ELEMZÉS. A nyilvántartott álláskeresők létszámának trendje és összetétele január és december között. Készítette. MultiRáció Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELEMZÉS. A nyilvántartott álláskeresők létszámának trendje és összetétele 1998. január és 2008. december között. Készítette. MultiRáció Kft."

Átírás

1 ELEMZÉS A nyilvántartott álláskeresők létszámának trendje és összetétele január és december között Készítette MultiRáció Kft. Budapest, április 1

2 Tartalom 1. Bevezetés A létszámtrendek elemzése A nyilvántartott álláskeresők létszámtrendjének alakulása A férfi és női munkavállalók munkaerő-piaci helyzete Pályakezdő és nem pályakezdő nyilvántartott álláskeresők létszámtrendje nemenként Az életkor hatása a nyilvántartott álláskeresők létszámtrendjének alakulására a nem pályakezdők körében, nemenként Pályakezdő diplomás nyilvántartott álláskeresők létszámtrendjének alakulása nemenként A nyilvántartott álláskeresők összetételének a a vizsgált időszakban Összegzés...16 Melléklet: Ábrák

3 1. Bevezetés Az alábbi elemzés az utóbbi 11 év tendenciáinak bemutatására vállalkozik. Az elemzés célja egyrészt a főbb nyilvántartott álláskereső csoportok létszámalakulásának, a ok irányának és dinamikájának leírása, másrészt a 11 év alatt végbement oknak az álláskeresők összetételére gyakorolt hatásainak a bemutatása. Az elemzés célja továbbá, hogy felhívja a figyelmet a veszélyeztetett munkavállalói csoportokra. Vizsgálatunk kiterjed az összes nyilvántartott álláskereső létszámidősorára, annak nemenkénti, pályakezdő nem pályakezdő és korcsoportok szerinti bontására, valamint a pályakezdőkön belül a diplomás férfiak és nők csoportjára. Mint ismeretes, a gazdasági idősorok alakulását három jól elkülöníthető tényező befolyásolja. Mindenekelőtt a stabil, hosszú távú folyamatokat tükröző trendhatások. Másodszor az évközben rendszeresen fellépő ún. szezonális hatások. Végül a véletlen, nem szabályszerű hatásokat egyesítő irreguláris hatás. Elemzésünk során a trendek irányának, és a ütemének meghatározására és vizsgálatára törekedtünk. A többéves munkaügyi idősorok tendenciái a hosszabb távú gazdasági folyamatok okozatának, leképeződésének tekinthetők, így alakulásuk vizsgálata az okoknak tekinthető reál- és pénzügyi folyamatok jobb megismeréséhez is hozzájárul. Továbbá ráirányíthatja a figyelmet a gazdaságpolitika, foglalkoztatáspolitika beavatkozást kívánó területeire. Az idősorok trendjének meghatározásához a nemzetközileg széles körben alkalmazott X-11- ARIMA idősorelemző és szezonális kiigazító számítógépes program saját készítésű magyar adaptációját használtuk. Az elemzések a -i záródátum adataira vonatkoznak. A jelentéshez tartozó Mellékletben közöljük a vizsgált idősorok grafikus ábráit. Ezek az ábrák bemutatják az eredeti idősorokat, a szezonális hatásoktól megtisztított, ún. szezonálisan kiigazított idősorokat, valamint a szezonális és irreguláris hatásoktól megtisztított, ún. trendértékek idősorait. 3

4 2. A létszámtrendek elemzése 2.1. A nyilvántartott álláskeresők létszámtrendjének alakulása A nyilvántartott álláskeresők létszámtrendje (lásd I. ábra) január és április között csökkent, aztán szeptemberig emelkedett, majd egy rövid ideig, májusig ismét csökkent, azóta emelkedik. Az alábbi kis táblázat tömören összefoglalja a létszám és dinamika szerinti okat. I. táblázat. Összes nyilvántartott álláskereső trendértéke (I. ábra) * ,4% -5,7% ,8% 6,2% ,7% -10,7% ,0% 7,4% ,3% 7,3% 105,9% *Az adott időszakban 1 évre számított átlagos, amelyet az alábbi összefüggésből számoltunk: t x t = x0 (1 + p), ahol p a (növekedési ráta), x 0 a trendérték az időszak elején (a trendszakasz elején), x t a trendérték az időszak végén (a trendszakasz végén), t az időszak hossza évben megadva. Mint a táblázatból látható, az első trendszakaszban 22,6%-os csökkenés, a második szakaszban 22,8%-os növekedés, a harmadik szakaszban 7,3%-os csökkenés, azután 2007 végéig 12,0%-os növekedés, majd 2008-ban 7,3%-os növekedés következett be. A vizsgált időszak elejéhez képest az időszak végére a nyilvántartott álláskeresők létszáma 5,9%- kal nőtt. A negyedik oszlop, amely a dinamikát rögzíti, jól mutatja a intenzitását. A második trendszakasz növekedési időszaka egyrészt rövidebb volt, mint az első szakaszbeli csökkenés időszaka, másrészt a viszont a növekedés valamelyest nagyobb volt, mint a csökkenésé. A harmadik trendszakasz rövid volt (8 hónap), de intenzív csökkenést mutatott. A negyedik trendszakasz 1 évre számítva mintegy 7,4%-os növekedést mutat ban: A nyilvántartott álláskeresők létszámának trendértéke 2008-ban is növekedést mutat, a növekedés nagyjából megegyezik a 2007-ben tapasztalttal. 4

5 A fenti tendenciák két azonos irányú, de eltérő szakaszolású és dinamikájú folyamat eredőjeként álltak elő. A pályakezdő álláskeresők létszámtrendje (IIa. ábra) szeptembertől, a nem pályakezdők trendje (IIb. ábra) áprilistól növekszik augusztus-szeptemberig, majd mindkettő csökken májusig, azóta mindkettő emelkedik. II. táblázat Pályakezdő és nem pályakezdő nyilvántartott álláskeresők trendértéke Pályakezdők (IIa. ábra) Nem pályakezdők (IIb. ábra) ,0% -12,2% ,2% -5,8% ,6% 11,5% ,6% 5,5% ,1% -15,9% ,3% -8,9% ,2% 5,1% ,7% 7,9% ,7% 2,7% ,8% 7,8% 119,6% 104,7% A pályakezdő nyilvántartott álláskeresőknél az első trendszakaszban 30,0%-os csökkenés, a második trendszakaszban 72,6%-os növekedés, a harmadik rövid szakaszban 10,9%-os csökkenés, azután 2007 végéig 8,2%-os növekedés, majd 2008-ban 2,7%-os növekedés következett be. A nem pályakezdő nyilvántartott álláskeresőknél az első trendszakaszban 22,8%-os csökkenés, a második szakaszban 19,6%-os növekedés, a harmadik szakaszban 6,7%-os csökkenés, azután 2007 végéig 12,7%-os növekedés, majd 2008-ban 7,8%-os növekedés következett be. A nem pályakezdők trendjének alakulása (súlyuk miatt) szinte egybeesik az összes nyilvántartott álláskereső trendjének alakulásával. A vizsgált időszak elejéhez képest az időszak végére a pályakezdők létszáma 19,6%-os növekedést, a nem pályakezdőké 4,7%-os növekedést mutat. Megállapítható, hogy pályakezdő álláskeresők létszámtrendjének első trendfordulója korábban (2000. szeptember) következett be, mint a nem pályakezdőké (2002. április), vagyis a pályakezdők létszáma ennyivel korábban kezdett növekedni a kezdeti csökkenés után. Ugyanakkor 2005 őszén mind a pályakezdők, mind a nem pályakezdők esetében egyszerre fordult a trend csökkenésbe, illetve 2005 májusától növekedésbe. A ok intenzitását nézve megállapíthatjuk, hogy a 2006 májusától kezdődő trendszakaszban a pályakezdők létszámának növekedési üteme végig kisebb volt, mint a nem pályakezdőké ban: Pályakezdők esetében 2008-ban a növekedés kisebb volt, mint az előző időszakban, a nem pályakezdőknél nem változott. A növekedés üteme a pályakezdőknél tovább csökkent a nem pályakezdőkéhez viszonyítva (2,7%, ill. 7,8%). 5

6 2.2. A férfi és női munkavállalók munkaerő-piaci helyzete A trendek, tendenciák nemenkénti elemzése hagyományosan része a munkaügyi statisztikáknak, melyet az eltérő szakképzettségi, szakmai összetétel, valamint alkalmazási-ágazati struktúra indokol. Lássuk az adatokat! III. táblázat Nyilvántartott álláskeresők nemek szerinti létszámtrendje Férfiak (IIIa. ábra) Nők (IIIb. ábra) ,6% -6,5% ,3% -4,7% ,7% 5,0% ,6% 7,4% ,8% -9,7% ,2% -10,0% ,3% 8,7% ,6% 7,2% ,5% 8,5% ,1% 6,1% ,1% ,4% A létszámtrendeket nézve (IIIa. és IIIb. ábra) megállapíthatjuk, hogy együtt mozognak: január és tavasza között csökkentek, aztán augusztus-szeptemberig emelkedtek, az ezt követő rövid csökkenő trendszakasz 2006 júniusáig, ill. májusáig tart, attól kezdve mind a férfiak, mind a nők létszámtrendje növekvő. És akkor lássunk néhány adatot részletesebben! A férfi nyilvántartott álláskeresők létszáma január és április között 25,4%-kal csökkent, míg májustól augusztusig 17,7%-kal nőtt, majd 2006 júniusig 8,2%-kal csökkent, ezután 2007 végéig a növekedés 13,3%-os, majd 2008-ban további 8,5%-os. Ugyanezen adatok a nőknél: januártól márciusig 18,7%-os csökkenés, áprilistól szeptemberig 28,6%-os növekedés, majd 6,8%-os csökkenés mutatkozott májusig, ezután 2007 végéig a növekedés 7,2%-os, majd ban további 6,1%-os volt. A vizsgált időszak egészét tekintve a nyilvántartott álláskereső férfiak létszámában 0,9%-os csökkenés, a nők létszámában pedig 15,4%-os növekedést következett be ban: a növekedés a nőknél kicsit csökkent, a férfiaknál gyakorlatilag nem változott. A létszámnövekedés továbbra is kisebb a nőknél, mint a férfiaknál (6,1%, ill. 8,5%) Pályakezdő és nem pályakezdő nyilvántartott álláskeresők létszámtrendje nemenként Az alábbi fejezetben két összehasonlítást kell tennünk. Egyrészt megvizsgálandó, hogy a férfiak, illetve nők esetében eltér-e a pályakezdő és nem pályakezdő nyilvántartott álláskeresők létszámtrendjének alakulása, másrészt pedig meg kell vizsgálni, hogy a pályakezdőkön, illetve nem pályakezdőkön belül eltér-e a férfiak és nők létszámtrendjének alakulása. Lássuk a statisztikákat! 6

7 IV. táblázat Pályakezdő nyilvántartott álláskeresők nemek szerinti létszámtrendje Férfiak (IVa. ábra) Nők (IVb. ábra) ,6% -14,6% ,6% -8,8% ,3% 11,0% ,9% 11,7% ,8% -15,9% ,8% -16,8% ,9% 2,6% ,9% 8,1% ,4% 3,4% ,1% 2,1% 105,4% 140,9% Nem pályakezdő nyilvántartott álláskeresők nemek szerinti létszámtrendje Férfiak (IVc. ábra) Nők (IVd. ábra) ,8% -6,4% ,6% -4,9% ,2% 3,7% ,0% 7,0% ,3% -9,9% ,8% -9,2% ,3% 9,3% ,4% 7,1% ,6% 8,6% ,5% 6,5% 98,1% 113,0% Nézzük először a nemeken belül a pályakezdőket és nem pályakezdőket! A II. táblázatban láttuk a pályakezdők és nem pályakezdők (férfiak és nők együtt) létszámtrend-alakulását. A nemeken belüli összehasonlítás árnyaltabbá teheti a képet. A férfiaknál a pályakezdők trendjében az első trendforduló szintén jóval előbb következett be, mint a nem pályakezdő férfiaknál, a második és a harmadik trendváltás viszont nagyjából ugyanakkor. A ok is a pályakezdő férfiaknál volt jóval nagyobb, mint a nem pályakezdő férfiaknál, kivéve a májustól kezdődő utolsó trendszakaszban. Az egész időszakot tekintve a pályakezdő férfiak létszáma nőtt, a nem pályakezdő férfiak létszáma csökkent. A nőknél a pályakezdő és nem pályakezdő rendfordulóira ugyanaz mondható, mind a férfiaknál, a ok ira is, azzal a kiegészítéssel, hogy a nőknél májustól decemberig az utolsó trendszakaszban is a pályakezdők növekedésének volt nagyobb. Az egész időszakot tekintve mind a pályakezdő nők, mind a nem pályakezdő nők létszáma növekedett. Pályakezdők nemek szerint. Megállapítható, hogy a férfiak és a nők esetében a trendfordulók időpontjai nagyjából egybe esnek. A pályakezdő nők esetében kisebb volt a csökkenés üteme az első trendszakaszban és nagyobb volt a növekedés üteme a második trendszakaszban, mint férfiaknál. Ez utóbbi igaz utolsó trendszakaszban is. A vizsgált időszak elejéhez képest az időszak végére a 7

8 pályakezdők férfiak létszáma mintegy 5%-os, a pályakezdők nőké kb. 41%-os növekedést mutat. A pályakezdő nők munkaerő-piaci pozíciója a 2005 őszétől 2006 közepéig tartó rövid időszakot kivéve lényegesen rosszabb volt, mint a férfiaké. Nem pályakezdők nemek szerint. A trendfordulók itt is nagyjából azonos időpontokban következtek be. A nem pályakezdő nők esetében is kisebb volt a csökkenés üteme az első trendszakaszban, nagyobb volt a növekedés üteme a másodikban és még a harmadik szakaszban is kisebb volt a csökkenés üteme, mint férfiaknál. A 2006 nyarától kezdődő utolsó trendszakaszban viszont már a férfiak létszám-növekedési üteme volt nagyobb. A vizsgált időszak egészét tekintve a nem pályakezdők férfiak létszáma mintegy 2%-os csökkenést, a nem pályakezdők nőké 13%-os növekedést mutat. A nem pályakezdő nők munkaerő-piaci pozíciója 2006 közepéig volt rosszabb, mint a férfiaké ban: A trendérték növekedése mind a négy csoportban megfigyelhető, de a növekedés üteme 2008-ban kisebb volt, mint az előző időszakban, a pályakezdő férfiak csoportját kivéve. E csoport létszánnövekedésének üteme meghaladta a korábbi időszakét és a pályakezdő nőkét is Az életkor hatása a nyilvántartott álláskeresők létszámtrendjének alakulására a nem pályakezdők körében, nemenként A nem pályakezdő nyilvántartott álláskeresőket három korcsoportban vizsgáltuk. Nézzük először a nem pályakezdő nyilvántartott álláskereső férfiak korcsoportjait (lásd V. táblázat)! A korcsoportonkénti trendalakulás jelentősen különbözik. A 25 év alatti korcsoport létszámtrendje (Va. ábra) csökkent márciusig, majd kis hullámzással stagnált májusig, attól kezdve (kis hullámzással) emelkedik. A trend ezen alakulása különösen érdekes a pályakezdő férfi nyilvántartott álláskeresők trendjével összehasonlítva (lásd IV. táblázat). Ott a csökkenés 2000 augusztusáig tartott, a csökkenés jelentős volt, ezután 2005 szeptemberéig jelentősen nőtt, majd ismét jelentősen csökkent 2006 májusáig, attól kezdve ismét nőtt. A két munkavállalói csoport korban közel van egymáshoz, a különbség köztük pusztán annyi, hogy az egyik csoport tagjainak van munkaerő-piaci tapasztalata, a másiknak nincs. Az előző korcsoporthoz képest más képet mutat a éves kor közötti nem pályakezdő férfiak létszámtrendje (Vc. ábra). A már megszokott vonalat látjuk: jelentős csökkenés 2002 áprilisáig, majd növekedés 2005 augusztusáig, azután gyors csökkenés 2006 májusáig, attól kezdve ismét gyors növekedés történt. Az első trendszakasz csökkenése erőteljesebb, mint az összes nem pályakezdő férfi esetében. Kijelenthetjük, hogy ebben a munkaerő-piaci konjunkturális időszakban a férfi munkavállalók köréből mind a fiatal, mind a középgeneráció iránti kereslet növekedett, majd 2002 közepe után a fiatalabb generáció iránti kereslet még 2 évig fennmaradt, míg a középgeneráció iránti kissé csökkent. Végül nézzük a nyugdíjkor előtti korcsoportot (Ve. ábra)! Meglepő, az eddigiektől eltérő trendképet látunk. Szemben az eddigi munkavállalói csoportok létszámalakulását leíró trendekkel, először egy jelentős növekedést mutató szakaszt találunk (2001 áprilisáig), ez idő alatt több mint kétszeresére emelkedett a létszám, majd csökkenés indult be (amely 2003 októberéig tartott), azután ismét növekedés következett (2005 júniusáig), majd egy rövid, de gyors ütemű csökkenő szakaszt láthatunk (2006 áprilisáig), attól kezdve ismét gyors növekedés következik. Az egész időszak alatt több mint két és félszeresére nőtt a nyugdíjkor előtt álló nyilvántartott álláskereső férfiak létszáma. 8

9 V. táblázat Nem pályakezdő nyilvántartott álláskeresők nemenként és korcsoportokként Férfiak 25 éves korig (Va. ábra) Nők 25 éves korig (Vb. ábra) ,6% -7,7% ,4% -0,8% ,0% -5,5% ,5% 8,3% ,9% 8,9% ,6% 9,6% ,8% 5,8% 74,1% Férfiak éves kor között (Vc. ábra) 69,1% Nők éves kor között (Vd. ábra) ,2% -7,5% ,5% -6,3% ,7% 5,3% ,3% 6,5% ,2% -9,3% ,6% -7,6% ,9% 9,1% ,8% 6,4% ,5% 8,5% ,9% 5,9% 96,3% Férfiak 55 éves kor fölött (Ve. ábra) 101,3% Nők 50 éves kor fölött (Vf. ábra) ,4% 27,1% ,3% -6,6% ,6% 7,9% ,1% 16,8% ,2% -8,1% ,3% -11,3% ,0% 11,0% ,4% 11,2% ,3% 10,3% ,6% 10,6% 260,8% 407,7% És most nézzük meg a nem pályakezdő nyilvántartott álláskereső nők korcsoportjait! A 25 éves kor alatti alatti nők létszámtrendje (Vb. ábra) csökkent egészen decemberig (bár áprilistól kezdve kis hullámzással stagnálás mutatkozik), a csökkenés mértéke jelentős volt, attól kezdve növekszik. 9

10 A éves korcsoportban (Vd. ábra) ismét megtalálhatjuk a csökkenő szakaszt áprilisig, a növekedést mutató szakaszt augusztusig, azután a rövid, de gyors ütemű csökkenő szakaszt (2006 júniusáig), végül pedig itt is megfigyelhető a férfi középgenerációnál tapasztalt növekedés. Végezetül a nyugdíjkor előtti korosztály (Vf. ábra) helyzete 2005 augusztusáig folyamatosan romlott: a trend hosszú ideig nagy intenzitással nőtt, több mint háromszorosára növekedett ezen korosztálybeli nyilvántartott álláskereső nők létszáma ez időszakban. Ezután rövid, de intenzív csökkenés, végül gyors növekedés következett. Összességében, az egész időszak alatt négyszeresére nőtt a nyugdíjkor előtt álló nők létszáma. Végül összehasonlítjuk korcsoportokon belül a férfi és női munkanélküliek számának alakulását. A nem pályakezdő fiatalok létszámtrendje mindkét nem esetében hosszú ideig (2006. májusig, ill. decemberig) csökkent, de a férfiak esetében 2004 márciusától inkább stagnálás mutatkozott. Azután növekedtek a létszámok, a növekedés üteme 2007 végéig nagyjából megegyezett a férfiaknál és a nőknél. A teljes időszak alatt a létszám mindkét nem esetében csökkent, a csökkenés mértéke a férfiaknál volt kisebb (25,9% vs. 30,9%). A nem pályakezdő középgeneráció trendjei mindkét nem esetében hasonló képet mutatnak, bár a nők létszámának csökkenési üteme az első és harmadik trendszakaszban valamivel kisebb mértékű volt, mint a férfiaké ( 6,3% vs. 7,6%, illetve 7,6% vs. 9,3%), a második trendszakasz növekedési üteme viszont a férfiaknál volt kisebb (5,3% vs. 6,5%), míg az utolsó trendszakasz növekedési üteme a férfiaknál volt nagyobb volt, mint a nőknél. A teljes időszak alatt a férfiak létszáma kissé csökkent, a nőké kissé nőtt. A trend alakulásában igazán jelentős eltérést a nyugdíj előtt álló korcsoportoknál tapasztaltunk. Míg a férfiaknál a 2001 tavaszáig tartó növekedési tendencia átmenetileg megtört, addig a nők esetében a trend folyamatos növekedést mutatott egészen 2005 augusztusáig őszétől a trendek már hasonlóan alakultak mindkét nemnél. A teljes időszak alatt a létszám mindkét nem esetében jelentősen nőtt, a növekedés mértéke a férfiaknál volt kisebb (2,6-szeres vs. 4,1-szeres) ban: Nem pályakezdők 25 éves korig: A férfiak létszámának növekedési üteme meghaladta a korábbi időszakét és a nők létszámának növekedési ütemét, amely kisebb lett a korábbi időszakénál. Nem pályakezdő középgeneráció: Mindkét nem esetén csökkent a növekedés, amely a férfiaknál továbbra is nagyobb, mint a nőknél. Nyugdíj előtt állók: Mindkét nem esetén valamelyest csökkent a növekedés Pályakezdő diplomás nyilvántartott álláskeresők létszámtrendjének alakulása nemenként Külön kívánunk foglalkozni a pályakezdő nyilvántartott álláskeresőkön belül a diplomásokkal. Az utóbbi néhány évben megnőtt beiskolázási számok, mint a kínálati oldalt befolyásoló tényezők, valamint a kvalifikált munkaerőt előtérbe állítani kívánó gazdaságfejlesztési elképzelések, mint keresletet befolyásolható tendencia is indokolhatja ezt. Különös okot adhat ráadásul az a tény, hogy foglalkoztatáspolitikai és társadalompolitikai vitákban is kiemelt témaként szerepel. 10

