Gazdasági Havi Tájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdasági Havi Tájékoztató"

Átírás

1 Gazdasági Havi Tájékoztató 2008.december 2008 októberében immár huszonkettedik alkalommal került sor a Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet (MKIK GVI) vállalati konjunktúra-vizsgálatára, amely több mint cég megkeresésével készül félévente a területi kamarák közreműködésével. Ez a legkiterjedtebb, legtöbb céget felmérő vállalati konjunktúra-vizsgálat Magyarországon, és része az Eurochambres mintegy 14 millió vállalkozásra kiterjedő európai konjunktúra-vizsgálatának is. A megkeresett vállalkozások közül ez év októberében 1480 cég töltötte ki kérdőívünket vizsgálatunk ennyi vállalati vezető válaszain alapul. A GVI októberi konjunktúra-vizsgálata drámai mértékű romlást tapasztalt a magyar vállalkozások üzleti helyzetre vonatkozó értékelésében és legfőképpen rövid távú kilátásaikban, mely jelenség hátterében a pénzügyi válság nyomán bekövetkező reálgazdasági válság áll. Ez a helyzetértékelés még nem teljesen egyöntetű a cégek körében, amit a vállalati bizonytalansági mutató továbbra is magas szintje jelez. A konjunktúra-mutató szinte minden összetevőjében negatív elmozdulás a jellemző: mind a belföldi, mind az export-értékesítés iránti keresletet, valamint az elmúlt hónapok forgalmát is romlónak ítélik meg a válaszadó cégek, és a következő fél évben sem számítanak javulásra. A cégek a beruházások elhalasztásával reagálnak a romló konjunkturális kilátásokra, ami az építési- és a gépberuházásokat is a mélybe húzza. Különösen kedvezőtlen az építési beruházások helyzete, amelyek immár öt éve a negatív tartományban mozognak. A versenyszektorba tartozó cégek várható munkaerő-keresletében újra negatív fordulat kezd kibontakozni a várható kereslet-visszaesés hatására. Az összes értékesítés 2006 októberétől megfigyelhető romló tendenciája tovább erősödött 2008-ban. A csak belföldre termelő cégek mindössze 26%-ánál nőtt az értékesítés volumene, míg a kismértékben exportálóknál ez az arány 42%, a jelentősebb mértékben exportálóknál pedig 27-30%. Az októberi felvétel egyik tanulsága ezek szerint az, hogy az exportpiacok gyengélkedése okán az export immár nem képes dinamizálni a magyar gazdaságot, sőt a várható visszaesés egyik legfontosabb forrásává vált. Nagymértékű romlás és magas szintű bizonytalanság A GVI októberi konjunktúra-vizsgálata drámai mértékű romlást tapasztalt a magyar vállalkozások üzleti helyzetre vonatkozó értékelésében és legfőképpen rövid távú kilátásaikban, mely jelenség hátterében a pénzügyi válság nyomán bekövetkező reálgazdasági válság áll. A romló várakozások azt vetítik előre, hogy 2009-re megnőtt a gazdasági növekedés visszaesésének az esélye. Ez a helyzetértékelés azonban még nem teljesen egyöntetű a cégek körében, amit a vállalati bizonytalansági mutató továbbra is magas szintje jelez. Ez a tény arra utal, hogy vagy nem minden vállalkozás érzi egyformán fenyegetőnek a visszaesést, vagy a cégek egy része a negatív pénzpiaci hírek hatására túlreagálja a válságot, túlbecsüli annak várható hatásait, míg a cégek másik része reálisabban méri fel a valószínűleg ténylegesen romló kilátásokat. A konjunktúra mutató jelentős romlását a mélybe zuhanó várakozások mozgatják, míg a jelenlegi üzleti helyzet vonatkozásában nem ennyire egyöntetű és nem ennyire sötét a kép. A GVI konjunktúra-mutató os értéke a 2008 áprilisi 12%-os értékről először a felmérés 1998-as elindítása óta a negatív tartományba került, és -7,1%-on áll. A GVI Vállalati Bizonytalansági Mutató értéke kissé csökkent ugyan, de még így is magasnak mondható (0,43). Ha az idei októberi eredményeket a korábbi évek októberi felvételeivel vetjük össze, akkor egy 2005 októbere után elinduló folyamat folytatódását láthatjuk, sőt a ügyvezető igazgató: Dr. Tóth István ános 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00-0,05-0,10 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 GVI Konjunktúra Mutató és Bizonytalansági Mutató alakulása, KM (bal tengely) BM (jobb tengely) 0,52 0,50 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 A GDP és a Konjunktúra Mutató alakulása GDP (jobb tengely) KM (bal tengely) 0,3500 0,3000 0,2500 0,2000 0,1500 0,1000 0,0500 0,0000-0,0500-0,1000

