Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2 I. 3. A évi beszámoló összeállításánál követett Számviteli politika...3 II. Specifikus rész...4 II. 1. A létszám alakulása...4 II. 2. A nyugdíjpénztár befektetett eszközeinek alakulása a évben...5 II. 3. Tagdíjbevételek alakulása a évben...18 II. 4. A meg nem fizetett tagdíjak tartalékának képzése...19 II. 5. A pénztári tartalékok megoszlásának alakulása...20 II Saját tőke változása...20 II Céltartalékok változása...20 II. 6. A tervezett és tényleges eredmény bemutatása tartalékonként...21 II. 7. Pénztári szolgáltatások alakulása...25 II A nyugdíjszolgáltatással kapcsolatos kifizetések alakulása...25 II Egyéb igénybe vehető szolgáltatások...26 II. 8. Azonosítatlan (függő) tagdíj és tagdíj célú bevételek alakulása...27 II. 9. Pénztár alkalmazotti állományának alakulása...27 II. 10. A gazdálkodást jellemző mutatók...29 II. 11. A pénztárak biztosításmatematikai előírásai...34 II. 11. Összefoglalás...35 MELLÉKLETEK

2 I. Általános rész I. 1. Alapításra vonatkozó adatok A Pénztár megalakulásának időpontja december 22. A Fővárosi Bíróság január 9-én jegyezte be, lajstrom szám: 33/1995. A Pénztár tevékenységét február 1-én kezdte meg. Tevékenységi engedélyét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jogelődje március 10-én adta meg visszamenőleges hatállyal. Engedély száma: E/66/1995 Az alapítás célja: A pénztártagság nyugdíjcélú megtakarításának kezelése, a pénztári vagyon befektetése, a tagok részére nyugdíjszolgáltatások nyújtása. A Pénztár tagsági köre: Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló évi XCVI. Tv ban meghatározott keretek között bármely természetes személy, akinek az életkora meghaladta a 16. évet. Pénztár típusa: Nyílt országos pénztár. A Pénztár működési területe: A Magyar Köztársaság területe. A Pénztár székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16. I. 2. Általános adatok A Pénztár könyvvezetésének módja: üzemgazdasági szemléletű kettős könyvvitel. Beszámoló formája: éves beszámoló Beszámolási időszak: január december 31. Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységéből adódóan az általános forgalmi adó tekintetében tárgyi adómentes, gazdálkodásából származó bevétele a társasági és osztalékadó, illetve a helyi iparűzési adó tekintetében nem minősül vállalkozási bevételnek. Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár a pénztártagok vagyonát január 1-től ún. elszámoló egység alapú választható portfoliós rendszerben kezeli. Az új nyilvántartási rendszer bevezetésével a Pénztár lehetővé tette, hogy tagjai egyénileg, kockázatvállalási hajlandóságuknak és hozamelvárásaiknak megfelelően választhassák meg - a kialakított három közül - a számukra legkedvezőbb befektetési portfoliót, amelyben az egyéni nyugdíjszámlájukon elhelyezett megtakarításaikat kívánják tartani. 2

3 I. 3. A évi beszámoló összeállításánál követett Számviteli politika A Pénztár Számviteli politikája alapvetően a számviteli jogszabályváltozások által indokolt területeken módosult. Az elszámoló egység alapú választható portfoliós rendszer bevezetése a Pénztár könyvvezetésében lényeges változtatást nem igényelt. Az analitikus és a főkönyvi számlák vezetése továbbra is forintban történik, az elszámoló egységek darabszáma a főkönyvi könyvelésben kizárólag a nullás számlaosztályban kerül nyilvántartásra. A befektetési portfoliók nyilvántartása a fedezeti tartalékszámlákon belül kerül elkülönítésre. A függő portfolióba elhelyezett befektetések nyilvántartása a likviditási tartalékon belül történik. A mérlegkészítés időpontja: február 20. Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójában a Pénztár Számviteli politikájában rögzítettekkel összhangban: - Az 100 eft alatti beszerzési értékű tárgyi eszközöket az aktiválás időpontjában költségként egy összegben elszámolta. - A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását a várható élettartam és a bruttó értékhez viszonyított leírási kulcs alapján negyedévente, lineáris értékcsökkenési eljárással számolta el. Az értékcsökkenést, az üzembe helyezés/használatbavétel időpontját követő negyedév 1. napjától számolta el. - A befektetések nyilvántartásában és elszámolásában a FIFO elvet alkalmazta. - A Pénztár január 1-től tartalékonként és portfoliónként fektette be vagyonát. - Az értékpapírok beszerzési árát a Pénztár a bizományosi díjjal együtt határozta meg. - A Pénztár a fedezeti tartalékon belüli portfoliókat és egyéni számlákat elszámoló egységben is nyilvántartja. Az egyéni számla-analitika elsődleges nyilvántartása elszámoló egységben történik. Az egyéni számla egyenlege az aktuális elszámoló egységek számának és tárgynapi árfolyamának szorzatával egyezik meg. - A Pénztár a vagyon piaci értéken történő értékelését naponta elvégezte. Az értékelést, amelynek alapjául a letétkezelő napi, nettó eszközértékelése szolgált, a könyvvizsgáló rendszeresen felülvizsgálta. A Pénztár az értékelés során kimutatott értékelési különbözet összeg erejéig céltartalékot képzett. Az értékelési különbözet az eszközök értékpapírok között és a forrás oldalon - a fedezeti, működési és likviditási céltartalékon belül - is kimutatásra került. A beszámoló tartalmaz minden olyan adatot, ami a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés napja között a Pénztár tudomására jutott és jelentős hatással volt a évi eredményekre. 3

4 A beszámoló összeállításáért felelős személy: Munkácsi Jánosné Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 223/2000. kormányrendelet előírása szerint a Pénztár éves beszámolójának felülvizsgálatra bejegyzett könyvvizsgálót köteles választani. A Nyugdíjpénztár éves beszámolóját a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. vizsgálta. Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár évi működésére komoly hatással volt a pénzügyi szektor egészét érintő hozamcsökkenés. A globális pénzpiac kedvezőtlen tendenciái az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások esetében a befektetési portfoliók mindegyikénél jelentős árfolyamcsökkenést eredményezett. A Pénztár évi záró vagyona piaci értéken - amely az értékpapírokat, pénzeszközöket, a vagyonkezelővel és a letétkezelővel szembeni követeléseket, kötelezettségeket, illetve a tagi kölcsön kihelyezéseket foglalja magában ,5 millió Ft volt, ami a már említett árfolyamcsökkenések következtében 10,1%-kal kevesebb a évi ( ,8 millió forint) záró értékhez képest. II. Specifikus rész II. 1. A létszám alakulása A pénztár taglétszáma 2008-ban 7,9%-kal, az előző év végi főről főre csökkent. A csökkenés oka, hogy a IV. negyedévben kizárásra kerültek a nulla egyenlegű pénztártagok ( fő). A kizárások torzító hatását kiszűrve - azaz annak figyelembe vétele nélkül - a záró létszám fő, ami 2,8%-os emelkedést jelent a nyitó értékhez képest. Az év során fő lépett be, ebből fő más pénztárból átlépő tag volt. Egyösszegű szolgáltatásban fő részesült, a 10 éves várakozási idő után fő szüntette meg tagsági viszonyát, en átléptek más önkéntes nyugdíjpénztárba, 498 fő elhalálozott és egyéb megszűnéssel ebből fő kizárás miatt - távozott. Pénztártagjaink közül 58 főnek pénzügyi járadékot folyósít a Pénztár. Az alábbi diagram szemlélteti az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár taglétszámának növekedését negyedévenként a és a években. 4

5 Taglétszám alakulása és években I.I. III.31 VI.30. IX.30. XII A taglétszám alakulását részletesen a számú melléklet mutatja be. A Pénztár Igazgatótanácsának májusi ülésén az Alapszabály tagsági jogviszony létrejöttéről szóló rendelkezése kibővítésre került a 0-as számlaegyenlegű pénztártagokkal kapcsolatos eljárásrend tekintetében. Ennek alapján a október 1-i hatályba lépést követően a Pénztárból kizárhatók azon pénztártagok, akik a záradékolást követő 90 napon belül nem kezdik meg a tagdíjfizetést vagy nem érkezik más jóváírás egyéni számlájukra. A Pénztár az új rendelkezés hatályba lépését követően tájékoztatta a évet megelőzően belépett, de tagdíjat egyáltalán nem fizető, valamint a évben belépett és az első tagdíjfizetést a záradékolástól számított 60 nap elteltével sem teljesítő pénztártagokat az Alapszabály őket érintő változásáról. Az értesítő levélhez egy készpénz befizetési postautalványt is csatoltunk, amellyel a Pénztár biztosítani kívánta a kizárást megelőzően a tagdíjfizetés megkezdésének lehetőségét. Amennyiben az érintett tagok egyéni számlájára az értesítő levél kiküldésétől számított 30 napon belül nem érkezett befizetés, december 31-én az egyéni számlák megszüntetésével a tagok kizárásra kerültek. A fentiekben leírt eljárás során, december 31-én összesen főt zártunk ki. A tagdíjat nem fizető (három hónapon át) pénztártagok száma december 31-én fő volt, ami a teljes tagság 21,0%-a. E tagokat az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően rendszeresen felszólítja a Pénztár a kieső tagdíjak megfizetésére, valamint a felhívja a figyelmet a nem fizetés következményeire. Az önkéntes nyugdíjpénztárakról szóló törvény alapján a Pénztár jogosult e tagok egyéni számlájának befektetéséből származó hozamot csökkenteni az egységes tagdíjnak működési és likviditási tartalékra jutó részével. Tekintettel a évi kedvezőtlen befektetési környezetből adódó negatív hozamra a tárgyév vonatkozásában minimálisan nyílt lehetőség. II. 2. A nyugdíjpénztár befektetett eszközeinek alakulása a évben 1. Immateriális javak nem voltak a Pénztár birtokában. 2. Az alábbi táblázat a tárgyi eszközök állományváltozását mutatja a évben: 5

6 Gépek, berendezések, felszerelések adatok ezer Ft-ban Bruttó érték Értékcsökkenési leírás Nettó érték Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Az értékcsökkenési leírásnál a terv szerinti lineáris kulcsot alkalmazta a Pénztár. A Pénztár tárgyi eszköz állománya év során a meglévő eszközök után elszámolt 6 e Ft értékcsökkenési leírással csökkent. Az év során kizárólag kisösszegű 61 e Ft új tárgyi eszköz beszerzés történt, amelyet a beszerzéssel egyidejűleg költségként elszámolt. II A befektetési üzletmenet évi alakulása Az elszámoló egység alapú választható portfoliós rendszer működésének sajátosságait az alábbiakban foglaljuk össze: A tagdíj és tagdíjcélú bevételek befektetésére a korábbi egy fedezeti portfolió helyett három, különböző kockázattal bíró portfolió került kialakításra, úgymint Klasszikus, Kiegyensúlyozott és Növekedési portfolió. A befolyt, egyéni számlára nem azonosított befizetések befektetésére egy negyedik, ún. Függő portfolió került bevezetésre. Az egyes portfoliók eszköz összetételének minimális, illetve maximális korlátait a Pénztár Befektetési Politikája határozza meg. A pénztártagok egyéni számláit a tagok - átállást megelőző - döntése alapján helyezte el a Pénztár január 1-én. A portfolióválasztás lehetőségével nem élő pénztártagok egyéni megtakarítása a Kiegyensúlyozott portfolióba került besorolásra a fenti időpontban, amelynek befektetési irányelvei a korábbi fedezeti tartalék befektetési politikájával azonos. A Pénztár a fedezeti tartalékon belüli portfoliókat, azaz a pénztártagok egyéni számláit elsődlegesen elszámoló egységben tartja nyilván. A befektetések forint összegét az elszámoló egységek darabszáma, valamint a portfoliók naponta számított árfolyamának szorzata adja. A napi árfolyam értékének megállapítása a letétkezelő feladata az adott portfoliók napi nettó eszközértékéből kiindulva. Az egyes portfoliók napi árfolyamában kifejezésre kerül az adott portfoliónak a rendszer indításától számított, befektetési költségekkel és ráfordításokkal csökkentett befektetési teljesítménye. A napi árfolyamot az Öpt.49/A (7) bekezdésének megfelelően a tárgynapot követő negyedik munkanaptól lehet használni. A választható portfoliók árfolyamát a Pénztár köteles naponta, saját honlapján megjeleníteni, ezen felül a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére, ugyancsak közzététel céljából naponta megküldeni. 6

7 A Pénztár a vagyonkezelő, továbbá a letétkezelő közötti napi együttműködés szabályait a három fél által elfogadott un. Eljárási rend szabályozza. A Pénztár vagyonát értékpapírokba fektette, amelyeket a forgóeszközök között tartott nyilván. A Nyugdíjpénztár vagyonkezelését - mindegyik portfolióra vonatkozóan kizárólagosan az OTP Alapkezelő Zrt. látta el. Az év során a Nyugdíjpénztár óvatos befektetési politikát folytatott. A Pénztár a évben is kötött határidős ügyleteket. Az üzleti év mérleg fordulónapján le nem zárt ügylete piaci értéken 36,6 e Ft, kötési értéken 6.567,4 millió Ft volt, amelyet a 0-s főkönyvi számlák között tartott nyilván. Az üzleti év mérleg fordulónapjáig le nem zárt határidős ügyletek részletezését a 19. sz. melléklet tartalmazza. II A Pénztár kötvénypiaci stratégiájának értékelése A 2008-as év volt talán az eddigi legnehezebb év a hazai kötvénypiacon. A globális pénzügyi válság hatalmas hullámzást hozott, az állampapírok hozama 6%-pontos sávban mozgott. Év végére konszolidálódott a helyzet, azaz az állampapírok pluszban teljesítettek. Az IMF-fel októberében kötött megállapodás és a stabilizáció lehetővé tette a Monetáris Tanács számára a november végi kamatdöntő ülésen az 50 bázispontos kamatvágást, amelyet decemberben még két újabb csökkentés követett. Ezen intézkedések hatására a referenciaként használt kötvényindexek emelkedtek az év során, az éven túli papírok árfolyam-mozgását mutató MAX index 2,59%-kal, az egy évnél rövidebb állampapírok RMAX indexe 8,45%-kal. A Vagyonkezelő a Pénztár kötvényportfoliójának összetételében a piac ingadozásait igyekezett leképezni az év során. A 2008-as év első két hónapjában túlsúlyozott kötvény-portfolió - amelynek durationje enyhén meghaladta a benchmarkét - hozama, a február végi március eleji állampapírpiaci összeomlás hatására elmaradt a referencia-portfolió teljesítményétől az I. negyedévben. A kötvény-portfolió duration-túlsúlyozottságát az év hátralévő részében is fenntartotta a Vagyonkezelő, a II. negyedév végén az euro-hozamemelkedést kihasználva a tízéves papírok súlyának emelésével, majd a III. negyedévben alapvetően a hosszú kötvények rövid papírokét felülmúló teljesítménye miatt. II Részvénypiaci stratégia A Pénztár részvény portfoliója három piaci szegmens között oszlik meg (közép-európai, fejlett, feltörekvő részvény piacok). Mindhárom relációban a nehéz évnek bizonyult. Az Egyesült Államokban év nyarán kibontakozó jelzálogpiaci válság 2008-ban fokozatosan átterjedt az amerikai, majd a nemzetközi bankrendszerre. Mivel az amerikai befektetési bankok a nemzetközi bankközi piac meghatározó szereplői voltak, így problémáik a bankközi hitelezés leállásához vezetett. A bankvilág válsága októberére nemzetközivé terebélyesedett és - előre nem látott hatásként - átterjedt a világgazdaságra is, ami a nemzetközi üzleti ciklus lefelé fordulását, a részvénypiacok drasztikus visszaesését indukálta. A fenti bemutatott, általános tendenciák hatására a közép-európai részvények árfolyamai drasztikus zuhanást produkáltak, ami automatikusan csökkentette a részvények a portfolión belül súlyát. A meglévő súly fenntartásához komoly mennyiségű vételeket eszközölt a Vagyonkezelő. Ezen instrumentumok felülsúlyozására a magas vállalati és állampapír kamatszint miatt nem került sor. 7

8 A magyar (BUX), valamint a teljes régiót átfogó tőzsdeindex (CETOP20) nominális (nem évesített) hozamait az alábbi táblázatban szemlélteti: BUX CETOP20 HUF EURÓ HUF év -53,3% -52,4% -50,2% I. negyedév -17,25% -12,7% -10,6% II. negyedév -6,09 1,13% -7,57% III. negyedév -7,45% -11,7% -9,44% IV. negyedév -35,12% -38,8-33,4% A fejlett részvények a már említett tendenciák hatására a hosszú távú átlagtól messze elmaradó hozamot produkáltak az év egészében. A fejlett tőkepiacok szeptembertől datált egyre borúsabb jövőképe a tőzsdeindexek drasztikus, éves szinten 35%-ot meghaladó visszaeséséhez vezettek. A válság a fejlődő részvénypiacokat is sújtotta, tekintve, hogy a fejlett piacok recesszióba fordulásával egyre inkább visszaesett a kereslet a feltörekvő országok exportja iránt. E kategória jelentősebb piacai is 30%-ot meghaladó vagyonvesztéssel zárták az évet. A Pénztár portfoliójának és a referenciaportfolió december 31-i összetételét az alábbi diagram szemlélteti: Klasszikus portfolió Kiegyensúlyozott portfolió 8

9 Növekedési portfolió II.2.2. A Pénztár befektetési politikája II A Pénztár évre jóváhagyott befektetési politikája A Pénztár az eszközeit - a befektetési üzletmenet vagyonkezelőhöz való kihelyezésével - a mindenkori jogszabályi rendelkezések keretei között fekteti be, biztosítva a Pénztár folyamatos fizetőképességének fenntartását, 9

10 a befektetések összhangját a Pénztár rövid lejáratú, közép és hosszú távú kötelezettségeivel, a kockázat-hozam optimális viszonyát. A nyugdíjpénztári tevékenység céljának és a pénztártagok érdekeinek megfelelően a befektetések kiválasztását a fedezeti tartalék esetében a válaszható portfoliók időhorizontjához alkalmazkodó, elsősorban hosszú távú szemlélet jellemzi. Ennek megfelelően a Pénztár által évre jóváhagyott Befektetési politika alapvető célkitűzése a fedezeti tartalék eszközeinek befektetése során elsősorban: stratégiai befektetőként lépjen fel a tőkepiacon; a hosszú távú piaci tendenciák alapján dönt a befektetések allokációjáról. A Pénztár kisebb volumenben rövidebb időtávú, taktikai befektetéseket is végezhet. A likviditási tartalékot (és amennyiben a működési tartalék is befektetésre kerül) a Pénztár rövid lejáratú kamatozó eszközökben tartja tekintettel arra, hogy e tartalékba kerülő pénzeszközök rövidtávon felhasználásra kerülnek. A likviditási (és működési) tartalék befektetésének célja az átmenetileg rendelkezésre álló pénzeszközökön kamatbevétel elérése. A Pénztár a kibocsátók, az értékpapírfajták, a futamidők és a devizák tekintetében is megosztotta befektetéseit annak érdekében, hogy az egyes befektetések egyedi kockázatait a lehető legnagyobb mértékben csökkentse. Fenti elvek alapján a Pénztár pénztári tartalékonként, valamint a fedezeti tartalékon belül választható portfoliónként határozta meg az ún. stratégiai eszközösszetételt, illetve az azt tükröző referencia indexet és a stratégiai összetételtől való eltérések legnagyobb megengedett mértékét, megszabva a Vagyonkezelő számára a befektetések és a felvállalható kockázatok kereteit, egyúttal lehetővé téve a vagyonkezelői teljesítmény folyamatos ellenőrzését és mérését. A Pénztár a hitelviszonyt és a tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírjait forgatási céllal vásárolja. A választható portfoliós rendszer bevezetésével a Pénztár fedezeti tartalékán belül három portfolió került kialakításra, melyek - lejárati szerkezethez és kockázatvállaló képességhez igazodó - stratégiai eszközösszetételét tükröző referencia indexek portfoliónként az alábbi tőkepiaci indexek kosarában lévő értékpapírokból állnak: A) Klasszikus Portfolió 85% MAX + 10% RMAX + 0,70% BUX + 2,80% CETOP 20* + 1,50% Globális feltörekvő piaci részvény** *forintban **Globális feltörekvő piaci részvény = 100% MSCI Emerging Market Free részvény index forintban B) Kiegyensúlyozott Portfolió 10

11 61% MAX + 10% RMAX + 2,30% BUX + 9,20% CETOP 20* +12,50% Globális fejlett piaci részvény** + 5,00% Globális feltörekvő piaci részvény*** *forintban **Globális fejlett piaci részvény = 60% MSCI Euro + 40% MSCI World részvény index forintban ***Globális feltörekvő piaci részvény = 100% MSCI Emerging Market Free részvény index forintban C) Növekedési Portfolió 31% MAX + 10% RMAX + 7,20% BUX + 28,80% CETOP 20* +18,00% Globálisfejlett piaci részvény** + 5,00% Globális feltörekvő piaci részvény*** *forintban **Globális fejlett piaci részvény = 60% MSCI Euro + 40% MSCI World részvény index forintban ***Globális feltörekvő piaci részvény = 100% MSCI Emerging Market Free részvény index forintban A likviditási tartalék esetében: 100% RMAX A működési tartalék esetében: 100% RMAX A befektetési politikában a Pénztár részletesen szabályozta a stratégiai eszközösszetételtől való lehetséges eltérés legnagyobb mértékét és azok megszűntetésére vonatkozó határidőket is. II Befektetési korlátok Az egyéni számlák tartalékai és szolgáltatási tartalék esetében: A befektetések döntő többsége hosszú lejáratú célt szolgál. A Pénztár az elmúlt évek tapasztalatai alapján éves szinten a meglévő vagyon közel 10%-os kifizetésével (nyugdíjszolgáltatás, 10 éves kifizetés, átlépés, elhalálozás) számol évente, amelynek teljesíthetőségét rövid lejáratú értékpapírok beszerzésével és portfolióban tartásával biztosítja. A rövid lejáratú eszközökbe történő befektetések további céljai: a tartalékba befolyt eszközök átmenetileg rövid lejáratú eszközökbe kerülnek befektetésre, hogy a részvény és hosszú lejáratú kötvény vásárlásokat ne a tagdíj befolyásához, hanem a kedvező piaci helyzethez lehessen időzíteni; a rövid lejáratú eszközök likviditást teremtenek a kedvező vételi lehetőségek kihasználásához; a hosszú távú eszközök hozamingadozásainak csökkentése céljából. Az egyes választható portfoliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások Klasszikus Portfolió A Klasszikus Portfolió esetében olyan rövid távú, elsősorban pénzpiaci portfoliót kell 11

12 kialakítani, amely alacsony veszteségkockázatot és megfelelő likviditást biztosít. A Klasszikus Portfoliónál kerülni kell az olyan befektetési instrumentumokat, amelyek esetében a termék jellege, futamideje, kockázati szintje, előzménye, piacának sajátosságai folytán a rövid távon belüli, veszteség nélküli likvidálás bizonytalan. A közvetlen és közvetett ingatlanbefektetések, kockázati tőkealapjegyek, származtatott alapok jegyei nem helyezhetők el, illetve nyitott származtatott pozíciók nem vehetők fel. A részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 10 százalékát nem haladhatja meg. A fedezetlen devizakockázatot tartalmazó befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 10 százalékát nem haladhatja meg. Kiegyensúlyozott Portfolió A Kiegyensúlyozott Portfolió esetében olyan középtávú, vegyes befektetési portfoliót kell kialakítani, amely mérsékelt kockázatvállalás mellett megfelelő hozamot biztosít. A Kiegyensúlyozott Portfoliónál elsősorban az olyan befektetési instrumentumokat kell alkalmazni, amelyek hozamelőnye várhatóan a befektetést követő 10 éven belül jelentkezik. Az ingatlanalapok aránya a befektetett eszközök 10 százalékát, a kockázati tőkealap jegyek a 3 százalékát nem haladhatják meg. Egy kockázati tőkealap által kibocsátott jegyek aránya nem haladhatja meg a befektetett eszközök 2 százalékát. A Portfolióba származtatott alapok jegyei nem helyezhetők el, illetve nyitott származtatott pozíciók nem vehetők fel. A részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 40 százalékát nem haladhatja meg, ugyanakkor 10 százalékát legkésőbb a választható portfolió rendszer indulásától számított 12 hónap leteltét követő napig el kell érnie. A választható portfoliós rendszer indulásától számított 12 hónap leteltét követően és június 30-át megelőzően a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok aránya a Kiegyensúlyozott Portfolióban a befektetett eszközök 30%-át nem haladhatja meg. Növekedési Portfolió A Növekedési Portfolió esetében olyan hosszú távú, dinamikus befektetési portfoliót kell kialakítani, amely magasabb hozam-kockázati profilú eszközök bevonásával, a Pénztár által vállalható kockázat mellett, a lehető legmagasabb hozamot biztosítja. A befektetési portfolió kialakítása és kezelése során a hosszú távú szemlélet melletti hozammaximalizálásra kell törekedni. Az ingatlanalapok aránya a befektetett eszközök 10 százalékát, míg a kockázati tőkealap jegyek aránya a befektetett eszközök 5 százalékát nem haladhatja meg. Egy kockázati tőkealap által kibocsátott jegyek aránya nem haladhatja meg a befektetett eszközök 2 százalékát. A származtatott alapok jegyeinek és nyitott származtatott pozíciók árfolyamértéken vett együttes aránya a befektetett eszközök maximálisan 5 százalékát teheti ki. Bármely jelen pontba tartozó befektetést megelőzően a Vagyonkezelő köteles tájékoztatást adni, amely alapján a Pénztár ügyvezetése dönt a konkrét befektetés engedélyezéséről. A részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok arányának a befektetett eszközök 40 százalékát meg kell haladnia. A választható portfoliós rendszer indulásától számított 12 hónap leteltét követően és június 30-át megelőzően a részvények, 12

13 részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok arányának a Növekedési Portfolióban a befektetett eszközök 30%-át meg kell haladnia. A likviditási és a működési tartalék esetében: A likviditási és a működési tartalék kizárólag hitelviszonyt megtestesítő eszközökbe fektethető be. A likviditási és a működési tartalék portfoliójának korrigált átlagos futamideje nem haladhatja meg az egy évet. A Pénztár a referencia indexet alkotó egyedi értékpapíroktól való eltérésekre nem szab korlátot. A portfolióba olyan eszköz is elhelyezhető, amely nem szerepel a referencia indexben. II A Pénztár évi Befektetési politikájának teljesülése A Pénztár Igazgatótanácsa és Ellenőrző Bizottsága a évben minden tárgynegyedévet követően az elmúlt negyedévre vonatkozóan a Pénztár és a Vagyonkezelő írásos beszámolója alapján értékelte a Befektetési politikában előírtak teljesítését, a mindenkori értékpapír piaci helyzetet és a várakozásokat. A fedezeti tartalék befektetési portfoliók éves teljesítménye elmarad az összetétel alapján meghatározott referenciaindextől. Az éves hozamok portfoliónkénti alakulását az alábbi táblázat tartalmazza. Klasszikus portfolió Kiegyensúlyozott portfolió Növekedési portfolió Pénztár (fedezeti alap) -1.33% % % Referencia portfolió -0.11% % % A Befektetési politika évi teljesülése kapcsán az alábbiak állapíthatók meg: - A Befektetési politikában megfogalmazott eszköz összetételek megvalósultak; - A Pénztári portfolió tekintetében a Befektetési politikában meghatározott korlátok érvényre jutottak; - Éves szinten a fedezeti tartalék portfolióinak hozamai elmaradtak azok referencia hozamaitól; - A tagdíj célú befektetések hozama elmaradt a Pénzügyi tervben előírt bruttó 6,27 %-tól. II A befektetések összetétele A Pénztár befektetésekből származó, értékpapírban megtestesülő vagyona piaci értéken december 31-én ,4 millió Ft volt, amely 4,8%-kal haladta meg a tárgyévi nyitó vagyon összegét ( ,5 millió Ft). 13

14 A fordulónapi befektetések döntő többsége (92,39%-a) három értékpapír típusban, magyar állampapírban, jelzáloglevélben és befektetési jegyben testesült meg, a részvények súlya 2,67% volt. A kötvények piaci értéke 4,85%-os arányt képviselt. A fedezeti tartalék és a teljes pénztári portfolió december 31-i záró állományának összetételét, piaci értéken a következő táblázat mutatja: Értékpapír típus Fedezeti tartalék vagyona Piaci érték* (eft-ban) Megoszlás (%-ban) Teljes pénztári vagyon Piaci érték* (eftban) Megoszlás (%-ban) Befektetési jegy határozatlan ,47% ,22% időre Diszkont kincstárjegyek ,06% Jelzáloglevél ,11% ,03% Kötvények ,90% ,85% Magyar államkötvények ,79% ,14% MNB értékpapír 0 0,00% 0 0,00% Nemzetközi részvény ,46% ,43% Részvény ,24% ,24% Deviza ügyletek ,03% ,03% Összesen ,00% ,00% *A piaci érték nem tartalmazza a pénzeszközök értékét, valamint a követelés és kötelezettség állományt. A Vagyonkezelő az értékpapír-portfolió összetételének kialakítása, módosítása során a befektetési szabályokról szóló 281/2001.(XII.26) Kormány rendeletben foglaltak szerint járt el. Az értékpapír állomány változását a beszámolási évben az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Beszerzési érték Beszerzési érték könyv szerinti értéke Értékelési különbözet (várható adatok ezer Ft-ban Piaci érték 14

15 Nyitó állomány én hozam)* Változás Záró állomány én * Az értékelési különbözet tartalmazza a piaci értékben elhatárolt kamatot, a járó osztalékot, valamint a deviza- és egyéb piaci árhatásból származó pozitív és negatív árfolyamkülönbözetet. II Pénztári hozamok Az önkéntes nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló többször módosított 281/2001. (XII.26.) sz. Kormányrendelet 4. sz. mellékletének előírásai alapján, a Pénztár által számított pénztári hozamráta mutatók beszámolási évre vonatkozó értékeit a következő táblázat szemlélteti: Negyedév Klasszikus portfolió A Pénztár fedezeti portfolióinak évesítetlen hozama Kiegyensúlyozott portfolió Növekedési portfolió Fedezeti tartalék összesen Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó - - I. -5,84% -6,05% -8,08% -8,25% -8,14% -8,30% 10,28% 10,39% II. 2,64% 2,43% -0,32% -0,49% -3,89% -4,00% -0,47% -0,63% III. 1,45% 1,25% -1,60% -1,76% -5,07% -5,18% -1,72% -1,88% - - IV. 0,64% 0,43% -7,83% -7,98% -8,07% -8,23% 17,35% 17,46% A Pénztár fedezeti portfolióinak évesített hozama Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó év -1,33% -2,15% -17,18% -17,82% 16,82% 17,46% 32,23% 32,67% A Pénztár működési és likviditási portfoliójában kizárólag likvid értékpapírok (diszkont kincstárjegy és rövid lejáratú államkötvény) volt. A Nyugdíjpénztár a portfolió osztályokra meghatározott limiteket folyamatosan figyelemmel kísérte és azokat betartotta. 15

16 II A tervezett hozamtól való eltérés fő okai A Pénztár évi tervében a fedezeti tartaléknál bruttó 7,19%-os, a működési és a likviditási tartaléknál 6,30 6,30 %-os hozammal kalkulált. Tervezett hozamok I II III IV év Átlagos bruttó hozam fedezeti tartalékra Átlagos bruttó hozam működési tartalékra Átlagos bruttó hozam likviditási tartalékra 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 7,19% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 6,30% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 6,30% A befektetési piac valamennyi szegmensét érintő globális világgazdasági válság a fedezeti portfoliókat alkotó egyes eszközcsoportok teljesítményeire is negatív hatást gyakorolt. A negyedéves és éves hozamai egyaránt elmaradtak a tervezett értéktől. Tervezettnél kedvezőbb hozam kizárólag a klasszikus portfoliónál történt, még az I. negyedévben. A befektetési portfolió hozamindexei évben az alábbiak szerint alakultak: I. n.év II.n.év III. n.év IV. n.év év Klasszikus portfolió -5.84% 2.64% 1.43% 0.66% -1.33% Referencia portfolió -4.71% 2.16% 2.03% 0.56% -0.11% Különbség -1.14% 0.48% -0.60% 0.10% -1.22% Kiegyensúlyozott portfolió -8.13% -0.33% -1.63% -7.87% % Referencia portfolió -6.64% -1.09% -0.96% -4.84% % Különbség -1.49% 0.76% -0.67% -3.03% -4.04% Növekedési portfolió % -3.90% -5.11% % % Referencia portfolió -8.72% -4.35% -4.31% % % Különbség -1.60% 0.46% -0.80% -2.57% -3.61% Függő portfolió -3.03% 2.33% 2.03% 6.43% 7.74% Referencia portfolió -4.71% 2.18% 2.14% 2.71% 2.16% Különbség 1.67% 0.14% -0.11% 3.72% 5.59% Pénztár (likviditási alap) 1.33% 2.20% 2.18% 3.90% 9.95% Pénztár (működési alap) 1.30% 2.22% 2.15% 3.80% 9.79% Az alábbi táblázatban látható a teljes Pénztár vagyon alakulása negyedévenként. 16

17 Negyedévek adatok ezer Ft-ban A Pénztár értékpapírba befektetett vagyonának alakulása 2008-ban* Beszerzési érték könyvszerinti érték Értékelési különbözet Piaci érték január I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév (*Az értékelési különbözet tartalmazza az időarányos kamatot és piaci árhatásból adódó árfolyamváltozást. A beszerzési érték könyv szerinti értéke és a piaci érték különbözete mutatja az értékelési különbözet egyenlegét. A táblázat nem tartalmazza a pénzeszközöket, valamint a követelés és kötelezettség állományt.) A Pénztárnak december 31-én a befektetések kapcsán ,1 millió Ft összegű fizetési kötelezettsége, illetve 13,4 millió Ft úton lévő követelése állt fenn a Vagyonkezelővel szemben. A Letétkezelővel szemben kötelezettsége nem volt, úton lévő követelésként 0,02 millió Ft tartott nyilván tárgyidőszak végén a Pénztár. II Értékelési különbözet alakulása A év folyamán a Pénztár eszközein belül csak az értékpapírokhoz kapcsolódott értékelési különbözet. A Pénztár a év végi értékelési különbözet megállapításánál a Letétkezelő által közölt piaci árakat alkalmazta, amely megfelelt a december utolsó tőzsdei napra közzétett záróárfolyamoknak. Azoknál az értékpapíroknál, ahol az év utolsó tőzsdei napján nem volt kereskedés, ott a december végét közvetlenül megelőző forgalmi nap záróárfolyamát vette figyelembe a Pénztár. Az alábbi tábla szemlélteti évben a várható hozam (értékelési különbözet) alakulását negyedévente: ezer Ft-ban évi értékelési különbözet értéke az időszakok végén január 1. március 31. június 30. szeptember 30. december 31. Belföldi részvények, bef.jegyek Külföldi részvények, bef.jegyek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Befektetési jegyek Határidős ügyletek Összesen:

18 Összességében megállapíthatjuk, hogy a hozamcsökkenés alapvetően a befektetési jegyeknél, illetve a részvényeknél jelentkezett. A piaci értékítéletből származó veszteség a IV. negyedévben volt a legjelentősebb, ami a már említett pénzügyi válság kialakulására vezethető vissza. Az alábbi táblázat szemlélteti az értékelési különbözet céltartalékának alakulását a évben tartalékonkénti bontásban: Értékelési különbözet megoszlása portfoliónként adatok ezer Ft-ban Időpont Összesen Működési portfolió Klasszikus Fedezeti tartalék Kiegyensúlyozott Növekedési Függő Likviditási tartalék* március június szeptember december A portfolióban szereplő értékpapírok piaci értéke és könyvszerinti értéke közötti különbséget -a várható hozamot a Pénztár értékelési különbözetként mutatta ki. A forgóeszközök között nyilvántartott értékpapírok értékének változását a következő mellékletek tartalmazzák: 11. sz. melléklet: Összefoglaló táblázat a befektetett vagyonról értékpapír típusonként 12.sz. melléklet: Tartalékonkénti összefoglaló táblázat a befektetett vagyonról 13. sz. melléklet: Tartalékonkénti kimutatás a befektetett vagyonról értékpapír típusonként 14. sz. melléklet: Táblázat a várható hozam összetételéről, alakulásáról 15. sz. melléklet: Kimutatás az állampapírok lejárat szerinti megoszlásáról 16. sz. melléklet: Portfoliójelentés 17. sz. melléklet: Tartalékok arányának alakulása a hosszú távú pénzügyi terv tükrében II. 3. Tagdíjbevételek alakulása a évben II Tagdíjmegosztás A működési és a likviditási tartalékokra jutó tagdíjbevételek megosztási arányait az önkéntes nyugdíjpénztárakról szóló évi XCVI. törvény 49. -ának figyelembe határozta meg a Pénztár. 18

19 A befolyt tagdíjak tartalékok közötti megosztása évben nem változott. A megosztási arányok az alábbiak szerint alakultak: Tartalékonkénti megoszlás Fedezeti tartalék Működési tartalék Likviditási tartalék év Ft/év-ig 90 % 9,9 % 0,10 % Ft/év-ig 94 % 6 % 0,00 % Ft/év-től 97,5 % 2,5 % 0,00 % Új belépők ide nem értve a más pénztárból átlépőket - esetén az első megfizetett 2.000,- Ft. tagdíj működési célú felhasználásra kerül. II. 4. A meg nem fizetett tagdíjak tartalékának képzése A Pénztár a törvényi előírásoknak és a szabályzatainak megfelelően évben is rendszeresen felszólított minden a tagdíjvállalással elmaradó nem fizető tagot. Az első felszólítást követően, azokat a pénztártagokat akik a levélben megadott határidőig (30 nap), illetve év végéig nem rendezték tartozásukat, az egyenlegértesítő kiküldésével egyidejűleg újból felszólításra kerültek. A Pénztár a Meg nem fizetett tagdíjak tartalékát negyedévente, a negyedév végén képezi a pénztártagok vállalásának megfelelően. A képzés alapja fix összegű vállalás esetén a vállalás havi összege, míg százalékos vállalás esetén a mindenkori minimálbér havi összege. Amennyiben a pénztártag a Pénztár által előírt határidőig hátralékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, és a felszólító levélre a törlesztés ütemezésére, vagy elengedésére irányuló kérelmével nem reagált, azokban az esetekben a Pénztár a követelést évben leírhatónak minősíti és könyveiből a számviteli politikának megfelelő határidővel kivezeti. A szolgáltatásban részesült pénztártagok megfizetetlen hónapjaira képzett tagdíj tartalékból - a kifizetésekkel egyidejűleg - összesen 60,9 millió Ft került kivezetésre december 31-ig. További 1.452,8 millió Ft állománycsökkenést jelentett, hogy képzett összegből a többszöri felszólításunk ellenére sem fizető pénztártagokkal szembeni követelések hitelezési veszteségként leírta a Pénztár. A Pénztár felszólító levelének hatására utólag befolyt tagdíjaknak köszönhetően 817,2 millió Ft a tartalékból került kivezetésre. adatok millió Ft-ban Meg nem fizetett tagdíj tartalékok alakulása évben működés fedezeti tartalék likviditási tartalék összesen: nyitó 203, ,33 1, ,23 képzés 90, ,99 0, ,90 - szolg, kifizetés miatt 5,07 56,00 0,07 60,90 - felszólítást követően 138, ,92 1, ,76 leírás összesen: 143, ,92 1, ,66 utólag megfizetett 50,19 766,83 0,19 817,20 záró 100, ,57 0, ,27 19

20 II. 5. A pénztári tartalékok megoszlásának alakulása II Saját tőke változása A Tartalék tőke változását az alábbi levezetés mutatja be: adatok ezer Ft-ban évi nyitó: évi Tartalék tőke változása: - növekedés: évi tartaléktőke képzés nem fizetők hozamából: Azonosítatlan befizetésekből működési részre jutó hozam jóváírása függő portfolióból Összes növekedés: csökkenés: évi mérlegszerinti eredmény: Nem fizetők hozamára képzett tartaléktőke visszavezetés utólag befolyt tagdíjak miatt: Összes csökkenés: évi Tartalék tőke záróértéke: Mérlegszerinti eredményváltozása évi nyitó: csökkenés: évi mérlegszerinti eredmény átvezetése: évi mérlegszerinti eredmény: évi záró mérlegszerinti eredmény: II Céltartalékok változása Az egyes céltartalékok záró értékeinek alakulása december 31-én és december 31-én: adatok e Ft-ban Változás XII.31. XII.31. Működési céltartalék ,50% Fedezeti céltartalék ,06% Likviditási céltartalék ,85% 20

21 II. 6. A tervezett és tényleges eredmény bemutatása tartalékonként 1. sz. melléklet: A működési tevékenység eredményének tervezett és tényleges alakulása 2. sz. melléklet: A fedezeti tartalék tervezett és tényleges alakulása 3. sz. melléklet: A likviditási tartalék tervezett és tényleges alakulása A tény és terv adatok összehasonlíthatósága érdekében, a táblázatokban nem került kimutatásra a hitelezési veszteségként leírt, meg nem fizetett tagdíjak összege, amely nincs közvetlen hatással az eredményre. Ebből adódóan a tervben sem került meghatározásra. II A Pénztár működési tevékenységének alakulása (1. sz. melléklet 34. oldal) A Pénztár a évi működési tevékenységét 23,6 millió Ft veszteséggel zárta, amely a tervezett - 105,6 millió Ft-nál lényegesen kedvezőbb. Az alacsonyabb veszteség alapvetően a tervezettnél mérsékeltebb költségfelhasználásra (tagszervezési jutalék, bérköltség, posta, marketing és egyéb költségek) vezethető vissza. A működési célú bevételek összesen 971,2 millió Ft-ot tettek ki, ami 2,4%-kal magasabb a tervezettnél, ami alapvetően a pénzügyi bevételek (72,5 millió Ft) terven felüli realizálásához köthető, amely közel háromszorosa a tervezett értéknek (25,1 millió Ft). A működési célú bevételek az alábbi tételekből tevődnek össze: A ténylegesen befolyt tagdíj bevételek (tagok által fizetett tagdíj + munkáltatói tagdíj hozzájárulás meg nem fizetett tagdíjak miatti céltartalék képzés + utólag befolyt tagdíj) 805,2 millió Ft-ot tettek ki, ami 1,7%-kal (13,4 millió Ft-tal) meghaladta a tervezett értéket. A tagok eseti befizetéseiből működési célra jutó bevétel 42,2 millió Ft, ami 6,4 millió Ft elmaradást jelent a tervhez képest. Ennek oka - a Pénztár megítélése szerint - a portfoliók évi jelentős hozamcsökkenése miatt a pénztártagok e megtakarítási formával szembeni bizalomcsökkenésében keresendő. Pénztári tevékenység egyéb bevételeként 51,3 millió Ft folyt be évben. Ezen belül 8,1 millió Ft a más pénztárba átlépőktől, 38,2 millió Ft a 10 éves várakozási utáni kifizetésekből levont kilépési díj bevételéből, 3,2 millió Ft a készpénzes kifizetések utalványozása kapcsán levont díjból, 0,6 millió Ft tagi kölcsön érvényesítéséből, 0,7 millió Ft portfolióváltási költségből és, 0,3 millió Ft egyéb működési bevételből származott. Összességében e bevételek érteke 38,2%-kal (31,7 millió Ft-tal) elmaradt a várakozástól, ami a kifizetések tervezettnél alacsonyabb számához köthető, ami nagyrészt a pénztártagok rendszeres tájékoztatásának köszönhető. A Pénztár honlapján - az árfolyamok közzététele mellett - felhívta a tagok figyelmét a portfoliók árfolyamcsökkenéséből eredő hozamveszteségekre, illetve a kifizetést igénylő pénztártagokat, a kifizetési kérelem beérkezését követően írásban tájékoztatta a negatív piaci tendenciákról. A Pénztár működésre jutó pénzügyi bevétele (vagyonarányos költségek nélkül) 72,5 millió Ft volt, amelyből 46,0 millió Ft hozambevétel, 26,5 millió Ft értékelési különbözet. A meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés értéke a évben 90,4 millió Ft. Ezzel szemben a Pénztár hitelezési veszteségként 143,3 millió Ft-ot írt le, amely a kifizetésben és 21

22 szolgáltatásban részesült, illetve a felszólított pénztártagokkal szemben előírt és be nem fizetett tagdíjak összegéből a működésre jutó rész. A nem fizető pénztártagok hozamából az egységes tagdíjra jutó működési rész évben 86,0 millió Ft-tal növelte a Pénztár Tartalék Tőkéjét. Az elszámoló egység alapú nyilvántartási rendszerben az e jogcímen elszámolt összeg a tárgyévet követően kerül a nem fizető pénztártagok megtakarításából átcsoportosításra. Ennek megfelelően a tárgyévben átcsoportosított 86,1 millió Ft még a évhez köthető, amely a tárgyévben 0,1 millió Ft-tal csökkent az utólag befolyt tagdíjak miatti visszavezetése kapcsán. Az eredményszámlákon kimutatásra nem kerülő átcsoportosított hozam, valamint az azonosítatlan befizetésekből működési részre jutó hozam jóváírás a függő portfolióból (1,0 millió Ft) a Pénztár működési eredményét 63,4 millió Ft nyereséggé módosítja. A működési tevékenység ráfordítása összesen 994,5 millió Ft volt, amely 5,7%-kal alacsonyabb a tervezettnél. A működési kiadások összetétele az alábbiak szerint alakult: Az anyagköltség 6,9 millió Ft-ot tettek ki, ami a tervezett érték 57,7%-a volt. A személyi jellegű ráfordítások (tiszteletdíj, bérköltség, TB járulék) összege 98,3 millió Ft volt, amely 3,6%-kal (3,6 millió Ft-tal) volt alacsonyabb a tervezettnél. Ennek alapvető oka a tiszteletdíjak vártnál mérsékeltebb felmerülése, mivel az Ellenőrző Bizottság tagjainak száma májusban két fővel csökkent. Az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tagjai részére összességében 5,0 millió Ft tiszteletdíjat fizetett a Nyugdíjpénztár. A taglétszám alapján fizetett adminisztrációs díjként 571,3 millió Ft merült fel évben, ami nagyságrendileg a terv szerint alakult, azt mindössze 1,2%-kal (6,5 millió Ft-tal) lépte túl. A magasabb költség alapvetően a vagyonnal rendelkező azaz díjfizetési kötelezettség alá eső - tagok terven felüli számából adódott. A tagszervezési jutalék 52,0 millió Ft volt, ami a vártnál 42,2%-kal alacsonyabb felmerülést jelentett. A megtakarítás részben a belépések alacsonyabb számához köthető, amely a októbertől világméretűvé duzzadt pénzügyi válság nyugdíjpénztárakra gyakorolt negatív hatásaként a belépési hajlandóság jelentős visszaesésének következménye, részben a hálózatbővítés címén kalkulált 24,0 millió Ft teljes összegének megtakarításából adódott, amelyre a tervezettől eltérően nem kötött szerződést az OTP Pénztárszolgáltató Zrt.-vel a Pénztár. A könyvvizsgálat díja (4,1 millió Ft) a szerződésben foglaltakkal egyezően alakult. A tervezetthez képest 2,6%-kal magasabb felmerülés megtakarítás jelentett, mivel tervkészítéskor a Pénztár alacsonyabb díjakkal kalkulált. Marketing költségként 35,8 millió Ft-ot számolt el a Pénztár, ezzel a tervezett érték 71,5%- a került felhasználásra. Az egyéb költségek értéke összességében 169,4 millió Ft volt, ami 14,9%-kal (29,7 millió Ft-tal) alacsonyabb felhasználást jelentett. A megtakarítás alapvetően a tárgyévre tervezett lojalitás program - amelyet 36,0 millió Ft költségfelmerüléssel tervezte a Pénztár elmaradásával, valamint a tagdíjfizetéssel elmaradó pénztártagok tervezettnél alacsonyabb száma kapcsán a részükre, negyedéves gyakorisággal kipostázott felszólító levelek gyártási költségének 12,5 millió Ft-tal alacsonyabb felmerülésével hozható összefüggésbe. Az egyéb költségeken belül a fenti megtakarításokat mérsékelte az igénybevett bérmunkaerő (14,2 millió Ft) és a dokumentumok szkennelése (9,3 millió Ft) kapcsán felmerült többlet ráfordítás, amely rendre 29,4%-ot (3,2 millió Ft-ot), illetve 29,6%-ot 2,1 millió Ft-ot tett ki. 22

23 A Felügyelettel kapcsolatos ráfordítás (felügyeleti díj) 24,7 millió Ft volt, a tervezett 28,3 millió Ft-tal szemben. A befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítás (vagyonkezelői és letétkezelői díj) 5,7 millió Ft volt. A Nyugdíjpénztár a évben működési céltartalékot csak a befektetésekből származó értékelési különbözetre képzett, 26,5 millió Ft értékben. Kiegészítő vállalkozási tevékenységet év során sem folytatott a Pénztár. A passzív időbeli elhatárolás összege év végén 21,0 millió Ft volt, amely 8,5 millió Ft-tal magasabb az előző évi záró értéknél. Az elhatárolt összegből 10,6 millió Ft a működési költségek és ráfordítások évre áthúzódó hatásához, 10,5 millió Ft a tagi kölcsönök folyósításkor levont kamatainak későbbi esedékességéhez fűződik. II.6.2. A Pénztár fedezeti céltartalékának alakulása (2. sz. melléklet ) A fedezeti tartalék nyitó állománya évben ,7 millió Ft volt, ami 3,0%-kal (3.224,3 millió Ft-tal) alacsonyabb a tervezettnél. A fedezeti tartalék összes bevétele ,0 millió Ft, ami 0,8%-kal (131,6 millió Ft-tal) alacsonyabb a tervezett értéknél. Az egyes bevételi elemek közül a ténylegesen befolyt tagdíjbevételek (tagok által fizetett tagdíj + munkáltatói tagdíj hozzájárulás meg nem fizetett tagdíjak miatti céltartalék képzés + utólag befolyt tagdíj) értéke ,3 millió Ft, ami 5,1%-kal alacsonyabb a tervnél. Eseti befizetésként 2.574,4 millió Ft realizálódott, ami 31,9%-kal felülmúlta a tervezett értéket. A tárgyévben 70 millió Ft eseti adománnyal kalkulált a Pénztár tervében. Ezzel szemben 33,1 millió Ft folyt be. Emellett rendszeres támogatásként 5,7 millió Ft befizetés történt. E bevételek teljes egészében a tagok egyéni számláin került jóváírásra. A meg nem fizetett tagdíjak miatti céltartalék képzés értéke a évben 1.174,0 millió Ft volt. A Pénztár hitelezési veszteségként a meg nem fizetett tagdíjakkal szemben 1.368,9 millió Ft-ot írt le, amely összeg a kifizetésben és szolgáltatásban részesült, illetve a felszólított pénztártagokkal szemben előirt és be nem fizetett tagdíjakból a fedezeti tartalékra jutó rész. A Pénztár rendszeresen felszólította nem fizető pénztártagjait, ennek köszönhetően az utólag befolyt tagdíjak 766,8 millió Ft-tal csökkentették a meg nem fizetett tagdíjak céltartalékot. Összességében a meg nem fizetett tagdíjak céltartalék állománya az 1.174,0 millió Ft képzés, a 1.368,9 millió Ft felhasználás és az 766,8 millió Ft utólag befolyt tagdíjak eredőjeként 961,7 millió Ft-tal csökkent évben. A fedezeti tartaléknál a pénzügyi műveletek nettó bevétele (vagyonarányos költségek nélkül számítva) ,3 millió Ft volt. A nettó pénzügyi bevétel az év egészére jellemző kedvezőtlen piaci tendenciák hatására, amely a IV. negyedévre pénzügyi válságot idézett elő jelentősen elmaradt a tervezett 7.706,5 millió Ft pozitív értéktől. A hozzánk átlépő pénztártagok által hozott fedezeti tartalék összege 2.624,6 millió Ft volt, amely 226,4%-kal múlta felül a tervezett értéket (804,0 millió Ft-ot). A befolyt összegből az önkéntes 23

24 nyugdíjpénztárakból 2.594,7 millió Ft-ot, az önsegélyező pénztárakból 0,6 millió Ft-ot hoztak az átlépő pénztártagok, emellett a magánnyugdíjpénztárakból hozott kiegészítés 29,3 millió Ft volt. A fedezeti tartalékon összességében ,0 millió Ft ráfordítást számolt el a Pénztár, ami 41,9%-kal alacsonyabb az éves tervnél. A ráfordításokon belül a befektetési tevékenységgel kapcsolatos vagyon-, letétkezelő díjak 633,7 millió Ft-ot tettek ki, ami 34,0%-kal alacsonyabb a vártnál. Ennek oka, a kedvezőtlen piaci tendenciákban keresendő, amelyek a pénztári vagyon évi hozamvesztése miatt a vártnál alacsonyabb díjakat indukált. Emellett a befektetési portfoliók hozamai elmaradtak a benchmarktól, így az év végére kalkulált sikerdíj sem került kifizetésre. A szolgáltatási célú kifizetések (beleértve a nyugdíjszolgáltatást, illetve 10 éves várakozási idő lejárta után pénzfelvételt kérő, a más pénztárba átlépő, az elhunyt pénztártagok kifizetéseit, valamint a tagi kölcsön és a hitelfedezet érvényesítéseket, valamint a október 1-i portfolióváltás költségét) 9.664,1 millió Ft-ot tettek ki, ami 57,4%-a a tervnek. A tervezett kifizetési kategóriák mindegyike kedvezőbben alakult a tervezettnél, azaz nem érték el az előirányzott kifizetési összeget. Ennek oka, hogy a Pénztár honlapján az árfolyamok közzétételével, valamint a pénzügyi környezet rövid bemutatásával felhívta a tagok figyelmét a portfoliók árfolyamcsökkenéséből eredő hozamveszteségekre. A pénztári szolgáltatásokon belül legmagasabb arányt képviselő 10 éves várakozási idő utáni kifizetések jogcímenkénti részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: Kilépés 10 év várakozási idő után Teljes kifizetés 10 év várakozási idő után Adómentes kifizetés 10 év várakozási idő után Fix összegű kifizetés 10 év várakozási idő után Összes kifizetés 10 év várakozási idő után létszám (fő) 2008.évi terv szolg., kifiz. (eft) évi tény létszám szolg., kifiz. (eft) (fő) Más pénztárba átlépők száma a tervezett fővel szemben fő volt. A ténylegesen elvitt vagyon 536,4 millió Ft volt, ami 46,8%-a a tervezett összegnek. Az év során 498 tag hunyt el (a létszámterv 500 fővel számolt). Ennek ellenére a kedvezményezetteknek kifizetett összeg elmaradt a tervezettől, az előirányozott 265,1 millió Fttal szemben 192,4 millió Ft kifizetés történt. A fedezeti tartalék év végi záró állománya ,8 millió Ft volt, ami a tervezett záró értéknél 17,9%-kal alacsonyabb. A jelentős tartalékcsökkenés elsősorban az befektetési tevékenység hozamveszteségéből származott. 24

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr.

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr. HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2012.

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Választható portfolió szabályzata

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Választható portfolió szabályzata Választható portfolió szabályzata A rendszer ötödik módosítását elfogadta a 2015. május 19-én megtartott küldöttközgyűlése a 9/2015. (V.19.) küldöttközgyűlési határozattal valamint a 2015. augusztus 11-én

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása, ezáltal új

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat

Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat Elfogadta a Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja végelszámolója. Hatályos: 2014.04 01.-től. 1. Bevezetés... 1

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 1.2 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29 Chinoin Nyugdíjpénztár CHINOIN Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. DECEMBER 31. Az Éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontja: 2013. május 13. 1/29 A pénztár alap adatai és vezetése: CHINOIN Nyugdíjpénztár

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 2011. december 16-tól 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ

Részletesebben

Dialóg. 2012. - Május

Dialóg. 2012. - Május www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA

VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA Jóváhagyta a 2007. október 31-i Közgyűlés Hatályos: 2008. január 1-jétől Módosította: 43./2007.12.13. számú IT határozat, hatályos

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat 2008. éves beszámolójának KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE Cégnév: AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Székhelye: 1091 Budapest

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk,

Részletesebben

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása

OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A magyar gazdaság 4 százalékkal nőtt 2006-ban, amely az ingatlanpiac

Részletesebben

ÉLETÍV PROGRAM KONDÍCIÓS LISTÁJA A FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ PARTNER ÉLETÍV PROGRAMHOZ

ÉLETÍV PROGRAM KONDÍCIÓS LISTÁJA A FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ PARTNER ÉLETÍV PROGRAMHOZ ÉLETÍV PROGRAM KONDÍCIÓS LISTÁJA A FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ PARTNER ÉLETÍV PROGRAMHOZ Tartalomjegyzék Általános rendelkezések, szerződés létrejötte.................................................................................

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Oldal 3/39 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2015.10.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF):

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. november 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 3 A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Befektetési Politika Szabályzat 2016. Table of Contents CIB ÖNKÉNTES ÉS KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 2 BEFEKTETÉSI POLITIKA... 2 Bevezető... 2 I. Általános célok és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25.

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25. ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2010. május 25. M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2010. május 25-én 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN BŐVÜLŐ TAGSÁG, BŐVÜLŐ EGYÉNI BEFIZETÉSEK AZ ÚJ PILLÉRBEN... 3 2. AZ

Részletesebben

ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év

ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év 2007. április 02. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1., Bevezető Az ADOSZT Adó- és Pénzügyi Dolgozók Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztára (rövidített neve: ADOSZT Egészségpénztár)

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA

BEFEKTETÉSI POLITIKA Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár BEFEKTETÉSI POLITIKA 2012. év szeptember 1. napjától I. Befektetési politika célja, alapelvei, a befektetési politikában érvényre juttatandó pénztártagi és pénztári

Részletesebben

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA. 2011. féléves jelentése

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA. 2011. féléves jelentése Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA 1. Az Erste Tőkevédett Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Tőkevédett Alapok Alapja Az Alap rövidített elnevezése Erste Tőkevédett Alapok

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A 2013. JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Az Európai Unió

Részletesebben

OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS

OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. augusztus 10. I. Az OTP REÁL ALFA Tőkevédett Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve: OTP Reál Alfa Tőkevédett

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2015.04.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 25,878,094,922

Részletesebben

Raiffeisen Euró Likviditási Alap. Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Euró Likviditási Alap. Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Euró Likviditási Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Euró Likviditási Alap (RELA) bemutatása RAIFFEISEN EURÓ LIKVIDITÁSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2010. 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti

Részletesebben

Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap

Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap ÉVES JELENTÉS 2010 Alapadatok Neve Budapest Ingatlan Alapok Alapja Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap Futamideje határozatlan Indulás dátuma 2003.

Részletesebben

EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2007. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ

EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2007. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2007. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ 2 Az Ezüst Híd Önkéntes Nyugdíjpénztár 1995. évben alakult és mint alakulása óta minden évben a 2007-es évben is gazdálkodása

Részletesebben

TAKARÉK F(B NÉMZÉTKÖZ) RÉSZVÉNY BÉFÉKTÉTÉS) ALAP

TAKARÉK F(B NÉMZÉTKÖZ) RÉSZVÉNY BÉFÉKTÉTÉS) ALAP TAKARÉK F(B NÉMZÉTKÖZ) RÉSZVÉNY BÉFÉKTÉTÉS) ALAP Megszunesi jelentes november 1 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: 888-412 Fax: 888-4171 wwwdiofaalapkezelohu Tartalom I Általá os i for á iók 3 II Az éves jele tés

Részletesebben

AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS

AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS 2008. április 28. OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 1/25 I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A tavalyi

Részletesebben

ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások Ny.sz.:09V05 A választható eszközalapok listája, összetétele és befektetési elvei (Eszközalap leírás) a Smart Child, a Smart Senior, a Smart Life, a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30.

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. A CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól! Az Alap teljes

Részletesebben

Raiffeisen EURO Likviditási Alap Féléves jelentés 2014.

Raiffeisen EURO Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Raiffeisen EURO Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. I. A Raiffeisen EURO Likviditási Alap általános információk 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen EURO Likviditási Alap Lajstrom száma: 1111-372 Alapkezelő

Részletesebben

Forint alapú biztosítások

Forint alapú biztosítások Eszközok havi hírlevele A Forint ú eszközok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközok ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 213. június 29. Forint ú biztosítások Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Tájékoztatjuk,

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest US95 Plusz Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest US95 Plusz Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest US95 Plusz Alap Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest US95 Plusz Alap Alternatív befektetési

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Raiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja. Éves jelentés 2007.

Raiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja. Éves jelentés 2007. Raiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja Éves jelentés 2007. RAIFFEISEN PB CORVINUS ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS 2007. I. A Raiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja bemutatása 1. Alapadatok

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés. A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére

Független könyvvizsgálói jelentés. A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére Független könyvvizsgálói jelentés A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére Elvégeztük a MARKETPROG Esernyőalap Bond Derivatív Kötvény Részalap (továbbiakban az Alap ) mellékelt

Részletesebben

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat Közzétéve: 2015. december 7. Hatályos: 2015. december 7. Tartalom Tájékoztató...12 A

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az Access Ingatlan Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben

Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007.

Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. VOLKSBANK INGATLAN ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS 2007. I. A Volksbank Ingatlan Alapok Alapja (VIALA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Volksbank Ingatlan

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. december 31. Cegléd, 2015. május 27. Dr Vargáné Barna Judit IT elnök CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13.

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR Készült: 2015. május 13. 1 I. Általános rész I./1. Pénztár adatok A Pénztár neve: Richter Gedeon

Részletesebben

Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Könyvvizsgáló: OTP Bank Nyrt. Deloitte Könyvvizsgáló

Részletesebben

Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap a tőkepiacról szóló 2001.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés. A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére

Független könyvvizsgálói jelentés. A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére Független könyvvizsgálói jelentés A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére Elvégeztük a MARKETPROG Esernyőalap Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap (továbbiakban az

Részletesebben

Aranyszárny. rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60/2012) Hatályos: 2012.

Aranyszárny. rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60/2012) Hatályos: 2012. Aranyszárny rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60/01) Hatályos: 01. november 1-jétől Nysz.: 1610 Tartalomjegyzék Aranyszárny rendszeres díjas, befektetési

Részletesebben

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl Éves jelentés az államadósság kezelésérôl 2007 Elôszó Az Államadósság Kezelô Központ Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) éves adósságkezelési beszámolója az elmúlt évi finanszírozás, az államadósság

Részletesebben

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2007.május 1. Általános rész A Quaestor Országos Önkéntes Egészségpénztár 2004.05.05-én alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához 2 I. Általános rész A VIT Nyugdíjpénztár az éves beszámolóját a Számviteli

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 18066830-2-51 Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 ÜZLETI JELENTÉS A 2014. ÉVRŐL Budapest, 2015. február

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Rt. Székhely:

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi gazdálkodására vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

Részletesebben

AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.1 Hatályos: 2016. 05. 13. MNB határozat száma: H-KE-III-469/2016.

Részletesebben

Éves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015

Éves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015 Éves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015 A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről

Részletesebben

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.599/2007 Kelte: 2007. december 20.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

Válasz B: A klasszikus portfolió. Válasz C: A növekedési portfólió. Válasz A: Az értékpapírok. Válasz B: Az ékszerek. Válasz C: Az ingatlanok.

Válasz B: A klasszikus portfolió. Válasz C: A növekedési portfólió. Válasz A: Az értékpapírok. Válasz B: Az ékszerek. Válasz C: Az ingatlanok. Kérdések Az alábbiak közül mely tényezők hatnak a kötvények árfolyamára? Válaszok Válasz A: A vállalat vezérigazgatójának utasítása. Válasz B: A piaci kamatláb változása. Válasz C: A kötvényben meghatározott

Részletesebben

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. augusztus 12. I. Az OTP REÁL GLOBÁLIS IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2016. február 01. napjától visszavonásig Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy

Részletesebben

EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2005. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ

EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2005. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2005. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ 2 Az Ezüst Híd Önkéntes Nyugdíjpénztár 1995. évben alakult, és mint alakulása óta minden évben a 2005-es évben is gazdálkodása

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az MNB nyilvános forgalomba hozatali engedélyének száma: H-KE-III-667/2014 Kelte: 2014.11.11. Az Alap lajstromszáma:

Részletesebben

Összevont Tájékoztató. BNP Paribas Árupiaci Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap elnevezésű befektetési alapra vonatkozóan

Összevont Tájékoztató. BNP Paribas Árupiaci Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap elnevezésű befektetési alapra vonatkozóan Összevont Tájékoztató a zártvégű és nyilvános BNP Paribas Árupiaci Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap elnevezésű befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához Általános rész 1. Bevezetı Az UNIQA és Heller Farkas Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztár

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Kiegészítő melléklet a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

Kezelési Szabályzata

Kezelési Szabályzata ÁLTAL KEZELT CONCORDE MAX EURO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 02. Tartalomjegyzék I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek Befetetési politika. 1. Az Első Kalocsai Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Pénztár) befektetéseinek célja, alapelvei

Vagyonkezelési irányelvek Befetetési politika. 1. Az Első Kalocsai Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Pénztár) befektetéseinek célja, alapelvei Vagyonkezelési irányelvek Befetetési politika 1. Az Első Kalocsai Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Pénztár) befektetéseinek célja, alapelvei 1.1 Általános rendelkezések A Pénztár Befektetési Politikája a

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL Készült: Budapest, 2011. április 27. Papp György IT elnök 1 I. Általános rész I.1. Alapadatok A pénztár neve: POSTÁS Egészségpénztár

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév Budapest, 2016. május 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2015.03.31 2015.12.31 2016.03.31 2016.03.31/ 2015.12.31

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. november Hatályos:2013.12.11.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

Jegyzőkönyv. felvéve az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. május 29-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. felvéve az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. május 29-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv felvéve az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. május 29-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: BM Duna Palota (Budapest V., Zrínyi u. 5. Színház terem) Jelen vannak:

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27.

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.06.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 20,266,667,965

Részletesebben

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Hatályos: 2016. március 21-től. (Hatályon kívül helyezi a 2016. február 18-tól hatályos

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt.

TÁJÉKOZTATÓJA A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓJA...

Részletesebben

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben