TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Gárdonyi Géza Általános Iskola 1137 Bp. Radnóti M. u TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról Készítette: Keszthelyi Zoltán Tűzvédelmi főelőadó

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: I / 1. Az elkészítés jogi alapjai I / 2. IMFK és Tankerület vezetői utasítás II. TŰZVÉDELMI SZERVEZET: 5. oldal 5. oldal 7. oldal III. TŰZVÉDELMI SZERVEZET VALAMINT A TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGBEN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK FELADATAI: III / 1. A tűzvédelmi megbízott feladatai III/2. Az Intézményfenntartó Központ (IMFK) tűzvédelmi feladatai III/3. Az üzemeltetési vezető (az IMFK képviseletében) tűzvédelmi feladat- és hatásköre III/4. Portások, gondnokok feladatai III/5. A munkavállalók feladatai III/6. Az intézményvezető/megbízottja a KIK dolgozókkal kapcsolatosan III/7. A pedagógusok feladatai III/8. Tanulók, hallgatók feladatai III/9. Egyéb (bérlőkre, és az intézmény területén tartózkodókra vonatkozó előírások 8. oldal 9. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 13. oldal 14. oldal IV. TŰZVÉDELMI OKTATÁS, SZAKVIZSGA IV / 1. Tűzvédelmi oktatás IV / 2. Tűzvédelmi szakvizsga 15. oldal 16. oldal V. HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK: V / 1. Használatra vonatkozó szabályok V / 2. Tűzveszélyes tevékenység V / 3. Tűzveszélyességi osztályok, osztályba sorolás V / 4. Dohányzás és nyílt láng használata V / 5. Raktározás és tárolás V / 6. Közlekedési utak be- és kijáratok, vészkijáratok V / 7. Tüzelő és sütő-főzőberendezések V / 8. Szellőztetés, szellőző és elszívó berendezések 16. oldal 17. oldal 18. oldal 21. oldal 22. oldal 23. oldal 24. oldal 26. oldal

3 3 V / 9. Csatorna és lefolyó V / 10. Tűzveszélyes készülékek, berendezések V / 11. Világító és villamos berendezések V / 12. Villám és statikus feltöltés elleni védelem V / 13. Kiürítés V / 14. Tűzveszélyes folyadékok tárolása, kezelése, használata V / 15. Időszakos ellenőrzések, felülvizsgálatok, karbantartás V / 16. A munka befejeztével kapcsolatos feladatok 27. oldal 27. oldal 27. oldal 29. oldal 29. oldal 31. oldal 33. oldal 35. oldal VI. TŰZVÉDELMI BERENDEZÉS LÉTESÍTÉSÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK: VI / 1. Tűzoltó berendezés, készülék, felszerelés 36. oldal VII. EGYES LÉTESÍTMÉNYEKRE, HELYSÉGEKRE VONATKOZÓ HASZNÁLATI TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK: VII / 1. Raktárak VII / 2. Iroda helyiségek VII / 3. Öltöző helyiségek VII / 4. Konyhai területek VII / 5. Hő központ (kazán, szellőző gépház, gázfogadó) VII / 6. Közlekedők, folyosók VII / 7. Vegyszertárak VII / 8. Elektromos főkapcsoló helyiség VII / 9. Klubszobákra vonatkozó TV előírások VII / 10. A tantermekre, könyvtárakra vonatkozó szabályok VII / 11. A betegszobára vonatkozó tűzvédelmi szabályok VII / 12. Az épületre vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok VII / 13. A ruharaktárra vonatkozó szabályok VII / 14. A műhelyekre vonatkozó TV előírások 37. oldal 38. oldal 38. oldal 39. oldal 41. oldal 42. oldal 43. oldal 43. oldal 44. oldal 45. oldal 45. oldal 45. oldal 46. oldal 46. oldal VIII. ELLENŐRZÉSEK, BÜNTETÉSEK- BÍRSÁGOK VIII / 1. Tűzvédelmi ellenőrzésre jogosultak 48. oldal VIII / 2. Napi ellenőrzések 48. oldal VIII / 3. Tűz- és robbanásveszély vizsgálata 48. oldal VIII / 4. A tűzvédelmi helyzetre is kiható változások és azok jelentése49. oldal VIII / 5. Tűzvédelmi előírások megszegésének következményei 50. oldal IX. HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 53. oldal

4 4 MELLÉKLETEK: oldal I. sz. melléklet: Engedély a tűzveszélyes munka végzéséhez. II. sz. melléklet: Adatlap létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolásához III. sz. melléklet: Tűzvédelmi oktatási napló IV. sz. melléklet: Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány V. sz. melléklet: Tűzkár statisztikai adatlap VI. sz. melléklet: Elektromos hő fejlesztő készülékek VII. sz. melléklet: Tűzveszélyességi osztályba sorolás VIII. sz. melléklet: Tűzriadó terv IX. sz. melléklet: Rajzok

5 5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I/1. Az elkészítés jogi alapjai A többször módosított évi, XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 259/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról A 55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 2011-es kiadásának módosításáról A 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről, és a módosítására kiadott 10/2011. (III. 28.) BM rendelet. 10/2011. (III. 28.) BM rendelet a 30/1996 (XII.6.) BM rendelet módosításáról. A 45/2011. (XII. 7.) BM, a tűzvédelmi szakvizsgáról. A 259/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelete a tűzvédelmi bírságról. A 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról. 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet, és a 4/2010 (XI. 25.) Bm. rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról I/2. IMFK és Tankerület vezetői utasítás A tűz elleni védekezésről szóló többször módosított évi, XXXI. Törvény, valamint a 55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról figyelembevételével elrendelem a Gárdonyi Géza Általános Iskola TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATÁNAK A továbbiakban TVSZ alkalmazását, szabályozva a tűz elleni védekezés és megelőzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit, a szervezetten munkát végzők biztonságának, egészségének, munkavégző képességének megóvása és az intézmény, valamint a benne lévő vagyontárgyak megőrzése érdekében. - A TVSZ, a hatályban lévő és a tűzvédelemmel összefüggő törvények, rendeletek, utasítások, és irányelvek, a Gárdonyi Géza Általános Iskola sajátos működéséhez szükséges kiegészítésének tekintendő, ám azok hatályát nem érinti. - A TVSZ hatálya kiterjed az intézmény tulajdonában, kezelésében, bérletében és használatában lévő valamennyi épületre, építményre, létesítményre és létesítményrészre. - A TVSZ vonatkozik a Gárdonyi Géza Általános Iskola összes fő, másod, mellék, és részfoglalkozású, bedolgozó, az alkalmi fizikai vagy szellemi

6 6 tevékenységet végző munkatársra, illetve az intézmény területén szolgáltatást végzőkre, igénylőkre, továbbá a vendégekre, látogatókra egyaránt. - TVSZ előírásainak értelmezése, módosítása és kiegészítése tárgyában az intézmény, üzemeltetési vezetője dönt. - A TVSZ hatálybaléptetését követő 2 hónapon belül, a Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatója, illetve távollétében a megbízottja köteles a hozzájuk tartozó minden - munkavégzéssel kapcsolatos jogviszonyban álló munkavállalóval a TVSZ-t ismertetni. A dolgozókkal a leírtakat betartatni, mulasztás esetén fegyelmi, illetőleg szabálysértési felelősségre vonást kezdeményezni, a szabálysértési felelősségük fennállása mellett. A TVSZ én lép hatályba. Budapest, IMFK vezető Tankerület vezető

7 7 II. TŰZVÉDELMI SZERVEZET 1. Üzemeltetési vezető 2. Igazgató 3. Tűzvédelmi felelős 4. Dolgozók Az igazgató a KLIK megbízásából irányítja az oktatást, az üzemeltetési vezető az IMFK (fenntartó) részéről koordinálja az épületbiztonsági feladatokat, a tűzvédelmi felelős, illetve a dolgozók tűzmegelőzési tevékenysége jelenti még a tűzvédelmi szervezet tevékenységének ellátását. A pedagógusok és a KLIK dolgozók megkapták használatra a XIII. kerülettől (IMFK) Intézmény Fenntartó Központtól az iskolaépületét, ezért a használati szabályokat kötelesek betartani, és betartatni az iskolával kapcsolatban állókkal. Az IMFK pedig a tűzbiztonsági alap megteremtéséért a felelős. Minden érintettnek a fő szerepe a tűzvédelmi helyzet megteremtése, és az előírt szabályozások betartatása. Saját hatáskörükben intézkedhetnek tűzvédelmi ügyekben. Az esetlegesen felmerülő problémák megoldására intézkedést kezdeményezhetnek. Az üzemeltetési vezető felelős a tűzvédelem megteremtésében. Feladatainak egy része átruházható, de ez nem jelentheti a tűzvédelmi felelősség átruházását.

8 8 III. A TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGBEN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK FELADATAI III/1. A tűzvédelmi megbízott feladatai Az intézményre háruló tűzvédelmi szakfeladatokat az IMFK által szerződéses megbízás alapján biztosított tűzvédelmi megbízott látja el. Elkészíti, illetve elkészítteti az iskola tűzvédelmi szabályzatát, majd gondoskodik az előírások megismertetéséről, közreműködik a szabályok betartatásában. Részt vesz a tűzvédelmi szemléken, elkészíti a dokumentációkat, intézkedést kezdeményez a hiányosságok megszüntetése érdekében, ellenőrzi a munkálatok elvégzésének megtörténtét. Előzetes értesítés nélkül, a nap bármely időszakában - gyakorolhatja tűzvédelmi ellenőrző tevékenységét, és ebben - beosztásra való tekintet nélkül az iskola valamennyi munkavállalója támogatni, a kiadott szóbeli, vagy írásbeli utasításait (intézkedéseit) végrehajtani köteles. Elkészíti az iskolára vonatkozó tűzriadó tervet, valamint az egész intézmény területére vonatkozó tűzveszélyességi osztályba sorolást. Gondoskodik a tűzriadó terv évenkénti gyakoroltatásáról. Képviseli az intézményt a hatósági szervek által tartott szemléken, ellenőrzéseken, használatbavételi eljárásokon, egyéb, a tűzvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása során. Megszervezi a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkavállalók oktatását, felkészítését és a vizsgáztatás lebonyolítását. Elvégzi a tűzoltó készülékek rendszerese, ¼ éves időszakos szemrevételezéses ellenőrzését. Megvizsgálja az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének feltételeit. Ellenőrzi a villamos- és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatának határidőben történő elvégeztetését.

9 9 III/2. Az Intézményfenntartó Központ (IMFK) tűzvédelmi feladatai A tűzvédelmi jellegű működési feladatok: épületgépészeti mérések elvégeztetése (érintésvédelem, villámvédelem, tűzvédelmi mérés); tűzmegelőzési eszközök felülvizsgálatának elvégeztetése: Tűzoltó készülékek, tűzi vízforrások (földfeletti, altalaji, fali tűzcsapok, szárazfelszálló vezetékek) ellenőrzése, nyomáspróbázása. Tűzcsaptömlő 5 évenkénti nyomáspróbázása. Tűzcsapok vízhozam mérése), irányfény világítások, biztonsági világítások, tűzjelző rendszerek, vészlétrák, gázberendezések, és gázcsövek) felülvizsgálata; a tűzjelző hálózattal rendelkező intézményekben a kezeléshez szükséges oktatási feltételeket biztosítása. III/3. Az üzemeltetési vezető tűzvédelmi feladat- és hatásköre Felelős az intézmény megfelelő tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi feladatok megvalósulásáért Feladatát az (IMFK) által megbízott tűzvédelmi szakemberek alkalmazásán keresztül gyakorolja. Köteles érvényre juttatni a jogszabályokban, állami szabványokban, szabályzatokban, műszaki előírásokban és határozatokban meghatározott, a létesítményre vonatkozó tűzvédelmi szabályokat. Szükség esetén engedélyezési kérelmet nyújt be a tűzvédelmi szabályokban meghatározottak alóli eltérésről, felmentésről, amelyhez előzetesen szakmai véleményt kér a tűzvédelmi megbízottól. Kérelmezi a tűzveszélyes eszköz, készülék vagy berendezés használatának megkezdése előtti tűzvédelmi szemlét. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez, a tűzvédelmi megbízott véleményezése alapján írásbeli engedélyt ad (pld. nyílt láng használata, hegesztés). Begyűjti és megőrzi az igazolásokat, nyilvántartásokat a tűzvédelmi eszközök felülvizsgálatáról valamint az elvégzett tűzvédelemmel kapcsolatos munkákról. Részt vesz a tűzvédelmi szemléken, ellenőrzi a szemléken észlelt hiányosságok határidőre történő megszüntetését.

10 10 Az intézmény területén a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, megszűnt tüzeket az illetékes tűzoltóságnak bejelenti, annak megérkezéséig szükség esetén biztosítja helyszín őrzését az élet-, és vagyonvédelem figyelembevételével. A szabványban és jogszabályokban meghatározott időszakonként koordinálja a villámhárítók és villamos berendezések felülvizsgálatát, karbantartását és javítását. Begyűjti és megőrzi ezekről az igazolásokat, nyilvántartásokat. Elvégezteti az időszakos ellenőrzéseket, felülvizsgálatokat és karbantartásokat a tűzoltó készülékeknél és tűzcsapoknál. Szükség szerint gondoskodik új tűzoltó készülékek beszerzéséről. Gondoskodik a tüzelő-, és fűtőberendezések (kémények, gázcső időszakos felülvizsgálatáról és karbantartásáról. Rendkívüli helyzetben (tűz esetén) elrendeli a készenléti szolgálatot a terület kiürítésére, a menekítés levezénylésére és a terület őrzésére. A tűzvédelmi előírások megszegőivel szemben felelősségre vonást alkalmaz. III/4. Portások, gondnokok feladatai A létesítmény fokozott ellenőrzése, amelyet különös figyelemmel kell végezniük a munkaszüneti napokat megelőző napon. A lezárt helyiségek kulcsainak elhelyezése a portán és az erre a célra kijelölt helyen. A bekapcsolva felejtett világítási hálózat és egyéb villamos készülékek, berendezések kikapcsolása, áramtalanítása. Tűz esetén első és legfontosabb feladatuk a tűzoltóság azonnali értesítése, a tűz oltásának, lokalizálásának megkezdése. A tűzjelzés után amennyiben a létesítmény területe már le van zárva - megkezdik a szükséges kapuk és bejárati ajtók azonnali kinyitását, hogy a tűzoltók a tűz oltását akadálytalanul meg tudják kezdeni. A tűzoltás vezetőjének intézkedéseit kötelesek végrehajtani. A helyszínre érkező tűzoltók munkáját helyismeret és egyéb információk birtokában kötelesek segíteni.

11 11 A gondnok a munkaszüneti napokon, illetve a munkaidőn túl keletkezett tűz esetén a tűzoltás vezetőjének, vagy a rendőrhatóságnak az intézkedése alapján az általuk megjelölt személyeket értesítik, illetve berendelik. A gondnok, attól függetlenül, hogy a hatóságok a vezető személyek berendelését nem rendelték el, a tűzesetről az alábbi személyeket kötelesek értesíteni: - az üzemeltetési vezetőt, - a tűzvédelmi megbízottat, valamint - az intézményvezetőt. III/5. A munkavállalók feladatai: A munkavégzésük során a tűzvédelmi törvény, illetve végrehajtása tárgyában kiadott rendelkezések, szabályok, a tűzvédelmi szabályzat előírásainak a munkavégzésre vonatkozó megismerése, maradéktalan betartása, betartatása, a kapcsolódó feladatok és intézkedések végrehajtása. A tudomásra jutott, felismert tűzvédelmi hiányosságok haladéktalan megszüntetése, illetőleg bejelentése, jelzése a közvetlen vezetőnek Kötelező részvétel a tűzvédelmi oktatáson, továbbképzésen, szakvizsgán és gyakorlaton. El kell sajátítani a munkahelyén készenlétbe helyezett, illetve rendszeresített tűzoltó készülékek, berendezések és felszerelések használati szabályait. Kötelező részvétel a tűzvédelmi oktatásokon, az oktatott ismeretek elsajátítása, amelyet a rendszeresített nyilvántartáson (tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv) a dolgozónak aláírásával igazolnia kell. Tűzeset észlelése esetén, késedelem nélkül köteles szabályos tűzjelzést adni, a tűz oltását a rendelkezésre álló eszközökkel a tűzoltó egység megérkezéséig folytatni mindaddig, míg az oltási közreműködése az életének kockáztatásával nem jár. Tudomásul veszi, hogy bármely kötelezettség elmulasztása, annak minősítésétől függően, fegyelmi felelősségre vonást, vagy szabálysértési eljárás kezdeményezését vonja maga után.

12 12 III/6. Az intézményvezető/megbízottja a KIK dolgozókkal kapcsolatosan: A tűzvédelmi szabályozás figyelembevételével munkaköri leírásban szabályozza a tűzvédelemben résztvevők feladatkörét. Az iskola tűzvédelmére vonatkozóan elkészült TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATOT, illetve annak tartalmát tűzvédelmi oktatás keretén belül ismerteti, a leírtak végrehajtását, betartását ellenőrzi, ellenőrizteti. Gondoskodik az irányítása, felügyelete alá tartozó személyi állomány számára a munkakörükkel összefüggő legszükségesebb tűzvédelmi előírások megismertetéséről. A kötelező tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak, munkakörök munkavállalói részére biztosítja a vizsga, szakvizsga megszerzésének feltételeit. Az üzemeltetési vezetővel egyezteti és engedélyezteti a tűzveszélyes tevékenységet. Biztosítja a tűzvédelmi rendelkezések érvényre juttatását, ellenőrizteti a jogszabályok, szabványok, előírások, rendelkezések megtartását, végrehajtását. A tűzvédelmi oktató és propaganda tevékenység megfelelő színvonalon történő átadásához, elsajátításához biztosítja a szükséges feltételeket. A megfelelő tűzmegelőzési feltételek hiányában jogosult a további munkavégzést felfüggeszteni; a tűzvédelmi előírások megszegőit felelősségre vonni. A munkaterületen rendszeres ellenőrzés keretében meggyőződik a tűzvédelmi szempontú biztonságos körülmények meglétéről. Feladatait a kijelölt tűzvédelmi megbízottjával, az intézmény üzemeltetési vezetővel/megbízottjával, a tűzvédelmi megbízottal együttműködve látja el;

13 13 III/7. A pedagógusok tűzvédelmi feladatai: Az első osztályfőnöki óra keretén belül tűzvédelmi oktatásban részesítik a diákokat a tűzvédelmi megbízottól kapott oktatási tananyag alapján. Az oktatásról jelenléti ívet készítenek, és a diákok által aláírt jelenléti ívet megőrzésre átadják az üzemeltetési vezetőnek. Felhívják a diákok figyelmét arra, hogy ha bárki hibás tűzvédelmi eszközt talál, vagy észlel, azt azonnal jelentse az osztályfőnöknek, illetve az épp oktatást végző pedagógusnak, intézményi dolgozónak. Kezdeményezik és megteszik a szükséges intézkedéseket a hatáskörükbe tartozó tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére. Felelősek a felügyeletük alá tartozó területek, tantermek, és helyiségek tűzvédelmi helyzetéért, az érvényben lévő tűzvédelmi rendelkezések végrehajtásáért, illetve betartatásáért. Javaslatot tesznek a tűzvédelmi tevékenység továbbfejlesztésére. Részt vesznek a tűzriadó gyakorlaton, ennek során a felügyeletük alatt lévő diákokat irányítják, majd a menekülési gyakorlat végrehajtása után létszámellenőrzést tartanak. Tűz esetén a rendelkezéseknek és a tűzriadó tervben leírtaknak megfelelően járnak el, intézkednek. Soron kívül tájékoztatják az intézményvezetőt/megbízottját, a tűzvédelmi megbízottat, és az üzemeltetési vezetőt. III/8. Tanulók, hallgatók feladatai, kötelezettségei Minden tanuló köteles betartani a rá vonatkozó tűzvédelmi előírásokat. Az előírtak be nem tartása intézményvezetői eljárást von maga után. A tanulók kötelesek elsajátítani az intézményben, különösen a tantermekben, szaktantermekben és laborokban meghatározott tűzvédelmi előírásokat, és azok folyamatos betartására kell törekedniük. Kötelesek betartani a tárolásra vonatkozó előírásokat, mert ezek elmulasztásával tűzveszélyt teremthetnek. Az iskolai dohányzási tilalmat kötelező figyelembe venni, mert az előírások megszegőivel szemben érvényesíthetők a törvényi előírások.

14 14 Az intézmény területén tilos a dohányzás, és tilos a nyílt láng használata. Az észlelt tüzet kötelesek jelenteni a pedagógusoknak, az intézményi dolgozóknak. Csak indokolt esetben kötelesek a tűzoltó készülékek általuk elvárható módú használatára. Minden indokolatlan tűzoltó készülék használat, rongálásnak minősül, és a kártérítési felelősségi vizsgálatot von maga után. Kötelesek a tűzriadó gyakorlaton részt venni, részvételük során segítséget kell nyújtaniuk társaiknak, és tanáraiknak. A riadó során tilos a lökdösődés, rohangálás és a játék. III/9. Egyéb (bérlőkre, és az intézmény területén tartózkodókra vonatkozó előírások Kötelesek: - az intézmény tűzbiztonságos állapotát megőrizni, fenntartani, és az esetlegesen használt eszközök biztonságáról gondoskodni. - betartani az iskola tűzbiztonsági szempontú előírásait - az észlelt tűzvédelmi jellegű hiányosságokat jelenteni az intézmény vezetésének - megelőzni a tűzeset kialakulását - az esetlegesen észlelt tűzesetet jelenteni az intézmény vezetésének, és közreműködni az épület hatékony kiürítésében. - a menekülés során a menekítést irányító utasításainak engedelmeskedni, és a pánik helyzet elkerülése érdekében maximálisan közreműködni.

15 15 IV. TŰZVÉDELMI OKTATÁS, SZAKVIZSGA, TŰZRIADÓ TERV, TŰZJLZÉS IV/ 1. Tűzvédelmi oktatás: A Gárdonyi Géza Általános Iskola tűzvédelmi felvilágosító és oktató tevékenységének szakmai koordinálása, szervezése és végrehajtása az üzemeltetési vezető feladata. Egyéb rendelkezés hiányában a KIK dolgozók oktatása is az IMF feladata. A munkavállalókat a munkába álláskor, és azt követően szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal a munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatáson való részvételt dokumentálni kell. A tűzvédelmi oktatási napló megtalálható a TVSZ III. mellékletében. A külsős dolgozók vezetői részére az intézmény átadja a TV szabályzatot, amelyből az oktatást a cégvezetők tartják meg. Az oktatás témakörei: A munkahely és munkafolyamatok tűzveszélyességének ismertetése. A tevékenységgel és a technológiával kapcsolatos tűzvédelmi használati szabályok ismertetése. A munka befejezésekor szükséges tűzvédelmi teendők ismertetése (áramtalanítás, tűzre utaló körülmények pld. égő cigaretta eloltása, stb.). A tűz esetén követendő magatartás, a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzoltási módozat bemutatása. A tűzriadó gyakorlatkor a szükséges teendők. A rendszeresített és készenlétbe helyezett tűzvédelmi felszerelések, eszközök és készülékek használatának bemutatása. Az elektromos berendezések biztonságos használatának ismertetése. A dohányzási előírások ismertetése Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység előírásainak ismertetése. Az anyagtárolás, raktározás, tárgyak elhelyezése, öltözők használata. Az előírások megszegésének következményei. Az üzemeltetési vezető szükség szerint, az intézmény bármely területére, vagy egészére vonatkozóan, rendkívüli oktatást tarthat. (pld. nagy kárt okozó gondatlanságból bekövetkezett tűz esetén)

16 16 IV/2. Tűzvédelmi szakvizsga: A jogszabályban és az alábbiakban felsorolt foglalkozási ágakban, munkakörökben csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy dolgozhat. Az iskolát érintő, (de nem alkalmazotti kötelezvény) tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök: 1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők. 5. Tűzoltóvíz-források felülvizsgálatát végzők. 7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők. A szakvizsgával rendelkezők 5 évenként, továbbképzésen érvényesíthetik bizonyítványukat. A tűzvédelmi szakvizsgáról bizonyítványt kell kiadni, melyet a munkavállalónak magánál, illetve elérhető helyen kell tartania, és azt ellenőrzéskor be kell mutatnia. Vizsgabizottsági tag csak megfelelő képesítéssel rendelkező személy lehet. A TVSZ V. melléklete tartalmaz szakvizsga bizonyítvány mintát. Az iskolában jelenleg egyik munkakör sem igényli a tűzvédelmi szakvizsga meglétét. Viszont, ha külsős szolgáltató a felsorolt bármelyik munkát végezné, az üzemeltetési vezetőnek számon kell kérni a tűzvédelmi szakvizsga meglétét. V. HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK V /1. Használatra vonatkozó szabályok: Az Intézményt illetve a helyiségeit, csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési) engedélyben megállapított rendelkezésnek megfelelően szabad használni. Anyag előállítását, feldolgozását, használatát, tárolását, illetőleg egyéb tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelően - szabadtéren, helyiségben, építményben - szabad folytatni. Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési, telephely) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.

17 17 A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. Az épületben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban megengedett tűzterhelési értéket. A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni. A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi - veszély esetére - az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja. V/2. Tűzveszélyes tevékenység: Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet - a 4.4. bekezdés kivételével előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata Amennyiben az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.

18 18 Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat. Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad. Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. Az ide vonatkozó engedélyminta a TVSZ I. sz. mellékletében található. V/3. Tűzveszélyes osztályok, osztályba sorolás: A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása szempontjából az anyagokat, illetőleg a tevékenységet, továbbá tűzveszélyes övezeteket, a helységeket, a szabad tereket, a tűzszakaszokat, az épületeket, a műtárgyakat, az építményeket és a létesítményeket tűzveszélyességi osztályba kell sorolni. A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál, a tevékenység során előállított, feldolgozott, használt vagy tárolt anyagok, illetve a tároló eszközök tűzveszélyességének jellemzőit, illetőleg a rendeltetés szerinti tevékenységet kell figyelembe venni. A besorolásnál a hatóság által előírt értékeket kell figyelembe venni.

19 19 Öt tűzveszélyességi osztályt állapított meg a hatóság, a legfontosabbak: Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes (jelzése: A ) tűzveszélyességi osztályba tartozik a) az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény és a végrehajtási rendelete szerint fokozottan tűzveszélyes vagy tűzveszélyes veszélyességi osztályba sorolt, b) az az anyag, amelynek bármely halmazállapotban heves égése, robbanása, indító (iniciáló) gyújtásra vagy más fizikai, kémiai hatásra bekövetkezhet, c) az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 C alatt van, vagy üzemi hőmérséklete eléri vagy meghaladja a nyílttéri lobbanáspontját, azaz Tü Tlpnyt és Tü > 35 C, d) az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva legfeljebb 10%, e) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a)-d) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, és e tevékenység közben az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulhatnak elő, f) a 100 m3/h-nál nagyobb összesített névleges teljesítményű, lemezházas gázmérő(k) helyisége, g) az a helyiség, amelyben nyitott akkumulátorokat helyeztek el (telepítettek) vagy töltenek, és nincs hatékony szellőztetése, h) a PB-gáz cseretelep. Tűz- és robbanásveszélyes (jelzése: B ) tűzveszélyességi osztályba tartozik a) az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény és a végrehajtási rendelete szerint kevésbé tűzveszélyes veszélyességi osztályba sorolt, b) az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez, c) az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja legalább 21 C, nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 C, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt van, de nagyobb, minta nyílttéri lobbanáspont 20 C-kal csökkentett értéke, azaz Tü <Tlpnyt, Tü > Tlpnyt-20 C és Tü > 35 C, d) az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva 10%-nál nagyobb, e) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a)-d) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, és e tevékenység közben ezek az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulhatnak elő, f) a port vagy kisméretű anyagrészeket elszívó, leválasztó rendszer, porkamra, ha benne az elszívott anyag a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez.

20 20 Tűzveszélyes (jelzése: C ) tűzveszélyességi osztályba tartozik a) az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) legfeljebb 300 C, b) a legalább 50 C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok és a világításra használatos petróleum, c) az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 C felett van, de legfeljebb 150 C, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 C-kal, de legfeljebb 50 C-kal kisebb, azaz Tü Tlpnyt -20 C, Tü Tlpnyt -50 C és Tü > 35 C, d) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével, e) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a)-d) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, f) az üzemanyagtöltő állomások. Mérsékelten tűzveszélyes (jelzése: D ) tűzveszélyességi osztályba tartozik a) az a szilárdanyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) 300 C-nál nagyobb, b) az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 150 C-nál magasabb, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt több mint 50 C-kal van, azaz Tü < Tlpnyt -50 C és Tü > 35 C, c) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghető anyagtartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb, d) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a)-c) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, továbbá, ahol nyílt lánggal üzemelő tüzelőberendezést használnak, e) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, amelyben nem éghető anyagot 300 C felett dolgoznak fel, f) a közösségi és lakóépület, tűzszakasz, g) gépjárműtároló (építmény, tűzszakasz, szabadtér), h) állattartó helyiség.

21 21 Nem tűzveszélyes (jelzése: E ) tűzveszélyességi osztályba tartozik a) a nem éghető anyag, b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol nem éghető anyagot 300 C alatti hőmérsékleten előállítanak, feldolgoznak, használnak, tárolnak vagy forgalomba hoznak. A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál az alapterületeket az A osztályból az E osztály felé haladva kell összesíteni, és azt a tűzveszélyességi osztályt kell választani, amelyiknél az összesített alapterületek meghaladják a 40%-ot. A tűzgátló előteret és a létesítmény szabadtérnek vagy építménynek nem minősülő tereit (csak közlekedésre használt út, járda, park) a tűzveszélyességi osztály meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni. V/4. Dohányzás és nyílt láng használata Tilos a dohányzás és a nyílt láng használata az "A" - "C" tűzveszélyességi osztályba sorolt helységekben, továbbá ahol szabványos tiltó tábla került elhelyezésre. Égő dohány neműt, gyufát tilos olyan helyre tenni, illetve eldobni, ahol az, tüzet okozhat. A dohányzásra kijelölt helyeken az elhasznált dohány neműk elhelyezésére megfelelő számú, és méretű hamutartót kell elhelyezni, és ezen edények kiürítéséről folyamatosan gondoskodni kell. A kijelölt dohányzó helyeket, figyelmet felhívó táblákkal kell jelölni. Pld. " DO- HÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY ", továbbá hogy a "A HELYSÉGET ÉGŐ CI- GARETTÁVAL ELHAGYNI TILOS ". Ahol a dohányzás megengedett ott megfelelő számú, nagyságú nem éghető anyagból készült hamutartót kell elhelyezni. A hamutartók tartalmát éghető anyagú gyűjtőbe üríteni szigorúan tilos! A helységekben a dohányzási tilalom és a dohányzásra kijelölt helyek meghatározása és engedélyezése az üzemeltetési vezető feladata. Az üzemeltetési vezető megtilthatja a dohányzást, és aki e rendelkezést megszegi felelősségre vonható. Jelen pillanatban az iskolában tilos a dohányzás.

22 22 V/5. Raktározás, tárolás: Egy helyiségben az A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok vagy a C és D tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együtt - amennyiben vonatkozó műszaki követelmények ettől eltérően nem rendelkezik nem tárolhatók. A C és D tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékot csak jogszabályban, vonatkozó műszaki követelményben meghatározott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni. Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, együtt tárolni nem szabad. A C tűzveszélyességű éghető folyadék egyedi és gyűjtőcsomagolásán - amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - az anyag tűzveszélyességi osztályát szövegesen, vagy piktogrammal kell jelölni. Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tárolni nem szabad. Az épület tetőterében, padlásán éghető anyagot csak úgy és olyan mennyiségben szabad elhelyezni, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el. A 200 m2 feletti üzemi és tárolóhelyiség födém-, tetőszerkezete, valamint a tárolt anyag között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani. Tűzgátló előtérben mindennemű tárolás tilos. A raktározás, tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani. A szabadban történő raktározás, tárolás területét az éghető hulladéktól, száraz növényzettől, stb. állandóan tisztán kell tartani. A raktározott éghető anyag és az elektromos lámpatest között 0,8 méter tűztávolságot kell szabadon hagyni. A raktárban a tűz oltására szükséges darabszámú tűzoltó készüléket, felszerelést, eszközt, oltóanyag biztosításáról gondoskodni kell. A tárolási magasság függvényében a fő közlekedési út céljára legalább 1. méter, az állványok között 0, 8 méter térközt kell biztosítani.

23 23 Rakodólapos tárolás esetén a technológiai út megtartása kötelező. A raktárhelyiségekben megtartandó rendelkezéseket, előírásokat, szabványokat és azok ellenőrzését a dolgozók kötelesek végrehajtani. V/6. Közlekedési, és menekülési utak be és kijáratok, vészkijáratok: A tűzoltóság vonulása és működése céljára az építményekhez az utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működésére. A létesítmény közlekedési és vízszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon, járható állapotban kell tartani. Az utak folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell. Az építményekben, helységekben a villamos berendezések kapcsolóját, a közműnyitó és záró, nyomásfokozó szivattyú, a tűzjelzőt, a tűzvédelmi berendezést, felszerelést, a tűzoltó készüléket eltorlaszolni, a belső utakat, ajtókat és kiürítési útvonalakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. A tűzszakaszokat lezáró és egyéb nyílászárók használhatóságáról gondoskodni kell. A szerkezet mindenkor feleljen meg a biztonsági követelményeknek. Az üzemeltetés alatt az olyan helységek ajtaját, amelyekben emberek tartózkodnak, nem szabad lezárni. Ha a munka jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi, - veszély esetére - az ajtók külső nyithatóságát biztosítani kell. Vészkijáratok lezárása esetén a kulcsot az ajtó mellett, zárt üvegfalú (ablakú) dobozban kell elhelyezni. Egyéb ajtók lezárása csak az üzemeltetési vezető hozzájárulásával, engedélyével történhet. Az épületekben a kijárati, vészkijárati ajtókat, valamint a menekülési útvonalakat, azok teljes hosszán biztonsági jelzésekkel meg kell jelölni oly módon, hogy az épületbármely pontján minden esetben legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jel látható legyen. Az elektromos áramforrásról működő menekülési útvonaljelzések működőképességét rendszeresen, de legalább havonta próbával ellenőrizni kell, melyről ellenőrzési naplót kell vezetni. A meghibásodott elemeket (akkumulátor, fénycső) haladéktalanul cserélni kell. A menekülési útvonal legkisebb szabad szélessége - nyílászárók kivételével - az alábbiak:

24 24 a) általános esetben 1,10 m, b) mozgásukban korlátozott személyek elhelyezésére szolgáló helyiségek esetében 1,20 m, c) tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiségek esetében 1,65 m Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagok - az építési termékek és biztonsági jelek kivételével - az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének legfeljebb 15%-áig helyezhetők el. V/7. Tüzelő és sütő- főzőberendezések, és füstelvezetés: Az égéstermék-elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a teljesítményének megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható. Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetőleg használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni. A tüzelő-, fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre szabad bízni. A szilárd tüzelőanyag-üzemelésű tüzelő- és fűtőberendezést csak szilárd tüzelővagy engedélyezett begyújtó anyaggal szabad begyújtani és üzemeltetni. A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt. Az üzemeltető, vagy a berendezés kezelésével megbízott köteles a használati (kezelési) utasításban foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfelelően üzemeltetni. A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz- és olajtüzelésű berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni. Éghető padozatú vagy padlóburkolatú helyiségben a szilárd tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezés ajtaja elé olyan nem éghető (A1 tűzvédelmi osztályba tartozó) anyagú parázsfelfogót kell elhelyezni, amely biztosítja, hogy a

25 25 kihulló vagy kipattanó parázs (szikra) ne juthasson az éghető padozatra, illetőleg az a tüzelőberendezés környezetében elhelyezett éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. Az A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint az éghető folyadékot a központi fűtőberendezés vezetékétől és fűtőtestétől 1 méter távolságon belül nem szabad elhelyezni. A tűzgátló és füstgátló ajtók, kapuk, függönyök önműködő csukódását havonta ellenőrizni kell. Az ellenőrzés elvégzését írásban rögzíteni kell. Füstelvezetés: A kéményt, a kéménytoldót, a füstcsatornát és a technológiai berendezés egyéb égéstermék-elvezetőjét nem éghető anyagból és úgy kell kialakítani, hogy az gyújtási veszélyt ne jelenthessen. Gázüzemű tüzelő-, fűtőberendezésekhez, ha azoknak a füstgáz hőmérséklete nem haladja meg a 200 C-ot, nem éghető (A1 tűzvédelmi osztályú) anyagú kéménybe legalább B tűzvédelmi osztályba tartozó anyagú béléscsövet szabad elhelyezni. Gázüzemű fűtőberendezést csak olyan kéményhez szabad csatlakoztatni, amely arra megfelelő minősítéssel rendelkezik. A kémény használaton kívüli bekötő és tisztító nyílását nem éghető (A1 tűzvédelmi osztályú) anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani. Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék legmagasabb hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni. A füstcsövet 1,5 méterenként, de legalább egy helyen, fémbilinccsel az épületszerkezethez kell rögzíteni, és a kéménybe jól illesztetten (hézagmentesen) kell csatlakoztatni. A füstcső és a rögzítő bilincs a környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet.

26 26 V/8. Szellőztetés, szellőző és elszívó berendezések: Az A - C tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetek, helyiségek szellőztető berendezéseit (csatornát, porkamrát és ülepítőt) rendszeresen tisztítani kell. A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni nem szabad. Szellőztetésre a hő- és füstelvezetők is igénybe vehetők. A központi szellőző- és klímaberendezések - amennyiben az épület területén tűzjelző hálózat kiépítésre kerül - a tűzjelző jelére automatikusan álljanak le. Szellőzőberendezés A szellőzőrendszereket úgy kell kialakítani, hogy az egyes szintek és tűzszakaszok között, az esetleg keletkező tűz és füstgáz átterjedését a szelőző rendszer ne tegye lehetővé. A mechanikus szellőző berendezések csatornáit a tűzszakaszok határoló szerkezetein való átvezetésnél elzárhatóvá kell tenni. Az elzáró szerkezetet hőre vagy füstgázra automatikusan záródóan kell kialakítani. A mesterséges szellőztetés villamos motorjával B-F tűzvédelmi osztályú épületszerkezet nem érintkezhet. Mesterséges szellőztetés esetén a szellőző berendezés olyan legyen, hogy a bekapcsoláskor, illetőleg üzemeltetés közben gyújtószikra ne keletkezzen és a berendezésen keresztül külső gyújtóforrás gyújtási veszélyt, ne jelentsen. A tűzszakaszon belül, más helyiségen is átvezetett szellőzőcsatornát legalább C tűzvédelmi osztályú anyagból kell készíteni, kivéve az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségeket, ahol azok csak nem éghető (A1, vagy A2 tűzvédelmi osztályba tartozó) anyagúak lehetnek. A szennyezett levegő kivezetési helyét úgy kell kialakítani, hogy az a környezetét ne veszélyeztesse. A központi szellőző- és klímaberendezések - amennyiben az épület területén tűzjelző hálózat kiépítésre kerül - a tűzjelző jelére automatikusan álljanak le.

27 27 V/9. Csatornahálózat: A gázt, gőzt vagy folyadékot, valamint az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, illetőleg vízzel vegyi reakcióba lépő és éghető gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni nem szabad. Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz éghető folyadékot (gázt, gőzt) tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen - az üzemeltetés zavartalanságának biztosításával - vízzárral szakaszokra kell bontani. V/ 10. Tűzveszélyes készülékek, berendezések: A C tűzveszélyességi osztályba tartozó szabadtéren, helyiségben, illetőleg építményben csak olyan erő- és munkagépet szabad elhelyezni, használni, amely környezetére gyújtási veszélyt nem jelent. A talajszint alatti helyiségben, illetőleg térben, ahol a 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű tűz- vagy robbanásveszélyes gáz vagy gőz jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép és berendezés, eszköz helyezhető el, amely a környezetére tűz-, illetőleg robbanásveszélyt nem jelent. Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hő fejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet, vagy robbanást idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését, illetve hőmérséklet, vagy a nyomás további emelkedését meghatározott biztonsági határértékben megszünteti. Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás megakadályozásáról. A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni. Újonnan beszerzésre kerülő, vagy felújítás után beállítandó tűzveszélyes gép, vagy berendezés, úgy állítható használatba, ha a jogszabályban előírt engedélyekkel rendelkezik. Szabadba telepített tűzveszélyes eszköz nem jelenthet veszélyt a környezetre. V/ 11. Világító berendezések, és kábelek, villamos berendezések: A "C"-"E" tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren, építményben a környezetére gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható.

28 28 A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. Az építmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani. Lakóépületben megengedett a főkapcsoló nélküli kialakítás, ha egy helyen csoportosítottan minden áramkör külön leválasztó kapcsolóval lekapcsolható. A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az, az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni. Villamos berendezések: A világító berendezések folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell. A berendezéseket üzemeltetés közben éghető anyagra helyezni nem szabad, olyan távolságot kell biztosítani, hogy környezetére veszélyt ne jelentsen. A villamos gépet, berendezést, és egyéb készüléket a tevékenység befejezését követően ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezés esetén, munkaterületeken a napi munka befejezése után a villamos hálózatról le kell választani. A létesítmények területén csak biztonságosan használható gép berendezés és készülék üzemeltethető. A villamos háztartási készülékek, ipari berendezések, a készülékekre kiadott kezelési és karbantartási utasítások betartása kötelező. Az Intézmény területein a helyiségekben, az elektromos szekrényekben, csak a szabványban megjelölt tartalék alkatrészek helyezhetők el, illetve tarthatók. Minden más idegen anyag, berendezési tárgy elhelyezése tilos! Ha a rögzített villamos szerkezeten olyan felületi hőmérsékletek alakulnak ki, amelyek a közelben lévő anyagokra nézve tűzveszélyt jelentenek, akkor a szerkezetet olyan anyagokra, illetve anyagok közé kell szerelni, amelyek ezeket a hőmérsékleteket elviselik, és rossz hővezetők; vagy az épületszerkezetektől olyan anyagokkal kell elválasztani, amelyek ezeket a hőmérsékleteket kibírják és rossz hővezetők;

29 29 vagy úgy kell felszerelni, hogy a hő biztonságosan eloszoljon, kellő távolságra minden olyan anyagtól, amelyre ezek a hőmérsékletek káros hatást fejthetnek ki; az összes tartóelem rossz hővezető legyen. V/ 12. Villám és sztatikus feltöltődés elleni védelem: Új építménynél, valamint a meglévő építmény rendeltetésének megváltozása során a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti villámvédelmi berendezéssel kell biztosítani. (3) A meglévő nem norma szerinti villámvédelmi berendezés bővítésének meg kell felelnie a villámvédelmi berendezés létesítésekor, vagy utolsó felülvizsgálatakor érvényes műszaki követelménynek. Villámvédelmi berendezést csak kiviteli tervdokumentáció alapján lehet létesíteni, kivételt képeznek a villámvédelmi berendezés létesítésére nem kötelezett építmények, amelyeknél csak ajánlott a tervdokumentáció alapján történő létesítés. Az A vagy B tűzveszélyességi osztályba sorolt veszélyességi övezetben, helyiségekben, létesítményekben, ahol az elektrosztatikus feltöltődés tüzet okozhat, elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmet kell biztosítani. V/ 13. Kiürítés: Az épületeket, építményeket úgy kell kialakítani, hogy: a) a benntartózkodó személyeket tűz esetén gyorsan és figyelemfelkeltő módon (indokolt esetben több szakaszban) tájékoztathassák, riaszthassák, b) a benntartózkodó és önálló menekülésre képes személyek az előírt normaidőn belül biztonságos helyre vagy védett térbe távozhassanak, c) a mozgásban/cselekvőképességben akadályozott, vagy fogyatékos személyek segítséggel történő menekülése, mentése az ilye rendeltetésű, és az akadálymentesen megközelíthető épületekben, építményekben biztosítva legyen, d) a kialakítás a kiürítési útvonalak késedelem nélküli használatát tegye lehetővé (felismerhetőség, megfelelő biztonsági jelzések alkalmazása, megvilágítás, akadályok feloldása, hő- és füstmentesség, átbocsátóképesség), e) a benntartózkodó állatokat el lehessen távolítani. A kiürítési két lépcsőben történik: - a veszélyeztetett helyiség kiürítése - 1. szakasz; - a teljes tűzszakasz (épület) kiürítése - 2. szakasz. Az alapadatként felhasználható haladási sebességek a helyiség alapterülete és a helyiségben számításba vett személyek számának függvényében:

30 30 A helyiségben egy főre jutó alapterület Vízszintes haladási sebesség Haladás lépcsőn, m/min (m2 ) m/min lefelé fölfelé 1-ig 1 és 25 között 25 fölött A benntartózkodók menekülési útvonalára a fejlődő hő és füst ne vagy csak olyan mértékben juthasson be, ami még nem nehezíti a menekülést (látótávolság, menekülési út felismerése, mérgező gázok hiánya, stb.) A kijárati utakon az építmény, épület, szabadtér bármely pontján legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jelnek minden esetben láthatón a kell lennie. A kiürítési útvonalon a tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett, 2-2,5 méteres magasságban kell elhelyezni, úgy, hogy az a helyiségben lévő legnagyobb távolságról is könnyen felismerhető legyen. A kiürítés, valamint a tűzoltói beavatkozás során fontos tűzvédelmi biztonsági jelzéseket világító, vagy megvilágított módon, szabványos biztonsági jelzésekkel (piktogrammal és szükség szerint kiegészítő felirattal) kell ellátni. Kiemelten kezelendők: a) a kézi indítású tűzoltó, tűzvédelmi eszközök kezelő szerkezetei (hő- és füstelvezető, gázzal oltó, stb.), b) a sprinkler központok bejáratai és a központon belül az egyes kezelő szerkezetek és azok környezete, c) tűzkulcsok, tűzszéfek és környezetei. A kiürítésre számításba vett útvonalon körforgó pont szerinti esetek kivételével -toló, billenő és emelkedő zsalus rendszerű ajtókat alkalmazni nem szabad. A vezérléssel működő ajtók esetében a kézi nyithatóságot minden esetben biztosítani kell A C E tűzveszélyességi osztályba tartozó ipari, mezőgazdasági és tárolási célú építményeknél a kiürítési útvonalon megengedett toló, billenő és emelkedő zsalus kapuk alkalmazása, ha azok mindkét oldalról és kézi úton 20 másodpercen belül biztonságosan nyithatók és az érintett helyiségben tartózkodó személyek száma 20 m2-enként az egy főt nem haladja meg. A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezetek kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat csak a

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25)

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25) INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET 0. módosítás 1. oldal (25). TARTALOM 0. módosítás 2. oldal (25) Fejezet Cím Módosítás száma Módosítás dátuma I. Szervezeti felépítés, személyek feladata (3) 0. II. Területre

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ RENDELKEZŐ RÉSZ A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésének kötelezése, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek,

Részletesebben

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata Átdolgozásra került: 2008 november 10. Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat ROMKERT 1013 Budapest, Döbrentei tér 9. Tűzvédelmi Szabályzat 2016. Kiadja: ügyvezető Módosította: Végh Ferenc tűzvédelmi tervező szakmérnök TUÉ 13-14179 tel: 06-20/931-9245 1 Adatlap A Gazdálkodó szervezet

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. módosított változat Készült: 2009-05-25. Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 2/60 Az eljárás célja Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)célja, hogy

Részletesebben

Galumba Lajos tű. százados tűzoltósági főfelügyelő

Galumba Lajos tű. százados tűzoltósági főfelügyelő Kapcsolódó jogszabályváltozások Készítette: Galumba Lajos tű. százados tűzoltósági főfelügyelő Folyamatosan változó, új jogszabályok és Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (továbbiakban TvMI) kerülnek kiadásra,

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat 2015. december 21. 1 Tartalomjegyzék I. fejezet... 4 A Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat hatálya... 4 II. fejezet... 5 Ügyrend... 5 A

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2010 1. Fejezet 2. Fejezet 3. Fejezet TARTALOMJEGYZÉK A Tzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 Ügyrend A tzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai

Részletesebben

Legfontosabb tűzvédelmi jogszabályok:

Legfontosabb tűzvédelmi jogszabályok: Legfontosabb tűzvédelmi jogszabályok: 1996. évi XXXI. Törvény (tűz elleni védekezésről a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 30/1996. (XII.6) BM rendelet, a Tűzvédelmi szabályzatról és a Tűzriadó Tervről,

Részletesebben

A Cserepes Sori Piac Kft. által üzemeltetett vásárok és a piacok

A Cserepes Sori Piac Kft. által üzemeltetett vásárok és a piacok Cserepes Sori Piac Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 2. Nyilvántartó Cégbíróság : Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám : 06-09-000020 Telefonszám : 62/420-394 E-mail : info@cserepessoripiac.hu Honlap:

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

Munkavédelmi szabályzat

Munkavédelmi szabályzat Munkavédelmi szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/49. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta munkavédelmi (munkabiztonsági) szolgáltató Fire Electric New Molnár Csaba kancellár mb. műszaki

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1035 Budapest,

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Tűzvédelmi jogszabályváltozások 2013

Tűzvédelmi jogszabályváltozások 2013 Tűzvédelmi jogszabályváltozások 2013 Vágvölgyi László tűzvédelmi szakértő T: 20-921-6741 e-mail: vagvolgyi@dravanet.hu 1 Tűzvédelmi dokumentációval kapcsolatos előírások 2 Jogszabályi háttér 1997. évi

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Munkavédelmi Szabályzat BUDAPEST, 2001. szeptember TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. fejezet Munkavédelmi ügyrend 5. 1/1. A munkavédelmi szervezet vezetőjének és tagjainak joga és feladatköre

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a 44-2013/2014. (2014.04.01) sz. számú határozatával 2014.

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete A közterület használatáról Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására

Részletesebben

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Nyilvános változat 2015.09.21 Készítette: HVESZ Kft ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI JELENTÉS SZEKSZÁRD NYILVÁNOS

Részletesebben

Kft. - tűzvédelmi tervezés, kiürítés szimuláció - email: info@flamella.hu tel.: (30)2512812 fax: (1) 240 8092 TARTALOMJEGYZÉK

Kft. - tűzvédelmi tervezés, kiürítés szimuláció - email: info@flamella.hu tel.: (30)2512812 fax: (1) 240 8092 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 II. FEJEZET ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 14 III. FEJEZET VÉDELMI CÉLOK ÉS TERVEZÉSI ALAPELVEK... 30 IV. FEJEZET TŰZVESZÉLYESSÉGI ÉS KOCKÁZATI OSZTÁLYBA

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 1 / 11 2011.03.31. 21:09 A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18, valamint

Részletesebben

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA 1 Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja Az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola Csodafa Óvodájának működésére,

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

46/1997.(IX.8.) számú rendelete. a vásárokról és a piacokról (egységes szerkezetben)

46/1997.(IX.8.) számú rendelete. a vásárokról és a piacokról (egységes szerkezetben) MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK a 16/1998. (V.5.) sz., a 37/1998. (IX.28.) sz., a 24/1999. (VII.5.) sz., a 31/2000. (VII.3.) sz., a 23/2001. (VII.2.) sz., a 10/2003. (III.10.) sz., a 74/2003.

Részletesebben

BIZTONSÁGI TERV. Vértes Center Születésnap rendezvény. Vértes Center Bevásárlóközpont 2800 Tatabánya, Győri út 7-9.

BIZTONSÁGI TERV. Vértes Center Születésnap rendezvény. Vértes Center Bevásárlóközpont 2800 Tatabánya, Győri út 7-9. BIZTONSÁGI TERV Vértes Center Születésnap rendezvény Vértes Center Bevásárlóközpont 2800 Tatabánya, Győri út 7-9. őrzés-védelmi- és rendezvénybiztosítási tevékenységének ellátására TARTALOMJEGYZÉK Vértes

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma dolgozói és tanulói tűzvédelmi feladataikat a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet

3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet a megújuló energiaforrásokat - biogázt, bioetanolt, biodízelt - hasznosító létesítmények tőzvédelmének mőszaki követelményeirıl

Részletesebben

Oktatási segédlet. (munka-, tűz-, környezet- és katasztrófavédelem) TISZTELT HALLGATÓK!

Oktatási segédlet. (munka-, tűz-, környezet- és katasztrófavédelem) TISZTELT HALLGATÓK! Ikt. szám: NKE/1672-15/2015.. számú példány Oktatási segédlet (munka-, tűz-, környezet- és katasztrófavédelem) TISZTELT HALLGATÓK! Tájékoztatom Önöket, hogy a munka-, tűz-, környezet- és katasztrófavédelmet

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT 2014 VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnál a Szervezeti és Működési Szabályzatában megfogalmazottakkal összefüggésben

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

49/2002. (XII. 28.) GKM

49/2002. (XII. 28.) GKM 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról A víziközlekedésről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 9. sz. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon: +36-1/461-6500/42843 Fax: +36-1/322-6438 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti M3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A rendelet célja Tarnaörs községben 1.

A rendelet célja Tarnaörs községben 1. Tarnaörs Község Önkormányzatának 2./ 2002. (I.25)/ sz. rendelete egységes szerkezetben a 32/2003. (XII.29.) 17/2004. (VIII.27.) sz. rendelettel módosítva a temetőről és a temetkezésről. Tarnaörs Község

Részletesebben

Szakmai vélemény szórakozóhelyek kiürítésével kapcsolatban

Szakmai vélemény szórakozóhelyek kiürítésével kapcsolatban Szakmai vélemény szórakozóhelyek kiürítésével kapcsolatban 1. A kiürítés első szakaszának számítását az ellenőrzött helyiségből kivezető nyílászáróig kell elvégezni. Előfordul, hogy az egymásba nyíló terek

Részletesebben

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS H Á Z I R E N D BEVEZETÉS A házirend célja Az iskolai házirendje állapítja meg a Köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek

Részletesebben

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma 2.SZ. MELLÉKLET A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM (1028 Budapest, Szabadsa g utca 23.) OM azonosí to : 035327 SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA Jo va hagyta: Budapest, 2015. szeptember 08. Ro

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2003. (II. 1.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK...

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... 10 V AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK... 11 VI. A PEDAGÓGIAI

Részletesebben

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 15. napjától Bertóthyné Csige Tünde jegyző 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1. számú melléklet a 30515-3/36/2015. sz. intézkedéshez A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

Társasházak tűzvédelmi használati szabályai

Társasházak tűzvédelmi használati szabályai Társasházak tűzvédelmi használati szabályai Készítette: Kosztolányi Péter tű. százados Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály Készült a 2016. február 15-i tájékoztató fórumra Amiről szó esik Mindenkinek joga

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

melléklet a 124/2011. sz. BM OKF Főig. Int.-hez MŰSZAKI MENTÉSI MŰVELETI SZAKUTASÍTÁS

melléklet a 124/2011. sz. BM OKF Főig. Int.-hez MŰSZAKI MENTÉSI MŰVELETI SZAKUTASÍTÁS melléklet a 124/2011. sz. BM OKF Főig. Int.-hez MŰSZAKI MENTÉSI MŰVELETI SZAKUTASÍTÁS 1 I. fejezet 1. Általános előírások 1.1. E szakutasítás fejezeteinek előírásait a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: Kétegyháza,2015.szeptember 01. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1.

Részletesebben

Bérleti és Szolgáltatási szerződés

Bérleti és Szolgáltatási szerződés Szerződés száma: /2011. Bérleti és Szolgáltatási szerződés amely létrejött a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (1117 Budapest, Kőrösy J. u. 7-9.), mint Bérbeadó továbbiakban Bérbeadó),

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről Módosítások: - 2/2016. (II.16.) ökr. Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Biztonsági terv. DESIGN UTCA KFT. 1036 Budapest, Árpád fejedelem út 49. Kiadja: ügyvezető

Biztonsági terv. DESIGN UTCA KFT. 1036 Budapest, Árpád fejedelem út 49. Kiadja: ügyvezető 1036 Budapest, Árpád fejedelem út 49. Biztonsági terv Kiadja: ügyvezető Hatályos: 2012. május 12-13. napjáig. Biztonsági tervet készítette; Marián György Biztonságszervező telefon: +36 20 9719 598 2 Tartalom:

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés I. fejezet 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapfeladatai alaptevékenysége II. fejezet 1. A vezetők közötti

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I Szegedi Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak.ferenc.gimnazium@gmail.com honlap: www.dfg-szeged.hu

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2003. /VIII.27./ önkormányzati rendelete A köztisztaságról, és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról a módosításokkal egységes szerkezetben Szendrő

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályok változásai. Lestyán Mária, 2016. 03. 11.

Tűzvédelmi szabályok változásai. Lestyán Mária, 2016. 03. 11. Tűzvédelmi szabályok változásai Lestyán Mária, 2016. 03. 11. Bemutatkozás: Lestyán Mária építésztervező szakmérnök ROCKWOOL Hungary Kft. Szakmai kapcsolatokért felelős igazgató TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi

Részletesebben

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet. Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Hegesztési Biztonsági Szabályzat

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet. Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Hegesztési Biztonsági Szabályzat 1. oldal, összesen: 24 1. oldal, összesen: 24 43/1999. (VIII. 4.) GM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló. (XI. 10.) IKM rendelet módosításáról A munkavédelemr l szóló 1993. évi

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011.

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. 1 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Hatályos 2011.. napjától. 2 I. Az intézmény szervezeti felépítésének leírása Az intézmény neve: (intézmény) Rövid neve:

Részletesebben