Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! május X. évfolyam 5. szám. Munkabiztonság. Foglalkozásegészségügy. Kitekintő

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. május X. évfolyam 5. szám. Munkabiztonság. Foglalkozásegészségügy. Kitekintő"

Átírás

1 Munkavédelem Szakmai folyóirat május X. évfolyam 5. szám Április 15- én hatályba lépett az új szabálysértési törvény. Munkabiztonság rovatunkban értelmezzük a legfontosabb változásokat. Foglalkozás-egészségügy rovatunkban a nemdohányzók védelmével kapcsolatos új szabályozást mutatjuk be. Ezt a Kitekintő, az új jogszabályok és szabványok követik, majd egy üzemanyag-tároló tartály tisztítása közben bekövetkezett munkabaleset tanulságairól olvashatnak. Végül olvasóink kérdéseire adott válaszainkat ismerhetik meg. Munkabiztonság Hatályba lépett az új szabálysértési törvény A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartásról szóló évi II. törvény április 15-én lépett hatályba. A törvény előírásai április 15-én vagy az után elkövetett szabálysértésekre terjed ki. Ennek értelmében az azt megelőzően elkövetett cselekmények esetén a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény rendelkezései szerint kell eljárni, tehát még évekig a két jogszabály párhuzamos alkalmazásával kell számolni. Az új szabálysértési törvény megalkotásának célja volt: olyan új szabálysértési eljárási rendszer kialakítása, amely hatékony és gyors eljárási lehetőségeket biztosít az egyes szabálysértési hatóságok számára azokkal szemben, akik a bűncselekményekhez képest enyhébb fokban sértik vagy veszélyeztetik a társadalmi normákat, az állampolgárok és a szervezetek személyét vagy jogait, az együttélés szabályait, akadályozzák vagy zavarják a közterületek, illetve a közlekedés rendjét; költséghatékony eljárás rendszeresítése, amelyben a szabálysértés elkövetőjének már nem fűződik érdeke az eljárási cselekmények indokolatlan elhúzásához; olyan eljárási megoldások alkalmazása, hogy az elkövetők felelősségre vonására lehetőleg még a helyszínen, de legkésőbb az elkövetéstől számított 30 napon belül sor kerüljön. Alapvető eljárásjogi változások Háromra szűkült a szabálysértés miatt eljáró hatóságok köre. A törvény 38. -ának (1) bekezdése kimondja, hogy az általános szabálysértési hatóság a fővárosi, megyei kormányhivatal. Szabálysértési hatóság emellett a rendőrség (helyi rendőrkapitányság), valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve. Módosult a helyszíni bírság kiszabására jogosultak köre is. A rendőrség jogosultságot kapott valamennyi szabálysértés helyszíni bírságolására. Tartalom Szerzők: Felföldi Krisztina, Kálmán László A kézirat lezárásának dátuma: április 21. Munkabiztonság Hatályba lépett az új szabálysértési törvény Tájékoztatási kötelezettség teljesítése különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalók egyidejű foglalkoztatása esetén Foglalkozásegészségügy A nemdohányzók védelméről szóló törvény módosítása Kitekintő Hírek Szabványok Jogszabályok Egy munkabaleset tanulságai Robbanás a tartályban Olvasóink kérdezték Tisztelt Előfizetőnk! Honlapunkon letölthető, szerkeszthető Word formátumú iratmintákat talál! Honlapunk címe, melyen a szolgáltatás elérhető: Felhasználói név: MVszaklap Jelszó: MVszaklap Munkavédelemmel kapcsolatos kérdéseit az alábbi címre várjuk: 1 Munkavédelem május, X. évfolyam 5. szám

2 A rendőrségnek a korábbi kettővel szemben valamennyi szabálysértési elzárással is sújtható szabálysértés esetén előkészítő eljárást kell lefolytatnia. A helyszíni bírságolás során új jogintézmény a helyszíni idézés, 5 napon belül az elkövetés helye szerinti szabálysértési hatósághoz. Az eljárási szabályok vonatkozásában a törvény bevezeti a feljelentés elutasításának jogintézményét (ez esetben nem indul meg a szabálysértés eljárás). Külön nevesíti a tényállás tisztázást nem igénylő ügyekben a meghallgatás nélküli határozathozatal lehetőségét, amelynek során hozott döntés elleni jogorvoslatként a meghallgatás kérését határozza meg. A meg nem fi zetett pénzbírság és helyszíni bírság végrehajtására vonatkozó új szabályozás szerint a bírságösszegeket a rendelkezésre álló 30 napon belüli meg nem fizetés esetén elzárásra kell módosítani 5000 Ft/nap mértékben. A pénzbírságnak az adók módjára történő behajtása megszűnik. Az egyéb költségek végrehajtása továbbra is adók módjára történik. A törvény megteremti a meg nem fizetett pénzbírság, illetve a helyszíni bírság 5000 Ft-onként 6 óra közérdekű munkával történő megváltásának lehetőségét. A közérdekű munka végzésének feltétele a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat elvégzése. Változás, hogy a szabálysértés elkövetésétől keletkezett valamennyi költség a bizonyítás érdekében felmerült szabálysértési költségnek tekintendő, melyet a felelősségre vont személy köteles viselni. Továbbra is van lehetőség a méltányosságra irányuló kérelem benyújtására, azonban azt csak a pénzbírság megfi zetésére nyitva álló határidőig, egyéb jogkövetkezmény esetén a végrehajtás megkezdéséig lehet egy alkalommal előterjeszteni. Alapvető változások a büntetési nemekben, tételekben Módosult a szabálysértés fogalma, amelynek alapján nem állapítható meg szabálysértés, ha a cselekményre jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el, ezáltal tehát megszűnt a szabálysértési és a közigazgatási eljárások párhuzamos alkalmazása. Új büntetési nemként vezeti be a közérdekű munkát, óra időtartammal. Alkalmazására csak az eljárás alá vont beleegyezésével van lehetőség. Végrehajtására az elkövetőnek kell jelentkeznie az állami foglalkoztatási szervnél. Továbbra is a legsúlyosabb szankció az elzárás (új elnevezéssel: szabálysértési elzárás), változatlanul 1 60 napig, halmazat esetében 90 napig (fiatalkorú esetén 30, illetve 45 napig) terjedő időtartammal. Az általános büntetési nem változatlanul a pénzbírság, melynek mértéke általában Ft, illetve szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén Ft. A korábbiaktól eltérően nem került meghatározásra az egyes tényállásokhoz kapcsolódóan kiszabható pénzbírság felső határa, csupán az előbbiek szerinti generális maximumok. Meghatározza ugyanakkor a büntetés kiszabására vonatkozó alapvető elveket, az enyhítő (pl. a hatóságokkal való együttműködés) és súlyosító körülményeket (pl. 2 éven belüli felelősségre vonás). Egyes közlekedési szabálysértéseknél bevezetésre került a szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékének meghatározása [63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet]. Ennek alapján, amennyiben az eljáró hatóság a kormányrendeletben felsorolt valamely szabálysértés miatt bírságot szab ki, az ott meghatározott összeget kell alkalmaznia. Megállapítható, hogy a szabálysértési eljárásban kiszabható pénzbírság ezekben az esetekben a helyszíni bírság összegének kétszerese. A helyszíni bírság összege általában Ft-ig, 6 hónapon belüli ismételt elkövetés esetén Ft-ig terjedhet, kivéve a fi xbírság hatálya alá tartozó szabályszegések esetét. A törvény a helyszíni bírság esetén is külön rendelkezik a halmazat és a visszaesés jogintézményének alkalmazásáról. A jelenleg is alkalmazott intézkedések köre nem változik, így a járművezetéstől eltiltás, az elkobzás, a kitiltás és a figyelmeztetés egyaránt a szankciórendszer részét képezik. A kitiltásra ugyanakkor már nemcsak sportlétesítményből és sportrendezvényről van lehetőség, hanem kereskedelmi egységből is. Ha az eljárás alá vont személyt ugyanabban az eljárásban több szabálysértés miatt vonják felelősségre, a halmazati szabályok alkalmazására kerül sor. A fi x- bírságon kívüli tényállások esetén a pénzbírság felső határa Ft, elzárással sújtható szabálysértés esetén Ft-ig terjedhet. Új rendelkezés az ismételt elkövetéssel járó szankcionálás bevezetése. Ez egyrészt vonatkozik a hat hónapon belül harmadik alkalommal elkövetett nem közlekedési szabálysértések szigorúbb elbírálására (90/75/60 napig terjedő szabálysértési elzárás lehetőségére), másrészt az engedélyhez kötött járművezetés szabályainak megszegésével elkövetett közlekedési szabálysértések esetén a járművezetéstől eltiltás kötelező alkalmazására. Jelentősen emelkedett Ft-ról Ft-ra a tulajdon elleni szabálysértések szabálysértéssé nyilvánító értékhatára. Jelentős változás következett be a szabálysértések számában, a korábbi több mint 180-nal szemben mindöszsze 86 tényállást tartalmaz. A kikerült szabályszegések felülvizsgálata alapján azok egy része közigazgatási bírság hatálya alá kerül. Valamely cselekményt vagy mulasztást a jövőben már csak törvény nyilváníthat szabálysértéssé, a korábbi, egyes szabálysértéseket meghatározó kormányrendelet, valamint az önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik. Az általános szabálysértési jogkör gyakorlójának változása május, X. évfolyam 5. szám Munkavédelem

3 miatt a törvény ának (2) bekezdése szerint az önkormányzatok május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. A törvény nem határozza meg a kiszabható büntetések és alkalmazható intézkedések nemét és mértékét, kivéve, ha az adott cselekmény szabálysértési elzárással is sújtható, mely tényállásokat a törvény XXIII. fejezete tartalmazza. Ezekben az ügyekben első fokon a helyi bíróság jár el, tehát garanciális szabály, hogy szabálysértési elzárást csak bíróság szabhat ki. A szabálysértési elzárással nem büntethető szabálysértések esetén a szabálysértési hatóság, a bíróság szabadon választhatja meg azt a szankciót, melytől álláspontja szerint kellő visszatartó hatás várható. Az egyes szabálysértések elkövetése esetén a várható szankciónak mind mértékét, mind nemét a jövőben a szabálysértési hatóságok, illetőleg a bíróság gyakorlata alakítja majd ki. A törvény a jelenlegi, szabálysértés miatt jogerősen elmarasztaltak központi szabálysértési nyilvántartása mellett az új rendszer részeként szabályozza az eljárás alá vontak, valamint a helyszíni bírságoltak nyilvántartását is. A törvény előírásainak várható alkalmazásáról következtetésként levonható, hogy: összességében a szankciók terén drasztikus szigorítást jelentenek, a szabálysértési visszaesés következményei jelentősek, a pénzbírság, helyszíni bírság, rendbírság összege lényegesen emelkedett, a közérdekű munka mint önálló büntetési nem alkalmazása várhatóan előtérbe kerül évi II. törvény egyes előírásait több ponton módosította, kiegészítette a évi XXXI. törvény (megjelent a 44. sz. Magyar Közlönyben), illetve a szabálysértési törvénynyel összhangban további törvényeket módosított, mint pl.: a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló évi 11. törvényerejű rendeletet, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvényt, a statisztikáról szóló évi XLVI. törvényt, a bányászatról szóló évi XLVIII. törvényt, az állattenyésztésről szóló évi CXIV. törvényt, a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvényt, a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvényt, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvényt, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényt, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvényt, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvényt, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló évi CXXXV. törvényt, a szabálysértési jogsegélyről szóló évi XXXVI. törvényt, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvényt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvényt, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényt, az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvényt, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényt, a közterület-felügyeletről szóló évi LXIII. törvényt. Tájékoztatási kötelezettség teljesítése, ha különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény két joghelyen foglalkozik a munkavédelmi oktatás, illetve átvitt értelemben az oktatáshoz kapcsolhatóan a munkaterületen idegen munkáltatók munkavállalóinak tájékoztatásával, a kockázatokat illetően. Azokon a munkahelyeken, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, az Mvt. 40. (2) alapján a munkát össze kell hangolni, és az összehangolás keretében: különösen az egészséget és biztonságot érintő kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat és a munkavédelmi képviselőiket, illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért a Polgári törvénykönyv szerinti fővállalkozó, ennek hiányában bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek a területén a munkavégzés folyik. Az Mvt ának (1) bekezdése szerint a munkáltatónak oktatás keretében gondoskodni kell arról, hogy a munkavállaló: b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor (...) elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat, információkat. 3 Munkavédelem május, X. évfolyam 5. szám

4 Az Mvt. illetve a végrehajtási rendeletek, egyéb jogszabályok nem rendelkeznek arról, hogy az Mvt ának (2) bekezdése szerinti tájékoztatást vállalkozók, alvállalkozók ( vendégmunkások ) foglalkoztatása esetén konkrétan kinek kell elvégezni; azonban megjelöli azt a kört, akik a tevékenység összehangolásáért felelősséggel tartozhatnak. Kimondja, hogy szerződési szabályozás hiányában az összehangolási kötelezettség teljesítéséért végső soron az a felelős, akinek a területén a munkavégzés folyik. Az Mvt. előírásaiból azonban következik, hogy a tevékenység összehangolása keretében: a vendégmunkásokat ki kell oktatni a munkakörnyezet, a munkavégzésből eredő kockázatokra és a védekezés módjára, az ismereteket oktatás keretében kell biztosítani, valamint hogy célszerű a tevékenység összehangolásáért felelős személyt, szervezetet már a vállalkozási szerződésben megjelölni; kitérve arra, hogy az oktatási kötelezettség teljesítése kinek a feladata. Egyértelmű, hogy egyéb jogviszony keretében történő foglalkoztatás esetén az oktatási kötelezettség teljesítése a szerződést kötő munkáltató feladata. A tájékoztatási, oktatási követelmény teljesítésének szükségszerűségét, súlyát, megtartását befolyásolhatja, hogy pl.: a megrendelő által átadott munkaterület mennyire elhatárolható, biztosítható-e biztonsági szempontból történő egyértelmű elhatárolása az üzemi területtől, az átadott munkaterületen üzemi tevékenységet egyidejűleg folytatnak-e a vállalkozói munkavégzés alatt, a vállalkozói munka végzésének disszonanciái okozhatnak-e üzemzavart vagy egyéb veszélyeztetést a megrendelő tevékenységében, a munkaterület megközelítése, kommunális és energiaellátása befolyásolja-e az üzemi tevékenységet, a vállalkozók száma, illetve az alvállalkozói lánc szakmai összetétele, bonyolultsága stb. A kialakult, illetve elfogadott gyakorlat többféle, amelyet célszerű a vállalkozási szerződésben vagy külön mellékletben rögzíteni: fővállalkozó esetén a munkaterület, munkakörnyezet kockázatairól a fővállalkozó kijelölt munkavállalóját (munkavezetőjét) dokumentáltan kioktatni, és kikötni, hogy a további vállalkozók, illetve alvállalkozóik tájékoztatása, oktatása a fővállalkozó feladata; több vállalkozó esetén a vállalkozók kijelölt munkavállalóit (munkavezetőit) dokumentáltan kioktatni, és kikötni, hogy alvállalkozóik tájékoztatása, oktatás az ő feladatuk; mindkét esetben kihangsúlyozni, hogy az oktatások csak a munkakörnyezet, a munkaterület kockázataira, az üzemi tevékenységből eredő kockázatokra, biztonsági követelményekre terjednek ki, nem érintik a konkrét vállalkozói tevékenység szakmai és biztonsági kockázatait, így nem pótolják az Mvt. 55. (1) bekezdésének előírásából eredő, munkavállalókat érintő munkáltatói oktatást. Nem célszerű azonban a tájékoztatást, oktatást teljes mértékben a fővállalkozó hatáskörében tartani, mert a vállalkozók, alvállalkozók újfelvételes, a munkaterületen időközben odavezényelt munkavállalóinak tájékoztatása, oktatása nehezen kezelhető; szinte biztos, hogy elmaradások jelentkeznek.; Ki kell hangsúlyozni, hogy az előbb javasoltaktól eltérően is lehet a problémát kezelni, pl. kis vállalkozói létszám esetén, ha: a biztonsági ismeretek oktatását teljes mértékben a megrendelő végzi, a szükséges ismereteket írásban adja át a vállalkozónak. Gyakran alkalmazott módszer, hogy a vállalkozási szerződésben vagy mellékletében a megrendelő írásban részletesen meghatározza azokat a követelményeket, amelyeket a vállalkozónak be kell tartania. Mindenképpen olyan megoldást célszerű alkalmazni, amely egyértelműen meghatározza: a vállalkozók, munkavállalóik oktatásának felelősségét, módját, kimutathatóságát, egyértelművé teszi az oktatások elmaradásának felelősségét, a legjobban biztosítja a jogszabályi követelményeknek megfelelő végrehajtást. A halálos és súlyos munkabalesetek vizsgálatai sok esetben a munkavégzés összehangolásának, illetve a biztonságos munkavégzés ismereteinek hiányosságait állapítják meg. Az alvállalkozók piramisszerű foglalkoztatása rendkívüli módon növeli a biztonsági kockázatokat, mert pl. a jelenlegi gyakorlat sajnos ezt mutatja a 3-4. lépcsőben foglalkoztatott alvállalkozók biztonsági felkészültsége sok esetben: alig mérhető, hatékonyan nem befolyásolható, a vállalkozások, munkavállalók biztonsági kultúrája rendkívül alacsony, nem rendelkeznek azokkal az alapvető ismeretekkel sok esetben gyakorlattal, információkkal, amelyek a biztonságos munkavégzéshez szükségesek. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek szankciók nélkül pótolhatják május 15-ig az üzem-azonosítási adatlapok beküldésének elmulasztását A január 1-én hatályba lépett, veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet előírásainak értelmezése, végrehajtása különösen a bírságrendelet szankcióinak figyelembevételével a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek részéről különös fontossággal bír. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján e témakörben található kérdések és válaszok azt mutatják, hogy a rendelet előírásainak értelmezése számos problémát, május, X. évfolyam 5. szám Munkavédelem

5 nehézséget jelent az üzemeltetők részére. Bizonytalanság esetén az előírások egyértelmű alkalmazásával, értelmezésével kapcsolatban célszerű a katasztrófavédelmi hatóságot megkeresni, mert válaszaik, tanácsaik segítséget adnak a rendelet előírásainak helyes alkalmazását illetően. A 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerint a veszélyes tevékenység azonosítására az üzemeltetőknek a kormányrendelet 2. mellékletét képező üzemazonosítási adatlapokat kell kiállítani. A Korm. rendelet 47. -ának (4) bekezdése alapján az üzemazonosítási adatlapokat március 31-ig kellett megküldeni a katasztrófavédelmi hatóság területi szervének: a rendelet hatálybalépésekor már működő küszöbérték alatti üzemeknek, és olyan már működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeknek, amelyek katasztrófavédelmi engedélyezés alatt nem állnak. A rendelet előírását nem teljesítők az üzem-azonosítási adatlap beküldését szankciók nélkül pótolhatják május 15.-ig, mert a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 47. -ának kiegészített, (4a) bekezdése alapján: A (4) bekezdésben foglaltak megsértése miatt nem alkalmazható katasztrófavédelmi bírság azzal szemben, aki az adat-szolgáltatási kötelezettségének május 15-ig eleget tesz. Az előbbiek figyelembevételével ha szükséges szakértő bevonásával célszerű ismételten áttekinteni az üzemben tárolt, felhasznált veszélyes anyagok mennyiségét, az 1. sz. melléklet szerinti anyaglista és veszélyességi osztályok szerinti küszöbmennyiségek alapján az üzem besorolását. Az üzemeltető kötelezettsége szempontjából mértékadónak számít a veszélyes anyagoknak az üzemben egyidejűleg jelen lévő legnagyobb mennyisége. 7/2012. (IV. 18.) NGM-rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM-rendelet módosításáról A évi 46. sz. Magyar Közlönyben kihirdetett rendelet több pontban módosítja az alaprendelet 7. és 9. -ait. Az eddigi két év helyett a játszótéri eszköz üzemeltetőjének a játszótéri eszköz időszakos ellenőrzését az időszakos ellenőrzés végzésére engedéllyel rendelkező szervezettel négyévenként kell elvégeztetni. Az ellenőrzés a biztonságossági követelményeknek való megfelelőségre, telepítési feltételeinek megfelelőségére irányul, de kiterjed a játszótéri eszközök: megfelelőségi tanúsítványának vagy egyedi megfelelőségi tanúsítványának, valamint a nyilvántartás dokumentációjának ellenőrzésére is. Ha a játszótéri eszköz balesetveszélyessé válik, az üzemeltetőnek haladéktalanul intézkedni kell az eszköz használatának megakadályozása és annak egyidejű kijavítása vagy lebontása érdekében. Az üzemeltetőnek nyilvántartást kell vezetni: a játszótéri eszközökről, azok állapotáról, valamint az időszakos ellenőrzésekről. A nyilvántartásokat és az intézkedést igazoló dokumentumokat a játszótéri eszköz üzemeltetőjének legalább 10 éven keresztül meg kell őrizni. Az időszakos ellenőrzés során a játszótéri eszközt: megfelelőnek kell értékelni, ha megfelel a biztonságossági követelményeknek; részben megfelelőnek kell értékelni, ha teljes mértékben nem elégíti ki a biztonságossági követelményeket, de az eszköz biztonságos használatát nem veszélyezteti, továbbá biztonságossá tehető, kijavítható; nem megfelelőnek kell értékelni, ha nem felel meg a biztonságossági követelményeknek, és az eszköz nem tehető biztonságossá, kijavítása nem lehetséges. A részben megfelelőnek értékelt játszótéri eszközt az üzemeltetőnek kell a biztonságossági követelményeknek megfelelő állapotúra kijavítani, valamint a nem megfelelőnek értékelt játszótéri eszköz további használatát haladéktalanul megakadályozni és azt elbontani. Az időszakos ellenőrzés eredményéről időszakos ellenőrzés végzésére engedéllyel rendelkező szervezet időszakos ellenőrzési jegyzőkönyvet állít ki. Ennek tartalmi követelményeit a rendelet mellékletei meghatározzák. A megfelelőségi tanúsítvánnyal nem rendelkező, megfelelőnek értékelt játszótéri eszközről egyedi megfelelőségi tanúsítvány kerül kiadásra. Az időszakos ellenőrzést végző szervezet az időszakos ellenőrzési jegyzőkönyv egy példányát köteles: a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség részére az ellenőrzést követő 15 napon megküldeni, illetve az üzemeltető részére átadni. Az üzemeltető: köteles augusztus 31-ig tájékoztatni a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséget a játszóterek, illetve az azon lévő játszótéri eszközök számáról, a játszótér és játszótéri eszköz létesítését, telepítését és az ezek állapotával kapcsolatos változásokat, a változást követő 30 napon belül köteles bejelenteni a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnek 5 Munkavédelem május, X. évfolyam 5. szám

6 Foglalkozás-egészségügy évi XXVI. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény módosításáról A évi 41. sz. Magyar Közlönyben kihirdetett törvénymódosítás bővítette a zárt légterű dohányzóhelyek kijelölésének lehetőségét. A törvénymódosítás alapján zárt légterű dohányzóhely kijelölhető a 2. (5) bekezdése alapján: a szálláshelynek minősülő, jogszabály alapján szállodaként üzemeltetett közforgalmú intézményben szivarszobaként, ha az egészségügyi államigazgatási szerv engedélyezi; a büntetés-végrehajtási intézményekben és a rendőrségi előállító helyiségekben, fogdákban és az őrzött szálláshelyeken a fogva tartottak köztük a kóros elmeállapotúak számára; pszichiátriai intézetben a pszichiátriai betegek számára; a munkavállalók részére, ahol a munkahelyi klíma zárt téri munkahelyen a külön jogszabályban meghatározott korrigált effektív hőmérséklet a 24 C-ot meghaladja; azon munkavállalók részére a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, a tűz- és robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes munkahelyeken, létesítményekben, ahol a nyílt légtérben: A munka törvénykönyvében biztosított munkaközi szünettel, a tűzvédelmi szabályokkal, és a folytatott tevékenység jellegével összeegyeztethető dohányzóhelyet nem vagy csak az élet- és vagyonbiztonságot, valamint a nemzetgazdasági érdekeket jelentősen veszélyeztetve lehetne kijelölni. A munkavállalók részére az előbb felsorolt két esetben zárt légterű dohányzóhely csak az egészségügyi államigazgatási szerv előzetes engedélyével jelölhető ki. A munkáltató kérelmére az egészségügyi államigazgatási szerv helyszíni szemlét is magában foglaló hatósági eljárás keretében a dohányzóhely kijelölését abban az esetben engedélyezi, ha az megfelel a jogszabályi követelményeknek. A hatósági engedélyezési eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fi zetni. Ha a munkáltató törvénymódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül dohányzóhely kijelölésének engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be az egészségügyi államigazgatási szervnek, egészségvédelmi bírság az adott dohányzóhely kijelölésével összefüggésben április 1-jétõl az eljárás jogerős lezárásáig nem szabható ki. Kitekintő Hírek A Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság közleménye a munkavédelmi tájékoztatást és tanácsadást érintő szervezeti változásokról A 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. -a (3) bekezdésének b) és a 14. (1) bekezdésének e) pontja, valamint a Munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 81. -ának (3) bekezdése alapján a tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása az alábbiak szerint működik: A megyeszékhelyeken, a helyszínen, a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége (elérhetőségeik megtalálhatók a honlap Elérhetőségek Munkavédelmi Felügyelőségek menüben) segíti tájékoztatással és tanácsadással a munkáltatókat és munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik teljesítésében. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága továbbra is működteti központi munkavédelmi információs rendszerét, az ingyenesen hívható zöld számon: Munkavédelmi Információs Szolgálat (MISZ), Tel.: 06-80/ és információs elektronikus postacímén: A MISZ keretében történő információnyújtás célja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos jogosultságok és kötelezettségek megismertetése. Elsősorban a szervezett munkát végző munkavállalók és munkáltatók, az induló vállalkozások, a kis- és középvállalkozások, érdekképviseleti szervek munkavédelmi információs igényeit hivatott szakszerűen kielégíteni. A tanácsadás a munkavédelemre vonatkozó szabályokban megfogalmazott normatív követelmények megismertetésével nyújt segítséget az információt kérőknek. Az információ és tanácsadás minden formája a továbbiakban is ingyenes az érdeklődők számára. Szabványok Munkabiztonságot érintő nemzeti szabványok közzététele: (A Szabványügyi Közlöny áprilisi száma alapján) FIGYELEM! A szürke mezőben lévő szabványok angol nyelven kerültek kiadásra Az idegen nyelvű szabványok címfordítása nem hivatalos fordítás, csak tájékoztatásul szolgál. A nemzetközi szabványok a bevezetéskor kapják meg hivatalos magyar nyelvű címüket május, X. évfolyam 5. szám Munkavédelem

7 : : :2006+A2: :2006+A2: : :2008+A1: : : : : : : : : : : : : : : :2012 Hegesztők minősítése. Ömlesztő hegesztés. 1. rész: Acélok Az 287-1:2007 helyett Villamos berendezések üzemeltetése (EN :2004 és nemzeti kiegészítései) Az MSZ 1585:2009 helyett Földmunkagépek. Biztonság. 4. rész: A kotró-rakodó gépek követelményei Az 474-4:2006+A1:2009 helyett Földmunkagépek. Biztonság. 5. rész: A hidraulikus kotrógépek követelményei Az 474-5:2006+A1:2009 helyett Műanyag és gumiipari gépek. Extruderek és extrudergépsorok. 1. rész: Az extruderek biztonsági követelményei Az :1999 helyett Műanyag és gumiipari gépek. Melegalakító gépek. Biztonsági követelmények Az 12409:2009 helyett Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 1. rész: Belső téri munkahelyek Az :2003 helyett Fény és világítás. A világítási követelmények előírásához szükséges alapfogalmak és kritériumok Az 12665:2002 helyett Villamos motoros kéziszerszámok. Biztonság rész: Daraboló köszörűgépek követelményei Hordozható, villamos motoros szerszámok biztonsága rész: Gyaluk és vastagsági gyaluk követelményei 1. rész: Menet nélküli mechanikai kötőelemek motoros szerelő szerszámai ( :2011) Az 792-1:2000+A1:2009 helyett 2. rész: Motoros csípő- és szorítófogók Az 792-2:2000+A1:2009 helyett 5. rész: Ütve fúró gépek Az 792-5:2000+A1:2009 helyett 8. rész: Csiszológépek és polírozógépek Az 792-8:2001+A1:2009 helyett 9. rész: Süllyeszték-köszörűgépek Az 792-9:2001+A1:2009 helyett 10. rész: Motoros sajtolószerszámok Az :2000+A1:2009 helyett 11. rész: Lemezvágók és rezgőollók Az :2000+A1:2009 helyett Erdészeti gépek. Rúdra szerelt motoros gallyazók biztonsági követelményei és vizsgálatai. 1. rész: Beépített belső égésű motoros gépek Az MSZ EN :2009 helyett Erdészeti gépek. Rúdra szerelt motoros gallyazók biztonsági követelményei és vizsgálatai. 2. rész: Háton hordott hajtóegységű gépek Az MSZ EN :2009 helyett Erdészeti gépek. Hordozható láncfűrészek biztonsági követelményei és vizsgálatai. 1. rész: Erdészeti láncfűrészek Az :2009 helyett Erdészeti gépek. Hordozható láncfűrészek biztonsági követelményei és vizsgálatai. 2. rész: Gallyazó láncfűrészek Az :2009 helyett 7 Munkavédelem május, X. évfolyam 5. szám

8 : : : :2012 Mező- és erdőgazdasági gépek. Hordozható kézi, gépi hajtású bozótirtók és fűnyírók biztonsági követelményei és vizsgálatai. 1. rész: Belső égésű motoros hajtású gépek Az 11806:2009 helyett Mező- és erdőgazdasági gépek. Hordozható, kézi, gépi hajtású bozótirtók és fűnyírók biztonsági követelményei és vizsgálatai. 2. rész: Háton hordott hajtóegységű gépek Erdészeti gépek. Általános biztonsági követelmények Az 14861:2004+A1:2010 helyett Erdészeti és kertművelő gépek. Belső égésű motoros, hordozható, kézi gépek rezgésvizsgálati előírásai. A fogantyúk rezgése Az 22867:2009 helyett Visszavont nemzeti szabványok A Szabványügyi Közlöny áprilisi számában munkabiztonságot érintő nemzeti szabvány visszavonása nem történt. Jogszabályok Megjelent jogszabályok 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról. (Hatályos: ) [Módosította az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletet, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendeletet, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletet, a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendeletet és a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 144/2009. (VII. 10.) Korm. rendeletet.] 65/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló egyes kormányrendeletek módosításáról. (Hatályos: , , , ) 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról (Hatályos: ) (Hatályon kívül helyezte a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendeletet.) 16/2012. (IV. 3.) BM-rendelet az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fi zetendő igazgatási szolgáltatási díjról. (Hatályos: ) (Módosította a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendeletet.) 21/2012. (IV. 4.) NEFMI-rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. (Hatályos: ) (Módosította a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM-rendeletet és a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendeletet.) 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet egyes kormányrendeletek területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő módosításáról és hatályon kívül helyezéséről. (Hatályos: ) (Módosította a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendeletet, a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendeletet és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendeletet.) évi XXI. törvény az elvárt béremelés végrehajtásával és a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról. (Hatályos: ) (Módosította a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvényt) évi XXXI. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról. (Hatályos: , , , ) 74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet a katasztrófavédelmet érintő egyes kormányrendeletek módosításáról. (Hatályos: ) [Módosította a külföl május, X. évfolyam 5. szám Munkavédelem

9 di bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendeletet, a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befi zetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendeletet, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendeletet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletet, a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet. Hatályos: ] 22/2012. (IV. 13.) BM-rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról. (Hatályos: ) [Hatályon kívül helyezte a helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló 10/2000. (II. 23.) BM-rendeletet, a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény végrehajtásáról szóló 11/2000. (II. 23.) BM-rendeletet. Hatályos: ] 36/2012. (IV. 13.) VM-rendelet a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM-rendelet és az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről szóló 7/2003. (V. 16.) KvVM- GKM együttes rendelet módosításáról. (Hatályos: ) [Módosítja az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről szóló 7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendeletet.] 7/2012. (IV. 18.) NGM-rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM-rendelet módosításáról. (Hatályos: ) Egy munkabaleset tanulságai Robbanás a tartályban A munkabaleset előzményei, tényállás Egy közúti járművekkel fuvarozást áruszállítást végző cég saját üzemanyag-ellátó rendszerrel és a kapcsolódó gázolaj, illetve benzin tárolására szolgáló tárolótartályparkkal rendelkezik. A cég illetékes munkatársa által vezetett nyilvántartás szerint, a B II jelű tartály az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 26/2011. (IX. 6.) BM-rendelet szerinti 10 évenként esedékes időszakos ellenőrzése aktuálissá vált. [A 10 évenkénti vizsgálat magában foglalja a tisztítást, szemrevételezést, nyomáspróbát, falvastagságmérést és szerkezeti vizsgálatot, továbbá el kell végezni az érintésvédelmi vizsgálatot, a tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatot, illetve gondoskodni kell a tartályszintmérő hitelesítéséről is.] A munkálatok elvégzésére a cég szerződét kötött az A. Kft-vel. Az A. Kft. a piszkos munka elvégzésére sokéves együttműködés alapján alvállalkozói szerződést kötött az M. Kft-vel. A tisztítási munka szakmai irányítása mint minden egyes munkánál az A. Kft. feladata volt. Az M. Kft. műszaki vezetője A. S.-t és D. F.-et jelölte ki a 20 m 3 fekvőhengeres tartály tisztítására. A. S. ebéd után, kb. 13 órakor, a tartályba történő belépéskor a tanúvallomások szerint bevitt magával: 1 db két csatlakozóaljzatos, elektromos kábeldobot, 1 db 1000 W teljesítményű, vonalizzós, alumíniumházas fényforrást (lámpatestet). A magas nyomású, hideg vizes mosóberendezést a tartályon kívül helyezték el. A mosóberendezéssel A. S. a tartály belső felületét kb. 2 m magasságig megtisztította. A lemosás után kiadta a mosópisztolyt, majd bevitt egy búvárszivattyút, melyet a tartály legmélyebb pontjára helyezett. A szivattyú beindítása után a gumis tolófával a tartály alján lévő iszapot a búvárszivattyú felé terelte. Eközben feltételezhetően veszélyes mértékű benzingőz szabadult fel. D. F. a tanúmeghallgatás során elmondta, hogy miközben A. S. a tartályban a tartály alján felgyülemlett iszapot a szivattyú felé terelte, morajlás hallatszott a tartályból, majd kisvártatva robbanás történt. A tartály tetején füst, a búvónyíláson keresztül lángcsóva és füst csapott ki. A robbanás következtében a tartály megemelkedett, teteje beszakadt. A robbanás és az azt követő tűz miatt A. S. a helyszínen életét vesztette. A munkabaleset észlelése, a belső információ A robbanást követően D. F. azonnal értesítette a fővállalkozó A. Kft. illetékesét aki a fuvarozó cég üzemanyagbázisán tartózkodott, illetve saját munkáltatóját. Az A. Kft. szakembere értesítette a mentőket, a tűzoltókat és a fuvaro- 9 Munkavédelem május, X. évfolyam 5. szám

10 zó cég biztonsági szakemberét. A mentők és a rendőrség, a tűzoltóság értesítése után a fővállalkozó ügyvezetője is tudomást szerzett a helyszínen tartózkodó munkavállalójától a súlyos balesetről. A telefonos értesítést követően a mentők, tűzoltók néhány percen belül a helyszínre érkeztek; lokalizálták a tüzet, kiemelték A. F.-et. A rendőrség helyszínelői, az A. és az M. Kft. ügyvezetői is fél órán belül a helyszínre értek. A megbízó cég műszaki vezetője is megérkezett a munkavédelmi szakemberével. Az A. és az M. Kft. is ugyanazt a külsős munkavédelmi szakembert foglalkoztatta, aki értesítette a baleset helyszíne szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervének munkavédelmi felügyelőségét. A munkavédelmi felügyelőség felügyelője két órán belül bekapcsolódott a vizsgálatba. A munkabaleset kivizsgálása A helyszínelést végzők a helyszínelés során, külön-külön készítettek helyszínrajzot, melyen rögzítették a tartály helyét, a tisztításban közreműködő D. F. helyzetét. Fényképfelvételeket készítettek a környezetről, a tartály belsejéből, a búvárszivattyúról stb. Ellenőrizték a szerződésekben foglaltakat. A tartály kalibrációs táblázatát, a tartály könyvét mely a korábbi ellenőrzéseket, javításokat tartalmazta, a műszaki igazolásokat stb. Az A. Kft. műszaki vezetője digitális alkoholszondával ellenőrizte D. F. munkára képes állapotát. (A műszer 0,000 véralkoholszintet mutatott.) Feljegyezték az időjárási viszonyokat is. A kivizsgálás megállapításai A személyi tényezők: A munkabalesetet szenvedett A. F. munkavállaló csak részben felelt meg a Veszélyes berendezésekben beszállással végzett munkák biztonságtechnikai követelményei című MSZ :1990 szabvány 5. pontjában előírtaknak. A középfokú szakirányú gépésztechnikusi képesítéssel rendelkező A. F.-et határozatlan időtartamú szerződéssel foglalkoztatta az M. Kft. A bemutatott oktatási napló szerint az elvégzendő feladatokra, azok veszélyeire kioktatták. A dokumentumok szerint a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM- rendelet szerinti időszakos munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálaton részt vett, és a munkakörében történő foglalkoztatásra alkalmas minősítést kapott. A munkaszerződésbe a FEOR-08 szerinti 7529 (Egyéb építési, szerelési foglalkozású) került bejegyzésre. (A FEOR-08 hatálybalépésének dátuma január 1-je volt.) Névre szólóan kiállított Beszállási engedély -t nem tudott a munkáltató bemutatni. A tisztításban közreműködő segítő D. F. aki a figyelői feladatot is ellátta a hivatkozott szabványban előírt elsősegély-nyújtási ismeretekkel nem rendelkezett. Egyéni védőeszközök: A fővállalkozó A. Kft. az Mvt ának megfelelően írásban meghatározta az egyéni védőeszköz-juttatás rendjét, melyet az M. Kft. a saját ellátási rendjébe beépített, és az egyéni védőeszközökkel A. F.-et és D. F.-et is ellátta. A szemüveg megfelelt az 166:2003 Személyi szemvédő eszközök. Követelmények című, a friss levegős légzésvédő készülék az 138:1998 Légzésvédők. Friss levegős légzésvédő készülékek teljes álarccal, félálarccal vagy szájcsutorakészlettel. Követelmények, vizsgálat, megjelölés című szabvány követelményeinek. A biztosított védőkesztyű az 374-1:2003 Védőkesztyűk vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. 1. rész: Fogalom-meghatározások és teljesítménykövetelmények című szabvány szerinti kivitelű volt. A védőruházat az 13034:2005+A1:2009 Védőruházat folyékony vegyszerek ellen. Folyékony vegyszerek ellen korlátozott védelmet nyújtó, vegyszerek elleni védőruházat teljesítménykövetelményei (6. típusú és PB [6] típusú eszköz) című szabvány szerint a folyékony vegyszerek elleni és MSZ EN :2006 Védőruházat. Elektrosztatikus tulajdonságok. 1. rész: A fajlagos felületi ellenállás mérési módszere című szabvány követelményei szerinti az elektrosztatikus hatások elleni képességekkel bírt, míg a biztonsági lábbeli az MSZ EN 20345:2008 Személyi védő eszköz. Biztonsági lábbeli című szabvány szerinti A antisztatikus és WR vízálló kiegészítő védelemmel rendelkezett. A munkaeszköz(ök): Az 1 db két csatlakozóaljzatos elektromos kábeldob, valamint az 1000 W teljesítményű, vonalizzós, alumíniumházas fényforrást vizsgálva megállapították, hogy azok védettségi fokozata (az 60529:2001 szabvány szerint IP-kód), illetve az :2010 Robbanóképes közegek. 0. rész: Gyártmányok. Általános követelmények című szabvány 20. és 22 fejezetében előírt robbanásbiztos berendezések, védelmi rendszerek biztonsági követelményeinek nem feleltek meg. Megvizsgálva a magas nyomású, hideg vizes mosóberendezést, a vizsgáatban részt vevők megállapították, hogy a szórópisztoly és annak biztosítóretesze kifogástalanul működött, az IPX5 védelmi osztályba tartozó tápkábel köpenyszigetelése ép volt. A berendezés hangnyomásszintje meghaladta a 80 db (A) értéket, ennek ellenére nem gondoskodtak egyéni védőeszköz biztosításáról. A munkakörnyezet: A baleset időpontjában a tartályon kívül a hőmérséklet C, az égboltozat enyhén felhős, szélcsendes volt. Fronthatást az orvosmeteorológia nem jelzett. A tartályon belüli állapot melyre a robbanás is visszavezethető csak feltételezhető,, azaz a benzingőz-koncentráció az alsó robbanási határérték fölé emelkedett. [Alsó robbanási határ (ARH) az szabvány szerint az éghető gáznak vagy gőznek azon koncentrációja levegőben, amely alatt a gázközeg nem robbanóképes. A biztonsági adatlap szerint a robbanási határok: alsó robbanási határ: 1 tf %, felső robbanási határ: 6,5 tf %] május, X. évfolyam 5. szám Munkavédelem

11 Egyéb dokumentációk A szerződés szerint munkát irányító A. Kft. kötelezettsége volt az MSZ :1990 Munkavédelem. Veszélyes berendezésekben beszállással végzett munkák biztonságtechnikai követelményei című szabvány szerinti beszállási engedély kiadása, azaz a munka engedélyezése, ezt a dokumentumot nem tudták bemutatni. A mosóberendezés gépkönyvét, vizsgálati adatlapját az M. Kft. bemutatta. A tevékenység A munkáltató A ténylegesen munkáltatói jogokat gyakorló M. Kft. nem követelte meg a tisztítást, karbantartást ténylegesen irányító A. Kft-től, hogy a két cég között létrejött megállapodásban foglaltaknak maradéktalanul tegyen eleget, és az MSZ :1990 szabványban előírtak figyelembevételével irányítsa a munkát. Az A. Kft. megsértette a szabvány több pontjában előírtakat Az előkészítésre írásos utasítást kell kidolgozni, vagy a konkrét követelményeket a beszállási engedélyben kell meghatározni Ha előkészítés közben egészségre ártalmas, tűz- és robbanásveszélyes, gázok, gőzök vagy porok áramolnak ki a veszélyes berendezésből, akkor a tevékenységet csak a berendezés környezetében szükséges biztonsági intézkedések (személyi védőeszközök, terület lezárása, semlegesítés stb.) megtétele után szabad megkezdeni A légtérelemzést a vonatkozó szabványban meghatározott legnagyobb megengedhető szennyezettség fi gyelembevételével kell végezni Ha a mért gázkoncentráció a megengedett értéknél kisebb, és egyértelmű, hogy a szennyezettség a munka végzése során nem változhat, akkor elégséges a munka megkezdése előtt mérni. Ha a munkát folyamatosan végzik (pl. egy műszakos munkarend mellett, több napon át), akkor a mérést a tevékenység újrakezdésekor minden esetben meg kell ismételni Ha a mért gázkoncentráció a megengedettnél kisebb, de a szennyezettség a munkavégzés során dúsulhat, akkor ennek függvényében a méréseket a munkavégzés során meg kell ismételni Ha a berendezés légterében jelen lévő, felszabaduló, keletkező, vagy beszivárgó gázok, vagy gőzök éghetőek, akkor a tényleges gázkoncentrációt vagy a gáz alsó robbanási határ (a továbbiakban: arh) százalékában megadott koncentrációját mérni kell. 4.1 Ha beszállással végzett munka során olyan egészségre ártalmas anyagok szabadulnak fel, illetve kerülhetnek a környezetből a berendezésbe, melynek koncentrációja az MK-értéket [maximális koncentráció (rákkeltő anyagokra vonatkozik, mg/ m 3 )] meghaladja, akkor a beszálló dolgozókat személyi légzésvédő eszközökkel kell ellátni. A légzésvédő készülék használata helyett egyenértékű a védelem, ha a munka végzése alatt rendszeres (a körülményeknek megfelelő gyakoriságú) légtérelemzést végeznek. 6.1 Veszélyes berendezésbe beszállni, annak tisztítását, karbantartását, javítását, vagy átalakítását elkezdeni csak a rendeltetésszerűen azt használó szervezeti egység vezetője vagy megbízottja által kiállított engedély alapján, a munka irányításával és állandó ellenőrzésével megbízott vezető vagy e munkára vezetői jogkörrel felruházott személy jelenlétében szabad Az engedélyt két példányban kell elkészíteni. Az eredeti példányt a munkavégzés helyszínén kell tartani, a munka befejezése után érvényteleníteni kell, és az engedélyezőnél maradó példányt 1 évig meg kell őrizni. 6.2 A beszállási engedélyben meg kell határozni: a berendezést, azonosítható módon, a végzendő feladatot, az engedélyt adó nevét és aláírását, a munkát irányító felelős nevét és aláírását, a munkavégzésben részt vevők nevét, a beszállást előkészítő műveletek felsorolását, az előírt védőfelszerelések felsorolását. 6.3 A beszállási engedély kiadása előtt el kell végezni a szükséges egyeztetéseket (pl. elvégzett munkák írásos tanúsítása) az illetékes vállalati egységekkel (pl. villamos üzem, szomszédos technológiai egység). A balesetet szenvedett munkavállaló, illetve a felügyeletet ellátó A többéves gyakorlattal rendelkezők figyelmen kívül hagyták a Munkavédelemről szóló XCIII. törvény 61. a) pontjában foglaltakat: A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását. A munkabaleset okláncolata: tartálytisztítás, beszállási engedély nem készült, a tartályba való beszállás előtt és a tisztítás közben nem végeztek gázkoncentráció-mérést, a tartályban tartózkodó munkavállalót nem látták el személyi gázkoncentráció-mérő műszerrel, A. F. a tartály alján lévő iszapot megmozgatta, a búvárszivattyú felé összetolta, a tartályban lévő szennyezett iszap benzingőzének kipárolgása a mozgatás közben ugrásszerűen megnőtt, a felszabadult benzingőz a fényforrásként használt 1000 W-os, nem RB kivitelű lámpatest hőjétől berobbant; vagy A. F. a szivattyúzás alatt valamilyen rendellenességet észlelt, és a dugaszoló villa kihúzása idézhette elő a robbanást, 11 Munkavédelem május, X. évfolyam 5. szám

12 A. F. a helyszínen életét veszítette. A munkáltató intézkedése a hasonló munkabaleset megelőzése érdekében: a baleset kivizsgálásáig a hasonló technológiai folyamatok felülvizsgálata, a veszélyes tevékenység technológiai folyamatának kidolgozása, a szükséges egyéni védőeszközök felülvizsgálata, kiegészítése, Vezetőt is emelő árugyűjtő targonca (komissiózó) Vontató és szállító targonca Önjáró utaslépcső Egyéb vezetőüléses targonca 5.3 Vezetőállásos targonca (3313) Emelővillás targonca Vontató és szállító targonca Egyéb vezetőállásos targonca a jelenleg szerezhető OKJ-s jogosítvány. a szükséges biztonsági intézkedések kidolgozása, a baleset tanulságainak rendkívüli munkavédelmi oktatás keretén belüli ismertetése. A megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervének munkavédelmi felügyelőség intézkedése Határozatban megtiltotta: a tisztítást a felvállalt többi tartálynál a feltárt hiányosságok azonnali felszámolásáig, a feltárt és bizonyított súlyos mulasztások miatt a munkáltatókkal szemben munkavédelmi eljárás indítása indítását. Olvasóink kérdezték A gyártó Linde R20 villástargonca néven adott megfelelési nyilatkozatot. Ezután a munkavédelmi megfelelőségi tanúsítvány, amit az ÉGMI Kft. adott ki, tolóoszlopos targoncáról szól, a fő menetirányra merőlegesen elhelyezett vezetőüléssel. Melyik a helyes elnevezés? Mindkettő jó, hiszen tolóoszlopos villás targoncáról van szó, amelyben keresztbe ül a vezető. Használhatják a kollégák a régi típusú 3332 elektromos villás targonca jogosítvánnyal ezt a Linde R20 targoncát, vagy kell régi 3334 elektromos teleszkópos targonca jogosítvány vagy új 3324 vezetőüléses targonca jogosítvány. Melyik a megfelelő? Szerintem jó a régi 3332-es bejegyzés, de ha valaki most szerez jogosítványt (kezelői jogosultságot), akkor a 17/2010. (XI. 25.) NFM-rendelet 2. számú mellékletében található meg AZ 1. MELLÉKLET 1. SORSZÁMA ALATT KI- ADOTT ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZE- LŐJE SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVE- TELMÉNYEI VII. Egyebek fejezetében az aktuális. Az egyes szakképesítés-elágazásokhoz tartozó gépek csoportosítása Eszerint: 5. Targoncák 5.1 Gyalogkíséretű targonca (3312) 5.2 Vezetőüléses targonca (3324) Emelővillás targonca A Munkavédelem szaklapunkban közzétett szakcikkek és az egyes esetekre, kérdésekre adott válaszok Olvasóink munkavédelmi tájékoztatásában kívánnak segíteni. A kérdésekre adott válaszok a szerzőnk rendelkezésre álló információk alapján kialakított egyéni szakmai véleményét tükrözik. A teljes tényállás ismeretében személyesen nyújtandó jogi tanácsadás eltérő szakmai véleményhez vezethet, ezért az értelmezésbeli különbözőségekért Kiadónk felelősséget nem vállal. Munkavédelem X. évfolyam, ötödik szám, május Kiadja a Fórum Média Kiadó Kft Bp., Szugló u Tel.: Fax: Felelős kiadó: Győrfi Nóra, ügyvezető igazgató Szerkesztő: Nagy Réka HU ISSN Előfi zethető a kiadónál. Hirdetések felvétele: Tel.: Fax: , Internet: Nyomdai kivitelezés: Prime Rate Kft május, X. évfolyam 5. szám Munkavédelem

A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára

A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára Zalaegerszeg 2012. A konferencia megszervezését és az összefoglaló

Részletesebben

Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakizgatási Szerve. munkavédelmi felügyelő

Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakizgatási Szerve. munkavédelmi felügyelő A munkavédelem egészségügyet érintő változásainak bemutatása. Az egészségügy munkavédelmi helyzete. Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakizgatási Szerve SZABÓ MAGDOLNA munkavédelmi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon: +36-1/461-6500/42843 Fax: +36-1/322-6438 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti M3

Részletesebben

A tájékoztató tartalomjegyzéke:

A tájékoztató tartalomjegyzéke: A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK 2016. FEBRUÁRBAN AKTUALIZÁLT TÁJÉKOZTATÓJA az építőgép-kezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgép-kezelők képzéséről szóló 6/1980.

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

I.7.3. Az egyen vagy formaruhával kapcsolatos tilalmak... 24 I.7.4. Az ellátási kötelezettség... 24 I.8. Az intézkedések taktikai ajánlásai...

I.7.3. Az egyen vagy formaruhával kapcsolatos tilalmak... 24 I.7.4. Az ellátási kötelezettség... 24 I.8. Az intézkedések taktikai ajánlásai... 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet: Szakmai ismeretek... 6 I.1. A tevékenységet maghatározó főbb jogszabályok... 6 I.1.1. A 2012. évi CXX. törvény hatálya, a rendészeti feladatokat ellátó személyek köre... 6

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE Budapest 2012 2 Írta: Harmat Anna Somogyi Gyula Lektorálta

Részletesebben

13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA

13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA AZ ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA a Rendırség személyi állományának 2010. évi cafeteria juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról A fegyveres szervek

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

T/4410. számú. törvényjavaslat. a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról

T/4410. számú. törvényjavaslat. a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4410. számú törvényjavaslat a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról Előadó: Dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007.

Részletesebben

SZÍNHÁZI MUNKAVÉDELMI KÉZIKÖNYV

SZÍNHÁZI MUNKAVÉDELMI KÉZIKÖNYV Készült 2009 - ben (kézirat lezárva: 2009. 11. 21.), a korábban befolyt munkavédelmi bírságok felhasználására kiírt nyilvános pályázat során a Fiatal Színházművészetért Alapítvány által elnyert támogatásból,

Részletesebben

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Balatoncsicsó község Önkormányzatának képvisel testülete az 1993. évi

Részletesebben

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MÓDSZERTANI CSOPORT 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. 7401 Kaposvár, Pf.:150 82/512-157 FAX:82/512-158 E-MAIL: szocionetddrmhszk@cssk.hu

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Szociális és családtámogatások joga

Szociális és családtámogatások joga AGRÁR ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Szociális és családtámogatások joga Záróvizsga tételvázlatok Szerkesztette, és összeállította: dr. Mélypataki Gábor 2015. március 1-jével hatályos anyaggal Tételvázlatok a Szociális

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Főosztály Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet. a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet. a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a (2) bekezdésének 3.

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015 Faluház és Karikó János Könyvtár Biatorbágy MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015 Készítette : Bacskai László Megbízott munkavédelmi Ügyintéző /Okl.szám : 01-0182-05 1 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv.,

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és kapcsolódó ingatlanhasználati szerződések felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és kapcsolódó ingatlanhasználati szerződések felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és

Részletesebben

110/2003. (VII. 24.) Korm. rendelet

110/2003. (VII. 24.) Korm. rendelet 110/2003. (VII. 24.) Korm. rendelet a Magyar Mőszaki Biztonsági Hivatal szervezetérıl, feladat- és hatáskörérıl A Kormány a Magyar Mőszaki Biztonsági Hivatal szervezetérıl, feladat- és hatáskörérıl a következık

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Munkavédelmi Szabályzat BUDAPEST, 2001. szeptember TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. fejezet Munkavédelmi ügyrend 5. 1/1. A munkavédelmi szervezet vezetőjének és tagjainak joga és feladatköre

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben

4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben)

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 6/2005. (III.14.) sz. rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjérő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 217/1997. (XII.1) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosításról

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől és Hajdúhadház Város Önkormányzata Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottsága Elnökétől 4242 Hajdúhadház,

Részletesebben

T/9233. szám ú. törvényjavaslat. egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáró l

T/9233. szám ú. törvényjavaslat. egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáró l MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9233. szám ú törvényjavaslat egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáró l Előadó : dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügy i miniszte r Budapest, 2012. november 1

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: A városi főépítészi státusz létesítése, az állás betöltésére pályázat kiírása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről A jogszabály mai napon hatályos állapota 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

10 99 Van e végzettséghez kötött munkabiztonsági, illetve munka-egészségügyi tevékenység?

10 99 Van e végzettséghez kötött munkabiztonsági, illetve munka-egészségügyi tevékenység? Tesztt megolldások néllküll Szakttanácsadók Továbbképzése 2007 Munka-- és ttűzvédellem Sorszám Szakterület Kérdés 1 99 A munkavédelem alapvető szabályait milyen szintű jogszabály tartalmazza? Válassza

Részletesebben

Tisztelt Közgyőlés! Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Tisztelt Közgyőlés! Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı Tisztelt Közgyőlés! A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 10/2000. (IV. 17.) rendeletének (Szervezeti és Mőködési Szabályzat) 46.. (2) bekezdés m) pontja szerint: a jegyzı az önkormányzat

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. január 16.)

Részletesebben

Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján:

Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján: Munkavédelmi, tűzvédelmi felszerelések kereskedelme, szaktanácsadás www.munkavedelmiwebbolt.hu tel.: +36-70-339-8341 Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján: 2. Az A és B tűzveszélyességi

Részletesebben

T/2921. számú. törvényjavaslat

T/2921. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2921. számú törvényjavaslat a Magyarország és a Macedón Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről Előadó: Balog Zoltán

Részletesebben

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai / 30 2013.12.20. 10:13 A jogszabály mai napon (2013.XII.20.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről Az Országgyűlés a környezetkímélő

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

Jogszerű? Legyen!- JOGSEGÉLY+ Mini Szakmai Konferencia

Jogszerű? Legyen!- JOGSEGÉLY+ Mini Szakmai Konferencia Jogszerű? Legyen!- JOGSEGÉLY+ Mini Szakmai Konferencia Előadó: VARGA JÓZSEF osztályvezető BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA MUNKAVÉDELMI és MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE E-mail

Részletesebben

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT.

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TERVEZET! (egységes szerkezetben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2237/2016. számú határozatában előírt módosításokkal)

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı. Rendelet tervezet

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı. Rendelet tervezet ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének Elıterjesztı: Dr. Kovács Beáta jegyzı Tárgy: Rendelet-tervezet a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl Iktatószám: 3-30/2010.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére Tárgy: Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 60.

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól A

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1 A Vtv. 2017. március 1-jétől hatályos szövege, kiemelve a 2017. február 28-áig hatályos törvényszöveghez képest életbe lépő változások 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Hatv.)

Részletesebben

Jogszabály- és szabványváltozások: 2015. december

Jogszabály- és szabványváltozások: 2015. december Jogszabály- és szabványváltozások: 2015. december JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások A jogszabályváltozások közül az alábbiak emelhetők ki: 2015. évi CLXXXVI. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel

Részletesebben

I.7.1. Általános taktikai ajánlások... 22 I.7.1.1. Az intézkedés során alkalmazandó alapelvek... 22 I.7.1.2. Az intézkedések szakaszai... 22 I.7.1.3.

I.7.1. Általános taktikai ajánlások... 22 I.7.1.1. Az intézkedés során alkalmazandó alapelvek... 22 I.7.1.2. Az intézkedések szakaszai... 22 I.7.1.3. 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet: Szakmai ismeretek... 5 I.1. A tevékenységet maghatározó főbb jogszabályok... 5 I.1.1. A 2012. évi CXX. törvény hatálya, a rendészeti feladatokat ellátó személyek köre... 5

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről [1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 2016. január 1-jén hatályos 2016. július 1-jén hatályos 2017. január 1. 2017. március 1. 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról Az Országgyűlés felismerve azt,

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 / 130 2016.04.20. 11:59 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2016.01.01 2016.04.30 44 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete 78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS amelyet létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 165. Képviseli: Riz Levente

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról _)rsma S H vwtala ;rományszá;n9-1 (0 8 /1 < Érkezett : 2012 ÁR 1 7. 2012. évi... törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról 1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 169. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 169. szám MAGYAR KÖZLÖNY 169. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. november 10., kedd Tartalomjegyzék 326/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet A polgári légiközlekedési balesetek esetére szóló nemzeti vészhelyzeti

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Munkavédelmi szabályzat

Munkavédelmi szabályzat Munkavédelmi szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/49. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta munkavédelmi (munkabiztonsági) szolgáltató Fire Electric New Molnár Csaba kancellár mb. műszaki

Részletesebben

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésrıl ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésrıl ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai Az Országgyőlés a környezetkímélı és energiatakarékos víziközlekedés fejlıdése, a közlekedéspolitikai célok megvalósítása érdekében, továbbá a hajózási tevékenységnek az egységesülı nemzetközi közlekedési

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben