SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ"

Átírás

1 Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 1/18 SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A minőségügyi kézikönyv a minőségirányítási rendszert alapdokumentuma, amely bemutatja a szervezet minőségirányítási rendszerét, és azt, milyen módon teljesítik az ISO 9001-es szabvány követelményeit. Az ISO 9001-es szabvány nem ír elő követelményeket a minőségirányítási kézikönyv felépítésére, formai kialakítására és terjedelmére vonatkozóan. A kézikönyv bármilyen adathordózón készülhet. A szabvány az követeli meg, hogy a szervezetnek minőségirányítási kézikönyve tartalmazza a) a minőségirányítási rendszer alkalmazási területét, beleértve az esetleges kizárások részleteit és indokolását b) a minőségirányítási rendszerben kialakított, dokumentált eljárásokat vagy az azokra való hivatkozást, valamint c) a minőségirányítási rendszer folyamatai közti kölcsönhatások leírását. Ez a segédlet csak egy lehetséges megoldást mutat be. A kézikönyv sem tartalmát, sem formáját tekintve nem tipizálható, minden szervezet a saját adottságainak megfelelő kézikönyvet készít. A szervezetnek kell eldöntenie, hogy a kézikönyv a minőségirányítási rendszer (MIR) általános bemutatásán túl csak hivatkozik azokra a további dokumentumokra, amelyek az eljárásokat és a folyamatokat a szükséges részletességgel szabályozzák, vagy a kézikönyv is tartalmaz dokumentált eljárásokat vagy a folyamatleírásokat. Ez utóbbi lehetőség választásakor gondolni kell arra, hogy az eljárás leírásoknak tartalmazni kell: Az eljárás célját és leírását Az érintett személyek felelősségét A végrehajtáshoz szükséges tárgyi és egyéb feltételeket A kapcsolódódást más eljárásokhoz vagy folyamatokhoz Az alkalmazandó feljegyzéseket és feljegyzésmintákat. A folyamatleírásokban meg kell adni: a folyamatok bemenetét és kimenetét a folyamat lépéseit, szükség szerint folyamat ábrát a szükséges erőforrásokat kapcsolódást és kölcsönhatást más folyamatokkal az alkalmazandó feljegyzéseket és feljegyzés mintákat. A SEGÉDLETBEN zöld színnel jelölt szövegrészek, csak javaslatok, útmutatások, tanácsok a lehetséges megoldásra, értelemszerűen alkalmazandók, átírandók a társaság sajátosságainak megfelelően. Egyes szövegrészek a követelmények megértést segítő magyarázatok, ezért a szövegből törlendők. A kézikönyvet célszerű többes szám első személyben fogalmazni. (Pl. alvállalkozóinkat az EU 06 eljárási utasításban leírt követelmények szerint választjuk ki, és értékeljük teljesítésüket ) Ha a kézikönyvet papíron, kinyomtatott formában adják ki, fejetek szerinti oldalszámozást célszerű alkalmazni annak érdekében, hogy a módosítások könnyen végrehajthatók, az érvényes és érvénytelen változatok megkülönböztethetők és nyomonkövethetők legyenek. Elektronikus úton kiadott, számítógépen hozzáférhető dokumentumok esetén a módosítás, és a dokumentumok elosztása egyszerűsödik.

2 Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 2/18 A zárójelbe tett zöld számok szabványhivatkozások, amelyek bemutatják, hogy az ISO 9001-es szabvány mely követelményeire vonatkoznak a kézikönyv fejezetei, illetve annak egyes szakaszai. A kézikönyv az ezeknek a követelményeknek megfelelő szabályozást írja le, vagy hivatkozik azokra a dokumentumokra, amelyek a részletes szabályozást tartalmazzák.

3 Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 3/18 Az Építőipari Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Az MSZ EN ISO 9001:2001 Minőségirányítási rendszerek szabvány követelményei szerint Készítette:.. Jóváhagyta:. A kiadás száma: 0 Az érvénybelépés időpontja:.. Az utolsó módosítás dátuma:. A példány sorszáma: Digitális törzspéldányról készült másolat kinyomtatásának dátuma: Nem nyilvántartott példány, tájékoztató jelleggel alkalmazható. A minőségirányítási kézikönyv az Építőipari Kft. tulajdona, engedély nélkül nem adható át harmadik félnek, sem egészében, sem részleteiben nem másolható.

4 Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 4/18 Tartalomjegyzék Oldalak száma: 1. A társaság bemutatása 2. A társaság tevékenysége 3. Minőségpolitika és minőségcélok 3.1. Minőségpolitikai nyilatkozat 3.2. Minőségcélok 4. Minőségirányítási rendszer (MIR) 4.1. A MIR általános bemutatása 4.2. A MIR dokumentumai 4.3. A dokumentumok kezelés 4.4. A feljegyzések kezelése 5. A vezetőség felelősségi köre 5.1. A vezetőség elkötelezettsége 5.2. Felelősségi körök és hatáskörök 5.3. Belső kommunikáció 5.4. Vezetőségi átvizsgálás 6. Gazdálkodás az erőforrásokkal 6.1. Gondoskodás erőforrásokról 6.2. Emberi erőforrások 6.3. Infrastruktúra 6.4. Munkakörnyezet 7. Az építési folyamat 7.1. A vevővel kapcsolatos folyamatok 7.2. A kivitelezés tervezés 7.3. A kivitelezési munkák műszaki előkészítése 7.4. Beszerzés 7.5. Alvállalkozók alkalmazása 7.6. A kivitelezési folyamat 7.7. Átadás-átvételi eljárások 7.8. A megfigyelő- és mérőeszközök kezelése 8. Mérés, elemzés és fejlesztés 8.1. Az építési folyamat és a termék figyelemmel kísérése 8.2. A nem megfelelő termék kezelése 8.3. A vevő megelégedettsége 8.4. A MIR eredményességének figyelemmel kísérése 8.5. Belső audit 8.6. Az adatok elemzése 8.7. Fejlesztés 8.8. Helyesbítő tevékenység 8.9. Megelőző tevékenység 9. A MIR érvényes dokumentumainak jegyzéke 10. Módosítások jegyzéke (érvényes oldalak jegyzéke) MELLÉKLETEK

5 Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 5/18 1. A társaság bemutatása A társaság adatai, rövidtörténete, piaci szerepe stb. 2. A társaság tevékenysége Az a tevékenységi kör, amelyre a minőségirányítási rendszer vonatkozik, és amelyet a tanúsítványban feltüntetnek. Kizárások: a szabvány 7. fejezetének azok a követelményei, amelyek a szervezet szempontjából nem értelmezhetők. Például A 7.3. tervezésre és fejlesztésre vonatkozó követelményeket azért zártuk ki, mert tervezést és termékfejlesztést nem végzünk. 3. Minőségpolitika és minőségcélok 3.1. Minőségpolitikai nyilatkozat (A szabvány 5.3. szakasza) A szervezet minőségpolitikája legyen a szervezet általános politikájának és stratégiájának egyenrangú, azzal összehangolt része Minőségcélok (A szabvány szakasza) A minőségcélokat a minőségpolitikával összhangban a vezetőség tűzi ki, a figyelemmel kísérés és méréssorán feltárt tényekre alapozva. (A vevői elégedettség mérés, belső audit, a folyamatok figyelemmel kísérése, a termék figyelemmel kísérése és mérése, lásd 8. fejezetet.) Minőségcél lehet a vevői elégedettség fokozása, üzleti eredmény növelése, dolgozói elégedettség fokozása, partnerkapcsolatok javítása stb. Minőségcélok irányulhatnak a társaság szervezetét, erőforrásait vagy tevékenységét érintő fejlesztésekre, kapcsolódhatnak építési projekthez stb. Fontos: ne keverjük össze a célt az eszközzel, a célok eléréséhez vezető utat tervezzük meg, és az ehhez szükséges teendőket személyekre lebontva határozzuk meg olyan módon, hogy az eredmény mérhető és számonkérhető legyen.

6 Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 6/18 4. Minőségirányítási rendszer (Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete) 4.1. A MIR általános bemutatása A minőségirányítási rendszer célja: (A szabvány 1.1.szakasza) bizonyítani, hogy képesek vagyunk folyamatosan a vevő (építtető) és az alkalmazandó jogszabályok követelményeinek megfelelő terméket szolgáltatni, és fokozni a vevő megelégedettségét a rendszer eredményes alkalmazása útján, továbbá fokozni a bizalmat a vevői és a jogszabályi követelmények teljesülése iránt. A minőségirányítás rendszer alkalmazási területe (A teljes szervezetre vonatkozik, vagy vannak a szervezetnek olyan tevékenységei, illetve egységei, amelyekre nem terjed ki a minőségirányítási rendszer szabályozása.) A MIR kapcsolata a szervezet más irányítási rendszereihez (pl. környezetirányítási rendszerhez) A MIR dokumentumai ( ) A MIR alapdokumentuma a minőségirányítási kézikönyv, amely bemutatja a minőségirányítási rendszer működését. A kézikönyv tartalmazza az MSZ EN ISO 9001:2001-es szabványban megkövetelt dokumentált eljárásokat és hivatkozik a MIR egyéb dokumentumaira. A MIR ismerteti a minőségirányítási rendszer folyamatait, és bemutatja a folyamatok közötti kölcsönhatásokat. A kézikönyv hivatkozik a minőségirányítási rendszerben alkalmazott egyéb dokumentumokra. (A szabvány által megkövetelt dokumentált áljárásokat nem kötelező a kézikönyvben megadni, ha külön eljárásokat készítenek, azokra elég hivatkozni a kézikönyvben.) A minőségirányítási rendszer belső dokumentumai: Minőségirányítási kézikönyv (MIRK), Eljárási Utasítások (EU), Folyamat leírások (FL), Minőségtervek (MT), Technológiai Utasítások (TU). Az érvényes dokumentumok jegyzékét a melléklet tartalmazza A dokumentumok kezelése (4.2.3.) Dokumentum fajtánként meg kell határozni, hogy ki a felelős a dokumentum elkészítéséért, jóváhagyásáért, kinek a feladta a dokumentumok átvizsgálása és szükség esetén naprakésszé tételére, majd újbóli jóváhagyása. Meg kell határozni, hogyan kell gondoskodni arról, hogy a módosítások és az érvényes kiadási állapot azonosítva legyen, az alkalmazandó dokumentumok megfelelő változatai álljanak rendelkezésre az alkalmazási helyeken,

7 Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 7/18 a dokumentumok olvashatók és könnyen azonosíthatók maradjanak,, a külső eredetű dokumentumok azonosítva legyenek, és elosztásuk ellenőrzött legyen, megakadályozzák, hogy elavult dokumentumokat véletlenül alkalmazzanak, és megfelelő azonosítás feltüntetésére az ilyen dokumentumon, ha azt bármilyen célból megőrzik. Meg kell határozni, kinek a felelőssége a dokumentumok kezelése. A dokumentumok kezelésére vonatkozó eljárás le lehet írni a minőségirányítási kézikönyvben, vagy külön eljárásleírásban. Ez utóbbi esetben a kézikönyv csak a hivatkozik az eljárást szabályozó dokumentumra (pl., eljárási utasításra) 4.4 A feljegyzések kezelése (4.2.4.) Ebben a fejezetrészben azt kell leírni, hogy a társaság miképpen teljesíti a szabvány Feljegyzések kezelés szakaszának követelményeit, hogyan gondoskodik arról, hogy a feljegyzések maradjanak olvashatók, legyenek könnyen azonosíthatók és kikereshetők. Meg kell határozni a feljegyzések megőrzési idejét, a, feljegyzések kezeléséért felelős személt (személyeket). A feljegyzések kezelésére vonatkozó eljárás le lehet írni a minőségirányítási kézikönyvben, vagy külön eljárásleírásban. Ez utóbbi esetben a kézikönyv csak a hivatkozik az eljárást szabályozó dokumentumra. 5. A vezetőség felelősségi köre (Az ISO 9001-es szabvány 5. fejezete) 5.1. A vezetőség elkötelezettsége ( ) A minőségpolitikát az üzleti céljainak megfelelően, a vevőközpontúság alapelvét szem előtt tartva a vezetőség határozza meg, így annak érvényesítése egyben a társaság üzletpolitikai érdeke is. Ezért minden vezető felelőssége, hogy az irányítása alá tartozó dolgozók megismerjék és megértsék meg a minőségpolitikát, és minden alkalmazott tisztában legyen azzal, melyek az ő feladatai a minőségcélok megvalósításában, és munkájának milyen hatása van a minőségre. A vezetők felelőssége gondoskodni arról, hogy a minőségirányítási rendszer egésze és azon belül a folyamatok és tevékenységek legyenek megtervezve, a terveknek megfelelően végezzék el, a működést alkalmas módszerekkel kísérjék figyelemmel és ellenőrizzék hajtsák végre a szükséges beavatkozásokat. A vezetőség a minőségirányítási rendszer működésének figyelemmel kísérésekor, a vezetőségi átvizsgálások alkalmával értékeli a minőségpolitika érvényesítését, a MIR működését, az elért eredményeket a rendszer működésének folyamatos fejlesztése érdekében. A minőségirányítási rendszer működőképességét akkor is fenn kell tartani, ha a minőségirányítási rendszerbe módosításokat terveznek és vezetnek be Felelősségi körök és hatáskörök (5.5.1.)

8 Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 8/18 Szervezeti felépítés ORGANIGRAM A vezetőség képviselője, a minőségirányítási vezető a szervezetben közvetlenül az első számú vezetőhöz tartozik, akkor is, ha esetleges egyéb feladatai a szervezet alacsonyabb szintjéhez sorolják. A szervezeti ábrában be kell mutatni s minőségügyi szervezeti kapcsolatokat, pl. a minőségügyi megbízottak, mérésügyi megbízott stb. helyét a rendszerben, ha vannak ilyen funkciók. Be kell mutatni a minőségügyi információs kapcsolatot a szervezeten belül. Felelősségi mátrix (vagy a minőségügyi és vezetői munkakörökhöz tartozó felelősségek és hatáskörök leírása) Ebben a szakaszban elsősorban a minőségirányítási feladatok, illetve a szabvány által megkövetelt dokumentált eljárásokban meghatározott feladatok felelőseit kell megnevezni, és gondoskodni kell arról, hogy a felelősségekhez megfelelő hatáskör is tartozzon. A szervezet valamennyi munkatársa részére munkaköri leírást kell készíteni, de az nem része a minőségirányítási kézikönyvnek A vezetőség képviselője (5.5.2.) A szabvány előírása: A felső vezetőségnek ki kell jelölnie a vezetőség egy tagját, akinek egyéb felelősségi köreitől függetlenül meghatározott felelősségi körrel és hatáskörrel kell rendelkeznie. Ez magában foglalja a következőket: a) gondoskodást a minőségirányítási rendszer számára szükséges folyamatok létrehozásáról, bevezetéséről és fenntartásáról, b) beszámolást a felső vezetőségnek a minőségirányítási rendszer eredményességéről és fejlesztési szükségletekről, valamint c) gondoskodást a vevői követelményekkel kapcsolatos tudatosság előmozdításáról az egész szervezetben. MEGJEGYZÉS. A vezetőség képviselőjének felelősségi köre magában foglalhatja a kapcsolattartást külső felekkel a minőségirányítási rendszer ügyeiben Belső kommunikáció (5.5.3.) A felső vezetőségnek gondoskodnia kell arról, hogy megfelelő kommunikációs folyamatok legyenek bevezetve a szervezeten belül, és hogy a kapcsolattartás a szervezeten belül és a partnerek között a minőségirányítási rendszer eredményességét segítse. Fontos, hogy a minőségirányítási rendszer érintő információk megfelelő csatornákon keresztül oda-vissza mozogjanak, és a szervezet minden szintjét érintsék, ahol a minőségre hatással lévő tevékenységet végeznek. Ennek módjai lehetnek: vezetői értekezletek, projekt indító megbeszélések, az eredmények közös kiértékelése, kooperációs egyeztetések, más rendszeres tájékoztatók, monitoring, belső informatikai hálózat működése stb. A kézikönyvben a Társaság által alkalmazott gyakorlatot kell leírni Vezetőségi átvizsgálás (5.6.)

9 Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 9/18 A Társaság vezetői (pontosan meghatározva beosztásuk szerint) és a minőségirányítási vezető évente egy alkalommal átvizsgálják és értékelik a minőségirányítási rendszer működését. Vizsgálják a rendszer alkalmasságát, megfelelőségét és eredményességét, értékelik a fejlesztési lehetőségeket, a változtatások szükségességét, beleértve a minőségpolitikát és a minőségcélokat. Az átvizsgálás során az alábbi információk kerülnek feldolgozásra: a) az auditok eredményei, b) a megrendelők visszajelzési, c) a termékek minőségére és a beszállítókra vonatkozó adatok, feljegyzések és tapasztalatok, d) a kivitelezési tevékenység folyamataihoz kapcsolódó dokumentumok és feljegyzések, e) a partnerekkel való együttműködés színvonala, f) a minőségcélok teljesítésére vonatkozó adatok g) a helyesbítő és megelőző tevékenységek bevezetése és hatásossága, h) a korábbi vezetőségi átvizsgálásból adódó feladatok végrehajtása és azok eredménye, i) a minőségirányítási rendszert befolyásoló változások, például a gazdasági környezetre, a megrendelői igényekre, műszaki fejlődésre vonatkozóan. j) a minőségirányítási rendszer fejlesztésre tett javaslatok. A vezetőségi felülvizsgálatot a minőségirányítási vezető készíti elő, az átvizsgálásról jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt készít, és azt megőrzi az előkészítés során készült feljegyzésekkel együtt. A vezetőségi átvizsgálást előkészítő feljegyzések tartalma:az a)-j) pontok szerinti összefoglaló értékelések és javaslatok, amelyet a minőségirányítási vezető készít el az érintett munkatársak bevonásával. A vezetőségi átvizsgálás alapján hozott döntések az alábbiakra vonatkoznak: a) Minőségpolitika és minőségcélok b) A minőségirányítási rendszer és folyamatainak helyesbítése vagy fejlesztése, c) A kivitelezői tevékenység folyamatainak helyesbítése vagy fejlesztése, d) Az erőforrás fenntartására vagy fejlesztésére irányuló feladatok. (A vezetőségi átvizsgálás kapcsolódik a Minőségirányítási Kézikönyv 8. Figyelemmel kísérés és mérés fejezetéhez.) 6. Gazdálkodás az erőforrásokkal (Az ISO 9001-es szabvány 6. fejezete) 6.1. Gondoskodás erőforrásokról (6.1.) Alapelvünk, hogy csak arra vállalkozunk, amire megfelelő erőforrással rendelkezünk, vagy külső erőforrást tudunk bevonni. Ennek érdekében pontosan nyilvántartjuk a rendelkezésünkre álló erőforrásokat, gondoskodunk annak folyamatos fenntartásáról, és a céljainknak megfelelő fejlesztéséről. Az alvállalkozóinkat ennek az elvnek megfelelően választjuk ki.

10 Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 10/ Emberi erőforrások (6.2.) A nagyobb szervezet esetében az emberi erőforrás gazdálkodásra vonatkozó eljárást célszerű külön dokumentumban szabályozni, és a kézikönyvben erre hivatkozni. Le kell írni, a) milyen módon határozzák meg a termék minőségét befolyásoló munkát végző munkatársak számára szükséges felkészültséget a jelenlegi és a tervezett későbbi tevékenységekhez, b) hogyan gondoskodnak a szükséges felkészültség eléréséről (tervszerűség, oktatások, betanítások módja, felelősök, kik engedélyezik ennek költség és időigényét stb.), c) hogyan értékelik ki a megvalósított tevékenységek eredményességét, d) hogyan érik el, hogy a munkatársak megértsék tevékenységük szerepét és fontosságát, valamint azt, hogy miképpen járulnak hozzá a minőségcélok eléréséhez, Le kell írni, milyen feljegyzéseket kell megőrizni az oktatásokról, a képzésekről és a gyakorlatról (képzési terv, beszámoló a képzési terv megvalósításáról és annak eredményéről, a személyekre vonatkozó igazolások, bizonyítványok, stb.) 6.3. Infrastruktúra (6.3.) A társaság nyilvántartja a tárgyi eszközeit, gondoskodik ezek fenntartásáról, és a szervezet céljainak megfelelő fejlesztéséről. Gondoskodik arról, hogy a folyamatokhoz szükséges erőforrások időben rendelkezésre álljanak, ennek része a) a telephelyen az épületek, a munkahelyek és a hozzá tartozó feltételek, b) a munkagépek, a folyamatok eszközeit (mérőeszközök, hardvert és szoftvert) fenntartása (kezelése, tárolása, karbantartása) és fejlesztése valamint c) a folyamatokkal kapcsolatos szolgáltatások (pl. szállítást vagy kommunikációt) Munkakörnyezet (6.4.) Be kell mutatni, hogy a szervezet hogyan gondoskodik arról, hogy a munkakörnyezet alkalmas legyen a követelményeknek megfelelő termék előállítására a telephelyen (műhelyek, laboratóriumok, raktárak,) az építési területen.

11 Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 11/18 7. Az építési folyamat (Az ISO 9001-es szabvány 7. fejezete) Megjegyzés: Ebben a segédletben csak az építés-kivitelezés folyamatszabályozása szerepel, ha a társaság más tevékenységet is végez, pl. tervezést, termékgyártást vagy bármely más tevékenységet, és a MIR tanúsítását arra is kéri, akkor azoknak a tevékenységeknek a folyamatait is szabályozni kell. A teljes építési folyamat vázlata Események/folyamatok Idő 1. Ajánlatkérés átvétele 2. Ajánlat készítés 3. Ajánlatadás 4. Szerződés előkészítés 5. Vállalkozói szerződéskötés 6. Vállalkozás előkészítés 7. Munkaterület átvétele 8. Előkészítés 9. Felvonulás 10. Kivitelezési munkák kezdete 11. Technológiai folyamatok 12. Kivitelezési munkák befejezése 13. Munkák követése, értékelése 14. Létesítmény átadás-átvétele 7.1. A vevővel kapcsolatos folyamatok (7.2.) A termékre vonatkozó követelmények meghatározása (7.2.1.) A munkák elvállalása, az ajánlatadás, pályázat vagy szerződés megkötése előtt meg kell határozni a vevők és az alkalmazandó jogszabályok követelményeit. Azokat a követelményeket is, amelyeket a vevő nem jelöl meg, de szükségesek ahhoz, hogy az építmény a szándék szerinti rendeltetésre alkalmas legyen. A vevői elégedettség szempontjából lényeges követelmények: Az építmény/létesítmény tervezett funkciója, rendeltetése, az építtető tervei az építmény használatával kapcsolatban Műszaki tartalom, minőségi jellemzők Határidők Költségkeret Körülmények és feltételek, amelyekre az építés során tekintettel kell lenni, vagy amelyekhez alkalmazkodni kell. Környezetvédelmi, munkavédelmi stb. követelmények

12 Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 12/ A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása (7.2.2.) A minőségirányítási kézikönyvnek azt kell bemutatni, hogyan történik a követelmények meghatározása, és hogyan gondoskodik a társaság arról, hogy az ajánlat és a szerződés tartalma pontosan egyezzék a követelményekkel, illetve ha eltérés lenne, azokat a vevővel (pl. építtetővel) egyeztetik, és elfogadtatják az ajánlatadás illetve a szerződéskötés előtt. A társaságnak azt is át kell vizsgálnia, hogy képes teljesíteni a vállalt kötelezettségeit. Szabályozni kell, hogyan lehet a kötelezettségvállalást illetve a vevői követelményeket a későbbiekben módosítani, ha az szükségessé válik. A módosításkor is el kell végezni az átvizsgálást a fenti szempontok szerint. Meg kell határozni, hogy ezekről milyen feljegyzéseket kell készíteni és megőrizni Kapcsolattarás a vevővel (7.2.3.) A megrendelővel való kapcsolattartás célja az együttműködés a szerződésben meghatározottak maradéktalan megvalósításában és a tervekben nem meghatározott részletek egyeztetésében. A megrendelőnek joga van a kivitelezés folyamatának ellenőrzésére, a szerződéses kereteken belül változtatások kérésére, vagy igény pontosítására, illetve alternatív lehetőségek közül a választásra. A megbízó képviselője a kivitelezés teljes folyamatában figyelemmel kíséri a munkák menetét, ezen belül a műszaki tartalmat, minőséget, a határidőket és a költségeket. A rendszeres és folyamatos kapcsolat lehetővé teszi a kivitelezés során fellépő, előre nem tervezhető kérdések gyors, és a megrendelő igényeinek megfelelő megoldását, a megrendelő kifogásainak, észrevételeinek figyelembevételét a kivitelezés folyamatában. A kapcsolat a munkák átadása után is fennmarad a garanciális időn belül. A vevői elégedettség figyelésének módját a 8.1. fejezetrész ismerteti A kivitelezés tervezés (7.1.) Az organizációs tervezés és időbeli tervezés módja. Az organizációs tervek és ütemtervek készítéséért és jóváhagyásáért felelős személyek megnevezése. A módosítás módja. Minőségterv készítése (felelőse). A minőségterv minta a mellékletben vagy más hivatkozással megadva. (Kisebb munkáknál ez nem szükséges) 7.3. A kivitelezési munkák műszaki előkészítése (7.1. és ) Ebben a fejezetrészben azt kell meghatározni, hogy mik kivitelezési munkák előkészítésének lépései, a minőség szempontjából mit kell ezekkel kapcsolatban ellenőrizni, a végrehajtás és az ellenőrzés kinek a feladata. Lehetséges hivatkozni más fejezetekre dokumentumokra, pl. az alvállalkozók kiválasztása a 7.5. pontban van részletezve. A műszaki előkészítés feladatai: Munkaterület előkészítés, átvétel Tervek átvizsgálása és tervészrevételezés A munkák részekre bontása a tervdokumentáció alapján Alvállalkozók pályáztatási feltételeinek kidolgozása

13 Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 13/18 Alvállalkozók kiválasztása A kivitelezés folyamatában a következő munkarészek előkészítése (szakaszos tervszolgáltatás, beszerzés módosítások hatásainak figyelembevétele) 7.4. Beszerzés (7.4) A beszerzést célszerű külön eljárási utasításban szabályozni. Ennek részei: A beszerzés folyamatleírása, A termék és a beszállító kiválasztásának feltételei A termék átvételi ellenőrzése és az átvétel feltételei. A beszállítók kiválasztásakor elsődlegesen a felajánlott termék műszaki jellemzőit kell figyelembe venni az előírt követelmények alapján. Értékelni kell a korábbi szállítások tapasztalatait, a teljesítés határidejét és egyéb feltételeit. A beszállító minőségirányítási rendszerét abból a célból célszerű értékelni, hogy folyamatosan és megbízható módon képes-e eleget tenni a meghatározott követelményeknek. A termékek átvételének módját is szabályozni kell, meghatározva a teendőket arra az esetre, ha a termék nem megfelelő. Az építési termékek beszerzésére vonatkozó eljárásleírásnak (eljárási utasításnak) a termékre vonatkozó követelmények és átvételi ellenőrzések mellett a beszállítók kiválasztásának és a teljesítésük rendszeres kiértékelésének módját is meg kell adni Alvállalkozók alkalmazása (7.4.) Az alvállalkozók alkalmazására a szabvány nem határoz meg külön követelményeket. Értelemszerűen kell alkalmazni a 7.4. Beszerzés követelményeit. Az építéskivitelező vállaltok gyakran több alvállalkozóval együtt vállalkoznak, ezért az alvállalkozók bevonása, munkájuk irányítása a társaság alapfolyamataihoz tartozik, ezért ezt célszerű külön dokumentumban szabályozni. Az alvállalkozók kiválasztásának szempontjai: Felkészültség előírt követelmények alapján Erőforrások Korábbi együttműködések tapasztalatai Referenciák Minőségirányítási rendszer 7.6. A kivitelezési folyamat (7.5.) A kivitelezési folyamatot szabályozó dokumentumok: Kiviteli tervdokumentáció (tervek, műszaki leírások, költségvetések, anyagkimutatások), amely az építmény műszaki jellemzőit határozza meg. Technológiai utasítások, munkautasítások vonatkoznak a kivitelezési munkák végrehajtására. Ütemtervek organizációs tervek a munkák időbeli és térbeli folyamatát szabályozzák, megadják a részfolyamatok sorrendjét és egymás közötti kapcsolatait. Gépütemterv a munkagépek rendelkezésre állását hangolják össze a kivitelezési ütemtervvel

14 Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 14/18 Ellenőrzési terv az ütemtervekhez kapcsolódva határozza meg a kivitelezési folyamatot kísérő belső műszaki ellenőrzéséket. Az ellenőrzési terv azokat az ellenőrzéséket is tartalmazza, amelyek elvégzése feltétele a munkák folytatásának (eltakarásra kerülő szerkezetek, belső munkaátadás-átvétel két munkaszakasz között). A konkrét kivitelezési feladatok szervezése irányítása és ellenőrzése az a Minőségtervben megadott specifikációk szerint, alapvetően a kiviteli technológiák által meghatározott módon történik. A kivitelezés-technológia meghatározásakor új technológiai utasítás készítésekor szükséges lehet a szabvány az előállítás és szolgáltatásnyújtás érvényesítése követelményeinek figyelembevétele. Részfolyamatokhoz általában más-más technológia tartozik, ezeknek a technológiáknak a szabályozását a technológiai utasítások adják meg. A technológiai utasítást az adott munkára specifikálni kell. A projekt minőségterv, amely összehangolja a teljes folyamatodon belüli részfolyamatokat, több vállalkozóval végzett munkák esetén szükséges. Az ellenőrzések az előkészítéstől illetve a munkaterület átvételétől az átadásig azt a célt szolgálják, hogy a kivitelezés teljes folyamatában igazolható lehessen, hogy az elvégzett munka az előirt követelményeknek megfelelő, és ez által az építmény és annak szerkezetei megfelelnek a szerződésben meghatározott követelményeknek. A nem megfelelő eredmény esetén követendő eljárást a 8.2. pont írja le. A kivitelezési folyamatszabályozást terjedelme miatt - célszerű külön dokumentumban (pl. eljárási utasításban vagy folyamatleírásban) megadni, és a minőségirányítási kézikönyvben erre hivatkozni. A szabályozás része a felelősségek hatáskörök (kompetenciák) meghatározása a projekten belül, és a személyek közötti kapcsolatok, a kommunikáció módja a projekt résztvevői között. A szabályozásnak a projekt eseményeit és azok eredményeit rögzítő feljegyzésekre is ki kell terjedni. A szabályozás további részei: az azonosítás és nyomonkövetés, a vevő tulajdona, és a termék állagának megőrzése a szabvány , és szakaszai szerint Átadás-átvételi eljárások (7.5.1.) Az átadás átvételi eljárásra akkor kerülhet sor, ha a munkát a tervben előírtak szerinti műszaki tartalommal és mennyisében elvégezték, és ellenőrzésekkel igazolták annak megfelelőségét. Szabályozni kell, az átadás-átvételi eljárás lefolytatásának módját, az eljárásban résztvevők feladatát és felelősségét, valamint az eljárás dokumentálásának módját. Ha ezt a szervezet egy másik dokumentumban előírta, elég arra hivatkozni A megfigyelő- és mérőeszközök kezelése (7.6.) A termék megfelelőségének igazolásához használt megfigyelő-, mérő- és vizsgálóeszközök rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával, kalibrálásával vagy hitelesítésével kell gondoskodni arról, hogy azok mérőképessége a megkövetelt mérési pontossággal összhangban legyen, ismert legyen a mérési bizonytalanság, és a mérőeszközök mindig a követelménynek megfelelő állapotban álljanak rendelkezésre az ellenőrzések és vizsgálatok elvégzéséhez. A mérőeszközök jellemző műszaki adatait és állapotát dokumentálni kell, amely a megrendelő képviselőjének betekintésre rendelkezésére áll, ha igényli annak igazolására, hogy az eszközök

15 Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 15/18 funkcionálisan megfelelőek. A hitelesített vagy kalibrált állapotot a mérőeszközön is fel kell tüntetni. Ha egy mérőeszközről kiderül, hogy úgy használták, hogy nem volt hitelesítetett vagy kalibrált állapotban, akkor azokat a munkákat, amelyeket érint, utólag ellenőrizni kellés az ellenőrzés eredményétől függ, hogy szükséges-e további intézkedés. Azok a szervezetek, amelyek saját laboratóriumot működtetnek, az MSZ EN ISO/IEC 17025/2005 szabvány előírásait kell értelemszerűen alkalmazni. Abban az esetben, ha a laboratóriumot akkreditáltatni kívánják, ennek a szabványnak az alkalmazása kötelező. 8. Mérés, elemzés és fejlesztés (Az ISO 9001-es szabvány 8. fejezete) A minőségirányítási rendszer egyik alapelve a folyamatos fejlesztés, és a tényeken alapuló döntések. A fejlesztésekre vonatkozó döntésekhez szükséges tényeket figyelemmel kísérés, mérés és elemzés útján kell beszerezni. A szervezetnek ezért meg kell terveznie be kell vezetnie azokat a folyamatokat, amelyen keresztül bizonyítani tudja a termék megfelelőségét gondoskodni tud a MIR megfelelőségérők folyamatosan fejleszteni tudja a MIR eredményességét Az építési folyamat és a termék figyelemmel kísérése (8.1., ) Az építési folyamat termékek figyelemmel kísérése a felelős műszaki vezető feladata. Ez a kivitelezési folyamat előkészítésekor, a kiviteli ütemtervvel összehangolt ellenőrzési tervek alapján végzett ellenőrzéseket is magában foglalja. Az építési folyamatot a megrendelő (építtető) műszaki ellenőre is figyelemmel kíséri, amelyről az Építési naplóban bejegyzések készülnek. A felelős műszaki vezető és műszaki ellenőr közvetlen kapcsolata lehetővé teszi az ellenőrzések eredményétől függő esetleges beavatkozások előzetes egyeztetését. ( Lásd a kézikönyv szakaszát) 8.2. A nem megfelelő termék kezelése (8.3.) A nem megfelelő termék kezelésének általános eljárása: a nem megfelelő termék azonosítása; a termék elkülönítése mindaddig, ameddig a nem-megfelelőséget meg nem szüntetik; nem megfelelőség feljegyzése (dokumentálás); az eltérés illetve a hiba jellegétől függő döntés a szükséges intézkedésről; az érintettek értesítése; az intézkedésre vonatkozó döntés végrehajtása; újbóli ellenőrzés, és ha kell további intézkedés mindaddig, amíg az elrendelt intézkedésnek megfelelő eredmény előáll; a nem megfelelő termékre és az intézkedésekre vonatkozó feljegyzések gyűjtése és megőrzése;

16 Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 16/18 A nem megfelelő termék kezelésére dokumentált eljárást kell kidolgozni, a technológiától függő eljárást részletesen a technológiai utasítások szabályozzák. A minőségirányítási kézikönyvben ezekre hivatkozni kell A vevő megelégedettsége (8.2.1.) A vevő kifejezés helyett lehet, megrendelő, építtető vagy más kifejezést használni arra, akinek a számára az építési munka eredményét (szerkezetet, épületet, építményt) készítik. A minőségirányítási rendszer működének egyik mértéke a vevők megelégedettsége, ezért a társaságnak ki kell alakítania módszereket arra, hogy a vevők véleményét megismerjék, és az erre vonatkozó információkat gyűjtsék. Lehetséges módszerek: Az építtetővel való közvetlen, rendszeres kapcsolat (egyeztetések, ezekről készült feljegyzések) Vevői elégedettséget mérő kérdőív vagy interjú (az építtet és az építmény használónak véleménye) Az építmény átadása utáni találkozások a vevővel (pl. garanciális bejárás) 8.4. A MIR eredményességének figyelemmel kísérése (8.1., ) A folyamatok akkor megfelelőek, ha hatásosan segítik a minőségpolitikában megfogalmazott célok és a szervezeti, illetve projekt szinten kitűzött minőségcélok megvalósítását. A folyamatok leírása akkor megfelelő, ha fogalmazása könnyen érthető, egyértelmű, csak a szükséges és elégséges mértékben szabályoz, nem tartalmaz fölösleges korlátokat és teljesen megegyezik az alkalmazott eljárásokkal. A minőségirányítási rendszer folyamatainak figyelemmel kísérése a fenti szempontok szerint a vezetőség feladata. Ez alapvetően a belső auditok, vezetőségi átvizsgálás útján valósul meg, de emellett a vezetőségnek figyelni kell minden olyan jelzésre és információra, akár a munkatársak, akár a partnerek oldaláról jelentkezik, amelyek a rendszer működési zavaraira utalnak. A minőségirányítási rendszer folyamatait a belső és a környezeti változások hatása szempontjából is figyelemmel kell kísérni, és szükség szerint korrigálni, módosítani kell Belső audit (8.2.2.) Évente egy alkalommal, a teljes szervezetre és az ISO 9001 szabvány minden követelmény pontjára kiterjedően belső auditot kell végezni annak megállapítására, hogy a minőségirányítási rendszer folyamatai a tervezett és dokumentált eljárásoknak megfelelően, a szabvány követelményeit kielégítően, a kitűzött céloknak megfelelően működik, továbbá, hogy a MIR bevezetése és fenntartása eredményes-e. Az auditok tervezését, előkészítését, végrehajtását és az auditok megállapításaitól függő további tevékenységeket dokumentált eljárásban kell szabályozni. Abban az estben, ha ezt az eljárást külön dokumentum tartalmazza, a kézikönyvben arra hivatkozni kell. Az audit során használt feljegyzések: Auditterv Auditjelentések

17 Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 17/18 Eltérésjelentések Az eltérések megszüntetésére tett intézkedések, és azok ellenőrzése Összefoglaló értékelés, javaslatok, Az auditorok személyére vonatkozó feljegyzések (függetlenség, felkészültség, alkalmasság, gyakorlat) 8.6. Az adatok elemzése (8.4.) Az építőipari tevékenység sajátosságainak megfelelően kell megválasztani, hogy milyen adatok gyűjtése szükséges a minőségirányítási rendszer eredményességének fejlesztéséhez, figyelemmel arra, hogy a munkáink mindig egyedi, egyszeri épületek kivitelezéséhez kapcsolódnak. A kivitelezési folyamatot jellemző adatok forrása: az ellenőrzések dokumentumai építési naplók, átadási-átvételi jegyzőkönyvek, kooperációs megbeszélések jegyzőkönyvei, minden véleményeltérést vagy reklamációt rögzítő dokumentum. gazdasági számítások eredménye a beruházó vagy fővállalkozó feljegyzései, levelei, naplóbejegyzései, jegyzőkönyvei. minden más információ, amely a használótól, üzemeltetőtől származik, beleértve a szóbeli és elismerő észrevételeket is. a dolgozóktól érkező vélemények és javaslatok. Példák a értékelés lehetséges módszereire: egyes hibák előfordulásának gyakorisági kimutatása, ok-okozati összefüggések keresése, és az észlelt hibák, eltérések, okok és veszteség vagy kármérték szerinti csoportosítása, hibaköltség, veszteségek kimutatások alvállalkozókra, beszállított termékre, más érdekelt felekre, stb. vonatkozóan, hatékonysági mutatók. A társaság a minőséget érintő egyéb információkat az előző pontokban felsorolt feljegyzéséken keresztül szerzi be, és a feldolgozás módszerét az adathalmaz növekedésének megfelelően választja meg annak érdekében, hogy az a vezetői intézkedéseken keresztül visszacsatolva a rendszer működésének fejlesztésében hatékonyan legyenek felhasználhatók Fejlesztés (8.5., 8.1.) A feldolgozott adatok felhasználásával a minőségügyi rendszer működését vezetőségi átvizsgálások alkalmával értékeljük azzal a céllal, hogy feltárjuk a rendszer gyenge pontjait, vagy fejlesztendő területeit. A fejlesztés lehetőségeit akkor is vizsgáljuk, ha a rendszer működésében valamilyen zavart érzékelünk. Célunk vevőink elégedettségének növelése, a hibákból nem megfelelő termékekből adódó veszteségek folyamatos csökkentése, továbbá a ráfordítás és a hozzáadott érték arányának javítása minden tevékenységi szinten.

18 Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 18/ Helyesbítő tevékenység (8.5.2.) A szervezetnek tevékenységeket kell végeznie a nemmegfelelőségek okának kiküszöbölésére, hogy megelőzze ezek megismétlődését. Dokumentált eljárást kell készíteni, amely tartalmazz az alábbiakat: A nemmegfelelőségek átvizsgálása (beleértve z építtető, a műszaki ellenőr, és más érdekelt felek által feltárt hibákat, hiányosságokat, és ezek okainak meghatározása. Az okok kiküszöbölésére irányuló intézkedések meghatározása, amelyekkel megakadályozható a nemmegfelelőségek megismétlődése, és annak kiértékelése, hogy a tervezett intézkedés eredménye arányos lesz az intézkedéssel. A szükséges tevékenység bevezetése Az elvégzett helyesbítő tevékenység eredményeinek feljegyzése és átvizsgálása. A helyesbítő tevékenység általában a MIR eljárásainak, folyamatainak módosítását jelenti Megelőző tevékenység (8.5.3.) A szervezetnek meg kell határozni azt a tevékenységet, amellyel kiküszöbölheti a lehetséges nemmegfelelőségek okait, hogy megelőzze ezek bekövetkezését. A megelőző tevékenységnek arányban kell állnia a lehetséges problémák hatásaival. Dokumentált eljárást kell készíteni, amely tartalmazz az alábbiakat: A lehetséges nemmegfelelőségek és ezek okainak megállapítása. Az okok kiküszöbölésére irányuló intézkedések meghatározása, amelyekkel megakadályozható a nemmegfelelőségek bekövetkezése, és annak kiértékelése. A szükséges tevékenység bevezetése Az elvégzett megelőző tevékenység eredményeinek feljegyzése és átvizsgálása. A megelőző tevékenység általában a MIR eljárásainak, folyamatainak módosítását jelenti. 9. A MIR érvényes dokumentumainak jegyzéke 10. Módosítások jegyzéke (érvényes oldalak jegyzéke)

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

Minőségirányítási kézikönyv

Minőségirányítási kézikönyv Bevezetés 0 0.1 Az ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Kft. bemutatása Az ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Kft. - a biztonság szolgálatában Szakszerű vagyonvédelem A bűnmegelőzésnek rengeteg speciális területe van,

Részletesebben

MemoLuX Kft. MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV. Jelen példány sorszáma: 0. Verzió: Lapszám: Fájlnév: 4/0 1/30 MMKv4.doc

MemoLuX Kft. MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV. Jelen példány sorszáma: 0. Verzió: Lapszám: Fájlnév: 4/0 1/30 MMKv4.doc 1/30 Jelen példány sorszáma: 0 MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MemoLuX Kft. A minıségügyi kézikönyv sem egészben, sem részben nem másolható az Ügyvezetı Igazgató engedélye nélkül. 2/30 Elosztási lista példány 1

Részletesebben

M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I SZABÁLYZAT. I n t e g r á l t K ö r n y e z e t - é s M i n ő s é g i r á n y í t á s i R e n d s z e r

M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I SZABÁLYZAT. I n t e g r á l t K ö r n y e z e t - é s M i n ő s é g i r á n y í t á s i R e n d s z e r M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I SZABÁLYZAT I n t e g r á l t K ö r n y e z e t - é s M i n ő s é g i r á n y í t á s i R e n d s z e r 1. Az integrált minőségirányítási rendszer céljai (1) A Szolnoki

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

a Létesítmény-fenntartási Szabályzat elfogadásáról

a Létesítmény-fenntartási Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 108/2015. (IX. 24.) számú határozata a Létesítmény-fenntartási Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és a 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Az ellenőrzés módszertana

Az ellenőrzés módszertana Az ellenőrzés módszertana Az ellenőrzés elemei a tényhelyzet megállapítása, a tényhelyzet viszonyítása a követelményhez (összehasonlítás) és az összehasonlítás eredményének értékelése. Az ellenőrzés fogalma

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Eötvös Loránd Tudományegyetem EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Eötvös Loránd Tudományegyetem EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Készítette: Az ELTE EKSZ K21 Minőségfejlesztési projekt Minőségkoordinálási munkacsoportja felelős: Kálóczi Katalin

Részletesebben

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Nyilvános változat 2015.09.21 Készítette: HVESZ Kft ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI JELENTÉS SZEKSZÁRD NYILVÁNOS

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV DATASTEP Kft. 1151 Budapest, Horváth Mihály u.2. Cégjegyzékszám: 01-09-887601 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A

Részletesebben

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet Online - 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet - a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra 1. és oldal az azokhoz tart 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

Belsőellenőrzési kézikönyv

Belsőellenőrzési kézikönyv MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Belsőellenőrzési kézikönyv Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 1 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

Leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak felújítása, hídrekonstrukciós munkák elvégzése

Leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak felújítása, hídrekonstrukciós munkák elvégzése Leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak felújítása, Budapest, Soroksári út Csepel-Szabadkikötő vontatóvágány 15+96 hm szelvényében létesítendő új vasúti Duna-ági híd kiviteli terveihez kapcsolódó kiegészítő

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE Budapest 2012 2 Írta: Harmat Anna Somogyi Gyula Lektorálta

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése;

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése; C 279 E/194 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.19. III. MELLÉKLET A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogsértések jegyzéke: 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének

Részletesebben

Kötelező önkormányzati feladatok. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján

Kötelező önkormányzati feladatok. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján Kötelező önkormányzati feladatok 1. sz. melléklet A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján Kötelező feladatok: A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Munkavédelmi Szabályzat BUDAPEST, 2001. szeptember TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. fejezet Munkavédelmi ügyrend 5. 1/1. A munkavédelmi szervezet vezetőjének és tagjainak joga és feladatköre

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10.

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. Tartalomjegyzék: 1. Preambulum... 3 1.1. Bevezetés - Bemutatkozás... 3 2. A minőségirányítási

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1. számú melléklet a 30515-3/36/2015. sz. intézkedéshez A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

322/2015. (X.30.) KORM. RENDELETE

322/2015. (X.30.) KORM. RENDELETE 322/2015. (X.30.) KORM. RENDELETE AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK, VALAMINT AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERVEZŐI ÉS MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK KÖZBESZERZÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL BEREKMÉRI ÁGNES KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános körülményei (MSZ EN ISO/IEC 17025:2001) Tartalomjegyzék (1)

Vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános körülményei (MSZ EN ISO/IEC 17025:2001) Tartalomjegyzék (1) Vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános körülményei (MSZ EN ISO/IEC 17025:2001) Tartalomjegyzék (1) 1.Bevezetés 2.Alkalmazási terület 3. Fogalom meghatározások 4. Irányítási követelmények

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette:... Dátum: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Jóváhagyta:... Dátum: Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár, főigazgató 2014.05.06.

Részletesebben

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

2015/25. SZÁM TARTALOM. 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről...

2015/25. SZÁM TARTALOM. 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről... 2015/25. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 29/2015. (VI. 29. MÁV-START

Részletesebben

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben

SZEGHALOM ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS TERVEZÉSI FOLYAMATOK KÉZIRAT

SZEGHALOM ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS TERVEZÉSI FOLYAMATOK KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Az intézmény OM azonosítója: 034244 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: A dokumentum

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

A Pápai Református Teológiai Akadémia minőségbiztosítási rendszere

A Pápai Református Teológiai Akadémia minőségbiztosítási rendszere A Pápai Református Teológiai Akadémia minőségbiztosítási rendszere Annak érdekében, hogy az Akadémián a képzés, a kutatás-fejlesztés, az alap és kiegészítő tevékenységek ellátása magas színvonalon történjék,

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. módosított változat Készült: 2009-05-25. Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 2/60 Az eljárás célja Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)célja, hogy

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma:

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma: AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: Címzett: Tárgy: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Tervezet A BIZOTTSÁG

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Játékshop.eu Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A White Crystal KFT. (Székhely: 2600 Vác Zrínyi u 39., Telephely - üzlet cím: 1064 Bp. Rózsa u 59/a, 2600 Vác Kodály Z. u 2., Panaszkezelés cím: 2600 Vác

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Szekeres Bernadett * A MAGYAR ÉS A NÉMET KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA MINİSÉG-ELLENİRZÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

Szekeres Bernadett * A MAGYAR ÉS A NÉMET KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA MINİSÉG-ELLENİRZÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE Szekeres Bernadett * A MAGYAR ÉS A NÉMET KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA MINİSÉG-ELLENİRZÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE BEVEZETÉS A könyvvizsgálati munka minıségbiztosításának folyamatos fejlıdését napjainkban

Részletesebben

Útmutató a tagállamok számára Irányítási ellenőrzések

Útmutató a tagállamok számára Irányítási ellenőrzések EGESIF_14-0012_02 final 2015.9.17. EURÓPAI BIZOTTSÁG Európai strukturális és beruházási alapok Útmutató a tagállamok számára Irányítási ellenőrzések (2014 2020-as programozási időszak) FELELŐSSÉGKIZÁRÓ

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202 2015. 2 Tartalomjegyzék I. RÉSZ... 4 A BELSŐ KONTROLLRENDSZER... 4 1. A belső kontrollrendszer fogalma... 4 II. RÉSZ... 5 KONTROLLKÖRNYEZET...

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Webfotel.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Webfotel.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU02-2013 jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1. Billzone.eu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verziószám:..1.5 Hatályba lépés dátuma: 2014.10.31. Változáskezelés Verziószám Dátum Változás leírása 1.0 2010. március 4. Első verzió kiadása 1.1 2012. február

Részletesebben

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. A DAKÖV Kft. víziközművekkel kapcsolatos felújítási és beruházási tevékenységének SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. január 01-től Jóváhagyta: Jasper Lóránt ügyvezető Ritecz György

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel,

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 2015. KIDOLGOZTA: A MINŐSÉG IRÁNYÍTÁSI TANÁCS JÓVÁHAGYTA: DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT IGAZGATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1.BEVEZETÉS... 5 1.1 MINŐSÉGPOLITIKA... 5 1.2

Részletesebben

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14.

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 12690 /2014. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Miskolc, 2013 1.1.32. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 64/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban,. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

Részletesebben

Heves Megyei Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Heves Megyei Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Heves Megyei Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata A dokumentum száma: AVSZ - 1 - SZ A 2. kiadású tartalomjegyzéke szerinti változatot: Készítette: Ellenőrizte: Hatályba helyezte: Dr. Fülöp

Részletesebben

Kalauz a Pályázati Űrlap Kitöltéséhez. Erasmus+ Program Mobilitási projektek (KA1) Közoktatási munkatársak mobilitása. 2014. évi pályázati forduló

Kalauz a Pályázati Űrlap Kitöltéséhez. Erasmus+ Program Mobilitási projektek (KA1) Közoktatási munkatársak mobilitása. 2014. évi pályázati forduló Kalauz a Pályázati Űrlap Kitöltéséhez Erasmus+ Program Mobilitási projektek (KA1) Közoktatási munkatársak mobilitása 2014. évi pályázati forduló TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ GYAKORLATI

Részletesebben

Ellenőrzési rendszerek szabályzata

Ellenőrzési rendszerek szabályzata Ellenőrzési rendszerek szabályzata 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/23. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás kancellár Szenátus nevében: a rektor Név Ficzere Péter Szentgyörgyvölgyi Helgertné

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői, a 3/2013., a 10/2014.,

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Svájci Magyar Együttműködési Program. Hatályos: 2010.

VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Svájci Magyar Együttműködési Program. Hatályos: 2010. VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Svájci Magyar Együttműködési Program Hatályos: 2010. TARTALOM Általános és adminisztratív rendelkezések 1 Értelmező rendelkezések 2 Alapelvek 3

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás. A GYSEV Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról A SZABÁLYZAT CÉLJA

10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás. A GYSEV Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról A SZABÁLYZAT CÉLJA 10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás A GYSEV Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról I. A SZABÁLYZAT CÉLJA 1 A GYSEV Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának (a továbbiakban: szabályzat)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 Debrecen-Pallag 2016 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje A 1.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács gondoskodott arról, hogy a részvényesek

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Toszkanvaza.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(39) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 47-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné Stadler

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT (( SOPRON 2011 Jelen szabályzat célja a NymE (a továbbiakban: Egyetem) kutatás-fejlesztési és pályázati tevékenységének elősegítése, támogatása, hatékonyságának

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

Cor@Net Távközlési Zrt.

Cor@Net Távközlési Zrt. Cor@Net Távközlési Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat A szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, időtartama A személyes adatok kezelésének jogi háttere

Részletesebben