MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. módosított változat Készült:

2 Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 2/60 Az eljárás célja Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)célja, hogy meghatározza azokat az általános követelményeket, amelyeket a MORGAN HUNGARY KFT ( továbbiakban : Kft ) munkavállalóinak a szervezett munkavégzés során be kell tartani, hogy megelőzhető legyen az esetleges munkabaleset bekövetkezése és a munkavégzésből adódó kockázati tényezőket a legkisebb szinten lehessen tartani. Az eljárás hatálya Jelen eljárásban foglaltakat a Kft. Budapest, X, kerület, Gyömrői u. 118, valamint a Szigetszentmiklós, Csepeli u. 15. szám alatti telephelyen végzett szervezett munkavégzés során kell alkalmazni. Jelen előírásban foglaltak kiterjednek a Kft munkavállalóira, valamint a fenti telephelyeken bármilyen jogcímen tartózkodó személyekre is, függetlenül azok munkáltatójától és a telephelyen tartózkodó személyek beosztásától. Jelen eljárás a kiadás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. Budapest, május 25. Sill Tibor Ügyvezető igazgató Készítette: Horváth József Kőszeghy Csaba Ellenőrizte: dr. Recse Andrea (fogl. eü. orvos) Ellenőrizte: Munkavédelmi képviselő

3 Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 3/60 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...3 I. MUNKAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK...4 II. AZ EGÉSZSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI...8 III. AZ EGÉSZSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS TÁRGYI FELTÉTELEI...9 IV. A Kft MUNKAHELYEIRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK...11 V. GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Használatra vonatkozó általános előírások Emelőgépekre vonatkozó előírások Nyomástartó edényekre vonatkozó előírások VI. VESZÉLYES ANYAGOK MUNKAVÉDELMI ISMERETEI...17 Veszélyes anyagok tárolása, szállítása A nemzetközileg alkalmazott veszély jelzések VII. ORVOSI VIZSGÁLATOK RENDJE...20 III. MUNKAVÉDELMI OKTATÁS IX. MUNKAHELYI BALESETEK BEJELENTÉSE ÉS KIVIZSGÁLÁSA...24 X. KOCKÁZATÉRTÉKELÉS...26 XI. EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK...27 XII. MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK...42 XIII. KÉPERNYŐS MUNKAHELYEK...43 MELLÉKLETEK...44 VESZÉLYES GÉPEK, BERENDEZÉSEK MEGNEVEZÉSE...45 MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYV...46 MÓDOSÍTÓ MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYV R ÉS S MONDATOK, PIKTOGRAMOK ÜZEMBEHELYEZÉSI JEGYZŐKÖNYV KÉZI VILLAMOSGÉPEK FELÜLVIZSGÁLATA..59

4 Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 4/60 I. MUNKAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK A Kft munkavédelemmel összefüggő feladatai: A Kft vezetője Gondoskodik arról, hogy a vezetése alatt álló vállalkozás területén a munkavállalók betartsák, és másokkal betartassák az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírásokat és szabályokat. Elkészítteti a vállalkozásra érvényes szabályozást. Munkavédelmi, környezetvédelmi megbízott Havonta legalább egy alkalommal (rendkívüli esemény esetén, 24 órán belül) a Megbízó az illetékes vezető előzetes értesítésével és részvételével tűz- és munkavédelmi, környezetvédelmi bejárást tart, észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíti és az azonnali intézkedést igénylő esetben haladéktalanul, egyébként a szemlét követő hat napon belül átadja a Megbízó Munkavédelemért felelős megbízottjának. Elkészíti, és napra készen tartja a környezetvédelmi, tűz- és munkavédelmi alapdokumentumokat (munkavédelmi szabályzat, tűzvédelmi szabályzat, egyéni védőeszközök juttatásáról szóló dokumentumok, veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó dokumentumok) figyelembe véve a hatályos végrehajtási rendeleteket. Új belépőknek megtartja és dokumentálja a környezetvédelmi, tűz és munkavédelmi oktatásokat, valamint végrehatja az éves környezetvédelmi, tűz- és munkavédelmi oktatásokat a fizikai és adminisztratív állománynak egyaránt. Az oktatás tematikáját és anyagát a Megbízó munkavédelemért felelős megbízottjával egyeztetve kidolgozza, és számára írásban átadja. Folyamatosan figyelemmel kíséri a vonatkozó környezetvédelmi, tűz- és munkavédelmi jogszabályokat, az azok alapján szükséges intézkedéseket a Megbízó munkabiztonságért felelős megbízottjával együtt megteszi. Rendszeresen ellenőrzi a környezetvédelemre, tűzvédelemre és munkabiztonságra vonatkozó jogszabályokban és a Munkavédelmi szabályzatban foglaltak végrehajtását mindegyik telephelyen. Környezetvédelmi, tűz- és munkavédelmi hatósági ellenőrzések során szakmai tevékenysége körében teljes körűen képviseli a Megbízót. Koordinálja a környezetvédelmi, tűz- és munkavédelmi szakértői tevékenységhez kötött dokumentációk elkészítését. Elkészíti az egyéni védőeszközök juttatásának listáját, és azt szabályozó dokumentumot, munkakörönként meghatározza a szükséges védőeszközöket. Szükség esetén elvégzi a munkahelyek, munkaeszközök, illetve egyéni védőeszközök soron kívüli biztonsági felülvizsgálatát. Jegyzőkönyvezi, kivizsgálja és bejelenti a bekövetkezett munka és üzemi baleseteket, foglalkozási megbetegedéseket, rendkívüli eseményeket, megteszi a szükséges intézkedéseket, ezekről a Megbízó munkavédelemért felelős vezetőnek írásban jelentést készít a szükséges intézkedésekről.

5 Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 5/60 Elkészíti a veszélyes anyagok kezeléséhez szükséges dokumentációkat, végrehajtja a szükséges bejelentéseket és ellenőrzi a veszélyes anyagok kezelésének rendjét. Megszervezi a veszélyes hulladékok, szelektíven gyűjtött egyéb hulladékok gyűjtését, ártalmatlanítását és elkészíti a kapcsolódó dokumentumokat, bevallásokat. Aktualizálja a környezetvédelmi, tűz- és munkavédelmi szabályzatokat (hulladékkezelési, veszélyes anyag kezelési, stb.) Új pontforrások, veszélyes anyagok használatba vétele előtt biztosítja a szükséges bejelentéseket, az erre vonatkozó dokumentumok módosítását és javaslatokat tesz a bevezetésükre, alkalmazásukra illetően. Elkészíti az éves hulladék és levegő-tisztaságvédelmi bevallásokat, valamint koordinálja az anyagmérleg elkészítését. Koordinálja és ellenőrzi a környezetvédelmi engedélyben, valamint a hulladékgazdálkodási tervben meghatározott feladatokat. Észrevételezi a gazdálkodó szervnél üzemeltetett gépek, berendezések folyamatos munkabiztonsági ellenőrzését és gondoskodik a rendszeres felülvizsgálatok végrehajtási határidejének betartásáról (nyomástartó edények, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatok, veszélyes gépek technológiák felülvizsgálatai). Ellenőrzi, és folyamatosan felügyeli a kockázatértékelésben felvetett hiányosságok kiküszöbölésére vonatkozó feladatok határidőre történő elvégzését, javaslatokat tesz a szükséges intézkedéseket illetően. Évente felülvizsgálja a kockázatértékelést, és írásban tájékoztatja a Megbízót a felvetett hiányosságokról és a javasolt intézkedésekről. Megszervezi és dokumentálja a gyakorlati tűzvédelmi oktatásokat. Gondoskodik a létesítményekben levő tűzvédelmi berendezések, tűzoltó eszközök és tűzjelző készülékek használhatóságáról. Elvégezteti kötelező karbantartó ellenőrzésüket és vezeti a tűzoltó eszközökről a megfelelő dokumentációt. Folyamatosan felügyeli a környezetvédelmi helyzet változását és szükség esetén gondoskodik a megfelelő intézkedés megtételéről. Termelésirányító Gondoskodik a munkavédelmi szabályzatban foglaltak betartásáról és betarttatásáról. Intézkedési területén felelős az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséről. Gondoskodik a gépek, berendezések megfelelő dokumentációjának elkészíttetéséről és megőrzéséről. Határidőben elvégezteti a különböző felülvizsgálatokat. Az új belépő munkavállalókat legkésőbb a belépés napján a napi tevékenység megkezdése előtt munkavédelmi oktatásban részesíti és évenként legalább 1 alkalommal időszakos munkavédelmi oktatást tart a munkavállalók részére. Munkavédelmi oktatáshoz szakember igénybe vételét is kérheti. Gondoskodik arról, hogy hiányosság észlelése esetén a hiányosság mielőbb kiküszöbölésre kerüljön. Rendszeresen ellenőrzi a használt gépek, berendezések állapotát. Veszélyes anyag felhasználása esetén figyelmet fordít az anyag beszerzésekor a biztonsági adatlap beszerzéséről és megőrzéséről, valamint a veszélyes anyag tárolásáról. Gondoskodik arról, hogy beosztottjai a szükséges biztonságtechnikai oktatáson megjelenjenek.

6 Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 6/60 Gondoskodik arról, hogy a munkavállalók a részükre biztosított egyéni védőeszközöket munkavégzés során használják. Az egyéni védőeszköz meghibásodása során intézkedik azok cseréjéről. Munkabaleset bekövetkezése estén intézkedik a baleset kivizsgálásáról és a jegyzőkönyv felvételéről, valamint azok a szabályzatban meghatározott helyre történő kiküldéséről. Munkavédelmi szakember bevonásával elvégezteti a kockázatértékelési tevékenységet és az abban megfogalmazott hiányosságok kiküszöböléséről gondoskodik. Műszakvezetők Munkavégzésük során a beosztottaiktól megkövetelik, hogy munkavégzés során tartsák be az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírásokat. Megköveteli, hogy a munkavállalók munkaidő alatt használják a részükre biztosított egyéni védőeszközöket. Rendszeresen ellenőrzik a használt gépek, berendezések állapotát és rendellenesség észlelése esetén megteszik a szükséges intézkedést. Baleset bekövetkezése esetén azonnal gondoskodnak a sérült személy ellátásáról és a baleset bekövetkezéséről soron kívül értesítik felettesüket. Gondoskodnak arról, hogy a beosztott munkavállalóik vegyenek részt munkavédelmi oktatáson. Egyéb területi vezetők (logisztika, karbantartás, minőségügy) Munkavégzésük során rendszeresen ellenőrzik a területükre érvényes munkavédelemre vonatkozó előírások betartását és betartatását. Gondoskodnak arról, hogy a használatban lévő gépek, berendezések a megfelelő dokumentációval rendelkezzenek. Gondoskodnak arról, hogy beosztottaik részt vegyenek a szervezett munkavédelmi oktatáson. Felügyelik a külső vállalkozók munkavégzését, illetve a helyi munkavédelmi előírások betartását. Baleset bekövetkezése esetén gondoskodnak a sérült mielőbbi orvosi ellátásáról és a munkavédelmi szakember mielőbbi értesítéséről. Rendellenesség észlelése esetén megteszik a szükséges intézkedést. Munkavédelmi képviselők Képviseli a rövid és hosszú távú célok, programok megfogalmazása és végrehajtása során a munkavállalók érdekeit, valamint a munkavállalók munkavédelmi és biztonságtechnikai jogait. Részt vesz a munkabalesetek kivizsgálásában, a munkavédelmi ellenőrzéseken és az alkoholszondáztatásokon. Érvényesíti a Mtv. Munkavédelmi képviselő jogai, végrehajtja az abban meghatározott feladatokat. Az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében érvényesíti a munkavállalók jogait. Rendszeresen tájékoztatja a Kft. vezetőségét a munkavállalókkal kapcsolatos munkavédelmi kérdéseket illetően.

7 Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 7/60 Beosztott munkavállalók Betartják, kollégájukkal és a vendégekkel betarttatják a jelen szabályzatban foglaltakat. A napi tevékenység megkezdése előtt szemrevételezéssel ellenőrzik a munkavégzéshez használt gépeket, berendezéseket, kéziszerszámokat. Rendellenesség észlelése estén ezt jelzik felettesüknek. Részt vesznek a szervezett munkavédelmi oktatáson, aláírásukkal hitelesítik az oktatás tényét. Külön felszólítás nélkül használják az egyéni védőfelszereléseket. Az egyéni védőfelszerelés meghibásodását jelzik a felettes vezetőjüknek. Sérülés vagy baleset bekövetkezése esetén ellátják a sérültet és gondoskodnak annak minél gyorsabb orvosi ellátásáról. A bekövetkezett sérülést jelentik a sérült felettes vezetőjének. Munkavégzésük során betartják az általuk használt gépek, berendezések kezelési, karbantartási utasításában foglaltakat.

8 Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 8/60 II. AZ EGÉSZSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI A Kft-nél csak a 18. életévét betöltött olyan személy alkalmazható, aki megfelelő szakmai képesítéssel, valamint gyakorlattal és a szakmai fogások alkalmazási készségével rendelkezik. A munkavállaló szakmai végzettségének megfelelősségéről a műhelydolgozók esetében az üzemvezető, az egyéb munkavállalók esetében a Kft vezetője dönt. A Kft nél csak olyan munkavállaló alkalmazható, aki belépéskor rendelkezik a számára előírt orvosi vizsgálattal és a vizsgálati lapja ALKALMAS minősítést tartalmaz, illetve alkalmazás után a számára előírt időszakos orvosi vizsgálaton megjelent és ott munkavégzésre alkalmasnak minősítették. 6 hétnél hosszabb betegállományt követően a munkavállaló csak ismételt orvosi vizsgálattal és ALKALMAS minősítésű vizsgálati lappal állhat munkába. Ennek felelőse az üzemvezető és/vagy telepvezető. A Kft - nél munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha : annak ellátására megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik, foglalkoztatása az egészségét, testi épségét károsan nem befolyásolja, munkavégzése során mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti. A munkavállaló csak azon a munkahelyen végezhet munkát, ahol részére a munkavégzést kijelölték, illetőleg más munkahelyen történő munkavégzését a közvetlen vezetője engedélyezi. A munkavállaló egyedül addig nem végezhet önállóan munkát, amíg nem ismeri a munkahely és munkaeszköz veszélyeit, a védekezés módját úgy, hogy képes legyen azokat a gyakorlatban alkalmazni. A munkavállalónak munkahelyén munkavégzésre alkalmas állapotban kell megjelenni. Munkavégzést kizárja a drogfogyasztást és az alkoholos állapot. Azon munkavállalók, akik rendszeres gyógyszerfogyasztásra kötelezettek kötelesek ezt jelezni a foglalkozásegészségügyi orvosnak. Ha valamely munkát egyidejűleg kettő vagy több munkavállaló végez, az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében a munkavégzésért felelős vezető köteles megbízni az egyik munkavállalót a munka irányításával és ezt köteles a többi munkavállaló tudomására hozni. Közvetlen veszéllyel járó munkahelyen a munkavállaló egyedül nem dolgozhat. Minden munkavállaló köteles a lakókörnyezetében előforduló fertőzéses megbetegedéseket felettesének és a foglalkozás - egészségügyi orvosnak haladéktalanul bejelenteni. Minden munkavállaló a munkáját köteles a legjobb tudása szerint úgy végezni, hogy munkavégzése során önmagára és a munkavégzés hatósugarában tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Amennyiben munkavégzés során a munkavállaló olyan veszélyforrásnak van kitéve, amely sem szervezéssel, sem technikai eszközzel nem küszöbölhető ki, a munkavállaló köteles a részére biztosított egyéni védőeszközt használni. A munkavállaló részére biztosított egyéni védőeszköz átvételekor a munkavállalónak nyilatkoznia kell, hogy az egyéni védőeszköz használatát megértette, a szükséges dokumentációt átvette.

9 Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 9/60 Azt a munkavállalót, aki a részére biztosított egyéni védőeszközt nem használja, szóban figyelmeztetni kell. Amennyiben a figyelmeztetés nem érte el célját, a munkavállalót a munkavégzéstől el kell tiltani. III. AZ EGÉSZSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS TÁRGYI FELTÉTELEI A munkavégzéshez használt gépeket, berendezéseket úgy és olyan módon kell elhelyezni, hogy az egészséges és biztonságos munkavégzés feltétele minden körülmények között biztosított legyen. A gépeknek, berendezéseknek könnyen kezelhetőnek szükség esetén körüljárhatónak kell lenni, és úgy kell azokat elhelyezni, hogy a munkavégzésre elegendő hely álljon rendelkezésre. Munkavégzéshez csak olyan gépeket, berendezéseket szabad használni, amelyeknek kezelőelemei jól láthatóak és a kezelőelemek funkcióinak jelzése egyértelmű. Minden gépnek, berendezésnek rendelkeznie kell legalább magyar nyelvű kezelési utasítással. A külföldről beszerzett gépek, berendezések kezelési utasításának beszerzéséért és szükség szerint magyar nyelvre történő lefordításáért, vagy lefordíttatásáért az üzemvezető és/vagy telepvezető a felelős. A magyar nyelvű kezelési utasítást olyan helyen kell elhelyezni, hogy az könnyen hozzáférhető legyen. Amennyiben a gépkönyv nem tartalmazza a kezelésre vonatkozó előírást, annak elkészíttetéséért a használatáért felelős vezető tartozik felelősséggel. A Kft-nél alkalmazott gépek és/vagy berendezések használati, kezelési és karbantartásra vonatkozó dokumentációját addig kell megőrizni, amíg a gépet és/vagy berendezést a vállalkozás használja, illetve a tulajdonában van. Új gép, vagy berendezés használatba vétele esetén a szükséges dokumentációt át kell adni a használatáért felelős vezetőnek, aki köteles azt addig megőrizni, amíg a gép használatban van. Új gép, berendezés használatba vételéhez szükséges dokumentációk: Munkabiztonsági eljárás alá nem vont gép esetén: magyar nyelvű gépkönyv, magyar nyelvű kezelési utasítás (amennyiben a gépkönyv nem tartalmazza). Munkabiztonsági eljárás alá vont gép, berendezés esetén: gépkönyv, magyar nyelvű kezelési utasítással, szükség szerint hatósági engedély megléte, magyar nyelvű minősítő okirat (bizonyítvány) megléte, szükség szerint biztonságtechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyvek, (pl.: érintésvédelem, zajvizsgálat, megfelelőségi tanúsítvány, stb.), nyomástartó edényeknél nyomástartó gépkönyv.

10 Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 10/60 A veszélyes gép, berendezés, technológia, üzem üzembe helyezését munkabiztonsági szempontú üzembe helyezésnek kell megelőzni. A munkabiztonsági üzembe helyezés célja, hogy megfelelő munkavédelmi képesítéssel rendelkező szakember felmérje, hogy az alkalmazandó gép, berendezés mennyiben felel meg a munkavédelemre vonatkozó előírásoknak, illetve azok használata a körülményeket is figyelembe véve mennyire jelent biztonságot a munkavégző és annak hatósugarában tartózkodó személyre nézve. Az üzembe helyezésért a Vállalkozás vezetője, az üzembe helyezéshez szükséges feltételek teljesüléséért az üzemvezető és/vagy telepvezető felel. A Kft nél a veszélyesnek minősített gépek, berendezések megnevezését külön melléklet tartalmazza. Veszélyes gépet, berendezést, technológiát, üzemet munkabiztonsági üzembe helyezésig próba vagy kísérleti jelleggel legföljebb 180 napig szabad üzemeltetni. Újbóli munkabiztonsági üzembe helyezési eljárásnak kell alávetni azt a gépet, berendezést, amely műszaki okok miatt 30 napon túl használaton kívül volt vagy teljes szétszerelés alatt állt. Teljes szétszerelésnek minősül, ha a gép, berendezés javítása: biztonsági berendezés megváltozása, átalakítása, gépkönyvben megadott paraméterek megváltoztatása, legalább két fődarab egyidejű javítása, hatósági felügyelet által előírt súlyos hiányosság pótlása miatt történt. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálatnak kell alávetni azt a gépet, berendezést, amelynek üzembe helyezéséhez hatósági engedély megléte szükséges, illetve felülvizsgálatát jogszabály, szabvány vagy üzemeltetési dokumentáció előírja. A fentieket figyelembe véve a Kft-nél alkalmazott gépek, berendezések közül az alábbiakat kell rendszeres időközönként felülvizsgálni és /vagy felülvizsgáltatni: daruk, villamos emelődob, Emelőgép Biztonsági Szabályzat hatálya alá tartozó emelőgépek (békák is) nyomástartó edény, egyéb jogszabályban megnevezett és a Kft által használt veszélyes gépek (lásd veszélyes gépeket tartalmazó melléklet). A felülvizsgálatokról jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyveket legalább a következő felülvizsgálat befejezéséig meg kell őrizni. A felülvizsgálatok elvégeztetéséért az üzemvezető és/vagy telepvezető felel. A Kft által használ gépeket, berendezéseket, szerszámokat minden nap a munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizni kell és minden olyan hiányosságot meg kell szüntetni, ami balesetet vagy sérülést okozhat. Hibás, rossz állapotú, nem megfelelő működésű, törött szerszámmal, géppel, vagy berendezéssel nem szabad munkát végezni. Munkahelyeken minden munkavállaló részére biztosítani kell az egészséges ivóvizet. Az ivóvízszerző helyeket IVÓVÍZ felirattal kell jelölni. A Kft az egészséges ivóvizet más módon is biztosíthatja (ivóvíztöltő automata). A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásának megelőzése céljából óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni, ha a munkahelyi klíma zárttéri munkahelyen a 24 0 C (K) EH értéket meghaladja.

11 Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 11/60 A zárttéri és szabadtéri munkahelyeken a munkahelyi klíma a 24 0 C (K) EH értéket meghaladja a munkavállalók részére legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. A védőital a folyadékveszteség pótlására C hőmérsékletű vízzel is biztosítható. Munkahelyeken a halláskárosodás megelőzése érdekében az egyenértékű zajszint nem haladhatja meg a 80dBA értéket, a legmagasabb hangintenzitás egyetlen alkalommal sem érheti el a 120dB értéket. Zajmérést kell végezni: új létesítmény, gép, berendezés üzembe helyezése során, meglevő létesítmény, munkaeszköz átalakításakor, új helyre telepítésekor, valamint technológia és termékváltás esetén, ha az átalakítás, illetve a változás a zajexpozíció mértékét módosíthatja, abban az esetben, ha az egészséget veszélyeztető zajterhelés feltételezhető, munkavállalót érő zajexpozíció meghatározásakor. Zajszint esetén a felső beavatkozási határérték : L EX,8h = 85 db(a), alsó beavatkozási határérték: L EX8h = 80 db(a). Amennyiben a zajszint betartása technikailag nem valósítható meg, vagy a munkavállaló munkavégzése során olyan veszélyforrásnak van kitéve, amely sem szervezéssel, sem technikai eszközzel nem küszöbölhető ki, a munkavállaló részére egyéni védőeszközt kell biztosítani. A munkavállaló köteles a részére biztosított egyéni védőeszközt használni. Azt a munkavállalót, aki a részére biztosított egyéni védőeszközt nem használja szóban figyelmeztetni kell. Amennyiben a figyelmeztetés nem érte el célját a munkavállalót a további munkavégzéstől el kell tiltani. Azon a munkahelyen, ahol az elegendő mennyiségű, minőségű, egészséget nem károsító levegő csak mesterséges szellőztetéssel biztosítható, ott a huzathatás megelőzése érdekében a légsebesség nem haladhatja meg: ülve végzett szellem és könnyű fizikai munkánál a 0,1 m/s értéket, helyváltoztatással járó könnyű fizikai munkánál a 0,2 m/s értéket. IV. A Kft MUNKAHELYEIRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A Kft-nél a különböző rendeltetésű munkahelyeket úgy kell kialakítani, hogy az megfeleljen a munkavédelemre vonatkozó előírásoknak, szabályoknak, továbbá a tudományos, technikai színvonal mellett az elvárható követelményeknek. A különböző rendeltetésű munkahelyeket csak a rendeltetésének megfelelő céllal szabad használni. Minden munkahelyen biztosítani kell a munka végzéséhez szükséges munkaeszközöket, felszereléseket, berendezéseket. Ennek keretén belül: gondoskodni kell a rovarok, rágcsálók rendszeres irtásáról, munkahelyek rendszeres időközönkénti takarításáról, zárt munkahelyek rendszeres, előírás szerinti takarításáról, szükség esetén fertőtlenítéséről.

12 Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 12/60 Munkahelyeken a berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy a szabad közlekedés lehetősége állandóan adott legyen, az ajtók könnyen elérhetők legyenek. Munkahelyeken a menekülése útvonalat és a vészkijáratokat állandóan szabadon kell hagyni és olyan állapotban kell tartani, hogy azokon a munkavállalók gyorsan és biztonságosan el tudják hagyni munkahelyeiket, illetve szükség esetén kimenekíthetők legyenek. Csak kifele, a menekülés irányában nyitható vészkijárati ajtók alkalmazhatók. A vészkijárati ajtókat és útvonalakat olyan vészvilágítással kell ellátni, amely áramkimaradás esetén is működőképes és a szükséges világítást biztosítja. Munkahelyeken csak rögzített és szilárd, csúszást gátló padozat alkalmazható, amelyekben nem lehetnek veszélyes kiemelkedések, mélyedések, lejtők. Az alkalmazott padozat anyaga feleljen meg a munkahelyen folyó tevékenységnek. A Kft munkahelyein az egészséges és biztonságos munkavégzés megőrzése érdekében biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket kell elhelyezni. A jelzések elhelyezésére a munkavédelmi szakember tesz javaslatot. A biztonsági és egészségvédelmi jelzések között az alábbi összefüggés áll fenn: Biztonsági szín Jelentés Példa vörös tiltás, veszély tűzvédelmi berendezés veszélyes vészkapcsoló magatartás, sárga vagy borostyánsárga Figyelmeztetés figyelem, vigyázat Kék Rendelkezés meghatározott magatartás, egyéni védőeszköz kötelező Zöld vészkijárat, elsősegély ajtók, kijáratok, útvonalak Munkahelyeken a különböző rendeltetésű anyagokat polcon, szekrényben és padozaton, eredeti tároló edényzetben szabad tárolni. A tárolt anyagok feliratozása jól olvasható legyen. Polcon történő tárolás esetén a polcok anyaga az ott tárolandó anyagok hatásának ellenálló legyen. A polcokat eldőlés ellen rögzíteni kell és jól láthatóan jelölni kell a polcon maximálisan tárolható anyag súlyát. Több tárolópolc egymásután történő elhelyezésénél ami meghatározza a közlekedő utat figyelemmel kell lenni a munkahelyen használatos gépek biztonságos mozgására és/vagy mozgatására. Polcos tárolás esetén legalább az alábbiakat kell figyelembe venni: a polcok anyaga álljon ellen a tárolandó anyag veszélyes hatásainak, a tárolandó anyag mennyisége ne legyen több, mint a polcok teherbíró képessége, a tárolt veszélyes anyagok tulajdonságainak figyelembe vételével, fa polc alkalmazása esetén a vétlen kifolyást, kiszóródást elkerülendő fém kiegészítő polcot kell alkalmazni, veszélyes anyag tárolása esetén jól láthatóan el kell helyezni a veszélyt jelző piktogramot, a tárolandó anyagot az anyag tulajdonságainak figyelembe vételével csoportokban, feliratozással a szekrény ajtaja fele kell elhelyezni, nagyobb mennyiségű veszélyes folyadék tárolása esetén (200 liter felett) a tárolóhelyen kármentő edényt kell elhelyezni, amennyiben a tároló polc anyaga fém és a kiterjedése, valamint az elhelyezése megköveteli, a polcot az EPH hálózatba be kell kötni és rendszeresen el kell végeztetni az ÉVM mérést. Padozaton történő tárolásnál a tárolást olyan módon kell megvalósítani, hogy a rakatok széle egyben kijelölje a közlekedő útvonal szélét is. A tárolandó anyagokat csoportosítva kell tárolni.

13 Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 13/60 Padozaton, egymáson történő tárolásnál a tárolandó anyagokat kötésben kell elhelyezni. A tároló csoportok között a biztonságos közlekedéshez szükséges beleértve a tárolóhelyen használt gépek közlekedését is közlekedő utat biztosítani kell. Szekrényes tárolás esetén fokozott figyelemmel kell lenni a szekrényben együtt tárolt, különböző tulajdonságú anyagok együttes tárolása során fellépő egymásra hatására. A polcokon az anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy a tárolóedényzet biztosítsa a biztonságos tárolást. Ennek megfelelően: minden anyagot a feliratozásával az ajtó fele szabad elhelyezni, különböző polcokra lehetőség szerint azonos veszélyességű anyagot kell elhelyezni, a szekrény ajtaján, jól látható helyen jelölni a veszélyre utaló feliratot, a szekrény ajtajának jól záródónak kell lenni. Munkavállalók részére tiszta levegőjű, kellő megvilágítású, szükség esetén fűthető, továbbá könnyen elérhető pihenőhelyiséget kell biztosítani. A pihenőhelyiség alapterületének legalább 6 m 2 -nek kell lennie, egyébként a pihenőhely területét úgy kell meghatározni, hogy a várhatóan, egyidejűleg ott tartózkodó több személy esetén is legalább 1 m 2 /fő álljon rendelkezésre. Minden munkahelyen (elektromos üzem, szénkefe üzem, áramszedő üzem és a szigetszentmiklósi telephely) biztosítani kell az elsősegélynyújtó dobozt és az abban szükséges felszereléseket. A munkahelyeken elsősegélynyújtókat kell kijelölni. Az elsősegélynyújtó helyet a megfelelő táblával jelölni kell és meg kell nevezni az elsősegélynyújtó nevét is. Az elsősegélynyújtókat a foglalkozás egészségügyi orvos évenként köteles továbbképzésben részesíteni és erről jegyzőkönyvet kiállítani.

14 Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 14/60 Fogalmak V. GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK A gép az olyan összekapcsolt alkatrészek és alkotóelemek együttese, amelyek közül legalább egy mozog, a megfelelő mozgató, vezérlő és energiaellátó szerkezettel együtt és amelyeket valamely meghatározott felhasználás céljából kapcsoltak össze, így különösen valamely anyag feldolgozására, kezelésére, mozgatására vagy csomagolására. Biztonsági berendezés olyan berendezés, amelyet biztonsági feladat ellátása érdekében hoznak forgalomba, és amelynek hibája vagy hibás működése személyek biztonságát vagy egészségét veszélyezteti. Rendeltetésszerű használat a gép vagy berendezés használati, kezelési útmutatójában vagy termékismertetőjében feltüntetett, a gyártó által tervezett célnak és az előírt üzemeltetési módnak megfelelő használat. Veszélyes az a gép, amelyet a vonatkozó előírás annak minősít. 1. Használatra vonatkozó általános előírások A Kft által használt gépek, berendezések esetében legalább az alábbiakat kell betartani: Minden géphez mellékelni kell magyar nyelvű használati utasítást. Az utasításnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: a gépen feltüntetett információk megismétlését, kivéve a sorozatszámot, minden arra alkalmas többlet információval kiegészítve, amely megkönnyíti a karbantartást, a gép rendeltetésszerű használatának leírását, a kezelőszemélyzet tartózkodási helyét a gépnél, utasításokat az üzembe helyezésre, használatra, illetve működésre, telepítésre, illetve felszerelésre, össze és szétszerelésre, beállításra, karbantartásra, beleértve az ápolást és az üzemzavarok elhárítását, - ha szükséges, akkor a képzési utasítást is. A gép, berendezés működéséhez szükséges információ egyértelmű legyen. Ott, ahol az érintett személyek biztonságát és egészségét veszélyeztetné a felügyelet nélküli gép, vagy berendezés, megfelelő figyelmeztető akusztikai, illetve optikai jelzést kell alkalmazni. A kezelő személyzetnek rendelkeznie kell olyan eszközzel, amellyel a figyelmeztető eszköz működését bármikor ellenőrizheti. A gép feliratozásának magyar nyelvűnek kell lennie. Idegen nyelvű feliratozások esetén azokat magyar nyelvre kell lefordítani és a feliratozást el kell helyezni a gép, berendezés megfelelő részén. Minden gépen jól láthatóan meg kell jelölni a gyártó nevét és címét, sorozat vagy típus megnevezését (jelét), azonosításra alkalmas számot, megfelelőségi jelölést (CE). Minden telephelyen a munkavégzéshez használt gépekről nyilvántartást kell vezetni, melyek tartalmaznia kell a kötelező utasításokon túl az elvégzett javítások időpontját, javítás rövid leírását és minden olyan tevékenységet, ami a gép, berendezés biztonságos üzemeltetéséhez szükséges.

15 Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 15/60 2. Emelőgépekre vonatkozó előírások Emelőgép: az a szakaszos üzemű gépi vagy kézi (emberi erő) meghajtású szerkezet vagy berendezés, ami közvetlenül vagy segédeszközzel terhet emelni vagy süllyeszteni képes, azt a kiindulási helyzetéből az érkezés helyére továbbítja. Emelőgép beszerzésénél gondoskodni kell a szükséges dokumentációk (emelőgép napló, magyar nyelvű kezelési utasítás, munkabiztonsági megfelelőségi bizonyítvány vagy tanúsítvány) beszerzéséről is. Minden emelőgépet üzembe kell helyezni. Az üzembe helyezési eljárás dokumentációját külön melléklet tartalmazza. Minden emelőgépet rendszeresen felül kell vizsgáltatni, és karban kell tartani. Az emelőgépek felülvizsgálati időpontját és a karbantartás gyakoriságát a gépkönyv tartalmazza. Az emelőgépek felülvizsgáltatásáért és megfelelő időközönként előírt karbantartás elvégeztetéséért a használatért felelős vezető felel. A felülvizsgálatról, karbantartásról készült jegyzőkönyvet át kell adni az üzemeltetési vezető részére, aki köteles azt addig megőrizni, amíg az emelőgép a Kft-nél használatban van. Ennek megfelelően: A Kft-nél használt emelőgépeket munkavédelmi szempontú üzembe helyezésnek kell alávetni és rendszeres időszakonként ellenőrizni kell, és felül kell vizsgáltatni. A munkavédelmi üzembe helyezés előzetes feltétele, hogy az emelők rendelkezzenek megfelelő dokumentációval (kezelési előírással, felülvizsgálati jegyzőkönyvvel, stb.). Az emelőgépekre vonatkozó egyéb előírásokat a többszörösen módosított 47/1999.(VIII.4.) GM rendelet tartalmazza. 3. Nyomástartó edényekre vonatkozó előírások A 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet előírása szerint: Nyomástartó berendezés: az edény, a csővezeték, a biztonsági szerelvény és a nyomással igénybe vett tartozék. A nyomástartó berendezéshez tartoznak a nyomással igénybe vett részekhez közvetlenül kapcsolódó elemek is. Nyomástartó edény: a nyomással igénybe vett töltet befogadására tervezett és arra gyártott zárt szerkezeti egység az első csatlakozásig, valamint a hozzá tartozó szerkezeti elemek. Egy edény több nyomással igénybe vett térből is állhat. Egyszerű nyomástartó edény: minden olyan levegő vagy nitrogén befogadására szolgáló hegesztett edény, melynek belső túlnyomása nagyobb, mint 0,5 bar és nincs a tüzelés hatásának kitéve. Töltet: egy vagy több komponensű gáz, folyadék, gőz vagy szuszpenzió. Minden nyomástartó edényt el kell látni adattáblával. Az adattáblának legalább az alábbiakat kell tartalmazni: Gyártó neve és címe, Gyártási időpont, Nyomástartó edényre jellemző adatok (térfogat, nyomás, legnagyobb megengedhető nyomás, stb.) Egyéb azonosításra szolgáló adatok, Külföldről behozott berendezés esetén a megfelelősség bizonyító CE jelölés.

16 Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 16/60 A Kft nél egyszerű nyomástartó edénynek minősül a légkompresszor tartálya, ezért a következők szerint kell eljárni: Az egyszerű nyomástartó edényről tájékoztatni kell a Műszaki Biztonsági Felügyelőséget. A vállalkozás vezetőjének kezdeményezni kell a használatba vételi eljárást, melynek keretében a Műszaki Biztonsági Felügyelet a bejelentett nyomástartó edényt megvizsgálja és róla használatba vételi engedélyt állít ki. Az engedély birtokában a nyomástartó edényt használatba vételi eljárásnak kell alávetni (lásd mellékletben: üzembe helyezés. Ciklusidőnként a nyomástartó edényt felül kell vizsgáltatni. A nyomástartó edény korábban kiállított nyomáspróbája érvényességének esetén a nyomáspróba lejárta után kell az új előírást alkalmazni.

17 Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 17/60 VI. VESZÉLYES ANYAGOK MUNKAVÉDELMI ISMERETEI Munkahelyen, munkavégzés során több különböző anyaggal kerülnek kapcsolatba a munkavállalók. Ezen anyagok egy része veszélyes anyag, amely önmagában veszélyforrást képvisel a felhasználóra nézve. A munkavédelemről szóló évi XCIII. Törvény előírása szerint: Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, munkafolyamat, technológia, amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége megfelelő védelem hiányában súlyos károsító hatásnak lehet kitéve. Veszélyes anyag: minden olyan anyag vagy készítmény, amely fizikai, kémiai vagy biológiai hatása révén veszélyforrást képviselhet, így különösen a: - robbanó, - oxidáló, - gyúlékony, - sugárzó, mérgező, - maró, - ingerlő, - szenzibilizáló, - fertőző, - rákkeltő, - mutagén, - teratogén, - utódkárosító (beleértve a spontán vetélést, koraszülést és a magzat retardált fejlődését is), - egyéb egészségkárosító anyag. A kémiai biztonságról szóló és többszörösen módosított 2000.évi XXV. törvény előírása szerint: Veszélyes anyag: valamennyi veszélyesként osztályozott anyag. Veszélyes készítmény: egy vagy több veszélyes anyagot tartalmazó keverék, oldat, amely az osztályozás során veszélyes besorolást kap. R mondat és szám: a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes készítmények kockázataira utaló mondat, illetőleg e mondat sorszáma. S mondat és szám: a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes készítmények biztonságos használatára utaló mondat, illetve e mondat sorszáma. Minden veszélyes anyagot és veszélyes készítményt gyártónak a gyártott anyag és készítmény tulajdonságáról vizsgálati módszerekkel kell meggyőződni és e vizsgálati módszerek eredményeként biztonsági (MSDS) adatlapot kell kiállítani. Minden veszélyes anyag beszerzésénél biztosítani kell a felhasználó részére a magyar nyelvű biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlapot a felhasználás helyén kell tartani és a munkavégzőnek ismernie kell az általa felhasznált veszélyes anyag jellemzőit, veszélyforrásait, valamint az azok elleni védekezés módját. A biztonsági adatlap ad tájékoztatást az anyag tárolásáról is.

18 Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 18/60 Veszélyes anyagok tárolása, szállítása Munkahelyen minden anyagot valamilyen körülmények között tárolni kell. A tárolásra vonatkozó előírások fokozottan érvényesek a veszélyes anyagokra és a veszélyes készítményekre. Tárolásnál legalább az alábbiakat kell betartani: a) Minden anyagot az eredeti tároló edényzetében kell tárolni úgy, hogy a tároló edényzeten lévő címke feliratozása a felhasználó felé nézzen. b) Amennyiben a tárolandó mennyiségnél kevesebbet kell tárolni az eredeti tároló edényzetből kimérendő anyag tároló edényzetének megfelelően ellenállónak kell lenni az anyag hatásaival szemben. c) A tároló edényzeten meg kell jeleníteni az eredeti edényzeten levő piktogramot, valamint az R és S számokat. d) Az edényt úgy és olyan módon kell tárolni, hogy a piktogram, valamint az R és S számok láthatóak legyenek, továbbá a tárolás a környezetre veszélyt ne jelentsen. e) A veszélyes anyagokat a tárolóhelyen úgy kell elhelyezni, hogy a tárolandó anyagok között a közlekedő út állandóan szabadon maradjon, valamint a vétlen kiömlés veszélyes ne következzen be. f) Minden veszélyes anyag tárolásánál figyelemmel kell lenni az összeférhetetlenségre és a tűzveszélyességi osztályba sorolásra. g) Az edényzetből a szükséges mennyiségű anyag kivétele után a tetejét (zárókupakot, sapkát, stb.) szorosan vissza kell zárni. h) Szekrényes tárolás esetén nem vegyi anyagtároló szekrényben anyagfajtánként maximálisan 0,5 liter vagy 0,5 kg veszélyes anyag tárolható egyidejűleg. A tárolószekrény polcának ellenállónak kell lenni az azon tárolt anyagok hatásaival szemben. i) Tűzveszélyes anyag tárolása robbanásgátló szekrényben történhet. j) Tárolás során a padozatra, polcra és egyéb helyekre kifolyt, kiömlött, lecsepegett anyagot azonnal fel kell itatni, majd az erre kijelölt helyen kell tárolni. A veszélyes anyagok beszerzéséért a Beszerzésért felelős munkavállaló felel. A veszélyes anyag kezelésével az üzemvezetőnek és/vagy telepvezetőnek meg kell bízni egy munkavállalót. A megbízott személy felel a veszélyes anyag, tárolásáért és kiadásáért. A veszélyes anyagokról olyan elektronikus, vagy manuális nyilvántartást kell vezetni, amiből egyértelműen meghatározható a beérkezett és feldolgozásra, felhasználásra kiadott veszélyes anyag mennyisége. Veszélyes anyagot szállítani csak biztonságosan szabad. A szállítás történhet kézzel vagy segédeszköz igénybevételével. Kézzel történő szállítás esetén a veszélyes anyag edényzetét mindkét kézzel meg kell fogni. Hosszabb ideig történő kézi szállítást kerülni kell. Ilyen esetben segédeszközt kell használni. Segédeszköz lehet üveg szállítására kialakított, fémből készült hordtáska, kézikocsi, stb. Kézi szállítás esetén fokozott veszélyforrást képvisel az üvegedény szállítása. Üvegedény szállításánál egyik kézzel meg kell fogni az edény nyakát, a másik kézzel az edény alját. Ha az üvegedény csomagolva van (eredeti csomagolás), mindkét kézzel meg kell fogni a csomagolóedényt a fent előírt módon és a szállítást úgy kell végrehajtani. Segédeszköz igénybe vétele esetén a szállítás megkezdése előtt meg kell vizsgálni, hogy a segédeszköz mennyire felel meg a biztonságos szállításra vonatkozó követelményeknek. Meg kell vizsgálni, hogy:

19 Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 19/60 az igénybe veendő segédeszköz elég stabil e a szállításhoz, a segédeszköz anyaga ellenálló e a szállítani kívánt anyag tulajdonságainak, a segédeszközzel történő szállítás esetén a szállító személyzet nincs e aránytalanul nagy tehernek kitéve, a segédeszköz igénybe vételéhez szükséges út biztosított e? Minden tárgy, eszköz igénybe vehető segédeszközként szállításhoz, ha az megfelel a biztonságos munkavégzés előírásainak. Amennyiben segédeszközzel történő szállítás esetén a szállított anyag kifolyik, kiömlik, vagy a tároló edényzete szivárog a szállítást azonnal be kell fejezni és a kifolyt anyagot fel kell itatni, a felitatott anyagot, mint veszélyes hulladék kell kezelni. A Kft nél a veszélyes anyagokkal kapcsolatos kezelési előírásokat a Veszélyes Anyag Kezelési Szabályzat szabályozza. Munkahelyen fel kell mérni, hogy a munkavégzéshez beszerzett anyagok nem esnek e a REACH hatálya alá. Amennyiben a közvetlenül beszerzett veszélyes anyagok beletartoznak az EINECS- ben megnevezett anyagok körébe, elő regisztrációt kell végezni. A beszerzett anyagok beszállítóitól meg kell kérni az általuk benyújtott elő regisztráció számát és fel kell hívni figyelmüket, hogy a legközelebbi beszállítás esetén a biztonsági adatlapban szerepeltessék a regisztráció számát. A nemzetközileg alkalmazott veszély jelzések R veszélyt jelent, amely megmutatja, hogy az anyag önmagában milyen veszélyforrást képvisel a vele kapcsolatba kerülő személlyel és a környezettel szemben. S biztonságot jelent, amely megmutatja, hogy az adott anyaggal történő bármilyen munkavégzés során legalább mit kell betartani, hogy a munkavégző egészsége változatlanul megmaradjon és a környezet ne károsodjon. A piktogram olyan figyelemfelhívó jelzés, ami megmutatja az anyag legfontosabb veszélyét. Az R és S szám és mondat, valamint a piktogram nemzetközileg azonos figyelemfelhívást jelent. Függetlenül attól, hogy a veszélyes anyagot hol gyártották, hol hozták forgalomba, a jelentése minden nyelven ugyanazt jelenti. Az anyagokra vonatkozó R és S mondatokat, továbbá a piktogramokat külön melléklet tartalmazza.

20 Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 20/60 VII. ORVOSI VIZSGÁLATOK RENDJE Munkaköri orvosi vizsgálat: annak megállapítása, hogy egy meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelen és annak képes e megfelelni. Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy járványügyi szempontból kiemelt munkaterületen munkát végző személy fertőző megbetegedése mások egészségét nem veszélyezteti, illetve meghatározott esetekben kórokozó hordása mások egészségét nem veszélyezteti. Biológiai monitorozás: biológiai anyagból (vér, vizelet) a munkakörnyezetben előforduló anyagok és metabolitjainak, illetve hatásuknak rendszeres mennyiségi meghatározása és regisztrálása. Általános előírások A Kft- nél csak 18. életévét betöltött olyan személy alkalmazható, aki rendelkezik a szükséges orvosi vizsgálattal és az orvosi vizsgálati lapon, a vizsgálatot végző foglalkozás egészségügyi orvos ALKALMAS minősítéssel látta el. A munkaköri orvosi vizsgálat lehet előzetes, időszakos és soron kívüli, illetve záróvizsgálat. A személyi higiénés alkalmassági vizsgálat lehet előzetes, időszakos és soron kívüli. A munkaköri alkalmasság vizsgálatának célja annak elbírálása, hogy: a munkavégzésből és a munkakörnyezetből eredő megterhelés által okozott igénybe vétele az egészségét, testi, illetve a lelki épségét nem veszélyezteti e, továbbá nem befolyásolja e egészségi állapotát kedvezőtlenül, illetve nem okozhatja e utódai testi, szellemi, pszichés fejlődésének károsodását. Esetleges idült betegsége, vagy fogyatékossága a munkakör ellátása során nem idéz e elő baleseti veszélyt. Járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkakörben történő munkavégzés esetén a személyi higiénés és egészségi állapota nem veszélyezteti e mások egészségét, foglalkoztatható e az adott munkakörben. Foglalkoztatható e tovább a jelenlegi munkakörben. Szenved e olyan betegségben amely miatt munkaköre ellátása során rendszeres foglalkozás - egészségügyi ellátást igényel. A Morgan Hungary Kft telephelyein a munkahelyi körülmények, valamint az egészséges és biztonságos munkavégzés megteremtése érdekében, valamint a 33/1998. ( VI. 24. ) NM rendelet 1.. előírása szerinti sérülékeny csoportba tartozók fiatalkorúak, továbbá a terhes, nemrégiben szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák, valamint idősödő csak az alábbi feltételekkel és foglalkoztathatók:

21 Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 21/60 a, Fiatalkorú( 18 év alatti ) a Kft nél semmiféle munkakörben nem foglalkoztatható. b, Terhes nő köteles a terhességének tudomására jutását azonnal jelenteni a közvetlen vezetőjének, valamint a foglalkozás egészségügyi orvosnak. A terhes nő további foglalkoztatásáról a foglalkozás egészségügyi orvos véleményének figyelembe vételével kell dönteni. c, A nemrég szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák a Kft nél semmilyen munkakörben nem foglalkoztathatók. A C pontban megnevezett nők ismételt foglalkoztatása esetén az orvosi vizsgálat szakvéleményében kell a foglalkozás egészségügyi orvosnak meghatározni az ismételt foglalkoztatás időpontját, ami nem lehet kevesebb, mint a szülést követő 160. nap. Ismételt foglalkoztatás estén bármely munkakörben foglalkoztatható, amennyiben az orvosi alkalmassági vélemény másképpen nem rendelkezik. d, Idősödő munkavállalók (<45 év felett) minden munkakörben foglalkoztathatók abban az esetben, ha az orvosi vizsgálat megfelelő alkalmasságot állapított meg. Orvosi vizsgálatot megelőzően figyelembe kell venni a 18/2007. (V. 11.) SZMM rendelettel módosított 33/1998. (VI. 24. ) NM rendelet mellékletében foglaltakat. Előzetes orvosi vizsgálat A Kft-hez belépő munkavállalónak legkésőbb a belépés napján, a napi tevékenység megkezdése előtt előzetes orvosi vizsgálaton kell részt venni. A képernyős munkahelyeken (számítógépen történő munkavégzés legalább napi négy órában) az előzetes orvosi vizsgálat során vizsgálni kell a munkavállaló éleslátását. Ha a foglalkozás egészségügyi orvos a vizsgálat során megállapítja, hogy a munkavállaló részére éleslátást biztosító szemüveg biztosítása szükséges, a munkavállalót szemészeti szakvizsgálatra utalja be. A beutalóban fel kell tüntetni a képernyő előtti éleslátást biztosító szemüveg használatához szükséges munkakör megnevezését is. A Kft- nél nyilatkozni kell arról, hogy a munkavállaló számítógépes munkahelyen eltöltött e legalább napi 4 órát. Éleslátást biztosító szemüveg beszerzése esetén a beszerzéssel kapcsolatban a munkavállalót anyagi kár nem érheti. Időszakos orvosi vizsgálatok A Kft nél alkalmazott munkavállalóknak időszakos orvosi vizsgálaton kell részt venni az alábbi időközönként: Adminisztratív munkakört betöltő munkavállalóknak: évenként. Képernyős munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalóknak évenként. (orvosi vizsgálaton túl, kétévente éleslátást is vizsgálni kell). Vegyi anyagokkal foglalkozó munkatársaknak évente Szigetszentmiklósi telephelyen a fenol tartalmú gyantával dolgozók ½ évenként biológiai monitorozáson kell részt venni. Az érvényes orvosi vizsgálat kezdő időpontjának meg kell egyezni a lejárat időpontjával, vagy korábbi keltezéssel kell a vizsgálatot és az alkalmasság megállapítását elvégezni. Egyéb fizikai munkakört betöltő munkavállalóknak 50 éves korig kétévenként, 50 év felett évenként.

22 Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 22/60 Amennyiben a képernyős munkahelyen foglalkoztatott munkavállaló időszakos orvosi vizsgálatának eredménye éleslátást biztosító szemüveg viselésére kötelezi a vizsgálatban részt vett munkavállalót, a szemüveg és annak keretének biztosítása a munkáltató feladata. Soron kívüli orvosi vizsgálat Soron kívüli orvosi vizsgálatot kell végezni: Ha a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészséget nem veszélyeztető és biztonságos ellátására, illetve gyakorlására, Heveny foglalkozás megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset előfordulását követően, A munkavállaló olyan rosszulléte vagy betegsége esetén, amely feltehetően munkahelyi okokra vezethető vissza, A munkavállaló 30 napot meghaladó keresőképtelensége esetén ismételt munkába állását megelőzően, Ha a munkavállaló munkavégzése nem egészségügyi okok miatt 6 hónapot szünetelt, a munkába állást megelőzően. A Kft nél soron kívüli orvosi vizsgálatot kezdeményezhet: a foglakozás egészségügyi orvos, a háziorvos minden olyan heveny vagy idült betegség után, ami a munkavégző személy munkaalkalmasságát befolyásolhatja, ÁNTSZ tisztiorvosa, A munkáltató, vagy munkavállaló közvetlen vezetője, A munkavállaló. Záróvizsgálat A Kft munkavállalóinak a tevékenységhez felhasznált anyagok tulajdonságait figyelembe véve, valamint a munkavégzéshez használt gépek, berendezések tulajdonságát ismerve és a munkahely összes körülményét mérlegelve nem kell részt venni záró vizsgálaton, mert nincsenek meg azok a kritériumok, melyek e vizsgálat elvégzését indokolnák. Az elrendelt időszakos és soron kívüli alkalmassági vizsgálaton a megadott időpontban a munkavállaló köteles megjelenni. A munkavállaló közvetlen vezetőjének biztosítania kell a munkavállaló orvosi vizsgálaton történő megjelenését.

23 Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 23/60 VIII. MUNKAVÉDELMI OKTATÁS A Kft munkavállalóit beosztástól függetlenül - rendszeres munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. Általános munkavédelmi oktatás Általános munkavédelmi oktatáson kell részt venni a Kft-hez belépő munkavállalónak, legkésőbb a belépés napján, illetve a hat (6) hónapnál több időt távol lévő munkavállalónak legkésőbb a belépés napján. Az általános munkavédelmi oktatáson ki kell térni: a vonatkozó jogszabályokra, a magatartási és viselkedési normákra, a munkavégzés veszélyforrásaira és a balesetek megelőzésére, a vállalkozásnál használatos gépek, berendezések használati előírásaira a balesetek bejelentésére, kivizsgálására, orvosi vizsgálatok gyakoriságára, egyéni védőeszközök beszerzésére, használatára, a gazdasági egységeknél a munkavégzéssel összefüggő veszélyforrások ismertetésére, valamint a balesetek megelőzésére. A munkavédelmi szakembert a Kft hez belépő munkavállalóról az Üzemvezetők kötelesek értesíteni. Rendkívüli munkavédelmi oktatás A munkavédelmi szakembernek rendkívüli munkavédelmi oktatást kell tartani, ha a Kft területén bárhol súlyosnak minősített munkabaleset történt. A rendkívüli oktatáson ki kell térni a baleset bekövetkezését előidéző okokra, mulasztásokra, valamint minden olyan tényezőre, ami a baleset bekövetkezésénél közreható tényezőként jelent meg. A Kft minden munkavállalójának beosztástól függetlenül - évente legalább egy alkalommal ismétlődő, elméleti munkavédelmi oktatásban kell részesülnie. Az ismétlődő oktatáson ki kell térni: az oktatást megelőző időszak munkavédelmi szempontú tapasztalataira, jogszabályi előírások változására, esetlegesen bekövetkezett munkabalesetek tapasztalataira. Minden oktatásról jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia az oktatás időpontját, az oktatáson részt vett gazdasági egység megnevezését, az oktatáson részt vett munkavállalók névsorát, az oktatáson elhangzott tematikát. Az oktatáson résztvevőknek a jelenléti ívet alá kell írni. A munkavédelmi oktatásról készült jegyzőkönyvet legalább a következő munkavédelmi oktatás megtörténtéig meg kell őrizni.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Munkavédelmi Szabályzat BUDAPEST, 2001. szeptember TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. fejezet Munkavédelmi ügyrend 5. 1/1. A munkavédelmi szervezet vezetőjének és tagjainak joga és feladatköre

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ RENDELKEZŐ RÉSZ A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésének kötelezése, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről

Részletesebben

Munkavédelmi szabályzat

Munkavédelmi szabályzat Munkavédelmi szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/49. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta munkavédelmi (munkabiztonsági) szolgáltató Fire Electric New Molnár Csaba kancellár mb. műszaki

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 1 / 11 2011.03.31. 21:09 A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás Mi az a munkavédelem? A munkavédelem szabályrendszere által érintettek Az állam A munkáltató

Munkavédelmi oktatás Mi az a munkavédelem? A munkavédelem szabályrendszere által érintettek Az állam A munkáltató Munkavédelmi oktatás Mi az a munkavédelem? Az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése műszaki, jogi és szervezési intézkedések rendszerével. A munkavédelem szabályrendszere

Részletesebben

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Nyilvános változat 2015.09.21 Készítette: HVESZ Kft ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI JELENTÉS SZEKSZÁRD NYILVÁNOS

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Gárdonyi Géza Általános Iskola 1137 Bp. Radnóti M. u. 8-10. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról 2013. Készítette: Keszthelyi Zoltán Tűzvédelmi

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015 Faluház és Karikó János Könyvtár Biatorbágy MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015 Készítette : Bacskai László Megbízott munkavédelmi Ügyintéző /Okl.szám : 01-0182-05 1 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv.,

Részletesebben

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25)

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25) INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET 0. módosítás 1. oldal (25). TARTALOM 0. módosítás 2. oldal (25) Fejezet Cím Módosítás száma Módosítás dátuma I. Szervezeti felépítés, személyek feladata (3) 0. II. Területre

Részletesebben

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet. Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Hegesztési Biztonsági Szabályzat

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet. Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Hegesztési Biztonsági Szabályzat 1. oldal, összesen: 24 1. oldal, összesen: 24 43/1999. (VIII. 4.) GM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló. (XI. 10.) IKM rendelet módosításáról A munkavédelemr l szóló 1993. évi

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek,

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE Budapest 2012 2 Írta: Harmat Anna Somogyi Gyula Lektorálta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről A rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzése. 2009. 03.hóban hatályos szöveg (A mellékleteket lásd: www.magyarorszag.hu) 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat ROMKERT 1013 Budapest, Döbrentei tér 9. Tűzvédelmi Szabályzat 2016. Kiadja: ügyvezető Módosította: Végh Ferenc tűzvédelmi tervező szakmérnök TUÉ 13-14179 tel: 06-20/931-9245 1 Adatlap A Gazdálkodó szervezet

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A köznevelési intézmény jelen szabályzatban határozza meg az intézményi adatkezelés és adatvédelem helyi szabályait. A szabályzat meghatározásakor figyelembe vételre

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakizgatási Szerve. munkavédelmi felügyelő

Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakizgatási Szerve. munkavédelmi felügyelő A munkavédelem egészségügyet érintő változásainak bemutatása. Az egészségügy munkavédelmi helyzete. Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakizgatási Szerve SZABÓ MAGDOLNA munkavédelmi

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

38/2003 ESzCsM FVM KvVM együttes rendelete 8. sz. melléklet

38/2003 ESzCsM FVM KvVM együttes rendelete 8. sz. melléklet 38/2003 ESzCsM FVM KvVM együttes rendelete 8. sz. melléklet Az irtószerekre vonatkozó különleges előírások 1. Fogalmi meghatározások 1. Irtószer: a biocidek 3. Főcsoport 14., 18. és 19. termékcsoportjába

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT 2014 VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnál a Szervezeti és Működési Szabályzatában megfogalmazottakkal összefüggésben

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata Átdolgozásra került: 2008 november 10. Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1. számú melléklet a 30515-3/36/2015. sz. intézkedéshez A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet. az elektromágneses összeférhetőségről

62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet. az elektromágneses összeférhetőségről 1. oldal 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet az elektromágneses összeférhetőségről A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003.

Részletesebben

Irányelvek. az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére

Irányelvek. az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére Irányelvek az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére 1 Tartalom 1. Bevezetés 2. Az Irányelvek célja 3. Az Irányelvek hatálya 4. Az Irányelvek alapelvei 5. Kintlévőség kezelés az

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016

BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016 BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016 Jellege: Budapest, XI. kerület Műegyetem rakpart területén kerül megrendezésre, a Dunai Regatta elnevezésű egyetemi sport- és kulturális rendezvény, színpadi aktivitásokkal

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról A környezet védelmének

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 14/1998. (XI. 7.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 011.08.06-tól hatályos szöveg! A műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezetről szóló 166/199. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. - ának

Részletesebben

gzés s veszélyes anyagokkal

gzés s veszélyes anyagokkal Munkavégz gzés s veszélyes anyagokkal 2012 február 3. Néhány fontos jogszabály 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

SZÍNHÁZI MUNKAVÉDELMI KÉZIKÖNYV

SZÍNHÁZI MUNKAVÉDELMI KÉZIKÖNYV Készült 2009 - ben (kézirat lezárva: 2009. 11. 21.), a korábban befolyt munkavédelmi bírságok felhasználására kiírt nyilvános pályázat során a Fiatal Színházművészetért Alapítvány által elnyert támogatásból,

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM. T a n á c s á n a k. 16/2002/2003.ET. számú

A SZENT ISTVÁN EGYETEM. T a n á c s á n a k. 16/2002/2003.ET. számú A SZENT ISTVÁN EGYETEM T a n á c s á n a k 16/2002/2003.ET. számú h a t á r o z a t a a Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzatról 1 I. A RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉG CÉLJA A vagyonvédelmi és

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető... 3 1. Általános információk az óvodáról... 3 2. Az intézmény nyitva tartása... 4 3. Az óvodalátogatás általános

Tartalomjegyzék Bevezető... 3 1. Általános információk az óvodáról... 3 2. Az intézmény nyitva tartása... 4 3. Az óvodalátogatás általános Tartalomjegyzék Bevezető... 3 1. Általános információk az óvodáról... 3 2. Az intézmény nyitva tartása... 4 3. Az óvodalátogatás általános szabályai... 5 3.1. Mikor részesülhet és veheti igénybe a gyermek

Részletesebben

Ingyenes kiadvány! 2012.

Ingyenes kiadvány! 2012. 1 K É Z I K Ö N Y V Kiadó: BFI Magyarország Kft. Ingyenes kiadvány! 2012. 2 Az anyagot készítette: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta:

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

41/1997. (V. 28.) FM rendelet. az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról

41/1997. (V. 28.) FM rendelet. az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. -ának 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VIZIKÖZMŐ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG MAGYAR VÍZIKÖZMŐ SZÖVETSÉG VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VÍZIKÖZMŐ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2006. évi módosítás (Az 1992-ben megkötött

Részletesebben

A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára

A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára Zalaegerszeg 2012. A konferencia megszervezését és az összefoglaló

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM (1028 Budapest, Szabadsa g utca 23.) OM azonosí to : 035327 SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA Jo va hagyta: Budapest, 2015. szeptember 08. Ro

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben

Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

Ellenőrzési rendszerek szabályzata

Ellenőrzési rendszerek szabályzata Ellenőrzési rendszerek szabályzata 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/23. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás kancellár Szenátus nevében: a rektor Név Ficzere Péter Szentgyörgyvölgyi Helgertné

Részletesebben

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 1/18 SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A minőségügyi kézikönyv a minőségirányítási rendszert alapdokumentuma,

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

melléklet a 124/2011. sz. BM OKF Főig. Int.-hez MŰSZAKI MENTÉSI MŰVELETI SZAKUTASÍTÁS

melléklet a 124/2011. sz. BM OKF Főig. Int.-hez MŰSZAKI MENTÉSI MŰVELETI SZAKUTASÍTÁS melléklet a 124/2011. sz. BM OKF Főig. Int.-hez MŰSZAKI MENTÉSI MŰVELETI SZAKUTASÍTÁS 1 I. fejezet 1. Általános előírások 1.1. E szakutasítás fejezeteinek előírásait a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: Kétegyháza,2015.szeptember 01. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1.

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től Petriventei Sportegyesület Petrivente A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2013. március 01-től Tartalomjegyzék oldal Hatályba léptető határozat 3 1. A szabályzat célja: 4 2. A Társaság

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 2. 1 A KÖZJEGYZİI SZOLGÁLAT KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŐNÉSE Lezárva: 2011. április 21. 1. oldal 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról A közjegyzıkrıl szóló

Részletesebben

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 15. napjától Bertóthyné Csige Tünde jegyző 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat 2015. december 21. 1 Tartalomjegyzék I. fejezet... 4 A Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat hatálya... 4 II. fejezet... 5 Ügyrend... 5 A

Részletesebben

Vontatás-szolgáltatási Központ Budapest Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND

Vontatás-szolgáltatási Központ Budapest Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VONTATÁS-SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BUDAPEST 1062 Budapest, Teréz Krt. 55.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT (( SOPRON 2011 Jelen szabályzat célja a NymE (a továbbiakban: Egyetem) kutatás-fejlesztési és pályázati tevékenységének elősegítése, támogatása, hatékonyságának

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1035 Budapest,

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon: +36-1/461-6500/42843 Fax: +36-1/322-6438 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti M3

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3.old. II. Általános információk 4.old. 1.Az intézmény nyitva tartása 2. Az óvoda napirendje 5.old. III. Az

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról I. A közösségi gabonaintervencióról Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának keretében

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE TATAI REHABILITÁCIÓS TELEPHELYÉNEK HÁZIRENDJE

VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE TATAI REHABILITÁCIÓS TELEPHELYÉNEK HÁZIRENDJE Vakok Állami Intézete Telefon/fax: 06-1/872-9590 E-mail: titkarsag@vakokintezete.hu VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE TATAI REHABILITÁCIÓS TELEPHELYÉNEK HÁZIRENDJE A házirendet készítette: A házirendet jóváhagyta:

Részletesebben

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA 1 Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja Az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola Csodafa Óvodájának működésére,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

Gépjárműbalesetek a munkavégzés során

Gépjárműbalesetek a munkavégzés során MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK 4.1 Gépjárműbalesetek a munkavégzés során Tárgyszavak: munkabaleset; gépjármű; teherautó; kockázatkezelés; felelősség; munkabiztonság. A munkavégzéshez kapcsolódó

Részletesebben

2014/32. SZÁM TARTALOM

2014/32. SZÁM TARTALOM 2014/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 62/2014. (VII. 07. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás az Étkezőkocsi Üzemeltetés munkavállalói munkavégzésének szabályozásáról... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben