280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet"

Átírás

1 Hatály: 2016.I VIII /2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény 23. (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikkének (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezett képzésre fordított költségeihez az állam e rendeletben meghatározott módon járul hozzá. 2. A gyakorlati képzési normatíva számításához figyelembe vehető alapnormatíva évre vonatkozó összege a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Szht.), a évet követően a mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározott összeg A szakképzési hozzájárulást az Szht. 5. szerint gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezett a bruttó kötelezettsége mértékét az e rendeletben meghatározott módon számított alap- és kiegészítő csökkentő tétel figyelembe vételével csökkentheti. 4. (1) 2 Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvényben (a továbbiakban: Sztv.) meghatározott szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a (2)-(4) bekezdésben meghatározott módon számított alapcsökkentő tétel összegével csökkentheti. (2) Az együttműködési megállapodással érintett tanuló esetében a gyakorlati képzési normatíva összegét egy napra meghatározva, az alapnormatíva összegének 130-cal történő elosztásával kell kiszámítani. (3) 3 A tárgyévre vonatkozó alapcsökkentő tétel éves összegét tanulónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyévben teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi. (4) 4 A szakképzési hozzájárulási előleg fizetésénél az alapcsökkentő tétel havi összegét a tárgyév hónapjára vonatkozóan tanulónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi. (5) 5 Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény szerinti felsőfokú szakképzés keretében együttműködési megállapodás alapján folytatott 1 Módosította: 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. a). 2 Megállapította: 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 1.. Hatályos: IX. 11-től. Módosította: 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. b). 3 Módosította: 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. b). 4 Módosította: 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. c). 5 Beiktatta: 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 11.. Módosította: 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. b).

2 gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a (2)-(4) bekezdésben meghatározott módon számított alapcsökkentő tétel összegével csökkentheti. 5. (1) 6 Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképző iskola tanulójával kötött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves bruttó kötelezettségét a (2) bekezdés szerint meghatározott alapcsökkentő tétel összegével csökkentheti. (2) 7 Az alapcsökkentő tétel éves összege - ha a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára fennáll - tanulónként az alapnormatíva összegének és a tanulószerződésben megnevezett szakképesítéshez tartozó, a) a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény alapján indított szakképzés esetében az 1. mellékletben meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzata, b) az Sztv. alapján indított ba) nappali rendszerű iskolai oktatás és a nappali oktatás munkarendje szerint folyó felnőttoktatás esetében a 2. mellékletben meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzata, bb) esti oktatás munkarendje szerint folyó felnőttoktatás esetében a 2. mellékletben meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzatának 60%-a, bc) levelező oktatás munkarendje szerint folyó felnőttoktatás esetében a 2. mellékletben meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzatának 20%-a. (3) 8 Amennyiben a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára nem áll fenn, akkor tanulónként az alapcsökkentő tétel éves összege a (4) és (6) bekezdés szerint számított havi alapcsökkentő tételek összege. (4) 9 A szakképzési hozzájárulási előleg fizetésénél az alapcsökkentő tétel havi összegét a tárgyév hónapjára vonatkozóan tanulónként a (2) bekezdés szerint számított alapcsökkentő tétel éves összegének egy tizenketted része képezi. (5) 10 Ha a tanulószerződés megkötésére hónap közben kerül sor, az alapcsökkentő tétel (4) bekezdés szerint meghatározott összege azon hónap vonatkozásában számolható el a tanuló után először, amelyben a hozzájárulásra kötelezett legalább egy nap gyakorlati képzést teljesített. (6) 11 Ha a tanulószerződés hónap közben szűnik meg, az adott hónapra vonatkozóan az alapcsökkentő tétel (4) bekezdés szerint számított összegét az adott hónapból a tanulószerződés megszűnésének napjáig eltelt napok és az adott hónap naptári napjai számának arányában kell meghatározni. (7) 12 Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény szerinti felsőfokú szakképzés keretében hallgatói szerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a (2) bekezdés szerint meghatározott alapcsökkentő tétel összegével, a (3)-(4) és (6) bekezdésben meghatározott módon csökkentheti. 6 Módosította: 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. b). 7 Megállapította: 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 2.. Hatályos: IX. 11-től. Módosította: 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. d). 8 Módosította: 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. c), e). 9 Módosította: 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. c). 10 Módosította: 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. c). 11 Módosította: 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. c). 12 Beiktatta: 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 12. (2). Módosította: 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. b).

3 5/A. 13 (1) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképző iskola tanulójával kötött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével teljesíti a hozzájárulási kötelezettségét, az Szht. 8. (1a) bekezdésében meghatározott kiegészítő csökkentő tételeket a (2)-(7) bekezdésben meghatározottak szerint veheti figyelembe. (2) Az Szht. 8. (1a) bekezdés a) pontjában meghatározott - kizárólag az aktiválás évében igénybe vehető - beruházási kiegészítő csökkentő tétel mértéke évente a tanulószerződéses tanulók éves létszáma átlagának és az alapnormatíva összege a) 1-10 főt foglalkoztató kötelezett esetén 38%-ának, b) főt foglalkoztató kötelezett esetén 18%-ának, c) 50 főnél többet foglalkoztató kötelezett esetén 9%-ának a szorzata. (3) A beruházási kiegészítő csökkentő tétel összege nem haladhatja meg a beruházás - a beruházáshoz nyújtott állami támogatás esetén a támogatás összegével csökkentett - összköltségének a mértékét, és évente legfeljebb 15 millió forint összegben vehető figyelembe. (4) A beruházási kiegészítő csökkentő tétel számításánál a tanulók éves létszámának az átlagát - az 5. (5)-(6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a tanulók havi létszámának számtani átlaga alapján kell meghatározni. (5) Az Szht. 8. (1a) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott oktatói kiegészítő csökkentő tétel mértéke évente és tanulónként az alapnormatíva összegének 21%-a. (6) Az Szht. 8. (1a) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tétel mértéke évente és tanulónként az alapnormatíva összegének 25%-a. (7) Az (5)-(6) bekezdésben meghatározott kiegészítő csökkentő tétel éves és - szakképzési hozzájárulási előleg fizetése esetén - havi mértékének a megállapítása során az 5. (3)-(6) bekezdését is alkalmazni kell. 6. (1) 14 Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény szerinti gyakorlatigényes alapképzési szak, vagy duális képzés keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a (2)-(4) bekezdésben meghatározott módon számított alapcsökkentő tétel összegével csökkentheti. (2) 15 A gyakorlatigényes alapképzési szak, illetve duális képzés keretében gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóra vonatkozóan a gyakorlati képzési normatíva napi összegét az alapnormatíva összegének 100-zal történő elosztásával kell kiszámítani. (3) 16 A tárgyévre vonatkozó alapcsökkentő tétel éves összegét hallgatónként a (2) bekezdés szerinti gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyévben teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi. (4) 17 A szakképzési hozzájárulási előleg fizetésénél a tárgyév hónapjára vonatkozóan az alapcsökkentő tétel havi összegét hallgatónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi. 7. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. 13 Beiktatta: 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 3.. Hatályos: I. 1-től. 14 Megállapította: 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 4.. Hatályos: IX. 11-től. Módosította: 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. b). 15 Megállapította: 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 4.. Hatályos: IX. 11-től. 16 Módosította: 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. b). 17 Módosította: 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. c).

4 1. melléklet a 280/2011. (XII. 20.) Korm rendelethez 18 A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó államilag elismert szakképesítések súlyszorzói A B C D Szakképesítés Sorszám Szakképesítésenké nti Azonosító száma Megnevezése súlyszorzó Abroncsgyártó 1, Ács, állványozó 1, Adóigazgatási szakügyintéző 0, Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens 0, Agrárkörnyezet-gazda 1, Agrárkörnyezetvédelmi ügyintéző 0, Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus 1, Agrárrendész 1, Alapfokú katonai vezetőhelyettes I. 0, Alapfokú katonai vezetőhelyettes II. 0, Alkalmazott fotográfus 1, Alkalmazott grafikus 1, Állategészségügyi technikus 1, Állatorvosi asszisztens 1, Állatorvosi, állategészségügyi szaksegéd 1, Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó 1, Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 1, Állattenyésztő (juh és kecske) 1, Állattenyésztő (sertés) 1, Állattenyésztő (szarvasmarha) 1, Állattenyésztő technikus 1, Állványozó 1, Általános asszisztens 1, Általános festő 1, Általános laboráns 0, Általános rendszergazda 0, Általános vegyipari laboratóriumi technikus 1, Animációsfilm-rajzoló 1, Antenna szerelő 1, Anyagbeszerző 0, Ápolási asszisztens 1, Ápolási asszisztens 1, Ápoló 1, Aranykalászos gazda 1, Aranyműves 1, Árnyékolástechnikai szerelő 1, Artista 1, Artista művész 1, Megállapítva: 240/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. (1), 1. melléklet alapján. Hatályos: IX. 1-től.

5 Áruterítő 0, Asztalosipari gépkezelő 1, Asztalosipari szerelő 1, Audiovizuális szakasszisztens 0, Autóbontó 0, Autóbuszvezető 0, Autóelektronikai műszerész 1, Autógyártó 1, Autókarbantartó és -ápoló 0, Automatikai műszerész 1, Automatikai technikus 1, Autómosógép-kezelő 0, Autószerelő 1, Autótechnikus 0, Bábkészítő 1, Bábszínész 1, Banki szakügyintéző 0, Banki-, befektetési termékértékesítő 0, Baromfifeldolgozó 1, Baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító technológus 0, Bélfeldolgozó 1, Belsőépítési szerkezet- és burkolatszerelő 1, Beszédátviteli rendszertechnikus 0, Beszédleíró-gyorsíró 0, Betegkísérő 0, Beton- és vasbetonkészítő 1, Bevontelektródás kézi ívhegesztő 1, Bioállat-tartó és tenyésztő 1, Biomasszaelőállító 1, Bionövény-termesztő 1, Biztonságszervező I. 0, Biztonságszervező II. 0, Biztosításközvetítő 0, Bognár 1, Bolti hentes 1, Boncmester 1, Bor- és pezsgőgyártó technikus 1, Borász 1, Bortechnológus 0, Bőrdíszműves 1, Bőrfeldolgozó-ipari technikus 1, Bőrműves 1, Bőrtárgykészítő 1, Bronzműves és szoboröntő 1, Burkoló 1, Bútor- és lakástextil-eladó 1, Bútor- és lakástextil-kereskedő 0, Bútorasztalos 1, Bútoripari technikus 1, Bútorkárpitos 1, Bútorműves 1, CAD-CAM informatikus 0, Címfestő 1, Cipész, cipőkészítő, cipőjavító 1,2420

6 Cipőfelsőrész-készítő 1, Cipőösszeállító 1, Citológiai szakasszisztens 1, Cizellőr 1, Cukoripari technikus 1, Cukorkagyártó 1, Cukrász 1, Családpedagógiai mentor 1, Csecsemő- és gyermekápoló 1, Csecsemő- és gyermekápoló 1, Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó 1, Csecsemő- és gyermekruha-készítő 1, Cserépkályha-készítő 1, Csipkekészítő 1, Csokoládétermék-gyártó 1, Csontozó munkás 1, Cső-távvezeték üzemeltető (olaj, gáz) 1, Dekoratőr 1, Digitálistérkép-kezelő 0, Díszítő 1, Díszítő festő 1, Díszítő szobrász 1, Díszlet- és jelmeztervező asszisztens 1, Díszműkovács 1, Dísznövénykertész 1, Divat- és stílustervező 1, Dízelmotoros vasúti jármű szerelője 0, Dohányipari technikus 1, Dohánykertész 1, Drágakőfoglaló 1, Drog és toxikológiai laboratóriumi technikus 1, Duguláselhárító 1, Ecetgyártó 1, Édesipari technikus 1, Édesipari termékgyártó 1, Egészségügyi laboráns 1, Egyéb eljárás szerinti hegesztő 1, Egyéb műanyagtermék gyártó 1, Elektromechanikai műszerész 1, Elektromos gép- és készülékszerelő 1, Elektronikai gyártósori műszerész 1, Elektronikai műszerész 1, Elektronikai műszerész 1, Elektronikai technikus 1, Elektronikus hozzáférési és magánhálózati 0,9900 rendszertechnikus Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli 0,9900 rendszertechnikus Elektronmikroszkópos szakasszisztens 1, Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 1, Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő 0, Élelmiszer-higiénikus 1, Élelmiszeripari gépésztechnikus 1, Élelmiszeripari gépszerelő, karbantartó 1,5028

7 Élelmiszeripari laboráns 0, Élelmiszeripari menedzser 0, Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns 0, Élelmiszerminősítő laboratóriumi technikus 1, Élesztőgyártó 1, Elsődleges tejkezelő 1, Emberi erőforrás ügyfélkapcsolati szakügyintéző 0, Energetikai környezetvédő 0, Energetikai mérnökasszisztens 0, Energiahasznosító berendezés szerelője 1, Építési kisgépkezelő 1, Építettkörnyezetmérnök-asszisztens 0, Építményvakoló kőműves 1, Építőanyag-ipari technikus 0, Építő- és szállítógép-szerelő 1, Épület- és építménybádogos 1, Épületasztalos 1, Épületfalazó kőműves 1, Épületgépész technikus 0, Épületgépész technikus 0, Épületlakatos 1, Épületmechanikai szerelő 1, Erdei melléktermékgyűjtő és -hasznosító 0, Erdészeti gépszerelő, gépjavító 1, Erdészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó 1, Erdészeti növényvédő 1, Erdészeti szakmunkás 1, Erdésztechnikus 1, Erdőgazda 0, Erdőgazdasági gépésztechnikus 1, Erdőművelő 0, Erdőőr 0, Erjedés- és üdítőitalipari technikus 1, Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó 1, Erősáramú elektrotechnikus 1, Értékpapírpiaci szakügyintéző 0, Eseményrögzítő 1, Esztergályos 1, Esztergályos 1, Étkezdés 0, Európai uniós üzleti szakügyintéző 0, Ezüstkalászos gazda 1, Ezüstműves 1, Fa- és bútoripari gépkezelő 1, Faesztergályos 1, Fafeldolgozó technikus 1, Faipari alapmegmunkáló 1, Faipari terméktervező 0, Faipari termelésszervező 0, Faiskola termesztő 0, Faiskolai munkás 1, Fajátékkészítő 1, Fakitermelő 1, Famegmunkáló 1,3662

8 Faműves 1, Farmakológus szakasszisztens 1, Fatermékgyártó 1, Fazekas 1, Fedélzetmester belvízi hajón 0, Fegyverműszerész 1, Fehérnemű-készítő 1, Felületvédelmi technológus 1, Fémműves 1, Fémtechnológiai asszisztens 0, Fényképész és fotótermék-kereskedő 1, Férfi alkalmi- és korhű ruhakészítő 1, Férfi szabó 1, Fertőtlenítő sterilező 1, Festő, díszítő, mázoló és tapétázó 1, Festőberendezés kezelője 1, Filmlaboráns 1, Finomgyártósori gépkezelő, gépszerelő 1, Finommechanikai műszerész 1, Fitness-wellness asszisztens 0, Fluidumkitermelő 1, Fluidumkitermelő technikus 0, Fodrász 1, Fogászati asszisztens 1, Fogazó 1, Fogtechnikus 1, Fogyasztóvédelmi szakasszisztens 0, Fogyatékossággal élők gondozója 1, Fogyóelektródás hegesztő 1, Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő 1, Forgalmi szolgálattevő 0, Formacikk-gyártó 1, Fotogrammetriai kiértékelő 0, Fotóriporter 1, Földmérő és térinformatikai technikus 0, Földügyi számítógépes adatkezelő 0, Friss és tartós tejtermékek gyártója 1, Fröccsöntőgép-kezelő 1, Független biztosításközvetítő 0, Függő biztosításközvetítő 0, Fülilleszték-készítő 1, Fűrészipari gépkezelő 1, Fűrészipari szerszámélező 1, Fűszernövény-termesztő 1, Galvanizáló 1, Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő 1, Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész 1, Gazda 1, Gazdálkodási menedzserasszisztens 0, Gazdasági idegen nyelvű menedzser 0, Gazdasági informatikus 0, Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő 1, Gázhegesztő 1, Gázipari technikus 0,7920

9 Geológiai technikus 0, Gépbeállító 1, Gépgyártástechnológiai technikus 1, Gépi felületelőkészítő és -tisztító 1, Gépi forgácsoló 2, Gépi vakoló 1, Gépipari mérnökasszisztens 0, Gépíró 0, Gépíró, szövegszerkesztő 0, Gépjármű-építési, szerelési logisztikus 1, Gépjármű-mechatronikus 1, Gépjárműriasztó-szerelő 1, Géplakatos 2, Gerinchálózati rendszertechnikus 0, Gerontológiai gondozó 1, Gipszmester 1, Gipszmintakészítő 1, Golfpálya-fenntartó 0, Gombatermesztő 1, Gumikeverék készítő 1, Gyakorlati oktató 0, Gyakorló ápoló 1, Gyártósori munkás 1, Gyékény-, szalma- és csuhéjtárgykészítő 1, Gyermek- és ifjúsági felügyelő 1, Gyermekotthoni asszisztens 1, Gyógyfoglalkoztató 1, Gyógymasszőr 1, Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó 0, Gyógynövénytermesztő 1, Gyógypedagógiai asszisztens 0, Gyógyszeripari laboratóriumi technikus 1, Gyógyszer-készítménygyártó 1, Gyógyszertári asszisztens 1, Gyorséttermi- és ételeladó 1, Gyorséttermi- és ételeladó 1, Gyorsnyomdai gépkezelő 1, Gyorspékségi sütő és eladó 1, Gyümölcsfeldolgozó 1, Gyümölcspálinka-gyártó 1, Gyümölcstermesztő 1, Hajózási technikus 0, Halfeldolgozó 1, Hálókocsikalauz 0, Hálózati informatikus 0, Hangkultúra szak 0, Hangmester 1, Hangosító 0, Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport 1,3662 megjelölésével) Hangtechnikus 1, Házi időszakos gyermekgondozó 1, Háztartási gépgyártó 1, Háztartásigép-szerelő 1,5028

10 Hegesztő 2, Hegesztő 2, Hegesztő-vágó gép kezelője 1, Hidegburkoló 1, Hídépítő és -fenntartó technikus 0, Hidroforkezelő 1, Hirdetési ügyintéző 0, Hírlapárus, trafikos 0, Hisztokémiai, immunhisztokémiai szakasszisztens 1, Honvéd tiszthelyettes I. (az ágazat megjelölésével) 1, Honvéd tiszthelyettes II. (az ágazat megjelölésével) 1, Hőre keményedő műanyagok feldolgozója 1, Hulladékgazdálkodási technológus 1, Hulladékgazdálkodó 0, Hús- és baromfiipari technikus 1, Húsipari termékgyártó 1, Hűtéstechnikai hálózatszerelő 1, Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó 1, Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 1, Hűtő-klíma technikus 0, Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő 1, Hűtőipari munkás 1, Idegen nyelvi titkár 0, Idegenforgalmi szakmenedzser 0, Idegenvezető 0, Idegennyelvi kommunikátor 0, Ifjúságsegítő 0, Infokommunikációs alkalmazás-fejlesztő 0, Információrendszer-elemző és -tervező 0, Informatikai hálózat-telepítő és -üzemeltető 0, Informatikai műszerész 0, Informatikai statisztikus és gazdasági tervező 0, Infostruktúra-menedzser 0, Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 0, Internetes alkalmazás-fejlesztő 0, Intézményi kommunikátor 0, Ipari gumitermék előállító 1, Ipari informatikai technikus 0, Ipari nemesfém-megmunkáló 1, Ipari olaj- és gáztüzelő berendezés szerelője, 1,5028 üzembehelyezője Ipari szigetelő-bádogos 1, Iparitermék-bontó 1, Irodai asszisztens 0, Iskolatitkár 0, IT biztonságtechnikus 0, IT helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintéző 0, IT kereskedő 0, Járműfényező 1, Járműfényező 1, Járműipari fémalkatrész-gyártó 1, Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó 1, Járműkarosszéria készítő, szerelő 1, Jazz-énekes 0,9222

11 Jazz-zenész (a hangszer megjelölésével) 1, Jegyvizsgáló 0, Jegyzőkönyvvezető 0, Jogi asszisztens 0, Jogvédelmi biztosításközvetítő 0, Jövedéki ügyintéző 0, Kábelszerelő 1, Kádár 1, Kádár, bognár 1, Kályhás 1, Kandallóépítő 1, Kántor-énekvezető 0, Kántor-kórusvezető 0, Kántor-orgonista 1, Karbantartó, csőszerelő 1, Karbantartó, csőszerelő 1, Karosszérialakatos 1, Karosszérialakatos 1, Kárpitos 1, Kávé- és pótkávégyártó 1, Kazetta- és lemezeladó, -kölcsönző 0, Keksz- és ostyagyártó 1, Keményítőgyártó 1, Kéményseprő 1, Kéményseprő 1, Kéményszerelő 1, Kéményvizsgáló 1, Képgrafikus 1, Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens 1, Képzési szakasszisztens 0, Kerámiakészítő 1, Keramikus 1, Kerékpárszerelő 1, Kereskedelmi és vendéglátóipari gépszerelő 1, Kereskedelmi szakmenedzser 0, Kereskedelmi ügyintéző 0, Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő 1, Kereskedő 0, Kertépítő 0, Kertész és növényvédelmi technikus 1, Kertészeti gépszerelő, gépjavító 1, Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó 1, Kertfenntartó 0, Kerti munkás 0, Keveréktakarmány-gyártó 1, Kézi és gépi hímző 1, Kézigépes megmunkáló 1, Kézi nyomó 1, Kézi szövő 1, Kézműves 1, Kiadványszerkesztő 0, Kis- és középvállalkozási menedzser 0, Kisgép- és műszakicikk-kölcsönző 0, Kisgyermekgondozó, -nevelő 1,1385

12 Kishajóépítő és -karbantartó technikus 0, Kishajóépítő, -karbantartó 1, Kishajó-karbantartó 1, Klasszikus balett-táncos 1, Klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével) 1, Kocsivizsgáló 0, Kohómérnök asszisztens 0, Konzervgyártó 1, Konyhai kisegítő 1, Korrózió elleni védőbevonat készítője 1, Korrózióvédelmi technikus 0, Kortárs-, modern táncos 1, Kosárfonó 1, Kosárfonó és fonottbútor-készítő 1, Kozmetikus 1, Kozmetikus 1, Kőfaragó, épületszobrász 1, Kőfaragó, műköves és épületszobrász 1, Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző 0, Kőműves 1, Könnyűipari mérnökasszisztens 0, Könyvesbolti eladó 0, Könyvkötő 1, Könyvműves 1, Környezetvédelmi berendezés üzemeltetője 0, Környezetvédelmi és vízminőségi laboratóriumi 1,0247 technikus Környezetvédelmi méréstechnikus 0, Kőszobrász 1, Köszörűs 1, Köszörűs 1, Kötészeti gépkezelő 1, Kötő- és varrógép műszerész 1, Közlekedésautomatikai műszerész 1, Közlekedésautomatikai technikus 0, Közlekedési rendőr 1, Közösségi-civil szervező 0, Központifűtés- és csőhálózat-szerelő 1, Központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő 1, Közrendvédelmi-rendőr 1, Közúti gépjárműépítő, szerelő 1, Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó 0, Kultúrcikk-kereskedő 0, Külgazdasági üzletkötő 0, Külkereskedelmi üzletkötő 0, Külszíni bányaipari technikus 0, Laborállat-tenyésztő és -gondozó 1, Lakástextil-készítő 1, Lakberendező 1, Lánckészítő 1, Lapkiadói újságíró-szerkesztő munkatársa 1, Látszerész és fotócikk-kereskedő 1, Légi közlekedésüzemvitel-ellátó 0, Légiutas-kísérő 0,8019

13 Légtechnikai hálózat szerelő 1, Légtechnikai hálózatszerelő 1, Légtechnikai rendszerszerelő 1, Lemezlakatos 1, Létesítményi energetikus 0, Lóápoló és gondozó 1, Logisztikai műszaki menedzserasszisztens 0, Logisztikai ügyintéző 0, Lótartó és -tenyésztő 1, Lovastúra-vezető 1, Magánénekes 0, Magasépítő technikus 0, Magasépítő technikus 0, Malom- és keveréktakarmány-ipari technikus 1, Marketing- és reklámügyintéző 0, Marós 1, Marós 1, Másoló- és irodagép műszerész 1, Matróz belvízi hajón 0, Matróz-gépkezelő belvízi hajón 0, Mázoló, lakkozó 1, Mechatronikai mérnökasszisztens 0, Mechatronikai műszerész 1, Mechatronikai szerelő 1, Mechatronikai technikus 1, Mechatronikus-karbantartó 1, Média moderátor 0, Médiatechnológus asszisztens 0, Megújuló energiaforrás energetikus 0, Megújúlóenergia-gazdálkodási technikus 0, Melegburkoló és parkettás 1, Mélyépítő technikus 0, Mélyépítő technikus 0, Mélyfúró 1, Mélyfúró technikus 0, Mélyművelési bányaipari technikus 0, Ménesgazda 0, Menetjegyellenőr 0, Menetjegypénztáros 0, Mentőápoló 1, Mérlegműszerész 1, Mézeskalács-készítő 1, Mezőgazdasági gazdaasszony 1, Mezőgazdasági gépésztechnikus 1, Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító 1, Mezőgazdasági laboratóriumi szakasszisztens 1, Mezőgazdasági laboratóriumi technikus 1, Mezőgazdasági menedzserasszisztens 0, Mezőgazdasági munkás 1, Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens 0, Mezőgazdasági technikus 1, Mezőgazdasági vállalkozó 0, Mikroszaporító 1, Moderátor 0,9900

14 Molnár 1, Motorfűrész-kezelő 1, Motorkerékpár-szerelő 1, Mozgóképi animációkészítő 1, Munkaerőpiaci szervező, elemző 0, Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző 0, Munkaruha- és védőruha-készítő 1, Munkavédelmi mérnökasszisztens 0, Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő 1, Múzeumi preparátor 1, Műanyag hegesztő, hőformázó 1, Műanyagcső-szerelő 1, Műanyagextruder-kezelő 1, Műanyag-feldolgozó 1, Műemlékfenntartó technikus 0, Műemlékfenntartó technikus 0, Műkőkészítő 1, Műszaki informatikai mérnökasszisztens 0, Műszaki informatikus 0, Műszakicikk eladó 1, Műszakicikk-kereskedő 0, Műtárgyvédelmi asszisztens 1, Műtőssegéd 1, Műtőtechnikus 1, Műtőtechnikus 1, Nádtetőkészítő 1, Nemezkészítő 1, Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai 0,7128 szakügyintéző Népi bőrműves 1, Népi énekes 1, Néptáncos 1, Népzenész (a hangszer megjelölésével) 1, Női alkalmi- és korhű ruhakészítő 1, Női szabó 1, Növényházi dísznövénytermesztő 1, Növényolaj-gyártó 1, Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó 1, Növénytermesztő 1, Növénytermesztő és növényvédelmi technikus 1, Növénytermesztő és növényvédő technológus 0, Növényvédő és méregraktár-kezelő 1, Nukleáris energetikus 0, Nyomdai gépkezelő 1, Nyomdai gépmester 1, Nyomdaipari technikus 1, Nyomóforma-készítő 1, Olajütő 1, Optikai üvegcsiszoló 1, Óra-ékszer és díszműáru eladó 0, Órás 1, Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő 1, Ortopédiai műszerész 1, Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus 1,3776

15 Orvosi elektronikai technikus 1, Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens 1, Orvosi műszerész 1, Orvostechnikai elektroműszerész 1, Ökogazda 1, Ökológiai gazdálkodó 1, Öntőtechnikus 0, Pantomimes 1, Panziós, falusi vendéglátó 1, Papír, írószer eladó 0, Parképítő és -fenntartó technikus 1, Parkettás 1, Parkgondozó 1, Pedagógiai asszisztens 0, Pék 1, Pék-cukrász 1, Pénzügyi szakügyintéző 0, Pénzügyi-számviteli ügyintéző 0, Pincemunkás 1, Pincér 1, Plakátragasztó 1, PLC programozó 1, Porcelán- és edényáru-eladó 1, Porcelánfestő 1, Porcelánfestő és -tervező asszisztens 1, Porcelánkészítő 1, Postai ügyintéző 0, Projektmenedzser-asszisztens 0, Protokollügyintéző 0, Pszichiátriai gondozó 1, Radiográfus 1, Rádióműsor-szerkesztő munkatársa 1, Rádióműsor-vezető, konferanszié 1, Rehabilitációs nevelő, segítő 1, Rehabilitációs tevékenység terapeuta 1, Reklámszervező szakmenedzser 0, Rekreációs mozgásprogram-vezető (a szakirány 0,8384 megjelölésével Rendészeti asszisztens 0, Repülőgépműszerész 1, Repülőgépsárkány-szerelő 1, Repülőgép-szerelő 1, Repülőgéptechnikus 0, Repülőtéri földi kiszolgáló 0, Ruhaipari technikus 1, Ruházati eladó 1, Ruházati kereskedő 0, Sajtkészítő 1, Sajtótechnikus 0, Savanyító 1, Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus 0, Sírkőkészítő 1, Sörgyártó 1, Sportedző (sportág megjelölésével) 0,9315

16 Sportkommunikátor 0, Sportmasszőr 1, Sportoktató (sportág megjelölésével) 0, Sportszerjavító 1, Sportszervező, -menedzser 0, Statisztikai és gazdasági ügyintéző 0, Sütő- és cukrászipari technikus 1, Sütőipari munkás 1, Szabadföldi dísznövénytermesztő 1, Szabványügyi menedzser 0, Szakács 1, Szállítmányozási ügyintéző 0, Szállodai szobaasszony 1, Számítástechnikai szoftver-üzemeltető 0, Számítógépes adatrögzítő 0, Számítógépes dekoratőr 1, Számítógépes műszaki rajzoló 0, Számítógéprendszer-karbantartó 0, Számítógép-szerelő, -karbantartó 1, Számviteli szakügyintéző 0, Szárazáru készítő 1, Szárazépítő 1, Szárazépítő 1, Száraztésztagyártó 1, Személyes ügyfélszolgálati asszisztens 0, Szenvedélybeteg-gondozó 1, Szennyvíztechnológus 0, Szerkezetlakatos 1, Szerkezetlakatos 1, Szerszámkészítő 2, Szerszámkészítő 2, Szervesbevonat-készítő 1, Szesz- és szeszesitalgyártó 1, Szíjgyártó 1, Szíjgyártó és nyerges 1, Szikraforgácsoló 1, Szikvízgyártó 1, Színesfém-feldolgozó 1, Színesfémkohászati technikus 0, Színházi és filmszínész 1, Színházi moderátor 0, Színházi táncos 1, Színháztechnikus, szcenikus 0, Színpadmester 0, Szobafestő 1, Szociális asszisztens 1, Szociális gondozó és ápoló 1, Szociális gondozó, szervező 1, Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző 1, Szoftverfejlesztő 0, Szórakoztató zenész (hangszer és műfaj 1,1271 megjelölésével) Szórakoztatóelektronikai műszerész 1, Szórakoztatótechnikai műszerész 0,8100

17 Szőlész, borász szaktechnikus 1, Szőlőtermesztő 1, Szőnyegszövő 1, Szövettenyésztő 1, Takács 1, Tapétázó 1, Tartósítóipari technikus 1, Tartósítóipari termékgyártó 1, Táskajavító 1, Távközlési és informatikai hálózat-szerelő 1, Távközlési informatikus 0, Távközlési kábelszerelő 1, Távközlési műszerész 1, Távközlési ügyfélkapcsolati szakügyintéző 0, Távközlési üzemeltető 0, Tehergépkocsi-vezető 0, Tejipari technikus 1, Tejtermékgyártó 1, Telefonkezelő, ügyféltájékoztató 0, Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens 0, Telekommunikációs asszisztens 0, Telekommunikációs informatikus 0, Telemarketing asszisztens 0, Települési környezetvédelmi technikus 0, Települési környezetvédelmi ügyintéző 0, Településüzemeltető és -fenntartó 0, Televízióműsor gyártó szakasszisztens 0, Televízióműsor-szerkesztő munkatársa 1, Televízióműsor-vezető, konferanszié 1, Temetőkertész 0, Térburkoló 1, Térinformatikai menedzserasszisztens 0, Térinformatikus 0, Térképésztechnikus 0, Termékdíj ügyintéző 0, Terméktervező műszaki menedzserasszisztens 0, Természet- és környezetvédelmi technikus 0, Természetvédelmi ügyintéző 0, Területfejlesztési szakasszisztens 0, Tetőfedő 1, Textilipari technikus 0, Textilrajzoló és modelltervező asszisztens 1, Textiltermék-összeállító 1, Titkárságvezető 0, Tűzihorganyzó 1, Tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő, karbantartó 1, Újságíró I. 1, Újságíró II. 0, Utazásügyintéző 0, Útépítő 1, Útépítő és -fenntartó technikus 0, Üdítőital- és ásványvízgyártó 1, Ügyintéző titkár 0, Üvegcsiszoló 1,2524

18 Üvegfestő, ólmozottüveg készítő 1, Üvegműves 1, Üzleti kommunikációs szakügyintéz 0, Üzleti szakmenedzser 0, Vadász, vadtenyésztő 1, Vadgazdálkodási technikus 1, Vadgazdálkodási technológus 0, Vágóhídi munkás 1, Vállalkozási ügyintéző 0, Vámügyintéző 0, Varrógépműszerész 1, Vaskohászati technikus 0, Vasútépítő és -fenntartó technikus 0, Vasúti árufuvarozási pénztáros 0, Vasúti árufuvarozási technológus 0, Vasúti forgalmi technológus 0, Vasúti pályamunkás 1, Vasúti raktárnok 0, Vasúti személyfuvarozási pénztáros 0, Vasúti személyfuvarozási technológus 0, Vasúti villamos jármű szerelője 0, Vasúti vontatott jármű szerelője 0, Vasútijármű-technikus 0, Vegyész mérnökasszisztens 0, Vegyi- és kalorikusgép szerelő és karbantartó 1, Vegyianyaggyártó 1, Vegyipari gépészmérnök-asszisztens 0, Vegyipari gépésztechnikus 0, Vegyipari méréstechnológus 1, Vegyipari technikus 1, Vendéglátó eladó 1, Vendéglátó szakmenedzser 0, Vendéglős 1, Vers- és prózamondó előadóművész 1, Vésnök (a tevékenység megjelölésével) 1, Veszélyesáru-ügyintéző 0, Vetőmagtermesztő 1, Vidékfejlesztési technikus 1, Világítástechnikus 0, Villamosmérnök-asszisztens 0, Villanyszerelő 1, Virágbolti eladó 1, Virágdekoratőr 1, Virágkereskedő 1, Virágkötő 1, Virágkötő, -berendező, virágkereskedő 1, Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő 1, Vízépítő technikus 0, Vízgazdálkodó 0, Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő 1, Vízgépkezelő 1, Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó 0, Víziközmű-építő 1, Vízműkezelő 1,2524

19 Víztechnológus 0, Vízügyi technikus 0, Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő 1, Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő 1, Vonalgondozó 1, Vonat fel- és átvevő 0, Webmester 0, Web-programozó 0, Zeneelmélet-szolfézs szak 1, Zeneszerzés szak 1, Zománcműves 1, Zongorahangoló 1, Zongorahangoló 1, Zöldségfeldolgozó 1, Zöldség-gyümölcs eladó 1, Zöldségtermesztő 1, melléklet a 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelethez 19 A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény hatálya alá tartozó államilag elismert szakképesítések súlyszorzói A B C D Szakképesítés Sorszám Szakképesítésenké nti Azonosító száma Megnevezése súlyszorzó Abroncsgyártó 1, Ács 1, Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 1, Alapfokú katonai vezető-helyettes 0, Államháztartási ügyintéző 0, Állatgondozó 1, Állattartó szakmunkás 1, Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 1, Általános laboráns 1, Ápolási asszisztens 1, Ápoló 1, Aranykalászos gazda 1, Aranyműves 1, Artista 1, Asztalos 1, Asztalosipari szerelő 1, Audio- és vizuáltechnikai műszerész 1, Autóelektronikai műszerész 1, Autógyártó 1, Automatikai technikus 1, Autószerelő 1, Megállapította: 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 5., 1. melléklet. Hatályos: IX. 11-től.

20 Autótechnikus 0, Avionikus 1, Bábkészítő 1, Bádogos 1, Bányaipari technikus 0, Bányaművelő 1, Belovagló 1, Betegkísérő 0, Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó 1, Bevontelektródás kézi ívhegesztő 1, Biogazdálkodó 1, Bolti hentes 1, Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus 1, Borász 1, Bőrdíszműves 1, Bőrfeldolgozó-ipari technikus 1, Bőrtárgy készítő 1, Bronzműves és szoboröntő 1, CAD-CAM informatikus 0, Cipőfelsőrész-készítő 1, Cipőgyártó 1, Cipőkészítő 1, CNC gépkezelő 1, Cukor- és édesipari szaktechnikus 1, Cukrász 1, Családellátó 1, Csatornamű-kezelő 1, Csecsemő és gyermekápoló 1, Csontozó munkás 1, Csőhálózatszerelő 1, Dekoratőr 1, Diétás szakács 1, Díszítő festő 1, Díszlettervező 1, Díszműkovács 1, Dísznövénykertész 1, Divat- és stílustervező 1, Dízelmotoros vasúti jármű szerelője 1, Drog- és toxikológiai technikus 1, Édesipari termékgyártó 1, Egészségfejlesztési segítő 0, Egészségügyi asszisztens 0, Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) 1, Eladó 1, Elektromechanikai műszerész 1, Elektromos gép- és készülékszerelő 1, Elektromos halászgép kezelője 0, Elektronikai gyártósori műszerész 1, Elektronikai műszerész 1, Elektronikai technikus 1, Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó 1, Élelmiszeripari analitikus technikus 1, Élelmiszeripari gépésztechnikus 1, Élelmiszeripari laboráns 1,3776

2. (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

2. (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. A Kormány 240/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelete a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történõ elszámolásánál figyelembe vehetõ gyakorlati képzési normatívák mértékérõl és

Részletesebben

Bács-Kiskun megye. 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó

Bács-Kiskun megye. 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

Nógrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó

Nógrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron megye 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi

Részletesebben

Komárom-Esztergom megye

Komárom-Esztergom megye 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35

Részletesebben

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma Zala megye 34-543-01 Abroncsgyártó Támogatásra nem javasolt Zala megye 34-582-01 Ács Támogatásra javasolt Zala megye 51-481-01 Adatbázis kezelő Támogatásra nem

Részletesebben

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes ek, valamint a Miniszterelnökséget

Részletesebben

Észak- magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. évi általános döntéstábla - Kiemelten támogatott kategória

Észak- magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. évi általános döntéstábla - Kiemelten támogatott kategória - Kiemelten támogatott kategória Szakma megnevezése OKJ szám Azonosító szám (egyes_esetekben_részszakképesítés, ráépülés) Ács, állványozó 33 582 01 1 0 0 0 KT* Általános ápoló 54 723 01 0 0 1 0 54 01 Ápoló

Részletesebben

A szakképesítés/szakképesítéselágazás/szakképesítés-ráépülés. megnevezése

A szakképesítés/szakképesítéselágazás/szakképesítés-ráépülés. megnevezése Azonosító szám A szakképesítés/szakképesítéselágazás/szakképesítés-ráépülés megnevezése A szakképesítés (gyűjtő) megnevezése A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök 52 863 01 1 0 0 0 00

Részletesebben

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet

18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet 18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Vas megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Vas megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás nélkül

Részletesebben

Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés, ráépülés)

Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés, ráépülés) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság "irány-arány" döntése 11. szeptember 23. szakmacsoport Szakma megnevezése OKJ szám Azonosító szám Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés,

Részletesebben

Javaslattétel Heves megye

Javaslattétel Heves megye A Kormány 2014/2015. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Iskolai rendszerű képzési idő. 2 év N

Iskolai rendszerű képzési idő. 2 év N 1. Abroncsgyártó 3 év N 2. Ács 3 év T IGEN 3. Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 1 év N - 4. Államháztartási mérlegképes könyvelő 1 év N - 5. Államháztartási ügyintéző 2 év K 40 6. Állattartó szakmunkás

Részletesebben

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés

Részletesebben

2011. szeptember 20. Azonosító szám azonosító száma Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Szakképesítés megnevezése.

2011. szeptember 20. Azonosító szám azonosító száma Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Szakképesítés megnevezése. tanulmány alap rész Kzárólag skolarendszerben éves Az Észak-alföld Regonáls Fejlesztés és Képzés Bzottság 2012/201-as tanévre hozott a szakképzés regonáls szükségleteről Észak-alföld Regonáls Fejlesztés

Részletesebben

1. számú melléklet a 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez

1. számú melléklet a 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez 1. számú melléklet a 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe utalt azon szakképesítések felsorolása, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Bács-Kiskun Ügyiratszám: 00017/13-MFKK MFKB Ügyintéző: Gaál Bernadett Ügyintéző telefonszáma: 76/ 501-519, 70/ 933-4792 A Bács-Kiskun Megyei fejlesztési

Részletesebben

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet A rendelet egyes részei eltérő időpontban lépnek hatályba. Jelölésük: fekete színnel: a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba (2016.03.04.). piros színnel: Az 1. (2) bekezdése, az 5. (4) bekezdése,

Részletesebben

Egri-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Egri-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Szakma megnevezése OKJ szám Egri-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Azonosító szám Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés, ráépülés) Beiskolázási létszám mértéke 2012/2013 Általános ápoló

Részletesebben

1. számú melléklet a 8/2008. (I. 23.)FVM rendelethez

1. számú melléklet a 8/2008. (I. 23.)FVM rendelethez 1. számú melléklet a 8/2008. (I. 23.)FVM rendelethez A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe utalt azon szakképesítések felsorolása, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő

Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Bács-Kiskun 34-543-01 Abroncsgyártó Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 34-582-01 Ács Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 51-481-01 Adatbázis kezelő Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 55-344-01

Részletesebben

Bács-Kiskun 55-344-02 Államháztartási mérlegképes könyvelő Támogatásra nem javasolt mfkb

Bács-Kiskun 55-344-02 Államháztartási mérlegképes könyvelő Támogatásra nem javasolt mfkb Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Bács-Kiskun 34-543-01 Abroncsgyártó Bács-Kiskun 34-582-01 Ács Bács-Kiskun 51-481-01 Adatbázis kezelő Bács-Kiskun

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Szakképesítés megnevezése

Szakképesítés megnevezése Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattev ő 34-543-01 Abroncsgyártó 34-582-01 Ács 51-481-01 Adatbázis kezelő 55-344-01 Adótanácsadó 55-621-01 55-344-02 Agrár

Részletesebben

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2016. március 4-e utáni OKJ:

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2016. március 4-e utáni OKJ: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2016. március 4-e utáni OKJ: 3. Oktatás szakmacsoport 52 761 01 Családsegítő asszisztens 52 140 01 Fogyatékkal élők gondozója 54 140 01 Gyógypedagógiai segítő

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről

Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről Helyszín: Eger, Faiskola u. 15. (HKIK Elnöki tárgyaló) Időpont: 2015. március 26. csütörtök 14 00 Napirendi pontok:

Részletesebben

Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések

Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések Szint Tanulmányi terület Sorszám Megnevezés 34 582 01 Ács 54 344 04 Államháztartási ügyintéző 55 723 01 Ápoló 34 543 02 Asztalos 54 525 02 Autószerelő 35 521

Részletesebben

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Vas megye

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Vas megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás nélkül

Részletesebben

A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERES JEGYZÉKE

A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERES JEGYZÉKE 1. melléklet A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERES JEGYZÉKE 1 GAZDASÁGI, IGAZGATÁSI, ÉRDEK-KÉPVISELETI VEZETŐK, TÖRVÉNYHOZÓK 11 Törvényhozók, igazgatási és érdek-képviseleti vezetők 111 Törvényhozók, miniszterek,

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter rendelete. a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési részek alóli mentesség szabályairól

A szociális és munkaügyi miniszter rendelete. a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési részek alóli mentesség szabályairól MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám:2991-0/2010. A szociális és munkaügyi miniszter rendelete a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési

Részletesebben

MEGFELELTETÉS AZ ISCO-08 ÉS A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERE KÖZÖTT

MEGFELELTETÉS AZ ISCO-08 ÉS A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERE KÖZÖTT MEGFELELTETÉS AZ ISCO-08 ÉS A NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERE KÖZÖTT ISCO-08 1111 Törvényhozók 1110 Törvényhozó, miniszter, államtitkár 1111 Törvényhozók 1122 Helyi önkormányzat választott vezetője 1112 Országos

Részletesebben

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám kívüli felelős miniszter 4 34 543 01 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 960-1440 óra 400-600 óra szakértői javaslat 5 55 344 01 Adótanácsadó 15 XXIV - 280-420 óra változatlan pü T, adópolitikáért felelős miniszter

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. február 27., kedd 22. I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (II. 27.) OKM r. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási

Részletesebben

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 6-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 3/2009. (IX. 6.) sz. határozata*

Részletesebben

Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2013/2014. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról

Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2013/2014. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2013/2014. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról GIMNÁZIUMOK 2013/2014 tanévre meghirdetett osztályok, szakok CELLDÖMÖLK osztályok / Berzseny

Részletesebben

OKM -SZMM közlemény. az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekről

OKM -SZMM közlemény. az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekről OKM -SZMM közlemény az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekről Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet, továbbá

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KEM 2013-2020

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KEM 2013-2020 1 SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KEM 2013-2020 Az iskolarendszerű szakképzés fejlesztésének rövid és középtávú terve Komárom-Esztergom megye, a szakképzés irányainak és a beiskolázás arányainak terve

Részletesebben

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. a) pontjában kapott

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. június 26. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 70/2008. (VI. 26.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2013 / 2014. TANÉVRE VONATKOZÓAN 1 Bevezető gondolatok Vas megye 8. osztályos

Részletesebben

Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr

Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr Helyszín: Krúdy Gyula Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Cím: 9024 Győr, Örkény I. út 8-10. Időpont:

Részletesebben

Középfokú oktatási intézmények 2008/2009. évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet

Középfokú oktatási intézmények 2008/2009. évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet Középfokú oktatási intézmények 008/009. évi beiskolázási terve. sz. melléklet 9. évfolyam Szakképző évfolyam Intézmény neve kilépő osztály belépő osztály ialitás, szakmai orientáció képzés típusa képzési

Részletesebben

Technikusi képesítések besorolása képzési területekre

Technikusi képesítések besorolása képzési területekre Technikusi képesítések besorolása képzési területekre Technikusi szakképesítés Szakmacsoport Képzési terület 1 Képzési terület 2 Képzési terület 3 acél- és fémszerkezeti technikus gépészet acélszerkezet

Részletesebben

6. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 7. Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

6. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 7. Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 89951 A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító

Részletesebben

Társulás társulási Megállapodásának és Alapító okiratának módosítása

Társulás társulási Megállapodásának és Alapító okiratának módosítása Kivonat a Megyei Közgyűlés 2008. október 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 123/2008. (X. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás és a Sajó-menti

Részletesebben

szakképesítés megnevezése ágazat tagintézmény neve tagintézmény címe telefon 1 telefon 2 Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát

szakképesítés megnevezése ágazat tagintézmény neve tagintézmény címe telefon 1 telefon 2 Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát 1 54 525 01 Autói műszerész XXII. Közlekedésgépész 1_1 54 525 01 Autói műszerész XXII. Közlekedésgépész 2 54 525 02 Autószerelő XXII. Közlekedésgépész 2_1 54 525 02 Autószerelő XXII. Közlekedésgépész 2_2

Részletesebben

KERESZTFÉLÉVES FELNŐTTOKTATÁS 2015/16. TANÉV

KERESZTFÉLÉVES FELNŐTTOKTATÁS 2015/16. TANÉV KERESZTFÉLÉVES FELNŐTTOKTATÁS 2015/16. TANÉV Tájékoztatjuk a felnőttoktatás keretében megszerezhető szakképesítések iránt érdeklődőket, hogy a 2015/2016. tanévben, február első hetében induló keresztféléves

Részletesebben

60/2012. (VI. 28.) VM

60/2012. (VI. 28.) VM 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megyei összesítés

Győr-Moson-Sopron megyei összesítés Szándékfelmérés 2013. december Győr-Moson-Sopron megyei összesítés GIMNÁZIUMOK GYŐR I Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium 4 évfolyamos

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5 MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5 Szakmacsoport megnevezése A gyakorlati képzés helyszíne A képzés időtartama (év) 9. évf. 10. évf. 11.évf. 12.évf. 13.évf. Szegedi Szolgáltatási

Részletesebben

FEDőLAP. (mellékelve)

FEDőLAP. (mellékelve) FEDőLAP (mellékelve) Milyen szakmát válasszak? Szakiskolai szakmaválasztást támogató tájékoztató füzet Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, 2009. november 2 Milyen szakmát válasszak? 2009 A Magyar

Részletesebben

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zalaegerszeg, 2013. július 25. A Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési koncepciót készítette: Nagy Zoltán MFKB elnök Mérksz Andor szakértő Gombos Béla program

Részletesebben

Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Biharkeresztes

Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Biharkeresztes Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Biharkeresztes Helyszín: Biharkeresztes Művelődési Ház Cím: Biharkeresztes Hősök tere 12 Időpont: 2009.november 10. regisztráció a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. MÁJUS 14. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. MÁJUS 14. TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. MÁJUS 14. oldal JOGSZABÁLYOK 9/2007. (II. 27.) OKM r. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról

Részletesebben

3.sz. melléklet A 2009. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége

3.sz. melléklet A 2009. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedı 58 1 0 59 Szakács 48 3 0 51 Asztalos 47 0 0 47 Pincér 34 0 1 35 Karosszérialakatos 29 0 0 29 Kımőves 28 0 0 28 Számítástechnikai szoftver üzemeltetı 13 9 4 26 Szobafestı-mázoló

Részletesebben

Duális szakképzés. Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal. Nyíregyháza, 2016. március 01.

Duális szakképzés. Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal. Nyíregyháza, 2016. március 01. Duális szakképzés Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal Nyíregyháza, 2016. március 01. 2015.07.01. 44 szakképzési centrum jött létre az országban, megyénkben három: Nyíregyházán,

Részletesebben

20/2013. (V. 28.) BM rendelet A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről,

20/2013. (V. 28.) BM rendelet A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, MAGYAR KÖZLÖNY 82. szám MAGYARORSZÁG H I VATALOS LAPJA 2013. május 28., kedd Tartalomjegyzék 20/2013. (V. 28.) BM rendelet A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről,

Részletesebben

Pályaválasztást elősegítő rendezvények 2010

Pályaválasztást elősegítő rendezvények 2010 Pályaválasztást elősegítő rendezvények 2010 Baktalórántházi Kirendeltség Vezető neve: Címe: 4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 15. Kiállítás dátuma: Papp Sándor 2010. október 25-26. Kiállítás helyszíne:

Részletesebben

IV. SZAKMAI PROGRAM 1. A

IV. SZAKMAI PROGRAM 1. A IV. SZAKMAI PROGRAM 1. A szakmai program A szakképzés ügye, jövője stratégiai jelentőségű. A szakképzés olyan köztes állapot, amely a felnövekvő nemzedék számára az oktatási rendszerből a munka világába

Részletesebben

Tájékoztató az 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelettel módosult Országos Képzési Jegyzék iskolai rendszerű képzéseket érintő legfontosabb változásairól

Tájékoztató az 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelettel módosult Országos Képzési Jegyzék iskolai rendszerű képzéseket érintő legfontosabb változásairól Tájékoztató az 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelettel módosult Országos Képzési Jegyzék iskolai rendszerű képzéseket érintő legfontosabb változásairól Az OKJ változások bevezetésének időpontja 2016. szeptember

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 13. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Reguly Antal Szakképző

Részletesebben

13 Pécs Pécsi Szakképzési Centrum OKJ 34 582 09 rendszerszerelő 14. Baranya Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi

13 Pécs Pécsi Szakképzési Centrum OKJ 34 582 09 rendszerszerelő 14. Baranya Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi Sorsz. Megye Képzés megnevezése Felhívás szerinti sor Képzés helyszíne Képző intézmény neve Képzés típusa OKJ azonosítószám 1. Baranya Ács 1 Pécs Pécsi Szakképzési OKJ 34 582 01 2. Baranya Bádogos 2 Pécs

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 3/2012. (I. 26.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 8/2011. (II. 11.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

https://w3.kir.hu/kifir_tagkod/print_taglista.asp?master=0

https://w3.kir.hu/kifir_tagkod/print_taglista.asp?master=0 1. oldal, összesen: 8 oldal Középfokú Iskolák Felvételi Információs Rendszere (KIFIR) Tanulmányi területek listája Ez a dokumentum a feladatellátási hely tanulmányi területeit tartalmazza, melyet NEM kell

Részletesebben

Tanulmányi terület. Iskolai rendszerű képzési idő. Iskolarendszeren. kívüli képzési idő A képzés. Szakmacsoport. munkarendje. Sorszám Szint.

Tanulmányi terület. Iskolai rendszerű képzési idő. Iskolarendszeren. kívüli képzési idő A képzés. Szakmacsoport. munkarendje. Sorszám Szint. Sorszám Szint Tanulmányi terület Sorszám Szakmacsoport Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő A képzés munkarendje Szakképesítések/szakképesítés-ráépülések megnevezése 9 54 212

Részletesebben

37/2003. (XII. 27.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékrıl. Országos Képzési Jegyzék

37/2003. (XII. 27.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékrıl. Országos Képzési Jegyzék 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés a) pontjában, és az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII.

Részletesebben

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: VI-209/3096/2012. sz. határozat Tárgy : Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IV-118/2774/2012.sz.határozatának

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. SZ.: V. 346-4612011. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: dr. Urbán-Zsilák K., Tarné dr. Malatyinszki A. t Nagy Árpád Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601

Részletesebben

Munkaerőpiaci barométer

Munkaerőpiaci barométer Munkaerőpiaci barométer A Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 2007. októberben ismét végrehajtotta a rövidtávú munkaerő-piaci

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 5/2010. (II. 15.) Többcélú Társ. határozat 3. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 84/2011. (V. 31.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pápai Türr István Gimnázium és Kollégium, valamint a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumi feladatait

Részletesebben

54 720 01Egészségügyi asszisztens. 54 720 02 Fogászati asszisztens

54 720 01Egészségügyi asszisztens. 54 720 02 Fogászati asszisztens I. Egészségügy II. Egészségügyi technika III. Szociális Ágazat Javasolt szint Szakmai érettségivel egy időben szerezhető, javasolt szakképesítés 1. évfolyam végén szerezhető (szak)technikusi szintű szakképesítés

Részletesebben

Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-118/2774/2012. sz. határozat Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698 KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HÍRLEVELE OM AZONOSÍTÓ: 203041 A RÉGIÓ SZAKKÉPZŐ CENTRUMA MINDENKI NÁLUNK TANUL! 2015. 2. SZÁM 6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000

Részletesebben

Település. Kecskemét 21-6207-05 parkgondozó 5 4 0 1 Kecskeméti Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 201177 Speciális Szakiskolája

Település. Kecskemét 21-6207-05 parkgondozó 5 4 0 1 Kecskeméti Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 201177 Speciális Szakiskolája 1/31 I. Speciális szakiskolai képzés összesen A végzős létszámból a várható munkaerőpiaci megjelenésre vonatkozó adatok a megkérdezés időpontjában az iskolák által történt becslés alapján kerültek feldolgozásra,

Részletesebben

1. melléklet az 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről

1. melléklet az 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet az 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről 1. szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus. Alapellátási közösségi szakápoló Államháztartási mérlegképes könyvelő Államháztartási ügyintéző

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus. Alapellátási közösségi szakápoló Államháztartási mérlegképes könyvelő Államháztartási ügyintéző Szakképsíté Szakképsítés azonosító anulmányi trült Szakképsít Mgnvzés. 23 04 3D modllző 4 2. 34 43 0 Abroncsgyáó 8 3. 34 82 0 Ács 9 4. 344 0 Adótanácsadó. 344 09 Adóügyintéző. 2 0 Agrár áruforgalmazó szaktchnikus

Részletesebben

FEOR'08 [KSH elnökének 7/2010. sz. közleménye]

FEOR'08 [KSH elnökének 7/2010. sz. közleménye] 0110 Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai 0210 Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai 0310 Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Csongrád megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Csongrád megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Csongrád megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező

Részletesebben

A Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakképző és Általános Iskolájában. Krämmer Erika

A Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakképző és Általános Iskolájában. Krämmer Erika A Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakképző és Általános Iskolájában Krämmer Erika Minden technika művészetté nemesedik a tudás legmagasabb fokán. (Tápai Antal Móra Ferenchez) Szakközépiskolai

Részletesebben

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. )

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) ALAPÍTÓ OKIRATA Érvényes: 2013. év szeptember hó 01. napjától 1. Intézmény neve: MIOK József Nádor Gimnázium és

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése

Tagintézmény megnevezése Szakképzési centrum megnevezése Tagintézmény megnevezése Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakközépiskolája, Felnőttoktatás keretében a 2015/16. tanévben meghirdetett szakképesítések / ágazatok OKJ szerinti

Részletesebben

1/2006. (II. 17.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékrıl és az Országos Képzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl

1/2006. (II. 17.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékrıl és az Országos Képzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrıl és az Országos Képzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Partnerségben a gyakorlatorientált szakképzés megerősítéséért Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében SZAKKÉPZÉSI FÓRUM. Nyíregyháza, 2015.09.

Partnerségben a gyakorlatorientált szakképzés megerősítéséért Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében SZAKKÉPZÉSI FÓRUM. Nyíregyháza, 2015.09. Partnerségben a gyakorlatorientált szakképzés megerősítéséért Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében SZAKKÉPZÉSI FÓRUM Nyíregyháza, 2015.09.23 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A SZAKKÉPZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOKRÓL

Részletesebben

2011-2012. Információkezelés. Német Informatika, Hálózati alapok, Speciális hálózati technológiák. Könyvtár. Rajz Matematika,

2011-2012. Információkezelés. Német Informatika, Hálózati alapok, Speciális hálózati technológiák. Könyvtár. Rajz Matematika, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011-2012 Szak Végzettség TANTÁRGY Angol Mérnökinformatikus BSc folyamatban Angol, szakmai angol,

Részletesebben

Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési

Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Ügyiratszám:0003/16-MFK Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési stratégia a 2015. évi jogszabályváltozások alapján felülvizsgált változat Bács-Kiskun

Részletesebben

KÉPZÉSEINK. Pragmaticum Oktatásszervező Kft. 6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly utca 41.

KÉPZÉSEINK. Pragmaticum Oktatásszervező Kft. 6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly utca 41. TANFOLYAM MEGNEVEZÉSE / ENGEDÉLY SZÁMA Csőhálózatszerelő E-001002/2015/A001 TERVEZETT KÉPZÉSI IDŐ 400 óra CÉLCSOPORT KÖLTSÉGEK Vendéglátóüzletvezető E-001002/2015/A002 Boltvezető E-001002/2015/A003 Cukrász

Részletesebben

OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika

OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Illetményadatok 2. III. kötet 2012 GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évben, Vas megye középfokú oktatási intézményeiben végző fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési szándékáról

Tájékoztató a 2014. évben, Vas megye középfokú oktatási intézményeiben végző fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési szándékáról Tájékoztató a 2014. évben, Vas megye középfokú oktatási intézményeiben végző fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési szándékáról Bevezető A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának megbízásából,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 16/1. (Előző okirat dátuma: 2013 május 22)

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 16/1. (Előző okirat dátuma: 2013 május 22) ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 16/1. (Előző okirat dátuma: 2013 május 22) a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény 21. (3) bekezdése alapján az E- médiainformatika Nonprofit Kft., mint az iskola fenntartója

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben