ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet"

Átírás

1 Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Bírósági bejegyzés: Fővárosi Bíróság 11.Pk.61279/1996/2 ( ) Tevékenységi (felügyeleti) engedély: E/286. ÖKBPF/4310/96 ( ) A pénztár tisztségviselői Az igazgatótanács tagjai (lakcímük): KeömleyHorváth Zsolt elnök (1014 Budapest, Fortuna u. 3.) Balogné Czirok Anikó (6728 Szeged, Algyői út 16.) Dr. Taskovics István (6000 Kecskemét, Kalász u 57.) Dr. Csegény Zoltán (1142 Budapest, Írottkő u. 14.) Dr. Papp Gabriella (1145 Budapest, Bácskai u. 35.) Cseténé Dávid Sarolta (8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 17.) Dr. Fürediné Kerkai Valéria (8900 Zalaegerszeg, Lépcsősor u. 29.) Dr. Jancsó Gábor Máté (1145 Budapest, Szugló u. 68.) Turcsiné Bőcs Györgyi ( 1186 Budapest Sina Simon stny 24.I/4.) Az ellenőrző bizottság tagjai (lakcímük): Mintál Mihály elnök (7632 Pécs, Nagy Imre út 84.) Czuppon Rita (8981 Gellénháza, Napsugár u. 17.) Lampert Ildikó (2095 Pilisszántó, Béke u. 55.) Melcher Mártonné (2022 Tahitótfalu, Gombaszögi u. 4/a.) Dr. Smahulya György munkáltatói képviselet (1048 Budapest, Tófalva u. 6/b.) A pénztár könyvvizsgálója: Virsik és Társa Adószakértő, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft., 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6., MKVK000580, a személyében felelős könyvvizsgáló Virsik Teréz MKVK A évi beszámoló auditálásáért megállapított könyvvizsgálói díj bruttó Ft. A könyvvizsgáló a beszámoló auditálásán kívül egyéb szolgáltatást a Pénztár részére nem végzett. A könyvviteli szolgáltatásért felelős személy: Kőhalmi István, regisztr. száma:

2 Bevezető A Pénztár az éves pénztári beszámolót az üzleti évről december 31i fordulónappal készíti el. A Pénztár a könyvvizsgáló által is auditált éves pénztári beszámolót legkésőbb a tárgyévet követő év május 31ig juttatja el a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez. A mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő év január 25. A kiegészítő melléklet tartalmazza azokat a részletes információkat, amelyek a tulajdonosok (pénztártagság), a Pénztár vezetése, a munkáltatói tagok, a Felügyelet részére a Pénztár vagyonáról, pénzügyi helyzetéről, működése eredményességéről, a Pénztár befektetési tevékenységének hatékonyságáról a megbízható és valós összképet tükrözik. Az éves pénztári beszámoló részét képező mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet a hely és a keltezés feltüntetésével az igazgatótanács elnöke írja alá. A Pénztár az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést is készít, amelyben az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy mutatja be a Pénztár vagyoni, jövedelmi helyzetét, a céltartalékok alakulását és a befektetéseket, hogy a Pénztár jövőbeni helyzetének megítéléséhez, valamint a Pénztár előrelátható fejlődésére vonatkozóan a Pénztár tagjai a tényleges körülményeknek megfelelő képet kapjanak. Az üzleti jelentés tartalmazza továbbá a mérleg fordulónapja után a mérlegkészítésig bekövetkezett lényeges események, a különösen jelentős folyamatok bemutatását, valamint a Pénztár taglétszámának és vagyonának előrejelzését a várható fejlődésre, a gazdasági környezet várható változásaira tekintettel. A Pénztár mérlege, eredménykimutatása, cashflow kimutatása, tartalékainak állományváltozási és taglétszámkimutatása a Magyar Nemzeti Bank által kiadott formátumban, a számvitelről szóló évi C. törvény, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló évi XCVI. törvény szabályainak figyelembevételével, az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.), valamint az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Kormányrendeletek előírásai szerint készült el. A mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet a pénztár működését a jogszabályi követelményeknek megfelelően mutatják be. A Pénztár a jogszabályokban meghatározott könyvvezetési, értékelési és beszámolási elvektől, eljárásoktól nem tért el. A számviteli törvény 54. (8) (9) által lehetővé tett értékelési eljárást a lejáratig tartott állami illetve jegybanki kibocsátású értékpapírokra a Pénztár nem alkalmazza. A Pénztár befektetései között értékpapírkölcsönzési ügyletből származó követelések 2013ban nem voltak. Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítésére vonatkozó előírások az előző évekhez képest nem változtak. Az értékelési különbözet 2003tól magában foglalja az időarányosan járó kamatot, a járó osztalékot, a devizaárfolyamkülönbözetet, valamint az egyéb piaci árhatásból (értékítéletből) adódó értékkülönbözetet, így az értékelési különbözet összege negatív előjelű is lehet. Az értékelési különbözet az adott eszközcsoporton belül elkülönítetten értékelési különbözetként, a források között a működési, fedezeti, illetve likviditási céltartalékon belül értékelési különbözetből képzett céltartalékként jelenik meg előjelének megfelelően. Az eszközök könyv szerinti értéke 2

3 nem tartalmazza az értékelési különbözetet, az eszközök piaci értéke a könyv szerinti érték és az értékelési különbözet összege. Az értékelési különbözet az egyéni számlákon és szolgáltatási tartalékon jóváírásra kerül. A hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok, a tulajdoni részesedést jelentő befektetések, a diszkontértékpapírok, valamint a továbbértékesítés céljára beszerzett, áruk között kimutatott ingatlanok esetében a könyv szerinti érték a számviteli törvény szerinti beszerzési érték, a tartós befektetési célú ingatlanok esetében pedig az értékcsökkenéssel csökkentett beszerzési érték. A) A mérleg és az eredménykimutatás adatainak magyarázata A pénztár mérlegét a 73OME és a 73OMF táblák, eredménykimutatását a 73OAC táblák tartalmazzák. A mérleg és eredménykimutatás egyes soraiban található adatok a Bevezetőben elmondottak alapján az előző év megfelelő adataival összehasonlíthatók. Mérleg A mérlegben eszközként kell kimutatni a pénztár rendelkezésére bocsátott, a pénztár működését szolgáló, valamint a nyugdíjszolgáltatás és a likviditás fedezetéül szolgáló befektetett eszközöket és forgóeszközöket, továbbá az aktív időbeli elhatárolásokat. A mérlegben szereplő valamennyi eszközt céljuknak megfelelően működési, fedezeti és likviditási célú eszközökbe kell sorolni és az analitikus nyilvántartásban is ennek megfelelően kell kimutatni. A mérlegben szereplő befektetett pénzügyi eszközök, a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok, a pénzeszközök közül az elkülönített betétszámlák (vagyonkezelői alszámlák), a lekötött betétek egy része, valamint a tagdíjkövetelések egy része (a tagdíjak fedezeti tartalékra jutó része) és a tagi kölcsön fedezeti, minden más eszköz működési és likviditási célú eszköz. A befektetett eszközök, értékpapírok és pénzeszközök értékelési különbözete (ÉK) kizárólag azonos összegben és egyidejűleg változhat a mérleg forrás oldalán kimutatott működési (M), fedezeti (F) és likviditási (L) céltartalékain belül kimutatott értékelési különbözetből képzett céltartalékokkal (CT). A tagi kölcsönök időarányosan járó kamata külön nincs kimutatva a mérlegben, azt a mérleg tagi kölcsön sorában feltüntetett összeg tartalmazza, így a Pénztár mérlegében a fenti összefüggés az alábbiak szerint teljesül: Eszköz Forrás Befektetett pénzügyi eszk. ÉK: 0 M portfólió. ÉKből képz. CT: 37 Forgatási célú értékpapírok ÉK: F (egyéni szl) p.ékből k. CT: Pénzeszközök ÉK: 91 F (szolg. szl) p.ékből k. CT: Tagi kölcsön időarányos kamata L portfolió. ÉKből képz. CT: 31 Összesen: a) Eszközök A pénztár saját tulajdonában lévő immateriális javak a pénztárügyviteli szoftverek (tagnyilvántartó, könyvelő és bérprogram), tárgyi eszköz pedig 1 db páncélszekrény, 4 3

4 db lemezszekrény, 1 db scanner, 1 db hordozható winchester (pen driver), 1 db 8 portos switch, 1 db kétrészes iratszekrény 2 db irattartó polccal, 2 db különálló irattartó polc, egy IBM/3500 fileszerver, 1 db LG mobiltelefon, 1 db digitális hangrögzítő és 2 db külső merevlemez. Értékük kizárólag a terv szerinti lineáris értékcsökkenés mértékével csökkent. A tárgyévben a minden évben megvásárlandó bérszámfejtési szoftvert (108 eft értékben), a domain név hosszabítást (4 eft értékben) a Pénztár használatba vételkor egyösszegben leírta. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékelése nettó értéken történt. Immateriális javak évi alakulása: Megnevezés Nyitó állomány Tárgyévi növekedés Tárgyévi csökkenés ezer Ftban Záró állomány Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Tárgyi eszközök Ügyviteli és számítástechnikai berendezések, egyéb gépek, berendezések, felszerelések, beruházások évi alakulása: Megnevezés Nyitó állomány Tárgyévi növekedés Tárgyévi csökkenés ezer Ftban Záró állomány Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Az IT 5/ sz. határozata értelmében évtől a Pénztár általános szabályként valamennyi vásárolt értékpapírt a forgóeszközök között tartja nyilván. Az általános szabálytól abban az esetben tér el a pénztár, ha valamely értékpapír megvásárlása előtt vagyonkezelőinek írásban olyan értelmű utasítást ad, hogy az adott értékpapírt a pénztár hosszútávú befektetésnek szánja és mindaddig a pénztár befektetési portfoliójában kívánja tartani, amíg erre vonatkozóan ettől eltérően nem rendelkezik, vagy időközben az értékpapír lejárata folytán a portfolióból kikerül. Ebben az esetben az adott értékpapír a befektetett eszközök közé sorolandó. A Pénztár 2013ban az általános szabálytól nem tért el. A mérleg értékpapír soraiban a beszerzési (könyv szerinti) értékek szerepelnek. A mérlegben az értékpapírok értékelési különbözet sorában található összeg az eszközök piaci értékének és könyv szerinti (beszerzési) értékének különbözete, amely évtől kezdődően negatív érték is lehet. 4

5 Az értékpapírok értékelési különbözetének (ÉK) alakulása mérlegtételek szerint: Nyitó állomány Változás Záró állomány ezer Ft Értékpapírok Összesen Időarányosan járó kamat Egyéb piaci árhatás Deviza árfolyam különb Járó osztalék. 263 Összesen Időarányosan járó kamat Egyéb piaci árhatás Deviza árfolyam különb Járó osztalék. 263 Összesen Időarányosan járó kamat Egyéb piaci árhatás Deviza árfolyam különb Járó osztalék. 0 Az eszközök értékelési különbözetének alakulása az értékelési különbözet összetevői szerint: ezer Ft Időarányosan Egyéb piaci Deviza árf. Járó Összesen járó kamat árhatás különbözet osztalék Nyitó Növekedés Csökkenés Záró A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok értékelési különbözetén kívül még a pénzeszközöknél került sor értékelési különbözet elszámolására. A pénzeszközök esetében annak záróállományát tekintve ez 91 ezer Ft, amely a három tartalékhoz tartozó lekötött betétek, valamint a fedezeti tartalékhoz tartozó befektetési számlák után járó megszolgált, de még nem realizált kamat összegével azonos. (Értékelési különbözet jellegű a tagi kölcsön időarányosan járó kamata ezer Ft is, azonban a számviteli előírások miatt ez a nyújtott tagi kölcsönökkel együtt került kimutatásra.) Értékhelyesbítés elszámolására egyetlen eszköznél sem került sor. A követelések között a tagdíjkövetelések összege eft a évre előírt, de csak a mérlegfordulónapot követően január 25ig befolyt tagdíjakat ( eft), valamint az előírt, de meg nem fizetett tagdíjak összegét tartalmazza. Ez utóbbi 7 328eFt. A tagi kölcsönökből eredő követelések állománya eft, ami az előző évihez ( eft) képest 648 ezer Ftos (1,05 %os) növekedést jelent. A Ftos követelésállományból az időarányosan járó kamat összege e Ft. 2013ban a kölcsöntartozásnak vissza nem fizetés miatt az egyéni számla terhére történő elszámolására 26 esetben, összesen ezer Ft összegben került sor. 5

6 A tagi lekötést igénybevevő tagok száma és összege a év végi adatokhoz képest az alábbiakban változott: 4 fő visszafizette hitelét, melynek következtében eft zárolását feloldottuk,1 fő hitelt vett fel,így eft került zárolás alá. Év Tagi lekötés Igénybevevő tagok (fő) Összege (mft) , ban hitelezői igényérvényesítés nem történt. Az aktív időbeli elhatárolások közül a költségek és ráfordítások időbeli elhatárolásaként kimutatott 46 ezer Ft a ig tartó időszakra kifizetett fokozott biztonságú aláírói tanúsítvány 2014re eső időarányos részét (12 eft), valamint a webhoszting szolgáltatás re eső időarányos részét (34 eft) tartalmazza. b) Források A tartalék tőke (működési tartalék) a működési tevékenység eredményének halmozott összegét, valamint a közvetlenül a tartalék javára jóváírt tételeket a nem fizető tagoktól levont működési tagdíjhányadot tartalmazza: Tartaléktőke nyitó értéke: Előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése: Nem fizető tagok hozamából levont összeg: 634 Tartalék tőke: A saját tőke 2003tól csak a tartalék tőke, valamint a működési tevékenység (tárgyévi) mérleg szerinti eredményét tartalmazza. (A korábban a saját tőke részét képező értékelési különbözet tartaléka megszűnt, 2003tól az a céltartalékok között az adott tartalékhoz tartozó értékelési különbözetből képzett céltartalékokban jelenik meg.) Megnevezés Ezer Ft Tartaléktőke : Működési tartalék mérleg szerinti eredménye: Saját tőke: A saját tőke nyitó értékéből levezetve: Saját tőke nyitó értéke: Működési tartalék mérleg szerinti eredménye: Nem fizető tagok hozamából levont összeg: 634 Saját tőke: A Pénztárnak nincs olyan jövőbeni kötelezettsége, melyre céltartalékot kellett volna képeznie, így a működési céltartalék csak a működési portfolió értékelési különbözetéből 6

7 képzett céltartalék összegét tartalmazza, amely a működési tartalékhoz tartozó lekötött betétek után járó megszolgált, de még nem realizált 37 eft kamat összegével azonos. A fedezeti céltartalékon belül az egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék az előző évhez képest efttal növekedett az alábbi levezetés szerint: ezer Ft Real. hozambevételekből képzett CT év végén (Nyitó): ban felosztott realizált hozam (céltartalék képzés) / (+): A tagdíj nemfizetőktől a működési és likviditási tartalékba a realizált hozam terhére átvezetett összeg (): 647 Átlépők hozott hozama (+): Átlépőknek, kilépőknek, 10 év utáni kifizetést igénylőknek kifizetett realizált hozam () Kedvezményezetteknek kifizetett realizált hozam (): Realizált hozam terhére tagoknak, kedvezményezetteknek kifizetett értékelési különbözet (): Szolgáltatási tartalékba átvezetett realizált hozam és realizált hozam terhére kifizetett értékelési különbözet () : Egyéni szlák és azonosítatlan befiz. közötti hozamátvez. (+) 0 Realizált hozambevételekből képzett céltartalék végén: Hasonló levezetéssel adódik a szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek eftos csökkenése: ezer Ft Hozambevételekből képzett céltartalék év végén (Nyitó): ban felosztott realizált hozam (céltartalék képzés) / (+): Egyéni számla hozamából átvezetés a szolg. tartalékba (+): Szolgáltatási tartalékból kifizetett realizált hozam és ÉK (): Realizált hozam terhére járadékosoknak kifizetett ÉK (): 0 Realizált hozambevételekből képzett céltartalék végén: A likviditási céltartalékon belül a likviditási portfolió értékelési különbözete a tartalékhoz tartozó lekötött betétek után járó megszolgált, de még nem realizált kamatot tartalmazza 31 eft összegben. A meg nem fizetett tagdíjak tartalékának eft összege a tagdíjkövetelésként ( eft) előírt de a mérlegkészítés időpontjáig még meg nem fizetett tagdíjak és a tárgyévet követő év január 25 ig befolyt és tagdíjbevételként elszámolt ( eft) összeg különbözeteként adódik. 7

8 Rövid lejáratú kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek eft összege azonos az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekkel, amely a én teljesített eft adó és Tbkötelezettséget, eft vagyonkezelőkkel szembeni kötelezettséget, 256 eft Felügyelettel szembeni kötelezettséget, 823 eft letétkezelővel szembeni kötelezettséget és értékpapír vásárlásból származó eft fizetési kötelezettséget tartalmazza. Az azonosítatlan befizetések állományának levezetését az alábbi két táblázat tartalmazza (a táblázatokban *gal vannak jelölve a 30 napon túl azonosított tételek): Dátum Pénztártaghoz nem rendelhető téves utalások Befizetett összeg Dátum Visszautalt Különbözet összeg Nyitás * * * * * *

9 összesen: összesen: én: *30 napon túl azonosított befizetés Pénztártaghoz nem rendelhető azonosítatlan befizetések (téves utalások) állománycsökkenése 30 napos időtartamonkénti megbontásban: Befizetés Visszafizetés Különbözet 030 nap nap nap napon túl 2013ban nem történt munkáltató hozzájáruláselőleg utalás én a munkáltatói azonosítatlan befizetések állománya 90 Ft, mely a Győr Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága munkáltatói taghoz köthető. Az azonosítatlan ( függő ) befizetések állományának alakulása a tárgyévben: Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Záró állomány Azonosítatlan (függő) befizetések Záró állományból negyedéven túl azonosítatlan összeg: 90 A passzív időbeli elhatárolások között a költségek és ráfordítások időbeli elhatárolásának 386 eft összege a IV. negyedévi könyvvizsgálati díjat (386 eft) tartalmazza. Eredménykimutatás A befektetési tevékenység bemutatásában az alapvető szempont az, hogy az adott bevétel vagy ráfordítás pénzügyileg realizálte, vagy sem. A kapott kamatok és kamatjellegű bevételek csak a pénzügyileg is realizált kamatbevételeket tartalmazhatják. A felhalmozott kamatot pedig az értékelési különbözetben elszámolt várható hozamon belül az időarányosan járó kamatok között kell kimutatni. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozamként kell kimutatni az adott (működési, fedezeti, likviditási) befektetési portfolió mérleg fordulónapjára, illetve negyedév utolsó 9

10 napjára vonatkozóan meghatározott (kamatozó értékpapírok, illetve diszkontértékpapírok esetében a felhalmozott kamatot is tartalmazó) piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegét. A befektetések értékelése során kimutatott negatív különbözetet (ha a piaci érték és a könyv szerinti érték különbözete az értékelés során negatív) az értékelési különbözetben elszámolt várható hozamok között, egyéb piaci értékítéletből adódó (veszteségjellegű) különbözetként kell kimutatni. A) A pénztár működési és kiegészítő vállalkozási tevékenységének eredménye A pénztár működési és kiegészítő vállalkozási tevékenységének eredménykimutatását a 73OA tábla, az éves pénzügyi terv és a működési eredménykimutatás adatainak összehasonlítását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A pénztár működési célú bevételei a tervadatoknak 94,7 %át, a évi bevételeknek pedig az 90,2 %át érte el. A működési célú bevételek tételeiből a tagdíj jellegű bevételek a tervhez képest 13,9 %kal, a évhez képest 14,2 %kal csökkentek, a tagok egyéb befizetései a tervnél 19,7 %kal alacsonyabbak, a évinél mintegy 62,3 %kal magasabbak. Az egyéb működési célú bevételek a tervnél 159 %kal magasabbak, a évinél viszont 18 %kal alacsonyabbak. A befektetési tevékenység eredménye amely a tartartalék tőke betétlekötésének kamatbevételéből és értékelési különbözetéből származik a tervhez viszonyítva 23,2 % kal, az előző évhez képest pedig 58,1 %kal csökkent a tagdíjbevételek, a tartaléktőke és a kamatmértékek csökkenése következtében. A tartalék összbevétele tekintetében a tervhez képest 7,6 %os, a évhez képest 19,5 %os volt az elmaradás. A működési tevékenység összes ráfordítása 2013ban a tervezettnél 1,5 %kal, a évinél 4,1 %kal volt magasabb. Összességében a működési tevékenység ráfordítása meghaladta a működési bevételeket, amelynek következtében a pénztár működési tartalékának mérleg szerinti eredménye ezer Ft veszteség. Jövőbeni kötelezettségre céltartalék képzés vagy felhasználás a tárgyévben nem történt, nincs a Pénztárnak biztos jövőbeni kötelezettsége. A pénztár a beszámolási időszakban kiegészítő vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Egyebek Az ellenőrzések nem tártak fel jelentős összegű hibát a pénztár kimutatásaiban. 10

11 B) Cashflowkimutatás A pénztár cashflow kimutatását a 73OD tábla tartalmazza. Ennek egyes tételeire a mérleg és eredménykimutatásadatoknál adott magyarázatok érvényesek. A kimutatás az eszközök és források változásának a készpénzállomány változására gyakorolt hatását mutatja. Sorszám PSZÁF kód OD OD OD OD OD OD OD07 Megnevezés Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/) Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/) Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/) Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/) Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/) Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/) Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/) 11 Előző év Tárgyév Mó d c d z OD08 Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/) OD09 Tartaléktőke állomány változása (+/) OD10 Követelésállomány változása (+/) OD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/) OD OD OD OD15 Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/) Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/) Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/) Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/) OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/ ) OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés () OD19 Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/) OD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/)

12 021 73OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése () OD OD23 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/) Passzív időbeli elhatárolások állomány OD változása (+/) OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás OD likviditási céltartalékból (+) OD OD OD OD OD OD32 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból () Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése () Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból () Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra () Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás OD (+/) OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás OD fedezeti céltartalékból (+) OD OD OD38 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba () Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe () Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás OD (+/) OD40 Pénzeszköz változás OD40 Készpénz állomány változása (forint és valutapénztár) OD40 2 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása C) A pénztár céltartalékainak alakulása Tartalékképzési arányok 2013ban a tagdíjak, munkáltatói hozzájárulások és az egyéb tagi befizetések tartalékok közötti megosztásának arányai az alábbiak voltak: 12

13 Fedezeti tartalék Működési tartalék Likviditási tartalék Ft közötti részre 95%, 4,9%, 0,1% Ft közötti részre 96%, 4,0%, 0% Ft fölötti részre 98%, 2,0%, 0% Az adományok esetében nem voltak egységesen érvényes arányok, a támogató rendelkezett a támogatása tartalékok közötti megosztásáról, ha a támogatási szerződés mást nem tartalmazott. A pénztár fedezeti céltartalékának alakulása A pénztár fedezeti céltartalékának alakulását a 73OEA tábla mutatja be. Az egyéni és szolgáltatási számlákon jóváírt realizált hozambevételek a céltartalék táblázatban (73OEA) bruttó módon, a bevételek ( Egyéni számlákat megillető hozambevételek, Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek ), illetve a ráfordítások ( Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások, Szolgáltatási számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos kiadások ) kimutatásával szerepelnek. A pénzügyileg realizált hozam a bevételek és ráfordítások különbözete: az egyéni számlák esetében eft ( eft bevétel és eft ráfordítás), a szolgáltatási tartalék esetében eft (2 196 eft bevétel és 423 eft ráfordítás). A táblázat egyéb változás sorában az egyéni számlák esetében negatív tételként (összegként) került kimutatásra a tagdíjukat nemfizető tagok hozamából levont és a tartaléktőkébe, valamint a likviditási tartalékba átvezetett 647 eft, továbbá az egyéni számlával szemben érvényesített e Ft összegű vissza nem fizetett tagi kölcsön, a portfolióváltás 14 eft és a tagi kölcsön postai kézbesítése miatt felszámított 2 eft költsége összesen tehát eft. Az egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások között mutatja ki a Pénztár a tagdíjukat nem fizető pénztártagokhoz kapcsolódó tagdíjköveteléseknek hitelezési veszteségként történő leírását (8 503 eft). A fedezeti céltartalék tárgyévi nyitó állománya eft, záró állománya eft volt a növekedés eft, illetve 2,9 %. A évi pénzügyi terv eft nyitó és eft záró állománnyal, illetve eft csökkenéssel számolt. A fedezeti céltartalék állományának változását a bevételek, a kiadások és a nettó hozambevételek (realizált hozam és értékelési különbözet) nagyságának alakulása befolyásolja. A bevételek a tervadathoz képest 3,9%al, a évihez képest 2,4%al növekedtek. A kiadások a tervadathoz képest 33 %al, a évihez képest 49%al csökkentek, a hozambevételek a tervadathoz képest 34,6%al növekedtek, a évihez képest 44,7%al csökkentek. Összegezve elmondható, hogy a fedezeti céltartalék állomány tervezetthez képesti eftos növekedése a évi kifizetések tervadatokhoz képesti csökkenésének köszönhető. A pénztár likviditási céltartalékainak alakulása A pénztár likviditási céltartalékainak alakulását a 73OEB tábla mutatja be. 13

14 A likviditási tartalék tárgyévi nyitó állománya eft, záró állománya eft. A záróállományból 31 eft az értékelési különbözet, amely a likviditási tartalékhoz tartozó lekötött betétek után járó megszolgált, de még nem realizált kamat összegével azonos, és eft az egyéb likviditási célokra képzett céltartalék. A tartalék esetében a növekedés 868 eft. A évi pénzügyi terv eft nyitó, eft záró állománnyal és eft növekedéssel számolt. A tervhez képest 384 efttal maradt el a növekedés, mely a likviditási tartalékhoz tartozó lekötött betét után járó kamatok összegének tervezetthez képesti elmaradásából adódik. Működési céltartalék A Pénztár jövőbeni kötelezettségekre céltartalékot nem képzett, így a működési céltartalék csak a működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék összegét tartalmazza. A működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék záró állománya 2013ban 37 eft, ami a működési tartalékhoz tartozó lekötött betétek után járó megszolgált, de még nem realizált kamat összegével azonos. D) A pénztár gazdálkodása A pénztár gazdálkodását meghatározó jelleggel befolyásoló körülmények Tagsági viszony létesítésére 2013ban is elsősorban az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósággal (a továbbiakban: ONYF) és igazgatási szerveivel, valamint a Pénztárral személyes munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, vagy ilyen személyek hozzátartozói jogosultak, illetve február 25től ezen felül mindenki, aki a közszférában dolgozik vagy ilyen személy hozzátartozója. Megtarthatják a tagságukat azok a tagok és családtagjaik is, akiknek a foglalkoztatási jogviszonya a tagság kezdete után szűnt meg. A családtagok, illetve a már más szervezetnél foglalkoztatottak vagy önálló egyénileg fizető tagok száma a tagság mintegy 33 %át teszi ki. 2010től került sor a nyugdíjágazatban a cafetéria rendszer bevezetésére, melynek következtében a korábbi Ft/fő/hó munkáltatói hozzájárulás összege átlagosan 40 %kal csökkent, 2011től pedig a cafetéria keret jelentős csökkentése miatt a munkáltatói hozzájárulás további drasztikus, mintegy 86 %os csökkenése következett be. A tagok által fizetett tagdíj és az egyéb befizetések kisebb mértékű (10, ill. 14%os) csökkenése eredményezte a három tartalék céljára szolgáló bevételek összességében 47 %os csökkenését. Ez a csökkenés sajnos nem állt meg, a 2013.évi bevételek a 2012.évihez képest 2%os csökkenést mutattak. Ezen belül a működési tartalék bevételei 9,8 %os, a fedezeti tartalék bevételei 1,6%os, a likviditási tartalék bevételei 15,1%os további csökkenés szenvedtek el én a Pénztárnak 62 munkáltatói tagja volt. A pénztár működéséhez, ügyviteléhez szükséges irodahelyiséget, valamint a tárgyi és forgóeszközök túlnyomó részét a Pénztár részére az ONYF térítésmentesen biztosítja. 14

15 Rendkívüli események A pénztár tárgyévi gazdálkodásában nem következett be rendkívülinek minősülő esemény. A pénztár alkalmazottai és vezető testületei A Pénztárnál alkalmazotti és megbízási jogviszonyban lévők: Vált Megnevezés (előző évhez) Létszám (fő) Bérktség (eft) ebből ügyv Szem.j.e..kif.* Bérjár. (eft) Összesen (e t) * A személyi jellegű egyéb kifizetésekből 126 eft reprezentációs költség (IT, EBülések, KKGY), 360 eft munkáltatói hozzájárulás, 458 eft helyi utazási bérlet, 156 eft a munkáltatói hozzájárulás és bérlet után fizetendő adók( szja, eho) A pénztárnál 5 fő dolgozik munkaszerződéssel (ebből 1 fő től tartós távolléten GYEDen volt) és 3 fő (biztosítás matematikus, informatikai munkatársak) megbízási szerződéssel. A Pénztár Igazgatótanácsának és Ellenőrző Bizottságának tagjai feladataikat ellenszolgáltatás nélkül látják el. A nyugdíjszolgáltatással kapcsolatos kifizetések alakulása: Szolgáltatás típus tagok száma (fő) Egyösszegű * Járadék Egyö.+járad Összesen * Akiknek a jogviszonya szolgáltatás igénybevétele miatt a tárgyévben megszűnt Szolgáltatás típus összeg (e Ft) Egyösszegű Járadék Egyö.+járad Összesen

16 Szolgáltatás típus átlagos érték (e Ft/fő) Egyösszegű Járadék Egyö.+járad Összesen Az átlagos, 1 főre jutó értékek meghatározásában figyelembe vettük azon egyösszegű ill. járadék szolgáltatást igénybevevő tagjainkat is, akiknek jogviszonya a tárgyévben még nem szűnt meg, de szolgáltatásban részesültek. (A tárgyévben 104 fő egyösszegű szolgáltatást igénylő pénztártagunk közül 88 főnek, 4 fő járadék szolgáltatást igénylő pénztártagunk közül 2 főnek szűnt meg a tagsági jogviszonya évközben.) A nyugdíjszolgáltatások folyósításával kapcsolatban a pénztár nem számolt el költségeket a szolgáltatási számlák terhére. A folyósítással kapcsolatban felmerülő kiadásokat (banki, illetve postai átutalás díja) a Pénztár a működési alapból fedezi. A 10 év kötelező várakozási idő leteltével történt kifizetések alakulása: Év Kifiz. jogviszony megszűnéssel (kilépés)* Összeg Fő Teljes összeg kifizetése jogvisz. megszűnés nélkül Összeg Fő Részösszegű hozam és/vagy tőke kifizetés Összeg Fő Fő Összesen Összeg (eft) (eft) (eft) (eft) * Tartalmazza azon igénylőket is, akiknek a végső elszámolása még nem történt meg és így a tagsági viszonyuk sem szűnt meg a tárgyévben. A 10 év utáni kifizetésekkel kapcsolatban a Pénztár a kifizetésre kerülő összeg 0,5%ának megfelelő, de legfeljebb Ft összegű költséget számít fel. Ennek összege a évi eft összegű számlaterhelésből eft volt. 16

17 A gazdálkodást jellemző egyéb mutatók: Mutató É1*** É2*** Előző év Tárgyév Tartalék tárgyévi tagdíjbevétele / Tartalék összes bevétele* működési tartalék ,27 66,49 fedezeti tartalék ,96 29,54 likviditási tartalék ,23 17,01 Tartalék tárgyévi befektetési eredménye (hozam) / Tartalék összes bevétele* működési tartalék ,44 9,62 fedezeti tartalék ,00 56,74 likviditási tartalék ,31 81,13 Személyi jellegű ráfordítások / Működéssel kapcsolatos tárgyévi költségek és ráfordítások ,7 78,88 Igénybevett és egyéb szolgáltatások kiadásai / Működéssel kapcsolatos tárgyévi költségek és ráfordítások ,18 16,01 Tartalékok befektetésével kapcsolatos igénybevett szolgáltatások tárgy évi kiadásai/ Működéssel kapcsolatos tárgyévi költségek és ráfordítások ,86 42,35 Likviditási tartalék egyes tartalékai záróállománya/likviditási tartalék záróállománya likviditási portfólió ÉKra ,75 1,54 egyéb likviditási célra ,63 99,85 azonostatlan befizetések hozamára Az egyéni tagi számlák (analitika) év végi átlagos záró állománya (Ft/tag) Egy tagra jutó átlagos havi befizetések értéke (összes tagdíjbefizetés és egyéb tagi befizetés együtt (analitikából)/éves átlagos taglétszám/12)**(ft/tag * Tartalékok összes bevétele = M tartalék esetében: működési célú bevételek összesen + befektetési tev. eredménye + ÉK F tartalék esetében: egyéni számlán jóváírt szolg. célú bev. + befektetési tev. eredménye L tartalék esetében: likviditási célú bevételek összesen + befektetési tev. eredménye ** Az egyéb tagi befizetés évtől kezdődően tartalmazza az adóhatósági adóvisszautalásokat is. *** É1 jelenti az adott mutató számlálóját, É2 pedig a nevezőjét. 17

18 E) A pénztár tagsága A taglétszám változása: Nyitó létszám Új belépő 52 Átlépő más pénztárból 8 Szolgáltatásban részesült 90 Átlépő más pénztárba 5 Elhalálozott 6 Egyéb megszűnés (kilépés) 84 Záró létszám A negyedévenkénti záró taglétszámok alakulása (fő): Év Nyitó I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév A negyedévenkénti átlagos taglétszámok alakulása (fő): Év I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Az évi átlagos taglétszám (fő): A tagdíjfizetők létszáma korévenként: 2. sz. melléklet A) tábla. A szolgáltatást igénybe vevők létszáma korévenként: 2. sz. melléklet B) tábla. Fedezeti céltartalék az egyéni számlákon (főkönyvi adatok ezer Ftban ): Évközi befizetés Év elején Befizetés, Áthozott Szolg.szláról Hozam Egyéb adomány fedezet vissza Évközi kifizetés Szolgáltatási Átvitt fedezet Visszatérítés fedezetre Egyéb Év végén átcsoportosítás

19 Fedezeti céltartalék a szolgáltatási számlákon (főkönyvi adatok ezer Ftban): Év elején Évközi kifizetés Egy. szlra Szolgáltatásra vissza Évközi befizetés Egyéni számláról R. hozam ÉK Átcsopl ikv Év végén Hozam: realizált (nettó) hozam és értékelési különbözet együtt Ebből: 3 éves járadék havi kifizetéssel: Évközi kifizetés Év elején Szolgáltatásra Egyéb okból Évközi befizetés Egyéni számláról átcsoportosítás Hozam, egyéb Év végén éves járadék havi kifizetéssel: Évközi kifizetés Év elején Szolgáltatásra Egyéb okból Évközi befizetés Egyéni számláról átcsoportosítás Hozam, egyéb Év végén éves járadék havi kifizetéssel: Év elején Évközi kifizetés Egy. szlra Szolgáltatásra vissza Évközi befizetés Egyéni számláról átcsoportosítás Hozam, egyéb Év végén Egyösszegű és 3 éves járadék havi kifizetéssel: Év elején Évközi kifizetés Egy. szlra Szolgáltatásra vissza Évközi befizetés Egyéni számláról átcsoportosítás Hozam, egyéb Év végén Egyösszegű és 4 éves járadék havi kifizetéssel: Év elején Évközi kifizetés Egy. szlra Szolgáltatásra vissza Évközi befizetés Egyéni számláról átcsoportosítás Hozam, egyéb Év végén Egyösszegű szolgáltatás: Év elején Évközi kifizetés Egy. szlra Szolgáltatásra vissza Évközi befizetés Egyéni számláról átcsoportosítás Hozam, egyéb Év végén

20 A tagdíjfizetés nélkül bennhagyott egyéni számlák száma és összege A tagdíjfizetés nélkül bennhagyott számlák (az ún. felelős őrzésbe vett egyéni számlák) száma az év zárónapján 345, összesített értékük eft. Az előző évhez (2012ben 316 db eft összegben) képest a bennhagyott számlák száma 9 %kal (29 dbal), összegük 15,6 %kal ( efttal) nőtt. Biztosításmatematikai mérleg Biztosításmatematikai mérleg a évi beszámolóhoz készült, így a jelen beszámolóhoz nem kellett készíteni. Várakozási idő leteltét követő kifizetésekre jogosultak A várakozási idő figyelembevételével megállapított kifizetés igénybevételére jogosult vagy egy éven belül jogosulttá váló pénztártagok száma én fő, egyéni számlájuk összesített tárgyév végi egyenlege eft. (Ezek az adatok már nem tartalmazzák a várakozási idő leteltével 2013ban kifizetettekét.) 20

21 F) Befektetési tevékenység A pénztár befektetett eszközei és a forgóeszközök között nyilvántartott értékpapírok, részesedések értékének változása a tárgyévben könyv szerinti értéken és piaci értéken, valamint az értékelési különbözet Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszköz (értékpapírok) Befektetett pénzügyi és forgóeszk. (é.p) együtt könyv sz. érték Pénztár összesen Tárgyévi nyitó érték értékelési piaci érték különbözet könyv sz. érték e Ftban Tárgyévi záró érték értékelési piaci érték különbözet

22 A befektetett pénztári eszközök, illetve értékpapírok értékének tárgyévi változását részletesen eszköztípusonként a 3. sz. melléklet tartalmazza. A pénztár eszközeinek értékelése a hatályos előírásoknak megfelelően történt, a könyvszerinti érték a 223/2000. Korm. rendelet, a piaci érték a 281/2001. Korm. rendelet szerint került meghatározásra (ez tartalmazza az értékelési különbözetben elszámolt hozamot, melynek elemei az időarányosan járó kamat, a járó osztalék, a devizaárfolyamváltozásból adódó értékkülönbözet és az egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet). A pénztár eszközeinek értéke az év utolsó napján a letétkezelő értékelése szerint (piaci értéken) Tárgyévi záró érték Ftban OTP Alapkez. Erste Bef. Rt. Összesen Együtt Klasszikus Kiegyensúlyoz Növekedési Kiegyensúlyoz Megjegyzés: A letétkezelő a vagyonkezelők által kezelt vagyont, továbbá a pénzeszközöket értékeli. (Nem tartozik tehát a letétkezelői eszközértékelés körébe a pénztári vagyon egyéb elemeinek, mint az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek, a készleteknek és a követeléseknek az értékelése.) A letétkezelő által értékelt összvagyon és a két vagyonkezelő együttes eszközértékének különbsége adja az elszámolási számla, a házipénztár, a lekötött betét és a tagi kölcsönök együttes összegét (ez az ún. pénztár által kezelt vagyonrész). A 10 év várakozási idő letelte utáni kifizetések és a szolgáltatások teljesítésének biztosítására az OTPtől a klasszikus portfolió esetében 8 alkalommal összesen 93 mft, a növekedési portfolió esetében 3 alkalommal összesen 13 mft, az Erstétől a kiegyensúlyozott portfolió esetében 10 alkalommal összesen 102 mft összegben került sor vagyonkivonásra. Az összes vagyonkivonás így 208 mft volt, ami a évinek kevesebb, mint egyharmada. 22

23 A hozamráták alakulása Év Teljes pénztári vagyon bruttó nettó Fedezeti tartalék bruttó nettó referenciahozam Fogyasztói árindex (előző év=100) ,35 35,96 118, ,08 17,45 19,12 19,12 114, ,26 16,14 17,59 17,59 110, ,8 9,36 9,8 9,36 109, ,19 7,59 8,35 7,72 109, ,72 8,16 8,85 8,26 6,77 105, ,92 4,32 5,2 4,55 4,70 104, ,48 16,10 16,52 16,12 15,78 106, ,03 15,49 13,84 13,26 12,92 103, ,14 7,73 8,77 103, ,81 6,41 6,56 108, ,82 12,13 10,40 106, ,52 20,10 21,80 104, ,30 7,89 8,06 104, Klasszikus 3,84 3,47 3,23 103,9 Kiegyens.. 0,16 0,23 0,28 103,9 Növekedési 0,29 0,65 0,07 103, Klasszikus 14,73 14,42 15,07 105,7 Kiegyens.. 16,99 16,57 16,72 105,7 Növekedési 15,83 15,43 16,35 105, Klasszikus 7,58 7,33 7,88 101,7 Kiegyensúly. 9,15 8,88 7,87 101,7 Növekedési 9,00 8,69 8,07 101,7 Megjegyzés: 1./ A 2001es évre vonatkozó hozamráták felülvizsgálatra kerültek, értékük eltér a évi beszámolóban megadottaktól. 2./ A hozamráta 2006tól csak a pénztár egészére, 2011től a fedezeti tartalékra kerül kiszámításra. Év OTP Alapkezelő Rt. Erste Befekt. Rt. Referenciahozam Referencia Bruttó nettó bruttó nettó hozam ,59 8,10 7,24 9,51 9,28 6, ,50 4,92 5,36 2,54 2,33 2, ,17 15,55 14,66 17,81 17,47 18, ,56 13,06 12,74 12,99 12,67 13, ,06 8,86 8,29 8, ,04 6,75 6,22 6, ,51 12,97 7,47 7, ,60 23,21 19,92 20, ,02 9,64 5,65 6, Klasszikus 3,84 3,23 Kiegyens. 0,55 0,63 0,06 0,21 Növekedési 0,29 0, Klasszikus 14,73 15,07 Kiegyens. 15,18 16,67 17,44 16,73 Növekedési 15,83 16, Klasszikus 7,58 7,88 Kiegyens. 8,69 8,01 9,30 7,84 Növekedési 9,00 8,07 Megjegyzés: 2006tól a vagyonkezelők nettó hozamrátája nem kerül meghatározásra. 23

24 Év 10 éves átlagos mutatók Vagyonnövek edési mutató Nettó hozamráta Referenciahozam Fogyasztói árindex ,36 7,61 6,14 6, ,79 7,97 7,98 6, ,74 7,83 7,99 5, Klasszikus 7,03 7,41 7,51 5,13 Kiegyens. 6,71 7,02 7,13 5,13 Növekedés 6,75 6,97 7,24 5, Klasszikus 8,03 8,01 8,31 5,17 Kiegyens. 7,79 7,82 8,09 5,17 Növekedés 7,63 7,67 8,10 5, Klasszikus 8,14 8,32 8,64 4,87 Kiegyens. 8,14 8,28 8,42 4,87 Növekedési 7,97 8,11 8,44 4,87 A KSH által közölt, évi fogyasztói árindex 1,7 % volt, melyet mindhárom portfolió teljesítménye messze felülmúlt összességében jó év volt a befektetők részére. Az egyes negyedévekre kivéve a második negyedévet mindhárom portfolióra nézve kiegyensúlyozott, viszonylag azonos mértékű pozitív portfolió hozamok voltak a jellemzők párhuzamosan az egyes portfoliókat jellemző benchmark elemek hozamának mozgásával. A klasszikus portfolió bruttó hozama negyedévenként 2,27; 1,39; 1,94; 1,78%, éves szinten 7,58%, a kiegyensúlyozott portfolióé rendre 2,77; 0,81; 2,95; 2,34%, éves szinten 9,15%, míg a növekedési portfolióé rendre 3,46; 1,12; 3,93; 2,52%, éves szinten 9,00% volt. Az év egészének jó teljesítményéből egyedül a második negyedév nem részesült, melynek gyengébb teljesítménye mögött főként nemzetközi hatások állnak. Nevezetesen az, hogy a negyedév során több alkalommal is felmerült az amerikai jegybankárok részéről a őszén megkezdett, összesen havi 45 md dolláros állampapír vásárlást és 40 md dollár vállalati kötvényvásárlást megcélzó (mennyiségi lazítási) program volumenének jövőbeli mérséklése, esetleg megszüntetése. A piaci szereplők, illetve a befektetők ugyanis a jegybanki kötvényvásárlásokkal piacra került pluszlikviditással (pénzzel) kapcsolatos híreket különös figyelemmel kísérik, mivel a korábbi árfolyam emelkedés alapját pontosan ez a pótlólagos jegybanki likviditás jelentette. A jegybanki kötvényvásárlásokkal piacra került plusz pénz ugyanis nem annyira a hitelkínálat növekedésében s így a gazdasági szereplők aktivitásának beindításán keresztül a termelés és a kibocsátás közvetlen növelésében csapódott le (a gazdasági növekedés csak 2 %os), hanem a kötvényvásárlások ellenértékeként a bankrendszernek juttatott likviditás meghatározott hányada a pénz, tőke és árupiacokra áramlott be, ahol a keresletnövekedés hatására jelentős árfolyam emelkedést okozott. A jegybanki kötvényvásárlások, illetve a jegybanki állampapír kereslet csökkentésének már a hírére is az előzővel ellentétes folyamat indult be: az amerikai államkötvényhozamok emelkedni és ezzel párhuzamosan a kötvényárfolyamok csökkenni kezdtek, a tőzsdék addigi emelkedése nemcsak hogy megtört, de negatív teljesítményre váltott. (Pl. a 10 éves futamidejű amerikai államkötvények hozama a március végi 1,8 %ról júniusra 2,6 %ig ugrott, az MSCI World teljesítménye az első negyedévi +6,85%ról a második negyedévben 4,1%ra esett). Az amerikai kötvényhozamok emelkedésének legnagyobb vesztesei a feltörekvő piacok voltak, mert míg korábban a likviditásbővítő intézkedések és az alacsonyabb fejlett piaci 24

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási id : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 0 4 1

Részletesebben

CIMBORA NYPT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 2011.01.01.-2011.12.31.

CIMBORA NYPT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 2011.01.01.-2011.12.31. CIMBORA NYPT 2011.01.01.-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége eltéré sek felülvizsgá lt eltéré sek (+/- ) felülvizsgá lt 1 2 3 4 5 6 7 c

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró 73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Elızı évi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi beszámoló

Részletesebben

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete 2014 1 Bevezető: Alapadatok: A Pénztár a jogszabályok alapján könyvvizsgálatra kötelezett. A Pénztár könyvvizsgálói feladatainak ellátásáért felelős

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő Egészségpénztár.

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat 2008. éves beszámolójának KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE Cégnév: AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Székhelye: 1091 Budapest

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

2.sz. fejezet SZÁMLAREND

2.sz. fejezet SZÁMLAREND 2.sz. fejezet SZÁMLAREND A korábban alkalmazott és a MTESZ által kidolgozott, továbbá az Egyesület tevékenységét és felépítését figyelembe vevő számlarend, - a megváltozott előírásoknak, rendeleteknek,

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13.

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR Készült: 2015. május 13. 1 I. Általános rész I./1. Pénztár adatok A Pénztár neve: Richter Gedeon

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása A LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása 2011. június hó Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc)

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1 A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1. A számviteli törvény 2013. évi változásai - készpénzkorlátozás megszűntetése, ehhez kapcsolódóan a pénzkezelési szabályzat

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében kialakult

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete

A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete 2000/114. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 7161 A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelr ól szóló

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E Kihirdetve: 2016. február 29-én Hatályos: 2016. március 1-től Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelek 2016. március 1-jétől

Részletesebben

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Hatályos:2013.12.23.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL Készült: Budapest, 2011. április 27. Papp György IT elnök 1 I. Általános rész I.1. Alapadatok A pénztár neve: POSTÁS Egészségpénztár

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2007.május 1. Általános rész A Quaestor Országos Önkéntes Egészségpénztár 2004.05.05-én alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV Nyíregyháza, 2008. február 28. 1 I.) Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től

Hatályos: 2015.01.01-től Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 1046 Budapest, Városligeti krt. 11. MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Számlarend 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 18066830-2-51 Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 ÜZLETI JELENTÉS A 2014. ÉVRŐL Budapest, 2015. február

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4852. számú törvényjavaslat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kozármisleny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv.

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv. 1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK Saját tőke csökkentve a visszavásárolt saját részvényekkel, üzletrészekkel Saldo Zrt. 2014. 1 4 1. Saját tőke fogalma

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Az Önkormányzat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) bekezdés a) pontja, valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

Az alapbiztosítás különös feltételeiben meghatározott biztosítási eseményeken kívül biztosítási eseménynek minősülnek az alábbiak:

Az alapbiztosítás különös feltételeiben meghatározott biztosítási eseményeken kívül biztosítási eseménynek minősülnek az alábbiak: 1/5 Nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítés (NYB90/2015) a Megoldás (G90) rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosításhoz Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 141. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 30., szerda. Tartalomjegyzék. 27/2011. (XI. 30.

MAGYAR KÖZLÖNY. 141. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 30., szerda. Tartalomjegyzék. 27/2011. (XI. 30. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 30., szerda 141. szám Tartalomjegyzék 27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelet 42/2011. (XI. 30.) BM rendelet 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

Hatályba lép: 2014. március 15.-én

Hatályba lép: 2014. március 15.-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám: 11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 12/2014 (IV.29.) számú

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

45/2007. (XII. 29.) PM rendelet. a független biztosításközvetítői (alkuszi vagy többes ügynöki) jelentés szabályairól

45/2007. (XII. 29.) PM rendelet. a független biztosításközvetítői (alkuszi vagy többes ügynöki) jelentés szabályairól 45/2007. (XII. 29.) PM rendelet a független biztosításközvetítői (alkuszi vagy többes ügynöki) jelentés szabályairól A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27.

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) fizetési nehézségekkel küzdő ügyfeleinek nyújtott Újrakezdő elnevezésű, forint

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP EMDA Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. május Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.653/2008 Kelte: 2008 május 07. Hatályos:2014.05.08.

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-21812-5/2011. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok 2015. december 04. Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához Kiegészítő melléklet a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított konszolidált beszámolójához 1 A HUMET Nyrt., mint tőzsdére bevezetett társaság a számvitelről szóló törvény 10. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése)

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) A végelszámolás számvitele, adózása - 2012 1 Végelszámolások 2012.03.01-től Saját szándékból: Végelszámolás (egyszerűsített) Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) Nem ide tartozik: Csőd, felszámolás

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Iktatószám: SZ/120/14/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

HIBAJEGYZÉK. a PR-087/13 Nemzetközi számviteli ismeretek című könyvhöz. Gamma Nyrt. főkönyvi kivonata 20x2. december 31-én a következő:

HIBAJEGYZÉK. a PR-087/13 Nemzetközi számviteli ismeretek című könyvhöz. Gamma Nyrt. főkönyvi kivonata 20x2. december 31-én a következő: HIBAJEGYZÉK a PR-087/13 Nemzetközi számviteli ismeretek című könyvhöz 14. oldal - A SEC rövidítés megfelelője Securities and Exchange Commission. 15. oldal - Az IFRS-ek kialakulásának rövid története c.

Részletesebben