Jelentés a turizmus évi teljesítményéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről"

Átírás

1 Jelentés a turizmus évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal szeptember Tartalom Bevezetés A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban működő vállalkozások... 3 Foglalkoztatás, keresetek...4 Fogyasztói árak... 5 Beruházások... 7 Árbevételek, jövedelmezőség... 7 Turizmus a zetési mérlegben Utasforgalom, külföldi turisztikai kereslet és fogyasztás A Magyarországra érkező külföldi látogatók főbb jellemzői Utazási célok, motivációk A Magyarországra látogató külföldiek kiadásai, fogyasztása A lakosság belföldi turisztikai utazásai Hétvégi típusú utazások Négy- és annál többéjszakás utak jellemzői Az utazásból való kimaradás okai A lakosság utazásai külföldön A külföldre tett utazások főbb jellemzői A külföldi utazás időtartama és a külföldi költés A belföldre és külföldre irányuló többnapos szabadidős utazások összehasonlítása Szálláshely-szolgáltatás A kereskedelmi szálláshelyek kapacitása Az egyéb (2009-ig magán-) és a nem üzleti célú szálláshelyek kapacitása A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma, kapacitáskihasználtsága és bevételei Az egyéb (2009-ig magán-) és a nem üzleti célú szálláshelyek vendégforgalma Utazásszervezés Vendéglátás A turisztikához köthető egyéb információk Idegenforgalmi adó, üdülésicsekk-forgalom és idegenvezetők Külföldi kitekintés Módszertani megjegyzések, fogalmi meghatározások Adatforrások Kapcsolódó jogi anyagok Táblázatok Elérhetőségek

2 BEVEZETÉS A turizmus évi teljesítményéről készített jelentés az előző évekhez hasonlóan sorra veszi a turizmus főbb gazdasági mutatóit, az utasforgalmat, a külföldi turisztikai keresletet és fogyasztást, a lakosság belföldi turisztikai és külföldi utazásait. Bemutatja továbbá a szálláshely-szolgáltatás, az utazásszervezés, a vendéglátás évi főbb jellemzőit. A kiadvány újdonságként tartalmazza a turisztikaiár-index kísérleti számításának első eredményeit. Felhívjuk az Olvasó gyelmét, hogy október 25-én lépett hatályba a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009 (X.20.) Kormányrendelet (továbbiakban rendelet). A rendelet értelmében többek között módosultak a korábban Kereskedelmi szálláshelyek szállástípusai, a szállástípusokba sorolás szabályai. A rendelet nem vonatkozik a nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyekre 1, ugyanakkor kiterjed a korábbi magánszálláshelyekre. Mivel a rendelet hatálybalépésével párhuzamosan hatályát veszítették olyan korábbi jogszabályok 2, melyek de niálták a kereskedelmi szálláshely fogalmát, így a KSH 2010-től bevezeti az Üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyek kifejezést, mely magában foglalja az Egyéb (2009-ig magán-) szállásadást is. A rendelet megszünteti a zetővendéglátás szállástípust, és lényegében a magánszálláshelyek megnevezés helyett bevezeti az Egyéb szálláshelyek szállástípus megnevezést. További fontos változás, hogy a rendelet az Egyéb (2009-ig magán-) szálláshelyekbe értendő falusi szálláshelyekhez tartozás feltételét méretkorláttal egészítette ki, mely szerint az 5000 fő és 100 fő/km 2 feletti településeken nem végezhető falusi szállásadói tevékenység. Ennek következében megközelítőleg a felére estek vissza a falusi szállásadás kapacitás- és vendégforgalmi adatai. 1. A TURIZMUS FŐBB GAZDASÁGI MUTATÓI A turizmus gazdasági környezete A magyar gazdaság évi a bruttó hazai termék alapján számított 6,7%-os visszaesést követően 2010-ben 1,2%-kal, a lakosság bruttó reálkeresete pedig 3,6%-kal növekedett. A munkanélküliségi ráta tovább emelkedett, és meghaladta a 11%-ot, az in áció 4,9% volt. A változásokat alapvetően befolyásolta a 2008 őszén kibontakozott és később globálissá vált gazdasági válság, valamint a belső kereslet szűkítését célzó egyensúlyjavító intézkedések. Ezek a tényezők mind a hazai, mind a külföldi turisztikai keresletre negatívan hatottak. A turizmus interszektorális jellegéből adódóan, különböző mértékben számos nemzetgazdasági ág teljesítményéhez járult hozzá. A legjellemzőbb, legszorosabb kapcsolatban a szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás (I) nemzetgazdasági ággal van, amely gazdasági ág bruttó hozzáadott értékkel mért teljesítménye 2010-ben a évi 5,3%-os visszaesést követően az előzetes adatok alapján 2,1%-kal emelkedett. A bővülés a nemzetgazdasági átlagnál (3,6%) kisebb mértékű. A turizmus a legtöbb ország számára húzóágazatként szolgál, és speciális jellemzőivel nagyban különbözik bármely más szektortól. Magyarországon sincs ez másként, a turizmus jelentős bevételi forrás, melyben a szakemberek véleménye szerint még jelentős potenciális lehetőség rejlik /2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról. 2 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet a kereskedelmi és a zetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről, 110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról, 136/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet a falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységről. 2

3 Jelentés a turizmus évi teljesítményéről A rendszerváltást követően az ország jelentős összegeket áldozott a versenyképesség javítására, országimázsra, marketingre, amivel egyedivé, megkülönböztethetővé és keresetté tehetők a hazai látványosságok. Magyarország turisztikai iparága a vállalkozásoknak kedvező engedmények, a lakosság jövedelmének növekedése és az üdülésicsekk-felhasználás terjedése következtében, 2008-ra biztató eredményeket tudott felmutatni főképp az egészségturizmus terén (Széchenyi-terv). Azonban a évi gazdasági válság elmélyülése és ennek következtében keresleti oldalról az utazási kedv csökkenése, kínálati oldalról a fennmaradásért vívott harc együttesen többéves munkával elért eredményeket rombolt le. A turisztikai vállalkozások nagy része küszködve próbálta túlélni a recessziót, a fejlesztésekre felvett hiteleket törleszteni, a termékük iránti keresletet bármely eszközzel növelni. Az árak csökkentése sok esetben a biztos csődhöz vezetett volna, így a turisztikai vállalkozások addicionális szolgáltatásokkal kezdtek el versenyezni (csomagajánlatok bővítése vagy más tartózkodási időtartamú ajándékéjszaka-csomagok). A fő problémát a szolgáltatások kedvezőtlen ár-érték aránya és az alacsony jövedelmezőség okozhatja. Azon szolgáltatások esetében, melyeket nagy arányban vesznek igénybe külföldiek, a gyenge forint az előnyös, az alacsony termelőiár- (input) index pedig mindkét piaci szegmens tekintetében kedvez a szolgáltatóknak. A fejlesztési törekvéseket részben a csökkenő kereslet, részben a hitelképesség hiánya, illetve a bankok mérsékelt hitelezési hajlandósága korlátozhatja. A turizmus szatellit számlái (TSZSZ) legutóbb 2007-ről készültek el. Ezek alapján a turizmust alkotó ágazatok kibocsátása 2971 milliárd forint, nemzetgazdasági kibocsátáshoz viszonyított aránya 5,3% volt, bruttó hozzáadott értéke 1322 milliárd forintot tett ki, ami 5,9%-os hozzájárulást jelentett a nemzetgazdaság összes hozzáadott értékéhez. Mindkét arány kismértékben meghaladja a TSZSZ első, évi összeállításánál mértet. A turizmusban működő vállalkozások A turizmus a kis- és középvállalkozások (KKV) egyik jellemző tevékenységi területe az alapágazataiban működő vállalkozások 37%-a társas vállalkozás, ennek 97%-a kis létszámú (20 fő alatti) és elsősorban korlátolt felelősségű társaságként vagy betéti társaságként regisztrált. A közel 29 ezer turisztikai alapágazatba tartozó vállalkozás 7%-a az utazásszervezés, 13%-a szálláshely-szolgáltatás, 80%-a a vendéglátási szakágazatokba tartozik. Az átlagos vállalkozásméret 6 fő. A tevékenység jellege miatt a nagyobb létszámú vállalkozások elsősorban a szállodai szolgáltatások, a rendezvényi étkeztetés, egyéb vendéglátás és az utazásszervezés szakágazatok területén működnek, míg a kis létszámú vállalkozások inkább az italszolgáltatás területén. A turizmus alapágazataiban regisztrált 93 részvénytársaságból 54 szállodai szolgáltatásokat nyújt, 28 pedig az éttermi, mozgó vendéglátás szegmensben tevékenykedik. Az ágazat egyéni vállalkozóinak a száma meghaladja a 48 ezret. A társas vállalkozások kétharmada többségében belföldi, nem közösségi tulajdonban, 5%-a pedig többségében vagy kizárólag külföldi tulajdonban van. (A fennmaradó 29% közösségi és egyéb vegyes tulajdonú.) A külföldi tulajdonlás elsősorban a szálláshely-szolgáltató vállalkozásokra jellemző (11 25%) folyamán az előző évhez képest 63%-kal több vállalkozás szűnt meg vagy került felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás alá, mindemellett 7%-kal több vállalkozás alakult. A szállodai szolgáltatóknál ugyanezek az arányok sokkal kedvezőtlenebbek: négyszer több, azaz 337 szállodai szolgáltató szűnt meg vagy került felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás alá, miközben 15%-kal kevesebb új szolgáltató alakult. 3

4 Foglalkoztatás, keresetek* A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban a vállalkozások (kölcsönzött munkaerő nélkül) 2010-ben 154,5 ezer főt foglalkoztattak, ami a nemzetgazdaság egészében a foglalkoztatottak 4,1%-a. A foglalkoztatottak száma 2010 során 1,1%-kal (1700 fővel) emelkedett, míg a nemzetgazdaságban összesen foglalkoztatottak száma változatlan maradt. Az ágazaton belül a nemzetgazdasági átlaghoz (5,8%) képest magas, 9,7%-os a részmunkaidős foglalkoztatás aránya. A 15 ezer részmunkaidős foglalkoztatottból 10 ezer nő. A KSH Munkaerő-felmérés adatai alapján az ágazatban, 2010-ben 16%-kal nőtt a részmunkaidős foglalkoztatás, miközben a teljes munkaidős foglalkoztatás nem változott. A foglalkoztatottak száma Megnevezés Nemzetgazdaság, ezer fő 3 901, , ,2 Ebből: Szolgáltatási ágazatok, ezer fő 2 443, , ,6 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (I. ág), ezer fő 154,3 152,8 154,5 A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágban foglalkoztatottak aránya, % 4,0 4,0 4,1 1. tábla (ezer fő) Mindössze 3 szállodai szolgáltató foglalkoztatott ezer főnél többet, és 29 esetben haladta meg a foglalkoztatottak száma a százat. Az I ágban, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete 2010-ben 123 ezer forint volt, ezen belül a zikai foglalkozásúak 101 ezer forintot, a szellemi foglalkozásúak 199 ezer forintot kerestek átlagosan. Az ágra jellemző bruttó átlagkereset nem emelkedett számottevően az egy évvel azelőttihez képest. A fő gazdasági ágak közül a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágban foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete volt a legalacsonyabb, a nemzetgazdasági átlagnak csupán a 61%-a, lényegében változatlan az utóbbi 5 évben. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi keresete és munkajövedelme 2. tábla Megnevezés Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ("I" ág), forint Nominális index, 2009=100,0 Az I ág szintje a nemzetgazdasághoz a) képest, % Bruttó keresete ,1 60,6 Nettó keresete ,3 67,2 Munkajövedelem ,2 59,4 a) Forrás: stadat Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a nemzetgazdaságban (2000 ) TEÁOR 08 * Forrás: stadat A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok és nemek szerint és Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a nemzetgazdaságban. 4

5 Jelentés a turizmus évi teljesítményéről Fogyasztói árak* A fogyasztóiár-változás a szolgáltatásoknál jellemzően együtt mozog a teljes fogyasztóiárindexszel. Ugyanakkor a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás területén 2007-től erőteljesen szétválik az árváltozás jellege. Bár a vendéglátási szolgáltatások áremelkedése folyamatosan meghaladta a szolgáltatási (és a teljes) fogyasztóiár-indexet is, elsősorban a szálláshelyek kapacitásbővítésének hatására a szálláshely-szolgáltatók nem tudtak árnövekedést érvényesíteni. Ennek hatására 2007-től a szálláshely-szolgáltatási árindexek rendre alacsonyabbak voltak, mint a teljes fogyasztóiár-indexek, továbbá a csökkenés évi átlagos mértéke 2006 óta állandó (2%). (A szállodai átlagárak alakulását az 5. fejezet táblázatai bővebben is tartalmazzák.) 1. ábra A fogyasztói árak alakulása (előző év = 100) % Vendéglátás Szálláshely -szolgáltatás Szolgáltatások Összesen A kísérleti jelleggel számított turisztikaiár-indexek a fogyasztói árak változását tükröző árindexek az életminőség, az életkörülmények változásának fontos konjunktúramutatói, így a turizmus, a turisztikai kereslet változására is érzékenyen ható tényező lehet az árak növekedése vagy éppen csökkenése. A külföldiek fogyasztását emellett erősen befolyásolja a forint más valutákhoz viszonyított árfolyamváltozásának hatása is. A külföldiek turisztikaiár-indexe (TURIX_K): 2010-ben a lakosság egészére vonatkozóan a fogyasztói árak átlagosan 4,9%-kal emelkedtek az előző évhez viszonyítva. A külföldi turisták által keresett áruk és szolgáltatások árai ennél valamivel alacsonyabb mértékben, 4,5%-kal drágultak. A külföldi turistákat jellemző fogyasztói kosár legnagyobb súlyú tételei közül a szálláshely-szolgáltatás ára lényegében változatlan az egy évvel viszonyítva, ezzel szemben a vendéglátás 4,8%-kal drágult. A szálláshelyi árak stagnálásának az lehet az oka, hogy a szállásadók a turisztikai szektorban kialakult verseny kényszerítőereje folytán, az árak szinten tartására vagy esetlegesen árcsökkentésre kényszerültek. A nemzetközi közlekedés és a belföldi közösségi közlekedés árai 9,1, illetve 10,3%-kal, ezzel párhuzamosan az üzemanyagárak számottevő, 20,9%-kal emelkedtek, melynek hatására azelőttihez a külföldiek közlekedési kiadásaikat kismértékben visszafogták. * Forrás: stadat Fogyasztóiár-index a javak főbb csoportjai szerint, havonta. 5

6 A külföldiek turisztikaiár-indexe, áru- és szolgáltatáscsoportonként, tábla Áruk és szolgáltatások Súlya a fogyasztásban, % Árindex, előző év = 100,0 Szálláshely 26,3 100,1 Vendéglátás 19,1 104,8 Nemzetközi közlekedés 8,5 109,1 Belföldi közlekedés 1,8 110,3 Üzemanyag 3,8 120,9 Kulturális szolgáltatások 6,8 106,8 Egészségmegőrző és gyógyászati szolgáltatások, sport 8,8 104,8 Vásárolt élelmiszer és ital 6,7 103,5 Ajándékvásárlás és személyes kiadások 17,6 103,6 Egyéb kiadások 0,5 102,6 Együtt 100,0 104,5 Az utazás során vásárolt élelmiszerek és italok ára 3,5%-kal, a kulturális és szórakoztatóipari szolgáltatások ára 6,8%-kal volt magasabb, mint 2009-ben. A turizmus keretei között egészségmegőrzésre és gyógyászati szolgáltatásokra 4,8%-kal kellett többet zetni 2010-ben, mint 2009-ben. A belföldi lakosság turisztikaiár-indexe (TURIX_B): a belföldi turistákra számított turizmusár-index 4,2%-kal emelkedett 2010-ben 2009-hez képest. A belföldi turisták közel azonos arányban vettek igénybe szállás- és vendéglátó-szolgáltatásokat (45,5%), mint a külföldi vendégek. A szálláshely-szolgáltatásért 7%-kal kellett kevesebbet zetni, mint egy évvel korábban, a vendéglátás mindeközben 4,8%-kal drágult. A közösségi közlekedés árai 10,2%-kal, ezzel párhuzamosan az üzemanyagárak 20,9%-kal növekedtek. Az egészségmegőrzési és gyógyászati szolgáltatások a belföldi turisták esetében 7,4%-kal kerültek többe, mint egy évvel azelőtt. Az utazási irodák árai 1,7%-kal emelkedtek, amit elsősorban a forintárfolyam ingadozása határozott meg. A belföldiek turisztikaiár-indexe áru- és szolgáltatáscsoportonként, 2010 Áruk és szolgáltatások Súlya a fogyasztásban, % Árindex, előző év = 100,0 Szálláshely 26,6 92,9 Vendéglátás 18,9 104,8 Belföldi közlekedés 3,9 110,2 Üzemanyag 15,7 120,9 Kulturális szolgáltatások 3,9 107,0 Egészségmegőrző és gyógyászati szolgáltatások, sport 2,9 107,4 Vásárolt élelmiszer és ital 12,8 103,5 Ajándékok vásárlása és egyéb kiadások 9,0 104,9 Utazási irodai be zetés 6,4 101,7 Együtt 100,0 104,2 4. tábla Az egyes áru- és szolgáltatáscsoportokra érvényes, a külföldi és a belföldi keresletre becsült árváltozások eltérő értékei hátterében az áll, hogy a külföldi és a belföldi turisták fogyasztási szerkezete kismértékben eltér egymástól. A külföldiek nagy arányban érkeznek pl. fogászati turizmus céljából a gyógyászati célon túl, ahol is az árnövekedés 3,7% volt a megelőző évhez mérten, másrészt a külföldiek általában csomagban vásárolják meg azokat a kiegészítő szolgáltatásokat, melyek hazai viszonylatban igen népszerűek, de annál költségesebbek. 6

7 Jelentés a turizmus évi teljesítményéről Beruházások* A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban a korábbi évek beruházási boom -ja után 2009-ben a beruházások volumenét tekintve 29,5%-kal, 2010-ben pedig további 2%-kal (40,4 milliárd forintra) csökkent, miközben a nemzetgazdaság egészét csak 6, illetve 4%-os visszaesés jellemezte. A beruházások éven belüli adatait vizsgálva az is megállapítható, hogy elsősorban az év végi beruházások elmaradása, (a 2008 IV. negyedévéhez képest) közel 50%-os visszaesése magyarázza a teljes éves beruházások csökkenését. 5. tábla A beruházások teljesítményértéke Megnevezés Nemzetgazdaság, milliárd forint 4427,1 4504,2 4334,9 Ebből: Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 43,7 41,2 40,4 Volumenindex, előző év = 100,0 Nemzetgazdaság 106,4 91,4 94,5 Ebből: Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 112,0 68,8 97,0 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ág beruházásainak aránya az összes beruházásból, % 1,0 0,9 0,9 A beruházások összetételét tekintve az I ág összes beruházásának 55%-át fordította épület- és építmény-, 35%-át gép-, berendezés- és 10%-át járműbeszerzésre. Az összes gép- és járműbeszerzés 16, az összes beszerzés 7%-a származott importból. Az I ág épületberuházásainak volumene a nemzetgazdasági átlagnál 5 százalékponttal nagyobb mértékben, 13%-kal esett vissza az előző évhez képest. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan 23%-kal nőtt a gépberuházások (ezen belül 31%-kal a belföldigép-beruházások) volumene, miközben a nemzetgazdaságban átlagosan 1,4%-os csökkenés ment végbe. Árbevételek, jövedelmezőség** A 2008 második felében kezdődő és 2009-ben kiteljesedett nemzetközi pénzügyi-gazdasági válság negatív hatása tükröződik az ág vállalkozásainak gazdálkodását jellemző eredményességi mutatók alakulásában is. A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági (I) ágba sorolt, a társaságiadó-bevallás hatálya alá tartozó, valamivel több mint 20 ezer vállalkozás nettó árbevétele 2009-ben 623,6 milliárd forint volt, amely a évi teljesítményhez képest 5,3%-os, mintegy 35 milliárd forint árbevétel-csökkenést jelentett ben a teljes I ágon belül a szálláshely-szolgáltatók nettó árbevétének csökkenése elérte a 9,5%-ot. Az árbevétel összetételét tekintve a teljes nettó árbevétel 98%-a származik belföldi és mindössze 2%-a exportértékesítésből. A válság kiteljesedésének évében az értékesítés nettó árbevételén belül a belföldi árbevétel 8,6%-kal, a csekély súlyt jelentő exportárbevétel pedig közel 37%-kal csökkent az előző évi eredményekhez képest. A szálláshely-szolgáltatás ágazatban 2009-ben egy év alatt az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét meghatározó ráfordítások közül a legnagyobb, 55,4%-os részarányt képviselő anyagjellegű ráfordítások összege az értékesítés nettó árbevételének visszaesése következtében több mint 6,5%-kal, a megközelítőleg egyharmadnyi személyi jellegű ráfordításoké pedig ennél kisebb mértékben, 5,6%-kal csökkent. A személyi jellegű ráfordítások összege és az anyagjellegű ráfordítások egymáshoz viszonyított aránya alig változott a két vizsgált évben. A szálláshely-szolgáltatást végző vállalkozások gazdálkodásának szakmai eredményességét elsődlegesen jellemző üzemi tevékenység eredménye 2009-ben, az előző évi mintegy 562 mil- * Forrás: stadat évközi beruházási adatok. ** A kézirat zárásakor a gazdálkodás évi részletes mérlegadatai még nem ismertek. 7

8 lió forintos pozitívumról negatív irányba fordult át, több mint 14 milliárd forint az összes veszteség ban az ágazatban képződött csekély, de még pozitív előjelű üzemi (üzleti) eredmény 0,26%- át képezte bevételnek, 2009-ben a bevételarányos üzemi eredmény azonban jelentős mértékben, 7,3%-kal visszaesett ban a szálláshely-szolgáltató ágazat társaságiadó- zetési kötelezettsége még meghaladta a 917 millió forintot, ami 2009-ben a 29%-ot meghaladó mértékű csökkenéssel, valamivel több mint 647 millió forintra esett vissza ben a szálláshely-szolgáltatás ágazatba sorolt és a társaságiadó-bevallás hatálya alá tartozó több mint 3200 vállalkozás közül 25 vállalkozás ért el egymilliárd forintnál nagyobb nettó árbevételt, teljesítményük lefedi az ágazat teljesítményének 52%-át. Egy évvel korábban még 29 vállalkozás árbevétele haladta meg az egymilliárd forintot. A legnagyobb árbevételű vállalkozások közül az üzemi tevékenység eredménye alapján 2008-ban és 2009-ben is 12 vállalkozás volt veszteséges. A válság kiteljesedésének évében ebben a vállalati szegmensben a teljes ágazatét meghaladó, mintegy 16%-os volt az értékesítés nettó árbevételének visszaesése. Az üzemi tevékenység eredménye a évi mintegy 970 millió forintos pozitívumról átfordult közel 11 milliárdos negatívumba. A évi adóbevallások adatai alapján megállapítható, hogy az egymilliárd forint feletti árbevételű vállalkozások vesztesége az üzemi tevékenység eredménye alapján a szálláshely ágazat egészének 77%-át teszi ki. Az ágazatok társaságiadó- zetési kötelezettsége 2008-ban valamivel több mint egynegyede, 2009-ben pedig egyötöde származott az egymilliárd forint feletti árbevételű vállalkozásoktól. A társaságiadó- zetési kötelezettségük 2009-ben mintegy 45%-kal volt alacsonyabb az előző évinél. Turizmus a fizetési mérlegben A Magyar Nemzeti Bank a folyó zetési mérlegben, 2010-ben idegenforgalom jogcímen 1119 milliárd forint (4051 millió euró) bevételt mutatott ki, így az utasforgalmi export értéke forintban mérve lényegében nem változott. Az összes utasforgalmi kiadás ezzel párhuzamosan 15%- kal csökkent, így a pozitív egyenleg jelentősen (21%-kal, 87 milliárd forinttal) javult. A folyó zetési mérleg szolgáltatások sorának bevételi többlete 2010-ben 663 milliárd forintot (2405 millió eurót) tett ki, ami elsősorban az utasforgalomból származó bevételi többletnek köszönhető. A szolgáltatás-külkereskedelem bevételi oldalának 37,5, kiadási oldalának 18,7%-át az idegenforgalom adta, és ezzel a szolgáltatások között a kevés, pozitív egyenleggel záró tételek közé tartozott. A zetési mérleg tételei némileg eltérnek a külföldi látogatók (nem rezidensek) magyarországi, illetve a külföldre látogató magyarok fogyasztásának értékeitől. Ez utóbbi néhány milliárd forinttal azért mutat nagyobb értéket, mert az MNB, követve a Nemzetközi Valutaalap módszereit, a nemzetközi személyszállítási szolgáltatások értékét a zetési mérleg szállítási sorában és nem az idegenforgalom tételen számolja el. A nemzetközi személyszállítás rezidens szolgáltatóinak teljesítményét, illetve ennek igénybevételét magyarországi fogyasztásnak tekintjük, a külföldi szolgáltatókét ezzel szemben nem. Időszak Fizetési mérleg: idegenforgalmi export Nemzetközi közlekedés és biztosítás Az utasforgalmi export és import alakulása Külföldiek magyarországi turisztikai és egyéb fogyasztása Fizetési mérleg: idegenforgalmi import Nemzetközi közlekedés Magyarok fogyasztása külföldön egyenleg 6. tábla (milliárd forint) Idegenforgalmi Utasforgalmi

9 Jelentés a turizmus évi teljesítményéről Az idegenforgalmi export és import alakulása 2. ábra Milliárd forint Bev étel Kiadás Egy enleg A folyamatok értelmezéséhez hozzátartozik, hogy a forint az euróhoz viszonyítva 2010 első félévében átlagosan közel 20 forinttal, 7,6%-kal erősebb, míg a második félévében átlagosan 8 forinttal, 3%-kal gyengébb volt az előző év azonos időszakinál. Forint/euró 310 A forint/euró árfolyam alakulása 3. ábra Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október Nov ember December Forrás: MNB. 9

10 2. UTASFORGALOM, KÜLFÖLDI TURISZTIKAI KERESLET ÉS FOGYASZTÁS A Magyarországra érkező külföldi látogatók főbb jellemzői* 2010-ben a külföldi látogatások száma 2%-kal volt kevesebb az előző évinél, ami 39,9 millió látogatást jelentett óta ez volt az első év, amikor a látogatások száma számottevően csökkent et a földrengések, a szökőárak és az árvizek miatt joggal nevezhetjük a természeti katasztrófák évének. A hazai turizmus számára mindenképp hátráltató tényezőként említhetjük az izlandi vulkánkitörést, mely 2010 áprilisában heteken keresztül akadályozta a légi forgalmat, megbénítva az európai és ezzel együtt a kontinensek közötti légi közlekedést is. Ennek hatására sokan kénytelenek voltak elhalasztani utazásaikat, ami negatívan befolyásolta a látogatottsági adatokat. A Föld bármely pontján bekövetkező szerencsétlenség ugyan eltérő mértékben, de hatással van a világ turizmusára. Kínából az év során többször is nagy erősségű, pusztító földmozgásokról kaptunk hírt, Oroszországban sorozatos erdőtüzek pusztítottak. E katasztrófák a súlyos következményeik mellett jelentős módon érintik nemcsak az adott ország, de számos fogadó ország turizmus ágazatát is. A fogadó országok turizmusának nemzetiségi struktúrája megváltozik, a biztos piacok kiesésével vagy csökkenésével a turizmus exportbevételei is mérséklődnek. A korábbi évekhez hasonlóan a hazai adatokat nézve 2010-ben a közel 40 milliós utasforgalom csak kisebb hányada tekinthető turizmusnak. A külföldi látogatók kétharmada nem turisztikai céllal érkezik Magyarországra. Ez azt jelenti, hogy az átutazás, a vásárlás, a munkavégzés, tanulás vagy az egyéb célok aránya jóval meghaladja azokét, akik valamely pihenési, szórakozási vagy akár üzleti céllal érkeznek hozzánk. A nem turisztikai célú látogatók 95%-a egy napnál rövidebb időt tölt nálunk. A jellemzően éjszakázás nélküli átutazók és vásárlók (13,4 és 9,9 millió fő) aránya 2009-hez mérten minimális mértékben, 1 százalékponttal csökkent. A több napra érkező, nem turisztikai célú utazók egyharmada dolgozni jön Magyarországra. Állampolgárságukat tekintve 42%-ban szlovákok, 11%-ban németek. Az egyharmadon túl, több mint 50%-uk legfeljebb egy éjszakát eltöltő átutazó. Ők jellemzően románok és németek, akik valamely nyugat-európai ország irányából az esti órákban lépnek be hazánkba, és hajnalban érnek át az ország keleti felére, esetleg kisebb számban szállást is keresnek az út menti panziókban. Látogatóink 70%-a valamely szomszédos ország állampolgára. Ez az arány nem változott ben sem. Magyarországi tekintetben mindig is jelentős volt a határos országokkal bonyolított utasforgalom magas aránya, ami az Európai Unióhoz való csatlakozással, a schengeni határnyitással és a jövőben Románia és Horvátország szintén schengeni övezethez való csatlakozásával még tovább fog bővülni. A szomszédos országok közül a román és a szlovák forgalom a legnagyobb arányú (27 30%), ezt az osztrák látogatások követik (24%) hez képest a horvát és a szlovén látogatások száma közel 10%-kal visszaesett, míg az ukrán és a szerb látogatásoké 6 8%-kal növekedett. Az osztrákok 4%-kal több utat tettek Magyarországra, mint egy évvel korábban. Látogatóink 97%-a európai, 82%-uk pedig európai unióbeli. A többi kontinensről érkezők száma elenyésző (3%), ugyanakkor kiadásaik alapján arányuk mégsem elhanyagolható. Az egynapos utazók aránya közötti időszakban 72 78% között ingadozott. Különösen az uniós csatlakozás évét követő időszakban emelkedett meg hirtelen, majd vélhetően, részben a válság hatására is, az utóbbi 3 évben 76 78%-os szinten állapodott meg ben a látogatók 76%-a érkezett egy napra. Számuk 3%-kal csökkent az előző évhez képest, melyet főként az év első felében tapasztalt jelentős visszaesés eredményezett. Az első negyedévben 9%, a másodikban 7%-kal csökkent az éjszakázás nélküli utazók száma az előző év azonos időszaká- * A légi (tranzitutasok nélkül), a vasúti, a vízi és a közúti forgalom (tehergépjármű-vezetők nélkül). A schengeni belső határszakaszokon a külföldi forgalom becslése idősor-továbbvezetéssel és lineáris regressziós eljárással készült. 10

11 Jelentés a turizmus évi teljesítményéről hoz mérten, majd az év második felében fokozatosan visszatért az egy évvel korábbi szintre, sőt az utolsó negyedévben közel 2%-kal meghaladta azt. A turisztikai motivációval utazók aránya ebben a szegmensben meglehetősen alacsony (17%), éves fogyasztásuk (47 milliárd forint) szintén alacsonynak számít (14%) a nem turisztikai célú utakhoz kapcsolódó kiadásokhoz (281 milliárd forint) képest. A turisztikai motivációval érkező egynapos látogatók száma 2010-re az előző évhez képest nagymértékben, 10%-kal növekedett. A turisztikai célú egynapos látogatások száma előző évhez viszonyítva az üzleti, valamint a gyógyászati és egészségmegőrzési célok kivételével minden kategóriában növekedett. Ez utóbbi esetén inkább stagnálás gyelhető meg, míg az üzleti utazások piaca még mindig a válság hatása alatt áll, melyre a közel 11%-os csökkenés utal. Pozitív eredmény, hogy 12%-kal érkeztek többen szabadidős céllal, valamint a rokon- és barátlátogatások száma is jelentősen bővült. Összességében 2009-hez képest nőtt a látogatások száma. A évi 16%-os növekedés hatására már a látogatók száma meghaladta a válság előtti szintet. A Magyarországra látogató külföldiek száma 7. tábla Megnevezés Látogatók száma, ezer fő ebből: egy napra látogatók = 100,0 112,3 110,3 Előző év = 100,0 106,6 102,7 98,2 A több napra látogatók száma a 2004-től meg gyelhető kitartó, de egyre lassuló csökkenését követően 2008-ban már 2, 2009-ben 3, majd 2010-ben további 5%-kal növekedett az előző évhez képest től eltérően, amikor is a rövidebb időre érkezők száma stagnált és a hosszabb idejű tartózkodók száma nőtt, 2010-ben a tendencia megfordult. Kiugró arányban (14%-kal) növekedtek a rövid tartózkodások, miközben a 4 vagy annál több napra érkezők száma 4%-kal visszaesett. Ez vélhetően a válság utóhatása. A rövid tartózkodások növekedése egyértelműen arra utal, hogy az utazók óvatosak a kiadásokkal, és igyekeznek inkább tartalékot képezni (megtakarítani), de az utazást nem halasztják el. A nem turisztikai motivációval érkezők 53%-a átutazó, ez 14,1 millió látogatást jelentett ben. Szomszédos országokból átutazók a teljes átutazóforgalom 63%-át tették ki. Az átutazások fő iránya (dél, dél-kelet felől Ausztria irányába és fordítva) évek óta változatlan, csupán intenzitása ingadozik időszakról időszakra. Az éves átutazóforgalmunk 43%-a a III. negyedévre jut. Ekkor a leggyakoribbak a nyaralók átutazásai is, akik hazánkon keresztül igyekeznek az Adriai-tenger vagy a Fekete-tenger felé. Az év elején a legkisebb a számuk, majd a tavasz közeledtével az utazási kedv megélénkül és kitart egészen az ősz végéig ben a IV. negyedév kivételével, amikor is 3%-kal nőtt a forgalom, minden más időszakban 3 10%-kal csökkent az átutazószám. Számos nem szomszédos ország esetében meg gyelhető, hogy magyarországi cél nélkül csupán tranzitországként érintik hazánkat. Ez azon nemzetekre jellemző főként, melyek polgárai nagy számban dolgoznak Nyugat-Európában többségük már esetleg az idegen ország állampolgára is vagy akik közúton, autóval indulnak nyaralni. 4. ábra 11

12 Millió fő 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, január február március április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június július augusztus szeptember október november december Egy napra látogatókból az átutazók Egy napra látogatókból tov ábbi célokkal érkezők Több napra látogatók A Magyarországra érkező külföldi látogatók száma Az osztrák határszakaszon kilépő külföldiek 23%-a Románia, 6%-uk pedig Szerbia felől lép hazánk területére. Amennyiben az átutazókra szűkítjük a forgalom vizsgálatát, eltérő arányokat kapunk, ugyanis az osztrák határon kilépő minden hetedik átutazó román és minden második szerb állampolgárságú. A Románia felé kilépő forgalmat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az összes forgalom 65%-a nyugat felől, Ausztriából érkezik, jelentős a kishatárforgalom, azaz az egy napon be- és kilépők aránya (31%) is. A romániai szakaszon kilépő átutazók 95%-a valamely osztrák határállomáson lépett országunk területére. A Szlovákia felől érkező átutazók aránya 4%. Az arányok nem változtak 2009-hez mérten. Ebből is látszik hogy a fő irányok szinte állandóak. Európa-szerte évtizedek óta jelentős a kelet-európai vendégmunkások jelenléte, akik főleg Ausztriában, Németországban, a Benelux államokban dolgoznak. Számuk egyre növekszik, amit azonban a évi válság kissé visszafogott. Ők jellemzően nyugatról-keletre mozognak rokon- vagy barátlátogatások alkalmával, évente 1 2 alkalommal ben a horvát határszakaszon kilépők 36%-a Szlovákia, 20%-a Ausztria irányából érkezett. A horvát határszakaszon belépők és ugyanott kilépők aránya 35%. Az Ausztria felől érkező, a horvát szakaszon kilépő utazó száma a nyári főként a júliusi, augusztusi hónapokban a legmagasabb. A III. negyedévben a teljes ez irányú forgalom 45%-a halad át az osztrák és a horvát határ között ban az Ausztria felől érkező, horvát határszakaszon kilépő átutazók aránya 31%, a Szlovákiából belépők aránya 55%. A szlovák határszakaszon belépő és a horvát határszakaszon kilépők forgalmának 79%-a júliusra és augusztusra koncentrálódik, a fennmaradó időszakban viszonylag alacsony e forgalom. Az ukrán határszakasz forgalomszerkezete teljesen eltér a fő forgalmat bonyolító határszakaszokétól, főként az átutazások vonatkozásában. Az utazók háromnegyede határ menti ingázó, mivel az ukrán ki- és belépés a második leggyakoribb az arányokat nézve. Összehasonlításként, az osztrák és a szlovák határszakaszon az egy napon belüli ki- és belépések arányai 65 és 81, az ukrán szakaszon 74%. Az előbbi szakaszok jelentős aránya forintban olcsóbb szolgáltatásokat kereső osztrákokkal vagy a napi vásárlásaikat nálunk intéző szlovákokkal magyarázható. Az ukránok esetében többnyire nem a saját részre vásárlás a cél, hanem az üzletelés, a továbbértékesítés. Az áfa-visszatérítés szabályait kihasználva annak mértékével megegyezően ugyanis olcsóbban tudnak a keresett cikkekhez vagy akár az Ukrajnában hiánycikkekhez hozzájutni. A kilépők 22%-a 12

13 Jelentés a turizmus évi teljesítményéről Ausztria felől érkezik, a többi szakasz forgalma elenyésző. Az átutazók tekintetében az ukrán szakaszon is jellemző a nyugatról érkezők nagy aránya (82%), míg a Szlovákiából és a Horvátországból belépők aránya 6, illetve 8%. A Magyarországon átutazók száma határszakaszonként, ábra Ezer fő Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Osztrák Szlov én Horv át Szerb Román Ukrán Szlov ák 2010-ben a külföldiek összesen 95,7 millió napot töltöttek el Magyarországon, 1,3%-kal kevesebbet, mint az előző évben. Ennek oka szinte teljes egészében az egynapos látogatások visszaesése volt, a többnapos látogatásokat inkább a stagnálás jellemezte. Évek óta meg gyelhető tendencia a tartózkodási idő folyamatos csökkenése. Ez azt jelenti, hogy a hazánkba látogatók egyre rövidebb időre érkeznek hozzánk, miközben a látogatószám közel állandó marad ben az egyre csökkenő tartózkodási időhöz már csökkenő látogatószám is párosult. Az átlagos tartózkodási idő 2,4 nap, összességében változatlan az egy évvel korábbihoz képest. A néhány napos utazók átlagos tartózkodási ideje 2%-kal, 2,9 napra csökkent, a hosszabb időre érkezőké (11,2 nap). Az egy napra látogatók által eltöltött napok száma összesen 30,4 millió nap 4%-kal csökkent 2009-hez viszonyítva, és az összes tartózkodási idő közel egyharmadát tette ki. Már 2009-ben is csökkenést tapasztaltunk az éjszakázás nélküli utazások körében szinte minden kategóriában, kivéve a vásárlásokat, melynek növekedését az akkori, euró-forint árfolyamot kihasználó osztrák és szlovák vásárlók jelentős száma okozta. A forint stabilizálódásával megszűnt az eurózónába tartozó országok komoly ár-érték előnye, így 2010-ben már 7%-kal kevesebben vásároltak a határ magyar oldalán. Viszonylag új keletű jelenség, hogy a szlovák magyar határ menti településeken elindult egy átköltözési, ingázási hullám Szlovákia irányából. A korábban Pozsony és környékén élők kedvezőbb áron tudtak nálunk ingatlanhoz jutni, mint Szlovákiában, így Rajkán, Dunakilitin és a környező területeken számuk rövid idő alatt megtöbbszöröződött. A legtöbben be sem jelentkeznek a megvásárolt ingatlanban, továbbra is Szlovákiában dolgoznak, csupán aludni járnak Magyarországra. Hasonló jelenség gyelhető meg a román magyar határ közelében is. 13

14 A Magyarországon átutazók aránya kiemelt átutazási irányok szerint, ábra Megjegyzés: súlyozatlan adatokból számolt arányok. 14

15 Jelentés a turizmus évi teljesítményéről A Magyarországra látogató külföldiek tartózkodási ideje 7. ábra Millió nap Egy napra látogatók 1 3 éjszakát eltöltők 4 v agy több éjszakát eltöltők A több napra látogatók összes tartózkodási ideje változatlan maradt 2009-hez képest. Ezen belül az 1 3 napra érkezők tartózkodási ideje 11%-kal nőtt, miközben a 4 vagy annál több napra érkezőké 3%-kal csökkent. Az 1 3 éjszakát eltöltők átlagos tartózkodási ideje 2%-kal csökkent, míg a 4 vagy annál több éjszakát eltöltőké nem változott 2009-hez mérten. A több napra látogatók átlagos tartózkodási ideje 2010-re 4%-kal csökkent. A több napra látogatóknál a turisztikai célú tartózkodások 1%-kal mérséklődtek. Ezen belül a szabadidős utakra 1,5%-kal, a gyógyászatra és egészségmegőrzésre 5%-kal fordítottak kevesebb időt a külföldiek, mint 2009-ben. A rokonlátogatások alkalmából a Magyarországon tartózkodás 2%-kal bővült ben a nem turisztikai célú látogatások közel 5%-os növekedést mutattak a több napra látogatóknál. A növekmény jelentős részét azon külföldi átutazók adták, akik jellemzően utazási céljukból adódóan egy éjszakát töltöttek az ország valamely szálláshelyén. Ezen túl még a tanulási célú tartózkodások emelkedtek, az öszszes többi nem turisztikai motivációnál csökkenés gyelhető meg. Az egy napra érkező külföldi látogatók nemenkénti aránya 54 46% a fér ak javára, ami a es adatokat nézve 1 százalékpontos eltolódást mutat a nők irányába. Korcsoportok szerint a látogatók 46%-a a 25 44, 26%-a a éves korosztályba tartozott. A motivációk legszembetűnőbb nemek szerinti különbsége az üzleti utazók esetében gyelhető meg. A fér ak 87%-os aránya az utóbbi néhány évben csupán néhány százalékponttal ingadozott évről évre. A fér ak 92%-a egyenlő arányban oszlott meg a és a éves korcsoportok között. A nők összességében 47 ezren érkeztek egy napnál rövidebb üzleti útra, közel felük a éves korcsoportba tartozott. A éves korcsoport aránya 47% volt, ami 22 ezer főt jelentett ben kevéssel több mint másfél millió külföldi ingázott nap mint nap, munkavégzés céljából (33%-uk szlovák, 37%-uk ukrán, 12%-uk román és 11%-uk osztrák volt). Ennél a motivációnál a nők és a fér ak aránya 28 72% volt. A nők között főként a éves korcsoport volt döntő többségben (72%). 1 A turizmushoz hasonlóan a munkavégzés tekintetében is érvényesül egyfajta szezonalitás. Feltehetőleg az idényjellegű nyári munkák miatt a III. negyedévben a nők száma kissé (35 ezer fővel) emelkedett, míg a fér ak esetében nem volt számottevő növekedés. Országok szerint vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a nők számának korábban említett 35 ezer fős növekedésének hátterében szinte teljes egészében Ukrajnából, pontosabban Kárpátaljáról érkezők álltak. Az ottani magas munkanélküliség és a magyarországi jóval alacsonyabb minimálbér miatt a határ mentén élő, magyarul beszélő lakosság részben Magyarországon próbálja megélhetését biztosítani

16 A több napra látogatóknál a turisztikai célú látogatások dominálnak. A közel 9,5 millió fő közül 8,1 millió érkezik e céllal. A fér ak valamivel magasabb részvétele itt is meg gyelhető, e tekintetben azonban nincs különbség az egy és több napra tervezett utazások között. A éves korcsoport aránya 7 százalékponttal alacsonyabb, mint az egy napra utazók esetében, melyet a középkorú és idősebb korcsoportok arányának növekedése ellensúlyoz. A több napra látogatóknál az és a 65 év felettiek aránya kétszerese az éjszakázás nélküli utazókénak. Ennek oka, hogy az utóbbi korcsoportok nagyobb arányban képviseltetik magukat a több napra látogatók között. Szívesen jönnek egészségmegőrzési, gyógyászati kezelésekre, valamint egyéb üdülési célból. A Magyarországra látogató külföldiek száma korcsoportok szerint, ábra Korcsoport, év es millió fő Egy napra látogatók Több napra látogatók Utazási célok, motivációk 2010-ben az előző évi stagnálást követően a turisztikai célú utazások száma 5,5%-kal bővült, és 13,4 millió látogatást jelentett. Az I. negyedévben 10, a további negyedévekben átlagosan 4 5%-kal nőtt. A teljes látogatóforgalmon belül 29% a szabadidős céllal utazók aránya. Számuk 6%-kal magasabb, mint az előző évi, megjegyzendő, hogy a bővülés hagyományosan főszezonnak számító III. negyedévben volt a legkisebb, míg az I. negyedévben 12%-os volt. Turisztikai szempontból kiemelt küldő országaink: Ausztria és Németország. A látogatások száma az előbbi országból 4%-kal nőtt, az utóbbiból pedig hosszabb visszaesést követően változatlan. A több napra látogatók számának növekedése ezen országokból 2 és 4% volt, és ezen belül a turisztikai célú utazások száma közel azonos mértékben bővült ben a több napra látogatók 86%-a turisztikai céllal érkezett. Számuk 3%-kal nőtt, arányuk 2 százalékponttal csökkent, utóbbi hátterében a nem turisztikai célú utazók számának 21%-os emelkedése áll ben is a szabadidő-eltöltés, kikapcsolódás, egészségmegőrzés és gyógykezelés voltak a meghatározó utazási okok. A 8,2 millió fő 95%-a a felsorolt motivációk miatt kelt útra. A több napra, turisztikai céllal érkezők 30%-a rokon- és barátlátogatásra érkezett, ez 6%-os növekedés az előző évhez képest. E motiváció aránya a következő országok látogatói körében: Románia 22, Németország 18, Ausztria 10 és Szlovákia 7%. A több napra látogatók 9%-a gyógyászati és egészségmegőrzési céllal érkezett. Az üzleti turizmus aránya 13% volt ben a céges utazások száma kissé megtorpant, mivel a kiadások visszafogását a legtöbben az utazásokon kezdték el re szerencsére úgy tűnik, hogy már egyre több cég tud áldozni utaztatásokra, így 7%-kal bővült az üzleti utazók száma ben a nem turisztikai céllal érkező többnapos látogatók száma 1,3 millió fő volt, ami a teljes utasforgalom 3%-át tette ki. Ebből 32% a munkavégzők aránya, ami jelentős, 11 százalékpontos visszaesést mutat az előző évhez viszonyítva ben a Magyarországra érkezett német munkavállalók száma (91 ezer fő) 2010-ben közelítőleg megfeleződött (49 ezer fő). A Romániából 16

17 Jelentés a turizmus évi teljesítményéről e célból érkezők száma 27, az Ukrajnából érkezőké 20%-kal esett vissza. Az Egyesült Királyságból ez idő alatt kétszer annyian jöttek alkalmi vagy szezonális munkavégzés okán (4,2 ezer fő), mint 2009-ben. A Magyarországra érkező külföldiek megoszlása az utazás célja % 9. ábra Egy napra látogatók, 2005 Egy napra látogatók, 2009 Egy napra látogatók, 2010 Több napra látogatók, 2005 Több napra látogatók, 2009 Több napra látogatók, 2010 Szabadidős turizmus Üzleti turizmus Tanulás Vásárlás Munkav égzés Átutazás Egy éb 2010-ben a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma az előző évi adatokhoz képest nem változott. Az utasszám előző évi szintjének megőrzése nemcsak a Budapest Airportnál, de számos légitársaság esetében is pozitív eredménynek számított 2010-ben. A gazdasági visszaesés az utazási kedv csökkenését vonta maga után, amire a légitársaságok az árképzés újragondolásával válaszoltak, így a fapados társaságok forgalma növekedett a legnagyobb arányban. A WizzAir és az easyjet 15%-nál nagyobb mértékben növelte forgalmát. A légitársaságok az év során kivárásként nem növelték járataik számát, ugyanis céljuk a minél nagyobb arányú kihasználtság elérése, valamint a bevételeik maximalizálása és a kiadások minimalizálása volt. Ezer fő A repülővel érkező/induló utazók száma (Budapest Airport jelentés alapján) 10. ábra január február március április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június július augusztus szeptember október november december Érkezők Indulók 2010-ben 3,2 millió fő érkezett repülővel, 2%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban, ami az öszszes külföldi látogató 8%-a. A repülővel érkező vendégek utazási céljai, azok arányai 2010-ben is nagymértékben különböztek a közúton érkezőkétől. A repülővel érkezők 72%-a, a közúton érkezők 26%-a valamely szabadidős turisztikai céllal jött. Tehát légi úton érkezők esetében sokkal meghatározóbb a pihenés, a saját magukra fordított idő és az élménygyűjtés. Ennek ellenére az előző évi 17

18 adatokhoz mérten a légi úton érkezők szabadidős célú utazóinak aránya kismértékben (3 százalékponttal) visszaesett, míg a közúton érkezőké azonos mértékben nőtt. A szabadidős utak számában a légi utasok kárára és a közúton érkezők javára kisebb eltolódás gyelhető meg. A légi utasok 2010-ben 6%-kal kevesebb szabadidős utat tettek, mint egy évvel korábban. Eközben a közúton érkezők utazásainak száma 9%-kal nőtt. A két ellentétes irányú változás átlaga országosan 6%-os növekedést eredményezett. A légi utasok 16%-a rokon- és barátlátogatás céljából érkezett. Számuk az előző évhez mérten jelentősen csökkent (15%-kal), azonban a küldő országok arányai nem változtak számottevően. Érdekesség, hogy az Egyesült Államokból érkezők aránya 12%-ról 9%-ra esett vissza. Látogatószámban kifejezve, a évi, 70,4 ezer főnyi Egyesült Államokból érkező rokon- és barátlátogató száma 2010-re 44 ezer főre apadt. Az üzleti utazók a légi utasok közel egynegyedét tették ki 2010-ben is ben összesen 1,8 millió külföldi tett gyógyászati és egészségmegőrzési célú látogatást Magyarországra, 98%-uk a közúton érkezett. A 2%-nyi repülővel érkező utas közel háromnegyede inkább gyógyászati céllal érkezett, az utasok között az Egyesült Királyságból és a Németországból érkezők voltak többségben. A közúton érkezők esetében az egészségmegőrzési utak voltak túlsúlyban. A megkérdezettek 86%-a a két motiváció közül inkább egészségmegőrzés céljából érkezett, mintsem gyógykezelésre. Számukat tekintve 1,5 millióan voltak, és több mint háromnegyed részben Ausztriából (39%), Németországból (21%) és Szlovákiából (12%) érkeztek. A két motiváció (gyógyászat és egészségmegőrzés) látogatói főként a szomszédos országokból és leginkább közúton érkeztek. Az osztrákok és a németek egész évben kiegyensúlyozott keresletet biztosítanak fogászati és plasztikai sebészeti szolgáltatásaink, valamint termál- és gyógyfürdőink iránt. A szlovákok szintén előszeretettel látogatják fürdőinket és strandjainkat, főként a nyári hónapokban. A III. negyedévre összpontosul a látogatások közel 40%-a. A közúton és repülővel érkező üzleti utazók száma az előző évhez képest kismértékű közeledést mutat. Míg 2009-ben 39% volt a légi úton érkező üzleti utazók aránya, 2010-re arányuk már a 44%-ot is elérte. A németek, az angolok és a franciák adják együttesen az üzleti utazók 30%-át (a németek aránya 16%). A közúton érkezőknél is a németek állnak az első helyen, akik a távolságtól függően szívesebben érkeznek közúton, amennyiben a repülésre fordított idő (beszállás előtti várakozási idő, repülés, kiszállási procedúrák) és a közúton töltött idő között nincs lényeges különbség. A németek mellett természetesen a szomszédos országokból érkezők aránya jelentős. A közúton érkező üzletei utazók 18%-át az osztrákok, a szlovákok 11 és a csehek 10%-át tették ki. A légi úton érkezőktől származott a külföldiek által hazánkban töltött összes tartózkodási idő 31%-a, ami 2009-hez képest 2%-kal csökkent ben az előző évhez viszonyítva a tartózkodási idő szinte minden kategóriában csökkent, kivéve az üzleti utazásokat és a vásárlást. Az üzleti utak esetén kedvező jelenség, hogy a megrekedt vagy inkább összezsugorodott üzleti utazási piac már az élénkülés jeleit mutatja, így 2009-hez képest 9%-kal nőtt a tartózkodási idő, ezen belül a konferenciára érkezőké 6%-kal ben a külföldiek átlagos tartózkodási ideje 2,4 nap, ami évek óta közel állandó, a légi utasok esetében 9,1 nap, a közúton érkezőknél 1,8 nap. A közúton érkezők 1,8 napos átlagos tartózkodása azért ilyen alacsony, mert a 36,7 millió látogatóból 30,4 millió fő egy napnál rövidebb időre érkezik. A légi utasok átlagos tartozkódási ideje jellemzően minden motivációs csoportban magasabb. A munkavégzés és a tanulás céljából érkezők átlagos itt tartózkodási ideje a leghosszabb: 50 és 59 nap, míg az üzleti utazóké és a vásárlási céllal érkezőké a legrövidebb: 4,8 és 3,1 nap. A szabadidős célokra az egyhetes tartózkodás az általános, ezen belül a gyógyászati és egészségmegőrző utazásokra, valamint a rokon- és barátlátogatásokra hosszabb időt szánnak a külföldiek (8,8 és 11,1 nap). 18

19 Jelentés a turizmus évi teljesítményéről 2010-ben a legalább egy éjszakát eltöltők körében az előző évi arányokhoz hasonlóan Budapest és Nyugat-Dunántúl volt a legnépszerűbb. Budapest látogatottsági aránya változatlan (42,4%), Nyugat-Dunántúlé 1 százalékponttal emelkedett. A Balatonra látogatók száma 1,2 millió fő volt, ami azonos az előző évivel. Budapest iránt kevéssel több mint 4 millió külföldi mutatott érdeklődést, ami körülbelül 200 ezer fővel több, mint 2009-ben. A III. negyedévre a fővárosi látogatások 33%-a jut, azonban Budapest minden évszakban keresett úti cél, és a látogatások eloszlása is közel egyenletes. A látogatók negyede német, 9%-uk az Egyesült Államokból érkezett. Az európai országok jelentős része (Olaszország, Egyesült Királyság, Lengyelország, Franciaország és Románia) közel 5 7%-os látogatói arányt képvisel. 11. ábra A Magyarországra látogató külföldiek* látogatásainak turisztikai régiók szerinti megoszlása Dél-Dunántúl Dél-Alföld Közép-Dunántúl Tisza-tó Balaton Észak-Magyarország Ny ugat-dunántúl Észak-Alföld Közép-Dunav idék Budapest % * Legalább 1 éjszakát eltöltők csoportja. Megjegyzés: a megkérdezettek több régiót is megjelölhettek. Nyugat-Dunántúlon a látogatók száma (719 ezer fő) a III. negyedévben volt a legmagasabb, egyébként szinte minden negyedévben egyenletes, 517 és 635 ezer fő közötti. A közel 2,5 millió Nyugat-Dunántúlra több napra látogató 30%-a német, 27%-a osztrák és 12%-a román állampolgárságú volt. Az osztrákok egyharmada rokon- és barátlátogatásra, másik egyharmaduk fürdőkbe érkezett, és 12%-uk üdülési céllal utazó. A németek az osztrákokhoz hasonlóan szintén nagy arányban (51%) tettek rokon- és egészségmegőrző látogatásokat, 13% volt azoknak az aránya, akik az átutazást jelölték meg célként, és csupán egy éjszakára szálltak meg a régió területén. A Nyugat-Dunántúlon megszállt románok 93%-a átutazó volt. Ezen kívül 5%-uk jött rokonlátogatásra. A Balaton szezonális jellegéből adódóan a nyári hónapok forgalma a meghatározó. A III. negyedévben érkezik a látogatók 62%-a. A Tisza-tó esetében is hasonló a helyzet (63%), bár az érkezők száma igen csekély. A Magyarországra látogató külföldiek kiadásai, fogyasztása 2010-ben a külföldi látogatók 1190 milliárd forintot költöttek Magyarországon, ami csekély mértékben, 1%-kal csökkent az előző évihez képest. A turisztikai bevételek (828 milliárd forint) 1%-os bővülése mellett, a nem turisztikai bevételek 5%-os mérséklődése is hatással volt az összes bevétel változására. A nem turisztikai bevételeken belül a vásárlásra fordított összegek 12%-kal estek vissza (158 milliárd forintról 139 milliárdra) ben a vásárlási kiadások 37%-a a szlovákoktól, 19

20 22%-a az osztrákoktól és 19%-a a szerb vásárlóktól származott hez mérten a legnagyobb mértékben a szlovákok e célú vásárlásai estek vissza, közel 19 milliárd forinttal, 7 százalékponttal. Az osztrákok vásárlásaiból az árfolyam-ingadozástól függetlenül közel azonos bevétel folyt be, mint előző évben, körülbelül 30 milliárd forint. A Magyarországra érkező külföldi látogatók magyarországi kiadásai és egy fő egy napjára jutó kiadásai 8. tábla Egy napra látogatók Több napra látogatók Látogatók összesen Ebből: turisztikai céllal érkezők Időszak millió forint egy fő egy napjára jutó költés, ezer forint/ fő/nap millió forint egy fő egy napjára jutó költés, ezer forint/ fő/nap millió forint egy fő egy napjára jutó költés, ezer forint/ fő/nap millió forint egy fő egy napjára jutó költés, ezer forint/ fő/nap , , , , , , , , , , , ,0 Az egy napra látogatók akik az összes külföldi látogatás 76%-át adták 328 milliárd forintot költöttek 2010-ben, ami az összes magyarországi fogyasztás 28%-át tette ki. Ebből 47 milliárd forint a turisztikai motivációval érkezők költése. A turisztikai kiadások 4%-kal csökkentek. A nem turisztikai kiadások ennél nagyobb mértékben, 8%-kal. Összességében az egy napra érkezők kiadásai 7%-kal szerényebbek, mint az előző évben ben az egyes motivációk szerinti kiadások nagysága elég szélsőségesen változott. Az üzleti turizmusra fordított kiadások 54%-kal csökkentek. Ezen belül a konferenciaturizmus bevétele 30%-kal nőtt. A szabadidős turizmuson belül a gyógykezelésre fordított összegek alig érték el az előző évi bevételek szintjét, míg a rokonlátogatásra érkezők költése 21%-os növekményt mutat. Ez a szélsőségesség a nem turisztikai motivációk esetében csak kisebb mértékben gyelhető meg. Minden kategóriában kisebb-nagyobb mértékben csökkentek a bevételek, az átutazók csoportjának kivételével. A több napra látogatók éves átlagban a 2%-kal erősebb forint 2 és a 4,9%-os in áció mellett lényegesen többet 862 milliárd forintot költöttek termékekre és szolgáltatásokra. A több napra érkezők turisztikai kiadásai az előző évi 14%-os növekedést követően csupán 1%-kal emelkedtek, a nem turisztikai jellegűek az előző évi 10%-os csökkenést követően viszont 5%-os növekedést mutattak. A szabadidős kiadásokra fordított összegek 1%-kal emelkedtek, ezen belül a gyógy- és egészségturisztikai kiadások 6%-kal csökkentek. A több napra, turisztikai motivációval utazók 781 milliárd forintnyi összes fogyasztásának 28%- a a németektől, 7%-a az osztrákoktól származott, és ennek közel felét (43 46%-át) fordították a klasszikus turisztikai szolgáltatásokra (szálláshely és vendéglátás). A külföldiek összes kiadásain belül a szabadidős bevételek 39%-a a német és az osztrák látogatóktól származott, összes kiadásuk 260 milliárd forint, de jelentős az Egyesült Államokból érkezők költése is (8%). A tanulási céllal érkezők 57%-a európai, 27%-uk ázsiai és 13%-uk amerikai. Az üzleti turisták kiadásainak 69%-a szintén főbb küldő országainktól származik (az osztrákok és a németek együttesen 93 milliárd forintot költöttek). A munkavégzők kiadásainak 57%-át az ukránok, 9%-át a románok költötték el Magyarországon 2010-ben. Az ukránok esetében szembetűnő, hogy összes kiadásaik (70,4 milliárd forint) 90%-a a nem turisztikai célú motivációkhoz kapcsolódik, ezen belül ennek 84%-a a munkavégzéshez, azaz az idesorolt üzletelés motivációhoz. Az ukránok ugyanis jelentős számban járnak át Magyarországra vásárolni, ami mint korábban 2 Éves átlag MNB euró/forint árfolyam alapján. 20

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Építőipar...4 Idegenforgalom...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

MARKETINGTERV 2014 mellékletek

MARKETINGTERV 2014 mellékletek Magyar turizmus zrt. MARKETINGTERV 2014 mellékletek Tartalom 1. Részletes helyzetelemzés 2 1.1. A turizmus jelentősége Magyarországon...................................................................

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 211/2 Központi Statisztikai Hivatal 211. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Ipar... 2 Építőipar... 4 Idegenforgalom... 6 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

A fogyasztói árak alakulása 2011-ben

A fogyasztói árak alakulása 2011-ben Központi Statisztikai Hivatal A fogyasztói árak alakulása 2011-ben 2012. március Tartalom Bevezető...2 Európai uniós kitekintés...3 A fogyasztói árak alakulása 2011-ben Magyarországon...4 Maginfláció...7

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 213/1 Központi Statisztikai Hivatal 213. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...5 Beruházás...6

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július Jelentés az építőipar 2013. évi teljesítményéről Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az építőipar helye a nemzetközi gazdasági

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév TÁJOLÓ 2013 2014 2015 Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről 2015. IV. negyedév 1 TARTALOM 1. Gazdasági növekedés 7 2. A konjunktúramutatók alakulása 10 3. Államadósság, költségvetés

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON GYŐR 2006. július KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN, 2006 ISBN 963 215 994 2 IGAZGATÓ: Nyitrai

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA-

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2009. JANUÁR-JÚNIUS KÉSZÍTETTE: MILEI OLGA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban

Részletesebben

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Gazdasági növekedés Ez év közepén részben váratlan események következtek be a világgazdaságban. Az a korábbi helyzet, mely szerint a globális gazdaság növekedése

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. harmadik negyedévben Kecskemét, 2013. augusztus Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 215. december A kiskereskedelem 214. évi teljesítménye Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 212/42 Összefoglaló...2 VI. évfolyam 42. szám 1. Nemzetközi kitekintés...2 2. A kiskereskedelem helye a nemzetgazdaságban...4

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. március Tartalom A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...3 Gazdasági fejlettség, a gazdaság ágazati szerkezete...5

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 5 Ipar... 6 Építőipar...

Részletesebben

Dinamikus növekedés, kedvező kilátások

Dinamikus növekedés, kedvező kilátások Report on Business Climate of the Largest Exporting Manufacturing Firms TOP 1500-2000/2 Jelentés a legnagyobb exportáló feldolgozóipari cégek üzleti kilátásairól Tóth I. János * Dinamikus növekedés, kedvező

Részletesebben

Helyzetkép 2015. szeptember október

Helyzetkép 2015. szeptember október Helyzetkép 2015. szeptember október Gazdasági növekedés A világgazdaság az idei évben a regionális konfliktusok kiéleződése ellenére a tavalyit megközelítő dinamikával bővül. A fejlett országok gazdasági

Részletesebben

Helyzetkép 2016. március április

Helyzetkép 2016. március április Helyzetkép 2016. március április Gazdasági növekedés A múlt évben többek között gazdasági konfliktusok és állandósult lokális válsághelyzetek hatására valamelyest csökkent a globális gazdaság növekedésének

Részletesebben

A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév

A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom Összefoglaló... 2 Bevezető... 2 Az Európai Unió munkaerőpiaca a válság után... 2 A válság

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglaló...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5 Ipar...6

Részletesebben

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2013. július Tartalom 1. Az ipar helye a nemzetgazdaságban és a nemzetközi gazdasági környezetben...2 2. Az ipar szervezeti keretei...5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...6 Beruházás...7 Ipar...7

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III. NEGYEDÉV Kecskemét, 2011. szeptember 07. Elérhetőség: Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

Szerzők: Dr. Molnár Csilla 1 Kincses Áron 2 Dr. Tóth Géza 3

Szerzők: Dr. Molnár Csilla 1 Kincses Áron 2 Dr. Tóth Géza 3 A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-Magyarországon Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása Szerzők: Dr. Molnár Csilla 1 Kincses Áron 2 Dr. Tóth Géza 3 Kelet-Magyarországon az elmúlt években

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE A munkát k, a ek demográfiai jellemzői Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban A ség alakulásának hosszabb távú értékelését korlátozza az a körülmény, hogy a

Részletesebben

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Budapest, 2011. november Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat.

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1. melléklet a /2016.(IV.28.) Öh.sz.határozathoz SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Elvi alapok meghatározása Jövőkép Alapelvek és értékek

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2 Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezető... 2 Mezőgazdaság... 2 Ipar... 3 Beruházás... 5 Építőipar... 6 Lakásépítés... 7 Turizmus...

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév Budapest, 2014. május 15. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.03.31 2013.12.31 2014.03.31 2014.03.31/ 2013.12.31

Részletesebben

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. JÚLIUS 23-I ÜLÉSÉRŐL Közzététel időpontja: 2013. augusztus 7. 14 óra A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 2011. évi CCVIII

Részletesebben

Helyzetkép 2015. december 2016. január

Helyzetkép 2015. december 2016. január Helyzetkép 2015. december 2016. január Gazdasági növekedés A világgazdaság tavalyi helyzetére a regionális konfliktusok éleződése elkerülhetetlenül hatással volt, főképp ezért, és egyéb gazdasági tényezők

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév Budapest, 2016. május 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2015.03.31 2015.12.31 2016.03.31 2016.03.31/ 2015.12.31

Részletesebben

Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás*

Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás* Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás* A magyar gazdaság külső tartozásainak és követeléseinek alakulása kiemelten

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE Budapest, 2008. június 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 I. Erzsébetváros szerepe a településhálózatban...

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia, 2015. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia, 2015. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia, 2015. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság A BMFKB által 2013. július 8-án elfogadott stratégia 2015. évi aktualizálása 2 Tartalomjegyzék Bevezetés...

Részletesebben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben folytatta a kormányzati ciklus elején meghirdetett gazdaságpolitikai

Részletesebben

A válság hatása a munkaerőpiacra

A válság hatása a munkaerőpiacra Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. április ISBN 978-963-235-275-6 A válság hatása a munkaerőpiacra Tartalom 1. Bevezető...2 2. Változás a foglalkoztatás kiterjedésében és

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Népesség Az EU 28 tagállamának népessége 508 millió fő, amelynek alig 2%-a élt on 2015 elején. Hazánk lakónépessége 2015. január

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 1. Bevezető...7 2. Módszertan...9 3. Fejér

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 5 2. Módszertan... 9 3.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013.

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZÖVEGES INDOKLÁS A 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Központi Statisztikai Hivatal 2012. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN GYŐR 2006. május KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN ISBN 963 215 974 8 ISBN

Részletesebben

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni Az MNB tevékenységének fõbb jellemzõi 1998-ban 1. Monetáris politika AMagyar Nemzeti Bank legfontosabb feladata az infláció fenntartható csökkentése, hosszabb távon az árstabilitás elérése. A jegybank

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Tájékoztató Munkaügyi Központ NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Gönc (2,2 %) Sátoraljaújhely Putnok Edelény Encs Sárospatak Szikszó Ózd Kazincbarcika

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2012. JANUÁR-SZEPTEMBER FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2012. DECEMBER GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon

Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon Száma: 5/ 2007 Pécs, 2008. január 1 Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság, 2008 ISBN 978-963-235-160-5 Igazgató:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...2 Gazdasági szervezetek...3 Beruházás...4

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A magyar, a régiós és a globális gazdasági folyamatok értékelése, középtávú kitekintés. 2015. december

A magyar, a régiós és a globális gazdasági folyamatok értékelése, középtávú kitekintés. 2015. december A magyar, a régiós és a globális gazdasági folyamatok értékelése, középtávú kitekintés 2015. december Századvég Gazdaságkutató Zrt. A jelentést Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető szerkesztette. A jelentés

Részletesebben

IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN. Bevezetés...2. Összefoglalás...2

IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN. Bevezetés...2. Összefoglalás...2 2016. március TURIZMUSGAZDASÁG A BALATON IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Bevezetés...2 Összefoglalás...2 Az elemzés módszertana...4 1. A balatoni régióban működő turisztikai vállalkozások

Részletesebben

2.0 változat. 2012. június 14.

2.0 változat. 2012. június 14. SZAKISKOLA 2012 Kutatási beszámoló a szakképzési beiskolázási keretszámok tervezéséhez és a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztéséhez a Közép-Dunántúlon 2.0 változat 2012. június 14. H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN

MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN KLINGER ANDRÁS Az Európához való közeledés nemcsak politikailag és gazdaságilag, hanem az élet minden területén a legfontosabb célkitűzés ma M agyarországon.

Részletesebben

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN A K I I Budapest 2003 Agrárgazdasági Tanulmányok 2003. 6. szám Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében*

Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében* Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében* A gazdasági válság kitörését követően az elmúlt négy évben korábban sosem látott mértékű visszaesést láthattunk a nemzetgazdasági beruházásokban.

Részletesebben

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október Kiadó: Baranya Megyei Önkormányzat Készítették: dr. Ásványi Zsófia dr. Barakonyi Eszter Galambosné dr. Tiszberger Mónika dr. László Gyula Sipos Norbert

Részletesebben

F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai

F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 211. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai 211.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS

CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS 4. CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS Makay Zsuzsanna Blaskó Zsuzsa FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A magyar családtámogatási rendszer igen bőkezű, és a gyermek hároméves koráig elsősorban az anya által

Részletesebben

A 2009. január 1-jétől életbe lépő adó- és járulékváltozások szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatra gyakorolt hatásának bemutatása

A 2009. január 1-jétől életbe lépő adó- és járulékváltozások szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatra gyakorolt hatásának bemutatása A 2009. január 1-jétől életbe lépő adó- és járulékváltozások szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatra gyakorolt hatásának készült a Turizmus és Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság megbízásából

Részletesebben

TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése Az elnök-vezérigazgató üzenete Kiemelt adatok Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban

TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése Az elnök-vezérigazgató üzenete Kiemelt adatok Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése 4 Az elnök-vezérigazgató üzenete 5 Kiemelt adatok 7 Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban 8 Üzletági jelentések 11 Vezetôi elemzés 25 AVezetés elemzése

Részletesebben

A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA

A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI 2003. ÉVBEN A magyar gazdaság 2001-2002 folyamán a kedvezőtlenre fordult külső feltételek és a belső felhasználás

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...4 Építőipar...5

Részletesebben

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban TARTALOM 3 Elôszó 4 6 10 Az agrárgazdaság szereplôi A magyar mezôgazdaság adottságai A mezôgazdaság eredményei 14 Erdôgazdálkodás 15 Vadgazdálkodás és halászat 16 Agrár-vidékfejlesztési intézkedések 20

Részletesebben

Szezonális foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban Seasonal employment in Hungarian agriculture

Szezonális foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban Seasonal employment in Hungarian agriculture Hamza Eszter 1 Rácz Katalin 2 Ehretné Berczi Ildikó 3 Szezonális foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban Seasonal employment in Hungarian agriculture hamza.eszter@aki.gov.hu 1 Agrárgazdasági Kutató Intézet,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25.

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25. ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2010. május 25. M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2010. május 25-én 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerő-gazdálkodási

Részletesebben