év óra N, E, TK 4 közlekedésért felelős miniszter Járműkarosszéria készítő, szerelő 13 XXII 3 év óra N, E, TK 4 közlekedésért felelős miniszter Jazz-zenész I. 4 XLII 2 év óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter Jazz-zenész II. 4 XLII 2 év óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter Jegyvizsgáló 13 XL 2 év óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter Jelmeztervező 4 V 1 év óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter Jelnyelvi szaktolmács 2 III óra TK 4 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter Jelnyelvi tolmács 2 III óra TK 4 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter Jelző kutya kiképzője 2 III óra TK 5 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter Kádár, bognár 11 XVIII óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Kályhás 9 XVI óra N, E, TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Kardiológiai és angiológiai asszisztens 1 I 2 év óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter Karosszérialakatos 13 XXII 3 év óra N, E, TK 4 közlekedésért felelős miniszter Kárpitos 11 XVIII 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Kaszkadőr (a tevékenység megjelölésével) 4 VI óra TK 3 kultúráért felelős miniszter Katasztrófavédelmi főelőadó óra TK 5 katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter Katasztrófavédelmi előadó óra TK 4 katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter Katasztrófavédelmi referens óra TK 5 katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter Katasztrófavédelmi szakelőadó óra TK 4 katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter Kazángépész (12 t/h felett) 5 IX óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Kazánkezelő (2-12 t/h között) 5 IX óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Kéményseprő 5 XVI óra TK 3 településüzemeltetésért felelős miniszter Kémiai laboratóriumi szakasszisztens 1 I óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány 4 V 3 év óra N, E, TK 4 kultúráért felelős miniszter

14 megjelölésével) Kerámiaműves 4 V 2 év óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter Kereskedelmi képviselő 17 XXVI 2 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő 6 XI óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Kereskedő 17 XXVI 2 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Kertész 20 XXXIV 3 év óra N, E, TK 4 agrárpolitikáért felelős miniszter Kertészeti szaktechnikus 20 XXXIV 1 év óra N, E, TK 5 agrárpolitikáért felelős miniszter Kézápoló és műkörömépítő 19 XXX óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Kiadványszerkesztő technikus 12 XIX 2 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I 19-1 év óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II 19-1 év óra TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő 6 XI óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Kisfeszültségű FAM kábelszerelő 6 XI óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Kisfeszültségű kábelszerelő 6 XI óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő 6 XI óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Kisgyermekgondozó, -nevelő 2 III 2 év óra N, E, TK 5 gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter Kishajóépítő, -karbantartó 13 XXII 3 év óra N, E, TK 4 közlekedésért felelős miniszter Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével) Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) 21 XXXVI 3 év óra N, E, TK 4 élelmiszeriparért felelős miniszter 4 XLII 2 év óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter 4 XLII 2 év óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter Klinikai fogászati higiénikus 1 I 0,5 év óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter Klinikai laboratóriumi szakasszisztens 1 I 0,5 év óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter Klinikai neurofiziológiai asszisztens 1 I 2 év óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter Kocsivizsgáló 13 XXII 2 év óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter Kohászati technikus 5 X 2 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Konyhai részlegvezető 18 XXVII óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

15 Korrektor 12 XIX 1 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Kozmetikus 19 XXX 2 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Kőfaragó, műköves és épületszobrász 9 XVI 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Kőműves 9 XVI 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Könnyűipari gyártáselőkészítő 10 XVII óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Könyvesbolti és antikváriumi kereskedő 17 XXVI óra TK 4 kultúráért felelős miniszter Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó 12 XIX 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Környezetvédelmi technikus 14 XXIII 2 év óra N, E, L, TK 5 környezetvédelemért felelős miniszter Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus 14 XXIII 0,5 év óra N, E, TK 5 környezetvédelemért felelős miniszter Körzeti megbízott óra TK 5 rendészetért felelős miniszter Közbeszerzési referens 15 XXIV óra TK 5 közbeszerzésekért felelős miniszter Középfeszültségű FAM szerelő 6 XI óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Középfeszültségű kábelszerelő 6 XI óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Közlekedésautomatikai műszerész 13 XI 2 év óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megnevezésével) 4 XXXIX 2 év óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter Közművelődési szakember I. 4 XXXIX óra TK, T 6 kultúráért felelős miniszter Közönségforgalmi felügyelő 4 XXXIX 2 év óra N, E 5 kultúráért felelős miniszter Közösségfejlesztő animátor 4 XXXIX óra TK 5 kultúráért felelős miniszter Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 5 VIII 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Közterület-felügyelő óra TK 4 rendészetért felelős miniszter Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó 13 XL 2 év óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter Közszolgálati ügyintéző 22 XXXVIII 2 év - N Közszolgálati ügykezelő 22 XXXVIII óra TK 4 közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter Kutyakozmetikus 20 XXXIII óra TK 3 agrárpolitikáért felelős miniszter Kutyavezető-rendőr óra TK 5 rendészetért felelős miniszter Kutyavezető-vagyonőr óra TK 3 rendészetért felelős miniszter Külszíni bányász 5 VII óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

16 Lábápoló 19 XXX óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Lakberendező 19 XXVI óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Lakott-területi fakitermelő 20 XXXII óra TK 4 erdőgazdálkodásért felelős miniszter Látszerész és optikai árucikk-kereskedő 19 XXIX 2 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Légi közlekedésüzemvitel-ellátó 13 XL 2 év óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter Légzőszervi szakápoló 1 I óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter Létesítményi energetikus 5 VIII 1 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 17 XL 2 év óra N, E, L, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Lovastúra-vezető 18 XXVIII óra TK 4 agrárpolitikáért felelős miniszter Lovász 20 XXXIII 3 év óra N, E, TK 4 agrárpolitikáért felelős miniszter Magánnyomozó óra TK 4 rendészetért felelős miniszter Magasépítő technikus 9 XVI 2 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év óra N, E, TK 5 élelmiszeriparért felelős miniszter Mechanikus vagyonvédelmi szerelő 19 IX óra TK 4 rendészetért felelős miniszter Mechatronikai technikus 5 IX 2 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Mechatronikus-karbantartó 5 XI 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Megújuló energiatermelő berendezések üzemeltetője 6 XI óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Méhész 20 XXXIII óra TK 3 agrárpolitikáért felelős miniszter Mélyépítő technikus 9 XVI 2 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Mentálhigiénés asszisztens 2 III 1 év óra N, E, TK 5 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter Mentőápoló 1 I 0,5 év óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter Mezőgazdasági gépész 20 XXXI 3 év óra N, E, TK 4 agrárpolitikáért felelős miniszter Mezőgazdasági gépésztechnikus 20 XXXI 2 év - N, E 5 agrárpolitikáért felelős miniszter Mezőgazdasági gépjavító 20 XXXI 1 év óra N, E, TK 4 agrárpolitikáért felelős miniszter Mezőgazdasági technikus 20 XXXIII 2 év - N, E 5 agrárpolitikáért felelős miniszter Migrációs ügyintéző óra TK 4 idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter Mikrobiológiai szakasszisztens 1 I óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter

17 Mobilalkalmazás fejlesztő 7 XIII 0,5 év óra N, E, L, TK 5 informatikáért felelős miniszter Molnár 21 XXXVI 3 év óra N, E, TK 4 élelmiszeriparért felelős miniszter Motorkerékpár-szerelő 13 XXII 3 év óra N, E, TK 4 közlekedésért felelős miniszter Mozgássérültet segítő kutya kiképzője 2 III óra TK 4 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter Mozgókép- és animációkészítő 4 VI 2 év óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter Mozgóképgyártó 4 VI óra TK 4 kultúráért felelős miniszter Mozgóképgyártó hangtechnikus 4 VI óra TK 4 kultúráért felelős miniszter Mozgóképterjesztő és -üzemeltető 4 VI óra TK 4 kultúráért felelős miniszter Mozgólépcső ellenőr 5 IX óra TK 6 iparügyekért felelős miniszter Mozgólépcső karbantartó-szerelő 5 IX óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Multimédia-alkalmazásfejlesztő 7 XIII 0,5 év óra N, E, L, TK 5 informatikáért felelős miniszter Munkaruha- és védőruha-készítő 10 XVII óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Munkavédelmi technikus óra TK 4 foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter Műanyagfeldolgozó 8 XIV 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Műanyagfeldolgozó technikus 8 XIV 2 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Műbútorasztalos 11 XVIII 1 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Műemlékfenntartó technikus 9 XVI 1 év óra N, E, L, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Műemléki díszítőszobrász 9 XVI 1 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Műemléki helyreállító 9 XVI 1 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Műszaki informatikus 7 XIII 2 év óra N, E, L, TK, T 5 informatikáért felelős miniszter Műszeres analitikus 8 XV 1 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Műtárgyvédelmi munkatárs 4 V óra TK 4 kultúráért felelős miniszter Műtéti szakasszisztens 1 I óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter Műtőssegéd-gipszmester 1 I óra TK 3 egészségügyért felelős miniszter Művészeti és médiafotográfus 4 V 2 év óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter Nefrológiai szakápoló 1 I óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter Népi játék és kismesterségek oktatója 4 V óra TK 4 kultúráért felelős miniszter Népi kézműves 4 V 3 év óra N, E, TK 4 kultúráért felelős miniszter

18 Népzenész I. 4 XLII 2 év óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter Népzenész II. 4 XLII 2 év óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter Nevelőszülő 2 III óra TK 3 gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter Nonprofit menedzser 15 XXIV óra TK, T 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Női szabó 10 XVII 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Növényvédelmi szaktechnikus 20 XXXIV 1 év óra N, E, TK 5 agrárpolitikáért felelős miniszter Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus 14 XXIII 0,5 év óra N, E, L, TK 5 környezetvédelemért felelős miniszter Nukleáris medicina szakasszisztens 1 I óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter Nyíltvízi- vízimentő 19 XXIII óra TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Nyilvántartási és okmányügyintéző óra TK 4 közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter Nyomástartóedény-gépész 5 IX óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Nyomdaipari szaktechnikus 12 XIX óra TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Nyomdaipari technikus 12 XIX 2 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Okleveles adóellenőrzési szakértő 15 XXIV óra TK, T 6 adópolitikáért felelős miniszter Okleveles forgalmiadó-szakértő 15 XXIV óra TK, T 6 adópolitikáért felelős miniszter Okleveles jövedelemadó-szakértő 15 XXIV óra TK, T 6 adópolitikáért felelős miniszter Okleveles nemzetköziadó-szakértő 15 XXIV óra TK, T 6 adópolitikáért felelős miniszter Okmányvizsgáló óra TK 5 rendészetért felelős miniszter Olvasztár és öntő 5 IX óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Onkológiai szakápoló 1 I óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter Optikai üvegcsiszoló 19 XXIX 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Órás 6 IX óra TK 2 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Ortopédiai cipész 10 XVII óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő 1 II óra TK 3 egészségügyért felelős miniszter Ortopédiai műszerész 1 II 2 év óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter Orvosi elektronikai technikus 6 XI 1 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Óvodai dajka 3 IV óra TK 3 oktatásért felelős miniszter Öntészeti mintakészítő 5 IX óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

19 Ötvös 4 V 2 év óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter Pályázati-támogatási asszisztens 15 XXIV óra TK 4 számviteli szabályozásért felelős miniszter Pantomimes 4-2 év óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter Papírgyártó és -feldolgozó 8 XIV óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Papíripari technikus 8 XIV 1 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Parképítő és fenntartó technikus 20 XXXIV 2 év - N, E 5 agrárpolitikáért felelős miniszter Patkolókovács 20 XXXIII 1 év óra N, E, TK 4 agrárpolitikáért felelős miniszter Pedagógiai- és családsegítő munkatárs 3 IV 2 év óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter Pedagógiai felügyelő 3 IV óra TK 4 oktatásért felelős miniszter Pék 21 XXXVI 3 év óra N, E, TK 4 élelmiszeriparért felelős miniszter Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő 15 XXIV óra TK, T 5 számviteli szabályozásért felelős miniszter Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 15 XXIV 2 év óra N, E, L, S, TK, T 5 pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter Pénzügyi-számviteli ügyintéző 15 XXIV 2 év óra N, E, L, S, TK, T 5 számviteli szabályozásért felelős miniszter Perioperatív asszisztens 1 I 2 év óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter Pincér 18 XXVII 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Pirotechnikus 8 XIV óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Postai üzleti ügyintéző 17 XL 2 év óra N, E, TK 5 postaügyért felelős miniszter Pszichiátriai gondozó 2 III 1 év óra N, E, TK 5 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató 1 I óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter Radiográfiai asszisztens 1 I 2 év óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter Rehabilitációs nevelő, segítő 2 III 2 év óra N, E, TK 5 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló 9 XVI 1 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Rendészeti őr 22 XXXVIII 3 év - N 4 rendészetért felelős miniszter Rendészeti szervező (a szakmairány megjelölésével) óra TK 6 rendészetért felelős miniszter Rendészeti ügyintéző 22 XXXVIII óra TK 4 rendészetért felelős miniszter Rendezvényszervező 4 XXXIX óra TK 4 kultúráért felelős miniszter Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) 22 XXXVIII 2 év óra N, E, TK 5 rendészetért felelős miniszter

20 Rendőr zászlós óra TK 5 rendészetért felelős miniszter Repülőgép szerelő 13 XXII 2 év óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter Robbanásbiztos berendezés kezelője 6 XI óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Ruhaipari technikus 10 XVII 2 év óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Segédkönyvtáros 4 IV óra TK 4 kultúráért felelős miniszter Segédlevéltáros és ügykezelő 4 IV óra TK 4 kultúráért felelős miniszter Segédrestaurátor 4 V óra TK 4 kultúráért felelős miniszter Sommelier 21 XXXVI 1 év óra N, E, TK 4 élelmiszeriparért felelős miniszter Speciális állatfeldolgozó 21 XXXVI 1 év óra N, E, TK 4 élelmiszeriparért felelős miniszter Speciális lábápoló 19 XXX óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Sportedző (a sportág megjelölésével) 3 XXXVII 2 év óra N, E, TK 5 sportpolitikáért felelős miniszter Sportmasszőr 1 I 1 év óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter Sportszervező, -menedzser 3 XXXVII óra TK 5 sportpolitikáért felelős miniszter Statisztikai és gazdasági ügyintéző 15 XXIV óra TK, T 4 Központi Statisztikai Hivatal elnöke Stúdióvezető 4 VI óra TK 4 kultúráért felelős miniszter Sugárterápiás szakasszisztens 1 I óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter Sürgősségi szakápoló 1 I óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter Sütő- és cukrászipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év óra N, E, TK 5 élelmiszeriparért felelős miniszter Szakács 18 XXVII 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Szakképesített bankreferens 15 XXIV óra TK, T 5 pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter Szakszolgálati FAM szerelő 6 XI óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Szállodahajós, szállodai személyzet 18 XXVII óra TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Szállodai recepciós 18 XXVII óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Számítógép-szerelő, karbantartó 7 XIII 3 év óra N, E, TK 4 informatikáért felelős miniszter Szárazépítő 9 XVI 3 év óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter Személy- és vagyonőr óra TK 3 rendészetért felelős miniszter Személyi edző 3 XXXVII óra TK 5 sportpolitikáért felelős miniszter

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Bács-Kiskun Ügyiratszám: 00017/13-MFKK MFKB Ügyintéző: Gaál Bernadett Ügyintéző telefonszáma: 76/ 501-519, 70/ 933-4792 A Bács-Kiskun Megyei fejlesztési

Részletesebben

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma Zala megye 34-543-01 Abroncsgyártó Támogatásra nem javasolt Zala megye 34-582-01 Ács Támogatásra javasolt Zala megye 51-481-01 Adatbázis kezelő Támogatásra nem

Részletesebben

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám kívüli felelős miniszter 4 34 543 01 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 960-1440 óra 400-600 óra szakértői javaslat 5 55 344 01 Adótanácsadó 15 XXIV - 280-420 óra változatlan pü T, adópolitikáért felelős miniszter

Részletesebben

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes ek, valamint a Miniszterelnökséget

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről

Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről Helyszín: Eger, Faiskola u. 15. (HKIK Elnöki tárgyaló) Időpont: 2015. március 26. csütörtök 14 00 Napirendi pontok:

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Vas megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Vas megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás nélkül

Részletesebben

Javaslattétel Heves megye

Javaslattétel Heves megye A Kormány 2014/2015. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Iskolai rendszerű képzési idő. 2 év N

Iskolai rendszerű képzési idő. 2 év N 1. Abroncsgyártó 3 év N 2. Ács 3 év T IGEN 3. Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 1 év N - 4. Államháztartási mérlegképes könyvelő 1 év N - 5. Államháztartási ügyintéző 2 év K 40 6. Állattartó szakmunkás

Részletesebben

Bács-Kiskun megye. 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó

Bács-Kiskun megye. 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron megye 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Nógrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó

Nógrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Komárom-Esztergom megye

Komárom-Esztergom megye 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35

Részletesebben

Tájékoztató az 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelettel módosult Országos Képzési Jegyzék iskolai rendszerű képzéseket érintő legfontosabb változásairól

Tájékoztató az 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelettel módosult Országos Képzési Jegyzék iskolai rendszerű képzéseket érintő legfontosabb változásairól Tájékoztató az 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelettel módosult Országos Képzési Jegyzék iskolai rendszerű képzéseket érintő legfontosabb változásairól Az OKJ változások bevezetésének időpontja 2016. szeptember

Részletesebben

Bács-Kiskun 55-344-02 Államháztartási mérlegképes könyvelő Támogatásra nem javasolt mfkb

Bács-Kiskun 55-344-02 Államháztartási mérlegképes könyvelő Támogatásra nem javasolt mfkb Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Bács-Kiskun 34-543-01 Abroncsgyártó Bács-Kiskun 34-582-01 Ács Bács-Kiskun 51-481-01 Adatbázis kezelő Bács-Kiskun

Részletesebben

Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő

Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Bács-Kiskun 34-543-01 Abroncsgyártó Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 34-582-01 Ács Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 51-481-01 Adatbázis kezelő Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 55-344-01

Részletesebben

Szakképesítés megnevezése

Szakképesítés megnevezése Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattev ő 34-543-01 Abroncsgyártó 34-582-01 Ács 51-481-01 Adatbázis kezelő 55-344-01 Adótanácsadó 55-621-01 55-344-02 Agrár

Részletesebben

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Vas megye

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Vas megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás nélkül

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KEM 2013-2020

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KEM 2013-2020 1 SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KEM 2013-2020 Az iskolarendszerű szakképzés fejlesztésének rövid és középtávú terve Komárom-Esztergom megye, a szakképzés irányainak és a beiskolázás arányainak terve

Részletesebben

Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések

Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések Szint Tanulmányi terület Sorszám Megnevezés 34 582 01 Ács 54 344 04 Államháztartási ügyintéző 55 723 01 Ápoló 34 543 02 Asztalos 54 525 02 Autószerelő 35 521

Részletesebben

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet Hatály: 2016.I.1. - 2016.VIII.30. 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák

Részletesebben

2. (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

2. (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. A Kormány 240/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelete a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történõ elszámolásánál figyelembe vehetõ gyakorlati képzési normatívák mértékérõl és

Részletesebben

szakképesítés megnevezése ágazat tagintézmény neve tagintézmény címe telefon 1 telefon 2 Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát

szakképesítés megnevezése ágazat tagintézmény neve tagintézmény címe telefon 1 telefon 2 Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát 1 54 525 01 Autói műszerész XXII. Közlekedésgépész 1_1 54 525 01 Autói műszerész XXII. Közlekedésgépész 2 54 525 02 Autószerelő XXII. Közlekedésgépész 2_1 54 525 02 Autószerelő XXII. Közlekedésgépész 2_2

Részletesebben

18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet

18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet 18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról

Részletesebben

20/2013. (V. 28.) BM rendelet A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről,

20/2013. (V. 28.) BM rendelet A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, MAGYAR KÖZLÖNY 82. szám MAGYARORSZÁG H I VATALOS LAPJA 2013. május 28., kedd Tartalomjegyzék 20/2013. (V. 28.) BM rendelet A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről,

Részletesebben

6. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 7. Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

6. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 7. Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 89951 A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító

Részletesebben

KERESZTFÉLÉVES FELNŐTTOKTATÁS 2015/16. TANÉV

KERESZTFÉLÉVES FELNŐTTOKTATÁS 2015/16. TANÉV KERESZTFÉLÉVES FELNŐTTOKTATÁS 2015/16. TANÉV Tájékoztatjuk a felnőttoktatás keretében megszerezhető szakképesítések iránt érdeklődőket, hogy a 2015/2016. tanévben, február első hetében induló keresztféléves

Részletesebben

(1) Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának. eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

(1) Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának. eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017.

Részletesebben

Duális szakképzés. Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal. Nyíregyháza, 2016. március 01.

Duális szakképzés. Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal. Nyíregyháza, 2016. március 01. Duális szakképzés Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal Nyíregyháza, 2016. március 01. 2015.07.01. 44 szakképzési centrum jött létre az országban, megyénkben három: Nyíregyházán,

Részletesebben

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. a) pontjában kapott

Részletesebben

Észak- magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. évi általános döntéstábla - Kiemelten támogatott kategória

Észak- magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. évi általános döntéstábla - Kiemelten támogatott kategória - Kiemelten támogatott kategória Szakma megnevezése OKJ szám Azonosító szám (egyes_esetekben_részszakképesítés, ráépülés) Ács, állványozó 33 582 01 1 0 0 0 KT* Általános ápoló 54 723 01 0 0 1 0 54 01 Ápoló

Részletesebben

54 720 01Egészségügyi asszisztens. 54 720 02 Fogászati asszisztens

54 720 01Egészségügyi asszisztens. 54 720 02 Fogászati asszisztens I. Egészségügy II. Egészségügyi technika III. Szociális Ágazat Javasolt szint Szakmai érettségivel egy időben szerezhető, javasolt szakképesítés 1. évfolyam végén szerezhető (szak)technikusi szintű szakképesítés

Részletesebben

1. számú melléklet a 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez

1. számú melléklet a 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez 1. számú melléklet a 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe utalt azon szakképesítések felsorolása, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek

Részletesebben

Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2013/2014. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról

Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2013/2014. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2013/2014. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról GIMNÁZIUMOK 2013/2014 tanévre meghirdetett osztályok, szakok CELLDÖMÖLK osztályok / Berzseny

Részletesebben

Egri-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Egri-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Szakma megnevezése OKJ szám Egri-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Azonosító szám Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés, ráépülés) Beiskolázási létszám mértéke 2012/2013 Általános ápoló

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés, ráépülés)

Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés, ráépülés) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság "irány-arány" döntése 11. szeptember 23. szakmacsoport Szakma megnevezése OKJ szám Azonosító szám Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés,

Részletesebben

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése 2017/2018. tanév beiskolázási engedély Szakgimnázum 2017/2018. tanévben indítani engedélyezett SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI képzés 9. évfolyamon - ágazat Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek)

Részletesebben

KÉPZÉSEINK. Pragmaticum Oktatásszervező Kft. 6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly utca 41.

KÉPZÉSEINK. Pragmaticum Oktatásszervező Kft. 6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly utca 41. TANFOLYAM MEGNEVEZÉSE / ENGEDÉLY SZÁMA Csőhálózatszerelő E-001002/2015/A001 TERVEZETT KÉPZÉSI IDŐ 400 óra CÉLCSOPORT KÖLTSÉGEK Vendéglátóüzletvezető E-001002/2015/A002 Boltvezető E-001002/2015/A003 Cukrász

Részletesebben

A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERES JEGYZÉKE

A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERES JEGYZÉKE 1. melléklet A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERES JEGYZÉKE 1 GAZDASÁGI, IGAZGATÁSI, ÉRDEK-KÉPVISELETI VEZETŐK, TÖRVÉNYHOZÓK 11 Törvényhozók, igazgatási és érdek-képviseleti vezetők 111 Törvényhozók, miniszterek,

Részletesebben

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. )

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) ALAPÍTÓ OKIRATA Érvényes: 2013. év szeptember hó 01. napjától 1. Intézmény neve: MIOK József Nádor Gimnázium és

Részletesebben

Tanulmányi terület. Iskolai rendszerű képzési idő. Iskolarendszeren. kívüli képzési idő A képzés. Szakmacsoport. munkarendje. Sorszám Szint.

Tanulmányi terület. Iskolai rendszerű képzési idő. Iskolarendszeren. kívüli képzési idő A képzés. Szakmacsoport. munkarendje. Sorszám Szint. Sorszám Szint Tanulmányi terület Sorszám Szakmacsoport Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő A képzés munkarendje Szakképesítések/szakképesítés-ráépülések megnevezése 9 54 212

Részletesebben

https://w3.kir.hu/kifir_tagkod/print_taglista.asp?master=0

https://w3.kir.hu/kifir_tagkod/print_taglista.asp?master=0 1. oldal, összesen: 8 oldal Középfokú Iskolák Felvételi Információs Rendszere (KIFIR) Tanulmányi területek listája Ez a dokumentum a feladatellátási hely tanulmányi területeit tartalmazza, melyet NEM kell

Részletesebben

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus. Alapellátási közösségi szakápoló Államháztartási mérlegképes könyvelő Államháztartási ügyintéző

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus. Alapellátási közösségi szakápoló Államháztartási mérlegképes könyvelő Államháztartási ügyintéző Szakképsíté Szakképsítés azonosító anulmányi trült Szakképsít Mgnvzés. 23 04 3D modllző 4 2. 34 43 0 Abroncsgyáó 8 3. 34 82 0 Ács 9 4. 344 0 Adótanácsadó. 344 09 Adóügyintéző. 2 0 Agrár áruforgalmazó szaktchnikus

Részletesebben

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2016. március 4-e utáni OKJ:

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2016. március 4-e utáni OKJ: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2016. március 4-e utáni OKJ: 3. Oktatás szakmacsoport 52 761 01 Családsegítő asszisztens 52 140 01 Fogyatékkal élők gondozója 54 140 01 Gyógypedagógiai segítő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. február 27., kedd 22. I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (II. 27.) OKM r. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter rendelete. a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési részek alóli mentesség szabályairól

A szociális és munkaügyi miniszter rendelete. a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési részek alóli mentesség szabályairól MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám:2991-0/2010. A szociális és munkaügyi miniszter rendelete a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési

Részletesebben

Mit kínálunk 2017/2018-ra?

Mit kínálunk 2017/2018-ra? Mit kínálunk 2017/2018-ra? Tervezett 9. osztályok száma: 53 db. Meghirdetett helyek száma: 1.517. 7 szakgimnázium: 20 ágazat 25 osztály 6 szakközépiskola: 10 szakmacsoport 20 osztály 1 szakiskola: 4 szakmacsoport

Részletesebben

OKM -SZMM közlemény. az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekről

OKM -SZMM közlemény. az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekről OKM -SZMM közlemény az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekről Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet, továbbá

Részletesebben

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2013 / 2014. TANÉVRE VONATKOZÓAN 1 Bevezető gondolatok Vas megye 8. osztályos

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

A szakképesítés/szakképesítéselágazás/szakképesítés-ráépülés. megnevezése

A szakképesítés/szakképesítéselágazás/szakképesítés-ráépülés. megnevezése Azonosító szám A szakképesítés/szakképesítéselágazás/szakképesítés-ráépülés megnevezése A szakképesítés (gyűjtő) megnevezése A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök 52 863 01 1 0 0 0 00

Részletesebben

Tervezett szakképesítés / szakképesítés-ráépülés OKJ száma (xx_xxx_xx) Közlekedés Közlekedés

Tervezett szakképesítés / szakképesítés-ráépülés OKJ száma (xx_xxx_xx) Közlekedés Közlekedés Autói műszerész Autótechnikus Autótechnikus 54 525 01 13. Közlekedés 55 525 01 13. Közlekedés 55 525 01 13. Közlekedés Közlekedésgépész Közlekedésgépész Közlekedésgépész Közlekedésgépész Közlekedésgépész

Részletesebben

MEGFELELTETÉS AZ ISCO-08 ÉS A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERE KÖZÖTT

MEGFELELTETÉS AZ ISCO-08 ÉS A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERE KÖZÖTT MEGFELELTETÉS AZ ISCO-08 ÉS A NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERE KÖZÖTT ISCO-08 1111 Törvényhozók 1110 Törvényhozó, miniszter, államtitkár 1111 Törvényhozók 1122 Helyi önkormányzat választott vezetője 1112 Országos

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. MÁJUS 14. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. MÁJUS 14. TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. MÁJUS 14. oldal JOGSZABÁLYOK 9/2007. (II. 27.) OKM r. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról

Részletesebben

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: KLIK Kaposvári Tankerülete OM azonosító: 01178 Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Részletesebben

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján 1. OKJ-ban szereplő szakképesítés szerzésére felkészítő képzés szakmai vizsgáinak éves átlagos vizsgaeredménye szakképesítésenként, az nyilvánosságra hozott adatokhoz viszonyítva OKJ-s képzés nevezése,

Részletesebben

13 Pécs Pécsi Szakképzési Centrum OKJ 34 582 09 rendszerszerelő 14. Baranya Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi

13 Pécs Pécsi Szakképzési Centrum OKJ 34 582 09 rendszerszerelő 14. Baranya Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi Sorsz. Megye Képzés megnevezése Felhívás szerinti sor Képzés helyszíne Képző intézmény neve Képzés típusa OKJ azonosítószám 1. Baranya Ács 1 Pécs Pécsi Szakképzési OKJ 34 582 01 2. Baranya Bádogos 2 Pécs

Részletesebben

2011. szeptember 20. Azonosító szám azonosító száma Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Szakképesítés megnevezése.

2011. szeptember 20. Azonosító szám azonosító száma Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Szakképesítés megnevezése. tanulmány alap rész Kzárólag skolarendszerben éves Az Észak-alföld Regonáls Fejlesztés és Képzés Bzottság 2012/201-as tanévre hozott a szakképzés regonáls szükségleteről Észak-alföld Regonáls Fejlesztés

Részletesebben

Technikusi képesítések besorolása képzési területekre

Technikusi képesítések besorolása képzési területekre Technikusi képesítések besorolása képzési területekre Technikusi szakképesítés Szakmacsoport Képzési terület 1 Képzési terület 2 Képzési terület 3 acél- és fémszerkezeti technikus gépészet acélszerkezet

Részletesebben

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 6-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 3/2009. (IX. 6.) sz. határozata*

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. SZ.: V. 346-4612011. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: dr. Urbán-Zsilák K., Tarné dr. Malatyinszki A. t Nagy Árpád Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése 2017/2018. tanév beiskolázási engedély Szakgimnázum 2017/2018. tanévben indítani engedélyezett SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI képzés 9. évfolyamon - ágazat Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek)

Részletesebben

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zalaegerszeg, 2013. július 25. A Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési koncepciót készítette: Nagy Zoltán MFKB elnök Mérksz Andor szakértő Gombos Béla program

Részletesebben

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1 Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat (Alapdokumentuma) szerint... 5 1.2 Az

Részletesebben

Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr

Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr Helyszín: Krúdy Gyula Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Cím: 9024 Győr, Örkény I. út 8-10. Időpont:

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. június 26. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 70/2008. (VI. 26.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése

Tagintézmény megnevezése Szakképzési centrum megnevezése Tagintézmény megnevezése Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakközépiskolája, Felnőttoktatás keretében a 2015/16. tanévben meghirdetett szakképesítések / ágazatok OKJ szerinti

Részletesebben

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján 1. OKJ-ban szereplő szakképesítés szerzésére felkészítő képzés szakmai vizsgáinak éves átlagos vizsgaeredménye szakképesítésenként, az nyilvánosságra hozott adatokhoz viszonyítva OKJ-s képzés nevezése,

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megyei összesítés

Győr-Moson-Sopron megyei összesítés Szándékfelmérés 2013. december Győr-Moson-Sopron megyei összesítés GIMNÁZIUMOK GYŐR I Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium 4 évfolyamos

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola,Speciális Szakiskola és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. augusztus 9-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. augusztus 9-i rendkívüli ülésére 4. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 9-i rendkívüli ülésére Tárgy: Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális

Részletesebben

hatályos: 2012.12.27 -

hatályos: 2012.12.27 - 201 EüK. 2 szám EMMI közlemény 2 Az Emberi Erıforrások Minisztériuma közleménye szakképesítések írásbeli vizsgarészének, az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységeknek szakképesítésenként, illetve tantárgyanként

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Csongrád megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Csongrád megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Csongrád megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező

Részletesebben

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat megye

OKJ előterjesztés 1. melléklet 1. táblázat megye Javaslattétel helye: Bács-Kiskun megye A B C D E F G H I J anulmányi Korlátozás támogatott () / () korlátozás? a keretszám kt. szerinti nem az 1. 34 543 01 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 960-1440 óra, E, K 2.

Részletesebben

60/2012. (VI. 28.) VM

60/2012. (VI. 28.) VM 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Középfokú oktatási intézmények 2008/2009. évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet

Középfokú oktatási intézmények 2008/2009. évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet Középfokú oktatási intézmények 008/009. évi beiskolázási terve. sz. melléklet 9. évfolyam Szakképző évfolyam Intézmény neve kilépő osztály belépő osztály ialitás, szakmai orientáció képzés típusa képzési

Részletesebben

A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja

A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja VIII. kötet SZAKMAI PROGRAM TARTALOM Szakképzés szervezése...

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Heves megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Heves megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Heves megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező

Részletesebben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben 17* TÁBLÁK I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben II II. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben III. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben Ill IV IV. t. Makkay : Az újkenézi kelta lelet

Részletesebben

Társulás társulási Megállapodásának és Alapító okiratának módosítása

Társulás társulási Megállapodásának és Alapító okiratának módosítása Kivonat a Megyei Közgyűlés 2008. október 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 123/2008. (X. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás és a Sajó-menti

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

a 25/26-os tanévre 1968 Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 2500 Esztergom, Szent István tér 7-9. 008 Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 2500 Esztergom, Szent István

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 16/1. (Előző okirat dátuma: 2013 május 22)

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 16/1. (Előző okirat dátuma: 2013 május 22) ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 16/1. (Előző okirat dátuma: 2013 május 22) a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény 21. (3) bekezdése alapján az E- médiainformatika Nonprofit Kft., mint az iskola fenntartója

Részletesebben

I. Intézmény OM azonosítója és neve: Siófoki SZC Mathiász János Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

I. Intézmény OM azonosítója és neve: Siófoki SZC Mathiász János Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája I. Intézmény OM azonosítója és neve: 203050 Siófoki SZC Mathiász János Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Intézmény címe, tel. és fax : 8630 Balatonboglár, Szabadság utca 41. 85/351-316 Intézmény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

XI. Villamosipar és Budapesti Gépészeti SZC Öveges József

XI. Villamosipar és Budapesti Gépészeti SZC Öveges József 1 54 525 01 Autói műszerész 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát 1_1 54 525 01 Autói műszerész 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész Budapesti Gépészeti SZC Kossuth

Részletesebben

Tolna MFKB irány-arány javaslat. Tolna megye

Tolna MFKB irány-arány javaslat. Tolna megye Szint Tanulmányi terület Sors Szakmacsoport Ágazati be Iskolai rendszer Iskolarendszeren kí képzés mu RFKB döntés 2012-ben ( vagy B) Várható munkae kereslet 2016-17-ben MKIK- GVI felmérés alapján Szakképzőévfolyamr

Részletesebben

Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ

Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ ELSŐ RÉSZ ALAPVETÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS AZ ALAPELVEK 1-6. SZERZŐ MÁSODIK RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Iskolai rendszerű képzési idő. Szakmacso port

Iskolai rendszerű képzési idő. Szakmacso port Összesítve a szakképesítések neve Alap szakképesítés megnevezése Részszakképesítés megnevezése Szakképesítés ráépülés megnevezése Szakmacso port Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési

Részletesebben