Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási Program sorszáma: Az Intézményi Minőségirányítási Program használója: példány SZLTISZK

2 Tartalomjegyzék Bevezető Minőségirányítás intézményi alapjai Minőségirányítási megközelítés (SZMBK Modell 5.1) Fenntartói minőségirányítási program (ÖMIP) kivonata A minőségirányítási rendszer működésének szervezeti háttere A minőségirányítási rendszert működtetők képzése Intézményi minőségpolitika Minőségpolitikai nyilatkozat Minőségcélok, feladatok TISZK elvárások az intézményegységek felé a célok, továbbá a TÁMOP /2 projekt számszerűsíthető eredményeinek teljesítése érdekében Együttműködések Folyamatos fejlesztés Intézményi minőségfejlesztési rendszer Vezetés A vezetés felelőssége A vezetőség elkötelezettsége Jogszerű (törvényes) működés Vezetői tevékenységek eljárásokban Vezetői nyilatkozatok meghatározása Vezetési koncepció kidolgozása Éves tervezési feladatok Iskolai alapdokumentumok felülvizsgálata Tanév előkészítési feladatok Minőségirányítási szervezet Tervezés Stratégiai tervezés Minőségcélok kitűzése Minőségtervezés A pedagógiai/szakmai munka kialakítása Új programok létrehozása Operatív tervezési eljárások A TISZK menedzsment által készítendő tervek Az intézményegység vezetők által kidolgozandó tervek Középvezetőket, iskolai nevelőtestület tagjait érintő tervezési feladatok Erőforrásokkal, működtetéssel kapcsolatos tervek Beszámolás az éves tervek megvalósulásáról Ellenőrzés A vezetői ellenőrzés Belső audit A szakmai / pedagógiai munka ellenőrzése Kollégiumi szakmai munka szervezése, ellenőrzése Ellenőrzések eljárásokban Nevelési - oktatási és képzési ellenőrzések Humánerőforrást érintő ellenőrzések Működéssel kapcsolatos egyéb erőforrások ellenőrzése Egyéb ellenőrzések, minőség-felügyelet Az ellenőrzések dokumentálása

3 3.4 Értékelés Irányított önértékelés (Szakiskolai Önértékelési Modell, az SZMBK második eleme) Teljesítményértékelés Teljesítményértékelés jogszabályi kerete (teljesítményértékelés minősítés viszonya) Pedagógusok teljesítményértékelése, minősítése Kollégiumi nevelők teljesítményértékelése A vezetők teljesítményértékelése A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak teljesítményértékelése A teljesítményértékelés (minősítés) általános eljárási szabályai A teljesítményértékelési rendszer felülvizsgálata IMIP működésének értékelése (vezetőségi értékelés) Szakmai, pedagógiai munka értékelése (A tanév értékelése) Mérés Indikátorok (Mérés, az SZMBK negyedik eleme) Országos kompetenciamérés Partneri igény- és elégedettségmérés Mérési tevékenységek eljárásokban A nevelő oktató és képzési tevékenység mérése Az IMIP szabályozásainak felügyelete Az IMIP eredményességének mérése Partnerkapcsolatok Partnerazonosítás Partnerkapcsolatok irányítása (Kommunikáció a partnerekkel) Erőforrások Humánerőforrás Infrastruktúra Munkakörnyezet Munkaerő-felvétel Belépéskor kötelező oktatások Munkatársak továbbképzése, oktatása Munkaviszony megszűnésével kapcsolatos feladatok Dokumentáció Alkalmazott dokumentumok, iratok Dokumentumok készítése, kiadása, kezelése Az egyes dokumentumtípusokkal kapcsolatos teendők Dokumentumok kezelése Bizonylatok, formanyomtatványok, igazolások Egyéb szabályozások A képzések meghirdetése, beiskolázási propaganda Intézményi költségvetés tervezése Biztonságos intézmény (Alkalmazottak és tanulók fizikai biztonsága) Külső értékelés - monitoring (SZMBK harmadik eleme) Eszközrendszer Felnőttképzési Önértékelési Rendszer A felnőttképzési folyamatok ellenőrzése, értékelése és folyamatos fejlesztése Az ellenőrzési tevékenység

4 Az ellenőrzések módjai és információ forrásai Az ellenőrzési módok és ellenőrzött területek kapcsolata Az ellenőrzések eredményeinek dokumentálása Folyamatos fejlesztés Az operatív folyamatos fejlesztési tevékenység Az önértékelés rendszere és módszere Az önértékelés területei Az önértékelés módszere Az önértékelés technikai lebonyolítása Az önértékelés eredményeinek hasznosítása Nyilvánosság Legitimáció

5 Szent László, a régió szakképzésének királya Bevezető Az IMIP célja, szerepe az intézmény életében A minőségirányítási rendszert a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (TISZK) vezetősége stratégiai megfontolásból, a folyamatosan változó szakmai és piaci követelményekre adott válaszaink hatékony megtervezése, valamint a szabályozott, folyamatos fejlődést mutató működés megvalósulása érdekében vezeti be, figyelembe véve az intézmény szolgáltatási, tevékenységi körét, illetve a szervezet felépítését. Az intézmény széleskörű tevékenységéhez illeszkedően szervezeti felépítését tekintve közös igazgatású közoktatási intézmény, több intézményegységre (székhely, tagintézmények, kollégium, szolgáltató és felnőttképzési központ) tagozódik. Jelen Intézményi Minőségirányítási Program (IMIP) a Szent László Szakképző Iskola teljes szervezete tevékenységének minőségirányítási rendszerét írja le. Az IMIP kialakítása során megtörtént a Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszer (SZMBK) elemeinek beépítése a folyamatokba, eljárásokba. Az IMIP-ben rögzítésre kerültek a TISZK, mint szervezet, valamint az intézményegységek minőségüggyel kapcsolatos teendői, kialakításra került a szervezet minőségügyi rendszere. Az IMIP utasításként, érvényes dokumentumként az érintett szervezeti egységekben rendelkezésre áll. Az IMIP felülvizsgálatát 5 évenként, illetve a törvényi változásoknak megfelelően végezzük. A minőségirányítási rendszer követelményeinek teljes körű betartása, az IMIP fenntartó általi jóváhagyásának napjától kötelező. 1. Minőségirányítás intézményi alapjai 1.1 Minőségirányítási megközelítés (SZMBK Modell 5.1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 45/2008. (VI. 6.) határozatával a Szt. László Egységes Középiskola és további négy (Bezerédj I. Szakközépiskola Szekszárd, Jókai M. Szakképző Iskola, Perczel M. Szakközépiskola Bonyhád, Vályi P. Szakképző Iskola Tamási) középiskola jogutódjaként július 1-jei hatállyal megalapította a Szent László Szakképző Iskolát és Kollégiumot, mint Térségi Integrált Szakképző Intézményt (TISZK) A jogelőd közoktatási intézményekben az elmúlt években eltérő minőségirányítási megközelítéseket alkalmaztak. Székhely Intézmény: ISO 9001:2000 szabvány, Comenius II. modell Egészségügyi- Szociális Szakképző Tagintézmény: ISO 9001:2000 szabvány Vendéglátó Szakképző Tagintézmény: ISO 9001:2000 szabvány Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény: Comenius I. modell Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény: Comenius I. modell Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény: Comenius I. modell Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény: ISO 9001:2000 szabvány, Comenius II. modell Általános Iskolai Tagintézmény: Comenius I. modell 5

6 A Székhely Intézmény és a Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény a Szakiskolai Fejlesztési Program (SZFP) I. pályázat keretében teljesítette a Szakképzési Önértékelési Modell (SZÖM) I., II. szintjét. A Vendéglátó Szakképző Tagintézmény a Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény, továbbá a Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény az SZFP II. pályázat előírásának megfelelően elvégezte a SZÖM I. (Helyzetfelmérő) követelményrendszerre épülő önértékelést, majd 2008 őszén a SZÖM II. (Fejlesztési) szint teljesítésére került sor. A Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény a SZÖM II. szintet külső értékeléssel egybekötve teljesítette. A felsorolásból látszik, hogy az iskolák több fajta - egymástól eltérő - minőségirányítási megközelítést alkalmaztak. Ezen intézményi minőségirányítási program (IMIP) megalkotásának egyik legfőbb célja a Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszer (SZMBK) ajánlásai figyelembevételével - minőségirányítási megközelítések összehangolása, egységesítése. A minőségirányítási programban megjelennek az SZMBK első elemének, a Modellnek a kulcskérdései, valamint a további keretrendszer elemek: Önértékelés, Mérés, Külső értékelés. Gyakorlattá válik az egységes szakképzési minőségbiztosítási keretrendszer alkalmazása, mint az intézményegységek közötti hatékony párbeszéd alapja. Az SZMBK középtávon lehetővé teszi, hogy intézményünk központi követelmények alapján kidolgozott akkreditáción, minősítésen vegyen részt. A továbbiakban az intézményi minőségirányítási programot (IMIP) egyetlen, egységes intézményi minőségirányítási rendszerként, minőségfejlesztési alapdokumentumként kezeljük. Az ISO 9001:2000 szabvány, továbbá a Comenius I-II. Modell követelményének megfelelően szabályozott eljárások, folyamatok többsége átvételre került. Az egyetlen, egységes minőségirányítási rendszer a folyamatok szabályozottságán túl a jövőben biztosítja a dokumentációs rendszerünk egységességét is. 1.2 Fenntartói minőségirányítási program (ÖMIP) kivonata Fenntartói elvárások A Tolna Megyei Önkormányzat, mint fenntartó intézményünkkel szembeni elvárásait az önkormányzati minőségirányítási programban (ÖMIP) a következők szerint fogalmazta meg: Szakközépiskolai intézményegységgel szembeni elvárások ( fejezet) 1. A NAT-2007, az érvényes kerettantervek, valamint az érettségi és szakmai vizsgakövetelmények alapján elkészített és jóváhagyott pedagógiai programja, ezen belül helyi tanterve és szakmai programja alapján végezze nevelő-oktató munkáját. 2. Biztosítsa az általános műveltséget megszilárdító, elmélyítő, pályaválasztást segítő, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú tanulmányokra, munkába állásra történő felkészítést. 3. A tanulók igényeinek megfelelően készítsen fel az emelt szintű érettségi vizsgára. Ennek megszervezésben hatékonyan működjenek együtt az intézményegységek, szükség szerint működjenek együtt más középiskolával az érettségire történő eredményes felkészítés érdekében. A pedagógiai programban és a helyi tantervben jóváhagyott órakereteket célszerűen használják fel. 4. Adjon széleskörű kimeneti kínálatot az érettségivel, középiskolai végzettséggel rendelkező tanulók számára piacképes szaktudás megszerzésére. Kísérjék figyelemmel, elemezzék és értékeljék a képzési kínálattal összefüggésben a 6

7 munkaerő-piaci viszonyok változásait, tegyenek javaslatot a képzési kínálat fejlesztésére. A szakképző évfolyamokon kvalifikált, korszerű piacképes szakemberképzés folyjék. 5. Fejlesszék együttműködésüket a gazdasággal, a munka világával és a civil szférával. 6. Szülői, és tanulói igényeknek megfelelően nyelvi előkészítő évfolyamok indítása (angol, német 7. Igény esetén akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés megszervezése az érdeklődő tanulók számára. 8. Kollégiumi ellátás biztosítása településenként (Szekszárd, Bonyhád, Tamási) 9. A kollégista tanulók kapjanak segítséget iskolai munkájukhoz a felzárkóztató és tehetséggondozó kollégiumi foglalkozásokon. 10. Továbbra is segítsék a felnőtteket a magasabb általános műveltség, az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez a nappali, esti és levelező tagozatokon. Szakiskolai intézményegységgel szembeni elvárások ( fejezet) 11. A NAT-2007, az érvényes kerettantervek, valamint a szakmai vizsgakövetelmények alapján elkészített és jóváhagyott pedagógiai programja, ezen belül helyi tanterve és szakmai programja alapján végezze nevelő-oktató munkáját. 12. Biztosítsa a osztályban tanulók számára az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást, emellett tekintsék kiemelt feladatnak a pályaorientációt. 13. A szakképzési évfolyamon készítsen fel a szakmai vizsgára. A szakmai képzés kövesse rugalmasan a munkaerő-piaci változásokat, és alkalmazkodjon a felhasználói igényekhez a képzés profiljának alakításában. A szakképző évfolyamokon neveljék a tanulókat szakmaszeretetre, kitartásra, szakszerű és pontos munkavégzésre. 14. Tegye lehetővé a tanulók számára a korábban kialakult tudásbeli és szociális hátrányok felszámolását. Az új ismeretek átadása mellett biztosítsa az általános iskolai ismeretek rendszerezését, a hiányok pótlását, a gyengébb képességű tanulók továbbhaladáshoz szükséges fejlesztést. Szervezzenek speciális felzárkóztató programokat. 15. Biztosítsák a tízedik évfolyam befejezése után a tanulók számára az átlépési lehetőséget a szakközépiskolai képzésbe (érettségire való felkészítés). 16. Fejlesszék az együttműködést a gazdasággal, a munka világával és a civil szférával. A Szent László Szakképző Iskola és Kollégium az általános követelményeket kiegészítve az alábbi feladatokat lássa el: - sokoldalú képzési struktúra, érdeklődésnek és képességeknek megfelelő választási lehetőség kínálása a diákoknak, hallgatóknak, - képességeknek megfelelő tudásszerzés, gyakorlás biztosítása, kompetenciafejlesztés, idegen nyelvi kommunikációs képesség, informatikai írástudás fejlesztése, - korszerű technológiákon alapuló gyakorlati képzés erősítése, munkavállalói kompetenciák fejlesztése, korszerű moduláris képzés kiterjesztése, - munkaerő-piaci keresletre rugalmas reagálás, a képzés tartalmának munkaerőpiaci igényekhez való igazítása, - hiány-szakképesítések népszerűsítése, intenzív beiskolázás a hiányszakmák körében, - a szocializációs hátrányok kompenzálása, esély biztosítása szakmai végzettség megszerzése érdekében, - hátrányos helyzetű, oktatási rendszerből lemorzsolódódók szakképzésbe vonása, 7

8 - közösségi funkciók ellátása: pályaválasztás, pályaorientációs tevékenység, karrier tanácsadás, pályakövetés, - szakképesítések, szakmacsoportok intézményi összehangolása, párhuzamos képzések visszaszorítása, - innovációs kapacitás kihasználása, intenzív forrásteremtő-pályázati tevékenység, rendelkezésre álló anyagi forrásokkal takarékosan gazdálkodó, költséghatékony működés, hatékony munkaerő kihasználás, - felnőttképzés, tanfolyami képzések, átképzések, ezekhez kapcsolódó szolgáltatások kiterjesztése valamennyi intézményegységre, - egységes minőségirányítás kiépítése a szakképzési minőségbiztosítási keretrendszer (SZMBK) alapjain, - együttműködő szakmai kapcsolat kiépítése az Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottsággal, kétirányú kommunikáció folyamatos fenntartása a gazdasági-üzleti világgal, a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal és a Kamarákkal, szakmai szervezetekkel, belépésre felkészítő iskolákkal, hazai és külföldi szakképző intézményekkel, felsőoktatási intézményekkel, - kiemelt szerepvállalás a munkaerő-piaci igények rugalmas kielégítésében, az uniós elvárásoknak megfelelően a képzési, átképzési kínálat kialakításánál, hatékony együttműködés a társadalmi partnerekkel, nemzetközi együttműködési kapcsolatok bővítése. A fentiekben megfogalmazott fenntartói elvárások intézményünk számára feladatokat jelentenek. 1.3 A minőségirányítási rendszer működésének szervezeti háttere Az intézmény főigazgatója kinevezi a minőségfejlesztési rendszer támogatásáért felelős személyt vagy csoportot, aki, vagy amely - egyéb feladataitól függetlenül - elegendő hatáskörrel rendelkezik a minőségfejlesztési rendszer működtetéséhez. A minőségirányítási vezető (stratégiai főigazgató-helyettes) a TISZK menedzsment munkájában egyenrangú partnerként vesz részt. Feladata többek között az IMIP-ben meghatározott folyamatok koordinálása és felügyelete. A munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően végzi tevékenységét. Munkáját az intézményegységek delegáltjai, folyamatgazdák segítik. A minőségirányítási vezető és a delegáltak TISZK szintű munkacsoportot alkotnak (TISZK MICS). A delegáltak az intézményegység-szintű folyamatok működtetéséért felelnek, s beszámolási kötelezettséggel tartoznak az alkalmazotti kör, illetve a minőségirányítási vezető felé. Feladatukat a megbízási szerződésük tartalmazza. A TISZK menedzsment rendszeresen, általában hetente egy alkalommal, a főigazgató irányításával vezetőségi ülést tart, az Igazgatótanács általában kéthetente ülésezik. A vezetőségi ülések állandó résztvevője a minőségirányítási vezető, az ülések biztosítják az információcserét, minden az IMIP-et érintő kérdésben. A főigazgató és a minőségirányítási vezető közötti napi szóbeli kapcsolattartás kiterjed a rendszer szabályozásának és fenntartásának minden kérdésére. A minőségirányítási vezető és a TISZK MICS tagok, továbbá az intézményegység vezetők közötti kapcsolattartás formája a szóbeli közlés, elektronikus levelezés, telefonon való megkeresés. A Szent László Szakképző Iskola szervezeti felépítését benne az iskolai minőségirányítási és mérési csoportok (MICS és MÉCS) szervezeten belüli helyét az SZMSZ melléklete szemlélteti. 8

9 1.4 A minőségirányítási rendszert működtetők képzése Intézményünk kialakította a pedagógus és nem pedagógus alkalmazottak, a diákönkormányzat tagjai továbbképzésének szabályait (Továbbképzési program). Figyelembe vettük a TÁMOP projekt keretében tervezett továbbképzések és a pedagógus- továbbképzési rendszer kínálta lehetőségeket és kötelezettségeket. A beiskolázási tervek elkészítésénél törekszünk arra, hogy minél több munkatárs vegyen részt minőségbiztosítási- minőségfejlesztési képzésen. Igyekszünk a belső képzési lehetőségek minél hatékonyabb kihasználására ezen a területen is. 2. Intézményi minőségpolitika Intézményünk minőségpolitikája összhangban van az intézmény alapelveivel, tartalmazza a folyamatos javulás iránti elkötelezettséget, valamint keretet teremt a minőségcélok kitűzéséhez. A minőségpolitikát a főigazgató teszi közzé, az abban foglaltakat a vezetőségi átvizsgálások alkalmával rendszeres időközönként átvizsgálja, és szükség szerint aktualizálja. 2.1 Minőségpolitikai nyilatkozat A Szent László Szakképző Iskola Térségi Integrált Szakképző Központ valamennyi intézményegysége - Székhelyintézmény, Vendéglátó Tagintézmény, Egészségügyi - Szociális Tagintézmény, Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény, Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény, Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény, Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény, Szolgáltató és Felnőttképzési Központ és a Kollégium - a partneri igényekhez rugalmasan alkalmazkodó képzési szerkezettel színvonalasan szolgálja az intézményünket választókat és a munka-erőpiacot. Alapvető célunk, hogy szolgáltatásaink révén, az egész életfolyamon át tartó tanulás rendszerében hatékonyan biztosítsuk a munka-erőpiaci igényekhez rugalmasan illeszkedő képzéseket. Tevékenységeinket úgy szervezzük, hogy korszerű, piacképes, folyamatosan továbbfejleszthető kompetenciákkal rendelkező, ugyanakkor környezetére figyelő, a másik személyiségét tisztelő, az értékekért felelős, fegyelmezett szakembereket neveljünk. Munkánk tartalmával, minőségével kívánjuk alakítani a Szent László TISZK jelenét és jövőjét, ezáltal megyénk, vonzáskörzetünk, régiónk holnapját, a humán erőforrások fejlesztését. Céljaink teljesülése érdekében: Tanulóink, valamint felnőttképzésbe bekapcsolódó hallgatóink személyiségét tiszteletben tartó, annak kiteljesítését biztosító, felelősen együttműködő munkát és magatartást várunk el minden munkatársunktól. Biztosítjuk tanulóink, hallgatóink részére a képességeiknek megfelelő tudásszerzést, gyakorlást, ösztönözzük őket megfelelő teljesítmény elérésére. Esélyt biztosítunk az intézményeinket választóknak, a szocializációs hátrányok kompenzálása és a kompetenciafejlesztés területein a társadalmi és gazdasági igényeknek megfelelő innovatív programok bevezetésével. Törekszünk arra, hogy csökkentsük azon tanulók, hallgatók számát, akik szakképzettség nélkül hagyják el iskoláinkat. 9

10 A munka-erőpiaci igényekre épülően biztosítjuk a felnőttek képzését, szolgáltatásokat biztosítunk számukra, kiemelten figyelve a gazdálkodó szervezetek, munkáltatók által megfogalmazott képzési, továbbképzési igényekre és a kompetenciák fejlesztésére. A minőségi szolgáltatás biztosítása érdekében működésünkben kiemelkedő fontosságú az egész életfolyamon át tartó életpálya-építési tanácsadás, pályaorientáció és pályakövetés, felnőttképzési szolgáltatások nyújtása. A hatékony működés és a szervezet folyamatos fejlesztése érdekében kialakítjuk és működtetjük a Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszernek (SZMBK) megfelelő minőség-megközelítést. Minden munkatársunknak motiváltnak kell lenni önmaga sokoldalú fejlesztésében pedagógiai, szakmai, idegen nyelvi, informatikai kompetenciaterületen, szemléletben egyaránt, hogy felkészülten láthassa el sokrétű feladatát. Hatékonyan, dinamikusan működő kapcsolatokat építünk a belépésre felkészítő iskolákkal, Térségi Integrált Szakképző Központokkal, hazai és külföldi szakképző intézményekkel. Erősítjük kapcsolatainkat a gazdasági szereplőkkel, szakmai szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel, bővítjük nemzetközi együttműködési kapcsolatainkat. Innovációs kapacitásunkat, a változó körülményekhez való alkalmazkodó képességünket, forrásteremtő tevékenységünket a működés eredményessége növelésének szolgálatába állítjuk. A Szent László TISZK menedzsmentje, igazgatótanácsa, az intézményegységek vezetősége és valamennyi munkatársunk kötelezettséget vállal, hogy tevékenységével hozzájárul céljaink eléréséhez, közvetlen felelősséggel tartozunk munkánk minőségéért, a sokoldalú TISZK modell működtetésének sikeressége érdekében. Szekszárd, szeptember Vida Lajos főigazgató 10

11 2.2 Minőségcélok, feladatok Céljaink már mérhető kategóriákat jelentenek a minőségkép összetevőiként, mérhetőségükről az állítható, hogy többségük "osztályozós" skálán értékelhető. Közös tulajdonságuk, hogy a szakképzés követelményeit, elvárásait állítja középpontba. Kiemelt cél: a Dél-Dunántúli Régió meghatározó szakképző intézményévé válni, a TISZK modell sikeres megvalósítása. (Mérés, értékelés: TÁMOP /2 projektzárás eredményessége 2011-ben) Távlati cél: 2012 végére kialakul a jelenleginél költséghatékonyabb intézmény, egységesen működnek az SZMBK elemei, informatív adatokat szolgáltat a tanulói pályakövetési rendszer. (Mérés, értékelés: aktuális statisztikai mutatók, adatokat szolgáltat az indikátorrendszer, az önértékelés eredményei fejlesztéseket indukálnak, működik a pályakövetési rendszer) További célok: Sokoldalú képzési struktúra fenntartása a modulrendszerű képzés adta lehetőségek kiaknázásával, mely által a tényleges választási lehetőség biztosított tanulóink, hallgatóink számára. (Mérés, értékelés: oktatott szakmák, ezen belül hiányszakmák száma, adott szakmát megkezdett és befejezett tanulók aránya - indikátor) Olyan, innovatív programok, közösségi funkciók működtetése, melyek révén csökkenthető a tanulói lemorzsolódás aránya. (Mérés, értékelés: a lemorzsolódás mértéke a szakképző iskolai tanulólétszámhoz viszonyítva - indikátor) Növekedjék a munkáltatók, gazdálkodó szervezetek elvárásainak megfelelő felkészültséggel és munkakultúrával rendelkező fiatalok száma, aránya intézményünkben. (Mérés, értékelés: elégedettségvizsgálat, pályakövetés, végzettségük szerint elhelyezkedő szakképző iskolai tanulók aránya indikátor) A pedagógusok minél szélesebb körben vegyék igénybe a hazai és külföldi szakmai, nyelvi, informatikai témájú továbbképzéseket; éljenek a pályázatok adta lehetőségekkel. (Mérés, értékelés: dokumentummal igazolt informatikai ismeretekkel rendelkező pedagógusok aránya, nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkező pedagógusok aránya, a tanévben külső továbbképzésen résztvevő pedagógusok aránya - indikátorok) Hazai és külföldi szervezetekkel, intézményekkel kialakult szakmai kapcsolatok számának bővítése, a már kialakult kapcsolatok elmélyítése. (Mérés, értékelés: a kapcsolatok számszerűsítésével, külföldi tanulmányúton résztvevő pedagógusok aránya, bázisiskolai, vagy gesztor-intézményi szerepek száma, az intézmény által tartott konferenciák száma, más szervezetekkel közösen indított fejlesztési projektek száma indikátorok) TISZK modellből adódó lehetőségek kiaknázása a hatékony munkaerő-gazdálkodás területén. (Mérés, értékelés: szakos ellátottság mértéke, team-munkában résztvevő pedagógusok száma, kilépő pedagógusok száma /kivéve nyugdíjazás/, engedélyezett álláshelyek és a betöltött álláshelyek aránya, óraadó pedagógusok aránya) Céljaink elérése érdekében elvégzendő feladatok: képzéshez való hozzáférés segítése (pályaválasztás, pályaorientáció) folyamatos igazodás a szűkebb-tágabb környezetünkben tapasztalható változásokhoz olyan naprakész ismeretek átadása, amire a gazdaság igényt tart a képzési tartalmaknak a munkaerő-piaci igényekhez történő igazítása 11

12 kompetenciafejlesztés, amely képessé teszi a munkavállalót az adott munkakör betöltéséhez szükséges ismeretek elsajátítására a szakképző iskolák szakképzési tevékenységének kiegészítése a felnőttképzéssel szakképesítések/szakmacsoportok összehangolása a régió szakképzésének igényeivel a szakképzésben résztvevő tanulók arányának növelése gyakorlati képzés erősítése hiányszakmák oktatásának indítása szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának egyidejű fejlesztése együttműködés a gazdaság szereplőivel, önkormányzatokkal a gazdaságban alkalmazásra kerülő korszerű technikák, technológiák oktatása a szakképzésben karrier- valamint pályaválasztási-pályaorientációs tanácsadó szolgáltatás, mint közösségi funkció működtetése szolgáltató és felnőttképzési központ kialakítása, működtetése az aktuális pályázati kiírásnak megfelelően teamek létrehozása 2.3 TISZK elvárások az intézményegységek felé a célok, továbbá a TÁMOP /2 projekt számszerűsíthető eredményeinek teljesítése érdekében Székhely Intézmény - a hátrányos helyzetű, az oktatási rendszerből lemorzsolódott fiatalok szakképzésbe bevonása, munkavállalói kompetenciáik fejlesztése; - tartalomfejlesztési tevékenység, melynek keretében a modul rendszerű szakképzéshez szükséges tananyagok, belső továbbképzési anyagok, továbbá továbbképzési tematikák kidolgozása, előtérbe helyezve az e-tanuláshoz szükséges fejlesztéseket, - felnőttképzési tevékenység folytatása adott szakterületen, hallgatók felkutatása, beiskolázása - nyomon követési tevékenység folytatása, elterjesztése az intézményben (a tanulók, munkaadók körében végzett adatgyűjtés, felmérések és elemzések készítése). - felkérés esetén mentorálás, belső tanácsadás, konzultáció biztosítása a Szt. László más tagintézményei számára a SZÖM I-II. területén /2009-es tanév induló tanulólétszámának megtartása a 2010/2011-es tanév végéig - a TÁMOP /2 projekt keretében oktatói képzésbe/továbbképzésbe, menedzsment felkészítésbe bevonandó - iskolára eső - létszám biztosítása - tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben résztvevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon minimálisan érje el a 70%-ot. - TÁMOP /2 projekt keretében beszerzett/kidolgozott tananyagok teljes körű felhasználása - A HEFOP projekt keretében bevezetett kompetencia alapú oktatás fenntartása, fejlesztése, a beszerzett tananyagok, oktatási segédletek és eszközök felhasználása az oktatás-nevelés folyamatában a szakiskola évfolyamain. Egészségügyi- Szociális Szakképző Tagintézmény - a hátrányos helyzetű, az oktatási rendszerből lemorzsolódott fiatalok szakképzésbe bevonása, munkavállalói kompetenciáik fejlesztése; - a képzésbe bevont, (iskolába felvételt nyert) hátrányos helyzetű tanulók megtartása, felzárkóztató munka eredményessé tételével 12

13 - tartalomfejlesztési tevékenység, melynek keretében a modul rendszerű szakképzéshez szükséges tananyagok, belső továbbképzési anyagok, továbbá továbbképzési tematikák kidolgozása, előtérbe helyezve az e-tanuláshoz szükséges fejlesztéseket, - felnőttképzési tevékenység folytatása adott szakterületen, hallgatók felkutatása, beiskolázása - nyomon követési tevékenység folytatása, elterjesztése az intézményben (a tanulók, munkaadók körében végzett adatgyűjtés, felmérések és elemzések készítése). - ütemtervnek megfelelően, hiányzó SZMBK elemek (SZÖM I.II., indikátorrendszer) kiépítése /2009-es tanév induló tanulólétszámának megtartása a 2010/2011-es tanév végéig - a TÁMOP /2 projekt keretében oktatói képzésbe/továbbképzésbe, menedzsment felkészítésbe bevonandó - iskolára eső - létszám biztosítása - TÁMOP /2 projekt keretében beszerzett/kidolgozott tananyagok teljes körű felhasználása - a munka melletti szakképzések (esti, levelező tagozat) hagyományainak folytatása, kibővítése a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően, - évente legalább kétszer felmérést végezni az egészségügyi és szociális szférában, melynek alapján a szakképzés tervezhetővé válik, - az új OKJ-nek megfelelően olyan szakképzési lehetőségek biztosítása, amelyek építenek az előzetes tudásra, a kompetenciák beszámíthatók, - a költséghatékony működés érdekében az azonos modulokat tartalmazó szakképzési évfolyamoknál a lehetséges határig összevont oktatást alkalmazzanak. Vendéglátó Szakképző Tagintézmény - a hátrányos helyzetű, az oktatási rendszerből lemorzsolódott fiatalok szakképzésbe bevonása, munkavállalói kompetenciáik fejlesztése; - tartalomfejlesztési tevékenység, melynek keretében a modul rendszerű szakképzéshez szükséges tananyagok, belső továbbképzési anyagok, továbbá továbbképzési tematikák kidolgozása, előtérbe helyezve az e-tanuláshoz szükséges fejlesztéseket, - felnőttképzési tevékenység folytatása adott szakterületen, hallgatók felkutatása, beiskolázása - nyomon követési tevékenység folytatása, elterjesztése az intézményben (a tanulók, munkaadók körében végzett adatgyűjtés, felmérések és elemzések készítése). - támogatási szerződésnek megfelelően SZFP II. projekt folytatása, vállalt kötelezettségek teljesítése - felkérés esetén mentorálás, belső tanácsadás, konzultáció biztosítása a Szent László más tagintézményei számára a SZÖM I-II. területén /2009-es tanév induló tanulólétszámának megtartása a 2010/2011-es tanév végéig - a TÁMOP /2 projekt keretében oktatói képzésbe/továbbképzésbe, menedzsment felkészítésbe bevonandó - iskolára eső - létszám biztosítása - tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben résztvevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon minimálisan érje el a 70%-ot. - TÁMOP /2 projekt keretében beszerzett/kidolgozott tananyagok teljes körű felhasználása Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény - a hátrányos helyzetű, az oktatási rendszerből lemorzsolódott fiatalok szakképzésbe bevonása, munkavállalói kompetenciáik fejlesztése; - a képzésbe bevont, (iskolába felvételt nyert) hátrányos helyzetű tanulók megtartása, felzárkóztató munka eredményessé tételével 13

14 - tartalomfejlesztési tevékenység, melynek keretében a modul rendszerű szakképzéshez szükséges tananyagok, belső továbbképzési anyagok, továbbá továbbképzési tematikák kidolgozása, előtérbe helyezve az e-tanuláshoz szükséges fejlesztéseket, - felnőttképzési tevékenység folytatása adott szakterületen, hallgatók felkutatása, beiskolázása - nyomon követési tevékenység folytatása, elterjesztése az intézményben (a tanulók, munkaadók körében végzett adatgyűjtés, felmérések és elemzések készítése). - ütemtervnek megfelelően, hiányzó SZMBK elemek (SZÖM I.II., indikátorrendszer) kiépítése /2009-es tanév induló tanulólétszámának megtartása a 2010/2011-es tanév végéig - a TÁMOP /2 projekt keretében oktatói képzésbe/továbbképzésbe, menedzsment felkészítésbe bevonandó - iskolára eső - létszám biztosítása - TÁMOP /2 projekt keretében beszerzett/kidolgozott tananyagok teljes körű felhasználása Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény - a hátrányos helyzetű, az oktatási rendszerből lemorzsolódott fiatalok szakképzésbe bevonása, munkavállalói kompetenciáik fejlesztése; - tartalomfejlesztési tevékenység, melynek keretében a modul rendszerű szakképzéshez szükséges tananyagok, belső továbbképzési anyagok, továbbá továbbképzési tematikák kidolgozása, előtérbe helyezve az e-tanuláshoz szükséges fejlesztéseket, - felnőttképzési tevékenység folytatása adott szakterületen, hallgatók felkutatása, beiskolázása - nyomon követési tevékenység folytatása, elterjesztése az intézményben (a tanulók, munkaadók körében végzett adatgyűjtés, felmérések és elemzések készítése). - támogatási szerződésnek megfelelően SZFP II. projekt folytatása, vállalt kötelezettségek teljesítése - felkérés esetén mentorálás, belső tanácsadás, konzultáció biztosítása a Szt. László más tagintézményei számára a SZÖM I-II. területén /2009-es tanév induló tanulólétszámának megtartása a 2010/2011-es tanév végéig - a TÁMOP /2 projekt keretében oktatói képzésbe/továbbképzésbe, menedzsment felkészítésbe bevonandó - iskolára eső - létszám biztosítása - tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben résztvevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon minimálisan érje el a 70%-ot. - TÁMOP /2 projekt keretében beszerzett/kidolgozott tananyagok teljes körű felhasználása - Szakképzést előkészítő évfolyamon végző tanulók létszámának 70 főre emelése a 2010/2011-es tanévre Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény - a hátrányos helyzetű, az oktatási rendszerből lemorzsolódott fiatalok szakképzésbe bevonása, munkavállalói kompetenciáik fejlesztése; - tartalomfejlesztési tevékenység, melynek keretében a modul rendszerű szakképzéshez szükséges tananyagok, belső továbbképzési anyagok, továbbá továbbképzési tematikák kidolgozása, előtérbe helyezve az e-tanuláshoz szükséges fejlesztéseket, - felnőttképzési tevékenység folytatása adott szakterületen, hallgatók felkutatása, beiskolázása - nyomon követési tevékenység folytatása, elterjesztése az intézményben (a tanulók, munkaadók körében végzett adatgyűjtés, felmérések és elemzések készítése). - támogatási szerződésnek megfelelően SZFP II. projekt folytatása, vállalt kötelezettségek teljesítése 14

15 - felkérés esetén mentorálás, belső tanácsadás, konzultáció biztosítása a Szt. László más tagintézményei számára a SZÖM I-II. területén /2009-es tanév induló tanulólétszámának megtartása a 2010/2011-es tanév végéig - a TÁMOP /2 projekt keretében oktatói képzésbe/továbbképzésbe, menedzsment felkészítésbe bevonandó - iskolára eső - létszám biztosítása - tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben résztvevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon minimálisan érje el a 70%-ot. - TÁMOP /2 projekt keretében beszerzett/kidolgozott tananyagok teljes körű felhasználása Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény - a hátrányos helyzetű, az oktatási rendszerből lemorzsolódott fiatalok szakképzésbe bevonása, munkavállalói kompetenciáik fejlesztése; - tartalomfejlesztési tevékenység, melynek keretében a modul rendszerű szakképzéshez szükséges tananyagok, belső továbbképzési anyagok, továbbá továbbképzési tematikák kidolgozása, előtérbe helyezve az e-tanuláshoz szükséges fejlesztéseket, - felnőttképzési tevékenység folytatása adott szakterületen, hallgatók felkutatása, beiskolázása - nyomon követési tevékenység folytatása, elterjesztése az intézményben (a tanulók, munkaadók körében végzett adatgyűjtés, felmérések és elemzések készítése). - támogatási szerződésnek megfelelően SZFP II. projekt folytatása, vállalt kötelezettségek teljesítése - felkérés esetén mentorálás, belső tanácsadás, konzultáció biztosítása a Szt. László más tagintézményei számára a SZÖM I-II. területén /2009-es tanév induló tanulólétszámának megtartása a 2010/2011-es tanév végéig - a TÁMOP /2 projekt keretében oktatói képzésbe/továbbképzésbe, menedzsment felkészítésbe bevonandó - iskolára eső - létszám biztosítása - tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben résztvevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon minimálisan érje el a 70%-ot. - TÁMOP /2 projekt keretében beszerzett/kidolgozott tananyagok teljes körű felhasználása - Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés programjának folytatása, fejlesztése, (elterjesztése az intézményben) a halmozottan hátrányos helyzetű diákok integrációs stratégiájának dokumentuma alapján - A HEFOP projekt keretében bevezetett kompetencia alapú oktatás fenntartása, fejlesztése, a beszerzett tananyagok, oktatási segédletek és eszközök felhasználása az oktatás-nevelés folyamatában Általános Iskolai Tagintézmény - a lemorzsolódás csökkentése, a kompetenciamérés eredményeinek emelése érdekében eredményessé kell tenni a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását - hatékony pályaorientációs módszerekkel növelni kell a tagintézményekben tovább tanulók arányát, Kollégium A kollégiumi intézményegységgel szembeni elvárásokat az ellátandó funkciók szerint közelítettük meg. A kollégium e funkciók mentén a helyi sajátosságok figyelembevételével határozhatja meg feladatait. - Szocializációs funkció: a diákok által a kollégiumba hozott társadalmi, gazdasági, kulturális, szociális különbségeket (lemaradásokat) tudatos fejlesztőtevékenységgel csökkentsék. 15

16 - Életmód-mintaadó funkció: a kollégium orientálja lakóit a társadalmilag hasznos, egyénileg értékes életmódmodellek elfogadására. (például tolerancia, versenyképesség, megmérettetés, munkaerő-piaci pozíció megszerzése stb.) - Felzárkóztató funkció: a kollégium pótolja a műveltségi, kulturális és mentális hátrányokat, e tevékenységével segítse az esélykülönbségek mérséklését. - Tehetséggondozó funkció: a kollégium kiemelten foglalkozzék a kiemelkedő képességű tanulókkal. - Pályaorientációs funkció: a kollégiumi nevelés folyamatában kapjanak a tanulók olyan plusz lehetőségeket, amelyeket nem tud biztosítani az adott iskola, illetve a szülő. Szolgáltató és Felnőttképzési Központ - a hátrányos helyzetű, az oktatási rendszerből lemorzsolódott fiatalok szakképzésbe bevonása, munkavállalói kompetenciáik fejlesztése; - tartalomfejlesztési tevékenység, melynek keretében a modul rendszerű szakképzéshez szükséges tananyagok, belső továbbképzési anyagok, továbbá továbbképzési tematikák kidolgozása, előtérbe helyezve az e-tanuláshoz szükséges fejlesztéseket, - felnőttképzési tevékenység megszervezése valamennyi intézményegységben, hallgatók felkutatása, beiskolázása - nyomon követési tevékenység folytatása, (munkaadók körében végzett adatgyűjtés, felmérések és elemzések készítése). - TÁMOP /2 projekt keretében beszerzett/kidolgozott tananyagok teljes körű felhasználása - felnőttképzésben résztvevők számát a 2010-re, 200 főre szükséges emelni - felnőttképzésben a szakmájuk magasabb szintjén továbbtanulók arányát 2010-re 50%- ra növelni 2.4 Együttműködések Céljaink elérése, intézményünk fejlődésének érdekében szorosan együtt kell működnünk szervezetekkel. A fenntartó önkormányzattal, a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottsággal (DDRFKB), Szakmai Tanácsadó Testülettel (SZTT), a gazdaság szereplőivel, a munkaügyi központtal, a kamarákkal, egyéb szervezetekkel. Azonos irányba kell, hogy menjünk, azonosan kell, hogy gondolkodjunk. Számunkra a közös feladatok az alábbiakban foglalhatóak össze: - Kapcsolatfelvétel a Dél-dunántúli Régió és más régiók TISZK-jeivel, szakmai együttműködés kialakítása. - A fejlesztési és foglalkoztatási adatok figyelembevételével a beiskolázás egyeztetése. - A gyakorlati képzés hatékonyságának vizsgálata. - A felnőttképzés szakmai színvonalának, az ott végzettek elhelyezkedési esélyeinek vizsgálata. - A hiány-szakképesítések iskolákban, sajtóban történő minél intenzívebb népszerűsítése. - Folyamatos belső kommunikáció, fejlesztési elképzelések továbbítása, a gazdaság elvárásainak figyelembe vétele. 2.5 Folyamatos fejlesztés Intézményünk, partnereink egyre magasabb szintű megelégedettségét, valamint saját szakmai és szervezeti céljainak mind tökéletesebb teljesítését tűzte ki célul maga elé. Ennek érdekében vizsgálja minőségpolitikája, minőségcéljai, elvárásai teljesülését. 16

17 Felhasználjuk, vezetői felülvizsgálatokon elemezzük az auditok, a helyesbítő és megelőző tevékenységek, egyéb adatelemzések eredményeit. Fejlesztési javaslattal az intézmény bármely munkatársa, illetve a feladatra vállalkozó team jelentkezhet. Az elindított folyamatban a résztvevő munkatársakat megfelelő hatáskörrel kell felruházni, annak érdekében, hogy hozzájussanak a megfelelő erőforrásokhoz. A fejlesztés bemenő adatai a partneri elvárások és az egyéb érdekelt felek igényei, amelyeket dokumentált formában rögzíteni kell a javaslattevőnek, ill. a fejlesztést megvalósítóknak. Ha a fejlesztésben a partneri igény érvényesítése során nyert észrevételeket felhasználva módosításokat végzünk, azokat ellenőrzésnek vetjük alá. A változásokat feljegyzésben dokumentáljuk. Amennyiben célszerű, bizonyos célok elérése érdekében intézkedési tervet dolgozunk ki, meghatározva a fejlődéshez, fejlesztéshez szükséges erőforrásokat és felelősségeket. 17

18 3. Intézményi minőségfejlesztési rendszer Minőségfejlesztési rendszerünk szabályozásának kialakításakor szakmai folyamataink felépítését, szervezeti és működési kapcsolatait, összefüggéseit, kölcsönhatásait figyelembe véve a rendszer működtetése során folyamatszemléletű megközelítést alkalmazunk annak érdekében, hogy: a követelmények megértése és teljesíthetősége / teljesítése megfelelő legyen; olyan folyamatokat működtessünk, amelyek hozzáadott értéket biztosítanak nevelési, oktatási és szakmai tevékenységeinkhez; biztosítható legyen a folyamatok működésére és eredményességére vonatkozó adatok megismerése, valamint lehetőségünk legyen a folyamataink folyamatos fejlesztésére, objektív mérésére. Meghatároztuk, hogy milyen folyamatokra van szükség, és hogyan kell ezeket alkalmazni a szervezetben. Folyamatainkat a PDCA- ciklusnak megfelelően működtetjük. A mérés, elemzés, javítás követelményeit egyrészt a folyamatok szintjén valósítjuk meg (kis PDCA ), másrészt az intézmény szintjén (nagy PDCA). Gondoskodtunk arról, hogy mindazon erőforrások és információforrások rendelkezésre álljanak, amelyek a folyamatok működtetéséhez és figyelemmel kíséréséhez szükségesek. Mérési, elemzési, ellenőrzési módszereket alakítottunk ki és vezettünk be, amelyeket eljárásszinten szabályoztunk. 3.1 Vezetés A vezetés felelőssége A fejezetben megjelenő SZMBK Modell elemek (kulcskérdések): 4.1. Hogyan valósítja meg az intézmény a külső és a belső mérések, ellenőrzések és értékelések elemzése alapján szükséges visszacsatolásokat, hogyan támogatják és szervezik meg a fejlesztéseket és a változtatások bevezetését? Mérési eredmények beépítése a fejlesztésekbe Milyen módon működteti az intézmény a szervezeti szintű tanulási folyamatait a külső és a belső mérések, ellenőrzések és értékelések eredményeinek elemzésére építve? Szervezeti szintű tanulás (benchmarking) Benchmarking Formák Érintettek Fórumok Szabályok Módszerek A kitöltött táblázat a Minőségirányítási dossziéban kerül elhelyezésre 4.5. Hogyan használják fel a külső és a belső mérések, ellenőrzések és értékelések eredményeit az intézményi célok, célkitűzések felülvizsgálatához, módosításához? Célok felülvizsgálata Hogyan motiválják a partnereket abban, hogy vállalt feladataikat megfelelően ellássák? 18

19 Partnerek ösztönzése, motivációja (munkatársak, egyéb partnerek) Motiváció Feladatok megvalósításában érintett, bevont partnerek, munkatársak Ösztönzés, motiváció módja A kitöltött táblázat a Minőségirányítási dossziéban kerül elhelyezésre A mérési eredmények beépítése a fejlesztésekbe, szervezeti szintű tanulás (benchmarking) biztosítása, célok felülvizsgálata, munkatársak ösztönzése vezetői felelősség A vezetőség elkötelezettsége A Szent László Szakképző Iskola vezetősége elkötelezett a minőségirányítási rendszer létrehozása és bevezetése iránt, és folyamatosan fejleszti annak eredményességét. Ennek keretében: meghatározza az intézmény minőségpolitikáját, minőségcéljait, illetőleg az azok teljesülésére vonatkozó elvárásait, tudatosan képviseli minőségpolitikáját, biztosítja a működés tárgyi és szervezeti feltételeit, a szükséges erőforrásokat, tudatosítja minden munkatársával a jogszabályi követelmények, valamint partneri elvárások, a teljesítésének fontosságát, ellátja a humán erőforrás menedzselését, működteti minőségirányítási rendszerét, melyet rendszeres időközönként felülvizsgál, biztosítja az IMIP és az intézmény többi stratégiai dokumentumának koherenciáját megteremti a minőségfejlesztéssel kapcsolatos belső és külső kommunikáció lehetőségét kompetenciafejlesztést támogató nevelési-oktatási környezetet biztosít. Továbbá a vezetőség gondoskodik arról, hogy az intézmény számára megfogalmazott partneri igények, elvárások egyértelmű formában meghatározásra kerüljenek, és belső követelményekké alakuljanak át a megfelelő teljesítés és a partnerek elégedettségének elérése és fokozása céljából. Ennek során a szervezet figyelembe veszi a tevékenységével kapcsolatos hatósági kötelezettségeket, jogszabályi előírásokat, valamint a partneri elégedettség vizsgálatból származó információkat Jogszerű (törvényes) működés Jogi megfelelés Közoktatási Önellenőrzési Kézikönyv alkalmazásával az intézményi folyamatok kötött algoritmus szerinti áttekintése, átvizsgálása, a törvényes működés kialakításához szükséges lépések megtervezése és a megvalósítás feltételeinek biztosítása az intézmény működési folyamatainak kontrollálásával. A TISZK menedzsment gondoskodik arról, hogy az intézmény működését szabályozó jogi dokumentumok, törvények, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetőek legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai ismerjék és betartsák. 19

20 Jogi szabályozók hozzáférhetősége, megismerése, betartása Az intézményi működést szabályozó külső jogrendszer elemei, a törvények és a különböző szintű rendeletek megtekinthetők az elektronikus jogtárban. Naprakész jogszabálykövetés a CompLex Kiadó jogi adatbázisából lehetséges. Az intézmény-specifikus Oktatási Közlöny, valamint a Magyar Közlöny nyomtatott formában biztosítja az információk hozzáférhetőségét. Ezek, egy-egy példánya a főigazgatói, illetve a gazdasági vezetői irodában találhatók meg. Nagyon sok jogi információt biztosítanak a folyamatosan bővülő Korszerű iskolavezetés és a Jogalkalmazás a közoktatásban kötetei. Ez utóbbiak a székhelyintézmény könyvtárában, a közlönyök a TISZK titkárságán találhatók és olvashatók. Az alábbi módon biztosított a jogi dokumentumok megismerése: A közlönyökben, illetve a postai levél formájában az intézményhez érkező információk tartalmát elsőként a főigazgató tekinti át. A működést befolyásoló fontos információt honlapon, elektronikus formában főigazgatói hírlevél formájában közzé teszi. Amennyiben az előírások tartalma pedagógiai jellegű, úgy megismertetési célból a soron következő vezetőségi, igazgatótanácsi értekezletek keretében a vezetőség elé tárja. Ezen kívül biztosítja a reprezentatív szakszervezet részére az újonnan megjelenő jogszabályok munkavállalók érdekvédelmével kapcsolatos vonatkozásainak ismertetését. Ha a szabályozás gazdasági vagy az intézmény működtetésével kapcsolatos, akkor azt a gazdasági vezető hatáskörébe utalja. Amennyiben valamely előírás teljesítésére szűk határidő áll az intézményvezető, valamint a gazdasági vezető rendelkezésére, rendkívüli vezetői, igazgatótanácsi értekezlet összehívását kezdeményezik. A TISZK menedzsment tagjai a friss információk megjelenéséről folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást. A jogszabályváltozásokkal foglalkozó továbbképzési anyagokat is egymás rendelkezésére bocsátják. A külső és belső jogi szabályozók betartásának biztosítása kétféle úton valósul meg az intézményben: egyrészt az intézményi szintű vezetői ellenőrzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott előírások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése. Ugyancsak ezt vizsgálja a fenntartó belső ellenőre rendszeresen. másrészt az intézmény főigazgatója az érdekképviseleti fórumok Szakszervezet, Közalkalmazotti Tanács (KT), Diákönkormányzat (DÖK) számára a véleményezési és egyetértési jogkör gyakorlásának biztosításával egy független belső kontroll működését is lehetővé teszi Vezetői tevékenységek eljárásokban Cél Olyan szabályozás kialakítása, amely magába foglalja: A Szt. László Szakképző Iskola éves vezetési tevékenységének szabályozását a megbízói követelmények figyelembe vételével, a felmerülő igények minél nagyobb fokú kielégítése és a tevékenység minél hatékonyabbá tétele céljából: - a vezetői stratégia meghatározásával; - a tervezési feladatok kijelölésével; - a tanév előkészítésének, éves ellenőrzésének és értékelésének meghatározásával. 20

21 Érvényességi területe Az intézményegységek teljes területe és valamennyi vezetésben érintett munkatársa. Illetékesség, felelősség, hatáskör (hatásköri mátrix) A tevékenységek megtervezésével kapcsolatos felelősségek, hatáskörök és tevékenységek az alábbi táblázatban találhatók. Ssz. Feladatok/Felelős Főigazgató Általános főigh. Nevelési főigh. Szakmai főigh. Stratégiai főigh. Gazdasági főigh. 1. Vezetői nyilatkozatok meghatározása D, E E E E E E 2. Vezetői koncepció kidolgozása D, V E E E E E 3. Éves tervezési feladatok D, V V, E V, E V, E V, E V, E 4. Iskolai alapdokumentumok felülvizsgálata D V, E V, E V, E V, E V, E 5. Tanév előkészítési feladatok D D, V, E V, E V, E V, E E 6. Minőségirányítási szervezet D, T E, T E, T E, T D, V, E E, T A jelölések értelmezése: D döntés a végrehajtásról, a feladat elrendelése V a feladat végrehajtása E a feladat megoldásában való kötelező együttműködés T a feladatról tájékoztatást kap Vezetői nyilatkozatok meghatározása A TISZK menedzsment vezetési filozófiáját az általa meghatározott vezetői nyilatkozatok segítségével mutatja be. Vezetői nyilatkozatoknak tekinthetjük: a Minőségpolitikai nyilatkozatot az Éves minőségcélokat a Küldetésnyilatkozatot (lásd: pedagógiai program) a Jövőképet (lásd: pedagógiai program) A nyilatkozatok meglétéért a főigazgató a felelős. Elkészítésük csoportmunkában történik, melynek résztvevőit a főigazgató bízza meg. Az elkészítés munkájában a minőségirányítási vezető minden esetben részt vesz. A vezetőségi átvizsgáláson történik döntés a nyilatkozatok aktualizálásának szükségességéről. Amennyiben van aktualizálandó nyilatkozat, a főigazgató meghatározza az átdolgozás felelősét és határidejét. Az Éves minőségcélok kidolgozásának felelőse a minőségirányítási vezető, aki a minőségirányítási csoport (TISZK MICS) és saját javaslatait ismerteti az intézményvezetéssel. A megfelelő módosítások után az Éves minőségcélok véglegesítése és jóváhagyása a főigazgató feladata. Minden vezetői nyilatkozatot elkészülte, módosítása után az igazgatótanáccsal, tantestülettel ismertetni kell a Minőségpolitikai nyilatkozatot az iskolaépületek jól látható helyén (belső tér) ki kell függeszteni. Az intézmény valamennyi vezetőjének (igazgatók, igazgatóhelyettesek, munkaközösségvezetők) feladata, hogy a vezetői nyilatkozatok irányt és értéket közvetítő üzeneteit minél szélesebb belső és külső körben terjesszék. (Hatásköri mátrix 1. sora) 21

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET Cím: 1087 Budapest, Berzsenyi D. u. 6. Tel.: 06-1/210-1065 Fax: 06-1/210-1063 E-mail: info@nszi.hu Honlap: www.nive.hu Főigazgató: Nagy László N E M Z E T I S Z A K K É P Z

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Készítette: Dr. Kühn János igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: Szeged, 2007. március

Részletesebben

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MIP RENDELTETÉSE...4 2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI...5 2.1. AZ INTÉZMÉNY FELADATA A NYÍRVIDÉK NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT TAGJAKÉNT... 7 3. MINŐSÉGÜGYI

Részletesebben

III. Szakmai program bevezető

III. Szakmai program bevezető III. Szakmai program bevezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Az iskola szakképzési tevékenysége... 3 1.2. Az intézményben folyó képzési (szakképzési) irányok... 3 1.3. Választható szakmacsoportok,

Részletesebben

Társadalmi megújulás operatív program. Akcióterv

Társadalmi megújulás operatív program. Akcióterv Társadalmi megújulás operatív program 2. prioritás: Az alkalmazkodóképesség javítása Akcióterv 2009-2010 2009. február 25. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma ( 500 karakter)

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz c. pályázathoz Kódszám: TÁMOP- 3.1.1-11/1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Miskolc, 2013 1.1.32. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 64/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban,. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013.

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013. Tartalom 1. Az iskola bemutatása... 4 1.1 Az iskola arculata... 4 1.2 Az iskola környezete... 5 1.3 Az iskola tanulói közössége... 5 1.4 Az iskola meglévő kapcsolatrendszere... 6 2. Az iskolában folyó

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2005 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2005 2013 Oktatási Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u. 10 14. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax: +36

Részletesebben

OpenQAsS. Open Source Quality Assurance System for Vocational Education 2014-1-HU01-KA202-002356. ERASMUS+ Strategic Partnership 2014-2017

OpenQAsS. Open Source Quality Assurance System for Vocational Education 2014-1-HU01-KA202-002356. ERASMUS+ Strategic Partnership 2014-2017 OpenQAsS Open Source Quality Assurance System for Vocational Education ERASMUS+ Strategic Partnership 2014-2017 ORSZÁ GJELENTE S Á PÁRTNERORSZÁ GOKBÁN VE GZETT HELYZETFELME RE S ÁLÁPJÁ N MAGYARORSZÁG itstudy

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésrıl ELSİ RÉSZ BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésrıl ELSİ RÉSZ BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésrıl A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerıpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Kópévár ÓVODA 1078 Budapest, István u. 37. Készítette:Nagy Róbertné óvodavezető, Komóczi Erzsébet, Polgár Csilla, Tarr Erzsébet, Ordelt Mária óvodapedagógusok.

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1. KÜLDETÉS...5 2. BEVEZETÉS...6. 2.1. Az intézmény adatai... 6

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1. KÜLDETÉS...5 2. BEVEZETÉS...6. 2.1. Az intézmény adatai... 6 Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Baross Gábor Zweisprachige Fachmittelschule für Wirtschaft Baross Gábor

Részletesebben

MUNKATERV 2012/2013.

MUNKATERV 2012/2013. MUNKATERV 2012/2013. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út 48-54. Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 2 A PETRIK LAJOS

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Melléklet a /2009. (X. 29.) Kgy határozathoz Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási Minőségirányítási Programja (ÖMIP) Sopron, 2009. 1 Tartalom BEVEZETÉS...5 Jogszabályi háttér...5 Az ÖMIP

Részletesebben

Pedagógiai program. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola. Pécs 2012.

Pedagógiai program. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola. Pécs 2012. Pedagógiai program Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Pécs 2012. ŀ TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3 A PEDAGÓGIAI PROGRAM... 5 AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI... 5 A NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

2.5.1.5.1. A Diákönkormányzattal való együttműködés tartalma és formái... 60

2.5.1.5.1. A Diákönkormányzattal való együttműködés tartalma és formái... 60 1 Tartalom Preambulum... 12 Előszó... 13 I. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 15 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 15 1.2. Az iskola története, eredményei...

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6.

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. 2016/2017-es tanévtől KAPOSVÁR 2016. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. HELYZETELEMZÉS... 4 1.2. Az iskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

A középfokú szakképzésben tanulók átmenete a munka világába; a munkahelyi elvárásokra és kiválasztási folyamatra való felkészítés vizsgálata

A középfokú szakképzésben tanulók átmenete a munka világába; a munkahelyi elvárásokra és kiválasztási folyamatra való felkészítés vizsgálata A középfokú szakképzésben tanulók átmenete a munka világába; a munkahelyi elvárásokra és kiválasztási folyamatra való felkészítés vizsgálata Vámosi Tamás Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző

Részletesebben

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10.

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. Tartalomjegyzék: 1. Preambulum... 3 1.1. Bevezetés - Bemutatkozás... 3 2. A minőségirányítási

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2 Tartalom Preambulum... 9 Előszó... 10 I. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 11 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 11 1.2. A képzés struktúrája, alap- és speciális

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KAPOSFŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KAPOSFŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KAPOSFŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 1 A CME-IMIP modell adaptációját készítette: Általános Iskola Kaposfő Az alkalmazotti közösség elfogadó határozatának

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére FELHÍVÁS a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére A felhívás címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.2-16 Magyarország

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja Kautzky Lászlóné- Eo Igazgató Készítette Józanné Varga Rozália- Minőségfejlesztési TEAM vezető Intézményi minőségfejlesztési

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Áttekintés az új szakképzési és felnőttképzési törvényről és végrehajtási rendeleteiről Nemzeti Fejlesztési Alap

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

Minőségirányítási kézikönyv

Minőségirányítási kézikönyv Bevezetés 0 0.1 Az ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Kft. bemutatása Az ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Kft. - a biztonság szolgálatában Szakszerű vagyonvédelem A bűnmegelőzésnek rengeteg speciális területe van,

Részletesebben

Az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer bevezetésének szükségessége a felnőttképzésben

Az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer bevezetésének szükségessége a felnőttképzésben Az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer bevezetésének szükségessége a felnőttképzésben Handa Lászlóné Óbudai Egyetem, Alba Regia Egyetemi Központ 8000 Székesfehérvár, Budai u. 45. handa.laszlone@arek.uni-obuda.hu

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Neumann János Általános Iskola MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A program érvényes 2007 év szeptember hó 01.nap Tartalom 1. A minőségirányítási programmal kapcsolatos felelősség, és a program készítése 2. Az

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Preambulum... 2 I. Politika... 4 II. Nevelés-oktatás... 8 III.

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.prioritás: A felsıoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében Akcióterv 2009-2010 2009. január 13. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 2. sz. módosítás Az tartalma a Petőfi Sándor tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem engedett.

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2.

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. 1. MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT Készítette: Vodenyák Imréné igazgató Iskolaszék véleményezte: 2005. szeptember 6. Szülık Tanácsa

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582 MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 028582 Az intézmény fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jóváhagyta: Galambosi Dorottya óvodavezető Elfogadta: Az

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szakiskolai Önértékelési Modell I. dokumentációja 2009.

Szakiskolai Önértékelési Modell I. dokumentációja 2009. amjanich János Ipari Szakképzési Intézet Szakiskolai Önértékelési Modell I. dokumentációja 2009. Tartalomjegyzék 1. Önértékelési projektterv... 3 2. Helyzetfelmérés... 8 Az intézmény bemutatása... 8 I.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében

Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében dr. Kaposi József főigazgató 2014. október 7. Hajdúszoboszló Fejlesztési-kutatási területek 1. Háttér 2. Fejlesztések tankönyvek

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020)

NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020) NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020) 2013. NÓGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG I. Tartalom II. BEVEZETÉS... 3 III. HELYZETELEMZÉS... 6 1. Jogszabályi környezet vizsgálata,

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

A PÁLYAKÖVETÉS ÉS AZ ALUMNI HELYE AZ INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁBAN

A PÁLYAKÖVETÉS ÉS AZ ALUMNI HELYE AZ INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁBAN Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 3 1 A pályakövetéses vizsgálatok illeszkedése az SZTE minőségfejlesztési rendszerébe... 4 1.1 Pályakövetéses vizsgálatok jellemzői... 6 1.2 Pályakövetéses

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése Tatabánya Megyei Jogú Város Oktatási és Kulturális Bizottsága 2800 Tatabánya V., Fő tér 6.

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése Tatabánya Megyei Jogú Város Oktatási és Kulturális Bizottsága 2800 Tatabánya V., Fő tér 6. Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése Tatabánya Megyei Jogú Város Oktatási és Kulturális Bizottsága 2800 Tatabánya V., Fő tér 6. PÁLYÁZAT a Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium főigazgatói

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2013. március 27. dr. Molnár

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 6 1.1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 6 1.1.1. Az intézmény adatai... 6 1.1.2. Helyzetelemzés... 6 1.1.3. Az iskola környezete... 7 1.1.4. Az iskola tanulói közössége... 7 1.1.5.

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest, 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos adatai... 5 2. A pedagógiai program célja... 6 3. Az iskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben