JELKY ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELKY ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA"

Átírás

1 JELKY ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM (ELSŐ RÉSZ)

2 Tartalomjegyzék PEDAGÓGIAI PROGRAM...1 I. Az iskola rövid története... 5 II. Jogi státusz Egyéb megállapodás a fenntartóval A képzési idő, a képzés szakaszai NEVELÉSI PROGRAM...15 I. Az iskola működésének általános jellemzői, alapelvek, értékek és célok, feladatok Önmeghatározás Helyzetfelmérés Az iskola pedagógiai alapelvei Pedagógiai célok Feladatok (az alapelvek függvényében) A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok...35 a.a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program...37 b. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység C. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok II. A képzés rendje Az iskola gyermekképe A képzés belső szakaszai Képzési specialitások Tanulói jogviszony Köznevelési Hídprogram (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről)...56 III. A pedagógiai folyamat Az iskolai élet sajátosságai, jellemzői Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési, minőségbiztosítási rendszere...59 a)a tanulók értékelése...60 b)a pedagógus munkájának értékelése: Az iskola élet- és munkarendje Hagyományok IV. Iskolahasználók az iskolai közéletben A szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetősége Tanulói részvétel A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje Szülői részvétel...70

3 4. Az iskola egyéb szolgáltatásai, válaszok az igényekre, marketing...71 Jelenünk és jövőnk Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. (Szent-Györgyi Albert) A szakképzés egy folyamatosan átalakuló rendszer, amelynek valamennyi ága egyéb más (köznevelési, felsőoktatási, kulturális) alrendszerekkel is szoros összefüggésben, állandó alkalmazkodás révén tud csak megfelelni a legújabb pénzügyi, foglalkoztatási, munkaerő-piaci, gazdasági és nem utolsó sorban szakmai kihívásoknak. A szakmát tanuló felnövekvő generáció számára nélkülözhetetlen egy olyan világos társadalmi értékrend, elvárás megfogalmazása, amely az elmúlt két évtizedben bizony nem kapott kitüntetett szerepet. Ez pedig az értékteremtő munka presztízsének, rangjának rehabilitálása, annak érdekében, hogy a munka alapú társadalom gondolata az értékek hierarchiájában a méltó helyére kerüljön. Természetes, hogy egy tanuló számára a legfontosabb munka a tanulás. Az iskolának, a szakma tanulásának az ismeretek elsajátításához szükséges erőfeszítések, aktivitások sorozatáról kell szólni. A tanuló számára az a biztos alap, amely megélhetését biztosítja, vagy amelyről kiindulva tovább képezheti magát. Minden fiatalnak képzést kell biztosítani. A Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium a város legnagyobb és legsokrétűbb középiskolája.

4 Célunk a város és a régió munkaerő-piaci igényeinek kielégítése, korszerű, piacképes szakmai végzettséggel rendelkező szakemberek képzése, biztos megélhetést jelentő szakmai ismeretek nyújtása. Ennek érdekében minden tanévben megújuló, a környezetünk elvárásaira rugalmasan reagáló képzési szerkezet kialakításával jelenünk meg a pályaválasztás előtt álló fiatalok előtt. A városban egyedülálló iskolaként biztosítani tudjuk tanulóink kollégiumi elhelyezését és ez által a szabadidő hasznos eltöltését. Sokrétű intézményünk korszerű nevelési módszerekkel a szakmai képzések széles körét kínálja, amit kapcsolataink révén, nemzetközi színtéren is kamatoztat. Iskolánkban elsődleges a tanítás és tanulás harmonikus egységének megteremtése, a sokoldalú személyiségfejlesztés. Mottónk: TUDÁS, BIZTONSÁG, JÖVŐ! 2013-ban ünnepeljük intézményünk fennállásának 130 éves jubileumát. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése és megtartása egyre inkább a gazdaság igényeinek megfelelő, naprakész tudás és készségek, kompetenciák függvénye. Az egyén az új és állandóan változó követelményeknek csak akkor tud megfelelni, ha egész élete során fejleszti, gyarapítja tudását, esetenként új pályát választ, új szakképesítést szerez. Rendkívül fontosnak tartom, hogy a pályadöntés előtt állók valamennyien sikeres döntést hozzanak az életpályájuk építése során, mind a szakmai életút kiválasztásánál, mind pedig az azon való haladás során. A leckét az iskola adja fel, De az élet kérdezi ki. /Dorozsmai János/ Királyné Koszter Mária Igazgató

5

6 I. Az iskola rövid története Városunkban a Bándl János által 1852-ben indított vasárnapi tanoncoktatástól nagy változásokon ment át a szakképzés. Az első nagy lépést az január 7-én megnyílt, iparostanoncok számára létrehozott iskola jelentette. E dátumot tekintjük mai iskolánk alapításának. Ahogyan a védtelen, kiszolgáltatott inasból törvényekkel védett, teljes jogú állampolgárrá váló szakmunkástanuló lett, úgy az iskola is egyre nagyobb figyelmet és fejlesztési lehetőséget kapott a várostól. A kezdeti három tanterem mára már három iskolaépületté nőtt. A kezdetben csak tanoncképzéssel foglalkozó iskola képzési profilja is sokat változott az idők folyamán. A tanoncok sokáig csak fiúk voltak, a lányok az iskola 20 éves működése után jelentek meg. Az igen sok (kb. 70) oktatott szakma közül a legnépszerűbbek: a szabó, a kőműves, az asztalos, a cipész, a fodrász, a szobafestő voltak, melyek nagy részét még ma is oktatjuk. Az 1948-as államosítás után már megjelentek az autószerelők, motorszerelők, vízvezeték-szerelők. Az 1950-es évek közepéig a magánkisipar volt az egyeduralkodó, a sok embert foglalkoztató gyárak, üzemek felépítése után ez megváltozott. A privatizáció következményeként sajnos ma már e munkahelyek megszűntek, így a vállalati tanműhelyek és a végzettek munkalehetőségei is nagymértékben csökkentek. Állandó, alig leküzdhető problémát okozott az első időkben és sajnos napjainkban is a tanulók elhelyezése. A mai központi épületünk 1971-ben, a fémipari alapképzést biztosító tanműhelyünk 1976-ban épült. Teremgondjainkat enyhítette az 1987-ben átadott tanműhelyi tíztantermes iskolaépület. Sajnos sem ekkor, sem a következő 1997-es újabb bővítéskor tornaterem nem épült. A testnevelés órák elhelyezése, illetve a többek által is használt sportcsarnokba (a nagy távolság miatti) ingázás gondot okoz. A szakmunkásképzés mellett az es tanévtől jelent meg a szakközépiskolai oktatás szakmunkások esti osztályával.

7 Az első fecskék után a nappali szakközépiskolai képzést az 1988/89-es tanévben a faipari technikus osztály indításával kezdtük meg. Kétévenkénti indítással bővítettük a kínálatot ruhaipari, villamosipari és egészségügyi osztályokkal. A környék gazdasági életének változásához alkalmazkodva a szakmunkásképzésben új szakmák oktatását kezdtük meg a 80-as évek első felében: élelmiszertartósító, sütő, húsfeldolgozó. Ezt a szakirányt csak az 1997-es tanévig folytattuk, amikor is a város szakképzési profiltisztítása során e szakterületek helyett a közlekedésgépész képzést kaptuk. E csere számunkra fejlesztési lehetőséget és iskolabővítést jelentett. Az időközben egyre jobban fejlődő faipari tanműhelyünk mellett korszerű autószerelő műhelyeket alakítottunk ki ben indítottuk elő humán világbanki osztályunkat is, akkor még követőként, majd a következő tanévtől sikeresen pályázóként. A világbankkal kötött szerződés öt évig kötelez bennünket arra, hogy közlekedés és humán szakmacsoportban egy-egy osztályt iskolázzunk be. A világbanktól kapott eszközök segítették az oktatás színvonalának javítását ben a szakmunkásképzőt végzettek között egyre nagyobb igényként lépett fel a nappali képzésben érettségire felkészítő osztály indítása szeptemberétől felmenő rendszerben megszűnt a szakmunkások szakközépiskolájának nappali intenzív és levelező tagozata egyaránt és helyette nappalin ifjúsági osztály levelezőn Dolgozók Középiskolája indult. Az 1999/2000-es tanévben az alapfokú művészetoktatás folytatásaként párhuzamos művészeti képzést indítottunk textilműves, majd a következő évben keramikus és grafikus szakon. Az iskola többcélú intézménnyé vált az elmúlt évek során: 1995-ben a Nevelési Tanácsadó, 2000-ben a városi kollégiumok, 2003-ban az Alapfokú Művészetoktatási Iskola, 2004-ben az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat hozzácsatolásával. Iskolánk a város legnagyobb és legsokrétűbb intézményévé alakult július 1-től az alapfokú művészetoktatás, szeptemberétől a Nevelési Tanácsadó és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat különvált az intézménytől.

8 A változásokat iskolánk eddigi elnevezésével is érdemes felidézni, szemléltetni: 1. Baja városi államilag segélyezett Kereskedelmi és Ipariskola (1883) 2. Baja Városi Polgári Fiúiskola és a vele kapcsolt Alsófokú Kereskedelmi- és Ipariskola (1888) 3. Baja Városi Kereskedő- és Iparostanonc-iskola (1904) 4. Baja Városi Kereskedő-, Fiú- és Nőipariskola (1911) 5. A bajai városi szakirányú iparos tanonciskola (1944) 6. A bajai állami szakirányú iparos tanonciskola (1948) 7. Munkaerőtartalékok Hivatala 57. sz. iparostanuló-iskola Baja (1950) 8. Munkaerőtartalékok Hivatala 112. sz. iparostanuló-iskola Baja (1951) 9. Munkaerőtartalékok Hivatala 609. sz. Ipari Tanuló Intézet Baja (1953) 10. Munkaerőtartalékok Hivatala 609. sz. Türr István Iparitanuló Intézet Baja (1955) 11. Mü.M sz. Türr István Ipari Tanulóintézete Baja (1957) sz. Türr István Ipari Szakmunkásképző Intézet (1967) 13. Jelky András Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola (1989) 14. Jelky András Szakképző Iskola és Nevelési Tanácsadó (1995) 15. Jelky András Szakképző Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó (2000) 16. Jelky András Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó (2003) 17.Jelky András Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat (2004) 18. Jelky András Általános Művelődési Központ (2006) 19. Jelky András Szakképző Iskola és Kollégium (2008) 20. Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (2012)

9 II. Jogi státusz Információk az szakmai alapdokumentumról: Az intézmény alapítója: Baja Város Önkormányzata Az alapítás időpontja: január 7. Az intézmény szakmai alapdokumentumában foglaltak részletezése 1. Megnevezései: 1.1. Hivatalos neve: Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1.2. Rövid neve: Jelky András Szakképző Iskola 2. Feladatellátási helyei: 2.1. Székhelye: 6500 Baja, Petőfi S. u telephelye: 6500 Baja, Szegedi út telephelye: 6500 Baja, Szent Antal u telephelye: 6500 Baja, Petőfi-sziget (vízitelep) 2.2. Tagintézmények megnevezése és telephelyei: Tagintézmény hivatalos neve: Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ügyviteli telephelye: 6500 Baja, Petőfi-sziget Tagintézmény telephelye: 6500 Baja, Szenes u Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 3.5. Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca Típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény 5. OM azonosító:

10 6. Köznevelési és egyéb alapfeladata: Baja, Petőfi Sándor utca szakközépiskolai nevelés-oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás felnőttoktatás nappali, esti, levelező évfolyamok: négy sajátos nevelési igényű tanulók integrál nevelése-oktatása (érzékszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) érettségire felkészítő négy évfolyam Alaptevékenysége: Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) A tanulók nappali rendszerű, Országos Képzési Jegyzékben szereplő, középiskolai utolsó évfolyamának befejezéséhez vagy érettségi vizsga letételéhez nem kötött szakképesítés megszerzésére, szakmai vizsgára felkészítő nevelése, oktatása évfolyamon Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók integrált nappali rendszerű, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, középiskola utolsó évfolyamának befejezéséhez vagy érettségi vizsga letételéhez nem kötött szakképesítés megszerzésére, szakmai vizsgára felkészítő nevelése, oktatása évfolyamon, a fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentését szolgáló fejlesztése, a Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek igénybevételével, az alábbi területeken: - dyslexia, - dysgrphya, - dyscalculia, - idegi hallásvesztés, - iskolai készségek, - képességek nem meghatározott fejlődési zavara, - egyéb, rendszerint gyermekkorban v. serdülőkorban kezdődő viselkedési és emocionális rendellenességek, - közepes fokban nagyothalló,

11 - figyelemdeficit, nagyothallással, - a tanulási ismeretek elsajátításának nehézsége Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Az alapfokú iskolai végzettség hiányában a szakképzésbe bekapcsolódni kívánó tanulóknak nyújtott általános műveltséget megalapozó, felzárkóztató nevelésoktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12//13. évfolyam) A tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó rendszeres nevelésével-oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítése és vizsgáztatása a évfolyamon; Tanórai és tanórán kívüli foglalkozás, beleértve a párhuzamos művészetiszakközépiskolai oktatás (9-13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók integrált nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása a 9-12., beleértve a párhuzamos művészeti-szakközépiskolai oktatás (9-13. évfolyam) a fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentését szolgáló fejlesztése, a Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek igénybevételével, az alábbi területeken: - dyslexia, - dysgrphya, - dyscalculia, - dysortographia, - tanulási ismeretek fejlődésében veszélyeztetett Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) A felnőttoktatásban résztvevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltsághoz, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, középfokú rendszeres nevelése és oktatása, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítése: - nappali rendszerű ifjúsági osztály, - levelező általános képzés, - esti általános képzés.

12 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás (eü. képzés) A felnőttképzésben résztvevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához igazodó szakmai elméleti oktatás: - esti formában, - levelező formában Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás (eü. képzés) A felnőttképzésben résztvevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához igazodó szakmai gyakorlati oktatás: - esti formában, - levelező formában Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon (2 éves és 3 éves képzés) A közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon A közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások), a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása a Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek igénybevételével, az alábbi területeken: - dyslexia, - dysgraphya, - dyscalculia, - idegi hallásvesztés, - közepes fokban nagyothalló, - iskolai készségek, képességek kevert zavara, - figyelemhiány hiperaktivitás nélkül, - egyéb, rendszerint gyermekkorban v. serdülőkorban kezdődő viselkedési és emocionális rendellenességek.

13 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon A közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon A közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások), a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása a Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek igénybevételével, az alábbi területeken: - dyslexia, - dysgraphya, - dyscalculia, - idegi hallásvesztés, - közepes fokban nagyothalló, - iskolai készségek, képességek kevert zavara, - figyelemhiány hiperaktivitás nélkül, - egyéb, rendszerint gyermekkorban v. serdülőkorban kezdődő viselkedési és emocionális rendellenességek Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Alaptevékenységként végzett szakmai tanfolyami oktatás, vizsgáztatás Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása A gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási intézmények tanulói) számára szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozása Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása A többi tanulóval együtt nevelhető, fogyatékossággal élő gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási intézmények tanulói) számára szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozása, a Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek igénybevételével, az alábbi területeken: - dyslexia,

14 - dysgraphya, - dyscalculia, - idegi hallásvesztés, - iskolai készségek, képességek nem meghatározott fejlődési zavara, - egyéb, rendszerint gyermekkorban v. serdülőkorban kezdődő viselkedési és emocionális rendellenességek, - közepes fokban nagyothalló, - figyelemdeficit, nagyothallással, - a tanulási ismeretek elsajátításának nehézsége Könyvtári szolgáltatások Iskolai könyvtári feladatellátás Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése a Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek igénybevételével, az alábbi területeken: - dyslexia, - dysgraphya, - dyscalculia, - idegi hallásvesztés, - iskolai készségek, képességek nem meghatározott fejlődési zavara, - egyéb, rendszerint gyermekkorban v. serdülőkorban kezdődő viselkedési és emocionális rendellenességek, - közepes fokban nagyothalló, - figyelemdeficit, nagyothallással, - a tanulási ismeretek elsajátításának nehézsége Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Tanulók kollégiumi étkeztetése A közoktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, diákotthoni ellátása keretében biztosított étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés A közoktatásban tanuló ellátottak részére intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezés, vásárolt élelmezés formájában.

15 Kiegészítő tevékenysége: A kapacitás nem vállalkozás jellegű hasznosítása: - igény esetén térítés ellenében tanfolyamok szervezése - saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 7. Egyéb megállapodás a fenntartóval szeptemberétől az iskola tagja a Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt.-nek a gyakorlati képzések megvalósításában. 8. A képzési idő, a képzés szakaszai A Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alternatív lehetőséget nyújt a képzési idő, az iskolatípus és a megszerezhető végzettség tekintetében. Nevelő-oktató tevékenységét az iskolai oktatás általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakaszában (9-10. illetve évf.), valamint az iskolai oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai szakaszában folytatja. Pedagógiai tevékenységét felnőttképzési formák egészítik ki.

16 NEVELÉSI PROGRAM I. Az iskola működésének általános jellemzői, alapelvek, értékek és célok, feladatok 1. Önmeghatározás - Az iskola a város diákjait fogadó Kollégiummal együtt alkotja az intézményt. A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről értelmében az iskola, összetett iskola. Az intézmény szakképző iskola, ezen belül szakközépiskolai és szakiskolai feladatot lát el. E tevékenységét a művészet, közlekedés, könnyűipar, szépészet, egyéb szolgáltatások, egészségügy, szociális szolgáltatások, gépészet, elektrotechnikaelektronika, faipar és építészet szakmacsoportban gyakorolja. A es tanévtől kezdődően az alábbi szakmacsoportokban folyik a szakképzés: Szakközépiskolai ágazat: - Közlekedésgépész szakmacsoport - Könnyűipar szakmacsoport - Faipar szakmacsoport - Egészségügy szakmacsoport - Képző- és iparművészet szakmacsoport - Szépészet Szakképző iskolai ágazat: - Gépészet szakmacsoport - Könnyűipar szakmacsoport - Faipar szakmacsoport - Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport - Építészet szakmacsoport - Közlekedés szakmacsoport - Szociális szolgáltatások - Művészet, közművelődés, kommunikáció

17 HÍD programok: - HÍD I. - HÍD II. A változat - HÍD II. B változat - HÍD II. C változat Ebből fakadóan hivatása a szakemberképzés. - Az intézmény divatiskola. Képzési profiljában igen nagy szerepet játszanak azok a szakmák, amelyek az öltözködéssel, az ember külső megjelenésével kapcsolatosak (könnyűipar, fodrászat). - Az intézmény művészeti iskola, párhuzamos képzésben művészeti vizsgára és művész pályára készít fel textilműves, keramikus és grafikus szakterületen. - Az intézmény lehetőséget biztosít az általános műveltség, a középiskolai érettségi bizonyítvány megszerzésére a szakképzés után, illetve felnőtt korban. - Az intézmény iskolarendszeren kívüli és iskolarendszerű szakképzési lehetőséget biztosít a felnőttképzésben résztvevők számára. - Az intézmény a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését a Pedagógiai Szakszolgálat segítségével látja el. 2. Helyzetfelmérés A pedagógiai program módosítása és a minőségbiztosítási rendszer kiépítése kapcsán megkérdeztük a közvetlen és közvetett partnerek véleményét az iskola erősségeiről és gyengeségeiről. Tanulóink részéről megfogalmazott erősségeink: korszerű tanári felkészülés szakmailag képzett, jól felkészült pedagógusok jól felszerelt tanműhelyek tárgyi feltételek kollektív szellem a tanári karban, munkaközösségek között

18 jól működő partnerkapcsolatok szülő, diák, oktató kft., kis- és középvállalkozások pályázati tapasztalatok megfelelő információk elérése a továbbtanuláshoz a tanulók kulturális fejlődésének támogatása megfelelő iskolai kollégium, könyvtár az intézményi légkör az iskolában megrendezett Ifjúsági Nappal, egyéb szabadidős tevékenységekkel az országos mérésekre való felkészítéssel a diákok egymás közötti kapcsolatával az oktatás színvonala Innovációra, változásra való hajlam és képesség a tanulók teljesítményének értékelése, fejlődésük nyomon követése tantárgyak közötti kapcsolat épületek adottságai gyengeségeink: kevés korrepetálás A - B hetek egyenlőtlen óraelosztása otthonos légkör hiánya drogfogyasztás megakadályozása hiányzások diákok szociokulturális hátrányai a szülői háttér nem megfelelő motivációja a diákok bizonyos része számára a tudás nem érték továbbképzések korlátozott anyagi lehetősége lehetőségeink: egész életen át tartó tanulás EU-s programjai és hazai elemei intézmények közötti együttműködések támogatása elszámoltathatóság igénye kompetencia központú tananyagok pályázatok

19 veszélyeink: a településen és vonzáskörzetében nő a munkanélküliség a munkanélküliség és az alacsony jövedelmek a családok nagy részét létbizonytalanságban tartják gazdasági válság hatásai hátrányos helyzetű diákok A szülők véleménye közel azonos a tanulókéval. Erősségként pluszként említik az egészséges életmódra nevelést, gyengeségként: a végzés utáni elhelyezkedés segítését. E felmérésekből is kitűnt, hogy még több gondot kell fordítanunk a korrepetálásra, felzárkóztatásra. Helyi tantervünkben több óraszámot biztosítunk e tevékenységi formára. Drogprevenciós munkánk hatékonyságának javítása érdekében az összes tanulót érintő programra pályáztunk sikerrel évek óta. Tanáraink felkészítése után, minden osztályban elkezdődhettek a foglalkozások, melyeket a következő tanévekben is folytatni kívánunk. A végzett tanulóink elhelyezkedési esélyeinek javítása érdekében az eddig is működő kapcsolatunkat a Munkaügyi Központtal kibővítjük. Megteremtjük a lehetőségét annak, hogy minden végzős osztály külön-külön vegyen részt a tájékoztatóikon. 3. Az iskola pedagógiai alapelvei - A fiatalok személyiségfejlődését elősegítő és nem korlátozó iskola megvalósítása. - Az esélyegyenlőség és a képesség szerinti differenciálás elve. - Igazodás a tanuló egyéni fejlődési üteméhez - Értékközvetítés - Nyitottság. A piac és a gazdasági környezet igényeinek figyelemmel kísérése a képzés tartalmában és az iskolafejlesztési tevékenységben. - Hagyományos keretek közt korszerű, részben alternatív oktatás - Gyermekközpontúság az alapozásban, teljesítményközpontúság a középiskolában és a szakképzésben. - Aktivitásra ösztönző, cselekedtető technikák alkalmazása

20 4. Pedagógiai célok Az iskola oktatási-nevelési tevékenységét átalakítjuk a kompetenciafejlesztés irányába. a) Oktatási célok: - a beiskolázott tanulók szakképesítéshez juttatása - a tanuló képességeinek és érdeklődésének megfelelő végzettség (vagy végzettségek) megszerzésére való felkészítés - felkészítés a záróvizsgára - a tanuló megszerezhesse azokat az ismereteket, amelyek elősegítik a munkaerőpiacon való jobb érvényesülés lehetőségét (vállalkozói ismeretek, idegen nyelv, informatika) - a tehetséges tanulók felkészítése versenyekre, felsőfokú tanulmányok megkezdésére - olyan szakmai alapokat kapjon a tanuló, amelyek birtokában képessé válhat az új technológiák alkalmazására, a felnőttképzésbe való eredményes bekapcsolódásra (átképzés, tanfolyam stb.) - a tanulók ismerjék meg a demokratikus társadalom értékeit, az állampolgári jogokat és kötelességeket A felsorolt célokat az iskola akkor tudja vállalni egyénre szabottan, ha a tanuló pozitív módon viszonyul a tanuláshoz és alkalmazkodik az intézmény munkarendjéhez. b.) Nevelési célok - A szakemberektől elvárt emberi tulajdonságok kialakítása: munkafegyelem, megbízhatóság, felelősségtudat, önállóság, kreativitás, nyitottság, fogékonyság a változásokra, az önképzés igénye. - Patriotizmus, egészséges nemzettudat kialakítása - Az egyetemes emberi értékek megismertetése és tiszteletben tartására nevelés - A másság elfogadására nevelés - Egészséges életmódra nevelés. A harmonikus életvitelt megalapozó szokások kialakítása. - Kommunikációs készségek kialakítása, fejlesztése - Az önismeret fejlesztése - A mindennapi érintkezéssel kapcsolatos értékek kialakítása, kulturált viselkedési normák kialakítása.

21 5. Feladatok (az alapelvek függvényében) a) "az esélyegyenlőség és a képesség szerinti differenciálás elve" alapján - a fiatalok társadalmi beilleszkedését (szocializációját) segítse elő az iskola hatékony ifjúságvédelmi munkával, működő diákönkormányzattal és diákközélettel, célirányos oktató és nevelő munkával - fontos feladat olyan képzési szerkezet és olyan képzési forma kialakítása, ahol az adott szakterületen a tanuló képességének és teljesítményének megfelelő végzettséget megszerezheti, szándékának és tanulmányi eredményének megfelelően felkészülhet a munkába állásra, illetve a felsőfokú tanulmányokra - az iskola biztosítsa az átjárhatóság lehetőségeit, szükség esetén különbözeti vizsgával, fakultatív tantárgyak rendszerével - a magasabb szintű végzettséget (technikus) csak a jobb tanulók szerezzék meg, de gondoskodni kell a lemaradók iskolában tartásáról és szakképzettséghez juttatásáról - a kompetenciafejlesztő módszerek, eljárások terjesztése a tantestületben, ezek tudatosítása - a kompetenciafejlesztés tárgyi feltétekeinek kialakítása - a kompetenciafejlesztés elemeinek a beépítése az iskola tevékenységeibe. - a sajátos nevelési igényű tanulók érvényes szakértői vélemény mellett kérelemre mentesülhetnek a javasolt tantárgyak értékelése minősítése alól.(ez az érettségi és a szakmai vizsgákra is vonatkozik) - a sajátos nevelési igényű tanulókat a Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusainak segítségével fejlesztjük b) "Igazodás a tanuló egyéni fejlődési üteméhez" elv alapján - az egyén érési üteméhez rugalmasan alkalmazkodó képzési utak biztosítása - a pedagógiai munkának az egyénre kell irányulnia - a személyiség- és képességfejlesztés előtérbe helyezése mind a szakközépiskolai, mind a szakiskolai tanulóknál - törekszünk arra, hogy a tanulókat egyéni különbségeikhez alkalmazkodva, személyre szabottan fejlesszük. c) az "értékközvetítés" elve alapján az iskola nevelőmunkájának egészében az alábbi értékeket közvetíti: - a tanulót teljes személyiségnek, test, lélek és szellem egységének tekintjük. - Az ismeretközléssel egyenértékűnek tekintjük munkánkban a testi nevelést és a személyiségfejlesztést

22 - a tanulás, a tudás, az egészséges életmód, a humanista és demokratikus gondolkodás így feladataink: tudásközvetítés - a tárgyi tudás és a kommunikációs készség szintje egyaránt fontos - a tanulás tanítására is terjedjen ki - a műszaki szakképzés miatt az általános képzésben a reálorientáció érvényesül - a középiskolában, technikusképzésben a kreativitás fejlesztésére kell törekedni, míg a szakmunkásképzésben a normakövetés dominál. (Ez a tanulók különbözőségéből, de a majdan betöltendő munkakör szükségleteiből is adódik.) a fizikum fejlesztése - az általános iskolában szerzett mozgásműveltség továbbfejlesztése, a mozgásismereti hiányosságok) pótlása - a mozgásszükséglet kielégítése - egészséges életmódra nevelés - szabadidős sportok megismertetése - a mindennapos testmozgás igényének felkeltése - a tanuló életkorának megfelelő fizikai állóképesség, edzettség kialakítása - a könnyített és gyógytestnevelés iskolán belüli megoldása megvalósítások formái - a kötelező testnevelés órák keretében sportágak elsajátítása alapszinten - szabadon választható órák keretében tömegsport, szakosztályi foglalkozás, osztályok közötti, iskolák közötti sportverseny d) a további alapelvekkel kapcsolatos feladatok - az iskola folyamatosan figyelemmel kíséri a piac és a gazdasági környezet igényeit a képzés tartalmában és az iskolafejlesztési tevékenységben - az iskola folyamatos kapcsolatot tart a gazdasági kamarákkal, a gyakorlati képzést velük együttműködve ellenőrzi - évente legalább egy alkalommal találkozót szervez az iskola azon magánkisiparosokkal, akik részt vesznek a szakképzésben. - Az iskola figyelemmel kíséri a Munkaügyi Központ jelzéseit és ajánlásait, a szakképzés struktúráját, tartalmát ennek megfelelően módosítja

23 - az oktató munka a hagyományos tanórai rendszerben, az értékelés az ötfokozatú osztályozási skála alkalmazásával folyik, az iskolai házirend - nagyrészt a korábbi hagyományokra épül - a tananyagban, különösen a szakképzésben folyamatosan naprakész ismereteket kell közvetíteni, a hatékonyság érdekében az iskola növeli az egyéni és a csoportmunka alkalmazásának arányát - az adott keretek között tág teret enged a pedagógusok egyéni módszertani szabadságának, hogy a nevelő-oktató munka megőrizze rugalmasságát, és könnyen alkalmazkodjon a tanulócsoportok eltérő felkészültségi és neveltségi szintjéhez alkalmazkodva - az iskola fontos feladatának tekinti a személyiségfejlesztést, tiszteletben tartja a diákok jogait, igyekszik bevonni őket az iskola életébe - a szakmunkásokkal szemben támasztott növekvő emberi és szakmai elvárások azonban megkövetelik, hogy az iskola felsőbb évfolyamain az elméleti és gyakorlati munkában egyaránt minél jobb teljesítményre késztesse diákjait. e) A pedagógusokkal szembeni elvárások - biztos szakmai ismeretek - a tudás minőségével, a végzett munkával megszerzett tekintély - példamutatás, empátia - sikerorientáltság, kreativitás - kapcsolat a közösséggel és más nevelési tényezőkkel - összehangolt munkavégzés. Ennek érdekében az iskola belső továbbképzéseket szervez: nevelési értekezletek, munkaközösségi megbeszélések keretében; továbbá elvárja, hogy minden terület tanévenként legalább egy alkalommal szervezett továbbképzésen, szakmai bemutatón vegyen részt. Kompetenciafejlesztési célunkat akkor tekintjük megvalósultnak, ha a tantestület 75 %-ának képzési kultúrájában 30 %-ban megjelennek a kompetenciafejlesztés helyi tantervünkben részletezett elemei. 6. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Személyiség- és közösségalakító munkánk részeként fejlesztjük a tanulók életpályaépítési és a szociális és életviteli kompetenciáit. A személyiségfejlesztésben kiemelt szerepet kap az önismeret fejlesztése, a kezdeményező és vállalkozó készségek, a

24 felelős társadalmi magatartás kialakítására, az állampolgári szerepre történő felkészítés. A tanulók személyiségének alakításához a diákok megismerése szükséges. A megismerés és a fejlesztés dialektikus kölcsönhatásban vannak egymással. A tanulót legreálisabban abban a közegben ismerhetjük meg, ahol él és dolgozik, a közösségekben, melyekhez tartozik. A személyiségvonások, képességek tevékenységben alakulnak és nyilvánulnak meg. Ezért, különösen az osztályfőnök részéről fontos, hogy minél többet legyen tanítványaival, minél több tevékenység közben. A személyiségfejlesztésben meghatározó az iskola belső környezete és légköre. Alapvetően fontos a pedagógus részéről a személyes példamutatás. Ehhez természetesen megfelelő tekintéllyel kell bírnia, hiszen csak így fogadják el véleményét. A jó iskolai légkör ismérvei pl.: - barátságos, tiszteletteljes hang a felnőttek és gyerekek együttélésében - ne csak a tanulmányi eredményességen keresztül ismerje a tanár a tanulóit - az iskola épületeit ne hivatalos helynek, hanem otthonának is tekintse tanár, diák egyaránt - a konfliktusokat nem elnyomni, hanem kezelni, megoldani kell. Az osztályfőnökök személyiségfejlesztő tevékenységét az osztályfőnöki tanterv tartalmazza. Az ebben megfogalmazott feladataink mellett fontos: - az együttműködési készség erősítése (közös munka közös szabályainak szerepe) - személyes észlelés fejlesztése - értékek tisztelete, megbecsülése (a pozitívumokra érzékeny tanári magatartás) - empátiakészség fejlesztése. Az iskola valamennyi pedagógusának kötelessége, hogy gondoskodjon a rábízott tanulók személyiségének fejlődéséről.

25 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos munkánkban nagy segítséget jelent a mentálhigiénés tanácsadás működése. Az osztályközösségen belül, illetve az egyes szaktanárok által súlyosabbnak ítélt esetekben az erre képzett szakemberek segítségét igénybe lehet és kell is venni. 7. Teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok Egészségnevelés- egészségfejlesztés Egészségfejlesztés: - Az egyén egészségfogalmát veszi alapul (mindenkinek más az egészség) - Az egészséget folyamatnak tekinti (más az egészség 6 és 66 éves korban) - Maga az egészségfejlesztés is hosszantartó (élethosszig tartó) folyamat - Együttműködést jelent két vagy több ember között annak érdekében, hogy a gondozott vagy gondozottak jól érezze / érezzék magukat Előzmények: WHO: egészség definíció LaLonde (Kanada) Alma Atai Nyilatkozat (WHO + UNICEF) Ottawai Charta Dzsakartai Nyilatkozat Az egészség fogalma: WHO: Az egészség a teljes fizikai, szellemi (mentális), és társadalmi (szociális) jólét állapota, nem csupán a betegség illetve képességcsökkenés hiánya LaLonde: Az egészségmegőrzésben a környezeti és szociális tényezők nagyobb szerepet játszanak, mint az egészségügy Alma Ata: A WHO egészség-fogalmának kritikáit fogalmazta meg: - Mindenkinek mást jelent az egészség

26 - Azt sugallja, hogy az egészség definiálható egy szervezet által - A testi és szellemi jólét állapota kultúránként és koronként mást jelent - Dinamikus megfogalmazásra lenne szükség, nem egy statikus, állapotszerűre Az egészség alapvető emberi jog. A legjobb egészség elérése multiszektoriális együttműködést igényel (eü. + társ. + gazd.) Az egészségügyi alapellátás kulcsfontosságú (az egészségügyben dolgozók felelősségét hangsúlyozza), legyen közel a mindennapi életterekhez Egészséges Toronto 2000 Egészséges Városok program Ottawai Charta: Az egészség az élet forrása és nem életcél Beazonosította az egészség előfeltételeit: - Béke, lakás, oktatás, jövedelem, stabil ökológiai rendszer, erőforrások stb. - Mindezek a társadalmi, gazdasági és egyéni fejlődés forrásai Az egyén egészsége feletti kontrollját kell növelni! Egészséges táplálkozás 20/2012 EMMI rendeletben foglaltak szerint: Ajánlás az intézményben üzemelő élelmiszerárusító üzlet vagy áruautomata működtetésére (felhasznált, árusított alapanyagokra) OÉTI 2005 ajánlása: az iskolai büfék korszerű táplálkozásba illeszkedő választékának kialakításához A működtetéshez, döntéshez szükséges az iskola-egészségügyi szolgálat szakvéleménye. Egészségnevelés: - Általában az életmódi elemek megváltozását célozza. - Módszertanilag differenciálódott, az információ-átadáson túlmutató megközelítés Egészséget szolgáló közpolitika (Cél: az egészséges választás váljék a könnyebb választássá) - Kedvező környezet kialakítása (természetes és mesterséges környezet védelme) - Közösségi tevékenységek erősítése - Egyéni képességek fejlesztése (életen át tartó tanulás lehetővé tétele)

27 - Eü. ellátás átszervezése (kutatás + képzés, továbbképzés területein) Az egészség olyan állapot, melyet az anatómiai integritás, a teljesítményre való képesség, a személyes értékek, a családi munka és közösségi szerep, a jóllét érzése, a betegség és korai halál rizikóitól való mentesség jellemez. Ottawai Charta Az egészségfejlesztés fogalma Az egészségfejlesztés olyan folyamat, amely képessé teszi az embereket arra, hogy fokozzák kontrolljukat egészségük felett, illetve javítsák azt. A jóllét állapotának elérése érdekében az egyén vagy csoport legyen képes azonosítani és megvalósítani célkitűzéseit, kielégíteni szükségleteit és / vagy megváltoztatni környezetét, vagy megküzdeni azzal. Ottawai Charta Az egészség társadalmi, gazdasági meghatározói - feltételei - Társadalmi rétegződésben elfoglalt hely - Társadalmi és gazdasági biztonság - Egészségre nevelő és biztonságos gyermekkor - Egészséges munka és munkakörülmények - Preventív szemléletű egészségügyi ellátás - Biztonságos szexuális élet, párkapcsolat - Kielégítő fizikai aktivitás - Minőségi tápanyagok és kedvező táplálkozási szokások - Káros szenvedélyek hiánya, ill. csökkentése Szegénység, mint veszélyforrás - Társadalmi kirekesztettség - Alacsony életszínvonal - Társadalmi támaszok hiánya, izoláció - Munkanélküliség, hajléktalanság - Migráció - Etnikailag hátrányos helyzet - Erős stressz és a megbirkózás hiánya Az egyén egészségét befolyásoló tényezők

28 - Személyesen érintik az egyént, ill. az egyénből fakadó egészséget befolyásoló tényezők Tartalma: - Genetikai adottságok, nem, etnikai hovatartozás - Életkor, ismeretek (szocializált és tanult), értékrend - Aktuális lelkiállapot, hangulat, énkép, egészségkép, önismeret - Alkalmazkodó készség, képességek stb. - Közvetlen szociális, tárgyi-fizikális környezet Tartalma: - Család (léte / nem léte / teljes / csonka) - Barátok, munkatársak - Munkahely, lakókörnyezet, helyi közbiztonság, infrastruktúra - Iskolai, munkahelyi környezet, stressz-faktor - Anyagi helyzet, relaxációs lehetőségek, oktatáshoz, egészségügyhöz való hozzáférés - Etnikai hovatartozás helyi megítélése stb. Külső kör - Tágabb értelemben vett szociális, tárgyi-fizikális és politikai környezet Tartalma: - Béke / háború, GDP-gazdasági helyzet, törvényalkotás - Társadalompolitika, kisebbségi politika, foglalkoztatási és lakáspolitika, környezetvédelem, külpolitika, oktatáspolitika - Társadalom struktúrája, korfája, tömegkommunikáció, éghajlat stb. Egészségfejlesztési modellek - Orvostudományi megközelítés - Magatartásváltoztatást célzó megközelítés - Oktató jellegű (nevelési) megközelítés - Kliens- (résztvevő) központú megközelítés - Társadalmi változást célzó megközelítés 5/1. Orvostudományi megközelítés Cél: betegségtől, fogyatékosságtól való mentesség, megszabadulás Érték: informáltság, ismeret

29 Feladat: informálás, az emberek meggyőzése az átadott információk tükrében különböző meggyőzési technikák segítségével. Konkrét feladatok az egészségügyben: - alávessék az emberek magukat a különböző preventív vizsgálatoknak - végezzenek önvizsgálatot - legyenek együttműködők a gyógyítás folyamán Egészségfejlesztői munkában: - immunizálás - szűrésről való tájékoztatás - poz., neg. családtervezési módszerek ismertetése 5/2. Magatartásváltoztatást célzó megközelítés Cél: egészségtelen szokások helyettesítése egészségesekkel Érték: szakember hitelessége, általa meghatározott életmód Feladat: személyes beállítódás és viselkedés megváltoztatása az egészséges életmód kialakítása érdekében Konkrét feladatok - statisztikák és empirikus adatok alapján meghatározni, mi az egészséges, milyen életmód a szakmailag elfogadott - előzőeknek megfelelően, a tanulók viselkedésének módosítására irányulóan informálni az embereket - pl.: dohányzás káros hatásainak ismeretében a nem dohányzó életmód kialakítása Egészségfejlesztői munkában: - egészségnevelő tevékenységek, nővédelem egyes elemei 5/3. Oktató jellegű (nevelési) megközelítés Cél: az egyének tudásának megfelelő információ-átadás, ezt követően a megalapozott döntéshozás lehetővé tétele Érték: egyén jogainak tiszteletben tartása, döntéshozás elősegítése

30 Feladat: értékek és beállítódások feltárása, készségfejlesztés Egészségfejlesztői munkában: - egészségnevelő munka (döntési alternatívák felvázolása, következmények előrejelzése) - egészségfejlesztő munka egyes elemei 5/4. Kliens- (résztvevő) központú megközelítés Cél: a tanulók hozzásegítése saját helyzetük, lehetőségeik megismeréséhez; az ennek megfelelő döntés meghozatalához; változtatásra való képessé tevés Érték: egyének jogainak teljes tiszteletben tartása Feladat: módszertani változatosság; önismeret fejlesztése; tudás, tapasztalatok feltárása és felhasználása; kritikai gondolkodás kialakítása; aktivizálás Egészségfejlesztő munkában: - egyéni egészségfogalom feltárása - a feladatok egyénre szabott meghatározása - lehetőségek felvázolása, következmények előrejelzése - motiválás aktív oktatási módszerekkel (szerepjáték, totó, esetelemzés, tesztek, feladatlapok stb.) - készségfejlesztés - a sikerek felismerése és elismerése, ünneplések 5/5. Társadalmi változást célzó megközelítés Cél: olyan fizikai, szociális és gazdasági környezet megteremtése, amely lehetővé teszi az egészséges életmód választását Érték: egészséges környezethez való jog és szükséglet Feladat: az egészséges élethez fűződő lehetőségek hozzáférhetővé tétele; a fizikai, szociális és társadalmi környezet megváltoztatására irányuló tevékenységek Az egészségfejlesztés hatásköre - Tömegkommunikációs hirdetések - Egészséggel kapcsolatos kampánytevékenység

31 - Felvilágosítás - Önsegélyezés és annak elősegítése - Környezeti biztonsági intézkedések - Megelőző és gyógyító eljárások propagálása - Szabályozás - Közösségi és munkahelyi egészségpolitika - Szociális jellegű oktatás Egészségnevelési programok tervszerű lehetőség a tanulóknak arra, hogy tanuljanak az egészségről, illetve magatartásukban önkéntes változtatásokat vigyenek végbe Beletartozik: - információátadás - érték és beállítódás feltárása - egészséget érintő döntések meghozatala - készségek elsajátítása, melyek lehetővé teszik a magatartásváltoztatást Elsőfokú egészségnevelés - Egészséges emberekre irányul - Elsődleges célja az egészség leromlásának megakadályozása - Másodlagos célja az egészség és életminőség pozitív irányba történő előmozdítása - Pl.: egészségfejlesztő programok az iskolás korosztályban 1/A. Másodfokú egészségnevelés - Reverzibilis állapotok - Cél: gondozott felvilágosítása állapotával kapcsolatosan; információátadás arról, hogy mit tegyenek állapotuk javítása érdekében - Magatartásváltoztatásra törekvés jellemzi - Pl.: dohányzásról való leszokás 1/B. Harmadfokú egészségnevelés - Irreverzibilis folyamatok esetén

32 - Cél: a gondozott és családjának megtanítása arra, hogy miként éljenek a megmaradt lehetőségekkel, rendezzenek be egy állapothoz igazodó életmódot és napirendet - Megmaradt egészséget hangsúlyozzuk - Pl.: rehabilitációs programok A gyakorlatban a három keveredik! Megelőző jellegű egészségügyi szolgáltatások - Prevenciós intézkedések a védőnői munkában - Egészség megőrzésére irányuló egészségügyi szolgáltatások - Pl.: immunizáció, családtervezés, önvizsgálatok stb. - Tágabb értelemben: a gyermekvédelmi szolgáltatás is - Magában foglalja a közösségfejlesztést is - Cél: közös (ségi) szükségletek, érdekek felismertetése és lépések megtétele azok megvalósítására Problémaháromszög - Mit akarunk? Szervezeti szintű fejlesztések - Az intézményben dolgozók és az általuk nyújtott szolgáltatást igénybe vevők egészségét támogató tevékenység - Cél: intézményen belüli egészséges körülmények megteremtése - Pl.: természetes fény, bútorzat Egészséggel kapcsolatos intézkedések - Fizikai környezetünk egészségesebbé tételét szolgáló tevékenység - Egyrészt hagyományos közegészségügyi intézkedések - Másrészt környezetvédelem, természetes és mesterséges környezetünk védelme - Pl.: szeméttárolók kihelyeztetése, ivóvízellátás minőségének ellenőrzése stb. Az egészségfejlesztő feladatai

33 Alapvető jártasságok: - Menedzselés, tervezés, értékelés - Kommunikáció - Oktatás - Marketing és propaganda - Faciliting és hálózatszervezés (networking) - Irányelvek és gyakorlati eljárásmódok befolyásolása 8. Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv Évente 3 alkalommal osztályfőnöki óra keretében elsősegély nyújtási ismeretekről és balesetvédelemről tájékoztató a 9. évfolyamon Felelősök: Egészségügy munkaközösség tagjai Témakörök: Elsősegélynyújtás - első ellátás 1. óra A sürgősség fogalma, a sürgősségi lánc Mentők igénybevétele, mentőhívás szabályai A helyszín szerepe A beteg állapotfelmérése és ellátása a reakcióképesség megítélése ABCDE és teendők reakcióképes beteg esetén A: a légút megítélése, átjárhatóság biztosítása B: a légzés megítélése, pozicionálás C: a keringés megítélése D: az idegrendszer megítélése, teendők E: egész test, egész eset megítélése 2. óra ABCDE és teendők reakcióképtelen betegnél A: eszköz nélküli légút biztosítási eljárások B: lélegeztetés, légzési elégtelenség esetén

34 C: keringés hiányában, BLS és XBLS, az AED használata D: az eszméletlen beteg ellátása E: egész test, egész eset megítélése 3. óra Sérültek állapotfelmérése, ellátása Sebzések, vérzések ellátása Rándulás, ficam, törés ellátása Termikus traumák ellátása Elektromos balesetek Tömeges balesetek Mérgezések A méreg fogalma, behatolási kapuk, A legfontosabb mérgezésekre utaló jelek, teendők 9. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, megteremti. Feladatunk a nemzettudat megalapozása a tanulókban. Ösztönözzük a szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális emlékeinek, hagyományainak megismerésére és ápolására. A nemzetközi kapcsolataink révén is ismerkedjenek meg tanulóink az európai kultúrával, életmóddal, szokásokkal. Hulladékgyűjtési, takarítási akciókkal igyekszünk bekapcsolni tanulóinkat a közvetlen környezet értékeinek megőrzésébe, a környezetkímélő magatartás kialakítására. Fejlesztenünk kell tanulóink kommunikációs kultúráját, melynek középpontjában az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és kifejezés, a vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének, megvédésének a képességei állnak. Fejlesztenünk kell tanulóinkban a beteg, sérült és fogyatékos embertársaik iránti elfogadó és segítőkész magatartást. Iskolai szintű közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatainkat szabadidő-szervezőnk irányítja. A közösségi nevelés fő színtere az osztályközösség és a diákönkormányzat. Ezért nagy hangsúlyt kell fektetnünk az osztályközösség kialakítására, hiszen a csoportban a

35 tanulók jobb teljesítményt nyújtanak, illetve itt tanulják meg a felnőtt társadalomba való beilleszkedést. Az osztályközösség csoporttá válásának kapcsán az osztályfőnök feladata: - információk gyűjtése a leendő osztályról (jelentkezési lapok, beiratkozáson részvétel) - az iskola és a saját elvárásainak ismertetése - a tanév programjának és az osztályt tanító tanároknak a bemutatása - házirend és a balesetvédelmi szabályok ismertetése - szülői értekezlet, ahol személyes kontaktus az osztályfőnök és a szülők között, egymás iránti elvárások megismerése - az induláskor kialakuló konfliktushelyzetek megoldása (rendszeres kommunikáció, állandó tájékoztatás, a folyamatokba történő beavatkozás, megbízások adása) - minél több tanórán kívüli együttlét megteremtése (közös osztálydíszítés, a város nevezetességeinek közös megtekintése, kirándulás, túrázás, gólyabál, osztály klubdélután) - osztályfőnöki órákon többféle módszer alkalmazása a közösségépítésben (pl. viták, beszélgetések a tanmenetben meghatározott témákról; videofilmek megtekintése és megbeszélése; aktuális konfliktusok, események megbeszélése; szituációs játékok adott témában, azok elemzése, értékelése; kérdőívek megoldása, elemzése). Osztályfőnöki munka - Az osztályfőnöki munka programját a nyomvonal tartalmazza. Ez a tervezet ügyviteli-adminisztrációs, szerevezése, koordinációs teendők ellátását, végrehajtását határidőkkel, felelősökkel kiegészítve tartalmazza. - Az osztályfőnöki órák témáit a tanmenetek évfolyamonként ölelik föl az adott tanévre. - Az osztályfőnöki munkaközösségek összehangolt munkájának eredménye a szalagavató és a ballagás/, mely kedves, megható, örökké emlékezetes pillanatokkal mély, felejthetetlen nyomot hagy valamennyi résztvevő lelkében/ - Az osztályfőnöki munka kiemelt területe: minél sokoldalúbb, minél teljesebben megismerni minden gyermeket, ugyanakkor segítséget nyújtani ahhoz, hogy a tanulócsoportok mielőbb jó közösséggé szerveződjenek, tagjai legyenek képesek felismerni saját és mások értékeit.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi megbízott intézményvezető 2013. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. Átdolgozva: 2012. szeptember BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai programja 2013. szeptember 1. Szerkesztette: Kolics Gábor Előszó Az iskola 1955-ben kezdte meg működését a 26. sz.

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Kaposvár, Baross u. 19. Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2007. 12. 12. Fenntartóhoz történt benyújtás

Részletesebben

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programot az iskola nevelőtestülete 2014. augusztus 22-én fogadta

Részletesebben

Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési terv) 2007-2012

Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési terv) 2007-2012 1. melléklet Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési terv) 2007-2012 A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programja 2014 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ I.1. Az iskola küldetésnyilatkozata I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Horváth Zoltán igazgató 2013 1 A tudomány gyökere keserű, gyümölcse pedig gyönyörűséges (Apáczai Csere János) 2 TARTALOM 1. Az intézmény

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2015. május 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - I. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. Hatályos, 2015. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jászberény 2013.

A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jászberény 2013. A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jászberény 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 8.oldal 1.1 Jellemző adatok 8.oldal 1.2 Az iskola

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

munkaterv 2013/2014. Baja, 2013. szeptember 19. Királyné Koszter Mária igazgató

munkaterv 2013/2014. Baja, 2013. szeptember 19. Királyné Koszter Mária igazgató munkaterv 2013/2014. Baja, 2013. szeptember 19. Királyné Koszter Mária igazgató Mottó: Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeiknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha célod nagy, de eszközeid szerények, úgy cselekedj mégis! Cselekvésed által

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP)

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet (Táncsics Mihály) A TÁNCSICS MIHÁLY Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Veszprém, Eötvös u. 1. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) 2011.

Részletesebben

Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE

Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA Győr, 2013. május 22. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. 1 City College Üzleti Szakközépiskola 9021 Győr, Eötvös tér 1. PEDAGÓGIAI ÉS SZAKMAI

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. ( Johann Wolfgang Goethe ) 2 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Név: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2012 I Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. Az SZMSZ általános

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma 2013. Mottó: Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megismerje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál,

Részletesebben

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja Ikt. sz.:19/2009 A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja 2009. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés: a dokumentum forrásai és hatálya 5. o. I. Az iskola pedagógusainak küldetésnyilatkozata 5. o. 1. Hagyományaink

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14.

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14. BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013. március 14-én a 2012-es pedagógiai program átdolgozásával Jóváhagyta: Szollár Gyula igazgató

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETELEMZÉS... 10 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola 2013 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM azonosító: 203045 004 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 5/2010. (II. 15.) Többcélú Társ. határozat 3. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

A Karrier Adó Szakképző Iskola

A Karrier Adó Szakképző Iskola A Karrier Adó Szakképző Iskola Pedagógiai Programja 2013 2. verzió TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK A KARRIER ADÓ... 1 SZAKKÉPZŐ ISKOLA... 1 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... 1 TARTALOMJEGYZÉK:... 2 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről

Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről Előterjesztő: Tóth Béla Ózdi Szakképzési Centrum főigazgató T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről Tisztelt Közgyűlés! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM

DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Jogszabályi háttér... 3 2. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógia alapelvei, céljai,

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pályázat a Miskolci Szakképzési Centrum. tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

Pályázat a Miskolci Szakképzési Centrum. tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázat a Miskolci Szakképzési Centrum Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskolája Tagintézmény tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Kovács Benedek 2016.

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Benedek Elek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Pedagógiai Programja 2013 Oroszlány,2013.03.26. Jóváhagyta: Vecserdi Jenőné igazgató

Részletesebben

MEDGYASZAY ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

MEDGYASZAY ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. MEDGYASZAY ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 EGY ISKOLA SZÜLETÉSE ÉS NÖVEKEDÉSE A VESZPRÉMI DÓZSA VÁROSI

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési

Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Ügyiratszám:0003/16-MFK Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési stratégia a 2015. évi jogszabályváltozások alapján felülvizsgált változat Bács-Kiskun

Részletesebben

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyereknek valóra váltani a lehetőségeit. / Erich Fromm / TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2008.

Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2008. Nem elég parányi tettekben gyakorolni a jót; az ember tökéletesülhető teremtmény; s mint olyannak meg is kell magát bizonyítani. (Kölcsey F.: Parainesis) Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2013 Bevezető 1. Az intézmény alapadatai Az intézmény neve: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium telephelyei: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24. 2750

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2014 T a r t a l o m j e g y z é k I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM 2011. SZLTISZK_PP_Nevelési Program_2011 1/90 Tolna Megye

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola,Speciális Szakiskola és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Makói Návay Lajos Szakképző Iskola Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Kozák György intézményvezető 2013 1 Makói Návay Lajos Szakképző Iskola 2 Makói Návay Lajos Szakképző

Részletesebben

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos.

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2007. (XI. 9.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata 2 I, Általános rendelkezések

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 1 A VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Készítette: Papolczi Emőke Mb. igazgató Álmosné Fehér Marianna Nevelési és társadalomtudományi

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Ka olikus Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium Kiskunhalas PEDAGÓGIAI PROGRAM

II. Rákóczi Ferenc Ka olikus Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium Kiskunhalas PEDAGÓGIAI PROGRAM II. Rákóczi Ferenc Ka olikus Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium Kiskunhalas PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. Intézményvezetői bevezető...

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2015. május 15-én a 2014. május 13-án elfogadott és

Részletesebben

ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA

ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA OM azonosító: 200 227 PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes a 2009/2010-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő, az Országos Képzési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. Tartalom Küldetésnyilatkozat 5 1.2. Jövőkép 5 1.3. Általános ismeretek az iskoláról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Navigare necesse est... Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011.

PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011. PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011. TARTALOMJEGYZÉK oldal A) ÁMK 1. Az ÁMK egységes nevelési rendszere......1 2. Az intézmény felépítése, tevékenységformái...1 3. Alapelvek...2 4. Célok...3 5. Feladatok...4

Részletesebben

ISKOLA KOLLÉGIUM ZIRC PEDAGÓGIAI PROGRAM

ISKOLA KOLLÉGIUM ZIRC PEDAGÓGIAI PROGRAM REGULY ANTAL SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ZIRC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 Tartalom 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.2 A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM M Á N D Y I V Á N Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE... 4 AZ ISKOLA TANULÓI KÖZÖSSÉGE... 6 1. Iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T É S S P O R T I S K O L A Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben