F ó k u s z b a n. A Magyar Fejlesztési Bank tavaszi vállalati felmérésének eredményei javuló vállalati várakozásokat mutatnak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F ó k u s z b a n. A Magyar Fejlesztési Bank 2013. tavaszi vállalati felmérésének eredményei javuló vállalati várakozásokat mutatnak"

Átírás

1 A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A Magyar Fejlesztési Bank 213. i vállalati felmérésének eredményei javuló vállalati várakozásokat mutatnak 213. május Az MFB konjunktúra mutatója, az MFB-INDIKÁTOR (52,7 pont) két év után ismét meghaladta az 5 pontot a 213. i felmérés eredményei alapján, ami a hazai gazdasági folyamatok kedvező irányba történő elmozdulását jelzi (1. ábra). Az indikátor javulásában elsősorban a Beruházás-index jelentős emelkedése játszott szerepet, aminek a hátterében a megugró beruházási kedv áll: a felmérés eddigi történetében rekord szintre nőtt a következő 12 hónapban fejlesztéseket tervező cégek aránya. A vállalati válaszok alapján ezt részben az magyarázhatja, hogy a várakozások szerint a következő hónapokban az eddig hibernált állapotban lévő belföldi piacokon is kedvező folyamatok indulhatnak el. A megkérdezettek többsége (57,-a) továbbra is kedvezőtlen változásokat érzékelt a felmérést megelőző 12 hónapban a vállalati működés makrogazdasági feltételeiben, ugyanakkor ez két éve a legalacsonyabb arány. A cégek várakozásai kismértékben változtak, alacsony GDP-növekedéssel számolnak a következő egy év során. A Makrogazdasági-index alapján 213 án a magyar gazdaság még recesszióban maradhat, de a visszaesés üteme lassulhat (2. ábra). A fogyasztói árindex év eleji jelentős csökkenése fontos szerepet játszhat a vállalatok inflációs várakozásainak lehorgonyzásában: az előző két felmérés ( és ) során várt 6, feletti érték után már csak 4,9%-os ütemű áremelkedéssel számolnak a cégek a következő egy év során. (folytatás a 2. oldalon) MFB-INDIKÁTOR Makrogazdasági-index Piac-index Finanszírozás-index Beuráházás-index 1. ábra: Az MFB-INDIKÁTOR és a részindexek alakulása (-1-ig skála) ábra: A Makrogazdasági-index és a GDP alakulása 21. Makrogazdasági-index (bal t.) Forrás: MFB-INDIKÁTOR vállalati felmérések, KSH 213. GDP (év/év, jobb t.) (Az MFB-INDIKÁTOR felmérés eredményeiről a oldalon olvashat bővebben) Készítette: Gém Erzsébet Vezető közgazdász Mikesy Álmos Szabó Zsolt A tartalomból Az EU-n kívüli piacokra irányuló hazai kivitel gyorsabb ütemben bővülhet a következő egy évben... (5. oldal) Csökkenő kamatok, növekvő vállalati forráskereslet, élénkülő beruházási kedv... (6. oldal) Megtorpant a fogyasztói bizalom javulása 213. áprilisban... (7. oldal) Ismét rekord magasan a munkanélküliségi ráta... (8. oldal) Több évtizedes mélyponton a hazai inflációs ráta... (9. oldal) Továbbra is országspecifikus tényezők befolyásolják a hazai deviza árfolyamát... (1. oldal) 212-ben 1,9% volt a magyar államháztartási hiány az Európai Bizottság számításai szerint... (11. oldal) Kiadja: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felelős szerkesztő: Gém Erzsébet Kapcsolat: 151, Budapest Nádor utca 31. Tel.: Honlap: Az MFB Zrt. által kiadott elemzések az elemzők véleményét tükrözik, azok nem feltétlenül egyeznek meg a Bank hivatalos álláspontjával. Az elemzések hiteles források alapján készülnek, de azok valódiságáért az elemzők nem vállalnak felelősséget. Az előrejelzések teljesüléséért sem az elemzők, sem az MFB Zrt. nem vállal felelősséget.

2 A Piac-index (48,4 pont, +4,7 pont) emelkedésében egyaránt szerepet játszottak a belföldi és külföldi kereslet következő 12 hónapos alakulásával kapcsolatos kedvezőbb vállalati várakozások. A vállalatok relatív többségének (44,) csökkent az üzemi eredménye az elmúlt 12 hónapban, s a következő egy év viszonylatában is több mint harmaduk visszaeséssel számol. Az MFB-INDIKÁTOR eddigi történetében első alkalommal haladta meg a következő 12 hónapban a belföldi értékesítés bővülését váró cégek aránya a csökkenéssel számolókét (3. ábra). Elsősorban a mezőgazdaságban, az ipari ágazatok többségében, valamint a tercier szektor néhány területén (pl. infokommunikáció, turizmus) várható a hazai eladások növekedése a következő egy évben. A vállalati várakozások alapján a belföldi fogyasztás az idei évben elmozdulhat a mélypontjáról, emellett a cégek foglalkoztatási terveiben is kulcsszerepet játszhat az élénkülő hazai kereslet. A külföldi értékesítéssel kapcsolatos várakozások i szintre emelkedtek 213 án (4. ábra). A felmérésben szereplő cégek válaszai szerint elsősorban az ipari szektorban, valamint a közép- és nagyvállalati szegmensben várható a külkereskedelmi tevékenység élénkülése. Az eurózóna elhúzódó recessziója azonban komoly akadályt jelent a hazai export számára: ezt támasztja alá, hogy a kivitel következő 12 hónapos alakulásával kapcsolatban elsősorban az EU-n kívüli piacokon aktív vállalatok bizakodóak. A Finanszírozás-index (51,9 pont, -,1 pont) értékének stagnálása egyszerre jelzi, hogy a hazai vállalkozói szektor finanszírozási helyzetében egyelőre nem következett be kedvező fordulat (továbbra is majdnem minden harmadik cég szorul működési költségeinek fedezésére is külső forrásra), valamint a külső források bevonásával kapcsolatban még mindig a kivárás, az óvatosság jellemzi a vállalatokat. Kedvező ugyanakkor, hogy a 212 nyara óta tartó kamatcsökkentési ciklus vállalati hitelkamatlábakba való átgyűrűzését a cégek válaszai is visszaigazolták: a kamatok alakulásának megíése egyrészt a legnagyobb mértékben javult a feltételek közül mind a tavaly i, mind a i felméréshez képest, másrészt az MFB-INDIKÁTOR eddigi történetében (a 21. i felmérést követően) másodszor nem került a négy legkedvezőtlenebbül megít tényező közé (5. ábra). Emellett a bankok hitelnyújtási hajlandóságában is javulást tapasztalnak a cégek mind a fél, mind az egy évvel ezelőtti felméréshez képest. A négy index közül a Beruházási-index (68,2 pont, +17,6 pont) javult a legnagyobb mértékben, köszönhetően elsősorban a rekord szintre ugró beruházási kedvnek: a felmérésben szereplő cégek 5,-a biztosan tervez fejlesztéseket a következő egy évben, emellett eddig még soha nem volt ilyen alacsony az azt határozottan elvető vállalkozások hányada sem. A beruházási tervek élénkülését a kapacitáskihasználtság alakulása is alátámasztja: a kapacitásfelesleggel küzdő cégek aránya után ismét 5 alá süllyedt (6. ábra). A fejlesztési hajtóerők vállalati megíésében a külső és belső piacok várt élénkülése mellett a bevételek növekedésének szerepe erősödött. százalékpont 5. ábra: A hitelfelvételi feltételek megíésének* változása a i, ill. i eredményekhez képest Kamat mértéke Hitelkínálat Saját erő nagysága Forint - deviza kamatkülönbség Futamidő Elbírálás gyorsasága Türelmi idő Egyéb forrásköltség Fedezet Devizaárfolyam 213. / 213. / fordított skála ,3-48,3 58, 52, 5, -24,1-63,4 54,7% 55, -3, ,9% -45,2 -,25,,25,5 pont 21. 2,3-1, 66, *1-5 skála, 5 - sokat javult/sokkal könnyebb lett, 1 - sokat romlott/sokkal nehezebb lett 6. ábra: A következő 12 hónapban beruházást tervező és kapacitásfelesleggel rendelkező vállalatok arányának alakulása 53, 4,7% Beruházást tervező vállalatok aránya (bal t.) -13,5-11,6-14,5-17,2-17,4-31,8 Előző 12 hónap* 51, 48, 53, 59, Kapacitásfelesleggel küzdő vállalkozások aránya (jobb t.) 57, 68, 3, -15,2 Következő 12 hónap** 213. * az értékesítés növekedését elérő, ill. csökkenését elszenvedő cégek arányának különbsége; **az értékesítés növekedését, ill. csökkenését váró cégek arányának különbsége ,8-35,8 15,3-15,1 3. ábra: A belföldi értékesítés alakulása* 4. ábra: A külföldi értékesítés alakulása* -11,6 29, ,4 25,3 24,9 19,7 21,4 15,2 13,7, Előző 12 hónap* 24,5 13,4 Következő 12 hónap** 213. * az értékesítés növekedését elérő, ill. csökkenését elszenvedő cégek arányának különbsége; **az értékesítés növekedését, ill. csökkenését váró cégek arányának különbsége 45,9% százalékpont Forrás: MFB-INDIKÁTOR vállalati felmérések május

3 Beruházási fordulópont körvonalazódik az MFB 213. i vállalati felmérése alapján A Magyar Fejlesztési Bank legfrissebb, 213. i vállalati felmérésének (MFB-INDIKÁTOR) eredményei fordulópontot jeleznek a magyarországi beruházásokban. Egyrészt a felmérés történetében eddig nem tapasztalt szintre ugrott az előző 12 hónapban beruházást végző cégek aránya, másrészt csúcsot döntött a következő egy évre vonatkozó fejlesztési szándék is. A vállalatok ugyan érzékelik a külső forrásokhoz jutás feltételeinek kedvezőbbé válását, azonban a beruházási kedv élénkülése sokkal inkább a korszerűsítési igény erősödésével, a kapacitások korábbi leépülésével és a termelőeszközök leamortizálódásával áll kapcsolatban, míg a fejlesztések dinamikáját a felmérések eddigi tapasztalatai alapján elsősorban a piaci kereslet hullámzása szabja meg. A felmérés négyéves történetében rekordszintre (71,-ra) emelkedett 213 án azon cégek aránya, amelyek a megelőző 12 hónapban fejlesztéseket végeztek (1. ábra). A vállalatok a beruházásokon belül továbbra is alapvetően technológiai korszerűsítéseket hajtottak végre, míg második helyre az amortizálódott eszközök pótlása került. A defenzívebb típusú beruházások felértékelődését jelzi, hogy óta folyamatosan nő a költséglefaragásra irányuló, s csökken a profilváltást, ill. profilszélesítést célzó, azaz a kockázatosabb, de nagyobb megtérülés lehetőségét is magában rejtő fejlesztési pályát választó cégek aránya. A beruházási szándék erősödése 211 e óta tart, s 213 án a megkérdezettek 5-a biztosan, s további 18,-a valószínűleg tervez fejlesztéseket a következő 12 hónapban, ami új rekordot jelent a felmérés történetében (2. ábra). Az élénkülő beruházási kedv strukturális oka, hogy a nagyvállalatok között tavaly höz képest nem változott, míg a többi méretkategóriában emelkedett a fejlesztésekben gondolkodók hányada, sőt a mikro- és a kisvállalati szegmensben, valamint az agrárium és a szolgáltató szektor esetében is az MFB- INDIKÁTOR történetében új csúcsot ért el a beruházási hajlandóság. A vállalati tervek és megvalósult fejlesztések között tapasztalt kapcsolat alapján 213. első negyedévben éves szinten várhatóan - között bővülhetett a bruttó állóeszköz felhalmozás a magyar gazdaságban (3. ábra). Továbbra is a piaci verseny és az amortizálódott termelőeszközök pótlása fűti leginkább a jövőbeli termelésbővítési és korszerűsítési terveket, újdonság azonban, hogy a felmérés történetében rekordszintre emelkedett a növekvő vállalati bevételek beruházásösztönző hatása (4. ábra). Míg a beruházási kedv 211 án bekövetkezett átmeneti felerősödése időben egybeesett a fejlesztések technológiai, piaci ösztönzőinek felértékelődésével, addig 213 án nem tapasztalható hasonló együttmozgás, s egyéb tényezők következtében erősödött a beruházási szándék. A magyar gazdaságban a növekedési kilátások törékenységét mutatja, hogy a kisés nagykereskedelmi cégek körében höz képest jelentősen erősödött (és fékezi a fejlesztési terveket) a belföldi fogyasztással kapcsolatos vállalati pesszimizmus , 17,7% 17, 13, 22, 15, 18, 12,9% 7, 7, 8 6, 8, 11, 13,9% 7, 12, 11, 7 11, 16, 14, 19, 16, 6 12, 19, 18, 21,7% 5 16, 18, 18, 16, 17,9% 17, ,75 3,5 3,25 3, 2,75 2,5 2,25 2, 1,75 1,5 1,25 1. ábra: Az előző 12 hónapban beruházást végző vállalatok aránya méret szerinti bontásban 69, 2. ábra: A következő 12 hónapra vonatkozó beruházási tervek* 41, 36, 38,7% 44, 35, 34, 4, 5, II III IV 61,7% 21., Eurostat 21.I 21.II 68, 21.III 21.IV 61, I II 62, 6, III IV I II III 71, 213. Teljes minta Mikrovállalatok Kisvállalatok Középvállalatok Nagyvállalatok Nem tervez beruházást Valószínűleg nem tervez beruházást Kivár a beruházással Valószínűleg tervez beruházást Biztosan tervez beruházást * vállalati válaszok arányában 3. ábra: A következő 12 hónapban beruházást tervező vállalatok aránya és a bruttó állóeszköz felhalmozás alakulása A következő 12 hónapban beruházást tervező vállalatok aránya (bal t.) Bruttó állóeszköz felhalmozás (jobb t., év/év, %) 4. ábra: A következő 12 hónapban tervezett beruházásokban szerepet játszó tényezők értékelése* * 1-5 skála, 5: nagyon fontos szempont, 1: legkevésbé fontos szempont IV 213.I Külső piaci bővülést vár Belső piaci bővülést vár Változó piaci igények Piaci verseny Növekvő bevételek Javuló forráshelyzet Iparágban végbement technológiai változások Környezetvédelmi/egyéb előírások Régóta esedékes Beszállítói kapcsolatot létesített május

4 A vállalatok jelenlegi, ill. jövőbeli értékesítései alapján elmondható, hogy a kínai, továbbá az amerikai piacokra exportáló vagy piacszerzést tervező cégek körében egyrészt átlag feletti a beruházási hajlandóság, másrészt utóbbi desztináció tekintetében fél év alatt jelentősen megugrott a fejlesztést, bővítést tervező vállalatok aránya, ami a magyar export relációs szerkezetének Európa irányából való fokozatos elmozdulását jelzi, s amit többek között az eurózóna elhúzódó recessziója magyarázhat (5. ábra). A vállalatok 45,9%-a jelzett kapacitásfelesleget 213 án, ami 11,4 százalékpontos zuhanás a eredményekhez képest és két éves mélypontnak felel meg, valamint a felerősödött beruházási kedv egyik gyökerét is jelenti (6. ábra). A kihasználatlan termelési erőforrások leépülésével a kapacitások alakulása a korábbiaknál jobban befolyásolja a vállalati fejlesztéseket a magyar gazdaságban az MFB-INDIKÁTOR felmérések során nyert tapasztalatok alapján. A vállalati beruházási kedv 211 án tapasztalt átmeneti erősödése egybeesett a fejlesztések financiális hátterének javulásával (növekvő bevételek, olcsóbb források), azonban a 213. i beruházási lendület ezen tényezők közül egyenlőre csak a bevételek kedvezőbb alakulására tud támaszkodni (7. ábra). Bár a hitelkamatok csökkenését érzékeli a vállalatok többsége, annak eddigi mértéke egyenlőre nem tud lendületet adni a fejlesztéseknek. A következő 12 hónapra vonatkozó külső forrás iránti kereslettől függetlenül óta folyamatosan nő a beruházási hajlandóság, ami azt is jelzi, hogy nem elsősorban forrásoldali problémákból fakad az alacsony mértékű makroszintű beruházás. A hitelkínálat és a hitelkamatok várható alakulásával kapcsolatos várakozások egyébként elsősorban a mikro- és kisvállalatok fejlesztési terveit befolyásolják, a nagyobb cégek jobban tudják függetleníteni magukat ezektől a hatásoktól (8. ábra). Fél év alatt jelentősen enyhültek a beruházási korlátok Magyarországon a vállalati válaszok szerint, s ez is hozzájárult a beruházási kedv élénküléséhez (9. ábra). A vizsgált fejlesztési akadályok közül a felmérések eddigi adatai alapján elsősorban a kereslet alakulásával van szinkronban a vállalatok beruházási kedve. 8. ábra: A követező 12 hónapban beruházást tervező vállalatok aránya* a banki forráskínálat alakulására vonatkozó várakozások** szerint , Bővülést vár 48,9% Stagnálást vár 22, Csökkenést vár 65, Bővülést vár 56,7% Stagnálást vár 47, Csökkenést vár Mikrovállalatok Kisvállalatok Középvállalatok Nagyvállalatok 74, Bővülést vár * biztosan + valószínűleg beruházást tervező vállalatok aránya ** vállalati várakozás a banki hitelezás volumenének következő 12 hónapos változására vonatkozóan 74, Stagnálást vár 8, Csökkenést vár 94, Bővülést vár 89, Stagnálást vár 1, Csökkenést vár 5. ábra: A következő 12 hónapban beruházást tervező vállalatok* aránya a jövőbeli exportpiacaik szerint** Kelet-európai EU-tagok "Régi" EU-tagok (EU-15) Egyéb európai országok Nem EU-tag balkáni országok Szovjet utódállamok Kína Egyéb távol-keleti gazdaság Észak-Amerika ábra: A termelési kapacitások alakulása , 12, 13, 18, 16, 16,7% 13, 7, ,9% 37, 4, 34,7% 29,9% 29, 46, , , , 68, , 54,7% 55, 53, , 5, 45,9% 66, 4,7% 48, 53, 57, 45,9% Kapacitáshiány van (bal t.) Megfelelőek a kapacitások (bal t.) Kapacitásfelesleg van (bal t.) Következő egy évben beruházást tervező vállalatok aránya (jobb t., fordított skála) 9. ábra: A beruházási korlátok értékelése* 4,25 4, 1 erősödő beruházási kedv 3,75 3,5 3,25 3, 2,75 2,5 2,25 2, enyhülő beruházási akadályok 1, * 1-5 skála, 1: legkevésbé fontos akadály, 5: legjelentősebb akadály fordított skála 213. * biztosan + valószínűleg beruházást tervező vállalatok összesen ** többszörös piac-megjelölési opció mellett 3, 2,75 2,5 2,25 2, 1,75 1,5 1,25 1, 7. ábra: A beruházások finanszírozhatóságát biztosító ösztönzők értékelése* 58, 54,7% 55, 66, 53, 51, 59, 68, Magas hitelkamatok Saját forrás hiány Beruházási cikkek ára Szűkös hitelkínálat Termelésbővítésre nincs kereslet Nemrég fejeződött be egy korábbi beruházás Legkorábban egy év múlva lesz esedékes Eladatlan készletek Piaci bizonytalanság erősödő beruházási kedv 2 * 1-5 skála, 1: legkevésbé fontos szempont, 5: legjelentősebb szempont Bevételek növekedése teszi lehetővé (bal t.) Könnyebb finanszírozáshoz jutás teszi lehetővé (bal t.) A következő 12 hónapban beruházást tervező vállalatok aránya (jobb t.) A következő 12 hónapban beru- házást tervezők aránya (jobb t.) május

5 Külkereskedelem és ipar Az EU-n kívüli piacokra irányuló hazai kivitel gyorsabb ütemben bővülhet a következő egy évben A világkereskedelem bővülési üteme változatlanul alacsony (213. február: +1,7% év/év), kedvező ugyanakkor, hogy az OECD globális konjunktúra indexe az év második hónapjában a márciusi szintre emelkedett (1. ábra). Az export,3, míg az import 2,-kal bővült 213. februárban Magyarországon, a külkereskedelmi mérleg többlete 186,9 milliárd forint volt (2. ábra). Az MFB-INDIKÁTOR 213. i felmérés alapján az elmúlt 12 hónaphoz hasonlóan a vállalati várakozások alapján a következő egy évben is az EU-n kívüli piacok felé irányuló export dinamizálhatja a hazai külkereskedelmi szektort (3. ábra). A feldolgozóipari termelés 213. februárban 4,-kal maradt el az egy évvel korábbi szinttől (4. ábra). Az új exportrendelések 1,4, míg a belföldi megrendelések 43,-kal csökkentek. Ez utóbbi hátterében egy tavaly februári egyszeri nagy megrendelés bázishatása áll. Az MFB-INDIKÁTOR 213. i felmérés alapján a feldolgozóipari cégek közel fele várja a következő 12 hónapban az exportja növekedését, s kevesebb mint egyharmaduk számol a belföldi eladások bővülésével. A hazai értékesítés elsősorban a vegyi anyag gyártás, az élelmiszeripar, a gépjárműgyártás és a fafeldolgozás területén emelkedhet (5. ábra). Az építőipar teljesítménye 213. februárban 7,-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet (6. ábra) ábra: A külföldi értékesítés alakulása célpiacok szerint Szovjet utódállamok, Kaukázus Egyéb** Nem EU-tag balkáni országok Kelet-európai EU-tagok EU-15 Észak-Amerika Kína Egyéb európai országok* Egyéb távol-keleti országok Előző 12 hónap Következő 12 hónap 1. ábra: A világgazdasági konjunktúra* és a világexport alakulása (év/év) ** 3 hónapos gördülő átlag Forrás: CPB, OECD, MFB % 5 39% % % Forrás: MFB-INDIKÁTOR vállalati felmérés 213. * Svájc, Norvégia, Izland, Málta, Ciprus; **Ausztrália, Afrika, Dél-Amerika 5. ábra: A következő 12 hónapban az értékesítés növekedését váró vállalatok aránya * OECD Composite Leading Indicator: OECD OECD konjunktúra index (bal t.) tagok + Brazília, Kína, India, Indonézia, Világexport** (jobb t.) Oroszország, Dél-afrikai Köztársaság A világexport hosszú távú átlagos alakulása (2-21, jobb t.) ábra: Feldolgozóipari termelés és a megrendelések alakulása (év/év) ábra: A külkereskedelmi termékforgalom Magyarországon Külkereskedelmi mérleg (bal t.) Import volumen (év/év, jobb t.) Belföldi megrendelések (bal t.) Feldolgozóipari termelés (jobb t.) Export megrendelések (bal t.) Export volumen (év/év, jobb t.) ábra: Az építőipari megrendelések és termelés alakulása (év/év) Vegyi anyag előállítás Élelmiszeripar Közúti gépjármű gyártás 23, 35,7% 33, 47, 5, 68, Fafeldolgozás Gépgyártás Fémfeldolgozás Textilipar FELDOLGOZÓIPAR 2,7%, 16,7% 25,7% 33, 3, 45, 46,7% 45, 5, * 3 hónapos gördülő átlag Forrás: MFB-INDIKÁTOR vállalati felmérés 213. Belföldi értékesítés Külföldi értékesítés Tárgyhó végi szerződésállomány* (bal t.) Új szerződések* (bal t.) Építőipari termelés* (jobb t.) május

6 Vállalati forráshelyzet Csökkenő kamatok, növekvő forráskereslet, élénkülő beruházási kedv A vállalati hitelezés a régióban (Lengyelország és Románia kivételével) visszaesést mutat. A magyar gazdaságban márciusban a tranzakciók révén a vállalkozások hitelállománya 57,7 milliárd forinttal csökkent, s míg a devizahitelek esetében 9,6 milliárd forintos emelkedés következett be, addig 67,3 milliárd forinttal több hitelt törlesztettek a cégek hazai devizában, mint amenynyi új forinthitelt felvettek. A magyarországi vállalatok egyre olcsóbban jutnak forintban nyújtott banki kölcsönökhöz a monetáris lazítás következtében: a minimum 5 éves futamidejű hitelek átlagos kamatlába 213. márciusban februári szintre, 8,5-ra mérséklődött, azonban a többi visegrádi országhoz képest továbbra is versenyhátrányban vannak a hazai vállalatok (1-4. ábra). A javuló finanszírozási kondíciók is közrejátszottak abban, hogy a magyarországi vállalatok az MFB vállalati felmérései (MFB-INDIKÁTOR) alapján egyre nagyobb arányban terveznek : a 213. i felmérés eredményei szerint a cégek 27,7%-a biztosan, további 18,-a valószínűleg vesz igénybe külső forrást a következő egy évben (5. ábra). óta a külső forrás iránti kereslettől függetlenül folyamatosan nő a vállalatok beruházási kedve, ami azt jelzi, hogy nem elsősorban forrásoldali problémákból fakad az alacsony makroszintű beruházás (6. ábra). 1. ábra: A vállalati hitelállomány* éves szintű változása Közép-Kelet-Európában 2. ábra: A vállalati hitelállomány tranzakciókból eredő havi szintű változása Forrás: ECB, MFB * euróra konvertált állományok Csehország Lengyelország Románia Szlovákia Magyarország Szlovénia Devizahitel Forinthitel Összes hitel * 3 hónapos bankközi kamatok 3. ábra: Pénzpiaci kamatok*, valamint magyarországi vállalati** euró- és forinthitel kamatok Forrás: ECB, MNB, MFB ** különböző futamidejű vállalati hitelek átlagos évesített kamatlába hó végi állománnyal súlyozva 5. ábra: A magyarországi vállalatok következő 12 hónapra vonatkozó forrásbevonási tervei BUBOR EURIBOR Forinthitel - min. 5 éves Forinthitel éves Magyarországi euróhitel - min. 5 éves Magyarországi euróhitel -1-5 éves ábra: Minimum 5 éves, nemzeti valutában nyújtott vállalati hitelek átlagos évesített kamatlába* Forrás: ECB, MNB, MFB * hó végi állománnyal súlyozva Magyarország Csehország Lengyelország Szlovákia Bulgária Románia ábra: A következő 12 hónapban beruházást tervező vállalatok aránya a következő 12 hónapra vonatkozó forrásbevonási tervek alapján , 25, 1,7% 11, 13,7% 14, 22, 18, 14, 12,9% 12, 25, 27, 16, 14, 2,7% 26,9% 29, 35, 21, 22, ,7% 24, 25, 15, 15, 13, 15, 12,7% 14, 22, 2,7% 18, 26,9% 27,7% 213. Nem tervez Valószínűleg nem tervez Kivár a forrásbevonással Valószínűleg tervez Tervez beruházást tervező vállalatok aránya Biztosan tervez 213. Valószínűleg tervez Kivár a Valószínűleg forrásbevonással nem tervez Nem tervez május

7 Fogyasztás Megtorpant a fogyasztói bizalom javulása 213. áprilisban 213. áprilisban öt hónap folyamatos javulást követően csökkent ismét a fogyasztói bizalom Magyarországon a GKI felmérése szerint (1. ábra). A kiskereskedelmi forgalom februárban az előző hónaphoz képest,-os növekedést ért el, éves szinten viszont 1,-kal zsugorodott. (Márciusban az előzetes adatok alapján 2,-os volt az éves szintű visszaesés mértéke.) Csökkent az élelmiszerek értékesítése, emellett könyvből, üzemanyagból, iparcikkekből, valamint bútorból és műszaki cikkekből is kevesebbet vásároltak a magyar háztartások az év második hónapjában, mint 12 hónappal korábban (2-3. ábra). A következő hónapokban a nettó bérek vásárlóerejének emelkedése segítheti a hazai fogyasztást (4. ábra). Továbbra sem tapasztalható fordulat a lakossági hitelezésben: 213. márciusban mind a forint-, mind a devizahitelek törlesztése meghaladta (8,8, ill. 27,6 milliárd forinttal) az új kihelyezések értékét (5. ábra). A kamatcsökkentési ciklus egyre inkább érezteti a hatását a háztartások megtakarításainak szerkezetében: a lakossági betétállomány 213. márciusban 76,9 milliárd forintos csökkenést mutatott februárhoz képest, miközben a befektetési jegyek népszerűsége tovább nőtt (+148,2 ), s ez utóbbi részesedése 28. után ismét meghaladta a 3-ot (6. ábra). 1. ábra: Bizalmi indexek és konjunktúra kilátások Magyarországon Forrás: GKI, MFB Fogyasztói bizalom Konjunktúra kilátások Üzleti bizalom ábra: Kiskereskedelmi forgalom Magyarországon Hónap/hónap (bal t.) - Év/év (jobb t.) ábra: Kiskereskedelmi forgalom alakulása* termékcsoportok szerint (213. február) Csomagküldő kiskereskedelem Illatszer Használtcikk Textil, ruházat Gyógyszer és illatszer Könyv, papíráru, számítástechnika Élelmiszer Üzemanyag Iparcikk jellegű vegyes áru Bútor, műszaki cikk 99, 97, 96, 95, 94, 11, 1, 15, 14,7% 5. ábra: A háztartásoknak nyújtott hitelállomány tranzakciókból eredő havi szintű változása 139, KISKERESKEDELEM ÖSSZESEN 98,9% Forrás: KSH, * előző év azonos MFB idaka = ábra: Kiskereskedelmi forgalom és nettó reálbérek változása (év/év) Kiskereskedelmi forgalom Nettó reálbérek ábra: A háztartások befektetési jegyeinek és lekötött betéteinek hó végi állománya és a befektetési jegyek aránya Forinthitel tranzakciók (bal t.) Tranzakciók összesen (jobb t.) Devizahitel tranzakciók (bal t.) Befektetési jegyek (bal t.) Befektetési jegyek aránya (jobb t.) Lekötött betétek (bal t.) május

8 Munkaerőpiac Ismét rekord magasan a munkanélküliségi ráta Az alacsony gazdasági aktivitás mind az eurózónában, mind Magyarországon rekord magas szintű munkanélküliségi rátát eredményezett az idei év elején. A monetáris unióban korábban nem látott értéket (12,) ért el az állás nélküliek aránya 213. márciusban, míg a hazai index (11,) az első negyedévben beállította a három évvel ezelőtti rekordot (1-2. ábra). Jelentős változás történt 213. márciusban az újonnan bejelentett álláshelyek számában: a februári 22,7 ezer helyett az év harmadik hónapjában már 141,8 ezer új lehetőség várta az állás nélkülieket. Ennek hátterében ugyanakkor elsősorban a i időjárás elhúzódása miatt később induló közmunkaprogramok állnak, mivel a támogatott álláshelyek (13,3 ezer) adták az összes újonnan bejelentett munkahely 91,9%-át. Az új piaci állások száma (11,5 ezer) megegyezett az egy hónappal korábbi értékkel (3-4. ábra). A vállalatok foglalkoztatási tervei szoros kapcsolatban állnak a belföldi értékesítési várakozásaikkal, vagyis a hazai kereslet növekedése már rövidtávon (egy éven belül) is érezhető javulást eredményezhetne a munkaerőpiacon az MFB-INDIKÁTOR felmérés alapján (5. ábra) februárban a bruttó átlagkeresetek 2,7%-kal, míg a nettó bérek (közfoglalkoztatás nélkül) 4,-kal nőttek (6. ábra) ezer darab ábra: Munkanélküliségi ráta az Európai Unióban (213. március) 3. ábra: Bejelentett új támogatott, ill. nem támogatott munkahelyek Nem támogatott új munkahelyek száma (bal t.) Támogatott új munkahelyek száma (bal t.) Támogatott új munkahelyek aránya (jobb t.) Forrás: Eurostat, MFB *213. január, ** december Görögország Spanyolország Portugália Szlovákia Lettország** Ciprus Írország Litvánia Bulgária Eurózóna Magyarország Olaszország Franciaország EU-27 Lengyelország Szlovénia Észtország* Svédország Finnország Belgium Egyesült Királyság* Csehország Dánia Románia Málta Hollandia Luxemburg Németország Ausztria Forrás: NFSZ, MFB 5. ábra: A belföldi kereslet és a foglalkoztatás várható alakulása közötti összefüggés ezer fő Bejelentett új nem támogatott álláshelyek (ezer darab) ábra: A gazdaságilag aktív népesség* és a munkanélküliségi ráta alakulása Magyarországon ábra: A bejelentett új nem támogatott álláshelyek és a munkanélküliségi ráta alakulása (Beveridge-görbe) Forrás: ÁFSZ, KSH, MFB 6. ábra: Keresetek alakulása a magyar gazdaságban (év/év, 3 hónapos gördülő átlag) Foglalkoztatottak számának változása (év/év, bal t.) * a foglalkoztatottak és Munkanélküliek számának változása (év/év, bal t.) aktívan munkát keresők Munkanélküliségi ráta (jobb t.) (munkanélküliek) együttesen % 9% Munkanélküliségi ráta 9% 7% A foglalkoztatás várható alakulása a következő 1 évben** (százalékpont) R² =, Belföldi értékesítés várható alakulása a következő 12 hónapban* (százalékpont) * a növekedést, ill. csökkenést váró cégek arányának különbsége; ** a bővítést, ill. elbocsátásokat tervező cégek arányának különbsége Forrás: MFB-INDIKÁTOR vállalati felmérés növénytermesztés 2 - állattenyésztés 3 - energetika 4 - élelmiszeripar 5 - textilipar 6 - fafeldolgozás 7 - vegyianyag gyártás 8 - fémfeldolgozás 9 - gépgyártás 1 - közúti gépjármű gyártás 11 - építőipar 12 - egyéb ipar 13 - turizmus, vendéglátás 14 - nagykereskedelem 15 - kiskereskedelem 16 - szállítás, raktározás 17 - ingatlanügyletek 18 - számviteli tanácsadás 19 - mérnöki tevékenység 2 - IKT szolgáltatások 21 - közösségi szolgáltatások 22 - gépjárműker. és -jav egyéb szolgáltatások Nettó bér* Nettó reálbér* Bruttó bér** * családi kedvezmények nélkül ** rendszeres havi bruttó bér: prémium, jutalom, egyhavi juttatás nélküli bruttó bér május

9 Infláció Több évtizedes mélyponton a hazai inflációs ráta A márciusi 18,4-ről 12,3 dollárra mérséklődött (-5,) áprilisban a Brent-típusú kőolaj hordónkénti ára a világpiacon (1. ábra). Az eurózóna tartós recessziója erős dezinflációs hatást fejt ki a monetáris unióban: a 12 havi fogyasztói-árindex a márciusi 1,7%-ról 1,-ra süllyedt áprilisban (2. ábra). A 12 havi inflációs ráta az idei év harmadik hónapjában 38 éves mélypontra (2,) süllyedt Magyarországon. Ebben a bázishatás (a tavalyi ÁFA-kulcs emelés) mellett továbbra is elsősorban a lakossági energiaárak csökkentése játszik szerepet. Az üzemanyagárak szintén mérséklődtek éves szinten (3-4. ábra). A gyenge kereslet nem engedi az árfolyamgyengülés hatását érvényesülni a fogyasztói árakban: 213. márciusban a tartós fogyasztási cikkek (-2,) és a ruházati termékek (-,) ára is csökkent az előző év azonos idakához viszonyítva. Az inflációs alapmutatók a dezinflációs folyamat tartósságát jelzik. A középtávú kilátások szempontjából kedvező, hogy a vállalati inflációs várakozások is jelentősen mérséklődtek: az MFB-INDIKÁTOR 213. i felmérése alapján a i 6, után már csak átlagosan 4,9%-os fogyasztói áremelkedéssel számolnak a felmérésben szereplő cégek (5-6. ábra). 1. ábra: A CRB nyersanyagpiaci- és élelmszer-árindexének, valamint a kőolaj világpiaci árának alakulása 2. ábra: Fogyasztói árak* alakulása az eurózónában * Harmonizált fogyasztói árindex (Harmonised index of consumer prices) Forrás: Reuters, MFB CRB nyersanyagpiaci-árindex (bal t.) Brent-típusú kőolaj (jobb t.) CRB élelmiszer-árindex (bal t.) 3. ábra: Az adóváltozás hatása a fogyasztói-árindex alakulására (év/év) $/hordó - Forrás: Reuters, MFB havi inflációs ráta Európai Központi Bank inflációs célja 4. ábra: A 12 havi fogyasztói-árindex alakulása a főbb termékcsoportok szerint Változatlan adótartalmú fogyasztói-árindex Fogyasztói-árindex Maginfláció 7% Élelmiszerek Piaci szolgáltatások Alkohol, dohány Szabályozott árak Ipari termékek Szabadáras háztartási energia Üzemanyag Fogyasztói-árindex 7% - 5. ábra: A következő 12 hónapra vonatkozó inflációs várakozások ágazati bontásban 6. ábra: Inflációs alapmutatók alakulása (év/év) Állattenyésztés Növénytermesztés Építőipar Fafeldolgozás Textilipar Energetika Gépgyártás Fémfeldolgozás Vegyi anyag előállítás Élelmiszeripar Közúti gépjármű gyártás Mzg. Ipar Szolgáltató szektor Egyéb ipar Gépjárműker. és javítás Kiskereskedelem Forrás: MFB-INDIKÁTOR vállalati felmérés 213. Turizmus, vendéglátás Szállítás, raktározás Ingatlanügyletek IKT szolgáltatások Közösségi szolgáltatások Mérnöki tervékenység Egyéb szolgáltatás Számviteli tanácsadás Nagykereskedelem Keresletérzékeny infláció* Indirekt adóktól szűrt maginfláció Ritkán változó árú termékek inflációja *az adószűrt maginflációból a feldolgozott élelmiszer-árak alakulása is ki van szűrve május

10 Árfolyamok Továbbra is országspecifikus tényezők befolyásolják a hazai deviza árfolyamát A magyar forint euróval szembeni árfolyama október óta az országkockázati prémium és a globális kockázatvállalási kedv alakulásától eltérő irányba mozog (1-2. ábra), amiben elsősorban a magyarországi monetáris politika lazítása, így az áprilisban új történelmi mélypontra (4,7) süllyedő jegybanki alapkamat, s a jelenlegi kamatpolitikai irány folytatódásával kapcsolatos bizonytalanság játszik szerepet (3. ábra). Szintén az erősödés ellen hat, hogy a vállalati szereplők várakozásai január óta folyamatosan romlanak (4. ábra). Áprilisban a hazai fizetőeszköz euróárfolyama változatlanul a 3 HUF/EUR szint környékén mozgott, s a hónap végi jegyzések alakulása (3,1 HUF/EUR) a magyar deviza 1,-os havi erősödését jelentette. A svájci frankkal, ill. az amerikai dollárral szemben 1,8, il. 3,-os ütemben értékelődött fel a forint (5. ábra). A magyar fizetőeszköz teljesítménye meghaladta a régiós átlagot (a román lej és a lengyel zloty 2,1, ill.,7%-ot erősödött, míg a cseh korona,-ot veszített értékéből a hónap során az euróval szemben). November után áprilisban a forint a régiós devizák közül ismét a zlotyval mozgott szinkronban (6. ábra). bázispont Forrás: ECB, Reuters, MFB 1. ábra: A forint/euró árfolyam és a 1 éves magyar államkötvények CDS-felára magyar szuverén adósság befektetésre nem ajánlott kategóriába való leminősítése 3. ábra: A forint/euró árfolyam és az MNB alapkamat alakulása éves CDS-felár (bal t.) HUF/EUR (jobb t.) 1,,8,6,4,2, -,2 -,4 -,6 -,8-1, 2. ábra: A forint/euró árfolyam és a globális kockázatvállalási kedv alakulása közti korreláció* 34 * 2 napos gördülő korreláció Forrás: ECB, Reuters, MFB Korrláció (bal t.) 26 HUF/EUR (jobb t.) a forint árfolyam alakulásában szerepet játszó 25 régió-, ill. országspecifikus tényezők hatása ábra: A forint/euró árfolyam és a magyarországi reálgazdasági kilátások megíése (ESI-index) HUF/EUR (bal t.) MNB alapkamat (jobb t.) Forrás: ECB, MNB, MFB 7,2 7, 6,7 6,5 6,2 6, 5,7 5,5 5,2 5, 4,7 4, HUF/EUR (havi átlag, bal t.) ESI (jobb t.) reálgazdasági kilátások javuló megíése Forrás: ECB, Európai Bizottság, MFB *a VIX-index a Standard&Poor s 5 tőzsdeindex volatilitásából képzett index, mellyel az amerikai tőzsdeindex mozgásából a globális kockázati étvágyra lehet következtetni fordított skála 5. ábra: A forint euróval, amerikai dollárral és svájci frankkal szembeni árfolyama 6. ábra: Közép-kelet-európai devizák euróárfolyamának változása 213. áprilisban* Forrás: ECB, MFB forint gyengülése HUF/EUR (bal t.) HUF/USD (jobb t.) HUF/CHF (jobb t.) % Forrás: ECB, MFB 9 CZK/EUR HUF/EUR 97% PLN/EUR RON/EUR * =1 euróval szembeni árfolyamerősödés % 9 97% május

11 Az államháztartás helyzete és finanszírozása 212-ben 1,9% volt a magyar államháztartási hiány az Európai Bizottság számításai szerint 213. január és március között a központi költségvetés hiánya 588,7 milliárd forintot ért el (az éves cél 67,-a), ami nem sokkal kedvezőtlenebb érték, mint egy évvel korábbi 554,8 milliárdos deficit. Az idei első negyedéves bevételek ugyan 187,3 milliárd forinttal meghaladták az egy évvel korábbit, viszont ugyanezen összevetésben a kiadások 221,1 milliárd forinttal emelkedtek (1. táblázat, 1. ábra). A magyar államháztartási hiány 212-ben az Európai Bizottság áprilisban közölt kalkulációi alapján csupán a GDP 1,9%-át érte el, ami kedvezőbb a magyar kormány becslésénél és a 27 EU tagállam között a 7-8. legjobb eredményt jelenti (2. ábra). A magyar GDP-arányos államadósság az Eurostat adatai alapján 212 végére az egy évvel korábbi 81,-ról 79,-ra süllyedt. A magyar országkockázat jelentős mértékben csökkent áprilisban: a 1 éves CDS-felár 432-ről 342 bázispontra esett (3. ábra). A kedvező globális befektetői hangulat, a csökkenő országkockázati prémium, a költségvetési szigor és a jegybank kamatcsökkentési ciklus a hozamgörbe egészét lejjebb tolta az előző hónapban, s mind a 3-12 hónapos kincstárjegyek, mind az 5, 1 és 15 éves kötvények hozama új történelmi szintre süllyedt (4. ábra). 1. táblázat: Az államháztartás központi alrendszerének előzetes mérlege: a bevételek alakulása ezer teljesítés (előzetes) I-III. hó éves teljesítés %-a előirányzat I-III. hó évi előirányzat %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 9376,7 1955,6 2,9% 123,9 2142,9 2,9% Gazdálkodó szervezetek befizetései 1157,2 226,7 19, 1451,3 218,8 15, Társasági adó 342,3 75,3 22, 32,8 66,3 2,7% Kisvállalkozásokat terhelő adók Banki és ágazati különadó Fogyasztáshoz kapcsolt adók Általános forgalmi adó 146,5 7,2 4,9% 312,6 11,4 3, 25,6 5,7 2, 149, 39,1 26, 372,7 722,1 19, 4286,9 834,6 19, 2747,4 534, 19, 2953,2 68, 2, Jövedéki adó 929,4 184,9 19,9% 947,1 179,1 18,9% Lakosság befizetései 169,4 392,3 24, 1657,8 418,8 25, Személyi jövedelemadó Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei Egészségbiztosítási Alap bevételei Forrás: NGM, MFB 1498,4 369,3 24, 151,6 388, 25, 2765,5 692,3 25, 2847,3 745,5 26, 1744,3 429,1 24, 184,3 464,8 25, ábra: A költségvetés bevételi és kiadási oldalának alakulása január és március között (milliárd forint) -547,9-555,5-68, -687,6-554,8-588,7 195,2 194,5 643,4 572,4 546,2 27,7 332,9 421,8 594, 559,7 619,3-215,6-216,3-228,7-23,2-265,7-294,4-333,3-324,3-362,9-413,9-452, -412,4-661,1-642,6-69,5-53,7-461,9-452,1-893,4-964,3-121,9-1277,6-1123,5-1374,9-177,3 531,5 157, 213,9 226,7 636,4 667,3 722,1 218,8 834,6 498,7 386, 392,3 418,8-161,4-159, -159,3-27,4-197, A gazdálkodó szervezetek befizetései Fogyasztáshoz kapcsolt adók A lakosság befizetései Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok Egyéb bevételek Nemzeti család- és szociálpolitikai alap A költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok Az államháztartás alrendszereinek támogatása Adósságszolgálat, kamattérítés Egyéb kiadások Egyenleg Egyenleg értéke Forrás: KSH, NGM, MFB GDP arányos államháztartási egyenleg 2. ábra: GDP-arányos államháztartási egyenleg 212-ben -1, -1, -7, -6, -6, -6, -4, -4, -4, -4, -4, -4, -3,9% -3,9% -3, -3, -3, -2,9% -2, -1,9% -1,9% -1, -, -, -, -, Forrás: Eurostat, MFB Spanyolország Görögország Írország Portugália Ciprus Egyesült Királyság Franciaország Cseh Köztársaság Szlovákia Hollandia Dánia Szlovénia Belgium Lengyelország Málta Litvánia Olaszország Románia Ausztria Magyarország Finnország Lettország Bulgária Luxemburg Svédország Észtország Németország, 11, 1, 1, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 3. ábra: 1 éves magyar állampapírok referenciahozama és a 1 éves CDS-felár Forrás: ÁKK, Reuters, MFB éves kötvények referenciahozama (bal t.) 1 éves CDS-felár (jobb t.) bázispont % 7% ábra: Magyar állampapírok referenciahozama hónapos 6 hónapos 12 hónapos 5 éves 1 éves 1 Forrás: ÁKK, MFB % 7% május

F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai

F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 211. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai 211.

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A gyorsuló magyar gazdaság néhány aspektusa vállalati oldalról

F ó k u s z b a n. A gyorsuló magyar gazdaság néhány aspektusa vállalati oldalról A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A gyorsuló magyar gazdaság néhány aspektusa vállalati oldalról 214. június A kedvező első negyedéves GDP növekedési adatokat az MFB

Részletesebben

HAVI MONITOR 2016. február. A vártnál nagyobb növekedés 2015. IV. negyedévében

HAVI MONITOR 2016. február. A vártnál nagyobb növekedés 2015. IV. negyedévében 292 HAVI MONITOR 2016. február A vártnál nagyobb növekedés 2015. IV. negyedévében A GDP növekedése a IV. negyedévben a KSH előzetes adatai szerint a vártnál nagyobb, 3,2 százalék volt, melyhez jelentősen

Részletesebben

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. JÚLIUS 23-I ÜLÉSÉRŐL Közzététel időpontja: 2013. augusztus 7. 14 óra A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 2011. évi CCVIII

Részletesebben

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév TÁJOLÓ 2013 2014 2015 Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről 2015. IV. negyedév 1 TARTALOM 1. Gazdasági növekedés 7 2. A konjunktúramutatók alakulása 10 3. Államadósság, költségvetés

Részletesebben

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. AUGUSZTUS 27-I ÜLÉSÉRŐL

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. AUGUSZTUS 27-I ÜLÉSÉRŐL RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. AUGUSZTUS 27-I ÜLÉSÉRŐL Közzététel időpontja: 2013. szeptember 12. 14 óra A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 2011. évi

Részletesebben

A magyar, a régiós és a globális gazdasági folyamatok értékelése, középtávú kitekintés. 2015. december

A magyar, a régiós és a globális gazdasági folyamatok értékelése, középtávú kitekintés. 2015. december A magyar, a régiós és a globális gazdasági folyamatok értékelése, középtávú kitekintés 2015. december Századvég Gazdaságkutató Zrt. A jelentést Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető szerkesztette. A jelentés

Részletesebben

Makrogazdasági és pénzügyi piaci fejlemények

Makrogazdasági és pénzügyi piaci fejlemények Makrogazdasági és pénzügyi piaci fejlemények 2015. február Háttéranyag a Monetáris Tanács 2015. február 24-i ülésének rövidített jegyzőkönyvéhez 1 Közzététel időpontja: 2015. március 11. 14 óra A Makrogazdasági

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2015. március

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2015. március Takarékbank Elemzés MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS 15. március I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Noha az utóbbi hónapokban a világgazdaság egészének növekedési kilátásai nem javultak érdemben, az európai

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján Budapest, 2006. április 26. BEVEZETÉS 4 1. NEMZETKÖZI KÖRNYEZET 5 2. NÖVEKEDÉS ÉS

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

Helyzetkép 2015. szeptember október

Helyzetkép 2015. szeptember október Helyzetkép 2015. szeptember október Gazdasági növekedés A világgazdaság az idei évben a regionális konfliktusok kiéleződése ellenére a tavalyit megközelítő dinamikával bővül. A fejlett országok gazdasági

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

EGYENSÚLY ÉS NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK 2010-2011

EGYENSÚLY ÉS NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK 2010-2011 MONITOR 2010/II. NEGYEDÉV EGYENSÚLY ÉS NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK 2010-2011 GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2010. JÚNIUS E C O S T A T GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET Cím: 1024 Budapest,

Részletesebben

Helyzetkép 2016. március április

Helyzetkép 2016. március április Helyzetkép 2016. március április Gazdasági növekedés A múlt évben többek között gazdasági konfliktusok és állandósult lokális válsághelyzetek hatására valamelyest csökkent a globális gazdaság növekedésének

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2005. FEBRUÁR

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2005. FEBRUÁR JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2005. FEBRUÁR Jelentés az infláció alakulásáról 2005. február Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelõs kiadó: Missura Gábor 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu ISSN

Részletesebben

Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében*

Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében* Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében* A gazdasági válság kitörését követően az elmúlt négy évben korábban sosem látott mértékű visszaesést láthattunk a nemzetgazdasági beruházásokban.

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. ÁPRILIS 23-I ÜLÉSÉRŐL Közzététel időpontja: 2013. május 15. 14 óra A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 2011. évi CCVIII

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2009. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRŐL

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2009. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRŐL RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2009. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRŐL Közzététel időpontja: 2009. március 6. 14 óra A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 2001. évi LVIII

Részletesebben

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Gazdasági növekedés Ez év közepén részben váratlan események következtek be a világgazdaságban. Az a korábbi helyzet, mely szerint a globális gazdaság növekedése

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl Éves jelentés az államadósság kezelésérôl 2007 Elôszó Az Államadósság Kezelô Központ Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) éves adósságkezelési beszámolója az elmúlt évi finanszírozás, az államadósság

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

szerda, 2014. május 28. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. május 28. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. május 28. Vezetői összefoglaló Pozitív makrohírek következtében az összes vezető részvényindex erősödött. Az euró/forint kurzus a 303-as szint fölé gyengült vissza kedden. A BUX 9,1 milliárd

Részletesebben

Egészségügyi monitor. 2015. február

Egészségügyi monitor. 2015. február Egészségügyi monitor 2015. február Századvég Gazdaságkutató Zrt. A tanulmányt Sipos Júlia szerkesztette. A felhasznált adatbázisok 2015. február 5-én zárultak le. Tartalom Vezetői összefoglaló... 1 Az

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2008. MÁJUS

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2008. MÁJUS JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 8. MÁJUS Jelentés az infláció alakulásáról 8. május Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelõs kiadó: Iglódi-Csató Judit 18 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu ISSN 119-9

Részletesebben

QUAESTOR Állampapír-piaci hozamalakulás és -várakozások. Állampapír-piaci hozamalakulás és -várakozások. 2015. február 5. www.q25.

QUAESTOR Állampapír-piaci hozamalakulás és -várakozások. Állampapír-piaci hozamalakulás és -várakozások. 2015. február 5. www.q25. Állampapír-piaci hozamalakulás és -várakozások 2015. február 5. www.q25.hu Áttekintés Továbbra is úgy látjuk, ugyan inflációs oldalról adódna tér az MNB számára a kamatcsökkentésre, de sok a kockázat,

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. MAGYARORSZÁG KÜLSŐ ADÓSSÁGÁLLOMÁNYÁNAK ÉS A KÜLFÖLDIEK KEZÉBEN LÉVŐ ADÓSSÁGÁNAK ELEMZÉSE Készült a Költségvetési Tanács megbízásából Budapest, 2015. október GKI Gazdaságkutató Zrt.

Részletesebben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben folytatta a kormányzati ciklus elején meghirdetett gazdaságpolitikai

Részletesebben

Tartalom. A hét ábrája

Tartalom. A hét ábrája 1 Tartalom A hét ábrája: Megugrott a hazai infláció A hét dióhéjban Amire a jövő héten figyelünk Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelőrejelzések Táblázatos eseménynaptár a következő hétre A

Részletesebben

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni Az MNB tevékenységének fõbb jellemzõi 1998-ban 1. Monetáris politika AMagyar Nemzeti Bank legfontosabb feladata az infláció fenntartható csökkentése, hosszabb távon az árstabilitás elérése. A jegybank

Részletesebben

Előrejelzés 2015-re (2015/2. prognózis)

Előrejelzés 2015-re (2015/2. prognózis) GKI Gazdaságkutató Zrt. Előrejelzés 2015-re (2015/2. prognózis) 2015. június GKI Gazdaságkutató Zrt. 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. 1461 Budapest, Pf. 232. http:// www.gki.hu Tel: 318-1284; 266-2088 Fax:

Részletesebben

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 március. Készítette: Molnár Tamás

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 március. Készítette: Molnár Tamás Ingatlanpiaci elemzés 2008 március Készítette: Molnár Tamás 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17. Tel.: (00-36-76) 497-658, 497-659, Fax: 418-850 E-mail: ingatlan.empire@axelero.hu Tartalomjegyzék Magyarország

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai (2006-2007)

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai (2006-2007) Pénzügykutató Zrt. Sajtótájékoztató 2007. április 3-án A magyar gazdaság helyzete és kilátásai (2006-2007) Összegző A magyar gazdaság a 2006-ban kedvezően alakuló világgazdasági háttér lehetőségeit a kikényszerülő

Részletesebben

BEVEZETÉS. EKB Havi jelentés 2011. jú nius 1

BEVEZETÉS. EKB Havi jelentés 2011. jú nius 1 BEVEZETÉS Az Kormányzótanácsa rendszeres közgazdasági és monetáris elemzése alapján 2011. június 9-i ülésén nem változtatott az irányadó kamatokon. A 2011. május 5-i ülés óta napvilágot látott információk

Részletesebben

Helyzetkép 2015. december 2016. január

Helyzetkép 2015. december 2016. január Helyzetkép 2015. december 2016. január Gazdasági növekedés A világgazdaság tavalyi helyzetére a regionális konfliktusok éleződése elkerülhetetlenül hatással volt, főképp ezért, és egyéb gazdasági tényezők

Részletesebben

FHB Termőföldindex 2000 100,02014

FHB Termőföldindex 2000 100,02014 év Index értéke FHB Termőföldindex 2000 100,02014 2001 101,3 2002 121,0 2003 138,4 2004 140,8 2005 147,3 2006 153,2 2007 158,0 2008 176,6 2009 191,1 2010 192,1 2011 202,3 2012 229,0 2013 Q3 255,6 FHB Termőföldindex

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 215. december A kiskereskedelem 214. évi teljesítménye Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 212/42 Összefoglaló...2 VI. évfolyam 42. szám 1. Nemzetközi kitekintés...2 2. A kiskereskedelem helye a nemzetgazdaságban...4

Részletesebben

Vártnál erősebb külső konjunktúra, gyorsuló magyar növekedés, további egyensúlyi feszültségek

Vártnál erősebb külső konjunktúra, gyorsuló magyar növekedés, további egyensúlyi feszültségek Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Vártnál erősebb külső konjunktúra, gyorsuló magyar növekedés, további egyensúlyi feszültségek A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése a 2010. évi folyamatokról,

Részletesebben

Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás*

Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás* Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás* A magyar gazdaság külső tartozásainak és követeléseinek alakulása kiemelten

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági és kutatási fõosztálya Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága 1850 Budapest, V., Szabadság tér 8 9. Kiadásért

Részletesebben

TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése Az elnök-vezérigazgató üzenete Kiemelt adatok Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban

TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése Az elnök-vezérigazgató üzenete Kiemelt adatok Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése 4 Az elnök-vezérigazgató üzenete 5 Kiemelt adatok 7 Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban 8 Üzletági jelentések 11 Vezetôi elemzés 25 AVezetés elemzése

Részletesebben

A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA

A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI 2003. ÉVBEN A magyar gazdaság 2001-2002 folyamán a kedvezőtlenre fordult külső feltételek és a belső felhasználás

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2012. JANUÁR-SZEPTEMBER FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2012. DECEMBER GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

MARKETINGTERV 2014 mellékletek

MARKETINGTERV 2014 mellékletek Magyar turizmus zrt. MARKETINGTERV 2014 mellékletek Tartalom 1. Részletes helyzetelemzés 2 1.1. A turizmus jelentősége Magyarországon...................................................................

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1/1. ALCÍM: TÁRSASÁGI ADÓ A 2008. évi költségvetési előirányzat a társasági adó címén 530,6 milliárd forint bevétellel számolt. Az előirányzattal szemben

Részletesebben

Fejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek:

Fejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek: Fejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek: USA Az augusztus második felében elindult részvénypiaci mélyrepülésből nem sikerült talpra állni, a potenciális amerikai kamatemelés, és a kínai gazdaság lassulása

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. december végi helyzetéről 2016. január * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS. JÚNIUS -I ÜLÉSÉRŐL Közzététel időpontja:. július 1. 1 óra A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 1. évi LVIII tv.). (1) az árstabilitás

Részletesebben

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Budapest, 2011. november Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat.

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági és kutatási fõosztálya Vezetõ: Neményi Judit Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága A kiadványt szerkesztette,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. január végi helyzetéről 2015. február * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

hétfő, 2016. február 1. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2016. február 1. Vezetői összefoglaló hétfő, 2016. február 1. Vezetői összefoglaló Pénteken pozitív hangulat uralkodott a világ tőzsdéin, hétfőn fordulat következett be Kínában a negatív makrogazdasági adatok miatt. Vegyesen teljesített a

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

Dinamikus növekedés, kedvező kilátások

Dinamikus növekedés, kedvező kilátások Report on Business Climate of the Largest Exporting Manufacturing Firms TOP 1500-2000/2 Jelentés a legnagyobb exportáló feldolgozóipari cégek üzleti kilátásairól Tóth I. János * Dinamikus növekedés, kedvező

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 211/2 Központi Statisztikai Hivatal 211. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Ipar... 2 Építőipar... 4 Idegenforgalom... 6 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Összefoglaló. 2016. május 20.

Összefoglaló. 2016. május 20. 2016. május 20. Összefoglaló Péntek reggel mindhárom vezető devizával szemben stagnálás közeli állapotban tartózkodik a hazai fizetőeszköz a tegnapi szintjéhez viszonyítva. A BUX továbbra is lejtmenetben

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

hétfő, 2015. február 2. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. február 2. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. február 2. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai és tengerentúli részvényindexek mínuszban fejezték be január utolsó kereskedési napját. Pénteken a svájci frank/forint kurzus 299-nél

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA-

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2009. JANUÁR-JÚNIUS KÉSZÍTETTE: MILEI OLGA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban

Részletesebben

Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007.

Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. VOLKSBANK INGATLAN ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS 2007. I. A Volksbank Ingatlan Alapok Alapja (VIALA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Volksbank Ingatlan

Részletesebben

JeLenTés AZ InFLÁCIÓ ALAKULÁsÁRÓL 2010. november

JeLenTés AZ InFLÁCIÓ ALAKULÁsÁRÓL 2010. november JeLenTés AZ InFLÁCIÓ ALAKULÁsÁRÓL 21. november JeLenTés AZ InFLÁCIÓ ALAKULÁsÁRÓL 21. november Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Fe le lõs ki adó: dr. Simon András 185 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2016 2020

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2016 2020 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 216 22 216. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 4 2.1. NEMZETKÖZI KÖRNYEZET... 4 2.2.

Részletesebben

TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2015-19)

TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2015-19) TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2015-19) 2016. február 4. Jelen technikai kivetítés a Költségvetési Felelősségi Intézet kiadványaként, jelentős részben önkéntesek munkájával készült és az azóta elkészült anyagok

Részletesebben

szerda, 2014. június 4. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. június 4. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. június 4. Vezetői összefoglaló Tegnap a vezető nemzetközi tőzsdék veszteséggel zárták a tőzsdei kereskedést. Az euró/forint kurzus a 305-ös szint fölé gyengült a romló nemzetközi hangulat

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA. 2011. féléves jelentése

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA. 2011. féléves jelentése Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA 1. Az Erste Tőkevédett Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Tőkevédett Alapok Alapja Az Alap rövidített elnevezése Erste Tőkevédett Alapok

Részletesebben

hétfő, 2016. január 18. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2016. január 18. Vezetői összefoglaló hétfő, 2016. január 18. Vezetői összefoglaló Negatív tartományban zártak az amerikai és európai börzék. 30 dollár alatt az olaj hordónkénti ára. Hétfő reggel enyhe gyengüléssel indította a napot a forint

Részletesebben

FHB Index nemzetközi kitekintés

FHB Index nemzetközi kitekintés FHB Index nemzetközi kitekintés Emelkedő pályán az európai lakásárak Az FHB Index elemzéseiben rendszeresen értékeljük a nemzetközi lakáspiaci helyzetet, tavaly még erős polarizálódásról számoltunk be.

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2013. július Tartalom 1. Az ipar helye a nemzetgazdaságban és a nemzetközi gazdasági környezetben...2 2. Az ipar szervezeti keretei...5

Részletesebben

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS A CIB Elemzés összes publikus anyaga a következı internetes címen érhetı el: http://www.cib.hu/maganszemelyek/aktualis/elemzesek/index Bár az MNB decemberben lassított

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

Fejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek:

Fejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek: Fejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek: USA A Fed kamatdöntő ülését megelőző aggodalmak miatt csökkenéssel indult a kereskedés szeptember harmadik hetében, ugyanakkor a gyenge makroadatok amelyek mérsékelték

Részletesebben

Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés -

Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés - Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés - A 2002-2005 közötti makrogazdasági folyamatok főbb jellemzői A magyar gazdaság teljesítményét befolyásoló világgazdasági háttér 2002-2005 között

Részletesebben

Talán javulóban a hangulat idehaza

Talán javulóban a hangulat idehaza 2013-07-02 MAGEOSZ Hírek 1./6 Talán javulóban a hangulat idehaza Egy év után először kúszott a pozitív tartományt jelentő 50 százalék fölé a beszerzési menedzser index (BMI), amelynek júniusi szezonálisan

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2009.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2009. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2009. december

Részletesebben

AZ EKB SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1

AZ EKB SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1 AZ SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1 1. EUROÖVEZETI KILÁTÁSOK: ÁTTEKINTÉS, FŐ ISMÉRVEK Az euroövezet konjunktúrájának fellendülése várhatóan folytatódik, bár a

Részletesebben

2003. november 17 november 23. Budapest ICEG Európai Központ

2003. november 17 november 23. Budapest ICEG Európai Központ 2003. november 17 november 23. Budapest ICEG Európai Központ TARTALOM Tartalom 2 I. Gyengélkedő dollár, erős euró következmények a kelet-európai országok számára 3 II. MNB: inflációs célok és előrejelzések

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. október végi helyzetéről 2015. november * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése Gazdálkodási adatok 1. A magyar számviteli szabályok szerint 2004. január 1. 2004. december 31-ig elkészített konszolidált,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2007-2011

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2007-2011 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2007-2011 Budapest, 2007. november Tartalom 1. Makrogazdasági célok és prognózis... 2 1.1. Külső feltételek... 2 1.2. Ciklikus

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév Budapest, 2016. május 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2015.03.31 2015.12.31 2016.03.31 2016.03.31/ 2015.12.31

Részletesebben

hétfő, 2016. január 25. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2016. január 25. Vezetői összefoglaló hétfő, 2016. január 25. Vezetői összefoglaló Jelentősen, közel 10 százalékkal emelkedtek az olajárak pénteken, vagyis a korábbi hosszú lejtmenetet követően immáron második napja zárt pluszban az olaj árfolyama.

Részletesebben

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS A CIB Elemzés összes publikus anyaga a következı internetes címen is elérhetı: http://www.cib.hu/maganszemelyek/aktualis/elemzesek/index Továbbra is lehetséges a magyar

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

hétfő, 2015. április 27. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. április 27. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. április 27. Vezetői összefoglaló Pozitív tartományban zártak a vezető nemzetközi részvényindexek pénteken. Ma reggel elérte a 303-as szintet az euró/forint árfolyam. Pénteken 1,7 százalékkal

Részletesebben

Összefoglaló. 2016. május 18.

Összefoglaló. 2016. május 18. 2016. május 18. Összefoglaló Szerda reggel mindhárom vezető devizával szemben gyengült a forint. A BUX 9,1 milliárd forintos, átlag alatti részvényforgalom mellett 1,16 százalékos gyengüléssel zárta a

Részletesebben

Kékesi Zsuzsa Lénárt-Odorán Rita: A jegybanki eredmény alakulása

Kékesi Zsuzsa Lénárt-Odorán Rita: A jegybanki eredmény alakulása Kékesi Zsuzsa Lénárt-Odorán Rita: A jegybanki eredmény alakulása A jegybanki eredmény alakulását egyrészt az MNB mandátumából fakadóan az árstabilitást, valamint a pénzügyi stabilitást célzó és a gazdasági

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Építőipar...4 Idegenforgalom...6

Részletesebben

Makrogazdaság ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP. 2016.I. negyedév

Makrogazdaság ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP. 2016.I. negyedév ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP 2016.I. negyedév Makrogazdaság Magyarország Magyarország nemzetközi devizatartaléka jelentősen, több mint 4 milliárd euróval 27,55 milliárd euróra csökkent

Részletesebben