Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219"

Átírás

1 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár március 27.

2 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM BEVEZETÉS Az iskola feladatköre Az intézmény tevékenységei Iskolánk története Az intézmény hagyományai Névadóhoz kapcsolódóan Diák önkormányzati tevékenységhez kapcsolódóan Rendezvények, megemlékezése Ünnepi rendezvénye Emblémák, összetartozást erősítő külső formák Személyi feltételek Nevelő-oktató munkát segítő eözök, felszerelések AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Képzési típusok Szakközépiskola Szakiskola Képzési szakaszok Végzettségek, vizsgakövetelmények Átjárhatóság AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA Az alapfeladatok prioritási rendje A szakiskolai képzésben Szakközépiskolai képzésben A 2 illetve 3 éves szakközépiskolai képzésben Technikus képzésben és az érettségire épülő szakmai képzésben 4.2 Az iskola általános nevelési - oktatási céljai A nevelési értékrendszer alapelvei A tanulókkal szemben támasztott követelményrendszer A tantestülettel szemben támasztott követelményrendszer 5. KÖZÖSSÉGGEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: Az órán kívüli szabadidős tevékenység főbb formái: Diák önkormányzati tevékenység 20

3 3 6. SZEMÉLYISÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATOK A tanulók személyiségfejlesztésével kapcsolatos területek Értelmi, erkölcsi nevelés Erkölcsi nevelés Közösségi, társas kapcsolatokra felkészítő és családi életre nevelés A tanulók érzelmi /emocionális/ és esztétikai nevelése A tanulók akarati nevelése A tanulók nemzeti nevelése A tanulók állampolgári nevelése A tanulók munkára nevelése A tanulók testi nevelése 6.2 Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok TEHETSÉGGONDOZÁS FELZÁRKÓZTATÁS IFJÚSÁGVÉDELEM Éves feladatok meghatározása A védőnő feladatai A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA Célok és feladatok Fejlesztési követelmények Értékek közvetítése Az egészségnevelési értékek a tantervben: Tevékenységi formák Rendszeres egészségneveléssel kapcsolatos feladatok Végrehajtás színterei AZ ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA A környezeti nevelés célja A környezeti nevelés tartalmi megvalósítása Tanórán kívüli környezeti nevelés színterei Diákönkormányzat szerepe az iskola környezeti nevelési programjában A SZÜLŐ, TANULÓ ÉS A PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI FELADATOK A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGA, ALKALMASSÁGI VIZSGA A tanulmányok alatti helyi vizsgák Vizsgaidőszakok Vizsgák lebonyolítása A vizsgák követelményrendszere A vizsgázás módja 32

4 4 16. A TANULÓI FELVÉTEL, ÁTVÉTEL Tanulók felvétele 9. évfolyamra Tanulók átvétele 33 II. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 34 AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TANTÁRGYAK ÉS ÓRASZÁMOK 1.1 SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS Tantárgyi rendszer és óraszámok szeptembertől Szakközépiskolai óraterv szeptember 1-től Tantárgyi rendszer és óraszámok Szakképzési utáni érettségi óraszámok (11. évfolyam) SZAKISKOLAI KÉPZÉS Szakiskolai óraterv szeptember 1-től Közismereti, közéleti és életvezetési program a szakiskolai évfolyamon Előrehozott szakképzés közismereti óraszámai Tankönyvek, segédletek, szemléltető eözök Tankönyvek kiválasztásának általános és speciális szempontjai Taneöz kiválasztás Szakképzési szakasz területén az elméleti oktatásban kiemelt feladat Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei Az iskolai beszámoltatás, értékelés Az otthoni felkészüléshez előirt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Azon tananyagok, tantárgyak köre, amelyekből a tanuló teljesítményét nem kell értékelni A tanulók értékelése, minősítése Oktatási - képzési folyamat Neveltségi szint Általános értékelési szempontok Az értékelés formái Minősítési rendszer A tanuló magatartásának értékelése A tanuló szorgalmának értékelése A középszintű érettségi vizsga témakörei A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek. 46

5 5 III. AZ ISKOLA SZAKMAI PROGRAMJA Autóelektronikai műszerész Autószerelő 48 OKJ (2012) 1.5 Autótechnikus Járműfényező Karosszérialakatos Karosszérialakatos Járműfényező Gépi forgácsoló szakképesítés Szerszámkészítő szakképesítés Szerszámkészítő szakképesítés Géplakatos szakképesítés Ipari gépész Hegesztő szakképesítés Szerkezetlakatos szakképesítés CNC Gépkezelő 90

6 6 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM 1. BEVEZETÉS A pedagógiai program a közoktatásról szóló hatályos törvények, rendeletek alapján a helyi tantervekkel egységben rögzíti a Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégiumban folyó nevelőmunka legfontosabb mutatóit. Az iskola pedagógiai programja figyelembe veszi a város társadalmi és gazdasági adottságait, a vonzáskörzetébe tartozó ipari régió fejlődési tendenciáit, szakember igényét. A város gazdasági ágazati szerkezetében meghatározó súlyú az ipar. A termelés a feldolgozóiparban koncentrálódik, ezen belül a gépiparban foglalkoztatottak az ipari termelés döntő részét állítják elő. Iskolánk a gépészeti és közlekedés szakmacsoporthoz tartozó szakközépiskolai és szakiskolai képzésével a munkaerőpiac igényeihez igazodó, rugalmas iskolaszerkezetben, az OKJ követelményei szerint alakítja ki képzési rendszerét. Az iskolaszerkezet biztosítja a széles körű átjárhatóságot, a magasabb szintű továbblépés lehetőségét, így minden tanulónk számára biztosított a legoptimálisabb képzési folyamat kiválasztása. Az OKJ szerinti szakképzési rendszer megvalósításával elérhető, hogy az iskola működése megfeleljen a kor kihívásainak, a régió elvárásainak. A többcélú intézmény, az összetett iskola, a tanműhely és a kollégium komplex rendszere egymást erősítve segíti a nevelő- oktató munkát. Az iskola feladatköre Az iskola belépési lehetőséget biztosít az általános iskola elvégzése után, illetve16 és 18 éves kortól a különböző képzési szakterületekre, amennyiben a jelentkező rendelkezik a belépéshez szükséges előképzettséggel illetve egészségügyi alkalmassággal. Tanulóink jelentős része olyan 8 általánost végzett fiatal, aki tanulmányai során nem jutott túl sok sikerélményhez. A szakközépiskolai képzésben többségében közepes és jó rendű, míg a szakképzésben közepes és az alatti tanulmányi eredmények jellemzőek.

7 7 A szakiskolai tagozaton végzett növendékeink többsége elhelyezkedik a munkaerőpiacon, vagy a szakmai vizsgák után középfokon folytatják tanulmányaikat és érettségi vizsgát tesznek. Szakközépiskolai tanulóink érettségi után bekapcsolódhatnak a szakképzésbe, vagy felsőfokú intézménybe tanulhatnak tovább. Iskolánk tevékenységének kiemelkedő erénye a képzés szakmai sokszínűsége mellett azok a választási lehetőségek, amelyekkel biztosítjuk a különböző életkorú és képességű tanulók számára is a zsákutcamentes továbbhaladás lehetőségét. Ennek alapja: a szakmai sokszínűség mobilitás nyitottság a képességeknek megfelelő végzettség, kilépési lehetőségek. Az intézmény tevékenységei Az iskola szakmai alapdokumentumában foglalt OKJ-s szakmák mellett: a középiskolai évfolyamokon: általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú tanulmányok megkezdésére, a munkába állásra, a szakképzési évfolyamokon szakmai vizsgára felkészítő nevelés-oktatás, képzés folytatása nappali rendszerben felnőttoktatás esti és levelező munkarend szerint a szakképzés területén: különböző szakképesítések megszerzésének lehetősége sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása a munkaadói igények alapján felnőtt továbbképzés kollégiumi ellátás. Iskolánk története szeptember 5-én ünnepélyes keretek között adták át az intézményt. A négyszintes épületben 19 tanterem, tágas aulák, könyvtár, tornaterem, sportudvar, kollégiumi szárny és iskolai tanműhely várta az első tanulókat, összesen 1727 főt. Az 1970/71-es tanév alkalmazotti létszáma 5 vezetőből, 31 tanárból, 48 szakoktatóból, 3 kollégiumi nevelőből és 27 gazdasági dolgozóból állt. 17 szakmában 60 szakmai csoportban 57 osztály indult, az átlagos osztálylétszám 29 fő volt.

8 8 A tanított szakmák között a mai napig megtalálhatók az elmélet-igényesebb és a manuális készséget jobban igénylő szakmák. Nagy előrelépést jelentett 1972-ben a tanműhelyi mérőterem átadása, amely a kor technikai követelményeinek jól megfelelt. Mivel a tanműhely kapacitása nem bírta el az egy műszakos oktatást hat napos munkahéten belül két műszakban, három-három nap elméleti és gyakorlati oktatás volt. Az első éves tanulók alapképzése az iskolai tanműhelyben folyt, mérés, reszelés, hántolás, menetfúrás és egyéb gyakorlati feladatokkal. A műveletek elsajátítása során a produktív tevékenység dominált. Az elkészített munkadarabokat a kereskedelemben is értékesítették. A másodéves tanulók üzemi tanműhelyekbe kerültek. Hét nagyüzem vállalta az 1320 tanuló gyakorlati oktatását, a KÖFÉM, a Járműjavító, a FÁÉV, az Ikarus, a Videoton, a SZIM és a MÁV Fűtőház. A harmadéves tanulók többsége nagyüzemi munkahelyekre került, így közvetlen kapcsolat alakulhatott ki a gyári környezettel. Kedvező változást hozott az 1973-as tanév, ekkor kezdte meg működését a Szakmunkások Esti Szakközépiskolája tól 1979-ig 337 fő tett sikeres érettségi vizsgát őszétől került bevezetésre az egységes szakképzés és a magasabb általános és szakmai tudást biztosító szakközépiskolai tagozat tavaszán vette fel az iskola Váci Mihály nevét szeptemberétől bevezetésre került az 5 napos munkahét és a kéthetes tanítási ciklus. Egy hét elméleti, egy hét gyakorlati oktatás keretében folyt a tanítás. Tovább bővült a szakközépiskolai képzés, a gépgyártás technológia mellé a mechanikai műszerész és a szerszámkészítő szakmákkal től a technikus képzéssel bővült az iskola oktatási profilja as tanévben indult iskolánkban az intenzív tagozat, ezzel lehetővé vált a már szakmával rendelkezők számára, hogy két év alatt leérettségizzenek.

9 ös tanévtől kísérleti jelleggel bevezetésre került a 2+2-es rendszerű képzés, melynek keretén belül két évig közismereti és alapozó tantárgyakat, majd két évig csak gyakorlatot és szakmai tantárgyakat tanultak a diákok től a közlekedési szakmák képzése is iskolánkban történik, az Ybl Miklós Szakközépiskola megszűnése miatt. Az évek során az iskola technikai felszereltsége jelentősen fejlődött. Korszerű számítógéppark, jól felszerelt tanműhely, ahol szakmai alapképzésre alkalmas műhelyek, hagyományos- és CNC maró és esztergagépek, anyagvizsgáló laboratórium, festő, hegesztő és diagnosztikai műhely segíti a legkorszerűbb gyakorlati ismeretek elsajátítását. Így az iskola oktatási eözrendszerével lépést tart a gazdaság által megfogalmazott és elvárt követelményekkel szeptember 1.-től az intézmény neve: Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium, szeptembertől Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium. A 2001-es tanévtől az intenzív tagozat dolgozók gimnáziuma nappali oktatás munkarendje szerinti 3 éves tagozattá alakult, majd 2004-től 3 éves informatika és idegen nyelv irányultságú szakközépiskolai tagozattá vált szeptembertől a szakképzés utáni érettségi 2 év után szerezhető meg szeptember 1-től iskolánk a Gróf Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK ) Kht. Tagintézményeként működik. Az intézmény hagyományai Az iskola folyamatosan ápolni kívánja az alapítása óta kialakult hagyományokat, törekszik azok megújítására és újak bevezetésére Névadóhoz kapcsolódóan minden évben iskolai ünnepség keretében megemlékezünk Váci Mihály költőről, életútjáról az iskola legkiválóbb diákjának és tanárának évente a kuratórium Váci emlékplakettet adományoz a magyar nyelv és irodalom tantárgy keretében a tanulókkal megismertetjük névadónk irodalmi, esztétikai munkásságát.

10 Diák önkormányzati tevékenységhez kapcsolódóan évente rendezünk iskolai diáknapot, amelynek részét képezik a tantárgyi versenyek, kulturális, szakköri, sport bemutatók, közösségi tevékenységek évfolyamokat összefogó szabadidős programok szervezése, kirándulás, karácsonyi megemlékezés, sportvetélkedők, házi bajnokságok, szivaravató Rendezvények, megemlékezések az aktuális tanévre eső országos és városi évfordulókról osztályközösségi, iskolai szintű megemlékezéseket tartunk, figyelembe véve az iskola célkitűzéseit, hagyományait szalagavató ünnepség pályaválasztási rendezvények, nyíltnap Ünnepi rendezvények tanévnyitó ünnepély Október 23. Szalagavató Március 15. névadó ünnepség ballagás tanévzáró ünnepély Emblémák, összetartozást erősítő külső formák iskolajelvény iskolacímer iskolazászló emléktábla büeségeink, fényképtabló öltöny, fehér blúz, sötét szoknya mesterlevél, díszoklevél kiváló tanulmányi eredményért oklevél kiváló sport tevékenységért oklevél kiemelkedő közösségi tevékenységért oklevél címeres ballagási tarisznya Honti János Alapítvány oklevél Váci Emlékplakett.

11 11 Személyi feltételek A pedagógiai programban meghatározottak teljesítésének megvalósulását az intézmény személyi állománya biztosítja, a törvényekben előírt alkalmazási feltételeknek megfelelően. Folyamatos, tervszerű a humán erőforrás fejlesztése, a módszertani, szakmai képzési lehetőségek kihasználásával és a pedagógus- továbbképzési rendszer kínálta lehetőségek figyelembevételével. Így biztosított a tanítás, oktatás, nevelés színvonalának folyamatos emelése. 2 NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK Az iskolai oktatás-képzés megvalósításának alapja az intézmény épületegysége és eözállománya. Iskolánk ha területen fekszik, az épület hasznos alapterülete: 6737 négyzetméter. Az iskola eözállománya, felszereltsége megfelel a törvényi előírásoknak. Az oktatást, képzést segítő kísérleti és bemutató eözök, transzparensek, szoftverek, a modern eözállomány folyamatos bővítésének lehetősége a korszerű iskolai oktatás elengedhetetlen feltétele. 3 AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Képzési típusok Szakközépiskola Általánosan képző középiskola alsó / évfolyam / ciklusa, amelynek fő feladata, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a társadalmi és természettudományos általános műveltség megszilárdítását. A tagozat tantervi rendszere, követelményrendszere és követelményszintje a Kerettantervre épül, a NAT kulcskompetenciák beépítésével. A Kerettanterv és a helyi tanterv által biztosított bizonyos mértékű rugalmasság lehetővé teszi, hogy ebben az életszakaszban a tanulók szakmaiorientációt kapjanak, az intézmény által biztosított gépészet és közlekedés szakmacsoportban. A középiskola felső szakasza / évfolyam /, amelynek alapvető funkciója a társadalmi és természettudományos ismeretek elmélyültebb és teljesebb közvetítése, ezzel a tanulók felkészítése a kétszintű érettségi vizsga követelményeinek teljesítésére, felsőfokú tanulmányok folytatására. Ennek a szakasznak jelentős szerepe van a gyakorlatban alkalmazható szakmai ismeretek elsajátításában is. A középiskola felső szakaszának ezért lényeges feladata, hogy a felsőfokon tovább nem tanuló fiatalok pályaválasztását és a munkavállalását differenciált szakképzés biztosításával segítse elő.

12 12 Az informatika és nyelvi irányultságú 3 éves szakközépiskolai tagozaton évfolyamon a 2 éves szakképzés utáni szakközépiskolai tagozaton évfolyamon valósul meg a középiskola két szakasza. A 2 éves képzésre a szakmunkásvizsga letételét követően lehet jelentkezni. A szakiránynak megfelelően képző felső középfokú képzés az Országos Képzési Jegyzék bemeneti szintje szerinti a évfolyamon valósul meg. Célja, a 12. osztály elvégzéséhez, érettségihez kötött szakma, illetve a technikus képesítés megszerzése. Az érettségire épülő szakképzés az intézmény valamennyi szakirányú profiljában az OKJ szerinti beiskolázással történik. Szakiskola Az általános iskola befejezése után a évfolyamokon a kerettanterv alapján folyik az oktatás, gépészet és közlekedés szakmacsoportnak megfelelően. Felmenőben az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott feltételek alapján történő beiskolázással, a szakképzési évfolyamokon van szakiskolai képzés. A választható szakmák indítása a mindenkori munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeknek megfelelően és az MFKB ajánlásait figyelembe véve történik. Az iskolánkban indítható szakmai képzéseket a szakmai alapdokumentum rögzíti. Képzési szakaszok szeptember 1.-től folyamatos hangsúlyeltolódás következett be a képzés tartalmi szerkezetében, aminek kiemelt célja a Kerettantervre épülő, általános műveltséget megalapozó alapműveltségi vizsgára, érettségi vizsgára és a különböző OKJ szerint megvalósuló szakmai képzésre való áttérés fokozatos megvalósítása volt szeptember 1.-től életbe lépett az új Országos Képzési Jegyzék. A felmenő rendszerben működő osztályok képzésében az eddigi előírások kötelezőek. Szakiskolai tagozaton 2 vagy 3 év, egyes szakmákban érettségi után 1 vagy 2 év a képzési idő. Szakiskolai képzésben osztályban a Kerettantervnek, osztályban az OKJ követelményrendszerének megfelelően történik a képzés. Szakközépiskolában gépészet és közlekedés szakmacsoportban folyik a képzés a Kerettanterv alapján. Az OKJ előírásainak megfelelően szakmai képzés folyik a évfolyamon és technikus képzés a 15. évfolyamon. A nyelvi és informatikai irányultságú szakközépiskola nappali tagozatán a szakiskola 10. évfolyamának elvégzése után 3 év, a szakmai vizsga megszerzése után 2 év a képzési idő.

13 13 Végzettségek, vizsgakövetelmények A tanulmányok befejezését követő záróvizsga követelményeit, a vizsgáztatás rendjét, a megszerezhető végzettséget törvényi előírások szabályozzák. Szakiskolai tagozaton az oktatási ciklus végén a tanulók a szakmai vizsgáztatás szabályai és vizsgakövetelményei szerinti szakmai vizsgát tesznek. Szakközépiskolai tagozaton a tanulók az érettségi vizsgaszabályzat előírásai szerint 2005-től közép-illetve emelt szintű érettségi vizsgát tehetnek Az érettségi utáni szakmai vizsgára épülő technikus tagozaton 1 éves szakképzés után a fiatalok technikus minősítő vizsgát tehetnek. A 2 vagy 3 éves szakközépiskolai tagozaton a képzési szak végén a tanulók, az érettségi vizsga szabályzat követelményei szerint érettségi vizsgát tehetnek. Átjárhatóság A különböző tagozatok és szakmai képzések felvételi követelményeit beiskolázáskor az intézmény nyilvánosságra hozza. Az évfolyamokról történő továbblépés a tanulmányi követelmények teljesítése után lehetséges. 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA Az alapfeladatok prioritási rendje Az intézményben működő tagozatok összefüggő rendszert alkotnak, az alapfeladatok prioritása azonban az egyes területeken más-más hangsúlyt kap. Az iskolára általánosan jellemző prioritási sorrend: ismeretközvetítés, értékközvetítés NAT 2013 kulcskompetenciák megvalósítása személyiség- és képességfejlesztés szocializációs érték kialakítás A szakiskolai képzésben A szakiskolai évfolyamokon szakmai és közismereti, illetve csak szakmai képzés folyik. A diákok az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési követelmények alapján szakmai vizsgára készülnek fel. A szakiskolában folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás és a szakmai képzés szerves egységet alkot. Különösen nagy figyelmet fordítva a személyiségfejlesztésre, az anyanyelv igényes használatára, a tanulók érzelmi kultúrájának gazdagítására és erkölcsi tudatosságuk erősítésére. A

14 14 szakiskolai oktatás alapvető célja, hogy tanulóink képesek legyenek sikeres szakmai vizsgát tenni, majd szakmájukban elhelyezkedni úgy, hogy tudásuk, képességeik és készségeik megfeleljenek a munkába állásuk idején támasztott elvárásoknak, követelményeknek. A hatékony és motiváló tanulási módszerek elsajátítása révén növekszik képességük szakmai és más munkatevékenységek értő és alkotó megtanulására, a folyamatos fejlődésre, a szakmán belül további tanulásra, továbbképzésre és szükség esetén szakmaváltásra Szakközépiskolai képzésben A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás tovább építi, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket. A szakközépiskolában az általános és a szakmai műveltséget megalapozó, azt kiterjesztő, megerősítő és a további műveltség megszerzését elősegítő nevelő-oktató tevékenység folyik. A szakközépiskolai kerettantervekben meghatározott fejlesztési követelmények, tevékenységek és tartalmak biztosítják az általános műveltség továbbépítését, valamint a szakmai képzés megalapozását, az érettségi vizsgára és a felsőfokú tanulmányokra vagy a munkába állásra való felkészülést. A 2013/2014-es tanévtől a törvényi rendelkezések szerint a szakközépiskolai osztályokban a szakmai alapozó tantárgyaknak meg kell felelni a felmenő rendszerben meghatározott 2 éves szakképzés követelményeinek. Ennek megfelelően a szakmacsoportos alapozó tantárgyakból a tanulóknak érettségi vizsgát kell tenniük, mely alapján mentesülnek a 13. évfolyam elvégzése alól, tanulmányaikat a 14. évfolyamon folytathatják. Érvényesíti a humánus értékeket, közvetíti az egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit, testileg és lelkileg egészséges, az emberi kapcsolatokban igényes felnőtteket nevel, akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez alkalmazkodó cselekvésre A 2 illetve 3 éves szakközépiskolai képzésben Az oktatási forma feladata az általános műveltség kiterjesztése és elmélyítése, a magasabb műveltség megszerzésének megalapozása, az érettségi vizsgára és a munkába állásra, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére, illetve a szakmai vizsgákra való felkészítés. Olyan ismereteket és képességeket nyújt, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét, tekintetbe véve a tanulók élettapasztalatait és korábbi tanulmányait, rendezve és kiegészítve ezek eredményeit. Megteremti az érettségi, a középfokra alapozott szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás, a munkaerő-piacon történő előnyösebb elhelyezkedés, illetve a szakmai végzettség megszerzésének lehetőségét. A tananyag tantárgyi és tantárgyközi tartalmai, tevékenységformái közvetítik és továbbfejlesztik a kommunikációs és a tanulási képességeket, az élethosszig tartó tanulás igényeinek és az erre való képességek kifejlődésének érdekében.

15 15 Alkalmat adnak a tanulók életvitelének, társadalmi létformáiknak és a világban való tájékozottságuk továbbfejlesztésére. Lehetőséget biztosítanak korábbi iskolai kudarcaik kompenzálására. Módot nyújtanak a tanulók személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére, szocializálására Technikus képzésben és az érettségire épülő szakmai képzésben A technikus szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik az ipar területén mérnöki felkészültséget nem igénylő műszaki fejlesztő, tervező, s irányító és ellenőrző feladatok ellátására képesek. E cél elérése érdekében a képzés a tanulóknak korszerű szakmai műveltséget nyújt, valamint általános és speciális szaktudást a szakma műveléséhez, a szakmai munkatevékenység ellátásához. Megalapoz és kifejleszt a tanulókban olyan, a munkahelyeken hasznosítható szakmai tudást, amelynek birtokában képesek szakterületükön a technikai, technológiai fejlődésből adódó változó, növekvő szakmai követelményeknek eleget tenni. Fejleszti a tanulók esztétikai érzékét és a folyamatos önművelés igényét. Felkészíti a tanulókat a munkahelyi, a szakmai szervezetek munkájában való közreműködésre. Az iskolai rendszerű képzésünk, a szakmai követelmények teljesítésén túl, magában foglalja a nevelési célokat, a személyiség formálását, a szocializációs funkciókra való felkészítést is, a szakmával összefüggő társadalmi gyakorlat megismertetésével. Az iskola általános nevelési - oktatási céljai Az iskola célja, olyan korszerű általános és szakmai műveltség nyújtása / elméleti és gyakorlati ismeretekkel, jártasságokkal, készségekkel /, amelynek birtokában a fiatalok képesek lesznek a gyorsan változó elvárásokhoz alkalmazkodva megfelelő munkakört betölteni. Elengedhetetlen, hogy birtokában legyenek mindannak a tudásnak, készségnek, amelyek segítségével meg tudnak felelni az alábbi követelményeknek: kövessék a szakma folytonos változásait legyenek képesek pályát módosítani, akár több alkalommal is bővítsék, fejlesszék egyéni képességeiket legyen belső késztetésük az önképzésre törekedjenek fizikai és lelki egészségük megőrzésére fogadják el az egész életen át tartó tanulás eszméjét legyenek képesek alkalmazkodni a munkaerő piaci igényekhez tartsák fontosnak a minőségi munkavégzést

16 16 rendelkezzenek alapvető informatikai és nyelvi ismeretekkel, az európai integráció részeseiként törekedjenek az általánosan elfogadott pozitív erkölcsi normák szerint élni egyre többen kapcsolódjanak be a közép- és felsőfokú szakmai továbbképzésekbe. 4.3 A nevelési értékrendszer alapelvei Az iskola helyi nevelési értékrendszerében elsődleges nevelési célként az ön- és közösségfejlesztő magatartás és önismeret képességének kialakítását határoztuk meg. Ezek: a fegyelmezett magatartás a közösség szellemi, kulturális és természeti értékeinek védelme az empátia, tolerancia képesség fejlesztése a közösségen belüli munkamegosztás és feladatvállalás a hatékony diák önkormányzati tevékenység. Fontosnak tartjuk az önfejlesztő aktivitás igényének kialakítását, ezért az intellektuális művelődési fejlesztés lehetőségeit kiszélesítettük. Bővültek a tantárgyi tartalmak a számítástechnika, az idegen nyelvi képzés, a CNC, az automatikai, a pneumatikai ismeretek, a vállalkozási, gazdasági ismeretek, a minőségbiztosítás, a környezetvédelem területén. Diákkörök, szakkörök, iskolarádió működtetésével és a szabadidős tevékenységek tartalmas megszervezésével kívánunk hozzájárulni a tanulók képességének és személyiségének fejlesztéséhez. Az iskola nevelési értékrendszerében a nevelési folyamat irányításának módszereit az életkori sajátosságoknak megfelelően alakítottuk ki: az első évfolyamban a közvetlen nevelési módszereket preferáljuk, amelyek az iskolai szokások, hagyományok megismertetése, erős követelménytámasztás és kontroll, folyamatos ösztönzés, az elismerés, elmarasztalás formáinak bővítése, a felmenő évfolyamoknál a nevelési folyamat irányításának közvetett módszereit kívánjuk előtérbe helyezni. Alkalmazása függ a tanulók családból hozott neveltségi és intelligencia szintjétől. Működtetni kell a közösségen belül a közvélemény irányításának feltételrendszerét: információs értékelő fórumokat, perspektívákat, hagyományokat. A nevelés keretében folyamatosan törekszünk tanulóink szociálisan értékes, közösségfejlesztő és önfejlesztő magatartás és tevékenység formáinak kialakítására, megerősítésére. Hosszú távon egy konstruktív életvezetés alapjainak lerakására, megszilárdítására A tanulókkal szemben támasztott követelményrendszer Nevelés területén:

17 17 a tanulók maximálisan használják ki az intézmény ismeretátadó, személyiség és képesség-fejlesztő lehetőségeit az intézmény belső szabályozóinak megtartásával gyakorolják a közösségfejlesztő, morális magatartás - és tevékenységformákat a nevelőtestület szelektív, orientáló hatására a destruktív magatartási jelenségek csökkenjenek a pedagógiai tevékenységszabályozás járuljon hozzá, hogy a tanulókban olyan belső magatartásszabályozás alakuljon ki, amely társadalmilag és egyénileg egyaránt értékes autonóm aktivitást eredményez. A követelmények az intézmény tevékenységrendszerének gyakorlatában realizálódnak: tanulmányi, önkormányzati, diákköri, szakmai-gyakorlati munkatevékenység és a szabadidős tevékenység során. A követelményrendszer részletes leírását az alábbi dokumentumok tartalmazzák: házirend, osztályfőnöki éves munkaterv, diákönkormányzat működési szabályzata, "Váci plakett" szabályzata, a sportköri alapszabályzat, Honti- Alapítvány szabályzata. Oktatás területén: a tanulók valamennyi tagozaton maximálisan sajátítsák el a kiadott szakmai és tantárgyi követelményeket a gyakorlati képzés keretében, a későbbi munkaerő-piaci beilleedés megkönnyítése érdekében CNC, AUTO-CAD, Pro/I informatika ismeretekből a készségek magas szintű megszerzése tanulóink feleljenek meg a szakmai és vizsga követelmények elvárásainak A tantestülettel szemben támasztott követelményrendszer A pedagógusok erkölcsi és szakmai megítélésében magas követelmények élnek a társadalomban. A pedagógus pálya jellegéből következően a tanár személye példaképet jelent, ez viszont mintaértékű magatartást kíván az iskolán belül, és az iskolán kívül is. Személyiségbeli elvárások: magatartásában és külső megjelenésében legyen példamutató magatartásában vállalja a nyitottság, a befogadó készség, a tolerancia kötelezettségét, tisztelje együttműködő partnereit. Szakmai elvárások: vállalja a szakmai igényesség, továbbképzés szükségszerűségét

18 18 legyen következetes a tanulókkal szemben támasztott követelmény-rendszer számonkérésében a tanulókkal való foglalkoztatásban teljesítmény centrikus gyakorlatra törekedjen támogassa az iskola nevelésközpontú törekvéseit a nevelés folyamatában szelektív és orientáló hatásrendszert működtessen, kerülje a nevelői közömbösséget minden tanítványát érdemei, teljesítményei szerint értékeljen, a pedagógiai követelmények megtartásával, egyéni bánásmód szerint. A pedagógusok jogait és kötelességeit jogszabályok, szabályzatok, iskolai dokumentumok rögzítik. A pedagógusok jutalmazásának és minősítésének szempontjait az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 5 KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK A cél, a szociális kompetencia fejlesztése, szociális motívumok, szokások, minták, készségek és ismeretek fejlesztése. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: 1. A beiskolázott tanulók ismerjék az iskola képzési rendszerét, hagyományait, az intézmény történetét, perspektivikus lehetőségeit. 2. Az osztályközösségen belül alakuljon ki a szervezettség és a munkamegosztás. 3. Az együttműködés és az összetartozás erősítése érdekében meg kell tervezni az éves közösségi, tanórán kívüli tevékenységi rendszert. 4. Az egész iskolaközösség kohézióját erősítő iskolai rendezvények éves tervének elkészítése a munkaközösségi munkatervek alapján, amely tartalmazza: a tanulmányi versenyeket, kirándulásokat a szakköri, diákköri tevékenységeket a diáknap időpontját a szalagavató idejét a testvériskolai osztályközösségi kapcsolatok kialakítását a közös rendezvények, színház és mozi látogatások szervezését a diákéletben és környezetkultúra fejlesztésében való feladatvállalás megszervezését a könyvtári szolgáltatás lehetőségeit.

19 19 5. Összetartozást segítő jelképek, külső megjelenési formák: iskolajelvény, embléma sportversenyeken feliratos, emblémás megjelenés egységes jutalmazási oklevél rendszer ünnepélyeken egységes öltözet: a házirendben meghatározottak szerint. Közösségfejlesztő aktivitás növelése érdekében a diák önkormányzati munka folyamatos fejlesztése: a diákaktívák körének bővítése a diákmozgalmi munka pontos tervezése a DÖK szervezeti szabályzatának szükség szerinti módosítása a diák önkormányzati jogkörök törvényes működtetése. 7. Közösségi ráhatás elvének érvényesítése: osztályközösségen belül a magatartási és tanulmányi fegyelem, a tanulók egyéb tevékenységével kapcsolatos sikerek, kudarcok értékelése az osztályfőnöki órákon közvélemény alakítása, különböző tanulói nézetek, vélemények értelmezése, megvitatása, az egyéni vélemények tiszteletbenntartása, melynek fórumai az osztályfőnöki órák, sportköri, diákköri gyűlések az iskolaközösség eredményeinek, sikereinek színvonalas bemutatása iskolai ünnepségeken, diákközgyűléseken, városi, megyei rendezvényeken. 8. Az osztály közösségé válásában kiemelt szerepük van az osztályfőnököknek. 9. Közös élmények bővülése érdekében: több tartalmas tanórán kiüli tevékenységet kell szervezni, a hagyományosan bevált intézményi formák szerint. 10. A tanulók szabadidejének irányítása A tanulók szabadidejének irányítása az intézmény tanórán kívüli tevékenységének rendszerére épül. A feladat koordinálásában fő szerepet kap a diákönkormányzat vezetése, a patronáló tanárok segítségével. Az órán kívüli szabadidős tevékenység főbb formái: Tanulással összefüggő rendezvények: tanulmányi versenyek vetélkedők

20 20 diákköri rendezvények szakkörök ismeretterjesztő rendezvények közös színház és mozi látogatások könyvtárhasználat. Szervezett szabadidős tevékenységek: osztálykirándulások iskolai jutalom kirándulás iskolai diáknap megyei diáknapok sportrendezvények. Szoros kapcsolatot tartunk a város kulturális, szabadidős központjaival, rendszeresen tájékoztatjuk tanulóinkat programjaikról. Az oktatási, nevelési céljainkhoz kapcsolódó rendezvényeikre szervezőmunkát végzünk. Diák önkormányzati tevékenység Az iskolai neveléssel összefüggő célunk a diákönkormányzati tevékenység fejlesztése. A következő évek fontos feladata egy hatékony, a tanulók cselekvő aktivitására épülő diákönkormányzati koncepció megvalósítása. Az intézmény vezetése és tantestülete biztosítja a diákönkormányzati tevékenység számára a személyi és tárgyi feltételeket. A diákönkormányzat felépítése: Alapegység: az osztályközösség tagjai közül választott osztályvezetőség, reszortfelelősök közgyűlés: az osztályközösségi képviselők testülete diákönkormányzat vezetése: a közgyűlés választja a hét tagú diák önkormányzati tanácsot, az operatív feladatok megoldására bizottságokat hozhatnak létre. A diákönkormányzat fórumai: diákönkormányzati kérdésekkel foglalkozó osztályfőnöki órák a vezetés évente egyszer közgyűlésen számol be tevékenységéről évente egy alkalommal szervezett diáknap, amelyen az iskolavezetés biztosítja a diákok számára az öntevékeny, tartalmas programszervezést. A tanulók tájékoztatása, a diákönkormányzati programok hatékony szervezése érdekében a DÖK működteti az iskolatelevíziót, szerkeszti a faliújságot. A diákönkormányzat működését törvényi előírások és működési szabályzata rögzíti. Az iskolavezetés és a tantestület támogatja a diákönkormányzat tevékenységét, számít a tanulói közösség kreatív, alkotó, öntevékeny, cselekvő aktivitására.

21 21 6 SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A nevelő és oktató munka alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. A személyiségformálásban új feladatok hárulnak a pedagógusokra, hiszen a társadalmi problémák megjelentek a családi körben is és az ebből adódó hiányosságokat is pótolni, korrigálni kell az iskolában. A tanulók személyiségfejlesztésének legfontosabb színtere a tanítási-tanulási folyamatba illeedő tanítási óra. Kiemelten fontos a tanulók motiválása, a tanulói aktivitás biztosítása és a differenciálás. A tanulók személyiségfejlesztésével kapcsolatos területek: A motiválás célja, felébreszteni azokat az indítékokat, amelyek a diákokat tanulásra ösztönzik és a tanulási kedvet a tanulás végéig fenntartják. Projektoktatásnál, a tanítási órák tervezésénél és szervezésénél előtérbe kell helyezni azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedését, vagyis állandó aktivitását biztosítják. Differenciálásnál a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a diákok egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. Fontos feladat az esélyegyenlőség megteremtését célzó intézkedések következetes végrehajtása. Értelmi, erkölcsi nevelés Feladat: értelmi képességek, önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése, a tanulás tanítása. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása a tanórán és tanórákon kívül. Erkölcsi nevelés Feladat: az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása, meggyőződéssé alakítása. Közösségi, társas kapcsolatokra felkészítő és családi életre nevelés Feladat: az emberi együttélés szabályainak megismertetése. Együttműködési készség kialakítása, a társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása. Kulturált magatartás, kommunikáció elsajátítása. A tanulók érzelmi /emocionális/ és esztétikai nevelése Feladat: az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.

22 22 A tanulók akarati nevelése Feladat: önismeret, a személyiség kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, szorgalom, céltudatosság elkötelezettség kialakítása. A tanulók nemzeti nevelése Feladat: a szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismerése, megismertetése. A nemzeti hagyományok és kultúra megismertetése, az emlékek tisztelete, ápolása és megbecsülése. A hazaszeretet érzésének állandósítása. A tanulók állampolgári nevelése Feladat: az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek, problémák iránt. Igénykialakítás és közösségi tevékenységekre, az iskolai és helyi közéletben való részvételre. A tanulók munkára nevelése Feladat: az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A környezet rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. A tanulók testi nevelése Feladat: testmozgás iránti igény felkeltése, testi képességek fejlesztése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód, az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: A beiskolázott tanulók megismerése érdekében osztályfőnöki felméréseket kell végezni. Az évenkénti felmérés térjen ki az intellektuális, akarati-érzelmi, szociativ tulajdonságokra. Kötelező nevelői feladat az összegyűjtött adatok folyamatos feljegyzése. Megbízható személyiségdiagnózis alapján el kell készteni az egyén és a közösség fejlesztési tervét. Az önfejlesztő aktivitás fokozása érdekében fel kell mérni a tanulók érdeklődési körét, olyan tanórán kívüli szabadidős tevékenységi rendszert kell kiépíteni, amely biztosítja a tanulók fejlődését. Az SNI-s tanulók fejlesztő foglalkozásainak tervezése, szervezése, dokumentálása a törvényi előírások alapján.

23 23 7 TEHETSÉGGONDOZÁS Az intézmény tanórai és tanórán kívüli tevékenységének tartalma, foglalkoztatási rendje hozzájárul a tehetséggondozáshoz, amely egyéni és kiscsoportos tehetséggondozó órák, verseny előkészítő foglalkozások, szakköri foglalkozások keretében valósul meg. Kiemelt területek: differenciált tanórai foglalkoztatás széles tantárgyi keret, korszerű tartalommal tanulmányi versenyek, vetélkedők támogatása a tanulói pályázatok motiválása szakköri, diákköri munka feltételeinek biztosítása közvetett irányítással a tanórán kívüli szabadidős, kulturális tevékenység folyamatosan megújuló lehetőségeinek megteremtése. 8 FELZÁRKÓZTATÁS A beiskolázott tanulók esélyegyenlőségének megteremtése érdekében fontos szerepe van a felzárkóztatásnak, a törvényi időkeret felhasználásával. Feladatok: tanulók képességeinek felmérése után differenciált órai foglalkoztatás kialakítása szakiskolai és szakközépiskolai tagozaton egyes tantárgyakból csoportbontások kialakítása a korrepetálási foglalkozások hatékonyságának növelése számítástechnika és idegen nyelv oktatásban csoportbontások alkalmazása rendszeres együttműködés a gyermekvédelmi szervezetekkel. 9. évfolyamon szintfelmérő dolgozatot íratunk a tanulókkal. A felmérés eredményeként tantárgyanként felzárkóztató foglalkozáson való részvételt javaslunk az első félévben, s ha szükséges, az egész tanév folyamán. A szaktanárok megismertetik a diákokkal saját szaktárgyaik tanulási módszereit, eszerint is kérik számon az ismereteket. Az osztályfőnökök a szaktanárokkal konzultálva folyamatosan figyelemmel kísérik a tanulók érdemjegyeit, javaslatot tesznek a felzárkóztató foglalkozásokon való részvételre. Rendszeres kapcsolatot tartanak a szülőkkel /fogadóórák, személyes konzultációk/, ennek során tanulási módszerekre, a család tanulást segítő tevékenységére adnak ajánlást. Tanítási órán differenciált foglalkozással törekszünk a lemaradottak felzárkóztatására. A felsőbb évfolyamokon a tanulási nehézségekkel küzdőknek igény szerint korrepetálást biztosítunk.

24 24 Azokat a tanulókat, akiknek tanulási nehézségeit családi körülményei okozzák, az osztályfőnökkel közösen szakemberekhez irányítjuk. Ugyancsak szakemberek véleményét kérjük dyslexia, dysgraphia stb. esetén. 9 IFJÚSÁGVÉDELEM Az ifjúságvédelmi feladatokat a köznevelési törvény értelmében pedagógus végzettségű tanár látja el, mégpedig minden osztályban az osztályfőnök a törvény által megbízott személy. Éves feladatok meghatározása: az osztályfőnökök felmérik a veszélyeztetett tanulókat tanulóink között egyre gyakrabban jelenik meg új veszélyeztetési tényezőként a szegénység, a rendezetlen családi körülmények, a káros szenvedélyek, a szociális egzisztencia csökkenése, az egészségromlás, amelyek következményeként jelentkező pszichikai panaszokat a pedagógusoknak fel kell ismerni igénybe kell venni a problémák kezeléséhez a Nevelési Tanácsadó és a Szakértői Bizottság szolgáltatásait az önismereti csoport, a pszichológus által vezetett csoport-, illetve egyéni terápiás lehetőségeket ki kell használni szükség esetén fel kell venni a kapcsolatot a gyámhatósággal nagyon fontos a szülőkkel való együttműködés az ifjúságvédelmi felelős közvetlenül foglalkozzon az intézetben nevelt tanulók problémáival lényeges szempont a veszélyeztetett tanulók személyiségének megismerése, a családi háttér, a baráti és a kortársi kapcsolataiknak, valamint szociális környezetének felmérése az ifjúságvédelmi felelős részt vesz az iskola fegyelmi bizottságának munkájában és a különböző szociális juttatások elbírálásában a beiskolázott tanulók ifjúságvédelmi helyzetének felmérése, majd a következő években ezen információk pontosítása, bővítése külső kapcsolatot tart fenn személyesen, telefonon, vagy levél útján, - az iskola igazgatóját tájékoztatva - a szülőkkel, a Gyermekjóléti Szolgálatokkal, a Polgármesteri Hivatalok jegyzőivel, az iskola nővérével, a Rendőrség Ifjúságvédelmi Osztálya illetékesével, valamint mindazokkal, akik az adott veszélyeztető helyzetben segíteni tudnak év elején tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémákkal, hol és mikor fordulhatnak hozzá, valamint arról, hogy az iskolán kívül milyen ifjúságvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel a szülők vagy a tanító tanárok jelzése alapján kapcsolatot teremt a veszélybe jutott diákkal, próbálja feltárni családi hátterét - szükség esetén - családlátogatással is

25 25 a gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eözökkel meg nem szüntethető tényező bekövetkezése esetén értesíti - az Iskola igazgatóján keresztül - a Gyermekjóléti Szolgálatot valamint részt vesz, az un. esetmegbeszéléseken a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi a vonatkozó törvény által biztosított támogatási lehetőségek elnyerését, valamint igyekszik felkutatni a rendelkezésre álló összes lehetőséget konfliktus helyzetekben, akár a mediátor szerepét is vállalnia kell, tanár-diák vagy diák-diák konfliktusok feloldása érdekében A védőnő feladatai: gondoskodjon az egészségkárosító szokásokat megelőző propaganda tevékenységről, vegye igénybe az osztályfőnöki órák lehetőségét, az ezzel kapcsolatos különböző tanfolyamokra végezzen szervezőmunkát a tanulók körében segítse az osztályfőnökök munkáját a megelőzési programok /dohányzás, drog, alkohol, AIDS/ előkészítésében, lebonyolításában. Ennek a munkának állandónak és folyamatosnak kell lennie. Minden pedagógusnak feladata, a testi-lelki egészség megőrzésében, megteremtésében aktívan részt venni. 10 A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos pedagógiai feladatok körében kerül sor a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók felmérésére, és nyilvántartására. Az iskola esélyegyenlőségi programja rögzíti a feladatokat. A szociálisan hátrányos tanulók törvényi szabályok előírásainak megfelelően részesülhetnek az ingyenes tankönyv ellátásban, illetve kedvezményekben. A szociálisan hátrányos helyzetű tanulókról értesítjük az illetékes önkormányzatot és kezdeményezzük a szociális juttatás folyósítását. A gyermek-és ifjúságvédelmi program keretében december hónapban ruhagyűjtési akciót szervezünk. Az étkezést igénybe vevő tanulók a törvény szerinti kedvezményekben részesülnek.

26 26 11 AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA A köznevelési törvény értelmében a pedagógiai program kiegészül az iskolai egészségnevelési és környezetnevelési programmal. Célok és feladatok: Az intézmény egészségnevelési programjának célja, hogy a tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek az egészségük védelme érdekében. Ismerjék fel azt, hogy milyen összefüggés van az életmód, a viselkedés és az egészségi állapot között. Nyújtson segítséget abban, hogy a tanulók megismerjék és gyakorolják az egészségi állapot szempontjából fontos viselkedési módokat, készség szintjén alkalmazzák azokat a programokat, amelyekkel megőrizhetik, illetve újrateremthetik egészségüket. Fejlesztési követelmények: Az egészség megőrzéséhez, a betegségek megelőzéséhez szükséges készségeket a tanulói aktivitásra épülő módszerekkel, a pozitív példák, minták megerősítésével fejlesztjük. Az oktatott tantárgyak közül kiemelten alkalmas a biológia, testnevelés, munkavédelem, osztályfőnöki órák témakörei, hogy átfogják az egészség megtartás szempontjából leginkább kritikusnak tekinthető területeket: táplálkozást, a biztonságot, a balesetvédelmet, az alkohol- és kábítószer fogyasztást, a dohányzást, a családi és kortársi kapcsolatokat, a környezetvédelmet, az egészséges életmódot, a személyes higiéniát és a szexuális fejlődést. Alakuljon ki a tanulókban a gondolkodáshoz szükséges önismeret és magabiztosság, hogy lehetőség szerint megőrizzék egészségüket, ne sodorják veszélybe sem önmagukat, sem másokat. A tanulók verbális egészségnevelésével is kiemelten szükséges foglalkozni, mely nemcsak az osztályfőnökök feladata, hanem a tantestület és egészségügyben dolgozók feladata is. Értékek közvetítése: Az intézmény belső működése, a tanulói tevékenységi rendszer legyen példaértékű a tanulók egészséges életmódjának gyakorlásához. Az intézményi egészségnevelési program tartalmazza azokat a tevékenységi formákat, amelyek elősegítik az egészséges életmód gyakorlásához szükséges készségek, jártasságok kialakítását.

27 27 Az egészségnevelési értékek a tantervben: Természettudományok: egészség, szexuális nevelés, ember és a környezet kapcsolata Munkavédelem: balesetek megelőzése, biztonság, felelősség, munka és környezet kultúra, munkaártalmak megelőzése Testnevelés: a sport egészségmegőrző élettani hatásai, akaraterő, fizikai képességek fejlesztése, edzés, személyiségfejlesztő hatása Osztályfőnöki órák: helyes napirend, harmonikus személyiség, életviteli ismeretek, káros szenvedélyek mérséklése, szexuális élet, felnőtté válás felelőssége, családalapítás, fogyasztóvédelem Tevékenységi formák: Az egészségnevelés szempontjából kiemelt tantárgyakban hangsúlyt kap az ismeretek átadása, a meggyőződés kialakítása Konkrét példákkal, az egészségnevelési értékek, kérdések és problémák közös megvizsgálásával alakuljon ki a tanulókban az a racionális cselekvés, hogy tudja, mit kell tennie az egészséges életmód érdekében A tanulók egészségi állapotának ellenőrzéséről az iskolaorvos gondoskodik, az alábbi felosztásban: A 9. szakközépiskolai és szakképző évfolyamra jelentkezés feltétele az orvosi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés. A 11. szakképző évfolyam csak szakmai alkalmassági vizsgálat után kezdhető el. 12 évfolyamon, a szakmunkás tagozaton záró vizsgálatra kerül sor, mely rögzíti a tanulók iskolában eltöltött ideje alatti egészségi változásokat. A és 15. évfolyamon a tanulók pályaalkalmassági és szakmai alkalmassági vizsgálaton vesznek részt. Fontos a szülők tájékoztatása, felelőssége, a vizsgálatok kötelező voltáról, illetve a szakvizsgálatok eredményeinek visszajuttatásáról. A testnevelési felmentési kategóriák elkészítését minden tanévben október 15-ig kell elvégezni. Rendszeres egészségneveléssel kapcsolatos feladatok: Az adott tanév december közepéig négy témakörben /bevezető, dohány, alkohol, bűn és bűncselekmény/ 5 órában a megfelelő képesítéssel rendelkező pedagógusok órát tartanak. Az adott tanév február végéig négy témakörben, 5 órában előadásokat tartanak az arra jogosult pedagógusok, /megelőzés, közösség, kritika, csoportnyomás, előrelátás, határozott fellépés, egyértelmű kommunikáció, döntések következményeinek előrelátása/. A

28 28 pedagógusaink 25%-a 30 órás felkészítő tanfolyamon szerzett jogosultságot biztosító tanúsítványt. Életmód sarok aktualizálása naprakész információval. Rendőrségi képviselő előadása az ifjúsági bűnözés és drogfogyasztás helyzetéről. Drámapedagógiai foglalkozások, szituációs játékok beiktatása az osztályfőnöki órák keretébe. Tanulóink szülei számára a fiatalok egészséges életmódjával kapcsolatos előadások szervezése. Az osztályfőnökök tervszerű keretek között igényelhetik a védőnő felvilágosító előadásait. 9. évfolyam elején és 10. év végén egészséges életmódról, higiéniás kultúráról felmérést készítünk. Iskolánk minden pályázati lehetőséget kihasznál az egészségfejlesztés és drog prevenció területén. Végrehajtás színterei: Iskolai programok: osztályfőnöki óra, szaktárgyi órák. Tanórán kívüli foglalkozások: sportnap, diáknap, filmvetítések, fórumok, vetélkedők. Az iskolai testnevelési órák és a sportköri foglalkozások biztosítják a rendszeres testedzés igényének kielégítését. Az intézmény tantestületének 25%-a részt vett a drog-prevenciós, akkreditált továbbképzésen, és a káros szenvedélyek témakörben ők tartják az osztályfőnöki órákat. Az intézmény területén tilos a dohányzás, kötelező követelmény a higiénés szabályok megtartása, amelyet tanári ügyelet ellenőriz. Az intézmény kommunikációs lehetőségeit kihasználva /faliújság, iskolaújság, iskolarádió/ rendszeressé kell tenni az egészséges életmódhoz kapcsolódó konkrét példák megjelenítését. Az iskolai sportkör és diákmozgalom a programjában olyan tevékenységi formákat vezet be, amely elősegíti a rendszeres testedzés, egészséges életmód gyakorlását. Diáknapi tömegsport versenyek. Követelmény az évenkénti osztálykirándulások megszervezése. Évente kétszer mérik a testnevelők a tanulók fizikai állapotát. Házi bajnokságok különböző sportágakban. Diáknapon a lelki-testi egészséggel összefüggő előadások megtartása. Külső előadók bevonásával segítjük az osztályfőnökök egészségnevelési programjának hatékony megvalósítását. Tantestületi ellenőrzéssel érvényt kívánunk szerezni a higiéniai szabályok megtartásának. Az intézménynek külön munkavédelmi és katasztrófavédelmi szabályzata van, amelyet megbízott, képzett pedagógus felügyel. Az egészségnevelés feladatainak megvalósulását önálló státuszban egészségügyi védőnő segíti.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programot az iskola nevelőtestülete 2014. augusztus 22-én fogadta

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyereknek valóra váltani a lehetőségeit. / Erich Fromm / TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2015. május 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi megbízott intézményvezető 2013. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jászberény 2013.

A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jászberény 2013. A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jászberény 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 8.oldal 1.1 Jellemző adatok 8.oldal 1.2 Az iskola

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2013 Bevezető 1. Az intézmény alapadatai Az intézmény neve: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium telephelyei: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24. 2750

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. Hatályos, 2015. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2170 ASZÓD, HATVANI ÚT 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASZÓD 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 5 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye Pedagógiai program PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Tartalomjegyzék Az iskola legfontosabb adatai... 4 Az iskola története...

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

: 4440 Tiszavasvári, Petőfi út 1. : Tel.: 42/520-045; 520-046 Fax: 42/520-045 : Honlap: http://www.vpszk.sulinet.hu E-mail: vpkszk@vpkszk.sulinet.

: 4440 Tiszavasvári, Petőfi út 1. : Tel.: 42/520-045; 520-046 Fax: 42/520-045 : Honlap: http://www.vpszk.sulinet.hu E-mail: vpkszk@vpkszk.sulinet. A T ii s z a v a s v á r ii K ö z é p ii s k o ll a,, S z a k ii s k o ll a é s K o ll ll é g ii u m P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I T Á J É K O Z T A T Ó J A 2 0 1 3 / 1 4 NYÍÍLT NAP: : 20112 okttóbeerr

Részletesebben

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja Ikt. sz.:19/2009 A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja 2009. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés: a dokumentum forrásai és hatálya 5. o. I. Az iskola pedagógusainak küldetésnyilatkozata 5. o. 1. Hagyományaink

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programja 2014 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ I.1. Az iskola küldetésnyilatkozata I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2014 T a r t a l o m j e g y z é k I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. Tartalom Küldetésnyilatkozat 5 1.2. Jövőkép 5 1.3. Általános ismeretek az iskoláról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2008.

Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2008. Nem elég parányi tettekben gyakorolni a jót; az ember tökéletesülhető teremtmény; s mint olyannak meg is kell magát bizonyítani. (Kölcsey F.: Parainesis) Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Karrier Adó Szakképző Iskola

A Karrier Adó Szakképző Iskola A Karrier Adó Szakképző Iskola Pedagógiai Programja 2013 2. verzió TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK A KARRIER ADÓ... 1 SZAKKÉPZŐ ISKOLA... 1 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... 1 TARTALOMJEGYZÉK:... 2 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14.

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14. BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013. március 14-én a 2012-es pedagógiai program átdolgozásával Jóváhagyta: Szollár Gyula igazgató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Makói Návay Lajos Szakképző Iskola Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Kozák György intézményvezető 2013 1 Makói Návay Lajos Szakképző Iskola 2 Makói Návay Lajos Szakképző

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011.

PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011. PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011. TARTALOMJEGYZÉK oldal A) ÁMK 1. Az ÁMK egységes nevelési rendszere......1 2. Az intézmény felépítése, tevékenységformái...1 3. Alapelvek...2 4. Célok...3 5. Feladatok...4

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Ka olikus Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium Kiskunhalas PEDAGÓGIAI PROGRAM

II. Rákóczi Ferenc Ka olikus Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium Kiskunhalas PEDAGÓGIAI PROGRAM II. Rákóczi Ferenc Ka olikus Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium Kiskunhalas PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. Intézményvezetői bevezető...

Részletesebben

Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM M Á N D Y I V Á N Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE... 4 AZ ISKOLA TANULÓI KÖZÖSSÉGE... 6 1. Iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE

Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA Győr, 2013. május 22. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. 1 City College Üzleti Szakközépiskola 9021 Győr, Eötvös tér 1. PEDAGÓGIAI ÉS SZAKMAI

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM 2011. SZLTISZK_PP_Nevelési Program_2011 1/90 Tolna Megye

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és.

PÁLYÁZAT. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és. PÁLYÁZAT a Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája intézményegység-vezetői beosztásának betöltésére készítette:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Horváth Zoltán igazgató 2013 1 A tudomány gyökere keserű, gyümölcse pedig gyönyörűséges (Apáczai Csere János) 2 TARTALOM 1. Az intézmény

Részletesebben

JELKY ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA

JELKY ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA JELKY ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM (ELSŐ RÉSZ) Tartalomjegyzék PEDAGÓGIAI PROGRAM...1 I. Az iskola rövid története... 5 II. Jogi státusz...8

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 B Á T H O R Y I S T V Á N

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Békéscsaba, 2012. Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény bemutatása...2 1.1. Az intézmény adatai...2 1.2. Az iskola

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

2014. Pedagógiai Program. PJSZSZ Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola 2014. 09. 01.

2014. Pedagógiai Program. PJSZSZ Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola 2014. 09. 01. 2014. Pedagógiai Program Tudjátok merre van Szentendre? Ez a kis város a Duna jobb partján fekszik, Buda, Visegrád és Esztergom között Gyönyörű táj! A városka előtt a Kis-Duna, szemünk előtt termékeny

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Kaposvár, Baross u. 19. Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2007. 12. 12. Fenntartóhoz történt benyújtás

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program 1 Pedagógiai program Nevelési program 2015 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2490 Pusztaszabolcs Mátyás király utca 16-20 1... 1 1. BEVEZETÉS... 4 1.1.1 AZ

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk:

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk: Tartalom Tartalom... 1 Bevezető... 2 Nevelési terv... 8 1. Alapelvek, célok, értékek... 11 2. Nevelési feladatok... 15 2.1. Személyiségfejlesztés... 15 2.2. Az intellektuális szükségletek kialakítása,

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP)

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet (Táncsics Mihály) A TÁNCSICS MIHÁLY Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Veszprém, Eötvös u. 1. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) 2011.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 146. (88) 523-287 E-mail: herendiszakiskola@herend.com Web: www.herendiszakiskola.hu PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Készítette: Szomi

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2013 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai programja 2013. szeptember 1. Szerkesztette: Kolics Gábor Előszó Az iskola 1955-ben kezdte meg működését a 26. sz.

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA 1.1. A KÉPZÉS PEDAGÓGIAI CÉLJA Elsődleges célkitűzésünk az általános műveltség, az alapvető társas és személyes kompetenciákat erősítő előképzettség megszerzése, valamint a szakmacsoportos

Részletesebben

GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Székhely: 8200 Veszprém, Cholnoky J. u. 21. Készítette: Vizl Lőrinc Ottó Igazgató PH. Elfogadta: Jóváhagyta: Hatályos: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

MEDGYASZAY ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

MEDGYASZAY ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. MEDGYASZAY ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 EGY ISKOLA SZÜLETÉSE ÉS NÖVEKEDÉSE A VESZPRÉMI DÓZSA VÁROSI

Részletesebben