11 A férfiak létszámtrendje (VIa:. ábra) 2000 augusztusáig kisebb hullámzásokkal gyakorlatilag stagnált, majd ettől kezdve egy folyamatos és jelentős növekedés következett, azután 2005 őszétől ismét csökkenést látunk. A nők esetében a trend (VIb.. ábra) másfél évvel korábban fordult először növekvőbe, és szintén jelentős növekedés következett. Az újabb csökkenési időszak kezdete kb. egybe esik a férfiakéval. VI. táblázat Pályakezdő diplomás nyilvántartott álláskeresők trendértékei nemenként Férfiak (VIa. ábra) Nők (VIb. ábra) ,3% -0,3% ,2% -10,0% ,7% 25,8% ,5% 22,5% ,7% -19,2% ,3% -13,4% ,4% -16,6% ,5% -18,5% 158,2% 203,8% A pályakezdők létszámával való összehasonlítás fontos tanulságokkal szolgál (lásd IV. táblázat). Két fontos tényt emelnénk ki. Az egyik: a pályakezdő férfiak esetében a vizsgált időtartam egészét tekintve kb. 5%-os, míg a nőknél 41%-os létszámnövekedés mutatkozott. Ezzel szemben a diplomás pályakezdő férfiak létszáma mintegy másfélszeresére, a diplomás pályakezdő nők létszáma pedig több mint kétszeresére nőtt a vizsgált időszakban. A másik: a trendfordulások dátuma nem tér el a két nem között a pályakezdők esetében, nem úgy, mint a diplomás pályakezdőknél, ahol a diplomás munkanélküli nők esetében a trend jóval előbb fordult növekvőbe. Ugyanakkor a 2005 őszétől a létszámcsökkenés beindulása mindkét nemnél megfigyelhető ban: Mind a férfiak, mind a nők esetében a szeptembertől indult csökkenés folytatódott 2008-ban is, a csökkenés üteme továbbra is jelentős. 11

12 3. A nyilvántartott álláskeresők összetételének a a vizsgált időszakban Módszertani megjegyzés: a most következő adatok a trend idősorok adott időpontra vonatkozó értékei szerinti megoszlást mutatják. Az adott időpontbeli trendértékek összegét vettük 100%-nak. (Ha valamelyik táblázatban mégsem jön ki a 100%, az a kerekítés miatt van.) VII. táblázat A nyilvántartott álláskeresők pályakezdők nem pályakezdők szerinti megoszlása Pályakezdők Nem pályakezdők ,1% 91,9% ,6% 90,4% 9,1% 90,9% Kommentárok: 1. Nőtt a pályakezdők aránya a teljes vizsgált időszakban hez képest kissé csökkent a pályakezdők aránya. VIII. táblázat A nyilvántartott álláskeresők nemek szerinti megoszlása Férfiak Nők ,0% 46,0% ,3% 48,7% 51,8% 48,2% Kommentárok: 1. Nőtt a nők aránya a teljes vizsgált időszakban hez képest kissé csökkent a nők aránya. IX. táblázat A nyilvántartott álláskereső férfiak pályakezdők nem pályakezdők szerinti megoszlása Pályakezdők Nem pályakezdők ,2% 91,8% ,1% 90,9% 8,8% 91,2% Kommentárok: 1. A férfi nyilvántartott álláskeresőkön belül nőtt a pályakezdők aránya a teljes vizsgált időszakban hez képest kissé csökkent a pályakezdő férfiak aránya. A másik lehetőség az lenne, hogy a komponens idősorok összeg idősorának (pl. pályakezdők és nem pályakezdők bontás esetén az összeg az összes regisztrált munkanélküli) szezonális kiigazításakor kapott trend idősor adott időpontbeli értékét vesszük 100%-nak. Ekkor azonban, mivel a komponens idősorok és az összeg idősor szezonális kiigazítása egymástól függetlenül történik, a komponensek trendértékeinek összege nem mindig adja ki a 100%-ot, néhány tized %-os eltérés előfordulhat. Korábban ezt a lehetőséget alkalmaztuk. 12

13 X. táblázat A nyilvántartott álláskereső nők pályakezdők nem pályakezdők szerinti megoszlása Pályakezdők Nem pályakezdők ,8% 92,2% ,9% 90,1% 9,6% 90,4% Kommentárok: 1. A nyilvántartott álláskereső nők csoportján belül nőtt a pályakezdők aránya a teljes vizsgált időszakban hez képest kissé csökkent a pályakezdő nők aránya. XI. táblázat A pályakezdő nyilvántartott álláskeresők nemek szerinti megoszlása Férfiak Nők ,8% 43,2% ,2% 50,8% 49,6% 50,4% Kommentárok: 1. Nőtt a pályakezdő munkanélküli nők aránya a teljes vizsgált időszakban hez képest kissé csökkent a nők aránya. XII. táblázat A nem pályakezdő nyilvántartott álláskeresők nemek szerinti megoszlása Férfiak Nők ,5% 44,5% ,5% 48,5% 52,0% 48,0% Kommentárok: 1. Nőtt a nem pályakezdő munkanélküli nők aránya a teljes vizsgált időszakban. 2. A nem pályakezdő nők aránya 2007-hez képest kissé csökkent. XIII. táblázat A nem pályakezdő nyilvántartott álláskeresők korcsoportok szerinti megoszlása 25 éves korig éves férfiak éves nők 55 év fölötti férfiak 50 év fölötti nők ,4% 80,5% 4,1% ,6% 76,2% 13,2% 10,6% 75,9% 13,6% Kommentárok: 1. Csökkent a fiatal generáció aránya. 2. Csökkent a középkorosztály aránya. 3. Jelentősen nőtt a nyugdíjkor előtt álló korcsoport aránya ban is csökkent a középkorosztály aránya, nem változott a fiatal generációé és kissé nőtt a nyugdíjkor előtt álló csoport aránya. 13

14 XIV. táblázat A nem pályakezdő nyilvántartott álláskereső férfiak korcsoportok szerinti megoszlása 25 éves korig éves férfiak 55 év fölötti férfiak ,0% 81,0% 3,0% ,0% 79,9% 8,0% 12,1% 79,7% 8,1% Kommentárok: 1. A férfiakon csoportján belül eltolódott az arány a legidősebb generáció felé. 2. A fiatal generáció relatív helyzete javult, a középgenerációé is ban is nőtt a legidősebb generáció aránya. XV. táblázat A nem pályakezdő nyilvántartott álláskereső nők korcsoportok szerinti megoszlása 25 éves korig éves nők 50 év fölötti nők ,6% 80,0% 5,4% ,0% 72,2% 18,7% 8,9% 71,6% 19,4% Kommentárok: 1. A nők körében jelentősen eltolódott az arány a nyugdíjkor előtti generáció felé. 2. A fiatal generáció relatív helyzete javult, a középgenerációé is. 3. Az arányeltolódás 2008-ban is folytatódott. XVI. táblázat A nem pályakezdő fiatalok ( 25 éves korig) nemek szerinti megoszlása Férfiak Nők ,8% 42,2% ,6% 41,4% 59,5% 40,5% Kommentárok: 1. A 25 éven aluliakon belül a férfiak aránya a nagyobb. 2. Kissé nőtt a férfiak aránya a vizsgált időszak elejéhez képest. 3. Ez a 2008-ban is folytatódott. XVII. táblázat A nem pályakezdő középgeneráció (férfiak éves korig, nők éves korig) nemek szerinti megoszlása Férfiak Nők ,9% 44,1% ,0% 46,0% 54,6% 45,4% Kommentárok: 1. A középgeneráción belül is a férfiak aránya a nagyobb. 2. A középgeneráción belül kissé a nők felé tolódott el az arány hez képest kissé nőtt a férfiak aránya. 14

15 XVIII. táblázat A nem pályakezdő nyugdíjkor előtt állók (férfiak 55 éves kor fölött, nők 50 éves kor fölött) nemek szerinti megoszlása Férfiak Nők ,5% 58,5% ,2% 68,8% 31,2% 68,8% Kommentárok: 1. A nyugdíjkor előtti generáción belül a nők vannak nagyobb arányban. 2. A vizsgált időszak elejéhez képest erősen a nők felé tolódott el az arány. 3. Ez az arányeltolódás 2008-ban megállt. XIX. táblázat A pályakezdő diplomás nyilvántartott álláskeresők nemek szerinti megoszlása Férfiak Nők ,5% 62,5% ,3% 68,7% 31,8% 68,2% Kommentárok: 1. A pályakezdő diplomás nők részaránya jelentősen nagyobb. 2. Az eltérő ütemű és hosszúságú trendszakaszok eredményeként a nők részaránya nőtt a pályakezdő diplomás nyilvántartott álláskeresők között ban a nők részaránya kissé csökkent. 15

16 5. Összegzés A létszámtrendek elemzésének összegzése 1. A nyilvántartott álláskeresők létszámtrendje január és április között csökkent, az így elért mélyponttól szeptemberig emelkedett, majd májusig ismét csökkent, azóta emelkedik. Az utolsó trendszakaszban a növekedés üteme 1 évre számítva meghaladja a 7%-ot. 2. A pályakezdő munkanélküliek létszámtrendjének első trendfordulója szeptemberben következett be, a nem pályakezdőké pedig áprilisban, vagyis a pályakezdők létszáma ennyivel korábban kezdett növekedni a kezdeti csökkenés után, mint a nem pályakezdőké. Ugyanakkor 2005 őszén mind a pályakezdők, mind a nem pályakezdők esetében egyszerre fordult a trend csökkenésbe, illetve 2006 májusától növekedésbe. Az utolsó trendszakaszban a pályakezdők létszáma kisebb ütemben nőtt, mint a nem pályakezdőké. 3. Mind a férfiak, mind a nők esetében nagyjából azonos időben voltak a trendfordulók, mint a nyilvántartott álláskeresőknél. A nők esetében kisebb volt a csökkenés üteme a trend leszálló ágaiban, viszont nagyobb volt a növekedés üteme az első felszálló ágban. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy a munkavállaló nők munkaerő-piaci pozíciója májusig mind a konjunkturális időszakokban, mind a dekonjunkturális időszakban rosszabb volt, mint a férfiaké. Az utolsó trendszakaszban viszont a férfiaknál nagyobb a növekedés üteme. 4. A pályakezdő nők munkaerő-piaci pozíciója szinte egész időszak alatt rosszabb volt, mint a pályakezdő férfiaké, a nem pályakezdő nők esetében ez a hátrány csak őszéig tartott. 5. A nem pályakezdő fiatal férfiak létszámtrendje májusig, a nőké decemberig csökkent, de a férfiak esetében 2004 márciusától inkább stagnálás mutatkozott májusától növekedtek a létszámok, a növekedés üteme a férfiaknál nagyobb volt, mint a nőknél. A pályakezdőkkel ellentétben a nem pályakezdő fiatal nők munkaerő-piaci pozíciója nem rosszabb, mint a férfiaké. 6. A nem pályakezdő középgenerációk létszámtrendjei mindkét nem esetén hasonlóan alakultak júniusig a férfiak munkaerő-piaci helyzete jobb volt, mint a nőké, attól kezdve a nők létszámnövekedésének üteme volt kisebb. Az egész időszakot nézve a férfiak létszáma kissé csökkent, a nőké kissé növekedett. 7. A nyugdíjkor előtt álló nyilvántartott álláskereső férfiak és nők létszámtrendje jelentősen eltér. A férfiaknál a kezdeti növekedés 2001 tavaszán megtört, a nők esetében folyamatos növekedés mutatkozik egészen augusztusáig. Attól kezdve a trendek már hasonlóan alakultak mindkét nemnél. Az időszak elejéhez képest a létszám jelentősen nőtt: a férfiaknál több mint két és félszeresre, a nőknél több mint négyszeresre. Mindkét csoport munkaerő-piaci pozíciója, különösen a nőké, igen rossz. 8. A nyilvántartott álláskereső pályakezdő diplomás nők létszámtrendje kb. másfél évvel korábban fordult növekvőbe, mint a diplomás férfiaké, és mindkét nemnél jelentős létszámnövekedés következett be 2005 őszéig. Attól kezdve a létszám mindkét nem esetében gyors ütemben csökken ban A következő táblázatban összehasonlítjuk a kiemelt munkavállalói csoportok utolsó trendszakaszának adatait. 16

17 Csoport Utolsó trendforduló időpont létszám dec. Vált. int dec. Összes regisztrált máj ,0% 7,4% ,3% 7,3% Pályakezdők máj ,2% 5,1% ,7% 2,7% Nem pályakezdők máj ,7% 7,9% ,8% 7,8% Férfiak jún ,3% 8,7% ,5% 8,5% Nők máj ,6% 7,2% ,1% 6,1% Pályakezdő férfiak jún ,9% 2,6% ,4% 3,4% Pályakezdő nők ápr ,9% 8,1% ,1% 2,1% Nem pályakezdő férfiak jún ,3% 9,3% ,6% 8,6% Nem pályakezdő nők máj ,4% 7,1% ,5% 6,5% Nem p.kezdő férfiak 25 éves korig máj ,5% 8,3% ,6% 9,6% Nem p.kezdő nők 25 éves korig dec ,9% 8,9% ,8% 5,8% Nem p.kezdő férfiak év között jún ,9% 9,1% ,5% 8,5% Nem p.kezdő nők év között jún ,8% 6,4% ,9% 5,9% Nem p.kezdő férfiak 55 év fölött ápr ,0% 11,0% ,3% 10,3% Nem p.kezdő nők 50 év fölött márc ,4% 11,2% ,6% 10,6% Pályakezdő diplomás férfiak aug ,7% -19,2% ,4% -16,6% Pályakezdő diplomás nők szept ,3% -13,4% ,5% -18,5% Az összetétel- összegzése 1. A pályakezdők részaránya nőtt a vizsgált időszak elejéhez képest hez képest kissé már csökkent. 2. Nőtt az álláskereső nők részaránya vizsgált időszak elejéhez képest hez képest kissé csökkent. 3. A pályakezdők aránya mind a férfiak, mind a nők között nőtt. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy az elmúlt egy évben a férfi pályakezdők relatív pozíciója javult, míg a nőké romlott. 4. A pályakezdő és nem pályakezdő álláskeresők között is nőtt a nők aránya. 5. A korcsoport szerinti vizsgálat azt mutatja, hogy a fiatal nem pályakezdők relatív helyzete egyértelműen javult. A nyugdíj előtt álló generáció munkaerő-piaci helyzete jelentősen romlott, mind a férfiak, mind a nők között. (a férfiaknál 3,0%-ról 8,1%-ra, a nőknél 5,4%-ról 19,4%-ra!). 6. Ha a korcsoportokon belül nézzük a nők arányát: a fiatalok között a nők aránya csökkent, a középgeneráción belül kissé nőtt, míg a nyugdíj előtt állók között jelentősen nőtt. 7. A pályakezdő diplomás nők részaránya nőtt a vizsgált időszak elejéhez képest hez képest kissé már csökkent. A különösen veszélyeztetett csoportokra is rávilágít az elemzés. Az 50 év feletti nők munkaerőpiaci helyzete a legrosszabb, de az 55 év feletti férfiak helyzete is elég rossz. A pályakezdő diplomás férfiak és nők helyzete az elmúlt három évben már sokat javult. Vált. int. 17

18 Melléklet: Ábrák I. ábra 18

19 IIa. ábra IIb. ábra 19

20 IIIa. ábra IIIb. ábra 20

21 IVa. ábra IVb. ábra 21

22 IVc. ábra IVd. ábra 22

23 Va. ábra Vb. ábra 23

24 Vc. ábra Vd. ábra 24

25 Ve. ábra Vf. ábra 25

26 VIa. ábra VIb. ábra 26

ELEMZÉS. A nyilvántartott álláskeresők létszámának trendje és összetétele január és december között. Készítette. MultiRáció Kft.

ELEMZÉS. A nyilvántartott álláskeresők létszámának trendje és összetétele január és december között. Készítette. MultiRáció Kft. ELEMZÉS A nyilvántartott álláskeresők létszámának trendje és összetétele 1998. január és 2010. december között Készítette MultiRáció Kft. Budapest, 2011. május 1 Tartalom 1. Bevezetés...3 2. A létszámtrendek

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 I. AZ ELŐRESZÁMÍTÁS FELTÉTELRENDSZERE ÉS VÉGREHAJTÁSA... 10 1. A népesség családi állapot szerinti összetételének

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL 2014 Legfőbb Ügyészség Budapest, 2014 Kiadja: Legfőbb Ügyészség (1055 Budapest, Markó utca 16.) Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Nagy Tibor főosztályvezető ügyész Tartalomjegyzék

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

VÁLÁS ÉS SZÉTKÖLTÖZÉS

VÁLÁS ÉS SZÉTKÖLTÖZÉS 2. fejezet VÁLÁS ÉS SZÉTKÖLTÖZÉS Földházi Erzsébet Főbb megállapítások» A párkapcsolatok két alapvető típusa a házasság és egyre növekvő arányban az élettársi kapcsolat. A házasságok válással, az élettársi

Részletesebben

Vukovich Gabriella: Népesedési folyamataink uniós összehasonlításban

Vukovich Gabriella: Népesedési folyamataink uniós összehasonlításban Vukovich Gabriella: Népesedési folyamataink uniós összehasonlításban (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Vukovich Gabriella (2004) Népesedési folyamataink

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

A BELFÖLDI VÁNDORMOZGALOM STRUKTURÁLIS ÉS TERÜLETI SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON 1 DÖVÉNYI ZOLTÁN

A BELFÖLDI VÁNDORMOZGALOM STRUKTURÁLIS ÉS TERÜLETI SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON 1 DÖVÉNYI ZOLTÁN A BELFÖLDI VÁNDORMOZGALOM STRUKTURÁLIS ÉS TERÜLETI SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON 1 DÖVÉNYI ZOLTÁN A probléma felvetése A vándormozgalmak motívumai szerteágazóak, ezek részletes számbavételét ezúttal mellőzzük.

Részletesebben

2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR

2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. január 30. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2014. III. negyedév* Tartalom Bevezető...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Negyedéves tiszta árindex...2

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1. melléklet a /2016.(IV.28.) Öh.sz.határozathoz SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Elvi alapok meghatározása Jövőkép Alapelvek és értékek

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2012-2016 Munkaerő-piaci folyamatok 2016 ában a regisztrált álláskeresők a 420 670 fő volt

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2011-2015 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j an. f ebr. m árc.

Részletesebben

2011 MÉRLEG - I. negyedév

2011 MÉRLEG - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

A fővárosi nyelvi projekt értékelése (a 2008/2009. tanévben végzett tanulók eredményei alapján)

A fővárosi nyelvi projekt értékelése (a 2008/2009. tanévben végzett tanulók eredményei alapján) E L E M Z É S A fővárosi i projekt értékelése (a ben végzett tanulók eredményei alapján) Kérdőíves vizsgálat 2010. január Kákonyi Lucia és Kormos László elemzésének felhasználásával Összeállította Südi

Részletesebben

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei Monostori Judit 1. Bevezetés Az emberi életpálya egyik legfontosabb fordulópontja a nyugdíjba vonulás. A társadalom szinte minden tagja érintett

Részletesebben

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2013. július Tartalom 1. Az ipar helye a nemzetgazdaságban és a nemzetközi gazdasági környezetben...2 2. Az ipar szervezeti keretei...5

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

A 15-29 éves korosztály tevékenységszerkezete az időmérleg-vizsgálatok tükrében

A 15-29 éves korosztály tevékenységszerkezete az időmérleg-vizsgálatok tükrében TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0016 Tudománykommunikáció a Z generációnak Projektvezető: Dr. Törőcsik Mária PTE KTK egyetemi tanár A munkacsoport vezetője: Dr. Szűcs Krisztián PTE KTK adjunktus A 15-29 éves

Részletesebben

Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon

Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon Száma: 5/ 2007 Pécs, 2008. január 1 Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság, 2008 ISBN 978-963-235-160-5 Igazgató:

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Népesség Az EU 28 tagállamának népessége 508 millió fő, amelynek alig 2%-a élt on 2015 elején. Hazánk lakónépessége 2015. január

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Miskolc 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 2 2. Alkalmazott munkamódszer... 6 3. Tényállapot összefoglalása, várható tendenciák előrejelzése...

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Előszó...3 2. Bevezető...3 3. A baptisták

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Pécs, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-999-9 Készült a Központi

Részletesebben

TERÜLETI-TÁRSADALMI ÉS IDŐBELI KÜLÖNBSÉGEK A SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI MEGBETEGEDÉSEK KOCKÁZATI TÉNYEZŐIBEN

TERÜLETI-TÁRSADALMI ÉS IDŐBELI KÜLÖNBSÉGEK A SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI MEGBETEGEDÉSEK KOCKÁZATI TÉNYEZŐIBEN TERÜLETI-TÁRSADALMI ÉS IDŐBELI KÜLÖNBSÉGEK A SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI MEGBETEGEDÉSEK KOCKÁZATI TÉNYEZŐIBEN DR. SZILÁRD ISTV Á N -D R. SÜMEGI GYÖNGYI Jelen előadás az 1982 1987-ben a MONICA Project keretében

Részletesebben

M ű h e l y t a n u l m á n y o k

M ű h e l y t a n u l m á n y o k MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET M ű h e l y t a n u l m á n y o k 48. szám 2003. szeptember Szemlér Tamás FRANCIAORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE ÉS A FRANCIA GAZDASÁGPOLITIKA ELŐTT ÁLLÓ

Részletesebben

Nagy Ildikó: Családok pénzkezelési szokásai a kilencvenes években

Nagy Ildikó: Családok pénzkezelési szokásai a kilencvenes években Nagy Ildikó: Családok pénzkezelési szokásai a kilencvenes években Bevezető A nyolcvanas évek elején egyik megjelent tanulmányában J. Pahl az angol családok pénzkezelési szokásairól írt. A szerző hipotézise

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

2.1.1 Demográfiai folyamatok

2.1.1 Demográfiai folyamatok 2.1.1 Demográfiai folyamatok A rendszerváltozás óta eltelt időszak demográfiai folyamatai két, jól elkülönülő időszakra oszthatók. A kilencvenes évek első felében folytatódott az 1980 után megindult, kezdetben

Részletesebben

AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON

AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON MÉRTÉK MÉDIAELEMZŐ MŰHELY AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON MÉRTÉK FÜZETEK. 1 MÉRTÉK FÜZETEK 7. szám 2016. március Szerző: Timár János AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZA- BADSÁG-KÉPE 2015-BEN MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján Budapest, 2006. április 26. BEVEZETÉS 4 1. NEMZETKÖZI KÖRNYEZET 5 2. NÖVEKEDÉS ÉS

Részletesebben

A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója

A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója Szerepváltozások A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója Bukodi Erzsébet Az utóbbi néhány évtizedben a modern társadalmak legtöbbjében a házasság nélküli együttélés deviáns

Részletesebben

2011 Mérleg - II. negyedév

2011 Mérleg - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 735496 1254 12 0500 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2651 Rétság Rákóczi út 20 Mérlegjelentés

Részletesebben

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza. Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maiI: alpolgarmester@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 75086/2011.05 Ügyintéző:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 Központi Statisztikai Hivatal Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 2013. szeptember Tartalom Bevezetés...2 1. A nyugdíjasok és egyéb ellátásban részesülők száma, ellátási típusok...2 2. Az ellátásban részesülők

Részletesebben

OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE Tartalom 1. Az egészségfejlesztési tervet megalapozó háttérkutatás... 3 A térség demográfiai szerkezete... 3 A térség lakosságának szociális-gazdasági helyzete...

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY

MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY Helyzetelemzés a közigazgatás elérhetőségéről, a közigazgatási ügymenetről és a közigazgatás működését támogató egyes folyamatokról E dokumentum

Részletesebben

Regionális és megyei szakiskolai tanulói létszámok meghatározása

Regionális és megyei szakiskolai tanulói létszámok meghatározása Regionális és megyei szakiskolai tanulói létszámok meghatározása a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére (becslések a 2008-2012-es /2015-ös/ időszakra) A tanulmányt írta: Jakobi

Részletesebben

2011 Mérleg - IV. negyedév

2011 Mérleg - IV. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 722667 1051 14 07/00 229979 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3526 Miskolc Szentpéteri kapu

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. harmadik negyedévben Kecskemét, 2013. augusztus Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV Készítette: Harangozóné Vigh Ilona főosztályvezető 2016. április Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9. 9701 Szombathely, Pf.: 265

Részletesebben

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal Társadalmi jellemzõk, 2006 Társadalmi jellemzõk, 2006 Ára: 2000,- Ft Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁRSADALMI JELLEMZÕK, 2006 Budapest, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 2. szám

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 2. szám Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK 2. szám Demográfiai jellemzők Gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság Háztartás, család Lakáskörülmények

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 233 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK a Horvátországból érkező munkavállalók szabad mozgására vonatkozó átmeneti rendelkezések működéséről (első időszak:

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Tanácsadó Kft. 2015. november KPMG.hu 4 3 2 2,50 2,73 1 1,45 1,34 0-1 0,08-0,72-0,28 2011. június 2011. november 2012. május 2012. december 2013. június 2014.

Részletesebben

MTA GYEP Iroda. A Munkaerő-felmérés 15 évének tanulságai a gyermekes családok szempontjából 1,2. 1. Bevezetés és összefoglalás

MTA GYEP Iroda. A Munkaerő-felmérés 15 évének tanulságai a gyermekes családok szempontjából 1,2. 1. Bevezetés és összefoglalás MTA GYEP Iroda A Munkaerő-felmérés 15 évének tanulságai a gyermekes családok szempontjából 1,2 1. Bevezetés és összefoglalás A Munkaerő felmérés amelyet a KSH negyedévenként végez nemzetközi megállapodások

Részletesebben

Kutatási beszámoló. a KDOP-3.1.1/D2/13-k2-2013-0004 jelű, Szociális város-rehabilitáció Szárazréten elnevezésű projekt hatásának mérése

Kutatási beszámoló. a KDOP-3.1.1/D2/13-k2-2013-0004 jelű, Szociális város-rehabilitáció Szárazréten elnevezésű projekt hatásának mérése Kutatási beszámoló a KDOP-3.1.1/D2/13-k2-2013-0004 jelű, Szociális város-rehabilitáció Szárazréten elnevezésű projekt hatásának mérése 2015. május Tartalomjegyzék I. A kutatás háttere... 3 II. Az empirikus

Részletesebben

A szegénység hazai dimenziói és mérése. Szakanyag

A szegénység hazai dimenziói és mérése. Szakanyag 1 A szegénység hazai dimenziói és mérése Szakanyag dr. Borbély Szilvia 213 július-augusztus 2 Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Szegénységi kockázati és társadalmi kirekesztettségi ráta... 5 Szegénységi

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE Budapest, 2008. június 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 I. Erzsébetváros szerepe a településhálózatban...

Részletesebben

Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében

Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Vukovich György Harcsa István (1998): A

Részletesebben

A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS

A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS A halandóság területi különbségeit már hosszú ideje kutatják Magyarországon. Az elemzések eddig vagy nagyobb területi egységek (megyék, újabban

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI 6. AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI Kovács Katalin FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 2009-ben jelentős különbségek mutatkoznak a különböző társadalmi csoportok egészségi állapotában. Az egészségi állapot szoros

Részletesebben

ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE

ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE Készítette: Molnár Zsolt és Jablonszki István László Készítette: Cím: Telefonszám: FHB Ingatlan Zrt 1082 Budapest, Üllői út 48. 06-1-452-9100 FHB INDEX Telek és felépítmény

Részletesebben

AHK Konjunktúrafelmérés Közép és Keleteurópa 2014

AHK Konjunktúrafelmérés Közép és Keleteurópa 2014 AHK Konjunktúrafelmérés Közép és Keleteurópa 0 A német külkereskedelmi kamarák országban végzett konjunktúrafelmérésének eredményei. évfolyam AHK Konjunktúrajelentés KKE 0 Tartalom. Bevezető.... A legfontosabb

Részletesebben

Nemzeti identitás, kisebbségek és társadalmi konfliktusok A magyar társadalom attitűdjeinek alakulása 1992 és 2014 között

Nemzeti identitás, kisebbségek és társadalmi konfliktusok A magyar társadalom attitűdjeinek alakulása 1992 és 2014 között Nemzeti identitás, kisebbségek és társadalmi konfliktusok A magyar társadalom attitűdjeinek alakulása 1992 és 2014 között Simonovits Bori 1. Bevezetés Ebben a tanulmányban a nemzeti identitás, a bevándorlókkal

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat

Csongrád Megyei Önkormányzat Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2008. Készítette: Majláthné Lippai Éva Közreműködtek: Hivatal munkatársai: Makhult Zoltán Szekeresné dr. Makra

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Iktatószám: PIF-00831-7/2014 Témafelelős: Butsi István ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január februári teljesítményéről Összefoglaló - Az STR riport adatai szerint a világ szállodaiparában 2012 első két hónapjában az elmúlt évhez hasonlóan,

Részletesebben

DEMOGRÁFIAI PORTRÉ 2015

DEMOGRÁFIAI PORTRÉ 2015 Párkapcsolatok Válás és szétköltözés Gyermekvállalás Családtámogatás, gyermeknevelés, munkavállalás Halandóság Egészségi állapot Öregedés és nyugdíjba vonulás Generációk közötti erőforrás-átcsoportosítás

Részletesebben

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról 2010-2011. I. félév

Részletesebben

ELEMZÉS. A regisztrált munkanélküliek számának trendje és összetétele 1998. január és 2006. december között. Készítette. MultiRáció Kft.

ELEMZÉS. A regisztrált munkanélküliek számának trendje és összetétele 1998. január és 2006. december között. Készítette. MultiRáció Kft. ELEMZÉS A regisztrált munkanélküliek számának trendje és összetétele 1998. január és 2006. december között Készítette MultiRáció Kft. Budapest, 2007. április 1 Tartalom 1. Bevezetés...3 2. Részletes elemzés...4

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE Magyarország népessége az első hivatalos népszámláláskor (1870) a mai területre számítva 5 011 310 fő volt, a 2005. április 1-jei eszmei időpontú mikrocenzus adatai alapján 10 090

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július Budapest, 2002. április Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

A gyermekvállalási magatartás változása és összefüggései a párkapcsolatok átalakulásával

A gyermekvállalási magatartás változása és összefüggései a párkapcsolatok átalakulásával Földházi Erzsébet A gyermekvállalási magatartás változása és összefüggései a párkapcsolatok átalakulásával Magyarországon az 1980-as évek elejétől fogy a népesség, 2011-ben a lélektani határnak is számító

Részletesebben

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA NFA-KA-NGM 11/2013/TK. számú támogatási szerződés keretében VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA Megbízó: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Készítette: BFH Európa Kft. Szombathely,

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július Jelentés az építőipar 2013. évi teljesítményéről Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az építőipar helye a nemzetközi gazdasági

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai. 1. v. 2015. 06. 03.

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai. 1. v. 2015. 06. 03. 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai 1. v. 2015. 06. 03. 2 Tartalom 1. A képzés trendvonalai... 3 1.1 Európai trendek...3

Részletesebben

Kutatás és fejlesztés, 2011

Kutatás és fejlesztés, 2011 Központi Statisztikai Hivatal Kutatás és fejlesztés, 2011 2012. október Tartalom Bevezető... 2 Táblázatok... 7 Fogalmak és módszertani megjegyzések... 100 Elérhetőségek www.ksh.hu Bevezető 2011-ben Magyarországon

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/17702. számú JELENTÉS a foglalkoztatás helyzetéről és a foglalkoztatás bővítését szolgáló lépésekről Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október Kiadó: Baranya Megyei Önkormányzat Készítették: dr. Ásványi Zsófia dr. Barakonyi Eszter Galambosné dr. Tiszberger Mónika dr. László Gyula Sipos Norbert

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL*

BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL* JELENTÉS BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL* A Központi Statisztikai Hivatal, a statisztikai törvénynek megfelelően, évente átfogó elemzést készít a társadalmi és gazdasági folyamatokról

Részletesebben

Bernát Anikó Szivós Péter: A fogyasztás jellemzői általában és két kiemelt kiadási csoportban

Bernát Anikó Szivós Péter: A fogyasztás jellemzői általában és két kiemelt kiadási csoportban Bernát Anikó Szivós Péter: A fogyasztás jellemzői általában és két kiemelt kiadási csoportban (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Bernát Anikó Szivós

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI HELYZETKÉP

KÖZOKTATÁSI HELYZETKÉP KÖZOKTATÁSI HELYZETKÉP A romániai magyar közoktatás 1990 és 2013 között Barna Gergő - Kapitány Balázs Közpolitikai Elemző Központ www.iskolakveszelyben.ro Kolozsvár, 2014. október 27. TARTALOM 1. Adatforrások,

Részletesebben

A fogyasztói árak alakulása 2011-ben

A fogyasztói árak alakulása 2011-ben Központi Statisztikai Hivatal A fogyasztói árak alakulása 2011-ben 2012. március Tartalom Bevezető...2 Európai uniós kitekintés...3 A fogyasztói árak alakulása 2011-ben Magyarországon...4 Maginfláció...7

Részletesebben

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A. Globális áttekintés (az alábbi fejezet az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett információk, tanulmányok alapján került összeállításra) A 2015-ös

Részletesebben

A kistelepülések helyzete az Alföldön

A kistelepülések helyzete az Alföldön A kistelepülések helyzete az Alföldön Központi Statisztikai Hivatal Szeged 2009. augusztus Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-261-9 (internet) ISBN 978-963-235-260-2 (nyomdai) Felelős

Részletesebben

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária Nők a munkaerőpiacon Frey Mária Magyarországon az elmúlt évtizedekben igen magas női gazdasági aktivitás alakult ki. Ez akkoriban egyben azt is jelentette, hogy a nők túlnyomó része effektíve dolgozott.

Részletesebben

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1/1. ALCÍM: TÁRSASÁGI ADÓ A 2008. évi költségvetési előirányzat a társasági adó címén 530,6 milliárd forint bevétellel számolt. Az előirányzattal szemben

Részletesebben

Baksay Gergely- Szalai Ákos: A magyar államadósság jelenlegi trendje és idei első féléves alakulása

Baksay Gergely- Szalai Ákos: A magyar államadósság jelenlegi trendje és idei első féléves alakulása Baksay Gergely- Szalai Ákos: A magyar államadósság jelenlegi trendje és idei első féléves alakulása Az MNB által publikált előzetes pénzügyi számlák adata szerint Magyarország GDP-arányos bruttó államadóssága

Részletesebben

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet Agrárgazdasági Kutató Intézet A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN AKI Budapest 2010 AKI Agrárgazdasági Információk Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

5.1 Demográfia... 165 5.2 Halálozás... 166 5.3 Megbetegedés... 167 5.4 Társadalmi-gazdasági helyzet... 168 5.5 Egészségmagatartás... 169 5.

5.1 Demográfia... 165 5.2 Halálozás... 166 5.3 Megbetegedés... 167 5.4 Társadalmi-gazdasági helyzet... 168 5.5 Egészségmagatartás... 169 5. A FőBB EGÉSZSÉGPROBLÉMÁK ÖSSZEFOGALALÁSA 5.1 Demográfia... 165 5.2 Halálozás... 166 5.3 Megbetegedés... 167 5.4 Társadalmi-gazdasági helyzet... 168 5.5 Egészségmagatartás... 169 5.6 Környezet-egészségügy...

Részletesebben

KSH NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET DEMOGRÁFIAI PORTRÉ

KSH NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET DEMOGRÁFIAI PORTRÉ KSH NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET DEMOGRÁFIAI PORTRÉ 2012 DEMOGRÁFIAI PORTRÉ 2012 DEMOGRÁFIAI PORTRÉ 2012 Jelentés a magyar népesség helyzetéről KSH NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET BUDAPEST, 2012 Szerkesztők:

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata ĺ ú á á áľ á ľ ú á á á é ĺĺ Ż ł łł ő ľ é ĺ ú á á áľ ľ á é ő ü ú ü é é ľ á é ő é ľ á á Ú Ę é ł é é ü ł é á á ź á ő ľľć ł ćł Ü é é ő ĺ ü ľ á ő ó é é ő é ő á á ó ľó é é ĺ é ő í á áľó ó ó Ż é ö é á á éľ é

Részletesebben

Jobbak a nők esélyei a közszférában?

Jobbak a nők esélyei a közszférában? Közgazdasági Szemle, LX. évf., 2013. július augusztus (814 836. o.) Lovász Anna Jobbak a nők esélyei a közszférában? A nők és férfiak bérei közötti különbség és a foglalkozási szegregáció vizsgálata a

Részletesebben

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi szervek számára adódó konzekvenciák Tartalomjegyzék 1 Kutatási

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI DEMOGRÁFIAI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 15.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI DEMOGRÁFIAI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 15. A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI DEMOGRÁFIAI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 15. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Dr.

Részletesebben

Rácz Andrea Idősellátásban dolgozók jellemzői Svédországban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban és Magyarországon

Rácz Andrea Idősellátásban dolgozók jellemzői Svédországban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban és Magyarországon Rácz Andrea Idősellátásban dolgozók jellemzői Svédországban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban és Magyarországon Jelen tanulmány a Care Work 1 nemzetközi idősellátás-kutatás interjús részében

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben