Ikt. szám: / KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium évi költségvetésének végrehajtása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ikt. szám: 6036-3/2009-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2008. évi költségvetésének végrehajtása"

Átírás

1 Ikt. szám: / KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása

2 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2008 ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ - FELADATAI Feladatkör, tevékenység A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe A tevékenységi struktúra és elmozdulásai, az év során teljesült feladatok, rendkívüli feladatok, azok teljesítésének rövid értékelése Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések, azok okai, és a gazdálkodásra, feladatellátásra gyakorolt hatásuk, az intézményhálózat és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések. (1.2. és 1.3. pont egyben) Az előirányzatok alakulása A költségvetési feltételek változása hogyan hatott a feladatok teljesítésére, a kiadási megtakarításokra Fejezeti indokolás táblázata az előirányzatokról A főbb kiadási tételek alakulása A támogatások alakulását befolyásoló tényezők A költségvetés általános és céltartalékából, a fejezeti általános tartalékból történt felhasználás A költségvetési törvény 52. -ában előírt fejezeti és központi egyensúlyi tartalék felhasználása Bevételek alakulása Személyi juttatások Előirányzat-maradvány Egyéb A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései A kincstári vagyon hasznosítása, elidegenítése A gazdasági társaságokban való részvétel indokai A közhasznú szervezeteknek adott nem normatív támogatások A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása A letéti számlák nyitó és záró állománya A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása B. INTÉZMÉNYI CÍMEK, ALCÍMEK cím Egészségügyi Minisztérium Központi Igazgatása cím Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal cím Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei cím Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek cím Gyógyító- megelőző ellátás országos szakintézetei cím Országos Mentőszolgálat cím Országos Vérellátó Szolgálat cím Egészségbiztosítási Felügyelet C. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK 10. CÍM alcím - Beruházás jogcímcsoport Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója... 65

3 3 7. jogcímcsoport Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója jogcímcsoport Egyéb beruházások alcím Egészségügyi ágazati célelőirányzatok jogcímcsoport Oltóanyag beszerzés jogcímcsoport Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok jogcímcsoport Légimentés működtetésének támogatása jogcímcsoport Egészségügyi reformmal összefüggő feladatok létrehozása jogcímcsoport 21 lépés az egészségügy megújulásáért jogcímcsoport Egészségügyi Fejlesztési Előirányzat jogcímcsoport Egészségmegőrzési célok és kémiai biztonság fenntartásának támogatása jogcímcsoport Regionális ágazati feladatok ellátása jogcímcsoport Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása jogcímcsoport Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása jogcímcsoport Intézményi felújítások alcím PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai alcím Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek jogcímcsoport Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai alcím Köztestületek támogatása jogcímcsoport Magyar Orvosi Kamara támogatása jogcímcsoport Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása jogcímcsoport Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása alcím Társadalmi szervezetek támogatása jogcímcsoport Magyar Vöröskereszt támogatása jogcímcsoport Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása jogcímcsoport Rákbetegek szervezeteinek támogatása alcím Tartalék jogcímcsoport Fejezeti általános tartalék jogcímcsoport Fejezeti egyensúlyi tartalék alcím Fejezeti kezelésű előirányzat-maradvány elszámolása (technikai fejezeti sor)

4 4 A. A FEJEZET ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ - FELADATAI Általános ismertetés Az Egészségügyi Minisztérium és intézmény rendszere a Kormány egészségpolitikai feladatainak elsődleges megvalósítója. Az Egészségügyi Minisztérium felelősségi körébe tartozik az egészségügyi ellátórendszer ide értve a társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat is összehangolt működésének biztosítása, melyet jogszabályok és szakmai szabályok kidolgozása útján valósít meg. A fejezet intézményei részt vesznek a gyógyító-megelőző munkában, a rehabilitációban, ellátják a vérellátás, a mentés, a megelőzés, a közegészségügy, valamint a járványügy országos feladatait. A 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet értelmében az egészségügyi miniszter a Kormánynak az egészségügyért és az egészségbiztosításért felelős tagja. Az Egészségügyi Minisztérium új SZMSZ-ének kiadására november 1. napjával került sor [5/2008. (HÉ. 44.) EüM utasítás]. Az Új Egyensúly programja , egyik eleme a társadalombiztosítás egyensúlyának helyreállítását szolgáló egészségügyi ellátórendszer átalakítása volt. Ennek keretében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló CXXXII. törvény felhatalmazása alapján, az egészségügyi miniszter 2007-ben meghozott határozata szerint befejeződött a tárca felügyelete alá tartozó Országos Gyógyintézeti Központ, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, valamint a Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai, Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet megszüntetésével összefüggő valamennyi munka. A fejezet költségvetésében megtervezett ágazati célelőirányzatok alapvetően a korábbi években meghatározott szakmai célok megvalósítását szolgálták. Továbbra is kiemelt támogatásban részesült az oltóanyag-beszerzés, a katasztrófa egészségügyi ellátás feltételeinek javítása, valamint jelentős forrásbiztosításra került sor a népegészségügyi és egészségfejlesztési feladatok kiemelve az onkológiai szűrővizsgálatokat - végrehajtása érdekében. Hosszú távú kötelezettséget jelentenek a légimentés eszközpark, valamint az altató-, lélegeztetőgép, monitor bérlésével összefüggő kiadások. A fejezet költségvetésében került megtervezésre az intézményrendszer átalakításának költsége. Az egészségügyi rendszert érintő, legfontosabb jogszabály-alkotási feladatok az alábbiak voltak: A március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról szóló IX. törvény A törvény a népszavazás eredményeként a vizitdíjra és a kórházi napidíjra, valamint a képzési hozzájárulásra vonatkozó törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezését tartalmazza. A népszavazások a vizitdíj és a kórházi napidíj esetében azt a kötelezettséget keletkeztették, hogy azokat január 1-jétől kell megszüntetni, a törvény azonban már április 1-jétől megszüntette a fizetési kötelezettséget.

5 5 A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló XXI. törvény A törvény az adatokkal összefüggő önrendelkezési jog védelmének igényéhez, ugyanakkor a kutatások törvényi keretek közötti szabadságához igazodó részletezettséggel szabályozza a gyógykezelés és humángenetikai kutatás céljából végzett genetikai adatgyűjtést, a genetikai adatok kezelésének feltételeit és céljait, valamint a biobankokra vonatkozó szabályokat. A szabályozásnak költségkihatása nem volt. Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló XXVIII. törvény A törvény 1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény, 2. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény, 3. Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény, 4. A kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény, 5. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló évi XCV. törvény, valamint 6. Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló évi CXVI. törvény módosítását tartalmazta. A módosítások többsége jogharmonizációs célú volt. A módosítás célja továbbá egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoring rendszer kialakítása és annak működtetési feltételeinek biztosítása volt. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló XLVI. törvény A törvény és végrehajtási rendeletei módosításai alapján szeptember 1-től az ÁNTSZ-től lényegében valamennyi élelmiszer-biztonsági típusú hatósági ellenőrzési feladat átkerült a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz. Az egészségügyi államigazgatási szerv a korábbiakhoz képest módosított tartalmú táplálkozásegészségügyi feladatokat lát el. Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló CVI. törvény A törvény 1. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény, 2. az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény, 3. a biztonságos és és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény, 4. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény (Eftv.), 5. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló évi LXXXIV. törvény, 6. az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény, 7. az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény és 8. a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény módosítását tartalmazta.

6 6 Az irányított betegellátási rendszer megszüntetésének költségvetési kihatása nincsen, mivel az ellátásszervezők finanszírozása érvényes ellátás-szervezési szerződések hiányában már korábban megszűnt. A 2008-as évben már nem kötöttek új ellátásszervezési szerződéseket. Tekintettel arra, hogy a törvény hatálybalépését követően ellátásszervezés keretében egészségügyi szolgáltatás nem nyújtható, valamint szervezési tevékenység sem folytatható, így új elszámolási igény ilyen tevékenységből ezen időpontot követően nem is keletkezhet. A törvény megteremtette az ágazati igazgatási-szolgáltatási díjak beszedéséhez szükséges törvényi felhatalmazásokat. Ennek hiányában a díjrendszer fenntarthatósága kétségessé vált volna, ezzel az érintett hatóságoknak jelenleg meglévő bevételekről kellett volna lemondaniuk. A közgyógyellátottak számára rendelhető gyógyászati segédeszközök OEP közleményben történő kihirdetése egyszerűbbé teszi az árcsökkentések következtében, illetve újonnan befogadott, referenciaárnál olcsóbb eszközök közgyógyellátási listára kerülését, amivel az árcsökkentések hatása korábban tud érvényesülni, mint a jelenlegi rendeletben történő közzététel esetén. A gyógyszerismertetői díj ismételt bevezetése éves szinten megközelítőleg 10 Mrd FT bevételt jelent az E. Alapnak. Az Eftv. módosítása többletkiadást nem jelent az Egészségbiztosítási Alap vonatkozásában. A kapacitások, az ellátási területek felülvizsgálata, valamint az egészségbiztosító szolgáltatói szerepének erősítése, a meghatározott minőségi követelmények fokozott ellenőrzése és szankcionálása (pályáztatás) lehetőséget teremthet a megtakarításra. Az átcsoportosítási és átkonvertálási szabályok rugalmasabbá tételével a kapacitások mértéke és szakmai összetétele jobban közelít a valós szükségletekhez, és hatékonyabbá teszi a betegellátást. Kormányrendeletek: Az ellátórendszer működését érintő folyamatos jogalkotás az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása. (7/2008. (I. 23.) Korm. rendelet, 16/2008. (I. 31.) Korm. rendelet, 79/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet, 151/2008. (V. 30.) Korm. rendelet, 193/2008. (VII. 28.) Korm. rendelet, 234/2008. (IX. 23.) Korm. rendelet, 283/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet, 298/2008. (XII. 12.) Korm. rendelet) További lényeges Kormányrendeletek: A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet A rendelet a betegfogadási lista alapján történő ellátás bevezetéséhez kapcsolódó szabályokat, valamint azon fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátások felsorolását tartalmazza, amelyek vonatkozásában az intézményi várólista vezetése kötelező. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

7 7 A Korm. rendelet tartalmazza a fürdővizek minőségének értékelésére vonatkozó előírásokat. A Korm. rendelet jelentős hangsúlyt fektet a fenntartható fejlődés elvének követésére a természetes fürdővizek minőségügyi követelményeinek európai uniós irányelvnek megfelelő kidolgozásával. A fürdővizek minőségére vonatkozó megfelelő szabályozás bevezetése és fenntartása a fürdővízzel terjedő fertőző megbetegedések megelőzése révén a lakosság környezet-egészségügyi biztonságát elősegítő fontos lépés. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló 317/2006. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet A módosítás az OEP területi igazgatási szervei regionális átszervezésével kapcsolatos szabályokat tartalmazta. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet A rendelet a kapacitások átcsoportosítása különböző eseteinek részletes szabályait, valamint a többletkapacitás-befogadására vonatkozó hiánypótló szabályozást tartalmazza. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet A rendeletnek önmagában nincsenek gazdasági hatásai, amennyiben az egyes ágazati pótlékok mértéke nem változott. A jogszabály ugyanakkor egyértelművé tette, hogy az július 1. előtt kiadott, de már hatályon kívül helyezett jogszabály alapján, a Kjt. 84. (2) bekezdésére és a 233/2000. Korm. rendelet ára figyelemmel megállapított 50%-os mértékű pótlék ezen a jogcímen tovább nem folyósítható. Az ágazati intézmények adminisztratív többletköltségei a Kjt. módosításából erednek (L. pl.: a kötelező gyakornoki idő bevezetése, kötelező próbaidő, kötelező pályázati rendszer) Miniszteri rendeletek: Az ellátórendszer működését érintő folyamatos jogalkotás az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet aktualizálása (22/2008. (V. 26.) EüM rendelet, 35/2008. (IX. 16.) EüM rendelet, 48/2008. (XII. 31.) EüM rendelet) További lényeges jogszabályok: A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet. A rendelet rendszerezi a patikában forgalmazható és a patikában is forgalmazható termékkört. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet és a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról szóló 8/2008. (III. 4.) EüM rendelet

8 8 A módosítás a kölcsönözhető gyógyászati segédeszközök eszközök körének kiterjesztésével olyan finanszírozási rendszer kialakítására irányult, amely bizonyos eszközök tekintetében a kölcsönzést preferálja a vásárlás helyett. Az orvostechnikai eszközökről szóló 16/2006. (III. 27.) EüM rendelet módosításáról szóló 19/2008. (IV. 28.) EüM rendelet A módosítás egyes orvostechnikai eszközök újrafelhasználhatóságát szabályozza. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 27/2008. (VII. 14.) EüM rendelet A módosításban szereplő befogadási javaslatok kapcsolódtak a népegészségügyi szempontból is prioritást élvező területekhez daganatos betegségek kezelését elősegítő új gyógyszeres terápiák alkalmazásához, a gyermekek agyhártyagyulladásának megelőzését szolgáló vakcináció kedvezőbb feltételeinek biztosításához, valamint egyes súlyos betegségek kezeléséhez szükséges gyógyszerek befogadásához, illetve egy-egy már hatályban lévő indikációs pont módosításához, pontosításához. Az egyes, a gyógyszerek finanszírozásával kapcsolatos egészségügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2008. (XI. 19.) EüM rendelet Jelen módosítás keretében kerültek kihirdetésre a biológiai terápiák alkalmazásának finanszírozási koncepciójához kapcsolódó indikációs pontok, valamint az OEP által felülvizsgált egyes terápiás területek, jelesül az Alzheimer betegek kezelésének és az AIDS betegek ellátásának finanszírozásával kapcsolatos Eü. Pontok. A szakmai kollégiumokról szóló 52/2008. (XII. 31.) EüM rendelet A rendelet újraszabályozza az egészségügyi miniszter tanácsadó testületeként működő szakmai kollégiumok feladatára, eljárására, összetételére és tagjainak megválasztására vonatkozó rendelkezéseket. A rendelet növeli a kollégiumok számát, azonban csökkenti azok létszámát, és átláthatóbbá teszi a választási, megbízási szabályokat. A kollégiumok létszámának megváltoztatása, csökkentése azt szolgálja, hogy a kisebb létszámú szakmai grémium közvetlenebbül, hatékonyabban, nagyobb bizalmat élvezve legyen képes valódi véleményt, javaslatokat, tanácsokat adni a miniszter, illetve a minisztérium számára. A fentiek mellett az alábbi területeken történt jogszabály-alkotás, módosítás: A jogalkotási feladatok egy része jogharmonizációs jellegű volt, illetőleg az ágazatot érintő szakmai szabályokat tartalmazza. Az egészségbiztosítási pénztárakról szóló I. törvény Az egészségbiztosítási pénztárakról szóló I. törvény felülvizsgálatáról szóló XXIV. törvény. Az egészségbiztosítási szervek és az egészségbiztosítási szolgáltatások hatósági felügyeletével kapcsolatos hatásköri szabályokról szóló 37/2008. (II. 23.) Korm. rendelet

9 9 Az egészségbiztosítási pénztárak forgalomképes részvényeinek értékesítésére és a pályázati eljárás lebonyolítására igénybe vehető közreműködő kiválasztására vonatkozó részletes szabályokról szóló 41/2008. (II. 28.) Korm. rendelet. Az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 43/2008. (II. 29.) Korm. rendelet. Az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv kijelöléséről szóló 44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 53/2008. (III. 14.) Korm. rendelet. A vizitdíj és a kórházi napidíj megszüntetésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 65/2008. (III. 29.) Korm. rendelet. A minőségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzéséről szóló 17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 68/2008. (III. 29.) Korm. rendelet. Egyéb, az egészségügyi ágazatot érintő miniszteri rendeletek. 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe. Fejezet felügyeletét ellátó szerv neve: Egészségügyi Minisztérium (röv.: EüM) Törzskönyvi azonosító száma: Honlapjának címe: A tevékenységi struktúra és elmozdulásai, az év során teljesült feladatok, rendkívüli feladatok, azok teljesítésének rövid értékelése Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések, azok okai, és a gazdálkodásra, feladatellátásra gyakorolt hatásuk, az intézményhálózat és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések. (1.2. és 1.3. pont egyben) Az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörét a 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet fogalmazta meg. A miniszter felelőssége az előző években megfogalmazottakhoz képest alapvetően nem változott. A struktúraátalakítás szempontjából a év kiemelt jelentőségű. A legfontosabb intézkedések az alábbiakban foglalhatók össze: Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló CXXXII. törvény felhatalmazása alapján, az egészségügyi miniszter határozata szerint, a tárca felügyelete alá tartozó Országos Gyógyintézeti Központ, az Országos

10 10 Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, valamint a Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai, Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet részére közfinanszírozott aktív és krónikus kapacitás nem került megállapításra. Az intézetek által ellátott feladatokat más, alapvetően önkormányzati fenntartású egészségügyi intézetek látják el. A központi egészségügyi szolgáltató szervezetek létrehozásáról szóló 2009/2007. (I. 30.) Korm. rendelet alapján, a július 1. napján létrejött, (a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alatt álló) Állami Egészségügyi Központ szakmai feladatainak egy részét a megszűnő Országos Gyógyintézeti Központtól vette át, mely október 30-án került megszüntetésre. A Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai, Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet járóbeteg szakellátási feladatait pályázati eljárás alapján a Svábhegyi Országos Allergológiai, Immunológiai és Pulmonológiai Klinika Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság folytatja. Az intézet augusztus 31-én került megszüntetésre. A Parádfürdői Állami Kórház közfinanszírozott fekvőbeteg szakellátási kapacitást nem kapott. A rendelkezésre álló férőhely hasznosítása érdekében 2008-ban megállapodás született a Hatvani Kórházzal, hogy 118 krónikus fekvőbeteg ellátást nyújtó kapacitását a Parádfürdői Állami Kórház területén biztosítja. Az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet feladatait az Egészségügyi Minisztérium, valamint a Fővárosi Önkormányzat között kötött megállapodás értelmében a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház- és Rendelőintézet vette át. Az intézet március 31-ével megszüntetésre került. Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet feladatait a fővárosi önkormányzat, illetve a Semmelweis Egyetem vette át, mely feladatok közül a pszichoszomatikus és pszichoterápiás osztályt tárcánk az OORI feladatellátási kötelezettségével október 1-től visszavett. Az OPNI szeptember 30-án megszüntetésre került. A Kormány a 2245/2006. (XII.23.) számú határozatával döntött az egységes élelmiszerbiztonsági szervezet létrehozásáról. A 138/2007. (VI. 18.) Korm. rendelet alapján a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal irányítása visszakerült az FVM-hez. Megtörtént az egységes élelmiszerbiztonsági szervezet átalakításával összefüggő törvények módosításáról szóló évi CXV. törvény kihirdetése, amely elsősorban az élelmiszerbiztonsági, jogalkotási kompetenciákat, felhatalmazó rendelkezések szabályait alakította át. Az egységes élelmiszerbiztonsági szervezet átalakításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 138/2007. (VI.18.) Korm. rendelettel a hatósági kompetenciák újraszabályozása is megtörtént, az ÁNTSZ a rendelet alapján elsősorban táplálkozás-egészségügyi feladatokat, valamint a vendéglátás közegészségügyi szabályainak

11 11 ellenőrzését végzi. A megállapodás aláírására az átadandó bevételi és kiadási előirányzatok tekintetében történő megegyezést követően április hónapban került sor. A Magyar Koraszülött Mentő Közalapítvány végelszámolással történő megszüntetését, valamint feladatai és eszközei OMSZ részére történő átadásának Korm. rendeletben meghatározott évi időpontját a tárca nem tudta vállalni. A végelszámolási feladatok végrehajtásának koordinálására a minisztérium április hónapban kötött szerződést, melynek eredményeképpen a Fővárosi Bíróság szeptember 30-án kelt végzésében a Közalapítvány nyilvántartásból törlését rendelte el május 31. napjával megszűntetésre került az Országos Addiktológiai Intézet. A lépés megtételét a és évi alacsony betegellátási adatok és ebből következően az egyre csökkenő finanszírozás, a növekvő hiány indokolta. Feladatai jogutódlással kerültek átadásra. A gyógyítómegelőző alapfeladat teljes körű jogutódja az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (a továbbiakban OORI), míg a szervezési, módszertani feladat jogutódja az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (a továbbiakban OSZMK). Az OAI megszüntetésekor fennálló tartozásokat a fejezet rendezte, így az átvevő szervezetek adósságállomány nélkül vették át a feladatokat április 18-án az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézetből kiválva részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv formájában megalakult a Strukturális Alapok Programiroda.(STRAPI). A STRAPI az európai uniós források felhasználásának folyamatában, a 255/2008. (VI. 5.) Korm. rendelet alapján kijelölt közreműködő szervezet. A jogutód nélkül megszűnt intézetek esetén a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében az alapító szervet terhelő kötelezettséget az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (EKI) látta el. E jogkörében eljárva elvégezte a teljes leltározást, elkészült az intézetek zárómérlege, valamint többségében lezárultak az adósságrendezési eljárások. A 44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet az EKI-t jelölte ki a megszűnt intézetek egészségügyi dokumentációjának kezelésével. A feladatellátáshoz használt állami vagyon teljes körének az MNV Zrt. részére történő átadására I. félévében kerül sor. A nemzetközi és európai ügyek tekintetében a tárca feladata az egészségügy területén a kormányzati szintű nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének, bonyolításának koordinálása, kapcsolattartás a partnerországok kormányzati szerveivel, az egészségügy területén működő kormányközi szervezetekkel ban a kormányzati feladatokkal összhangban kiemelt feladat volt az EU tagságból és nemzetközi együttműködésekből eredő feladatok ellátásának koordinálása, az integrációs feladatok ellátásához a személyi, technikai feltételek biztosításában történő közreműködés. A kormányközi nemzetközi szervezetek működéséhez döntően az Egészségügyi Világszervezet a tárca az éves tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésével járul hozzá. Az ily módon befizetett pénzeszközök felhasználását a szervezet irányító testületeinek (döntően az Egészségügyi Világszervezet Közgyűlése, illetve az EVSZ

12 12 Európai Regionális Bizottságának ülése) munkájában történő részvétellel, illetve az egyes programokban a hazai intézmények és szakemberek minél szélesebb körű bekapcsolódásának ösztönzésével tudja befolyásolni. Magyarország 1949 óta tagja az Egészségügyi Világszervezetnek. Az együttműködés főbb területei: - dohányzás elleni küzdelem - környezet-egészségügy - élelmiszerbiztonság - egészségfejlesztés - kémiai biztonság A együttműködések prioritásai: az egészségpolitika fejlesztése; az egészségügyi ellátórendszer reformja; gyermekek egészsége; a nem-fertőző betegségek megelőzése és az egészségmegőrzés; mentális egészség. 2. Az előirányzatok alakulása 2.1. A költségvetési feltételek változása hogyan hatott a feladatok teljesítésére, a kiadási megtakarításokra. A költségvetési feltételeket nagymértékben befolyásolta a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 52.. (1) bekezdésében foglalt fejezeti egyensúlyi tartalék képzése, melynek felhasználása csak Kormányengedéllyel történhetett. Ebből 1.510,8 m Ft felhasználását engedélyezte tárcánk számára a Kormány, a fennmaradó 58,2 m Ft a központi költségvetés részére átcsoportosításra került év óta először fordult elő, hogy a fejezetek számára nem került előirányzat-maradvány képzési kötelezettség előírásra Fejezeti indokolás táblázata az előirányzatokról. I/2H. számú táblázat (Központi előirányzatok) Megnevezés évi tény eredeti előirányzat módosított előirányzat tény 4/1. 4/ millió forintban egy tizedessel %-ban Kiadás , , , ,5 108,2% 91,7% ebből: személyi juttatás , , , ,9 91,6% 93,7% központi beruházás 175, , , ,3 1529,3% 99,4% Folyó bevétel , , , ,9 97,9% 99,0% Támogatás , , , ,4 92,7% 100,0% Előirányzat-maradvány 8 702, , ,8 230,7% 94,8% Létszám (fő) , , , ,0 88,7% 92,1%

13 13 I/2I. számú táblázat előirányzat-módosítások levezetése évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Kiadás Bevétel ei. maradvánnyal (adatok millió Ft-ban egy tizedessel) Támogatás Kiadásból személyi juttatás , , , ,7 Módosítások jogcímenként Kormány hatáskörben , , ,4 Felügyeleti hatáskörben , ,8-140,3-706,8 Intézményi hatáskörben , , ,2 Módosítások összesen , , , ,8 Módosított előirányzat , , , , A főbb kiadási tételek alakulása. A fejezet összes kiadásai az előző évhez képest 8,2 %-os növekedést mutatnak. A csökkenő támogatás és a folyó bevételek kis mértékű elmaradása mellett a fős (közel 11,3 %-os) létszámcsökkenés miatt mérséklődött a személyi juttatások és járulékok összege. A kiadások ennek ellenére történő növekedése a másik két (dologi, felhalmozási) kiemelt előirányzat meghatározó erejű növekedésének a következménye. A központi beruházások aránya az előző évi (harmadára történt) visszaesést követően nagy mértékű növekedést mutatnak. Ennek legfőbb oka, hogy a két kiemelt jelentőségű beruházásból az OORI rekonstrukciója (2,5 milliárd Ft értékben) folytatódott. Az OSEI beruházás továbbra is fel lett függesztve, csak a fenntartás ill. őrzés-védelem költségei kerültek megtervezésre. A legmeghatározóbb mértékű növekedés azonban a dologi kiadások területén jelentkezett. A 7.561,5 millió Ft összegű (14,2 %-os mértékű) növekedést alapvetően 3 intézet kiadás-teljesítésének a növekedése okozta. A megszüntetésre került intézetek vagyoni jogutódjaként kijelölt Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet a megszüntetésekkel kapcsolatban közel 8,0 milliárd Ft-ot fizetett ki évben. A madárinfluenza elleni védekezés keretében az intézet 2.400,0 millió Ft értékben kapott központi támogatást oltóanyag beszerzése céljából. Az Országos Vérellátó Szolgálat 500,0 m Ft értékben kapott támogatást a vérvételhez szükséges egészségügyi készletek beszerzéséhez. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 3.000,0 millió Ft összegű dologi kiadás növekedésének oka, az azonos arányú készletbeszerzés (egyéb oltóanyag). A Kormányzati hatáskörben biztosított támogatásokon felül nagy mértékben befolyásolta a kiadások volumenét a évi előirányzat-maradványok összegének felhasználása. A 20,0 milliárd Ft-ot meghaladó felhasználás az előző évinek több mint a kétszerese.

14 A támogatások alakulását befolyásoló tényezők. A támogatások alakulását befolyásoló legfontosabb tényezők az OGY, illetve a Kormány hatáskörébe tartozó évközi előirányzat-biztosítások. Az államháztartáson belüli egyéb szereplőktől, valamint az államháztartáson kívülről érkező bevételek a fejezetnél támogatásértékű bevételként, illetve pénzeszközátvételként jelentkeztek. Mindezek alapján a előirányzat-biztosítások és elvonások egyenlege a következőképpen alakult: I. Kormány hatáskörben: a) Költségvetés általános tartalékából előirányzat-biztosítás ,6 m Ft b) Költségvetés céltartalékából előirányzat-biztosítás ,9 m Ft c) Egyéb kormányzati támogatások + 50,0 m Ft d) Fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználása - 58,2 m Ft fejezeti egyensúlyi tartalék átcsoportosítása ,0 m Ft intézményekhez átcsoportosítás ,0 m Ft fejezeti kezelésű sorra átcsoportosítás + 10,8 m Ft Kormányzati előirányzat-módosítások egyenlege ,3 m Ft II. Fejezet hatáskörében: a) Fejezeti kezelésű előirányzatokból saját intézetnek ,8 m Ft b) Fejezeti kezelésű előirányzatokból más tárcának - 62,0 m Ft c) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosítás + 33,8 m Ft d) Fejezeti kezelésű előirányzatokhoz más tárcától + 0,0 m Ft e) Fejezeti kezelésű előirányzatok évi maradványa ,3 m Ft f) Fejezeti kezelésű előirányzatok egyéb bevételei ,6 m Ft g) Egyéb bev. előir. mód. fejezet hatáskörében (intézmények) ,6 m Ft Fejezeti előirányzat-módosítások egyenlege ,5 m Ft A intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások együttes összege: ,5 m Ft A költségvetés általános és céltartalékából, a fejezeti általános tartalékból történt felhasználás. A költségvetés általános és céltartalékából, valamint a fejezeti tartalékból történt évi forrásbiztosítások és felhasználásuk: Biztosított Felhasznált összeg (millió Ft) Költségvetés általános tartalékából 3.643, , Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 2135/2008. (IX.30.) 813,8 813,8 Korm. határozat 4.cím (EKI) oltóanyag beszerzés fedezete 2163/2008. (XI.24.) Korm. határozat 2.400, ,0 1, 2.cím előrehozott öregségi nyugdíj fedezete

15 /2008. (III.5.) Korm. határozat 82,8 82,8 2.cím Világjárványra való felkészülés 2117/2008. (VIII.27.) Korm. határozat 200,0 200,0 1.cím Bérszínvonal arányosítás 2004/2008. (I.24.) Korm. határozat 147,0 147,0 Költségvetés céltartalékából 7606,9 7605, Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 86/2008. (IV.15.) 74,9 73,0 Korm. határozat évben megvalósuló létszámleépítések 1.795, ,1 fedezete 59/2008. (III. 26.) Korm. rendelet cím ÁNTSZ 224,3 224,3-3. cím Szak-, és továbbképző intézmények 2,8 2,8-4. cím Gyógyító-, megelőző ellátás orsz. szakint , ,0 szervezeti intézkedésekkel összefüggő 382,6 382,6 létszámcsökkentés 2144/2008. (X.22.) Korm. hat cím Gyógyító-, megelőző ellátás orsz. szakint. 382,6 382, szervezeti intézkedésekkel összefüggő 215,5 215,5 létszámcsökkentés 2174/2008. (XII.17.) Korm. hat cím ÁNTSZ 198,1 198,1-4. cím Gyógyító-, megelőző ellátás orsz. szakint. 17,4 17,4 Ösztöndíjas foglalkoztatottak után igényelhető 10,0 10,0 támogatás 20/2005. (II. 11.) Korm. rendelettel cím EüM Központi igazgatás 5,4 5, Eü. Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 0,6 0,6-2.1 cím ÁNTSZ 3,4 3,4-8. cím Egészségbiztosítási Felügyelet 0,6 0,6 Prémiumévek program végrehajtására 450,3 450,3 8/2005. (II.8.) PM. rendelettel EüM Központi Igazgatás 14,7 14,7-2. cím ÁNTSZ 404,4 404,4-3. cím Szak-, és továbbképző intézmények 2,5 2,5-4. cím Gyógyító-, megelőző ellátás Orsz. Szakint. 16,3 16,3-5. cím Országos Mentőszolgálat 11,3 11,3-7. cím Országos Vérellátó Szolgálat 1,1 1, évi illetményemelés támogatási többlete 2.222, ,5 és elszámolása 2062/2008. (V. 16.) Korm. határozat és a 49/2008 (III.14.) Korm. rendelet cím EüM-Központi igazgatás 47,4 47, Eü. Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 5,1 5, cím ÁNTSZ 589,5 589,5

16 16-3. cím Szak-, és továbbképző intézmények 246,6 246,6-4. cím Gyógyító-, megelőző ellátás orsz. szakint. 494,8 494,8-5. cím Országos Mentőszolgálat 725,7 725,7-7. cím Országos Vérellátó Szolgálat 101,3 101,3-8. cím Egészségbiztosítási Felügyelet 12,1 12,1 13. havi illetmény támogatási többlete és 1.572, ,0 elszámolása 2016/2008. (II. 21.) Korm. határozat és a 2141/2008 (X. 15.) Korm. határozat cím EüM-Központi igazgatás 42,6 42, Eü. Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 3,8 3, cím ÁNTSZ 460,3 460,3-3. cím Szak-, és továbbképző intézmények 22,7 22,7-4. cím Gyógyító-, megelőző ellátás orsz. szakint. 460,6 460,6-5. cím Országos Mentőszolgálat 447,5 447,5-7. cím Országos Vérellátó Szolgálat 127,4 127,4-8. cím Egészségbiztosítási Felügyelet 7,1 7,1 kereset-kiegészítés és elszámolása 818,8 818,8 1040/2008. (VI. 19.) és a 2153/2008 (XI.5.) Korm. hat. és a 273/2008 (XI. 19.) Korm. rendelet cím EüM-Központi igazgatás 9,3 9, Eü. Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1,2 1, cím ÁNTSZ 177,2 177,2-3. cím Szak-, és továbbképző intézmények 9,4 9,4-4. cím Gyógyító-, megelőző ellátás orsz. szakint. 238,2 238,2-5. cím Országos Mentőszolgálat 313,5 313,5-7. cím Országos Vérellátó Szolgálat 67,0 67,0-8. cím Egészségbiztosítási Felügyelet 3,0 3,0 Teljesítményértékelési és ösztönzési rendszer 50,1 50, Eü. Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 8,0 8, cím ÁNTSZ 37,5 37,5-8. cím Egészségbiztosítási Felügyelet 4,6 4,6 Összkormányzati project 15,1 15, EüM Központi Igazgatás 9,8 9, Eü. Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 3,1 3,1-8. cím Egészségbiztosítási Felügyelet 2,2 2,2 Fejezeti általános tartalék Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 20,0 20,0 A 20,0 millió forint az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet részére került átadásra. Az átadás célja az egészségügyi intézményeknél lévő rezidensekkel kapcsolatos, a 125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet 2. (1) pontja alapján a négy orvosképzéssel foglalkozó egyetem vonatkozásában a finanszírozási költségek részbeni biztosítása.

17 17 A tartalékokból biztosított összegek és felhasználásuk nem minden esetben egyeznek meg. Ennek egyik oka, hogy a évben a biztosított források kötelezettségvállalással le lettek kötve, melyek pénzügyi teljesítésére évben a maradvány terhére kerül sor. Másodsorban a támogatott fél a fel nem használt támogatást visszautalta a fejezet részére A költségvetési törvény 52. -ában előírt fejezeti és központi egyensúlyi tartalék felhasználása. A hivatkozott törvényi előírás értelmében a fejezeti egyensúlyi tartalék eredeti előirányzata 1.569,0 millió forint, amely Kormány engedélyével került felhasználásra. A végrehajtásra vonatkozó Kormányhatározatok alapján év során a fejezet egyensúlyi tartalék felhasználása a következőképpen alakult. Jogszabály száma 2123/2008 (IX.9) Korm.határozat 2175/2008 (XII.17) Korm.határozat 2175/2008 (XII.17) Korm.határozat Jogszabály megnevezése a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról Felhasználás összege 10,8 700,0 500,0 (adatok m Ft-ban) Felhasználás célja A NATO Védelmi Miniszteri Informális Értekezlet idején a katasztrófavédelmi feladatok és a találkozó helyszíneinek egészségügyi biztosítása, valamint a közegészségügyi- és járványügyi feladatok végrehajtása (OMSZ, OTH) céljából átcsoprtosítás a fejezeti kezelésű előirányzatra. Az OMSZ-MÖSZ megállapodás alapján az OMSZ fizetési kötelezettségeinek rendezése, valamint rendezett munkaügyi kapcsolatainak helyreállítása Az OVSZ által a vérellátás zavartalan biztosítása érdekében a vér vételére és tárolására szolgáló eszközök beszerzése ( ml és 7500 db kit/kártya/teszt/plate diagnosztikum, db teszt, db zsák) 2175/2008 (XII.17) Korm.határozat a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról 300,0 Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet a négy orvosképzéssel foglalkozó egyetemen történő rezidensképzéssel kapcsolatos, október-november hónapra finanszírozási kötelezettségét teljesíti /2008. PM levél a Kormány i döntése alapján 58,2 Összesen: 1 569,0 A Kormány dec.17-i döntése értelmében a fejezet kiadási és támogatási előirányzatának csökkentése.

18 Bevételek alakulása A főbb bevételi tételek alakulása, a többletbevételek keletkezésének okai Tényleges bevételek alakulása (adatok millió Ft-ban) Bevétel megnevezése év év Változás Összegben %-ban Intézményi működési bevételek , , ,8 106,5% Támogatásértékű működési bevétel , , ,2 93,2% Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről 364,7 311,0-53,7 85,3% Működési célú pénzeszköz átvétel összesen: , , ,9 93,1% Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 137, ,7 290,0 125,5% Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről 135,0 646,4 511,4 478,8% Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen: 1 272, ,1 801,4 163,0% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 814,9 619, ,2 34,1% Finanszírozási bevételek ,3-111,8 937,5 10,7% Egyéb törvény szerinti bevételek 12,0 (osztalékok, koncessziós díjak, kölcsönök visszatérülése) 8,6-3,4 71,7% Költségvetési támogatás , , ,1 92,7% Előző évi maradvány átvétele 2 904, , ,0 158,0% Előző évi maradvány igénybevétele 8 702, , ,4 230,7% ÖSSZESEN: , , ,5 103,1% A fejezet bevételeinek előző időszakhoz viszonyított 3,1 %-os növekedése két tényező nagyarányú emelkedésének a következménye. A 6,5 %-os intézményi működési bevétel növekedés mellett, az előző évi maradványok igénybevételének majdnem két és félszeresére történő emelkedése eredményezte a változás legfőbb okát. Az intézményi működési bevétel növekedéséből, a hatósági jogkörhöz köthető bevételek több mint 36,8 %-ot képviselnek (elsősorban az OGYI tevékenységéhez, a hatósági jogkörhöz köthető szolgáltatásainak, igazgatási szolgáltatás díjbevételének többletéhez kapcsolódik). Magas (17,6 %-os) a szolgáltatások bevétele, melyet az intézmények szabad kapacitásainak kihasználása, az infrastruktúra értékesítése, idegeneknek nyújtott szolgáltatás (pl. étkeztetés, oktatás, betegápolás, bérleti díj) ellenértéke indokol. Az intézményi bevételek 30,7 %-a (7.667,8 millió forint) áru és készletértékesítésből származott, melynek 93,8 %-a vér és vérkészítmények értékesítésének az eredménye. A fejezet előző évi maradvány igénybevétele meghaladja a 20,0 milliárd Ft-ot, ami erősen befolyásolja a teljesítési adatokat. A támogatásértékű működési bevételek 88,1 %-a társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz. A helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől átvett támogatásértékű bevételek főleg az OMSZ városi önkormányzatokkal kötött szerződéseihez kapcsolódnak, azonban azok nagyságrendje (286,3 millió forint) nem számottevő. Az előző évhez képest nagy arányú változás a fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott támogatások összegének emelkedéséből adódik. (2007. évben 455,5 millió Ft, évben 2.486,0 millió Ft) A felhalmozási és tőkejellegű bevételek csökkenésének oka az, hogy tárcánknak évben mindössze 1 ingatlan értékesítésből származott bevétele. Ez az OPNI Völgy u. ingatlan (nővérszálló) eladásából befolyt és a központi költségvetés részére befizetett közel 600,0 m Ft.

19 19 A költségvetési támogatás a megszüntetésre került intézetek előirányzatának rendszerből való kikerülése következtében közel 4,7 milliárd Ft-tal (7,3 %-kal) csökkent az előző évhez képest. A támogatásértékű működési bevételek 6,9 %-os, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek 65,9 %-os csökkenésének, valamint a költségvetési támogatás nagy összegű (4.658,0 millió Ft) mérséklődésének együttes hatása sem olyan mértékű, hogy a két előzőekben említett nagyarányú bevétel-növekedés eredményét annuálni tudná. Ezért összességében a tárca bevételei 5,5 milliárd Ft-tal növekedtek az elmúlt évhez képest A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva A követelések december 31-i állománya 3.530,6 millió Ft, amely a 3.851,0 millió Ft összegű nyitóállományhoz képest 8,3 %-os csökkenést mutat. Mivel a fejezeti kezelésű előirányzatok állománya 16,5 m Ft-tal csökkent, ezért a csökkenés az intézményi szektornál bekövetkezett viszonylag nagy arányú követelésállomány mérséklődésének az eredménye. Az intézményi követelésállomány elsősorban az Országos Vérellátó Szolgálatnál bekövetkezett (12,3 %-os), valamint a megszüntetésre került intézeteknél (OGYK, OPNI) fennálló követelés állomány egy jelentős részének rendezése következtében fellépő 150,0 millió Ft-os kedvező változás következménye. (adatok ezer Ft-ban) Ssz. N É V Nyitó Változás Záró 1 Támogatásokból származó követelések 2 179, , ,6 2 Gyermekrák Alapítvány , , ,9 3 Egészségvédelmi bírság 1 210,0 0, ,0 4 Szolidaritási díj 2 597, ,8 0,0 5 Magyar Epilepsziával Élők Sz , ,1 0,0 Ö S S Z E S E N: , , , Személyi juttatások A munkaerővel és a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás Az egészségügyi reform részeként már évben megkezdődött a fejezet felügyelete alá tartozó egyes intézetek átszervezése. Az akkori elsősorban a nagy hálózattal rendelkező (ÁNTSZ, OMSZ, OVSZ) szervezetek átszervezését évben a többi intézet feladatainak racionalizálása követte év során az OGYK-nál, az OBSI-nál, a Svábhegyi intézetnél és az OPNI-nál megszűnt az egészségügyi ellátás, így a évi költségvetésben csak a zárást végrehajtó munkavállalói csoport létszáma szerepelt. Az intézetek megszűnésével az év során a fejezet létszáma 240 fővel csökkent. A megszüntetéssel ill. átadással nem érintett szervezetek is lépéseket tettek a hatékonyabb feladatvégzés érdekében. Ennek eredményeként jelentős (összesen 208 fős) létszámleépítés történt (ill. van folyamatban) az OTH-nál (161 fő), az ESKI-nél (9 fő), az OITI-nél (5 fő), az EMKI-nél (5 fő), az EKI-nél (13 fő), és az Egészségbiztosítási Felügyeletnél is (l5 fő). Az OTH összesen 161 fős létszámcsökkenése az alábbiakat foglalja magában: élelmiszerbiztonsági feladatok kiszervezése miatt fő

20 20 addiktológiai intézet átszervezése miatt etikai tanácsok működtetési feladataira - 61 fő + 4 fő A nagymértékű létszámleépítések az érintettek többségénél többletkiadással jártak (végkielégítés, jubileumi jutalom, stb.), ezáltal növelve a személyi kiadások teljesítésének mértékét. Az OMSZ-nál az emődi mentőállomás kialakítására került sor, mely a létszámkeretet 20 fővel növelte. A Parádfürdői Kórház létszáma 10 fővel megemelésre került, mely a fekvőbeteg ellátás kiszervezése miatt elvesztett létszám visszapótlására szolgál a járóbeteg és fenntartói feladatok ellátása céljából. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet létszáma 21 fővel növekedett, részben a Strukturális Alapok Programiroda átvétele (9 fő), részben a hatósági feladatok magas színvonalon történő ellátásához szükséges feltételek biztosítása miatt (12 fő). Az OORI létszáma az Addiktológiai Intézet átszervezése miatt átvett feladatok következtében 15 fővel növekedett. A Balatonfüredi Szívkórháznál szintén létszámemelés történt (5 fő), mely növekedés alapvetően a minimum feltételek teljesítési kötelezettségéből adódik. Fentiek következtében a fejezet évi tervezett összlétszáma az előző évi 14,7 %-os mérséklésen túl, további 2,0 %-kal ( főről főre) csökkent az előző évhez képest. Intézeti létszámadatok alakulása évben

21 évi eredeti előirányzat 2009.évi eredeti előirányzat Különbség Intézmény megnevezése (fő) ( %) EüM Központi Igazgatás ,0% EEKH ,0% Orsz. Tisztifőorvosi Hivatal ,1% ESKI ,3% ESZTI ,0% 3. cím összesen ,0% OSEI ,0% ORFI ,0% OBSI ,0% OITI ,9% Országos Onkológiai Intézet ,0% Országos Korányi TBC és ,0% Pulmonológiai Intézet OORI ,4% Svábhegyi Intézet ,0% Mátrai Gyógyintézet ,0% OPNI ,0% Állami Szívkórház, Bfüred ,3% Állami Szanatórium, Sopron ,0% OGYK ,0% Kardiológiai Intézet ,0% ORKI ,0% EKI ,1% OGYI ,6% Parádfürdői Állami Kórház ,5% 4. cím összesen ,2% Országos Mentőszolgálat ,3% Országos Vérellátó Szolgálat ,0% Egészségbiztosítási Felügyelet Összesen ,0% 2.9. Előirányzat-maradvány Az előirányzat-maradványok alakulása, keletkezésének okai és összetétele Szektor Előző évek ei. maradványa év ei. maradványa Ei. maradvány összesen Köt. váll-al terhelt (adatok ezer Ft-ban) Ebből Ebből: Önrevízió 1051 intézményi fejezeti ÖSSZESEN

22 22 Az előirányzat maradvány kialakulását nagy mértékben befolyásolja a felhasználásra vonatkozó egyre szigorodó jogszabályi környezet (üvegzseb tv., új közbeszerzési törvény). A jelenleg hatályos pénzügyi szabályozások következményeként (elemi költségvetés, Részletes Felhasználási Terv jóváhagyása, pályáztatás lefolytatása), a nagyobb horderejű szakmai döntéseket követően csak a tárgyév II. félévében kerülhet sor kötelezettségvállalásra, szerződéskötésre. Ezen feladatok megvalósulása jellegüknél fogva több időt igényelnek, mint fél év, ezért teljesülésük áthúzódik a következő évre. A tárca előirányzat maradvány összege (13.281,1 millió Ft) ugyan alig fele (64,2 %-a) az előző évinek, mégis elég nagy összeget képez a fenti indokokhoz képest. Ennek oka, hogy az átalakuló, megszűnő intézetek adósságállományának és a megszüntetéssel kapcsolatos költségeinek (beleértve a létszámcsökkentési kiadásokat is) a finanszírozására, az Országos Mentőszolgálat elmaradt személyi kifizetéseire, az Országos Vérellátó Szolgálat vérvételi eszközök beszerzésére, valamint oltóanyag beszerzésre Kormány hatáskörben 11,2 milliárd Ft került a tárca részére biztosításra. Ennek nagyobb hányada az év utolsó időszakában érkezett, melyből tényleges pénzügyi teljesítést évben már nem tudott tárcánk teljesíteni. A maradvány összeget növelte szintén a központi költségvetésből év végén, a megszűntetésre kerülő OPNI-nak, a jogutód szervezet részére történő feladatellátáshoz szükséges (Országos Idegtudományi Intézet) beruházásának évre történő elhúzódása. Az önrevízió alapján befizetett előirányzat-maradványok állománya 2007-ről 2008-ra nagy mértékben csökkent (770,9 m Ft-ról 125,8 m Ft-ra), míg a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege növekedést mutatott (328,0 m Ft) A évi előirányzat-maradványok jóváhagyása A évi előirányzat maradványból június 3-án jóváhagyásra került a kötelezettség vállalással terhelt, de meghiúsult kötelezettség-maradványból visszahagyásra kerülő összeg (300,0 m Ft-os), valamint az önrevízió alapján elvonásra kerülő maradvány (770,9 m Ft-os) összege. A végleges (teljes összegű, éves) előirányzat maradvány szeptember 30-án került jóváhagyásra a következők szerint: június 3-án jóváhagyott összeg 770,9 m Ft Meghiúsult kötelezettség-vállalások maradványából elvonásra kerülő összeg 41,4 m Ft Meghiúsult kötelezettség-vállalások maradványából visszahagyásra kerülő összeg 787,9 m Ft Kötelezettség-vállalással terhelt maradványból visszahagyásra kerülő összeg ,5 m Ft Jóváhagyott előirányzat-maradvány összesen: ,7 m Ft A meghiúsult kötelezettségvállalások és a határidőre nem teljesült feladatok forrásai, valamint az önrevízió összege a központi költségvetés részére befizetésre kerültek.

A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2006. évi költségvetésének végrehajtása

A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2006. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 8817-13/2007-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása Budapest, 2007. május Jóváhagyom: Dr. Horváth Ágnes Egészségügyi Miniszter PH. 2 T A R T A L O M

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET EGÉSZÉRE VONATKOZÓAN... 6 1. Feladatkör, tevékenység... 6 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe.... 6

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Egészségpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Egészségpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Egészségpolitikai Szótár 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállították: Egészségügyért Felelős

Részletesebben

2011. évi CLIV. törvény

2011. évi CLIV. törvény 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl 1 hatályos: 2011.12.28 -

Részletesebben

Hatályosság: 2010.01.01 -

Hatályosság: 2010.01.01 - 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérıl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról,

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása A LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása 2011. június hó Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY INTÉZMÉNYEI, 1223 Budapest, Jókai Mór u. 21-23. SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Plesovszkiné Várvédı Szilvia gazdasági igazgató

Részletesebben

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA ÁLTAL 2009. JÚLIUS 7-ÉN A TÚLZOTT HIÁNY ELJÁRÁS KERETÉBEN KIADOTT AJÁNLÁS MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Részletesebben

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2014.07.01-2014.07.02 Tartalom: 1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához

Részletesebben

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Az Alba Volán Zrt. és a Vértes Volán Zrt. jogutódja 2800 Tatabánya, Csaba u. 19. www.knykk.hu 2014. évi beszámoló Tata Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 217/1997. (XII.1) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosításról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról XIX. Uniós fejlesztések fejezet Budapest, 2009-05-11

Beszámoló a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról XIX. Uniós fejlesztések fejezet Budapest, 2009-05-11 Beszámoló a Magyar Köztársaság költségvetésének végrehajtásáról XIX. Uniós fejlesztések fejezet Budapest, 2009-05-11 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1 Tartalomjegyzék A FEJEZET BEMUTATÁSA... 4 A XIX. FEJEZET

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: 2011. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, valamint a

Részletesebben

A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára

A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára Zalaegerszeg 2012. A konferencia megszervezését és az összefoglaló

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

Családpolitikai Szótár

Családpolitikai Szótár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Családpolitikai Szótár A család az emberi élet legfontosabb közössége: az ember itt tanulja meg először, hogyan viszonyuljon

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről

Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről Tisztelt Ügyfelünk! Az EQUILOR Befektetési Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C; ) képviseletében

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1, 2, 3, 4, 5 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

A kistérségi közigazgatás és a köz-szolgáltatás intézmény rendszere (részanyag)

A kistérségi közigazgatás és a köz-szolgáltatás intézmény rendszere (részanyag) Dr. Németh Jenő A kistérségi közigazgatás és a köz-szolgáltatás intézmény rendszere (részanyag) A kistérségi közigazgatási alrendszer szervezeti és intézmény rendszerének kialakítását három alapvető funkciónak

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Strandfürdő és Gyógyászat

Dévaványa Város Önkormányzat Strandfürdő és Gyógyászat Dévaványa Város Önkormányzat Strandfürdő és Gyógyászat Beszámoló az intézmény működéséről 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. 2. Strandfürdő és Gyógyászat jelenlegi működési rendje 3. 3. Strandfürdő

Részletesebben

Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2

Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 AZ FMM 2003. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 7 1.1 AZ FMM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 7 1.2 AZ FMM

Részletesebben

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak: 1. melléklet Tájékoztató az Önkormányzat, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, a hivatalhoz rendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények, valamint az önálló gazdasági szervezettel rendelkező

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS A Békés Megyei Kormányhivatal a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. -a, továbbá a foglalkoztatást

Részletesebben

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról A Kormány hatályos: 2012.08.01-2012.08.01 az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2015. (XII....) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka

Részletesebben

Budapest, 2015. június 30. Hitex Pénzügyi Zrt.

Budapest, 2015. június 30. Hitex Pénzügyi Zrt. A Hitex Pénzügyi Zrt. Összefoglaló Hirdetménye gépjárművek vonatkozásában fogyasztónak minősülő Ügyféllel kötött forint alapú pénzügyi lízing- és kölcsön ügyletek esetén alkalmazandó díjakról és költségekről

Részletesebben

I. kötet MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. J/10528. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2008. évi helyzetérıl. I-II. kötet. Elıadó:

I. kötet MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. J/10528. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2008. évi helyzetérıl. I-II. kötet. Elıadó: MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/10528. számú jelentés az agrárgazdaság 2008. évi helyzetérıl I-II. kötet I. kötet Elıadó: Gráf József földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2009. szeptember

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 1 SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójára Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról

2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról 2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

Részletesebben

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl Hatályosság: 2011.04.13 - A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PATAQUA KFT eddigi mőködésérıl

TÁJÉKOZTATÓ A PATAQUA KFT eddigi mőködésérıl PATAQUA KFT 3950 Sárospatak Határ u. 2/B TÁJÉKOZTATÓ A PATAQUA KFT eddigi mőködésérıl A Pataqua Kft mőködésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom: A Kft túl van egy olyan nyári szezonon, mely nagy

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010.

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010. K A R D O S K Ú T K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T Képviselő-testületének GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010. Kardoskút, 2007. március 22. 1 Előterjesztés Kardoskút Község Képviselő-testületének 2007.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. április 15., péntek Tartalomjegyzék 2016. évi XXIII. törvény A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Tervezet Tájékoztató a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Budapest, 2007. október hó A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JGÚ V AR S PLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. 332/2013. Előadó: Tamé Sil/ber ÉvalSoc=óné Dömény Edit Mell.: Postacím: 5601 Pf 11 2. Telefon: (66) 523-803

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2.

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 2. foglalkoztatást helyettesítő

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg. A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az Országgyűlés által 1987. december 18-án alapított Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium jogutódja, a Környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Részletesebben

53-106/2011. ikt. szám A határozati javaslat törvényes:

53-106/2011. ikt. szám A határozati javaslat törvényes: SZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZ FŐIGAZGATÓJA 6. sz. napirendi pont 53-106/2011. ikt. szám A határozati javaslat törvényes: dr. Barta László B E S Z Á M O L Ó a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi, gazdasági helyzetéről,

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. december Számvevői Iroda lktatószám: V-3019-14/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról behajtások helyzetéről a Képviselő-testület 2010. december 14-én 14 órától tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt évben

Részletesebben

tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás

tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás 28714 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 210. szám 3. melléklet a 48/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez 18. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez 18. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez

Részletesebben

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MÓDSZERTANI CSOPORT 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. 7401 Kaposvár, Pf.:150 82/512-157 FAX:82/512-158 E-MAIL: szocionetddrmhszk@cssk.hu

Részletesebben

A társadalombiztosítási jog 2012

A társadalombiztosítási jog 2012 A társadalombiztosítási jog 2012 A társadalombiztosítás az állam által működtetett szociális ellátási rendszer része. Az az intézmény, amelyben az állam a társadalom meghatározott rétegéhez tartozó tagjait

Részletesebben

Az év során végrehajtásra kerültek az alábbi feladatok:

Az év során végrehajtásra kerültek az alábbi feladatok: A Pénzügyminisztérium alapvető feladata a kormány pénzügypolitikai döntéseinek előkészítése, a költségvetési, a jövedelmi, az ár- az árfolyam- és a devizapolitika összehangolása, a gazdaságstratégia pénzügypolitikai

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Szekszárd

Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Szekszárd 2007. Jelen kézikönyv a Tolna Megyei Kórházának szellemi tulajdona. A kézikönyv tartalmának közlése, másolása csak a főigazgató főorvos hozzájárulásával történhet! Tolna Megyei Szekszárd Az intézmény érvényes

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Herceghalom község 2013. évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvény, a költségvetési szervekre vonatkozó hatályos jogszabályok,

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009.04.02 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelez

Részletesebben

Módosítás Sorszáma Dátuma A módosítás rövid leírása 6. 2010.07.01 Aktualizálás

Módosítás Sorszáma Dátuma A módosítás rövid leírása 6. 2010.07.01 Aktualizálás Módosítás Sorszáma Dátuma A módosítás rövid leírása 6. 2010.07.01 Aktualizálás Jóváhagyta: Dr. Völner Pál megyei közgyőlés elnöke Készítette Bagócsi Katalin Jóváhagyta Dr. Kovács József 1/10 A Komárom-Esztergom

Részletesebben

2014. évi C. törvény. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről

2014. évi C. törvény. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről a következő törvényt

Részletesebben

az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Jelentés Szécsény Város Önkormányzata Vagyoni és pénzügyi helyzetéről 2010-2014.

az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Jelentés Szécsény Város Önkormányzata Vagyoni és pénzügyi helyzetéről 2010-2014. E LŐTERJESZTÉS az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester Tisztelt

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009 ÉVI PÉNZÜGYI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009 ÉVI PÉNZÜGYI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL FVM DASzK Szakképző Iskola Lippai János Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Sopron, Bánfalvi u 48-50 SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009 ÉVI PÉNZÜGYI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL Az államháztartásról szóló 1992

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2007. 2008. 2009. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról Nádudvar Város Önkormányzata Polgármesterétől 4181 Nádudvar Fő út 119. Ügyszám: 90-70/2012. Előterjesztés BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei gazdálkodásáról Nádudvar, 2012. április 19.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

SZABÁLYZAT. Tárgyszó: orvos-szakmai ellátás

SZABÁLYZAT. Tárgyszó: orvos-szakmai ellátás Iktatószám: Ü/2729-1/10 OLDAL: 1/10 Dátum: 2012.06.13. Tárgyszó: orvos-szakmai ellátás Hatályba lépés: 2010.08.25. Azonosító szám: 182-113-3/10 Kiosztási lista Köteles példányt kapnak: Főigazgatói titkárság

Részletesebben

Katasztrófa elleni védelem

Katasztrófa elleni védelem - 2006 - 2 Készítette: Janik Zoltán 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 6 1. A katasztrófák jogszabályi megközelítése... 7 1.1. A minősített időszakok fogalma, jellemzői... 7 1.2. Az országvédelem komplex rendszere...

Részletesebben

Szépművészeti Múzeum 2007. évi beszámolójának szöveges indoklása

Szépművészeti Múzeum 2007. évi beszámolójának szöveges indoklása Szépművészeti Múzeum 2007. évi beszámolójának szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve: Szépművészeti Múzeum törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 321204 honlapjának címe: www.szepmuveszeti.hu

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

I. Fejezet Alapelvek

I. Fejezet Alapelvek 1 / 103 2016.03.29. 10:57 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 2016.03.10 2017.12.31 99 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek

Általános Biztosítási Feltételek Az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános és különös feltételei az ERSTE Bank Nyrt. által nyújtott, jelzálog alapú kölcsönszerződésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2012.10.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.tv 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

A törvény a kihirdetését követő napon 2013. április 4-én lép hatályba. A törvény a kihirdetését követő napon 2013. április 5-én lép hatályba.

A törvény a kihirdetését követő napon 2013. április 4-én lép hatályba. A törvény a kihirdetését követő napon 2013. április 5-én lép hatályba. 1 Magyarország Alape (egységes szerkezetben) 55/2013. 2 A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. módosításáról szóló 2013. évi XXXI. 3 A sajtószabadságról és a médiatartalmak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról. Készítette: Tóth Lajosné mb. osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZBESZERZÉS 2014 MEDICAL PROCUREMENT IN 2014

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZBESZERZÉS 2014 MEDICAL PROCUREMENT IN 2014 Derzsényi Attila EGÉSZSÉGÜGYI KÖZBESZERZÉS 2014 MEDICAL PROCUREMENT IN 2014 Absztrakt Az egészségügy közbeszerzési szabályozása kiterjed a járóbeteg és fekvőbeteg szakellátásra egyaránt. A 2012. január

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. április-május 2013/3. szám Tartalom 1. Egységes kérelem változások... 1 2. Biztosítási díjtámogatás 2013... 2 3. EMVA támogatások határidő változások... 2 4. Erdészeti jogcímek...

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben