DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014.

2 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a /2014. ( ) sz. számú határozatával jén jóváhagyta. Hatályos: napjától.

3 1. kiadás 0. módosítás 3 (27). oldal Tartalomjegyzék PREAMBULUM A SZABÁLYZAT HATÁLYA A szabályzat hatálya kiterjed: TŰZVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGI ÉS HATÁSKÖRÖK Rektor Kerpely Antal Kollégium igazgatója (DF) KFT ügyvezetője Létesítmény gondnok (DF tűzvédelmi megbízott) Hotel Kerpely vezető ( Kft.) Portás ( DF) Hotel recepciós (Kft.) Foglalkoztatottak és hallgatók, vendégek tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségei A FŐISKOLA TŰZVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSA Tűzvédelmi felelősségi körök Tűzvédelmi szervezet finanszírozása Évente végrehajtandó feladatok Évente megvizsgálandó felülvizsgálatok hatályai Tűzvédelmi Terv A tűzvédelmi szabályok megszegésének jogkövetkezményei TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS Általános tűzvédelmi használati szabályok, előírások Tűzoltási út, terület és egyéb utak Szellőztetés Villamos hálózatok, -gépek, -berendezések Villámvédelem Eseti tűzvédelmi használati szabályok, előírások főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK Raktározás és tárolás A munka befejezésével kapcsolatos teendők Dohányzás Rendezvények szervezése TŰZVESZÉLYES MUNKA VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEI Tűzveszélyes tevékenység Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység TŰZVÉDELMI OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK Az oktatások rendje Tűzvédelmi szakvizsga A tűzvédelmi oktatás témakörei A TŰZJELZÉSSEL, TŰZOLTÁSSAL, MŰSZAKI MENTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK Beépített tűzvédelmi berendezések Tűzoltótechnikai eszközök, felszerelések Tűz esetén tanúsítandó magatartás Tűzoltás, műszaki mentés A kollégium igazgató tűz oltása utáni feladatai ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...25 MELLÉKLETEK...26

4 1. kiadás 0. módosítás 4 (27). oldal PREAMBULUM A Dunaújvárosi Főiskola (továbbiakban:főiskola) szenátusa a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 28/2011.(IX.06) BM rendelet rendelkezéseit figyelembe véve a vagyonkezelő, az üzemeltető közalkalmazottainak, egyéb foglalkoztatási viszonyban állók és a hallgatók, szolgáltatást igénybe vevők tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeit és a tűz megelőzésével kapcsolatos eljárási szabályokat az alábbiak szerint határozza meg: 1.1. A szabályzat hatálya kiterjed: 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA a Dunaújvárosi Főiskola Kerpely Antal Kollégium és Hotel Kerpely (továbbiakban: Kollégiumok) teljes működési területére, a következő felelősségi megosztásban: A Főiskola vagyonkezelésében és üzemeltetésében (Dunaújváros, Dózsa Gy. ú 33.(K1); 35.(K2), 37.(K3), illetve bérletében lévő (Balog Á. utcai kollégium K4) kollégiumok teljes működési területére, az UNIVERSITAS SERVICE KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT (Továbbiakban: Kft) által üzemeltetett (Dunaújváros, Dózsa Gy út 35. sz. IV-VI. emelet) Hotel Kerpely (Hotel) teljes működési területére, a Főiskola közalkalmazottaira, hallgatóira, és a Kft. munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, más szervezet dolgozóira amennyiben a Főiskola vagy a Kft. működési területén külön szerződés alapján munkát vagy azzal összefüggő tevékenységet végeznek, továbbá a Kollégiumok területén tartózkodó magánszemélyekre.

5 1. kiadás 0. módosítás 5 (27). oldal 2.1. Rektor 2. TŰZVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGI ÉS HATÁSKÖRÖK Köteles a Kollégiumok működési hatáskörébe tartozó létesítmények, építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodni, a jogszabályban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról a tevékenységi körökkel kapcsolatos tűzesetek és veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről, a munkáltatói felelősség megtartása mellett a tűzvédelemmel kapcsolatos irányítói tevékenység ellátásával a Kerpely Antal Kollégium igazgatóját bízza meg, aki köteles kérésére a Kollégiumok tűzvédelmi helyzetéről írásban tájékoztatást adni, a tulajdonosi felelősség körében a tűzvédelemmel kapcsolatos irányítói tevékenység ellátásával a Kft. ügyvezetőjét bízza meg, aki köteles a Kerpely Antal Kollégium igazgatójának, annak kérésére, évente legalább egyszer a Hotel tűzvédelmi helyzetéről írásban tájékoztatást adni, a kijelölt felelősök távolléte esetén a feladat ellátására helyettesítési megbízást kiadni, köteles a szabályzatban foglaltak végrehajtását ellenőrizni, illetve ellenőriztetni, a szabályzatban foglaltak megszegése esetén a felelősségre vonást megtenni Kerpely Antal Kollégium igazgatója (DF) A rektornak közvetlen alárendelten irányítja a Kollégiumok tűzvédelmi feladatait. Ennek keretében intézkedik: a hatályos tűzvédelmi jogszabály alapján a Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról, naprakészen tartásáról, hogy, a Kollégiumok közalkalmazottai, egyéb foglalkoztatási viszonyban állók (továbbiakban együttesen foglalkoztatottak), az elszállásolt hallgatók, vendégek a jogszabályban meghatározottakat megismerhessék, és azok szerint lássák el a szabályzattal kapcsolatos feladataikat, megfelelő szervezet, tűzvédelmi képesítéssel rendelkező személy, illetőleg szolgáltatás igénybevételével gondoskodni a tűzvédelem biztosításáról, A tűzvédelmi ismeretekkel kapcsolatban: tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységekhez az adott foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás megszervezéséről, továbbá a munkavégzésben résztvevők tűzvédelmi oktatásáról, rendszeres továbbképzéséről, - hogy megismerjék a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket, - a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat,

6 1. kiadás 0. módosítás 6 (27). oldal - a létesítményt igénybe vevői a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák, a létesítménynél előforduló tűz-, és káresemény bejelentéséről a Tűzoltóságnak, a létesítmény területén alkalomszerűen végzett tűzveszélyes tevékenység engedélyeztetéséről, évenkénti tűzriadó gyakorlat megszervezéséről, A tűzmegelőzéssel kapcsolatban: közvetlen tűzvédelmet szolgáló jogszabályban, hatósági határozatban előírt tűzvédelmi berendezés, készülék, felszerelés, technikai eszköz állandó üzemképes állapotban tartásáról, időszakos ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról, a tűzvédelem helyzetére, valamint a tűzoltás feltételeire kiható változások megtétele előtt 15 nappal az illetékes hivatásos tűzoltóságnak történő bejelentéséről, a rektor felhívására igény szerint, de legalább évente egyszer írásos jelentést készít a Kollégiumok tűzvédelmi helyzetéről a Szenátusnak, minden gazdasági év utolsó negyedévében költségvetési tervet készít a következő évben szükségszerűen végrehajtandó tűzmegelőzési feladatokról és azok várható költségeiről, továbbá az adott évi terv megvalósulását értékeli, Minisztérium, illetve a hivatásos tűzoltóság által tartott ellenőrzéseken (szemlén) az intézkedésre jogosult megbízottjával történő képviseletről, 2.3. KFT ügyvezetője Köteles a Kerpely Antal Kollégium igazgatója irányításával a Hotel tűzvédelmi feladatait a Hotel működési hatáskörébe tartozó létesítmények, építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodni, a jogszabályban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körökkel kapcsolatos tűzesetek és veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről, a munkáltatói felelősség megtartása mellett a Hotel üzemeltetés tűzvédelmi feladatainak ellátásával a Hotel vezetőjét bízza meg, aki köteles kérésére a Hotel tűzvédelmi helyzetéről írásban tájékoztatást adni, A Hotel vezető távollét esetén minden reá háruló feladat ellátására helyettesítési megbízást kiadni, köteles a szabályzatban foglaltak végrehajtását ellenőrizni, illetve ellenőriztetni, a szabályzatban foglaltak megszegése esetén a felelősségre vonást megtenni Létesítmény gondnok (DF tűzvédelmi megbízott) A kollégium igazgatónak alárendelten, a tűzvédelmi szakember szaktanácsadásával végrehajtja és koordinálja a Kollégiumok tűzvédelmi feladatait.

7 Ennek keretében: Sz kiadás 0. módosítás 7 (27). oldal rendszeresen ellenőrzi a létesítmény területén a tűzvédelmi szabályok és előírások betartását, hiányosság esetén intézkedést kezdeményez azok megszüntetésére, és szükség szerint a felelősségre vonást kezdeményez, a létesítménynél történő fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása során elősegíti a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényre jutását, szükség esetén javaslatot tesz a Tűzvédelmi Szabályzat, a tűzveszélyességi osztályba sorolás illetve a Tűzriadó Terv módosítására, majd a javaslat elfogadása esetén azokat végrehajtja és végrehajtatja, irányítja és ellenőrzi a hatáskörébe tartozó területeken folyó tűzvédelmi munkát. Kapcsolatot tart a tűzvédelmi tevékenységet ellátó külső szolgáltatókkal és a létesítmények biztonsági szolgálatát ellátó külső szolgáltatóval, ellenőrzi a vállalkozási szerződésben meghatározott tevékenységüket részt vesz a létesítmény területén a Minisztérium, illetve a Hivatásos tűzoltóság eljárásain (szemle, ellenőrzés stb.), véleményezi és alkalmanként kiadja a létesítmény területén a tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyezését, szükség szerint gondoskodik a felügyeleti szolgálat biztosításáról, előírások megtételéről és megtartásuk ellenőrzéséről, figyelemmel kíséri a létesítmény területén tartott nagyobb létszámú rendezvények tűzvédelmét, a tűzmegelőzéssel kapcsolatban, figyelemmel kíséri a létesítmény területén lévő tűzvédelmi berendezések, felszerelések és eszközök készenléti állapotát, fenntartásuk, karbantartásuk és felülvizsgálatuk elvégzését, vezeti a tűzvédelmi dokumentációt, nyilvántartja a tűzvédelmi munka során az intézkedési jogkörét érintő iratokat (1. számú melléklet), 2.5. Hotel Kerpely vezető ( Kft.) Köteles a Hotel működési területén a Dunaújvárosi Főiskola Kollégiumok Tűzvédelmi Szabályzatában foglaltakat betartani és betartatni a tűzvédelmi előírások érvényre juttatásáról gondoskodni, ellenőrizteti a jogszabályok, szabványok, előírások, rendelkezések megtartását illetve végrehajtását, a hatáskörébe utalt területen előforduló tűzesemény bejelentéséről a létesítmény gondnoknak és a Kft. ügyvezetőjének, meggyőződni a szükséges tűzvédelmi berendezések, eszközök üzemképességéről, készenlétben tartásáról, Tűzvédelmi hiányosság észlelése vagy a tudomására jutott hiányosság esetén azt haladéktalan jelenteni a létesítmény gondnoknak és a Kft. ügyvezetőjének,

8 1. kiadás 0. módosítás 8 (27). oldal a tűzvédelem helyzetére, valamint a tűzoltás feltételeire kiható változások megtétele előtt egy hónappal köteles bejelenteni a létesítmény gondnoknak és a Kft. ügyvezetőnek a további ügyintézés érdekében, A portás köteles: 2.6. Portás ( DF) a szolgálatuk átvételekor meggyőződni a tűzjelző berendezés, a távbeszélő készülék, a riasztóberendezés, stb. üzembiztonságáról, az előírásoknak megfelelően kezelni a tűzvédelmi központot, a létesítménybe beépített tűzvédelmi berendezések felügyeletét, a szükséges bejelentéseket a rendelkezésre álló dokumentáció alapján elvégezni, megőrzi, szükség szerint kezeli az üzemeltetési naplót, köteles részt venni a beépített tűzjelző berendezés karbantartását végzők oktatásán, megőrzi az oktatás jegyzőkönyveit, a tűz esetén a tűzriadó-tervben meghatározott feladatokat végrehajtani, a kulcsokat megőrizni és tűz oltását irányítónak átadni a K4 Kollégium portása továbbá köteles a feladatokat is ellátni a létesítmény gondnok utasításának megfelelően Hotel recepciós (Kft.) A portás feladatokat ellátni Köteles a szállóvendégek fogadásakor felhívni a figyelmüket, szükség szerint angolul, a Tűzriadó tervben foglaltakra, Szolgálatteljesítéskor észlelt hiányosságokat haladéktalanul jelenteni a létesítmény gondnoknak és a hotel vezetőjének Foglalkoztatottak és hallgatók, vendégek tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségei A munkavállalók és a hallgatók kötelesek: a Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározottakat külön felhívás és intézkedés nélkül végrehajtani, a rábízott feladatokat a foglakozási szabályok és a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak betartásával elvégezni, tevékenysége során gondoskodnia kell a kijelölt közlekedési utak szabadon tartásáról, az esetleges eltorlaszolás megakadályozásáról, a dohányzás ás a nyílt láng tilalmára vonatkozó előírásokat betartani,

9 1. kiadás 0. módosítás 9 (27). oldal a munka- és szálláshelyén, az oktatási területeken a rendet és a tisztaságot megtartani, továbbá megszüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhat, a státuszuknak, a beosztásuknak, a szakmának megfelelő tűzvédelmi oktatáson, szakvizsgán és továbbképzésen részt venni, a tevékenység során a technológiai-, műveleti-, kezelési-, és karbantartási utasításokban meghatározott tűzvédelmi előírásokat betartani, tűz esetén a Tűzriadó Tervben meghatározott magatartási szabályokat betartani, a Tűzriadó tervben meghatározott feladatok évenkénti begyakoroltatásában részt venni és a részükre meghatározott feladatokat végrehajtani, a személyesen észlelt, vagy tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságokat, szabálytalanságokat a kollégium igazgatónak vagy a létesítmény gondnoknak jelenteni.

10 1. kiadás 0. módosítás 10 (27). oldal 3. A FŐISKOLA TŰZVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSA 3.1. Tűzvédelmi felelősségi körök A létesítmény teljes tűzvédelmi helyzetéért a rektor a felel A szakszerű tűzvédelmi tevékenység végrehajtásával, koordinálásával, a jelen Szabályzat és a tűzvédelemre specializálódott szervezetekkel kötött vállalkozási szerződés szerint a kollégium igazgatót bízza meg A létesítmény gondnokok a hatáskörükbe tartozó terület tűzvédelmi helyzetéért felelnek Tűzvédelmi szervezet finanszírozása A tűzvédelmi rendszer működési, valamint a tűzvédelmi beszerzések, karbantartások és felülvizsgálatok költségeit, mint üzemeltetési költségek a Dunaújvárosi Főiskola működési költségeinek terhére, a tűzvédelmi beruházásokat a szinten tartó beruházási keretből fedezik. A megfelelő anyagi fedezet biztosítása a rektor kötelessége. A Főiskola és a Kft. a költségek viselésére külön megállapodást kötnek Minden év utolsó negyedévében meg kell határozni a következő évben szükségszerűen végrehajtandó tűzmegelőzési feladatokat és azok várható költségeit A tűzvédelmi költségvetési terv előkészítése a kollégium igazgató, előterjesztése és a gazdasági tervben való szerepeltetése a gazdasági főigazgató feladata Évente végrehajtandó feladatok - kézi tűzoltó készülékek alapellenőrzése, készenlétben tartói ellenőrzés, - tűzcsapok ellenőrzése, - tűzvédelmi berendezések felülvizsgálata, - biztonsági világítás üzemképességének ellenőrzése, - tűzvédelmi oktatás, 3.4. Évente megvizsgálandó felülvizsgálatok hatályai - villamos berendezések szabványszerű állapotának tűzvédelmi felülvizsgálata, - villámvédelem felülvizsgálata, - tűzvédelmi szakvizsgák felújítása, - kézi tűzoltó készülékek közép- és teljes körű karbantartása, - tűzoltótömlők nyomáspróbája, - új tűzvédelmi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzése, - egyéb tűzvédelmi beruházás, 3.5. Tűzvédelmi Terv A kollégium igazgató a tűzvédelmi terv megvalósulásáról, továbbá a következő évben végrehajtandó tűzmegelőzési feladatokról évente előterjesztést készít A tűzvédelmi szabályok megszegésének jogkövetkezményei

11 1. kiadás 0. módosítás 11 (27). oldal - A foglalkoztatottak jogellenes magatartása esetén tűzvédelmi szabálysértés állapítható meg. - A munkáltató jogellenes magatartása esetén tűzvédelmi bírság szabható ki. 4. TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS A létesítmények tűzveszélyességi osztályai részletes adatait a 2. számú melléklet tartalmazza. Épület Jel Funkció Terület Tűzvéd. m2 osztály 1. Kerpely A. Koll. K1 Dózsa Gy. út 33. sz D 2. Kerpely A. Koll. K2 Dózsa Gy. út 35. sz D 3. Hotel Dózsa Gy. út 35. IV-VI. emelet 1139 D UNIERSITAS SERVICE KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. üzemelteti 4. Kerpely A. Koll. K3 Dózsa Gy. út 37. sz D 5. Kerpely A. Koll. K4 Kerpely A. Koll. Balog Á.utcai 2781 D A Kollégiumok tűzveszélyességi osztálya a fenti adatok alapján: "D" Mérsékelten tűzveszélyes! 5. TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK 5.1. Általános tűzvédelmi használati szabályok, előírások A Kollégiumok létesítményeit, azok helyiségeit, tűzszakaszait, a vegyes rendeltetésű épületeit csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni A Kollégiumok működési körében tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, veszélyességi övezetben, helyiségben, tűzszakaszban, építményben szabad folytatni A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. Az épületben raktározott, tárolt anyag mennyisége nem haladhatja meg a megengedett tűzterhelési értéket A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, készülékről a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

12 1. kiadás 0. módosítás 12 (27). oldal Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni Az A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot alkalomszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket, illetve felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható A létesítményekben tilos a dohányzás, dohányozni az arra kijelölt helyeken szabad A létesítmények, helyiségek bejáratánál a tűzveszélyre vonatkozó figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó piktogramokat kell elhelyezni A közmű nyitó- és zárószerkezetet, a beépített tűzvédelmi berendezések kézi kezelő szerkezeteit, - a tűzjelzés kézi jelzésadóit utánvilágító jelzéssel, - jól láthatóan meg kell jelölni A létesítményben az olyan helyiségek ajtaját, ahol emberek tartózkodnak nem szabad lezárni Tűzoltási út, terület és egyéb utak A létesítmény közlekedési, tűzoltási és felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére Tűzoltási felvonulási területen a parkolási tilalmat táblával vagy aszfaltfestéssel jelölni kell. A tűzcsapok 1,5 m-es körzetében gépjármű nem parkolhat, ezt is meg kell jelölni Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a tűzvédelmi főkapcsolót, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, a tűzjelző kézi jelzésadóját, a nyomásfokozó szivattyút, valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetét, nyílásait, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad A helyiségeket úgy kell kialakítani, hogy tűz vagy robbanás esetén az abban tartózkodók meghatározott időn belül (8 perc) zavartalanul biztonságos térbe vagy szabadba jussanak Az épületekben a menekülési útvonalakat, azok teljes hosszában világító (biztonsági világítás, pánik elleni világítás) biztonsági jelzésekkel meg kell jelölni, oly módon, hogy az épület bármely pontján minden esetben legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jel látható legyen A létesítmény üzemeltetője köteles a biztonsági jelzéseket karbantartani, a világító jelzések működőképességét ellenőrizni és az ellenőrzési naplóban dokumentálni. A jelzést adó eszközöknek áramkimaradás esetén is működniük kell. Az ellenőrzési naplót a létesítmény gondnok köteles megőrizni A kiürítésre számításba vett nyílászárók csak kifelé nyílhatnak, azokat - míg a helyiségben tartózkodnak - lezárni nem szabad Szellőztetés

13 1. kiadás 0. módosítás 13 (27). oldal Mesterséges szellőzés esetén olyan szellőztető berendezést kell használni, hogy annak bekapcsolásakor, illetőleg üzemeltetés közben gyújtószikra ne keletkezzen, és a berendezésen keresztül külső gyújtóforrás gyújtási veszélyt ne jelentsen A szennyezett levegő kivezetési helyét úgy kell kialakítani, hogy az a környezetét ne veszélyeztesse A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni nem szabad A központi szellőző- és klímaberendezések amennyiben az épület területén tűzjelző hálózat kiépítésre került a tűzjelző jelére automatikusan álljanak le A kiürítésre számításba vett lépcsőházak füstelvezetési lehetőségéről gondoskodni kell Villamos hálózatok, -gépek, -berendezések Az építmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, a kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni A villamos berendezéseket csak rendeltetésüknek és méretezésüknek megfelelően szabad terhelni. A berendezések, fogyasztók automatáit áthidalni, olvadó biztosítóját túlbiztosítani tilos A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyagra gyújtásveszélyt ne jelentsen A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani A világító berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen A biztonsági világítás - független hálózatról kell üzemeltetni - áramkimaradás esetén megvilágítja a menekülési útvonalat. A lámpatesteket zöld színű azonossági számmal kell ellátni A villamos táplálású menekülési útirányt jelző biztonsági jelek működőképességét legalább havonta, próbával ellenőrizni kell, melyről ellenőrzési naplót kell vezetni. A meghibásodott elemeket haladéktalanul ki kell cserélni A pánik elleni világítás a kijáratot jelzi, független hálózatról üzemel és áramkimaradás esetén jelzi a kiürítési útvonal kijáratait. Kiválthatja az utánvilágító festékkel befestett tábla is A egyes beépített tűzvédelmi berendezések pl. hő- és füstelvezető berendezés - működését tűz esetén legalább 1 órán át biztosítani kell, független hálózatról A villamos berendezést tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni: A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben, szabadtéren legalább háromévenként, A C D és E tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább hatévenként, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell A felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni, dokumentációját a létesítmény gondnok köteles megőrizni.

14 1. kiadás 0. módosítás 14 (27). oldal Elektromos berendezések szerelésénél a helyiség tűzveszélyességi osztályba sorolását mindenkor figyelembe kell venni Elektromos készülékek (főzőlap, hősugárzó, kávéfőző, hűtőgép, stb.) csak védőföldeléssel ellátott fali dugaljba csatlakoztathatók Az elektromos készülékek vezetékeit toldani tilos! A készülékek alá megfelelő méretű hőszigetelő lapot kell elhelyezni Olyan elektromos készüléket, amely hibás, zárlatos, vezetéke sérült, vagy nincs védőföldeléssel ellátva, üzemeltetni tilos! Elektromos készülékek javítását csak szakképzett ember végezheti Az elektromos készülékek közvetlen közelébe éghető anyagot elhelyezni tilos! Az éghető anyag és a készülék között megfelelő biztonságos távolságot kell hagyni Villámvédelem A villámvédelmi berendezést tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni: A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben, szabadtéren legalább háromévenként, A C D és E tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább hatévenként, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell A felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni, dokumentációját a létesítmény gondnok köteles megőrizni Eseti tűzvédelmi használati szabályok, előírások Irodák, tárgyalók A helyiség tűzveszélyességi osztálya: "D" (mérsékelten tűzveszélyes) Az irodákban a bútorokat úgy kell elhelyezni, hogy a helyiségben a szabad mozgás, közlekedés biztosítva legyen és az ajtók teljes szélességben nyithatók legyenek Az irodákat csak rendeltetésnek megfelelően, irodai tevékenység végzésére szabad használni A helyiségben nem odavaló gyúlékony anyagot, tűzveszélyes folyadékot tárolni tilos A villamos hőtermelő berendezéseket, eszközöket csak úgy lehet üzembe helyezni, hogy környezetükben tüzet ne okozzanak, nem éghető alátétre kell helyezni Irattár A helyiség tűzveszélyességi osztálya: C" (tűzveszélyes) A kijáratokat, közlekedési útvonalakat, tűzoltó készülékeket állandóan szabadon kell hagyni A helyiségben gyúlékony anyagot, tűzveszélyes folyadékot tárolni, villamos hőforrást használni tilos.

15 1. kiadás 0. módosítás 15 (27). oldal Az állványokat úgy kell elhelyezni, hogy keresztirányban legalább 80 cm, hosszirányban legalább 120 cm széles közlekedési út biztosítva legyen A nyílt láng használata tilos, az erre figyelmeztető táblákat jól látható helyen ki kell helyezni Lakótér A helyiség tűzvédelmi osztály: D (mérsékelten tűzveszélyes) A kijáratokat, közlekedési útvonalakat állandóan szabadon, tisztán kell tartani A helyiségben nem odavaló gyúlékony anyagot, tűzveszélyes folyadékot tárolni tilos A lakótérben a napi életfeltételekhez szükséges és megengedett tevékenység végezhető A lakóteret utolsónak elhagyó személy köteles a helyiséget tűzvédelmi szempontból átvizsgálni és áramtalanítani Melegítő konyha, étkezde A helyiség tűzveszélyességi osztálya: D (mérsékelten tűzveszélyes) A kijáratokat, közlekedési útvonalakat állandóan szabadon, tisztán kell tartani A helyiségben nem odavaló gyúlékony anyagot, tűzveszélyes folyadékot tárolni tilos A villamos hőtermelő berendezéseket, eszközöket csak úgy lehet üzemeltetni, hogy környezetében tüzet ne okozhasson Villamos berendezést kezelési és karbantartási utasításait maradéktalanul be kell tartani, azt felügyelet nélkül üzemeltetni tilos Forró edényzet csak nem éghető felületen helyezhető el és tárolható A konyhában sütés közben keletkezett túlhevült olaj tüzét vízzel oltani szigorúan tilos, és balesetveszélyes! Az oltás hatásos módszere a fedővel, vagy más nem éghető anyagú tárggyal történő lefedése (oxigén elvonás) A konyhát utolsónak elhagyó személy köteles a helyiséget tűzvédelmi szempontból átvizsgálni és áramtalanítani főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek A befogadóképesség meghatározása az alapterület. a rendeltetés és a menekülés irányába nyíló ajtók szélessége alapján történik A létszám megállapításánál a rendeltetésszerű használat során előforduló legkedvezőtlenebb állapotot kell figyelembe venni az ülőhelyek elrendezését és darabszámát figyelembe véve Az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek megengedett maximális befogadóképességét a 4.a. melléklet, azok kiürítésének számítását a 4.b. melléklet tartalmazza A kiürítés számításnál a menekülési útvonalakat, a ténylegesen megtehető úthosszak figyelembe vételével kell megállapítani. (pl. bútorok elrendezése) A helyiségekben csak a megengedett létszám helyezhető el A helyiség csak arra a tevékenységre és oly módon használható, ahogy a Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározásra került A nem rendeltetés szerinti használat esetén az 6.3. pontban leírtaknak megfelelően kell eljárni.

16 -/- Sz kiadás 0. módosítás 16 (27). oldal A K4 Kollégiumban a 152. terem használatakor a szélfogó belső ajtóit, továbbá a teremhez vezető folyosó külső ajtóit nyitva kell tartani. Tűz jelzés esetén a portás haladéktalanul köteles a főbejárati ajtókat kinyitni és rögzíteni.

17 1. kiadás 0. módosítás 17 (27). oldal 6. TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK 6.1. Raktározás és tárolás A tárolás tűzvédelmi követelményeit a tárolt anyag tűzveszélyességi osztályba sorolása, a tárolás módja, a raktár mérete és helye határozza meg Egy helyiségben az A" és B" tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok vagy a C" és D" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együtt - amennyiben nemzeti szabvány ettől eltérően nem rendelkezik - nem tárolhatók Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, együtt tárolni nem szabad. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta, vagy - ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik - folyamatosan ellenőrizni kell és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni Az A" és B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag, valamint a C" tűzveszélyességű éghető folyadék egyedi és gyűjtőcsomagolásán - amennyiben jogszabály, nemzeti szabvány ettől eltérően nem rendelkezik - az anyag tűzveszélyességi osztályát szövegesen, illetve piktogrammal kell jelölni Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben A" és B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tárolni nem szabad Az épület tetőterében, padlásán éghető anyagot csak úgy és olyan mennyiségben szabad elhelyezni, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el Állványos tárolás esetén, az állványok között 80 cm-es távolságot kell megtartani A kollégiumok területén A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tárolni tilos A munka befejezésével kapcsolatos teendők Minden munka- és szálláshelyen (irodában, stb.,) a munka, tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok betartását, a szabálytalanságot meg kell szüntetni Az ellenőrzés terjedjen ki a Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó előírásainak megtartására, többek között: - villamos berendezések feszültségmentesítésére, - tüzelő-, fűtőberendezések, villamos készülékek, fogyasztók használaton kívüli helyezésére, - közlekedési utak, tűzoltó készülékek, felszerelések stb. szabadon tartására, - hulladék eltávolítására, - tűzveszélyes anyagok szabályos tárolására, - nyílászárók becsukására, lezárására, - minden egyéb, tűz keletkezését előidézhető vagy a tűz oltását kedvezőtlenül befolyásoló körülmény megszüntetésére.

18 1. kiadás 0. módosítás 18 (27). oldal 6.3. Dohányzás A Kollégiumok működési területén, továbbá a bejáratok 5 méteres körzetében a dohányzás tilos, kivéve a kijelölt dohányzóhelyeket Kijelölt dohányzóhelyek szintenként a szabadban kialakított hátsó (menekülési útvonal) lépcsőfordulók bejáratától távol eső részei, az épület bejáratától számított 5 méteren kívül eső területen A dohányzóhelyen biztosítani kell nem éghető anyagból készült hamutartót A dohányzó köteles a cigarettavég eloltásáról gondoskodni és azt a hamutartóba dobni A dohányzóhely elhagyásakor a dohányzó köteles meggyőződni arról, hogy tűz keletkezésének nincsenek meg a feltételei Rendezvények szervezése Közösségi létesítmények helyiségeiben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervezője, rendezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak megküldeni A rendezvény szervezője által készített tűzvédelmi előírások a következőket tartalmazzák: a) a kiürítés számítást, b) a tűzterhelés számítást, c) a rendezvény helyszín léptékhelyes alaprajzait és helyszínrajzát, a kiürítési útvonalak, tűzoltási felvonulási utak és terület feltüntetésével, d) a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait, e) a tűz esetén szükséges teendőket, és f) a tűz jelzésének és oltásának módját A rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt követően legalább egy évig meg kell őrizni Tűzveszélyes tevékenység 7. TŰZVESZÉLYES MUNKA VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEI Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.

19 1. kiadás 0. módosítás 19 (27). oldal Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata Amennyiben az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy, a saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenységhez az engedély kiadása a külső vállalkozás vezetőjének a feladata. Az engedélyt a kollégium igazgatóval vagy a tevékenység helye szerinti létesítmény gondnokával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni (3.sz. melléklet) Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység: - időpontját, - helyét, - leírását, - a munkavégző nevét, - tűzvédelmi szakvizsga oklevél számát, - vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezésig a munkát elrendelő - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet vagy robbanást okozhat. A munka befejezését a munkát elrendelőnek be kell jelenteni Az oktatások rendje 8. TŰZVÉDELMI OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK Minden munkavállaló és hallgató, köteles munkahelyét és munkafolyamatát megismerni. Tudnia kell, hogy tevékenysége közben mi idézheti elő a tűz keletkezését. Meg kell ismernie a munkahelyére vonatkozó megelőző tűzvédelmi szabályokat, előírásokat és azokat köteles betartani és betartatni. Ismerniük kell a tűz jelzés módját, a tűz esetén szükséges tennivalókat, a mentést, a tűzoltó készülékek kezelését A Szabályzatban foglaltakat tűzvédelmi oktatás keretében a végrehajtásra kötelezettekkel ismertetni kell. Az általános tűzvédelmi oktatás megszervezése a műszaki osztályvezető feladata.

20 1. kiadás 0. módosítás 20 (27). oldal A speciális oktatások alkalmával a tanulmányokba beépített, az egyes szakanyagokhoz kapcsolódó tűzvédelmi ismeretek oktatását a szervezeti egység vezetője biztosítja A nem fizikai munkavállalók részére kétévenként, a hallgatók és a fizikai munkavállalók részére évenként kell tűzvédelmi oktatást tartani. A Tűzriadó gyakorlatot évente meg kell szervezni Minden dolgozót és hallgatót, munkába állítás előtt a munkakörüknek megfelelő általános és - szükség szerint - speciális tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni Azok a hallgatóknak, akik tűzveszélyes tevékenységet végeznek tanulmányaik, gyakorlataik során, speciális tűzvédelmi oktatáson kell részt venni a tantárgy oktatása előtt. A tűzvédelmi oktatásokat a tanárok, szakoktatók végzik A tűzvédelmi oktatásokat a oktatást végzőnek dokumentálni kell legalább a következőket: - oktatás helye, ideje, - oktató neve, beosztása, aláírása, - oktatás jellege (általános, ismétlődő, speciális), - oktatás témája tételes felsorolásban, óraszáma, - oktatáson résztvevők nevei, aláírásuk Az oktatásokról hiányzók, az oktatás pótlásáig nem végezhetnek semmilyen tűzveszélyes tevékenységet a létesítmény területén Külső munkavállalók esetében az intézmény sajátos tűzvédelmi helyzeteire, a Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó részeire, illetve azok betartására fel kell hívni a figyelmet. Az oktatás megtartása a vállalkozó feladata, kérésre a kollégium igazgató segítséget nyújt Tűzvédelmi szakvizsga A kollégiumok területén tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakör nincs A tűzvédelmi oktatás témakörei Általános oktatás témakörei - a Tűzvédelmi Szabályzatban és a Tűzriadó Tervben foglaltak, - a megelőző tűzvédelmi berendezések, eszközök és ezek használati előírásai, - a tűz jelzése és tűz esetén követendő magatartás, - a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményei, - különböző tűzoltásra alkalmas anyagok oltási tulajdonságai, jellemzésük, - készenlétben lévő tűzoltó berendezések, felszerelések, készülékek stb. használati előírásai, gyakorlati alkalmazásuk, - tűzvédelmi felelősségi körök a tűzvédelmi tevékenységben, - dohányzás és nyílt láng használatának szabályai Speciális oktatás témakörei - a munkahelyek és munkafolyamatok speciális tűzveszélyessége, - a terület és a közelében lévő nyersanyagok, félkészanyagok és késztermékek tűzveszélyessége, - tűz- és robbanásveszély helyei, lehetséges okai, azok megelőzésére szolgáló intézkedések, - a tűz terjedésének megakadályozására teendő intézkedések,

21 1. kiadás 0. módosítás 21 (27). oldal - a területen lévő anyagok oltásának szabályai, - a területen lévő helyhez kötött és kézi tűzoltó berendezések eszközök helyének és üzemeltetésének bemutatása, - a tűz esetén az ember illetve az anyagok mentésére vonatkozó előírások, - a terület tűzjelzési módjai, eszközei, - tűzoltás utáni feladatok ismertetése, - munkahelyek tisztántartása, hulladékok gyűjtése, eltávolítása, - a közlekedési utak és az anyagtárolás szabályai, - elektromos berendezések általános ismertetése, használatukból eredő tűzveszély és használatuk szabályai. 9. A TŰZJELZÉSSEL, TŰZOLTÁSSAL, MŰSZAKI MENTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 9.1. Beépített tűzvédelmi berendezések A tűz észlelésére, jelzésére, oltására nemzeti szabványnak megfelelő beépített tűzjelző, tűzoltó berendezést kell létesíteni az olyan berendezéseknél, helyiségekben és építményekben, ahol azt jogszabály, nemzeti szabvány, illetve - a tűz- vagy robbanásveszélyre, illetőleg a rendeltetésre tekintettel - a tűzvédelmi hatóság előírja A beépített tűzoltó és tűzjelző berendezéseket úgy kell üzemeltetni, felülvizsgálni és karbantartani, hogy rendeltetésüknek megfelelően, hatékony működésükkel a keletkezett tüzet korai szakaszában érzékeljék, jelezzék és/vagy eloltsák, valamint a beavatkozást megkönnyítsék, és a tűzkárt csökkentsék A beépített vagy átalakított tűzvédelmi berendezések használatba vételét a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kell A Kollégiumok létesítményeiben beépítésre került tűzvédelmi berendezések jegyzékét az 5. számú melléklet tartalmazza. (tűzjelző-, oltó hő és füstelvezető berendezések stb.) Az üzemeltető biztosítja, hogy a tűzjelzők felülvizsgálatára és karbantartására vonatkozó képesítéssel rendelkező személy elvégezze a hatályos előírásoknak megfelelő féléves és éves felülvizsgálatokat, továbbá a tűzeset utáni és téves riasztást követő teendőket A beépített tűzjelző berendezés, tűz- és hibajelzésének fogadására a jelzések értékelésére, a tűzoltóság felé történő továbbítására a berendezés központjánál, vagy a létesítményen belül elhelyezett kijelző egységénél személyes felügyeletről kell gondoskodni. A felügyelet ellátása a portások feladata Az üzemeltető köteles üzemeltetési naplót rendszeresíteni, amelyet a portán kell tárolni A telefonkészülékek mellett, a tűzoltóság hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni A tűzjelző készüléket, beépített tűzjelző, valamint tűzoltó berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani, annak meghibásodását a hivatásos tűzoltóságnak be kell jelenteni A tűzjelző központok a jelzéseiket automatikusan a tűzjelző berendezés karbantartójának továbbítják.

22 1. kiadás 0. módosítás 22 (27). oldal A tűzjelző berendezéshez tartozó jelzésadók, érzékelők helyeiről nyilvántartást kell készíteni és azt tűzjelző központnál, vagy annak kezelő/kijelző egységénél ki kell függeszteni, kivéve azokat a központokat, amelyek jelzéskor megjelenítik a jelzésadó, érzékelő helyét A hő- és füstelvezető rendszert, a füstmentesítés eszközeit félévente kell ellenőrizni és karbantartani a gyártó kezelési utasításai szerint. A rendszer működéséről és ellenőrzéséről karbantartási naplót kell rendszeresíteni, melynek a porta a megőrzési helye A füstgátló ajtók önműködő csukódását havonta ellenőrizni kell, amelyet írásban rögzíteni kell, a naplót a létesítmény gondnoknak kell megőrizni Tűzoltótechnikai eszközök, felszerelések Tűzoltókészülékek A létesítményekben, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell elhelyezni. A Kollégiumok létesítményeiben a 6. számú melléklet szerinti helyeken kell a tűzoltó készülékeket készenlétben tartani A tűzoltó készülékek felülvizsgálati kötelezettségeit és élettartalmát a Főiskola Kollégéumaira vonatkozóan a 7. számú melléklet tartalmazza A tűzoltó-technikai eszközt, felszerelést jól láthatóan könnyen hozzáférhetően, a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Ha a tűzoltókészülék előírt időszakos ellenőrzését, és/vagy javítását nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek A tűzoltó készülék ellenőrzését és karbantartását csak a hatóság által nyílvántartásba vett szervezet jogosult végezni A tűzoltó készülék mellett a falon 2-2,5 m magasan meg kell jelölni a tűzoltó készüléket utánvilágító biztonsági jellel Az utánvilágító jelek működőképességét a gyártó által előírt rendszerességgel ellenőrizni és az ellenőrzési naplóban dokumentálni, továbbá elhasználódásuk esetén cseréjéről gondoskodni kell A tűzoltó készülékek karbantartására vonatkozóan a készenlétben tartásra kötelezett feladatai: - Negyedévenként, a nyilvántartási naplóban dokumentáltan ellenőrzi a tűzoltó készülékeket és gondoskodik a hiányosságok megszüntetéséről. - Köteles gondoskodni a készenlétben tartott tűzoltó készülékek felülvizsgálatáról és karbantartásáról A tűzbiztonság érdekében a helyszínen nem javítható és a selejt tűzoltó készülékek pótlásáról a készenlétben tartónak gondoskodni kell A karbantartó személy köteles írásban értesíteni a készenlétben tartót, ha a tűzoltó készülékek karbantartása nem végezhető el. A tűzoltó készülékek selejtezéséről a tulajdonosnak kell gondoskodni, a tűzoltó készülék kiürítésével és roncsolással való használhatatlanná tételével A karbantartás elvégzését, a karbantartónak az igazoló címke és az OKF azonosító jel felragasztásával kell jelölni Tűzoltó vízforrások A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, felülvizsgálatok, karbantartások és javítások elvégzéséről a fenntartónak kell gondoskodnia A Kollégiumok oltóvíz vételi helyeit a 8. számú melléklet tartalmazza.

23 1. kiadás 0. módosítás 23 (27). oldal A felülvizsgálatot, karbantartás, javítást csak a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezheti A fali tűzcsapszekrényeket és tartozékaikat, továbbá a földalatti és földfeletti tűzcsapokat félévenként kell felülvizsgálni, évenként teljes körűen felülvizsgálni és egyes tartozékokat ötévenként nyomáspróbázni A javítás, karbantartás, felülvizsgálat elvégzését követően a tűzcsap szekrényeket az felülvizsgáló blombával köteles ellátni A felülvizsgálat során feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvíz-hálózat üzemeltetéséért felelős szervezet köteles haladéktalanul intézkedni A tűzcsapok, valamint szerelvényeik és tartozékaik feleljenek meg a vonatkozó nemzeti szabványokban foglaltaknak A tűzcsapokat utánvilágító biztonsági jellel jól láthatóan jelölni kell Tűz esetén tanúsítandó magatartás Kárjelzés Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a Hivatásos Tűzoltóságnak (tűzoltósági ügyelet).: TEL : 105 vagy aaa A jelző köteles elmondani, hogy: - hol van a tűz (utca, házszám, helyiség.), - mi ég (épület, gáz, bútorzat.); mi van veszélyeztetve, - mekkora terjedelmű a tűz, - van-e életveszély, - milyen telefonszámról beszél, - a bejelentő nevét, - tűzjelző telefon helye, telefonszáma Riasztás A jelzést követően, a káresetet felfedező tűzi lármával - Tűzriadó Terv-nek megfelelően ( sz. melléklet) riasztani köteles a létesítményben tartózkodókat, majd értesítenie kell a kollégium igazgatóját vagy a létesítmény gondnokot Kiürítés Az épületben tartózkodó a mentésben, tűzoltásban nem résztvevő személyek a kiürítési útvonalakon feltüntetett menekülési irányokban azonnal kötelesek távozni a létesítményből A kollégiumok létesítményeiben található felvonók nem biztonsági felvonók, így azokat menekülés céljára használni tilos Áramtalanítás Az áramtalanítást a vízzel történő oltás megkezdése előtt el kell végezni Az áramtalanító főkapcsoló helye a Tűzriadó terven Tűzoltás, műszaki mentés A munkavállaló, hallgató feladata, kötelessége A munkavállalónak, hallgatónak kötelessége illetve feladata, hogy a tőle legjobban elvárható módon mindent megtegyen a nem kívánatos tűz- és káreset megelőzésére, oltására és elhárítására Az elektromos berendezések tüzét vízzel oltani tilos és életveszélyes Káreset észlelésekor azonnal meg kell kezdeni a kárjelzést és a riasztást.

24 1. kiadás 0. módosítás 24 (27). oldal Meg kell kezdeni a szükséges oltást és mentést, lehetőleg az arra alkalmas személyek, eszközök bevonásával, valamint a szükséges műszaki intézkedések elvégzését Ha veszélyeztetett helyet a munkavállaló elhagyni nem tudja, akkor lehetőleg káresettől, tűztől, füsttől legvédettebb helyre kell menekülni és ezt valamilyen módon - pl.: kiabálással - tudatni kell a környezetükkel Minden a létesítményben keletkezet tűzről, káresetről a létesítmény gondnokot tájékoztatja A tűzoltóság kiérkezését követően köteles a tűzoltásvezető utasításait végrehajtani A létesítmény gondnok feladata, kötelessége Kötelessége a tűzjelzést követően azonnal a helyszínre sietni, a tűzeset nagyságáról, mértékéről, veszélyéről személyesen meggyőződni. Az összes olyan helyiség, zárttér bejárati ajtóinak (lakatjának) kulcsát, melyek zárva vannak és a mentés érdekében kinyitásuk szükséges, a "Csak tűz vagy káreset idején adható ki!" feliratú, portán őrzött borítékból magához venni Megkezdi a szükséges oltást és mentést, lehetőleg az arra alkalmas személyek, eszközök bevonásával., valamint a szükséges műszaki intézkedések elvégzését Meggyőződik arról, hogy a veszélyeztetett területen lévő minden dolgozó biztonságban van-e Gondoskodik a rendfenntartásról, a kiérkező mentésben résztvevő szervek (tűzoltóság, rendőrség, mentők, E.ON energiaszolgáltató stb.) megfelelő útbaigazításáról Gondoskodik a kárelhárításhoz szükséges oltó és mentesítő anyagok biztosításáról A kiérkező magasabb beosztású vezető köteles az irányítást átvenni az alacsonyabb beosztású vezetőtől A minden a létesítményben keletkezet tűzről, káresetről a rektort tájékoztatja Kollégium igazgató feladata, kötelessége Kötelessége a tűzjelzést követően azonnal a helyszínre sietni, a káreset nagyságáról, mértékéről, veszélyéről személyesen meggyőződni. Az összes olyan helyiség, zárttér bejárati ajtóinak (lakatjának) kulcsát, melyek zárva vannak és a mentés érdekében kinyitásuk szükséges Megkezdi a szükséges oltást és mentést, lehetőleg az arra alkalmas személyek, eszközök bevonásával, valamint a szükséges műszaki intézkedések elvégzését vagy ezek megtörténtének ellenőrzését A tűz oltását a szinteken elhelyezett kézi tűzoltó készülékkel, eszközökkel kell azonnal megkezdeni A közben kiérkező hivatásos tűzoltóság tűzoltás-vezetőjét meg kell keresni és a tűzzel, káresettel kapcsolatban részére a legmesszemenőbb tájékoztatást, támogatást megadni. Elsősorban az életveszélyben lévő személyekre és az oltást, mentést nehezítő anyagokra, körülményekre kell felhívni a figyelmét. Ettől kezdve az oltási és mentési munkákat a hivatásos tűzoltóság vezetőjének irányításával kell végrehajtani A kollégium igazgató tűz oltása utáni feladatai Ha szükséges a helyszínen ügyeleti szolgálatot kell tartani A használatba vett tűzvédelmi felszereléseket meg kell vizsgálni az újbóli felhasználhatóság szempontjából, majd (ha szükséges a megfelelő karbantartás után) ismét készenlétbe kell helyezni vagy ki kell cserélni.

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/157. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta tűzvédelmi kancellár Szenátus nevében: szolgáltató műszaki igazgató rektor Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma dolgozói és tanulói tűzvédelmi feladataikat a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 122/2015/2016. SZT. A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT.

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. D e b r e c e n Kassai út 26. Tűzvédelmi Szabályzat 2015 Rendelkező rész A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18, valamint

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT (A Szervezeti és működési szabályzat 22. sz melléklete) Elfogadva: 2010. december 14. Módosítva: 2012. január 25., hatályba lép: 2012. január 27-én

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2007. 2 Moholy Nagy Művészeti Egyetem 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest, 2007... Jóváhagyom:..

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. december 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabályzat hatálya 3 2. fejezet Ügyrend 4 2.1. A Rektor feladatai 4 2.2. A Kancellár feladatai 5 2.3. Az Igazgatásszervezési

Részletesebben

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25)

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25) INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET 0. módosítás 1. oldal (25). TARTALOM 0. módosítás 2. oldal (25) Fejezet Cím Módosítás száma Módosítás dátuma I. Szervezeti felépítés, személyek feladata (3) 0. II. Területre

Részletesebben

TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT

TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT 1. Tűzvédelem megvalósításáért felelős személyek jogai és kötelezettségei Lakók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Miskolc, 2015 Oldalszám: A3 7.3. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 243/2015. SZ. HATÁROZATA Készült

Részletesebben

Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u. 2-10. Tűzvédelmi Szabályzat

Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u. 2-10. Tűzvédelmi Szabályzat Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u. 2-10. Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat hatályba lép Budapest, 2016. március 31. napján 1 Bevezetés TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat KIK- FOR Kft. Kecskemét Tűzvédelmi Szabályzat 2016. A szabályzatot készítette: Pepó István biztonságtechnikai tanácsadó 2 Hatálybaléptetés A Kft. munkavállalóinak testi épsége, a társadalmi tulajdon tűz

Részletesebben

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető 54/2014. (XII.5) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról Új szerkezet Jogszabály Hatályos 2015. 03.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Gárdonyi Géza Általános Iskola 1137 Bp. Radnóti M. u. 8-10. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról 2013. Készítette: Keszthelyi Zoltán Tűzvédelmi

Részletesebben

Tűzvédelmi MINTA Szabályzat Lakásszövetkezet/Társasház/Garázsszövetkezet/Üdülőszövetkezet neve, címe:.

Tűzvédelmi MINTA Szabályzat Lakásszövetkezet/Társasház/Garázsszövetkezet/Üdülőszövetkezet neve, címe:. Tűzvédelmi MINTA Szabályzat Lakásszövetkezet/Társasház/Garázsszövetkezet/Üdülőszövetkezet neve, címe:. (lakás-, garázs-, üdülőszövetkezet továbbiakban lakásszövetkezet esetében a megszólítás:) Tisztelt

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat ROMKERT 1013 Budapest, Döbrentei tér 9. Tűzvédelmi Szabályzat 2016. Kiadja: ügyvezető Módosította: Végh Ferenc tűzvédelmi tervező szakmérnök TUÉ 13-14179 tel: 06-20/931-9245 1 Adatlap A Gazdálkodó szervezet

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2010 1. Fejezet 2. Fejezet 3. Fejezet TARTALOMJEGYZÉK A Tzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 Ügyrend A tzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai

Részletesebben

55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról

55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról OptiJus Opten Kft. I. 55/2012. (X. 29.) BM rendelet 55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról A 2012.11.13. és 2013.1.1. között

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek,

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR

KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR Budapest, 1054 Alkotmány u. 9-11 TŰZRIADÓ TERV A KVIK Tűzvédelmi Szabályzat melléklete 2015 TŰZRIADÓ TERV Jelen tűzriadó terv

Részletesebben

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata Átdolgozásra került: 2008 november 10. Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2008. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET - hatálya... 3. 1. Területi hatály... 3. 2. Személyi hatály... 3. II. FEJEZET - A munkavédelmi ügyrend...

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 4150 Püspökladány, Kossuth u. 10. Tel: 06-54-451-555 Fax: 06-54-451-555 e-mail: Puspokladany.HOT@katved.gov.hu

Részletesebben

NYÁRI TŰZVÉDELEM! Tisztelt földeáki lakosok!

NYÁRI TŰZVÉDELEM! Tisztelt földeáki lakosok! NYÁRI TŰZVÉDELEM! Tisztelt földeáki lakosok! A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének kérése alapján az alábbiakról tájékoztatom Önöket: A nyári betakarítási

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás

A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat figyelembevételével,

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás KA-TML-39/2015 1 Tűzvédelmi műszaki leírás Tárgy: a 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz: 7934/1 alatti ingatlanon meglévő épület átalakításával és bővítésével kialakítandó Labdarúgó Klubház építési engedély

Részletesebben

3. sz. melléklet. 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben

3. sz. melléklet. 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Szervezeti és Működési Szabályzat 3. sz. melléklet Tűzvédelmi szabályzat 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás A Magyar Kolping Szövetség 1035 Budapest,

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

1. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700. Szombathely Szent László király u. 10. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 1.1. Területi és jogi hatálya 1.1.1. Az Élelmiszer-ipari

Részletesebben

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Tartalomjegyzék Bevezető rész... 4 A szabályzat hatálya... 4 I.... 6 A SZEMÉLYI IRATOK KEZELÉSE

Részletesebben

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata 2012. (Elfogadva az Építőmérnöki Kar Kari Tanácsa a 2012. május 9-i ülésén) 2/39 A munkavédelemről szóló, 1993.

Részletesebben

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136.

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 1134 Budapest, Dózsa György út 136. A munkavédelmi szabályozások egységes rendje 2013. 08. 01 KÉSZÍTETTE: Keszthelyi Zoltán s.k. Munkavédelmi Technikus MVT/BP/2007/41

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Tűzvédelmi, biztonsági szabályzat és Tűzriadó terv

Tűzvédelmi, biztonsági szabályzat és Tűzriadó terv XII. Híresvárosi Vigadalom TURA, VÁROSKÖZPONT (2194 Tura, Bartók tér 2377/1 hrsz.) Szabadtéri rendezvény Tűzvédelmi, biztonsági szabályzat és Tűzriadó terv 2015. augusztus 21-23. 2015. 08. 21-én, 12.00

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 21/2001.(XII.10.) Alap A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására,tárolására

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szervezeti- és Működési Szabályzat Plum Pudding Óvoda Szervezeti- és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető 3 1.1. A Szervezeti es Működési Szabályzat célja 3 1.2. A vonatkozó jogszabályok 3 2. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 Fax: 82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2012. (IX.18.) számú polgármesteri utasítás S E G E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Főiskolai Tanács 48-2002/2003. sz. határozatával 2003. március 18. napján elfogadta. 2003. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 1(29). oldal TARTALOM I. A MVSZ hatálya II. Ügyrend III.

Részletesebben

Tűzvédelmi ellenőrzések gyakorlata, tapasztalt hiányosságok

Tűzvédelmi ellenőrzések gyakorlata, tapasztalt hiányosságok Tűzvédelmi ellenőrzések gyakorlata, tapasztalt hiányosságok Budapest, 2016. március 30. Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető 1 Tűzvédelmi sajátosságok Egy lépcsőházas épület (pontház) - egy lépcsőházban

Részletesebben

TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE. Az 54/2014.(XII.05.) BM. rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján

TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE. Az 54/2014.(XII.05.) BM. rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE Az 54/2014.(XII.05.) BM. rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján Kérjük, hogy saját érdekében mindenki figyelmesen olvassa el! Tisztelt Lakástulajdonosok!

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003.(VI.30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E-tűzvédelem. Elektronikus szak mai folyóirat. Tartalom. 2015. április VII. évfolyam 4. szám

E-tűzvédelem. Elektronikus szak mai folyóirat. Tartalom. 2015. április VII. évfolyam 4. szám 2015. április VII. évfolyam 4. szám E-tűzvédelem Elektronikus szak mai folyóirat Tartalom A hónap témája Folytatjuk az új OTSZ ismertetését Éghető folyadékok és gázok használati szabályai Ellenőrzés, karbantartás,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 58/2002. (2003. IV. 1.) számú. r e n d e l e t e. kapcsolatos szabályokról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 58/2002. (2003. IV. 1.) számú. r e n d e l e t e. kapcsolatos szabályokról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2002. (2003. IV. 1.) számú r e n d e l e t e a város területén a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról Nyíregyháza

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-10-15-2015-12-31 Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK. készítette:

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZRIADÓ TERV TŰZRIADÓ TERV A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a PP CENTER

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. A jogszabály mai napon hatályos állapota 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és

Részletesebben

Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat

Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/12. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta üzemeltetési kancellár Szenátus nevében: koordinátor mb. műszaki i igazgató

Részletesebben

E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ

E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ E.1. MÁV Zrt. 1/50 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ Hatálybalépés időpontja: 201.év.hó.nap Változatszám: 1 2/50 MÁV Zrt. E.1. JÓVÁHAGYTA A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának 8/2009. (X. 15.) számú rendelete a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterület és parkfenntartásról EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 6/2010. (IV.1.), a 4/2011. (III.

Részletesebben

4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei. 4.1. Általános előírások

4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei. 4.1. Általános előírások 44 j) A szivattyúház kibocsátó forrás, a forgó tömítések miatt 2-es zóna. Erre, és az egység egyéb csőcsatlakozásaira, valamint hőtágulási lefúvatóira (HLF) a tervezőnek együttes zónahatárt kell meghatároznia.

Részletesebben

Karikó János Könyvtár Biatorbágy TŰZRIADÓ TERV 2015. Készítette: Bacskai László tűzvédelmi előadó. Tel: 0620/5565-977

Karikó János Könyvtár Biatorbágy TŰZRIADÓ TERV 2015. Készítette: Bacskai László tűzvédelmi előadó. Tel: 0620/5565-977 Karikó János Könyvtár Biatorbágy TŰZRIADÓ TERV 2015. Készítette: Bacskai László tűzvédelmi előadó Tel: 0620/5565-977 1 Karikó János Könyvtár Biatorbágy Szabadság u.3. székhelyére A tűzriadó terv a Tűzvédelmi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzetgazdasági miniszter 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelete a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007.(III.21.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési

Részletesebben

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról Az Ez 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról A munkavédelemről szóló, több jogszabállyal módosított 47/1979. (XI. 30.) MT1 rendelet 25. -ának (4) bekezdésében, valamint 39. -ának (1) bekezdésében

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet tűzvédelmi jogszabályi rendelkezés megszegése miatt

Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet tűzvédelmi jogszabályi rendelkezés megszegése miatt Szám: 35250/52-5/2015.ált. Tárgy: Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) tűzvédelmi bírság ügye H A T Á R O Z A T Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2013 7. sz. függeléke Csillagászati Intézet Piszkéstetői Megfigyelő Állomás 3234 Up. Galyatető tűzvédelmi jellemzői,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Lócs Község

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól Előterjesztő: Polgármester Előkészítő:

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és ESZKI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Intézmény székhelye, címe: 8100 Várpalota Dankó u. 16/V. Intézmény fenntartója: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

g) a bányafelügyelet hatósági hatáskörébe tartozó gázfogyasztó készülékekre, technológiákra.

g) a bányafelügyelet hatósági hatáskörébe tartozó gázfogyasztó készülékekre, technológiákra. 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

11/2013. (III. 21.) NGM

11/2013. (III. 21.) NGM 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: adatvédelmi törvény)

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5.

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5. Országos Munkavédelmi Központi Iroda Kft. Képviselet: 1134 Budapest, Taksony u. 14. telefon/fax: 061-239 29 16 email: omki@omki.hu web: http://www.omki.hu Munkavédelmi szabályozás Than Károly Ökoiskola,

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-31 -tól Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosítása. 2012. november 21. Összeállította: Gáti Csaba tű. szds. HBM KI Hatósági Osztály

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosítása. 2012. november 21. Összeállította: Gáti Csaba tű. szds. HBM KI Hatósági Osztály Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosítása 2012. november 21. Összeállította: Gáti Csaba tű. szds. HBM KI Hatósági Osztály Az 55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Somogy megyei Közigazgatási Hivatal 1-194-13/2010. számú szabályzata az adatvédelem és az informatikai biztonság általános szabályairól, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságáról A Somogy Megyei Közigazgatási

Részletesebben

Ikt. sz.: ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013 A Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Adatvédelmi és Informatikai Biztonsági Szabályzatát (továbbiakban AIBSZ) a személyes

Részletesebben

A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere

A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere 1. A feltételrendszer hatálya, alkalmazása A jelen általános, munka-, tűz- és környezetvédelmi feltételrendszer (a továbbiakban:

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 156/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.... 5 2.... 12 II. A PÉNZKEZELÉS

Részletesebben

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-01-01 -tól Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések TERVEZET Vál Közég Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III. 28.) rendelete a köztisztaságról, a parkok és fák, valamint a közterületek védelméről Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben