SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KEM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KEM 2013-2020"

Átírás

1 1 SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KEM Az iskolarendszerű szakképzés fejlesztésének rövid és középtávú terve Komárom-Esztergom megye, a szakképzés irányainak és a beiskolázás arányainak terve KEM MFKB [Ide írhatja a szöveget] Oldal 1

2 Tartalomjegyzék 2 Tartalomjegyzék Bevezetés Összefoglalás Célok beazonosítása (Széll Kálmán Terv 2.0, KEM) Helyzetelemzés, alapvető felvetések Népesség (2011. évi népszámlálás) Gazdaság Oktatás, Szakképzés, Mesterképzés Megyei szakképzés, oktatás Mesterképzés Pályaorientáció, pályakövetés Fiatalkori munkanélküliség A gyakorlati képzés, tanulószerződések Rövid távon megoldandó feladatok Koncepció Előzmények Kiinduló pont Tartalmi javaslat a megyei fejlesztési és képzési bizottságok által kidolgozandó szakképzés fejlesztési koncepcióra Helyzetelemzés Jogszabályi környezet vizsgálata, meghatározó rendelkezések értelmezése, felvázolása, az összefüggések feltárása Közigazgatási, intézményi, szervezeti struktúra elemzése Megyei szakképzési, gazdasági, munkaerő-piaci helyzetkép Intézménystruktúra Szakmastruktúra Beiskolázási és kibocsátási adatok (itt az általános iskolai tanulólétszámokat is szükséges feldolgozni) Tanulólétszámra vonatkozó prognózis (az előző pont adataira építve) RFKB -k és MFKB -k döntései, azok érvényesülése A szakképzett munkaerő kereslettel kapcsolatos kamarai kutatások elmúlt 5 éves adatainak elemzése

3 9.8 Várható szakközépiskolai tanulói létszámok és arányszámok Képzőhelyek száma, nagysága Tanulószerződések száma, szakmák közötti megoszlása Vállalati hajlandóság a szakképzésben Ismert beruházások és azok várható hatása SWOT analízis, a fentiek alapján a szakképzés állapota MKIK GVI Következtetések A megyei szakképzés és a köznevelési rendszer kapcsolata A szakképzés-fejlesztési koncepció kidolgozásának szempontjai Javasolt alapelvek: A szakképzés eredményességének növelése Az esélyegyenlőség biztosítása A szakképzési intézményrendszer rugalmasságának növelése Finanszírozhatóság biztosítása A gazdasági kamara, a munkaadók részvétele a szakképzési feladatok megvalósításában Fejlett információs rendszerek kialakítása Táblázatok jegyzéke Információ forráshelyek, irodalom jegyzék

4 1 Bevezetés 4 Gondoljuk újra az oktatást: beruházás a készségekbe a jobb társadalmi-gazdasági eredmények érdekében. Az európai oktatási és képzési rendszerek továbbra sem biztosítják maradéktalanul a munkaerőpiacon elvárt készségeket, és nem működnek együtt a kívánt módon a vállalkozásokkal vagy a munkaadókkal annak érdekében, hogy közelebb hozzák egymáshoz a tanulmányok során szerzett tapasztalatokat és a munka során valóban szükséges ismereteket. A készségigények és a készségkínálat közötti összhang hiánya Európa versenyképességének szempontjából egyre nagyobb aggodalomra ad okot 1. A fenti hivatkozott dokumentum kihívásai nálunk is többségében állnak. Ugyanakkor szerencsések is vagyunk, a strukturális átalakítások megtörténtek (folyamatban vannak). A működési kérdések, feladatok megoldása következik. A szakképzési koncepció elkészítése fontos eleme ennek a folyamatnak. Valójában, a területfejlesztési koncepció és program, a köznevelési fejlesztési terv és a szakképzési koncepció és terv szerves egységet alkotnak, ezért is fontos az érintett szervezetek jó együttműködése. A fő kihívásunk a vállalatok és munkáltatók igényeinek és szakképzés kínálatának harmóniáját megtalálni. Közös feladatunk továbbá a szakmák és a fizikai munka tiszteletének társadalmi elfogadottságának növelését elősegíteni. A 21. századi modern előrevivő technológiáinak használatát minden szinten támogatni. A Bizottság a munkája során elfogadva a duális képzés fontosságát, arra is figyelemmel volt, hogy nagyüzemi körülmények között sorozatgyártást végző nagyvállalatok. szakképzési igénye a jövőben igen korlátozott:. Természetesen előnyt jelenthet a releváns szakmunkás végzettség főleg a későbbiekben felsorolt hiányszakmákban, szakmacsoportokban. Fontos információ a megyei munkaerőpiacon, hogy a létszámtartás mellett és a fluktuációs folyamatok miatt, évente mintegy félszáz fő felvételével lehet számolni a fizikai állománynál. 1 Gondoljuk újra az oktatást: beruházás a készségekbe a jobb társadalmi-gazdasági eredmények érdekében. Európai Bizottság Strasbourg -4-

5 A manuális tehetségek felemelése, megtalálása kiemelten fontos. Az út fontos elemei a sikeres szakmunkásokon, sikeres szakmákon és sikeres cégeken át vezet. 5 Valójában a társadalom megbecsülése, befogadása minden problémát megoldhatóvá tesz. Tegyünk ezért! 1.1 Összefoglalás a) Ez a dokumentum a Komárom-Esztergom megyei, Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (MFKB) Szakképzési és Fejlesztési koncepció - ja ami az iskolai rendszerű szakképzés fejlesztésének Komárom- Esztergom megyére vonatkozó, a szakképzés irányainak és a beiskolázási arányok rövid és középtávú tervét tartalmazó koncepcióját tartalmazza. ( ) b) A végleges koncepció a megye Területfejlesztési koncepciójának és tervének szerves részét képezi, amelynek készítője a KEM Önkormányzata. c) A bizottság együttműködik a Köznevelési Koncepció előterjesztés elkészítésében az Oktatási Hivatal képviselőivel. d) Területi hatálya: Komárom- Esztergom megye területe e) A koncepció hatálya kiterjed a Komárom- Esztergom megye területén lévő, illetve ott szakképzési tevékenységet folytató intézményekre, továbbá a velük kapcsolatban álló állami, önkormányzati, érdekvédelmi szervezetekre, a Komárom Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamarára, vállalkozásokra. -5-

6 2 Célok beazonosítása (Széll Kálmán Terv 2.0, KEM) 6 A kormány célja a szakképzés minőségének fejlesztése és munkaerő-piaci relevanciájának erősítése. A kombinált szakképzési reform javíthatja az egyén, a munkaadó és ezáltal az ország versenyképességét (Széll Kálmán Terv 2.0) Ennek jegyében 2011 végén módosításra kerültek a szakképzésről, valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvények. Az új jogszabályok rendelkeznek olyan 2012-ben és 2013-ban életbe lépő változásokról, amelyek alapvető célja összehangolni a duális rendszerű képzés erősítése révén a szakképzést a gazdasági igényekkel. A szakképzési törvény növeli a gazdasági kamarák felelősségét a képzés gyakorlati megvalósításában. Sor kerül a térségi integrált szakképző központok átalakítására a szakképző iskolai rendszer átláthatóbbá és hatékonyabbá tétele érdekében. A tanulószerződés rendszere kiterjed majd a tanulószerződéssel eddig nem oktatható szakmákra is folyamán megjelennek az új szakképzési törvény végrehajtási rendeletei és lezajlik a teljes tartalmi újraszabályozás. Az EU-s támogatási programok ezen intézkedések megvalósulását fogják szolgálni. A fentiek keretében készül a megyei szakképzési koncepció. Meg kell találni azokat a problémákat, lehetőségeket, amelyek megoldása segíti és gazdagítja a térséget, ezáltal az egész fejlődéséhez is hozzájárul. 3 Helyzetelemzés, alapvető felvetések 3.1 Népesség (2011. évi népszámlálás) A megye népessége összesen fő, nő és férfi. -6-

7 Az öregedési trend növekedést mutat: egyre tovább élünk. Ugyanakkor a születések száma, így a beiskolázottak száma is folyamatosan csökkenést mutat, mind a fiúknál, mind a lányoknál Gazdaság A megye gazdasága az összehasonlító adatok 2012 tükrében a Közép Dunántúlon és országosan is kiemelkedő. A aktivitási ráta, foglalkoztatási arány, munkanélküliségi ráta a régióban a legjobb, országosan is a legjobbak között van. A beruházás FT/lakos ugyancsak a legjobb Egy lakosra jutó ipari termelési érték 7 294,6 EFT ugyancsak a legjobb érték az országos adat több mint háromszorosa Összefoglalóan a megye jó pozícióban van, remélhetően a gazdaság újra növekedésnek indul. A megyei székhelyű ipar 2012 termelésében a meghatározó a feldolgozóipar 1991 md dolgozó, ezen belül a gépipar 1613 md alkalmazott. A gépiparon belül a két meghatározó számítógép, elektronika, optika 754 md, 6378 alkalmazott és a járműgyártás 559 md, 5721 alkalmazott. KSH KOMAL 13. tábla A kereset gazdasági ágak szerint a legmagasabb a villamos energia, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás havi nettó átlagkereset fizikai állomány Ft. Feldolgozóipar ugyanez: Ft. A mezőgazdaságban ugyanez: Ft. (fizikai) KSH KOMAL 4. tábla. 3.3 Oktatás, Szakképzés, Mesterképzés A 21. század új kihívásokat hozott a tudás alapú társadalmat lassan computerizált tudásalapú társadalomnak hívjuk. Sok minden globálisan létezik és működik. Ugyanakkor Európában Magyarországon- csökken a népesség, a dilemma az, hogyan őrizzük meg versenyképességünket. -7-

8 Az EU Liszaboni stratégiá -ja 2010 re a világ legversenyképesebb tudásalapú társadalmát tervezte felépíteni. Ehhez kapcsolódóan 2002 ben a koppenhágai folyamat az oktatás - szakképzés megújítását tűzte zászlajára. Átláthatóság, rugalmasság és a tanulók támogatása. A szakképzés vonatkozásában a munkaerő piaci elvárásoknak való megfelelés. 8 Nagy figyelmet fordítanak a fiatalkori munkanélküliségre, az idegennyelv- tudásra valamint a digitális írástudásra. Két évente mérik az előre haladást és azt az érintett tagállami miniszterek, megvitatták, megvitatják. Végül 2012 december 20. n megszületett a Gondoljuk újra az oktatást beruházás a készségekbe kiemelten kívánja kezelni a korai iskola elhagyást, a fiatalkori munkanélküliséget. A magyarországi befogadó szakképzés kiemelt figyelmet érdemel. Az elkészült koncepciók programok a fentieknek megfelelnek megkönnyítve a pályázási lehetőségeket. 3.4 Megyei szakképzés, oktatás A népesség, azon belül a közoktatásba belépők száma is folyamatos csökkenést mutat. A megyében jelenleg 53 szakképző intézmény működik, döntően állami tulajdonban. A képzési idő 3 évre rövidült a cél egyrészt a gyakorlati képzés nagyobb arányban jelenjen meg a képzésben. A német duális képzés a modell. A TISZK ek szerepének tisztázása fontos lenne. El kell végezni a szükséges racionalizálásokat (infrastruktúra, párhuzamosságok). A szakképzet munkaerő a versenyképességünk záloga. Meg kell szüntetnünk közösen a közoktatással, hogy a szakképzés ne legyen a hátrányos helyzetű tanulók gyűjtőhelye. A 15 éves korosztály olvasási, szövegértési, matematika, fizika, kémia tárgyak, nyelv megfelelő ismerete fontos. A manuális tehetségek megtalálása díjazása, ezen keresztül is a szakmák, a fizikai munka általános megbecsülésének elérése. -8-

9 A legfontosabbak mit tanítsunk? Mit preferáljunk? Vannak e megfelelő minőségű információink? 9 Az általános iskolák kibocsájtásának középtávú ismerete a köznevelési terv része lesz. A pályaorientáció fontossága. Pályaválasztás szakképzés, szakközépiskola, gimnázium. A főiskolák, egyetemek befogadóképessége korlátozott. A gimnáziumi képzést ennek megfelelően kell alakítani. A szakközépiskolai képzés preferálása a gimnáziumokkal együtt, de nem a szakmák ellen, hanem mellett. a GVI előrejelzése alapján a megyében a szakiskolai tanuló aránya meghaladja a 30 % - t. Fontos a pontosabb meghatározáshoz a különböző szintek kibocsátásának előre jelzése. Fontos továbbá a pályakövetés (akik végeztek abban a szakmában végeztek, amelyben dolgoznak. Lásd még a dokumentumban a GVI észrevételeket). 4 Mesterképzés Magyarországon hosszú évek óta folyik mesterképzés, de a szakemberek elismertsége nagyon alacsony. Ausztriában, Németországban igen nagy hagyománya van, ezáltal presztízsnek tekintik, ha valaki mestervizsgával rendelkezik. A társadalmi elismertség sokkal erősebb, mint hazánkban. Tehát a koncepció egyik fundamentuma a mesterképzés erősítése, elismertetése a szakmákban. Az élethosszig tartó tanulás egyik fő állomásának kellene tekinteni a mesterré avatást. A megyében különösen nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az oklevél átvétel ünnepélyes keretek között történjen, ezzel is a szakemberek elismertségére, megbecsülésére terelve a figyelmet. Mi a mesterlevél megszerzését a szakképzés legfelső fokának tartjuk, így is erősítve, hogy ezek az emberek szakmájukban kiváló teljesítményt nyújtanak, gyorsan és rugalmasan reagálnak a technikai kihívásokra és általános üzleti ismereteik magasabbak a szakmunkásokhoz képest. Ezért meg kell győzni a képzőhelyeket, az oktatókat, hogy tevékenységük fontos, és maguk is szerezzék meg a mesterlevelet, főleg mivel a szakképzésről szóló törvény előírja, hogy 2015-től azokban a szakmákban, ahol mesterképzés folyik, a gyakorlati oktatónak rendelkeznie kell mestervizsgával. -9-

10 Emellett elengedhetetlen, hogy a megfelelő személyi feltételek mellett a tárgyi feltételek is rendben legyenek a gyakorlati képzőhelyen. Ennek tükrében kiemelt jelentőségű a folyamatos ellenőrzés és visszajelzés a képzőhelyek felé. Mivel a tanult szakmáknak meg kell felelni a valós munkaerő-piaci igényeknek Pályaorientáció, pályakövetés Ahhoz hogy a munkaerő piacán a kereslet és kínálat azonos irányba induljon el az alapozást is biztosítanunk kell, vagyis az általános iskolából kilépő fiatalokat a helyes irányba kell terelnünk Ezt a tevékenységet a Kormányhivatal Munkaügyi Központjával közösen a Kereskedelmi és Iparkamaráknak kell elősegíteni. Célszerű a pályaorientáción belül az általános iskolák felső tagozatait megszólítani, szórólapokon, versenyeken, nyereményjátékokon keresztül. Folyamatos tájékoztatást adni a már meglévő szakmát tanulók elért sikereiről (Szakma Sztár Fesztivál), hogy kedvet kapjanak a szakmák elsajátításához. Üzemlátogatások szervezése és egyéb kiállításokon való részvétel, ahol lehetőség nyílik rá külföldi tanulmány utak biztosítása. Fontos a szülők bevonása, mert az otthoni, iskolaidő utáni hatások nagyban befolyásolják a tanuló orientálódását. A 2011.évi CLXXXVII.tv. értelmében, az életpálya-tanácsadási szolgáltatás magában foglalja a pályainformáció-nyújtást, a pályaválasztási tanácsadást, a továbbtanulási tanácsadást, a foglalkoztatás és munkába állás tanácsadást, a kompetenciák fejlesztését. Ezek segítik az élethosszig tartó tanulásba, illetve a munkavilágában való megfelelő, sikeres életpálya alakulását. Összességében a pályaorientáció és a pályakövetés elősegíti, hogy a kezdő munkavállalók el tudjanak helyezkedni és ne a munkanélküliek táborát bővítsék a következő években. 5.1 Fiatalkori munkanélküliség A fiatalkori munkanélküliség az egész EU ban komoly probléma. Az első munkahely megszerzése nálunk sem egyszerű. A támogatás program éppen most indult reméljük sikeres lesz. A probléma összefügg nyilván az iskolák, képzési intézmények hatékonyságával. A megoldás egyik oldala a vállalatok támogatása, amennyiben első munkahelyes alkalmazottakat alkalmaznak, a másik az iskolák és képzési intézmények hatékonyságának növelése.(hosszabb távon) -10-

11 A következő ábra a megyei munkaerő mozgásának alakulását szemlélteti 11 6 A gyakorlati képzés, tanulószerződések A vállalati, munkáltatói kapcsolatok igen fontos elemei a szakképzés megújulásának. Ezek a folyamatok a kamarák jóvoltából már működtek, és átalakításra kerültek az új törvényeknek megfelelően. Mik is ezek? Egyrészt a képzők vizsgáztatók, műhelyek minőségi követelményei, másrészt ezek szabályozása november 30. áig 1532 tanulószerződés kötetett, 494 képzőhely vett részt a tanulók oktatásában. 7 Rövid távon megoldandó feladatok a) A területfejlesztési koncepció jövőképe programjainak terveihez illeszteni a koncepciót -11-

12 b) Az MFKB keres kínál információs ajánló rendszerének kialakítása, melynek forrása az alapfokú iskolák kibocsátása, szakiskolák és középiskolák aktuális képzési struktúrája és szakember kibocsátása. Mindemellett a tanárok, gyakorlati tanárok, vizsgáztatók észrevételei, ajánlásai, pályakövetés. 12 c) Új OKJ k ajánlása, megszüntetése. d) Több tanulószerződés kötése. e) A vállalatok meggyőzése a szakképző rendszer támogatásának fontosságáról (lehetséges út egyfajta elszámolási rendszer, hogy mire is költöttük a befizetéseket). f) Társadalmi jelentés kiadása (merre megyünk, mit csinálunk, miért jó ez) 8 Koncepció Jól működő befogadó szakképzési rendszer elérése. Korai iskolaelhagyás minimalizálása maximum. 10% A fiatalkori munkanélküliség megfelezése Új OKJ ajánlások rendszerének kialakítása. Társadalmi jelentések rendszerének kialakítása 8.1 Előzmények Kiinduló pont A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 82. a) pont: A bizottság (MFKB)[ ] kidolgozza az iskolai rendszerű szakképzés fejlesztésének az adott megyére vonatkozó, a szakképzés irányainak és a beiskolázási arányok rövid és középtávú tervét tartalmazó koncepcióját (szakképzés-fejlesztési koncepció), amely a megye, illetve a fővárosi területfejlesztési koncepció és területfejlesztési program részét képezi, -12-

13 A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 13. (2) bekezdés b) pont: A megyei önkormányzat [ ] a megyei jogú város önkormányzata bevonásával kidolgozza és elfogadja - az országos területfejlesztési koncepcióval összhangban - a megye hosszú távú területfejlesztési koncepcióját (a továbbiakban: megyei területfejlesztési koncepció), illetve - a megyei területfejlesztési koncepció és területrendezési terv figyelembevételével - a megye fejlesztési programját és az egyes alprogramokat 13 A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 75. (1) bekezdés: Az oktatásért felelős miniszter a köznevelési feladatok megszervezéséhez szükséges döntései előkészítése céljából a hivatal (Oktatási Hivatal) előterjesztése alapján a kormányhivatalok közreműködésével, valamint a helyi önkormányzatok véleményének kikérésével és közreműködésével megyei szintű bontásban feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet készít, amelynek része a megyei szakképzési terv. A települési önkormányzat a köznevelés-fejlesztési tervhez adott véleményéhez beszerzi a településen működő köznevelési intézmények nevelőtestületei, a köznevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében foglalkoztatottak közössége (a továbbiakban: alkalmazotti közösség), szülői és diákszervezeteinek véleményét. A hivatal a megyei szakképzési terv elkészítéséhez beszerzi a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter véleményét. A jogszabályok alapján nem tisztázott a szakképzés-fejlesztési koncepció és a megyei szakképzési terv viszonya. A köznevelési és szakképzési koncepció és terv, döntően azonos adatbázisra kellene épülnie, aminek az alapja KIR STAT rendszer. Fontos lenne kialakítani egy beszámoló rendszert, amelyet az érintett szervezetek használhatnak feladataik megoldásához. A társadalmi közlésre szánt verzió fejlesztésével együtt. Minden készülő koncepció, program része a megye társadalmi, gazdasági helyzete? -13-

14 Jelen pillanatban nincs rendezve a viszony a két tervezési feladatcsoport között. Különböző jogszabályok írják elő a dokumentumok elkészítését. Az MFKB-k a szakképzés-fejlesztési koncepciót készítik el! Ennek tartalmi, formai követelményei illetve a vonatkozó határidő nincs jogszabályban meghatározva. A programok, koncepciók és tervek viszonya egymáshoz: 14 0 Területfejlesztési program Területfejlesztési koncepció Szakképzés-fejlesztési koncepció Köznevelésfejlesztési terv Megyei szakképzési terv -14-

15 8.2 Tartalmi javaslat a megyei fejlesztési és képzési bizottságok által kidolgozandó szakképzés fejlesztési koncepcióra 15 A év CLXXXVII. tv. 82. a) pontja értelmében az MFKB feladata kidolgozni az adott megye szakképzés-fejlesztési koncepcióját, melynek része a képzési irányok és beiskolázási arányok rövid és középtávú terve is. A koncepciónak hatékonyan hozzá kell járulnia az MFKB-k munkájához, ugyanakkor olyan szakképzés-fejlesztési célokat és elveket kell meghatároznia, melyek alkalmasak a munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakmaszerkezet és megyei szakképzési rendszer kialakítására. A koncepció integrálja azokat az információkat, melyek eltérő intézményrendszerekben, eltérő forrásokból összegyűjtve egymással átfedésben állnak rendelkezésre. Ezek elemzésével, következtetések levonásával segítve az adott megye egységes szakképzési képének feltárását, rávilágítva azokra a kulcsjellemzőkre, melyek további erősítése vagy visszafordítása hozzájárulhat egy eredményes, hatékony és átlátható szakképzési rendszer kialakításához. Milyen információkra van szükség a fentiek mellett egy működő struktúra kialakításához: a várható beruházások ismerete (zöld, barna, vállalati intézményi). Meg kell határozni a szükséges humánerőforrás igényeket és hatását a szakképzésre. Meg kell találni a vállalatokkal, intézményekkel munkáltatókkal az együttműködés lehetőségeit módját az érdekeltség kialakításának. Jelenleg ezek nem állnak rendelkezésre, így a tervezés nem kézenfekvő. -15-

16 9 Helyzetelemzés Jogszabályi környezet vizsgálata, meghatározó rendelkezések értelmezése, felvázolása, az összefüggések feltárása. Kapcsolódó jogszabályok köre: évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról évi CI. törvény a felnőttképzésről évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 150/2012. Kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásáról 202/2012. Kormányrendelet a Intézményfenntartó Központról 9.2 Közigazgatási, intézményi, szervezeti struktúra elemzése A fővárosi és megyei kormányhivatalok Klebersberg Intézményfenntartó Központ Nemzeti Munkaügyi Hivatal Oktatási Hivatal Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Kereskedelmi és Iparkamara, Agrárkamara, gazdasági érdekképviseletek, munkavállalói érdekképviseletek, szakmai kamarák, szakmai szervezetek A struktúra adott a hatékony működés az együttműködési hálók kialakításán és az áramló információk minőségén múlik. A koncepcióknak erre is ajánlást kell tennie. -16-

17 Megyei szakképzési, gazdasági, munkaerő-piaci helyzetkép Intézménystruktúra A szakképzés tipikus útjai (feltételezve, hogy a diák elvégzi a megkezdett képzést) Megjegyzés: a halványabb színek a nem szakképzésbe tartozó képzéseket jelölik Forrás: KERESLET_TANULO_2013 MKIK Szakmastruktúra A szakmastruktúrát döntési információkkal a bizottság által használt irányarány táblázat tartalmazza. A dokumentum részének kell tekinteni. -17-

18 9.4 Beiskolázási és kibocsátási adatok (itt az általános iskolai tanulólétszámokat is szükséges feldolgozni) 18 A stratégiának figyelembe kell venni a megyére jellemző szakképzési szerkezet működését, hatékonyságát alapvetően befolyásoló tényezőket. Az intézmények nagy része egy fenntartóhoz került és ez lehetőséget nyújt az új helyzetek rugalmasabb kezelésére. Fontos, hogy a jövőben megkötendő együttműködési megállapodásokat a munkaerő igényeihez hangolja a kormányhivatal. A képző intézmények a jogszabályban meghatározott keretek között működnek. A központi programokban lévő tananyagok tartalma esetenként találkozik az egyes munkaadó konkrét igényével. Feladataink között kell, hogy szerepeljen az igények földrajzi felosztásának felmérése, illetve a tömbösített gyakorlati képzés létrehozása a korszerűen felszerelt tanműhelyek és a rendelkezésre álló kollégiumi szabad kapacitások igénybe vételével, mivel a szakmaválasztás területén a tanulóknál gyakran előfordul, hogy a tanulók nem az érdeklődése szerint, hanem a földrajzi elhelyezkedés alapján választanak szakmai képzést. Figyelembe kell venni a HÍD programok támogatását, mely az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján került előtérbe, vagyis, hogy az általános iskolát végzettek nagy hányada nem felel meg a középiskolai körülményeknek anélkül, hogy a színvonal ne csökkenne. A szakiskolába érkező fiatalok gyakran magatartási problémák, és alapismeretek hiánya miatt nem feleltek meg a szakközépiskolák és gimnáziumok követelményeinek. Sajnos, így nagyon nehéz jó szakembereket is képezni. A HÍD program elemei: A Híd I. programban szervezett nevelés-oktatás felkészíti a tanulókat az egyéni képességeikhez igazodó tanulási módszerek elsajátítására, illetve pályaorientációs tevékenység keretében megismerteti a tanulókat a munkaerőpiacra történő belépéshez szükséges ismeretekkel. A Híd I. program keretében a tanuló középfokú iskolába történő felvételi vizsgát tesz. A program végén a tanulmányi követelmények teljesítéséről a szervező iskola tanúsítványt állít ki. A Híd II. program (ha a tanuló tizenötödik életévét betölti, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett) fejleszti a jogszabályban meghatározott egyes szakmák sikeres elsajátításához szükséges készségeket, szakmacsoporton belüli pályaorientációs feladatokat lát el, rész-szakképesítés megszerzésére készíthet fel. A Híd II. program záróvizsgával zárul, a sikeres záróvizsga részszakképesítést tanúsít és középfokú iskolában történő továbbtanulásra -18-

19 jogosít. A tanuló a program sikeres befejezése után a szakképzési évfolyamon, évfolyamokon felkészül a szakmai vizsga letételére. 19 A kővetkező T04 Tanulók száma évenként és szakmánként című táblán az egyes évek oszlopai a legnagyobb létszámú szakmák sorrendjében vannak rendezve. -19-

20 TSZ TSZ TSZ TSZ TSZ Fodrász 96 Élelmiszer és vegyiáru eladó 194 ( 31 Élelmiszer és ) vegyiáru eladó 159 ( 31 Szakács ) 206 Szakács 239 Szakács 92 Szakács ( ) Szakács ( ) Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 181 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 179 Asztalos 62 Pincér ( ) Pincér ( ) Pincér 120 Pincér 127 Élelmiszer-vegyiáru kereskedő 56 Karosszérialakatos ( Fodrász )( ) Bútorasztalos 90 Kőműves 90 Vegyipari gépésztechnikus 49 Fodrász ( ) Bútorasztalos ( Fodrász 00) 74 Bútorasztalos 77 Vízvezeték- és központifűtés 48 szerelő Hegesztő ( ) Karosszérialakatos ( Kőműves ) 70 Fodrász 69 Pincér 46 Gépi forgácsoló ( Hegesztő ) ( ) Hegesztő 57 Karosszérialakatos 53 Szobafestő-mázoló-tapétázó 45 Vegyipari gépésztechnikus 50( 52 Kőműves )?( ) Festő, mázoló és tapétázó 56 Hegesztő 52 Villanyszerelő 40 Bútorasztalos ( ) Vegyipari gépésztechnikus 53( Karosszérialakatos 02 ) 55 Szerszámkészítő 49 Cukrász 37 Szakács ( ) 45 Gépi forgácsoló ( Szerszámkészítő ) 51 Gépi forgácsoló 47 Kőműves 36 Szobafestő-mázoló és tapétázó 43 Cukrász ( ( ) ) 44 Vegyipari gépésztechnikus49 Pék-cukrász 47 Karosszérialakatos 34 Műszakicikk eladó ( Villanyszerelő ) ( Villanyszerelő 00 ) 49 Autószerelő 45 Ács-állványozó 32 Kozmetikus ( Festő,mázoló ) és tapétázó 42 ( Gépi 04 forgácsoló ) 46 Vegyipari gépésztechnikus 41 Szerszámkészítő 32 Fodrász ( ) 36 Autószerelő ( Autószerelő 00 ) 38 Festő, mázoló és tapétázó 40 Élelmiszer és vegyi áru eladó 32 Kőműves ( ) Autóelektronikai műszerész 36 ( 52 Cukrász ) 38 Ács, állványozó 36 Ruházati kereskedő 30 Asztalos ( ) 31 Kozmetikus ( Autóelektronikai ) műszerész32 Ruházati eladó 36 Fémforgácsoló 27 Villanyszerelő ( Ács,állványozó 00 ) ( Ruházati 00) eladó 30 Villanyszerelő 36 Kozmetikus 26 Szerszámkészítő ( Szerszámkészítő )? ( Autótechnikus ) 29 Cukrász 34 Autószerelő 25 Ács ( ) 26 Műszakicikk eladó ( Ács, ) állványozó 28 Autótechnikus 26 Épületburkoló 25 Cukrász ( ) Géplakatos ( ) Géplakatos 24 Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, 25 karbantartó Géplakatos 21 Autószerelő ( Hűtő- ) és klímaberendezés- 23 szerelő, Kozmetikus karbantartó ( Géplakatos 00 00) 23 Szellőző és klímaberendezés 21 szerelő Autóelektronikai műszerész 23 ( 52 Pék- 525 cukrász ( ) Műszakicikk ) eladó 21 Műszakicikk eladó 20 Vas- és műszaki kereskedő 21 Vízvezeték- és központifűtés- 21 szerelő Központifűtés ( és 20 csőhálózat ) 19 szerelő( Pék-cukrász ) 21 Autóelektronikai műszerész18 Hegesztő 20 Autótechnikus ( Ruházati 01 ) eladó ( Hűtő- ) és klímaberendezés-szerelő, 20 Központifűtés- karbantartóés csőhálózat-szerelő 17 Nyomdai segédgépmester20 Cukrász ( ) 17 Burkoló ( ) Központifűtés- és csőhálózat-szerelő 17 Kozmetikus 16 Gépi forgácsoló 19 Pincér ( ) 16 Bolti eladó ( ) Szerkezetlakatos 17 Szerkezetlakatos 10 Autóelektronikai műszerész 18 Villanyszerelő ( ) Vízvezeték- és vízkészülék szerelő 10 Burkoló ( ) 13 Burkoló 9 Műszakicikk eladó 15 Festő,mázoló és tapétázó 14 ( Könyvkötő () ) Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő 11 Festő,díszítő, mázoló és tapétázó 7 Háztartás-elektronikai műszerész 15 Bolti eladó ( Pék ) ( ) 7 Könyvkötő 9 Könyvkötő 7 Pék-cukrász 14 Központifűtés és csőhálózat 12 szerelő Gázfogyasztó- berendezés és 5 csőhálózat Bolti eladó szerelő ( Szobafestő 3102 ) 7 Összesen: 1154 Összesen: 1423 Összesen: 1383 Összesen: 1522 Összesen: ebből rejtett sorok Tankerület 9. évfolyam szakmacsoportonkénti jelentkezők és felvettek száma 20

21 2010/ / / / / / / / /2013 az engedélyezett férőhelyek tükrében Tankerület Település OM azonosító Szakmacsoportonként az intézménybe 9. évfolyamra jelentkezők száma Szakmacsoportonként a 9. évfolyamra az engedélyezett férőhelyek száma Szakmacsoportonként a 9. évfolyamra felvettek száma Esztergom Dorog Esztergom Esztergom Esztergom Nyergesújfalu Kisbér Kisbér Komárom Ács Komárom Bábolna Komárom Komárom Oroszlány Oroszlány Tata Neszmély Tata Tata Tatabánya Tatabánya Összesen: Forrás: KIR STAT -21-

22 Szint Tanulmányi terület Sorszám 9.5 Tanulólétszámra vonatkozó prognózis (az előző pont adataira építve) 22 Az f pontban a GVI kutatásokból találunk információkat. 9.6 RFKB -k és MFKB -k döntései, azok érvényesülése A megyék újra pozícionálásával megalakultak az MFKB k fontos feladatuk a szakmai képzések megítélése azon keresztül, hogy meghatározzák a nem támogatott, és támogatott szakmákban Az utóbbin belül kiválasztják a 10 hiányszakmát, amelyeket a legfontosabbnak ítélnek. A részletes döntés előkészítési anyag hozzáférhető. A legutóbbi döntés eredménye az alábbi ajánlás. Az MFKB Irány Arány javaslata hiány szakképesítésekre Szakképesítés azonosító száma Szakképesítések/szakképesítés-ráépülések megnevezése CNC gépkezelő Elektronikai műszerész Gépi forgácsoló Hegesztő Ipari gépész Kőműves és hidegburkoló Mezőgazdasági gépjavító Szerszámkészítő Szociális gondozó és ápoló Villanyszerelő

23 Támogatott és szakmacsoportok javaslata az 23 MFKB részéről 2014/2015-re ÁSZ Ágazat megnevezése I. Egészségügy II. III. IV. Egészségügyi technika Szociális Pedagógia Korlátozás nélkül támogatott /korlátozottan támogatott/ nem támogatott korlátozás nélkül támogatott korlátozás nélkül támogatott korlátozás nélkül támogatott korlátozás nélkül támogatott Ha korlátozottan támogatott: keretszám? Ha a keretszám kisebb, mint az Nkt. szerinti maximális osztálylétszám: szöveges indoklás Ha : Indoklás? Ha az indoklás egyéb: szöveges kifejtés VII. Bányászat A szakképesítésre egyáltalán nincs / nem várható munkaerő-piaci igény korlátozás nélkül VIII. Épületgépészet támogatott korlátozás nélkül IX. Gépészet támogatott X. Kohászat korlátozás nélkül XI. Villamosipar és elektronika támogatott korlátozás nélkül XII. Távközlés támogatott XIII. Informatika 80 korlátozás nélkül XIV. Vegyipar támogatott korlátozás nélkül XV. Vegyész támogatott korlátozás nélkül XVI. Építőipar támogatott korlátozás nélkül XVII. Könnyűipar támogatott korlátozás nélkül XVIII. Faipar támogatott XIX. Nyomdaipar 100 XX. Közlekedésépítő A szakképesítésre egyáltalán nincs / nem várható munkaerő-piaci igény

24 XXI. Közlekedés 100 korlátozás nélkül XXII. Közlekedésgépész támogatott korlátozás nélkül XXIII. Környezetvédelem-vízgazdálkodás támogatott korlátozás nélkül XXIV. Közgazdaság támogatott XXV. Ügyvitel 100 korlátozás nélkül XXVI. Kereskedelem támogatott korlátozás nélkül XXVII. Vendéglátóipar támogatott XXVIII. Turisztika XXIX. Optika A szakképesítésre egyáltalán nincs / nem várható munkaerő-piaci igény XXX. Szépészet 60 korlátozás nélkül XXXI. Mezőgazdasági gépész támogatott korlátozás nélkül XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás támogatott korlátozás nélkül XXXIII. Mezőgazdaság támogatott korlátozás nélkül XXXIV. Kertészet és parképítés támogatott korlátozás nélkül XXXV. Földmérés támogatott XXXVI. Élelmiszeripar 100 XXXVII. Sport

25 Az MFKB Irány arány javaslat szakképesítésenként 25 Szakképesítések/szakképesítésráépülések megnevezése Korlátozás nélkül támogatott /korlátozottan támogatott/ Abroncsgyártó Agrár áruforgalmazó szaktechnikus Asztalos Audio- és vizuáltechnikai műszerész Autóelektronikai műszerész Autógyártó Automatikai technikus Autószerelő Autótechnikus Avionikus Ács Állattartó szakmunkás Állattenyésztő és állategészségügyi technikus Ápoló Bádogos Bányaipari technikus Belovagló Biogazdálkodó Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus Bőrdíszműves Bőrfeldolgozó-ipari technikus CAD-CAM informatikus Cipőkészítő CNC gépkezelő Cukor- és édesipari szaktechnikus Cukrász Csecsemő és gyermekápoló Dekoratőr Dísznövénykertész Dízelmotoros vasúti jármű szerelője Drog- és toxikológiai technikus Egészségügyi asszisztens Eladó Elektromechanikai műszerész Elektromos gép- és készülékszerelő Elektronikai műszerész Elektronikai technikus Erdészeti és vadgazdálkodási technikus

26 Erdészeti gépésztechnikus Erdészeti szakmunkás Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus Erősáramú elektrotechnikus Édesipari termékgyártó Élelmiszeripari analitikus technikus Élelmiszeripari gépésztechnikus Élelmiszeripari szakmunkás Élelmiszeripari technikus Épület- és szerkezetlakatos Épületgépész technikus Faipari technikus Fegyverműszerész Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító Festő, mázoló, tapétázó Férfiszabó Finommechanikai műszerész Fitness-wellness instruktor Fluidumkitermelő technikus Fodrász Fogászati asszisztens Foglalkozás-szervező Fogtechnikus Fogtechnikus gyakornok Formacikk-gyártó Fotográfus és fotótermék-kereskedő Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus Gazda Gazdasági informatikus Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő Gerontológiai gondozó Gépgyártástechnológiai technikus Gépi forgácsoló Gépjármű mechatronikus Gépjármű-építési, szerelési logisztikus Gépjárműépítő, szerelő Gumiipari technikus Gyakorló ápoló Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló Gyakorló fodrász Gyakorló gyógyszertári asszisztens Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens

27 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens Gyakorló kozmetikus Gyakorló mentőápoló Gyakorló szövettani asszisztens Gyártósori gépbeállító Gyermekotthoni asszisztens Gyógy- és fűszernövénytermesztő Gyógy- és sportmasszőr Gyógypedagógiai segítő munkatárs Gyógyszeripari laboratóriumi technikus Gyógyszertári asszisztens Hajózási technikus Halász, haltenyésztő Hegesztő Hídépítő és -fenntartó technikus Hulladékgazdálkodó szaktechnikus Hús- és baromfiipari szaktechnikus Húsipari termékgyártó Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő Idegenvezető Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető Informatikai rendszergazda Ipari gépész Ipari gumitermék előállító Irodai asszisztens IT mentor Járműfényező Járműipari fémalkatrész-gyártó Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó Járműkarosszéria készítő, szerelő Karosszérialakatos Kályhás Kárpitos Kereskedő Kertész Kertészeti szaktechnikus Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens Kiadványszerkesztő Kisgyermekgondozó, -nevelő Kishajóépítő, -karbantartó Klinikai fogászati higiénikus

28 Klinikai laboratóriumi asszisztens Kohászati technikus Korrektor Kozmetikus Kőfaragó, műköves és épületszobrász Kőműves és hidegburkoló Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó Környezetvédelmi technikus Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus Közlekedésautomatikai műszerész Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó Laboratóriumi technikus Lakberendező Látszerész és fotócikk-kereskedő Légi közlekedésüzemvitel-ellátó Létesítményi energetikus Logisztikai ügyintéző Lovastúra-vezető Lovász Magasépítő technikus Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus Matróz-gépkezelő Mechatronikai technikus Mechatronikus-karbantartó Mentálhigiénés asszisztens Mentőápoló Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó Mezőgazdasági gépész Mezőgazdasági gépésztechnikus Mezőgazdasági gépjavító Mezőgazdasági technikus Mélyépítő technikus Molnár Motorkerékpár-szerelő Műanyagfeldolgozó Műanyagfeldolgozó technikus Műbútorasztalos Műemlékfenntartó technikus Műemléki díszítőszobrász Műemléki helyreállító Műszaki informatikus

29 Műszeres analitikus Nonprofit menedzser Női szabó Növényvédelmi szaktechnikus Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus Nyomdaipari gépmester Optikai üvegcsiszoló Ortopédiai műszerész Orvosi elektronikai technikus Papíripari technikus Parképítő és fenntartó technikus Patkolókovács Pedagógia és családpedagógia mentor Pék Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) Pénzügyi-számviteli ügyintéző Pincér Postai üzleti ügyintéző Pszichiátriai gondozó Rehabilitációs nevelő, segítő Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló Repülőgépész Repülőgépsárkány-szerelő Ruhaipari technikus Sommelier Speciális állatfeldolgozó Sportedző (a sportág megjelölésével) Sütő- és cukrászipari szaktechnikus Szakács Szállítmányozási ügyintéző Számítógép-szerelő, karbantartó Szárazépítő Szenvedélybeteg gondozó Szerszámkészítő Szociális asszisztens Szociális gondozó és ápoló Szociális szakgondozó Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző Szoftverfejlesztő Szórakoztató zenész, énekes szólista szakmairány Szórakoztató zenész, fafúvós szakmairány Szórakoztató zenész, rézfúvós szakmairány

30 Szórakoztató zenész,húros/vonós szakmairány Szórakoztató zenész, billentyűs szakmairány Szórakoztató zenész, ütős szakmairány Szőlész-borász Szövettani asszisztens Tartósítóipari szaktechnikus Távközlési technikus Tejipari szaktechnikus Települési környezetvédelmi szaktechnikus Természetvédelmi szaktechnikus Tetőfedő Textilipari technikus Térképész szaktechnikus Turisztikai szervező, értékesítő Útépítő Útépítő és -fenntartó technikus Ügyviteli titkár Vadászpuska műves Vasútépítő és -fenntartó technikus Vasútforgalmi szolgálattevő Vasúti árufuvarozási ügyintéző Vasúti személyszállítási ügyintéző Vasúti villamos jármű szerelője Vasúti vontatott jármű szerelője Vasútijármű-technikus Vállalkozási és bérügyintéző Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző Vegyipari technikus Vendéglátásszervező-vendéglős Vendéglátó eladó Vendéglátó-üzletvezető Vidékfejlesztési szaktechnikus Villanyszerelő Virágdekoratőr Virágkötő és virágkereskedő Víz- és csatornaműkezelő Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő Vízépítő technikus Vízgazdálkodó szaktechnikus Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó Vizi sportmotor-szerelő Vízügyi technikus

31 Zöldség- és gyümölcstermesztő A szakképzett munkaerő kereslettel kapcsolatos kamarai kutatások elmúlt 5 éves adatainak elemzése Az MKIK GVI - MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet- olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat. Célja, hogy elméletileg és empirikusan megalapozott ismereteket és elemzéseket nyújtson a magyar gazdaság és a magyar vállalkozások helyzetét és kilátásait befolyásoló gazdasági és társadalmi folyamatokról. Az MKIK GVI gondozásában jelentek meg egyrészt, az elmúlt évek ( ) egy-egy kutatási jelentése a pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzetéről. Az elemzések a Szakiskolai férőhelyek meghatározása , a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB és a korábbi RFKB k) részére készültek elsődlegesen. A jelentések, a pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzetét, elhelyezkedési lehetőségeit, valamint szakmájukról, munkájukról alkotott véleményüket és a 2009 óta ezen területeken bekövetkezett változásokat térképezi fel. másrészt, A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása címmel párhuzamosan a fentiekkel jelentek meg kutatások. A vállalatok oldalát és a jövőt kutatva! A kutatási jelentések (lásd még irodalomjegyzék) elérhetők a honlapon. a következőkben a 2013 jelentések néhány részletét mutatjuk a szerzők megállapításaival. -31-

32 32 A minta megyék szerinti megoszlása, 2013, N=1850 Megye Elemszám Százalék Baranya 77 4,2 Bács-Kiskun 150 8,1 Békés 59 3,2 Borsod-Abaúj-Zemplén 166 9,0 Budapest ,7 Csongrád 90 4,9 Fejér 72 3,9 Győr-Moson-Sopron 88 4,8 Hajdú-Bihar 95 5,1 Heves 75 4,1 Jász-Nagykun-Szolnok 62 3,4 Komárom-Esztergom 98 5,3 Nógrád 19 1,0 Pest 120 6,5 Somogy 79 4,3 Szabolcs-Szatmár-Bereg 81 4,4 Tolna 140 7,6 Vas 50 2,7 Veszprém 61 3,3 Zala 70 3,8 Összesen ,0 Forrás: MKIK GVI Pályakezdő szakmunkások piaci helyzete

33 Megyék szerint az alkalmazotti státusz Győr-Moson-Sopron megyében és Komárom-Esztergomban a leggyakoribb, a munkanélküliség pedig leginkább Hajdú-Bihar és Nógrád megyékben a legelterjedtebb a megkérdezett fiatalok körében (lásd az táblázatokat). 33 A megkérdezettek munkaerő-piaci státusza (százalék), , N 2009 =2884, N 2010 =2911, N 2011 =2915, N 2012 =1868, N 2013 =1779 százalék A megkérdezettek munkaerő-piaci státusza (százalék), ,4 46,0 44,6 44,8 38, ,3 25,2 24,1 23,2 19,9 32,4 29,0 29,1 22,6 20, ,8 0,8 0,4 0,4 0,4 3,9 3,2 1,9 1,3 2,2 1,8 0,6 1,1 0,7 1,6 Alkalmazott Vállalkozó Alkalmi munkás Munkanélküli Tanuló Egyéb (GYES, GYED, háztartásbeli stb.) Forrás: KERESLET_TANULO_

34 : A megkérdezettek jelenlegi munkaerő-piaci státusza megyék szerint, 2013 Alkalmazott Vállalkozó Alkalmi munkás Munkanélküli Tanuló Egyéb (GYES, GYED, háztartásbeli stb.) Összesen 34 Esetszám Százalék Esetszám Százalék Esetszám Százalék Esetszám Százalék Esetszám Százalék Esetszám Százalék Esetszám Százalék Baranya 35 45,5 1 1,3 1 1, , ,3 0 0, ,0 Bács-Kiskun 91 60,7 1 0,7 2 1, , ,0 3 2, ,0 Békés 33 55,9 0 0,0 1 1, ,5 7 11,9 0 0, ,0 Borsod-Abaúj- Zemplén 77 46,4 0 0,0 9 5, , ,5 1 0, ,0 Budapest 87 43,9 0 0,0 8 4, , ,4 1 0, ,0 Csongrád 53 58,9 0 0,0 1 1, , ,6 1 1, ,0 Fejér 40 55,6 1 1,4 1 1,4 7 9, ,9 0 0, ,0 Győr-Moson- Sopron 65 73,9 1 1,1 2 2, ,6 8 9,1 0 0, ,0 Hajdú-Bihar 29 30,5 1 1,1 1 1, , ,9 1 1, ,0 Heves 38 50,7 0 0,0 0 0, , ,0 4 5, ,0 Jász-Nagykun- Szolnok Komárom- Esztergom 40 64,5 0 0,0 0 0, ,0 7 11,3 2 3, , ,5 0 0,0 1 1, ,3 8 8,2 0 0, ,0 Nógrád 8 42,1 0 0,0 0 0,0 9 47,4 2 10,5 0 0, ,0 Pest 64 53,3 1 0,8 2 1, , ,0 4 3, ,0 Somogy 30 38,0 0 0,0 0 0, , ,8 3 3, ,0 Szabolcs- Szatmár-Bereg 27 33,3 0 0,0 2 2, , ,5 2 2, ,0 Tolna 8 11,4 0 0,0 3 4, , ,0 5 7, ,0 Vas 23 46,0 1 2,0 0 0, , ,0 0 0, ,0 Veszprém 35 57,4 0 0,0 1 1, ,5 6 9,8 1 1, ,0 Zala 40 58,0 1 1,4 5 7, , ,5 0 0, ,0 Összesen ,4 8 0,4 40 2, , ,1 28 1, ,0 Forrás: MKIK GVI Pályakezdő szakmunkások piaci helyzete 2013 : -34-

35 35 A megkérdezettek jelenlegi munkaerő-piaci státusza szakmacsoportok szerint, 2013 Alkalmazott Vállalkozó Alkalmi munkás Munkanélküli Tanuló Egyéb (GYES, GYED, háztartásbeli stb.) Összesen Esetszám Százalék Esetszám Százalék Esetszám Százalék Esetszám Százalék Esetszám Százalék Esetszám Százalék Esetszám Százalék 45 58,4 0 0,0 2 2, , ,8 2 2, ,0 Élelmiszeripar 21 33,3 1 1,6 1 1, , ,2 4 6, ,0 Építészet 90 39,8 2 0,9 9 4, , ,5 2 0, ,0 Faipar 53 43,8 2 1,7 4 3, , ,3 0 0, ,0 Gépészet ,2 2 0,6 9 2, , ,0 0 0, ,0 Elektrotechnikaelektronika Kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció 63 44,1 0 0,0 0 0, , ,9 7 4, ,0 Közlekedés ,6 1 0,2 6 1, , ,3 1 0, ,0 Vendéglátásidegenforgalom ,4 0 0,0 9 2, , ,8 12 3, ,0 Könnyűipar 6 40,0 0 0,0 0 0,0 2 13,3 7 46,7 0 0, ,0 Összesen ,4 8 0,4 40 2, , ,1 28 1, ,0 Forrás: MKIK GVI Pályakezdő szakmunkások piaci helyzete 2013 A 2012-es adatok azt mutatják, hogy a foglalkoztatottak 77%-a határozatlan idejű munkaszerződéssel dolgozott, mely jelentős emelkedést jelent a tavalyi értékhez (72%) képest. (Az emelkedés mögött az állhat, hogy az idei megkérdezettek hosszabb ideje vannak a munkaerőpiacon és ez alatt nagyobb eséllyel tudtak határozatlan idejű munkaszerződéssel munkát vállalni.) A határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak aránya gyakorlatilag változatlan maradt 26%-ról 21%-ra csökkent. A megbízási szerződéssel alkalmazottak aránya gyakorlatilag nem változott (tavaly 2,5% volt, idén 2,2%). A megkérdezettek jelentős részének (36%, 659 fő) még egy munkahelye sem volt életében. Ez az arány csökkent az elmúlt évekhez képest (2012-ben 42%, 2011-ben 44%, 2010-ben 49%, 2009-ben 47%). A válaszadók 43%-ának (tavaly 47%, 2011-ben 43%, 2010-ben 39%, 2009-ben 41%) egy munkahelye volt. 15%-uk számolt be két munkahelyről (2012-ben 9%, 2011-ben 10%, 2010-ben és 2009-ben 9%), 5,7%-uk (

36 ben 2,4%, 2011-ben 3,3%, 2010-ben 2,8%, 2009-ben 3,6%) pedig ennél több munkahelyen dolgozott már. 36 V égzésük, tehát a 2010/11-es tanév vége és 2013 eleje között eltelt, körülbelül 19 hónapos időszakban a foglalkoztatott státuszú válaszadók 70%-ának egy munkahelye volt, 22%-uknak kettő, 7%-uknak pedig ennél több. Az álláskeresés során igénybe vett módszerek (százalék), , N2009=1422, N2010=1247, N2011=1359, N2012=903, N2013=945 százalék 70 Az álláskeresés során igénybe vett módszerek (százalék), ,8 54,2 53,7 58, , ,6 22,7 21,7 21,5 16,4 10 9,5 8,7 9,0 6,9 6,6 6,3 7,2 4,9 3,0 2,7 2,3 2,5 2,9 2,9 3,2 9,6 9,2 8,9 7,2 6,7 0 Családtagok, ismerősök segítségével Tanulószerződés alapján Újsághirdetés útján Internetes állásközvetítő útján Munkaügyi központ/kirendeltség segítségével Egyéb módon Forrás: MKIK GVI Pályakezdő szakmunkások piaci helyzete ban a megkérdezett pályakezdők átlagosan 2,8 hónapos álláskeresési időszakról számoltak be, mely viszonylag alacsonynak mondható, azonban magasabb, mint a megelőző években mért átlagos időtartam (2012-ben 1,9 hónap, 2011-ben 2,2 hónap, 2010-ben 2,4 hónap, 2009-ben 1,5 hónap). A szakképzettek iránti élénk munkaerőpiaci keresletet mutatja, hogy a kérdezés időpontjában foglalkoztatott válaszadók között változatlanul jelentős arányt (47%) képviselnek azok, akik a szakiskola elvégzését követően igen gyorsan, egy hónapnál rövidebb idő alatt el tudtak helyezkedni (2012-ben és 2011-ben 51%, 2010-ben 46%, 2009-ben 59%). A megkérdezettek 7%-a (2012-ben -36-

37 10%, 2011-ben 5%, 2010-ben 8%, 2009-ben 11%) egy hónapig keresett állást, 35%-uk (2012-ben 34%, 2011-ben 36%, 2010-ben 38%, 2009-ben 28%) pedig 2 és 6 hónap 37 közötti ideig. Fél évnél hosszabb ideig a megkérdezettek 11%-a keresett munkát, mielőtt elhelyezkedett (tavaly 5%, 2011-ben 8%, 2010-ben 9%, 2009-ben 2%).A szakmák szerinti adatelemzésből az derült ki az, hogy 2013-ban a leggyorsabban (átlagosan 1,5 hónapos munkakeresés után) a hegesztő szakmát végzettek tudtak elhelyezkedni a szakiskola elvégzése után. Továbbá viszonylag gyorsan (átlagosan 1,9 hónap alatt) munkát találtak a gépi forgácsoló és a pincér szakmában végzett tanulók is. A munkakeresés átlagos időtartama a bolti eladó (4,5 hónap), a festő, mázoló és tapétázó (4,2 hónap) és a bútorasztalos (3,9 hónap) végzettségűek esetében volt a leghosszabb. Az álláskeresés átlagos időtartama szakmák szerint (hónap), 2010, N=1099 Az álláskeresés átlagos időtartama szakmák szerint (hónap), 2010 Húsipari termékgyártó Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó Gépi forgácsoló Villanyszerelő Pék Pék-cukrász Ács, állványozó Kőműves Szerszámkészítő Hegesztő Szakács Ruházati eladó Burkoló Asztalos, bútorasztalos Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő Festő, mázoló és tapétázó Járműfényező Autószerelő Élelmiszer- és vegyiáru-eladó, kereskedő Karosszérialakatos Autóelektronikai műszerész Szerkezetlakatos 0,8 1,0 1,5 1,5 1,6 1,6 1,8 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 3,1 3,1 4, hónap 5 Forrás: KERESLET_TANULO_

38 Az álláskeresés átlagos időtartama szakmák szerint (hónap), 2011, N= Az álláskeresés átlagos időtartama szakmák szerint (hónap), 2011 Szerkezetlakatos Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő Gépi forgácsoló Pék Hegesztő Húsipari termékgyártó Pincér Szakács Autóelektronikai műszerész Villanyszerelő Bútorasztalos Kőműves Festő, mázoló és tapétázó Karosszérialakatos Bolti eladó Autószerelő Gépgyártástechnológiai technikus Ács, állványozó Géplakatos Burkoló Járműfényező Pék-cukrász 1,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,3 2,3 2,5 2,5 2,5 2,6 2,7 2,7 2,7 2,8 3,0 3,1 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 hónap 3,5 Az álláskeresés átlagos időtartama szakmák szerint (hónap), 2012, N=786 Az álláskeresés átlagos időtartama szakmák szerint (hónap), 2012 Szerkezetlakatos 1,1 Szerszámkészítő 1,1 Hegesztő 1,1 Szakács 1,3 Gépgyártástechnológiai technikus 1,4 Húsipari termékgyártó 1,5 Kőműves 1,5 Gépi forgácsoló 1,7 Ács, állványozó 1,7 Autóelektronikai műszerész 1,7 Járműfényező 1,8 Karosszérialakatos 1,9 Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő 1,9 Villanyszerelő 1,9 Festő, mázoló és tapétázó 2,1 Autószerelő 2,1 Pék-cukrász 2,3 Épületasztalos 2,4 Burkoló 2,4 Bolti eladó 2,6 Géplakatos 2,8 Pék 2,8 Bútorasztalos 2,9 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 hónap 3,5 Forrás: KERESLET_TANULO_

39 Az álláskeresés átlagos időtartama szakmák szerint (hónap), Hegesztő 1,5 Gépi forgácsoló 1,9 Pincér 1,9 Autószerelő 2,2 Szakács 2,3 Ács, állványozó 2,5 Autótechnikus 2,6 Központifűtés- és csőhálózat-szerelő 2,7 Kőműves 2,7 Szerkezetlakatos 2,8 Villanyszerelő 3,0 Járműfényező 3,1 Karosszérialakatos 3,1 Cukrász 3,7 Autóelektronikai műszerész 3,7 Bútorasztalos 3,9 Festő, mázoló és tapétázó 4,2 Bolti eladó 4, hónap Forrás: KERESLET_TANULO_2013 MKIK GVI A karrier szempontjából szükségesnek tartott tényezők, A válaszolók száma Pontátlag A válaszolók száma Pontátlag Jobb idegen nyelvtudás 901 3, ,28 Szakmai továbbképzéseken való részvétel 891 3, ,14 Jobb számítógépes tudás 901 2, ,82 Érettségi 659 2, ,82 Továbbtanulás felsőoktatási intézményben 853 2, ,00 Megjegyzés: a megkérdezettek az állításokat 1-től 4-ig osztályozhatták, a 4-es jelentette, hogy nagyon szükségesnek tartja, az 1-es pedig azt, hogy teljesen szükségtelennek tartja Forrás: MKIK GVI Pályakezdő szakmunkások piaci helyzete

40 . A közölt értékek 95%-os megbízhatósággal jelzik a trendek alapján a jövőben várható arányszámok lehetséges legkisebb és legnagyobb értékeit. 40 A szakiskolában tanulók 95%-os valószínűséggel várható minimális és maximális aránya a középiskolai tanulók között 2018-ig (%)(8 éves idősoron végzett trendbecslés konfidenciaintervallumai) [4c. modell alapján] Az intervallum alsó határa Az intervallum felső határa Budapest 12,3 12,3 12,3 12,2 12,2 12,1 12,1 12,0 14,5 14,6 14,8 14,9 15,1 15,3 15,4 15,6 Pest 20,1 19,8 19,4 19,1 18,7 18,4 18,0 17,6 23,3 23,2 23,2 23,1 23,0 23,0 23,0 22,9 Közép-Mo. 14,3 14,3 14,2 14,2 14,1 14,0 13,9 13,9 16,6 16,7 16,8 17,0 17,1 17,3 17,4 17,6 Fejér 24,3 24,2 24,1 24,0 23,8 23,7 23,6 23,4 28,1 28,3 28,5 28,7 29,0 29,2 29,4 29,7 Komárom 28,1 28,2 28,3 28,4 28,5 28,5 28,6 28,6 32,7 33,1 33,6 34,0 34,5 35,0 35,5 36,1 Veszprém 28,3 28,2 28,1 28,0 27,9 27,7 27,6 27,5 31,4 31,5 31,7 31,8 32,0 32,2 32,4 32,6 Közép-Dun. 27,1 27,1 27,1 27,1 27,0 27,0 26,9 26,9 30,0 30,2 30,4 30,6 30,8 31,1 31,3 31,6 Győr 21,9 21,9 21,8 21,7 21,6 21,5 21,4 21,3 26,3 26,5 26,8 27,1 27,4 27,7 28,1 28,4 Vas 21,8 21,7 21,6 21,4 21,3 21,1 21,0 20,8 26,8 27,0 27,3 27,6 27,9 28,3 28,6 28,9 Zala 24,1 24,4 24,7 25,0 25,3 25,6 25,8 26,1 28,1 28,7 29,3 30,0 30,6 31,3 31,9 32,6 Nyugat-Dun. 23,0 23,1 23,2 23,2 23,3 23,3 23,3 23,4 26,4 26,8 27,1 27,5 27,8 28,2 28,6 29,0 Baranya 23,1 23,0 22,9 22,8 22,7 22,5 22,4 22,2 29,3 29,7 30,1 30,5 31,0 31,4 31,9 32,4 Somogy 28,8 28,8 28,7 28,6 28,5 28,4 28,3 28,1 34,7 35,1 35,5 36,0 36,4 36,9 37,3 37,8 Tolna 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,0 29,0 33,7 34,0 34,4 34,8 35,2 35,6 36,0 36,4 Dél-Dun. 27,0 27,1 27,0 27,0 27,0 26,9 26,8 26,8 31,9 32,3 32,6 33,0 33,4 33,8 34,2 34,7 Borsod 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 26,3 26,5 26,7 26,9 27,2 27,4 27,6 27,8 Heves 26,4 26,7 27,1 27,4 27,7 28,0 28,3 28,7 29,9 30,6 31,2 31,8 32,5 33,2 33,8 34,5 Nógrád 22,6 22,3 22,0 21,7 21,3 21,0 20,6 20,2 28,3 28,4 28,5 28,7 28,8 29,0 29,2 29,4 Észak-Mo. 25,1 25,3 25,4 25,5 25,6 25,7 25,8 25,9 26,9 27,2 27,4 27,7 27,9 28,2 28,5 28,8 Hajdú 23,1 23,1 23,0 22,9 22,8 22,7 22,6 22,5 25,3 25,4 25,5 25,6 25,7 25,9 26,0 26,1 Jász 28,1 28,3 28,4 28,5 28,6 28,7 28,8 28,8 31,3 31,6 32,0 32,4 32,8 33,2 33,6 34,0-40-

41 Szabolcs 26,5 26,7 26,9 27,0 27,2 27,3 27,4 27,4 32,8 33,5 34,1 34,8 35,5 36,2 37,0 37,7 Észak-Alf. 25,8 25,9 26,0 26,0 26,1 26,1 26,1 26,1 29,4 29,7 30,0 30,4 30,8 31,1 31,5 31,9 41 Bács 27,8 27,9 28,0 28,0 28,1 28,1 28,2 28,2 30,5 30,8 31,1 31,4 31,7 32,0 32,3 32,6 Békés 24,4 24,3 24,3 24,2 24,1 23,9 23,8 23,7 28,1 28,3 28,5 28,7 28,9 29,2 29,4 29,7 Csongrád 21,6 21,8 22,0 22,1 22,3 22,4 22,6 22,7 24,5 24,9 25,4 25,8 26,2 26,7 27,1 27,6 Dél-Alf. 25,0 25,1 25,2 25,3 25,4 25,4 25,5 25,5 27,7 27,9 28,2 28,6 28,9 29,2 29,5 29,9 Országos 22,8 22,8 22,9 22,9 23,0 23,0 23,1 23,1 25,0 25,3 25,5 25,7 26,0 26,2 26,5 26,8 Kísérleti jelleggel a korábbi lineáris trendbecslések mellé egy logaritmikus trendbecslés modelljét is felállítottuk, amely a szakiskolai tanulói arány változásának gyorsuló vagy lassuló ütemét is figyelembe vette [4d. modell]. Az eredményül kapott értékek felhívják a figyelmet arra, hogy az utóbbi időkben némely területegység esetében nem feltétlenül egyenes vonalú változásokról lehetett szó. A logaritmikus trendbecslés megyei modelljei a lineáris becslésekhez hasonlóan a regressziós becslés szignifikancia eredményei szerint megyénként igen változó megbízhatóságúak. A szakiskolában tanulók középiskolai tanulókhoz viszonyított várható aránya 2018-ig (%)(logaritmikus trendbecslés 8 éves idősoron) [4d. modell alapján] Budapest 13,63 13,22 13,22 13,23 13,24 13,25 13,25 13,26 13,27 Pest 22,35 21,88 21,79 21,71 21,64 21,57 21,51 21,45 21,40 Közép-Magyarország 15,71 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29 Fejér 26,36 26,13 26,15 26,17 26,19 26,21 26,22 26,24 26,25 Komárom-Esztergom 30,48 29,82 29,90 29,98 30,04 30,11 30,17 30,22 30,27 Veszprém 29,95 29,75 29,76 29,77 29,78 29,79 29,79 29,80 29,81 Közép-Dunántúl 28,67 28,34 28,37 28,40 28,43 28,45 28,50 28,52 28,48 Győr-Moson-Sopron 24,83 23,75 23,76 23,78 23,79 23,80 23,81 23,82 23,83-41-

42 Vas 25,43 23,90 23,91 23,91 23,91 23,91 23,91 23,92 23,92 Zala 25,33 25,32 25,48 25,62 25,74 25,86 25,97 26,07 26,16 42 Nyugat-Dunántúl 25,14 24,25 24,30 24,35 24,39 24,43 24,47 24,51 24,54 Baranya 27,30 25,78 25,81 25,84 25,87 25,90 25,92 25,94 25,97 Somogy 32,97 31,41 31,46 31,50 31,54 31,58 31,62 31,65 31,68 Tolna 32,18 31,04 31,09 31,14 31,18 31,22 31,26 31,30 31,33 Dél-Dunántúl 30,53 29,06 29,11 29,15 29,19 29,23 29,26 29,29 29,32 Borsod-Abaúj-Zemplén 25,28 24,93 24,96 24,99 25,01 25,04 25,06 25,08 25,10 Heves 27,29 27,27 27,43 27,58 27,71 27,83 27,94 28,04 28,14 Nógrád 26,08 25,73 25,72 25,71 25,70 25,69 25,68 25,67 25,66 Észak-Magyarország 25,93 25,67 25,73 25,78 25,83 25,87 25,91 25,95 25,99 Hajdú-Bihar 24,09 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 Jász-Nagykun-Szolnok 28,94 29,27 29,35 29,43 29,49 29,56 29,61 29,67 29,72 Szabolcs-Szatmár-B. 29,66 28,74 28,85 28,95 29,04 29,12 29,20 29,27 29,34 Észak-Alföld 27,28 27,14 27,20 27,25 27,30 27,34 27,38 27,42 27,46 Bács-Kiskun 29,57 28,81 28,86 28,90 28,94 28,98 29,02 29,05 29,08 Békés 26,79 25,99 26,00 26,00 26,01 26,01 26,01 26,01 26,02 Csongrád 22,76 22,48 22,57 22,66 22,73 22,80 22,87 22,93 22,99 Dél-Alföld 26,55 25,91 25,96 26,01 26,06 26,10 26,14 26,17 26,21 Összesen 24,08 23,58 23,62 23,65 23,68 23,71 23,74 23,77 23,79 Forrás: A szakiskolai arányok meghatározásakor a következő modellben a trendbecslés eszközét csak közvetetten alkalmaztuk, itt ugyanis a középiskolai tanulók és a szakiskolai tanulók 5 éves idősoron előrebecsült létszámának hányadosát számítottuk ki. A modell országos szinten határozott növekedést prognosztizál. 9.8 Várható szakközépiskolai tanulói létszámok és arányszámok A következő táblázatok a szakközépiskolában tanulók létszámának előrebecsült értékeit mutatják. A korábbi évek adataiból továbbvezetett trendek a szakközépiskolákban tanulók -42-

43 számában országos szinten mérsékelt létszámcsökkenést valószínűsítenek a vizsgált időszakban. Regionális szinten nézve a régiók többsége csökkenő vagy stagnáló létszámokkal jellemezhető, ám Közép-Dunántúl és a korábbi vizsgálatokkal ellentétben Nyugat-Dunántúl esetében is a prognózis inkább a létszámbővülés irányába mutat. 43 A szakközépiskolában tanulók várható létszáma 2018-ig (fő)[6. modell alapján] Budapest Pest Közép-Magyarország Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Vas Zala Nyugat-Dunántúl Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Magyarország Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-B

44 Tanulók aránya Észak-Alföld Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld Összesen A középiskolai tanulók várható aránya iskolatípusonként 2018-ig Közép- Magyarországon (%) (trendbecslés 8 éves idősoron) 100% Közép-Magyarország 80% 42,5 43,3 43,5 43,9 44,1 44,4 44,7 45,0 45,3 60% 40% 41,8 41,3 41,0 40,6 40,3 40,0 39,7 39,3 39,0 20% 0% 15,7 15,5 15,5 15,5 15,6 15,6 15,6 15,7 15, szakiskola szakközépiskola gimnázium -44-

45 Tanulók aránya Tanulók aránya A középiskolai tanulók várható aránya iskolatípusonként 2018-ig Közép-Dunántúlon (%) (trendbecslés 8 éves idősoron) % Közép-Dunántúl 80% 30,2 31,4 31,5 31,6 31,6 31,7 31,7 31,8 31,9 60% 40% 41,1 40,1 39,9 39,7 39,6 39,4 39,3 39,1 38,9 20% 28,7 28,5 28,6 28,7 28,8 28,9 29,0 29,1 29,2 0% szakiskola szakközépiskola gimnázium A középiskolai tanulók várható aránya iskolatípusonként 2018-ig Nyugat- Dunántúlon (%) (trendbecslés 8 éves idősoron) 100% Nyugat-Dunántúl 80% 30,6 31,9 32,1 32,2 32,4 32,6 32,7 32,8 33,0 60% 40% 44,3 43,4 43,0 42,7 42,3 41,9 41,5 41,2 40,8 20% 0% 25,1 24,7 24,9 25,1 25,4 25,6 25,8 26,0 26, szakiskola szakközépiskola gimnázium Mit mutatnak az előre jelzések? Mit mutatnak a szakképzési előrejelzések, arányok? Mindenesetre a fenti kutatások komoly tapasztalatot jelentenek, erre is lehetne alapozni a jövő információs rendszerét. -45-

46 9.9 Képzőhelyek száma, nagysága 46 Szakképző intézmények száma a fenntartó típusa szerinti bontásban Feladat Intézmények Fenntartó típusa ellátási helyek száma száma állami állami szerv egyház egyházi jogi személy 4 6 magán alapítvány 7 9 magán korlátolt felelősségű társaság 1 1 magán közalapítvány 1 4 magán közhasznú alapítvány 1 1 összesen forrás: KIR STAT T01 Szakképző intézményekben tanulók létszámadatai fenntartó típusa szerinti bontásban Fenntartó típusa Nappali rendszerű iskolai oktatásban tanulók száma Felnőttoktatás keretében tanulók száma megnevezés típus nappali felnőtt állami állami szerv egyház egyházi jogi személy magán alapítvány magán korlátolt felelősségű társaság magán közalapítvány magán közhasznú alapítvány összesen Forrás: KIR STAT T

47 9.10 Tanulószerződések száma, szakmák közötti megoszlása 47 Tanulószerződéssel oktató szervezetek száma Év gazdálkodó szervezetek száma képzőhelyek száma Tanulószerződések száma dec nov dec nov dec nov dec nov dec nov KEMKIK T03-47-

48 Szakképző intézmények és tanulók száma településenként

49 10 Vállalati hajlandóság a szakképzésben 49 Az egyik legnagyobb kihívásnak gondoljuk az alábbi kamarai tájékoztató is jelzi egyrészt a változásokat, a megoldási lehetőségeket. Az az út is végiggondolandó, hogy lehet e találni olyan megoldást, ami azt mutatja be, hogy a munkáltatóknak megéri, érdemes erre költeni. TÁJÉKOZTATÓ A TANULÓSZERZŐDÉS-KÖTÉS HELYZETÉRŐL (KEMKIK) A szakképzés, s így a gazdálkodóknál folyó gyakorlati képzés jogi szabályozása és finanszírozási rendszere január 1.-jétől jelentős mértékben átalakul. Életbe lép az új szakképzési (2011. évi CLXXXVII. tv.) és az új szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény (2011. évi CLV. tv.), valamint az új elszámolási rendszerhez kapcsolódó szakmacsoportos normatívákat tartalmazó rendelet (280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet. Az új szabályozás célja, hogy a szakképzés jobban igazodjon a gazdaság igényeihez, a jelen gazdasági helyzet adta lehetőségek figyelembevételével. A szakképzési hozzájárulás rendszerének átalakítása során a legfőbb alapelv az volt, hogy növelje a gazdálkodók képzési hajlandóságát. Ennek megfelelően azon vállalkozókat támogatja, amelyek felvállalják a gyakorlati képzést. Akik nem foglalkoznak tanulók gyakorlati képzésével, azok viszont járuljanak hozzá az oktatás költségeihez, ill. ösztönözve legyenek a tevékenység megkezdésére. Ennek megfelelően az új finanszírozási rendszer többek között az alábbi kedvező változásokat jelenti a gazdálkodók számára. A szakképesítésenkénti normatív elszámolás miatt jelentősen csökkent a gazdálkodókat terhelő adminisztráció, s így annak költsége. Egyszerűsödött az elszámolás folyamata, a havi elszámolás miatt jelentősen csökkent az előfinanszírozás mértéke, amely az éves elszámolás esetében meghaladta a hónapot. A törvény megszüntette a tételes elszámolás során tapasztalt szélsőségeket. A kis- és középvállalkozási szektor a nagyobb méretű vállalkozásokkal azonos feltételekkel jut hozzá a gyakorlati képzés költségeihez. Az új szakképzési törvény szintén számos, a gazdálkodó számára a korábbiakhoz képest pozitív változásokat hozott, melyek közül a legfontosabbak a következők: Számos esetben egyértelműbb a megfogalmazás, ezzel csökkent a jogértelmezésből eredő bizonytalanság. Csökken a tanuló és a gazdálkodó jogai és kötelezettségei közötti sokak által kifogásolt aránytalansága (pl. a pénzbeli juttatás csökken bukás és hiányzás esetén, mulasztások következményei, a tanuló általi szerződésfelmondás feltételeinek változtatása). A tanulószerződést nem kell a kamara előtt megkötni. Ennek eltörlése azonban magával vonta a kötési, módosítási, megszüntetési folyamatok szabályozását (pl. 5 napon belül meg kell küldeni a kamarának a tanulószerződést, a -49-

50 módosított tanulószerződést, s szintén 5 napon belül értesíteni kell a kamarát a megszűnésről). A kamarának 10 napon belül ellen kell jegyeznie a törvényi előírásoknak megfelelő tanulószerződést. Ebből következik, hogy ha a kamara a tanulószerződést befogadta, s ellenjegyezte, akkor a gazdálkodó biztos lehet abban, hogy az megfelel a törvényi előírásoknak. Másrészt a vállalkozó országosan egységesen 10 napon belül meg kell hogy kapja az ellenjegyzett szerződést. Az új törvény szorosabb kommunikációt von maga után, ezért javulhat a gyakorlati képző és az iskola közötti információáramlás, a közöttük fennálló kapcsolat. Az MKIK által kifejlesztett szakképesítések gyakorlati óraszámának emelkedése miatt a gazdálkodó szervezeteknél töltött idő is több, mely a következő előnyöket biztosítja: lényegesen csökkenthető a munkaerő-kiválasztással, felvétellel és betanítással kapcsolatos költség és kockázat, minimálisra csökken a téves foglalkoztatás veszélye; emelkedik a végzettek tudásszintje, ami munkavállalóként magasabb teljesítményt eredményez; a személyi költségek csökkentése, a bér- és fizetési struktúra stabilizálása; hosszabb idő áll a gazdálkodó rendelkezésére, hogy saját igényeinek megfelelően képezze ki a tanulót. 50 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara országos irányításával már 12 éve működik a tanulószerződéses tanácsadói rendszer, melynek egyik alapfeladata a tanulószerződések megkötése, módosítása, megszüntetése, illetve az egész rendszer gondozása. Az elmúlt több mint tíz év tapasztalatai azt mutatják, hogy a tanulószerződés-kötés bevett gyakorlattá, a köztudatban élő lehetőséggé vált a szakember utánpótlás biztosítására. Ez idő alatt bebizonyosodott, hogy a tanácsadói rendszer jól szolgálja a tanulószerződéses gyakorlati képzés elterjesztését a képzőhelyek számának bővülésével, a tanulószerződések számának növekedését, valamint a képzés színvonalának emelését. A gazdálkodó szervezetekkel való személyes kapcsolattartás és propagandatevékenység eredménye nem csak a tanulószerződések számának növekedésében illetve a képzőhelyek bővülésében jelentkezik, hanem a tanulók számára biztosított feltételek fokozott javulásában is megnyilvánul. Az új képzőhelyekkel kapcsolatban pozitív tapasztalatokra tettünk szert. A személyi és tárgyi feltételek valamennyi képzőhelyen megfeleltek a jogszabályi előírásoknak. A képzőhelyek eszközellátottsága széles skálát mutat. Az eszközellátottságot nagymértékben befolyásolja az adott vállalkozás eredményessége. Kedvező jelenség s egyúttal piaci kényszer is, hogy a vállalkozások többsége fennmaradása érdekében korszerűsíteni igyekszik eszközállományát. Ehhez nyújt segítséget a nemzeti foglalkoztatási alap képzési alaprész decentralizált keretéből finanszírozott, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására kiírt pályázat. -50-

51 2012.-ben Komárom-Esztergom megyében forint állt rendelkezésre, pályázati célra. A pályázati felhívásra 34 vállalkozás és 10 iskola jelentkezett. Elutasított pályázat megyénkben nem volt. A kiírási feltételeknek nem megfelelő eszközbeszerzések esetén volt csökkentés./ forint egyedi érték alatti eszközöket nem lehetett elszámolni/. A vállalkozások részéről nagyobb aktivitást várnánk a jövőben, mert a rendelkezésükre álló keretből át kellett csoportosítanunk az iskolák rendelkezésére álló keret javára. / 60% a vállalkozói keret, 36% az iskolai részarány, felsőoktatási keret 4%/ Ez utóbbi kategóriában, megyénkben nem volt pályázó. 51 A vállalkozások előnyére változott az elmúlt évben a gyakorlati képzések finanszírozási rendszere. A jogalkotó normatív rendszert vezetett be, melynek lényege, hogy az alap normatíva Ft/fő/ év összegben került meghatározásra. Az alapnormatívához szakmánkénti súlyzó került kialakításra. A korábbi években sokat kritizált NSZFI-s éves elszámolást havi elszámolás váltotta fel. Az elszámolás január 1.-től a NAV felé történik. Ezzel gyakorlatilag megszűnt az utófinanszírozó rendszer. A gyakorlati oktatás mellett szóló érv, hogy az oktatás költségcsökkentő tényező, hiszen járulékos költségeivel együtt sem kerül annyiba a gazdálkodónak, mint egy frissen végzett pályakezdő, aki szaktudását tekintve még nem tud sokkal többet, mint egy tanuló. Az előterjesztés táblázatában bemutatjuk az elmúlt öt év tanulószerződéseinek, illetve képzőhelyeinek alakulását. A megkötött tanulószerződések száma csaknem minden évben nőtt. A tanulószerződések esetén továbbra is legkeresettebb szakma a vendéglátás és a kereskedelem. Szakács szakmában 232 fő, élelmiszer és vegyi árú eladók esetében 190 fő, pincér szakmában 128 fő volt a tanulószerződések száma 2012-ben. A fémipari szakmák közül a géplakatos, hegesztő és szerszámkészítő szakmák a legnépszerűbbek, de számuk jóval elmarad az előzőekben említett szakmákétól. A szépészeti szakmák, kozmetikus, fodrász telítődni látszanak, itt csökken az érdeklődés, de egyúttal a piac felvevőképessége is. Mindkét szakma kikerült az államilag támogatott szakmák közül, ami indokolt is volt hisz ezen a két területen különösen magas volt a pályaelhagyók száma. Továbbra is jellemző a tanulók évközi vándorlása a képzőhelyek között. Ezen a téren némi szigorítást lenne érdemes bevezetni, mivel a képzőhely cserék egy picit megtörik a képzés folyamatosságát. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni az indokolt cseréket sem. Általános tapasztalat a tanulói juttatásokkal kapcsolatban, hogy a gazdálkodó szervezetek azt a diákoknak biztosítják. Év elején gondot okozott mind a gazdálkodók, mind a tanulók körében az a jogszabályi változás, mely szerint tanulói juttatás kifizetést csak átutalással lehet teljesíteni, év végéig azonban ez a probléma megoldódott. -51-

52 Fokozott jelentőséggel bír 2012 óta foglalkozási naplók naprakész pontos vezetése, hisz valamennyi NAV ellenőrzés alapját ez a dokumentum képezi. 52 A tanulószerződés keretein belül gyakorlatukat töltő diákok körében óta kerül megrendezésre a szakma kiváló tanulója verseny ben 12 tanuló jutott a döntőbe, közülük 1 fő mechatronikai műszerész és 1 fő szerszámkészítő első helyezést ért el ban 149 tanuló jelentkezett a versenyre, közülük 129 fő meg is jelent. Most már ismert, hogy a versenyzők közül 10 fő jutott tovább. A döntő április között Budapesten kerül megrendezésre, melyre minden évben busszal szállítjuk a tanulókat. Szakmai záróvizsgákkal kapcsolatos adatok A KEMKIK l a jelentések rendelkezésre állnak, feldolgozásuk nem történt meg Demográfiai helyzet A demográfiai helyzetből adódóan két kérdés vizsgálandó. A rendelkezésre állóinfrastruktúra túlméretezett e, elegendő e? Az átvételek folyamatban vannak A várható diákszám csökkenés milyen jövőt prognosztizál a szakképzésnek Az alábbi táblák a évi népszámlálás adatait tartalmazzák A népesség korcsoport és nemek szerint Korcsoport, éves Összesen megoszlás, százalék ,6 6,2 4,7 4, ,5 6,5 5,9 4, ,0 8,6 6,4 5, ,7 7,5 6,7 5, ,8 6,5 8,0 6, ,6 6,4 7,7 6, ,2 7,9 6,9 7, ,2 8,3 6,3 8, ,6 6,9 7,2 7, ,6 6,8 8,2 6, ,3 6,1 6,9 6, ,0 5,9 6,1 8, ,2 5,3 5,5 6, ,2 4,6 4,8 5, ,1 2,2 3,9 4, ,0 2,4 2,9 3, ,0 1,2 1,3 2, ,4 0,6 0,9 1,4 Összesen ,0 100,0 100,0 100,0-52-

53 A népesség korcsoport és nemek szerint Korcsoport, éves megoszlás, százalék Férfi ,9 6,5 5,0 5, ,7 6,7 6,2 5, ,2 9,0 6,8 5, ,1 8,0 7,1 6, ,1 6,8 8,6 6, ,8 6,7 8,2 6, ,5 8,2 7,3 8, ,3 8,6 6,5 8, ,7 7,2 7,4 7, ,6 6,9 8,2 6, ,2 6,0 6,9 7, ,8 5,7 5,8 7, ,0 4,8 5,0 6, ,8 4,0 4,2 4, ,6 1,8 3,1 3, ,5 1,8 2,1 2, ,7 0,8 0,8 1, ,3 0,3 0,5 0,8 Együtt ,0 100,0 100,0 100, A népesség korcsoport és nemekszerint rcsoport, éves megoszlás, százalék Nő ,3 5,9 4,5 4, ,3 6,4 5,6 4, ,7 8,2 6,0 4, ,3 7,0 6,3 5, ,5 6,2 7,3 5, ,4 6,1 7,2 5, ,9 7,5 6,5 7, ,0 8,1 6,0 7, ,6 6,7 7,0 6, ,6 6,7 8,1 6, ,4 6,2 6,8 6, ,2 6,1 6,3 8, ,5 5,6 5,9 6, ,6 5,2 5,3 5, ,5 2,6 4,6 5,2-53-

54 ,4 2,9 3,6 4, ,2 1,6 1,7 2, ,6 0,8 1,3 2,0 Együtt ,0 100,0 100,0 100,0 54 Foglalkoztatáshoz kapcsolódó adatok elemzése (munkanélküliség, pályakezdők helyzete, munkaerő-kereslet alakulása) A megyei munkanélküliségi adatok lényegesen jobbak az országos átlagnál (2-3 százalék ponttal). A éves korosztályon belül a 25 év alattiak helyzete problémás, az alapfokú végzettségűek körében különösen. A KEM i helyzetet a 3. ábra mutatja -54-

55 55 A nyilvántartott álláskeresők főbb jellemzői (KOMAL KSH) Ebből Időpont Nyilvántartott álláskeresők nő pályakezdő 25 éven aluli Bejelentett betöltetlen álláshely Száma március június szeptember december március június szeptember december Előző év azonos időpontja = 100, március 94,1 97,1 104,3 96,4 115,1 június 92,1 93,9 132,4 95,5 70,4 szeptember 97,6 98,9 154,0 114,7 76,7 december 110,0 109,1 161,0 128,8 84,7-55-

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Bács-Kiskun Ügyiratszám: 00017/13-MFKK MFKB Ügyintéző: Gaál Bernadett Ügyintéző telefonszáma: 76/ 501-519, 70/ 933-4792 A Bács-Kiskun Megyei fejlesztési

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Vas megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Vas megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás nélkül

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel Heves megye

Javaslattétel Heves megye A Kormány 2014/2015. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Iskolai rendszerű képzési idő. 2 év N

Iskolai rendszerű képzési idő. 2 év N 1. Abroncsgyártó 3 év N 2. Ács 3 év T IGEN 3. Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 1 év N - 4. Államháztartási mérlegképes könyvelő 1 év N - 5. Államháztartási ügyintéző 2 év K 40 6. Állattartó szakmunkás

Részletesebben

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet A rendelet egyes részei eltérő időpontban lépnek hatályba. Jelölésük: fekete színnel: a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba (2016.03.04.). piros színnel: Az 1. (2) bekezdése, az 5. (4) bekezdése,

Részletesebben

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes ek, valamint a Miniszterelnökséget

Részletesebben

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről

Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről Helyszín: Eger, Faiskola u. 15. (HKIK Elnöki tárgyaló) Időpont: 2015. március 26. csütörtök 14 00 Napirendi pontok:

Részletesebben

Bács-Kiskun megye. 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó

Bács-Kiskun megye. 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma Zala megye 34-543-01 Abroncsgyártó Támogatásra nem javasolt Zala megye 34-582-01 Ács Támogatásra javasolt Zala megye 51-481-01 Adatbázis kezelő Támogatásra nem

Részletesebben

Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések

Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések Szint Tanulmányi terület Sorszám Megnevezés 34 582 01 Ács 54 344 04 Államháztartási ügyintéző 55 723 01 Ápoló 34 543 02 Asztalos 54 525 02 Autószerelő 35 521

Részletesebben

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám kívüli felelős miniszter 4 34 543 01 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 960-1440 óra 400-600 óra szakértői javaslat 5 55 344 01 Adótanácsadó 15 XXIV - 280-420 óra változatlan pü T, adópolitikáért felelős miniszter

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron megye 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi

Részletesebben

Nógrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó

Nógrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő

Részletesebben

Duális szakképzés. Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal. Nyíregyháza, 2016. március 01.

Duális szakképzés. Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal. Nyíregyháza, 2016. március 01. Duális szakképzés Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal Nyíregyháza, 2016. március 01. 2015.07.01. 44 szakképzési centrum jött létre az országban, megyénkben három: Nyíregyházán,

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

szakképesítés megnevezése ágazat tagintézmény neve tagintézmény címe telefon 1 telefon 2 Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát

szakképesítés megnevezése ágazat tagintézmény neve tagintézmény címe telefon 1 telefon 2 Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát 1 54 525 01 Autói műszerész XXII. Közlekedésgépész 1_1 54 525 01 Autói műszerész XXII. Közlekedésgépész 2 54 525 02 Autószerelő XXII. Közlekedésgépész 2_1 54 525 02 Autószerelő XXII. Közlekedésgépész 2_2

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Komárom-Esztergom megye

Komárom-Esztergom megye 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35

Részletesebben

Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési

Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Ügyiratszám:0003/16-MFK Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési stratégia a 2015. évi jogszabályváltozások alapján felülvizsgált változat Bács-Kiskun

Részletesebben

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet Hatály: 2016.I.1. - 2016.VIII.30. 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák

Részletesebben

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Vas megye

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Vas megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás nélkül

Részletesebben

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zalaegerszeg, 2013. július 25. A Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési koncepciót készítette: Nagy Zoltán MFKB elnök Mérksz Andor szakértő Gombos Béla program

Részletesebben

2. (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

2. (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. A Kormány 240/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelete a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történõ elszámolásánál figyelembe vehetõ gyakorlati képzési normatívák mértékérõl és

Részletesebben

Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő

Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Bács-Kiskun 34-543-01 Abroncsgyártó Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 34-582-01 Ács Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 51-481-01 Adatbázis kezelő Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 55-344-01

Részletesebben

6. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 7. Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

6. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 7. Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 89951 A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító

Részletesebben

Bács-Kiskun 55-344-02 Államháztartási mérlegképes könyvelő Támogatásra nem javasolt mfkb

Bács-Kiskun 55-344-02 Államháztartási mérlegképes könyvelő Támogatásra nem javasolt mfkb Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Bács-Kiskun 34-543-01 Abroncsgyártó Bács-Kiskun 34-582-01 Ács Bács-Kiskun 51-481-01 Adatbázis kezelő Bács-Kiskun

Részletesebben

KERESZTFÉLÉVES FELNŐTTOKTATÁS 2015/16. TANÉV

KERESZTFÉLÉVES FELNŐTTOKTATÁS 2015/16. TANÉV KERESZTFÉLÉVES FELNŐTTOKTATÁS 2015/16. TANÉV Tájékoztatjuk a felnőttoktatás keretében megszerezhető szakképesítések iránt érdeklődőket, hogy a 2015/2016. tanévben, február első hetében induló keresztféléves

Részletesebben

Szakképesítés megnevezése

Szakképesítés megnevezése Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattev ő 34-543-01 Abroncsgyártó 34-582-01 Ács 51-481-01 Adatbázis kezelő 55-344-01 Adótanácsadó 55-621-01 55-344-02 Agrár

Részletesebben

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698 KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HÍRLEVELE OM AZONOSÍTÓ: 203041 A RÉGIÓ SZAKKÉPZŐ CENTRUMA MINDENKI NÁLUNK TANUL! 2015. 2. SZÁM 6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000

Részletesebben

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2013 / 2014. TANÉVRE VONATKOZÓAN 1 Bevezető gondolatok Vas megye 8. osztályos

Részletesebben

Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2013/2014. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról

Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2013/2014. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2013/2014. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról GIMNÁZIUMOK 2013/2014 tanévre meghirdetett osztályok, szakok CELLDÖMÖLK osztályok / Berzseny

Részletesebben

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. a) pontjában kapott

Részletesebben

18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet

18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet 18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról

Részletesebben

54 720 01Egészségügyi asszisztens. 54 720 02 Fogászati asszisztens

54 720 01Egészségügyi asszisztens. 54 720 02 Fogászati asszisztens I. Egészségügy II. Egészségügyi technika III. Szociális Ágazat Javasolt szint Szakmai érettségivel egy időben szerezhető, javasolt szakképesítés 1. évfolyam végén szerezhető (szak)technikusi szintű szakképesítés

Részletesebben

Egri-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Egri-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Szakma megnevezése OKJ szám Egri-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Azonosító szám Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés, ráépülés) Beiskolázási létszám mértéke 2012/2013 Általános ápoló

Részletesebben

Észak- magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. évi általános döntéstábla - Kiemelten támogatott kategória

Észak- magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. évi általános döntéstábla - Kiemelten támogatott kategória - Kiemelten támogatott kategória Szakma megnevezése OKJ szám Azonosító szám (egyes_esetekben_részszakképesítés, ráépülés) Ács, állványozó 33 582 01 1 0 0 0 KT* Általános ápoló 54 723 01 0 0 1 0 54 01 Ápoló

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megyei összesítés

Győr-Moson-Sopron megyei összesítés Szándékfelmérés 2013. december Győr-Moson-Sopron megyei összesítés GIMNÁZIUMOK GYŐR I Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium 4 évfolyamos

Részletesebben

FEDőLAP. (mellékelve)

FEDőLAP. (mellékelve) FEDőLAP (mellékelve) Milyen szakmát válasszak? Szakiskolai szakmaválasztást támogató tájékoztató füzet Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, 2009. november 2 Milyen szakmát válasszak? 2009 A Magyar

Részletesebben

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. )

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) ALAPÍTÓ OKIRATA Érvényes: 2013. év szeptember hó 01. napjától 1. Intézmény neve: MIOK József Nádor Gimnázium és

Részletesebben

A Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola szakmai munkájának, múltjának rövid bemutatása

A Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola szakmai munkájának, múltjának rövid bemutatása A Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és szakmai munkájának, múltjának rövid bemutatása Intézményünk áttekinthető történeti ábrája az alábbi: Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és,

Részletesebben

Az MFKB-k feladatai és tevékenysége 2014

Az MFKB-k feladatai és tevékenysége 2014 Az MFKB-k feladatai és tevékenysége 2014 Az MFKB-k feladatai és tevékenysége 2014 Felelős kiadó: Dunai Péter Lektor: Dr. Szilágyi János Szerkesztő: Nagyné Varga Katalin Témavezető: Köpeczi-Bócz Attila

Részletesebben

A Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakképző és Általános Iskolájában. Krämmer Erika

A Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakképző és Általános Iskolájában. Krämmer Erika A Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakképző és Általános Iskolájában Krämmer Erika Minden technika művészetté nemesedik a tudás legmagasabb fokán. (Tápai Antal Móra Ferenchez) Szakközépiskolai

Részletesebben

Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés, ráépülés)

Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés, ráépülés) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság "irány-arány" döntése 11. szeptember 23. szakmacsoport Szakma megnevezése OKJ szám Azonosító szám Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés,

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015.

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Mellékletek, 2015. V. Melléklet: A munkaerő-piaci kereslet és kínálat előrejelzése, az irány-arány döntés megalapozása 1. v. 2015. 06. 03. 2 Tartalom 1.

Részletesebben

1. számú melléklet a 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez

1. számú melléklet a 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez 1. számú melléklet a 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe utalt azon szakképesítések felsorolása, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: KLIK Kaposvári Tankerülete OM azonosító: 01178 Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Részletesebben

Tájékoztató az 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelettel módosult Országos Képzési Jegyzék iskolai rendszerű képzéseket érintő legfontosabb változásairól

Tájékoztató az 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelettel módosult Országos Képzési Jegyzék iskolai rendszerű képzéseket érintő legfontosabb változásairól Tájékoztató az 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelettel módosult Országos Képzési Jegyzék iskolai rendszerű képzéseket érintő legfontosabb változásairól Az OKJ változások bevezetésének időpontja 2016. szeptember

Részletesebben

a 25/26-os tanévre 1968 Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 2500 Esztergom, Szent István tér 7-9. 008 Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 2500 Esztergom, Szent István

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Csongrád megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Csongrád megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Csongrád megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről

Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről Előterjesztő: Tóth Béla Ózdi Szakképzési Centrum főigazgató T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről Tisztelt Közgyűlés! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek 0 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Mellékletek A Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság által 2013. július 8-án elfogadott, végleges változat 1 Tartalomjegyzék I. Összehasonlító

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Heves megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Heves megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Heves megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola,Speciális Szakiskola és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG

CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG CSONGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013. március 26. Tartalomjegyzék I. A Csongrád megyei szakképzés-fejlesztési koncepció célja 3 II. Helyzetelemzés

Részletesebben

A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja

A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja VIII. kötet SZAKMAI PROGRAM TARTALOM Szakképzés szervezése...

Részletesebben

MEGFELELTETÉS AZ ISCO-08 ÉS A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERE KÖZÖTT

MEGFELELTETÉS AZ ISCO-08 ÉS A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERE KÖZÖTT MEGFELELTETÉS AZ ISCO-08 ÉS A NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERE KÖZÖTT ISCO-08 1111 Törvényhozók 1110 Törvényhozó, miniszter, államtitkár 1111 Törvényhozók 1122 Helyi önkormányzat választott vezetője 1112 Országos

Részletesebben

A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERES JEGYZÉKE

A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERES JEGYZÉKE 1. melléklet A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERES JEGYZÉKE 1 GAZDASÁGI, IGAZGATÁSI, ÉRDEK-KÉPVISELETI VEZETŐK, TÖRVÉNYHOZÓK 11 Törvényhozók, igazgatási és érdek-képviseleti vezetők 111 Törvényhozók, miniszterek,

Részletesebben

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum szerepe a duális képzésben 2015.10.30. Böröcz Csaba szakmai igazgató-helyettes

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum szerepe a duális képzésben 2015.10.30. Böröcz Csaba szakmai igazgató-helyettes A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum szerepe a duális képzésben Böröcz Csaba szakmai igazgató-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium alapító Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal középirányító hatóság

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Jász-Nagykun-Szolnok megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Jász-Nagykun-Szolnok megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Jász-Nagykun-Szolnok megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után

Részletesebben

Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr

Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr Helyszín: Krúdy Gyula Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Cím: 9024 Győr, Örkény I. út 8-10. Időpont:

Részletesebben

https://w3.kir.hu/kifir_tagkod/print_taglista.asp?master=0

https://w3.kir.hu/kifir_tagkod/print_taglista.asp?master=0 1. oldal, összesen: 8 oldal Középfokú Iskolák Felvételi Információs Rendszere (KIFIR) Tanulmányi területek listája Ez a dokumentum a feladatellátási hely tanulmányi területeit tartalmazza, melyet NEM kell

Részletesebben

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1 Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat (Alapdokumentuma) szerint... 5 1.2 Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskola Módosításokkal egybeszerkesztett PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Székesfehérvár, 2016. február 22. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. BEVEZETŐ... 4 2. PREAMBULUM... 7 3. IGAZGATÓI BEVEZETŐ...

Részletesebben

Társulás társulási Megállapodásának és Alapító okiratának módosítása

Társulás társulási Megállapodásának és Alapító okiratának módosítása Kivonat a Megyei Közgyűlés 2008. október 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 123/2008. (X. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás és a Sajó-menti

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013. MÁRCIUS Jóváhagyta: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság... Bihall Tamás elnök

Részletesebben

Középfokú oktatási intézmények 2008/2009. évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet

Középfokú oktatási intézmények 2008/2009. évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet Középfokú oktatási intézmények 008/009. évi beiskolázási terve. sz. melléklet 9. évfolyam Szakképző évfolyam Intézmény neve kilépő osztály belépő osztály ialitás, szakmai orientáció képzés típusa képzési

Részletesebben

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990)

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990) Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990) Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola Ózd, Petőfi út 20. Az iskola Ózd város és térsége közoktatásában és szakképzésében meghatározó szerepet tölt be. Az Ózdi Bródy

Részletesebben

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése 2017/2018. tanév beiskolázási engedély Szakgimnázum 2017/2018. tanévben indítani engedélyezett SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI képzés 9. évfolyamon - ágazat Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek)

Részletesebben

Mit kínálunk 2017/2018-ra?

Mit kínálunk 2017/2018-ra? Mit kínálunk 2017/2018-ra? Tervezett 9. osztályok száma: 53 db. Meghirdetett helyek száma: 1.517. 7 szakgimnázium: 20 ágazat 25 osztály 6 szakközépiskola: 10 szakmacsoport 20 osztály 1 szakiskola: 4 szakmacsoport

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Az intézmény közzétételi lista szerinti adatai a köznevelési információs rendszerben:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Az intézmény közzétételi lista szerinti adatai a köznevelési információs rendszerben: KÖZZÉTÉTELI LISTA Intézmény neve: Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 16. OM azonosítója: 037671 Fenti intézmény a köznevelési információs

Részletesebben

Békés megye szakképzés fejlesztési koncepciója

Békés megye szakképzés fejlesztési koncepciója Békés megye szakképzés fejlesztési koncepciója Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 A szakképzés-fejlesztési koncepció meghatározása... 5 A szakképzés-fejlesztési koncepció készítésének előzménye...

Részletesebben

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 6-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 3/2009. (IX. 6.) sz. határozata*

Részletesebben

Tervezett szakképesítés / szakképesítés-ráépülés OKJ száma (xx_xxx_xx) Közlekedés Közlekedés

Tervezett szakképesítés / szakképesítés-ráépülés OKJ száma (xx_xxx_xx) Közlekedés Közlekedés Autói műszerész Autótechnikus Autótechnikus 54 525 01 13. Közlekedés 55 525 01 13. Közlekedés 55 525 01 13. Közlekedés Közlekedésgépész Közlekedésgépész Közlekedésgépész Közlekedésgépész Közlekedésgépész

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Széchenyi István Szakképző Iskola Az 5.10. pontja szerint a támogatás kedvezményezettje; illetve az ott oktatott szakmák az 1. sz. mellékletben az iskolánál felsoroltak.

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztatója

Pályaválasztási tájékoztatója A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási tájékoztatója a megye középfokú intézményeiről, általános iskolai tanulók részére 2016/2017. tanév Bevezető Kedves Pályaválasztó Tanulók!

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

A szakképesítés/szakképesítéselágazás/szakképesítés-ráépülés. megnevezése

A szakképesítés/szakképesítéselágazás/szakképesítés-ráépülés. megnevezése Azonosító szám A szakképesítés/szakképesítéselágazás/szakképesítés-ráépülés megnevezése A szakképesítés (gyűjtő) megnevezése A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök 52 863 01 1 0 0 0 00

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. SZ.: V. 346-4612011. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: dr. Urbán-Zsilák K., Tarné dr. Malatyinszki A. t Nagy Árpád Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A PÁPAI SZC GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015/2016. tanévtől 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. június 26. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 70/2008. (VI. 26.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2011. szeptember 20. Azonosító szám azonosító száma Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Szakképesítés megnevezése.

2011. szeptember 20. Azonosító szám azonosító száma Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Szakképesítés megnevezése. tanulmány alap rész Kzárólag skolarendszerben éves Az Észak-alföld Regonáls Fejlesztés és Képzés Bzottság 2012/201-as tanévre hozott a szakképzés regonáls szükségleteről Észak-alföld Regonáls Fejlesztés

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév A szakképzésről szóló, 2011. évi CLXXXVII. törvény változását követően 2015. július 1-én megalakultak a Szakképzési Centrumok. A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter rendelete. a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési részek alóli mentesség szabályairól

A szociális és munkaügyi miniszter rendelete. a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési részek alóli mentesség szabályairól MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám:2991-0/2010. A szociális és munkaügyi miniszter rendelete a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Veszprém megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Veszprém megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Veszprém megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

Technikusi képesítések besorolása képzési területekre

Technikusi képesítések besorolása képzési területekre Technikusi képesítések besorolása képzési területekre Technikusi szakképesítés Szakmacsoport Képzési terület 1 Képzési terület 2 Képzési terület 3 acél- és fémszerkezeti technikus gépészet acélszerkezet

Részletesebben

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: VI-209/3096/2012. sz. határozat Tárgy : Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IV-118/2774/2012.sz.határozatának

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenysége a megye szakképzésének szervezésében. 2009. szeptember 10.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenysége a megye szakképzésének szervezésében. 2009. szeptember 10. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenysége a megye szakképzésének szervezésében 2009. szeptember 10. 1 A kamara közjogi feladatai A gyakorlati képzőhelyek nyilvántartása, felügyelete

Részletesebben