A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt I-XII. havi gyorsjelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése"

Átírás

1 A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt I-XII. havi gyorsjelentése Gazdálkodási adatok 1. A magyar számviteli szabályok szerint január december 31-ig elkészített konszolidált, de nem auditált adatok: Eredménykimutatás Adatok eft-ban Gazdálkodási adatok index december 31. december 31. % I. Értékesítés nettó árbevétele ,32% II. Aktivált saját teljesítmények értéke ,76% III. Egyéb bevételek ,03% IV. Anyagjellegu ráfordítások ,76% V. Személyi jellegu ráfordítások ,07% VI. Értékcsökkenési leírás ,69% VII. Egyéb ráfordítások ,42% A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ,58% VIII. Pénzügyi muveletek bevételei ,30% IX. Pénzügyi muveletek ráfordításai ,86% B. PÉNZÜGYI MUVELETEK EREDMÉNYE ,64% C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY ,36% X. Rendkívüli bevételek ,83% XI. Rendkívüli ráfordítások ,43% D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ,06% E. ADÓZÁS ELOTTI EREDMÉNY ,82% XII. Adófizetési kötelezettség ,78% F. ADÓZOTT EREDMÉNY ,38% Jóváhagyott osztalék ,00% G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,91% G/1. Kissebségi tulajdonosok részesedése ,58% G/2. Csoport mérleg szerinti eredmény ,28%

2 2 Mérleg Adatok eft-ban 2003 december december 31. index % ESZKÖZÖK A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ,33% I. Immateriális javak ,01% II. Tárgyi eszközök ,54% III. Befektetett pénzügyi eszközök ,79% B. FORGÓESZKÖZÖK ,76% I. Készletek ,70% II. Követelések ,32% III. Értékpapírok ,60% IV. Pénzeszközök ,64% C. AKTÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK ,21% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,80% FORRÁSOK D. SAJÁT TOKE ,68% I. Jegyzett toke ,00% II. Jegyzett, de még be nem fizetett toke 0 0 III. Toketartalék ,00% IV. Eredménytartalék ,90% V. Lekötött tartalék ,00% VI. Értékelési tartalék 0 VII. Mérleg szerinti eredmény ,28% VIII. Leányvállalati saját toke változás ,38% IX. Konszolidáció miatti változások ,44% X. Külso tagok részesedése ,93% E. CÉLTARTALÉK ,79% F. KÖTELEZETTSÉGEK ,00% I. Hátrasorolt kötelezettségek ,58% II. Hosszú lejáratú kötelezettségek ,79% III. Rövid lejáratú kötelezettségek ,20% G. PASSZÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK ,87% FORRÁSOK ÖSSZESEN ,80%

3 3 2. Az IFRS eloírásainak megfeleloen január december 31. közötti idoszakra elkészített konszolidált, de nem auditált adatok: adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Bázis index I-XII. % Értékesítés nettó árbevétele ,27% Értékesítés költsége ,95% Bruttó fedezet ,16% 37,45% 41,94% Muködési költségek ,37% Személy jellegu költségek ,07% Anyagjellegu költségek ,79% Amortizáció ,81% Egyéb ráfordítások ,42% ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ,91% Pénzügyi muveletek eredménye ,37% Kamatbevételek ,06% Kamatráfordítások ,52% Egyéb ,45% Kivételes eredmény 0 0 Kivételes bevételek Kivételes ráfordítás ADÓZÁS ELOTTI EREDMÉNY ,72% Adófizetési kötelezettség ,02% Kisebbségi részesedés megfizetése elotti eredmény ,36% Kisebbségi érdekeltség ,88% ADÓZOTT EREDMÉNY (NET INCOME) ,57%

4 4 MÉRLEG BÁZIS INDEX december 31. december 31. % A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ,18% I. IMMATERIALIS JAVAK ,53% II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ,99% III. BEFEKTETÉSEK ,90% IV. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK V. ELHATÁROLÁSOK VI. GOOD-WILL ,86% B. FORGÓESZKÖZÖK ,64% I. PÉNZESZKÖZÖK ,62% II. KÖVETELÉSEK ,77% III. KÉSZLETEK ,92% IV. ÉRTÉKPAPÍROK ,57% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ,20% C. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG ,79% I. HOSSZÚLEJ. BANKHITELEK ,90% II. EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ,13% D. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG ,10% I. RÖVID LEJ. BANKHITELEK ,70% II. EGYÉB TARTOZÁSOK ,81% KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,96% NETTÓ ESZKÖZÖK ,65% E. SAJÁT TOKE ,48% I. JEGYZETT TOKE ,00% II. SAJÁT RÉSZVÉNY ,00% III. TOKETARTALÉK ,00% IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,63% V. EGYÉB TART. (GOOD-WILL) ,44% NETTÓ JÖVEDELEM ,57% KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉS ,76%

5 5 A Fotex Elso Amerikai-Magyar Fotószolgáltatási Rt I-XII. havi gyorsjelentése A Fotex Csoport I-IV. negyedéves tevékenységét bemutató gyorsjelentését az IFRS eloírásainak megfeleloen készítette el. Az adatok konszolidáltak, de nem auditáltak. A konszolidációba vont társaságok köre a beszámolási idoszak harmadik negyedévének gyorsjelentése óta amelyben a cseh és a lengyel leányvállalattal (Fotex Ceska és a Fotex Polska) bovült - nem változott. A bázisidoszaknak még csak egy részében szerepel, hogy Társaságunk az egyik leányvállalatán keresztül az Alfa-Örs Kft. egyedüli tulajdonosává vált, s a Szivárvány Vagyonkezelo Rt. részvényeinek 100 %-át is tulajdonolja. A bázisadatokban az FTC Labdarúgó Rt. (illetve az átalakulás elott Kft.), valamint a Gong Express Kft. leányvállalatként került konszolidálásra, míg a tárgyidoszakban ezen két társaság az elmúlt évben bekövetkezett tulajdonváltozások miatt kikerült a cégcsoport ellenorzése alól, és a konszolidációs körben nem szerepel. A konszolidációba bevont társaságok körét, illetve ezen társaságokban lévo konszolidált tulajdoni hányadunkat külön táblázat tartalmazza. A szavazati arány és a konszolidált tulajdoni hányad az egyes leányvállalatok kereszttulajdonlása miatt néhány esetben egymástól eltér. I. Termelési és forgalmi adatok Árbevétel A tárgyidoszakban a nemzetgazdasági növekedésben viszonylag nagy súlyt képviselo ipar termelése az elozetes adatok alapján 8,3 %-kal bovült a bázisadatokhoz viszonyítva. Az export értékesítése 16,7 %-kal emelkedett, a belföldi értékesítése viszont 0,2 %-kal csökkent. A hazai ipari termelés növekedési üteme az EU-n belül az év végére Lengyelország után a második leggyorsabbá vált. Mind az EU teljes egésze, mind az ennél lényegesen magasabb növekedési ütemet mutató USA ipari termelésének növekedési üteme csökkent a bázisévhez képest. A kiskereskedelmi forgalom volumene az év elso tizenegy hónapjában 6,1 %-kal haladta meg az elozo év hasonló idoszakiét (bázisidoszakban 8,6 %). Nemzetgazdasági szinten a kiskereskedelmi forgalom volumene a múlt évinél mérsékeltebben bovült, 6,8 %-os évi fogyasztói árnövekedés mellett (az elozo évi fogyasztói árnövekedés 4,7 %-os volt.). A foglalkoztatottak száma érdemben nem változott, s a reálkereset 0,5 %-kal kisebb volt múlt évinél. A Fotex Csoport értékesítési nettó árbevétele a bázis és tényidoszaki konszolidációba bevont társaságok körének módosulásából eredo eltérésekkel együtt 25,7 %-kal csökkent. Exportárbevétele 91,4 %-a a bázisidoszakinak, míg a belföldi konszolidált forgalma 26,5 %- kal maradt el az összehasonlító idoszakétól. Csoportszinten mind a termelo, mind a kis- és nagykereskedelmi, s az egyéb alaptevékenység árbevétele csökkent a bázishoz viszonyítva.

6 Az ipari termelés nemzetgazdasági szintu tárgyévi volumennövekedése az elozetes adatok alapján 8,3 %-os volt. Rendeltetés szerinti ágazatcsoportok alapján a tartós fogyasztási cikkeket eloállítók termelése emelkedett a legdinamikusabban, a nem tartós fogyasztási cikkeket eloállító ágazatoké pedig 1,5 %-kal csökkent. Átlagosan az egy fore jutó ipari termelés országosan 11,6 %-kal volt magasabb 2,4 %-os létszámcsökkenés mellett az év elso tizenegy hónapjában, mint 2003 azonos idoszakában. Az ipari termeloi árak ezen idoszakban átlagosan 3,7 %-kal növekedtek, a belföldi értékesítési árak 8,5 %-os emelkedése és a forintban mért exportértékesítési árak 0,1 %-os csökkenése mellett. A belföldi értékesítésen belül az energiatermelo ágazatokon kívül a nem tartós fogyasztási cikkeket gyártók árnövekedése 5,4 %-os, a tartós fogyasztási cikkeket gyártó ágazatoké 1,3 % volt. Az exportértékesítési árak alakulását döntoen a forintárszint változása határozta meg. A forint májusig gyengült, júniustól erosödött a meghatározó devizákhoz képest. Az export forintárszintje 1,1 %-kal, az importé 0,6 %-kal csökkent, a cserearány 0,5 %-kal romlott az év elso tíz havi nemzetgazdasági adatok alapján. A Csoport termelo tevékenységének folyóáras összárbevétele 16,4 %-kal csökkent, 8,6 %-os export és 27,8 %-nyi belföldi forgalomkiesést realizálva. A Csoport termelésbol származó árbevételének csökkenését befolyásolja az a tény is, hogy a beszámolási idoszakban megszunt a Dália Kft. termelési tevékenysége. A Kft. hatásának kiszurésével a termelo tevékenység 14,8 %-os csökkenést mutat az elozo év hasonló idoszakához viszonyítottan. Termelo vállalataink közül a döntoen exportra termelo Ajka Kristály Kft. árbevétele a bázisszinttol 13,0 %-kal maradt el, míg a beszámolási idoszak végén mindössze egyetlen bútorgyártó vállalatunk összárbevétele ennél jelentosebben (17,2 %-kal) csökkent. Az exportbevételek az ipari belföldi értékesítéssel szemben is eltéroen alakultak a csoport termelo tevékenységét lényegében meghatározó fent említett két társaságunknál. Az Ajka Kristály Kft. exportbevételeinek forintban kimutatott értéke a tényleges volumenváltozást meghaladó csökkenést mutat. A beszámolási idoszakban az árfolyam alakulása még kedvezotlenebbé vált a Kft. exportelszámolását meghatározó dollárárfolyam-változás miatt. A Kft. döntoen a termékszerkezet drasztikus átalakításából eredo árszintváltozásával sem tudta ellensúlyozni az árfolyam-erosödés forintban kimutatott forgalomcsökkento hatását. A csoport bútordivíziójának exportárbevételei 1,8 %-kal növekedtek. A Balaton Bútorgyár Rt. elsosorban az EU tagállamainak piacára szállít, s forintban kimutatott árbevételének alakulását nem befolyásolta a dollárárfolyam változásához hasonló mértéku negatív árfolyamváltozás. Csoportszinten a termelés egyre növekvo hányadát (64.8 %) exportálással realizáltuk a tényidoszakban, míg ez a bázisidoszakban 3,0 %-kal kisebb mértéku volt. Külkereskedelmünk célországai közül az USA-ban jelentkezo gazdasági konjunktúra miatti keresletélénkülés ellenére sem érheto el forintban kimutatott árbevétel növekedés a dollár forinthoz viszonyított alacsony árfolyama miatt. Bár az euro-övezet gazdasági teljesítményében kisebb mértéku, de termelovállalataink e relációba irányuló export forintbevételei kedvezobben alakultak. A termelo vállalataink belföldi értékesítése a beáramló olcsó import és a belföldi fizetoképes kereslet szükségszeru mérséklésébol eredoen az exporttal szemben nagyobb mértékben csökkent. A kiskereskedelmi forgalom növekedési üteme nemzetgazdasági szinten lassult, s erosödtek a telítodés jelei a hazai üzlethálózatban. Nemzetgazdasági szinten mintegy 112 ezer vállalkozás összesen 165,4 ezer kiskereskedelmi egységet muködtet, 16,7 millió m 2 eladótérrel, melyek átlagosan 101 m 2 -esek. Az átlagos eladótér mindösszesen 1 %-ot emelkedett a bázisadatokhoz képest, de mégis az üzlethálózat átalakulását a kereskedelem koncentrációja mutatja, annak ellenére, hogy bizonyos területeken ezzel ellentétes irányú fejlodések is tapasztalhatóak. Az év elso tizenegy hónapi forgalom volumene 6,1 %-kal haladta meg az elozo év hasonló 6

7 idoszakiét. A nem élelmiszertermékek forgalmazóinak együttes értékesítési volumene ezen idoszakban 8,9 %-kal haladta meg a bázisidoszakit. Ezen belül legnagyobb mértékben a csomagküldo és használtcikk-kereskedelemtol eltekintve - az illatszerboltok (20 %-ot meghaladó), a könyv-, újság-, papíráru és egyéb iparcikk-, valamint a bútor-, háztartási cikk boltok (több mint 10 %-kal) bovítették forgalmukat, a textil, ruházati és lábbeli üzletek forgalomnövekedése 2 % alatti volt ben a fogyasztói árak éves növekedése 6,8 %-ot ért el, ez egy évvel korábban 4,7 % volt. Az áremelkedés mintegy 30 %-át az áfa és jövedéki adóváltozások okozták. A Csoport érdekeltségébe tartozó tartós fogyasztási cikkek árai átlagosan nem változtak, az átlagosnál kisebb mértékben változtak a ruházati (+3,4 %) és egyéb cikkek (+3,9 %) árai, bázisszint alattiak a tartós fogyasztási cikkek árai (-0,6 %), a szolgáltatások is csak az átlagot kis mértékben meghaladó áremelkedést mutatnak nemzetgazdasági szinten. A csoport kiskereskedelmi forgalma folyóáron a bázishoz viszonyítottan 22,0 %-kal csökkent. A kiskereskedelmi forgalom csökkenése egyrészt a tudatos visszaszorulás eredménye, mely során a társaságaink kevésbé rentábilis egységei bezárásra kerültek - a kozmetikai, zenei, fotó, muszaki és a lakás-felszerelési üzletágunkban -, másrészt a kereskedelmi kapacitások nemzetgazdasági szintu túlfejlesztése miatti forgalomszétterülés, s a vásárlói szokások átstruktúrálódásának eredménye. Az elmúlt idoszakokban belépo kínálati többletkapacitások, az uniós csatlakozással belépo új piaci szereplok, s a még tovább élezodo árverseny, a fogyasztás mérséklodo ütemével párosulva a bevételeinek dönto részét továbbra is a belföldi kereskedelemben realizáló Fotex Csoportnak egyre nehezebbé váló gazdasági környezetet jelentenek, melynek eredményeként a Csoport fokozatosan csökkenti a kiskereskedelemben való részvételét. A legnagyobb csökkenés a muszaki áruk területén következett be. A kiskereskedelem ezen szegmensében tapasztalható a legélesebb árverseny, s kapacitástúlfejlesztés. Ugyancsak nagymértéku forgalomcsökkenés következett be a fotó üzletágban a technikai fejlodés okozta vásárlói szokások változása miatti kereslet-visszaesés következtében. Hasonló mértékben csökkent az elozo évben végrehajtott - de a bázisidoszak adataiban még forgalmi adatokkal szereplo - tudatos boltbezárások és visszafejlesztés miatt társaságaink együttes zenei kiskereskedelmi forgalma is, de muködtetett zenei boltjaink forgalma a bázishoz viszonyítottan kis mértéku növekedést mutat. A fent említett két üzletágnál kisebb mértékben csökkent a lakás-felszerelési- és bútor-divíziók kiskereskedelmi forgalma. A kozmetikai divízió kiskereskedelmi forgalma együttesen bázis szint alatti, de míg az exkluzív termékeket és szolgáltatásokat nyújtó kozmetikai szalonok jelentosen tudták növelni árbevételüket, addig a hagyományos kozmetikai boltok az ágazatban szintén keményen folyó konkurenciaharc következtében forgalmukat a bázisidoszakétól jelentosen elmaradva tudták realizálni. Bázisszint alatti az optika és a papír üzletágak által elért árbevétel is. Jelentos növekedést ért el - az országos szintu forgalomcsökkenés ellenére - az alacsony bázisszintu ruházati kiskereskedelem. Kiemelkedo forgalomnövekedés tapasztalható - a már elozo évben is magas dinamikájú Fotexnet által lebonyolított kiskereskedelmi értékesítéseknél. A csoport nagykereskedelmi tevékenysége 76,7 %-ra csökkent. A csökkenés dönto tényezoje a hang- és képhordozók nagykereskedelmének drasztikus visszaesése miatt magának a tevékenységnek a cégcsoportból történo elmúlt év május hóban történo kivezetése, valamint a tavalyi év végén a Telecom üzletággal kapcsolatos vagyonértéku jog értékesítése miatti Telecom nagykereskedelmi tevékenység megszunése. A csökkenés eltéro mértékben, de valamennyi nagykereskedelmi tevékenységünkben kimutatható. Legkisebb mértékben csökkent, közel bázisszinten alakult ruházati nagykereskedelmi forgalmunk. Legnagyobb mértéku csökkenés a gyakorlatilag szinte megszunt muszaki cikkek nagykereskedelmében következett be, de eroteljes visszaesés volt tapasztalható a fotó nagykereskedelem területén is, 7

8 melynek következtében ezen tevékenység október hótól megszunt a csoporton belül. Csökkent az optikai és a kozmetikai üzletágunk nagykereskedelme is. Bázisszint alatti cégcsoport szinten az egyéb, alaptevékenységbol származó bevételek alakulása. Ezen bevételek között került kimutatásra az ingatlanhasznosítás, bérleményeztetés, a zenei kiadói tevékenység, valamint a reklámtevékenység árbevétele. A tevékenység bevételei között szerepeltek a bázisidoszakban a mobiltelefon-ügynök hálózat muködtetéséért járó jutalékok is, melyek a múlt év végi vagyon értéku jog értékesítésével megszuntek. A csoport bérleti díjbevételei ingatlanbefektetései bovülésének és a bérleti díjak emelkedésének köszönhetoen növekedtek a bázishoz képest. 8 II. Fedezet A Csoport bruttó fedezeti tömege M Ft-tal, 16,8 %-kal csökkent a bázishoz viszonyítottan, a 25,7 % -os konszolidált forgalomvisszaesés, és a fedezeti szint 4,5 %-os bovülése mellett. A forgalomkiesés a fedezeti tömeg M Ft-nyi csökkenését indokolná, de ezt (részben) ellensúlyozza a fedezeti szint emelkedésébol eredo M Ft-os tömegnövekedés. A fedezeti szint növekedése az eltéro fedezeti szinttel dolgozó tevékenységek részarányváltozásának, valamint az egyes tevékenységek tényleges fedezeti szint változásának köszönheto. A tárgyidoszakban 3,4 %-nyit bovült ténylegesen a kiskereskedelmi tevékenység fedezeti szintje, 7,3 %-nyit emelkedett a nagykereskedelemé, s 2,8 %-nyit csökkent a termelésé. Az egyéb alaptevékenység árbevétele a bázisnál 19,3 %-kal alacsonyabb szinten realizálódott. A fotevékenységek eltéro ütemváltozásából eredoen ezen tevékenység részaránya közel 1 %- kal megemelkedett, kereskedelmi és termeloi tevékenységünk forgalomcsökkenésénél kedvezobben alakult. A kiskereskedelmi fedezettömegünk 13,9 %-kal csökkent a 22,0 %-os forgalomcsökkenés ellenére, mivel 3,4 %-nyit bovült a tevékenység átlagos árrésszintje. Társaságaink beszerzéseiben az eros forint csábító hatásának és a termékválaszték kiszélesítésének igénye miatt tovább növekedett az import termékek aránya. Ezek a termékek a konkurenciától elkülönüloek, az árversenynek kevésbé kitettek, magasabb árrés-tartalmuk mellett is a vásárlók választéki igényeinek kielégítésével keresletnövelo és követo hatásukból eredoen jelentos forgalomnövelo hatásúak. Árrésszint-bovülést áremelésbol eredoen csak egy-két társaságunk tudott elérni, a fokozott piaci verseny legtöbb társaságunk tekintetében nem engedi meg még a csekély mértéku áremelést sem. Árrésszint növekedést csak az optikai, a szelektív és félszelektív kozmetikai, valamint a ruházati termékeket forgalmazó társaságaink értek el. A zenei, a fotó, a muszaki cikkek értékesítési árrésszintje csökkent. Az árrésszint emelkedésére csoportszinten kedvezoen hatott, hogy az egyes kiskereskedelmi tevékenységek forgalomváltozásának dinamikája jelentosen eltér egymástól. Árréstömeg növekedést csak a szelektív és félszelektív termékeket forgalmazó kozmetikai és a ruházati üzletágunk ért el. A csoportátlagot közel kétszeresen meghaladó fedezeti szintet eléro optikai üzletág - a bázisszint alatti forgalma ellenére - közel bázisszintu árréstömeget ért el, mivel árrésszintje 4,0 %-ot nott kedvezo dollárárfolyamú importbeszerzéseinek és az optikai termékkörében végrehajtott kisebb mértéku áremelésének hatására. Tovább csökkent a legalacsonyabb - a csoport átlagárrésének felét sem eléro - árréstartalmú muszaki termékek forgalmazása és árrésszint tartalma is az e tevékenységet folytató társaságunk végelszámolásának megkezdését megelozoen is. Legmagasabb kiskereskedelmi árrésszint bovülést azon társaságaink értek el,

9 ahol a közvetlen, saját lebonyolítású import aránya magas. Legnagyobb fedezetkiesést a muszaki és a fotó, az ún. hagyományos kozmetikai kiskereskedelmi tevékenységünkben realizáltuk, valamint az alaptevékenységét megszünteto Kontúr Lakberendezési Kft-ben. A ki nem emelt kiskereskedelmi tevékenységeinken lényegében bázisnak megfelelo árrésszintet tudtuk elérni, fedezeti tömegét a forgalom alakulása határozta meg. A csoport nagykereskedelmi árréstömege a - döntoen a zenei divízió és a Telecom üzletág megszunésébol eredo - forgalomkiesésnél kisebb mértékben, 52,2 %-kal csökkent a bázisidoszakhoz viszonyítva. Árrésszintje az üzletágankénti forgalom - elsosorban az alacsony árrésszintu Telecom üzletág kiesése miatti - arányváltozása következtében viszont közel 4,3 %-nyit nott. Az optikai és a kozmetikai nagykereskedelmi tevékenységen kívül valamennyi nagykereskedelmi tevékenységünk árrésszintje csökkent. Árréstömeg növekedést csak az optikai nagykereskedelmi tevényekségünkön értünk el. Legnagyobb árrésszint és fedezettömeg kiesést a fotó és a muszaki tevékenységen realizáltunk. A fotó nagykereskedelmi tevékenységet októbertól megszüntettük, a muszaki kereskedelemmel foglalkozó társaságunkat pedig december 10-i kezdettel végelszámolás alá vontuk. Termelo tevékenységünk fedezeti tömege 29,5 %-kal csökkent a 16,4 %-os árbevétel kiesés mellett, mivel a fedezeti szintje 2,8 %-nyit szukült. A csoport bútorgyártását meghatározó Balaton Bútorgyár Rt. fedezeti tömege az árbevételénél kedvezobben alakult, mivel fedezeti szintje 1 %-kal emelkedett, annak ellenére, hogy az export részarányának növekedése ezzel ellentétes hatást indukált. A közvetlen költségek csökkentésén túl kedvezoen hatott az árrésre, hogy a társaság az élénkülo szállodapiacon nyert egyedi, magasabb fedezeti szinttel rendelkezo pályázatainak megnyerésével a bázisnál nagyobb forgalmat és fedezettömeget tudott ezen tevékenységén realizálni. A Dália Bútorgyár fedezeti tömege 38,4 %-ra csökkent, a mintabolt bezárások és az egyéb, készletfelszámoláskor nyújtott árengedmények, ill. a termelés megszunése miatti készletek késztermékké történo feldolgozásából származó termékek alacsony fedezeti tartalma miatt. Az Ajka Kristály Kft. fedezeti szintje 3,9 %-kal, fedezeti tömege 22,9 %-kal, forgalma pedig 13,0 %-kal csökkent. A társaság által végrehajtott - a piacon kialakult keresleti viszonyoknak megfelelo - termékszerkezet váltás következtében a fajlagosan magasabb önköltséggel eloállítható, s alacsonyabb fedezeti tartalommal rendelkezo termékek részaránya növekedett az értékesítésben. Fedezeti tömegét - az értékesítés volumenének, és a termékszerkezet változása miatt bekövetkezett, valamint a piac fokozott árérzékenységébol fakadóan az áremelések csekély mértéku érvényesíthetosége miatt keletkezett fedezeti szint csökkenésén túl - a dollár tartósan alacsony árfolyama a bázisidoszaki átlagárfolyammal számítva 296 M Ft-tal csökkentette. 9 III. A költségek alakulása A csoport muködési költségei bázis szintuek, a muködési költségfelhasználást továbbra is az elozo évhez hasonló takarékos költséggazdálkodás jellemezte. A csoporttagok nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a teljesítményekhez arányos állandó költségek kapcsolódjanak. Ennek érdekében a nem rentábilisan muködo kiskereskedelmi egységeket bezárták, szükség esetén tevékenységeket szüntettek meg, a kereskedelmi profiljukat szukítették ill. bovítették, a forgalomcsökkenésbol eredo tevékenység-szuküléssel arányosan létszámleépítést hajtottak végre. Összességében a társaságok a forgalomcsökkenést költségracionalizálással próbálták ellensúlyozni. Torzítja a költségek összehasonlíthatóságát a Gong Express Kft. és az FTC Labdarúgó Rt június, ill. november hóban történo üzletrész eladása és konszolidációs körbol való kikerülése, valamint hogy a Fotex csoport utolsó negyedévében két

10 ingatlanhasznosítással foglalkozó leányvállalattal bovült (Alfa Örs Kft. és Szivárvány Rt.), 2004-ben pedig új leányvállaltként szerepel a Fotex Ceska és a Fotex Polska. A muködési költségek közül a legnagyobb, 43,6 %-os részarányt képviselo személyi jellegu költségek a beszámolási idoszakban 7,9 %-kal csökkentek 10,4 %-os átlagos létszámmegtakarítás mellett. Csoportszinten a teljes munkaidoben foglalkoztatottak bérszínvonala 8,2 %-kal emelkedett. Szinte minden Csoporttag létszámcsökkenést hajtott végre. Az egyes csoporttagok bérfejlesztésbol eredo személy jellegu költségnövekedését (F-O Optika-Fotó Kft., Hungaroton Records Kft., Fotex Cosmetics Kft.,) kismértékben ellensúlyozta a forgalomcsökkenés miatt legnagyobb létszám-racionalizálásra kényszerülo társaságok (Azúr Rt., Balaton Bútorgyár Rt., Dália Kft., Ajka Kristály Kft.) költségmegtakarítása. A Csoport teljes munkaidoben foglalkoztatott állományi létszáma 3446 forol 2805 fore csökkent egy év alatt. A legnagyobb létszámleépítés - és ebbol eredo személy jellegu ráfordításcsökkenés - a Balaton Bútorgyár Rt.-nél és a Keravill Rt.-nél következett be. Anyagjellegu költségeink a cégcsoport egészére vonatkozóan 88,8 %-a a bázis idoszakinak. Anyagköltségeink csoportszinten némileg bázisszint alatt maradtak, a végrehajtott energia árváltozások ellenére. Csoport szinten az anyagjellegu költségekbol a legnagyobb arányt a hirdetési és reklámköltségek, valamint a bérleti díjak képviselnek. A hirdetési és reklám költségek éves szinten 6,6 %-al csökkentek, a külso partnerek felé fizetett bérleti díjak az önkormányzati boltvásárlások következtében bázis szint alattiak. A takarékos anyagjellegu költségfelhasználás szinte a csoport valamennyi tagjánál megállapítható. Az anyagjellegu költségeken belül csökkent a bérmunka díj költsége, a kifizetett ügynöki jutalékok, ami a forgalomvisszaeséssel magyarázható. Az áruszállítás költsége 24,1 %-kal kevesebb, összesen e Ft-tal, a legnagyobb költségmegtakarítás a bútor üzletágnál (30,0 %-os csökkenés) és a Keravill Rt-nél jelentkezik (87,5%-os csökkenés), amely részben a jövedelmezoség javítása érdekében bezárt boltok kieso szállítási költségeibol, és a gazdaságos szállítás megszervezésébol ered. Az orzés és vagyonvédelem, valamint az igénybe vett szakértoi díjak emelkedtek. Csökkentek a kommunikációs költségek, a karbantartási költségek részben a boltbezárások eredményeként, részben a bevezetett költségcsökkento intézkedések hatására. Muködési költségeink közül az amortizációs költség 2004-ben csoportszinten közel azonos a bázis idoszakival. A legtöbb társaság amortizációs költségei bázisszint alattiak, mivel a beszerzéshez kapcsolódó többlet értékcsökkenés nem érte el a már nullára íródott eszközök megszuno értékcsökkenését. Az átlagnál nagyobb csökkenés a Fotexnet Kft.-nél következett be, mivel a társaság 2001-ben induló tevékenységéhez szükséges számítástechnikai eszközök ebben az idoszakban íródnak nullára. Szintén átlagon felüli csökkenés mutatkozik a Keravill Rt-nél, ami a Telecom üzletág Csoporton belüli értékesítésével ill. a nagymértéku selejtezéssel és egyéb tárgyi eszköz értékesítéssel magyarázható. Csoporton belül kimagasló a Keringatlan Kft. amortizációs költség növekedése, mivel a piaci pozíciója megerosítése érdekében különbözo mértéku ingatlanvásárlásokat, s azokon szükséges fejlesztéseket hajtott végre a tárgyidoszakban. Az új csoporttagként belépo Fotex Polska és Fotex Ceska együttesen 65 millió Ft-tal növelte a Csoport amortizációs költségeit. A csoport konszolidált egyéb ráfordításainak összege nagymértékben növekedett az elozo év azonos idoszakához képest. A tavalyi évhez képest csupán három társaságnál csökkent az elszámolt értékvesztések mértéke, ezzel szemben egyes Csoporttagok jelentos összegu terven felüli értékcsökkenést ill. értékvesztést számoltak el. Ezek együttes értéke 653 m Ft. Az értékesített tárgyi eszközök kivezetéskori értéke 255 m Ft-ot tett ki, ami többszöröse a bázis idoszakinak. Az eszközök selejtezése során kivezetett könyv szerinti érték jelentosen növekedett a Keravill Rt. és a Dália Kft. tevékenységének megszunése miatt. 10

11 11 IV. Eredményalakulás A Csoport évi összevont nyereségmutatói bázis alattiak. Szükséges megemlíteni, hogy a bázis ill. tényadatok összehasonlításánál a következoket kell figyelembe venni: A Csoport évi bázis adatai még tartalmazzák a szeptemberben értékesítésre került FTC Labdarúgó Rt. 383,2 M Ft-os veszteségét, a 2004-es tárgyidoszakban pedig új csoporttagként került konszolidálásra a Fotex Polska lengyel, ill. a Fotex Ceska cseh leányvállalat összesen 124,1 M Ft veszteséggel. A bruttó fedezet összege 83,2 %-a a bázis idoszakinak, ,7 M Ft. A csoport - a forgalmi adatok alakulásánál kifejtettek miatt 25,7 %-kal kisebb árbevételt realizált folyóáron, ami mintegy M Ft-tal csökkentette a csoport bruttó fedezeti tömegét. A fedezeti szint 4,5 %- os bovülése viszont M Ft-tal emelte a fedezeti tömeg nagyságát. E két tényezo együttes hatására a bruttó fedezet tömege M Ft-tal lett kevesebb a bázisnál. A tevékenység érdekében felhasznált muködési költségek tömege 66,2 M Ft-tal több a beszámolási idoszakban. Muködési költségeink árbevételhez viszonyított szintje meghaladta a bázisidoszakét. A fentiek összevont hatása alapján a Csoport üzemi, üzleti eredménye évben 1.623,6 M Ft. A tavalyi év eredményességéhez nagyban hozzájárult az egyszeri tételként jelentkezo Westel ügynökhálózat értékesítése. A Csoport tárgyévi veszteségét nagymértékben növelte a Keravill Rt. jogutód nélküli megszunése miatt felmerült egyszeri költségek, valamint az Ajka Kristály Kft. dollárárfolyam-változás hatására elszenvedett veszteség. A tárgyidoszakban rendkívüli tételként jelenik meg egy vissza nem térített, 438 M Ft-os Áfa visszaigénylés, melynek visszaigénylését az APEH másodfokon is elutasította. Az APEH határozata ellen a Csoport felülvizsgálati kérelmet, és a Fovárosi Bíróságon keresetet nyújtott be. A vizsgálat lezárását követoen a Csoport álláspontja szerint ez az összeg eredményjavító tételként fog megjelenni. A Csoport pénzügyi muveleteinek eredménye 361,2 M Ft. A Csoport rövid lejáratú értékpapírjai és szabad pénzeszközeinek állománya ugyan alacsonyabb én, mint elozo évben, de a szabad pénzeszközök állománya a tárgyév elso négy hónapjában közel 60 %-al meghaladták a bázis idoszakit. A magasabb kamathozamú kihelyezési lehetoségek miatt a kamatbevételeink 4,1 %-kal haladták meg a bázis idoszakit. Adózás elotti eredményünk a fent említettek hatására ,9 M Ft, mely M Ft-tal kevesebb a bázisidoszakinál. A leányvállalataink eltéro mértéku eredményváltozása és a halasztott adó elszámolás figyelembe vételével az adófizetési kötelezettség csökkent. A kisebbségi részesedésre jutó eredményhányad 66,1 M Ft-tal növeli a Csoport eredményét, a külso tulajdon a veszteséget és nyereséget termelo leányvállalatainkban lévo tulajdoni hányadának megfeleloen. A csoport kisebbségi részesedéssel korrigált adózott eredménye M Ft. V. A csoport eszközei és forrásai A cégcsoport mérleg-foösszege a 2004-ben közel azonos a bázis idoszakival. Jelentos mozgásokat indukált a csoport eszköz- és forrásállományában a konszolidációs kör változása. A végén a Csoport 100 %-os tulajdonába került Alfa-Örs Kft. és a

12 Szivárvány Vagyonkezelo Rt. konszolidációs körbe való bevonásával jelentos tárgyi eszköz növekedés keletkezett. A konszolidációs körbol az FTC Rt., valamint a Gong Express Kft. kivezetése tárgyi eszközök változására gyakorolt hatása szerény mértéku ben két leányvállalat - Fotex Polska és Fotex Ceska jelent meg a Fotex Csoport leányvállalatainak sorában. A két vállalat közül a Fotex Polska befektetett eszközeinek értéke számottevo, mely összességében 546 m Ft értékben növelte a Csoport eszközállományát. A konszolidációs kör változásának hatása mellett növekedés figyelheto meg a tárgyi eszközök állományában, melynek oka részben a Sugár Üzletközpont felújítási munkálatainak fordulónapig elszámolt 1.087,8 m Ft-os része, valamint a Csoport tagjainak ingatlan beruházásai, melybol legnagyobb értéku beszerzéseket a Keringatlan Kft. hajtotta végre 769 m Ft értékben. A Csoport többi tagjánál jellemzoen a beszerzések értéke nem haladta meg az elszámolt amortizáció nagyságát. A befektetett eszközök értékén belül több az immateriális javak állománya közel bázis szinten maradt. Az immateriális javak értékét növelte a év végén az FTC Labdarúgó Rt.-tol megvásárolt FTC márkanév használatához kapcsolódó részleges kereskedelmi jogok értéke ben jelentos beszerzés nem történt. A befektetett eszközeink közül a befektetések értéke csökkent a külso befektetéseken elszámolt értékvesztések, valamint a tartós hitelviszonyt megtestesíto értékpapírok eladása miatt. Kimutatott goodwill értékét az elszámolt értékcsökkenés mellett jelentosen befolyásolta, hogy év második felében a Kontúr Rt.-ben további tulajdoni hányad növekedéssel, ill. az Alfa-Örs Kft. és Szivárvány Rt. megvásárlásával további goodwill keletkezett, ami egyenlegében negatív és pozitív goodwill különbözet. A szintén 2003-ban jelentkezo FTC Labdarúgó Rt. üzletrész eladása a goodwill értékét egyenlegében jelentosen csökkentette. A júliusában megvásárolt Fotex Ceska kismértékben, de növelte a Csoport goodwilljét. A forgóeszközök együttesen nagymértékben, 29,4 %-kal csökkentek, ezen belül a készletek 18,1 %-kal. A készletek nagyarányú csökkenését a 2003-as év végén elszámolt értékvesztések, valamint forgalomcsökkenéssel együtt járó racionális készletcsökkentések okozzák. Ezek hatására készleteink közül árukészleteink 18,1 %-kal csökkentek ben legnagyobb mértékben a Keravill Rt. készletei csökkentek m Ft-tal, ami a cégcsoport összkészletének 17,3%-át tette ki. A tulajdonosok a társaság megszüntetése mellett döntöttek, amit korábban egy készletcsökkenési folyamat elozött meg. Ez a készletcsökkenés részben a társaság tevékenységi körébol kikerült Telecom üzletág következményeként felszabaduló készletek leépítésébol, részben pedig a drasztikusan visszaeso forgalom követésébol eredt. További jelentos készletcsökkenés figyelheto meg a Kontúr Lakásfelszerelési Kft.-nél, melynek árukészletei 71,1%-kal csökkentek. Ennek oka, hogy a társaság 2004 második felében a kereskedelmi egységeinek a számát - jövedelmezoségi szempontok figyelembevételével - drasztikusan csökkentette. Helyette bérbeadással hasznosítja üzlethelységeit. Csoport szinten jelentosnek mondható még az Azúr Rt. készletcsökkenése, mely a forgalomvisszaeséssel és üzletbezárásokkal magyarázható. Készletnövekedés figyelheto meg az F-O Optika-Fotó Kft-nél, mivel felkészül hálózatának multinacionalizálásához szükséges árukészletek biztosítására. Az új csoporttagként belépo cseh és lengyel leányvállalatok készletei is növelik a Csoport készletállományát. A Fotex 2000 Kft-nek a Telecom üzletág júniusi átvételébol ered készletnövekedésének, valamint a nagykereskedelmi árukészlete felszámolásának együttes hatása jelentos készletcsökkenést eredményezett. A csoport ki nem emelt kereskedelmi vállalatainak készlete forgalomarányosan alakult. Bázisszint körül maradt a forgalomcsökkenés ellenére a termelo vállalataink saját termelésu készlete. A fordulónapon termelovállalataink közül azonban a 12

13 Dália Kft. késztermékei 3,5 %-ra, összkészlete 13,1 %-ra csökkent, mivel termelését megszüntette és készleteit is folyamatosan felszámolja. Követeléseink fordulónapi állománya 18,2 %-kal csökkent, ezen belül a vevokövetelések az elso háromnegyedévet követoen tovább csökkentek, a tárgyidoszaki 35,3 %-al kevesebb a bázis idoszakinál. Általánosságban a forgalomvisszaeséssel ill. a Keravill Rt. vevoköveteléseinek szinte 100 %-os csökkenésével - ami az összes vevokövetelés csökkenésének 42,9 %-át teszi ki magyarázható. A rövidtávra befektetett értékpapír-, és a pénzeszköz állományt célszeru együtt vizsgálni. A pénzeszközök csökkenése egyrészt a forgóeszközök együttes csökkenésével, valamint a bázis idoszak fordulónapján beérkezett Westel ügynökhálózat értékesítésének ellenértékével magyarázható. Forrásaink közül a hosszú lejáratú bankhitelek soron a Fotex 2000 Kft. és a Balaton Bútorgyár Rt. korábbi évben gépberuházásra felvett középlejáratú devizahitelei mellett az Alfa-Örs Kft. és a Szivárvány Rt. megvásárlásához igénybe vett hitel kerül kimutatásra. A Keringatlan Kft. tulajdonában lévo Sugár Üzletközpont felújításához a fordulónapig felvett 934,4 M Ft-os hitel növeli a tárgyévi forrásállományt. Rövid lejáratú kötelezettségünk mérleg szerint 34,9 %-kal csökkent. A rövidlejáratú bankhitelek állománya 33,3 %-kal csökkent a bázisidoszakhoz képest. Ezen a soron kerül kimutatásra a néhány leányvállalatunk likviditási helyzetének biztosítása érdekében felvett banki folyószámla-hitelállománya. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományán belül az áruszállítókkal szembeni kötelezettség az év folyamán tovább csökkent (45,9 %-kal). Ennek oka a konszolidációs kör változása, a kereskedelmi készletek csökkenése, s ebbol eredo szállítói állomány csökkenése. Ebben a Keravill Rt. szállítói állománycsökkenése játszik legnagyobb szerepet, a társaság m Ft-tal kevesebb szállítói kötelezettséget mutat ki év végén a bázis idoszakihoz képest, ami a Csoport szintu csökkenés 86,9 %-át adja. Eredménytartalékunk az elozo évi nettó eredmény elszámolása, illetve a negatív goodwill csökkentése miatt nott. Kisebbségi részesedések összege az üzletrészmozgások és az év végi, illetve a tárgyidoszaki nettó eredmény elszámolásának hatására módosultak. 13 Személyi és szervezeti változások Személyi változások: A Keravill Rt december 10-én kezdodo végelszámolása miatt a december 9-én megtartott közgyulésen a tulajdonosok végelszámolónak, önálló cégjegyzési jogosultság mellett a cég vezérigazgatóját jelölte ki. A január 25-én megtartott közgyulés Buzogány Péter volt vezérigazgatót a végelszámolói feladatok alól felmentette, és a TAX-Audit Kft-t bízta meg ezen teendok ellátásával. Szervezeti változás csak a Domus csoporton belül történt, melyet a Domus, mint tozsdei cég önállóan közzétesz. Egyéb szervezeti változás, mely jelen gyorsjelentésben közzétételre kötelezett, a Cégcsoportban elozo rendszeres tájékoztatásunk óta nem történt. Egyebek A társaság 23/2000. sz. közgyulési határozatának megfeleloen május 2-i idoponttal - a Keler Rt. közremuködésével - a Fotex Rt. részvényeinek teljes köru cseréjét végrehajtotta.

14 A fordulónappal db részvény kicserélésre került, db régi részvényt a tulajdonosa nem váltott át. Az át nem váltott részvényeket a hatályos jogszabályoknak megfeleloen a társaság érvénytelennek nyilvánította. Az érvénytelenített részvények helyébe lépo új részvényeket a társaság a részvényesek érdeke szempontjából a leheto legoptimálisabban értékesítette. A befolyó vételárat a felmerülo költségek levonása után az érvénytelenített értékpapírok helyébe lépo teljes részvényállomány értékesítését követo 30. nap után, november 15-tol a régi, be nem cserélt, érvénytelennek nyilvánított részvényei fejében, az érvénytelenített részvény tulajdonosának adja át. Az érvénytelenített részvényekbol db-ra jutó ellenérték került a mai napig kifizetésre, db érvénytelenített részvény tulajdonosa még nem jelentkezett. A Fotex Rt április 28-án megtartott évi rendes közgyulése döntött a Fotex Rt. által kibocsátott nyomdai úton eloállított részvények dematerializált értékpapírrá történo átalakításáról. A részvények dematerializált formába történo átalakításának napja november 11. A részvények átalakítása a részvényekhez fuzodo jogokat nem érinti. A nyomdai úton eloállított részvények benyújtására rendelkezésre álló idotartam szeptember 10-tol november 10-ig tartott. A nyomdai úton eloállított részvényeket a Fotex Rt november 11-ével érvénytelenné nyilvánította. Az érvényesen be nem nyújtott részvényeket - összesen 135 eft névértékben - a társaság az átalakítástól számított hat hónapon belül a BÉT-en befektetoi szolgáltató közremuködésével tozsdei forgalomban értékesíti. A Fotex Rt. az értékesített dematerializált értékpapírok ellenértékét az értékesítésig felmerült költségekkel csökkentve fizeti ki az érvénytelenített részvény átadása esetén a részvény utolsó igazolt tulajdonosának, az értékpapírban megtestesített követelés elévülésére irányadó szabályok figyelembevételével szeptember 20-án a Fotex Csoport a MOM PARK bevásárló központban közel 7000 m2 területen kiskereskedelmi egységeket nyitott. Az üzletközpontban szinte valamennyi kiskereskedelemmel foglalkozó társaságunk exkluzívan képviselteti magát. A Fotex Rt. keresetet nyújtott be a Fovárosi Bírósághoz decemberében - a MOM-Park Bt. ellen, a tapasztalt bérbeadói mulasztások, hiányosságok miatt. A per folyamatban van. A Fotex Csoport a Bérbeadóval közös megállapodást kötve év végi fordulónappal - a MOM PARK bevásárló központban lévo bérleményét cca m 2 -rel csökkentette. 14 Felelosségvállaló nyilatkozat A gyorsjelentés a valóságnak megfelelo adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentoséggel bír. A Fotex Rt. a BÉT bevezetési és forgalomban tartási szabályzatának pontjában eloírtaknak megfelelo tartalmú gyorsjelentése teljes terjedelemben megtekintheto és letöltheto a BÉT Rt. internetes honlapjáról ( A gyorsjelentés megtekintheto továbbá a BÉT Információs Központjában, valamint a Fotex Rt. székhelyén (1126 Budapest, Nagy Jeno u. 12. VIII. em.) munkanapokon 9-14 óra között. Budapest, február 11. Kenedi Robert s. k. vezérigazgató

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2003. I-VI. havi gyorsjelentése

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2003. I-VI. havi gyorsjelentése A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2003. I-VI. havi gyorsjelentése A Fotex Csoport 2003. I. féléves tevékenységét bemutató gyorsjelentését az IFRS eloírásainak megfeleloen készítette el.

Részletesebben

A Fotex Első Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2002. I-VI. havi gyorsjelentése

A Fotex Első Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2002. I-VI. havi gyorsjelentése A Fotex Első Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2002. I-VI. havi gyorsjelentése A Fotex Csoport 2002. I. féléves tevékenységét bemutató gyorsjelentését az IAS előírásainak megfelelően készítette el.

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált x Konszolidált x Számviteli elvek Magyar IFRS x Egyéb Egyéb:. PK2.Konszolidációs

Részletesebben

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Csoport 2008. I-III. havi tevékenységét bemutató gyorsjelentését az IFRS elıírásainak

Részletesebben

A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése

A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése A Fotex Csoport 2009. I-III. havi tevékenységét bemutató jelentését az IFRS elıírásainak megfelelıen készítette

Részletesebben

A DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság 2005. évi gyorsjelentése

A DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság 2005. évi gyorsjelentése A DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság 2005. évi gyorsjelentése A DOMUS Rt. szervezetében az év folyamán változás nem volt, a vezető állású tisztségviselőinek körében bekövetkezett változás: az igazgatóság

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése Beszámolónk a PANNONPLAST Csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím zalaker@zalakeramia.hu

Részletesebben

Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke

Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke A Vezetés tagjai 1 A PANNON-FLAX Győri Lenszövő Rt. Igazgatósága Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke Teimel Gézáné az Igazgatóság tagja vezérigazgató Buri Istvánné az Igazgatóság tagja Kőteleky László az

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2012. JANUÁR-SZEPTEMBER FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2012. DECEMBER GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2004. december 31-én végzõdõ gazdasági évrõl A társaság szervezetéhez, mûködéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2016 első negyedéve során a teljes árbevétel forintban 1,9%-kal, euróban 0,8%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált időszakban

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált x Konszolidált x Számviteli elvek Magyar IAS x Egyéb Egyéb:. PK2.Konszolidációs

Részletesebben

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu)

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2015 első háromnegyed évében a teljes árbevétel forintban és euróban mérve egyaránt 4,9%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált

Részletesebben

GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl

GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl A gyorsjelentésünket a magyar számviteli szabályoknak megfelelõen készítettük el, az adatok nem auditáltak. Társaságunk

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése Az elnök-vezérigazgató üzenete Kiemelt adatok Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban

TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése Az elnök-vezérigazgató üzenete Kiemelt adatok Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése 4 Az elnök-vezérigazgató üzenete 5 Kiemelt adatok 7 Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban 8 Üzletági jelentések 11 Vezetôi elemzés 25 AVezetés elemzése

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT BUDAPEST 2004. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés Stabil működés a Nyomdánál 2011-ben Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2011. éves eredményeit. (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu,

Részletesebben

Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl

Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése A 2002. évrõl Az Elsõ Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2002. évi tõzsdei éves jelentése Társaság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2004. évi gyorsjelentése

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2004. évi gyorsjelentése A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2004. évi gyorsjelentése A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság az alábbiakban ismerteti tisztelt Részvényeseivel a Társaság magyar

Részletesebben

Erős első negyedéves profit az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. negyedéves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta II. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Számviteli politika. Konszolidáció KIEGÉSZÍTÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ

Számviteli politika. Konszolidáció KIEGÉSZÍTÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ Számviteli politika A Danubius Hotels Rt. számviteli politikája a 2001-es év elején az új számviteli törvénynek megfelelôen átalakításra került oly módon, hogy továbbra is kövesse a törvényben rögzített

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2002. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelõ Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés I. A társaság

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. DÉMÁSZ Rt. 2003. I-III negyedéves gyorsjelentés TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2

Részletesebben

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése 2004. II. 2004. augusztus 16. A Pannonplast Rt. 2004. II. i gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi.

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi. A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta IV. negyedes és es, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. november végi helyzetéről 2015. december * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni Az MNB tevékenységének fõbb jellemzõi 1998-ban 1. Monetáris politika AMagyar Nemzeti Bank legfontosabb feladata az infláció fenntartható csökkentése, hosszabb távon az árstabilitás elérése. A jegybank

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2010. március 31. 1 TARTALOM Közgyűlési meghívó... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE 2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE BUDAPEST 2005. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BSE: MTAV.BU), Magyarország

Részletesebben

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség Ungarischer Verband der Forst- und Holzwirtschaft / Hungarian Federation of Forestry and Wood Industries H-112 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. Tel: (1) 355-65-39,

Részletesebben

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények Árbevétel- és eredményszinten is erős negyedévet zárt a Nyomda Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2010. első kilenc hónapjára vonatkozó

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2013. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2013. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2013. május 1 I. A jelentés időszakában bekövetkezett jelentősebb események, azok gazdálkodási és pénzügyi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához Kiegészítő melléklet a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított konszolidált beszámolójához 1 A HUMET Nyrt., mint tőzsdére bevezetett társaság a számvitelről szóló törvény 10. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló A 2015. év során a teljes árbevétel forintban 3,3%-kal, euróban 2,9%-kal emelkedett az előző évhez képest. A vizsgált időszakban a Ft/ átlagárfolyam minimálisan,

Részletesebben

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: Rába Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL Készült: Budapest, 2011. április 27. Papp György IT elnök 1 I. Általános rész I.1. Alapadatok A pénztár neve: POSTÁS Egészségpénztár

Részletesebben

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Budapest, 2005. augusztus 8. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév Budapest, 2014. május 15. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.03.31 2013.12.31 2014.03.31 2014.03.31/ 2013.12.31

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007 XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A fejezet a központi költségvetés devizában

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

A társaság összes eszközértéke 2004. március 31-én 66,8 milliárd Ft volt, 53 millió Ft-tal több, mint tavaly első negyedév végén.

A társaság összes eszközértéke 2004. március 31-én 66,8 milliárd Ft volt, 53 millió Ft-tal több, mint tavaly első negyedév végén. Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2004 I. negyedéves gazdálkodásáról. Biztató jelek A háborús előkészületek, a SARS járvány, majd az iraki háború kitörésének következményeivel sújtott bázis időszakkal

Részletesebben

A MATÁV 2001. HÁROMNEGYED ÉVES EREDMÉNYEI

A MATÁV 2001. HÁROMNEGYED ÉVES EREDMÉNYEI A MATÁV 2001. HÁROMNEGYED ÉVES EREDMÉNYEI BUDAPEST, 2001. november 13. A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezetõ távközlési szolgáltatója ma közzétette 2001. háromnegyed éves gazdasági

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA-

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2009. JANUÁR-JÚNIUS KÉSZÍTETTE: MILEI OLGA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. december végi helyzetéről 2016. január * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2014. május Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámolója (nem auditált, konszolidált) készült a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint

Időközi vezetőségi beszámolója (nem auditált, konszolidált) készült a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint Első negyedéves Jelentés 2012 MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 3 MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Időközi vezetőségi beszámolója (nem auditált, konszolidált) készült a Nemzetközi

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY

Részletesebben

Zalakerámia Rt. Konszolidált éves beszámoló és Független könyvvizsgálói jelentés. 2001. december 31.

Zalakerámia Rt. Konszolidált éves beszámoló és Független könyvvizsgálói jelentés. 2001. december 31. Zalakerámia Rt. Konszolidált éves beszámoló és Független könyvvizsgálói jelentés 2001. december Deloitte & Touche Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 1051 Budapest, Nádor u.21. Kevélcím: 1397 Budapest Pf.503

Részletesebben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben folytatta a kormányzati ciklus elején meghirdetett gazdaságpolitikai

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 215. december A kiskereskedelem 214. évi teljesítménye Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 212/42 Összefoglaló...2 VI. évfolyam 42. szám 1. Nemzetközi kitekintés...2 2. A kiskereskedelem helye a nemzetgazdaságban...4

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL EGYÜTT

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FÉLÉVES JELENTÉS. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félév A Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53., cégjegyzékszáma: 01-10-043104,

Részletesebben

I/4. A bank és leányvállalatai konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bank és leányvállalatai konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bank és leányvállalatai konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Tekintettel arra, hogy a leányvállalatok tevékenysége döntõ módon a bank üzletmenetét segítik elõ, ezért

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben