Eötvös Loránd Tudományegyetem EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eötvös Loránd Tudományegyetem EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Készítette: Az ELTE EKSZ K21 Minőségfejlesztési projekt Minőségkoordinálási munkacsoportja felelős: Kálóczi Katalin projektvezető Kiadás dátuma: Jóváhagyta: ELTE EKSZ Könyvtári Tanács, Hozzáférés módja: ELTE nyilvános Verzió száma: 1/ Oldalak száma: 56

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT BEMUTATÁSA AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ ADATOK AZ EKSZ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ EKSZ TEVÉKENYSÉGE A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER HATÁLYA MINŐSÉGPOLITIKA MINŐSÉGCÉLOK KÜLDETÉSNYILATKOZAT ÉS JÖVŐKÉP MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK AZ EKSZ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE AZ EKSZ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEKBEKAPCSOLÓDÁSA AZ EGYETEM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉBE DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER A VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGE A VEZETŐSÉG ELKÖTELEZETTSÉGE A VEZETŐSÉG ELKÖTELEZETTSÉGE A PARTNERKÖZPONTÚSÁG IRÁNT A VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGE AMINŐSÉGPOLITIKA KIDOLGOZÁSÁBAN A VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGE AMINŐSÉGCÉLOKMEGHATÁROZÁSÁBAN A VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGE AMINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER TERVEZÉSÉBEN ÉS MŰKÖDTETÉSÉBEN FELELŐSSÉGI KÖR, HATÁSKÖR, KOMMUNIKÁCIÓ VEZETŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS STRATÉGIA HELYZETÉRTÉKELÉS STRATÉGIAI KIHÍVÁSOK STRATÉGIAI CÉLOK GAZDÁLKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKKAL GONDOSKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKRÓL EMBERI ERŐFORRÁSOK PARTNERKÖZPONTÚSÁG KÖNYVTÁRI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A KÖNYVTÁRI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE ÉS JAVÍTÁSA MÉRÉS, ELEMZÉS, ÉRTÉKELÉS, FEJLESZTÉS ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK MÉRÉS MUTATÓK/TELJESÍTMÉNYMUTATÓK ELEMZÉS, ÉRTÉKELÉS ÖNÉRTÉKELÉS FOLYAMATOS FEJLESZTÉS /56

3 MELLÉKLETEK AZ EKSZ TAGKÖNYVTÁRAINAK JEGYZÉKE AZ EKSZ MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ SZABÁLYZATOK, JOGSZABÁLYOK29 3. MINŐSÉGÜGYI FELELŐSÖK MEGBÍZÓ LEVELE SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSUK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSIKÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSAINAK ÖSSZESÍTŐ LAPJA ÉS MÓDOSÍTÁSI ŰRLAPJA FOLYAMATMENEDZSMENT ŰRLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KÖNYVTÁRI KULCSFOLYAMATOK AZ ELTE EKSZ-BEN AZ ELTE EKSZ FOLYAMATLELTÁRA KOMMUNIKÁCIÓ A PARTNEREKKEL /56

4 1. AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT BEMUTATÁSA 1.1 AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ ADATOK A szervezet neve: Egyetemi Könyvtári Szolgálat (rövidítve: EKSZ) Elérhetősége: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. Tel.: , Fax: Web: Az EKSZ vezetősége: Könyvtári Tanács Fenntartó: Eötvös Loránd Tudományegyetem Igazgatás: Egyetemi Könyvtár főigazgatója, a Könyvtári Tanács elnöke Szakmai felügyelet: Emberi Erőforrások Minisztériuma 1.2 AZ EKSZ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat (továbbiakban EKSZ) tagkönyvtárakból, és a tagkönyvtárakat irányító operatív testületből, a Könyvtári Tanácsból (továbbiakban KT) áll. A KT feladat- és hatáskörét az SZMR 114/C. szabályozza. Tagkönyvtárak az EKSZ-ben: az ELTE telephelyein működő különböző típusú (kari, intézeti, tanszéki, kollégiumi könyvtárak, vagy egyéb fenntartású) szervezeti egységek gyűjteményei, valamint az Egyetemi Könyvtár, mint központi szolgáltató egység. Az EKSZ fenntartója az ELTE (továbbiakban Egyetem). Az Egyetem rektora a fenntartói jogokat és feladatokat a tagkönyvtárakat működtető egyetemi költséggazdák vezetőire átruházhatja. Az Egyetem központi költségvetésből biztosítja a központi feladatok és szolgáltatások ellátását. A tagkönyvtárak által végzett szolgáltatások ellátásához szükséges forrásokat a költséggazda köteles biztosítani. Az EKSZ tagkönyvtárainak jegyzékét a hatályos AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (továbbiakban: EKSZ SZMSZ) tartalmazza (MIK 1. számú melléklet). A továbbiakban a az EKSZ-re való hivatkozás a tagkönyvtárak összességét, az EKSZ vezetésére való hivatkozás pedig a Könyvtári Tanácsot jelenti. 1.3 AZ EKSZ TEVÉKENYSÉGE Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat szakirodalmi, információs, oktatási és kutatási feladatokat ellátó nyilvános tudományos közgyűjtemény, amely könyvtári feladatokon túl levéltári és múzeumi funkciót is elláthat. Az EKSZ gyűjti, megőrzi, feltárja és rendelkezésre bocsátja az Egyetem birtokában lévő kulturális örökséget, valamint az Egyetemen oktatott tudományterületekre vonatkozó dokumentumokat. Hozzáférést biztosít az Egyetem tudásvagyonához, a tudományos eredményekhez az Egyetem polgárai, a tudományos közösség tagjai, valamint a nagyközönség számára. Az EKSZ tagkönyvtárai az EKSZ Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladataikat együttesen, egymással együttműködve látják el. Az EKSZ működését meghatározó szabályzatok, jogszabályi és egyéb szabályozó követelmények (Törvények, rendeletek, az EKSZ belső szabályzatai és egyéb irányadó dokumentumok, az ELTE SZMSZ és ELTE egyéb szabályzatai) felsorolását a MIK 2. számú melléklete tartalmazza. 4/56

5 2. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER HATÁLYA A minőségirányítási rendszer az EKSZ azon könyvtáraira vonatkozik, amelyek megfelelnek az EKSZ SZMSZ 2. illetve 3. -ban leírt, a könyvtárakkal szemben támasztott követelményeknek. A minőségirányítási rendszer nem vonatkozik továbbá az ELTE fenntartásában működő közoktatási intézmények (gyakorló iskolák) könyvtáraira, mivel azok az iskola saját minőségbiztosítási rendszerébe tartoznak. A minőségirányítási rendszer hatálya az EKSZ kulcsfolyamataira terjed ki. A kulcsfolyamatok meghatározását a 9.1 fejezet tartalmazza. A KT minden évben felülvizsgálja, és dokumentálja, hogy mely könyvtárakra terjed ki a MIK hatálya. 3. MINŐSÉGPOLITIKA Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat tagkönyvtárai vezetőinek és valamennyi munkatársának legfontosabb célja és alapelve a könyvtár felhasználói - az oktatók, kutatók, hallgatók és más látogatók - elégedettségének növelése. A munkatársak mindent elkövetnek, hogy az EKSZ könyvtárai teljes körű, egységes, hatékony és korszerű szolgáltatásokat nyújtsanak, és azokat folyamatosan fejlesszék. A szolgáltatások fejlesztését a használói igény- és elégedettségi felmérésekre, valamint elemzésekre alapozzák. Az EKSZ célja a minőségi, egységes szolgáltatásokat nyújtó könyvtári rendszer megvalósítása. A megvalósítás érdekében a vezetőség konkrét minőségcélokat tűz ki, a stratégiai kihívások (6.2 fejezet) és a stratégiai célok (6.3 fejezet) alapján. 3.1 MINŐSÉGCÉLOK 1. Hatékony, átlátható, egységes szempontok szerint működő Egyetemi Könyvtári Szolgálat kialakítására törekszünk: folyamatosan felülvizsgáljuk és megújítjuk szabályzatainkat, dokumentumainkat, amelyekben rögzítjük az egységes működés és az egységes szolgáltatások paramétereit. 2. Az egységes működést biztosító szabályzatokat és dokumentumokat elkészítjük, és évente felülvizsgáljuk. 3. Az EKSZ Minőségpolitikáját és a szervezet működését meghatározó dokumentumokat megalkotjuk és tudatosítjuk, megfogalmazzuk a munkatársakkal szembeni új elvárásokat. 4. Rendszeresen mérjük és elemezzük a felhasználói igények változását és felhasználóink elégedettségét, és ennek eredményeit felhasználva folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásainkat. 5. A felhasználók panaszait panaszkezelési politikánk szerint kivizsgáljuk, a panaszok számát és jellegét rendszeresen elemezzük, a hibákat kijavítjuk. 6. Szolgáltatásaink teljes skálájáról az EKSZ portálján tájékoztatjuk a felhasználókat, valamint további kommunikációs csatornákat alkalmazunk a felhasználók minél teljesebb elérése érdekében. 7. Az EKSZ tagkönyvtárainak tevékenységéről szakmai rendezvényeken, fórumokon, kiadványokban, és online elérésű csatornákon, közösségi felületeken tájékoztatjuk felhasználóinkat, a szakmai szervezeteket, valamint a széles nagyközönséget. 8. Kiemelt figyelmet fordítunk a szervezeti kultúra fejlesztésére. Olyan szervezeti kultúra kialakítása a célunk, amelynek jellemzője a munkatársak közötti kölcsönös bizalom és felelősség, az együttműködő magatartás, a jó csapatszellem, ahol teret kap a munkatársak egyéni fejlődése, ahol a szervezet központi értéke az emberi erőforrás fejlesztése. 5/56

6 9. Törekszünk az elvárt környezeti feltételek biztosítására mind a felhasználók mind a munkatársak számára: korszerű számítástechnikai eszközök biztosításával az eszközök folyamatos cseréjével, az elmélyült munkához szükséges kutatószobák kialakításával, az ügyfelek kiszolgálását gyorsító/biztosító eszközpark bővítésével. 10. A minőségcélok figyelembe vételével alakítja ki minden EKSZ tagkönyvtár az éves feladattervét. A célok megvalósulásáról a Minőségirányítás hatálya alá tartozó könyvtárak évente beszámolnak a Könyvtári Tanácsnak. 3.2 KÜLDETÉSNYILATKOZAT ÉS JÖVŐKÉP AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT KÜLDETÉSE Az ország vezető tudományegyeteme Egyetemi Könyvtári Szolgálatának küldetése hozzájárulni ahhoz, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem a 21. század kihívásainak és igényeinek megfelelő, a kelet-közép-európai térségben meghatározó szerepet betöltő tudásközponttá váljék. Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálata gyűjti, megőrzi, feltárja, és rendelkezésre bocsátja az Egyetem birtokában lévő nemzeti és európai kulturális örökséget, az egyetemen művelt és oktatott tudományterületekre vonatkozó széleskörű ismereteket és a tudományos eredményeket. Az ELTE könyvtárai egymással együttműködve minőségi szolgáltatásokkal, felhasználóbarát módon, hatékonyan és korszerű információs technológiákat alkalmazva biztosítanak hozzáférést az Egyetem tudásvagyonához az egyetem polgárai, a tudományos közösség tagjai, valamint a nagyközönség számára. AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT JÖVŐKÉPE Az információs társadalom igényeit kielégítő szolgáltatások nyújtásával, a felhasználó számára átlátható és átjárható könyvtári rendszer kialakításával, integrált könyvtári szervezet működtetésével szeretnénk a térség legkorszerűbb egyetemi könyvtárai közé tartozni. Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat munkatársai motivált, elismert, korszerű tudással rendelkező szereplői a hatékonyan működő, korszerű technikai és épített infrastruktúrával rendelkező szervezetnek. Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat az egyetem digitális tudásvagyonának szolgáltatójaként közvetlen szereplője e tudásvagyon társadalmi hasznosításának. 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1 ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Az EKSZ minőségpolitikája kifejezi a szervezet minőség iránti elkötelezettségét. A minőségpolitikában megfogalmazott célok elérése érdekében az EKSZ minőségirányítási rendszert hozott létre, dokumentálta, bevezette, működteti, valamint folyamatosan fejleszti annak eredményességét. 4.2 AZ EKSZ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Az EKSZ vezetése a 19 főből álló Könyvtári Tanács. A Könyvtári Tanács elnöke az Egyetemi Könyvtár főigazgatója. A Könyvtári Tanács tagjai: a) az Egyetemi Könyvtár képviseletében az Egyetemi Könyvtár főigazgatója által kijelölt további 6 fő, b) az Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtárának vezetője, 6/56

7 c) a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Könyvtárának vezetője, d) a Bölcsészettudományi Kar könyvtárainak koordinátora, e) a Bölcsészettudományi Kar könyvtárainak további 1 képviselője, f) az Informatikai Kar Könyvtárának vezetője, g) a Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtárának vezetője, h) a Tanító- és Óvóképző Kar Könyvtárának vezetője, i) a Társadalomtudományi Kar Könyvtárának vezetője, j) a Természettudományi Kar Könyvtárának vezetője, k) a Természettudományi Kar Könyvtárának további 1 képviselője, l) a karokon kívüli szervezeti egységek könyvtárainak egy választott képviselője, m) az EHÖK által delegált hallgató. A Könyvtári Tanács munkabizottsága a K21 Minőségfejlesztési Projekt, amely tervezi, szervezi és irányítja az EKSZ tagkönyvtáraiban folyó minőségfejlesztési tevékenységet. A K21 Projekt felépítése: Projektvezető: A KT elnökének megbízásával tevékenykedik. Feladata, felelőssége és hatásköre: Tervezés: stratégia, minőségpolitika, minőségcélok meghatározása: döntés előkészítés, éves intézkedési terv összeállítása. Irányítás, szervezés: a munkacsoportok munkájának irányítása, szervezése, a szervezeti önértékelés elvégzéséhez szükséges tevékenységek koordinálása: előkészítés, lebonyolítás, mérések, értékelések elvégzése, a munkacsoportok vezetőinek és tagjainak kijelölése, a szükséges erőforrások biztosítása: terem, infrastruktúra, humánerőforrás. Ellenőrzés: a munkacsoportok tevékenységének irányítása, követése, beszámoltatása. Felelősség a projekt szakmai tevékenységéért, a Minőségirányítási Kézikönyv elkészítéséért, a módosítások elvégzéséért és felülvizsgálatáért. A projektvezető biztosítja az információk áramlását és támogat minden javításra irányuló kezdeményezést. Beszámolási kötelezettsége van: az EKSZ és az ELTE illetékes fórumai felé (KT, MIB, EKB). Minőségügyi felelősök: a minőségfejlesztési tevékenység gyakorlati, mindennapi végrehajtói és koordinálói. Hozzájárulnak a minőségügyi rendszer működéséhez oly módon, hogy gondoskodnak a minőségpolitika, a minőségcélok megvalósításáról a könyvtárakban. A minőségügyi felelősök a tagkönyvtárak képviseletében, a KT elnökének megbízásával működnek: feladataikat a Megbízólevél tartalmazza (3. számú melléklet), amely a munkaköri leírásuk melléklete. Munkacsoportok és feladataik: 1. Minőségkoordinálási munkacsoport (a projekt megvalósulását támogató operatív csoport, amelynek tagjai a minőségügyi felelősök) 2. Értékelésirányító munkacsoport (tervezi, előkészíti és szervezi az szervezeti önértékelés lebonyolítását) 3. Primer kutatások munkacsoport (az egyszeri és rendszeres elégedettségi, igény és más felmérések, mérések előkészítése, lebonyolítása, és az eredmények elemzése az EK statisztikáért és mérésekért felelős munkatársainak közreműködésével) 4. Folyamatirányítási munkacsoport (foglalkozik a folyamatmenedzsment alkalmazásának gyakorlati és elméleti kérdéseivel, valamint elvégzi a szükséges dokumentáció előállítását, a folyamatok meghatározását és a kulcsfolyamatok kijelölését) 7/56

8 5. Kommunikációs munkacsoport (a K21 projekt működésével kapcsolatos tájékoztatás, a projekt eredményeinek bemutatása, közzététele, megismertetése a partnerek részére, a K21 események szervezése, a kommunikációs eszközök és csatornák gondozása) 6. Zöld könyvtár munkacsoport (A zöld könyvtár program kialakítása és megvalósításának koordinálása) 7. Akadálymentes könyvtár munkacsoport (A megváltozott képességű használók igényeinek való megfelelés megvalósítása) A munkacsoportok vezetői irányítják a munkacsoport szakmai munkáját, felelősek az éves intézkedési tervben meghatározott feladatok elvégzéséért, az elvégzett feladatokról havonta beszámolnak a K21 beszámoló napon. A K21 minőségfejlesztési projekt a stratégiai és a minőségcélok figyelembe vételével, helyzetértékelések, mérések, és önértékelések alapján éves intézkedési tervet, a megvalósult eredményekről éves jelentést készít. Ezeket a dokumentumokat a Könyvtári Tanács jóváhagyása után a KT elnöke az Egyetemi Könyvtári Bizottság és a Minőségirányítási Bizottság elé terjeszti. A tagkönyvtárak az aktuális intézkedési tervet végrehajtják, amelyért a tagkönyvtárak vezetői a felelősek. Az EKSZ minőségirányítási rendszerének felépítését az 1. ábra szemlélteti. 8/56

9 1. ábra Könyvtári Tanács KT EKSZ Egyetemi Könyvtár EK Tagkönyvtárak EHÖK A KT Minőségügyi munkabizottsága: K21 Minőségfejlesztési Projekt 1.Minőség koordinálási munkacsoport (Minőségügyi felelősök) 2.Értékelésirányító munkacsoport 3.Primer kutatások munkacsoport 4.Folyamatirányítási munkacsoport 5.Kommunikációs munkacsoport 6.Akadálymentes könyvtár munkacsoport 7.Zöld könyvtár munkacsoport Tagkönyvtárak szakmai irányítás tag delegálása végrehajtás felelősei döntés előkészítés 9/56

10 4.3 AZ EKSZ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK BEKAPCSOLÓDÁSA AZ EGYETEM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉBE Az EKSZ vezetése annak érdekében, hogy a szakmai működés hatékonyabb, átláthatóbb és egységesebb legyen, és a felhasználóknak jobb szolgáltatásokat nyújthasson, minőségirányítási rendszert vezet be, és azt a szervezet valamennyi könyvtárként működő (2. fejezet) egységében működteti, és bekapcsolódik az ELTE minőségirányítási rendszerébe (2. ábra). 2. ábra SZENÁTUS REKTOR Stratégiai rektorhelyettes Rektori Hivatal Minőségirányítási Bizottság (Elnöke: stratégiai rektorhelyettes) Minőségbiztosítási osztály EKSZ Könyvtári Tanács KT Egyetemi Könyvtár EK Tagkönyvtárak, EHÖK A KT Minőségügyi munkabizottsága: K21 Minőségfejlesztési Projekt szakmai irányítás tag delegálása szakmai együttműködés a RH MBO és a K21 között döntés előkészítés

11 4.4 DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER Minőségirányítási dokumentumok A minőségirányítási rendszer működése írásban rögzített szabályokon és utasításokon nyugszik. A dokumentációs rendszer tartalmazza azokat a dokumentumokat és feljegyzéseket, amelyek a minőségirányításhoz és a minőségi működés megvalósításához szükségesek. A dokumentációs rendszer lehetővé teszi a minőségirányítási rendszer nyomon követését, a hatékonyság és az eredményesség igazolását, valamint biztosítja a folyamatos fejlesztési tevékenység információs hátterét. A minőségirányítási dokumentumokon fel kell tüntetni az alábbiakat: A dokumentum megnevezése, típusa (az alábbi minőségirányítási dokumentumokat azonosító táblázat alapján): a készítő/előterjesztő neve, beosztása a jóváhagyó neve, beosztása a kiadás dátuma a verzió/módosítás száma, dátuma a hozzáférés módja, jogosultságok a teljes dokumentum oldalszáma. A fentiek alapján a dokumentációs rendszer a következőképpen épül fel: Dokumentum megnevezése/típusa Minőségpolitika (MP) Minőségirányítási kézikönyv (MIK) Eljárások (ME) Utasítások (MU) Minőségirányítási feljegyzések, (MS) nyilvántartások, dokumentumok sablonjai, formanyomtatványok Kész, kitöltött dokumentumok, feljegyzések (MF) Visszavont minőségirányítási dokumentumok Szakmai segédeszközök (MSE) Tartalma Célok megfogalmazása A rendszer és a szervezet felépítésének, főbb céljainak, elveinek és módszereinek bemutatása Folyamatok részletes szabályozása (folyamatleírások, folyamatlépések, tevékenységek, felelősségek) Rektori, főtitkári, osztályvezetői, vezetői, főigazgatói, vizsgálati, minőségirányítási utasítások, szabályzatok, előírások. Nyilvántartások, a tevékenység, ellenőrzés vagy más munkaszakasz során kitöltendő alap- és segéddokumentáció, igazoló dokumentumok, formanyomtatványok, jelentések, stb. Elkészített, kitöltött minőségirányítási feljegyzések, nyilvántartások, jelentések, emlékeztetők, munkatervek, jegyzőkönyvek, beszámolók, felmérések, adatok összegzése, elemzések, ellenőrzések, levelezés, faxok, stb. Használatból kivont, lejárt, lezárt, de archiválandó minőségirányítási dokumentumok Szakkönyvek, szaklapok, törvények, számítástechnikai programok, oktatási segédanyagok 11/56

12 A minőségirányítási rendszer dokumentumainak kezelése Minőségirányítási Kézikönyv Az ELTE EKSZ minőségirányítási rendszerének alapdokumentuma a Minőségirányítási Kézikönyv. A Minőségirányítási Kézikönyv az EKSZ minőségpolitikai célkitűzéseinek megvalósulása érdekében tartalmazza: A minőségpolitikát A minőségirányítási rendszer alkalmazásának területét A minőségirányítási rendszer leírását A vezetőség felelősségét A helyzetértékelést, stratégiát A partnerközpontúságot A minőségirányítási rendszerhez tartozó folyamatok sorrendjét és kölcsönhatását A mérést, elemzést, értékelést A fejlesztést A Minőségirányítási Kézikönyvet a Könyvtári Tanács hagyja jóvá. A Minőségirányítási Kézikönyv elkészítéséért, a szükséges módosítások elvégzésért a K21 projekt vezetője a felelős. A MIK kezeléséről: a közzétételéről, az eredeti jóváhagyott nyomtatott példány előállításáról és rendelkezésre bocsátásáról, az EKSZ minőségügyi felelőse gondoskodik. A Minőségirányítási Kézikönyvet a Könyvtári Tanács hagyja jóvá, és a tevékenységet is a Könyvtári Tanács felügyeli. A kézikönyv érvényes változatát minden partner (lásd MIK 8. fejezet, vagy 4. sz. melléklet: Fogalomtár) számára elektronikus formában elérhetővé kell tenni. A MIK-ben előforduló fogalmak magyarázatát a 4. számú melléklet tartalmazza. A Minőségirányítási Kézikönyvet 3 évente kell felül vizsgálni. A felülvizsgálatot a K21 Könyvtári minőségfejlesztési projekt 1. sz. Minőségkoordinálási csoportja végzi, a felülvizsgálatért a projektvezető a felelős. A felülvizsgálatot az 1. sz. Minőségkoordinálási csoport a felmerülő javítási javaslatok alapján szükség szerint kezdeményezheti. A Minőségirányítási Kézikönyvet módosítani kell szervezeti és jogszabályi változások esetén is. A javítandó és a javított szöveget, a Módosítási űrlapon (6. számú mellékelt), sorszámmal, hivatkozással (oldalszám, fejezet, bekezdés), dátummal és a jóváhagyó aláírásával rögzítjük. A jóváhagyott, és kinyomtatott példányban, valamint az elektronikus felületen elérhető kézikönyvben is a módosítandó szöveg mellé be kell írni a módosításra vonatkozó hivatkozási sorszámot. A módosításokat a Minőségirányítási Kézikönyv 5. számú mellékletében található Módosítás összesítő lapon kell vezetni. A projektvezető éves áttekintő felülvizsgálatot követően javasolhatja az újabb verzió kiadását Egyéb minőségirányítási dokumentumok Az EKSZ-re vonatkozó egyéb minőségirányítási dokumentumok rögzítése elektronikus/digitális formátumban, az Egyetemi Könyvtár titkárságán üzemelő elektronikus ELTE Központi Iktató rendszerében (KIR), iktatószámmal valamint a minőségirányítási dokumentum megnevezésének/típusának jelölésével történik, az ELTE SZMSZ 9. számú Iratkezelési Szabályzatával összhangban. A dokumentumot egy nyomtatott példányban tárolni kell. A hozzáférést a dokumentumon feltüntetett hozzáférési jogosultságoknak megfelelően elektronikus formában az EKSZ portálján a Rólunk/Könyvtári minőségfejlesztés K21/Dokumentumok menüpont alatt kell biztosítani. A tagkönyvtárakban keletkező saját dokumentumok kezeléséért, naprakész nyilvántartásáért, archiválásáért a kari könyvtárvezetők által kijelölt, a Könyvtári Tanács elnöke által megbízott minőségügyi felelősök felelnek. 12/56

13 A dokumentumokat a Zöld könyvtár program célkitűzéseinek megfelelően digitális formában tesszük közzé. 5. A VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGE 5.1 A VEZETŐSÉG ELKÖTELEZETTSÉGE Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálatának vezetői e nyilatkozatban kívánják a minőség javítására irányuló elkötelezettségüket megerősíteni. A vezetőség kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a szervezet valamennyi egységében bevezeti, és a működés során megvalósítja az Oktatási és Kulturális Miniszter 12/2010. (III.11) OKM - a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló - rendeletében megjelölt Könyvtári Minőségügyi Bizottság által meghatározott önértékelés (KKÉK) szakmai szempontjain alapuló minőségfejlesztési tevékenységet. A vezetőség elkötelezett a minőségirányítási rendszer eredményességének folyamatos fejlesztése mellett, és rendelkezésre bocsátja a minőségirányítási és minőségfejlesztési tevékenység megvalósításához szükséges erőforrásokat. A vezetőség a munkatársak széleskörű bevonásával alakította ki az EKSZ küldetését és jövőképét, valamint stratégiai céljait. Minőségpolitikánk összhangban áll az Egyetem küldetésével, jövőképével és stratégiájával. Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat vezetői kötelező érvényűnek tekintik magukra nézve a Minőségirányítási Kézikönyvben foglaltakat, valamint elvárják minden munkatársuktól ezek betartását. Az EKSZ vezetői beépítik éves munkatervükbe a minőségcélok megvalósítását szolgáló feladatokat, és erről évente beszámolnak a Könyvtári Tanácsnak. Az EKSZ vezetői személyesen, aktívan részt vesznek a K21 Projekt munkájában, a projekt rendezvényein, és a minőségfejlesztést támogató, szolgáló képzéseken. A vezetés támogatja, szervezi és kezdeményezi a munkatársak részvételét a projekt munkájában, a feladatok elvégzésében, a minőségfejlesztési tevékenységbe való bekapcsolódásban. Mindennek megerősítéseként az egyéni teljesítmény értékelésekor, az elismerések odaítélésénél, a vezetői megbízásoknál figyelemmel vannak ezen elvárások teljesítésére is. 5.2 A VEZETŐSÉG ELKÖTELEZETTSÉGE A PARTNERKÖZPONTÚSÁG IRÁNT AZ EKSZ vezetése és az EKSZ tagkönyvtárai működésük során a felhasználók (közvetlen külső partnerek) elégedettségét kívánják fokozni, a felhasználók elvárásainak, igényeinek megismerése, meghatározása alapján. A könyvtárak sikere, a használók elégedettsége attól is függ, hogy kielégítik-e a meglévő és a potenciális felhasználók jelenlegi és várható igényeit. Az EKSZ vezetése kiemelt figyelmet és jelentős erőforrást fordít arra, hogy tájékoztassa, megismertesse, képzések során betanítsa a korszerű, folyamatosan változó információs technológiai alapokon nyugvó szolgáltatásokat, a különböző felhasználói csoportok sajátos igényeihez igazodva. 5.3 A VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGE A MINŐSÉGPOLITIKA KIDOLGOZÁSÁBAN Az EKSZ vezetése meghatározza, a Könyvtári Tanács elnöke és a MIB jóváhagyja az EKSZ Minőségpolitikáját. A vezetőség a Minőségpolitikát 3 évente felülvizsgálja, aktualizálja. A minőségpolitika kialakítása, illetve az erről szóló döntés előkészítés a K21 Projekt feladata. 5.4 A VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGE A MINŐSÉGCÉLOK MEGHATÁROZÁSÁBAN 13/56

14 Az EKSZ vezetése a minőségpolitikával és a stratégiai célokkal összhangban lévő minőségcélokat tűz ki. A vezetés úgy határozza meg a minőségcélokat, hogy azok megvalósítása az Egyetemi Könyvtári Szolgálat és a tagkönyvtárak működésének fejlődéséhez vezessenek. A minőségcélok meghatározása a K21 Projektben elvégzett elemző munkán alapul. A vezetés gondoskodik az EKSZ minőségcéljainak megismertetéséről, azok szükség szerinti módosításáról, és a tagkönyvtárak intézkedési terveibe való beépítésével azok megvalósításáról. 5.5 A VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGE A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER TERVEZÉSÉBEN ÉS MŰKÖDTETÉSÉBEN Az EKSZ vezetése a minőségirányítási rendszert a minőségcélok elérése érdekében működteti a 4.1 fejezetben leírt általános követelményeknek megfelelően. A vezetőség gondoskodik a minőségirányítási rendszer fenntartásáról megváltozó szervezeti környezetben is, illetve menedzseli a minőségirányítási rendszer szükséges változásait. A minőségirányítási rendszer működtetése és fejlesztése érdekében az EKSZ vezetése gondoskodik arról, hogy a szervezet minden dolgozója a rá vonatkozó mértékben megismerje és megértse a minőségirányítási rendszert, és annak működtetésében aktívan részt vegyen, meghatározza a szükséges folyamatokat, azok hatályát és alkalmazását, a folyamatok rendszerét, biztosítja a folyamatok működésének feltételeit és folyamatos fejlesztését, gondoskodik a szükséges erőforrásokról. 5.6 FELELŐSSÉGI KÖR, HATÁSKÖR, KOMMUNIKÁCIÓ Felelősség és hatáskör A ábra bemutatja a minőségirányítási rendszer működésében résztvevőket és a rendszerben elfoglalt helyüket. A 4.1 fejezet leírja a résztvevők feladatait, felelősségi és hatáskörüket. A projektvezető és a minőségügyi felelősök megbízása határozatlan időre szól, míg a munkacsoportok vezetőinek és tagjainak megbízását a KT évente határozatban hagyja jóvá Belső kommunikáció A belső információk szabad és mindenirányú áramlását a projektvezető a havi rendszerességgel megrendezésre kerülő K21 beszámoló napon, valamint online kommunikációs felületen (elearning) biztosítja. A beszámoló napokon minden esetben emlékeztető készül az ott elhangzott témákról a feladatok, határidők és felelősök megjelölésével. A minőségirányítási rendszer alapvetően feltételezi a működés állandó tökéletesítését. A lehetőség a folyamatok tökéletesítésére, és az erre irányuló javaslattételre mindenki előtt nyitott, sőt minden munkatárs kötelessége a javításra javaslatokat tenni. Fentieken kívül a projektvezető támogat minden kezdeményezést a minőség javítására irányuló kérdésben. A projektben zajló munkáról, az elért eredményekről a partnerek tájékoztatását a Kommunikációs munkacsoport végzi. 14/56

15 5.7 VEZETŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT Az EKSZ vezetősége évente, a Könyvtári Tanács ülésén elvégzi a minőségirányítási rendszer működésének értékelését. A minőségirányítási rendszer működését érintő témák előkészítése az ülésre az EKSZ és a tagkönyvtárak minőségügyi felelőseinek a feladata. Bármilyen változás - szervezeti, szolgáltatási változások, reklamációk számának növekedése esetén a projektvezető rendkívüli felülvizsgálatot rendelhet el. Az átvizsgálás bemenő adatai A vezetőségi átvizsgálás keretében kiértékelésre kerülnek az alábbi adatok és jelentések: A belső ellenőrzések/szakfelügyeleti vizsgálat eredményei A folyamatok eredményessége és a szolgáltatás megfelelősége használói és más szervezeti egységektől érkező visszajelzések alapján Megelőző és helyesbítő tevékenységek helyzete A bevezetett intézkedések hatásai Minőségcélok megvalósulása Minőségpolitika aktualitása Korábbi értekezleteken/üléseken elrendelt intézkedések hatékonysága Tervezett változások a rendszerben Fejlesztésre tett javaslatok A vezetői átvizsgáláson elhatározott intézkedések végrehajtását és hatékonyságát a megadott határidő elteltével a KT vizsgálja át. Az átvizsgálás kimenő adatai A vezetőségi átvizsgálásokról a KT jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a javító intézkedések elrendelését is. Az intézkedési tervbe felveszünk minden olyan tevékenységet, melyek a minőségirányítási folyamatok tökéletesítésére a szolgáltatás tökéletesítésére az erőforrások biztosítására irányulnak. Az átvizsgálás eredményét a Könyvtári Tanács az EKB és a MIB elé terjeszti. 6. HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS STRATÉGIA 6.1 HELYZETÉRTÉKELÉS A társadalmi elvárások változásai, a folyamatosan megújuló információtechnológiai fejlődés követése, a megváltozó tanulási, oktatási, és információszerzési módok, szokások és új trendek szükségessé teszik új könyvtári stratégiai terv készítését, amely választ adhat a mind minőségében, mind mennyiségében megváltozott igények által generált kihívásokra. Az egyetemek versenyhelyzetbe kerülnek, egyre fontosabbá válik piacképességük. Jövendő és már meglévő hallgatóik számára azt kell bizonyítaniuk, hogy az itt tanulók minőségi oktatásban vettek részt, diplomájuk kelendő lesz a munkaerő piacon. 15/56

16 6.2 STRATÉGIAI KIHÍVÁSOK Szervezeti struktúra, szervezeti hatékonyság, versenyképes szervezet A társadalmi változásokra és az azokból fakadó kihívásokra válaszolni tudó versenyképes szervezet kialakítása szükséges. A minőségi könyvtári szolgáltatások nyújtása érdekében a környezeti változásokra reagálni képes szervezetet kell létrehozni, amely lehetővé teszi a hatékony működést, és a stratégia mentén haladó innováció belső erőforrása lehet. Törekedni kell a széttagolt szervezeti struktúrából adódó hátrányok felszámolására, az ebből következő különböző színvonalú szolgáltatások egységesítésére, a minőségi és szakmai szempontok egységes érvényesítésére. A szervezeti struktúra átalakítása, a párhuzamos működések felszámolása nyomán felszabaduló anyagi és humán erőforrás a stratégiai célok szolgálatába állítható. A meglévő könyvtári hálózati együttműködés, mint belső erőforrás hozzájárul e célok megvalósításához. A fenntartó által a működést garantáló, valamint a stratégiai célok és feladatok figyelembe vételével történő finanszírozást kell biztosítani, a párhuzamos működések racionalizálásával megtakarítható anyagi erőforrásokat a stratégiai célok szolgálatába kell állítani. A hatékony szervezet kialakítása érdekében tervszerű humán erőforrás gazdálkodást kell folytatni, amelynek során értékelik és elismerik a dolgozók teljesítményét. Kiemelt cél a dolgozók elégedettségének növelése, tervezetten kell támogatni a könyvtárosok kompetenciáinak fejlesztését, mert mindezekkel együttesen alapozhatjuk meg a könyvtárak versenyképességét A külső és belső partnerek elégedettségének növelése A könyvtári szervezet versenyképességének elérése érdekében folyamatosan vizsgálni kell a használói igényeket, a kutatók, oktatók, hallgatók és a széles nagyközönség elvárásait, a gyorsuló technikai változások által generált új használói szokásokat. A használói igény és elégedettségi mérések alapján rendszeresen felülvizsgált szolgáltatási koncepciót kell kidolgozni, s az új szolgáltatásokat a hálózat valamennyi egységében azonos feltételek mellett elérhetővé kell tenni. 6.3 STRATÉGIAI CÉLOK A stratégia megvalósítása révén olyan, a 21. századi követelményeknek megfelelő információs szolgáltató rendszer jön létre Egyetemünkön, amely támogatja az Egyetem stratégiai céljainak megvalósítását, növeli az Egyetem versenyképességét, és megfelel a megváltozott tanulási és információszerzési szokásoknak: növeli a szervezeti hatékonyságot, gazdaságosabb, fenntarthatóbb működést biztosít hatékonyabbá teszi az oktatói és kutatói munkát támogatja az élethosszig tartó tanulás új formáit növeli a hallgatók elégedettségét biztosítja a könyvtári szolgáltatások távoli elérhetőségét reprezentálja az Egyetem tudásvagyonát, és ezzel hozzájárul a nemzeti tudásvagyon gyarapításához. 16/56

17 6.3.1 Szolgáltatások fejlesztése, új szolgáltatások bevezetése Tudományos és oktatási tevékenység támogatása E körbe tartozik a publikációk, tananyagok archiválása, közzététele, a meglévő dokumentumvagyon hozzáférésének növelése, a tudományos teljesítmény mérése. Az EKSZ feladata az egyetem oktatóinak és kutatóinak tudományos publikációs tevékenységét és oktatói munkásságát reprezentáló adatbázis/repozitórium építése (EDIT), a helyi adatok összegzése, egységes formában történő megjelenítése, és a meghatározott jogosultságok szerinti hozzáférhetővé tétele a nemzetközi és az országos igények és követelmények figyelembevételével. Az EKSZ feladata továbbá az egyetemen jelenleg különböző helyeken, különböző formátumokban rögzített, tárolt, nem egységes módon hozzáférhető, nem visszakereshető digitalizált, illetve elektronikus tartalmak egységes felületen történő feldolgozása, közzététele. Az EKSZ könyvtárosai szakértelmükkel hozzájárulnak az Egyetem oktatóinak tudományos tevékenységét bemutató és mérő MTMT adatbázis hiteles feltöltéséhez. Növelni kell az Egyetem birtokában lévő dokumentumvagyon hozzáférését digitalizálással, illetve az integrált rendszerben történő feltárással (retrospektív konverzió) Új használói szokásokat kielégítő szolgáltatások fejlesztése Az információs társadalmi környezet által generált felhasználói szokások gyors változására a szolgáltatások folyamatos fejlesztésével kell válaszolni. A kielégítendő új igények: a távolról, 24 órában elérhető könyvtári szolgáltatások, az interaktív, személyre szabott szolgáltatások, a virtuális közösségi tereken való megjelenés. A kereső motorok iránti növekvő elvárások: gyors találat, horizontális keresés, az egy felületen elérhető tartalmak, az új infokommunikációs eszközökön való elérés Információkeresési ismeretek közvetítése, a képzések beillesztése a formális oktatási rendszerbe Az internetes információkeresés térhódításával egyre nagyobb jelentőségű a felhasználók képzése, a felkészítés a hatékony keresésre, az adatbázisok hatékony használatára, a minőségi információ kiszűrésére. Az EKSZ feladata a felhasználók igényeinek megfelelő képzések nyújtása, valamint a hallgatók számára a képzések beillesztése az oktatási rendszerbe; a képzések, szakmai gyakorlatok akkreditálása, tananyagok kidolgozása mind hagyományos (tantermi), mind távoktatási formában Egyéni és csoportos tanulás színtere, közösségi terek, esélyegyenlőség, akadálymentesítés A felsőoktatási képzés átalakulása, a hallgatók tanulási, kutatási szokásai új követelményeket állítanak az oktatástámogató, szakirodalmat szolgáltató könyvtárak felé. A tanórák számának csökkenése, a távoktatás elterjedésének növekedése egyre több önálló, illetve csoportban elvégzendő feladatot vár el a hallgatóktól. A közösségi tanulói terek létrehozásának célja olyan beruházások és fejlesztések megvalósítása, amelyek elengedhetetlenek a felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése érdekében meghatározott célok megvalósításhoz (egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek elsajátítása, versenyképes tudás megszerzése). Az épített infrastruktúrának és a könyvtári szolgáltatásoknak meg kell felelniük a hazai és európai esélyegyenlőségi és akadálymentességi feltételeknek. 17/56

18 7. GAZDÁLKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKKAL 7.1 GONDOSKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKRÓL Az EKSZ SZMSZ alapján a fenntartó biztosítja a könyvtári szolgáltatási tevékenység elvégzéséhez szükséges munkaerőigényt, mind létszámban, mind képzettség tekintetében, valamint a szükséges infrastruktúrát és munkakörnyezetet. (Lásd 1.2 fejezet) Az EKSZ vezetése rendelkezésre bocsátja azokat az erőforrásokat, amelyek a minőségirányítási rendszer bevezetéséhez és működtetéséhez, és a szolgáltatások teljesítésén keresztül a felhasználók elégedettségének fenntartásához szükségesek. 7.2 EMBERI ERŐFORRÁSOK A könyvtári tevékenység végzéséhez szükséges legfontosabb erőforrás a magas képzettségű, szakmai tapasztalatokkal rendelkező munkaerő. Az EKSZ tagkönyvtárainak vezetői a munkatársak kiválasztásakor szakmai szempontokat és személyes tulajdonságokat is figyelembe vesznek. Az EKSZ támogatja a munkatársak beilleszkedését, szakmai fejlődésüket, részvételüket formális és informális képzéseken, résztvevőket delegál a szakmai szervezetek rendezvényeire. A külső és belső képzéseket Továbbképzési tervben ütemezi, rögzíti. A megfelelő színvonalú szervezeti kultúra kialakításával biztosítja az emberi erőforrás hatékony felhasználását, valamint a munkatársak elégedettségét. 8. PARTNERKÖZPONTÚSÁG 8.1 AZ EKSZ PARTNERI VISZONYAI A partnerközpontúság alapja a partnerek azonosítása, szegmentálása, a partnerek elvárásainak megismerése, valamint a partnerek elégedettségének növelése. A partnerek azonosítása és szegmentálása külső-közvetett, külső-közvetlen és belső-közvetlen partneri viszonyokat térképezett fel. (Az EKSZ partneri viszonyai táblázat) A közvetlen partnerek igényeit és elégedettségét a MIK 10. fejezetében leírt módon és gyakorisággal felmérjük, értékeljük. Az eredményeket figyelembe vesszük a tervezés és a fejlesztés során. A közvetett partnerekkel formális és informális kapcsolatot tart fenn az EKSZ. A partnerközpontúság belső-közvetlen partneri relációban, az Egyetemi Könyvtári Szolgálat szervezeti kultúrájának fejlesztésével valósul meg. A feladatok elvégzése során a tagkönyvtárak között nagyfokú a szakmai egymásrautaltság, amely túlmutat az Egyetem formális szervezeti keretein, annak ellenére, hogy nincs közöttük közvetlen hierarchikus viszony. A tagkönyvtárak közötti együttműködés a kölcsönös jó viszonyon és az évek alatt kialakult munkakapcsolatokon alapszik. Az EKSZ szervezeti kultúrájának erősítését a közös küldetés, jövőkép, stratégia, értékek, minőségcélok megfogalmazása és széles körben való megismertetése szolgálja. A szervezetnek a környezeti változásokra úgy kell reagálnia, hogy értékeit, hiedelmeit, meggyőződéseit felülvizsgálja, átgondolja, és a szükséges változásokat a szervezeti kultúrában alkalmazza. A szervezet tagjai tudják pontosan mit és miért tesznek, milyen minták és elvek, kimondott és kimondatlan szabályok szerint dolgoznak a mindennapokban. Az EKSZ olyan szervezeti kultúra kialakítására törekszik, amelynek jellemzője a kölcsönös bizalom és felelősség, a részvétel, az együttműködő magatartás, a jó csapatszellem és az erős kohézió, ahol teret kap a munkatársak egyéni fejlődése, az önkiteljesítés megvalósítása, és ahol erős a szervezet iránti elkötelezettség. Mindezek elérése érdekében a tagkönyvtárak vezetői az alábbi eszközöket alkalmazzák: 18/56

19 Vezetői példamutatás Jól körülhatárolt és dokumentált hatáskör és felhatalmazás A munkatársak bevonása a döntések előkészítésébe A szervezeten belül biztosítják az információk szabad áramlását horizontálisan és vertikálisan, folyamatosan felülvizsgálják a kommunikációs csatornákat Biztosítják a külső forrásból elérhető információ megszerzését és hatékony felhasználását A rendelkezésre álló információt és tudást állandóan figyelemmel kísérik és összehangolják azt a stratégiai tervezéssel, valamit a munkatársak jelenlegi és jövőbeni igényeivel Olyan módszereket alkalmaznak, amellyel elérik, hogy valamennyi munkatárs hozzáférjen a saját feladataihoz és célkitűzéseihez szükséges információkhoz és tudáshoz A könyvtárvezetők értékelik és elismerik a munkatársak teljesítményét, motivációs eszközöket alkalmaznak: munkakör gazdagítása, személyre szabott feladatok adása, egyéni érvényesülés támogatása, rugalmas munkaidő alkalmazásával egyéni élethelyzetek figyelembe vételével Kiemelt feladatként kezelik a munkatársak normarendszerének, értékrendjének, motiváltságának fejlesztését, az egyéni és szervezeti célok közötti összhang megteremtését Új munkaformákat alkalmaznak: munkacsoportok, projektek, egyéb együttműködések táblázat AZ EKSZ PARTNERI VISZONYAI Külső Közvetett Ágazati irányító és felügyelő szervek Beszállítók. Könyv, folyóirat és adatbázis terjesztők. Kiadók, szerkesztőségek. Egyéb tartalomszolgáltatók. Üzemeltetési beszállítók. Egyéb szolgáltatók Egyházi intézmények Felsőoktatási és könyvtári minősítő testületek Hatóságok, hivatalok Hazai szakmai szervezet, testületek, egyesületek, együttműködések Kulturális intézmények: múzeumok, levéltárak Nagykövetségek, kulturális intézetek Nemzetközi szerződéses partnerintézetek, könyvtárak Nemzetközi szakmai szervezetek, testületek, egyesületek, együttműködések Partner könyvtárak. Felsőoktatási intézmények könyvtárai. Egyházi könyvtárak. Országos tudományos szakkönyvtárak. Egyéb könyvtárak Partnerkönyvtárak vezetői, a könyvtári szakterület vezető képviselői Pályázati támogató szervezetek Regionális irányító szervezetek Sajtó- és médiakapcsolatok Támogatók, szponzorok Tudományos intézmények, kutatóintézetek Külső Közvetlen Egyetemi Könyvtári Bizottság Egyetemi média ELTE felsővezetés ELTE központi irányító egységei ELTE közoktatási intézményei ELTE más szervezeti egységei Érdekképviseleti szervezetek Felhasználók:. ELTE-oktatók, kutatók. ELTE-hallgatók. ELTE-dolgozók. Más felsőoktatási intézmények oktatói, kutatói, hallgatói. Hazai és nemzetközi kutatók. Speciális igényű / fogyatékkal élő olvasók. Közoktatási intézmények tanulói. Alumni. Távhasználók. Egyéb könyvtárhasználók Fenntartó (Rektor, Szenátus) Hallgatói szervezetek Informatikai Bizottság Kari Könyvtári Bizottságok Kari Tanácsok 19/56

20 Karok vezetői Minőségirányítási Bizottság Nyugdíjas könyvtárosok, munkatársak Rendezvények látogatói Belső Közvetlen Egyetemi Könyvtárért Alapítvány EKSZ tagkönyvtárainak vezetői EKSZ tagkönyvtárainak munkatársai EKSZ-ben működő projektek és munkacsoportok. K21 Könyvtári Minőségfejlesztési projekt vezetői. K21 munkacsoportjai. Minőségügyi felelősök. Portálszerkesztők. IKR rendszerkönyvtárosok. MTMT projekt. Felhasználóképző projekt Könyvtári Tanács Könyvtári Tanács munkacsoportjai 20/56

21 8.2 KOMMUNIKÁCIÓ A PARTNEREKKEL Az EKSZ meghatározta és ábrázolja a külső és belső partnerekkel a kapcsolattartás szintjeit és rendszerességét. Kialakult és szabályozott rendszer alapján informáljuk partnereinket. A partnerekkel való kommunikáció módját a 9. számú melléklet tartalmazza. 8.3 PANASZKEZELÉSI POLITIKA AZ EKSZ célja, hogy minden könyvtárhasználó elégedett legyen. Amennyiben bármelyik tagkönyvtár szolgáltatásával kapcsolatban kifogás, panasz merül fel, akkor az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat minden könyvtára lehetőséget biztosít mind a személyes könyvtárhasználóknak, mind a távhasználóknak arra, hogy akár szóban, akár írásban, akár elektronikus úton panaszt tehessen. A beérkezett panaszt a könyvtárak kiemelten kezelik. A beérkező panaszok, kifogások nyilvántartásba kerülnek, orvosolják azokat, majd a könyvtárvezető a vezetőségi felülvizsgálat (5.7 fejezet) során értékeli, mint input adatot. A panaszkezelés módját az EKSZ a Szabályzat a nem megfelelő szolgáltatások kezelésére c. dokumentumban rögzíti. 9. KÖNYVTÁRI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA 9.1 A KÖNYVTÁRI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A folyamatszabályozás rendszerének kialakítását a K21 projektvezető felügyeletével és jóváhagyásával a Projekt 4-es számú Folyamatirányítási munkacsoportja végzi. A munkacsoport feladata, hogy évente számba vegye az Egyetemi Könyvtári Szolgálat folyamatait a tagkönyvtárak közlései alapján kijelölje a közös kulcsfontosságú szolgáltatásnyújtási folyamatokat a stratégiai célok figyelembevételével megrajzolja és évente felülvizsgálja az Egyetemi Könyvtári Szolgálat folyamattérképét elkészítse a folyamatmenedzsment űrlapot és a hozzá tartozó folyamatleírási útmutatót, amely a folyamatleírás minden lényeges kritériumát tartalmazza (lásd MIK 6. számú melléklet: Folyamatmenedzsment űrlap kitöltési útmutató és folyamatmenedzsment űrlap) módszertani és gyakorlati segítséget nyújtson az EKSZ tagkönyvtárai számára az egyéni folyamatleírások elkészítéséhez gondoskodjon az EKSZ tagkönyvtárai által elektronikus formában beküldött folyamatleltárak tárolásáról az EKSZ belső weboldalán (intranet), elvégezze a tagkönyvtárak folyamatleírásai és folyamatábrái alapján az EKSZ folyamatok standardizálását összegyűjtse, folyamatosan gondozza és az EKSZ belső weboldalán (intranet) közzé tegye az EKSZ Standard Kulcsfolyamatainak Gyűjteményét. Az ELTE EKSZ minőségirányítási rendszeréhez tartozó folyamatok sorrendjét és kölcsönhatását az alábbi folyamattérkép ábrázolja:

22 Dokumentumok és feljegyzések kezelése Vezetőség felelőssége Folyamat előkészítés tervezés Felhasználói igények megállapítása Folyamat megtervezése Erőforrások Emberi erőforrás, képzés Infrastruktúra Munkakörnyezet Felhasználói elégedettség mérés, panaszok kezelése Megvalósítási folyamatok Könyvtári tevékenység, szolgáltatás Ellenőrzés és vizsgálat Rendszer ellenőrzés Szolgáltatás figyelemmel kísérése, nem megfelelő termék kezelése, mérés, elemzés Önértékelés, vezetői ellenőrzés Rendszer fejlesztés A minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése, helyesbítő, megelőző tevékenység A folyamatok szabályozásának első lépése a folyamatok azonosítása. Az EKSZ tagkönyvtárainak fel kell térképezni, hogy milyen folyamatokkal rendelkeznek és a Projekt 4-es számú Folyamatirányítási munkacsoportja a fentebb felsorolt feladatainak megfelelően elkészíti az azonosított folyamatok listáját, az EKSZ folyamatleltárát (lásd 8. számú melléklet: Az ELTE EKSZ folyamatleltára) és a kulcsfontosságú szolgáltatásnyújtási folyamatok listáját. 22/56

23 A szolgáltatások megfelelő minőségét, a folyamatok működését a megfelelő indikátorok értékelésével ellenőrizzük. Az indikátorok értékei, vagyis a kimenő adatok a folyamatok javításához szolgáltatnak információkat. A mérés és értékelés módszereit a 10. Mérés, elemzés, értékelés, fejlesztés c. fejezet mutatja be részletesen. 9.2 FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE ÉS JAVÍTÁSA Az új folyamat bevezetésére vonatkozó javaslatot és koncepciót az erőforrások felmérését követően a Könyvtári Tanács elé kell beterjeszteni. A javaslat elfogadása után a Projekt 4-es számú Folyamatirányítási munkacsoportja elkészíti az új folyamat standard folyamatleírását, mely a Könyvtári Tanács döntését követően kerülhet bevezetésre. Már létező folyamat módosítását bárki kezdeményezheti a Projekt 4-es számú Folyamatirányítási munkacsoportjánál. A munkacsoport megvizsgálja a javaslatot, írásban véleményezi, melyet a projektvezető elé terjeszt. Jóváhagyást követően a folyamatleírás módosítását a Folyamatirányítási munkacsoport végzi el, mely a Könyvtári Tanács döntését követően kerülhet bevezetésre. A módosítás során a régi folyamatleírást a MIK-ben leírt dokumentumkezelési elvek szerint érvénytelenítjük, és új folyamatmenedzsment űrlap kitöltése szükséges. A folyamat működését a folyamatgazda felügyeli. A folyamatgazda feladata, hogy megtervezze a folyamatot működteti és integrálja az új vagy a módosított folyamatot a szervezetbe erőforrásokat rendeljen a folyamathoz, vagy a szükséges erőforrásigényt a döntéshozó elé terjessze elfogadásra részt vegyen a folyamat fejlesztésére vagy módosítására vonatkozó döntés előkészítésében kísérje figyelemmel, ellenőrizze a folyamatok működését a folyamatmenedzsment űrlapon meghatározott módon (indikátorok) és időközönként értékelje a mérés eredményeit romló tendenciák esetén tegyen javaslatot a rá bízott folyamatok javítására, illetve fejlesztésére. 10. MÉRÉS, ELEMZÉS, ÉRTÉKELÉS, FEJLESZTÉS 10.1 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A szabályozást azzal a céllal alakítottuk ki, hogy a folyamatok javításához adatokat, információkat gyűjtsünk a szakmai tevékenység értékelhetőségét és a szolgáltatás megfelelőségét biztosítsuk, a minőségfejlesztési tevékenységet támogassuk folyamatosan ellenőrzés alatt tartsuk a minőségirányítási rendszer működését támogassuk a könyvtári önértékelést adatok gyűjtésével, elemzésével, mutatók számításával eleget tegyünk törvényi kötelezettségeinknek Az adatgyűjtés módja: statisztikai és más alapadatok gyűjtése mintavételes felmérések kérdőíves felmérések egyéb: interjú, megfigyelés, becslés 23/56

24 Ahol az adatok informatikai /gépi rendszerekből kinyerhetőek (IKR, SAP, felhasználók számára szolgáltatott adatbázisok, stb.), ott ez képezi az adatgyűjtés alapját. Az adatgyűjtésben, felmérésekben az EKSZ könyvtárai vesznek részt. A könyvtárakban az adatszolgáltatásért a könyvtárvezető, illetve a megbízott/kijelölt munkatárs a felelős. Az EK EKSZ szinten is gyűjti, feldolgozza és értékeli az EKSZ könyvtárainak adatait MÉRÉS Kötelező adatszolgáltatás A kötelező adatszolgáltatást a Statisztikai törvény és a hozzá kapcsolódó, a tárgyra vonatkozó, aktuális kormányrendelet írja elő (lásd 2. számú melléklet ). Az adatközlés elektronikus formában történik. Az EKSZ tagkönyvtárak előző évi adatait a könyvtárvezetők (vagy megbízott munkatársuk) maguk töltik fel a kulturális statisztikai rendszerbe minden év február végéig. Azokat az adatokat, amelyek informatikai rendszerből legyűjthetőek, az EK legyűjti és átadja az adatfeltöltőknek. Az adatokat az adott szervezeti egység vezetői hitelesítik: könyvtárvezető, gazdasági vezető. Az EK munkatársának ellenőrzési, javítási jogosultsága van az adatszolgáltató könyvtárra vonatkozóan. Javítást az érintett könyvtárral/adatszolgáltatóval való egyeztetés alapján lehet végezni. Az adatokat az illetékes Minisztérium, az OSZK Könyvtári Intézet, a KSH, és az EKSZ portál is közzéteszi Helyi adatszolgáltatás A helyi adatszolgáltatás a kötelező adatszolgáltatással párhuzamosan évente történik. Az EK által készített adatlap (Kiegészítő adatlap) olyan adatokra kérdez rá, amelyek a kötelező adatszolgáltatásban nincsenek benne, de szükségesek a minőségfejlesztési tevékenységet szolgáló teljesítménymutatók számításához, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) bírálati szempontjaihoz és kapacitásmérési követelményeihez, valamint igazodnak a kulturális minisztérium szakmai mutatókról szóló 2010-es rendelettervezetéhez. A kitöltéséért és javításáért a Kötelező adatszolgáltatás c. fejezetben leírtak felelősök. Az adatokat az EKSZ portálon tesszük közzé Mintavételes felmérés A mintavételes felmérés azoknak az adatoknak az összegyűjtésére szolgál, amelyeket rendszeres adatgyűjtéssel nem áll módunkban gyűjteni (kapacitás, mérőeszköz, stb.). A felmérésekben az EKSZ könyvtárai vesznek részt, évente kétszer, 1-1 héten át. Ezen adatok kizárólag olyanok, amelyek a vonatkozó szabványokban (lásd 2. számú melléklet, ) szerepelnek, és amelyek egy része a munkafolyamatok hatékonyságának mérésére, másik része a használókhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások mérésére szolgál. A felmérés koordinátora az EK munkatársa, aki az útmutatót és a kitöltendő excel táblázatokat elkészíti, a felmérés után az adatokat összesíti, kiértékeli, és rövid összefoglalót készít. A felmérés adatai alapján egyrészt az excel táblában leképeződnek a szabványos mutatók, másrészt ezek az adatok a kötelező adatszolgáltatásban is felhasználásra kerülnek Kérdőíves felmérések A könyvtárhasználók és a munkatársak elégedettségét és igényeit meghatározott időközönként elvégzett felmérésekkel mérjük. A felmérések módszertanának kialakításakor, a kérdőívek 24/56

SZENT ISVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA ÜGYREND

SZENT ISVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA ÜGYREND SZENT ISVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA ÜGYREND Békéscsaba 2013 A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KŐNYVTÁRÁNAK ÜGYRENDJE

Részletesebben

A minőségügy a könyvtárügyért

A minőségügy a könyvtárügyért A minőségügy a könyvtárügyért Boda Gáborné Köntös Nelli ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet K21 Folyamatirányítási munkacsoport A K21 Minőségfejlesztési projekt történetének rövid áttekintése

Részletesebben

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 1/18 SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A minőségügyi kézikönyv a minőségirányítási rendszert alapdokumentuma,

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Miskolc, 2013 1.1.32. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 64/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban,. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány sorszáma:

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I SZABÁLYZAT. I n t e g r á l t K ö r n y e z e t - é s M i n ő s é g i r á n y í t á s i R e n d s z e r

M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I SZABÁLYZAT. I n t e g r á l t K ö r n y e z e t - é s M i n ő s é g i r á n y í t á s i R e n d s z e r M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I SZABÁLYZAT I n t e g r á l t K ö r n y e z e t - é s M i n ő s é g i r á n y í t á s i R e n d s z e r 1. Az integrált minőségirányítási rendszer céljai (1) A Szolnoki

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR

A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR ÜGYRENDJE SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 II. Központi Könyvtár... 4 A könyvtár elnevezése, székhelye, címe... 4 A könyvtár

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok

Részletesebben

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja Kautzky Lászlóné- Eo Igazgató Készítette Józanné Varga Rozália- Minőségfejlesztési TEAM vezető Intézményi minőségfejlesztési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár -2014- Tartalom A könyvtár jogállása... 3 A könyvtár feladata... 4 A könyvtár gyűjtőköre... 4 A könyvtári állomány gyarapítása, feltárása...

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 2015. KIDOLGOZTA: A MINŐSÉG IRÁNYÍTÁSI TANÁCS JÓVÁHAGYTA: DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT IGAZGATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1.BEVEZETÉS... 5 1.1 MINŐSÉGPOLITIKA... 5 1.2

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné Stadler

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére 0 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola minıségirányítási programjának jóváhagyása Az elıterjesztést

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2011 TARTALOM Általános rendelkezések...3 1. Általános rendelkezések...3 Testületek és szervek...3 2. Elnökség...3 3. Fegyelmi Felügyelő Testület...4

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ -ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKOR- MÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A BORSOD-ABAÚJ -ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKOR- MÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Lap: 1/131 A BORSOD-ABAÚJ -ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKOR- MÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI JA Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 I.1. A jogszabályi háttér... 3 I.2. Minıségpolitika... 4 I.3. Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Melléklet a /2009. (X. 29.) Kgy határozathoz Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási Minőségirányítási Programja (ÖMIP) Sopron, 2009. 1 Tartalom BEVEZETÉS...5 Jogszabályi háttér...5 Az ÖMIP

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202 2015. 2 Tartalomjegyzék I. RÉSZ... 4 A BELSŐ KONTROLLRENDSZER... 4 1. A belső kontrollrendszer fogalma... 4 II. RÉSZ... 5 KONTROLLKÖRNYEZET...

Részletesebben

SZF/ /2015 SZOLNOKI FŐISKOLA

SZF/ /2015 SZOLNOKI FŐISKOLA SZF/ /2015 SZOLNOKI FŐISKOLA PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSREND Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola tudományos, oktatási, mobilitási és egyéb pályázati

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS részére

NAGYKŐRÖS VÁROS részére TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM NAGYKŐRÖS VÁROS részére III. kötet STRATÉGIAI PROGRAM Az Önkormányzattal együttműködve készítette: MEGRENDELŐ Nagykőrös Város Önkormányzata TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos PROGRAMFELELŐS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Az általános elvárások intézményi értelmezése

Az általános elvárások intézményi értelmezése Az intézményi dokumentumok: pedagógiai program SZMSZ 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Az általános elvárások intézményi értelmezése A pedagógus önértékelése A pedagógus önértékelésének területei

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3

Tartalomjegyzék. ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3 Tartalomjegyzék ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3 1.1. Intézményünk rövid bemutatása minőségfejlesztés szempontjából... 3 1.2. Fenntartói minőségirányítási program intézményünkre vonatkozó elvárásai

Részletesebben

29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás. a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás. a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szám: 5-1/29/2008. TÜK 29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről A Rendőrség pályázati tevékenységi rendjének szabályozására kiadom az alábbi utasítást: I.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 Debrecen-Pallag 2016 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV DATASTEP Kft. 1151 Budapest, Horváth Mihály u.2. Cégjegyzékszám: 01-09-887601 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

2014-2015 éves beszámoló

2014-2015 éves beszámoló 2014-2015 éves beszámoló Intézmény OM - azonosítója: 200175 Intézményvezető:. Szabóné Haulik Judit Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében:. Szobota Erzsébet A dokumentum

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 2011. március 26-27. napi munkakongresszuson elfogadott Alapszabály szövegével egybeszerkesztve 1 2011. augusztus 27. napján módosított,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2011. szeptember 29-i ülésére 1. napirendi

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózat Hálózati Működési Szabályzat

Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózat Hálózati Működési Szabályzat Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózat Hálózati Működési Szabályzat A Szabályzat dokumentum, amely összefoglalja és rendszerezi a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózat (továbbiakban: Hálózat) ifjúsági

Részletesebben

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Lap: 1/93 A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA JA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató adhatja át! Másolat csak tájékoztató jelleggel

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége és a legnagyobb teherbíró ereje Spurgeon

Részletesebben

Magyar Távirati Iroda Zrt.

Magyar Távirati Iroda Zrt. A Magyar Távirati Iroda Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. július 1. 2009. július 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság adatai Név: Magyar

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Sárik Jánosné 1. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényt módosító 2003. évi LXI. törvény 40., 85. és 129. -ban meghatározza

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 2007-2011

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 2007-2011 RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON GYOMAENDRİD CSÁRDASZÁLLÁS HUNYA A Minıségfejlesztéssel foglalkozó csoport 2011/2012. évi zárójelentése INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 2007-2011 Farkas

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére FELHÍVÁS a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére A felhívás címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.2-16 Magyarország

Részletesebben

Megvalósítási Szerződés /TERVEZET/

Megvalósítási Szerződés /TERVEZET/ Megvalósítási Szerződés /TERVEZET/ amely létrejött egyrészről Pécs M. J. Város Önkormányzata, mint a HU0305-03- 0-0024 perseus számú "Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen" Borbála projekt

Részletesebben

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Kópévár ÓVODA 1078 Budapest, István u. 37. Készítette:Nagy Róbertné óvodavezető, Komóczi Erzsébet, Polgár Csilla, Tarr Erzsébet, Ordelt Mária óvodapedagógusok.

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK

SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK TARTALOM I. Távoktatás alapfeladata, általános jellemzői... 3 1. A távoktatás alapfeladata... 3 2. A távoktatás általános jellemzői... 3 3. Helye a szervezetben...

Részletesebben

A Pápai Református Teológiai Akadémia minőségbiztosítási rendszere

A Pápai Református Teológiai Akadémia minőségbiztosítási rendszere A Pápai Református Teológiai Akadémia minőségbiztosítási rendszere Annak érdekében, hogy az Akadémián a képzés, a kutatás-fejlesztés, az alap és kiegészítő tevékenységek ellátása magas színvonalon történjék,

Részletesebben

Min ségirányítási Programja

Min ségirányítási Programja A Gábor Áron M vészeti Iskola, Szakközépiskola Min ségirányítási Programja Dátum Aláírás Készítette a min ségi kör közrem ködésével: Csordásné Bereczki Ildikó igazgató 2009. 06. 30. Hatályba lépés 2009.

Részletesebben

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA Az AVKF Szervezeti és Működési Szabályzatának V.3.4. sz. melléklete 2013.november Oldal: 1 / 17 TARTALOM PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT költségvetési intézmény részére

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT költségvetési intézmény részére IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT költségvetési intézmény részére ... költségvetési szerv IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. március 01-től 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés A közokiratokról, a közlevéltárakról

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MIP RENDELTETÉSE...4 2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI...5 2.1. AZ INTÉZMÉNY FELADATA A NYÍRVIDÉK NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT TAGJAKÉNT... 7 3. MINŐSÉGÜGYI

Részletesebben

A DRHE MARÓTHI GYÖRGY KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A DRHE MARÓTHI GYÖRGY KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Ikt. szám: 1425/1300/19-2/2014. 13/B. SZ. MELLÉKLETE A DRHE MARÓTHI GYÖRGY KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A FİVÁROSI VÍZMŐVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 05. 01.

A FİVÁROSI VÍZMŐVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 05. 01. A FİVÁROSI VÍZMŐVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 05. 01. Szabályzat 2/40 Tartalom 1. Szervezeti és mőködési szabályzat általános rendelkezései... 4 1.1. Igazgatósági jóváhagyáshoz vagy

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Minőségirányítási kézikönyv

Minőségirányítási kézikönyv Bevezetés 0 0.1 Az ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Kft. bemutatása Az ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Kft. - a biztonság szolgálatában Szakszerű vagyonvédelem A bűnmegelőzésnek rengeteg speciális területe van,

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

VI. MELLÉKLETEK. Tartalomjegyzék. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

VI. MELLÉKLETEK. Tartalomjegyzék. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com VI. MELLÉKLETEK Tartalomjegyzék 6.1. melléklet Jelentkezési, tájékoztatási lap...217 6.2. melléklet Előzetes tudásszint felmérő lap...220 6.3. melléklet Tanulási forgatókönyv...221 6.4. melléklet Önellenőrző

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás SZÁMVITELI POLITIKA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás SZÁMVITELI POLITIKA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:.. Vantara

Részletesebben

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10.

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. Tartalomjegyzék: 1. Preambulum... 3 1.1. Bevezetés - Bemutatkozás... 3 2. A minőségirányítási

Részletesebben

MUNKATERV 2012/2013.

MUNKATERV 2012/2013. MUNKATERV 2012/2013. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út 48-54. Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 2 A PETRIK LAJOS

Részletesebben

Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től

Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. Jogszabályi háttér... 4 2. A Magyar Média Mecenatúra Program célja... 4 3. Az Általános Pályázati

Részletesebben

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag 2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag A szolgáltató állam célja, hogy az információs és kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásával gyorsabb, INFORMATIKAI költség-hatékonyabb ISMERETEK

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben