MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3

2 1. BEVEZETŐ ÓVODÁNK RÖVID TÖRTÉNETE ÓVODÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA ÓVODÁNK JÖVŐKÉPE AZ IMIP CÉLJA, SZEREPE HELYZETELEMZÉS A minőségfejlesztő munka eredménye Minőségirányítási szervezet Külső és belső szabályzók jegyzéke A FENNTARTÓI ÖMIP INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ KIVONATA MINŐSÉGPOLITIKA MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT MINŐSÉGCÉLOK A nevelőmunka céljai A közvetlen partnerekkel kapcsolatos célok: A munkatársakkal kapcsolatos célok: Társadalmi hatásokkal kapcsolatos célok: A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ELVEI Partnerközpontúság Eredményes, hatékony működés A szervezeti kultúra fejlesztése Folyamatos fejlesztés MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER JELLEMZŐI A minőségirányítási rendszer szerkezete: A dokumentálás A VEZETÉS FELADATAI A tervezésben A működtetésben Együttműködés a közvetett és közvetlen partnerekkel TERVEZÉSI FELADATOK MŰKÖDTETÉS FELADATAI Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3

3 Emberi erőforrások biztosítása Egyéb erőforrások biztosítása Folyamatok működtetése AZ ELLENŐRZÉS FELADATAI Vezető ellenőrzése: Belső ellenőrzések Belső ( külső) auditok Az óvoda ellenőrzési rendszere MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS PARTNERIGÉNY-ÉS ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSEK Partnerigény - és elégedettség mérések időterve MÉRÉSI FELADATOK A HELYI NEVELÉSI PROGRAM BEVÁLÁSÁNAK MÉRÉS, ÉRTÉKELÉSE Gyermekek mérése, értékelése A csoport előrehaladásának értékelése A csoport neveltségi szintjének mérése, értékelése AZ INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS TERÜLETEI, ÉVES ÉRTÉKELÉS A FOLYAMATOK EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE ÖNÉRTÉKELÉS Dolgozói önértékelés Teljesítménykövetelmény, teljesítményértékelés AZ IMIP ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3

4 MELLÉKLET: 1. számú melléklet: Óvodapedagógusok önértékelési lapja. 2. számú melléklet: Dajkák és az intézmény egyéb dolgozóinak önértékelési lapja. 3. számú melléklet: Teljesítménykövetelmény meghatározása. 4. számú melléklet: Teljesítményértékelés 5. számú melléklet: Gyermekek egyéni fejlődése lap 6. számú melléklet: Csoport neveltségi szintje lap (csoportonkéni összesítő mérőlap) Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3

5 1. BEVEZETŐ 1.1. Óvodánk rövid története Intézményünk jogelődje a Szombathely, Szent István király u számú Napközi Otthonos Óvoda volt november 04-én a város egyik legkorszerűbb óvodáját vettük birtokba, ahol jelenleg 4 csoportban igyekszünk megfelelni a külső és a belső vevőinknek ben 50 fő férőhellyel indult intézményünk, de tagóvodaként megtartottuk a Szent István király utcai óvodát is, hiszen már az új óvodánk átadásakor kiderült, hogy a lakókörzetünkben élő óvodás gyermekeinknek száma sokkal több, mint ahányan befértünk volna az új épületbe ban új fejezet kezdődött intézményünkben, a megyében elsőként az OKI megbízásából egy játék, folyamatos napirend program kidolgozásában és kísérleti bevezetésében vettünk részt egy óvodai csoporttal. A legkiválóbb óvónők vettek részt az új rendszer kidolgozásában. Program terveket készítettek, megteremtve a lehetőséget egy magasabb szintű óvodai munkának. Munkánk eredményeként 1988-tól a vas megyei Pedagógiai Intézet felkérésére a Város Bázisóvodája lettünk, elsőként. Nagy felelősséggel végezve ezt a feladatot, hiszen a megye valamennyi településéről számtalan óvónő, tanítónő, napközis pedagógus igyekezett betekintést nyerni munkánkba szeptember 01.-től belső átalakítással egy új óvodai csoport beindítására került sor. A gyöngyöshermáni lakótelep bővült, így nagyon sok gyermekünk szorult ki az óvodából, ezért kellett a bővítésre sort keríteni július 01. a Szent István király utcai Óvodában működő 1 csoport átkerült a Győzelem utcai épületbe, a konyhát alakítottuk át csoportszobának. Az évi LXII. Módosított törvény lehetővé tette, hogy az óvodai nevelés országos alapprogramja alapján Helyi Nevelési Programot készíthessünk. Nem kis feladatot jelentett ez az óvodapedagógusok számára, hiszen eddig központi programmal működtek az óvodák. Óvodánknak nagy előnye volt, hiszen erre az időpontra már az óvoda valamennyi csoportjában a saját magunk által kikísérletezett program birtokában voltunk. Éltünk a lehetőséggel, hogy az óvónők pedagógiai nézeteiket, széleskörű módszertani szabadságukat érvényesíteni tudják egy saját, az óvodai élet teljes tartalmát felölelő, az óvoda első számú dokumentumának: a HOP-nak kidolgozásával szeptember 01-én bevezetésre került Helyi nevelési Programban már óvodánk ellenőrzési, értékelési rendszerében megfogalmaztuk a minőségbiztosítást. Nevelési programunk bevezetésével egyidejűleg munkánk még eredményesebbé tétele céljából pályáztunk az Oktatási Minisztérium által meghirdetett A COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modell kiépítésére, melyen nem nyertünk támogatást. Óvodánk 2001/02-es nevelési évben elkezdte minőségbiztosítási rendszerének kiépítését. Ennek megvalósítása érdekében minőségbiztosítási kört alakítottunk. Az első nevelési év végére minden tagja megszerezte az elméleti tudásanyagot ahhoz, hogy óvodánkban megindulhatott az érdemi munka szeptember 01.-től a Helyi Nevelési Programunk módosításakor már konkrét Minőségfejlesztési Munkaterv alapján a COMENIUS 2000 I. intézményi modell kiépítése elkezdődött. Saját stratégiát alakítottunk ki a szakszerű, eredményes munka érdekében. Munkánk célja a partnerközpontú működés kiépítése volt. 2003/04 nevelési évben a már kiépített PDCA logikára épült partnerközpontú modellt folytattuk tovább az eddig már megismert elvárásokra, igényekre, követelményekre alapozva. Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 Oldalszám: 1

6 ÓVODÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA Az óvodánk minden dolgozója azon fáradozik, hogy a nevelőmunka és az azt segítő speciális tevékenységek és szolgáltatások az intézmény legeredményesebb működését tegyék lehetővé. Ennek érdekében: - Arra törekszünk, hogy az óvodáskor végére gyermekeink alkalmassá váljanak az iskolai életre. - Biztosítjuk gyermekeink számára a nyugodt, önfeledt játékot, melyben értelmi képességeik és érzelmi életük kiteljesedik. - Mi óvónők hiszünk abban, hogy a gyermekkor különleges, megismételhetetlen korszak az ember életében. - Ösztönözzük a gyermekeket arra, hogy fogadják el egymást, legyen meg bennük a kellő tisztelet és segítő odafordulás a másik ember, társ iránt. - Kiemelt hangsúlyt fektetünk a tehetséges és hátrányos helyzetű gyermekek nevelésére egyaránt. - A szülőkkel kialakult gyümölcsöző kapcsolatunkat szeretnénk továbbra is megtartani és ápolni. Óvodánk minden dolgozója tudomásul veszi, hogy minden változik, úgy a környezet, mint a gyermekeket és a minket körülvevő világ. Ezért minőségfejlesztésünk alapja a partnerközpontúság, a mindenkori társadalmi - és partneri igényeknek megfelelés. Partnerközpontú szemléletmódunk Nevelési Programunk célkitűzésein alapul, figyelembe véve a partnerek igényeit. Minőségfejlesztésünk célja a küldetésünknek megfelelés elérése, amely egyben lehetővé teszi számunkra óvodánk megkülönböztethetőségét az összes többitől ÓVODÁNK JÖVŐKÉPE Modern, megújulásra kész, az európai normákat és partnereink igényeit szem előtt tartó, széles szolgáltatást nyújtó intézménnyé szeretnénk válni, amely biztosítja a képességek fejlesztését, a tehetség kibontakoztatását, a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni fejlesztését, valamint az iskolai életre való alkalmasságot. Olyan intézménnyé, ahol a szakmai felkészültség, igényes munkavégzés a meghatározó, ápolja a hagyományokat, s amelynek legfőbb összetartó ereje a MI tudat. Olyan óvodában, melyet együttműködésre kész, elkötelezett vezető irányít a vonatkozó törvények és jogszabályok szellemében AZ IMIP célja, szerepe A minőség a végzett munka megfelelőssége, valamint a partneri elvárásoknak történő megfelelés. Az IMIP célja: olyan rendszer kiépítése, amely garantálja és biztosítja a bizalomkeltést partnereinkben, valamint a helyi és társadalmi igényeknek megfelelő közszolgáltatást nyújt s ezt meg is erősíti. Ezen cél érdekében az óvoda szeptember 01-én bevezette a COMENIUS I. modellt, s elkezdte a partnerközpontú működés feltételrendszerének kiépítését. Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 Oldalszám: 2

7 Az IMIP intézményünkre vonatkozó speciális minőségirányítás, a minőség szempontjából. Tevékenységeket koordinál a szervezet tevékenységének ellenőrzése során és értékelésekor Helyzetelemzés A minőségfejlesztő munka eredménye A partnerközpontú minőségirányítási rendszer kiépítése az óvoda életében, gondolkodásmódjában újdonságnak számító követelményeket fogalmazott meg. Minden dolgozó tisztában lett azzal, hogy több éves komoly belső erőforrásokat igénylő programot építünk ki, működtetünk, melynek sikeréhez a vezetői elkötelezettségen túl a nevelőtestület aktív támogatása is elengedhetetlen. Mindezek megvalósítása képessé tette egy gyermekközpontú, partnerközpontú és folyamatosan megújulni képes intézmény működését. Az eddigi partnerfelmérések igazolják Nevelési Programunk helyességét. Partnereink véleménye alapján erősségünk: Derűs, érzelmi biztonságot nyújtó légkör Nagyfokú gyermekszeretet Empátia és segítőkészség Tiszta, rendezett kertvárosi környezet Jó kapcsolat a szülői házzal Jó viszony a szülők és az óvónők között Sokszínű, érdekes mindennapok. Az erősségeket, gyengeségeket részletesen elemezve, értékelve Minőségfejlesztési Kézikönyv tartalmazza Minőségirányítási szervezet Az intézményben a minőségirányítás szervezetét a minőségi kör alkotja. Feladata: az intézményi nevelési programban kimunkált és elfogadott célok megvalósításához szükséges tevékenységhalmazt egy adott folyamatra vonatkozóan munkafolyamatokba rendezze, és a szabályozással segítse elő a célnak való megfelelést. A minőségi kör a munkáját az óvodavezető írásos megbízása alapján végzi. A minőségi kör vezetőjét az óvodavezető munkaköri leírással, jogosítványokkal (pl.: számítógéphez való hozzáférés) és határidő megbízásokkal látja el. A minőségi kör összetétele: a folyamatokban érintettekből áll, élén a minőségi kör vezetőjével. Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 Oldalszám: 3

8 Tevékenységük: Elkészítik munkatervüket Rendszeresen üléseznek Elkészítik a folyamatleírást Tájékoztatják a nevelőtestületet munkájuk eredményeiről Javaslatokat dolgoznak ki a döntéshozók részére A munkacsoport zárójelentését, valamint folyamatszabályozási elképzeléseiket az intézményvezetés és a nevelőtestület megvitatja, majd konszenzusos formában elfogadja. A csoport munkájának végterméke: Dokumentációs lapok; A folyamatszabályozás leírása; Zárójelentés. Minőségi körvezető: - A vezető bízza meg, a dolgozók véleményének kikérdezése alapján. - Részt vesz a vezetőség munkájában, közreműködik az intézményi szintű döntések, stratégiák kidolgozásában. - Működteti az intézmény minőségügyi rendszerét, amely átfogja az intézmény szakmai munkáját. - Felelősségkörébe tartozik a minőségüggyel kapcsolatos tevékenységek, módszerek, eszközök, dokumentációk szakmai ellenőrzése, értékelése (belső audit). - Javaslatot tesz a feltárt problémák kezelésére, javítására. Rávilágít a fejlesztések lehetőségeire. Gondoskodik a korrekciós folyamatok végrehajtásáról. - Előkészíti a területét érintő nevelőtestületi döntéseket. - A minőségüggyel kapcsolatban állandóan fejleszti tudását, képességeit, értékelési eszközrendszerét és kommunikációs kultúráját. A projektirányításból eredő feladatai: A projekt munkatervének óvodai adaptálása A szükséges képzések megtartása, ill. az ahhoz szükséges feltételek biztosítása (előadó hívása, stb.) A fejlesztő munkák koordinálása Tájékoztatás az elvégzett munkákról Munkajelentések leadása Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 Oldalszám: 4

9 Külső és belső szabályzók jegyzéke Minőségügyi szabályzók: Küldetésnyilatkozat (célok) Minőségügyi Kézikönyv Minőségügyi eljárások rendje (Ki? Mit? Mikor? ) Dokumentáció rendje (Kivel? Hogyan? ) Külső-belső szabályzók Jogi szabályozás szintje Közoktatási Törvény, munka Törvénykönyve, OM rendeletek Alapdokumentumok szintje Alapító okirat, Pedagógiai Program. Fő szabályozó dokumentumok szintje SZMSZ, Házirend, eljárási utasítások, IMIP Részterületek szabályozásának rendje Eljárási utasítások, szabályok Munkautasítások szintje Óvodavezetői utasítások, Tűzvédelmi utasítás, Munkavédelmi utasítás, Bizonylatok szintje Jegyzőkönyvek, jelenléti ívek, mérési eredmények Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 Oldalszám: 5

10 1.4. A fenntartói ÖMIP intézményre vonatkozó kivonata A fenntartó Minőségirányítási Programja határozza meg azokat a főbb minőségcélokat, melyek a minőségirányítási program elkészítésekor figyelembe lettek véve, így az óvodánk minőségirányítási programjában meghatározottak soros kapcsolatban vannak a fenntartói minőségirányítási Programmal. Fenntartói minőségpolitika 1. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezett az általa fenntartott közoktatási intézmények egészére vonatkozó minőségirányítási rendszer kiépítésében és működtetésében. 2. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az oktatást stratégiai ágazatnak tekinti és elkötelezett annak érdekében, hogy Szombathely iskolaváros jellegét fenntartsa. 3. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata mindent megtesz annak érdekében, hogy minőségi nevelési-oktatási szolgáltatást biztosítson az igénybevevők számára, megtartsa a szakmaiság elsőrendűségét és az értékmegőrzést. 4. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata fontos feladatának tekinti az esélyegyenlőség biztosítását a különböző társadalmi helyzetű gyermekek, tanulók részére, külön figyelmet fordítva a sajátos nevelési igényű gyermekekre, illetve az ifjúságvédelmi tevékenységre 5. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tartalmas együttműködésre törekszik az önkormányzati nevelési-oktatási intézményekkel párhuzamosan működő, vagy hozzájuk más módon kapcsolódó intézményekkel, szervezetekkel, a gazdaság szereplőivel, érdekképviseleti és civil szervezetekkel. 6. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata prioritásként kezeli az intézményi működés személyi és tárgyi feltételeinek javítását, a hatékony infrastrukturális rendszer megteremtését. 7. A nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó önkormányzati minőségirányítási program kapcsolódik a Polgármesteri Hivatal MSZ EN ISO 9001: 2001 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszeréhez, valamint épít az önkormányzati közoktatási rendszert szabályozó belső dokumentumokra. Nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó általános elvárások A központi oktatásirányítás, valamint a fenntartó fejlesztési tervében és minőségirányítási programjában megfogalmazott elvárásai jelenjenek meg az intézmények dokumentumaiban és mindennapi munkájában. Az intézmények gazdálkodása és ügyrendje feleljen meg a hatályos jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak. Valamennyi intézmény készüljön fel az integrált nevelés-oktatás megvalósítására a megfelelő módszertani és feltételrendszer biztosításával. Kapjon hangsúlyt a kiemelkedő képességű gyermekek, tanulók tehetséggondozása. Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 Oldalszám: 6

11 A művészeti képzést alap- és középfokon egymásra épülő rendszerként kell működtetni azokban a művészeti ágakban, amelyekben ez az együttműködés biztosítható. Javítani kell a mindennapos testmozgás feltételeit, és továbbra is biztosítani kell a szervezett úszásoktatás lehetőségét. Hatékonyabbá kell tenni az egészségnevelés programját annak érdekében, hogy az egyes korosztályok egyészségi mutatói javuljanak. A szabad férőhelyek figyelembevételével biztosítani kell az önkormányzati intézményhálózat keretei között a nem szombathelyi gyermekek, tanulók fogadását. Erősíteni kell az öntevékeny szakmai műhelyek városi szintű koordinációját és együtt működését. Az intézmények járuljanak hozzá működési feltételeik javításához, pályázati lehetőségek felhasználásával. Intézményi szintű mérés-értékelési és önértékelési rendszert kell működtetni, amely kiterjed az intézmény minden tevékenységi formájára. Az intézmények aktívan működjenek közre a városi ünnepségeken, rendezvényeken. Hatékonyabbá kell tennünk az információs rendszert a fenntartó és az intézmények között, továbbá biztosítani kell a különböző szinteken keletkező információk cseréjét, megismerhetőségét. Az intézmények dolgozzák ki minőségirányítási programjukat, legyenek elkötelezettek a minőség iránt és jelenítsék meg a partnerközpontú működést. Az óvodákra vonatkozó elvárások Az óvodai rendszer a valós igényeknek megfelelően, ahhoz folyamatosan igazodva, a szakmai és gazdaságossági szempontok egyenrangú figyelembevételével biztosítsák a felvehető gyermekek számára a szükséges óvodai gyermekcsoportok működését. Az óvodák folyamatosan működtessék saját minőségfejlesztő, teljesítményértékelő és minősítő rendszerüket. Az óvodák gondoskodjanak helyi nevelés programjuk színvonalas megvalósításával a gyermekek szociális, testi, értelmi képességeinek egyéni és életkor specifikus fejlesztéséről. Az óvodák programkínálatukkal, családias légkörükkel, a szülők számára biztosított előzetes tájékoztatással segítsék elő, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek 3 éves korban teljeskörűen kerüljenek be az óvodába. Az óvodai idegen nyelv feltételeinek biztosításával egyre több gyermek játékos módon ismerkedjen az angol és német nyelvvel. Az óvodák törekedjenek rendszeres kapcsolattartásra a gyermekvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel, pedagógiai szakszolgálatokkal. Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 Oldalszám: 7

12 Ellenőrzés, értékelés Ellenőrzés - A jövőben 4 évente komplex fenntartói ellenőrzést végez. - Ellenőrzi a működés törvényességét, hatékonyságát, gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenységét, a gyermekbalesetek érdekében tett intézkedéseket, a szakmai munka eredményességét, és a gazdálkodást. Értékelés: Cél Kritérium Teljesülés mutatója Minél nagyobb számban kerüljenek be a hátrányos helyzetű 3 éves gyermekek az óvodába - Csökken a hátrányos helyzetűként nyilvántartott, óvodába nem járó 3 éves gyermekek száma - A gyámügyi ellátásban nyilvántartott hátrányos helyzetű gyermekek, és az óvodában ellátott hátrányos helyzetű gyermekek számbeli Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása bővüljön. A dolgozók képzésével javuljon a szakmai munka színvonala - Valamennyi sajátos nevelési igényű gyermek óvodai ellátása (integrált, szegregált) biztosított - Pozitív visszajelzések az óvoda részéről. A fenntartó JÁTÉKSZIGET Óvodával szembeni elvárásai különbsége csökken. - A szakértői bizottsági szakvéleménnyel rendelkező gyermekek száma óvodánként - Rendelkeznek az intézmények fejlesztő programmal - Biztosítottak a speciális személyi tárgyi feltételek - Partneri elégedettség mérés eredményei - Szakértői vizsgálatok eredményei - Segítsék a gyermeki személyiség pozitív emocionális fejlődését a játékban. Szolgálja a tevékenységben megvalósuló tanulás és a hozzáadott érték a gyermeki személyiség fejlesztését! - A partneri elégedettség mutatója 80-90%-os elégedettséget mutasson. - Törekedjenek arra, hogy minél több hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű családot vonjanak be az esélyegyenlőségi programokba. - Őrizzék meg és támogassák az óvodapedagógusok új nevelési módszerek iránti nyitottságát. 2. MINŐSÉGPOLITIKA A minőségpolitika: az intézmény vezetésének elkötelezettségét tartalmazó nyilatkozat, mely tükrözi az intézmény szellemiségét, a vezetés elkötelezettségét, feladatait, a hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtás javítás, fejlesztés céljait. A minőségpolitika kinyilatkoztatás a minőségüggyel kapcsolatban. Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 Oldalszám: 8

13 2. 1. Minőségpolitikai nyilatkozat Az óvoda minőségfejlesztési rendszerének kialakítása és működtetése azt jelenti, hogy az óvoda minden tagja elkötelezte magát a vezető programjában megfogalmazott minőségcélok- és feladatok iránt. Stratégiai cél, hogy alapozzunk hagyományainkra, a társadalmi, partneri igényekre alapvető erkölcsi, etikai normák szerinti nevelés folytatására. Középtávú cél olyan módszertani kultúra továbbfejlesztése, mely hatékony óvodaműködtetést tesz lehetővé, megfelel a korszerű követelményeknek, elvárásoknak, valamint a környezetből érkező elvárásoknak, kihívásoknak nevelési igényeknek. Az intézmény valamennyi dolgozója közreműködik a minőségpolitikai célok megvalósulásában. Törekszik arra, hogy - a gyermekek a felnőttek részéről megkapják azt a kitüntető figyelmet és odafordulást, amelyben személyiségük harmonikusan bontakozhat, formálódhat; - a gyermekközpontú szemléletnek megfelelően biztosítjuk a gyermekek legfőbb jogát: játékhoz való jogát; - biztonságos, családias, szeretetteljes légkört teremtünk, ahol minden gyermek egyéni képességei szerint fejlődhet; - egyenlő lehetőséget biztosít a gyermekek képességeinek kibontakoztatására, tehetséggondozásra, a hátrányok leküzdésére, csökkentésére; - megőrzi és ápolja az óvodánk valódi értékét: a gyermekközpontú szemléletet oly módon, hogy igyekszik megerősíteni pedagógiai és pszichológiai kultúráltságot, fokozni a nevelés minőségét; - képes maradjon a sokféleség elfogadására, csapatmunkára és kreatív együttműködésre; - a játékos fejlesztés eredményeként az óvodáskorban nyitott, kreatívan játszó gyermekekből felnőttkorára érdeklődő, sokoldalú, alkotó ember válhasson; - az óvodavezetés az alapfunkciók ellátása mellett olyan óvodát működtessen, amely modern, naprakész, a társadalmi igényeknek megfelelő ismereteket nyújt, s ennek megfelelően az emberi kultúra általános értékei meghatározó jellegűek (szeretet, megértés, jóság, közösségi érzés); - a munkakapcsolat a fenntartóval naprakész legyen, feleljen meg a törvényi előírásoknak, elvárásoknak, az anyagi lehetőségek és a szakmai munka minőségének vonatkozásában egyaránt Minőségcélok A nevelőmunka céljai - A gyermekek sokoldalú játékigényének, játékszükségletének kielégítése, ezáltal önkifejezésük és együttműködésük kiteljesedésének elősegítése. - A szabad és élménydús játék biztosítása, amely hidat képez a családi meleg elfogadó, valamint az iskolai elváró, megerősítő módszerek között. Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 Oldalszám: 9

14 - Az önfeledt, szabad játék folyamatában a gyermekek testi-lelki egyensúlyának megteremtése, mert ez jelenti számukra az érzelmi biztonságot és fejleszti érzelmi intelligenciájukat. - A tevékenységbe ágyazottan megalapozni és fejleszteni a döntés, a választás, a rugalmas gondolkodás, a kreativitás képességét. - A játékhelyzetekből természetes módon adódóan támogatni, segíteni őket a kontaktusteremtésben, a kommunikálás és társalgás technikájának elsajátításában. - Speciális szükségletek kielégítése. - Családi nevelés kiegészítése, tekintettel a családok értékrendjének sokféleségére. - Testi, szociális, érzelmi, értelmi képességek alakítása. - Iskolai alkalmasság elérése. - A nevelési programban meghatározottak alapján a gyermekek alapkészségeinek javulása. - A nevelés olyan irányú megszervezése, mely megfelel a környezet elvárásainak. - A nevelésben alkalmazott módszerek sokszínűsége. - Alapvető erkölcsi, etikai normák közvetítése. - A nevelés színvonalának emelése, (egyéni fejlesztés növelése) A közvetlen partnerekkel kapcsolatos célok: - A gyermeki elégedettség mérése minden nevelési területen 75%-ot érjen el összesítésben. - Nevelési munkánkat olyan színvonalon végezzük, hogy óvodánk felvételt nyert gyermekek száma az Alapító Okiratban meghatározott létszámnak megfelelően 100%- os legyen. - Gyermekeink óvodáskor végére váljanak alkalmassá mind nagyobb számban az iskolai életre. - A partneri elégedettség mérésénél a megkérdezettek 75%-a mondja el véleményét a teljes körű igényfelméréskor. - Nyitottság a partnerek felé A munkatársakkal kapcsolatos célok: - Az alkalmazotti elégedettség mutatók minden dolgozónál érjék el a 80%-ot. - Az alkalmazotti elégedettség mérés a minőségirányítási rendszer 100%-os ismertségét és legalább 80%-os elfogadását jelezze. - Az irányított önértékelés legalább 85%-os átlagértéket mutasson az összesítés során. - Az alapvető erkölcsi, etikai normák közvetítése. - A nevelésben alkalmazott módszerek sokszínűsége. - Az intézmény jó hírnevének megtartása, növelése. - Növekvő képzettségű pedagógus munkaerő biztosítása. - Teljesítményértékelés, önértékelés Társadalmi hatásokkal kapcsolatos célok: - Óvodai nevelőmunkával olyan értékek közvetítése, megerősítése, melyek a gyermekek személyiségére, nevelési színvonalára a családra, a szűkebb és tágabb társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorol. - Társadalmi és helyi igényeknek megfelelő nevelési szolgáltatás nyújtása. Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 Oldalszám: 10

15 2. 3. A minőségirányítás elvei Partnerközpontúság A partnerközpontú működés fő célja, hogy a társadalmi és helyi igényeknek megfelelő nevelési-oktatási szolgáltatást nyújtson. Ennek érdekében a partnerközpontú működés, elemei: A modellkiépítés során elkészült partnerlista folyamatos (évenkénti) felfrissítése, újragondolása A partnerek igényeinek, elégedettségének folyamatos mérése A felmérés eredményei alapján az intézmény működésének folyamatos javítása, az intézményi célkitűzések folyamatos ellenőrzése E fő célkitűzés megvalósítása érdekében intézményünk a COMENIUS 2000 Közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modellt építette ki. A minőségirányítási rendszerrel támasztott követelményeket a modell leírása tartalmazza, melynek fő elemei: - Nyitott önértékelés - Érdekelt felek azonosítása - Érdekelt felek igényeinek és elégedettségének felmérése - Igények elemzése - A célok és prioritások meghatározása, ill. módosítása - Intézkedési terv készítése - Intézkedési terv megvalósítása - Intézkedési terv megvalósításának értékelése - Korrekciós terv készítése, és megvalósítása - Irányított önértékelés Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 Oldalszám: 11

16 Eredményes, hatékony működés 1. Az intézmény alapító okirataiban vállalt feladata alapján főfolyamat a nevelés melynek kulcsfolyamatai: - Játék, tanulás - Egészséges életmód - Érzelmi nevelés, szocializáció - Anyanyelvi nevelés 2. Az intézmény működésével, folyamatainak ellenőrzésével, partneri igényekkel, elégedettségekkel kapcsolatos mérések, elemzések és fejlesztések biztosítják a minőcég célok elérését a mérés, elemzés, és fejlesztés főfolyamat kulcsfolyamatai: - Belső auditok; - Helyesbítő, megelőző, fejlesztő tevékenységek; - Partneri igényfelmérés, - Irányított önértékelés. 3. A vezetőség felelősségi körébe, mint főfolyamatba - tartozik a mérési eredmények elemzése alapján történő beavatkozás, fejlesztés, az intézményi jövőképtervezés elvégzése. - Nevelőmunka tervezése - Vezetői ellenőrzések, értékelések - Dokumentumok kezelése 4. A vezetői beavatkozások elsősorban a gazdálkodás és erőforrásokkal főfolyamatokon keresztül valósul meg a következő kulcsfolyamatokkal: - Új munkatársak felvétele és betanítása - Munkatársak értékelése - Munkatársak képzése - Gazdálkodási tervezés - Infrastruktúra működtetés A szervezeti kultúra fejlesztése A szervezeti kultúra fejlesztésének célja: olyan szervezet kialakítása, mely képes az önmegújításra, az adott feladatok elvégzéséhez megfelelő szervezeti megoldások alkalmazására, amelynek légkörét a magas fokú együttműködés és nem az egymás rovására versengés jellemzi, amelynek célja a konfliktusok feltárása és megoldása, amelyben a döntések a legideálisabb szinten hozhatóak Folyamatos fejlesztés Annak érdekében, hogy az intézmény sikerrel tudjon alkalmazkodni a folyamatosan változó külső és belső elvárásokhoz, kidolgozta a folyamatos fejlesztés módszerét, amely: Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 Oldalszám: 12

17 1. a partnerekből és a folyamatok szabályozásából származó adatokra, 2. ezek elemzésére épülő, 3. a munkatársak felkészítésén és bevonásukon alapuló, 4. következetes szervezet-és minőségfejlesztési munkát jelent. A folyamatos fejlesztés tervezése: A folyamatos fejlesztés szisztematikus adatgyűjtésre alapozott tervszerű tevékenység. Az adatgyűjtés, az ehhez szükséges információs csatornák működtetése, a döntést előkészítő elemzés a minőségügyi megbízott feladata. A fejlesztési feladatok azonosítása és rangsorolása: intézkedés: amikor a probléma megoldása vezetői intézkedést igényel, intézkedési terv: amikor a probléma megoldása ismert, de a megoldáshoz vezető út összetett, több lépésből áll, fejlesztő tevékenység: amikor a probléma megoldása további elemzést, okkeresését, megoldási lehetőségek kidolgozását igényli, melyet minden esetben egy fejlesztő team végez, prevenciós elemzés: mely az adott probléma más helyen, más időben történő bekövetkezésének lehetőségeit, ennek elkerülését vizsgálja. Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 Oldalszám: 13

18 A folyamatos fejlesztés stratégiája: Egy adott probléma esetén a kibővített óvodavezetés dönt a probléma és a rendelkezésre álló erőforrások függvényében. Az adatgyűjtés és az ehhez szükséges információs csatornák műkötetése, a döntés előkészítő elemzés a minőségügyi vezető feladata. A folyamatos fejlesztés megvalósítása: Minden fejlesztő beavatkozást ellenőrzés kísér és értékelés követ. Intézkedés esetében az ellenőrzésért felelős személyt, az intézkedést elrendelő jelöli ki, és ő végzi a beavatkozás értékelését is. Intézkedési terv esetén az intézkedési tervnek kell tartalmaznia az ellenőrzés és az intézkedési terv végrehajtás értékelésének megtervezését is. A fejlesztő tevékenység mindig egy szisztematikus problémamegoldó módszer alkalmazását jelenti, amely team munkában, a team és a minőségi kör vezető által közösen elkészített projektterv alapján zajlik. A projekttervnek tartalmaznia kell az ellenőrzés és értékelés tervezetét is. Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 Oldalszám: 14

19 3. MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER A minőségirányítási rendszer jellemzői A rendszer: egymással kapcsolatban álló és egymásra ható elemek összessége. A minőségirányítási rendszer: olyan rendszer, amely minőségpolitikát és minőségcélokat hoz létre, valamint eléri a kitűzött minőségcélokat. Célja: annak garantálása, hogy az intézmény a társadalmi és helyi igényeknek megfelelő közszolgáltatást nyújtson. Eszközei: a minőségfejlesztési célok megvalósítása érdekében folyamatos, önértékelésen alapuló minőségfejlesztési tevékenység folytatása A minőségirányítási rendszer szerkezete: Az intézmény a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modellt építette ki és működteti. A minőségirányítási rendszerrel szemben támasztott követelményeket a modell leírása tartalmazza, melynek fő elemei: - Nyitott önértékelés; - Érdekelt felek azonosítása; - Érdekelt felek igényeinek és elégedettségének felmérése; - Igények elemzése; - A célok és prioritások meghatározás illetve módosítása; - Intézkedési terv készítése; - Intézkedési terv megvalósítása; - Intézkedési terv megvalósításának értékelése, - Korrekciós terv készítése, - Irányított önértékelés, A minőségirányítási rendszer egészét folyamatleírásokkal, mellékletekkel együtt a modell kiépítését végző minőségfejlesztési munkaközösség készíti nevelőtestület jóváhagyásával A dokumentálás Célja: az intézményi minőségirányítási program keretében született dokumentumok megőrzése, nyilvántartása, a hozzáférés biztosítása a munkatársak részére. A dokumentumokat minden munkatárs ismerje meg, munkavégzése során munkaköri leírásának megfelelően alkalmazza. A dokumentum: Olyan írásos szabályozás, amely a szervezet mindennapi tevékenységével összefüggő adminisztrációs feladatait rögzíti. Elektromos dokumentum: Olyan dokumentum, amely csak számítógéppel olvasható és valamilyen digitális úton került rögzítésre. Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 Oldalszám: 15

20 Irat: Minden írott szöveg, számadatsor, amely óvodánk működésével kapcsolatban bármilyen anyagban, alakban és bármely eszköz felhasználásával keletkezett, kivéve a megjelentetés szándékával készült könyvszerű kéziratokat. - Nem kell iratnak tekinteni: a rendszerben kapott hivatalos lapokat(közlönyöket) napilapokat, folyóiratokat, könyveket, reklám és propaganda anyagokat. Az iratkezelés: az irat készítését, nyilvántartását rendszeresített és selejtezhetőség szempontjából történő válogatásért, szakszerű és biztonságos megőrzését, használatba vételezését, selejtezését ill. levéltárba adását együttesen magába foglaló tevékenység; az óvodába érkező beadványok és egyéb küldemények, vagy az itt keletkező iratok átvétele, illetékesség szerinti elosztása, iktatása, nyilvántartása; a kiadványok és egyéb iratok továbbítása, postára adása, kézbesítése; az irattározás, irattári kezelés; megőrzés; a selejtezés és a levéltárnak való átadás; A minőségirányítási dokumentáció elektronikus formában van tárolva. A tárolás úgy lett kialakítva, hogy minden munkatárs olvasási joggal rendelkezik e fájlok tekintetében és elérhetőek számukra, de módosítási joga csak a minőségügyi vezetőnek van. Az elektronikus dokumentációról egy példányban készül nyomtatás. A nyomtatáson fel kell tüntetni a nyomtatási időpontját és a fájlok tárolási helyét. Azt a papíralapú dokumentációt a minőségügyi vezető tárolja, szükség esetén erről munkapéldányt másol. A minőségirányítási rendszer dokumentációjának kezelési szabályzata a Dokumentumok kezelése tartalmazza a Partnerközpontú Szabályzat Kézikönyvében A Vezetés feladatai A minőségfejlesztési munka során a legnagyobb felelőssége a vezetőknek vannak. A vezetés a minőségirányítási program elfogadásával elkötelezi magát az intézmény működésének javítására, valamint a tevékenységek minőségi színvonalának emelésére. A vezető feladata: - kiemelt jelentőséggel kezelni a minőségirányítási - és fejlesztése tevékenységet; - a minőségfejlesztési tevékenység során példát mutatni; - tudatosítani minden dolgozóval a minőségirányítás célját, valamint hogy közös érdeke mindenkinek az egyes működési folyamatok javítása; - dolgozók tájékoztatása arról, hogy a minőségfejlesztési folyamatokban való részvétel minden dolgozó feladata; Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 Oldalszám: 16

21 A vezetés feladata: - kiemelten kezeli a jogszerű, törvényes működéssel kapcsolatos tevékenységeket; - megteremti a dokumentumok összhangját egymással és a hatályos jogszabályokkal; - biztosítja a Minőségirányítási Program végrehajtásához szükséges szervezeti hátteret; - értékeli az intézmény helyzetét a minőségi célok alapján; A tervezésben - A rendszer kialakításának és működtetésének támogatása, - A szakmai működési keret biztosítása, - Folyamatos tájékozódás; - A minőségi kör biztosítása, A működtetésben Az intézmény működésének folyamatos javítása és fejlesztése, az erősségek továbbfejlesztése, a gyengeségek kiküszöbölése, az eredményeket gátló tényezők megszüntetése Együttműködés a közvetett és közvetlen partnerekkel A hatékony napi működés alapja azoknak az információs csatornának a működtetése, mely az óvodavezetés, az alkalmazottak, a gyermekek, a szülők, a szülők szervezete, a fenntartó közötti információáramlást biztosítja. A partnerekkel való kapcsolattartás rendjét az SZMSZ és a Házirend is szabályozza. Gyermekekkel: - Az óvónők biztosítják közvetlenül a gyermekekkel való kapcsolattartás rendjét. - Az intézményre, valamint egyes csoportokra kiterjedő felmérések elrendelése. Felelős: minőségi körvezető, Pedagógusokkal: Minden hétfőn értekezletet tart az intézményvezető 13 órakor, melyen megbeszélik az elmúlt hét munkáját, és a következő hét feladatait. Erről az óvodavezető kivonatot készít. - Az óvónők szakmai, pedagógiai tevékenységének lemérése, ennek támogatása; - Az óvónők által kezdeményezett megbeszélések támogatása; Felelős: óvodavezető, Nem pedagógus dolgozókkal: Az óvodavezető szükség esetén a nem pedagógusdolgozókkal munka értekezletet tart. A távollévő dolgozókat az első munkanapon az óvodatitkár tájékoztatja. Felelős: óvodavezető; Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 Oldalszám: 17

22 Szülőkkel: - Fogadóóra: Évente a munkatervben meghatározott napon minden hónap első hétfőjén óra időtartamban. A fogadóórán minden óvónőnek részt kell venni. Felelős: minden óvónő - A fogadó órákon szabadon teremthetnek kapcsolatot a szülők és az óvónők; - Szülői értekezleten a szülők tájékoztatást kapnak a gyermekek közösségét érintő legfontosabb eseményekről, tevékenységekről, s ez lehetőséget ad arra is, hogy a szülők a gyermekekkel kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tegyenek. Felelős: óvodavezető, - Szülői értekezlet. Minden évben 3 alkalommal szülői értekezletet kell tartani szeptember, február, április hónapban. Felelős: minden óvónő; Szülői Szervezettel: Az óvodavezetés és a Szülők Szervezete a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján tartja a kapcsolatot. A szülőkkel való kapcsolattartás a Szülői Szervezet révén valósul meg. Felelős: óvodavezető; Fenntartóval: Az óvodavezető tartja a rendszeres kapcsolatot. - Szoros, rendszeres kapcsolat a Minőségirányítási Programhoz kapcsolódva; - Költségvetés, gazdálkodás során szoros kapcsolat tartása különös tekintettel a minőségi célok elérését célzó költségvetési tervezésre; - A teljesített beszámoló és a megvalósuló célok értékelése; - A fenntartó, valamint az intézmény között szükség esetén többlépcsős tárgyalás lefolytatása, ha a fenntartói Minőségirányítási Program, valamint az óvodai IMIP minőségcéljai költségvetési nehézségekben ütköznek. Felelős: óvodavezető Iskolákkal: - Folyamatos kapcsolattartás a fogadó intézményekkel a gyermekekkel szembeni elvárásokról; - Gondoskodni a visszajelzésekről; Felelős: munkaközösség vezető, Panaszkezelés és lépcsőfokai: Szülőknek: 1. Csoportóvónő kezeli a problémát, vagy viszi az óvodavezetőhöz 2. Közvetlenül fordul az óvodavezetőhöz Fentieken kívül panaszt tehet még az Szülői Szervezetnél, aki az óvodavezetőhöz viszi a panaszt. Az illetékes szóban vagy írásban ad tájékoztatást a panasz kezeléséről 30 napon belül. Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 Oldalszám: 18

23 PR tevékenység: - Minden év október 31-ig megjelentetni óvodánkról szóló tájékoztatót Felelős: Minőségügyi megbízott - Évzáróra és egyéb óvodai rendezvényekre, ünnepségekre meghívni a helyi képviselet és a szomszédos iskolák vezetőit, akikkel az intézmény vezetője szoros kapcsolatot tart. Felelős. Óvodavezető - Minden év végén az óvoda megköszöni azon cégek támogatását, amelyek címkézett hozzájárulást fizettek. Felelős: Minőségügyi megbízott - Az óvodánk honlapját folyamatosan frissíteni kell. Felelős: Óvodavezető - Az Internet adta lehetőségek minél hatékonyabb kihasználása; Felelős: Munkaközösség vezetők Nyilvánosság: - Az óvoda kiemelt ünnepséget rendez az óvoda alapításának évfordulóján, melyre meghívja a volt kollégákat, a nagyobb évfordulókon a város vezetőit. Felelős: Óvodavezető - Az óvodáról a médiának hivatalos tájékoztatót az óvodavezető adhat, vagy engedélyével az általa felhatalmazott dolgozó. - Az óvoda területén plakátot kihelyezni csak az óvodavezetés vagy az általa megbízott dolgozó engedélyével lehet Tervezési feladatok Az óvodában folyó tartalmi munkát meghatározó alapdokumentum az óvoda Nevelési Programja. Az itt rögzített alapelvekre épül az óvodai minőségpolitika, és az ehhez kapcsolódó minőségcélok rendszere, melyet az intézményi Minőségfejlesztési Kézikönyv tartalmaz. Ez alapján történik a stratégiai tervezés. Az óvoda kiemelt céljaiból feladatok: 1. Rövidtávú feladatok (1 év) szakmai tervezés - Differenciált képességfejlesztés biztosítása; - Pályázatok figyelése és elkészítése; - Szakmai továbbképzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon való részvétel, az óvoda igényeinek figyelembe vételével; - Szakmai munkához nélkülözhetetlen szakfolyóiratok, szakkönyvek biztosítása; - Gyermeknap szervezése; - Rendezvények szervezése, lebonyolítása; - Kirándulások, színház-mozilátogatás szervezése; - A teljes körű minőségirányítási rendszer kiépítése; - Éves munkaterv; - Továbbképzési terv; - A gyermekek egyéni mérése, értékelése; - Partneri igény elégedettség mérése. Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 Oldalszám: 19

24 biztonságos üzemeltetés tervezése - Tűzvédelmi oktatás; - Munkavédelmi oktatás; gazdálkodással kapcsolatos tervezés - Gazdálkodási szabályok felülvizsgálata; - Költségvetési terv készítése; - Az intézmény várható feladatai és annak kiadásai (költségvetési koncepció) - Valamennyi bevétel és kiadás havi ütemezése; - Gazdálkodási folyamatok tervezése; - Gazdálkodási folyamatok tervezésének felülvizsgálata; ellenőrzési tevékenyéggel kapcsolatos tervezés - Éves ellenőrzési terv megfelelő tartalommal történő elkészítése; 2. Középtávú feladatok (2-3 év) szakmai tervezés - COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési rendszer I. modelljének működtetése és továbbfejlesztése; - Nevelést segítő eszközök korszerűsítése, bővítése, karbantartása, pótlása; - Olyan módszertani kultúra továbbfejlesztése, mely hatékony óvodaműködtetést tesz lehetővé, megfelelve a korszerű követelményeknek, elvárásoknak; - Továbbképzési tervek felülvizsgálata; - Helyi Nevelési Programunk hatékony megvalósítása, folyamatos nyomon követése; - Az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetése; - Teljesítményértékelés; - Kialakítani azon gyermeki képességeket, készségeket,amelyek megkönnyítik az óvoda iskola átmenetet. 3. Hosszútávú feladatok (3 éven túl) - Munkánkat környezetünk tisztántartásával, megóvásával végezzük. - Tiszta, rendes környezet iránti igény kialakítása. - Olyan partnerközpontú működés kiépítése, amely biztosítja és megerősíti a bizalmat a partnerekben az intézménnyel szemben. - Az intézmény elismertségének fokozása, működőképességének fejlesztése a partnerközpontúságnak megfelelően. - A meglévő eszközállomány szinten tartása, lehetőség szerinti eszközfejlesztés. - A stratégiai tervet az éves munkaterv bontja le operatív feladatokra. - A Minőségirányítási Program felülvizsgálata a Nevelési Program figyelembe vételével. Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 Oldalszám: 20

25 3. 4. Működtetés feladatai Emberi erőforrások biztosítása Kiválasztási és betanulási rend működtetése Az óvoda kidolgozta az új munkatársak felvételének és betanításának rendjét, annak érdekében, hogy a dolgozók kiválasztása egységes szempontrendszer szerint történjen, illetve biztosított legyen, hogy a munkatársak megismerjék az intézményi hagyományokat a közösen kialakított és elfogadott értékeket, valamint a biztonságos munkavégzés szabályait és feltételeit. Cél: Olyan munkatársak alkalmazása, akik elnyerik a szülők, gyermekek és alkalmazottak szimpátiáját, azonosulni tudnak az intézmény alapelveivel, cél-és feladatrendszerével. Az intézmény az egyenletes színvonalú szolgáltatás érdekében kiválasztási és betanulási rendet működtet. Ennek érdekében szabályoztuk a pedagógus és nem pedagógus alkalmazottak felvételét. A jogi előírások mellett az intézmény gondoskodik arról, hogy a felvételre kerülő munkatársak az intézmény értékeit elfogadják, szokásainkkal megismerkedjenek. Alkalmazzuk: Óvodapedagógus felvételénél, Pedagógiai munkát segítő alkalmazottak felvételénél, Egyéb dolgozók felvételénél. Sikerkritérium: A munkatársak elégedettsége 85%-os az új dolgozóval. A felvételről a vezető dönt. A betanulás és próbaidő után minősíteni kell. Továbbképzési rendszer működtetése A munkakörök betöltéséhez szükséges végzettségeket jogszabályok rögzítik. Ezen felül a pedagógusdolgozók egyéni karriertervet készítenek jövőképükről a személyes fejlődésüket biztosító képzési igényükről. A nem pedagógus dolgozók esetében az óvodavezető egyeztet a dolgozókkal a képzési igényeikkel kapcsolatban. A jogszabályi kötelezettségből, vezetői döntésből, egyéni igényekből adódó külső és belső képzések szervezésének és nyomon követésének folyamatát a Munkatársak képzése tartalmazza. Belső értékelési rendszer működtetése A munkatársak értékelési rendszerének alapelveit az Intézményi Minőségirányítási Program mérés fejezete tartalmazza részletesen, az értékelési folyamat lebonyolítását pedig az önértékelés fejezete rögzíti. Ösztönző rendszer működtetése A munkaköri leírásokban nem szereplő feladatokat a munkatársak egyéni megbízás alapján, feladat finanszírozással végzik. A minőségi bérpótlék elosztása az SZMSZ -ben szabályozottak alapján történik. Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 Oldalszám: 21

26 Városi, megyei, országos pedagógus kitüntetésekre történő felterjesztés az óvodavezető feladata, javaslatát az érdekképviselettel egyezteti. Az óvodavezető ösztönzi és lehetőségéhez képest anyagilag támogatja a kollégák részvételét szakmai programokon. Lehetőség szerint ösztönzi és jutalmazza a kollégákat az intézményi nevelési program és pályázatok írásakor Egyéb erőforrások biztosítása Az erőforrások tervezésének célja, hogy a helyi önkormányzat költségvetési előirányzatával, oktatásüggyel kapcsolatos kiadásait, a saját erőforrások kihasználását az óvoda - küldetésének megfelelő - működéséből eredő forrásfelhasználását, a tervezés szintjén összehangolja, racionalizálja, továbbá a szűkös működés keretein belül megteremtse a fejlődés lehetőségét. Eszköz, felszerelés, épület biztosítása A működéshez szükséges, de hiányzó vagy fejlesztendő infrastruktúra és tárgyi eszközök biztosítását a költségvetés készítésekor tervezi meg az óvodavezetés, felelőse az óvodavezető. Az elfogadott költségvetés alapján történhet meg a beszerzés. Munkakörnyezet biztosítása A hatékony működéshez szükséges rend, tisztaság biztosítása fontos eszköze a működtetésnek. Az intézmény működtetése Beszerzési terv készítése: A beszerzési terv készítését a beszerzés folyamatát, valamint a beszerzéssel kapcsolatos követelményeket a Gazdasági tervezés, gazdálkodás, beszerzési terv alapján kerül megvalósításra. Gazdasági és pénzügyi folyamatok: Az intézmény gazdasági és pénzügyi folyamatai az intézményvezető irányításával, az érvényes pénzügyi és számviteli törvények, önkormányzati rendeletek alapján a GAMESZ végzi. Adminisztráció: Az intézmény dokumentációs rendjét a Dokumentumok kezelése tartalmazza. Az egyes folyamatokban keletkezett bizonylatok, feljegyzések kezelésének, tárolási rendjét a folyamatleírás tartalmazza. A beérkező és kimenő iratok kezelésének illetve irattárolásának rendjét az iratkezelési szabályzat tartalmazza. Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 Oldalszám: 22

27 Biztonságos intézmény: Az egészséges és biztonságos munka, nevelési körülmények biztosítása A gyermekek, dolgozók fizikai biztonságának érdekében kidolgozta azokat a módszereket, amelyekkel folyamatosan figyeli az eszközök, az infrastruktúra állapotát. Ezek: - Az óvodába járás - Napi munka szervezése - Helyesbítő, fejlesztő, megelőző tevékenységek Mentálhigiéné: A gyermeki egészség és mentálhigiéné vonatkozásában óvodánkban a következő eljárásokat működtetjük: - Óvoda orvosi szolgálat: az óvoda orvos tevékenységét, az óvodával való kapcsolattartását az együttműködési megállapodás tartalmazza. - Gyermek- és ifjúságvédelem: a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenységét az SZMSZ szabályozza. Gazdasági erőforrások: A pedagógiai program megvalósításához szükséges gazdasági, pénzügyi tervezést az óvodavezető végzi az éves költségvetési terv alapján. Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 Oldalszám: 23

28 Nevelés Folyamatok működtetése A helyi nevelés tervezése, a nevelési tervek beválásának vizsgálata a nevelőmunka tervezése alapján történik. Ennek megvalósításáról a partneri visszajelzések, illetve az indikátorrendszer mutatói szolgáltatnak információt. Ezen információk folyamatos figyelése a minőségügyi vezető feladata, a szükséges beavatkozásról a vezetői átvizsgálások során születnek meg a döntések. A nevelési tevékenység közös követelményeinek érvényesítése Módszertani eszköztár és kultúra: A nevelési folyamatban felhalmozódott módszertani tapasztalatok és eszközök gyűjtésének, átadásának fóruma a szakmai munkaközösség fóruma. Munkáját munkaközösség vezető irányítja, tevékenységét az SZMSZ szabályozza. A nevelés támogatása az óvodában alkalmazott szervezési eljárásokat, a gyermekek egyéni személyiségfejlesztésének útját, módját tartalmazza. A csoport óvónők kijelölésének módját, munkájukkal kapcsolatos feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Óvodapedagógus együttműködés: óvodapedagógusok együttműködésének formái: nevelőtestületi értekezletek, szakmai munkaközösségek, rendkívüli értekezletek, szakmai tapasztalatcserék és szükség szerinti megbeszélések Az ellenőrzés feladatai Az ellenőrzés: a működés megfelelésének vizsgálata. Vizsgáljuk, hogy az ellenőrzés alá vont területek az intézményben megfelelnek-e a rá vonatkozó előírásoknak. Az ellenőrzés nem más, mint egybevetés. Kétféle ellenőrzés lehet: Teljesülés ellenőrzése: kitűzött cél teljesült-e? A cél megvalósulásának ellenőrzése. Megfelelőség ellenőrzése: azt értük - e el amit szerettünk volna? Vezető ellenőrzése: A Vezetői ellenőrzések alapelveit az SZMSZ tartalmazza. A vezetői ellenőrzések során nyert információk a vezetői ellenőrzések alkalmával kerülnek feldolgozásra. A vezetői ellenőrzések alapelveit az SZMSZ tartalmazza. Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 Oldalszám: 24

29 Belső ellenőrzések Az óvodavezető vagy az általa megbízott saját munkatárs végzi az ellenőrzést, az óvodavezető írásos megbízatása alapján. Ezek lehetnek: munkaközösség vezető, minőségi körvezető vagy óvónő. A belső ellenőrzés szabályai: - Az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 7 nappal egyeztetni kell az ellenőrzés formáját, módszerét, időpontját, időtartamát. - Az ellenőrzés megállapításait megkapja az ellenőrzésben érintett. - Az ellenőrzés megállapításaival egyet nem értés esetén kérhető legyen a felülvizsgálat. - A minősítés a sikerkritérium megvalósulására vonatkozzon. - Az ellenőrzés dokumentumait a nevelőtestület számára hozzáférhetővé kell tenni. - A gyakorlati munka ellenőrzése során elsődleges szempont az önálló munka tiszteletben tartása, a módszertani szabadság biztosítása, a pozitív megerősítés, valamint az elfogadott elvek számonkérése. A belső ellenőrzés során követelmények: - objektivitás, melynek feltétele az összeférhetőség és tényszerűség, - tervszerűség, - folyamatosság, - következetesség, - demokratizmus biztosítása. Az intézményben rendszeresen, tervezett módon belső értékelés folyik annak érdekében, hogy kiderüljön: - Az intézményi működés mennyire felel meg a szabályoknak, - Az alkalmazott folyamatok - beleértve azok szabályozását is - mennyire hatékonyak, célszerűek, mennyiben segítik az intézményi célok megvalósulását. A belső értékelések úgy kerülnek megszervezésre, hogy legalább 3 évente egyszer minden folyamatra sor kerüljön, de a kulcsfontosságú folyamatok értékelése ennél gyakoribb legyen. A belsőellenőrzést végző feladatai: - Szakmai tevékenységgel összefüggő ellenőrzés; - Gazdasági tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzés; - Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzés; - Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzés; - Törvényességgel összefüggő ellenőrzés; Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 Oldalszám: 25

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN SONNENSTRAHL KINDERGARTEN MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Vámosné Szijj Anna Elfogadta: Alkalmazotti közösség Egyetértett: Német Kisebbségi Önkormányzat TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 2. 2.

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3

Tartalomjegyzék. ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3 Tartalomjegyzék ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3 1.1. Intézményünk rövid bemutatása minőségfejlesztés szempontjából... 3 1.2. Fenntartói minőségirányítási program intézményünkre vonatkozó elvárásai

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége és a legnagyobb teherbíró ereje Spurgeon

Részletesebben

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja Kautzky Lászlóné- Eo Igazgató Készítette Józanné Varga Rozália- Minőségfejlesztési TEAM vezető Intézményi minőségfejlesztési

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 2. sz. módosítás Az tartalma a Petőfi Sándor tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem engedett.

Részletesebben

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Kópévár ÓVODA 1078 Budapest, István u. 37. Készítette:Nagy Róbertné óvodavezető, Komóczi Erzsébet, Polgár Csilla, Tarr Erzsébet, Ordelt Mária óvodapedagógusok.

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Melléklet a /2009. (X. 29.) Kgy határozathoz Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási Minőségirányítási Programja (ÖMIP) Sopron, 2009. 1 Tartalom BEVEZETÉS...5 Jogszabályi háttér...5 Az ÖMIP

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 I.1. A jogszabályi háttér... 3 I.2. Minıségpolitika... 4 I.3. Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Sárik Jánosné 1. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényt módosító 2003. évi LXI. törvény 40., 85. és 129. -ban meghatározza

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze SZOLNOK 2013. A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GÉZENGÚZ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2011. szeptember 29-i ülésére 1. napirendi

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Lap: 1/93 A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA JA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató adhatja át! Másolat csak tájékoztató jelleggel

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat 3 I. Bevezető 5 I.1. Óvodánk bemutatása 5 II. Gyermekképünk, Óvodaképünk 9 II.1. Gyermekképünk 9 II.2.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére 0 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola minıségirányítási programjának jóváhagyása Az elıterjesztést

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

Hatályos: 2014.05.06-tól

Hatályos: 2014.05.06-tól Hatályos: 2014.05.06-tól A Pedagógiai Program alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012 (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról Kedves Olvasó!

Részletesebben

Minőségirányítási kézikönyv

Minőségirányítási kézikönyv Bevezetés 0 0.1 Az ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Kft. bemutatása Az ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Kft. - a biztonság szolgálatában Szakszerű vagyonvédelem A bűnmegelőzésnek rengeteg speciális területe van,

Részletesebben

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja Alsóvárosi Óvoda OM 032742 * 2600. Vác, Vám u. 11. ( /Fax: 06-27/317-092 E-mail: ovoda.alsovarosi@gmail.com Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja I. BEVEZETŐ Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Részletesebben

Pedagógiai Program 2014.

Pedagógiai Program 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai 6. 2. A programmódosítás indokoltsága 6. 2. 1. Intézményi innovációs folyamatok 6. 2. 2. Partneri elvárások 7. 2. 3. Törvényi hivatkozások 7. 3. Helyzetelemzés 8.

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KAPOSFŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KAPOSFŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KAPOSFŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 1 A CME-IMIP modell adaptációját készítette: Általános Iskola Kaposfő Az alkalmazotti közösség elfogadó határozatának

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Többsincs Óvoda és Bölcsőde

Többsincs Óvoda és Bölcsőde Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2194. Tura, Dózsa György utca 2. Telefon: 06 28 580 495 E-mail: tobbsincsovi@tura.hu OM azonosító: 201261 A T Ö B B S I N C S Ó V O D A É S B Ö L C S Ő D E Ó V O D A I P E D

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető!

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. HÁZIREND Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Készítette: Pinczés Katalin óvodavezető Szivárvány Óvoda

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata módosított Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervének jóváhagyásáról Lırinci

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Belvárosi Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda adatai 4 Bevezető 5 1.1.Az óvoda bemutatása 6 Gyermekkép

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI A 212/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Esélyegyenlıségi programja Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos

Részletesebben

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető Iktatószám: 324/2/2013. Hárslevelű óvoda, Nyitva van a kapuja, Én oda most bemegyek, Gyertek Ti is gyerekek! Pedagógiai Program Budapest, 2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Neumann János Általános Iskola MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A program érvényes 2007 év szeptember hó 01.nap Tartalom 1. A minőségirányítási programmal kapcsolatos felelősség, és a program készítése 2. Az

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Az intézmény 2009. szeptember 1.-i dátummal egyesítéssel jött létre a Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, valamint a Margaréta Óvoda Igal és Tagóvodái,

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

Helyi Nevelési Programja

Helyi Nevelési Programja Miskolci Diósgyőri Óvoda, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Bulgárföldi Tagóvodája, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Stadion Sport Tagóvodája valamint a Miskolci Diósgyőri Óvoda Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodája Helyi

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV DATASTEP Kft. 1151 Budapest, Horváth Mihály u.2. Cégjegyzékszám: 01-09-887601 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.)

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.) Pedagógiai Program Keveháza Utcai Óvoda 1119 Budapest, Keveháza u. 4. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034453 Tóth Ildikó Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 19./2013.(08.30.)

Részletesebben

Min ségirányítási Programja

Min ségirányítási Programja A Gábor Áron M vészeti Iskola, Szakközépiskola Min ségirányítási Programja Dátum Aláírás Készítette a min ségi kör közrem ködésével: Csordásné Bereczki Ildikó igazgató 2009. 06. 30. Hatályba lépés 2009.

Részletesebben

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 AZ ÓVODA ADATAI Név: GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA OM-azonosító: Székhelye: Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Eötvös Loránd Tudományegyetem EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Eötvös Loránd Tudományegyetem EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Készítette: Az ELTE EKSZ K21 Minőségfejlesztési projekt Minőségkoordinálási munkacsoportja felelős: Kálóczi Katalin

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata VÁROSMAJORI ÓVODÁK Szervezeti és Működési Szabályzata Városmajori Óvodák 1122.Budapest, Városmajor út 59/b. OM: 034487 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 5 II. A közoktatási intézmény adatai... 7 1. A költségvetési

Részletesebben

SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. TARTALOM JEGYZÉK INTÉZMÉNY ADATAI...5 TÖRVÉNYI MEGFELELTETÉS...6 ELŐSZÓ...7 I. BEVEZETÉS...7 1. Az intézményünk bemutatása...7 2. Nevelőmunkánk

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben