F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai"

Átírás

1 A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 211. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai 211. június A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) rendszeresen ismétlődő vállalati felmérése (MFB-INDIKÁTOR) 211 tavasszal a magyarországi beszállítói kapcsolatok alakulásával is foglalkozott. A beszállítói tapasztalatokról készült teljes tanulmány elérhető az MFB honlapján ( ízelítőül néhány eredményt mutatunk be az anyagból. 1. ábra: Az ipari értékesítés és termelés alakulása (év/év) az egyes vállalati méretkategóriákban fő fő 5-49 fő fő 5-49 fő fő 29.I-IV. 21.I-IV I. n.év Belföldi ipari értékesítés Export ipari értékesítés Ipari termelés A hazai ipari szektorban a válság első teljes évében (29-ben) az ágazat zuhanórepülése egyformán érintette a mikro-, kis- és középvállalatokat (KKV). A tavalyi évben a külső piacokon éledező konjunktúra hatását azonban a hazai KKV szektorban főleg a középvállalati (5-249 főt foglalkoztató) kör volt képes kihasználni (1. ábra). A külső piacok dinamizálódását elsősorban az export-orientált feldolgozóipari nagyvállalatok közvetítették a magyar gazdaság számára, vagyis a beszállítói láncokban való részvétel döntően befolyásolta a hazai KKV-k elmúlt éves teljesítményét. A gyorsan változó külső feltételekhez való alkalmazkodás nagyfokú rugalmasságot kívánt meg a hazai kis- és középvállalatoktól, ami alapfeltételévé vált a korábbi beszállítói kapcsolatok fenntartásának, valamint az újak kialakításának. Ezzel összefüggésben az elmúlt 12 hónapban tovább nőtt a vállalati méret fontossága a beszállítói kapcsolatrendszerben: a 211 tavaszán készített MFB-INDIKÁTOR vállalati felmérés alapján a beszállító cégek közül elsősorban a középvállalati kör tudott alkalmazkodni a gyorsan változó helyzethez és kihasználni a beszállítói tevékenység nyújtotta előnyöket. Ennek hátterében az áll, hogy ezek a vállalatok a mikro- és kisvállalkozásokhoz képest rugalmasabban tudják alakítani gyártási és humán kapacitásaikat, valamint a finanszírozási helyzetük is stabilabb (pl. a külső forrásokhoz való kedvezőbb hozzáférésnek köszönhetően). (folytatás a 2. oldalon) A tartalomból A lassuló világgazdasági kilábalás ellenére, a hazai exportszektornak köszönhetően közelíti a régiós versenytársakat a magyar gazdaság növekedése... (3. oldal) A külkereskedelmi mérleg márciusban is rekordot ért el, amely a lendületes kivitel mellett a továbbra is gyengélkedő belső kereslet miatt alacsony importigénynek is köszönhető... (4. oldal) Halvány javulás tapasztalható a hazai munkaerőpiacon, azonban ennek hatása a lakosság fogyasztásában még nem jelentkezett... (5. oldal) A vállalati hitelezési aktivitásban pozitív jelek voltak érzékelhetők áprilisban, ugyanakkor a forrásköltségek alakulása romló környezetet jelent a forrásbevonás számára... (6. oldal) Tovább emelkedett az infláció Európában, a fogyasztói árak emelkedése áprilisban Magyarországon volt a negyedik leggyorsabb az Európai Unióban... (7. oldal) Régiós átlagnak megfelelően gyengült a forint májusban, a kockázatvállalási hangulat romlása a menedékvalutáknak, különösen a svájci franknak kedvezett... (8. oldal) Készítette: Gém Erzsébet Vezető közgazdász Mikesy Álmos Szabó Zsolt Közreműködött: Horváth Bálint Kiadja: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felelős szerkesztő: Gém Erzsébet Kapcsolat: 151, Budapest Nádor utca 31. Tel.: Honlap: Az MFB Zrt. által kiadott elemzések az elemzők véleményét tükrözik, azok nem feltétlenül egyeznek meg a Bank hivatalos álláspontjával. Az elemzések hiteles források alapján készülnek, de azok valódiságáért az elemzők nem vállalnak felelősséget. Az előrejelzések teljesüléséért sem az elemzők, sem az MFB Zrt. nem vállal felelősséget.

2 A külső konjunktúra kihasználásában a tavalyi évben szintén fontos szerepet játszott a beszállító és a megrendelő közötti kapcsolat stratégiai jellege, vagyis amikor az adott termék(ek) szállítása kiegészül a kapcsolódó szolgáltatások biztosításával, valamint bizonyos esetekben már közös üzleti tevékenységgel (pl. K+F+I) és külföldi terjeszkedéssel is. Azonban a nagyvállalati válaszok a beszállítók közötti erős szelekcióra utalnak: a megrendelők csak egy szűk körrel mélyítik el a kapcsolataikat, s alakítanak ki stratégiai viszonyt, amely a szorosabb együttműködésből eredő szinergiák kiaknázásának érdekében számos területre kiterjedhet (pl. technológiai segítség, pénzügyi támogatás). Elsősorban a középvállalatoknak van esélye a stratégiai körbe való bekerülésre, mivel a megrendelők számára nem a kapcsolat (években mérhető) tartóssága, hanem az adott vállalkozás kapacitásai, rugalmassága és fejlődési lehetőségei számítanak. Az MFB-INDIKÁTOR eredményei alapján azonban az idei évben már érezhető lesz a külső konjunkturális hullám leszivárgása a kisebb méretű (5-49 főt foglalkoztató) vállalatok körébe is beszállítói kapcsolatoktól függetlenül, amit az első negyedévben már mind a belföldi, mind a külföldi értékesítés, valamint a termelés (éves szintű) bővülését jelző adatok visszajeleztek. A külső konjunktúra pozitív hatása emellett a mikro- és kisvállalkozások várakozásai alapján a vállalati eredmények alakulásában is megmutatkozik majd az idén, s a Magyar Fejlesztési Bank vállalati felmérése alapján a következő 12 hónapban a mikro- és kis-, ill. középvállalatok között meglévő különbség eltűnik (2. ábra) első negyedévében a mikro-, kis- és középvállalati szegmensen belül (3. ábra) mind százalékosan, mind értékben a kisvállalati hitelek állománya csökkent legnagyobb mértékben éves szinten (-13,, -165 ), a hitelek darabszáma pedig leginkább a középvállalatok között zuhant (-26,, darab hitelszerződés). Az MFB-INDIKÁTOR 211. tavaszi felmérése alapján a beszállítói tevékenységet végző ipari vállalkozások közül a középvállalatok között a legmagasabb a forráshelyzettel elégedett cégek aránya (4. ábra). Ugyanakkor ugyanebben a vállalati körben a legnagyobb a súlyos forráshiánnyal küzdők részaránya is, ami a PSZÁF adatait megerősítve azt jelzi, hogy a középvállalatok közül a beszállító cégeket is súlyosan érintette a hitelezési aktivitás leállása, a beszállítói láncban való részvétel ugyanis csak a piaci lehetőségek bővítésén keresztül stabilizálja a középvállalatokat, viszont nem jelent automatikus javulást a forráshelyzetben. A hitelezési klíma általános romlása tapasztalható az MFB vállalati felmérése alapján a 21 tavasz és 211 tavasz közti időszakban mind a beszállító, mind a nem beszállító ipari KKV-k véleménye szerint. A beszállítói vállalati kört relatíve jobban sújtja a bankok gyenge hitelezési aktivitása: véleményük szerint a hitelkínálat, míg a nem beszállítói körben a devizaárfolyamok alakulása jelentette a leginkább kedvezőtlen tendenciát. A beszállító ipari cégek köre lényegesen nyitottabb (magasabb az exportbevételek súlya a vállalati bevételeken belül, mint a többi vállalat között), ezért az árfolyamok változásával szemben a devizajövedelmeken keresztül némileg védettebbek, s a két tényező (devizabevételek, árfolyamváltozások) együttes hatása a hitelterheikre mérsékelt, adott esetben semleges hatású. A beszállítói tevékenység önmagában nem jelent sem féket, sem ösztönző erőt a vállalatok forrásbevonási hajlandóságára nézve a kis- és középvállalatok körében (minimális eltérés van a forrásbevonás tervezésében). A mikrovállalatok között tapasztalható jelentősebb differencia: a szállítói kapcsolatokkal nem rendelkező mikrovállalkozások között lényegesen nagyobb (33,) a következő 12 hónapra vonatkozó forrásbevonás tervezésében a kivárók, bizonytalanok aránya, mint a beszállítók (8,7%) között. Ennek oka, hogy a beszállítást nem végző mikrocégek kiemelkedően nagy hányada (5-a) jelez kapacitáshiányt szűkebb piaci lehetőségeik révén, míg a beszállítók között kiugróan magas (6,9%) a kapacitásfelesleggel küzdők aránya a beszállítói feladatok ellátása céljából korábban végrehajtott, de folyamatosan ki nem használt fejlesztéseik következtében. Azaz a beszállítói láncba való belépés növeli a mikrovállalkozások szabad kapacitásait, viszont emiatt kevésbé merül fel a további fejlesztések, ezzel együtt pedig a forrásbevonás dilemmája ábra: A vállalatok (adózás előtti) eredményének alakulása az egyes méretkategóriákban ábra: Hitelintézetek* mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hiteleinek alakulása 2 Elmúlt Forrás: PSZÁF 29.I 29.II 29.III 29.IV 21.I Mikrovállalkozás Középvállalkozás Kisvállalkozás 4, 86, 9, 3 Következő 3 Elmúlt * MFB, EXIM, KELER nélkül 21.II 4 4 Következő 21.III Elmúlt 4. ábra: Ipari beszállító vállalatok forráshelyzete a vállalati válaszok alapján 21.IV 211.I 1, 13, 68, 63, 21, 23, 39% Következő Mikrovállalat Kisvállalat Középvállalat Csökken(t) Nem változott/változik Nő(tt) Forrás: MFB-INDIKÁTOR vállalati felmérés, 211. tavasz Mikrovállalat Kisvállalat Középvállalat A források a folyó költségek fedezésére sem elégsegesek Saját forrás a folyó költségek fedezésére elégséges, fejlesztésre nem Nincs szükség külső forrásra Forrás: MFB-INDIKÁTOR vállalati felmérés, 211. tavasz június

3 GDP növekedés A külső környezet némileg romló kilátásai ellenére a hazai GDP növekedését továbbra is a kivitel húzza A válságból való kilábalást az emelkedő inflációs kockázatok és tartós adósságválság mellett egyszeri tényezők (japán természeti katasztrófa, mini olajár-sokk) is lassították az első negyedévben (1. ábra). Európában folytatódott a tagállamok közötti divergencia (2. ábra), mivel az adósságproblémák leküzdése érdekében alkalmazott fiskális szigor továbbra is erős fékező erőt jelent a periféria országai számára. A közép-kelet-európai térség a német konjunktúra farvizén a középmezőnybe tartozik a növekedés tekintetében (3. ábra), míg a magyar GDP növekedési üteme közelít a régió országaiéhoz. A első negyedéves 2,-os éves szintű GDP bővülés Magyarországon (4. ábra) valamelyest elmaradt az általunk előzetesen várt (2,) ütemtől, amely mögött az áll, hogy sem a fogyasztás, sem a beruházások bővülése még mindig nem indult be. Továbbra is az elsősorban kivitelre termelő feldolgozóipar húzza a magyar gazdaságot, míg a belső kereslettel összefüggő szektorok kilátásaiban nem észlelhető jelentős elmozdulás (5. ábra). A nemzetgazdasági beruházások volumene az első három hónapban éves szinten tovább csökkent (-1,), jelentős növekedés elsősorban a feldolgozóiparban és az energetikai szektorban volt mérhető (6. ábra) % 7% 1. ábra: GDP-növekedés* a világgazdaság egyes térségeiben (év/év) * szezonálisan kiigazított adatok ** szezonálisan nem kiigazított adatok 26.I 26.II 26.III 26.IV 27.I 27.II 27.III 27.IV 28.I 28.II 28.III 28.IV 29.I 29.II 29.III 29.IV 21.I Forrás: Reuters Kína** (bal t.) Eurózóna Nagy-Britannia USA Németország 21.II 21.III 21.IV 211.I ábra: Gazdasági hangulatindexek* alakulása Európában 26.1 Forrás: Európai Bizottság * Economic Sentiment Index (ESI) ** Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia (számtani átlag) EU-27 Görögország Portugália KKEu.** Németország ábra: GDP-növekedés* Közép-Kelet-Európában (év/év) 4. ábra: GDP növekedés Magyarországon * szezonálisan kiigazított adatok 26.I 26.II 26.III 26.IV 27.I 27.II 27.III 27.IV 28.I 28.II 28.III 28.IV 29.I 29.II 29.III 29.IV 21.I Forrás: Eurostat 21.II 21.III 21.IV 211.I Magyarország Csehország Románia Szlovákia Lengyelország I 26.II Negyedév/negyedév* (bal t.) Év/év** (jobb t.) * szezonálisan kiigazított adatok ** szezonálisan nem kiigazított adatok 26.III 26.IV 27.I 27.II 27.III 27.IV 28.I 28.II 28.III 28.IV 29.I 29.II 29.III 29.IV 21.I 21.II 21.III 21.IV 211.I ábra: Hangulat- és bizalmi indexek* alakulása a magyar gazdaságban * szezonálisan kiigazított adatok Forrás: Európai Bizottság Építőipar Feldolgozóipar Szolgáltató szektor Fogyasztói bizalom Feldolgozóipar IKT szektor Villamosenergia Kereskedelem Szállítás, raktározás Építőipar Ingatlanügyletek Mezőgazdaság Oktatás Összesen 6. ábra: Beruházások alakulása az egyes nemzetgazdasági ágazatokban -14, -32, -7, -2, -1, -, -1, 38, 39,9% 54,7% 211. I. negyedév I-IV. negyedév június

4 Külkereskedelem és ipar Újabb rekord többlet a külkereskedelmi egyenlegben: élénk export, alacsony importigény Márciusban ismét minden idők legmagasabb külkereskedelmi többletét érte el a magyar gazdaság (1. ábra), amihez a gyorsan bővülő export mellett hozzájárult a tartósan gyenge belső kereslet alacsony importigénye is. A külkereskedelem lendületes növekedését jól jelzi, hogy a kivitel és a behozatal is meghaladja (mind forintban, mind euróban számolva) a válság előtti szintet. Az exportot az idei első negyedévben a tartósan kedvező német üzleti kilátások (2. ábra) mellett egyre inkább az élénk régiós, ill. az éves szinten csökkenő kínai export ellenére jelentős mértékben növekvő távol-keleti kivitel (3. ábra) hajtotta. A hazai ipar teljesítményét továbbra is az exportértékesítés húzza, míg a belföldi eladások mind márciusban, mind az egész első negyedévben zsugorodtak éves szinten (4. ábra). A feldolgozóipari termelés bővülésének márciusi lassulása (1 a februári 1 után) az új megrendelések alapján (külföldi: +27%, belföldi: +1) várhatóan csak átmeneti lesz, a szektor teljesítménye megfelel a közép-kelet-európai régiós átlagnak (8-1-os termelés bővülés az első negyedévben) (5. ábra). Az építőipart az ingatlanpiaci pangás mellett a vállalati beruházások elmaradása is tovább sújtja, így az ágazat teljesítménye már csak alig haladja meg a 25. évi szint 6-át (6. ábra). 1. ábra: A külkereskedelmi termékforgalom és mérleg alakulása Magyarországon 2. ábra: A német üzleti várakozások és a magyar export változása (év/év) Külkereskedelmi mérleg (bal t.) Import volumen (év/év, jobb t.) Export volumen (év/év, jobb t.) IFO-index: 3 hónappal eltolva IFO-index: üzleti várakozások (bal t.) Magyar export volumen (3 hónapos mozgóátlag, jobb t.) Magyar export volumen - MFB becslés (jobb t.), CESifo ábra: A magyar exportforgalom éves szintű változása a fontosabb célpiacok szerint 4. ábra: Az ipari értékesítés és termelés alakulása (év/év)* Magyarországon Ázsia Kína Csehország Szlovákia Románia Amerika Lengyelország Németország Forrás: EU-27 KSH 211.jan-márc jan-dec ábra: A feldolgozóipari termelés alakulása (év/év)* Közép-Kelet-Európában * 3 hónapos gördülő átlag Belföldi értékesítés Export értékesítés Ipari termelés 6. ábra: Az építőipari megrendelések és termelés alakulása * szezonálisan kiigazított adatok Forrás: Eurostat Magyarország Lengyelország Csehország Románia Szlovákia Hó végi szerződésállomány (év/év, bal t.) Új szerződések volumen indexe* (év/év, bal t.) Építőipari termelés (25 = 1, jobb t.) június

5 Fogyasztás és foglalkoztatás Halvány javulás a munkaerőpiacon, fogyasztásra gyakorolt pozitív hatás nélkül Márciusban mind az előző hónaphoz (-,), mind 21 azonos időszakához képest (-,9%) csökkent a kiskereskedelmi forgalom Magyarországon (1. ábra). Az utóbbi mögött részben az áll, hogy tavaly március végére esett a húsvéti vásárlási hullám. A lakossági bizalom ismét leszakadni látszik a többi visegrádi országban mérthez képest (2. ábra), ahol már a belső fogyasztás is hozzájárul a GDP bővüléséhez. A hazai belső kereslet régiós versenytársakhoz viszonyított lemaradását támasztja alá az új gépkocsi regisztrációk száma is (3. ábra), ami Magyarországon nem éri el a 26-os szint negyedét sem. Mérsékelten csökkent a munkanélküliségi és javult az aktivitási ráta február és április között (4. ábra). Áprilisban az újonnan bejelentett munkahelyek száma 4-kal emelkedett éves szinten, ez azonban döntően az újrainduló közmunkaprogramnak volt köszönhető. Biztató ugyanakkor, hogy az új piaci álláslehetőségek száma 21 májusa óta nem volt ilyen magas (5. ábra). Az idei első negyedév végén 13,2 ezerrel dolgoztak többen a magyar gazdaságban, mint egy évvel korábban, elsősorban a feldolgozóipar növekvő munkaerő-keresletének (+21 ezer fő) köszönhetően. 28 azonos időszakához képest azonban még mindig 111,7 ezer fővel alacsonyabb a foglalkoztatottak száma (6. ábra). 1. ábra: Kiskereskedelmi forgalom Magyarországon 2. ábra: Fogyasztói bizalom* alakulása Közép-Kelet-Európában Hónap/hónap (bal t.) Év/év (jobb t.) * szezonálisan kiigazított adatok -6-6 Forrás: Európai Bizottság Lengyelország Csehország Szlovákia Románia Magyarország ábra: Új gépkocsi regisztrációk alakulása az eurózónában, Németországban és Közép-Kelet-Európában (26 = 1) Forrás: European Automobile Manufacturers' Association Magyarország Lengyelország Csehország Románia Eurózóna Németország Szlovákia 5. ábra: Bejelentett új támogatott, ill. nem támogatott munkahelyek ezer fő 4. ábra: A gazdaságilag aktív népesség* és a munkanélküliségi ráta alakulása 12, 12, 11, 11, 1, 1, 9, 9, 8, 8, 7, 7, Foglalkoztatottak számának változása (év/év, bal t.) * A foglalkoztatottak és Munkanélküliek számának változása (év/év, bal t.) aktívan munkát keresők Munkanélküliségi ráta (jobb t.) (munkanélküliek) együttesen 6. ábra: Foglalkoztatottak számának változása ágazatonként ezer darab Nem támogatott (bal t.) Támogatott aránya (jobb t.) Támogatott (bal t.) Forrás: NFSZ ezer fő I / 21.I Egyenleg (28. I. negyedévhez viszonyítva) Mezőgazdaság Élelmiszeripar Fémfeldolgozás Számítógép, vill.gép gyárt. Járműgyártás Építőipar Kereskedelem Szállítás Szálláshelyszolg. Pénzügy Közigazgatás Oktatás, eü., szoc. ellátás június

6 Vállalati forráshelyzet Áprilisban nőtt a vállalati hitelállomány, miközben folytatódott a vállalati hitelkamatok emelkedése A magyarországi vállalati hitelek tovább drágultak áprilisban. A változatlan bankközi forintkamatok ellenére a forinthitelkamatok ismét emelkedtek, s 21 eleji szinteket értek el. A bankközi euró források drágulását a bankok érvényesítették az euróhitelek kamataiban (1. ábra), s a tendencia folytatódása várható a következő hónapokban is az ECB további kamatemelésének piaci beárazása alapján. A térségben áprilisban Románia és Bulgária kivételével folytatódott a nemzeti valutában nyújtott vállalati hitelek drágulása (2. ábra). A vállalati hitelállomány áprilisban árfolyamhatástól megtisztítva 37,1 -tal nőtt az előző hónaphoz képest, miután a vállalati szektor nettó forinthitel felvétel volumene meghaladta a nettó devizatörlesztés mértékét (3. ábra). A forintbetétek csökkenése és a devizabetétek növekedése eredőjeként ugyanakkor 51 -tal emelkedett a vállalati betétállomány (tranzakciós szinten), ami továbbra is óvatos vállalati magatartásra utal (4. ábra). Valamennyi szektorban, s különösen az agráriumban emelkedett a forrásbevonási kedv az MFB-INDIKÁTOR 211. tavaszi vállalati felmérés szerint, azonban a bankok vállalati hitelportfoliójának romlása fékezi a hitelezési aktivitást (5-6. ábra). 1. ábra: Pénzpiaci kamatok*, valamint magyarországi** euró- és forinthitel kamatok 2. ábra: Minimum 5 éves, nemzeti valutában nyújtott vállalati hitelek átlagos évesített kamatlába* 1 1 1, MNB * 3 hónapos bankközi kamatok 29.1 BUBOR EURIBOR Forinthitel - min. 5 éves Forinthitel éves Euróhitel - min. 5 éves Euróhitel -1-5 éves ** különböző futamidejű vállalati hitelek átlagos évesített kamatlába hó végi állománnyal súlyozva , MNB * hó végi állománnyal súlyozva Magyarország Csehország Lengyelország Szlovákia Románia Bulgária 3. ábra: A vállalati hitelállomány tranzakciókból eredő havi szintű változása 4. ábra: A vállalati betétállomány tranzakciókból eredő havi szintű változása 1 75 Forinthitel Devizahitel Összes hitel Forint betét Deviza betét Összes betét Forrás: MNB Forrás: MNB , 14,9% 21, 28, 22, 23, 22, 22, 17, 44,7% 57, 66, 3, 27, 33, 21, 26, 31, 21. tél 5. ábra: A következő 12 hónapra vonatkozó forrásbevonási tervek szektorális bontásban 21. nyár 211. tavasz 21. tél 21. nyár 211. tavasz 21. tél 21. nyár 211. tavasz Agrárium Ipar Szolgáltatószektor Nem tervez forrásbevonást Kivár Tervez forrásbevonást Valószínűleg nem tervez Valószínűleg tervez Forrás: MFB-INDIKÁTOR vállalati felmérés 7 6. ábra: Részvénytársasági hitelintézetek * vállalati hiteleinek -3 minősége hátralékosság szerint** Nem lejárt/átstrukturált , 5 5 forinthitelek 5 81, 5 devizahitelek , , , , , , , , , 5 76, Nem lejárt/átstrukturált (bal t.) 9 napon belül lejárt (bal t.) 9 napon túl lejárt (bal t.) Problémamentes/összes (jobb t.) * MFB, EXIM, KELER nélkül ** bruttó állomány, , 84, 84, 83, 83, 82, 82, 81, 81, 8, 8, 79, Forrás: PSZÁF június

7 Infláció Emelkedő inflációs környezet itthon és Európában Áprilisban Magyarországon volt a negyedik leggyorsabb (4,) a pénzromlás üteme az Európai Unióban (1. ábra). A fogyasztói árak emelkedése ugyanakkor mind a közép-kelet-európai régióban (Csehország kivételével), mind az eurózónában gyorsuló pályán mozog (2. ábra). Ez utóbbi (2,) két és fél éves csúcsot ért el az idei év negyedik hónapjában, amely egyre erősíti a valószínűségét egy újabb monetáris szigorításnak az eurótérségben (3. ábra). Az infláció idei első negyedéves gyorsulásáért felelős világpiaci nyersanyagárak emelkedése májusban megállt (4. ábra), érezhetően azonban egyedül a kőolaj ára csökkent (-6,9% áprilishoz képest), mivel a világgazdasági növekedés lassulásától való félelem erősödésével elolvadt az árban meglévő spekulációs prémium (bővebben lásd 211. májusi MFB ). Az energia- és üzemanyag-, ill. élelmiszerárak év eleje óta tartó gyorsuló emelkedésének a magyar gazdaságban való tovagyűrűző hatását jelzi a maginfláció emelkedése (5. ábra). A magyarországi fogyasztói árak áprilisi, előző hónaphoz viszonyított,-os emelkedésének hátterében elsősorban a ruházati cikkek árának szezonalitással és módszertani változással is magyarázható növekedése állt (6. ábra). 1. ábra: Április havi (12 havi) infláció az Európai Unióban Románia Észtország Egyesült Királyság* MAGYARORSZÁG Litvánia Lettország Lengyelország Portugália Luxemburg Szlovákia Ausztria Görögország Ciprus Spanyolország Finnország Bulgária Belgium EU27 Olaszország Dánia Eurozóna Németország Málta Hollandia Franciaország Szlovénia Svédország Csehország Írország *nem harmonizált adat Forrás: Eurostat, ONS ábra: Alapkamat és infláció az eurózónában, Eurostat ECB alapkamat (bal t.) Eurózóna HICP (év/év, jobb t.) 5. ábra: A 12 havi infláció és a maginfláció alakulása Magyarországon ábra: A fogyasztói árindex* alakulása az eurózónában és Közép-Kelet-Európában 26.1 *harmonizált árindex Csehország Magyarország Lengyelország Szlovákia Eurózóna Románia ábra: A nyersanyagár-indexek és a kőolaj világpiaci árának változása CRB nyersanyagpiaci árindex (bal t.) Brent-típusú kőolaj (jobb t.) $/hordó CRB - Élelmiszerindex (bal t.) Forrás: Reuters 6. ábra: Fogyasztói árindex havi szintű változása főcsoportos bontásban 1 9% 7% Fogyasztói-árindex Maginfláció 1 9% 7% Forrás : KSH Ruházkodási cikkek Járműüzemanyag Élelmiszerek Háztartási energia Szolgáltatások Egyéb cikkek* Szeszesitalok, dohányáruk Tartós fogyasztás cikkek 211. március 211. április - áprilisi átlagos infláció Forrás: KSH *KSH adatok alapján MFB számítás június

8 Árfolyamok Nemzetközi trendek gyengítették a hazai devizát A svájci frank az erősödő globális inflációs- és adósságfélelmek, valamint az euróövezet és az Egyesült Államok romló növekedési kilátásai következtében májusban rekordszintre erősödött az euróval és a dollárral szemben (1. ábra), a biztonságos menedékeszköznek számító arany ára pedig 15 dollár/uncia felett mozgott, s újabb rekordokat állított be. A kedvezőtlen globális hangulat a magyar államkötvények országkockázati felárának emelkedéséhez, a forint gyengüléséhez vezetett (2. ábra). A hazai deviza az elmúlt hónapban a régiós átlagnak megfelelő mértékben, havi szinten,9%-kal gyengült az euróval szemben, s két hónapos csúcsot elérve 27 HUF/EUR felett is megfordult (3. ábra). A forint árfolyama a régiós devizák közül a cseh koronáéval volt leginkább szinkronban: májusban a két deviza euróárfolyama közötti korreláció,89 volt (4. ábra). A magyar fizetőeszköz jelentősen (-5,) veszített értékéből az alpesi devizával szemben májusban, s a hónap végére az év eleji szint közelébe (22 HUF/CHF) emelkedett az árfolyam, ezúttal azonban a belföldi események helyett nemzetközi tényezők következtében (5. ábra). A gyengülő árfolyam exportösztönző hatását a relatíve magas infláció ellensúlyozta, így a magyar gazdaság reáleffektív árfolyamon számolt versenyképessége romlott (6. ábra). 1. ábra: A svájci frank dollárral és euróval szembeni árfolyama 2. ábra: A forint/euró árfolyam és a es magyar államkötvények CDS-felára 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1, svájci frank erősödése ,9 1,7 1,5 1,3 1,1,9,7 bázispont , Reuters es CDS-felár (bal t.) HUF/EUR (jobb t.) 3. ábra: Közép-kelet-európai valuták euróárfolyama* 4. ábra: A magyar forint és a cseh korona euró árfolyama euróval szembeni árfolyamerősödés euróval szembeni árfolyamerősödés 27, 26,5 26, 99% 99% 28 25,5 9 97% * =1 9 97% , 24,5 24, 23,5 5. ábra: A forint euróval, amerikai dollárral és svájci frankkal szembeni árfolyama 6. ábra: Közép-kelet-európai országok versenyképessége a reáleffektív árfolyam alapján (27. január = 1) Forrás: JP Morgan versenyképesség javulása CHF/EUR (bal t.) CHF/USD (jobb t.) Cseh korona Forint Román lej Orosz rubel Lengyel zloty Forint (bal t.) Cseh korona (jobb t.) HUF/EUR (bal t.) HUF/USD (jobb t.) HUF/CHF (jobb t.) Magyarország Csehország Lengyelország Románia Bulgária június

F ó k u s z b a n. A Magyar Fejlesztési Bank 2013. tavaszi vállalati felmérésének eredményei javuló vállalati várakozásokat mutatnak

F ó k u s z b a n. A Magyar Fejlesztési Bank 2013. tavaszi vállalati felmérésének eredményei javuló vállalati várakozásokat mutatnak A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A Magyar Fejlesztési Bank 213. i vállalati felmérésének eredményei javuló vállalati várakozásokat mutatnak 213. május Az MFB konjunktúra

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A gyorsuló magyar gazdaság néhány aspektusa vállalati oldalról

F ó k u s z b a n. A gyorsuló magyar gazdaság néhány aspektusa vállalati oldalról A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A gyorsuló magyar gazdaság néhány aspektusa vállalati oldalról 214. június A kedvező első negyedéves GDP növekedési adatokat az MFB

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév TÁJOLÓ 2013 2014 2015 Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről 2015. IV. negyedév 1 TARTALOM 1. Gazdasági növekedés 7 2. A konjunktúramutatók alakulása 10 3. Államadósság, költségvetés

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA-

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2009. JANUÁR-JÚNIUS KÉSZÍTETTE: MILEI OLGA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

HAVI MONITOR 2016. február. A vártnál nagyobb növekedés 2015. IV. negyedévében

HAVI MONITOR 2016. február. A vártnál nagyobb növekedés 2015. IV. negyedévében 292 HAVI MONITOR 2016. február A vártnál nagyobb növekedés 2015. IV. negyedévében A GDP növekedése a IV. negyedévben a KSH előzetes adatai szerint a vártnál nagyobb, 3,2 százalék volt, melyhez jelentősen

Részletesebben

A magyar, a régiós és a globális gazdasági folyamatok értékelése, középtávú kitekintés. 2015. december

A magyar, a régiós és a globális gazdasági folyamatok értékelése, középtávú kitekintés. 2015. december A magyar, a régiós és a globális gazdasági folyamatok értékelése, középtávú kitekintés 2015. december Századvég Gazdaságkutató Zrt. A jelentést Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető szerkesztette. A jelentés

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2015. március

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2015. március Takarékbank Elemzés MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS 15. március I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Noha az utóbbi hónapokban a világgazdaság egészének növekedési kilátásai nem javultak érdemben, az európai

Részletesebben

Helyzetkép 2015. szeptember október

Helyzetkép 2015. szeptember október Helyzetkép 2015. szeptember október Gazdasági növekedés A világgazdaság az idei évben a regionális konfliktusok kiéleződése ellenére a tavalyit megközelítő dinamikával bővül. A fejlett országok gazdasági

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági és kutatási fõosztálya Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága 1850 Budapest, V., Szabadság tér 8 9. Kiadásért

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Gazdasági növekedés Ez év közepén részben váratlan események következtek be a világgazdaságban. Az a korábbi helyzet, mely szerint a globális gazdaság növekedése

Részletesebben

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni Az MNB tevékenységének fõbb jellemzõi 1998-ban 1. Monetáris politika AMagyar Nemzeti Bank legfontosabb feladata az infláció fenntartható csökkentése, hosszabb távon az árstabilitás elérése. A jegybank

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2016 2020

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2016 2020 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 216 22 216. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 4 2.1. NEMZETKÖZI KÖRNYEZET... 4 2.2.

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági és kutatási fõosztálya Vezetõ: Neményi Judit Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága A kiadványt szerkesztette,

Részletesebben

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Budapest, 2011. november Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat.

Részletesebben

Makrogazdasági és pénzügyi piaci fejlemények

Makrogazdasági és pénzügyi piaci fejlemények Makrogazdasági és pénzügyi piaci fejlemények 2015. február Háttéranyag a Monetáris Tanács 2015. február 24-i ülésének rövidített jegyzőkönyvéhez 1 Közzététel időpontja: 2015. március 11. 14 óra A Makrogazdasági

Részletesebben

Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében*

Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében* Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében* A gazdasági válság kitörését követően az elmúlt négy évben korábban sosem látott mértékű visszaesést láthattunk a nemzetgazdasági beruházásokban.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján Budapest, 2006. április 26. BEVEZETÉS 4 1. NEMZETKÖZI KÖRNYEZET 5 2. NÖVEKEDÉS ÉS

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl Éves jelentés az államadósság kezelésérôl 2007 Elôszó Az Államadósság Kezelô Központ Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) éves adósságkezelési beszámolója az elmúlt évi finanszírozás, az államadósság

Részletesebben

EGYENSÚLY ÉS NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK 2010-2011

EGYENSÚLY ÉS NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK 2010-2011 MONITOR 2010/II. NEGYEDÉV EGYENSÚLY ÉS NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK 2010-2011 GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2010. JÚNIUS E C O S T A T GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET Cím: 1024 Budapest,

Részletesebben

Helyzetkép 2015. december 2016. január

Helyzetkép 2015. december 2016. január Helyzetkép 2015. december 2016. január Gazdasági növekedés A világgazdaság tavalyi helyzetére a regionális konfliktusok éleződése elkerülhetetlenül hatással volt, főképp ezért, és egyéb gazdasági tényezők

Részletesebben

Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás*

Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás* Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás* A magyar gazdaság külső tartozásainak és követeléseinek alakulása kiemelten

Részletesebben

Helyzetkép 2016. március április

Helyzetkép 2016. március április Helyzetkép 2016. március április Gazdasági növekedés A múlt évben többek között gazdasági konfliktusok és állandósult lokális válsághelyzetek hatására valamelyest csökkent a globális gazdaság növekedésének

Részletesebben

AZ EKB SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1

AZ EKB SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1 AZ SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1 1. EUROÖVEZETI KILÁTÁSOK: ÁTTEKINTÉS, FŐ ISMÉRVEK Az euroövezet konjunktúrájának fellendülése várhatóan folytatódik, bár a

Részletesebben

SUMI BALÁZS RÉGIÓ IGAZGATÓ GYŐR, 2015. DECEMBER 2.

SUMI BALÁZS RÉGIÓ IGAZGATÓ GYŐR, 2015. DECEMBER 2. SUMI BALÁZS RÉGIÓ IGAZGATÓ GYŐR, 2015. DECEMBER 2. GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI KILÁTÁSOK LENDÜLETBEN AZ MKB GLOBÁLIS KÖRKÉP & LOKÁLIS HATÁSOK MKB mint pénzügyi partner 2 LENDÜLETBEN AZ MKB ÜGYFELEINK ÉS MI:

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

BEVEZETÉS. EKB Havi jelentés 2011. jú nius 1

BEVEZETÉS. EKB Havi jelentés 2011. jú nius 1 BEVEZETÉS Az Kormányzótanácsa rendszeres közgazdasági és monetáris elemzése alapján 2011. június 9-i ülésén nem változtatott az irányadó kamatokon. A 2011. május 5-i ülés óta napvilágot látott információk

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

MARKETINGTERV 2014 mellékletek

MARKETINGTERV 2014 mellékletek Magyar turizmus zrt. MARKETINGTERV 2014 mellékletek Tartalom 1. Részletes helyzetelemzés 2 1.1. A turizmus jelentősége Magyarországon...................................................................

Részletesebben

Talán javulóban a hangulat idehaza

Talán javulóban a hangulat idehaza 2013-07-02 MAGEOSZ Hírek 1./6 Talán javulóban a hangulat idehaza Egy év után először kúszott a pozitív tartományt jelentő 50 százalék fölé a beszerzési menedzser index (BMI), amelynek júniusi szezonálisan

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

AHK Konjunktúrafelmérés Közép és Keleteurópa 2014

AHK Konjunktúrafelmérés Közép és Keleteurópa 2014 AHK Konjunktúrafelmérés Közép és Keleteurópa 0 A német külkereskedelmi kamarák országban végzett konjunktúrafelmérésének eredményei. évfolyam AHK Konjunktúrajelentés KKE 0 Tartalom. Bevezető.... A legfontosabb

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 211/2 Központi Statisztikai Hivatal 211. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Ipar... 2 Építőipar... 4 Idegenforgalom... 6 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Fejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek:

Fejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek: Fejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek: USA Az augusztus második felében elindult részvénypiaci mélyrepülésből nem sikerült talpra állni, a potenciális amerikai kamatemelés, és a kínai gazdaság lassulása

Részletesebben

Ennyit ér a végtörlesztés? - Még többel tartoznak a családok

Ennyit ér a végtörlesztés? - Még többel tartoznak a családok Ennyit ér a végtörlesztés? - Még többel tartoznak a családok 2012. január 2. 15:33 Alaposan felkavarta a magyar lakossági hitelpiac állóvizét a devizahitelek kedvezményes végtörlesztése. A bankok 2004

Részletesebben

Tartalom. A hét ábrája

Tartalom. A hét ábrája 1 Tartalom A hét ábrája: Megugrott a hazai infláció A hét dióhéjban Amire a jövő héten figyelünk Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelőrejelzések Táblázatos eseménynaptár a következő hétre A

Részletesebben

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. AUGUSZTUS 27-I ÜLÉSÉRŐL

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. AUGUSZTUS 27-I ÜLÉSÉRŐL RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. AUGUSZTUS 27-I ÜLÉSÉRŐL Közzététel időpontja: 2013. szeptember 12. 14 óra A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 2011. évi

Részletesebben

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. JÚLIUS 23-I ÜLÉSÉRŐL Közzététel időpontja: 2013. augusztus 7. 14 óra A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 2011. évi CCVIII

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. ÁPRILIS 23-I ÜLÉSÉRŐL Közzététel időpontja: 2013. május 15. 14 óra A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 2011. évi CCVIII

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2005. FEBRUÁR

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2005. FEBRUÁR JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2005. FEBRUÁR Jelentés az infláció alakulásáról 2005. február Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelõs kiadó: Missura Gábor 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu ISSN

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2008. MÁJUS

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2008. MÁJUS JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 8. MÁJUS Jelentés az infláció alakulásáról 8. május Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelõs kiadó: Iglódi-Csató Judit 18 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu ISSN 119-9

Részletesebben

Hitelezési folyamatok. 2016. május

Hitelezési folyamatok. 2016. május Hitelezési folyamatok 1. május Hitelezési folyamatok 1. május Hitelezési folyamatok (1. május) Az elemzést készítette: Bálint Máté, Fellner Zita (Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság) A kiadványt jóváhagyta:

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2012. JANUÁR-SZEPTEMBER FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2012. DECEMBER GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Gazdasági Havi Tájékoztató

Gazdasági Havi Tájékoztató Gazdasági Havi Tájékoztató 2008.augusztus Makrogazdasági tendenciák 2008 második negyedévében Magyarország bruttó hazai terméke 2,2-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, így a növekedés üteme

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai (2006-2007)

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai (2006-2007) Pénzügykutató Zrt. Sajtótájékoztató 2007. április 3-án A magyar gazdaság helyzete és kilátásai (2006-2007) Összegző A magyar gazdaság a 2006-ban kedvezően alakuló világgazdasági háttér lehetőségeit a kikényszerülő

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 213/1 Központi Statisztikai Hivatal 213. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...5 Beruházás...6

Részletesebben

FHB Termőföldindex 2000 100,02014

FHB Termőföldindex 2000 100,02014 év Index értéke FHB Termőföldindex 2000 100,02014 2001 101,3 2002 121,0 2003 138,4 2004 140,8 2005 147,3 2006 153,2 2007 158,0 2008 176,6 2009 191,1 2010 192,1 2011 202,3 2012 229,0 2013 Q3 255,6 FHB Termőföldindex

Részletesebben

szerda, 2014. május 28. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. május 28. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. május 28. Vezetői összefoglaló Pozitív makrohírek következtében az összes vezető részvényindex erősödött. Az euró/forint kurzus a 303-as szint fölé gyengült vissza kedden. A BUX 9,1 milliárd

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...6 Beruházás...7 Ipar...7

Részletesebben

hétfő, 2016. január 18. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2016. január 18. Vezetői összefoglaló hétfő, 2016. január 18. Vezetői összefoglaló Negatív tartományban zártak az amerikai és európai börzék. 30 dollár alatt az olaj hordónkénti ára. Hétfő reggel enyhe gyengüléssel indította a napot a forint

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július Jelentés az építőipar 2013. évi teljesítményéről Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az építőipar helye a nemzetközi gazdasági

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

Egy főre jutó GDP (%), országos átlag = 100. Forrás: KSH. Egy főre jutó GDP (%) a Dél-Alföldön, országos átlag = 100

Egy főre jutó GDP (%), országos átlag = 100. Forrás: KSH. Egy főre jutó GDP (%) a Dél-Alföldön, országos átlag = 100 gh Gazdasági Havi Tájékoztató 2013. október A GVI legújabb kutatása a területi egyenlőtlenségek társadalmi és gazdasági metszeteit vizsgálja. A rendszerváltás óta zajló társadalmi és gazdasági folyamatok

Részletesebben

2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR

2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. január 30. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2014. III. negyedév* Tartalom Bevezető...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Negyedéves tiszta árindex...2

Részletesebben

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 Mezőgazdaság és agrárélelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 2 A teljes mezőgazdasági termelés Lengyelországban 2011-ben 1,1%-kal, ezen belül a növénytermesztés 3,8%-kal nőtt. Csökkent az állattenyésztés

Részletesebben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben folytatta a kormányzati ciklus elején meghirdetett gazdaságpolitikai

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Építőipar...4 Idegenforgalom...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

SVÉDORSZÁG I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk

SVÉDORSZÁG I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk SVÉDORSZÁG I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Terület Svéd Királyság alkotmányos monarchia Stockholm 449 964 km² Népesség 9 122

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1/1. ALCÍM: TÁRSASÁGI ADÓ A 2008. évi költségvetési előirányzat a társasági adó címén 530,6 milliárd forint bevétellel számolt. Az előirányzattal szemben

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. MAGYARORSZÁG KÜLSŐ ADÓSSÁGÁLLOMÁNYÁNAK ÉS A KÜLFÖLDIEK KEZÉBEN LÉVŐ ADÓSSÁGÁNAK ELEMZÉSE Készült a Költségvetési Tanács megbízásából Budapest, 2015. október GKI Gazdaságkutató Zrt.

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE Budapest, 2008. június 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 I. Erzsébetváros szerepe a településhálózatban...

Részletesebben

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2013. július Tartalom 1. Az ipar helye a nemzetgazdaságban és a nemzetközi gazdasági környezetben...2 2. Az ipar szervezeti keretei...5

Részletesebben

A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA

A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI 2003. ÉVBEN A magyar gazdaság 2001-2002 folyamán a kedvezőtlenre fordult külső feltételek és a belső felhasználás

Részletesebben

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 március. Készítette: Molnár Tamás

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 március. Készítette: Molnár Tamás Ingatlanpiaci elemzés 2008 március Készítette: Molnár Tamás 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17. Tel.: (00-36-76) 497-658, 497-659, Fax: 418-850 E-mail: ingatlan.empire@axelero.hu Tartalomjegyzék Magyarország

Részletesebben

Vártnál erősebb külső konjunktúra, gyorsuló magyar növekedés, további egyensúlyi feszültségek

Vártnál erősebb külső konjunktúra, gyorsuló magyar növekedés, további egyensúlyi feszültségek Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Vártnál erősebb külső konjunktúra, gyorsuló magyar növekedés, további egyensúlyi feszültségek A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése a 2010. évi folyamatokról,

Részletesebben

QUAESTOR Állampapír-piaci hozamalakulás és -várakozások. Állampapír-piaci hozamalakulás és -várakozások. 2015. február 5. www.q25.

QUAESTOR Állampapír-piaci hozamalakulás és -várakozások. Állampapír-piaci hozamalakulás és -várakozások. 2015. február 5. www.q25. Állampapír-piaci hozamalakulás és -várakozások 2015. február 5. www.q25.hu Áttekintés Továbbra is úgy látjuk, ugyan inflációs oldalról adódna tér az MNB számára a kamatcsökkentésre, de sok a kockázat,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség Ungarischer Verband der Forst- und Holzwirtschaft / Hungarian Federation of Forestry and Wood Industries H-112 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. Tel: (1) 355-65-39,

Részletesebben

Előrejelzés 2015-re (2015/2. prognózis)

Előrejelzés 2015-re (2015/2. prognózis) GKI Gazdaságkutató Zrt. Előrejelzés 2015-re (2015/2. prognózis) 2015. június GKI Gazdaságkutató Zrt. 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. 1461 Budapest, Pf. 232. http:// www.gki.hu Tel: 318-1284; 266-2088 Fax:

Részletesebben

Nemzetközi összehasonlítás

Nemzetközi összehasonlítás 6 / 1. oldal Nemzetközi összehasonlítás Augusztusban drasztikusan csökkentek a feltörekvő piacok részvényárfolyamai A globális gazdasági gyengülés, az USA-ban és Európában kialakult recessziós félelmek,

Részletesebben

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2009. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRŐL

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2009. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRŐL RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2009. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRŐL Közzététel időpontja: 2009. március 6. 14 óra A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 2001. évi LVIII

Részletesebben

Dinamikus növekedés, kedvező kilátások

Dinamikus növekedés, kedvező kilátások Report on Business Climate of the Largest Exporting Manufacturing Firms TOP 1500-2000/2 Jelentés a legnagyobb exportáló feldolgozóipari cégek üzleti kilátásairól Tóth I. János * Dinamikus növekedés, kedvező

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

2003. november 17 november 23. Budapest ICEG Európai Központ

2003. november 17 november 23. Budapest ICEG Európai Központ 2003. november 17 november 23. Budapest ICEG Európai Központ TARTALOM Tartalom 2 I. Gyengélkedő dollár, erős euró következmények a kelet-európai országok számára 3 II. MNB: inflációs célok és előrejelzések

Részletesebben

Egészségügyi monitor. 2015. február

Egészségügyi monitor. 2015. február Egészségügyi monitor 2015. február Századvég Gazdaságkutató Zrt. A tanulmányt Sipos Júlia szerkesztette. A felhasznált adatbázisok 2015. február 5-én zárultak le. Tartalom Vezetői összefoglaló... 1 Az

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

JeLenTés AZ InFLÁCIÓ ALAKULÁsÁRÓL 2010. november

JeLenTés AZ InFLÁCIÓ ALAKULÁsÁRÓL 2010. november JeLenTés AZ InFLÁCIÓ ALAKULÁsÁRÓL 21. november JeLenTés AZ InFLÁCIÓ ALAKULÁsÁRÓL 21. november Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Fe le lõs ki adó: dr. Simon András 185 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

Az NHP harmadik szakasza deviza pillérének háttere

Az NHP harmadik szakasza deviza pillérének háttere Az NHP harmadik szakasza deviza pillérének háttere AZ EXPORTŐR KKV-K GAZDASÁGI JELENTŐSÉGE ÉS A DEVIZAHITELEZÉS SZEREPE 2 AZ NHP HARMADIK SZAKASZA DEVIZA PILLÉRÉNEK HÁTTERE Az exporttevékenység a növekedés

Részletesebben

A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév

A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom Összefoglaló... 2 Bevezető... 2 Az Európai Unió munkaerőpiaca a válság után... 2 A válság

Részletesebben

B/8386. számú JELENTÉS. az agrárgazdaság 2014. évi helyzetéről. I-II. kötet. I. kötet

B/8386. számú JELENTÉS. az agrárgazdaság 2014. évi helyzetéről. I-II. kötet. I. kötet MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/8386. számú JELENTÉS az agrárgazdaság 2014. évi helyzetéről I-II. kötet I. kötet Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2016. január Tartalom Bevezetés...

Részletesebben