2 októberi adatok kivételével egy 2000 óta érvényesülő romló tendencia folytatódásáról is beszélhetünk. A konjunktúra-mutató a külföldi tulajdonban lévő cégeknél esett a legnagyobb mértékben és a tisztán magyar tulajdonban lévők látják legkedvezőtlenebbül a kilátásaikat és számítanak romlásra (-10 %). Vállalatméret szerint a közepes- és a nagy cégek esetében beszélhetünk a legerősebb romlásról, míg a legkedvezőtlenebbül a korábbi felvételekkel megegyezően a mikro-cégek látják helyzetüket (-22%). Az export-aktivitás szerint csoportosítva a cégeket még egyértelműbb a kép: míg a csak belföldre termelő cégek körében gyakorlatilag nem változott a konjunktúra mutató szintje, addig az exportra is termelő cégek körében drámai esésről számolhatunk be (25-30%-os szintről -4, - 6%-s szintre). Az ágazatok között a szállításon kívül mindenhol csökkenést láthatunk, a legnagyobb arányúakat és szinte megegyező mértékűeket az iparban, az idegenforgalomban, a kereskedelemben és az egyéb szolgáltatásoknál. A konjunktúra-mutató szinte minden összetevőjében a negatív elmozdulás a jellemző. Mind a belföldi, mind az export-értékesítés iránti keresletet és az elmúlt hónapok forgalmát romlónak ítélik meg a válaszadó cégek, és a következő fél évben sem számítanak javulásra. A részmutatók közül egyedül a vállalkozások jelenlegi jövedelmezőségi helyzetében láthatunk pozitív elmozdulást az elmúlt időszakhoz képest. Beruházások A cégek a beruházások elhalasztásával reagálnak a romló konjunkturális kilátásokra, ami nemcsak az építési beruházásokat, hanem a gépberuházásokat is a mélybe húzza. A gazdaság hosszú távú fejlődése szempontjából nagyon kedvezőtlen, hogy a beruházási aktivitás csökkenése immár hosszú idő (2000 nyara) óta megfigyelhető ez a tendencia csak felerősödött idén áprilisa óta. Különösen kedvezőtlen az építési beruházások helyzete, amelyek immár öt éve a negatív tartományban mozognak (többségében vannak azok a cégek, amelyeknél nincs beruházás, vagy csökkenni fog a beruházási aktivitás, és kisebbségben azok, amelyeknél nem várható változás, vagy a beruházási aktivitás növekedésére lehet számítani). A gépek vásárlására vonatkozó beruházási aktivitás romlása a tulajdon típusa szerint minden cégcsoportban megfigyelhető: a külföldi tulajdonúakat éppúgy érinti, mint a magyar kézben levőket. A magyar tulajdonban levő cégeknél továbbra is alacsony marad a beruházási aktivitás. Gazdasági ágak között az iparban a beruházási aktivitás ellenmondásosan alakul: itt a legnagyobb a csökkenésre számító és a beruházások növekedésével számoló cégek aránya is (33% és 30%). Az építőiparra azonban egyértelműen a beruházási aktivitás további csökkenése lesz jellemző (a cégek 30%-ja jelezte a beruházási aktivitás csökkenését). A többi gazdasági ágban inkább a GVI Konjunktúra Mutató a külföldi tulajdon aránya szerint, ügyvezető igazgató: Dr. Tóth István ános 2/8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2-0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2-0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5 0,20 0,15 0,10 0,05-0,05 nincs x-50% 51-x% A GVI Konjunktúra Mutató a cégek mérete szerint (létszám, fő), x x Építési beruházások (BEVX) és Gépberuházások (BGVX) várható alakulása, bevx1 bgvx1 Az összes beruházás várható alakulása, ,00

3 beruházások változatlan szintje, illetve kismértékű csökkenése várható. Beruházási aktivitásának növekedésével inkább csak a belföldre szállító cégek számolnak (31%), az exportáló cégek várható beruházási aktivitása ettől elmarad. Cégnagyság szerint nem láthatunk nagyobb különbséget a cégek várható beruházási aktivitása között. Munkaerő-kereslet A versenyszektorba tartozó cégek várható munkaerőkeresletében újra negatív fordulat kezd kibontakozni a várható kereslet-visszaesés hatására. A cégek várható munkaerő-kereslete április óta ismételten csökkent és újra nagyobb az elbocsátást, mint a létszámfelvételt tervező cégek aránya (mintegy 15%-kal). Egyedüli pozitív jelként mindössze az látható, hogy e várható csökkenés nem a legnagyobb mértékű a vizsgált időszakban: 2005 áprilisában sokkal visszafogottabb volt a cégek várható munkaerő-kereslete, mint most. övőre a cégek 28%-a tervezi csökkenteni és 13%-a tervezi növelni a foglalkoztatottak számát, a többi cég a létszám megtartását irányozza elő. A munkaerő-kereslet legnagyobb mértékű várható csökkenése az ipart érinti, ahol a cégek 31%-a tervezi csökkenteni a foglalkoztatottak számát, legkevésbé pedig az egyéb szolgáltatásokat, ahol csupán 16%-uk. Az exportáló cégeket egyaránt jellemzi az átlagosnál nagyobb arányú létszámfelvétel, és várható elbocsátás (32% és 19%). Cégnagyság szerint a legnagyobb cégek várható munkaerő-kereslete esett vissza leginkább és süllyedt a legalacsonyabb szintre. A külföldi tulajdonban lévő cégeknél lehet a legkevésbé számítani a létszám csökkenésére: a külföldi tulajdonban levő cégek 28%-a tervezi csökkenteni a foglalkoztatottak számát és 21%-uk szándékozik növelni azt. Forgalom, kapacitáskihasználás A kapacitáskihasználás átlagos szintje kismértékben nőtt az első félévhez képest és viszonylag magasnak mondható: meghaladja a 79%-ot. A külföldi tulajdonban levő cégek és a nagyvállalkozások kapacitáskihasználása továbbra is számottevően magasabb (80-85%), mint a többi cégé. Az összes értékesítés 2006 októberétől megfigyelhető romló tendenciája tovább erősödött 2008-ban, miközben csökkent az értékesítés növekedését regisztráló vállalkozások aránya (36%-ról 32%-ra). elenleg ugyanannyi cégnél nőtt, mint ahánynál csökkent az értékesítés volumene az elősző félévi adatokhoz képest (32%). A csak belföldre termelő cégek mindössze 26%-ánál nőtt az értékesítés volumene, míg a kismértékben exportálóknál ez az arány 42%, a jelentősebb mértékben exportálóknál pedig 27-30%. Az októberi felvétel egyik tanulsága ezek szerint az, hogy az exportpiacok gyengélkedése okán az export -0,05-0,10-0,15-0,20-0,25 Tervezett létszámváltozás a következő félévben, ügyvezető igazgató: Dr. Tóth István ános 3/8 0,10 0,05 0,00 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00-0,05-0,10-0,15 Várható létszámalakulás a következő fél évben (%), csökken nem változik nő Kapacitások várható kihasználása,

4 immár nem képes dinamizálni a magyar gazdaságot, sőt a várható visszaesés legfontosabb forrásává vált. Emellett még mindig a külföldi tulajdonban lévő cégek azok, amelyeknél a legkevésbé vehető észre az értékesítési volumen csökkenése: 37%-uk számolt be növekedésről és 29%-uk csökkenésről. A mikro-cégek helyzete a legkedvezőtlenebb ebből a szempontból (38%-uknál csökkent az értékesítés volumene) és a több mint 250 főt foglalkoztató cégeknél volt leginkább érzékelhető az értékesítés növekedése (36%). Az export-értékesítés csökkenését a cégek 33%-a jelezte és 35%-uk számolt be az értékesítési volumen növekedéséről. Leginkább az iparvállalatok körében figyelhető meg az export értékesítés csökkenése (35%), valamint a döntően exportáló cégeknél (39%). A külföldi tulajdonban lévő cégek ellenben kevésbé szenvedtek az exportpiacok kiesésétől, 41%-uk tudta növelni az elmúlt félévben az értékesítés volumenét. Ugyanez a helyzet a több mint 250 főt foglalkoztató cégekkel is, amelyek 38%- ánál beszélhetünk növekedésről. Ugyanezek a tendenciák várhatók 2009 első félévében is az exportrendelések várható visszaesése miatt: a cégek 37%-a számol ezek csökkenésével és mindössze 20%-uk az export rendelésállomány növekedésével. Ez az exportrendelésállomány drámai visszaesését valószínűsíti. Az iparban még ennél is rosszabb a helyzet: a cégek 40%-ánál csökkennek, csökkentek az exportrendelések, és mindössze 22% számolt be növekedésről. Különösen nyugtalanító, hogy negatív kapcsolat mutatkozik az export árbevételen belüli súlya és az export rendelésállomány alakulása között: minél inkább exportál egy cég, annál nagyobb a rendelésállomány visszaesésének valószínűsége. Az árbevételüket döntően (több mint 67%- ban) az export piacokon értékesítők 43%-a számolt be a rendelésállomány visszaeséséről, míg a kismértékben exportálóknak csak 27%-a. Intő jel másrészt, hogy a nagyobb létszámú cégeket erősebben érinti az export rendelésállomány visszaesése, mint a kisebbeket: az előbbieknél a cégek 38%-a érzékel csökkenést, míg az utóbbiaknak csak 32%-a. Ezek az eredmények további negatív adalékul szolgálnak a várható munkaerő kereslet becsléséhez: éppen a legnagyobb létszámú cégeket érinti legerősebben az exportpiacokon tapasztalható visszaesés és az exportmegrendelések elmaradása. E tekintetben a belföldi piacokra szállító, kis és közepes cégek most feltehetően a kiegyensúlyozó szerepet fogják játszani (48%-uknál nem változott az export-rendelések szintje) ,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0-0,1-0,2 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% A kapacitáskihasználtság becsült szintje az export árbevételen belüli aránya szerint (%), nincs 1-32% 33-66% 67-x% Az export rendelésállomány várható alakulása Exportforgalom volumenének alakulása (%), csökkent nem változott nőtt ügyvezető igazgató: Dr. Tóth István ános 4/8

5 Makrogazdasági tendenciák: a válság hatása a munkaerőpiacra A globális gazdasági válság hatása Magyarországon is egyre többeket érint a munkahelyek megszűnése révén. A tömeges elbocsátások eddig a járműipart, az építőipart és a lakásberuházásokat, illetve a híradás-technikai és az elektronikai szektort sújtotta legnagyobb mértékben ben az építőipart érintheti a legsúlyosabban a válság, mivel a banki hitelhez jutás egyre nehezebbé válik, így az építőipari vállalkozások elveszíthetik fizetőképességüket. Szakértők szerint 2009-ben a munkanélküliségi ráta 9 fölé kerülhet, ami ezer új munkanélkülit jelentene. A gazdasági válság hatására Németországot is komoly recesszió fenyegeti. Magyarország legfontosabb exportpiacának gazdasága 12 éves mélypontját érte el novemberben. A német Statisztikai Hivatal adatai szerint a szezonálisan kiigazított GDP 2008 második negyedévében 0,4 kal, a harmadik negyedévben pedig 0,5 kal csökkent. Egyes prognózisok szerint a német munkanélküliek száma 2009-ben 600 ezer fővel emelkedik majd. A helyzetet rontja, hogy a német export 40 ának célpiaca az Európai Unió, a globális pénzügyi válság hatására azonban a 15 legfejlettebb uniós tagállam gazdasága is recesszióhoz közelít. A válság hatásai A globális gazdasági válság ellenére Magyarországon egyelőre nem csökkent a lakossági fogyasztás. December első heteiben megfigyelhető volt, hogy a karácsony előtti bevásárlás mértéke sem változott az elmúlt évekhez képest és a hitelfelvételek száma is nőtt. Szakértők ezt egyrészt a benzin árának csökkenésével magyarázzák, másrészt azzal, hogy a magyar lakosság még nem mérte fel a gazdasági válság hatásait, holott a munkahelyek megszűnése egyre több embert érint. A tömeges elbocsátások eddig a járműipart, az építőipart és a lakásberuházásokat, illetve a híradás-technikai és az elektronikai szektort sújtotta legnagyobb mértékben. A HVG szerint a következő években akár a százezer főt is elérheti az elbocsátottak száma. Mindezek ellenére 2009-ben az építőipart érintheti a legsúlyosabban a válság, mivel a banki hitelhez jutás egyre nehezebbé válik, így az építőipari vállalkozások elveszíthetik fizetőképességüket. Emellett a kisebb kereskedelmi és idegenforgalmi vállalkozások is egyre nehezebben kapnak hitelt, emiatt a forgóeszköz-hitelt igénylő ágazatokban (pl. nyomdaipar) jelentős leépítések, illetve bezárások várhatóak. Ez a tendencia Nyugat- Európában (például a dán nyomdaiparban) már hónapok óta érzékelhető. Az Európai Unió által támogatott nagyberuházások is késhetnek jövőre, mivel nehézkes lehet az önrész és az előfinanszírozás biztosítása. 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 ezer fő Munkanélküliségi ráta Magyarországon a éves népességben, , I I I I I Forrás: KSH Munkanélküliek száma Magyarországon a éves népességben, , ezer fő I I I I I Forrás: KSH ügyvezető igazgató: Dr. Tóth István ános 5/8

6 Az elbocsátások számokban Az autóiparban történt elbocsátások után december elején a komáromi Nokia gyár helyi beszállítója, a Perlos is elküldi alkalmazottainak több mint felét, ötszáz embert. A Suzuki közel 1200 dolgozóját bocsátja el és 2009-re gyártásának 25 os csökkentését tervezi. A számítógépalkatrészek gyártásával foglalkozó Foxconn debreceni és komáromi gyárából összesen 1500 főt, a székesfehérvári Videotonhoz tartozó VT Autóelektronikai Kft-től pedig 400 embert bocsátottak el. A lábatlani Piszke Papír Zrt 431-ből 147 dolgozóját küldi el, a General Electric Győrben 100, míg Nagykanizsán 227 munkavállalójától válik meg A Tatabánya Sanmina-SCI Magyarország Kft pedig 400 főt bocsát el. További elbocsátások várhatóak 2009-ben az Electroluxnál, illetve 250 főt bocsát el februártól az 1150 fős autóipari beszállító, a szombathelyi Delphi Hungary Kft. Gazdasági prognózisok 2009-re 2009-ben a belső kereslettől nem várható komolyabb növekedés: a 3-3, 5 os reálbérveszteség és a visszaeső hitelezés azt jelzi, hogy a 20 hónapja recesszióban levő kiskereskedelmi forgalom tekintetében a jövő év sem fog jelentős javulást hozni. Szakértők szerint 2009-ben a munkanélküliségi ráta 9 fölé kerülhet, ami ezer új munkanélkülit jelentene. A GKI október végén a foglalkoztatottak számának 3 os csökkenését prognosztizálta re, ami ezer fő elbocsátását jelentené. Az Állami Számvevőszék elnökének kijelentése alapján jövőre akár 4 kal is csökkenhet a GDP, az MNB szakértői szerint pedig körülbelül 0,2-1,7 kal fog visszaesni a GDP. Források: MNB, GKI, Népszabadság, Népszava, HVG, vg.hu, index.hu A német gazdaság és munkaerőpiac várható helyzete 2009-ben A gazdasági válság hatására Németországot komoly recesszió fenyegeti. Magyarország legfontosabb exportpiacának gazdasága 12 éves mélypontját érte el novemberben. A német Statisztikai Hivatal adatai szerint a szezonálisan kiigazított GDP 2008 második negyedévében 0,4 kal, a harmadik negyedévben pedig 0,5 kal csökkent. A Német Szövetségi Bank 2009-re 0,8 os GDP visszaesést prognosztizált, az export 0,5 os csökkenése mellett. A Rhineland- Westphalia Institute for Economic Research (RWI) előrejelzése szerint jövőre két kal csökkenhet Németország bruttó hazai összterméke. A DAX-index több, mint 40 ot esett 2008-ban és az üzleti bizalom is 5 éve mért legalacsonyabb szintjét érte el októberben. A helyzetet rontja, hogy a német export 40 ának célpiaca az Európai Unió, a globális pénzügyi válság I I ügyvezető igazgató: Dr. Tóth István ános 6/8 A magyarországi GDP negyedéves volumenindexei, szezonálisan és naptári hatással kiigazított adatok (előző év azonos időszaka=100,0%), 1996 negyedév I negyedév I I I I I I I I I I I Forrás: KSH , , , ,5 I A magyarországi GDP negyedéves volumenindexei, szezonálisan és naptári hatással kiigazított adatok (előző negyedév=100,0%), 1995 negyedév I negyedév I I I I I I I I I I I I I Forrás: KSH

7 hatására azonban a 15 legfejlettebb uniós tagállam gazdasága is recesszióhoz közelít. Novemberben 2,988 millió fő volt munkanélküli Németországban, mely adat 8 ezer fővel kisebb, mint októberben, és 390 ezer fővel marad el a tavaly novemberben mért adatoktól. Mindezek ellenére a jövő évi várakozások rosszak, egyes prognózisok szerint a német munkanélküliek száma 2009-ben 600 ezer fővel emelkedik majd. A Siemens Rt., Európa legnagyobb műszaki gyártó cége 2010-re fő elbocsátását tervezi. A Continental Rt. autógyártó beszállító 5000 időszakos munkást fog elbocsátani, illetve meghosszabbítja karácsonyi leállását. A német kormány jóváhagyott egy 31 milliárd eurós, két éves futamidejű gazdaságélénkítő csomagot, amelyet további csomagok követnek majd (ez az összeg a német GDP 1, 3 át teszi ki). A kormány az építőiparnak, a kis- és közepes vállalkozásoknak és az autóiparnak is hiteleket fog nyújtani. Egymillió munkahely megmentését kívánják elérni állami és magánberuházások ösztönzésével, emellett az adócsökkentés lehetősége is felmerült a kormánypárti képviselőkben. Források: Bloomberg.com, vg.hu l Munkanélküliségi ráta Németországban, , l l Forrás: l l l N ügyvezető igazgató: Dr. Tóth István ános 7/8

8 Nemzetközi tendenciák: Németország recesszióban A müncheni Ifo gazdaságkutató intézet decemberi felmérésének eredményei szerint az iparra és kereskedelemre vonatkozó bizalmi indexük erőteljesen visszaesett, ezzel folytatva több, mint egy éve tartó negatív tendenciáját. Az index értéke utoljára 1982 végén volt ennyire alacsony a második olajválság hatására. A visszaesésben domináns szerepet játszik a jelenlegi üzleti helyzet romló megítélése. A lassulás fokozott mértékben hat az exporttermelőkre, de ez idáig a kereskedőket és az építőipari vállalkozásokat kevéssé érintette. A német gazdaság 2008 negyedik negyedévében recesszióba került. Az év közepe táján kezdődött visszaesés felgyorsult, a GDP 0,4%-kal maradt el az előző év azonos időszakától. A gazdaság lassulásának hatása először az exportban mutatkozott meg, melynek volumene tavasz óta gyors ütemben csökken. Az Ifo 2009-re történő előrejelzése szerint a gazdasági válság erősen vissza fogja vetni a német gazdaság teljesítményét. A prognózis a bruttó hazai termék éves átlagban 2,2 os visszaesését valószínűsíti, és az export-volumen is igen erőteljes csökkenést fog mutatni a világra kiterjedő recesszió miatt. Az Ifo prognózisa szerint 2009-ben a bérből és fizetésből élők száma várhatóan kb. 0,8%-kal fog csökkenni. A német szakértők körülbelül új regisztrált munkanélkülire számítanak a 2009-es év folyamán, mely 8%-os átlagos munkanélküliségi rátát eredményezne 2009-re decemberében a müncheni Ifo gazdaságkutató intézet német iparra és kereskedelemre vonatkozó bizalmi indexe erőteljesen visszaesett, folytatva több, mint egy éve tartó romló tendenciáját. A visszaesésben domináns szerepet játszik a jelenlegi üzleti helyzet romló megítélése. A megkérdezett vállalatvezetők a következő hat hónapra vonatkozó kilátásaikat illetően változatlanul szkeptikusak. Az Ifo bizalmi indexének értéke utoljára 1982 végén volt ennyire alacsony a második olajválság hatására. A lassulás fokozott mértékben hat az exporttermelőkre, de ez idáig a kereskedőket és az építőipari vállalkozásokat kevéssé érintette. Az ipari vállalkozások körében a bizalmi index értéke számottevően csökkent decemberben. Az elmúlt hónapok pesszimista várakozásai beigazolódtak és egyre több vállalatvezető számol be kedvezőtlen üzleti helyzetről. övőbeli kilátásaikat is rosszabbnak ítélték meg, mint a múlt hónapban és becsléseik szerint az export-megrendelések továbbra is csökkenni fognak a következő félévben. A legtöbb cég jelentős munkaerő-csökkentést tervez. A kiskereskedők rosszabbnak ítélik jelenlegi üzleti helyzetüket, mint novemberben, de a következő időszak kilátásait tekintve kevésbé szkeptikusak. A nagykereskedők körében esett az üzleti bizalmi index értéke: mind jelenlegi, mind jövőbeli helyzetüket egyaránt kedvezőtlenebbnek ítélték meg, mint a múlt hónapban. Az építőipari vállalatok körében a bizalmi index közel változatlan maradt. Ezen cégek jelenlegi helyzetüket csak kissé látták kedvezőtlenebbnek, mint novemberben, a következő hat hónapra vonatkozó kilátásaik pedig változatlanok maradtak l Az üzleti bizalom megítélése Németországban az iparban és a kereskedelemben, az Ifo vállalati konjunktúra felmérése szerint, 2000=100%, jan nov. l l l l l Üzleti bizalom elenlegi üzleti helyzet Várakozások l l l Forrás: l l l l l l l l D ügyvezető igazgató: Dr. Tóth István ános 8/8

9 A német gazdaság a romló világgazdasági helyzet hatására 2008 második felében lassulni kezdett. A csökkenés a harmadik negyedévben vált igazán érzékelhetővé, a negyedik negyedévben pedig felgyorsult: a GDP 0,4%-kal maradt el az előző év azonos időszakától és a kapacitáskihasználtság is hosszú távú átlaga alá esett. A német gazdaság ennek következtében recesszióba került. A gazdasági visszaesés először az exportban mutatkozott meg, melynek volumene tavasz óta gyors ütemben csökken. Ennek egyik fő oka a gyengülő nemzetközi gazdaság, mely egyre kisebb keresletet támaszt a német export legfontosabb részét képező javak iránt. Az Ifo 2009-re történő előrejelzése szerint a gazdasági válság erősen vissza fogja vetni a német gazdaság teljesítményét. A prognózis a bruttó hazai termék éves átlagban 2,2 os visszaesését valószínűsíti, és az export-volumen is igen erőteljes csökkenést fog mutatni a világra kiterjedő recesszió miatt. Csökkenni fog a kapacitás-kihasználtság, hanyatlani fognak a jövedelmezőségi várakozások, valamint visszaesnek a beruházások és az építőipari megrendelések is. A lakossági fogyasztás az emelkedő átlagos reálbérek ellenére csak kismértékben fog növekedni egyrészt a foglalkoztatottság visszaesése miatt, másrészt a pénzpiaci és bizalmi válság következtében magas megtakarítási rátának köszönhetően. Az Ifo a munkaerő-kereslet csökkenését prognosztizálja a következő évre. A bérből és fizetésből élők száma várhatóan kb. 0,8%-kal fog csökkenni, kb. 40 millió főre. A német szakértők körülbelül új regisztrált munkanélkülire számítanak a 2009-es év folyamán, mely 8%-os átlagos munkanélküliségi rátát eredményezne 2009-re. Forrás: Ifo ( Publikáció esetén kérjük, hogy elemzésünkre az alábbiak szerint hivatkozzon: MKIK GVI: Gazdasági Havi Tájékoztató, 2008 / december, Budapest, ügyvezető igazgató: Dr. Tóth István ános

0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 -0,10 -0,20 -0,30 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0

0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 -0,10 -0,20 -0,30 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 Gazdasági Havi Tájékoztató 2009. november 2009 októberében immár huszonnegyedik alkalommal került sor a Gazdaság- és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft. (MKK GV) vállalati konjunktúra-vizsgálatára, amely

Részletesebben

Forrás: GVI. Forrás: GVI

Forrás: GVI. Forrás: GVI Gazdasági Havi Tájékoztató 2009. december A KKV Körkép a Figyelő, a Gazdaság- és Vállalkozáskutató ntézet (GV) és a Volksbank közös kutatása, amely azt tűzte ki célul, hogy negyedéves rendszerességgel,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

2004-05-09-2004-05-15 2009-09-13-2009-09-19. Forrás: Google Trends 2007-02-11-2007-02-17. Forrás: Google Trends

2004-05-09-2004-05-15 2009-09-13-2009-09-19. Forrás: Google Trends 2007-02-11-2007-02-17. Forrás: Google Trends Gazdasági Havi Tájékoztató 212. október A GVI ad-hoc konjunktúrakutatási projektje keretében készült elemzés a kivándorlási hajlandóság változását mutatja be bizonyos, a külföldi munkavállalással kapcsolatos

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...4 Építőipar...5

Részletesebben

A banki hitelek típusai a KKV-k körében. Az NHP figyelembe vétele a hitelfelvétel tervezésekor a KKV-k körében 12%

A banki hitelek típusai a KKV-k körében. Az NHP figyelembe vétele a hitelfelvétel tervezésekor a KKV-k körében 12% gh Gazdasági Havi Tájékoztató 2013. szeptember A Magyar Nemzeti Bank 2013. június 1.-én elindította Növekedési Hitelprogramját (NHP), a program részletei azonban már hónapokkal korábban ismertek voltak.

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2012. JANUÁR-SZEPTEMBER FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2012. DECEMBER GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó M u n k a ü g y i K ö z p o n t j a A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó R ö v i d t á v ú m u n k a e r p - p i a c i e l p r e j e l z é s é s k o n j u n k t ú r a k u t a t á s e r e d m é n y e i

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Központi Statisztikai Hivatal NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Salgótarján, 2009. február Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-232-9 (internet) Felelős szerkesztő: Szalainé Homola Andrea

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.26. SWD(2016) 85 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2016. évi országjelentés Magyarország amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink!

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! 2015 IV. negyedév 1 KÖSZÖNTŐ Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! A 2015-ös évben a lakáspiac minden tekintetben szárnyalt: emelkedtek az árak, csökkentek az értékesítési

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...2 Gazdasági szervezetek...3 Beruházás...4

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2008. évre

Tartalomjegyzék. Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2008. évre Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú Munkaerő-piaci Prognózis 2008. év BUDAPEST Összeállította Statisztikai és Elemzési Osztály Budapest, 2008. február I. Általános ismertető... 4

Részletesebben

Európa Ingatlanbefektetési Alap

Európa Ingatlanbefektetési Alap I. Piaci folyamatok a 2012. évben Európa Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2012. Európa Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2012 Makrogazdasági áttekintés A magyar gazdaság 2011 egészében 1,6%-kal

Részletesebben

Áttekintés a magyar fagazdaságról

Áttekintés a magyar fagazdaságról MAGYARORSZÁG NÉHÁNY FONTOSABB GAZDASÁGI MUTATÓJA Az ország területe 93. km 2, ebből 23. január 1. 1.823,4 ezer ha erdő, ami 19,6-os erdősültségnek felel meg. A lakosság száma 23. január 1-én 1,14 millió

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet A MEZŐGAZDASÁGI FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI VIDÉKI TÉRSÉGEINKBEN AKI

Agrárgazdasági Kutató Intézet A MEZŐGAZDASÁGI FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI VIDÉKI TÉRSÉGEINKBEN AKI Agrárgazdasági Kutató Intézet A MEZŐGAZDASÁGI FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI VIDÉKI TÉRSÉGEINKBEN AKI Budapest 2012 AKI Agrárgazdasági Könyvek 2012.. szám Kiadja: az Agrárgazdasági Kutató Intézet

Részletesebben

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség Ungarischer Verband der Forst- und Holzwirtschaft / Hungarian Federation of Forestry and Wood Industries H-112 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. Tel: (1) 355-65-39,

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

napi.hu Törékeny fellendülésban bíznak az exportáló cégek 2012.05.16 05:47.43 - [22767317]

napi.hu Törékeny fellendülésban bíznak az exportáló cégek 2012.05.16 05:47.43 - [22767317] napi.hu Törékeny fellendülésban bíznak az exportáló cégek 2012.05.16 05:47.43 - [22767317] Optimistábbak lettek tavaly októberhez képest a magyar vállalkozások, ami elsősorban a német ipar 2012 második

Részletesebben

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 március. Készítette: Molnár Tamás

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 március. Készítette: Molnár Tamás Ingatlanpiaci elemzés 2008 március Készítette: Molnár Tamás 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17. Tel.: (00-36-76) 497-658, 497-659, Fax: 418-850 E-mail: ingatlan.empire@axelero.hu Tartalomjegyzék Magyarország

Részletesebben

OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Féléves jelentés. I. félév (IFRS, KONSZOLIDÁLT).08.19. 2 KONSZOLIDÁLT ADATOK ÉS RÉSZVÉNYESI INFORMÁCIÓK Eredményadatok (időszak) / - - Nettó árbevétel 2

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Ötven év felettiek helyzete Magyarországon

Ötven év felettiek helyzete Magyarországon LEONARDO PARTNERSHIP PLAS PROJECT Promotions of life long learning as an active strategy sharing experiences for European solution (No. 2011-1-CZ1-LEO04-07096 3) Ötven év felettiek helyzete Magyarországon

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 4 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Budapest, 2011. november Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

A 2017. évi költségvetés tervezetének elemzése

A 2017. évi költségvetés tervezetének elemzése A 2017. évi költségvetés tervezetének elemzése 2016. április 20. MAGYAR NEMZETI BANK A Magyar Nemzeti Bank a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben meghatározott alapvető feladatai,

Részletesebben

Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés -

Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés - Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés - A 2002-2005 közötti makrogazdasági folyamatok főbb jellemzői A magyar gazdaság teljesítményét befolyásoló világgazdasági háttér 2002-2005 között

Részletesebben

2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS

2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS Az új tagállamok konvergencia-indexe 2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. AZ ÚJ TAGÁLLAMOK ÖSSZESÍTETT KONVERGENCIAINDEXE 3 II. AZ ÚJ TAGÁLLAMOK NOMINÁLIS KONVERGENCIÁJA

Részletesebben

Európa Ingatlanbefektetési Alap

Európa Ingatlanbefektetési Alap Európa Ingatlanbefektetési Alap I. FÉLÉVI JELENTÉS 2009 I. Piaci folyamatok a I. félévében Makrogazdasági áttekintés A magyar gazdaságnak 2009-ben rendkívüli kihívásokkal kell szembenéznie: egyrészt a

Részletesebben

Az új szja törvénnyel kapcsolatos béralkalmazkodási lépések a kisés közepes vállalkozások körében

Az új szja törvénnyel kapcsolatos béralkalmazkodási lépések a kisés közepes vállalkozások körében Az új szja törvénnyel kapcsolatos béralkalmazkodási lépések a kisés közepes vállalkozások körében Az Országgyűlés által 21-ben elfogadott új személyi jövedelemadó törvény eredményeként a 29 ezer forint

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július Budapest, 2002. április Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 18066830-2-51 Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 ÜZLETI JELENTÉS A 2014. ÉVRŐL Budapest, 2015. február

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. Elemzés és előrejelzés a magyar gazdaság és a külgazdaság legfontosabb folyamatairól Készült a Költségvetési Tanács megbízásából 2015. december GKI Gazdaságkutató Zrt. 1092 Budapest,

Részletesebben

FOGLALKOZTATHATÓSÁG FEJLESZTÉSE

FOGLALKOZTATHATÓSÁG FEJLESZTÉSE A FOGLALKOZTATHATÓSÁGI REHABILITÁCIÓ (AKTIVIZÁLÁS) SZABÁLYOZÁSI-, INTÉZMÉNYI FELTÉTELRENDSZERE Készítette: Horváth Olga Készült: Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációjának szakmai

Részletesebben

Hitelezési folyamatok. 2016. május

Hitelezési folyamatok. 2016. május Hitelezési folyamatok 1. május Hitelezési folyamatok 1. május Hitelezési folyamatok (1. május) Az elemzést készítette: Bálint Máté, Fellner Zita (Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság) A kiadványt jóváhagyta:

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

Munkaerő-piaci diszkrimináció

Munkaerő-piaci diszkrimináció Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. október ISBN 978-963-235-295-4 Munkaerő-piaci diszkrimináció Tartalom Bevezető...2 A diszkrimináció megtapasztalása nem, kor, iskolai

Részletesebben

Konjunktúrajelentés 2004/1.

Konjunktúrajelentés 2004/1. KOPINT-DATORG Konjunktúra-, Piackutató és Számítástechnikai Rt. Konjunktúrajelentés 2004/1. A világgazdaság és a magyar gazdaság helyzete és kilátásai 2004 tavaszán 2004. március A tanulmányt készítő munkacsoport

Részletesebben

Egy főre jutó GDP (%), országos átlag = 100. Forrás: KSH. Egy főre jutó GDP (%) a Dél-Alföldön, országos átlag = 100

Egy főre jutó GDP (%), országos átlag = 100. Forrás: KSH. Egy főre jutó GDP (%) a Dél-Alföldön, országos átlag = 100 gh Gazdasági Havi Tájékoztató 2013. október A GVI legújabb kutatása a területi egyenlőtlenségek társadalmi és gazdasági metszeteit vizsgálja. A rendszerváltás óta zajló társadalmi és gazdasági folyamatok

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

Q2 2011. Manpower. Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország. Manpower kutatási jelentés

Q2 2011. Manpower. Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország. Manpower kutatási jelentés Manpower Q2 211 Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország Manpower kutatási jelentés Manpower Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország Tartalom Q2/11 Magyarországi Munkaerőpiaci Előrejelzés 1 Területi összehasonlítás

Részletesebben

Sajtóinformáció. RBHU/MK f1kamge03_h. a 2002-es év üzleti eredményeinek alakulása. Hermann Scholl, a Robert Bosch GmbH igazgatóságának

Sajtóinformáció. RBHU/MK f1kamge03_h. a 2002-es év üzleti eredményeinek alakulása. Hermann Scholl, a Robert Bosch GmbH igazgatóságának Sajtóinformáció RBHU/MK f1kamge03_h A 2002-es év üzleti eredményeinek alakulása: Jó helytállás kedvezőtlen körülmények között Hermann Scholl, a Robert Bosch GmbH igazgatóságának elnöke a stuttgarti gazdasági

Részletesebben

Az AAA AUTO csoport 2008 során több mint 60 000 gépkocsit értékesített, most pedig összegzi 2008 piaci folyamatait

Az AAA AUTO csoport 2008 során több mint 60 000 gépkocsit értékesített, most pedig összegzi 2008 piaci folyamatait Az AAA AUTO csoport 2008 során több mint 60 000 gépkocsit értékesített, most pedig összegzi 2008 piaci folyamatait Prága / Budapest, 2009. február 6. Az előzetes értékesítési eredmények szerint az AAA

Részletesebben

Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra*

Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra* Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra* A hitelkínálat elmúlt évekbeli alakulását, szerepének jelentőségét vizsgáljuk különböző megközelítésekben,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A KSH JELENTI GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM 2010/2 Budapest Központi Statisztikai Hivatal, 2010 ISSN 1219 6754 Felelős szerkesztő: Németh Eszter főosztályvezető Szerkesztő: Freid

Részletesebben

A magyar agrárgazdaság helyzete

A magyar agrárgazdaság helyzete gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 530 TA NULMÁNY A magyar agrárgazdaság helyzete KAPRONCZAI ISTVÁN UDOVECZ GÁBOR Kulcsszavak: agrár- és élelmiszerpiacok, stabilizáló tényez, távlatos gazdálkodás hiánya,

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. A MAGYAR GAZDASÁG 2014-2015. ÉVI MAKROGAZDASÁGI PÁLYÁJA Készült a Költségvetési Tanács megbízásából 2014. szeptember GKI Gazdaságkutató Zrt. 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. 1461

Részletesebben

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Budapest, 2008. április 30. Szécsény IVS I. Szécsény szerepe a településhálózatban... 4 II. Szécsény társadalmi-gazdasági adottságainak értékelése...

Részletesebben

1. A kutatásról. 2. Az utazások fıbb jellemzıi a világon

1. A kutatásról. 2. Az utazások fıbb jellemzıi a világon Budapest, 2013. január 17. WORLD TRAVEL TRENDS REPORT 2012/2013 Az IPK International ETC World Travel Monitor Forum konferenciája alapján készült trendelemzés legfıbb megállapításai Az IPK International

Részletesebben

Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Gróf Széchenyi István

Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Gróf Széchenyi István Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Gróf Széchenyi István Lakáspiaci jelentés (216. május) Az elemzést készítette: Dancsik Bálint, Fellner Zita, Kovalszky

Részletesebben

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA*

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* NAGY GYULA A tanulmány a magyarországi gazdasági átalakulás nyomán a nők és a férfiak munkaerőpiaci részvételében és foglalkoztatottságában bekövetkezett

Részletesebben

A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás

A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás Hajdu Emese Megjelent: Agrártámogatások és -pályázatok c. szakkönyvben 2008-ban. RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft, Budapest. 1. A krízis kiváltó okai és a jelenlegi

Részletesebben

GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS

GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS GAZDASÁGÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP6.8.215 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1. VÁLTOZATA Konzorciumvezető: Szombathely Megyei Jogú

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 57/2014. (IV.30.)

Részletesebben

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2011. május 25-i ülésére a kamara 2010. évben végzett munkájáról Előterjesztő: Dr. Sziráki András elnök 2 Tisztelt Küldöttgyűlés!

Részletesebben

Az egyes szektorokra vonatkozó speciális megfontolásokat a következőkben lehet összefoglalni:

Az egyes szektorokra vonatkozó speciális megfontolásokat a következőkben lehet összefoglalni: 13. Cím: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete A Felügyelet státuszát és jogosítványait a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény 1. (2) bekezdése szabályozza, mely

Részletesebben

Vállalkozás Szlovákiában

Vállalkozás Szlovákiában Vállalkozás Szlovákiában Tartalom Alapvető jogszabályok Vállalkozási formák Regisztrálás az adóhatóságnál Szlovák adórendszer Gépjármű üzembe helyezése Szlovákiában További adózással kapcsolatos témák

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2 A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 A sajátos, észak-déli irányú kiterjedésű Nyugat-dunántúli régió területe egyedülálló módon négy országgal, Szlovákiával,

Részletesebben

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A 2004-es uniós csatlakozást követően a Magyaroszágra bevándorlók számában enyhe, majd 2008-ban az előző évben bevezetett jogszabályi változásoknak

Részletesebben

GYORS TÉNYKÉP VÁLTOZÓ TELEPÜLÉSRENDSZER ÉS A KÖZFORGALMÚ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FENNTARTÁSÁNAK KÉRDÉSEI BARANYA MEGYÉBEN

GYORS TÉNYKÉP VÁLTOZÓ TELEPÜLÉSRENDSZER ÉS A KÖZFORGALMÚ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FENNTARTÁSÁNAK KÉRDÉSEI BARANYA MEGYÉBEN Tér és Társadalom 21. évf. 2007/2. 85-93. p. Tér és Társadalom XXI. évf. 2007 2: 85-126 GYORS TÉNYKÉP VÁLTOZÓ TELEPÜLÉSRENDSZER ÉS A KÖZFORGALMÚ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FENNTARTÁSÁNAK KÉRDÉSEI BARANYA MEGYÉBEN

Részletesebben

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 A határmenti vállalkozások

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület előzetesen elismert LEADER Helyi Akciócsoport 2016. február 1 Tartalom Tartalom...2 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2011, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

Halandóság. Főbb megállapítások

Halandóság. Főbb megállapítások 5. fejezet Halandóság Bálint Lajos Kovács Katalin Főbb megállapítások» A rendszerváltozás időszakában a magyar népesség életkilátásait tekintve a szovjet térség és néhány kelet-európai ország mellett már

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ FELHASZNÁLÁSÁRÓL Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ A 2006. ÉVBEN BEMUTATOTT ALKALMI MUNKAVÁLLALÓI KÖNYVEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL % A 2006-ban kiváltott, bemutatott AM Könyvek, valamint a ledolgozott napok számának

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Integrált Városfejlesztési Stratégiája Szikszó város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Készítette: Inforce Kft. Szikszó, 2008. május 1 Tartalomjegyzék 1. Szikszó város szerepe és helye a városhálózatban... 6 1.1. A város elhelyezkedése,

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

Dinamikus növekedés, kedvező kilátások

Dinamikus növekedés, kedvező kilátások Report on Business Climate of the Largest Exporting Manufacturing Firms TOP 1500-2000/2 Jelentés a legnagyobb exportáló feldolgozóipari cégek üzleti kilátásairól Tóth I. János * Dinamikus növekedés, kedvező

Részletesebben

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A hazai szántóföldi növénytermelés vetésszerkezete viszonylag egységes képet mutat az elmúlt években. A KSH 2 adatai szerint a vetésterület több mint

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyőlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY

ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt 7.3.2. A regionális oktatástervezés támogatása empirikus kutatás a közoktatás-tervezés és a regionális fejlesztés közötti kapcsolatok feltárására

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.1.22. COM(2014) 21 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Energiaárak

Részletesebben

Szalai Ákos: A 2015. évi államadósság-csökkenés részletei

Szalai Ákos: A 2015. évi államadósság-csökkenés részletei Szalai Ákos: A 2015. évi államadósság-csökkenés részletei Magyarország GDP-arányos bruttó államadóssága 2015 végére 75,3 százalékra csökkent, így folytatódott a 2011 után elindult csökkenő államadósság-pálya,

Részletesebben

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében Tanulmány a Miniszterelnöki Hivatal számára Készítette: Fact Intézet Szocio-Gráf Intézet Pécs, 2006. TARTALOM VEZETŐI

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet 2005. november 1. A STRATÉGIAI HELYZETÉRTÉKELÉS (SWOT ANALÍZIS)...4 ERŐSSÉGEK (ADOTTSÁGOK)...4 Földrajzi környezet, természeti

Részletesebben

Info-kommunikációs technológiák a vállalati szektorban

Info-kommunikációs technológiák a vállalati szektorban Magyar Kereskedelmi és Iparkamara GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET HCCI Research Institute of Economics and Enterprises MKIK GVI Kutatási Füzetek 2004/2 Info-kommunikációs technológiák a vállalati

Részletesebben

Veresegyházi kistérség

Veresegyházi kistérség Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja Pest megyei Terület-,Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085. Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70

Részletesebben

A POZITÍV KORREKCIÓ ELLENÉRE IS BORÚSAK AZ INGATLANPIACI KILÁTÁSOK (2013. ÁPRILISI FELMÉRÉSEK ALAPJÁN)

A POZITÍV KORREKCIÓ ELLENÉRE IS BORÚSAK AZ INGATLANPIACI KILÁTÁSOK (2013. ÁPRILISI FELMÉRÉSEK ALAPJÁN) 2006. I. A POZITÍV KORREKCIÓ ELLENÉRE IS BORÚSAK AZ INGATLANPIACI KILÁTÁSOK (2013. ÁPRILISI FELMÉRÉSEK ALAPJÁN) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanokkal foglalkozó cégek (fejlesztők,

Részletesebben

Gazdasági Havi Tájékoztató

Gazdasági Havi Tájékoztató Gazdasági Havi Tájékoztató 2008.augusztus Makrogazdasági tendenciák 2008 második negyedévében Magyarország bruttó hazai terméke 2,2-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, így a növekedés üteme

Részletesebben

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II.

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II. Melyik gondolkodási mód elıtt áll történelmi lehetıség? I. Vértes András, a GKI (Gazdaságkutató Intézet) elnöke kedden (2010. június 29-én) Budapesten sajtótájékoztatót tartott, amelyen a kormány 29 pontos

Részletesebben

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY Közvélemény-kutatás időpontja: 2015. szeptember Kaposvár lakosságának véleménye a bűnmegelőzésről,

Részletesebben

Munkaerő-piaci elemző tanulmány

Munkaerő-piaci elemző tanulmány Munkaerő-piaci elemző tanulmány Készült: A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská pohraničná migrácia HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt keretében a Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány

Részletesebben