Konjunktúrajelentés 2004/1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Konjunktúrajelentés 2004/1."

Átírás

1 KOPINT-DATORG Konjunktúra-, Piackutató és Számítástechnikai Rt. Konjunktúrajelentés 2004/1. A világgazdaság és a magyar gazdaság helyzete és kilátásai 2004 tavaszán március

2 A tanulmányt készítő munkacsoport Első rész: A nemzetközi gazdaság Rába András, Berényi Judit, Pásztori Veronika (világgazdasági helyzet, OECD-országok) Somogyi Dorottya (USA) Berényi Judit (Japán) Nagy Katalin (Németország, Európai Unió) Havasi Éva (Az európai integráció) Bogóné Jehoda Rozália (fejlődő országok és Kína) Munkácsy Gyula (FÁK) Pénzes Petra (Csehország) Jutkusz Lilla (Szlovákia) Matheika Zoltán (Lengyelország) Ádám Zoltán (délszláv országok) Klauber Mátyás (Bulgária, Románia) Gáspár Katalin (Baltikum) Második rész: A magyar gazdaság Palócz Éva (makrogazdaság) Pénzes Petra (makrogazdaság, prognózis) Matheika Zoltán (jövedelem, megtakarítás, fogyasztás) Schweitzer Iván (beruházás, ipar, építőipar) Kovács Zoltán Ákos (külgazdasági folyamatok) Lányi Kamilla (élelmiszergazdaság) Nagy Ágnes (konjunktúrateszt) Hárs Ágnes (munkaerőpiac) Gém Erzsébet ( ár-, árfolyam, részvénypiac, kamatok,) Jutkusz Lilla (fizetési mérleg) Klauber Mátyás (idegenforgalom) Ádám Zoltán (államháztartás) Szerkesztette: Pásztori Veronika (nemzetközi gazdaság) Bartha Attila (rendszerváltó országok) Palócz Éva, Ádám Zoltán, Gém Erzsébet (magyar gazdaság) szerkesztésben közreműködött: Köves András A munkacsoport vezetője és felelős szerkesztő: Palócz Éva

3 Készült a Konjunktúra-, Piackutató és Számítástechnikai Rt. házinyomdájában Műszaki szerkesztő: Légrádi Katalin ISSN: E kiadvány a Konjunktúra-, Piackutató és Számítástechnikai Rt. engedélye nélkül nem sokszorosítható! Az Rt. címe: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Telefon: Telefax:

4 Tartalomjegyzék Összefoglaló és prognózis 7 I. rész: A nemzetközi gazdaság 15 A világgazdasági helyzet A fejlett ipari országok gazdasága Expanzív gazdaságpolitika dinamikus növekedés az Egyesült Államokban Export húzta gazdasági élénkülés Japánban Szerény növekedés az Európai Unióban Németország: véget ért a gazdaság stagnálása Az európai integráció a bővülés kapujában A fejlődő országok és Kína Rendszerváltó országok Kelet-Közép-Európa és a Baltikum Szlovénia Csehország Szlovákia Lengyelország Baltikum Észtország Lettország Litvánia Délkelet-Európa Románia Bulgária Horvátország Szerbia és Montenegró Független Államok Közössége Oroszország Ukrajna 61

5 II. rész: A magyar gazdaság Általános áttekintés és prognózis Bevezetés A GDP növekedése 2003-ban Prognózis 2004 végéig és 2005-re A GDP felhasználása A háztartások jövedelme, megtakarítása, fogyasztása Beruházás Külgazdasági folyamatok Külkereskedelem Folyó fizetési mérleg Idegenforgalom A folyó fizetési mérleg hiányának finanszírozása A GDP termelése Élelmiszergazdaság Ipar A feldolgozóipari vállalatok megítélése rövid távú kilátásaikról Építőipar Munkaerőpiaci folyamatok Fiskális, monetáris, pénz- és tőkepiaci folyamatok Államháztartás, költségvetési politika A évi bevételek és kiadások A évi bevételek és kiadások A központi költségvetés finanszírozása Árak, árfolyamok, hozamok Árak Árfolyamok Állampapír-hozamok Az árfolyam-, a jegybanki alapkamat- és a hozamok várható alakulása A kamatok alakulása és fejlemények a magyar bankrendszerben Részvénypiacok 104

6

7 Összefoglaló Összefoglaló és prognózis Nemzetközi gazdaság 1. A évi szerény átlagosan 2% körüli növekedés után az OECDországok gazdaságai idén 3%-kal bővülhetnek. A növekedés 2005-ben is megközelítheti az idei ütemet. A 2004-es javulás főként az amerikai gazdaság dinamizmusának köszönhető, itt a GDP 4,5%-kal gyarapodik. Japánban hosszas egy helyben topogás és visszaesés után 2,5%-os ütemben folytatódik a 2003-ban megkezdődött növekedés. A 15 mai EU-tagországban is (jóllehet az itteni gazdaságpolitikai és strukturális gondok jórészt továbbélnek) érzékelhető a stagnálásból való kilábalás 2004-ben várható átlagos 2%-os növekedésük az utóbbi négy év legjobb teljesítménye. A fejlett világban a növekedés struktúrája 2005-re valamelyest változhat: az Egyesült Államokban némi lassulást (így is számottevő GDP-bővülést), Japánban szerény ütemben folytatódó, Nyugat- Európában az ideihez képest valamelyest gyorsuló növekedést várunk. 2. A világ termelésének egyre nagyobb hányadát adó fejlődő országok hosszú ideje nem tapasztalt, átlagosan 6% körüli növekedési ütemet érhetnek el. Különösen gyors lehet Ázsia (mintegy 7%), azon belül Kína (9%) növekedése ezért is kivételesen jó évnek bizonyulhat a világkereskedelemben. A nemzetközi kereskedelem volumene 10% körüli ütemben bővülhet, az Európai Unióban az átlagnál mérsékeltebb, az exportban 5%-os, az importban 6-7%-os bővülés várható. 3. A világkereskedelmi dinamizmus nem hagyja érintetlenül a világpiaci árakat sem; a nyersanyag-árak rövid távon tovább növekedhetnek ben az áremelkedése üteme csökken. Az elmúlt évben jelentősen megemelkedett a kőolajár; ez azonban elsősorban a dollárban kifejezett árakra vonatkozik: az irányadó Brent olaj ára 2003-ban dollárban számítva 15%-kal nőtt, euróban 3%- kal csökkent. Az elhúzódó iraki konfliktus, a venezuelai termelés fennakadása és az alacsony amerikai készletek együttes hatására 2003 első hónapjaiban 33 dollár közelébe emelkedett a Brent hordónkénti ára. Az olajárat befolyásoló gazdasági (keresleti és kínálati) tényezők valamelyes árcsökkenésre utalnak az év hátralévő részében. Idén 27,5 dollárhoz közeli Brent-átlagárral számolunk, ami 2005-ben tovább csökkenhet. 4. Az OECD-országokban a világpiaci árnövekedés ellenére is előreláthatólag 2% alatt marad, sőt lassul is az infláció. (Az egész világon kevés jelentős ország akad, ahol két számjegyű az infláció.) A fogyasztói árak hozzávetőleges stabilitása jellemző marad a jövő évben is. A kedvező trend nagyrészt a termelékenység folyamatos növekedésével és a munkaköltségek csökkenésével magyarázható. Ez utóbbi a bér- és létszámgazdálkodás fokozott szigorából következik, aminek egyik folyománya a makacsul magas munkanélküliség, amely az EU-ban meghaladja a 8%-ot. Ebből következett számos országban a háztartási fogyasztás lassú növekedése is. 5. A profitok (újbóli) növekedését jelzi, sőt megelőlegezi a tőzsdei árfolyamok hosszabb ideje tartó emelkedése. A konjunkturális föllendülés fontos velejárója 7

8 Konjunktúrajelentés 2004/1. lehet a tavaly stagnáló/csökkenő működőtőke-forgalom várható megélénkülése is. A dollár eddigi nagymértékű leértékelődésének fő kárvallottja Nyugat- Európa. A prognózisok szerint a dollár ben gyenge marad, egyes elemzők szerint rövid távon akár számottevően gyengülhet is. Az olcsó dollár erősítheti az amerikai konjunktúrát (és azokét az országokét, amelyek valutái a dollárhoz vannak kötve) és nehezítheti az európai fellendülést. A keresztárfolyamok jelentős és tartós eltolódása ellen nincs eszköz, illetve védelem a mai nemzetközi pénzügyi rendszerben, az ár-versenyképesség csökkenését a kivitel minőségi, árukínálatbeli rugalmas változtatásával, az egyébként dinamikusan bővülő igényekhez alkalmazkodva ellensúlyozhatják a piac szereplői. 6. A legtöbb kétséget a jelenlegi föllendülés tartama, tartóssága veti fel. Vonatkozik ez elsősorban Amerikára, ahol a 90-es évek második felében tapasztalt 4% felettihez hasonló növekedési ütem tartós fennmaradását a külső és belső egyensúlyi problémák (a szövetségi költségvetésnek a GDP 5%-a körüli hiánya, s hasonló nagyságrendű folyó fizetési deficit) kérdőjelezik meg. Időről időre erősödnek a kételyek az utóbbi években a globális konjunktúra egyik meghatározó tényezőjévé előlépett Kína túlfűtöttnek minősített gazdasági növekedésének a fenntarthatóságával kapcsolatosan is. A mi prognózisunk is azt sugallja, hogy (egyelőre) nem tér vissza a fent említett aranykor, de szolid termelés- és forgalomnövekedésre a világgazdaságban a 2005-ös évben is számíthatunk. Ez utóbbi következtetést a rendszerváltó országokban zajló gazdasági fejlemények is megerősítik. 7. A május 1-jétől az Európai Unióhoz csatlakozó kelet-közép-európai országok (a visegrádi négyek mellett ideértve Szlovéniát és a balti államokat is) közül négyben lassult, négyben viszont gyorsult a gazdasági növekedés ban, amely a régió egészében 3,7%-ot tett ki. A növekedés hajtóereje valamennyi országban a második félévtől fellendülő feldolgozóipari kivitel volt. Az exportvezérelt GDP-bővülés Lengyelországban és különösen Szlovákiában a külső egyensúlyhiány számottevő mérséklődéséhez vezetett, a többi országban viszont kismértékben nőtt a folyó fizetési mérleg hiánya. A csatlakozó országok államháztartási pozíciója ugyanakkor egyértelműen javult tavaly: Észtországban évek óta többlet van, Lettország, Litvánia és Szlovénia államháztartási hiánya pedig a GDP 2%-a alatt maradt. Még a hagyományosan expanzívabb fiskális politikát folytató visegrádi négyekben is határozottan csökkent a deficit (bár 1,5-3 százalékponttal továbbra is meghaladja a 3%-os referenciaértéket). A rövidtávú kilátások mind a növekedést, mind az egyensúlyi mutatókat tekintve jók. Csekély gazdasági súlyuk miatt azonban az új belépők aligha tudják érdemben dinamizálni a kibővülő Unió növekedését, miközben a makrogazdasági stabilitás megőrzésében sem támasztanak majd különösebb nehézségeket. 8. A délkelet-európai országok közül Romániában, Bulgáriában és Horvátországban is immár második éve 4%-ot meghaladó ütemű a gazdasági növekedés, miközben folytatódik a dezinfláció. A sorból egyedül a politikai káoszban vergődő Szerbia és Montenegró lóg ki, bár a privatizációs sikereknek és a meglepően jól teljesítő költségvetésnek köszönhetően egyelőre az instabilitás makrogazdasági értelemben ott sem nőtt. Különösen Bulgáriában 8

9 Összefoglaló egyértelműek az eddig végbement feldolgozóipari szerkezetváltás pozitív hatásai: jelentősen csökkent a munkanélküliség, és az Európai Bizottság pozitív országvéleménye mellett a nemzetközi hitelminősítő intézetek is felértékelték az országot. Románia viszonylagos prosperálása egyelőre inkább a könnyűipari bérmunka-exporton alapszik, Horvátországban pedig a túlértékelt kuna miatt küszködő feldolgozóipar gyengébb teljesítményét a rendkívül jó idegenforgalmi szezon ellensúlyozta (bőségesen). A rövidtávú kilátások mindhárom országban inkább kedvezőek. Szerbia és Montenegró makrogazdasági perspektíváit ugyanakkor egyelőre politikai túldetermináltság jellemzi. 9. A FÁK gazdasági növekedése tavaly megélénkült: 7,5-8%-ot tett ki, Oroszországban 7,3%-ot. Az expanzió fő hajtóereje a várakozáson felüli magas világpiaci olajár. Az olajat nem termelő FÁK-országoknak is kedvezett, hogy Oroszország szélesre tárta importkapuit előttük hagyományos, másutt nehezen értékesíthető termékeik előtt is. Oroszországban már több éve vágtat a termelés, a beruházási és az életszínvonal-növekedést jelző mutatók magasak. Óriásira duzzadt a kereskedelmi többlet, gyorsan áramlik be a külföldi tőke kereskedelmi hitelek és közvetlen beruházások formájában. A várhatóan magas világpiaci olajár az orosz expanzió fennmaradásával járhat, legalábbis 2004-ben. A strukturális gondok, a csaknem monokultúrás export, a világpiacon versenyképes feldolgozóipar hiánya azonban továbbra is sebezhetővé teszi a gazdaságot. Ehhez hozzájárulhat, hogy Európával és Amerikával is hűvösebbé váltak a kapcsolatok. A magyar gazdaság 2003-ban súlyos egyensúlyi hiányosságok jellemezték a magyar gazdaságot, amelyek mindenekelőtt az 5,7%-os (az újrabefektetett profitokkal együtt 7,8%-os) folyó fizetési mérleg hiányban és az 5,8%-os államháztartási hiányban mutatkoztak meg. A folyó fizetési mérleg hiányát nem finanszírozta a külföldi működőtőkebeáramlás, és nőtt a külső eladósodottság. A forint leértékelődött, a kamatok emelkedtek, és az év második felében gyorsult az infláció. A kedvezőtlen nemzetközi konjunkturális viszonyok következtében a gazdasági növekedés üteme lassúbb volt, mint a megelőző évben. Mindennek dacára a reálgazdasági folyamatok tekintetében 2003-ban kedvező fordulat következett be, még ha ennek jelei nem is látszanak az éves szinten aggregált adatok mögött. 10. Az előzetes adatok szerint a GDP 2,9%-kal bővült tavaly. Az év második felétől gyorsuló növekedést a termelési oldalon az ipari, illetve feldolgozóipari hozzáadott érték növekedése húzta. A felhasználási oldalon ugyanakkor kedvező fordulatot jelez az export és a feldolgozóipari beruházások élénkülése, valamint a magánfogyasztás növekedési ütemének lassulása első három negyedévében a háztartások fogyasztása 7,6%-kal nőtt, amelyet a gyors keresetnövekedés táplált: 2003-ban a nettó reálkeresetek 9,2%-kal nőttek. Ugyanakkor a keresetnövekedés szeptembertől lelassult, mivel megszűnt az egy évvel korábbi béremelés és adókönnyítés áthúzódó hatása. Ennek ellenére a fogyasztási dinamika vélhetőleg csak kismértékben lassult az utolsó negyedévben, becslésünk szerint a 2003-as év egészét tekintve a 9

10 Konjunktúrajelentés 2004/1. magánfogyasztás 7,4%-kal bővült. Idén mind a jövedelem, mind a fogyasztás növekedési üteme megcsappan. A magánfogyasztás várakozásunk szerint 2,4%- kal bővül 2004-ben. A háztartások nettó pénzügyi megtakarítása 2003 első három negyedévében negatív volt, vagyis a háztartások külső finanszírozásra szorultak. A bruttó pénzügyi megtakarítás nominális összege a gyors jövedelembővülés ellenére sem nőtt 2002 azonos időszakához képest, miközben a hitelfelvétel több mint 50%-kal volt nagyobb, mint egy évvel korábban. E fejlemények részben a fogyasztás kiugró dinamikájával, részben az erős beruházási (főleg lakásberuházási) tevékenységgel függenek össze. Becslésünk szerint az év egészében a háztartások nettó finanszírozási képessége alig volt nagyobb nullánál. Idén a helyzet változni fog, az élénkebb megtakarítás lanyhább hitelfelvétellel párosul. Ennek következtében a háztartások finanszírozási képessége javul, nominális értéke várhatóan meghaladja a 2002-es (amúgy meglehetősen szerény) szintet. 12. A beruházások 2003-ban 3,1%-kal növekedtek ez közepesnek mondható, de az éven belüli trend bíztató, határozott élénkülést mutat. Különösképpen kedvező, a fenntartható növekedés irányában történt fordulatot jelez a feldolgozóipari beruházások kiemelkedő növekedése (11,3%). Ezt a változást tükrözi, hogy az előző évitől eltérően a növekedés építési beruházás helyett gépi beruházásként valósult meg. A lakásépítés csúcsot ért el: az átadott lakások száma 45 ezer felett volt. A kiadott új építési engedélyek számának növekedése a magas szint fennmaradásának reményét alapozza meg. A költségvetési szektor beruházásai a 2002-es választási évhez képest visszaestek. A megbomlott államháztartási egyensúly miatt elkerülhetetlen visszafogások 2004-ben is erősen fékezik e szféra beruházásait. A javuló konjunktúra alapján a termelő szférában és az üzleti szolgáltatások terén, mindenekelőtt a külföldi cégek hazai leányvállalatainál, 2004-ben és 2005-ben élénk beruházási tevékenységre számítunk, ami a beruházások egészét tekintve is további fellendülést hoz ban a KSH által közölt előzetes adatok szerint az export volumene közel 9%-kal, az importé 10%-kal bővült, azaz mindkettő gyorsulást és két éve nem tapasztalt dinamikát mutat. Az export korábban megtört lendülete 2003 közepétől megfordulni látszik: júliustól ismét két számjegyű az export volumenének bővülése, sőt tavaly ősztől csaknem valamennyi hónapban meghaladta az importét ban a külkereskedelmi áruforgalom hiánya mintegy nyolcszázmillió euróval 4,3 milliárd euróra nőtt. Tavaly a közép- és kelet-európai, valamint a fejlődő országok felé dinamikus, a fejlett országok irányában viszont csak mérsékelt volt a kivitel fejlődése. Az idén a megindult kedvező irányú változások folytatódása esetén 16-18% közötti áruexport és 14-16% közötti áruimport növekedéssel számolunk, amely esetben 4 milliárd euró alá csökkenhet a kereskedelmi mérleg hiánya. 14. A folyó fizetési mérleg 2003-ban 4172 millió eurós hiánnyal zárt, ami a GDP 5,7%-ával egyenlő. Újdonság, hogy tavaly nemcsak az áruforgalom, hanem a szolgáltatás-mérleg egyenlege is negatív volt. Kedvező viszont, hogy az árukereskedelemben az év második felében trendváltás történt: az export növekedésének mértéke felülmúlta az import-bővülését. Az év végére a negatív idegenforgalmi tendenciák is megtörni látszottak. 10

11 Összefoglaló 15. A mezőgazdaság rendkívül eseménydús évet zárt tavaly. A rossz termésű év után 2003-ban évszázados rekordot döntött az aszály, de a ma használatos fajták és technológiák mellett ennek viszonylag kevésbé voltak drámaiak a következményei. Súlyosabban érintette az élelmiszergazdaságot, hogy jóformán az állattenyésztés minden fontos ágazata válságban került, amit előszeretettel szokás az európai-uniós szabályok bevezetésének kényszerével indokolni. Valójában sokkal inkább arról van szó, hogy kiéleződött a viszony az agrártermelők, a felvásárlók és a feldolgozó cégek között, illetve az előbbiek váltak a feldolgozók és a nagy áruházláncok között dúló harc áldozatává. 16. Az ipari termelés 2003-ban egyértelmű évközi felíveléssel minden várakozást felülmúló teljesítményt ért el, 6,4%-kal növekedett az előző évihez képest. A lendület a nemzetközi konjunktúra javulásával, a külföldi és a belföldi kereslet növekedésével párhuzamos. A növekedéshez a korábbi bizonytalanság idején leépült készletek feltöltése is hozzájárult, de alapjában az export húzóereje érvényesült. Az eredményesség erősen összpontosult a multinacionális cégek hazai leányvállalataira épülő, legnagyobb súlyú gépipari ágazatokra, a villamosgép-iparra és a járműiparra. A villamosgép-iparon belül a korábbi favoritnál, a számítástechnikánál gyorsabban nőtt a híradástechnika termelése és exportja. A fellendülésbe kevésbé tudnak bekapcsolódni a kis- és közepes vállalatok, fejlesztési lehetőségeik a beruházás-ösztönzési programok ellenére, az erős import-árverseny miatti alacsony jövedelmezőség és a magas kamatszint következtében igen korlátozottak. A vezető iparágakra összpontosuló fellendülés ismét fokozza a régiók közötti különbséget. Az ipari növekedés egészét tekintve a javuló konjunktúra alapján 2004-ben és 2005-ben további fellendülésre számítunk. 17. A januári konjunktúrateszt-eredmények szerint a feldolgozóipari vállalkozások helyzete és várakozásai az elmúlt év utolsó hónapjaiban határozottan javultak. A rövid távú előrejelzések alapján a következő hónapokban feltételezve, hogy a legfontosabb exportpiacok felvevőképessége nem romlik a reálfolyamatok élénkülése folytatódik, a feldolgozóipari vállalkozások helyzete összességében javul. 18. Az építőiparban az állami forrásokra alapozott építkezések erős visszaesését a lakásépítés növekedése kompenzálta az elmúlt évben, így az első negyedévi, időjárás okozta zuhanás után a termelés éves átlagban az előző évihez hasonló maradt. Az elkészült lakások száma kiemelkedő volt, de kivételesen magas volt az új építési engedélyek kiváltása is, ami a lakásépítés szinten maradását vetíti előre. A közszférában a meghirdetett célok alapján az autópálya építésben várhatunk számottevő előrehaladást, egyéb területeken a költségvetési visszafogás halasztásra kényszerít. A termelő és üzleti szolgáltató szféra fellendülő beruházásai a keresletet javítani fogják, így 2004-ben és 2005-ben az építőipari termelés mérsékelt növekedésére számíthatunk ban folyamatos de lassú javulás jellemezte a munkaerőpiacot: a munkanélküliség 2002 végén, illetve 2003 elején tapasztalt növekedése rövid távúnak bizonyult, és a foglalkoztatottak száma lassan és folyamatosan (1% körüli ütemben) ismét növekedésnek indult. A létszámbővülés lényeges ágazati különbségek mellett ment végbe: különösen az építőiparban és a közszférában bővült a betöltött munkahelyek száma, a versenyszféra szolgáltatatási 11

12 Konjunktúrajelentés 2004/1. ágazataiban szerény volt a létszámnövekedés, az ipar és a mezőgazdaság pedig létszámleadó maradt. A foglalkoztatott létszám jelentősebb bővülésére a versenyszférában a közeljövőben sem számíthatunk, a közszféra létszámnövekedése pedig a közelmúlt növekvő bérkiáramlásának hatására növekedett ugyan, de a bérnövekedés lefékezését követően megtorpanni látszik. 20. Az államháztartást 2003-ban a vártnál lassúbb és vontatottabb, de lényeges költségvetési kiigazítás jellemezte. A óta uralkodó fenntarthatatlan költségvetési expanzió trendjében ugyan nem következett be látványos fordulat, de részben megteremtődtek egy 2004-es irányváltás lehetőségei. A tavalyi 5,8%- os államháztartási hiánnyal szemben az idén 4,9%-os deficitet prognosztizálunk. A központi költségvetésnek mind a bevételi, mind a kiadási oldalán látunk kockázatokat. Erősen kérdésesnek tartjuk továbbá, hogy a kormányzat képes lesz-e növelni a nagy elosztórendszerek hatékonyságát, aminek következtében a PM által prognosztizáltnál nagyobb társadalombiztosítási kiadásokra számítunk. A gyorsuló gazdasági növekedés mellett azonban a hiány mértéke feltehetően kezelhető marad, és nem sokkal haladja majd meg a hivatalos 4,6%-os előirányzatot. 21. Az idei év elején számottevően gyorsult az infláció mind az előző hónapokhoz, mind pedig a múlt év azonos időszakához képest, s jóval magasabb év végi fogyasztói áremelkedést vetített előre, mint amilyen az őszi-téli elemzői, kormányzati és jegybanki előrejelzésekben szerepelt. A januári áremelkedés közel felét, a februárinak pedig több mint egyharmadát az ÁFA-kulcs emelése, illetve átsorolása, továbbá a jövedéki adó változtatása okozta. A fogyasztói árakat alapvetően befolyásoló belföldi keresleti és kínálati viszonyok 2003-ban szinte kivétel nélkül az infláció gyorsulásának az irányába hatottak tavaszán viszont úgy gondoljuk, hogy a következő hónapokban a belső, még inkább a külső feltételek: a mostanihoz közeli, HUF/EUR árfolyam, a javuló nemzetközi konjunkturális környezet, a fogyasztás várhatóan mérséklődő ütemű bővülése mind elősegítheti a dezinflációs pályára való visszatérést. E feltevésekből kiindulva arra számítunk, hogy nyár elejétől ismét mérséklődik a fogyasztói árak emelkedése: az év első hónapjaiban még 7% körüli 12 havi inflációs ráta éves átlagban közelebb kerülhet a 6,5%-hoz, mint a 7%-hoz. 22. Március közepére a forint árfolyama megközelítette a tavaly júniusi sáveltolás előtti forint körüli értéket. Ma tehát a forint árfolyama nagyjából ugyanazon a szinten áll, mint fél évvel ezelőtt, volatilitása azonban jelentősen megnövekedett. Mivel március 12-ig az átlagárfolyam 260,56 volt, az általunk prognosztizált 257 HUF/EUR éves átlagárfolyam az első hónapokhoz képest tehát egy tendenciájában csökkenő árfolyam-pályát valószínűsít. Ugyanakkor a kelet-közép-európai csatlakozó országok valutáinak árfolyamalakulását tekintve a forint csupán a gyenge harmadik helyet foglalja el: a lengyel zlotyhoz képest erősödött, míg a cseh koronához képest kisebb, a szlovák koronához viszonyítva nagyobb mértékben gyengült. 23. A jegybank a november 28-i 300 bázispontos emelés után nem nyúlt a 12,5%-os jegybanki alapkamathoz. Így továbbra is fennmaradt a számottevő kamattöbblet a FED, az ECB, valamint a cseh, a lengyel és a szlovák jegybanki 12

13 Összefoglaló alapkamathoz képest. Az éves és éven belüli lejáratú kincstárjegyek hozama még március elején is a novemberi csúcsérték, 12,5% közelében alakult, amihez képest csak a hosszabb lejáratú államkötvények hozama süllyedt bázispontot. 24. Az elmúlt három hónapban az állampapírpiac igen sérülékenynek bizonyult. Egy év alatt összességében a kincstárjegyek hozama durván 600, az államkötvényeké pedig bázisponttal emelkedett. A forintban denominált állampapírok kockázati felára tehát jelentősen nőtt, míg az euróban kibocsátott állampapíroké alig változott. Ez azt mutatja, hogy a külföldi befektetők elsősorban az árfolyamkockázatot tartják számottevőnek és kompenzálandónak. Az állampapírpiac volatilitása a külföldiek tulajdonában lévő államkötvény-állomány havi kilengéseinek erősödésében is megmutatkozott. Ezzel együtt a decemberi milliárd Ft körül pangó állomány januárban és februárban 50 milliárdos heti ugrásokat is produkálva folyamatosan nőtt, s március elejére 2350 milliárdos csúcsot ért el. 25. A 300 bázispontos jegybanki alapkamat-emelkedés január végéig nem jelent meg teljes egészében a bankok lakossági és a vállalati hitel- és betéti kamataiban. Legkevésbé lakossági hiteleikben érvényesítették a bankok a változást, ezzel szemben a lakossági betéteknél szinte azonnali és jelentős emelést hajtottak végre. A vállalati szektorban ugyanakkor gyors és radikális (2 százalékpontos) kamatemelkedés történt mind a betétek, mind a hitelek körében. A lakossági hitelállomány a korábbi milliárd Ft-os havi növekménnyel szemben decemberben 68, januárban pedig csupán 46 milliárd forinttal bővült, ugyanakkor szokatlanul magas volumennel (decemberben 230, januárban 102 milliárd forinttal) nőtt a lakossági betétállomány, s bár decemberben ez szezonális jelenség is, ebben az esetben a bankok betétárazási politikájának egyenes következménye volt. Alapkezelők közlései szerint jelentős összegek áramlottak banki betétekbe a befektetési alapokból is. 26. A budapesti részvénytőzsde forgalmának alakulását az elmúlt hónapokban ugyanazok a tényezők befolyásolták, mint a forint- és állampapírpiacét. Így hasonló hullámzások után február közepétől folyamatos árfolyam és forgalomnövekedés indult be, s március első két hetében már pont körüli szintre emelkedett az index értéke. A BUX növekedését ennek ellenére február végén már nem csupán a feltörekvő országok tőzsdéi és a Nasdaq előzték meg, hanem a nyugat-európai tőzsdék mintegy egyharmada köztük a frankfurti és a bécsi is. (Lezárva: március 16-án) 13

14 Konjunktúrajelentés 2004/1. Makrogazdasági mutatók és a Kopint-Datorg prognózisa (változás az előző évhez képest, százalékban) Előrejelzés dec márc márc. GDP-aggregátumok reálnövekedése GDP összesen 5,2 3,8 3,5 2,9 3,2 3,4 4,3 Belföldi felhasználás 4,8 1,9 5,3 6,2 3,3 3,3 4,2 Magánfogyasztás 5,0 5,3 9,4 7,4 2,3 2,4 3,7 Közösségi fogyasztás 1,2 4,9 5,0 1,0 0,0 0,0 1,0 Bruttó állóeszköz-felhalmozás 7,7 3,5 7,2 3,1 5,5 5,5 6,5 Export 21,0 8,8 3,8 8,2 8,8 15,2 12,0 Import 19,4 6,1 6,1 12,1 8,5 14,3 11,5 Ipari termelés 18,1 3,6 2,6 6,4 8,5 9,0 9,0 Fogyasztói árindex 9,8 9,2 5,3 4,7 6,3 6,6 4,8 Foglalkoztatás, jövedelmek Foglalkoztatottak száma, éves átlag 1,0 0,3 0,0 1,4 0,2 0,3 1,0 Munkanélküliségi ráta (ILO-módszer szerint, éves átlag) 6,4 5,7 5,8 5,9 5,9 5,9 5,8 Termékegységre jutó bérköltség a 3,0 12,6 13,4-0,5-1,3-0,2 0,5 Nettó reálkeresetek 1,5 6,4 13,6 9,2 1,3 1,6 4,3 Megtakarítási ráta b 7,1 7,1 3,2 0,2 3,0 3,0 4,0 Külkereskedelmi mérleg, Mrd euró -4,3-3,5-3,4-4,3-4,5-3,9-4,2 Folyó fizetési mérleg c, Mrd euró -3,2-2,0-2,8-4,2-4,8-3,8-3,8 Mrd euró d -3,3-4,2-6,1-6,5-5,8-6,0 a GDP %-ában -6,2-3,4-4,0-5,7-6,1-4,8-4,4 a GDP %-ában d -5,8-6,1-7,8-8,2-7,4-7,0 Működőtőke-beáramlás c Mrd euró, tulajdonosi hitelek nélkül 1,5 1,1 1,3 1,5 1,8 1,8 2,0 Mrd euró, visszaforgatott 2,4 2,7 3,4 3,8 4,2 jövedelmekkel d Államháztartási egyenleg, a GDP %-ában Hivatalos adatközlés szerint Pénzügyi számlák szerint -3,7-2,6-3,0-4,6-10,1-9,4-5,8-4,3-4,9-4,0 Bruttó államadósság (a GDP %-ában) 55,4 53,4 57,1 57,7 58,8 59,5 58,6 Rövidtávú kamatok (3 hó), év végén 11,6 9,7 7,9 11,8 8,2 9,2 7,6 Hosszútávú kamatok (10 év) év végén 8,0 7,1 6,5 8,0 6,4 6,8 6,5 Nemzetközi feltételek Nemzetközi kereskedelem volumenváltozása (%) 13,0 0,6 3,3 5,1 9,0 11,0 8,5 Brent olajár ($/hordó, éves átlag) 28,5 24,4 25,0 28,8 27,5 27,5 27,0 GDP-változás az Eurózónában (%) 3,6 1,6 0,9 0,4 1,8 1,8 2,2 Árfolyamok Forint/euró, éves átlag Dollár/euró, éves átlag 0,92 0,90 0,94 1,13 1,17 1,22 1,16 a b c d Feldolgozóipar, bruttó hozzáadott érték és (a kereseti elemeken kívüli pénzbeni és természetbeni juttatásokat is tartalmazó) havi átlagos munkajövedelem alapján, euróban A háztartások nettó pénzügyi megtakarítása a rendelkezésre álló jövedelem %-ában Az MNB február 25-én közzétett módszertani változtatásainak figyelembe vételével Az MNB 2004-ben bevezetendő módszertani változtatásainak figyelembe vételével 14

Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés -

Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés - Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés - A 2002-2005 közötti makrogazdasági folyamatok főbb jellemzői A magyar gazdaság teljesítményét befolyásoló világgazdasági háttér 2002-2005 között

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni Az MNB tevékenységének fõbb jellemzõi 1998-ban 1. Monetáris politika AMagyar Nemzeti Bank legfontosabb feladata az infláció fenntartható csökkentése, hosszabb távon az árstabilitás elérése. A jegybank

Részletesebben

Vártnál erősebb külső konjunktúra, gyorsuló magyar növekedés, további egyensúlyi feszültségek

Vártnál erősebb külső konjunktúra, gyorsuló magyar növekedés, további egyensúlyi feszültségek Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Vártnál erősebb külső konjunktúra, gyorsuló magyar növekedés, további egyensúlyi feszültségek A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése a 2010. évi folyamatokról,

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2012. JANUÁR-SZEPTEMBER FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2012. DECEMBER GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.26. SWD(2016) 85 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2016. évi országjelentés Magyarország amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. Elemzés és előrejelzés a magyar gazdaság és a külgazdaság legfontosabb folyamatairól Készült a Költségvetési Tanács megbízásából 2015. december GKI Gazdaságkutató Zrt. 1092 Budapest,

Részletesebben

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség Ungarischer Verband der Forst- und Holzwirtschaft / Hungarian Federation of Forestry and Wood Industries H-112 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. Tel: (1) 355-65-39,

Részletesebben

TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése Az elnök-vezérigazgató üzenete Kiemelt adatok Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban

TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése Az elnök-vezérigazgató üzenete Kiemelt adatok Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése 4 Az elnök-vezérigazgató üzenete 5 Kiemelt adatok 7 Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban 8 Üzletági jelentések 11 Vezetôi elemzés 25 AVezetés elemzése

Részletesebben

Vezérigazgatói köszöntô

Vezérigazgatói köszöntô Tartalomjegyzék Vezérigazgatói köszöntő 2 A társaság vezető testületei 4 Az Igazgatóság jelentése 6 Általános gazdasági helyzet 6 A hazai biztosítási piac jellemzői 8 A Generali-Providencia teljesítménye

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése. Budapest, 2004. április 29.

OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése. Budapest, 2004. április 29. OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése Budapest, 2004. április 29. 2 TARTALOM AZ OTP BANK RT. 2003. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE 4 A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ BESZÁMOLÓJA A 2003. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ VIZSGÁLATÁNAK

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. A MAGYAR GAZDASÁG, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS 2015-2016. ÉVI FOLYAMATAI Készült a Költségvetési Tanács megbízásából Budapest, 2015. április GKI Gazdaságkutató Zrt. 1092 Budapest, Ráday u.

Részletesebben

2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS

2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS Az új tagállamok konvergencia-indexe 2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. AZ ÚJ TAGÁLLAMOK ÖSSZESÍTETT KONVERGENCIAINDEXE 3 II. AZ ÚJ TAGÁLLAMOK NOMINÁLIS KONVERGENCIÁJA

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A KSH JELENTI GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM I IV. negyedév Budapest, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISSN 1219 6754 A kézirat lezárásának dátuma: 2013. február 28. Készült

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. A MAGYAR GAZDASÁG 2014-2015. ÉVI MAKROGAZDASÁGI PÁLYÁJA Készült a Költségvetési Tanács megbízásából 2014. szeptember GKI Gazdaságkutató Zrt. 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. 1461

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...4 Építőipar...5

Részletesebben

Elemzés és előrejelzés a magyar gazdaság és a külgazdaság legfontosabb folyamatairól. 2015. szeptember

Elemzés és előrejelzés a magyar gazdaság és a külgazdaság legfontosabb folyamatairól. 2015. szeptember Elemzés és előrejelzés a magyar gazdaság és a külgazdaság legfontosabb folyamatairól 2015. szeptember Századvég Gazdaságkutató Zrt. A jelentést Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető szerkesztette. A jelentés

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás

A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás Hajdu Emese Megjelent: Agrártámogatások és -pályázatok c. szakkönyvben 2008-ban. RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft, Budapest. 1. A krízis kiváltó okai és a jelenlegi

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet A MEZŐGAZDASÁGI FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI VIDÉKI TÉRSÉGEINKBEN AKI

Agrárgazdasági Kutató Intézet A MEZŐGAZDASÁGI FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI VIDÉKI TÉRSÉGEINKBEN AKI Agrárgazdasági Kutató Intézet A MEZŐGAZDASÁGI FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI VIDÉKI TÉRSÉGEINKBEN AKI Budapest 2012 AKI Agrárgazdasági Könyvek 2012.. szám Kiadja: az Agrárgazdasági Kutató Intézet

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

nemzetközi makrogazdasági kitekintés 2014. április 30.

nemzetközi makrogazdasági kitekintés 2014. április 30. 2007-01 2007-07 2008-01 2008-07 2009-01 2009-07 2010-01 2010-07 2011-01 2011-07 2012-01 2012-07 2011-05 2011-07 2011-09 2011-11 2012-01 2012-03 2012-05 2012-07 2012-09 2012-11 2013-05 nemzetközi makrogazdasági

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. Elemzés és előrejelzés a magyar gazdaság és a külgazdaság legfontosabb folyamatairól Készült a Költségvetési Tanács megbízásából 2016. március GKI Gazdaságkutató Zrt. 1092 Budapest,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2008. évre

Tartalomjegyzék. Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2008. évre Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú Munkaerő-piaci Prognózis 2008. év BUDAPEST Összeállította Statisztikai és Elemzési Osztály Budapest, 2008. február I. Általános ismertető... 4

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági és kutatási fõosztálya Vezetõ: Neményi Judit Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága A kiadványt szerkesztette,

Részletesebben

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2014. június

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2014. június Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés 2014. június Századvég Gazdaságkutató Zrt. Strategopolis Kft. Századvég Alapítvány A jelentést Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető szerkesztette. A jelentés

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2005. FEBRUÁR

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2005. FEBRUÁR JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2005. FEBRUÁR Jelentés az infláció alakulásáról 2005. február Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelõs kiadó: Missura Gábor 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu ISSN

Részletesebben

A magyar kormányzat főbb megállapításai a gazdaság állapotáról

A magyar kormányzat főbb megállapításai a gazdaság állapotáról A magyar kormányzat főbb megállapításai a gazdaság állapotáról Az elmúlt időszakban beérkező információk a makrogazdasági környezet javulásáról tanúskodnak Magyarországon. Elsősorban a gazdaság finanszírozási

Részletesebben

Makrogazdasági elemzés és előrejelzés a Költségvetési Tanács részére. 2015. április

Makrogazdasági elemzés és előrejelzés a Költségvetési Tanács részére. 2015. április Makrogazdasági elemzés és előrejelzés a Költségvetési Tanács részére 2015. április Századvég Gazdaságkutató Zrt. A tanulmány a Költségvetési Tanács megbízásából készült. A jelentést Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető

Részletesebben

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 március. Készítette: Molnár Tamás

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 március. Készítette: Molnár Tamás Ingatlanpiaci elemzés 2008 március Készítette: Molnár Tamás 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17. Tel.: (00-36-76) 497-658, 497-659, Fax: 418-850 E-mail: ingatlan.empire@axelero.hu Tartalomjegyzék Magyarország

Részletesebben

Az egyes szektorokra vonatkozó speciális megfontolásokat a következőkben lehet összefoglalni:

Az egyes szektorokra vonatkozó speciális megfontolásokat a következőkben lehet összefoglalni: 13. Cím: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete A Felügyelet státuszát és jogosítványait a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény 1. (2) bekezdése szabályozza, mely

Részletesebben

Szalai Ákos: A 2015. évi államadósság-csökkenés részletei

Szalai Ákos: A 2015. évi államadósság-csökkenés részletei Szalai Ákos: A 2015. évi államadósság-csökkenés részletei Magyarország GDP-arányos bruttó államadóssága 2015 végére 75,3 százalékra csökkent, így folytatódott a 2011 után elindult csökkenő államadósság-pálya,

Részletesebben

Forrás: GVI. Forrás: GVI

Forrás: GVI. Forrás: GVI Gazdasági Havi Tájékoztató 2009. december A KKV Körkép a Figyelő, a Gazdaság- és Vállalkozáskutató ntézet (GV) és a Volksbank közös kutatása, amely azt tűzte ki célul, hogy negyedéves rendszerességgel,

Részletesebben

HETI TŐKEPIACI KÖRKÉP

HETI TŐKEPIACI KÖRKÉP HETI TŐKEPIACI KÖRKÉP 2010. november 15. Üzletkötőink: Tóth Viktória +06-1-288-7513 TothV@otpbank.hu Meichl Márton +06-1-288-7543 MeichlM@otpbank.hu Mladoniczki János +06-1-288-7551 Mladonoczkij@otpbank.hu

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A KSH JELENTI GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM 2010/2 Budapest Központi Statisztikai Hivatal, 2010 ISSN 1219 6754 Felelős szerkesztő: Németh Eszter főosztályvezető Szerkesztő: Freid

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 4 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 18066830-2-51 Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 ÜZLETI JELENTÉS A 2014. ÉVRŐL Budapest, 2015. február

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2008. MÁJUS

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2008. MÁJUS JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 8. MÁJUS Jelentés az infláció alakulásáról 8. május Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelõs kiadó: Iglódi-Csató Judit 18 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu ISSN 119-9

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

OTP Csoport. 2016. első negyedévi eredmények. Sajtótájékoztató 2016. május 13. Bencsik László, vezérigazgató-helyettes

OTP Csoport. 2016. első negyedévi eredmények. Sajtótájékoztató 2016. május 13. Bencsik László, vezérigazgató-helyettes OTP Csoport 206. első negyedévi eredmények Sajtótájékoztató 206. május 3. Bencsik László, vezérigazgató-helyettes A Csoport 20 számviteli eredménye 34,3 milliárd forint volt, szemben a bázisidőszak,9 milliárd

Részletesebben

OTP BANK NYRT. 2015. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2016. ÁPRILIS 15.

OTP BANK NYRT. 2015. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2016. ÁPRILIS 15. 2015. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2016. ÁPRILIS 15. Tisztelt Részvényesünk! Tisztelettel rendelkezésére bocsátjuk az OTP Bank Nyrt. 2015. évi gazdálkodására vonatkozó Éves Jelentésünket, amely a Bank

Részletesebben

A Q1 INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP

A Q1 INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1054 Budapest, Báthory u. 4. www.quaestor.hu A Q1 INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP 2015. I. féléves jelentése 1. Alapinformációk 2015.06.30 Nettó eszközérték 1 373

Részletesebben

A magyar agrárgazdaság helyzete

A magyar agrárgazdaság helyzete gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 530 TA NULMÁNY A magyar agrárgazdaság helyzete KAPRONCZAI ISTVÁN UDOVECZ GÁBOR Kulcsszavak: agrár- és élelmiszerpiacok, stabilizáló tényez, távlatos gazdálkodás hiánya,

Részletesebben

nemzetközi makrogazdasági kitekintés 2015. január 31.

nemzetközi makrogazdasági kitekintés 2015. január 31. 1 nemzetközi makrogazdasági kitekintés 2015. január 31. Az Egyesült Államok gazdasága a tavaly év végi kiemelkedő teljesítmény után némileg veszíthet dinamikájából, míg Európában elindulhat egy lassú növekedési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR BANKSZÖVETSÉG 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR BANKSZÖVETSÉG 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL MAGYAR BANKSZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ A MAGYAR BANKSZÖVETSÉG 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL BUDAPEST, 2008. MÁRCIUS 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A MAGYAR GAZDASÁG ÉS A PÉNZINTÉZETEK TELJESÍTMÉNYE 2007-BEN... 4 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. JÚLIUS 23-I ÜLÉSÉRŐL Közzététel időpontja: 2013. augusztus 7. 14 óra A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 2011. évi CCVIII

Részletesebben

Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Gróf Széchenyi István

Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Gróf Széchenyi István Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Gróf Széchenyi István Lakáspiaci jelentés (216. május) Az elemzést készítette: Dancsik Bálint, Fellner Zita, Kovalszky

Részletesebben

129006/0/G/2 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32.) 11 790 000. 129006/0/G/6 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32.

129006/0/G/2 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32.) 11 790 000. 129006/0/G/6 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32. FÉLÉVES JELENTÉS 2010. Befektetési Alap megnevezése Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Alap a PSZÁF III/120.017-1/2004. számú, 2004. április 07. napján kelt határozata alapján zártkörű,

Részletesebben

Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Havi Jelentés

Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Havi Jelentés Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Havi Jelentés a 2013.05.01-2013.05.31 időszakra 1054 Bp. Akadémia u. 6. alapok.raiffeisen.hu Alap Adatok Az Alap indulása 1999.01.20. Alapkezelő Al-alapkezelő Letétkezelő

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...2 Gazdasági szervezetek...3 Beruházás...4

Részletesebben

0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 -0,10 -0,20 -0,30 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0

0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 -0,10 -0,20 -0,30 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 Gazdasági Havi Tájékoztató 2009. november 2009 októberében immár huszonnegyedik alkalommal került sor a Gazdaság- és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft. (MKK GV) vállalati konjunktúra-vizsgálatára, amely

Részletesebben

Halandóság. Főbb megállapítások

Halandóság. Főbb megállapítások 5. fejezet Halandóság Bálint Lajos Kovács Katalin Főbb megállapítások» A rendszerváltozás időszakában a magyar népesség életkilátásait tekintve a szovjet térség és néhány kelet-európai ország mellett már

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

Gazdasági Havi Tájékoztató

Gazdasági Havi Tájékoztató Gazdasági Havi Tájékoztató 2008.december 2008 októberében immár huszonkettedik alkalommal került sor a Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet (MKIK GVI) vállalati konjunktúra-vizsgálatára, amely több mint

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági és kutatási fõosztálya Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága 1850 Budapest, V., Szabadság tér 8 9. Kiadásért

Részletesebben

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus. Kiss Judit

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus. Kiss Judit MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus Kiss Judit AGRÁRKERESKEDELMÜNK A CEFTA-VAL Habár az agrárgazdaság súlya csökkenő tendenciát mutat a magyar kivitelben, az elkövetkezendő

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév Budapest, 2015. november 16. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.09.30 2015.06.30 2015.09.30 2015.09.30/

Részletesebben

Áttekintés a magyar fagazdaságról

Áttekintés a magyar fagazdaságról MAGYARORSZÁG NÉHÁNY FONTOSABB GAZDASÁGI MUTATÓJA Az ország területe 93. km 2, ebből 23. január 1. 1.823,4 ezer ha erdő, ami 19,6-os erdősültségnek felel meg. A lakosság száma 23. január 1-én 1,14 millió

Részletesebben

Gazdaság és gazdaságpolitika

Gazdaság és gazdaságpolitika Gazdaság és gazdaságpolitika 188 Makrogazdasági folyamatok és fiskális politika Magyarországon nemzetközi összehasonlításban Palócz Éva 1. Bevezetés 2007. végére a magyar gazdaság jellemzıi, mind a korábbi

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

Hazai helyzet. Nemzetközi áttekintés. HETI JELENTÉS 2014. június 2-8. 23. hét. QUAESTOR Heti jelentés 2014. június 10.

Hazai helyzet. Nemzetközi áttekintés. HETI JELENTÉS 2014. június 2-8. 23. hét. QUAESTOR Heti jelentés 2014. június 10. QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. Budapest 1132 Váci út 3. Tel.: 2-999-999 alapok@quaestor.hu HETI JELENTÉS 214. június 2-8. 23. hét Készítette: Szabó Zsombor Nemzetközi áttekintés Kitartott a bikapiac,

Részletesebben

Az alternatív gazdaságpolitika

Az alternatív gazdaságpolitika Az alternatív gazdaságpolitika Célok és lehetıségek Budapest, 1995. október hó 2 A program készítését irányította Dr. Torgyán József a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt elnöke Az anyagot

Részletesebben

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai (2006-2007)

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai (2006-2007) Pénzügykutató Zrt. Sajtótájékoztató 2007. április 3-án A magyar gazdaság helyzete és kilátásai (2006-2007) Összegző A magyar gazdaság a 2006-ban kedvezően alakuló világgazdasági háttér lehetőségeit a kikényszerülő

Részletesebben

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó M u n k a ü g y i K ö z p o n t j a A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó R ö v i d t á v ú m u n k a e r p - p i a c i e l p r e j e l z é s é s k o n j u n k t ú r a k u t a t á s e r e d m é n y e i

Részletesebben

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS A CIB Elemzés összes publikus anyaga a következı internetes címen érhetı el: http://www.cib.hu/maganszemelyek/aktualis/elemzesek/index MAKROGAZDASÁGI ÖSSZEFOGLALÓ MAGYARORSZÁG

Részletesebben

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2009. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRŐL

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2009. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRŐL RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2009. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRŐL Közzététel időpontja: 2009. március 6. 14 óra A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 2001. évi LVIII

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010)

Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010) DR. VAHID YOUSEFI KÓBORI JUDIT Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010) (A hatékonyság értelmezése) A magyar nemzetgazdaságon belül az élelmiszertermelés

Részletesebben

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű nyilvános, zárt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl Éves jelentés az államadósság kezelésérôl 2007 Elôszó Az Államadósság Kezelô Központ Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) éves adósságkezelési beszámolója az elmúlt évi finanszírozás, az államadósság

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

A nyugdíjalapok helyzete a közelmúlt válsága után

A nyugdíjalapok helyzete a közelmúlt válsága után SZOCIÁLPOLITIKA ÉS ÉRDEKVÉDELEM A nyugdíjalapok helyzete a közelmúlt válsága után A 2000-es évek pénzügyi válságát követően sok előre meghatározott szolgáltatás nyújtását ígérő szakmai nyugdíjrendszer

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyőlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ingatlanpiaci elemzés 2009 december

Ingatlanpiaci elemzés 2009 december Ingatlanpiaci elemzés 2009 december Készítette: Molnár Tamás Tartalomjegyzék Magyarország fıbb makrogazdasági mutatói és gazdasági eseményei... 3 A magyar gazdaság jelenleg... 3 Infláció... 5 Árfolyamok...

Részletesebben

A magyar, a régiós és a globális gazdasági folyamatok értékelése, középtávú kitekintés. 2015. december

A magyar, a régiós és a globális gazdasági folyamatok értékelése, középtávú kitekintés. 2015. december A magyar, a régiós és a globális gazdasági folyamatok értékelése, középtávú kitekintés 2015. december Századvég Gazdaságkutató Zrt. A jelentést Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető szerkesztette. A jelentés

Részletesebben

A kockázati tőke két évtizedes fejlődése Magyarországon

A kockázati tőke két évtizedes fejlődése Magyarországon VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 211. október (832 857. o.) Karsai Judit A kockázati tőke két évtizedes fejlődése Magyarországon A piacgazdasági átalakulásban élenjáró magyar piac

Részletesebben

HAVI MONITOR 2016. február. A vártnál nagyobb növekedés 2015. IV. negyedévében

HAVI MONITOR 2016. február. A vártnál nagyobb növekedés 2015. IV. negyedévében 292 HAVI MONITOR 2016. február A vártnál nagyobb növekedés 2015. IV. negyedévében A GDP növekedése a IV. negyedévben a KSH előzetes adatai szerint a vártnál nagyobb, 3,2 százalék volt, melyhez jelentősen

Részletesebben

A 2017. évi költségvetés tervezetének elemzése

A 2017. évi költségvetés tervezetének elemzése A 2017. évi költségvetés tervezetének elemzése 2016. április 20. MAGYAR NEMZETI BANK A Magyar Nemzeti Bank a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben meghatározott alapvető feladatai,

Részletesebben

Ingatlanpiaci elemzés 2010 november

Ingatlanpiaci elemzés 2010 november Ingatlanpiaci elemzés 2010 november Készítette: Molnár Tamás molnar.tamas@empireingatlan.hu Tartalomjegyzék Magyarország főbb makrogazdasági mutatói és gazdasági eseményei... 3 Infláció... 3 GDP... 4 Árfolyamok...

Részletesebben

Az államháztartás tervezése a gazdasági felzárkóztatás érdekében. - magyar esettanulmány - (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az államháztartás tervezése a gazdasági felzárkóztatás érdekében. - magyar esettanulmány - (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) ICGFM Konferencia Miami, 2008. május 19. Az államháztartás tervezése a gazdasági felzárkóztatás érdekében - magyar esettanulmány - (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Bár az esettanulmány

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

péntek, 2015. január 9. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. január 9. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. január 9. Vezetői összefoglaló Kiváló teljesítményt nyújtottak a vezető nyugat-európai tőzsdék, pluszban zárt Amerika is. Ma reggelre a forint jelentősen erősödött a vezető nemzetközi devizákkal

Részletesebben

péntek, 2014. február 28. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. február 28. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. február 28. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai tőzsdéket borús hangulatú kereskedés jellemezte csütörtökön, az amerikai részvényindexek pozitív tartományban zártak. A forint változó

Részletesebben

Nemzetközi összehasonlítás

Nemzetközi összehasonlítás 6 / 1. oldal Nemzetközi összehasonlítás Augusztusban drasztikusan csökkentek a feltörekvő piacok részvényárfolyamai A globális gazdasági gyengülés, az USA-ban és Európában kialakult recessziós félelmek,

Részletesebben

Az agrárgazdaságtan főbb témakörei

Az agrárgazdaságtan főbb témakörei Az agrárgazdaságtan főbb témakörei A mg. nemzetgazdasági szerepe, ágazati sajátosságai, ágazati kapcsolatok A mg. termelési tényezői (föld, munka, műszaki fejlesztés, tőke) A mg. versenyképességének közg.

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló - 2011. első negyedéves eredmények A lassú gazdasági fellendülés jelei látszódnak az üzleti eredményeinken

Időközi vezetőségi beszámoló - 2011. első negyedéves eredmények A lassú gazdasági fellendülés jelei látszódnak az üzleti eredményeinken Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. investor.relations@telekom.hu Befektetői kapcsolattartó: Beosztás: Telefon: E-mail cím: Krisztina Förhécz

Részletesebben

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A hazai szántóföldi növénytermelés vetésszerkezete viszonylag egységes képet mutat az elmúlt években. A KSH 2 adatai szerint a vetésterület több mint

Részletesebben

Éves jelentés 2009. Mindig egyszerűen. Ez könnyű az UniCredittel.

Éves jelentés 2009. Mindig egyszerűen. Ez könnyű az UniCredittel. Éves jelentés 2009 Mindig egyszerűen. Ez könnyű az UniCredittel. Mi, az UniCredit munkatársai elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy értéket teremtsünk ügyfeleink számára. Vezető európai bankként hivatásunknak

Részletesebben

KÜLSŐ POTENCIÁL AZ OECD ORSZÁGOK VILÁGGAZDASÁGI POZÍCIÓJA 1

KÜLSŐ POTENCIÁL AZ OECD ORSZÁGOK VILÁGGAZDASÁGI POZÍCIÓJA 1 KÜLSŐ POTENCIÁL AZ OECD ORSZÁGOK VILÁGGAZDASÁGI POZÍCIÓJA 1 Bartha Zoltán 1, Sáfrányné Gubik Andrea 2 1 PhD, egyetemi adjunktus, 2 PhD, egyetemi adjunktus Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdaságelméleti

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink!

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! 2015 IV. negyedév 1 KÖSZÖNTŐ Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! A 2015-ös évben a lakáspiac minden tekintetben szárnyalt: emelkedtek az árak, csökkentek az értékesítési

Részletesebben

Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra*

Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra* Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra* A hitelkínálat elmúlt évekbeli alakulását, szerepének jelentőségét vizsgáljuk különböző megközelítésekben,

Részletesebben

FOGLALKOZTATHATÓSÁG FEJLESZTÉSE

FOGLALKOZTATHATÓSÁG FEJLESZTÉSE A FOGLALKOZTATHATÓSÁGI REHABILITÁCIÓ (AKTIVIZÁLÁS) SZABÁLYOZÁSI-, INTÉZMÉNYI FELTÉTELRENDSZERE Készítette: Horváth Olga Készült: Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációjának szakmai

Részletesebben