TAKARÉK F(B NÉMZÉTKÖZ) RÉSZVÉNY BÉFÉKTÉTÉS) ALAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAKARÉK F(B NÉMZÉTKÖZ) RÉSZVÉNY BÉFÉKTÉTÉS) ALAP"

Átírás

1

2 TAKARÉK F(B NÉMZÉTKÖZ) RÉSZVÉNY BÉFÉKTÉTÉS) ALAP Megszunesi jelentes november 1 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: Fax: wwwdiofaalapkezelohu

3 Tartalom I Általá os i for á iók 3 II Az éves jele tés kötelező tartal i ele ei 4 1) Vagyo ki utatás 4 2) A forgalo 3) A efektetési alap összetétele 4 4) A efektetési alap eszközei ek alakulása a tárgyidőszak a 5 5) Összehaso lító tá lázat az el últ háro 6) Szár aztatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszak a 6 a lévő efektetési jegyek szá a és az egy jegyre jutó ettó eszközérték 4 üzleti év ől 6 7) A efektetési alapkezelő űködésé e ekövetkezett változások, vala i t a efektetési politikára ható fo tosa té yezők 7 7 Az Alapkezelő űködésé e ekövetkezett változások 7 7 Az év tőkepia i ese é yei 7 8) ABAK által adott időszakra fizetett javadal azás összege 12 9) Likviditás és likviditáskezeléssel kap solatos i for á iók 12 1) Tőkeáttétel 13 11) Mérleg Ered é yki utatás 13 III A portfólió a lévő eszközök yilvá tartási értéke, eszközö ké ti o tás a 14 IV Az egyes értékesített eszközök efolyt elle értéke 15 V Az esetleges járulékos és egyé VI Kötelezettségek teljesítésé ől adódó kifizetések 15 VII A végelszá olás sorá fel erült költségek és felszá ított díjak tételese 15 VIII A efektetők között felosztható tőke 15 IX Az egy efektetési jegyre kifizethető összeg 15 X A kifizetés kezdő apja és helye 16 evételek 15 2 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: Fax: wwwdiofaalapkezelohu

4 I Általános információk Takarék F(B Nemzetközi Részvény Befektetési Alap alapadatai Nyilvántartásba vétel dátuma (MNB) Lajstromszáma Befektetési jegyek )S)N azonosítója Típusa Befektetési kategória Javasolt minimális befektetési időtáv Referencia index február HU76197 nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap részvény alap 1 év 45% S&P5 index + 45% Euro Stoxx 5 index + 1% RMAX index Alapkezelő Neve Székhelye Cégjegyzékszám Tevékenységi kör Felügyeleti engedély száma Felügyeleti engedély kelte Alapkezelő honlapja Diófa Alapkezelő Zrt befektetési alapkezelés, portfoliókezelés EN-III/M-393/29 május wwwdiofaalapkezelohu Neve Székhelye Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt 1 Budapest, Pethényi köz Neve Székhelye Neve Székhelye Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt 1122 Budapest, Pethényi köz FHB Kereskedelmi Bank Zrt Budapest, Üllői út Cégnév Székhely Cégjegyzékszám MKVK nyilvántartási szám A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai MKVK tagszám AGÉNDA Könyvvizsgáló Kft 194 Budapest, Ferenc tér -7 b Csizmadiáné (egedűs )lona Letétkezelő Forgalmazó Az alap könyvvizsgálója Diófa Alapkezelő Zrt Tel: Fax: wwwdiofaalapkezelohu

5 II Az éves jelentés kötelező tartalmi elemei 1) Vagyonkimutatás * * Kategória Eszközérték Arány Állampapírok Ft 14,38% Részvények, ÉTF-ek Ft 81,2% Átruházható értékpapírok Ft 96,16% Banki egyenlegek Ft 5,59% Betétek Égyéb eszköz Összes eszköz Ft 11,73% Kötelezettségek Ft -1,73% Nettó eszközérték Ft 1,% * A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján Eszközérték Arány Ft Ft % 1% Ft 1,% Ft 1,% 2) A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy jegyre jutó nettó eszközérték Forgalomban lévő befektetési jegyek száma db Égy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Ft ,99, ,58, ) A befektetési alap összetétele * * Kategória Eszközérték Arány Banki egyenlegek Ft 5,59% Ft 1,% Bankbetétek A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható Ft 96,16% értékpapírok Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok Égyéb átruházható értékpapírok (itelviszonyt megtestesítő értékpapírok Összes eszköz Ft 11,73% Ft 1,% Kötelezettségek Ft -1,73% Nettó eszközérték Ft 1,% Ft 1,% * A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján 4 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: Fax: wwwdiofaalapkezelohu

6 Kategória Minimális arány Maximális arány * * Változás 386% 1% 9614% Pénz,% 1,% Bankbetétek,% 3,% 1494% % -1494% Állampapírok,% 3,% 812% % -812% Részvények, ÉTF-ek 7,% 9,% * Az Alapkezelő és a letétkezelő által az év utolsó forgalmazási napjára számolt nettó eszközérték kimutatás alapján, amely kis mértékben eltér számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatoktól, az eltérő elszámolási napból adódóan 4) A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban Az V fejezetben szereplő adatok a 15 november 1-re vonatkozó tevékenységet lezáró beszámoló számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adataira épülnek E Ft Befektetésből származó jövedelem Égyéb bevételek Kezelési költségek A letétkezelő díjai -4 Égyéb díjak és adók Nettó jövedelem Felosztott és újra befektetett jövedelem Az Alap a kezelési szabályzatában meghatározottaknak megfelelően nem fizetett hozamot ben, így az összes nettó jövedelme újrabefektetésre került 5- A tőkeszámla változásai E Ft )nduló tőke Kibocsátott befektetési jegyek névértéke Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke Tőkeváltozás tőkenövekmény Kibocsátott befektetési jegyek értékkülönbözete Visszavásárolt befektetési jegyek értékkülönbözete Értékelési különbözet tartaléka Élőző év ek eredménye Üzleti év eredménye Saját tőke A befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése A befektetési alap portfóliója -én kizárólag bankszámlapénzből állt 5 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: Fax: wwwdiofaalapkezelohu

7 Egyéb változás A befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire hatást gyakorló egyéb változás nem volt a tárgyidőszakban 5) Összehasonlító táblázat az elmúlt három üzleti évből Nettó eszközérték (E Ft) Égy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) * * * ,837845,78553, * Az Alapkezelő és a letétkezelő által az év utolsó forgalmazási napjára számolt nettó eszközérték kimutatás alapján, amely kis mértékben eltér számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatoktól, az eltérő elszámolási napból adódóan 6) Származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban 215-ben az Alap kizárólag a devizaárfolyamok változásából eredő kockázat csökkentése érdekében kötött határidős ügyleteket Kötésnap Lejárat napja A nyitott pozíciók fedezeteként alábbiak szerint: Dátum Tranzakció típusa Névérték 72 EUR határidős eladás 76 USD határidős vétel 76 USD 72 EUR határidős eladás határidős vétel /C MÁK és Mögöttes termék deviza (EUR) deviza (USD) deviza (USD) deviza (EUR) Kötési Árfolyam /B MÁK került zárolásra óvadékként az Értékpapír Névérték 217/C /B 2 217/C 5 219/B 2 217/C /B /B től a fenti értékpapírok helyett 1 9 Ft került zárolásra az Alap megszűnése miatt 6 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: Fax: wwwdiofaalapkezelohu

8 7) A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politikára ható fontosabb tényezők 71 Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások 215-ben az Alapkezelő működésében nem következett be jelentős változás 72 Az év tőkepiaci eseményei 721 Globális piacok Kifejezetten jól indították a -ös évet a vezető tőzsdei részvényindexek, azonban a Görögországi események véget vetettek a jó hangulatnak, és kivétel nélkül eladási hullám indult el a piacokon A harmadik negyedévben már több globális tényező is befolyásolta a piacokat: a kínai gazdaság növekedésének lassulása, a FÉD esetleges kamatemelése, az olajár további csökkenése, míg szeptemberben a Volkswagen körüli botrány is presszionálta a befektetőket Ézek következményeként jelentős eladói nyomás alá kerültek a fejlett és fejlődő részvénypiacok egyaránt, és az idei csúcsokhoz képest több mint %-os esést szenvedtek el Nem tartott sokáig azonban az esés, októberben már jelentős mértékben vissza is tudtak korrigálni az indexek A vezető részvényindexek alakulása saját devizában mérve % 125% 12% 115% 11% 15% 1% 95% 9% 85% Nikkei225 Index DAX Index S&P5 Index DJIA Index FTSE1 Index Forrás: bloomberg 7 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: Fax: wwwdiofaalapkezelohu

9 Az év első időszakának legnagyobb meglepetését és sokkját a svájci jegybank okozta, mely korábbi nyilatkozataival ellentétben eltörölte az idáig, -as értéken alulról rögzített eurófrank árfolyamsávot, amely következtében a világ devizái gyors és markáns gyengülést mutattak a svájci frankkal szemben Az Éurópai Központi Bank az idei évben már nem hajtott végre további kamatcsökkentést, azonban Mario Draghi jegybankelnök milliárd eurós keretösszegű likviditásnövelő programot jelentett be januárban a gazdaság támogatására A teljes tervezett eszközvásárlási program végig vitelét többször is hangsúlyozta, hiszen az inflációs folyamatok, az eurózóna gazdasági teljesítménye és a piaci kamatok mérséklődése sem indokolta a QÉ program visszafogását Ézen túlmenően októberben az ÉKB elnöke az eddigi eszközvásárlási program felülvizsgálatát és újabb gazdasági stimulusok alkalmazását helyezte kilátásba A nyilatkozat az ÉUR/USD keresztárfolyamra is jelentős hatást gyakorolt, az euró a hír hatására két nap közel 3%-kal gyengült a dollárral szemben Az amerikai jegybank kamatdöntő ülésein az EKB-val ellentétben nem a monetáris lazítás, hanem a szigorítás kaphatja hamarosan a főszerepet, azonban a gazdasági növekedésre vonatkozó adatok még halogathatják annak időpontját, ugyanis nem azt tükrözik, hogy az amerikai gazdaság kellően stabil lábakon áll egy jegybanki kamatemeléshez Az időpontról így továbbra is megoszlanak az elemzői vélemények, a piaci szereplők jelentős része már inkább a jövő évi kamatemelést tartja valószínűnek A jegybankok mellett a befektetők figyelme Görögországra, Kínára és a több éves mélyponton mozgó olajárakra fókuszált Az Éurópai Unió pénzügyminiszterei és a görög vezetők nem tudtak megegyezni az Görögország adósságállományának és likviditásának kérdésében A többször félbeszakadt, majd újrakezdett tárgyalások után végül júliusban fogadta el a görög parlament a nemzetközi hitelezők által támasztott feltételeket és első reformintézkedéseket Énnek azonban csak rövid ideig örülhettek a piacok, ezután ugyanis a befektetők Kínára kezdtek koncentrálni, ahol a részvénypiacok a kínai kormány intézkedései ellenére erőteljes lejtmenetbe kerültek Jelentősen gyengültek a nyersanyagok árfolyamai is, melynek következtében a nyersanyag kitermelő vállalatok részvényei is eladói nyomás alá kerültek, emellett több fejlődő piaci deviza is leértékelődést szenvedett el Az egyébként is nyomott piaci hangulatot tovább rontották szeptemberben a Volkswagen felől érkező negatív hírek Fény derült arra, hogy a Volkswagen dízel motorjai esetében egy olyan szoftvert szerelt be, mely mérési körülmények között a reálisnál kisebb emissziós értéket mutatott A hír megjelenése után a többi autógyártó termékeit is átvizsgálták és kiderült, hogy más német autóipari cég is hasonlóan járt el saját dízelmotorjai esetén A Volkswagen részvényei mellett az esés továbbgyűrűzött a teljes német autóiparra, így ennek az eseménynek a következtében vezette a nyugat-európai esést a DAX 8 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: Fax: wwwdiofaalapkezelohu

10 722 (azai pénz- és kötvénypiac Az év első két negyedévében jelentős volatilitást tapasztalhattunk a három évnél hosszabb lejáratú kötvények hozamaiban A harmadik negyedévben erős teljesítményt mutatott a hazai kötvénypiac, a hozamszintek mind a rövid, mind a hosszú lejáratokon csökkentek Az éven belül lejáró állampapírok esetében tovább folytatódott az elszakadás a hazai alapkamat szintjétől: az 55bázispontos hozamcsökkenés eredményeként, % környéki szinteken zárt a rövid szegmens a negyedév végén, nagyrészt az MNB önfinanszírozási programjának és jegybanki eszköztár átalakításának köszönhetően A hosszú hozamok esetén is bázispontos csökkenést figyelhettünk meg Az állampapírpiaci referenciahozamok alakulása % 42% 37% 32% 27% 22% 17% 12% 7% 2% M3 M6 M12 Y3 Y5 Y1 Y15 Forrás: wwwakkhu Az MNB a júliusi kamatdöntő ülése során tovább vágta bázisponttal a jegybanki alapkamatot, így annak mértéke, %-ra csökkent Az MNB közleménye szerint előreláthatólag közepéig, más kommentárok szerint akár még -ig is maradhat a jelenlegi kamatszint Égyes elemzői várakozások szerint akár további kamatcsökkentésre is sor kerülhet a jövő évben, az ÉKB eszközvásárlási programjának esetleges kibővítésével párhuzamosan Az MNB által célként kitűzött laza monetáris politikát egyértelműen támogatja a nemzetközi gazdasági környezet, emellett nyilatkozatukban kiemelték, hogy az alacsony szinten tartott alapkamat mellett egyéb csatornákon keresztül is lazíthatnak még a monetáris kondíciókon A frissen publikált makrogazdasági statisztikák közül a munkanélküliségi rátát lehet kiemelni, mely az augusztus havi 6,6%-os szintről, %-ra csökkent szeptemberre 9 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: Fax: wwwdiofaalapkezelohu

11 Az MNB több olyan lépést tett, mely lejjebb szorította a rövid lejáratú kötvények hozamszintjét: az irányadó jegybanki instrumentumnak tekinthető kéthetes betét elérhető mennyiségének fokozatos csökkentését hirdette meg milliárd forint év végéig, valamint az eddig korlátlanul elérhető kéthetes eszközt a hónapos betét váltotta föl szeptember végétől Módosítottak az alapkamattól +/- 1%-ban eltérő kamatfolyóson is a jegybanki döntéshozók, a sávot bázisponttal tolták lejjebb, így a mostani alapkamat mellett a hitelintézetnek, %-on helyezhetnek el betétet, illetve, %-on juthatnak egynapos kölcsönhöz az MNB-nél Az MNB még -ben elkezdett, majd 215-ben meghosszabbított önfinanszírozási programjának célkitűzései közt szerepelt, hogy a magyar adósságszerkezet egészségesebbé váljon és csökkenjen az ország külső sérülékenysége Énnek elősegítésének érdekében a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa az eddigi és éves futamidő mellett éves lejárattal is meghirdette a banki állampapír-vásárlást támogató kamatcsere-eszközét )RS, mely a hazai hitelintézeteket hosszabb lejáratú állampapírok vásárlására ösztönözheti Nem támogatta ugyan nem is akasztotta meg a hozamcsökkenési trendet a hitelminősítők legfrissebb, hazánkra vonatkozó értékelése sem: a kedvező makrogazdasági folyamatok ellenére elmaradt a piaci szereplők jelentős része által hónapok óta várt felminősítés A külföldi befektetők állampapír-állományának alakulása 215 5,5 Állomány mrd Ft 5, 4,5 4, 3,5 3, Forrás: wwwakkhu 1 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: Fax: wwwdiofaalapkezelohu

12 Az euró-forint árfolyamának alakulása 215 Q ÉUR(UF árfolyam Forrás: wwwmnbhu Égyenletes erősödést figyelhettünk meg az ÉUR(UF árfolyamában az első negyedév folyamán A kurzus a -32-as kezdeti szintektől kezdett erősödni és egészen a lélektani as érték alatt állapodott meg a negyedév végére A második negyedév elejétől azonban gyengült az árfolyam, és a -ös szintet is átlépte A harmadik negyedévtől jelentősen volatilitás nem volt megfigyelhető, a és közötti sávban mozgott az év hátralévő részében 723 (azai és régiós részvénypiac Kivétel nélkül pozitív teljesítményt értek el első negyedévében a régiós részvényindexek A második negyedévtől kezdődően azonban, a vezető tőzsdei részvényindexekkel párhuzamosan, a régiós részvénypiac is vegyes képet mutatott A BUX index jelentősen felülteljesítette a piacot, % az év során A többi régiós részvényindex erősen együtt mozgott, a cseh PX )ndex, %-kal tudott erősödni, a régió jelentősebb papírjait összesítő CETOP2 index (-, % és a lengyel W)G index -12,7%) azonban lejjebb került az év eleji értékéhez képest saját devizában mérve 11 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: Fax: wwwdiofaalapkezelohu

13 A régiós részvényindexek alakulása saját devizában mérve 215 Q3 15% 14% 13% 12% 11% 1% 9% 8% BUX Index PX Index CETOP2 Index WIG2 Index Forrás: bloomberg 8) ABAK által adott időszakra fizetett javadalmazás összege E Ft Rögzített javadalom Változó javadalom Nyereségrészesedés Kedvezményezettek száma Teljes javadalmazás Ebből: Kockázati profilra hatást gyakorló munkatársak Ebből: Ügyvezetés ) Likviditás és likviditáskezeléssel kapcsolatos információk Az Alap nem tartalmazott a tárgyidőszakban olyan eszközöket, melyekre likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Likviditáskezeléssel kapcsolatos megállapodás a tárgyidőszakban nem történt Az Alap Kiemelt Befektetői )nformációkban közzétett kockázati besorolása -ös A magasabb kockázati besorolás az Alap nagy részvényarányának köszönhető A múltbeli a hozam-kockázat mutató számításához használt adatok nem szükségszerűen megbízható mutatói az Alap jövőbeli kockázat/nyereség profiljának Az Alapkezelő a kockázatkezelési tevékenységének keretében méri és elemzi az Alapok kockázati kitettségeit, az így nyert információkat feldolgozza, kockázatvállalási szabályokat alkot, kockázatkezelési rendszert működtet A kockázatkezelési rendszer két fő pillére a monitoring rendszer, illetve a kockázatvállalások korlátozásának érdekében létrehozott limitrendszer A kockázatvállalás mértékének monitoringja az Alapkezelő )gazgatósága által 12 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: Fax: wwwdiofaalapkezelohu

14 elfogadott rendszeres beszámolók keretében történik meg, melyben szerepelnek a kezelt alapok által vállalt kockázatok tekintetében leginkább releváns mutatószámok és stressztesztek, valamint a kockázati limitek betartásáról szóló tájékoztatás 1) Tőkeáttétel Az Alap származtatott ügyletek figyelembevételével számított teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének kétszeresét A befektetési alap portfóliója 111-én kizárólag bankszámlapénzből állt 11) Mérleg Eredménykimutatás "A" MÉRLEG A tétel megnevezése E Ft A I 1 2 B II III 1 2 IV 1 2 C 1 2 D Befektetett eszközök ÉRTÉKPAPÍRÖK Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete a kamatokból, osztalékokból b egyéb Forgóeszközök KÖVÉTÉLÉSÉK Követelések Követelések értékvesztése -) Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete Forintkövetelések értékelési különbözete ÉRTÉKPAPÍRÖK Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete a kamatokból, osztalékokból b egyéb PÉNZÉSZKÖZÖK Pénzeszközök Valuta, devizabetét értékelési különbözete Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése -) Származtatott ügyletek értékelési különbözete Eszközök összesen 4,682 Előző évek módosítása 38,445 44,445-6, 8-6,8 2,237 2,237 51,175 51,175 4,682 51, , Diófa Alapkezelő Zrt Tel: Fax: wwwdiofaalapkezelohu

15 E I 1 2 II F G I II III H Saját tőke )NDULÓ TŐKÉ Kibocsátott befektetési jegyek névértéke Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke TŐKÉVÁLTÖZÁS tőkenövekmény Befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete Kibocsátott befektetési jegyek értékkülönbözete Visszavásárolt befektetési jegyek értékkülönbözete Értékelési különbözet tartaléka Élőző év ek eredménye Üzleti év eredménye Céltartalékok Kötelezettségek (osszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Külföldi pénzértékre szóló köt értékelési különbözete Passzív időbeli elhatárolások Források összesen 39,989 5,99 36,941-31,32-1,92 51,175 63,58 38, ,595-11,883 22,592 2,61-2,678-24,139 43,27-6, -25,212-2, ,74-27,512-4, ,682 51,175 "A" EREDMÉNYK)MUTATÁS A tétel megnevezése E Ft I II III IV V VI VII VIII X III Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Égyéb bevételek Működési költségek Égyéb ráfordítások Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Fizetett, fizetendő hozamok TÁRGYÉV) EREDMÉNY Előző évek módosítása 1,935 2, , , ,61 1,35 2,23 2-4,972 A portfólióban lévő eszközök nyilvántartási értéke, eszközönkénti bontásban Az eszköz megnevezése Devizanem Számlapénz Érték MAGYAR FORINT HUF Számlakamat HUF Diófa Alapkezelő Zrt Tel: Fax: wwwdiofaalapkezelohu

16 Az egyes értékesített eszközök befolyt ellenértéke IV Az eszköz megnevezése Névérték Ár Árfolyamérték 1 1, HUF 2 98, HUF , , , , , , ,5 Vanguard S&P 5 ETF , 15 18,8 USD Alphabet Inc Reg Shares C , 7 66,23 USD, , 6 116,88 USD 55 9, ,13 EUR Lufthansa NPV 4 1, ,32 EUR Plotinus , HUF /C MÁK /B MÁK UBS - ETF Euro Stoxx 5 UCITS ETF db x-trackers DJ EURO STOXX 5 ETF C ishares DJ EUROSTOXX5 ETF (SX5EEX) SPY SPDR S&P 5 ETF ishares S&P 5 Index Fund (IVV) Amazon BMW V Árfolyam Deviza EUR EUR EUR USD USD Az esetleges járulékos és egyéb bevételek Az időszak során nem merült fel járulékos, vagy egyéb bevétel VI Kötelezettségek teljesítéséből adódó kifizetések A kötelezettségek teljesítéséből adódó kifizetések összege VII Ft volt A végelszámolás során felmerült költségek és felszámított díjak tételesen Az végelszámolás során nem merült fel költség VIII A befektetők között felosztható tőke A befektetők között felosztható tőke összege IX Ft Az egy befektetési jegyre kifizethető összeg A befektetők számára az egy befektetési jegyre kifizethető összeg, Diófa Alapkezelő Zrt Tel: Fax: Ft- 15 wwwdiofaalapkezelohu

17 X A kifizetés kezdő napja és helye A kifizetés kezdő napja: A kifizetés helye: FHB Bank Zrt Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt Budapest, 215 november 17 Diófa Alapkezelő Zrt 16 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: Fax: wwwdiofaalapkezelohu

OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS

OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. augusztus 10. I. Az OTP REÁL ALFA Tőkevédett Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve: OTP Reál Alfa Tőkevédett

Részletesebben

Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap

Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap ÉVES JELENTÉS 2010 Alapadatok Neve Budapest Ingatlan Alapok Alapja Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap Futamideje határozatlan Indulás dátuma 2003.

Részletesebben

Raiffeisen EURO Likviditási Alap Féléves jelentés 2014.

Raiffeisen EURO Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Raiffeisen EURO Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. I. A Raiffeisen EURO Likviditási Alap általános információk 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen EURO Likviditási Alap Lajstrom száma: 1111-372 Alapkezelő

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés. A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére

Független könyvvizsgálói jelentés. A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére Független könyvvizsgálói jelentés A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére Elvégeztük a MARKETPROG Esernyőalap Bond Derivatív Kötvény Részalap (továbbiakban az Alap ) mellékelt

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés. A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére

Független könyvvizsgálói jelentés. A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére Független könyvvizsgálói jelentés A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére Elvégeztük a MARKETPROG Esernyőalap Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap (továbbiakban az

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Oldal 3/39 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2015.10.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF):

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Bonitas Plus Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Bonitas Plus Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Bonitas Plus Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Éves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015

Éves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015 Éves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015 A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA. 2011. féléves jelentése

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA. 2011. féléves jelentése Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA 1. Az Erste Tőkevédett Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Tőkevédett Alapok Alapja Az Alap rövidített elnevezése Erste Tőkevédett Alapok

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2015.04.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 25,878,094,922

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Kötvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest US95 Plusz Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest US95 Plusz Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest US95 Plusz Alap Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest US95 Plusz Alap Alternatív befektetési

Részletesebben

AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2014. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2014. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 3 A jelen

Részletesebben

FHB PÉ NZPIACI BÉFÉKTÉTÉ SI ALAP

FHB PÉ NZPIACI BÉFÉKTÉTÉ SI ALAP FHB PÉ NZPIACI BÉFÉKTÉTÉ SI ALAP Fé lé vés Jélénté s 2015. 2015. augusztus 24. Az FHB Pénzpiaci Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) 2015 élső félévéré (2014.12.31.- 2015.06.30.; a továbbiakban: tárgyidőszak)

Részletesebben

péntek, 2016. január 22. Vezetői összefoglaló

péntek, 2016. január 22. Vezetői összefoglaló péntek, 2016. január 22. Vezetői összefoglaló Csütörtökön pozitív hangulat uralkodott a tőzsdéken. Tovább folytatódó monetáris lazításra utaló nyilatkozatot tett az EKB. Erősen emelkedtek az olajárak.

Részletesebben

A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár részére

A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár részére HAVI JELENTÉS Október EQUILOR ALAPKEZELŐ Zrt. A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár részére 2015. november 10. 1. Tőkepiaci környezet 1.1 Nemzetközi Részvénypiacok 2015 októbere soha nem látott

Részletesebben

Allianz Alapkezelő Zrt. Féléves Jelentés. 2011 I. félév Allianz Lendület Befektetési Alap

Allianz Alapkezelő Zrt. Féléves Jelentés. 2011 I. félév Allianz Lendület Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. Féléves Jelentés 2011 I. félév Allianz Lendület Befektetési Alap A jelen tájékoztatót az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Lendület Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap)

Részletesebben

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. augusztus 12. I. Az OTP REÁL GLOBÁLIS IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2013.04.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 6,151,812,625

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelője

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

Összefoglaló. 2016. május 20.

Összefoglaló. 2016. május 20. 2016. május 20. Összefoglaló Péntek reggel mindhárom vezető devizával szemben stagnálás közeli állapotban tartózkodik a hazai fizetőeszköz a tegnapi szintjéhez viszonyítva. A BUX továbbra is lejtmenetben

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Szeptemberi portfoliójelentés. 2012. szeptember

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Szeptemberi portfoliójelentés. 2012. szeptember Alapfigyelő Szeptemberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok szeptember Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október Alapfigyelő Októberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat Közzétéve: 2015. december 7. Hatályos: 2015. december 7. Tartalom Tájékoztató...12 A

Részletesebben

Allianz Életprogramok 2016.

Allianz Életprogramok 2016. Allianz Életprogramok 2016. - Allianz Életprogramok 2016. Február Árfolyamgarantált Állampapír eszközalap Alapadatok: Indulás napja: 2005. június 1. Típusa: pénzpiaci Rövidített neve: ÁGA Benchmark: 100%

Részletesebben

ERSTE EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. 2011. éves jelentése

ERSTE EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. 2011. éves jelentése Az ERSTE EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 1. Az Erste Európai Részvény Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Európai Részvény Alapok Alapja Az Alap rövidített elnevezése

Részletesebben

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr.

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr. HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2012.

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

2007. október 15. (PSZÁF engedély száma: PSZÁF III/110.570-1/2007) A sorozatok adatai CZK sorozat névérték 1 CZK ISIN kód HU00007057835

2007. október 15. (PSZÁF engedély száma: PSZÁF III/110.570-1/2007) A sorozatok adatai CZK sorozat névérték 1 CZK ISIN kód HU00007057835 GE Money Chraneny Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás

Részletesebben

Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007.

Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. VOLKSBANK INGATLAN ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS 2007. I. A Volksbank Ingatlan Alapok Alapja (VIALA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Volksbank Ingatlan

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.06.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 20,266,667,965

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP. 2011. éves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP. 2011. éves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP. 1. Az Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve 2009. július 09-től

Részletesebben

Hazai helyzet. Nemzetközi áttekintés. HETI JELENTÉS 2014. március 10-16. 11. hét. QUAESTOR Heti jelentés 2014. március 17.

Hazai helyzet. Nemzetközi áttekintés. HETI JELENTÉS 2014. március 10-16. 11. hét. QUAESTOR Heti jelentés 2014. március 17. QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. Budapest 1132 Váci út 3. Tel.: 2-999-999 alapok@quaestor.hu HETI JELENTÉS 214. március 1-1. 11. hét Készítette: Szabó Zsombor Nemzetközi áttekintés Míg az előző héten

Részletesebben

Alapfigyelő. 2014. március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2014. március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2014. március OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások Ny.sz.:09V05 A választható eszközalapok listája, összetétele és befektetési elvei (Eszközalap leírás) a Smart Child, a Smart Senior, a Smart Life, a

Részletesebben

Hazai helyzet. Nemzetközi áttekintés. HETI JELENTÉS 2014. június 2-8. 23. hét. QUAESTOR Heti jelentés 2014. június 10.

Hazai helyzet. Nemzetközi áttekintés. HETI JELENTÉS 2014. június 2-8. 23. hét. QUAESTOR Heti jelentés 2014. június 10. QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. Budapest 1132 Váci út 3. Tel.: 2-999-999 alapok@quaestor.hu HETI JELENTÉS 214. június 2-8. 23. hét Készítette: Szabó Zsombor Nemzetközi áttekintés Kitartott a bikapiac,

Részletesebben

hétfő, 2016. január 25. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2016. január 25. Vezetői összefoglaló hétfő, 2016. január 25. Vezetői összefoglaló Jelentősen, közel 10 százalékkal emelkedtek az olajárak pénteken, vagyis a korábbi hosszú lejtmenetet követően immáron második napja zárt pluszban az olaj árfolyama.

Részletesebben

hírlevél CIB befektetési alapok 2010. III. negyedév - ôsz Lezárva: 2010. szeptember 30.

hírlevél CIB befektetési alapok 2010. III. negyedév - ôsz Lezárva: 2010. szeptember 30. hírlevél CIB befektetési alapok 2010. III. negyedév - ôsz Lezárva: 2010. szeptember 30. cib befektetési alapok CIB Hozamgarantált Betét Alap CIB Pénzpiaci Alap CIB Euró Pénzpiaci Alap CIB Tôkevédett Alapok

Részletesebben

kedd, 2014. augusztus 26. Vezetői összefoglaló

kedd, 2014. augusztus 26. Vezetői összefoglaló kedd, 2014. augusztus 26. Vezetői összefoglaló A nyugat-európai tőzsdék jelentős pluszokat értek el hétfőn, és a tengerentúlon is jól teljesítettek a fő részvényindexek. Hétfőn szűk sávban mozgott a forint

Részletesebben

Vagyonkezelői beszámoló az Allianz Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa részére 2009. Budapest, 2010. január 5.

Vagyonkezelői beszámoló az Allianz Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa részére 2009. Budapest, 2010. január 5. Vagyonkezelői beszámoló az Allianz Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa részére 2009 Budapest, 2010. január 5. Globális trendek Lendületvesztés, korrekció, exit stratégia 2009 során minden hangulatindikátor

Részletesebben

hétfő, 2016. február 1. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2016. február 1. Vezetői összefoglaló hétfő, 2016. február 1. Vezetői összefoglaló Pénteken pozitív hangulat uralkodott a világ tőzsdéin, hétfőn fordulat következett be Kínában a negatív makrogazdasági adatok miatt. Vegyesen teljesített a

Részletesebben

Fejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek:

Fejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek: Fejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek: USA A Fed kamatdöntő ülését megelőző aggodalmak miatt csökkenéssel indult a kereskedés szeptember harmadik hetében, ugyanakkor a gyenge makroadatok amelyek mérsékelték

Részletesebben

kedd, 2016. január 26. Vezetői összefoglaló

kedd, 2016. január 26. Vezetői összefoglaló kedd, 2016. január 26. Vezetői összefoglaló Ismét lejtőre kerültek az olajárak a világpiacon. Nem tartott sokáig a tőzsdepiacok múlt hét végi optimista hangulata: Amerika mérvadó indexei 1 százalék feletti

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Választható portfolió szabályzata

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Választható portfolió szabályzata Választható portfolió szabályzata A rendszer ötödik módosítását elfogadta a 2015. május 19-én megtartott küldöttközgyűlése a 9/2015. (V.19.) küldöttközgyűlési határozattal valamint a 2015. augusztus 11-én

Részletesebben

A Tőzsdén forgalmazott OTP Befektetési Alapok 2010. első félévi beszámolói

A Tőzsdén forgalmazott OTP Befektetési Alapok 2010. első félévi beszámolói A Tőzsdén forgalmazott OTP Befektetési Alapok 2010. első félévi beszámolói Tartalomjegyzék Az OTP befektetési alapok állandó adatai...3 A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró -piaci események

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

Raiffeisen Ingatlan Alap. Féléves jelentés 2014.

Raiffeisen Ingatlan Alap. Féléves jelentés 2014. Raiffeisen Ingatlan Alap Féléves jelentés 2014. I. A Raiffeisen Ingatlan Alap általános információk 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen Ingatlan Alap Lajstrom száma: 1211-04 Alapkezelő neve: Raiffeisen

Részletesebben

Alapkezelői hírlevél. 2014. június 30. www.alapkezelo.hu

Alapkezelői hírlevél. 2014. június 30. www.alapkezelo.hu Alapkezelői hírlevél 2014. június 30. www.alapkezelo.hu A bemutatott befektetési alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat

Részletesebben

Raiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja. Éves jelentés 2007.

Raiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja. Éves jelentés 2007. Raiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja Éves jelentés 2007. RAIFFEISEN PB CORVINUS ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS 2007. I. A Raiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja bemutatása 1. Alapadatok

Részletesebben

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. AUGUSZTUS 27-I ÜLÉSÉRŐL

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. AUGUSZTUS 27-I ÜLÉSÉRŐL RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. AUGUSZTUS 27-I ÜLÉSÉRŐL Közzététel időpontja: 2013. szeptember 12. 14 óra A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 2011. évi

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 2011. december 16-tól 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-390/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Allianz Életprogramok 2015. 2015. Január

Allianz Életprogramok 2015. 2015. Január Allianz Életprogramok 2015. 2015. Január - Allianz Életprogramok 2015. Január Árfolyamgarantált Állampapír eszközalap Alapadatok: Indulás napja: 2005. június 1. Típusa: pénzpiaci Rövidített neve: ÁGA Benchmark:

Részletesebben

Fejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek:

Fejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek: Fejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek: USA Az augusztus második felében elindult részvénypiaci mélyrepülésből nem sikerült talpra állni, a potenciális amerikai kamatemelés, és a kínai gazdaság lassulása

Részletesebben

Nemzetközi áttekintés. Hazai helyzet. 2015. január 1-11.

Nemzetközi áttekintés. Hazai helyzet. 2015. január 1-11. QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. H-1132 Budapest Váci út 3. +3 (1) 2999 999 alapok@quaestor.hu Készítette: Szabó Zsombor Nemzetközi áttekintés Heti jelentés Hazai

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest 2015 Alap

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest 2015 Alap ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest 2015 Alap Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves jelentés I. Vagyonkimutatás,

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA Éves jelentés 2014. Tartalomjegyzék I. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS II. III. ÉVES JELENTÉS ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS CASH FLOW KIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Részletesebben

Hazai helyzet. Nemzetközi áttekintés. HETI JELENTÉS 2014. április 28. május 4. 18. hét. QUAESTOR Heti jelentés 2014. május 5.

Hazai helyzet. Nemzetközi áttekintés. HETI JELENTÉS 2014. április 28. május 4. 18. hét. QUAESTOR Heti jelentés 2014. május 5. QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. Budapest 1132 Váci út 3. Tel.: 2-999-999 alapok@quaestor.hu HETI JELENTÉS 214. április 28. május 4. 18. hét Készítette: Szabó Zsombor Nemzetközi áttekintés Ukrajnában

Részletesebben

AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS

AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON ÓZON Éves

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

hajónapló havi tájékoztatás a K&H megtakarítási cél október alapok részalapja befektetőinek 2015. december

hajónapló havi tájékoztatás a K&H megtakarítási cél október alapok részalapja befektetőinek 2015. december hajónapló havi tájékoztatás a K&H megtakarítási cél október alapok részalapja befektetőinek 2015. december K&H megtakarítási cél - október rés 2015. ember Befektetési stratégia Az alap célja, hogy egy

Részletesebben

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ

Részletesebben

Allianz Alapkezelő Zrt. Féléves Jelentés. 2011 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Allianz Alapkezelő Zrt. Féléves Jelentés. 2011 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. Féléves Jelentés 2011 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen tájékoztatót az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Részletesebben

Éves jelentés 2013 DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap Általános adatok:

Éves jelentés 2013 DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap Általános adatok: Éves jelentés 2013 DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-269 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.631-3/2008 ISIN kód: HU0000706528 Általános adatok: Az Alap megnevezése: Az Alap

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. november 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 3 A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

Dialóg. 2012. - Május

Dialóg. 2012. - Május www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott

Részletesebben

Allianz Életprogramok - Euró 2016. Május

Allianz Életprogramok - Euró 2016. Május Allianz Életprogramok - Euró 2016. Május Tájékoztatjuk, hogy a Befektetési jelentés kizárólag információs célokat szolgál, nem tekinthető üzleti ajánlatnak, valamint a múltbeli hozamok nem feltétlenül

Részletesebben

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint:

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. melléklet Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. Alacsony kockázatú alapok 2. Mérsékelt kockázatú alapok 3. Közepes kockázatú alapok 4. Magas kockázatú alapok 5. Kiemelkedő

Részletesebben

Nemzetközi összehasonlítás

Nemzetközi összehasonlítás 6 / 1. oldal Nemzetközi összehasonlítás Augusztusban drasztikusan csökkentek a feltörekvő piacok részvényárfolyamai A globális gazdasági gyengülés, az USA-ban és Európában kialakult recessziós félelmek,

Részletesebben

Raiffeisen Euró Likviditási Alap. Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Euró Likviditási Alap. Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Euró Likviditási Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Euró Likviditási Alap (RELA) bemutatása RAIFFEISEN EURÓ LIKVIDITÁSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2010. 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti

Részletesebben

NAPI JELENTÉS. Női aktivitás alakulása (15-74 év) 2012. szeptember 26. szerda. Magyarország. Jelentősen bővült a nők aktivitása.

NAPI JELENTÉS. Női aktivitás alakulása (15-74 év) 2012. szeptember 26. szerda. Magyarország. Jelentősen bővült a nők aktivitása. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TERVKOORDINÁCIÓS ÁLLAMTITKÁRSÁG GAZDASÁGTERVEZÉSI FŐOSZTÁLY NAPI JELENTÉS 2012. szeptember 26. szerda Magyarország Jelentősen bővült a nők aktivitása 51,0 Női aktivitás alakulása

Részletesebben

Hazai helyzet. Nemzetközi áttekintés. 2015. február 23. március 1.

Hazai helyzet. Nemzetközi áttekintés. 2015. február 23. március 1. QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. H-1132 Budapest Váci út 3. +3 (1) 2999 999 alapok@quaestor.hu Készítette: Szabó Zsombor Heti jelentés 9. hét Nemzetközi áttekintés

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.04.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 16,693,825,878

Részletesebben

Tartalom. A hét ábrája

Tartalom. A hét ábrája 1 Tartalom A hét ábrája: Megugrott a hazai infláció A hét dióhéjban Amire a jövő héten figyelünk Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelőrejelzések Táblázatos eseménynaptár a következő hétre A

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 3. D E C E M B E R MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda 5. Tôkevédett Likviditási MKB Dollár Tôkevédett

Részletesebben

Összefoglaló. 2016. május 18.

Összefoglaló. 2016. május 18. 2016. május 18. Összefoglaló Szerda reggel mindhárom vezető devizával szemben gyengült a forint. A BUX 9,1 milliárd forintos, átlag alatti részvényforgalom mellett 1,16 százalékos gyengüléssel zárta a

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása, ezáltal új

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-439 Hatályba lépés: 2015.08.10.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. TÁJÉKOZTATÓ az Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. Forgalmazó: UniCredit Bank

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma:

Részletesebben

kedd, 2016. január 5. Vezetői összefoglaló

kedd, 2016. január 5. Vezetői összefoglaló kedd, 2016. január 5. Vezetői összefoglaló Az év első kereskedési napján jelentős mínuszban zártak az európai és az amerikai piacok is, az Dow Jones az elmúlt 84 év leggyengébb éves nyitását mutatatta

Részletesebben

Makrogazdaság ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP. 2016.I. negyedév

Makrogazdaság ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP. 2016.I. negyedév ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP 2016.I. negyedév Makrogazdaság Magyarország Magyarország nemzetközi devizatartaléka jelentősen, több mint 4 milliárd euróval 27,55 milliárd euróra csökkent

Részletesebben

szerda, 2014. február 19. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. február 19. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. február 19. Vezetői összefoglaló Vegyesen zártak a tengerentúli tőzsdék, a londoni FTSE 100 továbbra is jól teljesít A forint euróval szembeni árfolyama a kamatvágás hírére a 310-es árfolyamszint

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt.

TÁJÉKOZTATÓJA A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓJA...

Részletesebben

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015.

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. A K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

Az OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A tőkeáttétel mértéke maximum kétszeres. Alapkezelő: OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Könyvvizsgáló:

Részletesebben

hétfő, 2015. február 2. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. február 2. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. február 2. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai és tengerentúli részvényindexek mínuszban fejezték be január utolsó kereskedési napját. Pénteken a svájci frank/forint kurzus 299-nél

Részletesebben

Hazai helyzet. Nemzetközi áttekintés. HETI JELENTÉS 2014. október 6-12. 41. hét. QUAESTOR Heti jelentés 2014. október 13.

Hazai helyzet. Nemzetközi áttekintés. HETI JELENTÉS 2014. október 6-12. 41. hét. QUAESTOR Heti jelentés 2014. október 13. QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. Budapest 1132 Váci út 3. Tel.: 2-999-999 alapok@quaestor.hu HETI JELENTÉS 214. október 6-. 41. hét Készítette: Szabó Zsombor Nemzetközi áttekintés Masszív esés játszódott

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető fforgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/8

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető fforgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/8 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető fforgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2010 1/8 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: CIB

Részletesebben

SZÁ R M A ZT A T OTT ÁRUPIACI NYÍLTVÉGŰ B E F E KTETÉSI ALAP

SZÁ R M A ZT A T OTT ÁRUPIACI NYÍLTVÉGŰ B E F E KTETÉSI ALAP T A KARÉK INVEST SZÁ R M A ZT A T OTT ÁRUPIACI NYÍLTVÉGŰ B E F E KTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Készült: 2011. július 25. Befektetési Alapkezelő: Vezető Forgalmazó: Letétkezelő: Takarék Alapkezelő

Részletesebben

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR sorozat nettó EUR 2 227 712 EUR 0,011049 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30.

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. A CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól! Az Alap teljes

Részletesebben

hétfő, 2016. január 11. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2016. január 11. Vezetői összefoglaló hétfő, 2016. január 11. Vezetői összefoglaló A legrosszabb nyitóhetüket produkálták tőzsdék Amerikában és Európában is. Pozitív amerikai munkaerőpiaci adatok jöttek, ugyanakkor ez nem volt hatással a piacra.

Részletesebben

csütörtök, 2015. november 5. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. november 5. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. november 5. Vezetői összefoglaló A nemzetközi indexek vegyesen zártak a szerdai nap végén, Amerikában mindhárom index pirosban fejezte be a napot, míg Európában a német index esett 1 százalékkal,

Részletesebben

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás A választható eszközalapok listája, összetétele és befektetési elvei (eszközalap leírás) a Métisz, a Carme és a Ganymedes Befektetési egységekhez

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben