INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/"

Átírás

1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Kaposvár, Baross u. 19.

2 Tantestület jóváhagyásának dátuma: Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: Fenntartói jóváhagyás dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: Felülvizsgálat: Teljesítményértékelés kiegészítés KÉSZÍTETTE: IMICS

3 TARTALOMJEGYZÉK 1.) Bevezetés 1.1. IMIP értelmezése, alkalmazott fogalmak magyarázata 1.2. Az IMIP és az ÖMIP kapcsolata 1.3. Az IMIP helye a dokumentumok rendszerében 2.) Iskolánk bemutatása 2.1. Iskolánk rövid története 2.2. Iskolánk főbb jellemzői 3.) Minőségpolitika 3.1. Küldetésnyilatkozat 3.2. Intézményi minőségpolitika Felnőttképzés minőségpolitikája 3.3. Az intézmény viszonya, elkötelezettsége a minőség iránt 3.4. Az intézményi minőségfejlesztés múltja 3.5. A minőségfejlesztés céljai A fenntartó által megfogalmazott elvárások a középfokú oktatási intézmények számára A fenntartó intézményünkre vonatkozó elvárásai 4.) A minőségfejlesztés jogi következményei 4.1. Számítógépen történő tárolás, kezelés 4.2. Dokumentumok kiadása, kezelése 4.3. Közlönyökre és szabályzatokra vonatkozó előírások 5.) Az iskolában folyó nevelő oktató munka ellenőrzése, mérési, értékelési, minőségbiztosítási rendszere 6.) Pedagógus-értékelési rendszer Kiegészítés a pedagógus-értékelési rendszerhez 7.) Partneri igény, elégedettség és elégedetlenség mérésének rendje 8.) Intézményünk önértékelési rendszere 9.) Intézményi értékelés alapján a működés javításának és folyamatos fejlesztésének rendszere

4 10.) Kommunikáció a partnerekkel 11.) Felnőttképzés Minőségirányítási Kézikönyv Mellékletek: 1. számú melléklet: Önértékelési jelentés 2. számú melléklet: Intézkedési tervek 3. számú melléklet: Időskála 4. számú melléklet: Az iskola ellenőrzési értékelési rendszere 5. számú melléklet: Pedagógus értékelő lapok - Cselekvési terv

5 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BEVEZETÉS 1.1. Az IMIP értelmezése, alkalmazott fogalmak magyarázata Az Intézményi Minőségirányítási Program tartalmát a Közoktatási Törvény határozza meg: 40. (A működés rendje) (10) A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (továbbiakban: intézményi minőségirányítási program). (11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. A jogszabályi elvárásoknak megfelelő megvalósítás érdekében az alábbiakban ismertetjük a Minőségirányítási Program fogalmában érintett kategóriák tartalmát. Minőségirányítás: Az intézményvezetési feladatköröknek minden olyan eleme, amely a helyi minőségfogalom kialakítására, a minőség javítása érdekében célkitűzések és feladatok megfogalmazására, valamint azok megvalósítására irányul. Minőségpolitika: Az a dokumentum, amely összefoglalja az intézmény, mint szervezet minőséggel kapcsolatos céljait, e célok elérésének elveit, valamint a célok eléréséhez alkalmazott legfontosabb eszközöket. A minőségpolitikát a szervezeti célok (pedagógiai, működési), a minőségügyi szabályozók, a pedagógiai program és a felülvizsgált minőségügyi helyzet alapján kell meghatározni. Minőségfejlesztés, minőségfejlesztési rendszer: Az intézményen belüli tevékenységek és folyamatok eredményességének és hatékonyságának növelése az intézmény és a partnerek igényeinek mind teljesebb kielégítése és a partnerek elégedettségének növelése érdekében. A folyamatos fejlesztés (innováció) a komplex intézményértékelés alapján a vezető által jóváhagyott fejlesztési stratégia alapján zajlik. A fejlesztések projekt szerűen történnek az intézményben, ami azt jelenti, hogy a vezető minden egyes fejlesztés esetében megszabja az 1

6 adott fejlesztési projekt célját, időtartamát, költségkereteit. Megbízza a fejlesztésben résztvevőket, biztosítja a fejlesztés végrehajtási feltételeit. A folyamatos fejlesztés eszközrendszeréhez tartozik az egyes folyamatok működésének eredményességét, hatékonyságát mérő rendszer (Pl. folyamatvégi értékelések és beavatkozások tervezése; szabályozások belső ellenőrzésének tervezése, stb.) 1.2. Az IMIP és ÖMIP (Önkormányzati Minőségirányítási Program) kapcsolata 85. (7) A helyi önkormányzati intézményfenntartó elkészíti az önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programját (a továbbiakban önkormányzati minőségirányítási program). Az önkormányzati minőségirányítási program az önkormányzati közoktatási rendszer egészére határozza meg. a fenntartó elvárásait az egyes intézményeknek a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatait, a közoktatás rendszerének és a közoktatást érintő m ás ágazatok gyermek-, és ifjúságvédelem, szociálpolitika, munkaerő-gazdálkodás, közművelődés, egészségügy kapcsolatait, a fenntartó irányítás keretében tervezett szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenőrzések rendjét. Az intézményi minőségirányítási programnak összhangban kell állnia az önkormányzati minőségirányítási programmal A törvényi utasítások alapján 2003-ban az Intézményi Minőségirányítási Program elkészítését a fenntartói /Önkormányzati Minőségirányítási Program elkészítése előzte meg. A törvényi előírás szerint a fenntartó önkormányzat az intézmény rendelkezésére bocsátja az elkészített ÖMIP-et, és az IMIP ezzel összhangban készül el. az önkormányzati MIP meghatározza a fenntartónak a közoktatási rendszer egészére vonatkozó elvárásait, valamint intézményi szinten az elvárásokkal kapcsolatos feladatokat; Ez a fenntartói feladat illetve ennek kommunikálása mindenképpen hasznos az intézményünk számára saját stratégiánk tervezéséhez, a sajátos intézményi profilunk, a speciális szolgáltatásunk meghatározásához, a kínálati verseny és/vagy együttműködés irányainak kialakításához. Mindenféleképpen kiegyensúlyozó, szabályozó szerepe van a települési oktatási piacon. az önkormányzati MIP minőségfejlesztési rendszere leírja a közoktatás és más ágazatok kapcsolatait; 2

7 A törvényi előírás lehetőséget ad az önkormányzatnak arra, hogy a település közoktatási feladatainak ellátását mind horizontálisan, mind vertikálisan a maga komplexitásában kezelje, és hosszú távú stratégiájának kialakításánál kiemeltebb figyelmet fordítson a település azon, más irányú ágazatainak igényeire, illetve a velük való együttműködésből fakadó előnyökre, amelyek működése szintén meghatározó hatásúak a település közoktatás fejlesztése szempontjából (gyermek-, és ifjúságvédelem, szociálpolitika, munkaerő-gazdálkodás, közművelődés, egészségügy, stb.) az önkormányzati MIP a fenntartói ellenőrzések rendjét; és a helyi közoktatás ellenőrzési rendszerét, A törvényi előírás kötelezi az önkormányzatot, hogy pontosítsa az általa fenntartott intézmények részére ellenőrzési értékelési rendszerét. Ez lehetővé teszi, hogy az intézményünk a minőségcélokat, elvárt eredményeket az eddigieknél pontosabban tudja meghatározni, illetve képesek legyünk saját ellenőrzési értékelési fejlesztési rendszerünkön belül a fenntartói ellenőrzési értékelési szempontok teljesülését mérő eszközöket kifejleszteni és működtetni. Az ÖMIP tehát olyan stratégiai dokumentum, mely a következő négy évre meghatározza a fenntartó minőségcéljait. A fentieket figyelembe véve szükséges tehát intézményünk és az önkormányzati Minőségirányítási Program összehangolása mind a feladatok, mind a szabályozási követelmények, mint pedig az időstruktúra szempontjából Az IMIP helye a dokumentumok rendszerében A Pedagógiai Program az intézményünk szakmai szolgáltatásának tartalmát, annak kereteit, módszereit tartalmazza a törvényi előírásoknak és a fenntartói, illetve helyi igényeknek megfelelően. A Minőségirányítási Program az intézménynek, mint szervezetnek azon működési szabályzóit, eszközeit fogja összefüggő rendszerbe, amely hivatott biztosítani, hogy a stratégiai célokban megfogalmazott tartalmak (melyeket a Pedagógiai Program bont ki részletesen) biztonságosan, folyamatosan, a céloknak, terveknek megfelelően és hatékonyan valósuljanak meg. A Minőségirányítási Program ebben az értelemben a szervezeti működést szabályozó rendszer leírása. Ily módon az Intézményi Minőségirányítási Program nem új szabályzást jelent, hanem segíti a már meglévő, működő szabályozások rendszerezését, folyamatos fejlesztését. Az IMIP létrehozásával egyúttal megkülönböztettük az intézmény szabályozó dokumentumait, és két nagy csoportot alkothattunk: a PEDAGÓGIAI szabályzók körét, mely a szolgáltatás tartalmát, tárgyát, irányát, szintjét és a pedagógiai követelményeket határozzák meg, és az intézményi működésre vonatkozó szabályzókat, melyek a működtetés elveit határozzák meg annak érdekében, hogy a pedagógiai követelmények teljesülhessenek. Az intézményi stratégiai célok korábban a Pedagógiai Programban kerültek megfogalmazásra, most külön kell választani a pedagógiai célokat az intézmény működésére vonatkozó fejlesztési céloktól. A módosítás értelmében ugyancsak külön kell választani a Pedagógiai Programtól az intézmény 3

8 minőségfejlesztésével kapcsolatos tevékenységek szabályozását, melyet a törvény korábbi verziója a szakmai program hatáskörébe utalt. A MŰKÖDTETÉST illetően a törvény korábban két szabályozó dokumentumot várt el: az SZMSZ-t és a Házirendet. Bár mindkettő a működtetésre vonatkozott, de a szabályzás lényege inkább a törvényességi működésnek való megfelelés volt, és nem volt kifejezett cél az intézmény által kitűzött stratégiai követelmények elérésének eredményes és hatékony működéssel való biztosítása. Az IMIP célja ez utóbbi, ennek érdekében ösztönzi az intézményt arra, hogy bizonyos működési szabályzókat megerősítsen, másokat kifejlesszen, illetve, hogy a szabályzási rendszert összehangolja. Az IMIP kifejlesztése tehát egyúttal segít áttekintenünk, megkülönböztetnünk és harmonizálnunk is az intézmény szakmai és szervezeti működését, struktúráját, illetve az egyik és/vagy a másik részhez kapcsolódó dokumentumok feladatát, jelentőségét. 2. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA 2.1. Iskolánk rövid története Iskolánkat 1950-ben alapította a Közoktatási Minisztérium; II. számú ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUM névvel Kecskeméten, ahonnan 1951-ben Kaposvárra helyezték át. A képzési struktúrák átalakítása miatt többször változott a neve, és a képzési kínálata; 1952 CUKOR ÉS ÉDESIPARI TECHNIKUM, 1956 CUKORIPARI TECHNIKUM 5. sz.. Élelmiszeripari Tanulóiskola, 1963 CUKORIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA 5. sz.. Élelmiszeripari Tanulóiskola, 1968 KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKMUNKÁS- KÉPZŐ INTÉZET néven működött óta KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM a neve Iskolánk főbb jellemzői Székhelye: Kaposvár, Baross u. 19. Az alapító jogutódja és az iskola fenntartója: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Az elméleti oktatás telephelye: Kaposvár, Baross u. 19. Gyakorlati képzés tagintézménye: Sütő-cukrász tanműhely Kaposvár, Anna u. 1. Húsipari tanműhely Kaposvár, Kenyérgyár u. 2. Az iskola alapfeladata: Közoktatás és szakképzés Iskolánk elérhetőségei: TELEFON: (82) FAX: (82) CÍM: 4

9 ISKOLÁNK KÉPZÉSI RENDSZERE M U N K A E R Ő P I A C F E L S Ő O K T A T Á S SZAKMUNKÁS SZ A K M A I TECHNIKUS V I Z S G A SZ A 3/13 osztály szakmunkás K K 2/12 osztály szakmunkás 2/14 osztály technikus É P 1/11 osztály szakmunkás 1/13 osztály technikus Z É S É R E T T S É G I V I Z S G A 12. osztály 12. osztály 12. osztály K Ö 11. osztály 11. osztály 11. osztály Z O 10. osztály T 10. osztály 10. osztály 10. osztály A T 9. osztály Szakképzésre felkészítő osztályok Felnőtt-képzés Szakközépiskolai SZERVEZETI SÉMÁJA osztályok 9. osztály 9. osztály Gimnáziumi osztályok Á S 5

10 KÖZOKTATÁS ISKOLATÍPUS Gimnázium Kerettantervre épülő, általános tantervű Szakközépiskola Élelmiszeripari szakmacsoport Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Szakképzést előkészítő szakiskola B kerettantervre épülő, élelmiszeripari szakmacsoport A közoktatás IX. és X. osztálya KÉPZÉSI IDŐ / év/ SZAKKÉPZÉS Szakiskola Élelmiszeripari szakképzés a 16. életévüket betöltött és a VIII. osztályt eredményesen végzettek számára: Húsipari termékgyártó X. osztályt végzettek számára: Pék Tejtermékgyártó Pék-cukrász Technikum Érettségizetteknek Modulképzésben: Élelmiszer-minősítő laboratóriumi technikus (2008/2009-től) Környezetvédelmi méréstechnikus (2009/2010-től) Települési környezetvédelmi technikus (2009/2010-től)

11 KONTEXTUS Az iskola beiskolázási körzete Iskolánk az élelmiszeripari képzés szempontjából a régió központja. Tanulóink többsége Somogy megyei, azonban szép számmal vannak Tolna, Baranya, Zala megyei tanulók is. Az iskola földrajzi elhelyezkedése, elérhetősége Az iskola a belvároshoz, a vasútállomáshoz, buszpályaudvarhoz közel található, könnyen elérhető. Telefonon és Interneten keresztül teremthető kapcsolat az iskolával. Továbbtanulási lehetőségek A továbbtanulni szándékozó érettségizett tanulók számára könnyen elérhető lehetőség a kaposvári és a pécsi egyetem. A tanulók a tanítóképzőbe, a gazdasági mérnöki és a környezetvédelmi szakokra jelentkeznek szívesen. Az élelmiszeripari szak iránt érdeklődők már jóval messzebb, Budapesten, vagy Szegeden tudnak továbbtanulni. Sokan keresik a rövidebb felsőfokú, vagy középfokú képzési formákat, esetleg tanfolyamokat. Erre iskolánkban is több lehetőség kínálkozik, amit a tanulók többsége igénybe is vesz. A városban ilyen lehetőség például a kereskedelmi és az idegenforgalmi technikus, valamint az informatikusképzés. Elhelyezkedési lehetőség, gazdasági környezet Az élelmiszeripari feldolgozó üzemek privatizációja országos szinten hátrányosan érintette a hagyományos élelmiszeripari szakemberképzést. A gazdaság átalakulása miatt a képzéssel szemben más igények fogalmazódnak meg, amelyeknek, a világbanki képzés (1995) bevezetése óta folyamatosan igyekszik az iskola megfelelni. Nő az igény a sokoldalúan képzett mobilizálható munkaerő iránt. Ezeket az igényeket az iskola rugalmasabb képzési szerkezettel és a felnőttoktatás felvállalásával igyekszik kielégíteni. ISKOLÁNK TÁRGYI FELTÉTELRENDSZERE Az elméleti oktatás egy teljesen felújított, korszerűen berendezett épületben zajlik. A bútorzat is teljesen új, a legkorszerűbb oktatástechnikai eszközökkel vannak felszerelve szaktantermeink. A testnevelés órák ideális feltételek között zajlanak: tornaterem (igény szerint két részre osztható), konditerem, szabadtéri sportpálya áll a tanulók rendelkezésére. Az elméleti oktatás 26 szaktanteremben, két kis teremben, olvasóteremben és tanácsteremben folyik. A nyelvi szaktanteremben minden tanuló külön számítógépen dolgozhat. Három informatika termünk van, korszerű számítógépekkel, kényelmes bútorokkal felszerelve. A laboratóriumi gyakorlatok négy laborban folynak, melyek a szakmák szerint a legkorszerűbb műszerekkel, számítógépekkel ellátottak. 7

12 Két saját tanműhelyünk és tanboltunk van, amelyeket iskolánk vállalkozási formában működtet. Az eszközöket és a technológiát mindkét tanműhelyben folyamatosan fejlesztjük, kihasználva a pályázati lehetőségeket. Iskolánkban található konyha és étterem, valamint büfé és ital-automaták állnak a tanulók rendelkezésére. Az orvosi szobában hetente kétszer orvosi rendelés, és háromszor védőnő ügyelet működik. Az iskolai könyvtárat folyamatosan fejlesztik, a tanulók folyamatosan látogathatják. 8

13 GYAK.OKT. VEZ. HE- LYETTES TANMŰHELY VEZETŐ MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐK GYAKORLATI OK- TATÁSVEZETŐ ISKOLÁNK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE IGAZGATÓ GAZDASÁGI VEZETŐ IGAZGATÓ HELYETTES ÁLTALÁNOS IGAZGATÓ HELYETTES SZAKOKTATÓK TECHNIKAI DOLGO- Az iskola képzési ZÓK rendszere TANÁROK 9

14 ISKOLÁNK SZEMÉLYI FELTÉTELRENDSZERE Nevelőtestületünk folyamatosan törekszik az intézményen belüli műveletek, tevékenységek és folyamatok eredményességének és hatékonyságának növelésére, az intézmény és a partnerek igényeinek mind teljesebb kielégítésére és a partnerek elégedettségének növelésére. A nevelőtestület megoszlása nemek szerint: A tantestület teljes foglalkoztatású pedagógusainak összes létszáma: Létszám összesen Ebből nő 2007/2008. tanév /2009. tanév /2010. tanév A nevelőtestület megoszlása végzettség szerint: Iskolánkban a nevelőtestület minden tagja megfelelő végzettséggel rendelkezik. 2007/2008. tanév (fő) 2008/2009. tanév (fő) 2009/2010. tanév (fő) Tanári képesítéssel rendelkezik Egyetemet végzett Főiskolát végzett Idegennyelv-oktatásra képesített Mérnök-tanár 4 Műszaki tanár Felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakoktató Középiskolai érettségivel rendelkező szakoktató Számítástechnikai végzettséggel rendelkezik C típusú felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik C típusú középfokú nyelvvizsgával rendelkezik Több diplomával rendelkezik Tudományos fokozatot szerzett Jelenleg tanulmányokat folytat

15 Szervezeti kultúránk jellemzői Nálunk a nevelőtestületi légkör pozitív. Nevelőtestületünk együttműködő. Nevelőtestületünk innovatív, kreatív, rugalmas. Nevelőtestületünk tagjai szívesen tanulnak, nem idegenkednek az új dolgok kipróbálásától és a változtatástól. A nevelőtestület aktív, jellemző a cselekvés-orientált tervezés. Intézményünknek van kidolgozott, a napi gyakorlatba beépült, értékrendje, célrendszere. Az intézményünkre jellemző, hogy a döntések meghozatala, és a megvalósítás a nevelőtestület bevonásával történik. ISKOLÁNK TANULÓI KÖRE Iskolánk tanulóinak nagyobbik része vidéki, közülük is sokan választják a mindennapos fárasztó bejárást. A lányok aránya valamivel nagyobb, mint a fiúké. Iskolánk es tanévben háttérelemzést végzett, amely megerősítette azt a feltételezésünket, hogy tanulóink legtöbbje hátrányos helyzetű, szülei alacsony iskolázottságúak, sok közülük rokkant, vagy munkanélküli. Nagy a csonka családban nevelkedő tanulók száma. A sajátos nevelési igényű tanulók száma is évről évre növekszik. Általános iskolai eredményük, különösen a szakképzésbe jelentkezőknél gyenge. A felnőttoktatás az 1993/94-es tanév óta rendkívül eredményes iskolánkban, a továbbiakban is lehetőséget nyújt a végzett szakmunkás tanulóknak az érettségi megszerzésére. A tanulók megoszlása lakóhely szerint 2007/2008. tanév (fő) 2008/2009. tanév (fő) 2009/2010. tanév (fő) Kaposvári tanulók száma Vidéki tanulók száma Bejáró Kollégista A tanulók megoszlása nemek szerint 2007/2008. tanév (fő) 2008/2009. tanév (fő) 2009/2010. tanév (fő) Lány Fiú

16 Az iskola hatékonysági jellemzőjének alakulása 1992-től Év Tanulók létszáma Tantestület létszáma Technikai dolgozók létszáma Egy oktatóra jutó tanulók száma , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 12

17 3. MINŐSÉGPOLITIKA 3.1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk szakképző iskola és gimnázium. Elsődleges feladata az általános műveltség megalapozása, sikeres érettségi és szakmai vizsgára felkészítés. A munkába álláshoz és az önálló életkezdéshez szükséges nevelés és oktatás biztosítása, valamint felsőfokú iskolai tanulmányokhoz szükséges ismeretek nyújtása. Az élelmiszeripari szakmai képzésnek nagy hagyományai vannak régiónkban, a környezetvédelmi képzés szerepe manapság értékelődött fel. Iskolánkban, a központban a tanuló áll. Célunk, hogy iskolánkat elhagyó diákokat, felnőtteket egyetemes emberi értékekkel és szakmai igényességgel, kompetencia alapú tudással gazdagítsuk. A munkaerőpiac igényeihez rugalmasan alkalmazkodó, tanulóközpontú, magas színvonalú oktatás nevelés érdekében szoros kapcsolatban állunk partnereinkkel: - az általános iskolákkal szakmai, pedagógiai jellegű együttműködésre törekszünk - a szülőkkel, a hagyományos és rendszeres kapcsolaton túl az SZMK működtetésével - a város, a régió igényeit szakmai programokon keresztül igyekszünk kielégíteni - a szakmai és szolgáltató szervezetekkel a képzés folyamatos megújítása érdekében rendszeres kapcsolatot tartunk fenn - a Somogy Megyei Munkaügyi Központtal, a Kereskedelmi és Iparkamarával a régió munkaerő-piaci igényeinek naprakész ismerete érdekében a képzési struktúra rugalmas átalakítása céljából - a korszerű szakmai képzés megvalósításáért szoros kapcsolatot ápolunk a régió gyakorlóhelyet biztosító üzemeivel, vállalkozóival - partnereink elvárásainak, igényeinek megvalósítása érdekében célul tűzzük ki a tanulók korszerű ismereteinek kialakítását, a kulcskompetenciák, valamint teljes személyiségük fejlesztését - esélyegyenlőség biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulóknak 3.2. Intézményi minőségpolitika Iskolánk feladatul tűzte ki, hogy olyan érett, stabil, autonóm személyiségeket juttasson a felnőttkor küszöbére, akik birtokában vannak a legfontosabb szociális képességeknek, alkalmasak arra, hogy etikus társas lényekké váljanak, képesek legyenek megfelelni a kor aktuális követelményeinek. A fenti értékek közvetítése a személyes példamutatáson, a tananyagon, az iskola egészén keresztül történik az integrált oktatás keretei között. Nevelőmunkánk a tanulók emberi méltóságának és jogainak tiszteletben tartásán alapul. Korszerű élelmiszeripari, környezetvédelmi és informatika ismeretekkel rendelkező tanulókat képezünk. Célunk olyan ismeretanyag és szaktudás közvetítése, amely széleskörű, mobilizálható és konvertálható. Iskolánk a társadalmi munkaerő-piaci és oktatáspolitikai változásokra nyitott. A szakmai képzés megújítása érdekében tantestületünk részt vesz országos szintű fejlesztő programokban. Az iskola dolgozói elkötelezettek a minőségi munka, a folyamatos intézményfejlesztés, a partnerközpontú működés iránt. 13

18 3.2.1 Felnőttképzés minőségpolitikája A gazdaság igényeinek figyelembe vételével, a munkanélküliség csökkentésének szándékával, az intézmény vezetőinek javaslatára, a nevelőtestület támogatásával szeptember 1- től felnőttképzési feladatok ellátására is felkészült iskolánk. 1. Törvényi háttér A felnőttképzési törvény ide vonatkozó részei: 7. (1) A kérelmező intézménynek rendelkeznie kell a) az intézmény szakmai tanácsadó testülete által jóváhagyott és nyilvánosságra hozott olyan minőségpolitikával, amely aa) összhangban áll az intézmény képzési céljaival, működési elveivel és szervezeti kultúrájával, ab) megfogalmazza a képzésben részt vevők, a munkáltatók, a munkatársak és az oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igényi kielégítésének szükségességét és módját, ac) kifejezi az intézmény elkötelezettségét a szakmai követelmények teljesítése, a minőségirányítási rendszer, valamint a szakmai munka eredményességének folyamatos fejlesztése iránt; b) a tárgyévre szóló, a szakmai tanácsadó testület által az éves képzési tervvel egyidejűleg jóváhagyott olyan minőségcélokkal, amelyek ba) az érintettek számára közérthetőek, bb) mérhetőek, tartalmaznak sikerkritériumokat és alkalmasak az objektív értékelésre, bc) megvalósításához határidőt, felelősöket és erőforrásokat kell rendelni. (2) Az intézménynek rendelkeznie kell a működési folyamatait meghatározó, dokumentált, bevezetett és fenntartható, a szakmai tanácsadó testülete által jóváhagyott olyan minőségirányítási rendszerrel, amely a) kijelöli azokat a folyamatokat, melyek a képzésben részt vevő felnőttek elvárásaival összhangban álló eredmények eléréséhez szükségesek, ideértve a képzéssel kapcsolatos dokumentumok, szerződések, tananyagok és taneszközök kezelésére vonatkozó eljárásokat, valamint a képzéshez szükséges egészséges és biztonságos, a mindenki számára egyenlő hozzáférést biztosító környezet megteremtését is; b) tartalmazza: ba) a képzésben részt vevő felnőttek képzésének és tudásuk értékelésének olyan folyamatleírását, mely magában foglalja a képzési tevékenység szakmai előkészítésének, indításának, lebonyolításának valamint zárásának lépéseit, bb) az előzetesen megszerzett tudás felmérésének és beszámításának, valamint legalább még egy végzett szolgáltatásnak a folyamatleírását, bc) az információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer leírását, bd) a képzésben részt vevő felnőttek igényei feltárásának és elégedettségük mérésének, valamint a mérési eredmények fejlesztésekbe történő visszacsatolásának folyamatleírását; 14

19 c) tartalmazza azokat az eszközöket, illetve módszereket, melyek garantálják a kialakított folyamatok és az intézmény szervezetének állandó javítását, az esetleges hibák megállapítását és azok előfordulásának megelőzését; d) meghatározza azokat a legfontosabb különösen a képzés tartalmára, tárgyi feltételeire, az alkalmazott oktatási módszerekre, az oktatók munkájára, a szervezés módjára, a résztvevők tudásának ellenőrzésére és a követelmények teljesítésének módjára vonatkozó - területeket, melyekről az intézménynek folyamatosan visszajelzéseket kell gyűjtenie a képzésben részt vevő felnőttek elégedettségének vizsgálata során, a folyamatos fejlesztés érdekében; e) egyértelműen rögzíti a képzésben részt vevő felnőttekkel, az intézmény külső és belső partnereivel kialakított kommunikáció és kapcsolattartás rendjét, formáját, különös tekintettel a körültekintő ügyfélkapcsolatokra, illetve a visszacsatolások kezelésére és feldolgozására. 2. Személyi feltételek 1990-től az iskola felnőtt nappali, (SZMSZK) esti illetve levelező felnőttképzést folytat. Ez alatt az idő alatt a nevelőtestület tagjai megfelelő jártasságot szereztek a felnőttek oktatása terén. 3. Küldetés A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium a több éves képzési gyakorlata alapján elkötelezettje annak, hogy tevékenységével a szakképzés, a továbbképzés, a felnőttképzés a tudástranszfer, az egész életen át tartó tanulás területén a képzésben résztvevőknek, és más partnereinek is legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsa. Az intézmény vezetői és munkatársai a minőségi képzés és tudományos szolgáltatás érdekében alapvető értékként kezelik a következőket: Partnerközpontúság A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium eredményessége, a képzési programok sikere attól függ, hogy a meghirdetett képzési programok mennyire felelnek meg a partnerek igényeinek, elvárásainak illetve a már végzetteket alkalmazó vállalatok, intézmények céljainak. Az iskola munkájának középpontjában a résztvevő, a tanuló áll, akinek aktív közreműködésével valósulhatnak meg a képzési célok. Folyamatos fejlesztés A felnőttképzésre vonatkozó tudományos eredmények alapján a tanítás és tanulás technikájának és módszereinek fejlesztését kiemelten fontosnak tartjuk a képzésben résztvevők és a gazdaság igényei szerint. A tudomány és technika haladásával állandóan fejleszteni szükséges a tananyagot és a képzés teljes rendszerét. Munkatársak bevonása Az iskola felnőttképzési tevékenységében a siker elérésének záloga az eredményes csapatmunka. Az intézmény minden munkatársa felelőséggel vesz részt abban a munkában, ami céljaink elérését szolgálja. Az intézmény munkatársai számára az önálló és a társakkal együtt végzett, felelősséggel párosuló alkotó munka feltételeit biztosítjuk. A jó munka záloga a tantestület esti és levelező tagozaton szerzett felnőttképzési tapasztalata. 15

20 Rendszerszemléletű vezetés Az intézményben tudatosan felépített projektek lebonyolításával valósul meg a felnőttképzés. Az egyes projekteknek a képzési rendszerbe való integrálása a felnőttek és a gazdaság igényeinek megfelelő partnerközpontú modell alkalmazásával történik. Folyamatközpontúság A tanítás és tanulás folyamata egymásra épülő részfolyamatok és azok bonyolult kapcsolati rendszerében valósul meg. Az egyes részfolyamatok megszervezése az egész céljainak megvalósítását szolgálják a kezdetektől a képzés befejezéséig, a sikeres vizsga letételéig. A képzés tevékenység olyan állandóan megújuló folyamat, amely a változó környezeti feltételekhez és a gyorsan változó megrendelői igényekhez való alkalmazkodással tartható fenn. Ennek megfelelően kerülnek az iskolában a képzési folyamatok megszervezésre. Eredményorientáltság Az iskola munkatársaival szembeni elvárás, hogy szakmailag megalapozott, üzleti szempontokat érvényesítő, konkrét adatokon alapuló döntéseket hozzanak, amelyek egyben szolgálják a közös céljaink megvalósulását is. Az eredmények nyilvánuljanak meg a képzési-, üzleti- és felhasználói alkalmazói területeken. Partnerkapcsolatok erősítése A képzéseinkben résztvevők elégedettsége, valamint az ügyfelek elégedettsége az iskolánk sikere - csak akkor valósítható meg, ha a képzési programokban közreműködő tanárok, oktatók, gyakorló helyek, partner intézmények, szervezetek az alapelveinkkel azonosulni tudnak. A partnerek sikereinek építésében az intézmény is érdekelt, és ezért közvetlen munkakapcsolat kialakítására törekszik partnereivel. Folyamatos tanulás, innováció Az eredményes képzési folyamat egyik kulcseleme, hogy az oktatói és tanári feladatokat ellátók folyamatosan képezzék magukat. A szervezett továbbképzésben való részvétel és a folyamatos önképzés az intézmény munkatársai számára követelmény. Fontos az új iránti érzékenység és az új befogadásának készsége és képessége, ami a folyamatos fejlesztés alapját jelenti, a fejlődés záloga. Társadalmi felelősség Az iskola munkatársai elkötelezettek a gazdaság igényeinek megfelelő, gyakorlat orientált képzési programok megvalósítása mellett. A képzési, ismeretátadási programokkal az élet minőségének javítását, a környezettudatos magatartást, a régiótudat kialakulását és fejlesztését szolgálja. 3.3 Az intézmény viszonya, elkötelezettsége a minőség iránt Iskolánk Kaposvár város központjához közel van, vonattal és autóbusszal is könnyen megközelíthető. A tanulók nagy része (55,7 %) vidékről naponta bejáró, 13 % kollégista, és 31,3 % kaposvári. Sok a hátrányos helyzetű tanuló; szülők munkanélküliek, csonka családban nőttek fel a tanulók, szép számban akad veszélyeztetett helyzetű is. A szülők zömben alacsony iskolai végzettségűek. A nevelőtestület minden tagjának megvan a munkaköre betöltéséhez szükséges iskolai végzettsége. 16

21 Az iskola és a tanműhelyek műszakilag jól felszereltek, szaktantermeink a legmodernebb oktatástechnikai eszközökkel ellátottak. A tanműhelyek ISO 9001, illetve HACCP minőségbiztosítással működnek ben iskolánk a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program első intézményi modellje indításához nyitott önértékelést végeztünk SWOT analízis módszerrel a nevelőtestület körében. Képet kaptunk az intézmény erősségeiről, gyengeségeiről, külső lehetőségeinkről és esetleges veszélyekről. Az analízis alapján kialakult a belső intézménykép. Pályáztunk a Szakiskola Fejlesztési Programra, melyben az intézményi önfejlesztés minőségfejlesztés rendszerű elindítását, megvalósítását megelőzően és a fejlesztés folyamatában rendszeresen az iskola helyzetét megmutató önértékelést kell végeznünk. Az önértékelés a szervezet tevékenységeinek és eredményeinek teljes körű és szisztematikus átvizsgálása, értékelése a minőségfejlesztés meghatározó eljárása. Az önértékelés során, tényekre alapozva tudtuk megállapítani intézményünk erősségeit, amelyekre építve további sikereket tudunk elérni, és azonosítottuk a fejlesztendő területeket. Az önértékelés során feltárt fejlesztendő területekre fejlesztési célokat fogalmaztunk, a célok megvalósítására intézkedési terveket készítettünk. 3.4 Az intézményi minőségfejlesztés múltja Az iskolánkban folyó minőségbiztosítási tevékenység az Oktatási Minisztérium által létrehozott COMÉNIUS 2000 Minőségfejlesztési Programiroda által ajánlott partnerközpontú működést szolgáló modell megvalósítása érdekében indult el. A partnerközpontú működés alapfeladata az iskolai partnerek (elsősorban a tanulók, szülők, pedagógusok és a fenntartó) elégedettségének növelése. A partnerközpontú működés alapja ugyanis az a nevelőtestületünk által is vallott felfogás, mely szerint az oktatásszolgáltatás tehát a pedagógusoknak figyelembe kell vennie azoknak a véleményét is, akiknek szolgáltat. Nevelőtestületünk úgy látja, hogy iskolánk csak akkor tudja eredményesen ellátni a feladatát, ha eközben figyel azoknak a visszajelzéseire, akikkel kapcsolatban áll: a szülőkre, a tanulókra, a fenntartóra. Pedagógusainknak akik részt vesznek intézményünk céljainak meghatározásában, tevékenységének megszervezésében egyeztetniük kell saját véleményeiket, tapasztalataikat, a partnerek javaslataival, elvárásaival. A nevelőtestület csak ez alapján határozhat el különféle változtatásokat iskolánk nevelő-oktató munkájára vonatkozóan. E változások alapvető célja partnereink elégedettségeinek növelése. Partnereink igényeinek kielégítése természetesen csak bizonyos keretek között érvényesülhet. Iskolánknak minden esetben tekintettel kell lennie a társadalmilag elfogadott értékekre és erkölcsi normákra, valamint a jogszabályok előírásaira is. Nevelőtestületünk a partnerközpontú működés megvalósításáért a következő előkészületeket tette meg. - A nevelőtestület elméleti felkészülése (belső továbbképzése), az iskolai nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerének gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos feladatokra. - Nyitott önértékelés, intézményen belüli helyzetfelmérés. (Az intézmény dolgozóinak - elsősorban pedagógusainak- értékelése az intézmény helyzetéről, működéséről.) - A partnerek az érdekelt felek azonosítása. (Mindazon partnerek összegyűjtése, akikkel iskolánk kapcsolatban áll.) - A partnerek iskolánkkal szemben támasztott igényeinek és elégedettségeinek felmérése. (A nevelőtestület ismerje meg a partnerek elvárásait az iskola működésével kapcsolatban, valamint azt, hogy a vélemények szerint iskolánk ezen elvárásoknak milyen mértékben képes megfelelni.) - A partnerek megismert igényei és elégedettségének elemzése. 17

22 A minőségbiztosítással, a partnerközpontú működéssel kapcsolatos iskolai feladatok megvalósítását szeptemberétől az iskola pedagógusaiból alakult munkacsoport irányítja, melynek vezetőit és tagjait a szakmai munkaközösségek javaslatainak figyelembevételével az iskola igazgatója bízta meg a nevelési program elfogadásával egy időben. A munka szakszerű vezetésére garancia, hogy iskolánkból 2 fő pedagógus járt a Közoktatási Vezetőképző Intézetben szervezett kétéves képzésre, és a 2001/2002-es tanévben minőségügyi szakértői képesítést szereztek. 3.5 A minőségfejlesztés célja I. Helyzetfelmérő szint Az első szint célja: - az iskola önmegismerő képességének fejlesztése; - az intézmény fő tartalmi területeinek nevelési oktatási tevékenységének - értékelése; - az értékelés eredménye alapján erősségek és fejlesztendő területek feltárása, fejlesztési feladatok meghatározása, intézkedési tervek kidolgozása és végrehajtása. Az I. szint követelményrendszere szerint elvégzett önértékelés során tehát intézményünknek nem a szervezet egészét, hanem elsődlegesen a mindennapi pedagógiai munkáját és annak eredményeit kellett áttekintenie. A vizsgálódás középpontjában intézményünk nevelésioktatási tevékenysége és eredményességének, a tanulási-tanítási folyamat minőségének és az adott komponens által kitűzött célok megvalósulásának értékelése állt. Ennek érdekében az önértékelési modell alkalmazása során fel kellett térképezni az intézmény fő tartalmi területeit (pl. tanterv, tanulás és tanítás), meg kellett vizsgálni, hogy ezek milyen további szűkebb területekre, témákra bonthatók, és meg kell határozni, hogy hogyan, milyen teljesítménymutatókkal, indikátorokkal tudjuk ezeket jellemezni, mérni. II. Fejlesztési szint A második szint célja: - az I. szintű önértékelés alapján elindított fejlesztések megvalósításának értékelése; - az intézményi önértékelés módszerének elmélyítése; - az intézményi önértékelés területének kiterjesztése a nevelés-oktatás tevékenységét közvetlenül támogató elemek értékelésére (pl. munkatársak szakmai felkészültsége és ezen felkészültség fejlesztése); - az értékelés eredménye alapján újabb erősségek és fejlesztendő területek feltárása, amelyek lehetővé teszik további fejlesztési feladatok meghatározását, újabb intézkedési tervek kidolgozását és megvalósításuk elindítását. III. Teljes körű intézményi önértékelés szint A harmadik szint célja: - a második szintű önértékelés alapján elindított fejlesztések megvalósításának értékelése; 18

23 - az intézményi önértékelés módszerének elmélyítése, olyan szinten, hogy az intézmény alkalmassá váljon az intézményi önértékelés önálló megvalósítására és esetleg a saját igényei szerinti továbbfejlesztésére; - a Szakiskolai Önértékelési Modell alapján elvégzett teljes körű, szervezeti szintű önértékelés megvalósítása; - további fejlesztési feladatok meghatározása, folyamatos működtetés. IV. Kulcskompetenciák fejlesztése CÉL FŐ FELADATOK TELJESÜLÉS MÉRÉSE 1. Az oktatás hatékonyságának növelése 2. A közösen elfogadott alapelvek betartása, a pedagógusok példamutatása 3. Olyan iskolai légkör megteremtése, amelyben az iskolaközösség minden tagja jól érzi magát. 4. Olyan ismeretek birtokába juttatni a tanulókat, amely megalapozza a szakmai tudásukat és/vagy továbbtanulásukat. 5. A biztonságos, esztétikus, rendezett környezet megteremtése és fenntartása. 6. Iskolánk népszerűsítése, vonzóvá tétele. 7. Az intézményen belüli együttműködés és belső kommunikáció fejlesztése. 8. A tanulókat ért kudarcok csökkentése. Nevelési-oktatási célok meghatározásánál a személyiség életkori jellemzőinek figyelembevétele. Kulcskompetencia fejlesztés differenciált színtereinek kialakítása. Az intézményi pedagógiai értékrend pontos megfogalmazása. Több közös rendezvény szervezése. A szülői munkaközösség szerepének növelése. Figyelembe venni és értelmezni a külső hatásokat. Önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése. Tantárgyi és felvételi követelmények összehangolása. Magas szintű kompetenciafejlesztés a szakképzésben. Pályaorientációs program készítése. A diákönkormányzat szerepének fokozása. Pályázatok készítése. Nyílt napok. Folyamatos kapcsolattartás a médiával. Program a diákok fogadásához. Kapcsolattartás az általános iskolákkal. Az iskola eredményesen működő, megfelelően szabályozott belső kommunikációs rendszert alakít ki. A nem pedagógus dolgozók az intézményi főfolyamatokat támogató szervezeti egységgé válnak. Csoportbontás matematika, magyar tantárgyakból. Iskolapszichológus alkalmazása. Tanulók önismeretének, önértékelésének fejlesztése. Tanár-szülő kapcsolat javítása. A szülői munkaközösség aktivitásának növelése. TELJESÜLÉS KRITÉRIUMAI Az iskola tanulmányi átlaga nem romlik. A bukások száma 10% alá csökken. Versenyeredmények. Az országos kompetenciamérés során szignifikáns javulás a teljesítményben. Elégedettségmérés esetén az iskolai átlag növekedjen. Elégedettségmérés eredménye nem romlik/javul az alkalmazottak, a tanulók körében. Kimenő osztályok tanulóinak elégedettségmérésének eredménye javuljon. Érettségi és felvételi eredmények javuljanak. Szakmunkásvizsga eredmények javuljanak. A munkaerő-piaci helyzete javuljon a tanulóinknak. Klímateszt az alkalmazottak, a tanulók körében. A mérés eredménye javul. Beiskolázási adatok, fluktuáció, A mérési eredmények javuljanak. Az intézmény dolgozóinak nagyobb %-a legyen elégedett a kommunikáció hatékonyságával. Bukási arány csökkenjen. Elégedettségméréskor a tanulók elégedettségi mutatói nem romlanak. 19

24 Tanulói kulcskompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó eljárásrend Feladat Tevékenység Felelős Ellenőrzés Határidő Adott tanévhez kapcsolódó minőségi célok áttekintése Oktatás-neveléshez kapcsolódó adott tanévre vonatkozó célok megfogalmazása. Tanulói kulcskompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó célok megfogalmazása. Tanári kulcskompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó cé- mk. vezető Dokumentumelemzés, éves munkaterv, jegyzőkönyvek Adott tanév szeptember első hete Intézményi kapcsolatrendszer aktualizálása Az intézményvezetés szerepe és felelőssége Intézményi folyamatok szabályozása Intézményi kommunikációs rendszer működtetése Intézményi mérésiértékelési rendszer működtetése lok megfogalmazása. Az intézményi szakmai kapcsolatok áttekintése, frissítése. Pedagógus-továbbképzési terv áttekintése Az országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése. A kompetenciafejlesztés éves eljárásrendjének kialakítása, a kompetenciafejlesztés irányítási feladatainak és ellenőrzési módjának meghatározása. A munkaközösségek együttműködésének áttekintése. A tankönyvválasztás rendjének aktualizálása. A taneszköz beszerzés és választás rendjének aktualizálása Kulcskompetencia fejlesztésére szolgáló feladatbank működtetése. Munkaközösségi foglalkozások és munkaértekezletek szervezése a tanulói kulcskompetenciák fejlesztése témakörben. igh-ek IMICS magyar, matematika mk. vezetők IMICS, mk. vezetők Dokumentumelemzés, jegyzőkönyvek Dokumentumelemzés ig., mk. vezetők Dokumentumelemzés, jegyzőkönyvek, tankönyvrendeléshez kapcsolódó kötelező dokumentumok Jegyzőkönyvek Belső mérések rendszerének működtetése. A kompetenciamérések eredményeinek hasznosítása. Az intézményi feladatbank működtetése. A pedagógus értékelési rendszer működtetése. Dokumentumelemzés, jegyzőkönyvek, feljegyzések Adott tanév szeptember vége Adott tanév október vége Adott tanév november első hete, ill. folyamatosan munkatervben aktualizálva Adott tanévben folyamatosan, munkatervben aktualizálva Adott tanévben folyamatosan, munkatervben aktualizálva A fenntartó által megfogalmazott elvárások a középfokú oktatási intézmények számára Biztosítani kell minden tanuló számára a rugalmas, minimális megterheléssel járó intézményi átjárhatóságot. Az intézmények rendelkezzenek a diákok fogadásához programmal, működjenek együtt az átjárhatóság biztosításában. A pályaorientációt középfokon a tanulói képességek, készségek figyelembe vételével az intézmény belső értékelési rendje alapján kell biztosítani. 20

25 A mindenkori munkaerő-piac igényeinek megfelelő szakképzési kínálatot kell kialakítani. Középfokon növelni kell a szakmai idegen nyelv- és az informatikaoktatás hatékonyságát. Az alap- és középfokú intézmények idegen nyelvi és informatikai programjainak összehangolásával növelni kell a tanulók magasabb szintű kimeneti képzettségének elérését. A felhasználói igényeknek megfelelő képzési kínálatot kell működtetni figyelembe véve a gazdaságos intézményfenntartás szempontjait. Intézményi szintű mérés értékelési és önértékelési rendszer működtetése, amely kiterjed intézmény minden tevékenységi területére. A kitűzött célok 2015-ig történő megvalósításához az Önkormányzat lehetőségeihez képest erőforrásokat, intézkedési terveket, eljárásokat, kapcsolódó feladatokat, felelősöket és határidőket határoz meg. A célok elérését megvalósításuk közben is rendszeresen méri, értékeli. A fenntartó intézményünkre vonatkozó elvárásai - A szakképzés szerkezetének, szakmai összetételének megtartása mellett növelni kell az érettségit adó szakképzésben résztvevők arányát. - Vállalják a szakképzési fejlesztési program keretében vállalt tanári továbbképzőismeretbővítő program teljesítését a megadott határidőn belül. - A felnőttképzés keretében középfokú végzettséget szerzők arányát jelenleg 60 % tartsák szinten. - Szerepeljenek sikeresen az OSZTV versenyeken. A fenntartó elvárásainak megfelelően megfogalmaztuk a fejlesztési irányokat és célokat. Az iskola minőségbiztosítási csoportja megtervezte és elkészítette a célok megvalósításához szükséges intézkedési terveket, amelyet az intézmény vezetője hagyott jóvá, azt követően, hogy a nevelőtestület elfogadta. (1., 2. sz. mellékletek) Fejlesztendő területek: - A korrepetálások, szakkörök, versenyre felkészítő foglalkozások a tanulói igényekhez igazodjanak. - Javuljanak a tanulók munkaerő-piaci érvényesülésének mutatói. - Nevelés-oktatás eredményesebb legyen iskolánkban. - Folyamatos legyen a kapcsolat a partnerekkel. - Szakmai gyakorlatokon egységes legyen az értékelés. Az elkészített intézkedési tervek beillesztésre kerültek a tanév rendjébe időskálán dokumentálva. (3. számú melléklet) Stratégiai tervezés Az iskola kiemelt céljai, alapfeladatai egyedivé, mássá, az iskolahasználók számára megkülönböztethetővé teszik a középiskolák között. Az iskola kiemelt céljai a következők: Értékek közvetítése a tananyagon, a személyes példamutatáson, az iskola egészén keresztül. 21

26 Az ismeretközvetítés tanulóközpontúságával magas színvonalú, a munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó, az oktatás változásaira nyitott, eredményes és hatékony szakmai munka megvalósítása. Korszerű élelmiszeripari környezetvédelmi elméleti és gyakorlati szakmai műveltséget biztosítson. Logikusan gondolkodó, jó problémamegoldó készséggel, a társadalomban elvárt magas szintű informatikai tudással rendelkező tanulókat képezzen. Korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek biztosítása az önálló egészséges életvezetéshez. Környezetkímélő magatartás megvalósítása egyéni és közösségi szinten egyaránt. Különböző szociális és kulturális háttérrel rendelkező tanulók esélyegyenlőségének biztosítása. Az intézmény által megfogalmazott minőség folyamatos biztosítása a rendszeres, következetes ellenőrzés, mérés, értékelés alkalmazásával. Az iskola eszközállományának folyamatos javítása, korszerűsítése, bővítése. A gazdaság igényeinek megfelelő, az iskola profiljába tartozó felnőttképzések, átképzések indítása. Az intézményi célokból eredő, nevelő-oktató munkánkkal kapcsolatos feladatainkat, illetve végrehajtásukat az alábbiak szerint határozzuk meg: Rövid távú feladatok (1 év) A tanulók érdeklődési körének megfelelő diákkörök és önképző körök szervezése, vezetése Differenciált képességfejlesztés biztosítása, korrepetálások szervezése Iskolai rendezvények, megemlékezések szervezése, lebonyolítása Versenyekre felkészítés, versenyeken való részvétel biztosítása Tanulmányi kirándulások, (jó tanuló jutalomkirándulás) Korcsolyázás tanmenet szerinti megszervezése Drog- és bűnmegelőzési programok szervezése Pályázatok figyelése és elkészítése Szakmai tanártovábbképzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon való részvétel biztosítása, az iskola igényeinek figyelembe vételével Szakmai munkához nélkülözhetetlen szakfolyóiratok, szakkönyvek biztosítása Diáknap szervezése Elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása az egészség védelme és megőrzése érdekében Ifjúságvédelmi és szociális támogatási rendszer működtetése Mulasztások következetes számonkérése Középtávú feladatok (2-3 év) Pályaorientációs feladatok ellátása 10. évfolyam, 12. évfolyam Idegen nyelv oktatásának fejlesztése érdekében külkapcsolatok felvétele Nevelést-oktatást segítő eszközök korszerűsítése, bővítése, karbantartása, pótlása Hosszú távú feladatok (3 éven túl) Érettségi és szakmai vizsgára való felkészítés 22

27 Továbbtanulásra való felkészítés Munkába álláshoz szükséges ismeretek megszerzésének elősegítése Az iskolai sportkör hatékony működtetése Munkánkat környezetünk tisztántartásával, megóvásával végezzük Tiszta, rendes környezet iránti igény kialakítása A pedagógiai feladatok megvalósításának alapvető szinterei: A tanítási órák, a tanítási órán kívüli foglalkozások, a felzárkóztató foglalkozások, a differenciált képesség fejlesztések, az osztályfőnöki órák, a diák önkormányzati tevékenységek, az iskolai rendezvények, a tanulmányi kirándulások. A stratégiai tervet az éves munkaterv bontja le operatív feladatokra. Ennek megvalósítása érdekében: Az intézmény kinyilvánította elkötelezettségét a minőség, a minőségfejlesztés terén. Betartja az intézmény működését szabályozó külső és belső jogrendszert, szabályozó előírásait Elkészítette az intézmény küldetésnyilatkozatát, Pedagógiai Programját ezt megfelelő időközönként felülvizsgálja éves munkatervét, minőségpolitikáját és minőségpolitikai célokat Kinevezte az intézmény minőségügyi vezetőjét Elkészíti az intézményi és munkatársi értékeléseket, szükséges beavatkozásokat kezdeményez Biztosítja mindezekhez a szükséges erőforrásokat A stratégiai tervezés folyamata Stratégiai tervezés eljárásrendje A stratégiai tervezés folyamata Módszer, eszköz Felelős Produktum A tervezésben résztvevő csapat összeállítása A csapat tagjainak kiválasztása, motiválása A vezető kiválasztása kompetencia vizsgálat intézményvezető Feladatok felosztása Meglévő dokumentumok vizsgálata Közoktatási törvény eljárásrend szerint A fenntartó közoktatás-fejlesztési terve Alapító okirat Pedagógiai/Nevelési program Szervezeti és működési szabályzat Házirend dokumentumelemzés Kellőképpen motivált a feladatát pontosan ismerő csapat Az intézményre vonatkozó hosszú távú célok gyűjteménye 23

28 Partneri igények felmérése Tanulók és szüleik Pedagógusok, dolgozók kérdőív minőségügyi csoport Társintézmények Partneri igények és az alapítói célok, valamint a lehetőségek összevetése Körülmények számbavétele (gyermeklétszám változás, szakmakínálat, az intézmény adottságai stb) Statisztikák elemzése (beiskolázási, kompetencia mérési eredmények, dolgozói, munkaerő-piaci, stb) Ötletek, elképzelések számbavétele Lehetőségek számbavétele SWOT analízis Erősségek (belső adottságok) Fejlesztendő területek (belső adottságok) Lehetőségek (külső körülmények) Veszélyek (külső körülmények) Jövőkép, küldetés (vízió, misszió) Szervezeti célok Helyzetelemzés dokumentumelemzés a működés legfontosabb körülményeinek összegyűjtése, elemzése dokumentumelemzés, diagramok, tendenciák vizsgálata vezetői team Lehetséges célok számbavétele ötletbörze vezetői team minőségügyi csoport A helyzetelemzés megállapításainak csoportosítása minőségügyi csoport Stratégiai célok megfogalmazása vezetői team Céllá alakítható igények Az elvárások, a lehetőségek és a valós működés A korábbi gyakorlattól független, új célok meghatározása Irányított figyelem kialakítása A célok meghatározása előtt A szervezetfejlesztéshez Szervezeti stratégiák Műhelymunka szükséges célok és stratégiák Változások megfogalmazása pontosítása 24

29 Kritériumok (mérési pontok és elvárt eredmények meghatározása) Intézkedési tervek készítése Legitimáció lépései Műhelymunka Annak meghatározása, hogy időben és teljesítményben mikor értük el céljainkat A célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározása Projekttervezés minőségi körök Pontos feladatmeghatározás A közvetlen partnerek véleményének kikérése Szülők SzM értekezlet igazgató igazgató-helyettesek Tanulók DÖK DÖK segítő pedagógus Tantestületi / alkalmazotti közösségi elfogadás értekezlet Munkatervi tervezés folyamata Éves munkaterv szabályozása igazgató Fenntartói jóváhagyás Vélemények, módosítási javaslatok Feladat Felelős Résztvevők Produktum igazgató tantestület jegyzőkönyv elkészíti a munkatervet iskolavezetés I. Tájékoztatás a nevelésioktatási célkitűzésekről (előző tanév zárását felhasználva) II. Személyi feltételek aktualizálása III. Tárgyi és szervezeti feltételek aktualizálása IV. A munkaközösségek meghatározzák a célokat, célértékeket V. Cselekvési terv a célok eléréséhez, feladatok elosztása, felelősök, időkeretek az ellenőrzéshez, értékeléshez munkaközösségvezetők igazgatóhelyettesek munkaközösségek iskolavezetés Cselekvési terv VI. Feladatterv elkészítése Feladatterv VII. Mérési terv elkészítése Mérési terv VIII. Eseménynaptár összeállítása Programfüzet IX. A tájékoztatási rendszer megtervezése minőségügyi vezető minőségügyi csoport Tájékoztatási rendszer X. Az éves munkaterv összeállítása, írásba foglalása igazgató Az intézmény éves munkaterve 25

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyereknek valóra váltani a lehetőségeit. / Erich Fromm / TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum

Debreceni Szakképzési Centrum Telefonszám: 52/437-311 Debreceni Szakképzési Centrum A Felnőttképzési Tevékenység Minőségbiztosítási Kézikönyve (FTMK) Érvényességi terület: Jelen kézikönyv az intézmény minőségbiztosítási rendszerének

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2.

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 I.2. Jogszabályi háttér... 3 I.3. Az SZMSZ hatálya... 4 I.4. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, közzététele... 4 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

JELKY ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA

JELKY ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA JELKY ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM (ELSŐ RÉSZ) Tartalomjegyzék PEDAGÓGIAI PROGRAM...1 I. Az iskola rövid története... 5 II. Jogi státusz...8

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP)

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet (Táncsics Mihály) A TÁNCSICS MIHÁLY Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Veszprém, Eötvös u. 1. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) 2011.

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ 3. oldal BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6. oldal Intézmény adatai 6. oldal Intézmény szervezeti felépítése 9. oldal Az óvoda jellemzői

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Ellenjegyezte, jóváhagyta:...... igazgató fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: 2014. február 01. Módosítás, felülvizsgálat:

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a 1 1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a Magyar Táncművészeti Főiskolán... 5 2.2. A Minőségfejlesztési

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési terv) 2007-2012

Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési terv) 2007-2012 1. melléklet Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési terv) 2007-2012 A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A

Részletesebben

A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jászberény 2013.

A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jászberény 2013. A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jászberény 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 8.oldal 1.1 Jellemző adatok 8.oldal 1.2 Az iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14.

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14. BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013. március 14-én a 2012-es pedagógiai program átdolgozásával Jóváhagyta: Szollár Gyula igazgató

Részletesebben

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 I. Intézményi szint 1. Bevezetés 12 2. Közös

Részletesebben

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése 70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya megye

Részletesebben

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. ( Johann Wolfgang Goethe ) 2 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Név: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programot az iskola nevelőtestülete 2014. augusztus 22-én fogadta

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Békéscsaba, 2012. Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény bemutatása...2 1.1. Az intézmény adatai...2 1.2. Az iskola

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

Előterjesztés A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. október 13-i ülésére

Előterjesztés A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. október 13-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 1311-8/2009. Előterjesztés A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. október

Részletesebben

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye Pedagógiai program PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Tartalomjegyzék Az iskola legfontosabb adatai... 4 Az iskola története...

Részletesebben

Intézményi Önértékelés

Intézményi Önértékelés Intézményi Önértékelés Pedagógus, vezető, Intézmény elvárások Belső Ellenőrzési Csoport 2015. szeptember 30. Készítette: BECS és Erdei Gyula igazgató Kompetencia A pedagógusra vonatkozó intézményi elvárásrendszer

Részletesebben

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Készítette: az intézmény igazgatója Elfogadás dátuma: Jóváhagyás dátuma: Hatálybalépés: 2004. szeptember1. Érvényesség

Részletesebben

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja Ikt. sz.:19/2009 A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja 2009. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés: a dokumentum forrásai és hatálya 5. o. I. Az iskola pedagógusainak küldetésnyilatkozata 5. o. 1. Hagyományaink

Részletesebben

Gyakorlat képzés hálózatok az intézményi pedagógiai kooperációban

Gyakorlat képzés hálózatok az intézményi pedagógiai kooperációban Gyakorlat képzés hálózatok az intézményi pedagógiai kooperációban A kötet a Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a Dél-Dunántúl régióban elnevezésű, TÁMOP-4..2.B.2-3/-203-004 azonosító jelű

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM 2011. SZLTISZK_PP_Nevelési Program_2011 1/90 Tolna Megye

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Makói Návay Lajos Szakképző Iskola Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Kozák György intézményvezető 2013 1 Makói Návay Lajos Szakképző Iskola 2 Makói Návay Lajos Szakképző

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Felnőttképzési Minőségirányítási Kézikönyv Érvényességi terület: Jelen kézikönyvben megfogalmazottakat alkalmazni kell a Szentannai Sámuel Gimnázium,

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha célod nagy, de eszközeid szerények, úgy cselekedj mégis! Cselekvésed által

Részletesebben

PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK

PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK A pedagógus az általa tanított műveltségi területek, tantárgyak alapvető fogalmainak, ezek fejlődésének, összefüggéseinek, megismerési,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011.

PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011. PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011. TARTALOMJEGYZÉK oldal A) ÁMK 1. Az ÁMK egységes nevelési rendszere......1 2. Az intézmény felépítése, tevékenységformái...1 3. Alapelvek...2 4. Célok...3 5. Feladatok...4

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

MAROSHEGYI ÓVODA 2004.

MAROSHEGYI ÓVODA 2004. MAROSHEGYI ÓVODA 2004. Maroshegyi Óvoda MIP 2004. 2 A Maroshegyi Óvoda Minőségirányítási Programja A MIP dokumentumainak kezelési és módosítási rendje A MIP helye A MIP tárolási formája Példányszám Óvodavezetői

Részletesebben

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Igazgatói pályázat Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár 2011. május 6. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2 1. SZEMÉLYES ADATOK Név: Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Születési név: Sajtos

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 B Á T H O R Y I S T V Á N

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

Szegedi Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szegedi Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Szegedi Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Az iskola adatai Az iskola hivatalos elnevezése: Szegedi Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskola Rövid neve: Szegedi Szolgáltatási

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata 2 I, Általános rendelkezések

Részletesebben

A Karrier Adó Szakképző Iskola

A Karrier Adó Szakképző Iskola A Karrier Adó Szakképző Iskola Pedagógiai Programja 2013 2. verzió TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK A KARRIER ADÓ... 1 SZAKKÉPZŐ ISKOLA... 1 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... 1 TARTALOMJEGYZÉK:... 2 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Tájékoztató Diakóniai szakközépiskolai, és szakképzős osztályok A diakóniai szakmákban

Tájékoztató Diakóniai szakközépiskolai, és szakképzős osztályok A diakóniai szakmákban Tájékoztató Diakóniai szakközépiskolai, és szakképzős osztályok.a diakóniai szakmákban is alapvető követelmény: - a megfelelő elméleti tudás megszerzése készség szintjén valamennyi szakmai tárgyból; -

Részletesebben

Intézményértékelés szervezetfejlesztés

Intézményértékelés szervezetfejlesztés Intézményértékelés szervezetfejlesztés Cseh Györgyi 1. Bevezetés 1.1. Intézményértékelés, de miért? Miért is kell intézményértékeléssel foglalkozni? Érdemes ezt végiggondolni! John MacBeath professzor

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013.

NEVELÉSI PROGRAM 2013. NEVELÉSI PROGRAM 2013. A Gyermekekről...Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek. Ők az Élet önmaga iránti vágyakozásának fiai és leányai. Általatok éreznek, de nem belőletek. És bár véletek vannak, nem birtokaitok.

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program. 2013.március

Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program. 2013.március Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program 2013.március 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Mert mi is lehetne szebb, mint abban a sok benyomásban,

Részletesebben

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6.

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. 2016/2017-es tanévtől KAPOSVÁR 2016. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. HELYZETELEMZÉS... 4 1.2. Az iskola

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programja 2014 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ I.1. Az iskola küldetésnyilatkozata I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K oldal Az intézményi minőségirányítási program

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete Pedagógiai programjának melléklete SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Alapelvek, célok az SNI tanulók ellátásában... 3 2.1. Alapelvek... 4 2.2.

Részletesebben

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT - 1- AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT Készítette: Baloghné Stadler Irén óvodavezető és a Minőségi kör tagjai Elfogadta: Az óvoda alkalmazotti közössége

Részletesebben

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Összeállította: RÁTZ OTTÓ mesterpedagógus tanár,intézményvezető 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: nevelésről

Részletesebben

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai programja 2013. szeptember 1. Szerkesztette: Kolics Gábor Előszó Az iskola 1955-ben kezdte meg működését a 26. sz.

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Benedek Elek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Pedagógiai Programja 2013 Oroszlány,2013.03.26. Jóváhagyta: Vecserdi Jenőné igazgató

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kossuth úti Óvoda 5430 Tiszaföldvár Kossuth út 124. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatálya kiterjed Tiszaföldvár Város Önkormányzat által fenntartott Kossuth úti Óvoda működésére Az alkalmazotti

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old.

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old. IMIP TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... AZ INTÉZMÉNYRŐL.... HELYZETELEMZÉS..... 3. old. 4. old. 5. old. FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8.

Részletesebben