Összefoglaló. A világgazdaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglaló. A világgazdaság"

Átírás

1 Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz képest nem változott: az amerikai államadósság kezelésének kérdése, a megoldatlan európai adósságválság továbbra is bizonytalanságban tartja a pénzpiacokat, visszafogottá teszi a befektetıket, és ezáltal nehezen kiszámíthatóvá teszi a növekedési kilátásokat. A globális növekedés jelentısebb gyorsulásával a legtöbb prognózis most már inkább csak ben számol, s teljes az egyetértés a tekintetben, hogy a rövidtávú elırejelzéseket fokozott, lefelé mutató kockázatok teszik bizonytalanná. Az OECD-országok átlagában a legfrissebb elırejelzések 1,4%-os GDPnövekedést várnak 2013-ra azzal a feltételezéssel, hogy az amerikai gazdaság növekedése csak mérsékelten lassul a várható fiskális megszorító intézkedések hatására, az eurózónában a jövıre évre is áthúzódó recesszió jó esetben 2014-ben enyhül, s Japánt továbbra is stagnálás közeli állapot jellemzi. A feltörekvı országokban kismértékben gyorsulhat a növekedés, azonban a fejlett világ problémái itt is éreztetik fékezı hatásukat. Ez a prognózis optimista variánsnak tekinthetı, mivel egy újabb világgazdasági recesszió veszélye továbbra sem zárható ki, s egyre több ország esetében tőnik úgy, hogy újabb növekedéscsökkenés elkerülhetetlen. A világkereskedelem bıvülése, összhangban a fejlett világ gyenge pénzügyi és reálgazdasági mutatóival, lassú. A nemzetközi forgalom alakulását nyomon követı szervezetek elırejelzéseiben a növekedés üteme az év folyamán fokozatosan csökkent: 2012-re a korábbi 4% körüli emelkedés helyett mintegy 3%-os, ra inkább 5% alatti mint feletti bıvülést valószínősítenek. A forgalom gyorsulását számos tényezı fékezi: állandósultak a fejlett országok, elsısorban az euró övezet adósságproblémái, szaporodtak a költségvetési megszorítások, számos országban erısödött a protekcionista nyomás és gyakoribbá váltak a kereskedelmi viták, miközben a multinacionális kereskedelmi tárgyalások ez idáig nem vezettek eredményre. A nyersanyagárak az IMF indexe szerint az elsı negyedévi 6%-os emelkedést követıen a másodikban 6%-kal csökkentek, a harmadikban gyakorlatilag változatlanok maradtak. Október-novemberben sem volt érdemi árszint-változás. Az indexben szereplı egyes árucsoportok ártendenciái és kilátásai között, különbözı okokra visszavezethetıen, volt azonban némi mozgás. A gyenge európai gazdasági kilátásokra és a várható amerikai fiskális megszorítások miatti bizonytalan amerikai növekedési várakozásokra hivatkozva a Nemzetközi Energia Ügynökség továbbcsökkentette a jövı évi olajpiaci keresletre vonatkozó elırejelzését. A fejlett országokban általában jellemzı lanyha kereslet, az ipari termelési elırejelzések bizonytalansága mind hozzájárult ahhoz, hogy a nyersolajár az utóbbi idıben inkább lefelé az idei 112 $/hordós éves átlag alatt mozgott. A jövı évi bizonytalan növekedési várakozásokat tekintve várhatóan keresleti nyomás nem fogja felfelé hajtani az olajárat. A kínálati bizonytalanságokat elıre nem látható természeti katasztrófák, illetve eszkalálódó geopolitikai konfliktusok fokozhatják, ahogy ez az idén is jellemzı volt, s ezek rövidtávú ingadozásokat idézhetnek elı, de várakozásaink szerint nem fogják az olaj árát az idei hordónkénti 112 $-nál lényegesen magasabbra nyomni. A nem energiahordozó nyersanyagok közül mind a fémek, mint az ipari célú mezıgazdasági nyersanyagok ára a nyári csökkenés után enyhén emelkedett, míg az élelmezési célú nyersanyagok piacán az erıteljes nyári emelkedést követıen az árak csökkentek. Rövidtávon a fémek és az ipari nyersanyagok árában stabilizálódás várható, az élelmiszerek esetében gyenge további árcsökkenés nem zárható ki mindkét árucsoportnál a 1

2 lefele irányuló nyomás erıteljesebbnek tőnik, mint a felfele irányuló. Az értékmegırzési célokat (is) szolgáló arany és ezüst átlagára július-augusztusban emelkedett, szeptemberben az arany havi átlagára csúcs-közelbe került. Október-novemberben mindkét nemesfém esetében az árak stabilizálódtak, a piac várakozik. Rövidtávon inkább a nemesfémek árának emelkedésére számítunk a gazdasági bizonytalanságok csökkenése nyomhatná számottevıen lefele az árakat. Az eurózónában továbbra is megoldatlan adósságválság bizonytalanságban tartja a nemzetközi pénzpiacokat. A vezetı jegybankok változatlanul expanzív monetáris politikát folytatnak, így a kamatszint továbbra is nagyon alacsony marad, ugyanakkor a kereskedelmi banki hitelezés jelentısebb élénkülése is várat magára, mivel a kockázati hajlandóság nagyon változó, de inkább visszafogott. A GMU jövıje továbbra is bizonytalan: az európai bankfelügyelet intézményének kialakítása fontos lépés lehet, de a jelenleg folyó viták jelzik, hogy a tagállamok közötti nézeteltérések nagyon mélyek, és nehezen oldhatók. Legutóbbi jelentésünk óta az euró dollárárfolyama csak minimálisan gyengült, s átmeneti erısödés mellett a volatilitás is mérséklıdött valamelyest. Éves átlagban az idén 1,28 USD/EUR árfolyam várható, ami nagyjából jövıre is jellemzı maradhat amennyiben az eurózóna adósságválsága nem eszkalálódik. Az árfolyam sérülékenysége megmarad, s minden fontosabb, az eurózóna jövıjét befolyásoló hírre számottevı ingadozások várhatók. A romló gazdasági kilátások az eurózónában, illetve az adósságprobléma kiélezıdése egyre több ország esetében, az euró gyengülése irányába hathat. Az amerikai fiskális politika várható szigorodása és ennek következtében az amerikai növekedés lelassulása viszont ellenkezı irányú hatást jelent. Az adósságválság elhúzódása következtében a kockázati hajlandóság nagyon változó. A legutóbbi hónapokban az állampapírhozamok valamelyest mérséklıdtek, ami jelzi a piacok átmeneti megnyugvását. Ugyanakkor ez a helyzet múlékony lehet, mivel a piaci bizalom törékeny, és az adósságválság bármikor kiélezıdhet, és akkor újra megindulhat az állampapírokkal szembeni hozamelvárások emelkedése. A következı években várható fiskális konszolidáció kétélő fegyver: az államháztartás egyensúlyhiánya szempontjából megkerülhetetlen, ugyanakkor a növekedést, a belföldi keresletet visszafogó hatása beláthatatlan következményekkel járhat, és egyes országok esetében magát az adósságcsökkentés folyamatát is fékezheti. İszi prognózisunkhoz képest kedvezıtlenebbekké váltak a növekedési kilátások az Európai Unió külsı környezetében. Az USA-ban a GDP bıvülése jövıre valamelyest lassulhat a fiskális szigor várható erısödése következtében. Japánban marad a stagnálás-közeli állapot; az államháztartás súlyos eladósodottsága még hosszú ideig fékezni fogja a növekedést. A kínai GDP 2012 harmadik negyedévében is (a hetedik egymást követı negyedévben) lassult. Ebben a gyenge külpiaci kereslet mellett az infláció letörésére bevetett kormányzati intézkedések is szerepet játszottak. A külsı környezet gyengélkedése ellenére tekintettel a monetáris és fiskális ösztönzés lehetıségére mind a negyedik negyedévben, mind 2013-ban magasabb növekedést várunk. Az éves növekedés 2012-ben 7,6-7,7%, 2013-ban 8,2-8,5% lehet. Az euróövezet egészére továbbra is az elhúzódó recesszió és a piaci szereplık visszafogott magatartása jellemzı. Az adósságválság elhúzódása és a konszolidációs törekvések növekedést fékezı hatása súlyosabb következményekkel járhat, mint ahogyan azt korábban feltételezték. Mind ennek fényében ıszi prognózisunkhoz képest kismértékben rontottuk növekedési elırejelzésünket. Így várakozásaink szerint az idén 0,6%- kal, jövıre pedig 0,2%-kal esik vissza az euróövezet gazdasági teljesítménye. Az EU-27 átlagában az idén 0,4%-os GDPvisszaesés várható, amit jövıre minimális élénkülés követhet. Az országok többségére mérsékelt infláció és magas munkanélküliség jellemzı. A válság tovagyőrőzı hatásai egyre inkább érezhetık a gazdaságilag és fiskális szempontból is 2

3 jobb helyzetben levı tagországokban is. Így a német GDP mind az idén, mind jövıre is 1% alatti bıvülést mutat; a korábbiakban várthoz képest gyengébb teljesítmény döntıen az export lassulására vezethetı vissza, miközben a belsı kereslet 2013-ban élénkülhet végére az EU-12 országaiban jelentısen lelassult a gazdaság, elsısorban a beruházási kereslet lanyha, de visszaesett a fogyasztás is. Az építıipar és a mezıgazdaság zsugorodása volt a legmarkánsabb a harmadik negyedév során, míg a szolgáltatások növekedni tudtak, a feldolgozóipar pedig stagnált. Az infláció 3,5-4% körüli szinten stabilizálódott a tagállamok többségében, kivételt képez Magyarország (az adóváltozások miatt), és Románia (a bázishatás miatt), ahol jövıre is jóval a térségi átlag felett várjuk az árindex alakulását. A hosszú lejáratú állampapírok hozamai Ciprust és Szlovéniát kivéve csökkentek, ami azt jelenti, hogy a befektetık már korábban beárazták a jövı évi lanyhuló gazdasági teljesítményt. Lassan, de biztosan kezd magához térni a tızsde is, ami ugyan még a válság alatti szinten mozog, de növekvı tendenciát mutat. Ugyanakkor a régiós portfolió-befektetések továbbra is jóval kockázatosabbak, mint az amerikai lehetıségek ban a korábban kétsebességes új EU tagállamok csoportja három részre szakad; a balti államok, Lengyelország és Szlovákia képezi majd a térség növekedésének motorját, Románia és Bulgária szerényen ugyan, de 1,5% körüli szinten bıvül, míg a leszakadók csoportját Magyarország, Csehország, Ciprus és Szlovénia jelentik. Ez utóbbi kettı esetében a recesszió 2013-ban is nagy valószínőséggel tovább tart, míg Magyarország és Csehország a második félévtıl akár növekedési pályára is állhat. Magyar gazdaság A évi 1,3% körül csökkenés után 2013-ban a GDP stagnálása a legvalószínőbb szcenárió, lefelé mutató kockázatokkal. A gazdaság folyamatok jellegében alapvetı áttörés nem várható. mind a felhalmozás, mind a fogyasztás tovább csökken 2013-ban, csupán a csökkenés mértéke lesz kisebb, mint 2012-ben. Az egyetlen (már eléggé gyenge) húzóerı a nettó export marad, mértéke viszont - éppen a belföldi felhasználás ideinél mérsékeltebb csökkenése miatt - némileg elmarad az ideitıl. A mezıgazdaság a évi kimagasló terméseredmények után 2012-ben ezt a teljesítményt nem tudja megismételni, és a hozzáadott értéke kb. 20%-kal csökken. Mivel a magyar mezıgazdasági termelés, rossz technikai felszereltsége, az öntözés alacsonya aránya miatt erısen ki van téve az idıjárási viszonyoknak, a jövı évi elırejelzésnél semleges (stagnáló) hozzáadott értéket jelezhetünk. A 2010-ben még 10% feletti volumennövekedést produkáló ipari hozzáadott érték 2012-ben kismértékben zsugorodik, szinte hónapról hónapra romló adatokkal ban a csökkenı tendencia megfordulhat, de ez a fordulat gyenge lehet: a évi 0,7% körüli csökkenés után jövıre az ipar hozzáadott értékének 1% körüli növekedése prognosztizálható egyes hónapjaiban az építıipar zuhanórepülése megállt, és az építıipari termelés pozitív, növekedési tartományba tudott jutni. Ma még nehéz megállapítani, hogy trendforduló elıtt állunk-e, vagy csak egy-egy kiugró hónap eredményei törik meg a továbbra is lefelé mutató trendet egy olyan mélyre jutott ágazatban, amelynek a termelése már alig több mint a felét teszi ki a évi szintnek. Az ágazatban az idei 5% után jövıre 3%-os visszaesést jelzünk elıre. A turizmus teljesítménye ezzel szemben folyamatos javulást mutat: a szállodai vendégek és vendégéjszakák száma örvendetesen növekszik, elsısorban a külföldrıl érkezı vendégeké. A szállodai 3

4 árbevétel az év elsı 10 hónapjában 8,3%- kal emelkedett. Jövıre, a folyamatosan bıvülı szállodai kapacitások fényében, van esély arra, hogy ez a teljesítmény megismétlıdjék, esetleg tovább javuljon. Elsısorban az adójóváírás végleges kivezetésének, illetve a költségvetési szektor gyenge bérdinamikájának eredményeképpen a nettó reálkeresetek csökkennek az idén, 3,5%-kal vagy kissé erıteljesebben, és a háztartások összesített reáljövedelmének 2,5-3%-os esése valószínősíthetı. Így a háztartások fogyasztása is zsugorodik, méghozzá a harmadik negyedévi folyamatok fényében 2%-ot meghaladó mértékben. A reálkeresetek várhatóan 2013-ban is csökkenni fognak, habár csekély mértékben (várakozásunk szerint átlagosan kevesebb, mint 0,5%-kal), de ezen belül is a magas keresetőek nagyobbik részét kedvezıen fogja érinteni a félszuperbruttó teljes kivezetése. Az egészében kedvezıtlen jövedelmi folyamatok és sok háztartás továbbra is súlyos eladósodottsága következtében a fogyasztás volumene is tovább esik jövıre, jó eséllyel a jövedeleménél nagyobb mértékben. A beruházások idén és jövıre is mintegy 5%-kal zsugorodnak. Habár az újabb adatok a hanyatlás ütemének enyhe mérséklését sugallják, egyelıre nem látszanak a feltételei bármiféle pozitív fordulatnak. A külpiaci várakozások inkább tovább romlanak, semmint javulnának, a hazai keresleti viszonyok és kilátások egyértelmően kedvezıtlenebbé váltak, és a hitelhez jutás feltételei sem javulnak. Így aztán kérdés, hogy a vállalati beruházások esésének az elmúlt egy-két negyedévben regisztrált mérséklıdése mennyire lesz tartós. Eközben az állami beruházások továbbra is zuhannak. A költségvetési korlátok miatt valószínősíthetı, hogy az állami beruházások volumene 2013-ban is csökken. A magyar külkereskedelemben mind az export, mind az import növekedése erıteljesen lanyhul: 2012-ben elsı háromnegyed évében már mindössze 2,7, illetve 0,2% volt a növekedés üteme. A jelentıs nettó export viszont óriási, a 4 tavalyit is meghaladó külkereskedelmi aktívummal járt ban az export és az import növekedési üteme közti különbség némi csökkenése várható (1,5 százalékpont körüli mértékre, nem számítunk a külkereskedelmi többlet számottevı mérséklıdésére). Jövıre a kivitel 3, a behozatal 1,5%-os volumen-növekedését jelezzük elıre. A foglalkoztatási helyzet 2012-ben kizárólag a közfoglalkoztatottak számának emelkedése következtében javul. A versenyszektor ágazatainak többségében a foglalkoztatottak száma továbbra is csökken ben az idei éves átlagos 10,8%-os munkanélküliségi ráta fennmaradását prognosztizáljuk. A Parlament a 2012 júniusában benyújtott költségvetést decemberben számottevıen módosította: mind a makropálya, mind a kiadási és bevételi fıösszegek jelentısen változtak. Ezzel egyidejőleg egy 800 milliárd forint feletti (a GDP 3%-át megközelítı) költségvetési konszolidációs csomagot fogadott el. Nem világos, hogy a júniusi költségvetéshez képest miért volt szükség 800 milliárd forintos kiigazításra, de a kérdés nem is releváns, mivel a kiigazító lépések között olyanok is vannak (adóbeszedés-hatékonyság-fokozásból, a gazdaság kifehérítésébıl származó pluszbevételek), amelyek realizálódása több mint kétséges. Bizonyos tételek azonban biztosan befolynak (tranzakciós illeték, közmővezeték-adó, stb), ami elméletileg lehetıvé teszi a költségvetési hány 3% alatt tartását. A költségvetési konszolidáció azonban a fogyasztói árindex-nek a korábban vártnál lassabb csökkenésével jár 2013-ban. A kormány 5,2%-os árindex-szel számol, a Kopint-Tárki modelljébıl ugyan - a mai ismeretek alapján ennél valamivel alacsonyabb infláció adódik, de elfogadjuk a kormány elırejelzését, mivel feltételezzük, hogy ha ez a terv, akkor az meg is fog valósulni. A magyar pénzpiaci helyzet az elmúlt hónapokban viszonylag kiegyensúlyozott volt. A forint árfolyama stabilan 280 forint körül mozgott, a többszöri jegybanki kamatcsökkentés legfeljebb enyhe és rövid

5 ideig tartó gyengüléshez vezetett. Az állampapír-piaci referenciahozamok folyamatosan csökkentek minden lejáraton. A BUX teljesítménye azonban jelentısen elmaradt a régióbeli versenytársakétól. Folyamatosan nı a külföldiek kezében lévı állampapírok állománya, ami kedvezı fejlemény. Kevésbé kedvezı ugyanakkor, hogy csökken a hátralévı futamidı, ami inkább a forró pénzek beáramlására utal, a nemzetközi pénzpiaci bıség körülményei között. Mindez komoly sérülékenységet jelent az ország számára, ami különösen kiemeli a külföldi befektetıi bizalom fontosságát. 5

6 6

7 Magyar makrogazdasági mutatók és a Kopint-Tárki prognózisa (éves változás, százalék) Tényadatok Elırejelzés okt. dec. okt. I. né. II. né. III. né. GDP-aggregátumok reálnövekedése GDP összesen 1,3 1,6-0,7-1,5-1,5-1,2-1,3 0,5 0,0 Belföldi felhasználás -0,5 0,1-2,9-4,5-4,2-3,2-3,6-1,1-1,7 Magánfogyasztás -3,3 0,4-0,7-1,7-3,9-1,5-2,2 0,0-0,8 Közösségi fogyasztás 3,8-0,3-0,6 0,8 1,4-1,5 0,7-1,0-1,0 Bruttó állóeszköz-felhalmozás -9,5-3,6-6,6-4,5-3,6-7,0-5,0-5,0-5,0 Bruttó felhalmozás összesen 7,6-0,4-12,4-16,7-8,1-10,0-10,5-5,0-5,0 Export 14,2 6,3 1,9 4,1 4,2 3,0 2,4 4,2 3,0 Import 12,7 5,0-0,2 1,5 1,5 1,2 0,1 3,0 1,5 Ipari termelés 10,6 5,6 0,0-0,8-1,5-0,4-1,0 1,5 1,0 Fogyasztói árindex 4,9 3,9 5,6 5,5 6,1 5,8 5,7 4,5 5,2 Foglalkoztatás, jövedelmek Foglalkoztatottak számának 0,0 0,8 1,5 1,7 2,1 0,5 1,8 0,0 0,0 növekedése a Munkanélküliségi ráta a 11,2 10,9 11,8 10,9 10,5 10,8 10,8 10,8 10,8 Termékegységre jutó bérköltség b -3,7 0,9-4,4-4,6-2,5 1,5 1,2 4,3 3,4 Bruttó nominális keresetek 1,3 5,2 4,4 4,3 4,9 4,5 c 4,5 c 4,5 4,5 Nettó reálkeresetek 1,8 2,4-3,9-3,6-3,7-3,7 c -3,6 c 0,4-0,3 Megtakarítási ráta a GDP %-ában d 4,5 5,2 e 5,7 4,2 4,6 4,2 4,9 4,0 5,0 Folyó fizetési és tıkemérleg, Mrd 2,7 3,3 0,3 1,0 3,5 3,5 3,5 3,5 a GDP %-ában 2,8 3,3 1,5 4,1 3,5 3,5 3,3 3,3 Államháztartási egyenleg -4,4-2,4 f -4,5-1,1-2,9-2,9-2,9-2,9 ESA-95 szerint, a GDP %-ában Bruttó államadósság, a GDP %-ában 81,4 80,8 79,0 77,7 78,0 78,0 78,0 77,0 Rövidtávú kamatok (3 hó), idıszak 5,8 7,6 7,4 7,1 6,3 6,0 5,7 5,5 5,5 vége Hosszút. kamatok (10 év), idıszak 8,0 9,8 9,0 7,9 7,2 7,5 6,8 7,0 6,8 vége Nemzetközi feltételek Nemzetközi kereskedelem 12,4 6,4 3,2 3,0 5,2 4,7 volumene g Brent olajár ($/hordó, idıszaki átlag) 79, ,7 108,1 109, GDP-változás az Eurózónában, % 2,0 1,4-0,1-0,5-0,6-0,7-0,6 0,0-0,2 GDP-vált. az új EU-tagországokban, % 2012 dec. 2,1 3,1 1,8 0,9 0,5 1,1 0,9 1,7 1,4 Forint/euró, idıszaki átlag Dollár/euró, idıszaki átlag 1,32 1,39 1,31 1,28 1,25 1,27 1,28 1,25 1,25 a ILO-módszer szerint, idıszaki átlag, éves népesség (közfoglalkoztatottakkal együtt) b Feldolgozóipar, bruttó hozzáadott érték és (a természetbeni juttatásokat is tartalmazó) havi átlagos munkajövedelem alapján euróban mért egységbérköltség százalékos változása, évkezdettıl kumulált adat c A keresetnövekedésre vonatkozó számaink a KSH módszertanához igazodva nem tartalmazzák a költségvetési dolgozók egy része számára az adó- és járulékváltozások kedvezıtlen hatásának ellentételezésére kifizetett, a keresetbe nem tartozó tavalyi és idei kompenzációt. A kompenzáció figyelembevétele mellett a bruttó keresetek növekedési üteme 2011-ben mintegy 0,3%-ponttal, 2012-ben kb. 0,5%-ponttal magasabb lenne. d Háztartások nettó finanszírozási képessége a GDP %-ában e Nem tartalmazza a magánnyugdíjpénztári vagyonvesztés hatását. f A évi államháztartási adat tartalmazza a magán-nyugdíjpénztári vagyon költségvetésben való felhasználásának hatását, 528 milliárd forint összegben, de nem tartalmazza a többi magán-nyugdíjpénztári vagyon megjelenését a bevételek között. g Áru- és szolgáltatáskereskedelem, a tényszámok az IMF World Economic Outlook alapján 7

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS A CIB Elemzés összes publikus anyaga a következı internetes címen is elérhetı: http://www.cib.hu/maganszemelyek/aktualis/elemzesek/index Továbbra is lehetséges a magyar

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

AZ EKB SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1

AZ EKB SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1 AZ SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1 1. EUROÖVEZETI KILÁTÁSOK: ÁTTEKINTÉS, FŐ ISMÉRVEK Az euroövezet konjunktúrájának fellendülése várhatóan folytatódik, bár a

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2008. MÁJUS

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2008. MÁJUS JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 8. MÁJUS Jelentés az infláció alakulásáról 8. május Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelõs kiadó: Iglódi-Csató Judit 18 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu ISSN 119-9

Részletesebben

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni Az MNB tevékenységének fõbb jellemzõi 1998-ban 1. Monetáris politika AMagyar Nemzeti Bank legfontosabb feladata az infláció fenntartható csökkentése, hosszabb távon az árstabilitás elérése. A jegybank

Részletesebben

BEVEZETÉS. EKB Havi jelentés 2011. jú nius 1

BEVEZETÉS. EKB Havi jelentés 2011. jú nius 1 BEVEZETÉS Az Kormányzótanácsa rendszeres közgazdasági és monetáris elemzése alapján 2011. június 9-i ülésén nem változtatott az irányadó kamatokon. A 2011. május 5-i ülés óta napvilágot látott információk

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.26. SWD(2016) 85 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2016. évi országjelentés Magyarország amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával

Részletesebben

A magyar, a régiós és a globális gazdasági folyamatok értékelése, középtávú kitekintés. 2015. december

A magyar, a régiós és a globális gazdasági folyamatok értékelése, középtávú kitekintés. 2015. december A magyar, a régiós és a globális gazdasági folyamatok értékelése, középtávú kitekintés 2015. december Századvég Gazdaságkutató Zrt. A jelentést Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető szerkesztette. A jelentés

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági és kutatási fõosztálya Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága 1850 Budapest, V., Szabadság tér 8 9. Kiadásért

Részletesebben

TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése Az elnök-vezérigazgató üzenete Kiemelt adatok Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban

TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése Az elnök-vezérigazgató üzenete Kiemelt adatok Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése 4 Az elnök-vezérigazgató üzenete 5 Kiemelt adatok 7 Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban 8 Üzletági jelentések 11 Vezetôi elemzés 25 AVezetés elemzése

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2005. FEBRUÁR

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2005. FEBRUÁR JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2005. FEBRUÁR Jelentés az infláció alakulásáról 2005. február Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelõs kiadó: Missura Gábor 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu ISSN

Részletesebben

Tızsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok 2012. elsı félévi beszámolói

Tızsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok 2012. elsı félévi beszámolói Tızsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok 2012. elsı félévi beszámolói Tartalomjegyzék Az OTP befektetési alapok állandó adatai...3 A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró -piaci események

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Heti piaci összefoglaló Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre

TARTALOMJEGYZÉK. Heti piaci összefoglaló Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre CIB HETI TARTALOMJEGYZÉK Heti piaci összefoglaló Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre HETI PIACI ÖSSZEFOGALÓ Magyarország Infláció: folytatódó

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2012. JANUÁR-SZEPTEMBER FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2012. DECEMBER GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA

AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA Pénzügykutató Rt AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA Gáspár Pál és Várhegyi Éva PÜK Munkafüzet 1999/1 Budapest, 1998 december Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

QUAESTOR Állampapír-piaci hozamalakulás és -várakozások. Állampapír-piaci hozamalakulás és -várakozások. 2015. február 5. www.q25.

QUAESTOR Állampapír-piaci hozamalakulás és -várakozások. Állampapír-piaci hozamalakulás és -várakozások. 2015. február 5. www.q25. Állampapír-piaci hozamalakulás és -várakozások 2015. február 5. www.q25.hu Áttekintés Továbbra is úgy látjuk, ugyan inflációs oldalról adódna tér az MNB számára a kamatcsökkentésre, de sok a kockázat,

Részletesebben

Egy főre jutó GDP (%), országos átlag = 100. Forrás: KSH. Egy főre jutó GDP (%) a Dél-Alföldön, országos átlag = 100

Egy főre jutó GDP (%), országos átlag = 100. Forrás: KSH. Egy főre jutó GDP (%) a Dél-Alföldön, országos átlag = 100 gh Gazdasági Havi Tájékoztató 2013. október A GVI legújabb kutatása a területi egyenlőtlenségek társadalmi és gazdasági metszeteit vizsgálja. A rendszerváltás óta zajló társadalmi és gazdasági folyamatok

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Makrogazdasági és pénzügyi piaci fejlemények

Makrogazdasági és pénzügyi piaci fejlemények Makrogazdasági és pénzügyi piaci fejlemények 2015. február Háttéranyag a Monetáris Tanács 2015. február 24-i ülésének rövidített jegyzőkönyvéhez 1 Közzététel időpontja: 2015. március 11. 14 óra A Makrogazdasági

Részletesebben

F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai

F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 211. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai 211.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

Előrejelzés 2015-re (2015/2. prognózis)

Előrejelzés 2015-re (2015/2. prognózis) GKI Gazdaságkutató Zrt. Előrejelzés 2015-re (2015/2. prognózis) 2015. június GKI Gazdaságkutató Zrt. 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. 1461 Budapest, Pf. 232. http:// www.gki.hu Tel: 318-1284; 266-2088 Fax:

Részletesebben

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl Éves jelentés az államadósság kezelésérôl 2007 Elôszó Az Államadósság Kezelô Központ Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) éves adósságkezelési beszámolója az elmúlt évi finanszírozás, az államadósság

Részletesebben

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Gazdasági növekedés Ez év közepén részben váratlan események következtek be a világgazdaságban. Az a korábbi helyzet, mely szerint a globális gazdaság növekedése

Részletesebben

HAVI MONITOR 2016. február. A vártnál nagyobb növekedés 2015. IV. negyedévében

HAVI MONITOR 2016. február. A vártnál nagyobb növekedés 2015. IV. negyedévében 292 HAVI MONITOR 2016. február A vártnál nagyobb növekedés 2015. IV. negyedévében A GDP növekedése a IV. negyedévben a KSH előzetes adatai szerint a vártnál nagyobb, 3,2 százalék volt, melyhez jelentősen

Részletesebben

BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP. Az egyszerőség diadala? TOP FINANCE & CONSULTING KFT. 2013. 8. HÉT. Az USA és az EU más-más pályán mozog

BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP. Az egyszerőség diadala? TOP FINANCE & CONSULTING KFT. 2013. 8. HÉT. Az USA és az EU más-más pályán mozog BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP Az USA és az EU más-más pályán mozog Az egyszerőség diadala? Nem volt igazán eseménydús az elmúlt néhány nap a nemzetközi politikában, egyedül a G20 találkozót mondhatnánk

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. JÚLIUS 23-I ÜLÉSÉRŐL Közzététel időpontja: 2013. augusztus 7. 14 óra A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 2011. évi CCVIII

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján Budapest, 2006. április 26. BEVEZETÉS 4 1. NEMZETKÖZI KÖRNYEZET 5 2. NÖVEKEDÉS ÉS

Részletesebben

Forrás: GVI. Forrás: GVI

Forrás: GVI. Forrás: GVI Gazdasági Havi Tájékoztató 2009. december A KKV Körkép a Figyelő, a Gazdaság- és Vállalkozáskutató ntézet (GV) és a Volksbank közös kutatása, amely azt tűzte ki célul, hogy negyedéves rendszerességgel,

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA-

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2009. JANUÁR-JÚNIUS KÉSZÍTETTE: MILEI OLGA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 -0,10 -0,20 -0,30 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0

0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 -0,10 -0,20 -0,30 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 Gazdasági Havi Tájékoztató 2009. november 2009 októberében immár huszonnegyedik alkalommal került sor a Gazdaság- és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft. (MKK GV) vállalati konjunktúra-vizsgálatára, amely

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

Konjunktúrajelentés 2004/1.

Konjunktúrajelentés 2004/1. KOPINT-DATORG Konjunktúra-, Piackutató és Számítástechnikai Rt. Konjunktúrajelentés 2004/1. A világgazdaság és a magyar gazdaság helyzete és kilátásai 2004 tavaszán 2004. március A tanulmányt készítő munkacsoport

Részletesebben

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. AUGUSZTUS 27-I ÜLÉSÉRŐL

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. AUGUSZTUS 27-I ÜLÉSÉRŐL RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. AUGUSZTUS 27-I ÜLÉSÉRŐL Közzététel időpontja: 2013. szeptember 12. 14 óra A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 2011. évi

Részletesebben

Nemzetközi összehasonlítás

Nemzetközi összehasonlítás 6 / 1. oldal Nemzetközi összehasonlítás Augusztusban drasztikusan csökkentek a feltörekvő piacok részvényárfolyamai A globális gazdasági gyengülés, az USA-ban és Európában kialakult recessziós félelmek,

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség Ungarischer Verband der Forst- und Holzwirtschaft / Hungarian Federation of Forestry and Wood Industries H-112 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. Tel: (1) 355-65-39,

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Budapest, 2011. november Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat.

Részletesebben

EGYENSÚLY ÉS NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK 2010-2011

EGYENSÚLY ÉS NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK 2010-2011 MONITOR 2010/II. NEGYEDÉV EGYENSÚLY ÉS NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK 2010-2011 GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2010. JÚNIUS E C O S T A T GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET Cím: 1024 Budapest,

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév TÁJOLÓ 2013 2014 2015 Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről 2015. IV. negyedév 1 TARTALOM 1. Gazdasági növekedés 7 2. A konjunktúramutatók alakulása 10 3. Államadósság, költségvetés

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A gyorsuló magyar gazdaság néhány aspektusa vállalati oldalról

F ó k u s z b a n. A gyorsuló magyar gazdaság néhány aspektusa vállalati oldalról A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A gyorsuló magyar gazdaság néhány aspektusa vállalati oldalról 214. június A kedvező első negyedéves GDP növekedési adatokat az MFB

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

Az EKB szakértőinek 2016. márciusi makrogazdasági prognózisa az euroövezetről 1

Az EKB szakértőinek 2016. márciusi makrogazdasági prognózisa az euroövezetről 1 Az EKB szakértőinek 2016. márciusi makrogazdasági prognózisa az euroövezetről 1 1 Euroövezeti kilátások: áttekintés, fő ismérvek Az euroövezet gazdasági fellendülése várhatóan folytatódik, bár a korábban

Részletesebben

Helyzetkép 2015. december 2016. január

Helyzetkép 2015. december 2016. január Helyzetkép 2015. december 2016. január Gazdasági növekedés A világgazdaság tavalyi helyzetére a regionális konfliktusok éleződése elkerülhetetlenül hatással volt, főképp ezért, és egyéb gazdasági tényezők

Részletesebben

BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP. Nincs nyugodt nyarunk 2014. 30. HÉT TOP FINANCE & CONSULTING KFT. Nem enyhülnek a geopolitikai feszültségek

BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP. Nincs nyugodt nyarunk 2014. 30. HÉT TOP FINANCE & CONSULTING KFT. Nem enyhülnek a geopolitikai feszültségek BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP Nem enyhülnek a geopolitikai feszültségek Nincs nyugodt nyarunk Dübörgı jelentési szezon és dübörgı fegyverek, így lehetne összefoglalni az elmúlt napok eseményeit

Részletesebben

Bezuhant Magyarország versenyképessége

Bezuhant Magyarország versenyképessége 2013-09-09 MAGEOSZ Hírek 37.hét / 2013 1./8 Bezuhant Magyarország versenyképessége Három helyet rontott Magyarország a Világgazdasági Fórum legfrissebb versenyképességi rangsorában. 2013-ban hazánk a vizsgált

Részletesebben

NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS

NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2005-2007-IG 1. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJA 1.1. Kiinduló feltételek

Részletesebben

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2015. március

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2015. március Takarékbank Elemzés MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS 15. március I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Noha az utóbbi hónapokban a világgazdaság egészének növekedési kilátásai nem javultak érdemben, az európai

Részletesebben

Egészségügyi monitor. 2015. február

Egészségügyi monitor. 2015. február Egészségügyi monitor 2015. február Századvég Gazdaságkutató Zrt. A tanulmányt Sipos Júlia szerkesztette. A felhasznált adatbázisok 2015. február 5-én zárultak le. Tartalom Vezetői összefoglaló... 1 Az

Részletesebben

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai 1 szerint 2014 márciusában a kereskedelmi

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

Hazai helyzet. Nemzetközi áttekintés. HETI JELENTÉS 2014. február 3-9. 6. hét. QUAESTOR Heti jelentés 2014. február 10.

Hazai helyzet. Nemzetközi áttekintés. HETI JELENTÉS 2014. február 3-9. 6. hét. QUAESTOR Heti jelentés 2014. február 10. QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. Budapest 1132 Váci út 3. Tel.: 2-999-999 alapok@quaestor.hu HETI JELENTÉS 214. február 3-9.. hét Készítette: Szabó Zsombor Nemzetközi áttekintés A Fed tapírnak becézett

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

PIACI KÖRKÉP Magyarország

PIACI KÖRKÉP Magyarország PIACI KÖRKÉP Magyarország A nap eleji pánik a nap végére szép lassan elmúlt a magyar tızsdén, és az egész napos emelkedés eredményeként pluszban tudott zárni a BUX. Az irányadó index 0,8 százalékkal 14

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági és kutatási fõosztálya Vezetõ: Neményi Judit Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága A kiadványt szerkesztette,

Részletesebben

NEGYEDÉVES JELENTÉS. 2007. október 15.

NEGYEDÉVES JELENTÉS. 2007. október 15. NEGYEDÉVES JELENTÉS 2007. október 15. Beszámoló az MNB 2007 harmadik negyedévi tevékenységérõl Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelõs kiadó: Iglódi-Csató Judit 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA

Részletesebben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben folytatta a kormányzati ciklus elején meghirdetett gazdaságpolitikai

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás*

Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás* Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás* A magyar gazdaság külső tartozásainak és követeléseinek alakulása kiemelten

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Heti piaci összefoglaló Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre

TARTALOMJEGYZÉK. Heti piaci összefoglaló Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre CIB HETI TARTALOMJEGYZÉK Heti piaci összefoglaló Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre HETI PIACI ÖSSZEFOGALÓ Magyarország MNB kamatdöntés: változatlan

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A TERMELİI ÉRTÉKESÍTİ SZERVEZETEK (TÉSZ) LEHETİSÉGEI A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK KOORDINÁLÁSÁBAN

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

Ikerdeficit a magyar gazdaságban

Ikerdeficit a magyar gazdaságban Pénzügykutató RT 1998/1 Gáspár Pál Budapest 1999 december 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Az ikerdeficit makrogazdasági háttere 6 I.1. A folyó fizetési mérleg mint a nettó devizaeszköz állomány változása

Részletesebben

hétfő, 2015. február 2. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. február 2. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. február 2. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai és tengerentúli részvényindexek mínuszban fejezték be január utolsó kereskedési napját. Pénteken a svájci frank/forint kurzus 299-nél

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 Mezőgazdaság és agrárélelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 2 A teljes mezőgazdasági termelés Lengyelországban 2011-ben 1,1%-kal, ezen belül a növénytermesztés 3,8%-kal nőtt. Csökkent az állattenyésztés

Részletesebben

Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap

Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Az Allianz Alapkezelõ Zrt. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Éves Jelentés 2009 A jelen tájékoztatót az Allianz Alapkezelõ Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelõje a tõkepiacról

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. A MAGYAR GAZDASÁG 2014-2015. ÉVI MAKROGAZDASÁGI PÁLYÁJA Készült a Költségvetési Tanács megbízásából 2014. szeptember GKI Gazdaságkutató Zrt. 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. 1461

Részletesebben

1. Munkaerõ-piaci folyamatok

1. Munkaerõ-piaci folyamatok 1. Munkaerõ-piaci folyamatok Arendelkezésünkre álló adatok alapján a munkaerõpiac legfontosabb fejleménye az elsõ félévben az volt, hogy megállt az aktivitási ráta évek óta tartó jelentõs csökkenése: az

Részletesebben

Helyzetkép 2015. szeptember október

Helyzetkép 2015. szeptember október Helyzetkép 2015. szeptember október Gazdasági növekedés A világgazdaság az idei évben a regionális konfliktusok kiéleződése ellenére a tavalyit megközelítő dinamikával bővül. A fejlett országok gazdasági

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A KSH JELENTI GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM I IV. negyedév Budapest, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISSN 1219 6754 A kézirat lezárásának dátuma: 2013. február 28. Készült

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 18066830-2-51 Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 ÜZLETI JELENTÉS A 2014. ÉVRŐL Budapest, 2015. február

Részletesebben

BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP. Lassít, leáll, de mikor? 2013. 31. HÉT TOP FINANCE & CONSULTING KFT. Továbbra sem tudni, mire készül a Fed

BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP. Lassít, leáll, de mikor? 2013. 31. HÉT TOP FINANCE & CONSULTING KFT. Továbbra sem tudni, mire készül a Fed BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP Továbbra sem tudni, mire készül a Fed Lassít, leáll, de mikor? Továbbra is a jegybankok, elsısorban ezek közül is az amerikai, azaz a Fed felıl érkezı jelzések vannak

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDASÁG 2015 TAVASZÁN A MAGYAR KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA PRIORITÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDASÁG 2015 TAVASZÁN A MAGYAR KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA PRIORITÁSAI KOVÁCS ÁRPÁD SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDASÁG 2015 TAVASZÁN A MAGYAR KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA PRIORITÁSAI Az előadás témái: a magyar költségvetési

Részletesebben

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai (2006-2007)

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai (2006-2007) Pénzügykutató Zrt. Sajtótájékoztató 2007. április 3-án A magyar gazdaság helyzete és kilátásai (2006-2007) Összegző A magyar gazdaság a 2006-ban kedvezően alakuló világgazdasági háttér lehetőségeit a kikényszerülő

Részletesebben

Allianz Életprogramok 2015. 2015. Január

Allianz Életprogramok 2015. 2015. Január Allianz Életprogramok 2015. 2015. Január - Allianz Életprogramok 2015. Január Árfolyamgarantált Állampapír eszközalap Alapadatok: Indulás napja: 2005. június 1. Típusa: pénzpiaci Rövidített neve: ÁGA Benchmark:

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS A CIB Elemzés összes publikus anyaga a következı internetes címen érhetı el: http://www.cib.hu/maganszemelyek/aktualis/elemzesek/index MAKROGAZDASÁGI ÖSSZEFOGLALÓ MAGYARORSZÁG

Részletesebben

BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP. Kivárnak a jegybankok TOP FINANCE & CONSULTING KFT. 2012. 32-33. HÉT. Csak információs cseppeket kaptunk

BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP. Kivárnak a jegybankok TOP FINANCE & CONSULTING KFT. 2012. 32-33. HÉT. Csak információs cseppeket kaptunk BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP Csak információs cseppeket kaptunk Kivárnak a jegybankok Legutóbbi hírlevelünk bevezetıjében arról írtunk, hogy ismét a jegybankoktól várják a piaci szereplık a feszültségek

Részletesebben

Helyzetkép 2016. március április

Helyzetkép 2016. március április Helyzetkép 2016. március április Gazdasági növekedés A múlt évben többek között gazdasági konfliktusok és állandósult lokális válsághelyzetek hatására valamelyest csökkent a globális gazdaság növekedésének

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA

A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI 2003. ÉVBEN A magyar gazdaság 2001-2002 folyamán a kedvezőtlenre fordult külső feltételek és a belső felhasználás

Részletesebben

129006/0/G/2 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32.) 11 790 000. 129006/0/G/6 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32.

129006/0/G/2 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32.) 11 790 000. 129006/0/G/6 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32. FÉLÉVES JELENTÉS 2010. Befektetési Alap megnevezése Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Alap a PSZÁF III/120.017-1/2004. számú, 2004. április 07. napján kelt határozata alapján zártkörű,

Részletesebben

AZ AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ( A és I sorozat) és AZ AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ( A és I sorozat) HATÁLYOS:

AZ AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ( A és I sorozat) és AZ AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ( A és I sorozat) HATÁLYOS: AZ AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ( A és I sorozat) és AZ AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ( A és I sorozat) TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELİ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. (1091

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben