TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete"

Átírás

1 TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: június 02. Tevékenységi engedély száma és kiadásának dátuma: E/134/95 ( ) Bírósági bejegyzés száma és dátuma: 11.Pk.60862/2 ( ) Címe: 1089 Budapest, Dugonics u. 12/A. fsz. 1. Pénztár könyvvezetésének módja: üzemgazdasági szemléletű kettős könyvvitel Beszámoló formája: éves beszámoló Beszámolási időszak: A Pénztár tevékenységi köréből adódóan általános forgalmi adó tekintetében tárgyi adómentes. Bevétele sem a vállalkozási adó és osztalékadó, sem az iparűzési adó tekintetében nem minősül vállalkozási bevételnek. A Pénztár számviteli politikája a gazdálkodást, nyilvántartást lényegesen befolyásoló területen nem változott. A befektetési politika évben változatlan volt. II. A Pénztár évi tevékenységének bemutatása 1./ Pénztári taglétszám alakulása A Pénztár taglétszáma december 31-én fő, az éves átlagos taglétszám fő volt. Az átlagos létszám évhez viszonyítva 209 fővel, azaz 4,2 %-kal növekedett. A évre tervezett záró létszámhoz (4850 fő) képest a növekedés 6,3 %. A évre jóváhagyott tervben 106 fő kilépését prognosztizáltuk a 10 éves tagsági jogviszonyt elért, és így a kilépésre és a vagyona felvételére jogosult 397 főt kitevő létszámból. Ilyen címen évben 5 fő lépett ki. A évben a Pénztárhoz 433 új tag lépett be, 13 fő pénztártag másik pénztárból lépett át, 197 fő szolgáltatást vett igénybe, 12 fő átlépett másik pénztárba, 24 fő pénztártag elhalálozott. A következő táblázatban az előző évhez viszonyított létszám változás kerül bemutatásra: Megnevezés év/fő év/fő Változás %-ban Nyitó létszám ,3 + Új belépő ,0 + Átlépő másik pénztárból ,9 - Átlépő másik pénztárba ,0 - Elhalálozott ,0 - Szolgáltatást igénybevett ,8 Záró létszám ,3 Az alábbi táblázat a Pénztár tagjainak életkor szerinti megoszlását és a korösszetételének változását mutatja be:

2 2 Pénztártagok korösszetételének változása Megnevezés év év év év Életkor (év) Létszám (fő) Megoszlás(%) Létszám (fő) Megoszlás(%) ,5 14 0, , , , , , , , , , ,1 Összesen , ,0 A pénztártagjaink átlagos életkora 0,3 évvel növekedett az előző évihez képest, jelenleg az átlagos életkor 45,1 év, ebből a férfiak átlagos életkora 44,6 év (arányuk az összes létszámon belül 70,9 %), a nők átlagos életkora 46,1 év (arányuk 29,1 %). 2./ Munkáltatói tagok kötelezettségvállalásának teljesítése Az éves beszámoló alapján megállapítható, hogy a munkáltatói tagok által teljesített befizetések aránya 79,6%. A munkáltatói tagok összességében az előző évhez képest átlagosan 41,2 %-kal emelték az egy főre jutó havi munkáltatói hozzájárulást. A munkáltatói tagok közül az FKF Rt. 50 %- kal emelte a tagdíj hozzájárulását. A munkáltatói tagokkal az együttműködés nagyon jónak minősíthető, az adatszolgáltatások és a tagdíjak utalása szerződés szerint történik. A munkáltatói tagok száma az előző évhez viszonyítva 2 munkáltatóval növekedett, de ugyanennyivel meg is szűnt az együttműködés. Jelenleg továbbra is 53 munkáltatóval van aktív kapcsolata a pénztárnak. 3./ Pénztártagok egyéni kötelezettségvállalásának teljesítése évben 1493 fő egyénileg is hozzájárult nyugdíjszámlájának növeléséhez, ebből 280 fő munkahelyéről történő kilépése után is tovább folytatta a tagdíjfizetést. A munkahelyről kilépők és nem fizetők száma növekedett 214 fővel az előző évhez képest, december 31-én 974 fő. A tagdíjfizetés nélkül bennhagyott egyéni számlák értéke eft. A nem fizető pénztártagok részére i záró időponttal felszólítást küldtünk, amelyben közöltük a meg nem fizetett hónapok számát és az egyéni számlájuk értékét, illetve felszólítottuk az elmaradásuk pótlására. 4./ A Pénztár befektetési üzletmenetének alakulása a.) Értékpapír befektetések bemutatása A Pénztár fedezeti céltartaléka eszközállományára vonatkozó bruttó hozamráta 15,1 %, a nettó hozamráta (vagyonkezelési és letétkezelési költségekkel csökkentett hozam) 14,4 %. A Pénztár céltartalékaira vonatkozó bruttó hozamok alakulását negyedévenként az alábbi táblázatban mutatjuk be %-ban: Időszak Fedezeti céltartalék Működési alap Likviditási alap I. negyedév 4,67 2,47 2,48 II. negyedév 4,83 2,42 2,41 III. negyedév 5,71 1,98 1,99 IV. negyedév - 0,75 1,44 1, év összesen 15,13 8,57 8,57

3 3 Befektetett vagyont piaci értéken és értékpapír típusonként december 31-i (eft-ban) állapotnak megfelelően az alábbi táblázat szemlélteti: Befektetések besorolása Nyilvántartási érték (eft-ban) Megoszlás (%) Befektetési jegyek határozatlan időre ,7 Diszkont kincstárjegyek ,9 Jelzáloglevél ,0 Kötvények ,7 Magyar államkötvények ,7 Nemzetközi részvény ,5 Részvény 0 0,0 Értékpapírok összesen ,5 Ingatlan forgalmi értéke ,5 Értékpapír+ingatlan ,0 Az értékpapírok i állapot szerinti tételes felsorolását, beszerzési értékét, piaci értékét a 8. sz. melléklet, értékpapír típusonként, tartalékonként a nyilvántartási értéket, piaci értéket, hozamot és értékelési különbözetet a 11., 11/a., 11/b., 11/c.,12., 13., 14. számú melléklet tartalmazza. Az értékpapírok lejárat szerinti megoszlását a 9. sz. melléklet tartalmazza. Az egyes portfoliók hozamai negyedévenként a következők szerint alakultak %-ban (vagyonkezelő adatai alapján): Referenciaindexek I. n. év II. n. év III. n. év IV. n. év év RMAX 2,69 2,24 1,77 1,36 8,30 MAX 3,60 4,40 2,24-1,65 8,76 MAX Composite 3,42 3,78 2,23-0,89 8,75 Cetop 20 (Ft-ban) 10,75 7,18 27,17 0,04 51,01 BUX 16,04 9,55 22,45-9,43 40,98 Fejlett külföldi részvénypiac 4,99 7,14 9,06 5,98 29,99 A táblázat segítségével nyomon követhető a Pénztár portfoliójában szereplő értékpapírok piacainak negyedévenkénti erősen eltérő alakulása és a Pénztár együttes hozamának alakulására gyakorolt hatása. A portfoliót alkotó egyes eszközcsoportok hozamai éves összesítésben kedvezően alakultak, de a harmadik negyedév végétől tapasztalható hazai makrogazdasági feszültségek negatívan befolyásolták a magyar kötvény- és részvénypiac utolsó negyedéves teljesítményét. Részletesen: Hazai kötvénypiac 2005-ben a hazai állampapírpiacon folytatódott a év őszén megindult hozamcsökkenés. Az infláció és a gazdasági növekedés kedvezően alakult, de az államháztartási deficit és a folyó fizetési mérleg hiánya rendkívül magas maradt. Az állampapírpiacon szeptember elejéig a csökkenő inflációra koncentráltak a befektetők, így a hozamok korábban soha nem látott alacsony szintekre csökkentek. Szeptemberben viszont napirendre kerültek a büdzsé körüli problémák, amire hozamemelkedéssel reagált a piac, míg a Fitch hitelminősítő intézet december elején lejjebb minősítette az ország külső és belső adósságállományát. Év végére a mind piac mind a külföldi kézben lévő állampapír állomány stabilizálódott ben összességében kifizetődő volt a hosszú kötvények tartása, az ezen papírokat tartalmazó MAX index közel fél százalékponttal jobban teljesített, mint az éven belüli lejáratok ármozgását mutató RMAX index. Az év során követett stratégia szeptember közepéig jól működött, az erőteljes felülsúlyozás a hozamcsökkenés során látványos profitot termelt, a teljesítményt azonban az utolsó hónapok

4 4 hozamemelkedése rontotta. Az év egészét nézve a kötvény-portfolió hozama meghaladta a referenciaportfolióét, így akárcsak az előző évben, 2005-ben is felülteljesült a benchmark. Közép-európai részvénypiac év során a közép-európai tőzsdéken az előző évben már megszokott ütemben emelkedtek tovább az árfolyamok. A varsói WIG20 35,4%-kal, a prágai PX50 42,7%-kal, a BUX index pedig 41%- kal magasabb értéken állt december 31-én, mint az előző év utolsó napján. A régió részvénypiacainak mozgását leképező CETOP20 index 2005-ben 51%-os hozamot ért el, míg az elmúlt két év alatt több mint kétszeresére nőtt. A régiós piacok kiváló teljesítményének okait ugyan azokban a tényezőkben találhatjuk meg, mint egy évvel ezelőtt. A legfontosabb hajtóerőnek a nemzetközi likviditás magas szintje és az egyes cégek eredmény-növekedései bizonyultak. Az egyes országok politikai és makrogazdasági feszültségei csak átmeneti hatást tudtak gyakorolni az árfolyamokra. A vállalati eredmények növekedése újra jelentősen felülmúlta a várakozásokat év végén csak a cseh piaccal kapcsolatban fogalmaztak meg az elemzők 10%-nál magasabb profitnövekedési várakozásokat. Ezzel szemben az előrejelzéseket folyamatosan meghaladva, a lengyel, cseh és magyar cégek várhatóan 40%-kal, 17%-kal, illetve 28%-kal magasabb profitszámokat jelentenek majd éves gyorsjelentéseikben. A Pénztár portfoliójában a közép európai részvények aránya az első három negyedév során felülsúlyozott volt, míg a negyedik negyedévben a referencia-portfolió 10% -os szintje körül alakult. Az emelkedő piacon történő felülsúlyozás kedvezően befolyásolta a Pénztár részvényportfoliójának teljesítményét. A részvények arányának alakulása országok szerinti bontásban Csehország 2,67% 2,67% 2,58% 2,41% 2,66% Lengyelország 2,77% 2,76% 2,59% 2,39% 2,65% Magyarország 5,99% 6,47% 5,66% 4,64% 4,7% Egyéb 0,10% 0,11% 0,1% 0,09% 0,08% Összesen 11,53% 12,01% 10,83% 9,53% 10,09% Továbbra is jellemző, hogy a Pénztár ún. blue chip részvényeket részesítette előnyben és óvakodott a kisebb, illikvid papírokba történő befektetésektől. A részvénykitettség biztosítása nagy részében idén is az OTP Alapkezelő befektetési jegyeinek vásárlásával történt. A Pénztár által is tartott OTP Quality Alap az elmúlt évben 40,5%-os hozamot ért el. Fejlett részvénypiac A Pénztár és a referencia-portfolió részvénysúlyozásának összehasonlítása december 31-én Pénztár Referencia-portfolió Különbség Csehország 2,66% 2,61% 0.05% Lengyelország 2,65% 2,55% 0,1% Magyarország 4,7% 4,66% 0,04% Egyéb 0,08% 0,18% -0,1% Összesen 10,09% 10% 0,09% A fejlett részvénypiacokon Európa és Ázsia éve lett. A TopixCore30-as japán tőzsdeindex saját devizájában 34,6%-ot, míg az EuroStoxx50-es index 21,3%-ot tudott emelkedni. Ezzel szemben az S&P500-as amerikai részvényindex mindössze 3%-ot értékelődött fel, az is nagyrészt a vállalati részvény-visszavásárlások árfelhajtó hatásának volt tulajdonítható.

5 5 A képet némileg árnyalja a devizák mozgása: az amerikai fizetőeszköz a többségi várakozással ellentétben 2005-ben nem folytatta az előző két év lejtmenetét és gyakorlatilag már az év első napjaitól kezdve folyamatosan erősödött. Az euróval szemben több mint 12%-ot, míg a forinttal szemben 17,6%-ot tudott erősödni. Az utóbbiban már szerepet játszott a forint főleg a második félévben tapasztalt általános gyengülése is: az euróval szemben 3%-os, míg a japán jennel szemben 2,7%-os lemorzsolódás következett be. Forintban kalkulálva így az S&P500 20,6%-ot, az EuroStoxx50- es 24,3%-ot, míg a japán piac 37,3%-ot emelkedett 2005-ben. A befektetési politika megvalósításakor a stratégiai jellegű befektetéseket továbbra is az OTP-UBS nemzetközi részvényalap segítségével, míg a taktikai jellegű súlynövelést indexkövető alapok vásárlásával valósultak meg. A negyedik negyedév során az OTP-UBS nemzetközi részvényalap átlagosan 7,05%-át tette ki a Pénztár portfoliójának. Figyelembe véve az alap 15%-os likvid hányadát, ez 6%-nyi tényleges részvény kitettséget jelentett. Az e feletti rész a már említett indexkövető alapok segítségével alakult ki. Az OTP-UBS Alap továbbra is tartja a UBS alapokból álló, több mint 600 egyedi részvény felé kitettséget biztosító portfolióját. Az egyes negyedévekben eddig jellemzősen kisebb kiigazításokra volt csak szükség. A negyedik negyedévben az alap részvénykitettsége nem változott, az a júniusi csökkentést követően kialakult 85%-os, semleges súlyon maradt. A külföldi portfoliórész az év egészében a forint gyengülésének is köszönhetően jó nominális hozamot ért el. Európa felülsúlyozása jó döntés volt, a japán piac alulsúlyozása azonban noha fundamentálisan indokoltnak tűnt - rövid távon nem bizonyult helyes döntésnek. Semleges japán piaci súly mellett a fejlett piaci portfoliórész hozama még nagyobb lehetett volna. Az Ingatlan Alap befektetési jegyeinek tartása a 4. negyedév során 1,71%-os hozamot eredményezett. A Pénztár év közben kizárólag fedezeti céllal megkötött határidős ügyletet év végéig lezárta, nyitott határidős ügylettel én már nem rendelkezett. b.) Ingatlan befektetés A Pénztár a fedezeti céltartalék terhére évben 49 nm nagyságú befektetési célú ingatlant vásárolt. Az ingatlan a Pénztár összes vagyoni eszközéhez viszonyítva 0,5 %-ot képvisel. Az iroda vétellel egy időben az Igazgatótanács döntése alapján az ingatlanbefektetés hozamának elérése érdekében - 0,25 %-kal megnőtt a tagdíjbevétel fedezeti céltartalékra vonatkozó aránya. Ebből az arány növekedésből a pénztártagok egyéni számlájára évben eft jutott, amely érték az ingatlan beszerzési értékéhez viszonyítva 11,2 % hozamot jelent. Ezt a hozamot 0,5 %-kal növelte az ingatlan jelenlegi forgalmi értéke és nyilvántartási értéke közötti különbözet (70 eft). 5./ Céltartalékok alakulását befolyásoló tényezők A tartalékok december 31-i záró állományának értékét és összetevőit a 1.,2. sz. melléklet mutatja be. A Pénztár évi tartalékképzési tevékenységét az alábbiakban részletezett tényezők befolyásolták, alakították: A tervezett Ft/fő/hó átlagos tagdíjjal szemben a munkáltatók és munkavállalók együttesen a nem fizető pénztártagok létszáma nélkül Ft/fő/hó tagdíjfizetést teljesítettek, a tervhez viszonyított többletteljesítés 23,5 %. Az előző év hasonló adatához viszonyítva 35,7 % a növekedés évben az egyéni számlák értéke eft-tal növekedett az előző évhez viszonyítva. A jelentős növekedés összetevői: a fedezeti céltartaléknál 11,00 %-os hozam került

6 6 tervezésre, a tényleges nettó hozam 14,4,1 %. A hozam alakulását befolyásoló folyamatokat a 4. pontban részleteztük. Az elért hozamot csökkentette a vagyonkezelési (7.414 eft) és a letétkezelési (1.884 eft) díj együttes értéke. A munkáltatói tagdíjemelések nagy mértékben hozzájárultak a fedezeti céltartalék dinamikus növekedéséhez, az 1 főre jutó munkáltatói hozzájárulás 41,2%-kal növekedett. A működési céltartalék bevételének tervhez viszonyított jelentős, növekedését (147%) elsősorban a tervhez viszonyított többlet tagdíjbevétel jelentette. A működési céltartaléknál az elért hozam 8.57 %, 2,43 %-kal elmaradt a tervezett hozam elvárástól. A működési kiadásoknál összeségében a tervezetthez képest 11 %-os a megtakarítás (3. számú melléklet) december 31-i működési céltartalék záró állománya eft. Kiemelve a jelentősebb megtakarításokat, illetve túllépéseket: o o o o o o az összes anyagköltségnél a megtakarítás jelentős részét (203 eft) a tervhez viszonyított alacsonyabb szinten megvalósuló egyéb anyag jellegű költség jelenti, a reklámköltségnél kimutatott 258 eft megtakarítás elsősorban az éves beszámoló közzétételi kötelezettség szabályozása változásának (közzétételi helyek csökkenése) következménye, belföldi utazási költség megtakarítás a tisztségviselők részére tervezett, de fel nem használt érték miatt következett be, bérköltség területén elért megtakarítás a megbízási díjak tervhez viszonyított eltéréséből adódott (pl. rendszergazda közreműködésének ésszerűsítése), reprezentációnál kimutatott 156 eft túllépés a Pénztár létrejöttének 10 éves évfordulója alkalmából megtartott ülés nem tervezett költsége, felügyeleti díjnál kimutatott tervhez viszonyított túllépés a tagdíjbevételnél tapasztalt növekmény után számított díj következménye (353 eft), A tényleges költségeket összehasonlítottuk az előző évi költségekkel, az összehasonlítás eredményét a 4. számú táblázat tartalmazza. A kimutatott eltéréseket jelentős részben az alábbiakban felsorolt tényezők alakították: o saját irodába történő költözés, az előző időszaki bérlemény helyett, o könyvvizsgáló váltás díj növekedéssel járt, o Áfa törvény változása (tevékenységek besorolásának változása) o bankköltség jelentős növekedését a szolgáltatások kifizetése számának növekedése befolyásolta o belföldi utazási költség csökkenése o felügyeleti díj jelentős növekedése a tagdíjbevétel növekedése miatt A likviditási céltartaléknál kimutatott záró állomány értéke eft. Ez a Pénztár általános tartaléka. A meg nem fizetett tagdíjak tartalékának helyzetét az alábbi táblázat mutatja be eftban: Megnevezés Fedezeti Működési Likvidítási Összesen ct. ct. ct. Nyitó Tartalékképzés (+) Leírás (-) Utólag megfizetett(-) Záró A Pénztár a meg nem fizetett tagdíjak tartalékát negyedévente képezi a pénztártagok vállalásának megfelelően. A szolgáltatásban részesült pénztártagok megfizetetlen hónapjaira képzett meg nem fizetett tartalékot hitelezési veszteségként leírta. A Pénztár felszólítására nem reagáló pénztártagok esetében a meg nem fizetett hónapjaikra megképzett tartalék értéke is leírásra került.

7 7 A fedezeti, működési, likviditási céltartalékok kimutatásai alapján megállapítható, hogy a céltartalékok bevételei fedezték a kiadásaikat, tartalékok egymás közötti átcsoportosítása nem indokolt. 6./ Személyi és tárgyi feltételek Személyi feltételek A Pénztár évben 1 fő főállású ügyvezetőt és 1 fő részfoglalkozású adminisztrátor alkalmazottat foglalkoztatott. A választott tisztségviselők száma 10 fő, 5 fő igazgatótanácsi tag és 5 fő ellenőrző bizottsági tag. A foglalkoztatottak és a tisztségviselők részére kifizetett bruttó bérek : Tárgyi feltételek Megnevezés év év Változás (%) Alkalmazottak ,9 Tisztségviselők ,4 Megbízási díj ,9 Ö s s z e s e n ,6 A Pénztár tárgyi eszközeinek állományát az 5. sz. melléklet tartalmazza. A évben nem történt tárgyi eszköz beszerzés. A meglévő eszközállomány a nyilvántartás Pénztár általi végzéséhez és az ingatlanhoz és berendezéseihez kapcsolódik. 7./ Fedezeti céltartalékból megvalósított iroda célú ingatlan befektetés üzemeltetésének bemutatása Iroda üzemeléssel kapcsolatos költségek (eft): Megnevezés év év Eltérés 04.hó-12. hó 01.hó-12.hó 1 Vízdíj Fűtésdíj Elektromos áram Közös költség Biztosítás Összes költség hónapra jutó költség (eft) A évre jellemző költségnövekedés okai: o o o a év teljes naptári év, szemben az előző időszakkal amely 9 hónapból állt, az előző év első három hónapjában nem merült fel költség, ezért tetemes energia és gáz díj takarítódott meg, évben költségek árnövekedése emelte a kiadásokat ( pl. közös költség). 8./ Igazgatótanács és Ellenőrző Bizottság járandósága A küldöttközgyűlés határozatának megfelelően a Pénztár választott tisztségviselői közül az IT. elnök Ft, az IT. tagok Ft, az EB. elnök Ft, az EB. tagok Ft díjazásban részesültek havonta.

8 8 9./ Szolgáltatások, visszatérítések teljesítése Ez évben 197 fő részesült szolgáltatásban, részükre eft került kiutalásra, ez átlagosan Ft egy főre vetítve. Haláleset miatt 24 fő örököseinek eft került kifizetésre, ez átlagosan Ft. 12 fő pénztártag másik pénztárba folytatja tagsági viszonyát, összes kifizetés részükre eft, ez átlagosan Ft. A kötelezettségek pénzügyi fedezete minden esetben biztosított volt. A nyugdíjszolgáltatások teljesítésénél járadék típusú kifizetés nem volt, a jogosultak egyösszegű kifizetés formájában jutottak hozzá a szolgáltatásokhoz. A szolgáltatások folyósításával kapcsolatosan 280 eft postaköltség merült fel. 10./ 10. év elérése miatti kifizetések évben nyilvántartásunk szerint 377 fő szerzett jogosultságot elérte a 10 éves tagsági viszonyt - a vagyonának (tőke+hozam) felvételére. Tényleges vagyonkivonás értékét a következő táblázatban foglaltuk össze: eft-ban Igénybevétel formái Létszám fő Tőke Hozam Összesen tőke+hozam Hozam felvétele Hozam+tőke felvétele tagsági jv. fenntartással Hozam+tőke felvétele kilépéssel Ö s s z e s e n Jogosult létszám ig Igénybevevők/Jogosultak aránya %-ban A jogosult pénztártagok létszámának 35%-a élt a lehetőséggel, a kivont vagyon a jogosultak vagyonának 11 %-a. 11./ Függő bevételek helyzete A Pénztár nyilvántartott függő bevétele (6. számú melléklet) december 31-én 500 Ft. A bevétel egy munkáltató túlfizetésének a következménye, visszautalása 2006 I. negyedévében megtörtént. Budapest, április 28. Dr. Halász József Igazgatótanács elnöke Csatolva: 14 db melléklet

9 Település-Szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára 1. sz. melléklet Pénztári céltartalékok alakulása eft-ban Megnevezés Fedezeti Működési Likvidítási Céltartalékok céltartalék céltartalék céltartalék összesen Nyitó állomány ( ) Tart.tőke képzés nem fiz. hozamból évi bevételek Tagok által fizetett tagdíjak Munkáltatói hozzájárulás Eseti befizetések Adomány Egyéb bevétel Meg nem fiz.tagdíj tartaléka Útólag megfizetett tagdíj Alapok köz.átcsop. Működési Likvidítási Más pénztárból átlépő Befektetések bevételei évi bevételek összesen évi kiadások Szolgáltatások kifizetése Átlépés miatti kifizetések Kedvezményezetti kifizetések év miatti kifizetések Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Felügyeleti díj Működési céltartalékképzés Befektetések ráfordítása Egyéb ráfordítás évi kiadások összesen évi céltartalék képzés Záró állomány ( ) Mutatószámok: évben évben Változás (%) Átlagos létszám /fő/ ,3 Egy főre jutó egyéni számla értéke /Ft/fő/ ,6 Egy főre jutó munkáltatói hozzájárulásás /Ft/fő/ ,2 Egy főre jutó egyéni befizetés /Ft/fő/hó/ ,7 Egy főre jutó hozam /Ft/fő/év/ ,2

10 Település-Szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára évi céltartalékok alakulása (eft-ban) M E G N E V E Z É S évi éves Tény/Terv terv tény (%) Működési céltartalék Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói hozzájárulás Meg nem fiz. Tagdíjak Utólag befolyt tagdíjak Tagok egyéb befizetései Egyéb bevétel Működési célú bevételek összesen Pénzügyi bevételek Pénztár működ. bevételei összesen Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés leírás Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások Működési céltartalékképzés Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénztár működ. kiadásai összesen Pénztár működési tevékenys. eredm Fedezeti céltartalék Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj hozzájárulás Tagok egyéb befizetései Eseti adomány Egyéb bevételek Más pénztárból hozott fedezet Meg nem fizt tagdíjak miatti tartk Útólag befolyt tagdíjak Pénzügyi műveletek bevételei Fedezeti célú bevételek összesen Egyéni számlákat terhelő ráfordítások Fedezeti céltartalék képzés Egyösszegű kifizetés Egyéb változás Korrigált fedezeti céltartalék képzés Likvidítási céltartalék Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj hozzzájárulás Tagok egyéb befizetései Meg nem fiz. tagdíjak miatti tart Útólag megfizetett tagdíj Egyéb bevétel Pénzügyi müveletek bevételei

11 Likvidítási célú bevételek összesen Likvidítási fedezetet terhelő kiadások Átcsoportosítás Likvidítási célú kiadások összesen Likviditási céltartalék képzés

12 Település-Szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára 3. sz. melléklet eft-ban M E G N E V E Z É S évi éves tény/terv terv tény (%) Nyomtatványok, irodaszerek Energia költség Szakkönyv, folyóirat Tisztitószerek, egyéb anyagok Egyéb anyagjellegű költségek ANYAGKÖLTSÉG Admin és nyilv. szolgáltatás díja Könyvizsgálati díj Aktuáriusi díj Szaktanácsadás díja Reklámköltség Bérleti díjak Oktatás továbbképzés költségei Javítási és karbantartási költség Belföldi utazási és kiküldetési ktg Posta, telefon, Internet, fax költség Iroda közös költsége Egyéb igénybevett szolgáltatások költsége IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-i Biztosítási díj Bankköltség EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Pénztári alkalmazottak bére Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja Állományba nem tartozók díja BÉRKÖLTSÉG Pénztári alk. fizetett nyugdíjp. hozzáj Reprezentáció Egyéb személyi jellegű kifizetések SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFFIZ Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási j Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék BÉRJÁRULÉKOK Terv szerinti értékcsökkenési leírás Használatba vételkor egyössz. elsz. écs. 0 0 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS Mőködési költségek összesen Felügyeleti díj MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 Település-Szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára 4. sz. melléklet eft-ban M E G N E V E Z É S évi éves 2005/2004 tény tény (%) Nyomtatványok, irodaszerek Energia költség Szakkönyv, folyóirat Tisztitószerek, egyéb anyagok Egyéb anyagjellegű költségek ANYAGKÖLTSÉG Admin és nyilv. szolgáltatás díja Könyvizsgálati díj Aktuáriusi díj Szaktanácsadás díja Reklámköltség Bérleti díjak Oktatás továbbképzés költségei Javítási és karbantartási költség Belföldi utazási és kiküldetési ktg Posta, telefon, Internet, fax költség Iroda közös költsége Egyéb igénybevett szolgáltatások költsége IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-i Biztosítási díj Bankköltség EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Pénztári alkalmazottak bére Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja Állományba nem tartozók díja BÉRKÖLTSÉG Pénztári alk. fizetett nyugdíjp. hozzáj Reprezentáció Egyéb személyi jellegű kifizetések SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFFIZ Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási j Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék BÉRJÁRULÉKOK Terv szerinti értékcsökkenési leírás Használatba vételkor egyössz. elsz. écs ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS Mőködési költségek összesen Felügyeleti díj MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Budapest, április 28.

14 Település-Szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára 1089 Budapest, Dugonics u. 12/A. fsz. 1. Tárgyi eszközök alakulása évben (eft-ban) 5. sz. melléklet Fők.sz. Megnevezés Bruttó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nyitó Értékcsökkenés Écs. Növekedés Écs. Csökkenés Záró ÉCS Nettó érték nyitó Nettó érték záró Korrigált piaci érték 141 Irodai szekrény db szekrény számítógép + nyomt CANON Fénymásoló Fénymásoló asztal HP Laserjet nyomtató össz Iroda Működés Iroda telek Fedezeti tart Iroda ép. Fedezeti tart össz. Összesen: Ingatlan értékelési kül Mindösszesen:

15 Település-Szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára 1089 Budapest, Dugonics u. 12/A. fsz. 1.

16 Település-Szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára Éves Beszámoló Azonosítatlan (függő) befizetések kimutatása 30 napos időtartamonkénti megbontásban 6. számú melléklet Időszak Azonosítatlan befizetések adott időszakban Azonosítatlan befizetések jóváírása (azonosítást követően) egyéni számlán év végéig Azonosítatlan befizetések visszautalása év végéig Be nem azonosított befizetések állománya időszak végén (főkönyv) az időszak alatt függő számlára került be nem azonosított befizetések állománya december 31-én december 31-ig I. név II. név III. név IV. név Év Záró állomány

17 7. sz. melléklet Település-Szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára Taglétszám alakulása év Ssz. Megnevezés Összesen a b c 01. Időszak elején Új belépő Átlépő más pénztárból Szolgáltatásban részesült Átlépő más pénztárba Elhalálozott Egyéb megszűnés Időszak végén Ebből szüneteltető járadékot igénybe vevő

18 9. sz. melléklet Kimutatás az állampapírok lejárat szerinti megoszlásáról (2005) Állomány a IV. negyedév zárónapján, piaci értéken ezer forintban Sorszám Megnevezés Kibocsátástól Hátralévő futamidő 1. 1 év alatt ebből diszkont kincstárjegy és 2 év között és 3 év között és 5 év között és 10 év között év felett ÖSSZESEN

19 Táblakód: 73OD Vonatkozási idő : Sorszám PSZÁF kód Adatszolgáltató neve: Település-szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára 73OD Cash-Flow kimutatás Megnevezés Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód c d Adatszolgáltató törzsszáma: OD01 Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) OD02 Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) OD03 Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-) OD04 Tárgyi eszközök (beruházások és beeruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) OD05 Beruházások, beeruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-) OD06 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány 0 0 változása (+/-) OD07 Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett 0 0 állományváltozás (+/-) OD08 Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) OD09 Tartaléktőke állomány változása (+/-) OD10 Követelésállomány változása (+/-) OD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) OD12 Működési céltartalék állományváltozása (+/-) OD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) Kitöltés dátuma: A kitöltésért felelős személy neve: Taligás Margit Cégszerű aláírás:

20 Táblakód: 73OD Vonatkozási idő : Adatszolgáltató neve: Település-szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára OD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) OD15 Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-) OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) OD19 Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) OD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) OD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) OD23 Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) OD24 Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) OD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) OD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (-) OD28 Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) OD29 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) OD30 Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) OD31 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) OD32 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) Adatszolgáltató törzsszáma: Kitöltés dátuma: A kitöltésért felelős személy neve: Taligás Margit Cégszerű aláírás:

21 Táblakód: 73OD Vonatkozási idő : Adatszolgáltató neve: Település-szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára OD33 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) OD35 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) OD36 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) OD37 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) OD38 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) OD39 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) OD40 Pénzeszköz változás OD401 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) OD402 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása Adatszolgáltató törzsszáma: Kitöltés dátuma: A kitöltésért felelős személy neve: Taligás Margit Cégszerű aláírás:

22 11. sz. melléklet TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK Önkéntes Nyugdíjpénztára Összefoglaló táblázat a befektetett vagyonról értékpapír típusonként (2005) Megnevezés Ny. É. P. É. É. K. Ny. É. P. É. É. K. Ny. É. P. É. É. K. Ny. É. P. É. É. K. Ny. É. P. É. É. K. Befektetési jegy határozatlan időre Diszkont kincstárjegyek Jelzáloglevél Kötvények Magyar államkötvények Nemzetközi részvény Részvény Deviza ügyletetek Összesen Ny.É.: Nyilvántartási érték P.É.: Piaci érték É.K.: Értékelési különbözet I III VI IX XII

23 11.a.sz. melléklet TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK Önkéntes Nyugdíjpénztára Tartalékonkénti kimutatás a befektetett vagyonról értékpapír típusonként (2005) Működési tartalék I III VI IX XII. 31. Megnevezés Ny. É. P. É. É. K. Ny. É. P. É. É. K. Ny. É. P. É. É. K. Ny. É. P. É. É. K. Ny. É. P. É. É. K. Befektetési jegy határozatlan időre Diszkont kincstárjegyek Jelzáloglevél Kötvények Magyar államkötvények Nemzetközi részvény Részvény Összesen Ny.É.: Nyilvántartási érték P.É.: Piaci érték É.K.: Értékelési különbözet 2005.

24 11/b. sz. melléklet TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK Önkéntes Nyugdíjpénztára Tartalékonkénti kimutatás a befektetett vagyonról értékpapír típusonként (2005) Fedezeti tartalék Megnevezés Ny. É. P. É. É. K. Ny. É. P. É. É. K. Ny. É. P. É. É. K. Ny. É. P. É. É. K. Ny. É. P. É. É. K. Befektetési jegy határozatlan időre Diszkont kincstárjegyek Jelzáloglevél Kötvények Magyar államkötvények Nemzetközi részvény Részvény Deviza ügyletek Összesen Ny.É.: Nyilvántartási érték P.É.: Piaci érték É.K.: Értékelési különbözet I III VI IX XII

25 11.c. sz. melléklet TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK Önkéntes Nyugdíjpénztára Tartalékonkénti kimutatás a befektetett vagyonról értékpapír típusonként (2005) Likviditási tartalék I III VI IX XII. 31. Megnevezés Ny. É. P. É. É. K. Ny. É. P. É. É. K. Ny. É. P. É. É. K. Ny. É. P. É. É. K. Ny. É. P. É. É. K. Befektetési jegy határozatlan időre Diszkont kincstárjegyek Jelzáloglevél Kötvények Magyar államkötvények Nemzetközi részvény Részvény Összesen Ny.É.: Nyilvántartási érték P.É.: Piaci érték É.K.: Értékelési különbözet 2005.

26 12.sz. melléklet TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK Önkéntes Nyugdíjpénztára Táblázat a várható hozam alakulásáról tartalékonként adatok ezer Ft-ban Megnevezés Fedezeti tartalék Működési tartalék Likviditási tartalék I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Értékelési különbözet időarányos kamatból Értékelési különbözet járó osztalékból Értékelési különbözet deviza-árf.kül. nyereség Értékelési különbözet deviza-árf.kül. veszteség Egyéb piaci ért.-kül. árf. nyereség Egyéb piaci ért.-kül. árf. veszteség Várható hozam

27 13. sz. melléklet TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK Önkéntes Nyugdíjpénztára Táblázat a várható hozam összetételéről (összes tartalék) Megnevezés I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Értékelési különbözet időarányos kamatból Értékelési különbözet járó osztalékból Értékelési különbözet devizaárf.kül. nyereség Értékelési különbözet devizaárf.kül. veszteség Egyéb piaci ért.-kül. árf. nyereség Egyéb piaci ért.-kül. árf. veszteség Várható hozam

28 14. sz. melléklet TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK Önkéntes Nyugdíjpénztára Tartalékonkénti összefoglaló táblázat a befektetett vagyonról (2005) Megnevezés Ny. É. P. É. É. K. Ny. É. P. É. É. K. Ny. É. P. É. É. K. Ny. É. P. É. É. K. Ny. É. P. É. É. K. Működési tartalék Fedezeti tartalék Likviditási tartalék Összesen Ny.É.: Nyilvántartási érték P.É.: Piaci érték É.K.: Értékelési különbözet I III VI IX XII

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr.

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr. HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2012.

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29 Chinoin Nyugdíjpénztár CHINOIN Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. DECEMBER 31. Az Éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontja: 2013. május 13. 1/29 A pénztár alap adatai és vezetése: CHINOIN Nyugdíjpénztár

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL Készült: Budapest, 2011. április 27. Papp György IT elnök 1 I. Általános rész I.1. Alapadatok A pénztár neve: POSTÁS Egészségpénztár

Részletesebben

ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év

ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év 2007. április 02. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1., Bevezető Az ADOSZT Adó- és Pénzügyi Dolgozók Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztára (rövidített neve: ADOSZT Egészségpénztár)

Részletesebben

EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2007. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ

EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2007. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2007. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ 2 Az Ezüst Híd Önkéntes Nyugdíjpénztár 1995. évben alakult és mint alakulása óta minden évben a 2007-es évben is gazdálkodása

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához 2 I. Általános rész A VIT Nyugdíjpénztár az éves beszámolóját a Számviteli

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13.

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR Készült: 2015. május 13. 1 I. Általános rész I./1. Pénztár adatok A Pénztár neve: Richter Gedeon

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Kiegészítő melléklet a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2005. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ

EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2005. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2005. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ 2 Az Ezüst Híd Önkéntes Nyugdíjpénztár 1995. évben alakult, és mint alakulása óta minden évben a 2005-es évben is gazdálkodása

Részletesebben

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Quaestor Országos Önkéntes Egészségpénztár 2004.05.05-én alakult az Önkéntes

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. december 31. Cegléd, 2015. május 27. Dr Vargáné Barna Judit IT elnök CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25.

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25. ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2010. május 25. M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2010. május 25-én 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta!

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta! Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 23497241-6820-572-02 02-09-077830 Vállalkozás megnevezése: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe: 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27.

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál

Részletesebben

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2007.május 1. Általános rész A Quaestor Országos Önkéntes Egészségpénztár 2004.05.05-én alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító

Részletesebben

OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása

OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A magyar gazdaság 4 százalékkal nőtt 2006-ban, amely az ingatlanpiac

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA AZ ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások3

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése 2004. II. 2004. augusztus 16. A Pannonplast Rt. 2004. II. i gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2011. REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2011. I. félévéről I. Alapkezelő: Letétkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007.

Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. VOLKSBANK INGATLAN ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS 2007. I. A Volksbank Ingatlan Alapok Alapja (VIALA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Volksbank Ingatlan

Részletesebben

AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS

AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS 2008. április 28. OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 1/25 I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A tavalyi

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés:

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés: Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban Bevezetés: Megalakulása óta az ONTE Kht. sikeresen teljesíti az alapító okiratban vállalt feladatait. Alakulása óta normatív támogatás nélkül gazdálkodik. Eredményeink

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS

OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. augusztus 10. I. Az OTP REÁL ALFA Tőkevédett Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve: OTP Reál Alfa Tőkevédett

Részletesebben

Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap

Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap ÉVES JELENTÉS 2010 Alapadatok Neve Budapest Ingatlan Alapok Alapja Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap Futamideje határozatlan Indulás dátuma 2003.

Részletesebben

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat 2008. éves beszámolójának KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE Cégnév: AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Székhelye: 1091 Budapest

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2. 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3

TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2. 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3 2.2 Egyéb támogatás, támogatásértékű bevételek: 6 3 A

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. november 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 3 A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA

1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA 1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA A Pannónia Nyugdíjpénztár VIT Nyugdíjpénztár néven 1994. decemberében alakult a villamosenergia-ipari nagy munkáltatók és az érdekképviseletek kezdeményezésére, és támogatásával.

Részletesebben

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2014. május 29. 1 (1) A TEMPO Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: Rába Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése Gazdálkodási adatok 1. A magyar számviteli szabályok szerint 2004. január 1. 2004. december 31-ig elkészített konszolidált,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE

MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE az MKB Egészségpénztár a 2006. évi gazdálkodásáról Budapest, 2007. március 7. 1 I. Általános bemutatás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14419250-2-09 Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 09-09-015413 ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Fokos utca 12 Egyszerűsített

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS 2009. REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés a 2009-es üzleti évről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN BŐVÜLŐ TAGSÁG, BŐVÜLŐ EGYÉNI BEFIZETÉSEK AZ ÚJ PILLÉRBEN... 3 2. AZ

Részletesebben

PATAQUA KFT Sárospatak

PATAQUA KFT Sárospatak PATAQUA KFT Sárospatak Beszámoló a társaság működéséről 2011. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Fürdő... 4 Szálláshelyek... 6 Termál Kemping... 6 Üdülőházak... 7 Mobilház... 7 Tájház... 7 Újhutai Ifjúsági

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához Általános rész 1. Bevezetı Az UNIQA és Heller Farkas Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztár

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. január végi helyzetéről 2015. február * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

TAKARÉK F(B NÉMZÉTKÖZ) RÉSZVÉNY BÉFÉKTÉTÉS) ALAP

TAKARÉK F(B NÉMZÉTKÖZ) RÉSZVÉNY BÉFÉKTÉTÉS) ALAP TAKARÉK F(B NÉMZÉTKÖZ) RÉSZVÉNY BÉFÉKTÉTÉS) ALAP Megszunesi jelentes november 1 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: 888-412 Fax: 888-4171 wwwdiofaalapkezelohu Tartalom I Általá os i for á iók 3 II Az éves jele tés

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077 E-mail:szolg.kht@freemail.hu A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Rt (rövidített neve:

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. ügyvezető

Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. ügyvezető 1 Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. Oszoly Tamás ügyvezető 2 Kiegészítő melléklet Nagykovácsi Viziközmű Kft 2011. év 1998. december 16-án

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012. BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14. Cg.: 11-02-000651 ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.... TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 3 I. Általános rész... 3 1. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Erős első negyedéves profit az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. negyedéves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Részletesebben

A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár részére

A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár részére HAVI JELENTÉS Október EQUILOR ALAPKEZELŐ Zrt. A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár részére 2015. november 10. 1. Tőkepiaci környezet 1.1 Nemzetközi Részvénypiacok 2015 októbere soha nem látott

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október Alapfigyelő Októberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

SZÁ R M A ZT A T OTT ÁRUPIACI NYÍLTVÉGŰ B E F E KTETÉSI ALAP

SZÁ R M A ZT A T OTT ÁRUPIACI NYÍLTVÉGŰ B E F E KTETÉSI ALAP T A KARÉK INVEST SZÁ R M A ZT A T OTT ÁRUPIACI NYÍLTVÉGŰ B E F E KTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Készült: 2011. július 25. Befektetési Alapkezelő: Vezető Forgalmazó: Letétkezelő: Takarék Alapkezelő

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: 1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Abszolút Hozam Alap II: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. december 22. Lajstromszáma 1121-35 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p. Közhasznúsági jelentés 2008 ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.hu 1 Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete 2014 1 Bevezető: Alapadatok: A Pénztár a jogszabályok alapján könyvvizsgálatra kötelezett. A Pénztár könyvvizsgálói feladatainak ellátásáért felelős

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB BONUS Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2014. május Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató

Részletesebben