Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon"

Átírás

1 Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon Száma: 5/ 2007 Pécs, január 1

2 Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság, 2008 ISBN Igazgató: dr. Horváth József Tájékoztatási osztályvezető: dr. Németh Zsolt Készítette: Bálint Lajos Másodlagos publikálás csak a forrás megjelölésével, adatok átadása csak a KSH Pécsi Igazgatósága engedélyével történhet! A KSH Pécsi Igazgatósága kiadványai megrendelhetők, megvásárolhatók: Pécs, József Attila u. 10/A. Telefon: 72/ Telefax: 72/ KSH az interneten: 2

3 Bevezetés A hazai idegenforgalmi szállásadás nagyságát, a vendégek és a vendégéjszakák számát döntően a kereskedelmi szálláshelyek határozzák meg. A falusi és a fizető vendéglátást magában foglaló magánszállásadás szerepe az elmúlt nyolc év során a vendégszám alapján kétségtelenül bővült, de aránya az elmúlt években sem a vendégek, sem a vendégéjszakák tekintetében nem haladta meg a teljes szállásadás egy tizedét. Jelen keretek között a dél-dunántúli régió magánszállásadó tevékenységét tekintjük át 1999-től 2006-ig. Az ismertetés során arra törekedtünk, hogy adataink több területi skálán, így kistérségi és megyei szinten is megjelenjenek. A kiadvány első részében a magánszállásadás időbeli alakulását mutatjuk be. Egyúttal a régió és a régiós megyék szerepét pozícionáljuk a hazai idegenforgalom palettáján. Végül a kistérségek fontosabb ismérveit, a vendégek által preferált területek térbeli sajátosságait írjuk le. A magánszállásadásban fogadott vendégek száma Magyarországon 1999-ben 635 ezer fő volt, a kereskedelmi szálláshelyekkel együtt a teljes vendégkör 10,3%-a volt a magánszállásadáshoz sorolható. A vendégek száma 2006-ban már megközelítette a 720 ezer főt, vagyis mintegy 27,7%-kal több vendég vett igénybe magánszállást pihenése, üdülése során, mint hét évvel korábban. A magánszállásadás a dél-dunántúli régió megyéiben A dél-dunántúli régióban főképp a Balaton-partnak köszönhetően a teljes hazai vendégszám több mint egyharmada (34,5%-a) jelentkezett 1999-ben. Az elmúlt hat év során kisebb hullámzások mellett régiónkban is folyamatosan bővülő vendégkörről tudunk beszámolni ban a Dél-Dunántúl magánszállásait 263 ezren keresték fel, ami a legmagasabb érték a vizsgált időszakban. A régión belül a három megye idegenforgalmi vonzereje összehasonlíthatatlan. Az elmúlt nyolc év során a régió magánszállásain a vendégek túlnyomó többsége Somogy megyét választotta: a legutolsó év adatai szerint a régióban érkező vendégek négyötöde Somogy megyében, és ezen belül a Balaton-parton jelentkezett. Bár a vendégek száma ben mérséklődött, de 2006-ban a korábbiakhoz képest kiugróan kedvező évet zárt a magánszállásadás. Baranya vendégforgalma jóval visszafogottabb, a régióba érkező vendégek hatoda (17,2%-a) köthető Baranyához. A megoszlás adataiból kiderül, hogy Tolna megye 3

4 idegenforgalmi potenciálja elenyésző a másik két szomszédos megyéhez hasonlítva. Tolna más tekintetben is kilóg a régió megyéi közül. Baranya 1999-hez képest 2006-ra megduplázta vendégeinek számát, Somogy megyében két év kivételével mindig magasabb volt a vendégszám, mint 1999-ben, ugyanakkor Tolna megye magánszállásait egyre ritkuló vendégforgalommal jellemezhetjük. A vendégek száma a kereskedelmi és a magánszálláshelyeken, Megnevezés Kereskedelmi szálláshelyek Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Magyarország Magánszálláshelyek Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Magyarország Összesen Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Magyarország A vendégszámhoz képest a vendégéjszakák alakulása több ponton eltér. Először is általánosan megfigyelhető, hogy a vendégéjszakák száma folyamatosan csökkent az elemzett időszak során. Mindez jelzi, hogy az utazási szokásokban érdemi változások történtek, az egyre gyakoribb utazásokhoz egyre kevesebb vendégéjszaka társult. A vizsgált időszak első évében Magyarország magánszálláshelyein valamivel több mint 4 millió vendégéjszaka értékesítésére került sor, 2004-től ez a szám 3,1 millió alá esett. A Dél-Dunántúlon 1999-ben még másfél millió feletti vendégéjszaka fordult elő, 2006-ban már alig több mint 1,1 millió. A vendégéjszakák alapján a régió szerepe továbbra is meghatározó az ország magánszállásadásában. Az összes hazai magánszállásadásban realizált vendégéjszaka 27%-a Somogyban, 7,9%-a Baranyában jelentkezett 2006-ban. A vendégéjszakák megyei adatainak időbeli alakulása is eltér attól, amit a vendégek számánál tapasztalhattunk. A régióban meghatározó Somogy megyében 1999-hez képest 2006-ra a vendégéjszakák száma mintegy 40%-kal, 1,35 millióról 837 ezerre esett vissza. Ezzel a megye régión belüli részaránya 88%-ról 75%-ra csökkent. Tolna megyében az amúgy is alacsony vendégéjszaka szám 2002-től folyamatosan mérséklődött, jelenleg mindössze 29 4

5 ezer vendégéjszaka köthető Tolnához. Baranya mutatója a másik két megyéhez képest eltérően alakult. Az éves ingadozások ellenére számottevő bővülés volt megfigyelhető. Az első elemzett évben még csak 139 ezer magánszállásokon eltöltött vendégéjszaka fordult elő, míg 2006-ban 244 ezer, ami kiugróan kedvező évnek tekinthető a korábbiakhoz képest. A vendégéjszakák száma a kereskedelmi és a magánszálláshelyeken, Megnevezés Kereskedelmi szálláshelyek Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Magyarország Magánszálláshelyek Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Magyarország Összesen Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Magyarország Az átlagos tartózkodási idő illusztratív példát nyújt az utazási szokások változására. A kilencvenes évek végén a magánszálláshelyeken megfordult vendégek átlagos tartózkodási ideje Magyarországon meghaladta a hat napot. Nagyjából egy hét jellemezte a Somogy megyébe látogatókat, ennél valamelyest rövidebb volt a baranyai, és némiképp hosszabb a tolnai vendégek pihenésének időtartama. Az utóbbi években érezhetően rövidebbre, 4-5 naposra szűkült a tartózkodási idő. Az átlagos tartózkodási idő alakulása a magánszálláshelyeken, nap Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Magyarország év 5

6 év év Az elmúlt évek során jelentősen átalakult a hazai magánszállásadás vendégkör szerinti összetétele. A változás röviden összefoglalható a külföldi vendégek egyre ritkuló számában és a hazai vendégkör bővülésében. Magyarországon az általunk elemzett időszak első évében, 1999-ben 383 ezer külföldi (60,3%) és 252 ezer hazai (39,7%) vendég alkotta a teljes vendégkört. Az elmúlt évek során a fenti arány megfordult. A hazai vendégek száma ben közel 400 ezer, 2006-ban pedig közel félmillió fő volt. Ezzel szemben a magánszállások külföldi vendégeinek száma 2005-ben már nem érte el a 300 ezret, 2006-ban pedig 240 ezerre esett vissza. A magánszállásadás célközönségének egyre inkább a belföldi vendég tekinthetők. A Dél-Dunántúlon a külföldi vendégek száma 2005-ig érezhetően magasabb volt, csak 2006-ra következett be fordulat ben még látványos volt a külföldi és a belföldi vendégek különbsége, ebben az évben a vendégeknek csupán a negyede (25,8%-a) volt belföldi. Hét évvel később a belföldiek száma már másfélszer több volt, mint a külföldieké. Abszolút számokkal érzékeltetve a változást: a külföldi vendégek száma az 1999-es 162 ezerről 2006-ra 104 ezerre csökkent, míg ugyanezen időszak alatt a belföldi vendégek száma 57 ezerről 158 ezerre nőtt. A vendégéjszakák vonatkozásában hasonló folyamatokat láthatunk. A külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma 2002 óta következetesen kevesebb, mint az általunk választott nyitóévben. Az 1999-es adathoz képest a külföldiek magánszállásokon kifizetett vendégéjszakáinak száma 2006-ra gyakorlatilag megfeleződött. Sajnos a belföldi vendégéjszakák száma jóval kisebb mértékben bővült ugyanezen időszak alatt. fő Az 1000 lakosra jutó vendégek száma a magánszállásadásban, Magy arország (külf öldi) Magy arország (belf öldi) Dél-Dunántúl (külf öldi) Dél-Dunántúl (belf öldi) Az 1000 lakosra jutó vendégéjszakák száma a magánszállásadásban, v endégéjszaka Magy arország (külf öldi) Magy arország (belf öldi) Dél-Dunántúl (külf öldi) Dél-Dunántúl (belf öldi)

7 A vendégek összetételének alakulása szerint az egyes megyék jól elkülöníthető jellemzőkkel bírnak. Baranya megyében a magánszállásokon valamennyi évben magasabb volt a belföldi vendégek száma a külföldiekénél. A külföldi vendégek száma 2006 kivételével lényegében nem változott, míg a belföldi vendégek száma érezhetően javult. A vendégéjszakák tekintetében 2003-tól magasabb a hazai vendégekhez kötődő száma. Az idősor alapján elmondható, hogy miközben a külföldi és a belföldi vendégéjszakák számának alakulásában alapvetően hasonló tendenciák érvényesültek, Baranya megye a határokon belüli vendégeknél képes volt fokozni a vonzerejét, itt viszont számottevőbb mértékben A magánszállásadás vendégeinek száma Baranya megyében, fő Belf öldi Külf öldi év A magánszállásadásban eltöltött vendégéjszakák száma Baranya megyében, éjszaka Belf öldi Külf öldi év Somogy megye magánszállásain 2005-ig többségben voltak a külföldi látogatók. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a magánszállásadás nem képes a kilencvenes években megszokott szinten megtartani a külföldi vendégeket, jelentős részük valószínűsíthetően a magasabb szolgáltatási színvonalú kereskedelmi szálláshelyeket keresi fel. A határainkon túlról érkező külföldi vendégek száma 1999 és 2006 között 149 ezerről 85 ezerre, a vendégéjszakáké 993 ezerről 423 ezerre esett vissza. A kilencvenes évek végén a hazai vendégek száma alig volt több 40 ezernél, ehhez képest 2002-ben már 80 ezer fölé emelkedett, míg 2006-ban már 127 ezer belföldi keresett fel magánszálláshelyet. A lejelentett adatok alapján, a vendégéjszakák vonatkozásában a külföldiek jelenléte 2006 kivételével számottevőbb volt. 7

8 A magánszállásadás vendégeinek száma Somogy megyében, fő Belf öldi Külf öldi év A magánszállásadásban eltöltött vendégéjszakák száma Somogy megyében, éjszaka Belf öldi Külf öldi év Tolna megye alacsony szintű magánszállás-adására a külföldi vendégek fogyatkozó száma és a belföldiek fő körüli stagnálása jellemző. A vendégéjszakáknál az elmúlt három-négy évben mind a hazai, mind a külföldi vendégek esetében markáns megtorpanás érhető tetten. A magánszállásadás vendégeinek száma Tolna megyében, fő Belf öldi Külf öldi év A magánszállásadásban eltöltött vendégéjszakák száma Tolna megyében, éjszaka Belf öldi Külf öldi év 8

9 A magánszállásadás a régió kistérségeiben Az elmúlt bő félévtized során a magánszálláshelyek száma 4%-kal csökkent, ezzel szemben a férőhelyeké 5,8%-kal nőtt. A táblázat adataiból jól leolvasható a magánszállások térbeli elhelyezkedésének egyenlőtlensége, erőteljes koncentrációja. A dél-dunántúli kistérségek magánszállásainak főbb kapacitás adatai Megnevezés Vendéglátók száma Férőhelyek száma 1999=100% =100% Baranya megye Komlói , ,9 Mohácsi , ,6 Sásdi , ,6 Sellyei 5 35 Siklósi , ,5 Szigetvári , ,5 Pécsi , ,5 Pécsváradi , ,1 Szentlőrinci , ,9 Baranya megye , ,5 Somogy megye Balatonföldvári , ,6 Barcsi , ,5 Csurgói 7 47 Fonyódi , ,3 Kaposvári , ,1 Lengyeltóti , ,5 Marcali , ,3 Nagyatádi , ,3 Siófoki , ,4 Tabi , ,2 Somogy megye , ,9 Tolna megye Bonyhádi , ,4 Dombóvári , ,8 Paksi , ,1 Szekszárdi , ,0 Tamási , ,8 Tolna megye , ,6 Dél-Dunántúl , , ben Baranya megye településeinek mindössze egy hetedében (42 településen) volt jelen valamilyen mértékben a magánszállásadás. A legutóbbi évben az érintett települések száma több mint duplájára nőtt (94), mindeközben fél tucat településen megszűnt vagy átalakult a magánszálláshely szolgáltatás. A kistérségi szintű adatok szerint 2006-ban a baranyai magánszállások háromnegyede (76,6%), a férőhelyek hét tizede (71,2%) 9

10 Harkánynak köszönhetően a Siklósi kistérségben található. Harkányhoz képest a villányi borturizmusra építő magánszállásadás ezen nyers adatok alapján jóval kisebbnek mutatkozott. Rajtuk kívül jelentősebbnek mondható kapacitás épült ki a Komlói kistérségben (Szászvár, Hosszúhetény, Kárász, Magyarhertelend). Somogy megyében a három Balaton parti kistérség fedi le a megyei magánszállások és férőhelyek szinte egészét (96-96%). Közülük továbbra is a Fonyódi kistérségben meghatározó a magánszállásadás (a megyében található szállások 54,6%-a), hozzá képest lényegesen kisebb kapacitással rendelkezik a Siófoki kistérség (2006-ban: 3678 szállásadó és férőhely). Az itt található magánszállásadók száma ötödével csökkent az elemzett időszakban. Ugyanígy csökkenés volt megfigyelhető a harmadik balatoni kistérségben, a balatonföldváriban is. A Balaton-parton kívüli települések közül elsősorban két gyógy- illetve termálvizéről híres település, Csokonyavisonta és Igal idegenforgalmi jelentőségét kell kiemelni. (Ez előbbi a Barcsi, míg az utóbbi a Kaposvári kistérségben található.). Tolna megyében a szállásadók közel kétharmada (60,4%), a férőhelyek több mint fele (53,6%) a Dombóvári kistérségben, és azon belül szinte kizárólag a kistérség központjában található. Dombóvár (Gunaras) mellett megyei szinten jelentősebb vonzerőt és erre épített szálláskapacitást tud felvonultatni a Tamási kistérség. E helyütt is meghatározó a kistérségi központ termálfürdője, de mellette két további település, Hőgyész és Ozora is több magánszállással rendelkezik hez képest kedvező fejlemény, hogy valamennyi kistérségben megjelent a magánszállásadás. A mikrotérségek többségében a kapacitásbővülést a vendégszám növekedése kísérte. Visszaesés következett be a vendéglátók száma alapján a somogyi és a baranyai megyeszékhely térségében, továbbá Somogy megyében a Balatonföldvári, a Marcali, a Siófoki és Tolnában a Tamási kistérségekben. Amíg a régió egészében a vendéglátók száma 4%-kal csökkent, addig a férőhelyek száma közel 6%-kal gyarapodott. A magánszálláshelyek vendégforgalma változatlanul erős területi koncentrációt mutat. Az elemzett időszak során három kistérség meghatározó szerepe emelhető ki. A dél-dunántúli magánszállások vendégeinek több mint fele 1999-ben és 2006-ban is a Fonyódi kistérségben jelentkezett. A vendégek száma több mint tizedével bővült a vizsgált időszak első és utolsó éve között. Szintén a Balaton-partján található a régió második jelentősebb magánszállás adó kistérsége. Siófokra és a környező településekre 1999-hez képest 2006-ban közel ötödével több vendég érkezett. Jelenleg a régió vendégeinek közel harmada a Balaton fővárosának és környező településeinek magánszállásait keresi fel. Az említett Balaton-parti településekhez képest jóval kisebb vendégszám jelentkezik a harmadik meghatározó kistérségben, a 10

11 Siklósiban. A térség 2006-ban közel 30 ezer pihenni vágyót látott vendégül. A kistérség idegenforgalmi vonzerejét ténylegesen Harkány határozza meg. A baranyai fürdőváros magánszállásait 2006-ban 26 ezer vendég kereste fel. A vendégek száma az említett időszak alatt megháromszorozódott. A fennmaradó kistérségek közül 2006-ban a fajlagos mutató alapján Baranyában a Komlói és a Pécsváradi, Somogyban a Barcsi, míg Tolnában a Dombóvári emelhető ki. Az 1000 lakosra jutó vendégek száma a magánszállásadásban Kistérségek Komlói 48,2 85,3 Mohácsi 17,2 41,3 Pécsi 41,9 33,5 Pécsváradi 31,7 100,8 Sásdi 12,1 47,1 Sellyei 13,7 Siklósi 312,4 786,2 Szentlőrinci 5,2 12,2 Szigetvári 1,9 51,7 Baranya megye 57,8 113,5 Balatonföldvári 1003,1 666,6 Barcsi 19,9 61,4 Csurgói 17,1 Fonyódi ,9 Kaposvári 20,2 18,9 Lengyeltóti 42,9 30,1 Marcali 21,9 8,3 Nagyatádi 9 17,6 Siófoki 1379, Tabi 21 38,2 Somogy megye 557,9 644,6 Bonyhádi 2,8 6,5 Dombóvári 45,9 51,4 Paksi 5,7 15,1 Szekszárd 19,0 18,0 Tamási 52,7 29,0 Tolna megye 24,1 22,6 Dél-Dunántúl 218,7 271,1 Az 1000 lakosra jutó vendégek száma a magánszállásadásban, 1999 Az 1000 lakosra jutó vendégek száma a magánszállásadásban, 2006 Jel magyarázat : 0, 0-2, 8 2, 9-12, 1 12, 2-31, 7 31, 8-52, 7 52, 8-312, 4 312,5-1379,1 1379,2-4405,0 Jel magyarázat : 6, 5-12, 2 12, 3-18, 9 18, 9-41, 3 41, 4-61, 4 61, 5-100, 8 100,9-1637,0 1637,1-5019,9 11

12 Amint azt korábban a megyei adatok ismertetésekor jeleztük, az elmúlt évek során a magánszállásadás egyik legfontosabb ismérve a régióba érkező külföldi vendégek számának csökkenése volt. Ugyancsak rámutattunk, hogy a csökkenés korántsem volt általános, térben jól lokalizálhatók azok a területek, ahol visszaesésről beszélhetünk. A megyei szintű adatok rávilágítottak arra, hogy míg Baranyában javult a külföldi vendégforgalom, addig a régió másik két megyéjéről ez nem mondható el. A kistérségi szintű összehasonlítást ezúttal is a vizsgált időszak első és utolsó éve alapján végeztük el. Az 1000 lakosra jutó külföldi vendégek száma a magánszállásadásban Kistérségek Komlói 6,2 6,5 Mohácsi 9,8 9,0 Pécsi 4,6 3,2 Pécsváradi 12,8 6,2 Sásdi 4,6 Sellyei 4,5 Siklósi 232,7 420,8 Szentlőrinci 0,8 Szigetvári 0,7 19,7 Baranya megye 26,6 45,1 Balatonföldvári 903,1 312,5 Barcsi 11 24,4 Csurgói 0,8 Fonyódi 3300,3 1872,5 Kaposvári 9,9 6,2 Lengyeltóti 32 17,7 Marcali 14,4 3,4 Nagyatádi 0,1 2,4 Siófoki 1207,2 749,8 Tabi 0,5 4,9 Somogy megye 438,4 257,8 Bonyhádi 0,5 Dombóvári 31,2 16,5 Paksi 1,6 2,1 Szekszárd 1,0 1,0 Tamási 35,2 19,4 Tolna megye 11,3 6,5 Dél-Dunántúl 162,2 107,6 Az 1000 lakosra jutó külföldi vendégek száma a magánszállásadásban, 1999 Jel magyarázat : 0, 0-1,6 1, 7-6,2 6, 3-14,4 14, 5-35,2 35, 3-232,7 232, ,2 1207, ,3 Az 1000 lakosra jutó külföldi vendégek száma a magánszállásadásban, 2006 Jel magyarázat : 0,5-1, 0 1,1-3, 4 3,5-4, 9 5,0-9, 0 9,1-24, 4 24,5-749, 8 749,9-1872, 5 12

13 A teljes vendégkörhöz hasonlóan a külföldi vendégek is a régió két kiemelt területét részesítik előnyben. Harkányt és a Balaton déli partvidékének településeit látogatja a régió külföldi vendégeinek 95%-a. A koncentráció 1999 és 2006 között nem változott. Az általunk elemzett időszak során ugyan több mint kétötödével csökkent a külföldiek száma a Balatonparti kistérségekben (146 ezerről 83 ezerre), de továbbra is a régióba látogató külföldiek háromnegyedét teszi ki az említett három kistérség. A vonzerő másik centruma a Siklósi kistérségben (alapvetően Harkányban) található. A kistérség külföldi vendégeinek száma 1999-ben 9 ezer volt, 2006-ra már megközelítette a 16 ezret. Érdekesség, hogy adataink szerint a villányi borvidék magánszállásain kevesebb mint 100 külföldi vendég fordult meg 2006-ban. A kiemelkedő forgalmú kistérségekhez képest a fennmaradók vonzereje lényegesen visszafogottabb, amit jelez az is, hogy a külföldi vendégek száma egyetlen esetben sem haladta már meg az ezer főt. Bár valamelyest nőtt a külföldiek száma néhány kistérségben, de alapvetően visszaesés és a stagnálás jellemzi a korábban is elenyészőbb turisztikai szereppel bíró kistérségeket, számottevőbb bővülésre tehát nem került sor. A vendégéjszakák által megrajzolható kép nem sokban különbözik a vendégekétől. A kulcsterületek változatlanul ugyanazok, eltérés alapvetően az arányokban figyelhető meg. Míg 1999-ben a Dél-Dunántúlon eltöltött vendégéjszakáknak még több mint háromnegyede realizálódott a magyar tenger régiós szakaszán, addig 2006-ban a vendégéjszakáknak csupán hetede (72,6%) jelentkezett itt. A vendégéjszakák száma a Fonyódi kistérségben 52,2%-kal, 856 ezerről 407 ezerre, a Balatonföldváriban 46,3%-kal, 91 ezerről 49 ezerre csökkent. A Siófoki kistérségben jóval mérsékeltebb visszaesésről beszélhetünk. A dél-dunántúli régió másik kiemelt idegenforgalmi központjában, Harkányban megduplázódott a vendégéjszakák száma. Mindez önmagában magyarázza Baranya megye mutatójának javulását. De kétségtelen, hogy a megye valamennyi kistérségében a Pécsi kistérség kivételével gyarapodott a vendégéjszakák száma. Somogy megyében nem csak a Balaton partján, hanem a Kaposvári, a Lengyeltóti és a Marcali kistérségekben is mérséklődött a vendégéjszakák száma. Ugyanez mondható el Tolna megyében a Szekszárdi, a Dombóvári és a Tamási kistérségekről is. Az utóbbiban a vendégéjszakák száma az 1999-es 24 ezerről 2006-ra 9 ezerre, azaz szinte harmadára csökkent. 13

14 Az 1000 lakosra jutó vendégéjszakák száma a magánszállásadásban Kistérségek Komlói 210,7 311,0 Mohácsi 65,2 142,4 Pécsi 159,0 128,2 Pécsváradi 149,7 306,4 Sásdi 19,8 151,5 Sellyei 44,9 Siklósi 2407,9 5067,8 Szentlőrinci 26,0 53,5 Szigetvári 4,0 64,1 Baranya megye 338,2 613,4 Balatonföldvári 7578,2 4139,7 Barcsi 85,1 347,1 Csurgói 71,2 Fonyódi 30990, ,2 Kaposvári 204,5 111,2 Lengyeltóti 398,5 138,7 Marcali 236,5 49,3 Nagyatádi 29,5 55,8 Siófoki 9943, Tabi ,2 Somogy megye 3994,2 2544,1 Az 1000 lakosra jutó vendégéjszakák száma a magánszállásadásban, 1999 Jel magyarázat : 0, 0-32, 3 32, 4-100, 0 100, 1-236, 5 236, 6-549, 4 549, , , , , Az 1000 lakosra jutó vendégéjszakák száma a magánszállásadásban, 2006 Bonyhádi 29,5 68,6 Dombóvári 385,0 302,1 Paksi 32,3 51,5 Szekszárd 72,2 54,9 Tamási 549,4 217,4 Tolna megye 187,0 118,8 Dél-Dunántúl 1538,1 1145,2 Jel magyar ázat : 44, 9-55, 8 55, 9-71, 2 71, 3-151, 5 151, 6-217, 4 217, 5-347, 1 347, , , , 2 Az elmúlt nyolc év során a magánszállásokon számottevően csökkent a külföldi vendégéjszakák száma. Egy illusztratív példával alátámasztva ezt, 2006-ban a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma pontosan annyit tett ki, mint amennyi 1999-ben csak a Fonyódi kistérségben volt. Az egykor 1 millió feletti külföldi vendégéjszaka szám 2006-ra megfeleződött. A régió meghatározó idegenforgalmi kistérségei közül a balatoniak szerepe jelentősen mérséklődött, és ezt a jelentős visszaesést a Harkányban megfigyelhető bővülés messze nem volt képes ellensúlyozni. A külföldi vendégéjszakák száma a Fonyódi 14

15 kistérségben 555 ezerről 211 ezerre (62%-kal), a Siófokiban 333 ezerről 172 ezerre (48,4%- kal), a Balatonföldváriban 82 ezerről 29 ezerre (66,3%-kal) csökkent. Harkányon kívül javulás csak a kisebb vonzerejű kistérségekben: a Szigetváriban, a Barcsiban, a Nagyatádiban, a Tabiban és a Szekszárdiban volt megfigyelhető. Az 1000 lakosra jutó külföldi vendégéjszakák száma a magánszállásadásban Kistérségek Komlói 40,5 28,8 Mohácsi 37,5 29,1 Pécsi 17,2 17,2 Pécsváradi 54,8 47,5 Sásdi 11,4 Sellyei 16,3 Siklósi 1813,4 2936,4 Szentlőrinci 5,0 Szigetvári 2,8 21,6 Baranya megye 190,9 297,2 Balatonföldvári 6892,4 2432,1 Barcsi 60,8 142,7 Csurgói 3,3 Fonyódi 20084,9 7771,2 Kaposvári 100,2 47,2 Lengyeltóti ,2 Marcali 145,6 19,6 Nagyatádi 0,3 15,6 Siófoki 9071,1 4526,9 Tabi 2,0 19,0 Somogy megye 2929,6 1287,0 Az 1000 lakosra jutó külföldi vendégéjszakák száma a magánszállásadásban, 1999 Jel magyarázat : 0, 0-17, 2 17, 3-60, 8 60, 9-145, 6 145, 7-363, 9 364, , , , , , 9 Az 1000 lakosra jutó külföldi vendégéjszakák száma a magánszállásadásban, 2006 Bonyhádi 2,9 Dombóvári 274,3 154,5 Paksi 10,1 5,4 Szekszárd 2,9 4,7 Tamási 363,9 181,0 Tolna megye 105,8 56,0 Dél-Dunántúl 1096,9 572,9 Jel magyar ázat : 2, 9-5, 4 5, 4-21, 6 21, 7-29, 1 29, 2-47, 5 47, 6-181, 0 181, , , , 2 15

16 A vendégéjszakák jelentős csökkenése miatt az átlagos tartózkodási idő a régió egészében 7 napról 4,2 napra mérséklődött. A kistérségek túlnyomó részében rövidült az üdülések hossza. A jelenlegi állapot szerint a huzamosabb, legalább 5 éjszakát meghaladó tartózkodás jellemzi a meghatározó térségek közül a Balatonföldváriba, a Siklósiba és a Siófokiba látogató vendégeket. Velük szemben a Fonyódi kistérség nagyon rövid időtartamra nyújt kikapcsolódást. Ugyancsak hosszabb tartózkodás figyelhető meg a Tamási és a Dombóvári kistérségekben, mindkettő esetében szerepet játszhatnak a gyógyászati célú üdülések. Az átlagos tartózkodási idő a dél-dunántúli régió kistérségeinek magánszálláshelyein 1999-ben és 2006-ban 12 nap Szigetvári Fonyódi Pécsváradi Szekszárdi Nagyatádi Sásdi Sellyei Paksi Mohácsi Tabi Komlói Pécsi Csurgói Szentlőrinci Lengyeltóti Siófoki Barcsi Kaposvári Dombóvári Marcali Balatonföldvári Siklósi Tamási Bonyhádi 16

17 Táblázatok 17

18 A vendéglátók száma a dél-dunántúli régió kistérségeinek magánszálláshelyein, Kistérségek Baranya megye Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári Baranya megye Somogy megye Balatonföldvári Barcsi Csurgói Fonyódi Kaposvári Lengyeltóti Marcali Nagyatádi Siófoki Tabi Somogy megye Tolna megye Bonyhádi Dombóvári Paksi Szekszárdi Tamási Tolna megye Dél-Dunántúl

19 A férőhelyek száma a dél-dunántúli régió kistérségeinek magánszálláshelyein, Kistérségek Baranya megye Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári Baranya megye Somogy megye Balatonföldvári Barcsi Csurgói Fonyódi Kaposvári Lengyeltóti Marcali Nagyatádi Siófoki Tabi Somogy megye Tolna megye Bonyhádi Dombóvári Paksi Szekszárdi Tamási Tolna megye Dél-Dunántúl

20 A belföldi vendégek száma a dél-dunántúli régió kistérségeinek magánszálláshelyein, Kistérségek Baranya megye Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári Baranya megye Somogy megye Balatonföldvári Barcsi Csurgói Fonyódi Kaposvári Lengyeltóti Marcali Nagyatádi Siófoki Tabi Somogy megye Tolna megye Bonyhádi Dombóvári Paksi Szekszárdi Tamási Tolna megye Dél-Dunántúl

21 A külföldi vendégek száma a dél-dunántúli régió kistérségeinek magánszálláshelyein, Kistérségek Baranya megye Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári Baranya megye Somogy megye Balatonföldvári Barcsi Csurgói Fonyódi Kaposvári Lengyeltóti Marcali Nagyatádi Siófoki Tabi Somogy megye Tolna megye Bonyhádi Dombóvári Paksi Szekszárdi Tamási Tolna megye Dél-Dunántúl

22 A vendégek száma a dél-dunántúli régió kistérségeinek magánszálláshelyein, Kistérségek Baranya megye Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári Baranya megye Somogy megye Balatonföldvári Barcsi Csurgói Fonyódi Kaposvári Lengyeltóti Marcali Nagyatádi Siófoki Tabi Somogy megye Tolna megye Bonyhádi Dombóvári Paksi Szekszárdi Tamási Tolna megye Dél-Dunántúl

23 A belföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma a dél-dunántúli régió kistérségeinek magánszálláshelyein, Kistérségek Baranya megye Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári Baranya megye Somogy megye Balatonföldvári Barcsi Csurgói Fonyódi Kaposvári Lengyeltóti Marcali Nagyatádi Siófoki Tabi Somogy megye Tolna megye Bonyhádi Dombóvári Paksi Szekszárdi Tamási Tolna megye Dél-Dunántúl

24 A külföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma a dél-dunántúli régió kistérségeinek magánszálláshelyein, Kistérségek Baranya megye Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári Baranya megye Somogy megye Balatonföldvári Barcsi Csurgói Fonyódi Kaposvári Lengyeltóti Marcali Nagyatádi Siófoki Tabi Somogy megye Tolna megye Bonyhádi Dombóvári Paksi Szekszárdi Tamási Tolna megye Dél-Dunántúl

25 A vendégéjszakák száma a dél-dunántúli régió kistérségeinek magánszálláshelyein, Kistérségek Baranya megye Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári Baranya megye Somogy megye Balatonföldvári Barcsi Csurgói Fonyódi Kaposvári Lengyeltóti Marcali Nagyatádi Siófoki Tabi Somogy megye Tolna megye Bonyhádi Dombóvári Paksi Szekszárdi Tamási Tolna megye Dél-Dunántúl

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága AZ ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KISTÉRSÉGEIBEN Száma: 3 / 2007 Pécs, 2007. szeptember Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság,

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2008/9

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2008/9 2008/130 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu II. évfolyam 130. szám 2008. szeptember 29. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2008/9 A tartalomból 1 Pécs vendégforgalma 2008 I. félévében

Részletesebben

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON GYŐR 2006. július KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN, 2006 ISBN 963 215 994 2 IGAZGATÓ: Nyitrai

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI MAGYARORSZÁGON 2005-BEN

A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI MAGYARORSZÁGON 2005-BEN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL DEBRECENI IGAZGATÓSÁGA A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI MAGYARORSZÁGON 2005-BEN Debrecen 2006. július Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatóság, 2006

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy AKTUALIZÁLÓ KIEGÉSZÍTÉS A TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSÁRÓL ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA ÉRVÉNYESÜLÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSHEZ 323 BEVEZETŐ Az első Jelentés a 2000. évben készült el és az Országgyűlés

Részletesebben

LAKÁSÉPÍTÉSEK, 1990 2004

LAKÁSÉPÍTÉSEK, 1990 2004 Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály LAKÁSÉPÍTÉSEK, 1990 2004 Budapest, 2005. október Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály, Területi tájékoztatási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. FEBRUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. FEBRUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 5 Ipar... 6 Építőipar...

Részletesebben

IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN. Bevezetés...2. Összefoglalás...2

IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN. Bevezetés...2. Összefoglalás...2 2016. március TURIZMUSGAZDASÁG A BALATON IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Bevezetés...2 Összefoglalás...2 Az elemzés módszertana...4 1. A balatoni régióban működő turisztikai vállalkozások

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 211/2 Központi Statisztikai Hivatal 211. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Ipar... 2 Építőipar... 4 Idegenforgalom... 6 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglaló...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5 Ipar...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Pécs, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-999-9 Készült a Központi

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 2011/75 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 75. szám 2011. november 14. A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 A tartalomból 1 Összefoglaló 1 Energiaellátás

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A. Globális áttekintés (az alábbi fejezet az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett információk, tanulmányok alapján került összeállításra) A 2015-ös

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...6 Beruházás...7 Ipar...7

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

MARKETINGTERV 2014 mellékletek

MARKETINGTERV 2014 mellékletek Magyar turizmus zrt. MARKETINGTERV 2014 mellékletek Tartalom 1. Részletes helyzetelemzés 2 1.1. A turizmus jelentősége Magyarországon...................................................................

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Népesség Az EU 28 tagállamának népessége 508 millió fő, amelynek alig 2%-a élt on 2015 elején. Hazánk lakónépessége 2015. január

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

ZAMÁRDI VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ZAMÁRDI VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI 2009. Tartalomjegyzék : Bevezetés 4 1. Zamárdi város szerepének a meghatározása a településhálózatban 5 1.1. Kapcsolódás az Országos Településfejlesztési Koncepcióhoz

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Építőipar...4 Idegenforgalom...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 213/1 Központi Statisztikai Hivatal 213. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...5 Beruházás...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Központi Statisztikai Hivatal 2012. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia, 2015. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia, 2015. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia, 2015. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság A BMFKB által 2013. július 8-án elfogadott stratégia 2015. évi aktualizálása 2 Tartalomjegyzék Bevezetés...

Részletesebben

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 Központi Statisztikai Hivatal Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 2013. szeptember Tartalom Bevezetés...2 1. A nyugdíjasok és egyéb ellátásban részesülők száma, ellátási típusok...2 2. Az ellátásban részesülők

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ. 2008. szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ. 2008. szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2008. szept. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A GAZDASÁGSZERKEZETI ÖSSZEÍRÁS FŐBB EREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A GAZDASÁGSZERKEZETI ÖSSZEÍRÁS FŐBB EREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A GAZDASÁGSZERKEZETI ÖSSZEÍRÁS FŐBB EREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLON Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 nyomdai ISBN-10: 963-235-065-0

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyőlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

LAKÁSVISZONYOK, 1999 2003

LAKÁSVISZONYOK, 1999 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LAKÁSVISZONYOK, 1999 2003 (ELŐZETES ADATOK) BUDAPEST, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Társadalomstatisztikai főosztályának

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN GYŐR 2006. május KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN ISBN 963 215 974 8 ISBN

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. március Tartalom A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...3 Gazdasági fejlettség, a gazdaság ágazati szerkezete...5

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY

MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY Helyzetelemzés a közigazgatás elérhetőségéről, a közigazgatási ügymenetről és a közigazgatás működését támogató egyes folyamatokról E dokumentum

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet

Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet 27/16 Összeállította: Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 16. szám 27. május 29. Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet A tartalomból 1 Lakásépítés 3 Lakásállomány használati

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

A lakosság utazási szokásai, vélemények a magyarországi turizmusról - II.

A lakosság utazási szokásai, vélemények a magyarországi turizmusról - II. A lakosság utazási szokásai, vélemények a magyarországi turizmusról - II. Összeállította a Magyar Turizmus Rt a megbízásából a Szonda Ipsos Média-, Vélemény- és Piackutató intézet A Szonda Ipsos Média-,

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2011/10

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2011/10 2011/72 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 72. szám 2011. november 4. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2011/10 A mentőellátás helyzete a Dél-Dunántúlon Az egészségügyi

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás. Főbb megállapítások

Nemzetközi vándorlás. Főbb megállapítások 11. fejezet Nemzetközi vándorlás Gödri Irén Főbb megállapítások» Napjaink magyarországi bevándorlását a 24-es EU-csatlakozás és a 211-től bevezetett új állampolgársági törvény hatásai alakítják. A külföldi

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

ELEMZÉS. A nyilvántartott álláskeresők létszámának trendje és összetétele 1998. január és 2008. december között. Készítette. MultiRáció Kft.

ELEMZÉS. A nyilvántartott álláskeresők létszámának trendje és összetétele 1998. január és 2008. december között. Készítette. MultiRáció Kft. ELEMZÉS A nyilvántartott álláskeresők létszámának trendje és összetétele 1998. január és 2008. december között Készítette MultiRáció Kft. Budapest, 2008. április 1 Tartalom 1. Bevezetés...3 2. A létszámtrendek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL 2014 Legfőbb Ügyészség Budapest, 2014 Kiadja: Legfőbb Ügyészség (1055 Budapest, Markó utca 16.) Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Nagy Tibor főosztályvezető ügyész Tartalomjegyzék

Részletesebben

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október Kiadó: Baranya Megyei Önkormányzat Készítették: dr. Ásványi Zsófia dr. Barakonyi Eszter Galambosné dr. Tiszberger Mónika dr. László Gyula Sipos Norbert

Részletesebben

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal Társadalmi jellemzõk, 2006 Társadalmi jellemzõk, 2006 Ára: 2000,- Ft Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁRSADALMI JELLEMZÕK, 2006 Budapest, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet Agrárgazdasági Kutató Intézet A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN AKI Budapest 2010 AKI Agrárgazdasági Információk Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia. Kutatási asszisztens: Tir Melinda

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia. Kutatási asszisztens: Tir Melinda Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda A Közoktatás indikátorrendszere 2015 kötet internetes elérhetősége: http://econ.core.hu/file/download/kozoktatasi/indikatorrendszer.pdf

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. harmadik negyedévben Kecskemét, 2013. augusztus Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július Jelentés az építőipar 2013. évi teljesítményéről Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az építőipar helye a nemzetközi gazdasági

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET ELEMZÉSE TÉRSTATISZTIKAI MUTATÓK ALAPJÁN

A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET ELEMZÉSE TÉRSTATISZTIKAI MUTATÓK ALAPJÁN A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET ELEMZÉSE TÉRSTATISZTIKAI MUTATÓK ALAPJÁN Barta Anita IV. évfolyam, pénzügy-számvitel szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Regionális Gazdasági és Statisztika

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 2. szám

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 2. szám Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK 2. szám Demográfiai jellemzők Gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság Háztartás, család Lakáskörülmények

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

A közfoglalkoztatás. Közfoglalkoztatás Magyarországon

A közfoglalkoztatás. Közfoglalkoztatás Magyarországon A közfoglalkoztatás jó gyakorlatai Közfoglalkoztatás Magyarországon 2014-2015 Felelős kiadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Weboldal: http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium Nyomda: Duna-Mix Kft.,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2 Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezető... 2 Mezőgazdaság... 2 Ipar... 3 Beruházás... 5 Építőipar... 6 Lakásépítés... 7 Turizmus...

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2005

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2005 BUDAPEST, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2007 ISBN 978-963-235-081-3

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

NYUGDÍJRENDSZER, NYUGDÍJBA VONULÁS

NYUGDÍJRENDSZER, NYUGDÍJBA VONULÁS 8. NYUGDÍJRENDSZER, NYUGDÍJBA VONULÁS Monostori Judit FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 2011 legelején Magyarországon a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma 2 millió 921 ezer fő volt. A nyugdíjasok

Részletesebben

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség Jóváhagyta: Jóváhagyta: Mező Barna igazgató Mező Barna Igazgató TÁJÉKOZTATÓ Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november hónapban

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE Budapest, 2008. június 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 I. Erzsébetváros szerepe a településhálózatban...

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 215. december A kiskereskedelem 214. évi teljesítménye Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 212/42 Összefoglaló...2 VI. évfolyam 42. szám 1. Nemzetközi kitekintés...2 2. A kiskereskedelem helye a nemzetgazdaságban...4

Részletesebben

MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE

MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE az MKB Egészségpénztár a 2006. évi gazdálkodásáról Budapest, 2007. március 7. 1 I. Általános bemutatás

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. 2005. ÉVI MIKROCENZUS 7. Lakások, lakáskörülmények

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. 2005. ÉVI MIKROCENZUS 7. Lakások, lakáskörülmények KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 2005. ÉVI MIKROCENZUS 7. Lakások, lakáskörülmények BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 ISBN 963 235 005 7 (nyomda) ISBN 963 235 006 5 (internet) ISBN 963 215

Részletesebben

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerő-gazdálkodási

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA GYŐR 2008. Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-218-3 Felelős szerkesztő: Nyitrai József igazgató További

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

BARANYA MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október

BARANYA MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október BARANYA MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október Kiadó: Baranya Megyei Önkormányzat Készítették: dr. Ásványi Zsófia dr. Barakonyi Eszter Galambosné dr. Tiszberger Mónika dr. László Gyula Sipos

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL*

BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL* JELENTÉS BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL* A Központi Statisztikai Hivatal, a statisztikai törvénynek megfelelően, évente átfogó elemzést készít a társadalmi és gazdasági folyamatokról

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 753-2/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Szigetvár - Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

ISBN: 978-963-235-348-7 9 789632 353487 Elôzetes adatok KSH_kiadvanysorozat_kotet_1_borito_vonalkoddal.indd 1 2012.03.21. 9:57

ISBN: 978-963-235-348-7 9 789632 353487 Elôzetes adatok KSH_kiadvanysorozat_kotet_1_borito_vonalkoddal.indd 1 2012.03.21. 9:57 Elôzetes adatok Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 1. Előzetes adatok Budapest, 2012 Központi Statisztikai Hivatal, 2012 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-348-7 Készült a Központi

Részletesebben

A kistelepülések helyzete az Alföldön

A kistelepülések helyzete az Alföldön A kistelepülések helyzete az Alföldön Központi Statisztikai Hivatal Szeged 2009. augusztus Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-261-9 (internet) ISBN 978-963-235-260-2 (nyomdai) Felelős

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2004

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2004 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 ISBN 963 215 929 2 Készült:

Részletesebben

2.1.1 Demográfiai folyamatok

2.1.1 Demográfiai folyamatok 2.1.1 Demográfiai folyamatok A rendszerváltozás óta eltelt időszak demográfiai folyamatai két, jól elkülönülő időszakra oszthatók. A kilencvenes évek első felében folytatódott az 1980 után megindult, kezdetben

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE A munkát k, a ek demográfiai jellemzői Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban A ség alakulásának hosszabb távú értékelését korlátozza az a körülmény, hogy a

Részletesebben

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Előszó...3 2. Bevezető...3 3. A baptisták

Részletesebben

Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014

Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014 1 Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014 2008. augusztus Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózatműködtetési

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS Pályázó: Tét Város Önkormányzata Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. Alvállalkozó: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális

Részletesebben