HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR"

Átírás

1 HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: , HM , , ÜZLETI JELENTÉS A ÉVRŐL Budapest, február 18. Póda Jenő ügyvezető igazgató Fodor Lajos Igazgatótanács elnöke

2 Tartalomjegyzék 1. Gazdasági környezet A bevételek alakulása A fedezeti tartalék bevételei A működési tartalék bevételei A likviditási tartalék bevételei A kiadások alakulása A fedezeti tartalék kiadásai Az önkéntes pénztári kifizetések alakulása A tagi kölcsön folyósítások alakulása A tagi lekötések alakulása A működési tartalék kiadásai A likviditási tartalék kiadásai A tevékenység értékelése a pénzügyi tervekhez képest A évi működési tevékenység az éves pénzügyi terv tükrében Az önkéntes pénztár üzleti éveket átfogó, hosszú távú pénzügyi tervének teljesülése a ciklus első évében A pénztári tartalékok állományának alakulása A tagdíjak tartalékok közötti megoszlása A befektetések alakulása A vagyonkezelés helyzete A portfóliókezelői értékpapír-befektetések főbb mutatói A befektetett vagyon piaci értékének alakulása Az elszámoló egység (ELSZE) árfolyamok* alakulása Az ingatlanbefektetések alakulása A taglétszám alakulása Szakmai feladatok A mérlegfordulónapot követő jelentős, lényeges események A év fő feladatai

3 1. Gazdasági környezet A üzleti év a magyar gazdaság növekedési kilátásainak javulásával, a régiós felzárkózási pályára való mind stabilabb visszatérésével jellemezhető. A beruházási aktivitás élénkülése az EU-s források gyorsuló ütemű lehívásának, valamint az MNB hazai kis- és középvállalkozások forrásbővítését célzó növekedési hitelprogramjának köszönhető. A kedvező kondíciók eredményeként a nemzetgazdaság húzó ágazatainak teljesítménye, továbbá az üzleti és fogyasztói bizalom mértéke is jelentősen erősödött. A rekordalacsony infláció és az ebből fakadó reáljövedelem emelkedés kedvező hatást gyakorolt a háztartások fogyasztására is, a kiskereskedelmi forgalom bővülése a belső kereslet egyértelmű erősödését tükrözte. A rövid távú kilátások alapján reális esély mutatkozhat a stabilizálódás folytatódására, összességében lassú, de tartós gazdasági felzárkózásra lehet számítani. Emlékeztetünk rá, hogy a évben az előző évhez képest valamelyest mérsékeltebb, de még mindig igen jó hozameredmények születtek, a jövedelmezőségi mutatók különösen a rekordalacsony inflációval való összemérésben állták ki a próbát. Hasonló értékelés mondható el a 2014-es esztendőről is, melyben a pénzpiaci portfólió kivételével az előző évihez nagyon hasonló hozamszinteket lehetett elérni, melyek a jelenlegi alacsony kamatkörnyezetben kifejezetten jó eredménynek számítanak. A relatíve magas átlaghozam összhangban állt a tőkepiacokon tapasztalható folyamatokkal, a legjobban a hazai és a nemzetközi befektetési alapok, valamint a fejlett részvénypiacok teljesítettek, miközben a mérséklődő kamatkörnyezetben a biztonságosabb pénzügyi termékek (banki betétek és állampapírok) hozamszintjei értelemszerűen csökkentek. A Honvéd Nyugdíjpénztár 2013-tól önálló önkéntes pénztárként, Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár néven végzi tevékenységét. A pénztár stratégiailag elkötelezett arra nézve, hogy kizárólag önkéntes pénztári tevékenység folytatása mellett is hosszú távon stabil, fenntartható működést valósítson meg. Ennek jegyében született döntés a év során a közszolgálat felé történő nyitásról, mellyel a pénztár a jövőbeni növekedési potenciál forrásának megteremtésére törekszik. 3

4 Az önkéntes nyugdíjpénztárak száma a évben tovább csökkent, az év végén már csak 47 pénztár tevékenykedett a piacon az előző évi 48 pénztárral szemben. Az intézmények mindösszesen 1,17 millió pénztártag megtakarítását kezelték. A pénztárak összesített vagyona végére átlépte az milliárdos határt. Az önkéntes nyugdíjpénztárak évi jövedelmi pozícióiban az előző évhez képest 6-8 %- os javulás következett be, amely jelentős eredménynek tulajdonítható. Az 1 főre vetített vagyon az összvagyonnál nagyobb mértékben, 12,1 %-kal 932 ezer forintra növekedett, kedvezően értékelhető, hogy a bevételeken belül mind az egyéni, mind a munkáltatói befizetések emelkedtek. A pénztárak tagdíjcélú bevételeit továbbra is alapvetően az aktuális adózási- illetve a béren kívüli juttatásokat (cafeteria) szabályozó előírások határozzák meg, attól is függve természetesen, hogy hogyan alakul az egyéni megtakarítási hajlandóság. Az elmúlt években a szektor szereplői a munkáltatói támogatástól való függőség, a válsághatások elhúzódása, valamint a foglalkoztatási problémák tartós jelenléte miatt tagdíjbevételi forrásaik stagnálásával, mérséklődésével számolhattak. Az egyéni befizetések után járó adókezdvezmény Ft-ra való emelkedése ugyanakkor a jövőben hozzájárulhat ahhoz, hogy a tagdíjbevételek tartós növekedésnek induljanak, s ismét számottevően emelkedjenek. A taglétszám csökkenése (az utóbbi egy-két évben inkább stagnálása) tendenciájában folyamatos, mérsékelt ütemben megy végbe (2014-ben 0,9 % volt), melyben gyakorlatilag minden intézmény érintett. Kedvezően értékelhető, hogy a válság kezdete óta végbement létszámfogyás üteme mind abszolút, mind relatív értelemben a évben volt a legalacsonyabb. A várakozási idő utáni kifizetések alakulása a pénztárak számára alapvető jelentőségű, hiszen a megtakarítások nyugdíj előtti tömeges igénybevétele az önkéntes pénztárak eredeti szerepvállalását kérdőjelezi meg. Az elmúlt években sajnálatos módon kettős negatív hatás figyelhető meg ezen kifizetésekre ható tényezők körében, melyek elsősorban a szolgálati nyugdíjazással összefüggő életpálya-bizonytalanságokra, valamint a devizahitel eladósodással kapcsolatos egyéni élethelyzetekre voltak visszavezethetőek. A pénztári hozamteljesítmények értékelésének egyik legfontosabb mércéje, hogy miként teljesítettek a különböző nyugdíjpénztári portfóliók az utóbbi négy-öt év során. 4

5 A legrövidebb időszak, melyet vizsgálni érdemes, két közvetlenül egymást követő esztendő, melyekben az átmeneti hatások kiszűrődnek, esetleg összeadódnak, illetve kioltják egymást. Természetesen a jövedelmezőségek szintje pénztáranként és portfóliónként jelentősen eltér egymástól, hiszen a befektetési politika eltérő kockázatú stratégiák követésén alapszik, a tendencia azonban valamennyi portfólió esetében a növekedés irányába mutat. Összességében 2014-ben a legkedvezőbb eredményt a fejlett piacok befektetési alapjaival és részvényeivel túlsúlyozott, kockázatvállalóbb portfóliókban, a legalacsonyabbat pedig a kizárólag pénzpiaci eszközökből álló portfóliókban lehetett elérni. Pénztárunk évi mindig biztonságos befektetési politikát követő - eredményei a korábbi években elért, erős középmezőnyben elhelyezkedő pozícióinkat erősítik: A valamennyi intézményre kiterjedő a pénztárak adatszolgáltatásán alapuló teljesítménymutatókat (éves nettó hozamráta, éves referencia hozamráta, átlagos tíz éves hozamráta, átlagos tízéves referencia hozamráta, vagyon piaci záró érték, vagyonnövekedési mutató) tartalmazó részletes tájékoztató az MNB honlapján ( megtalálható. 5

6 2. A bevételek alakulása A pénztár évi bevételeit az alábbi táblázatok tartalmazzák: 2.1. A fedezeti tartalék bevételei (Adatok eft-ban) Megnevezés év év Tagdíjbevételek összesen Tagok egyéb befizetései Eseti adomány Egyéb bevételek Befektetések bevételei Összesen: A pénztár évi fedezeti célú bevételei az előző évben teljesült bevételek közelében, azt mindössze 3 %-kal meghaladó volumenben teljesültek. Ezen belül mind a tagdíjbevételek, mind a befektetésekből származó bevételek mérsékelten emelkedtek, mely a stagnáló létszám mellett azt jelzi, hogy a a munkáltatói támogatási rendszer átalakítása (2013. április 1-jétől fix összegű, Ft/fő/hó) az első teljes évben összességében nem okozott kiesést a tagdíjbevételekben. További kedvező körülményt jelent, hogy a tagok nyilatkozata alapján az adóhatóság által kiutalt személyi jövedelemadó kedvezmény (adójóváírás) összege is emelkedett, az előző évhez viszonyítva közel 10 %-kal magasabb összegben teljesült. Az egyes tartalékokon jóváírt bevételek a sávos tagdíjmegosztás alapján, a január 1-jétől módosított és azóta változatlan megoszlási arányoknak megfelelően alakultak. A tárgyévben a befektetési környezet kiszámítható, az előző évhez hasonló jövedelmezőségi viszonyai következtében a hozambevételek a évivel közel azonos volumenben realizálódtak. 2.2 A működési tartalék bevételei (Adatok eft-ban) Megnevezés év év Tagdíjbevételek összesen Tagok egyéb befizetései Egyéb bevételek Befektetések bevételei Összesen:

7 A pénztár évi működési bevételei összességében eft-tal maradnak el az előző évi bevételektől, amely átlagosan 10,11 %-os csökkenést jelent. A csökkenés meghatározó eleme a befektetési célú bevételek csökkenő (az előző évhez képest gyakorlatilag felére visszaesett) volumene, melynek hatásait az enyhén emelkedő tagdíjbevételek ellensúlyozták. A befektetések hozama az előző évekkel ellentétben nemcsak kizárólag bankkamatot tartalmaz, mivel a betétlekötésekből a korábbi magasabb kamatszint mellett realizálható hozam elérésére a évben már nem nyílt lehetőség, így a pénztár évközben a külső vagyonkezelésbe történő átadásról döntött. A vagyon kihelyezésére július 1-jétől 540 millió forintos induló tőkével került sor A likviditási tartalék bevételei (Adatok eft-ban) Megnevezés év év Tagdíjbevételek összesen - - Egyéb bevételek - - Befektetések bevételei Összesen: A likviditási tartalék bevétele csak befektetési tevékenységből származik, tekintettel arra, hogy a pénztár január 1-jétől a tagdíjakból történő likviditási tartalékképzést megszüntette. A befektetési bevételek visszaesésének oka azonos a működési tartaléknál leírtakkal, alapvetően a csökkenő tendenciájú és tartósan alacsony kamatkörnyezettel függött össze. A pénztár évközben a likviditási tartalék esetében is a külső vagyonkezelésbe történő átadásról döntött, melyre július 1-jétől 60 millió forintos induló tőkével került sor. 3. A kiadások alakulása 3.1. A fedezeti tartalék kiadásai (Adatok eft-ban) Megnevezés év év Szolgáltatási célú egyéb ráford Befektetések ráfordításai Összesen:

8 A pénztár fedezeti célú ráfordításai összességében az előző évi közelében alakultak, azonban ezen belül az egyéb ráfordítások jelentősen csökkentek, a befektetési célú ráfordítások pedig jelentősen nőttek. Az egyéb ráfordítások a hitelezési veszteségként leírt tagdíjakat tartalmazzák (2013. évben került sor a évi tagdíjkövetelések leírására, a évben pedig a évi tagdíjkövetelések leírására). A befektetési célú kiadások csökkenésében az átlagos befektetett vagyon-, továbbá az értékpapírok értékesítésével, beváltásával kapcsolatban elszámolt árfolyamveszteségek alakulása volt meghatározó Az önkéntes pénztári kifizetések alakulása A pénztár a évben a fedezeti tartalék terhére összesen fő részére teljesített kifizetést, melynek jogcímenkénti megoszlásáról a következő táblázat ad rövid áttekintést: Kifizetés jogcíme év év fő eft fő eft - Nyugdíjszolgáltatás Elhalálozás Átlépés Várakozási idő utáni kifizetés Összesen: A tárgyévben a fedezeti tartalékot terhelő kifizetési igények összesített esetszáma az előző évihez képest mintegy 5 %-kal visszaesett, ezen belül a nyugdíjszolgáltatási igények száma jelentősebben, a várakozási idő utáni kifizetések száma mérsékeltebben csökkent. A fedezeti tartalékból kifizetett összegek teljes volumene az előző évihez képest szintén mintegy 10 %- os csökkenést mutat. A várakozási idő utáni kifizetésekből fő vett fel csak hozamot, 465 fő tőkét is tartalmazó teljes- vagy részkifizetést, 777 fő pedig tagságát megszüntetve pénztárból kilépett. Összességében elmondható, hogy a várakozási idő utáni kifizetések közel negyede zárul a tagsági jogviszony megszüntetésével, azaz a pénztárból való kilépéssel, ami ugyan nem kevés, de örvendetes, hogy ez az arány évek óta viszonylag állandó. 8

9 3.3. A tagi kölcsön folyósítások alakulása A pénztár a év során a fedezeti tartalék befektetéseként összesen 842 fő részére teljesített tagi kölcsön kifizetést. Az előző évhez viszonyított alakulást az alábbi táblázat adatai szemléltetik: Kifizetés jogcíme év év fő eft fő eft Tagi kölcsön folyósítás A évtől kezdődően hatályos, kedvező jogszabályi változás óta mely szerint a visszafizetési feltételek teljesítése esetén a tagsági jogviszony időtartama alatt a tagi kölcsön többször is felvehető jellemzően magas az igénylési gyakoriság, A folyósítások száma a évben az előző évhez képest mérsékelten (6,2 %-kal) csökkent. A tényleges kölcsön igénylések számát feltehetőleg a hazai hitellehetőségek beszűkülése és a hitelfelvételi óvatosság egyaránt befolyásolta. A folyamatosan magas igényekhez igazodóan az Igazgatótanács április 1-i hatállyal a keretösszeg 350 millió forintra történő felemeléséről döntött, mely ezt követően a években nem változott. A tárgyévi adatok értékelésekor jól látható, hogy továbbra is magas szinten alakul (bár előző évhez képest jelentősen csökkent) a visszafizetetlen, így az egyéni számla terhére érvényesített tagi kölcsönök száma és összege is: a évben ez az állomány 370 esetben, összesen eft-ot tett ki (összehasonlításképpen: a évben ugyanez az adat 536 fő és eft volt). A pénztár a visszafizetési feltételek könnyítése érdekében július 1-jétől a határidő lejártát követő további 150 napos türelmi idő bevezetéséről döntött, amellyel azóta az érintett pénztártagok mintegy 10 %-a élt. Összességében elmondható, hogy a kölcsönfelvételi lehetőség továbbra is keresett a tagság körében, ugyanakkor mind az új igénylések száma, mind a vissza nem fizetés miatti érvényesítés száma enyhén csökkenő tendenciát mutat. 9

10 3.4 A tagi lekötések alakulása Az alábbi táblázat az MKB Bankkal kötött együttműködési szerződés alapján nyújtott tagi lekötések hitelbiztosítékként nyilvántartott összegének, valamint igénylőinek számát mutatja be az előző évhez képest: Jogcím Tagi lekötés (egyéni számla fedezete mellett) fő eft fő eft A tárgyévi forgalmat két új igény és nyolc lejárat képezte, így az üzleti év fordulónapján nyilvántartott állomány 6 fővel és eft-tal csökkent az előző év végéhez képest A működési tartalék kiadásai (Adatok eft-ban) Megnevezés év év Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai Összesen: A beszámolás évében a működési tartalék kiadásai az előző évi kiadásokhoz viszonyítva eft-tal alacsonyabb volumenben merültek fel, ugyanakkor a meg nem fizetett tagdíjak tartalékának 45 millió forint (2013-ban 66 millió forint) összegű elszámolástechnikai jellegű hatását kiszűrve a tényleges kiadási szint közel 10 millió forinttal (10 %-kal) magasabb volt az előző évinél. A lassan állandósuló kiadási szerkezetet az önálló önkéntes pénztári működéssel megvalósított második teljes évben is a korábbi racionalizálási és költségtakarékossági szempontok továbbvitele határozta meg. 10

11 3.6. A likviditási tartalék kiadásai (Adatok eft-ban) Megnevezés év év Egyéb likviditási célú ráfordítások - - Befektetési tevékenység ráfordításai Összesen: Likviditási célú ráfordítások kizárólag vagyon- és letétkezelői díj formájában jelentkeztek. A tartalék befektetése az év első felében kizárólag a pénztár által lekötött betéti kamatoztatás formájában valósult meg, ezt követően 85 %-ban külső vagyonkezelésbe került. A ráfordítások volumene az előző évivel közel azonos összeget tett ki, tekintettel arra, hogy az átlagos befektetett tőke számottevően nem változott. 4. A tevékenység értékelése a pénzügyi tervekhez képest 4.1. A évi működési tevékenység az éves pénzügyi terv tükrében Az alábbi táblázat a évi működési célú terv- és tényadatok jogcímenkénti összehasonlítását mutatja be: (Adatok eft-ban) Megnevezés Terv Tény Tagdíjbevételek összesen Tagok egyéb befizetései Egyéb bevételek Befektetések bevételei Működési tartalék bevételei összesen Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Személyi jellegű kiadások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai Működési tartalék kiadásai összesen Szokásos működési eredmény Befektetési tevékenység eredménye Működési eredmény összesen

12 Emlékeztetünk rá, hogy az előző évi jogszabályváltozások következtében módosultak a pénzügyi tervezés szabályai. A változás következtében az éves pénzügyi tervezés a naptári évhez igazodó üzleti évtől elvált, és a továbbiakban a tárgyév július 1-jétől tárgyévet követő június 30-ig tartó egy éves időtartamot fogja át. A terv- és tényadatok összehasonlítása azt mutatja, hogy a pénztár a tervezettet jelentősen meghaladó pozitív működési eredménnyel zárta a évi gazdálkodását. Az eredmény összetevőit vizsgálva az látható, hogy a tervhez viszonyított többlet elsősorban a kiadásokban elért megtakarításokból, másodsorban a bevételek túlteljesüléséből adódott. Kedvezően értékelhető, hogy a kiadásokban markáns terv-tény eltérések nem keletkeztek Az önkéntes pénztár üzleti éveket átfogó, hosszú távú pénzügyi tervének teljesülése a ciklus első évében A április 29-i küldöttközgyűlésen elfogadott, három éves intervallumot átfogó pénzügyi terv főbb mutatószámait az adott üzleti évre vonatkozóan a következő táblázat foglalja össze: Megnevezés évi terv (a pü. tervből) évi tény Átlagos taglétszám (fő) Tagdíjbevétel (eft/év) Egy főre jutó átlagos havi tagdíj (Ft/fő/hó) Befektetett pénztári vagyon (eft) Egy főre jutó pénztári vagyon (Ft/fő) Szolgáltatási kiadások (eft) Várakozási idő utáni kifizetés (eft) Fedezeti tartalék záró állománya Működési költség (eft/év) Működési eredmény (eft/év) Működési tartalék záró állománya Infláció (%) 2% - 0,90 % Fedezeti tartalék nettó hozamráta (%) 3,35% Klasszikus 7,16 % Kiegyensúlyozott 6,59% Növekedési 6,04% Pénzpiaci 2,41 % 12

13 A tervezés kiindulópontját a áprilisában elfogadott, június 30. és június 30. közötti időszakra vonatkozó keresztféléves pénzügyi terv adatai, valamint a futamidő egészére vonatkozó standard feltételrendszer képezték. Az elfogadott ( éves) pénzügyi terv paramétereit és főbb adatait a következő táblázat foglalja össze: Megnevezés Évek Záró létszám (fő) Költség infláció (%) 2,00% 2,00% 2,00% Fed. tart. bruttó hozamráta (%) 5,65% 5,59% 5,49% Műk. tart. bruttó hozamráta (%) 3,35% 3,60% 3,40% Lik. tart. bruttó hozamráta (%) 3,68% 3,60% 3,40% Működési tart. bev. (eft) Működési tart. kiad. (eft) Működési tart. eredm. (eft) Fedezeti tart. bev. (eft) Fedezeti tart. kiad. (eft) Fedezeti tart. eredm. (eft) Likviditási tart. bev. (eft) Likviditási tart. kiad. (eft) Likviditási tart. eredm. (eft) Az önkéntes nyugdíjpénztári tevékenység rövid- és középtávú jövőjét meghatározó feltételrendszer összetettsége folytán az előirányzatok tartalmazhatnak bizonytalan pontokat, ugyanakkor az óvatosság elvének figyelembe vételével készült becsléseken alapulnak. Az összevetés alapján a terv- és tényadatok között már az első évben is jelentősebb eltérések láthatók, de az eltérések iránya a pénztár gazdálkodását és vagyoni-jövedelmi helyzetét meghatározó legfőbb mutatók (fedezeti tartalék, átlagos taglétszám, egy főre jutó vagyon, működési eredmény) mindegyikére nézve pozitív. 5. A pénztári tartalékok állományának alakulása A tartalékok záró állományának alakulását a következő táblázat tartalmazza: (Adatok eft-ban) Megnevezés év év Fedezeti tartalék Működési tartalék Likviditási tartalék Összesen

14 A pénztár fedezeti- és biztonsági céltartalékai az általános jövedelmi viszonyoknak, valamint a jellemző makrogazdasági tendenciáknak megfelelően alakultak. A tartalékok egymás közti arányai az üzemszerű működést biztosították, a tartalékhányadok évközi módosítására, illetve a tartalékok közötti átcsoportosításra nem került sor. A pénztár eredményes gazdálkodása folytán a tartalékok összesített záró állománya év végére ismét 40 milliárd forint fölé emelkedett. Az éves vagyonnövekmény 2,3 Mrd forintot tesz ki, mely az egy évvel korábbi záróvagyonra vetítve 6,07 %-os éves átlagos növekedésnek felel meg. A pénztár vagyoni és jövedelmi helyzetét érintő jelentős változás a évben nem történt, a legnagyobb munkáltató (Honvédelmi Minisztérium) az önkéntes pénztári tagságot továbbra is a április 01-jétől érvényes fix összegű (4.200 Ft/fő/hó) összeggel támogatja. A vagyoni helyzet alakulására az év végi egyéni többlet tagdíj befizetések gyakorolták a legkedvezőbb hatást. A év egészében 521,5 MFt (az előző évhez viszonyítva 38 %-kal több) egyéni többlet tagdíj folyt be, mely a teljes évi tagdíjbevétel (2,3 Mrd Ft) 22 %-a. A többletbefizetések időbeni eloszlása a megszokott módon alakult, a bevételek 46 %-a (238,6 MFt) az év utolsó negyedévében folyt be, melyből az e jogcímen keletkezett bevétel egyharmadát (146,5 MFt-ot) tette ki a decemberi befizetések összege. A pénztár működési feltételeinek alakulásával kapcsolatban továbbra is pozitív megállapítások tehetők, mivel - hasonlóan a 2013-as esztendőhöz - a év valamennyi negyedévében is pozitív eredményt sikerült realizálni. A pénztár év végén az egy évnél régebbi tagdíjhátralékot leírta, a működési tartalékra jutó hozamelvonást a tagokkal szemben érvényesítette, a tartaléktőkében ezen a címen képződött bevétel 28,4 MFt-ot tett ki. Összességében a pénztár figyelembe véve a évben elért 26,7 MFt összegű pozitív működési eredményét is december 31-én 714 millió forint saját tőkével rendelkezik, így a pénztárnak jövőbeni működési kockázatokkal nem kell számolnia. 6. A tagdíjak tartalékok közötti megoszlása A sávos tartalék-megosztási arányok történeti alakulását a következő táblázatok mutatják be: 14

15 1. Hatályos január december 31. Halmozott befizetés (Ft/év) Fedezeti tartalék (%) Működési tartalék (%) Likviditási tartalék (%) Hatályos január december 31. Halmozott befizetés (Ft/év) Fedezeti tartalék (%) Működési tartalék (%) Likviditási tartalék (%) ,5 4, ,5 3, ,5 2, ,5 1,5-3. Hatályos január 01 - Halmozott befizetés (Ft/év) Fedezeti tartalék (%) Működési tartalék (%) Likviditási tartalék (%) A befektetések alakulása 7.1. A vagyonkezelés helyzete A pénztár eszközértékeléseiben kimutatott vagyon piaci értéke december 31-én 39,6 milliárd Ft volt, a vagyon letétkezelési feladatait az elmúlt évekhez hasonlóan a Raiffeisen Bank Zrt. végezte. A pénzintézet eközben a pénztár folyószámla vezetési feladatait továbbra is ellátta. 15

16 A külső vagyonkezelés értékelhetőségének javítása érdekében az Igazgatótanács egy második külső vagyonkezelő bevonását javasolta a küldöttközgyűlésnek. A április 29-én megtartott küldöttközgyűlésen a küldöttek elfogadták a javaslatot. A küldöttközgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatótanács kiválasztotta az Equilor Alapkezelő Zrt.-t, és október 1-jétől megbízta a külső vagyonkezelésben lévő kiegyensúlyozott és a növekedési portfóliók 25 %-ának kezelésével. Ezzel egy időben a Concorde Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő portfóliókból a vagyon 25 %-a kivonásra került. Az egyes portfóliók szintjén a Befektetési politika által generált megosztási arány 2014-ben a következőképpen alakult: Vagyonmegosztás ig Külső vagyonkezelés Saját vagyonkezelés Klasszikus portfólió 15% 85% Kiegyensúlyozott portfólió 40% 60% Növekedési portfólió 50% 50% Vagyonmegosztás től Klasszikus portfólió Kiegyensúlyozott portfólió Növekedési portfólió Külső vagyonkezelés Concorde Alapkezelő Zrt. Equilor Alapkezelő Zrt. 15% 100% 0% 40% 75% 25% 50% 75% 25% Saját vagyonkezelés 85% 60% 50% A megosztási arányok a napi piaci értékváltozások és a tőke hatékony kezelése következtében +/- 3 százalékponttal eltérhetnek. Ennél nagyobb eltérés esetén 30 napon belül helyre kell állítani a megosztási arányokat. A pénzpiaci portfólió kezelése továbbra is teljes egészében a pénztár feladata július 1-től a működési tartalék és a likviditási tartalék kezelése is megosztásra került a saját és külső vagyonkezelés között. A külső vagyonkezelést csak a Concorde Alapkezelő Zrt. végezte, a megosztás a következők szerint alakult: Vagyonmegosztás 2014-ben Külső vagyonkezelés Saját vagyonkezelés Működési portfólió 80% 20% Likviditási portfólió 90% 10% A pénztár évben is a január 1-jétől bevezetett elszámoló egység alapú rendszer szerint működtette befektetéseit. 16

17 A következő táblázatok a portfóliókezelés évi nettó eredményeit mutatják be: Kiegyensúlyozott portfólió I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Concorde Alapkezelő 1,55 % 3,69 % 1,11 % 0,62 % Equilor Alapkezelő 0,89 % Saját vagyonkezelés 1,17 % 2,90 % 1,05 % 1,62 % Növekedési portfólió I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Concorde Alapkezelő 1,41 % 3,50 % 1,29 % -0,84 % Equilor Alapkezelő -0,68 % Saját vagyonkezelés 1,13 % 2,38 % 1,24 % 2,41 % Klasszikus portfólió I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Concorde Alapkezelő 1,14 % 4,83 % 0,83 % 0,51 % Saját vagyonkezelés 1,20 % 2,82 % 1,50 % 1,62 % Nettó hozamráták (teljes befektetett vagyon) Megnevezés I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév év Klasszikus portfólió 1,16 % 3,10 % 1,35 % 1,38 % 7,16 % Kiegyensúlyozott portfólió 1,25 % 3,12 % 1,01 % 1,07 % 6,59 % Növekedési portfólió 1,25 % 3,12 % 1,01 % 1,07 % 6,04 % Pénzpiaci portfólió 0,75 % 0,62 % 0,55 % 0,47 % 2,41 % A nettó hozamráták az év egészében valamennyi portfólióban pozitív tartományban helyezkedtek el, és éves összesítésben inflációt jóval meghaladó eredményességet biztosítottak. 17

18 Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár klasszikus portfólió 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Éves hozam Klasszikus portfólió: 1,16% 3,10% 1,35% 1,38% 7,16% Referencia: 1,27% 4,98% 0,38% 2,75% 9,65% Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegyensúlyozott portfólió 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Éves hozam Kiegyensúlyozott portfólió: 1,25% 3,12% 1,01% 1,07% 6,59% Referencia: 1,47% 4,56% 0,49% 2,02% 8,77% Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár növekedési portfólió 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Éves hozam Növekedési portfólió: 1,25% 3,12% 1,01% 1,07% 6,04% Referencia: 1,51% 4,04% 0,56% 0,85% 7,10% 18

19 Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár pénzpiaci portfólió 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Éves hozam Pénzpiaci portfólió: 0,75% 0,62% 0,55% 0,47% 2,41% Referencia: 0,78% 0,69% 0,58% 0,39% 2,46% A napi likviditásmenedzselés egyszerűsítése-, illetve költségvonzatának minimalizálása érdekében a pénztár továbbra is végez pénzpiaci alapú saját vagyonkezelést. A portfóliónkénti számlavezetés, illetve a portfólióváltások T+5. napon történő egységes elszámolása révén a számlákon tartott összegek nagyságrendje jelentősen redukálódott. A számlák továbbra is folyószámlaként működnek, de a napi záró egyenlegek egynapos lekötött betétként kamatoznak. Mivel a pénzpiaci kamatok folyamatosan követik a csökkenő alapkamatot, a szabad pénzegyenlegek betétben történő elhelyezése szigorúbb keretek között történik. A pénztár döntése alapján a szabad pénzeszközök egy millió forintot meghaladó napi záró egyenlege rövid lejáratú betétben kerül lekötésre A portfóliókezelői értékpapír-befektetések főbb mutatói A következő táblázatok a külső vagyonkezelésben lévő egyes portfóliók főbb mutatóit tartalmazzák portfólió-kezelőnkénti bontásban: Klasszikus portfólió Megnevezés Klasszikus portfólió záró piaci értéke (Ft) Klasszikus portfólió átlagos befektetési érték Concorde Alapkezelő Zrt Saját vagyonkezelés Összesen:

20 Kiegyensúlyozott portfólió Megnevezés Kiegyensúlyozott portfólió záró piaci értéke (Ft) Kiegyensúlyozott portfólió átlagos befektetési érték Concorde Alapkezelő Zrt Equilor Alapkezelő Zrt Saját vagyonkezelés Összesen: Növekedési portfólió Megnevezés Növekedési portfólió záró piaci értéke (Ft) Növekedési portfólió átlagos befektetési érték Concorde Alapkezelő Zrt Equilor Alapkezelő Zrt Saját vagyonkezelés Összesen: A év fontosabb gazdasági és pénzügyi mutatói: Az éves átlagos (december/december) fogyasztói árindex: -0,90% A befektetési állományt jellemző indexek éves bővülése: Részvényeknél: BUX (hazai) -10,40 % CETOP20(közép-európai; HUF-ban) -7,16 % MSCI WORLD 3,92 % Állampapíroknál: MAX Composite 10,83 % RMAX 3,31 % ZMAX 2,46 % Ingatlanbefektetések: BIX 4,59 % 7.3. A befektetett vagyon piaci értékének alakulása (adatok Ft-ban) Megnevezés Klasszikus Kiegyensúlyozott Növekedési Szolgáltatási Pénzpiaci Összesen: * forrás: letétkezelő, NAV táblák 20

21 7.4. Az elszámoló egység (ELSZE) árfolyamok* alakulása Megnevezés Klasszikus 1, , , , , Kiegyensúlyozott 1, , , , , Növekedési 1, , , , , Szolgáltatási 1, , , , , Pénzpiaci 1, , , , , * forrás: letétkezelő, NAV táblák 7.5. Az ingatlanbefektetések alakulása A pénztár ingatlan portfóliója továbbra is egy beépítetlen telek-ingatlanból áll, mely Sopronkőhida-Tómalom területén 11ha m 2 -en helyezkedik el. Az ingatlan piaci értéke december 31-én a KoncZeller Ingatlanértéklő Kft. által elvégzett értékbecslés alapján 414,9 millió Ft, mely 2,6 MFt-tal magasabb az előző évi záró piaci értéknél. Az ingatlan főbb adatai december 31-én: (Adatok Ft-ban) Megnevezés Beszerzési érték Beruházás Könyv szerinti érték Értékelési különbözet Piaci érték Sopron (2001) A pénztár fő törekvése továbbra is az egyben, kedvező árban történő értékesítésre irányul, ugyanakkor ennek aktualitása már évekkel korábban lekerült a napirendről. 8. A taglétszám alakulása A taglétszám alakulását az előző évvel történő összehasonlításban a következő táblázat szemlélteti: 21

22 (adatok fő-ben) Megnevezés év év Nyitó taglétszám Új belépő Átlépő más pénztárból Átlépő más pénztárba Elhalálozott Szolgáltatásban részesült év után kilépett Kizárt Időszak alatti összes változás Záró taglétszám Az adatok vizsgálata azt mutatja, hogy a évtől tartó mérsékelt, de folyamatos létszámcsökkenés megállt. Az éves összesített nettó létszámváltozás ugyan még negatív (-24 fő), melyben - figyelembe véve a tárgyévi mozgásokat egyszeri negatív hatás is érvényesült. A pénztár a évben nulla számlaegyenleggel rendelkező nemfizető tagok közül 520 fő kizárásáról intézkedett, ennek létszámcsökkentő hatását kiszűrve a évben elért nettó létszámváltozás +496 fő. A taglétszám alakulását jellemző folyamatok mögött látni kell, hogy az elmúlt években az aktív tagszervezésre irányuló eszköztár - mind humán erőforrás, mind anyagi ráfordítások tekintetében - jelentősen szűkült. A magánpénztári tevékenység megszűnése miatt az önálló önkéntes pénztár koncepcionális erősítését célzó törekvések súlypontjába egyre fokozottabban a közszolgálati nyitás lépett. A stratégiaváltás azt a szándékot testesíti meg, amely szerint a pénztár jövőbeni fejlődési pályáját a közalkalmazottak, köztisztviselők, kormánytisztviselők mind szélesebb arányú tömörítése irányában képzeli el. Ennek a merőben új elképzelésnek megfelelően a létszám a gazdasági környezet konszolidációja, illetve az adott célcsoportok fogadókészsége függvényében alakulhat. A pénztár az elkövetkező években is a taglétszám lassú konszolidációjára, a közszolgálati nyitásra irányuló törekvések beérésére számít. 22

23 9. Szakmai feladatok A pénztár ismét egy mozgalmas, nagy kihívást jelentő feladatokkal együttjáró, ugyanakkor kedvező eredményeket hozó esztendőt tudhat maga mögött. A meghatározó folyamatok mindegyike előremutató jellegű, jövőbeni fejlődési perspektívát hordozó célokhoz kapcsolódott. Ezek közül két stratégiai jelentőségű célkitűzésként az év első feléből a portfóliókezelést érintő pályáztatási rendszer megújítása, továbbá magának a pályáztatási eljárásnak a lebonyolítása, második feléből pedig a Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Nyugdíjpénztára beolvadási folyamatának előkészítése emelhető ki. A év további kiemelt eseményeként tekinthetünk a szeptemberben lefolytatott átfogó felügyeleti ellenőrzésre is, melynek végleges lezárása és a tapasztalatok kiértékelése már az idei, 2015-ös esztendőben fog megtörténni. 10. A mérlegfordulónapot követő jelentős, lényeges események A év második felében megkezdett, hosszadalmas előkészítő munka alapján március 3l-i fordulónappal a Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Nyugdíjpénztára (beolvadó pénztár) beolvad a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztárba (átvevő pénztár). A beolvadó pénztár tagjai az átalakulás napjával minden külön nyilatkozat nélkül a Honvéd Közszolgálati Nyugdíjpénztár tagjaivá válnak. A beolvadó pénztár jogai és kötelezettségei az átalakulás napjával az átvevő pénztárra, mint általános jogutódra szállnak át. Az átalakulási vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek fordulónapja december 31., a végleges vagyonmérleg- és vagyonleltár fordulónapja március 31. A Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Nyugdíjpénztára január 12-én megtartott küldöttközgyűlése egyhangúlag, a szükséges 2/3-os szavazati többséggel megszavazta a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztárba történő beolvadását. A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár február 19-i küldöttközgyűlése 2-4/2015. számú határozataival egyhangúlag döntött arról, hogy az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság előterjesztése alapján az átalakulás szándékával egyetért, és az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a szervezeti átalakulás feltételeit, a vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetek fordulónapját, továbbá a független könyvvizsgáló személyére vonatkozó javaslatot. 23

24 A pénztár március 31-i küldöttközgyűlése dönt az átvevő pénztár vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetének, továbbá az átalakulással létrejövő jogutód pénztár vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetének, valamint egységes alapszabályának elfogadásáról. A beolvadás a pénztár vagyoni-jövedelmi helyzetét lényegesen befolyásoló, fontos és jelentős körülmény. A tranzakció kétségkívüli presztízs-értéke mellett a beolvadó pénztár 3 ezer fős létszám és mintegy 4 milliárd forintos vagyon növekményt jelent a Honvéd Nyugdíjpénztár számára. A pénztár gazdálkodására, vagyoni-jövedelmi helyzetére ható más jelentős esemény, illetve folyamat a mérleg fordulónapját követően nem történt. 11. A év fő feladatai A év legfőbb feladata a Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Nyugdíjpénztárának beolvadását jelentő átalakulási folyamat sikeres végigvitele, majd a külön-külön elért eredmények egységes működésben való megszilárdítása lesz. Természetesen a konkrét feladatok mellett pénztárunk piaci pozíciójának, szakmai elismertségének megtartását, a színvonalas szolgáltatásnyújtás és a tagbarát gondolkodásmód lehetőségeinek bővítését általános stratégiai célunknak tekintjük a jövőben is. A létszámhelyzet stabilizálása érdekében fontos feladatnak tekintjük a nagy munkáltatókkal és a társadalmi szervezetekkel meglévő stratégiai kapcsolatok erősítését, a közszolgálati nyitás keretében realizálható elképzelések további beérlelését, és azok megvalósítását. Elkötelezettségünk természetesen a pénztár önálló önkéntes nyugdíjpénztárrá való átalakulásával sem változott: a jövőben is mindent meg kívánunk tenni annak érdekében, hogy a húsz éves Honvéd Nyugdíjpénztár továbbra is a szektorban elért jó híréhez méltó, sikeres korszakot megalapozó eredményeket mutathasson fel. 24

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat 2008. éves beszámolójának KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE Cégnév: AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Székhelye: 1091 Budapest

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Üzleti jelentés a Pénztár 2014. évi tevékenységéről és vagyoni helyzetéről

Üzleti jelentés a Pénztár 2014. évi tevékenységéről és vagyoni helyzetéről Üzleti jelentés a Pénztár 2014. évi tevékenységéről és vagyoni helyzetéről A pénztár működését meghatározó jogszabályi változások 2014. évben jelentős módosításokat, már meglévő folyamatok áttervezését,

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN AZ EGYÉNI BEFIZETÉSEK STABILIZÁLTÁK A KÜLÖNADÓ EMELÉSE MIATT KIESŐ MUNKÁLTATÓI

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk,

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. Ügyletek a pénzügyi piacon példatár. Pénz és tőkepiaci ismeretek és az Értékpapír ügyletek tárgyakhoz

SZOLNOKI FŐISKOLA. Ügyletek a pénzügyi piacon példatár. Pénz és tőkepiaci ismeretek és az Értékpapír ügyletek tárgyakhoz SZOLNOKI FŐISKOLA Ügyletek a pénzügyi piacon példatár a Pénz és tőkepiaci ismeretek és az Értékpapír ügyletek tárgyakhoz Összeállította: Dr. Barta Árpád Szolnok,2013.szeptember 1.Írja be a táblázatba az

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. november végi helyzetéről 2015. december * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése. Budapest, 2004. április 29.

OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése. Budapest, 2004. április 29. OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése Budapest, 2004. április 29. 2 TARTALOM AZ OTP BANK RT. 2003. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE 4 A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ BESZÁMOLÓJA A 2003. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ VIZSGÁLATÁNAK

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév Budapest, 2015. november 16. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.09.30 2015.06.30 2015.09.30 2015.09.30/

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048

Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048 Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048 A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

Európa Ingatlanbefektetési Alap

Európa Ingatlanbefektetési Alap Európa Ingatlanbefektetési Alap I. FÉLÉVI JELENTÉS 2009 I. Piaci folyamatok a I. félévében Makrogazdasági áttekintés A magyar gazdaságnak 2009-ben rendkívüli kihívásokkal kell szembenéznie: egyrészt a

Részletesebben

GYORSJELENTÉS. e-mail:investor.relations@synergon.hu

GYORSJELENTÉS. e-mail:investor.relations@synergon.hu GYORSJELENTÉS A Synergon Informatika Rt. 2003. január 1-től június 30-ig tartó 6 hónap pénzügyi eredményei Nem auditált, konszolidált Nemzetközi Pénzügyi Jelentés/ Beszámolói Szabályok szerint összeállított

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

Általános értékelés. A világgazdaság helyzete

Általános értékelés. A világgazdaság helyzete Általános értékelés I/1. A világgazdaság helyzete Legújabb World Economic Outlook elemzésében a januárinál is pesszimistább képet fest a világgazdaságról az IMF. A 216-ra vonatkozó növekedési előrejelzését

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

129006/0/G/2 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32.) 11 790 000. 129006/0/G/6 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32.

129006/0/G/2 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32.) 11 790 000. 129006/0/G/6 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32. FÉLÉVES JELENTÉS 2010. Befektetési Alap megnevezése Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Alap a PSZÁF III/120.017-1/2004. számú, 2004. április 07. napján kelt határozata alapján zártkörű,

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA

BEFEKTETÉSI POLITIKA BEFEKTETÉSI POLITIKA A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár részére Hatályos: 2016. 06.02-től Tartalom... 1 I. II. III. IV. V. VI. Bevezető... 2 A Befektetési Politikával kapcsolatos hatáskörök és eljárás...

Részletesebben

Az év során végrehajtásra kerültek az alábbi feladatok:

Az év során végrehajtásra kerültek az alábbi feladatok: A Pénzügyminisztérium alapvető feladata a kormány pénzügypolitikai döntéseinek előkészítése, a költségvetési, a jövedelmi, az ár- az árfolyam- és a devizapolitika összehangolása, a gazdaságstratégia pénzügypolitikai

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Havi Jelentés

Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Havi Jelentés Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Havi Jelentés a 2013.05.01-2013.05.31 időszakra 1054 Bp. Akadémia u. 6. alapok.raiffeisen.hu Alap Adatok Az Alap indulása 1999.01.20. Alapkezelő Al-alapkezelő Letétkezelő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2

Részletesebben

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete 2014 1 Bevezető: Alapadatok: A Pénztár a jogszabályok alapján könyvvizsgálatra kötelezett. A Pénztár könyvvizsgálói feladatainak ellátásáért felelős

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4.

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4. Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magayarország

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. Jelen Alaptájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

A Balaton őrzi vezető helyét

A Balaton őrzi vezető helyét FHB SAJTÓINFORMÁCIÓ Ez a sajtótájékoztató anyag az FHB Jelzálogbank Nyrt. (1082 Budapest, Üllői út 48., Cg. 01-10-043638, Adószám: 12321942-4-44) szellemi tulajdona. Az információ, amelyet tartalmaz, az

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE A TÁRSASÁG 2013. ÜZLETI ÉVBEN KIFEJTETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL, AZ ÜGYVEZETÉSRŐL, A TÁRSASÁG VAGYONI HELYZETÉRŐL ÉS ÜZLETPOLITIKÁJÁRÓL 2014. március 12.

Részletesebben

jelentés a magánnyugdíjpénztárak működéséről, jogi hátteréről, gazdálkodásuk jogcélszerűségéről

jelentés a magánnyugdíjpénztárak működéséről, jogi hátteréről, gazdálkodásuk jogcélszerűségéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÁTiKTATVA: B/32 _' ' g r r o m T O tm tt jelentés a magánnyugdíjpénztárak működéséről, jogi hátteréről, gazdálkodásuk jogcélszerűségéről Előadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési

Részletesebben

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29 Chinoin Nyugdíjpénztár CHINOIN Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. DECEMBER 31. Az Éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontja: 2013. május 13. 1/29 A pénztár alap adatai és vezetése: CHINOIN Nyugdíjpénztár

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

1. Bemutatás. 1.1 Az anyavállalat

1. Bemutatás. 1.1 Az anyavállalat Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zrt. 7626 Pécs, Búza tér 8/b. Cg: 02-10-060289 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kiegészítı

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007-es év harmadik negyedévét az első két negyedévhez hasonló üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Szept. 30- cal végződő Szept. 30- cal

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről Budapest, 2016. március 17. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.12.31 2015.09.30 2015.12.31 2015.12.31/ 2015.09.30 2015.12.31/

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása A LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása 2011. június hó Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA

VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA Jóváhagyta a 2007. október 31-i Közgyűlés Hatályos: 2008. január 1-jétől Módosította: 43./2007.12.13. számú IT határozat, hatályos

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola 2013. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Esztergom, 2014. április 04. Karlócai

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES JELENTÉS A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN 2012. HARMADIK NEGYEDÉV 2012. november 20.

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2012. JANUÁR-SZEPTEMBER FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2012. DECEMBER GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2009. éves IFRS szerint konszolidált, auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Üzleti jelentés... 3 1. Összefoglaló... 3 2. A Társaság

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.26. SWD(2016) 85 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2016. évi országjelentés Magyarország amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÁMSZAKI RÉSZE a 2015. évi pénztári beszámolóhoz Pénztár neve: ELMŰ Nyugdíjpénztár Adószám: 18068849-1-41 Cím: 1132 Budapest, Váci út 72-74 Az Éves beszámolót elfogadó küldöttközgyűlés

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának. 2009. évi Üzleti jelentése

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának. 2009. évi Üzleti jelentése A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának 2009. évi Üzleti jelentése Budapest, 2010. március 31. Török László sk. IT elnök Alapítás, működési feltételek A Bizalom Országos Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Európa Ingatlanbefektetési Alap

Európa Ingatlanbefektetési Alap I. Piaci folyamatok a 2012. évben Európa Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2012. Európa Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2012 Makrogazdasági áttekintés A magyar gazdaság 2011 egészében 1,6%-kal

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 1. 1. Intézmény azonosító adatai Név: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Törzskönyvi azonosító szám: 308791000

Részletesebben

nemzetközi makrogazdasági kitekintés 2014. április 30.

nemzetközi makrogazdasági kitekintés 2014. április 30. 2007-01 2007-07 2008-01 2008-07 2009-01 2009-07 2010-01 2010-07 2011-01 2011-07 2012-01 2012-07 2011-05 2011-07 2011-09 2011-11 2012-01 2012-03 2012-05 2012-07 2012-09 2012-11 2013-05 nemzetközi makrogazdasági

Részletesebben

A magyar kormányzat főbb megállapításai a gazdaság állapotáról

A magyar kormányzat főbb megállapításai a gazdaság állapotáról A magyar kormányzat főbb megállapításai a gazdaság állapotáról Az elmúlt időszakban beérkező információk a makrogazdasági környezet javulásáról tanúskodnak Magyarországon. Elsősorban a gazdaság finanszírozási

Részletesebben

CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP

CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2005 1/10 1. Alapadatok 1.1. A CIB Indexkövető Részvény Alap

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

A Q1 INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP

A Q1 INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1054 Budapest, Báthory u. 4. www.quaestor.hu A Q1 INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP 2015. I. féléves jelentése 1. Alapinformációk 2015.06.30 Nettó eszközérték 1 373

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport )

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a 2009. december 31-ével végződő évre KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló - 2011. első negyedéves eredmények A lassú gazdasági fellendülés jelei látszódnak az üzleti eredményeinken

Időközi vezetőségi beszámoló - 2011. első negyedéves eredmények A lassú gazdasági fellendülés jelei látszódnak az üzleti eredményeinken Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. investor.relations@telekom.hu Befektetői kapcsolattartó: Beosztás: Telefon: E-mail cím: Krisztina Förhécz

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó:

Részletesebben

Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele

Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3093-025/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560124

Részletesebben

A GTE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2011. ÉVRŐL

A GTE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2011. ÉVRŐL A GTE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2011. ÉVRŐL Budapest, 2012. március 14. N O 01. sz. változat Dr. Igaz Jenő alelnök, ügyvezető igazgató Dr. Takács János elnök, képviselő BUDAPEST, 2012. MÁRCIUS 14. A GTE

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Graphisoft Park SE. Pénzügyi Jelentés 2006. a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra

Graphisoft Park SE. Pénzügyi Jelentés 2006. a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra Graphisoft Park SE Pénzügyi Jelentés 2006 a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra A MENEDZSMENT ÉRTÉKELÉSE A PÉNZÜGYI HELYZETRŐL ÉS AZ EREDMÉNYEKRŐL Az alapvetően szoftver fejlesztőként

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2015. április 13-tól A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

Gazdasági Havi Tájékoztató

Gazdasági Havi Tájékoztató Gazdasági Havi Tájékoztató 2008.december 2008 októberében immár huszonkettedik alkalommal került sor a Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet (MKIK GVI) vállalati konjunktúra-vizsgálatára, amely több mint

Részletesebben

EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2007. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ

EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2007. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2007. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ 2 Az Ezüst Híd Önkéntes Nyugdíjpénztár 1995. évben alakult és mint alakulása óta minden évben a 2007-es évben is gazdálkodása

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán Város Önkormányzatának 2015. évi beszámolójának

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június A NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június *A Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap kockázati

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó. a víziközmű vagyon vagyonkezelésének megszűnésével kapcsolatos elszámolásról

T á j é k o z t a t ó. a víziközmű vagyon vagyonkezelésének megszűnésével kapcsolatos elszámolásról T á j é k o z t a t ó a víziközmű vagyon vagyonkezelésének megszűnésével kapcsolatos elszámolásról Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke Előkészítő: Ózdi Vízmű Kft. PH. Településfejlesztési

Részletesebben