A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára"

Átírás

1 A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára Zalaegerszeg A konferencia megszervezését és az összefoglaló kiadvány kiadását a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatás tette lehetővé.

2 Tartalom A munkavédelmi törvény változásából eredő munkáltatói feladatok, a munkahelyek megújult hatósági munkavédelmi ellenőrzése... 3 A munkahelyek évi munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatai. A munkavédelmi előírások aktuális változásai... 5 Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének és Kistérségi Népegészségügyi Intézeteinek főbb feladatai, szakterületei. A nem dohányzók védelme, dohányzás a munkahelyeken... 8 A kémiai biztonság évi hatósági ellenőrzése a munkahelyeken Munkabaleset-foglalkozási megbetegedés - fizetési meghagyás Változások a gépekre és munkaeszközökre vonatkozó jogi és műszaki előírásokban A munkavédelem határidős, rendszeresen visszatérő feladatai Leesés elleni védelem a nem állandó munkahelyen - Miért, mivel, miként, megoldások és javaslatok Változások a munkahelyekre vonatkozó tűzvédelmi előírásokban. A szakszerű tűzvédelmi tevékenység feltételei

3 A munkavédelmi törvény változásából eredő munkáltatói feladatok, a munkahelyek megújult hatósági munkavédelmi ellenőrzése Előadó: Dr. Babati Szabolcs igazgató, Zala Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve 2011 jelentős változást hozott a munkavédelmi hatóság életében, miután a területi felügyelőségeket kettős integráció érintette: a munkavédelmi és a munkaügyi ellenőrzési szakterület öt év után szervezetileg ismét összekapcsolódott, és mint munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv a megyei kormányhivatalba integrálódott. Az integráció alapvetően sikeres volt, Zala megyében a szervezeti átalakulást követően konstruktív munkakapcsolat alakult ki a szakigazgatási szerv és kormányhivatal vezetése, valamint funkcionális feladatokat ellátó szervezeti egységei között, emellett a szakmai irányítást ellátó Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelősséggel fennálló viszonyban sem okoztak törést a változások, a szakmai feladatellátás zavartalanul folyhatott. A szervezeti átalakulás jelentette feladatok teljesítése mellett munkánk során szem előtt kellett tartanunk az ügyfélbarát közigazgatással szemben támasztott követelményeket is. Határozott elvárásként jelenik meg, hogy a hatóságok az ügyfeleket partnerként és ne alárendelt félként kezeljék, járuljanak hozzá a jogkövető gyakorlat folytatásához szükséges ismeretek elsajátításához, szabálytalanság észlelése esetén először lehetőség szerint csak a figyelmeztetés eszközével éljenek, a bírságok alkalmazása ne öncél, hanem a kirívó jogsértések szankcionálásának végső eszköze legyen. A január 1-től december 31-ig tartó időszakban munkavédelmi felügyelőink 706 munkáltatónál ellenőrizték az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok betartását. Az ellenőrzések majd minden nemzetgazdasági ágazatot érintették, ugyanakkor fokozott figyelmet fordítottunk azon ágazatokra, ahol korábban több munkabaleset, fokozott expozíciós eset következett be, illetve ahol a munkavállalók veszélyeztetése gyakrabban és súlyosabban jelenik meg. Ennek megfelelően a mezőgazdaságban 56 munkáltató, a gépiparban 125 munkáltató, a feldolgozóiparban 167 munkáltató, az építőiparban 142 munkáltató ellenőrzése történt meg. Munkatársaink sok esetben a társhatóságok szakembereivel együttműködésben több célvizsgálat és akcióellenőrzés lefolytatásában vettek részt. Ilyen volt a karbantartási és a bányászati tevékenységet érintő célvizsgálat, valamint a húsfeldolgozókat, az egészségügyi és szociális intézményeket, a hipermarketeket érintő, illetve a kedvezőtlen klímakörnyezet károsító hatásainak megelőzése érdekében végzett akcióellenőrzés. Egész évben kiemelt feladata volt a felügyelőknek a tevékenységüket kezdő vállalkozások nulla állapotának az ellenőrzése, melynek célja az adott tevékenységet megkezdő munkáltatók munkavédelmi helyzetének felmérése, az esetleges hiányosságok minél korábbi stádiumban való megszüntetése volt. Folyamatosan figyelemmel kísértük a bejelentett építési helyszíneken való munkavégzést, továbbá nagy számban ellenőrzésre kerültek azok a munkáltatók is, amelyek rákkeltő és egyéb expozícióban foglalkoztattak munkavállalókat. Az ellenőrzések eredményeként 666 darab munkavédelmi közigazgatási határozat és 19 darab figyelemfelhívás született, melyekben összesen 3279 intézkedést tettek a felügyelők. Az intézkedések közül 2066 a munkabiztonság, míg 1213 a munkaegészségügy területére vonatkozott. Kiemelést érdemel az azonnali intézkedést foganatosító határozatok száma, mivel ezek közvetlen módon járulhatnak hozzá a munkavállalók egészségét, biztonságát fenyegető helyzetek elhárításához: 26 határozatban került sor a foglalkoztatás megtiltására, 63 határozatban használat felfüggesztésére történt intézkedés, továbbá 78 határozatban a tevékenység került felfüggesztésre. 3

4 2011-ben öt munkavédelmi bírság került kiszabásra a megyében, mind az öt esetben munkabiztonsággal kapcsolatos súlyos és közvetlen veszélyeztetés miatt. Hét esetben folytattak le szabálysértési eljárást, húsz esetben pedig helyszíni bírságot szabtak ki a munkavédelmi felügyelők. A fenti számok összevetéséből is világosan kitűnik, hogy a munkavédelmi hatóság a preventív megközelítés jegyében csak a legvégsőbb esetekben alkalmazta bírságolás valamely formáját a jogsértés következményeként, egyéb esetekben csak kötelezés vagy figyelemfelhívás került kiadmányozásra. A megyében tavaly egy halálos és egy súlyos munkabaleset történt, emellett 450 munkabalesetet jelentettek be felügyelőségünkhöz ben foglalkozási megbetegedés nem került bejelentésre, fokozott expozícióval kapcsolatban öt bejelentés történt. A tapasztalatok a kötelezések végrehajtását illetően pozitívak voltak, a munkáltatók sok esetben írásban bejelentették a kötelezések végrehajtásának a tényét, illetve sokszor már a felügyelő jelenlétében megszüntették a szabálytalanságot. Jelen sorok írásakor még nem jelent meg a évre vonatkozó munkavédelmi ellenőrzési irányelv, így az idei év kihívásai közül csak egy, de alapvető fontossággal bíró feladatunkra szeretném felhívni a figyelmet. A január 01-én létrejött Nemzeti Munkaügyi Hivatal önálló feladat és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységeként működő munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság vette át a megszűnő Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség feladatait, ideértve szakigazgatási szervünk szakmai irányítását is. Az átalakulással összefüggő fontos változás, hogy január 19-től a megyeszékhelyeken, a helyszínen a kormányhivatalok munkavédelmi felügyelőségeinek munkatársai segítik tájékoztatással és tanácsadással a munkáltatókat és munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik teljesítésében. Bízom benne, hogy felügyelőségünk munkatársai az ellenőrzési tevékenység mellett ez utóbbi, szolgáltató jellegű feladat ellátásával is mind jobban hozzájárulhatnak a megye munkavédelmi helyzetének előremozdításához. 4

5 A munkahelyek évi munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatai. A munkavédelmi előírások aktuális változásai Nagy Vid László igazgató helyettes, Zala megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve A közelmúltban több munkavédelmi tárgyú jogszabály változtatás látott napvilágot, amelyek a munkáltatók és munkavállalók munkavédelmi jogait és kötelezettségeit, a munkavédelmi felügyelőségek tevékenységét érintik. A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvényt (a továbbiakban: Mvt.) módosította a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011 évi CXCI. törvény és a Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001 évi XCV törvény és más törvények szolgálati viszonnyal kapcsolatos módosításáról szóló évi CXCII. törvény. Jelentősebb módosítások a törvényben: Megszűnt a létesítésben közreműködők írásbeli nyilatkozattételi kötelezettsége, tekintettel arra, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály szerint a munkavédelmi előírások betartása a felelős műszaki vezető feladata. Olyan munkahelyeken, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat foglalkoztatnak, a tevékenység veszélyek elkerülését célzó összehangolásáért a fővállalkozó, ennek hiányában a tényleges irányítást gyakorló, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viselő személy vagy szervezet felel (ha ilyen sincs, az a felelős, akinek érdekében a munkavégzés folyik). A változást az jelenti, hogy az összehangolás megvalósítására vonatkozó kötelezettséget immáron nem lehet szerződésben másik félre áthárítani. Az összehangolás elmulasztásáért munkavédelmi bírság szabható ki a felelőssel szemben (akkor is, ha nem ő a munkáltató). A mentési tervet külön jogszabály által előírt biztonsági, védelmi intézkedési vagy más hasonló tárgyú tervbe foglalva is el lehet készíteni, így csökkenhetnek a munkáltatók adminisztrációs terhei (nem kell egyidejűleg külön mentési tervet készíteni, ha egy más, nagyobb, átfogó rokonterületre (pl. tűz- vagy katasztrófavédelem) nézve is tervkészítési kötelezettsége van a munkáltatónak). Lényegesen változnak a kockázatértékelésre vonatkozó szabályok, szintén a munkáltatók adminisztrációs terheinek csökkentését célozva. Az új szabályok szerint a kockázatértékelést a tevékenység megkezdése előtt (kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik), valamint összhangban a korábbi szabályokkal indokolt esetben (így olyan változások esetén, amikor új kockázatok jelenhetnek meg) kell elvégezni, ugyanakkor a korábbi éves felülvizsgálat helyett csak három évente kell ismételten elvégezni. A kockázatértékelésben az egyéni védőeszközök juttatásának belső rendje is rögzítésre kerülhet. A munkáltató a kockázatértékelést követően, annak megállapításait figyelembe véve, a feltárt kockázatok kezelése során határozza meg a védekezés leghatékonyabb módját. A munkavédelmi hatóság vezetője évenként február 20-ig közzéteszi a munkavédelmi ellenőrzések kiemelt vizsgálati céljait, a kiemelten ellátandó feladatokat és azok teljesítménymutatóit, az ellenőrizendő főbb tevékenységi köröket, szakmákat, ágazatokat. Az új szabályozás részletesen tartalmazza a munkavédelmi bírság kiszabásának elvi alapjait. 5

6 A munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról szóló 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet meghatározza a szankcióalkalmazás pontos paramétereit, kiszámíthatóvá és egységessé téve a hatósági jogalkalmazást. Az Mvt. szerint munkavédelmi bírságot az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét és egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben lehet kiszabni. A kis- és középvállalkozásokról (a továbbiakban: KKV), fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény (továbbiakban: KKV tv.) 12/A. -ának értelmében a munkavédelmi hatóság a kis- és középvállalkozásokkal szemben az első esetben előforduló jogsértés esetén munkavédelmi bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmaz. Nincs lehetőség a munkavédelmi bírságtól való eltekintésre, amennyiben a munkavédelmi bírság kiszabásának alapjául szolgáló tényállás megvalósulásával emberi élet, testi épség vagy egészség került közvetlenveszélybe. A munkavédelmi bírság kiszabásának alapvető feltétele, hogy az ellenőrzés során feltárt hiányosság olyan munkavédelmi normát sértsen, amely kimeríti az Mvt. 82. (1) és (2) bekezdésben foglalt súlyos veszélyeztetés tényállási elemeit. Munkavédelmi norma: [Korm. rend. 2. d) pont] A Korm. rendelet alapján munkavédelmi norma az Mvt ában és 12. -ában meghatározott, munkavédelemre vonatkozó szabályok. Súlyos veszélyeztetés: [Korm. rend. 2. c) pont] A Korm. rendelet alapján súlyos veszélyeztetés: amelyet jogszabály annak minősít, továbbá amely a baleset, betegség bekövetkezésének magas valószínűségét jelenti, és amelynél nagymértékű károsodás várható, különösen a súlyos munkabaleset, a foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíció. A súlyos veszélyeztetés magában foglalja a közvetlen veszélyeztetést is, de nem korlátozódik csak arra. Például az üzembe helyezés elmaradása, az időszakos biztonsági felülvizsgálat hiánya nem jelentenek közvetlen veszélyeztetést. Közvetlen veszélyeztetés: [Korm. rend. 2. b) pont] A Korm. rendelet alapján közvetlen veszélyeztetés: a veszélyeztetés térben és időben konkretizálódik, tehát meghatározott személyt vagy személyeket érint, realizálódása előreláthatóan rövid időn belül bekövetkezhet. A Korm. rendeletben a munkavédelmi bírság mértékének megállapítására rögzített szempontokat a meghatározott sorrendben kell figyelembe venni és alkalmazni-. Alapösszeg = Ft x munkavállalónként *4. +: Munkavállalók száma *4. +: Munkavédelmi normasértések száma *6. (1) bekezdés+: Időtartam [6. (2) bekezdés+: Mulasztás következménye *6. (3) bekezdés+: Munkavédelmi bírság két éven belül *6. (4) bekezdés+: Vállalkozás formája *6. (5) bekezdés+: Mérlegelési jogkörben bírságnövelés *7. (1) bekezdés+: Mérlegelési jogkörben bírságcsökkentés *7. (2) bekezdés+: 6

7 A bírság mértéke az alapösszeg és az alkalmazott szorzók alapján kerül megállapításra, figyelembe véve az emelési és csökkentési lehetőséget. Az 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet módosította munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM SzCsM együttes rendelet és a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet egyes szabályait. Utóbbi rendelet egyik módosuló pontja szerint a munkaeszközök karbantartásához karbantartási naplót, nyilvántartást kell rendszeresíteni, abban a karbantartási eseményeket rögzíteni és a karbantartási naplót, nyilvántartást naprakészen vezetni kell. Az egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet többek között módosította az új munkabaleseti jegyzőkönyvek alkalmazásának kezdő időpontját, így azokat csak a január elsejétől bekövetkező baleseteknél kell használni. A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011 (XII. 28.) Korm. rendelet szerint az újonnan létrejövő Nemzeti Munkaügyi Hivatal önálló feladat és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységeként működő munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság veszi át a megszűnő Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség feladatait, ideértve szakigazgatási szervünk szakmai irányítását is. 7

8 Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének és Kistérségi Népegészségügyi Intézeteinek főbb feladatai, szakterületei. A nem dohányzók védelme, dohányzás a munkahelyeken Előadó: Dr. Divinyi Tamás kistérségi tiszti főorvos A Kormány 323/2010. (XII.27.) sz. rendelete rendelkezik a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról. A megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet Dr. Paizs Terézia megyei tiszti főorvos vezeti. Irányítása alatt a megyében 3 kistérségi népegészségügyi intézet tevékenykedik zalaegerszegi, nagykanizsai és keszthelyi székhellyel. Megyei intézet osztályai: 1. Egészségfejlesztési Osztály 2. Közegészségügyi Osztály 3. Járványügyi Osztály 4. Egészségügyi Igazgatási Osztály 5. Egészségügyi Elemzési és Támogató Osztály A Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv a fenti kormányrendelet alapján ellátja a kistérségi intézetek szakmai tevékenységének irányítását, jogszabályban meghatározott ügyekben, I. fokú hatósági jogkört gyakorol és a kistérségi intézet I. fokú ügyeiben fellebbezés esetén II. fokon eljár. A Kistérségi Népegészségügyi Intézet I. fokú eljárási tevékenységet folytat. A Kormány fenti rendeletében államigazgatási szervként az Országos Tisztiorvosi Hivatalt, a Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szervet és a kistérségi népegészségügyi intézete jelöli ki. Az alapvető feladatokat az évi XI. törvény határozza meg: közegészségügyi szabályok érvényesülése (település-egészségügyi, gyermek- és ifjúság-egészségügyi feladatok), élelmezésegészségügyi feladatok (tápanyagvizsgálatok, étrend-kiegészítők, kozmetikumok, stb.), kémiai biztonsági feladatok, járványügyi- és védőoltási feladatok, kórház-higiénés feladatok, egészségügyi igazgatási feladatok, népegészségügyi feladatok (a lakosság egészségi állapotának vizsgálata, egészségnevelés, szűrési koordináció, stb.). A vállalkozásokat érintő fontosabb ágazati jogszabályok, feladatok, melyek hatóságunk hatáskörébe tartoznak: Építési hatósági engedélyezési eljárásban szakhatósági közreműködés: 1997 évi LXXVIII. törvény és 253/1997. (XI. 20.) Kormányrendelet és a 193/2009. (IX.15.) Kormányrendelet alapján. Telepengedélyezési eljárásban szakhatósági közreműködés: a 358/2008. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján. 210/2009. (IX.29.) Korm rendelet a kereskedelmi tevékenység végzésnek feltételeiről Vásár, piac, vásárcsarnok létesítéséhez és nyilvántartásba vételéhez előírt szakhatósági közreműködés az 55/2009 (II.13.) Kormányrendelet a vásárokról, piacokról és bevásárlóközpontokról Kereskedelmi szálláshely működtetéséhez közegészségügyi hozzájárulás adása: 239/2009 (X.20.) Korm. rendelet a szálláshely- szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 8

9 Egészségügyi tevékenység- működési engedélyek kiadása stb.- főbb jogszabályok Az egészségügyről szóló évi CLIV törvény és a 96/2003. (VII.15.) Kormányrendelet alapján. Közfürdők üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása- 37/1996. (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény módosításáról szóló évi XLI. törvény (Hatálybalépés: január 1.) A törvény célja a kiskorúak dohánytermékekhez jutásának csökkentése, nyilvános helyen történő fogyasztás visszaszorítása, szabályozás időközönkénti felülvizsgálata, a személyekre és helyekre tekintettel történő fogyasztási korlátozások A dohánytermékek fogyasztásának alapvető szabályai a) Dohányzási tilalom: közoktatási intézmény, gyermekjóléti-, gyermekvédelmi intézmény, egészségügyi. szolgáltatónál, munkahely zárt légterű helyiségeiben, közforgalmú intézmény zárt légterű helyiségeiben, közösségi közlekedési eszközön b) Csak kijelölt helyen megengedett: nyílt légtérben: közforgalmú intézményben (ügyfelek részére kell, ha nemdohányzó munkahely is!), munkahelyen zárt légtérben: büntetés végrehajtás, pszichiátriai intézet, már működő szivarszobák, munkahelyen ha a munkahelyi klíma zárttéri munkahelyen a korrigált effektív hőmérséklet a 24 C-ot meghaladja c) Kijelölés nélkül megengedett: dohánytermék kereskedelmi bemutatója, szállásszolgáltatást nyújtó intézmény kifejezett dohányzó szobáiban Jelölések A dohányzási korlátozással érintett, dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, közterületeket felirattal vagy más egyértelmű jelöléssel, szembetűnő módon. Zárt légterű dohányzóhely esetén: Dohányzóhely nemdohányzó helyiséggel azonos helyiségben nem jelölhető ki. A megfelelő légcserét nyílászárókkal, vagy egyéb műszaki berendezés felszerelésével biztosítani kell. Munkavédelmi törvény (1993. évi XCIII. Tv) adaptálása: Mvt.38. Azokon a munkahelyeken, ahol az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés dohányzási tilalom elrendelését teszi szükségessé, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvényben foglaltaknak megfelelő, nyílt légterű dohányzóhelyet kell kijelölni, kivéve, ha a munkáltató a munkahelyet külön törvény szerint nemdohányzó munkahellyé nyilvánította. Fogyasztási és forgalmazási tilalmak és kötelezettségek megszegése A rendelkezésre jogosult (belső szabályzatban megjelölt személy): 1. a jogsértőt a jogsértés haladéktalan befejezésére felhívja 2. eredménytelensége esetén felszólítás a helyszín elhagyására 3. Eljárás kezdeményezése: illetékes hatóság felé a bejelentés megtétele Egészségvédelmi bírság Fogyasztóvédelmi bírság 9

10 Egészségvédelmi bírság: csak azzal a természetes személlyel szemben, aki a cselekmény elkövetésekor 14. évet betöltötte és saját jövedelemmel rendelkezik o Dohányzással összefüggő tilalom, korlátozás megsértése estén legalább legfeljebb Ft. (helyszínen kiszabott Ft-ig) o Dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó kötelezettségek vagy nem megfelelő teljesítése, valamint tilalom, korlátozás megtartására vonatkozó ellenőrzési köztelezettség elmulasztása esetén: Felelős személy esetén Ft Ft-ig Intézmény, Szervezet, üzemeltető vagy gazdasági társaság Ft Ft-ig. 10

11 A kémiai biztonság évi hatósági ellenőrzése a munkahelyeken Előadó: Sustik Tiborné kémiai biztonsági felügyelő, Zala megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv képviseletében A kémiai biztonság feletti hatósági jogkör gyakorlására több jogszabály is tartalmaz utalást. Így alapvetően az az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény. Az egészségügyi államigazgatási szerv kémiai biztonsággal összefüggő tevékenysége körében ellátja a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos külön jogszabály által előírt eljárás szerinti engedélyezési, ellenőrzési feladatokat, a veszélyes anyagok, készítmények toxikológiai nyilvántartását és tájékoztató szolgálat működtetését. A kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény szerint: Az e törvény és a végrehajtását szolgáló jogszabályok, valamint a REACH és a CLP betartásának hatósági ellenőrzését a közegészségügyi megfelelőség tekintetében az egészségügyi államigazgatási szerv végzi és hatáskörében eljár a rendelkezések megsértése esetén. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.31.) EüM rendelet szerint 11. A gyártók, az importálók, a munkáltatók, illetőleg a tevékenységet végzők felelősségi körébe tartozó, e rendelet szerinti kötelezettségek betartását a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete ellenőrzi. A 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM egy. rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló rendeletben foglaltak betartását szintén a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete más hatóság jogszabályban meghatározott jogkörét nem érintve ellenőrzi. Lényeges, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatok és kötelezettségek ellenőrzése a munkavédelmi hatóság jogköre. Az NSZSZ nem munkáltatót, hanem tevékenységet végzőt ellenőrzi! Tevékenység (veszélyes anyagokkal/keverékekkel kapcsolatosan) Előállítás ideértve a bányászatot is (feltáró fúrás, kitermelés),gyártás, feldolgozás, csomagolás, tárolás, anyagmozgatás, forgalmazás, értékesítés, felhasználás, veszélyes anyag/készítmény elemzésével, ellenőrzésével kapcsolatos vizsgálatok Kapcsolódó EU-s jogszabályok a REACH, az EP és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (a vegyi anyagok regisztrációja, értékelése és engedélyezése), a CLP, az EP és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról). Kémiai biztonsági kapcsolódási pontok a munkahelyekkel, munkavégzéssel A munkáltató vásárol, miután bejelentette tevékenységét, szállítja a terméket, egyesek importálnak, szállítanak, forgalomba hoznak, illetve gyártanak, miközben csomagolnak, címkéznek, kivételes esetekben saját célra vásárolnak külföldön is veszélyes anyagokat, illetőleg veszélyes keverékeket. Mindezen tevékenységeknek szigorú kémiai biztonsági szabályai vannak. A munkahelyeken ezeket a vegyi termékeket, anyagokat tárolják, őrzésükről gondoskodnak, kiszerelnek, áttöltenek, csomagolnak, természetesen szem előtt tartva a biztonság, egészség, testi épség veszélyeztetése megakadályozására, környezetszennyezés, károsítás elkerülésére vonatkozó szabályok betartásával. A tevékenységet a biztonsági adatlapok, illetve egyéb vonatkozó információk birtokában kezdik meg, mielőtt azt megtervezték, költség-haszonelemzést végeztek a veszélyes anyagok helyettesítése, kevésbé veszélyes kiválasztása céljából, illetve kockázatokat becsülték. 11

12 A tevékenységet foglalkozásszerűen végző az adott tevékenység emberi egészséget és környezetet károsító kockázatairól készíti a becslést, melynek ki kell terjednie a veszélyes anyagok teljes életciklusára. Munkahelyek esetében a kockázatbecslést a munkáltató végzi a Mvt. rendelkezéseire figyelemmel. A kockázatbecslés érdekében a következők elvégzése szükséges: a) veszélyazonosítás b) expozíció-hatás (koncentráció/dózis-hatás) összefüggés elemzése c) expozíció becslése d) a kockázat minőségi, ill. mennyiségi jellemzése A szükséges információk a biztonsági adatlapokból beszerezhetők. Kiegészítő információk a gyártótól, beszállítótól beszerezhetők. Kémiai biztonsági kapcsolódási pontok a munkahelyekkel, munkavégzéssel Mindezen szempontokra kiterjedően, ezen tevékenységeket ellenőrzi a kémiai biztonság területén hatósági jogkörrel bíró NSZSZ. Egyéb kémiai biztonsági ellenőrzési szempontok Gyártás (REACH, CLP előírások) Import tevékenység Forgalomba hozatal Egyes veszélyes anyagokra, tevékenységekre vonatkozó korlátozások Pl.: o szórófestékek: 2-(2-metoxietoxi)etanol (DEGME) tartalom miatt o keverékekben: metilén-difenil-diizocianát (MDI) o ragasztókban: ciklohexán o Festékeltávolítókban: diklórmetán> 0,1 tömeg% (Ipari létesítményekben is csak szigorú feltételekkel!) Egyéb kémiai biztonsági ellenőrzési szempontok Biocidok 1. Fertőtlenítőszerek (humán-egészségügyi, magán- és közeü. felhasználású, állategészségügyi, élelmiszer- és takarmány, ivóvíz) 2. Tartósítószerek (tsz. tartályban forgalomba hozott készítményekre, bevonatvédő szerek, faanyagvédő szerek, Rost, bőr, gumi és polimerizált anyagok konzerválószerei, falazási anyagok konzerváló szerei, konzerválószerek hűtőfolyadékokhoz /rendszerfolyadékok/, nyálkásodás gátló szerek) 3. Károsítók elleni védekezésre használt szerek (rágcsálóirtó, madárirtó, csigaölő, halirtó, rovarölő, riasztó- és csalogatószerek) 4. Egyéb biocid termékek (élelmiszer- és takarmánytartósító, algásodásgátló, balzsamozó, egyéb gerincesek elleni szerek) 12

13 Munkabaleset-foglalkozási megbetegedés - fizetési meghagyás Előadó: Dukainé Németh Hajnalka, az OEP NYDTH Megtérítési és Ügyviteli osztályvezetője Az egészségkárosító magatartás (baleset) kapcsán az egészségbiztosító által fizetett ellátások költségeinek megtérítésére vonatkozó igény érvényesítésére az OEP rendelkezik hatáskörrel. Az eljárást az OEP területi kihelyezett szervei folytatják le. Az eljárás hivatalból indul, az ügyintézés határideje az eljárás megindítását követő naptól számított 3 hónap. A hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő nem számít be az ügyintézési határidőbe. Abban az esetben, ha valaki egy baleset során megsérül, az ellátásával kapcsolatos költségeket az egészségbiztosítás finanszírozza. Amennyiben a baleset bekövetkezéséért nem a sérülést szenvedett személy a felelős, a klasszikus kártérítési megoldásoknak megfelelően az Egészségbiztosítási Alap balesettel kapcsolatos kifizetéseit, a balesetet, sérülést okozó személy köteles lesz megtéríteni. A megtérítési igényt a munkabalesetek, az üzemi balesetek, a foglalkozási megbetegedések, illetve bármely olyan baleset esetén is érvényesíti az egészségbiztosító, amelyet nem a sérült, hanem más személy okozott és a balesettel összefüggésben a sérült egészségbiztosítási ellátásban részesült. A baleset bekövetkezéséről, illetve annak körülményeiről az egészségbiztosítási szerveknél lévő adatbázisokból, illetve a sérült személyek nyilatkozataiból szerez tudomást, az E Alapot kezelő szerv. A munkáltató minden munkabalesetet köteles kivizsgálni, és a Munkabaleseti jegyzőkönyvet, foglalkozási megbetegedés esetén a Bejelentés foglalkozási megbetegedésről (mérgezésről), fokozott expozícióról elnevezésű nyomtatványt kiállítani. Az egyéni és társas vállalkozó balesetét a sérült bejelentése alapján az OEP vizsgálja ki és veszi fel a baleseti jegyzőkönyvet. A munkabaleset fogalmi körébe nem tartozó üzemi balesetet a munkáltató köteles kivizsgálni, és a vizsgálat eredményét Üzemi baleseti jegyzőkönyvben rögzíteni, valamint a sérült kérésére a munkaképtelenséget nem okozó balesetet is rögzítenie kell. A munkabaleset és az üzemi baleset elhatárolási pontja, hogy a bekövetkezett baleset társadalombiztosítási szempontból üzemi baleseti ellátásra jogosít-e vagy sem. A munkabaleset fogalomkörébe tartoznak azok a balesetek is, amelyek a sérült magatartása miatt üzemi baleseti ellátásra nem jogosítanak. Nem tartoznak azonban a munkabalesetek körébe azok a balesetek, amelyek a sérültet lakásáról munkahelyére, illetve munkahelyéről lakására menet közben érik, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt. Foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás, amely a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai-, kémiai-, biológiai-, pszichoszociális- és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza, illetve amely a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye. 13

14 Üzemi baleset, munkabaleset esetében a munkáltató a teljes egészségbiztosítási ellátás költségeit és annak kamatát köteles megtéríteni, ha a baleset annak következménye, hogy a munkáltató vagy az alkalmazottja a munkavédelmi szabályokat megsértette, vagy esetleg a balesetet szándékosan idézte elő. A munkavédelmi szabályokban foglalt bármely kötelezettség elmulasztása önmagában elég a felelősség megállapításához, vagyis az ellátások költségeit ilyen esetekben a munkáltatónak kell megfizetnie. Ha a munkahelyi baleset bekövetkezésében a sérült is közrehatott, és egyidejűleg a munkáltató is munkavédelmi szabályt sértett, ebben az esetben sem lehet a munkáltató és a sérült között kármegosztást alkalmazni, az egészségbiztosítási ellátást egészében a munkáltatónak kell megfizetnie. A munkavállaló rendszeresen szabálytalanul folytatott munkavégzése miatt bekövetkezett baleset esetén is fennáll a munkáltató felelőssége a megtűrt gyakorlat miatt, mert elmulasztotta az ellenőrzést, továbbá nem mentesül a felelősség alól a munkavállaló figyelmetlensége esetén sem. A munkáltató akkor mentesülhet a felelősség alól, ha valamennyi rá vonatkozó munkavédelmi szabályban foglalt kötelezettségének eleget tett, illetve ha a munkavédelmi szabály betartását kizárólag maga a balesetet szenvedett munkavállaló mulasztotta el. A munkáltató felelősségét megalapozzák az általános mulasztások is, például a munkavédelmi oktatás elmaradása, a belső munkavédelmi ellenőrzés hiánya, a biztonsági szabályok, vagy a biztonsági berendezésekre vonatkozó szabályok megszegése is. Egyéb balesetekből eredő sérülések költségei: A közlekedési balesetnek nem minősülő baleset esetén, illetve ha a balesetért nem a munkáltató a felelős, az egészségbiztosítási ellátásokat a klasszikus polgári jogi szabályok szerint megállapított felelőstől követeli az egészségbiztosító. A balesetért felelős személyt a szabálysértési és bírósági eljárások alapján hozott határozatokból állapítják meg, ezért az ügy elbírálásához szükséges, más hatóság vagy szerv eljárása során hozott döntések megismerésére jogosult az egészségbiztosítási pénztár. Aki fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytat, az ebből eredő kárt vétkességére tekintet nélkül köteles megtéríteni. Az épületből kidobott, kiöntött, kiejtett tárgy által okozott kárért a helység bérlője, használója, az épület hiányosságaiból vagy egyes részeinek lehullásából eredő kárért az épület tulajdonosa felel, az épületre kifüggesztett tárgyak leesésével okozott kárért az felel, akinek érdekében a tárgyat kifüggesztették. A megtérítendő ellátások költsége: a balesetért felelős a sérült által igénybe vett járóbeteg-ellátás, fekvőbeteg ellátás, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás, rehabilitációs szolgáltatások, betegszállítás, táppénz, baleseti táppénz, útiköltség térítés költségeit, továbbá ezen ellátások összege utáni kamatot is köteles megfizetni. A kamat mértéke a jegybanki alapkamathoz igazodik a polgári jog szabályai szerint, amelyet a pénzbeli ellátás esetén a folyósítás napjától, egészségügyi szolgáltatás esetén az egészségbiztosító finanszírozási összegének átutalása időpontjától a fizetési meghagyás aláírásának napjáig kell felszámítani, a jegybanki alapkamat mértékének váltakozása szerint, sávosan. A kamatot nem kell felszámítani, ha összege az 1000,- Ft-ot nem éri el. Lehetőség van arra, hogy a megtérítésre kötelezett az eljárásról való tudomásszerzésével egyidejűleg írásban elismerje felelősségét. Amennyiben a felelős ezt a nyilatkozatát fenntartja, és a követelés teljes összegét határidőben megfizeti, akkor nem kell a kamatot megfizetnie. 14

15 Az egészségbiztosító méltányosságból a kirótt kamatot, késedelmi pótlékot, illetve mulasztási bírságot mérsékelheti, elengedheti, vagy részletfizetést engedélyezhet. A baleseti költségek megtérítési igényét az OEP területi kihelyezett szervezeti egységei útján fizetési meghagyással érvényesíti. A fizetési meghagyásban részletesen szerepel a követelés jogalapja, az egyes ellátások tételes költségei, és az azok után felszámított kamat is. A fizetési meghagyás a közléssel jogerőssé válik, és ha a kötelezett a fizetési határidőig nem teljesíti a követelést, az egészségbiztosító a kötelezett bankszámlájáról inkasszóval, vagy a kötelezett munkabéréből vagy egyéb rendszeres járandóságából érvényesíti a követelést, ha ez nem vezet eredményre, az adóhatóságnál kezdeményezi a végrehajtást. A fizetési meghagyás fellebbezéssel meg nem támadható hatósági határozat, a közlést követő 30 napon belül a munkaügyi bíróságtól a határozat felülvizsgálatát lehet kérni, jogszabálysértésre való hivatkozással. A bírósági felülvizsgálatra az a munkaügyi bíróság az illetékes, amelynek területén az egészségbiztosító határozatát megtámadó fél belföldi lakóhelye, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet székhelye található. A követelés a felvett ellátás kifizetésétől, illetőleg az egészségügyi vagy baleseti egészségügyi szolgáltatás igénybevételétől számított öt éven belül érvényesíthető, ha a követelésre alapot adó magatartás a bíróság jogerős ítélete szerint bűncselekmény, öt éven túl is érvényesíthető mindaddig, amíg a büntethetőség el nem évül. 15

16 Készülékek Szerszámok Berendezések G é p e k Változások a gépekre és munkaeszközökre vonatkozó jogi és műszaki előírásokban Előadó: Spiegel István munkavédelmi szakmérnök munkabiztonsági szakértő I. Fogalmak A gép fogalma és kapcsolata a munkaeszközzel lényeges a téma tárgyalásával összefüggésben, a félreértések elkerülése érdekében. A gép fogalmához tartozik: külső energiaforrás alkatrészekből állás mozgó géprész célorientáltság A fentiek miatt tehát a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet pontjában foglalt meghatározás egyrészt meghaladja a fentiekben rögzítetteket, ugyanakkor a rendelet hatálya az 1. (2) bekezdésben le is szűkíti. A rendelet hatálya alá tartozik ugyanis a kizárólag közvetlen emberi erővel hajtott eszköz pl. csiga mint emelőeszköz, de kizárták a villamos motorokat, közúti járműveket, stb. MUNKAESZKÖZÖK Gépek rendelet alá NEM tartozó 1. (2) a)-1) Gépek rendelet 4. melléklet alá nem tartozó Gépek rendelet 4. melléklet alá is tartozó Vhr. 1/a éa1/b alá is tartozó Gépek rendelet alá tartozó Mint az a fenti ábrából látható, a munkaeszköz fogalmába tartozik a gép, berendezés szerszám és készülék, de a gépek csak egy része vonatkozik a rendelet hatálya alá. Az üzembe helyezés fogalma Az R-ben és az Mvt.-ben azonosak a fogalmak, lényeges különbség van közöttük. R2. 15.: a gép első, az EGT területén történő rendeltetésszerű használatbavétel. 16

17 Mvt. 21. (1) Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli (a továbbiakban:munkavédelmi üzembe helyezés). Az R tehát a megfelelőségi értékelés szempontjában valamennyi a vonatkozó rendelet szerinti gépre érvényes veszélyes, tehát 4. számú mellékletében felsorolt és nem veszélyes gépre (pl. fúrógép) vonatkozik, míg az Mvt. csak a veszélyes munkaeszközökre (pl. rakodógép). Az Mvt. a veszélyes gépekre vonatkozóan két szigorítást tartalmaz, az Mvt. 21. szerinti üzembe helyezési eljárást és az Mvt. 23. szerinti időszakos biztonsági felülvizsgálatot. Veszélyes gép, munkaeszköz A R. 4. számú melléklete tartalmazza 23 pontban azokat a gépkategóriákat, melyekre a R. 5. (3) és (4) bekezdését kell alkalmazni. Ennek okát a gépek veszélyessége indokolja. Veszélyes munkaeszköz meghatározásánál az Mvt pontjában rögzített veszélyes fogalmából kell kiindulni. Nem vitathatóan veszélyes az R. 4. számú mellékletében felsoroltak (melyet a Vhr.1.sz. melléklete változtatás nélkül tartalmaz és további 6 gépet rögzít) valamint a hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszközök, ezek azonban a veszélyes munkaeszközöknek csak egy részét foglalják magukban. A veszélyes munkaeszközök besorolásának további konkretizálás a munkáltató feladata II. 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosítása Megjelent: 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet 2. pont Hatályos: január 1-től Módosítást az alábbi tényezők tették szükségessé: - Irányelvei módosítások átvezetése 89/391/EGK irányelv második egyedi irányelve kodifikált változatának megjelenése *2009/104/EK irányelv+ módosítások átvezetése Változások: 4. (1); 19. (2) - Európai Bizottság pontosító észrevételeinek figyelembe vétele Változások: 1. b); 2. e) - Szabványváltozás miatti módosítás MSZ EN ISO 12100:2011 szabvány 3.26 Biztonsági berendezés: A védőburkolat vagy a védőberendezés Változások: 21. (1); 22. (3); Jogszabály egyéb hiányosságainak kijavítása Fordítási, értelmezési problémák Változások: 27, ; 31. i) Lényeges változások: 19. (2) A munkaeszköz kezelője a fő kezelőhelyről egyértelműen meggyőződik arról, hogy senki sem tartózkodik a veszélyes térben. Ha ez nem lehetséges, automatikusan működő biztonsági jelzést hangjelzés vagy világító jelzésformájában ad a munkaeszköz elindítása előtt. A vezérlőberendezésnek, amely a munkaeszköz kezelője részére biztosítja a szükséges jelzést, biztonságosnak kell lennie, meghibásodása vagy megrongálódása nem idézhet elő veszélyes helyzetet. A vezérlőberendezésnek biztonságosnak kell lenniük és kiválasztásukkor kellően figyelembe kell venni azokat a meghibásodásokat, zavarokat és korlátokat, amelyekre a tervezett használat során számítani lehet. Törölt szöveg: A munkaeszköz kezelőjének a fő kezelőhelyről egyértelműen látnia kell 17

18 Megjegyzés: Számos esetben a fő kezelőhelyről nem lehet látni az egész munkaeszközt (pl. megmunkáló központ), ezért az Irányelvet módosítani kellett. 21. (1) A leeső vagy kivágódó tárgyak veszélyével járó munkaeszközt el kell látni a veszély jellegének megfelelő biztonsági berendezéssel. Törölt szöveg: A leeső vagy kivágódó tárgyak veszélyével járó munkaeszközt el kell látni a veszély jellegének megfelelő védőberendezéssel. Megjegyzés: Az MSZ EN 12100:2011 értelmében a biztonsági berendezés védőburkolatból és védőberendezésből áll. (A biztonsági és védőberendezés fogalmak megnevezése felcserélődött.) Ez a fogalomcsere további három paragrafust is érint. 27. A munkaeszközök karbantartásához karbantartási naplót, nyilvántartást kell rendszeresíteni, abban a karbantartási eseményeket rögzíteni és a karbantartási naplót, nyilvántartást naprakészen vezetni kell. Törölt szöveg: A gépi meghajtású teher emelés- és mozgatás céljára kialakított munkaeszközhöz megfelelő naplót kell rendszeresíteni, és abban a műszakonkénti vizsgálatokat, az esetleges meghibásodásokat és azok elhárításának tényét rögzíteni kell. Megjegyzés: Hibás javítás Az Irányelv a következőt tartalmazza: Amennyiben a munkaeszköznek van karbantartási naplója, azt naprakészen kell vezetni. A változtatásra eredetileg a következő szövegmódosítási javaslat volt: A munkaeszköz karbantartási naplóját naprakészen kell vezetni. A módosítás szükségessé vált, mert az Irányelv nem csak a gépi meghajtású teher emelés- és mozgatás céljára kialakított munkaeszközre vonatkozik, hanem mindazokra, amelyekhez karbantartási napló szükséges. A módosítás azonban úgy is értelmezhető, hogy valamennyi munkaeszköz esetében (pl. számítógép, ceruzahegyező) kell karbantartási napló, mely természetesen nem lehetséges. III. Szabványok változásai Az elmúlt időszakban jelentős szabványváltozások voltak, melyeknek nagy részét az MSZT angol nyelven jelentette meg. Ezek között különösen fontos szabványok vannak, pl. MSZ EN ISO 13857:2008 Gépek biztonsága. Biztonsági távolságok a veszélyes helyek felső és alsó végtaggal való elérése ellen. MSZ EN 349:1993+A1:2008 Gépek biztonsága. Legkisebb távolságok a terhek összenyomásának elkerüléséhez. Az Mvt. 11. értelmezése a fentiek miatt különösen fontos. Munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül a nemzeti szabványosításról szóló jogszabály figyelembevételével a munkavédelmi tartalmú nemzeti szabvány annyiban, hogy a magyar nyelvű nemzeti szabványtól különböző megoldás alkalmazása esetén a munkáltató köteles vitás esetben annak bizonyítására, hogy az általa alkalmazott megoldás munkavédelmi szempontból legalább egyenértékű a vonatkozó szabványban foglalt követelménnyel, megoldással. A munkavédelmi hatóságok csak azoknak a szabványoknak való megfelelőséget ill. egyenértékűséget vizsgálhatják a munkáltatóknál, melyek magyar nyelvű fordítása megjelent. Természetesen a gépek gyártójának ill. forgalmazójának esetében nincs jelentősége annak, hogy az adott EN vagy ISO szabvány fordítása megtörtént-e, azokat figyelembe kell venniük. *Pl. a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet 8. mellékletében a gép műszaki dokumentációjában szükséges a gépre vonatkozó alkalmazott szabványok esetében alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények felsorolása sem korlátozódik a magyar nyelvre lefordított szabványokra. Gondoljunk csak egy külföldi gépbeszerzőre, számára közömbös, hogy az MSZT-nek van-e forrása a fordításra vagy sem.+ 18

19 A munkavédelem határidős, rendszeresen visszatérő feladatai Előadó: ifj. Török István munkavédelmi szakmérnök A munkavédelem számos olyan feladatot foglal magában, amelynek végrehajtását valamilyen jogszabály határidőhöz köti (pl.: rákkeltő anyagokkal munkát végző dolgozók jelentése). A feladatok közt számos olyant is találunk, amelyek rendszeresen visszatérnek, ismétlődnek. Elég csak az újonnan belépő dolgozók esetén követendő eljárásra gondolnunk: orvosi alkalmassági vizsgálatra küldjük, majd elvégezzük az elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatást, átadjuk az egyéni védőeszközöket, stb. A feladatokat csoportosításához egy lehetséges elv (néhány példával): 1. A munkavállalóhoz köthető feladatok Orvosi vizsgálatok Oktatások o Általános munkavédelmi oktatás o Teherkötözők oktatása o Emelőgép kezelők oktatása 2. A munkaeszközökkel kapcsolatos feladatok Gépek, berendezések, eszközök Állványok Létrák Kollektív védőberendezések Teherkötöző és függesztő eszközök 3. Az egyéni védőeszközökhöz kapcsolható feladatok Általános feladatok: kiválasztás, átadás, tisztítás, javítás, csere, selejtezés, hulladékkezelés Egyes védőeszközökre vonatkozó ellenőrzési kötelezettség: o Légzésvédő készülékek o Zuhanásgátlók 4. A munkahelyhez köthető feladatok Mérhető, határértékkel szabályozott tényezők: zaj, por, gőzök/gázok, stb. Légállapot tényezői (hőmérséklet, huzat, pára) Megvilágítás Villamos mérések Veszélyes technológiák (hegesztés, felületkezelés, alpintechnika, beszállásos munkavégzés) Elsősegélynyújtás 5. Különféle eljárások Szemle Kockázatértékelés, kockázatkezelés, fejlesztés Balesetvizsgálat Karbantartás 19

20 A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet előírásai alapján: Új felvételes dolgozó esetén: a munkavégzés megkezdésének feltétele az orvosi alkalmassági vizsgálat elvégzése. Ez a vizsgálat a kezdeti állapotfelvétel, ahol rögzítésre kerül, hogy a dolgozó milyen egészségi állapotban érkezett a munkáltatóhoz. Ismétlődő jelleggel kell elvégezni a vizsgálatot a Munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendje szabályzatban foglaltak alapján; hangsúlyos a biológiai expozíció monitor (BEM) elvégzése (ahol arra szükség van) Ha munkáltatónál a dolgozó munkaviszonya megszűnik, meghatározott körben záróvizsgálatot kell végezni - rögzítve a dolgozó egészségi állapotát a munkaviszony megszűnésekor. A korrekt vizsgálat megnyugtatja a munkáltatót és a munkavállalót, vagy fényt derít az eltérésre utóbbi esetben azonnali intézkedések megfogalmazása szükséges. A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban Mvt.) 55. (1) bekezdése kimondja, hogy a munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló: a) munkába álláskor, b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor, d) új technológia bevezetésekor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni. Sok helyen tartja magát az a nézet, hogy a munkavédelmi oktatást kötelező évente megtartani. Ilyen általános kötelezettség nincs, ám az emelőgépek kezelői részére az oktatást (lásd később) ténylegesen évente kel megtartani. A tűzvédelmi jogszabályok rendszeresen ismétlődő oktatást írnak elő, melynek ütemezését a tűzvédelmi szabályzatban kell rögzíteni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni. Az elhangzott ismeretek visszakérdezésére jó eszköz a tesztlapok használata: egy jól összeválogatott kérdéssor alkalmazásával a fontos ismeretek jobban rögzülnek a dolgozókban és baleset esetén könnyebb bizonyítani, hogy a munkáltató felhívta a figyelmet az egyes tudnivalókra. A 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról (I. fejezet 6.) a következő kötelezettségeket fogalmazza meg: Az emelőgép kezelőjét, a kötözőt és a karbantartót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni: a munkába állása előtt, legalább hat hónapos távollét után. Ismétlődő, illetőleg rendkívüli munkavédelmi oktatásban kell részesíteni: az emelőgép kezelőjét, a kötözőt és a karbantartót évente legalább egy alkalommal, az emelőgép kezelőt, a más általa korábban még nem kezelt emelőgép típus kezelése előtt. Az üzemeltető munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személlyel tematikát készíttet (a munkahelyek, munkaeszközök, a technológia kockázataira, annak elhárítására, a vonatkozó jogszabályok betartására). Igazolható módon meg kell győződni a munkavédelmi ismeretek elsajátításáról. A villamos felülvizsgálatok megfelelő ütemezésben történő elvégzése, a hiányosságok kijavítása az áramütéses balesetek megelőzésének jó eszköze. Milyen teendői vannak ezzel kapcsolatosan a munkáltatónak? 20

21 A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 5/A. alapján: (1) A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének (érintésvédelem) ellenőrző felülvizsgálatáról és időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról a munkáltató gondoskodik. (2) Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az érintésvédelem bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal. (3) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni: a) áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel; b) kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői ellenőrzéssel; c) egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal. A villámvédelem hatásosságának ellenőrzését és a tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok kötelezettségét a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat írja elő. A régi OTSZ-hez képest változás, hogy az ellenőrzések ütemezése megváltozott, a 9 éves ütemezés megszűnt. Jelenleg az alábbiak szerint kell a méréseket elvégezni: Tűzvédelmi szabványossági mérés: tűzveszélyességi osztályba sorolás alapján: A és B tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségek esetén: 3 évente C, D és E tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségek esetén: 6 évente Villámvédelem ellenőrzése: 3 és 6 évente A felülvizsgálat során tapasztaltakat jegyzőkönyvbe kell foglalni. A rögzített hiányosságok szakember által igazolt módon történő kijavításáról gondoskodni kell. Ennek elterjedt módja a hiányosságok mellett, vagy külön jegyzőkönyvben megtett nyilatkozat a hiányosság kijavításáról a dátum és az aláírás feltűntetésével. Amennyiben a munkáltató az azonnali intézkedést igénylő hiányosságokat nem javítja ki, a tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján Ft/rendszer bírságot szabhat ki. A leggyakoribb ismétlődő ellenőrzési feladatot a munkavállalók számára a Mvt. 60. (1) bekezdése rögzíti: a munkavállaló köteles a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni. Ezt az ellenőrzést minden olyan alkalommal el kell végezni, amikor a munkavállaló valamilyen munkaeszközt használ. A munkaeszközök esetén azok csoportosításától függően eltérő feladataink vannak. Alapvetően veszélyes és veszélyesnek nem minősülő munkaeszközökről (lásd később) beszélhetünk. A veszélyes munkaeszközök felsorolását az Mvt. végrehajtási rendelete, az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 1/a. számú melléklete tartalmazza. Veszélyes munkaeszközök tekintetében munkavédelmi szempontú előzetes felülvizsgálatot kell végezni az üzembe helyezést megelőzően ez a feladat munkavédelmi szakembert és sok esetben foglalkozás-egészségügyi szakorvost (pl.: munkahelyi szellőztető rendszerek vizsgálata) is igényel. A felülvizsgálat után a munkáltató írásban rendeli el az üzemeltetést (munkavédelmi üzembe helyezés). A veszélyes gépen 5 évente időszakos biztonsági felülvizsgálatot kell végezni. Függetlenül attól, hogy veszélyes vagy nem veszélyes munkaeszközről beszélünk, a munkaeszköznek rendelkeznie kell megfelelőséget igazoló dokumentummal illetve magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással. A megfelelőséget igazoló dokumentum szükséges, de nem elégséges: a személyes vizsgálatot semmiképpen sem pótolhatja. Gépvizsgálat során előfordult már olyan eset, hogy a megfelelő papírokkal rendelkező gépről a személyes megtekintés során kiderült, hogy bizonyos körülmények közt egyes pontjai komoly kézsérülést okozhatnak. 21

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. május X. évfolyam 5. szám. Munkabiztonság. Foglalkozásegészségügy. Kitekintő

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. május X. évfolyam 5. szám. Munkabiztonság. Foglalkozásegészségügy. Kitekintő Munkavédelem Szakmai folyóirat 2012. május X. évfolyam 5. szám Április 15- én hatályba lépett az új szabálysértési törvény. Munkabiztonság rovatunkban értelmezzük a legfontosabb változásokat. Foglalkozás-egészségügy

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Munkabaleset-foglalkozási megbetegedés - fizetési meghagyás.

Munkabaleset-foglalkozási megbetegedés - fizetési meghagyás. Munkabaleset-foglalkozási megbetegedés - fizetési meghagyás. Előadó: Dukainé Németh Hajnalka az OEP NYDTH Megtérítési és Ügyviteli osztályvezetője Baleseti ellátások A baleset az emberi szervezetet ért

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

Munkavédelmi szabályzat

Munkavédelmi szabályzat Munkavédelmi szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/49. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta munkavédelmi (munkabiztonsági) szolgáltató Fire Electric New Molnár Csaba kancellár mb. műszaki

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakizgatási Szerve. munkavédelmi felügyelő

Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakizgatási Szerve. munkavédelmi felügyelő A munkavédelem egészségügyet érintő változásainak bemutatása. Az egészségügy munkavédelmi helyzete. Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakizgatási Szerve SZABÓ MAGDOLNA munkavédelmi

Részletesebben

SZÍNHÁZI MUNKAVÉDELMI KÉZIKÖNYV

SZÍNHÁZI MUNKAVÉDELMI KÉZIKÖNYV Készült 2009 - ben (kézirat lezárva: 2009. 11. 21.), a korábban befolyt munkavédelmi bírságok felhasználására kiírt nyilvános pályázat során a Fiatal Színházművészetért Alapítvány által elnyert támogatásból,

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály Iktató szám: NGM/8952-60/2015 JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Összeállította: Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály Melléklet: Minisztériumok és önálló szervezetek

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM. 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról...

ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM. 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról... ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról... 2 34. szám Budapest, 2015. szeptember

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 217/1997. (XII.1) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosításról

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. módosított változat Készült: 2009-05-25. Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 2/60 Az eljárás célja Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)célja, hogy

Részletesebben

Jogszerű? Legyen!- JOGSEGÉLY+ Mini Szakmai Konferencia

Jogszerű? Legyen!- JOGSEGÉLY+ Mini Szakmai Konferencia Jogszerű? Legyen!- JOGSEGÉLY+ Mini Szakmai Konferencia Előadó: VARGA JÓZSEF osztályvezető BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA MUNKAVÉDELMI és MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE E-mail

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről A jogszabály mai napon hatályos állapota 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a REGÁLIANUS CO.D Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.regalianusklima.hu weboldalon

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

1. Háttérinformációk. 1.1 Bevezetés

1. Háttérinformációk. 1.1 Bevezetés 1. Háttérinformációk 1.1 Bevezetés 2002/2003 folyamán a brit Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium valamint a magyar Munkaügyi és Foglalkoztatáspolitikai Minisztérium közös támogatásával kísérleti program

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

büntetés-végrehajtási szakmai ismeretek fejezetei

büntetés-végrehajtási szakmai ismeretek fejezetei 2.94.5. KERETTANTERV (a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ) alapján Fegyveres szervek és vagyonvédelmi ismeretek 9 12. középiskolai évfolyamokra szóló tananyagának büntetés-végrehajtási szakmai ismeretek fejezetei

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.) Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.) Előadó: dr. Szentkirályi-Harsányi Ágnes Az eljárás megindítása A panaszos beadványában előadta, hogy vállalkozása

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek

Általános Biztosítási Feltételek Az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános és különös feltételei az ERSTE Bank Nyrt. által nyújtott, jelzálog alapú kölcsönszerződésekhez kapcsolódó

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Főosztály) a

Részletesebben

2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról

2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról 2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) NGM/17535-41/2015 A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első félévében a munkaügyi hatóság 9 736 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 Hírlevél 2011/7. Tartalomjegyzék I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 II./ A munkaügyi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 36 III./ A Munkavédelmi

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009.04.02 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelez

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről A rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzése. 2009. 03.hóban hatályos szöveg (A mellékleteket lásd: www.magyarorszag.hu) 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tehergépjárművek casco biztosításának

Tehergépjárművek casco biztosításának Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2) Hatályos: 2014. december 13. Nysz.: 17481 Tartalomjegyzék Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2)......................................

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján:

Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján: Munkavédelmi, tűzvédelmi felszerelések kereskedelme, szaktanácsadás www.munkavedelmiwebbolt.hu tel.: +36-70-339-8341 Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján: 2. Az A és B tűzveszélyességi

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első kilenc hónapjában a munkaügyi hatóság 13 586 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 66

Részletesebben

A kötelmek közös szabályai: a szerződések belső ellenőrzése. Dr. Klima Zoltán alkalmazott ügyvéd

A kötelmek közös szabályai: a szerződések belső ellenőrzése. Dr. Klima Zoltán alkalmazott ügyvéd A kötelmek közös szabályai: a szerződések belső ellenőrzése Dr. Klima Zoltán alkalmazott ügyvéd 2014. március 15-én hatályba lépett az új Ptk., a 2013. évi V. törvény, amely a korábbi 1959. évi IV. törvényt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. A rendelet hatálya Onga közigazgatási területére terjed ki. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓ ALANYA

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. A rendelet hatálya Onga közigazgatási területére terjed ki. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓ ALANYA Onga Községi Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló - többször módosított - 6/1991. (XII.16.) sz. RENDELETE a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege - (2004. december 15.-én hatályos) Bevezető

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2.

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 2. foglalkoztatást helyettesítő

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a

Részletesebben

Ikt. szám: 6036-3/2009-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2008. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 6036-3/2009-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2008. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 6036-3/2009-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2008 ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ - FELADATAI...

Részletesebben

Szimba tanuló balesetbiztosítás feltételei (TANF16) Hatályos: 2016. szeptember 1. Nysz.: 18259

Szimba tanuló balesetbiztosítás feltételei (TANF16) Hatályos: 2016. szeptember 1. Nysz.: 18259 Szimba tanuló balesetbiztosítás feltételei (TANF16) Hatályos: 2016. szeptember 1. Nysz.: 18259 2 Tartalomjegyzék Szimba tanuló balesetbiztosítás általános feltételei (TANF16)....3 I. A biztosítási szerződés

Részletesebben

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MÓDSZERTANI CSOPORT 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. 7401 Kaposvár, Pf.:150 82/512-157 FAX:82/512-158 E-MAIL: szocionetddrmhszk@cssk.hu

Részletesebben

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÁREXPRESSZ KIEGÉSZÍTŐ ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a biztosítást, amely az Ön érdeklődését

Részletesebben

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Katasztrófa elleni védelem

Katasztrófa elleni védelem - 2006 - 2 Készítette: Janik Zoltán 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 6 1. A katasztrófák jogszabályi megközelítése... 7 1.1. A minősített időszakok fogalma, jellemzői... 7 1.2. Az országvédelem komplex rendszere...

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Gege Hungary Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Deák Ferenc u. 29. cégjegyzékszám: 11-09-014638; adószáma: 14548961-2-11;

Részletesebben

Családpolitikai Szótár

Családpolitikai Szótár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Családpolitikai Szótár A család az emberi élet legfontosabb közössége: az ember itt tanulja meg először, hogyan viszonyuljon

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY INTÉZMÉNYEI, 1223 Budapest, Jókai Mór u. 21-23. SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Plesovszkiné Várvédı Szilvia gazdasági igazgató

Részletesebben

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL (a Pénzügyminisztérium átadás-átvételi dokumentumának melléklete) 2010. május Tartalomjegyzék Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal átadás-átvételi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Győr,

H A T Á R O Z A T Győr, Iktatószám: VIII-B-005/2431-18/2012. Ügyintéző: Varga Csaba Telefon: (96) 507-230 Tárgy: Az Audi Hungária Motor Kft-nek a győri 5475/83 hrsz-ú ingatlanon építendő G78 jelű benzinkúthoz tartozó kiszolgáló

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet. a foglalkozási rehabilitációs szakértıkrıl

8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet. a foglalkozási rehabilitációs szakértıkrıl 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértıkrıl hatályos: 2012.02.24 - A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015 Faluház és Karikó János Könyvtár Biatorbágy MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015 Készítette : Bacskai László Megbízott munkavédelmi Ügyintéző /Okl.szám : 01-0182-05 1 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv.,

Részletesebben

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítási Általános Feltételek Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

Munkavédelmi Szakemberek IV. Országos Fóruma Győr-Lipót. 2015. szeptember 22-23-24

Munkavédelmi Szakemberek IV. Országos Fóruma Győr-Lipót. 2015. szeptember 22-23-24 Munkavédelmi Szakemberek IV. Országos Fóruma Győr-Lipót 2015. szeptember 22-23-24 A munkavédelem aktuális kérdései Szervezetátalakítás-új kihívások-jogszabály változások Nesztinger Péter főosztályvezető

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 25-i ülésére TÁRGY: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása ELŐADÓ: Mestyán Valéria körjegyző 2 Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete A közterület használatáról Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására

Részletesebben

Szociális és családtámogatások joga

Szociális és családtámogatások joga AGRÁR ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Szociális és családtámogatások joga Záróvizsga tételvázlatok Szerkesztette, és összeállította: dr. Mélypataki Gábor 2015. március 1-jével hatályos anyaggal Tételvázlatok a Szociális

Részletesebben

I. Fejezet Alapelvek

I. Fejezet Alapelvek 1 / 103 2016.03.29. 10:57 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 2016.03.10 2017.12.31 99 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok

Részletesebben

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 Tartalomjegyzék AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK)... 3 I.

Részletesebben

155/2003. (X. 1.) Kormány rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről

155/2003. (X. 1.) Kormány rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről 155/2003. (X. 1.) Kormány rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről Kivonat a szilveszteri árusítással kapcsolatosan. Legfelsőbb bírósági határozat tűzijátékok hirdetésével kapcsolatosan.

Részletesebben

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról A törvény célja, hogy az Európai Közösség jogi aktusai, illetve egyéb

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Gege Hungary Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Deák Ferenc u. 29. cégjegyzékszám: 11-09-014638; adószáma: 14548961-2-

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

A tájékoztató tartalomjegyzéke:

A tájékoztató tartalomjegyzéke: A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK 2016. FEBRUÁRBAN AKTUALIZÁLT TÁJÉKOZTATÓJA az építőgép-kezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgép-kezelők képzéséről szóló 6/1980.

Részletesebben

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA 1 Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja Az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola Csodafa Óvodájának működésére,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 1/2014.(I.15.)

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.tv 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. április havi ülésére Tárgy:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben