Minőségbiztosítási Kézikönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minőségbiztosítási Kézikönyv"

Átírás

1 Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett Nyilvántartási szám: Felnőttképzési engedély szám: E /2014 2/30

2 Előszó Az eljárás minták esetében a címszót követően meghivatkozzuk az 58/2013.(XII.13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól (továbbiakban:r), vagy a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és a követelményrendszerre, felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról, valamint az azt módosító 136/2014 Kormány rendelet az egyes szakképzési és felnőttképzési kormányrendeletek módosításáról (továbbiakban együtt: Korm. r.) vonatkozó joghelyét. 1. Alkalmazási terület 1.1. Alkalmazási terület A dokumentált minőségbiztosítási rendszer kiterjed a Társaság teljes szervezetére, tevékenységére, és tevékenységeinek színhelyére Szervezeti felépítés A Társaság szervezeti felépítését elsősorban a rendelkezésre álló személyzet száma szabja meg. Ebből következően a szervezeti ábrán feltüntetett feladatkörökből az egyes személyek több funkciót is elláthatnak. Ügyvezető Minőségirányítási felelős (szakmai vezető) Irodavezető Oktatási szervezők, Ügyintézők Oktatók 3/30

3 A szabvány megfogalmazása szerinti vezetőség jelen esetben az ügyvezetőt jelenti. Minőségbiztosítási szempontból a felső vezetés, az ügyvezető, az irodavezető és a minőségbiztosítási felelős (továbbiakban: szakmai vezető) személyek együttesen Egyéb Jelen kézikönyv leírja a Társaság minőségbiztosítási rendszerét. A dokumentált minőségbiztosítási rendszer kiterjed valamennyi, a minőséggel kapcsolatos tevékenység szabályozására, a megrendelői, a képzésben résztvevői igények fogadásától kezdődően a tevékenység teljes megvalósításán át, a folyamatok figyelemmel kíséréséig és továbbfejlesztéséig. A minőségbiztosítási rendszer hatálya alá tartozó minden területen, e követelmények alapján végzik munkatársaink a munkájukat. A minőségbiztosítási rendszert leíró minőségbiztosítási kézikönyv szabályozó meghatározásai a megrendelők, a szerződéses partnerek megelégedettségének elnyerését, így a Társaság gazdaságos működését biztosítják azáltal, hogy a szolgáltatási körünkre előírt és elvárható feltételeket rögzítettük és dokumentáltan, annak megfelelve működünk. A minőségbiztosítási rendszert szabályozó dokumentumok készítéséért a Szakmai vezető felel, hatálybaléptetése az Ügyvezető hatásköre. 2. Normatív hivatkozások 2.1. A Társaság minőségbiztosítási rendszere a következő előírásokon alapszik: MSZ EN ISO 9000:2005 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények. MSZ EN ISO 19011:2012 Útmutató irányítási rendszerek auditjához évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (továbbiakban:trv) 58/2013.(XII.13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól (továbbiakban:r) 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és a követelményrendszerre, felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére 4/30

4 vonatkozó részletes szabályokról, valamint az azt módosító 136/2014 Kormány rendelet az egyes szakképzési és felnőttképzési kormányrendeletek módosításáról (továbbiakban együtt: Korm. r.) 3. Szakkifejezések és meghatározásuk 3.1. A minőségbiztosítási rendszeren belül használt fogalmak és azok meghatározásai Jelen minőségbiztosítási kézikönyvben és kapcsolódó dokumentumaiban használt fogalmak értelmezése az MSZ EN ISO 9000:2009 szabványban rögzítettekkel azonos. Az ezeken túlmenően használt fogalmak meghatározása az alábbi: Irányítási folyamat: a Társaság vezetőségének közvetlen hatáskörébe rendelt folyamat, amelynek jellege szabályozó, illetve döntéshozó, hatása a szervezet működésének egészére terjed ki. Értékteremtő (fő) folyamat: a Társaság üzleti tevékenységét (képzést) leíró folyamatok. Támogató folyamat: a főfolyamatot kísérő folyamatok, amelyek egyrészt adatokat, információkat szolgáltatnak, másrészt segítik a főfolyamat megvalósítását. Minőségbiztosítási kézikönyv: dokumentum, amely meghatározza egy szervezet minőségbiztosítási rendszerét. Eljárási utasítás: egy tevékenység vagy egy folyamat elvégzésének előírt módja. Megjegyzés: A továbbiakban a keretrendszer követelményeinek teljesítése során számos esetben eljárási utasítás (továbbiakban: Eu) készítése szükséges és indokolt. Munkautasítás: személynek szóló részletes szabályozó dokumentum, valamit, valakinek, hogyan szükséges elvégeznie. Feljegyzés: adott tevékenység, eljárás végrehajtásának igazolására szolgáló dokumentum. 5/30

5 4. Minőségbiztosítási rendszer 4.1. Általános követelmények A dokumentált minőségbiztosítási rendszer kiterjed a Társaság minden szervezeti egysége tevékenységének szabályozására, a megrendelői igények fogadásától kezdődően a szolgáltatás megvalósításáig, beleértve a folyamatok figyelemmel kísérését és fejlesztését. A minőségbiztosítási rendszer bevezetéséért, működtetéséért és folyamatos továbbfejlesztéséért az Ügyvezető felel. A rendszert leíró minőségbiztosítási kézikönyv és a folyamatleírások karbantartása a Szakmai vezető, jóváhagyása az Ügyvezető hatásköre. A minőségbiztosítási rendszer dokumentumaiban szabályozott folyamatok működtetése, fenntartása és folyamatos fejlesztése minden munkatárs feladata és felelőssége. A megrendelők, képzésben résztvevők és más érdekelt felek (továbbiakban együtt: vevők) követelményeinek megfelelő szolgáltatás teljesítéséhez, a folyamatos fejlesztés eléréséhez, az alkalmazandó figyelemmel kísérésről, mérésről és a feldolgozandó adatokról, a Szakmai vezető véleményének figyelembevételével, az Ügyvezető dönt. A rendszer dokumentációja tartalmazza azokat a folyamatokat és eljárásokat, melyek a teljesítés tökéletesítéséhez vezetnek. A minőségbiztosítási rendszer folyamatainak csoportosítása: Irányítási folyamatok: Tervezés és marketing folyamat szabályozása, Stratégiai terv készítése, Vezetőségi átvizsgálás, Főfolyamatok: Szerződéskötés, A képzés folyamata. Támogató folyamatok: Vevői követelmények meghatározása, Erőforrások beszerzésének folyamata, Dokumentumok és feljegyzések kezelése, 6/30

6 Ellenőrzés és vizsgálat, A reklamációk kezelése, A szolgáltatás eredményességének mérési folyamata, Folyamatok figyelemmel kísérése és mérése A dokumentálás követelményei Általános előírás A minőségbiztosítási rendszer dokumentációja igyekszik az aktuális állapotot tükrözni. A rendszer dokumentációjának tartalmaznia kell a következőket: dokumentált nyilatkozatot a minőségpolitikáról és a minőségcélokról, minőségbiztosítási kézikönyvet a szabvány, a R. és a Korm. r. által megkövetelt dokumentált eljárásokat és feljegyzéseket a Társaság által meghatározott dokumentumokat, amelyek biztosítják a rendszer folyamatainak tervezését, működését és felügyeletét. Az érvényes változat mindenkor a telephelyen, számítógépen található! A minőségbiztosítási rendszer dokumentumait az alábbiak szerint csoportosítottuk: I. szint: Minőségbiztosítási kézikönyv (MK) II. szint: Eljárási utasítások (Eu) III. szint: Munkautasítások (MU), IV. szint: Feljegyzések Minőségbiztosítási kézikönyv A kézikönyv a Társaság minőségbiztosítási rendszerét rögzíti, amely tartalmazza a rendszer valamennyi elemének a szervezeti felépítésre, a folyamatok szervezésére vonatkozó alapvető szabályait, hogy az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány a R. és a Korm. r. előírásainak mindenben megfeleljen. A kézikönyv tartalmazza a dokumentált eljárás- és/vagy folyamatleírásokat, vagy az azokra történő hivatkozást. 7/30

7 A kézikönyv fejezeteinek számozása lehetőség szerint követi az MSZ EN ISO 9001: 2009 szabvány szerkezetét. A kézikönyv alkalmazása, használatának szempontjai. A Társaság munkatársainak és partnereinek a minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatosan információul szolgál, a szabályozott működés alapdokumentuma. A külső partnereknek az Ügyvezető engedélyével bemutatható. A nyomtatott változat minden esetben csak tájékoztató jellegű. A kézikönyv változtatására bárki javaslatot tehet. A javaslat elfogadásáról a felső vezetés dönt. A minőségbiztosítási kézikönyv kialakítása, gondozása a Szakmai vezető a feladata, az ellenőrzés és hatálybaléptetés az Ügyvezető felelőssége. A megengedett módosítások száma tíz, azaz a maximális verziószám:10. Az előző érték túllépése esetén új kiadást szükséges kiadni. A módosított fejezetek közül minden esetben csak a legutoljára hatálytalanított változat kerül megőrzésre. Az archiválási idő max. 5 év. A minőségbiztosítási kézikönyv minden lapja fejléccel és lábléccel van ellátva. A fejléc a MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYV megjelölésen és a Társaság megnevezésén (logón) kívül tartalmazza a kiadási és a verziószámot. A lábléc tartalmazza a készítő aláírását, nevét beosztását, a létrehozás dátumát, az ellenőrző és jóváhagyó személy nevét és beosztását, a jóváhagyás (hatályba léptetés) dátumát és az oldalszámot. A minőségbiztosítási kézikönyv ismerete, saját területén az adott tevékenységhez kapcsolódó szabályozások elsajátítása és alkalmazása, minden munkatársnak önálló feladata és kötelessége! A dokumentumok kezelése A dokumentumok kezelésére vonatkozó szabályozás alapelvei: Az alábbiakban felsoroltak egyértelművé tétele: a dokumentumok jóváhagyása kiadás előtt, a dokumentumok átvizsgálása szükség esetén napra késszé tétele és újbóli jóváhagyása, a dokumentumok érvényes kiadási állapotának azonosítása, a dokumentumok megfelelő változatainak rendelkezésre állása az alkalmazási helyeken, a dokumentumok olvashatók és könnyen azonosíthatók maradjanak, a külső eredetű dokumentumok azonosítása és tárolása, 8/30

8 annak megakadályozása, hogy elavult dokumentumok véletlenül alkalmazásra kerüljenek, és a megfelelő azonosítás feltüntetése, ha azt bármilyen célból megőrzik. A dokumentumok kialakítása, gondozása, archiválása a Szakmai vezető a feladata, az ellenőrzés és hatálybaléptetés az Ügyvezető felelőssége A dokumentumok formai és tartalmi követelményei Minőségbiztosítási kézikönyv A Minőségbiztosítási kézikönyvre vonatkozó formai és tartalmi követelményeket a MK fejezete szabályozza Eljárási utasítás (Eu), Az eljárások minden lapja fejléccel és lábléccel ellátott. A fejléc tartalmazza a minőségbiztosítási eljárás, megjelölésen és a Társaság nevén (logón) kívül, az illető Eu számát, címét, a kiadás és verziószámot. A lábléc tartalmazza a készítő aláírását, nevét és beosztását, a létrehozás dátumát, az ellenőrző és jóváhagyó személy nevét és beosztását és az oldalszámot. Az eljárások kötelező tartalmi elemei: Cél, Érvényességi terület, Felelősség, Fogalmak, Eljárás leírása, Kapcsolódó dokumentumok Munkautasítás (MU) A munkautasítások fej- és lábléccel rendelkeznek, amelyek tartalma megegyezik az eljárási utasításnál leírtakkal. 9/30

9 A munkautasítások rendeltetése, hogy egy adott személy számára meghatározza mikor, mit, hogyan kell elvégeznie. (pl. a képzésben résztvevők tájékoztatása) Feljegyzés Egy adott tevékenység, eljárás végrehajtását igazolja szabad kötetlen formában, formanyomtatványon, vagy elektronikus adathordozón. (részletesen ld pont alatt) A dokumentumok készítése A kötött formátumú minőségbiztosítási dokumentumok készítése a Szakmai vezető feladata, aki elkészíti az adott dokumentum tervezetét, amelyet az Ügyvezető értékel. A szükséges változtatásokat követően a Szakmai vezető elkészíti a végleges változatot, melyet megfelelőség esetén az Ügyvezető jóváhagy és hatályba léptet. A készítés során a dokumentumok formai, tartalmi kialakítására vonatkozó szabályozás az érvényes Külső dokumentumok kezelése A Társaságnál a külső dokumentumok alatt a következőket értjük: szabványok, jogszabályok, hatósági előírások, külső ellenőrzések dokumentumai. A szakmai tevékenységgel kapcsolatos felsorolt dokumentumok beszerzése és/vagy tárolása, és/vagy nyilvántartásba vétele a szakmai vezető feladata. A szabványok, törvények, jogszabályok és hatósági előírások érvényességének, változásainak, hatálybalépésének figyelése a szakmai vezető feladata A dokumentumok rendelkezésre állása, tárolása, megőrzése A kötött formátumú minőségbiztosítási dokumentumok a telephely számítógépén állnak rendelkezésre. A további dokumentumok tárolása bármely formában megengedett (pl. számítógép, DVD, papír alapon) 10/30

10 Megőrzési idők: Minőségbiztosítási rendszerdokumentumok és feljegyzések: az elévüléstől számított 3 év, A szakmai munkához kapcsolódó dokumentumok, feljegyzések: 6 év, Vizsgadokumentáció nem selejtezhető A feljegyzések kezelése. A minőségbiztosítási rendszer működése során alkalmazott, vagy keletkezett, az elvégzett tevékenységről, vagy elért eredményről objektív bizonyítékot szolgáltató információ, a feljegyzés, Bárki készítheti, az értelemszerűen vonatkozó szabályozások betartása mellett. A feljegyzések származásuk szerint: Kereskedelemben kapható formanyomtatványok, amelyek nyomdaipari termékek, bizonylati tömbök. A Társaság által kialakított feljegyzések, jegyzőkönyvek, formanyomtatványok, amelyekre saját szabályozás vonatkozik. Kötetlen formátumú feljegyzés. Minden feljegyzésnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat: a készítő (kitöltő) neve, dátum; a dokumentum lényegi része, tartalma, egyértelmű, jól olvasható, világos szövegezésben, az esetlegesen ellenőrzést végző személy neve, az ellenőrzés dátuma. A kötetlen formátumú feljegyzéseket a témához tartozó ügyiratokhoz (pl. tanfolyami dosszié) a készítő fűzi le. Kötött formájú feljegyzések, (formanyomtatványok) kitöltése és tárolása az arra feljogosított személyek által történik. A formalizált feljegyzés készítője köteles az általa kitöltött dokumentumot ellenőrizni. Amennyiben a kitöltés során hibát követett el, vagy a teljes bizonylatot érvényteleníti, vagy megteszi a szükséges javításokat. A javításokat a feljegyzés összes példányán a téves adat áthúzásával, a módosított adat feltüntetésével, valamint a javító személy aláírásával (dátum) szabad elvégezni. Javítás 11/30

11 feljegyzésenként egy alkalommal megengedett. A feljegyzést - amennyiben ez előírás - a kijelölt személyek ellenőrzik, illetve jóváhagyják, ezek hiányában a dokumentumok nem használhatók fel. A minőségbiztosítási rendszer formalizált feljegyzéseit (reklamációs lap, kérdőívek, stb.) a szakmai vezető értékeli. Az értékelésről rendszeresen tájékoztatja az ügyvezető döntés, intézkedés, információ céljából. 5. A vezetőség felelősségi köre 5.1. A vezetőség elkötelezettsége A Társaság felső vezetése deklarálja elkötelezettségét a gazdaságos és eredményes működés, a minőség, a vevői követelmények tudatosítása és teljesítésének fontossága, valamint a minőségbiztosítási rendszer működtetése, és folyamatos fejlesztése iránt. A Társaság felső vezetésének tagjai: ügyvezető szakmai vezető irodavezető A Társaság hosszú távú célkitűzéseit figyelembe véve határozta meg a vezetőség minőségpolitikánkat (ld. 1.sz melléklet), amelyet több évre tervezünk, de évente felülvizsgálunk. A minőségcélokat, amelyek rendszerint éves lebontásúak, politikánk éves felülvizsgálatával egy időben határozzuk meg a vezetői átvizsgálás keretében. A vezetőség vezetési magatartásával, részvételével, és a szükséges erőforrásokkal biztosítja a minőségbiztosítási rendszer hatékony működését és folyamatos fejlesztését. Ennek érdekében olyan feladatokat végez, mint: a Társaság minőségpolitikájának megfogalmazása, szükség szerinti aktualizálása, az éves minőségcélok kitűzése, a szervezeti felépítés kialakítása, az erőforrások, az infrastruktúra, a munkakörnyezet biztosítása, a szervezet jövőjére vonatkozó tervezés és változások irányítása, 12/30

12 a munkatársak körében a szükséges információk, a vevői, a jogszabályi követelmények megismeréséhez és elfogadásához a szükséges feltételek megteremtése, a vevői visszajelzések feldolgozása, a szerzett tapasztalatok visszacsatolása, a minőségbiztosítási rendszer működésének átvizsgálása szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal Vevőközpontúság A Társaság vezetése: a vevőinkért vagyunk és nem fordítva gondolatot tartja a legfontosabbnak. Ezért, és az üzleti sikeresség érdekében is, a felső vezetés minden tagjának felelőssége, hogy a képzésben résztvevők, partnereink, érdekelt felek által megfogalmazott igények, elvárások, pontos, egyértelmű követelménnyé váljanak, amelyek teljesítésével vevőink minél teljesebb megelégedettségét kívánjuk elérni. Ennek elérésében nyújtanak segítséget a képzésben résztvevők, megrendelők elégedettségét vizsgáló felmérések. A felmérések kérdőíves és egyéb formában egyaránt megengedettek Minőségpolitika Minőségpolitikánkat, amelyet hosszú távra fogalmaztunk meg az 1.sz melléklet tartalmazza. Politikánkat évente felülvizsgáljuk, és indokolt esetben módosítjuk 5.4. Tervezés Minőségcélok A minőségpolitika, amely stratégia kereteket ad a Társaság céljainak kitűzéséhez a már hivatkozott 1. számú mellékletben található. Ugyanakkor az éves - vagy szükség esetén, soron kívüli - vezetőségi átvizsgálások alkalmával a vezetés gondoskodik arról, hogy mérhető célok legyenek kitűzve a Társaság minden érintett funkciója és szintje számára. A minőségcélok meghatározásakor figyelembe vesszük: A tulajdonosok célkitűzéseit; 13/30

13 A vevőink igényeit, elvárásait; A minőségbiztosítási rendszer folyamatainak működőképességét; A minőségbiztosítási rendszer fejlesztési lehetőségeit. A minőségcélok teljesülését a szakmai vezető felügyeli, az értékelés a vezetőségi átvizsgálás keretében történik. Az aktuális minőségi célok a mindenkori vezetőségi átvizsgálás során kerülnek meghatározásra (ld. 2. számú melléklet) A minőségbiztosítási rendszer tervezése A Társaság vezetése évente összeállítja a következő év feladatait, amely átfogóan tartalmazza azokat az alapvető tényezőket, melyek a Társaság működését, jövőbeni céljait határozzák meg. A feladatok kidolgozásához az alábbi szempontokat vesszük figyelembe: A Társaság céljainak meghatározása, figyelembe véve az önértékelés eredményeit A Társaság tevékenységeinek, szolgáltatásai kereteinek meghatározása. A célkitűzések eléréséhez szükséges erőforrások, folyamatok megtervezése. A feladatok megvalósulása, a megvalósulás időszakonkénti nyomon követésével, ellenőrzésével történik. Indokolt esetben a felső vezetés a kitűzött célokat módosítja. A minőségbiztosítási rendszer folyamatainak eredményessége, illetve fejlesztése érdekében szükséges módosítások esetén, a módosításokat úgy valósítjuk meg, hogy a rendszer működőképessége ne csökkenjen Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció Felelősségi körök és hatáskörök A Társaság ügyvezetője, aki egyben a munkáltatói jogokat is gyakorolja, elsődlegesen felelős az eredményes és a jogszabályoknak megfelelő szabályos működésért. A Társaság szervezeti felépítését a minőségbiztosítási kézikönyv 1.3. pontja tartalmazza. A szervezeti felépítésben meghatározottak elsődleges célja, hogy az egyes személyek feladatai, hatásköre és ezzel összefüggő felelőssége egyértelművé váljon. 14/30

14 A felelősségek, hatáskörök megosztásának és a kapcsolódó ellenőrzésnek általános elvei az alábbiak: a minőségbiztosítási célkitűzéseket azok valósítják meg, akik felelősek a munka elvégzéséért, hozzátéve, hogy a megvalósításhoz szükséges és elégséges hatáskörrel rendelkeznek. a megfelelőség ellenőrzését azok végzik, akik nem közvetlenül felelősek a munka elvégzéséért, A Társaság felső vezetése munkaköri leírásokat nem tart szükségesnek készíteni, mivel a feladatokat a napi kapcsolat során rugalmasan kezelik A vezetőség képviselője Az ügyvezető kijelölte a vezetés egy tagját, a szakmai vezetőt, aki meghatározott felelősségi-, és hatáskörrel rendelkezik a minőségbiztosítási rendszer működtetéséért, ellenőrzéséért, felügyeletéért. A szakmai vezetőt hatásköre minőségbiztosítási kérdésekben kiterjed a Társaság: teljes működési területére; valamennyi funkciójára, szervezeti egységére; valamennyi tevékenységére. A szakmai vezető: felügyeli és működteti a minőségbiztosítási rendszert és annak folyamatait; szükség szerint módosítja a minőségbiztosítási rendszer dokumentumait, amelyet előterjeszt az ügyvezető felé jóváhagyásra, beszámol az ügyvezető a rendszer eredményességéről, beleértve a fejlesztési lehetőségeket is; közreműködik a képzésben résztvevői és partneri követelményekkel kapcsolatos tudatosság kialakításában. A szakmai vezető a minőségbiztosítási rendszer működtetésével kapcsolatos ügyekben tartja a kapcsolatot a külső felekkel, partnerekkel. 15/30

15 Belső kommunikáció A vezetés, amely részben a végrehajtó személyzet is, a belső kommunikációt napi kapcsolattartás során, személyes találkozások alkalmával, vagy mobiltelefonon végzi. Ebből következően ennek dokumentálására csak rendkívüli esetekben kerül sor (pl. vezetőségi átvizsgálás) Vezetőségi átvizsgálás Általános előírások A Társaság vezetése évente legalább egy alkalommal átvizsgálja a minőségbiztosítási rendszerét, annak érdekében, hogy a rendszer alkalmassága, megfelelősége, eredményessége biztosított legyen. A szakmai vezető indokolt esetben soron kívüli átvizsgálást kezdeményezhet Az átvizsgálás bemenő adatai A vezetőségi átvizsgálás bemenő adatai legalább a következők: az intézmény stratégiájának meghatározása a minőségpolitikán és minőségcélokon keresztül, amelyek évente felülvizsgálatra, illetőleg meghatározásra kerülnek, az emberi erőforrások menedzselése a képzési tervben meghatározottak szerint, a vezetés szerepe a minőségi kultúra fejlesztésében, a folyamatszabályozás megfelelősége a rendszer folyamatainak működőképessége elemzése segítségével, a partnerkapcsolatok, partneri igények értékelése és elemzése, a szállítók (külső, szolgáltatást, vagy terméket nyújtók) értékelése és a képzésben résztvevők elégedettség mérése, A vevői elégedettség mérés eszközei a kérdőívek, amelyek lehetőséget adnak a képzésben érintetteknek véleményt nyilvánítani: o Korm. r. 3. számú mellékletében előírtakról o a reklamációk kezelésének menetéről, o az intézmény alkalmazottai véleményének összegzése az évközi írásos és szóbeli információk alapján a foglalkoztatott oktatók értékelése. az önértékelés adatai 16/30

16 az önértékelés leírását és gyakoriságát (ld. R: 2. (3) g) és R: 2. (4)) az EU-01 Az önértékelésre és gyakoriságra vonatkozó eljárási utasítás tartalmazza Az átvizsgálás kimenő adatai A vezetés értékeli a szakmai vezető írásos előterjesztését és elkészítik a vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyvét (írásos dokumentum), amely a jelentésen túlmenően, értelemszerűen tartalmazza a felső vezetés határozatát a következő témakörökről: a minőségpolitika aktualitása, a minőségbiztosítási rendszer és folyamatainak fejlesztése, a tevékenységgel kapcsolatos fejlesztési feladatok erőforrás szükségletek, a korábban hozott döntések végrehajtásának tapasztalatai, az önértékelésből adódó feladatok, a szükséges intézkedések, felelősök, határidők. A vezetői átvizsgálás előírásait minden érdekelt köteles - külön rendelkezés nélkül - az előírt határidőre végrehajtani. A vezetőségi átvizsgálási jegyzőkönyv tőpéldányát a szakmai vezető 3 évre archiválja. 6. Gazdálkodás az erőforrásokkal 6.1. Gondoskodás az erőforrásokról Az ügyvezető feladata a tevékenység kör működtetéséhez és továbbfejlesztéséhez szükséges azon erőforrások megteremtése, amelyek szükségesek kötelezettségeink magas színvonalú teljesítéséhez. A Társaság stratégiai céljainak meghatározása és az öt éves gördülő tervezés lehetővé teszi az erőforrásigények tervezését, amely által biztosítani lehet a szükséges forrásokat az adott területre és időre. A rendelkezésre álló erőforrások értékelése, illetve fejlesztések meghatározása az éves vezetőségi átvizsgáláson történik. 17/30

17 Képzési programok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, pénzügyi források biztosítását (ld: R: 2 (3) bb)) részletesen az EU-02 Képzési programok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, pénzügyi források biztosítása eljárás tartalmazza 6.2. Emberi erőforrások A Társaság csak olyan oktatókat alkalmaz, akik egyrészt megfelelnek a Korm. r. 16. (7) b) és c) szakaszaiban leírt feltételeknek, másrészt képesek eredményesen átadni tudásukat a képzésben résztvevőknek. Részletesen az. EU-02 eljárás pontja szabályozza. Az oktatók felkészültségével, oktatói kompetenciáik folyamatos fejlesztésével és a tapasztaltak visszacsatolásával kapcsolatos dokumentumokat (ld. R: 2. (3) c)) részletesen az EU-03 Az oktatók felkészültségével, oktatói kompetenciáik folyamatos fejlesztésével kapcsolatos dokumentumok eljárási utasítás tartalmazza Infrastruktúra A tárgyi feltételekkel kapcsolatos követelményeket részletesen az EU-02 eljárási utasítás Tárgyi feltételek pontja tartalmazza. Az infrastruktúra szerves részét képezi az információs tevékenység is. Ezt szabályozza egyrészt az EU-04 Az intézmény tevékenységével összefüggő információ nyilvánosságával összefüggő eljárás. (ld. R: 2. (3) df)), másrészt az EU-05 A képzési programok nyilvánosságával kapcsolatos eljárás. (ld.: R: 2 (3) be)) 6.4. Munkakörnyezet A képzési helyszínekkel kapcsolatos követelményeket részletesen az EU-02 eljárási utasítás Képzési helyszínek pontja tartalmazza. 18/30

18 7. A képzési szolgáltatás nyújtása 7.1. A képzési programok és tananyagok tervezésével és tartalmi felülvizsgálatával kapcsolatos eljárás. (ld: R: 2 (3) ba)) Az új képzésekkel kapcsolatos igényeket a szakmai vezető, gyűjti össze és megvalósíthatóság szempontjából elbírálja, dokumentálja. Az elfogadásra javasolt képzéseket negyedéves rendszerességgel előterjeszti az ügyvezetőnek, aki dönt azok további sorsáról. Ügyvezető az elfogadott képzési javaslatokat besorolja a évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (továbbiakban: Fktv.) 1. (2) bekezdés a), b), c), d) szerinti képzések közé az előterjesztéstől számított 5 munkanapon belül. Amennyiben az elfogadott képzés megvalósításához programkövetelmény benyújtása szükséges (ld. Fktv.) 1. (2) bekezdés b), c)), úgy a döntést követő 5 napon belül az arra feljogosított alkalmazott (továbbiakban: Z ) felkéri és megbízza azt a személyt, aki képes összeállítani a Fktv a vagy 19. -a szerinti programkövetelményt. A programkövetelmény elkészültét követően az intézmény képviselője 5 napon belül benyújtja azt nyilvántartásba vételre az 59/2013. (XII.13.) NGM rendelet a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról (továbbiakban: Programkövetelményekre vonatkozó min. rend.) előírásai szerint. Amennyiben a szakmai programkövetelmények jóváhagyásra kerülnek úgy a jóváhagyást követően Z az általa kiválasztott személyt 5 napon belül megbízza a Fktv ában foglalt követelményeknek megfelelő program kidolgozásával. A szakmai programkövetelményen alapuló elkészült képzési programot arra szakmailag is jogosult felnőttképzési programszakértővel 15 napon belül előzetesen minősítteti. Jóváhagyás esetén felveszi a futó képzési kínálatba. Azon esetekben ahol nem szükséges szakmai programkövetelmény kidolgozása, (Fktv.) 1. (2) bekezdés d)) Z kiválasztja a megfelelő személyt és megbízza a tananyag kidolgozásával 15 napon belül. Az elkészült programot programszakértővel minősítteti, és jóváhagyás esetén felveszi a képzési kínálatba A képzési folyamat leírása A Társaság vezetése az alábbiakban szabályozta a teljes képzési folyamatot. 19/30

19 A képzési igények meghatározása Megrendelői igények feltérképezése A megrendelői igények feltérképezésében részt vesznek Társaság külső és belső munkatársai A képzésben résztvevők igényei A képzésben résztvevők igényeinek feltárását, megelégedettségét az F-01 Tanfolyami és oktatói értékelő lap segítségével végezzük és mérjük Az oktatóktól kapott információk A képzési igények pontosítását szolgálhatják az oktatóktól kapott információk is. A javasolt témakörök képzési tervbe való felvételéről az aktuális terv kibocsájtását megelőzően egy hónappal a szakmai vezető előterjesztése alapján az ügyvezető igazgató dönt A felnőttképzési és értékelési folyamat Képzéseinkről és a felnőttképzési szolgáltatásokról a képzési kínálatban kapnak információt potenciális hallgatóink, amelyekhez hozzáférhetnek az interneten, vagy kaphatnak tájékoztatást az ügyfélszolgálaton személyesen vagy telefonon. Az érdeklődőkkel kölcsönös egyeztetési folyamat keretében feltárjuk a valós képzési szükségleteket, és ezek figyelembe vételével képzési tanácsadást nyújtunk. A képzési programban résztvevőkkel a Trv. 7. pontjában meghatározottak szerint felnőttképzési szerződést kötünk Képzési tevékenység szakmai előkészítése: sorszám tevékenység felelős végrehajtó dokumentum 1. képzési felhívás, eljuttatása a célcsoporthoz szakmai vezető ügyintéző munkatárs Társaság honlapja, elektronikus és papíralapú tájékoztató anyagok 2. képzési szükségletek egyeztetése, tanácsadás szakmai vezető szakmai vezető feljegyzések, emlékeztetők 3. képzés adatainak rögzítése a képzési nyilvántartásban szakmai vezető szakmai vezető képzési nyilvántartás 20/30

20 A képzés indítása (résztvevők jelentkezése, tájékoztatás, szerződéskötés) A jelentkező által kitöltött jelentkezési lap segítségével a képzések kezdetét megelőzően ellenőrizzük, hogy a képzésben résztvevő megfelel-e a képzési programban meghatározott belépési feltételeknek. Amennyiben a képzés elvégzése előzetes iskolai végzettséghez vagy egyéb feltételhez kötött, úgy bekérjük az annak meglétét igazoló dokumentumot, amelynek másolatát egy példányban a képzés dokumentációjához csatoljuk. Szükség esetén a képzést megelőzően kerül sor a jelentkező megfelelő szintű tudásának felmérésére az MU-01 munkautasítás szerint. Az elvárt feltételek teljesülése esetén megkötjük a felnőttképzési szerződést. Amennyiben a jelentkező kérelme bármely okból elutasításra kerül a kérelmezőt 24 órán belül hiánypótlásra szólítjuk fel. Amennyiben a hiánypótlás a képzés kezdetéig nem történik, meg a jelentkező nem vehet részt a képzésen. A meghirdetett képzés indítása sorszám tevékenység felelős végrehajtó dokumentum 1. előzetes tájékoztatás szakmai vezető szakmai vezető honlap, tájékoztatók 2. képzésbe való bekapcsolódás feltételének a vizsgálata szakmai vezető szakmai vezető képzési program, jelentkezési lap 3. jelentkezési lap kitöltése szakmai vezető jelentkező jelentkezési lap 4. felnőttképzési szerződés megkötése Kihelyezett képzés indítása szakmai vezető ügyintéző felnőttképzési szerződés sorszám tevékenység felelős végrehajtó dokumentum 1. előzetes egyeztetés, infrastruktúra ellenőrzése szakmai vezető szakmai vezető honlap, tájékozatatók, feljegyzések 2. árajánlat adása szakmai vezető szakmai vezető árajánlat, szerződés tervezet 3. szerződés elkészítése szakmai vezető szakmai vezető szerződés tervezet aláírt szerződés 4. szerződés megkötése aláírási jogosultság szerint 5. felnőttképzési szerződés megkötése aláírási jogosultság szerint aláírt szerződés szakmai vezető ügyintéző felnőttképzési szerződés 21/30

21 A képzés lebonyolítása A képzésben résztvevő az elfogadott jelentkezését követően megkapja a felnőttképzési szerződést, amelyet kitöltve, aláírva eljuttat a Társaság szakmai vezetőjéhez. Az első képzési napon kerül sor a képzéssel összefüggő és addig nem ismert információk átadására, az MU-02 szerint. Ugyanekkor történik a képzés tananyagának átadása, amennyiben az nyomtatott formában biztosított. A képzés lebonyolításához kötődő dokumentumok vezetése a képzést megvalósító oktatók feladata. A képzést végző oktatók felelőssége, hogy akadályoztatásuk esetén haladéktalanul értesítsék a szakmai vezetőt, aki intézkedik a kijelölt helyettesek bevonásáról. A képzés lebonyolítása, nyomon-követhetősége az alábbiak szerint történik sorszám tevékenység felelős végrehajtó dokumentum 1. tárgyi feltételek biztosítása szakmai vezető szakmai vezető szerződések, eszközlista, oktatási anyagok 2. tájékoztatás szakmai vezető szakmai vezető, illetve MU-02 szerint tájékoztatás témakörei 2. oktatás lebonyolítása szakmai vezető oktató órarend 3. jelenléti ív vezetése, haladási napló 4. akadályoztatás esetén a helyettesítés megszervezése szakmai vezető oktató jelenléti ív, haladási napló szakmai vezető szakmai vezető jelenléti ív, haladási napló A képzésben résztvevő felnőttek előrehaladásának és teljesítményének figyelemmel kísérésére vonatkozó módszerek (ld.: R: 2 (3) bc) ) A képzések folyamatában a résztvevőket egyéni vagy csoportos feladatok megoldásával, azok értékelésével és visszacsatolással értékeljük a képzés jellegétől függően. Ennek alapja a képzésben résztvevők aktív részvételével megvalósuló képzési módszerek és technikák alkalmazása. A képzésben résztvevő felnőttek tudásának, előrehaladásának, az ismeretek alkalmazásának, mérésére szolgáló fontosabb módszerek, eszközök a következők: gyakorlati feladatok megoldása, tesztek 22/30

22 szituációs helyzetek megoldás vizsgák. A vizsga a képzés jellegétől, az egyes modulok tartalmától függően kerül meghatározásra (írásbeli, szóbeli, gyakorlati). A vizsgán való részvételt a felnőttképzési szerződés szabályozza. Igazolást vagy Tanúsítványt a képzés elvégzéséről kizárólag az a hallgató kap, aki a képzést követő vizsgán részt vett és ott OKJ képzés esetén (modulzáró vizsga) minimálisan 51% teljesítményt nyújtott. A résztvevők értékelése sorszám tevékenység felelős végrehajtó dokumentum 1. időszakonkénti értékelés oktató oktató nincs 2. a képzést lezáró vizsga szakmai vezető vizsgáztatással megbízott vizsga dokumentumok (modulzáró) Képzés zárása A képzések elvégzéséről Bizonyítványt vagy Tanúsítványt adunk ki, amennyiben a résztvevő a képzés végeztével vizsgázott és a vizsgán minimálisan 51%-os megfelelt minősítésű teljesítményt nyújtott. A vizsgáztatást a Társaság képviselője illetve szakmai vezetője által felkért szervezet illetve személy végzi. A képzés zárása sorszám tevékenység felelős végrehajtó dokumentum 1. a tanfolyami és oktatói értékelő lap kitöltetése 2. a tanfolyami és oktatói értékelő lap feldolgozása szakmai vezető oktató F-01 kérdőív szakmai vezető szakmai vezető összegző dokumentumok A képzésben résztvevők elégedettségét F-01 Tanfolyami és oktatói értékelő lap segítségével mérjük. A kapott adatok átlagai képzésenként és a képzések összességében is értékelésre kerülnek. 23/30

23 8. Mérés, elemzés, fejlesztés 8.1. Általános előírások. A Társaság felső vezetése számára fontos, hogy a felnőttképzésben érintettek köréből minél több visszacsatolást kapjon a folyamatos fejlesztés érdekében. Számunkra különösen lényeges a hibák, elmarasztaló vélemények köre, mivel megítélésünk szerint ezekből lehet tanulni a legtöbbet. Cél tehát minél több adat gyűjtése. Ennek érdekében a kérdőíveken túl további eszközöket is alkalmazunk, mint saját ellenőrzés (továbbiakban: belső audit), szóbeli vélemények gyűjtése, pályázatok eredményessége, visszatérő megrendelők száma, stb Figyelemmel kísérés és mérés Belső audit Társaságunknál a belső auditok tervezéséért és végrehajtatásának megszervezéséért a szakmai vezető felel. A belső auditok ütemezésére a szakmai vezető éves programot készít. Az éves program készítésének alapelve, hogy a minőségbiztosítási rendszer minden folyamatát évente legalább egyszer felül kell vizsgálni. A belső audit programot az ügyvezető hagyja jóvá. A belső auditot, saját tevékenységének ellenőrzését kivéve, a szakmai vezető végzi. Az audit(ok) lebonyolításával kapcsolatos feladatok felelőse a szakmai vezető. Az audit eredményeiről a szakmai vezető jelentést készít. A jelentés megállapítást tartalmazza arról, hogy a vizsgált tevékenységnél a minőségbiztosítási rendszer megfelel-e a hatályos előírásoknak a rendszer működtetése hatékony-e. Az audit során felfedett hiányosságok rögzítésre kerülnek az F-03 Eltérésjelentő formanyomtatvány megfelelő rovatában. A helyesbítésére elrendelt intézkedések megvalósítását és hatékonyságát a szakmai vezető ellenőrzi és igazolja. 24/30

24 A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése A minőségbiztosítási kézikönyv 4.1. fejezete tartalmazza a minőségbiztosítási rendszerben definiált folyamatokat. Ezen folyamatok figyelemmel kísérése arra koncentrál, hogy egyrészt megfeleljenek a jogszabályi követelményeknek, másrészt mennyire felel meg a gazdaságos, hatékony működésnek, miközben ki kell elégítse a vevői elvárásokat. A folyamatok figyelemmel kísérésének eredményeiről a szakmai vezető számol be a vezetőségi átvizsgálás keretében a felső vezetésnek A munkáltatók és a munkaerőpiac egyéb szervezetei képzési programokkal kapcsolatos véleménye visszacsatolására vonatkozó eljárás (ld.: R: 2 (3) bd) ) A képzés befejezését követően fél év múlva a szakmai vezető megkeresi azon munkáltatókat, akik beiskolázták alkalmazottaikat. A megkeresés történhet személyesen, telefonon, kérdőívvel stb. Kérdőív esetén itt az F-05 formanyomtatványt használjuk. A legfontosabb kérdések arra irányulnak, hogy a munkáltató véleménye szerint mennyire volt szükséges a képzés az alkalmazott jelenlegi munkaköréhez, milyen mértékben tudja hasznosítani a tanultakat, milyen mértékben képes önállóan ellátni a tanultak segítségével feladatát. Természetesen érdemes rákérdezni, milyen további képzéseket látna szívesen. Amennyiben adatok állnak rendelkezésére a munkaerő piac egyéb szervezetei részéről (a Kormány, a helyi önkormányzatok, a munkavállalásra jogosultak érdekképviseleti szervezetei, támogatást nyújtó), úgy azokat is figyelembe veszi Az így összegyűjtött információkat szakmai vezető 30 napon belül feldolgozza és összefoglalót készít a Társaság vezetője számára. A vezetés döntése alapján az önértékelés során felhasználva a kapott információkat visszacsatolja a képzési programok fejlesztésébe, bővítésébe A Társaság információs rendszere (ld. R: 2. (3) d)) A képzésben résztvevő felnőttek tanulási eredményeivel kapcsolatos adatok gyűjtése és elemzése. (ld. R: 2. (3) da)) A minőségbiztosítási kézikönyv pontjában leírt módszerek felhasználásával kísérjük figyelemmel a képzésben résztvevő felnőttek haladási, tanulási eredményeit, amelyek egyben az elemzések alapadatait is szolgáltatják. 25/30

25 Az így kapott adatokból összegezzük a résztvevők eredményeit, amelyeket összehasonlítunk a célértékekkel, meghatározzuk a tendenciákat, feltéve, hogy értelmezhető. A kiugró eredmények okait külön is elemezzük, legyen az negatív vagy pozitív. Az okok feltárása az alapvető cél. Az adatok feldolgozását legkésőbb az önértékelés előtt 10 nappal be kell fejezni. A leírt folyamat felelőse a szakmai vezető. Az így szerzett tapasztalatokról tájékoztatást ad a folyamat felelőse az intézmény vezetésének, majd azok döntése alapján elvégzi a visszacsatolást a képzési folyamatba A képzésben résztvevő felnőttek elégedettség-mérésével kapcsolatos adatok gyűjtése és elemzése. (ld. R: 2. (3) db)) A képzésben résztvevőktől a képzés befejezését követően elégedettségi kérdőív kitöltését igényeljük az F-01 Tanfolyami és oktatói értékelő lap segítségével. A kérdőívben a Korm. r. 3. mellékletében előírtakon túl még néhány kérdést teszünk fel. Az így kapott adatokat összegezzük, amelyeket összehasonlítunk a célértékekkel, meghatározzuk a tendenciákat, feltéve, hogy értelmezhető. A kiugró eredmények okait külön is elemezzük, legyen az negatív vagy pozitív. Az okok feltárása az alapvető cél. Az így szerzett tapasztalatokat visszacsatoljuk képzési folyamatba. Az adatok feldolgozását legkésőbb az önértékelés előtt 5 nappal be kell fejezni. A folyamat felelőse a szakmai vezető Az oktatói teljesítményekkel kapcsolatos adatok gyűjtése és elemzése. (ld. R: 2. (3) dc)) A képzésben résztvevő oktatók teljesítményének értékelésére, egyénenként teszünk fel kérdéseket a Korm. r. 3. számú mellékletében az oktatókra vonatkozókon túl, az oktatók előadásmódjára, érthetőségére. Figyelembe vesszük az esetleges reklamációk számát, azok kivizsgálásának eredményét. Összegezzük az óralátogatások eredményeit, a hatósági ellenőrzések oktatóra vonatkozó véleményét, amennyiben ez utóbbi értelmezhető. 26/30

26 A így kapott adatokat összegezzük, amelyeket összehasonlítunk a célértékekkel, meghatározzuk a tendenciákat, feltéve, hogy értelmezhető. A kiugró eredmények okait külön is elemezzük, legyen az negatív vagy pozitív. Az okok feltárása az alapvető cél. Az így szerzett tapasztalatokat visszacsatoljuk az oktatók felé. Indokolt esetben a visszacsatolásnak 2 munkanapon belül meg kell történnie. Az adatok feldolgozását lehetőleg a képzés befejezését követően 5 napon belül célszerű elvégezni, de azt legkésőbb az önértékelés előtt 2 nappal be kell fejezni. A folyamat felelőse a szakmai vezető Az intézmény rendelkezésére álló erőforrások hatékonyságával kapcsolatos adatok gyűjtése és elemzése. (ld. R: 2. (3) dd)) A Társaság vezetése számára fontos a gazdaságos működés. Az alábbiakban felsorolunk néhány fontos szempontot, amelyet Társaságunk figyelemmel követ, amelyek viszont tetszés szerint bővíthetők. Általános elemek vizsgálata: a képzések előzetes kalkulációjának a megvalósulást követően, a megtérülési rátája eléri-e a várt eredményeket az intézmény földrajzi elhelyezkedése, megközelíthetősége a konkurencia által nyújtott oktatások témája, árfekvése Tárgyi feltételek hatékonysága: a rendelkezésre álló eszközök kihasználtságának %-os aránya új eszköz, berendezés igénye esetén a beszerzési ár és a bérlési lehetőségek gazdaságossági elemzése a várható igénybevétel figyelembevételével. az oktatótermek igénybevételének %-os aránya a munkakörnyezet energia igényét befolyásoló jellemzők hatékonysága Személyi feltételek hatékonysága: valamennyi alkalmazott munkaidejének leterheltsége %-osan 27/30

27 a feladatok megoszlása az alkalmazottak körében a belső és külső oktatók aránya külső oktatók foglalkoztatásának szükségessége, gazdaságossága Az így kapott adatokat összegezzük, és meghatározzuk a tendenciákat, feltéve, hogy értelmezhető. A kiugró adatok okait külön is elemezzük, legyen az negatív vagy pozitív. Az okok feltárása az alapvető cél, hogy a döntések valódi tényeken alapuljanak. Az adatok feldolgozását célszerű rendszeresen végezni, de legkésőbb az önértékelés előtt 2 nappal be kell fejezni. A folyamat felelőse az ügyvezető A képzésekkel megszerzett kompetenciák munkaerő-piaci hasznosulásával kapcsolatos adatok gyűjtése és elemzése. (ld. R: 2. (3) de)) Társaságunk vezetése szerint a pályakövetésre vonatkozó végrehajtási utasítás megjelenése után szükséges és indokolt a témakör szabályozása. Néhány gondolat a kidolgozáshoz, annak kihangsúlyozása mellett, hogy a jogi szabályozás elvárásai, követelményei az elsődlegesen a mérvadók: Miért kívánjuk mérni, Hol kívánjuk felhasználni az adatokat Mit volna szükséges mérni, Hogyan kellene elvégezni, milyen eszközökkel A mért adatokat mihez lenne indokolt viszonyítani Mikor kellene a mérést elvégezni, képzés befejezéséhez viszonyítva A panaszok kezeléséről szóló dokumentum, mely tartalmazza a panaszok kivizsgálásának és kezelésének módját. (ld. R: 2. (3) e)) A reklamációk kivizsgálásának alapelve az érdekelt felek jogos igényeinek teljesítése. 28/30

28 A képzésben résztvevőtől reklamáció érkezhet szóban vagy dokumentált formában. Amennyiben a reklamáció szóban érkezik, a felvevő kitölti az F-04 Reklamációs lap formanyomtatványt és eljuttatja a szakmai vezetőnek aki 2 napon belül írásos visszaigazolást küld, amelyben megadja a reklamáció kivizsgálását követő döntés várható idejét. A formanyomtatvány tartalmazza a Reklamáló szervezet/vagy személy azonosító adatait, a panasz leírását, az előzetes választ és annak azonosító adatait, a panasz jogosságára vonatkozó kivizsgálás eredményét, annak indoklását. A szükséges javító, vagy helyesbítő intézkedés leírását, annak felelősét határidejét, majd a panaszos részére küldött végleges választ és annak azonosító adatait. A reklamációt annak súlyosságától függően I. fokon a Társaság vezetője által kapott felhatalmazás alapján a szakmai vezető vizsgálja ki és dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról, Az eredményről, az ügyvezető tájékoztatását követően 5 munkanapon belül dokumentált módon értesíti a reklamálót. Amennyiben a reklamáció jogos volt, a szükséges hibajavító tevékenység a Társaság vezetője véleményének figyelembevételével kerül meghatározásra. Reklamáció elutasítása, csak dokumentált módon, indoklással lehetséges! Amennyiben a panaszos a hozott döntéssel, vagy a kijavítás eredményével nem ért egyet, úgy II. fokon fellebbezéssel élhet a Társaság ügyvezető igazgatója felé, aki meghatározza és kijelöli a II. fokú eljárásban résztvevő(ke)t. A II. fokú eljárás során, az I. fokon eljáró személy sem a kivizsgálásban, sem a döntésben nem vehet részt. A kivizsgálás eredményéről, a hozott intézkedésről, a döntést követő 5 munkanapon belül a Társaság vezetője vagy az általa megbízott személy dokumentáltan tájékoztatja a reklamáló ügyfelet Az intézmény minőségbiztosítási rendszerének működtetése során keletkezett eltérések kiküszöbölésére irányuló helyesbítő, és ismételt előfordulásuk megakadályozására irányuló megelőző tevékenységek menetét tartalmazó dokumentum. (ld. R: 2. (3) f)) Az eljárás elsődleges célja, hogy minőségbiztosítási rendszer működtetése során tapasztalt eltérés(ek) gyökér oka(i) meghatározásra kerüljön, kerüljenek, amely(ek)re helyesbítő intézkedés(eke)t kell indítani, az ismétlődés megakadályozására. Amennyiben a hozott intézkedést követően az eltérés megismétlődik, úgy vagy nem a gyökér ok került meghatározásra, vagy a helyesbítő intézkedés nem volt megfelelő. Eltérés állapítható meg a gyakorlati végrehajtás során, a saját belső auditok (ellenőrzések) eredményeként, vagy külső értékelésből fakadóan. 29/30

29 Azon egyszerű eltéréseknek a kijavítása, amelyek az alkalmazottak saját hatáskörébe esnek mindenkinek feladata, a Társaság vezetőjének tájékoztatása mellett. Az ezt meghaladó eltérések esetén a Társaság ügyvezető igazgatója határozza meg a kivizsgálásért felelős személyt és a határidőt. A kivizsgálás célja a már említett gyökér okok meghatározása. Az alkalmazott módszereket a felelős személy maga határozza meg. A gyökér okok meghatározását követően kerül sor a javasolt helyesbítő intézkedés meghatározására, amit az érintett terület képviselőjének bevonásával végzünk. A javasolt megoldást a felelős előterjeszti az ügyvezető igazgatónak 5 napon belül, aki dönt annak elfogadhatóságáról, illetve megvalósíthatóságáról. A pozitív döntést követően haladéktalanul meghatározza a végrehajtásért felelő személyt, a határidőt és a szükséges erőforrásokat rendelkezésre bocsájtja. Azokban az esetekben, amikor indokolt, a kijelölt személy a kapott határidőre ütemtervet készít a megvalósításra, megadva a feladatokért felelős személyeket, határidőket és a szükséges anyagi forrásokat. Az ütemtervet az ügyvezető hagyja jóvá. A végrehajtott helyesbítő tevékenységek eredményességét a probléma jellegétől függően meghatározott idő eltelte után kell visszaellenőriznie az ügyvezető igazgatónak. Amennyiben a helyesbítő tevékenység sikertelen volt a folyamatot megismételjük Fejlesztés Folyamatos fejlesztés Társaságunk folyamatosan fejleszti minőségbiztosítási rendszerének eredményességét a minőségpolitika, a minőségcélok, a vezetőségi átvizsgálás, önellenőrzés, a belső auditok és külső ellenőrzések eredményei, a gyűjtött adatok elemzése, a helyesbítő és megelőző tevékenységek tapasztalatai segítségével. A folyamatos fejlesztés során Társaságunk a Deming féle PDCA elvet alkalmazza. 30/30

Minőségirányítási kézikönyv

Minőségirányítási kézikönyv Bevezetés 0 0.1 Az ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Kft. bemutatása Az ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Kft. - a biztonság szolgálatában Szakszerű vagyonvédelem A bűnmegelőzésnek rengeteg speciális területe van,

Részletesebben

M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I SZABÁLYZAT. I n t e g r á l t K ö r n y e z e t - é s M i n ő s é g i r á n y í t á s i R e n d s z e r

M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I SZABÁLYZAT. I n t e g r á l t K ö r n y e z e t - é s M i n ő s é g i r á n y í t á s i R e n d s z e r M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I SZABÁLYZAT I n t e g r á l t K ö r n y e z e t - é s M i n ő s é g i r á n y í t á s i R e n d s z e r 1. Az integrált minőségirányítási rendszer céljai (1) A Szolnoki

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 1/18 SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A minőségügyi kézikönyv a minőségirányítási rendszert alapdokumentuma,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok

Részletesebben

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben

Magyar Távirati Iroda Zrt.

Magyar Távirati Iroda Zrt. A Magyar Távirati Iroda Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. július 1. 2009. július 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság adatai Név: Magyar

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

2014/35. SZÁM TARTALOM

2014/35. SZÁM TARTALOM 2014/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette:... Dátum: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Jóváhagyta:... Dátum: Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár, főigazgató 2014.05.06.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 224/2015.(XII.15.) határozat melléklete Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. (1)

Részletesebben

Javaslattételi lap új képzési programok elindításához

Javaslattételi lap új képzési programok elindításához DOKUMENTUMTÁR 28 Javaslattételi lap új képzési programok elindításához I. Javasolt képzés adatai: Képzés elnevezése: Képzés melyik Fktv. szerinti képzési körbe tartozik 1 : Képzés célja: Képzés célcsoportja:

Részletesebben

Felnőttképzési intézmény-akkreditáció. Előadó: Kerékgyártó László OM, SZMM és és s FAT szakértő

Felnőttképzési intézmény-akkreditáció. Előadó: Kerékgyártó László OM, SZMM és és s FAT szakértő Felnőttképzési intézmény-akkreditáció ny-akkredit Előadó: Kerékgyártó László OM, SZMM és és s FAT szakértő Budapest, 2007 Előzetesen jój tudni, hogy hazánkban jelenleg: csaknem 6000 nyilvántart ntartásba

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10.

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. Tartalomjegyzék: 1. Preambulum... 3 1.1. Bevezetés - Bemutatkozás... 3 2. A minőségirányítási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

1. A képzési támogatás alanyai

1. A képzési támogatás alanyai A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a 2014. február 14. és 2014. december 31. közötti időszakban Bács-Kiskun megyében a 6/1996 (VII.16.) MüM rendelet 3. szerinti

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. május 26-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl,

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

Minőségügyi eljárások gyűjteménye

Minőségügyi eljárások gyűjteménye Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának eljárások gyűjteménye Tartalomjegyzék: I. A JOGFORRÁSOK KEZELÉSE II. III. IV. A BELSŐ KÉSZÍTÉSŰ, A NAPI MUNKAVÉGZÉS

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Főosztály Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 Debrecen-Pallag 2016 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

a KTI Nonprofit Kft. Út- és Hídügyi Tagozat Jártassági Vizsgálatokat Szervező Iroda (H-1116 Budapest, Temesvár u. 11-15.)

a KTI Nonprofit Kft. Út- és Hídügyi Tagozat Jártassági Vizsgálatokat Szervező Iroda (H-1116 Budapest, Temesvár u. 11-15.) JMKK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV KIVONAT a KTI Nonprofit Kft. Út- és Hídügyi Tagozat Jártassági Vizsgálatokat Szervező Iroda (H-1116 Budapest, Temesvár u. 11-15.) MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint működő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: A városi főépítészi státusz létesítése, az állás betöltésére pályázat kiírása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Javaslat az intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodások módosítására Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ Tárgy: Vezet i összefoglaló Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. dr. Guba Zsolt jegyz Tisztelt Jegyz Úr! A 2014. évi bels ellen rzési

Részletesebben

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN SONNENSTRAHL KINDERGARTEN MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Vámosné Szijj Anna Elfogadta: Alkalmazotti közösség Egyetértett: Német Kisebbségi Önkormányzat TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 2. 2.

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Nagy Gáspár Kulturális Központ. Vasvár. Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015

Nagy Gáspár Kulturális Központ. Vasvár. Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015 Nagy Gáspár Kulturális Központ Vasvár Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015 1/107 Tartalomjegyzék 1. Jelentkezési lap... 3 2. Az intézmény bemutatása... 6 3. Önértékelési

Részletesebben

A Rendeletet a Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni.

A Rendeletet a Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni. Útmutató a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet alkalmazásáról A Rendelet a kihirdetését

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról A Kormány hatályos: 2012.08.01-2012.08.01 az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje A 1.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács gondoskodott arról, hogy a részvényesek

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Áttekintés az új szakképzési és felnőttképzési törvényről és végrehajtási rendeleteiről Nemzeti Fejlesztési Alap

Részletesebben

Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján:

Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján: Munkavédelmi, tűzvédelmi felszerelések kereskedelme, szaktanácsadás www.munkavedelmiwebbolt.hu tel.: +36-70-339-8341 Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján: 2. Az A és B tűzveszélyességi

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 17. Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítı Szolgálata Iratkezelési szabályzat

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és... SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...3 megismertetése...3 EL - 1.1.1. A működési dokumentumok

Részletesebben

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2 Tartalom Preambulum... 9 Előszó... 10 I. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 11 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 11 1.2. A képzés struktúrája, alap- és speciális

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 638-3/2011. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Tárgy: Baranya

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04 2009. 1. oldal Bevezetés A Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. több mint fél évszázados tapasztalattal, szakmai hírnévvel, az egész országot lefedı hálózattal rendelkezı

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2015. (III. 04.) ör., 25/2015. (VII. 1.)

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek- a Projekt Megvalósítási Szabályzat

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKKÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKKÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKKÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rész 1. A könyvtár adatai 1.1. Megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár [a továbbiakban:

Részletesebben