Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap évi Éves beszámolójához Az Access Ingatlan Befektetési Alap december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke) Befektetési jegyek darabszáma Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke ezer Ft db 0, Ft Az Alap tőkenövekménye év végén ezer Ft, mely az induló tőke értékének - 51,62%-a. Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 33,02%-kal alacsonyabb az előző év végi 0, Ft/db értéknél. A Letétkezelő által kimutatott és közzétett nettó eszközérték ezer Ft, az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 0, Ft. 1. Általános rész Az ACCESS Ingatlan Befektetési Alap zártkörű forgalomba hozatallal, nyíltvégű ingatlanforgalmazó befektetési alapként jött létre. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete III /2004. sz. határozatával április 7-én 500 millió Ft induló saját tőkével, db 1 Ft névértékű névre szóló dematerializált befektetési jegyekkel vett nyilvántartásba lajstromozási számon. (ISIN kódja: HU ) A PSZÁF III /2004. számú határozatában foglaltak alapján január 6-tól az Alap átalakult, befektetési jegyei nyilvánosan forgalmazhatók (megváltozott lajstromozási száma ) március hónaptól a könyvviteli szolgáltatóval (SzámKer Számviteli és Kereskedelmi Kft Budapest, Agancs u. 6/c, Vámos Éva, nyilvántartási szám: ) kötött szerződés megszűnt, így a továbbiakban a számviteli szolgáltatást az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. látja el. Alapkezelő: ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u Cégjegyzékszáma: PSZÁF eng. száma: III/ /2000 Jegyzett tőkéje: 100 millió Ft Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u Cégjegyzékszáma: Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. és fiókhálózata Székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út 22. Cégjegyzékszáma:

8 A C C E S S I N G A T L A N N Y Í L T V É G Ű B E F E K T E T É S I A L A P Kiegészítő melléklet a évi Éves beszámolóhoz Forgalmazó: Equilor Befektetési Zrt. (2006. március hó-tól) Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/c Cégjegyzékszáma: Ingatlanértékelő: MINOS-2002 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ollé István (ingatlan értékbecslő, igazságügyi szakértő, eng. száma: 5642) Székhelye: 2092 Budakeszi, Arany János u. 13. Cégjegyzékszáma: Ingatlanértékelő: EWZ CONSULTING Ingatlanforgalmazó, Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ingatlan értékbecslők: Foreth Beatrix, Szegner Barnabás Székhelye: 1034 Budapest, Selmeci u. 19. Cégjegyzékszáma: Könyvvizsgáló: Könyvviteli szolgáltató: Gyimesi és Társa Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (kamarai eng. száma: ) 1037 Budapest, Máramaros út 64/b Varga Gáborné (kamarai eng. száma: ) ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. A beszámoló aláírója: Balogh Attila, az Alapkezelő vezérigazgatója (1054 Budapest, Akadémia u. 7.) Befektetési politika Az ACCESS Ingatlan Befektetési Alap célja, hogy a befektetők elsősorban közép- és hosszabb távon az inflációt és a banki kamatokat meghaladó hozamot érjenek el a kockázatok (lehetőséghez mérten) minimális szinten tartása mellett. A portfolió kialakítása és a befektetési döntések meghozatala során az Alapkezelő a kockázat megosztás és a lehetséges legmagasabb hozam kritériumait tartja szem előtt, így mind az ingatlanok jellege, mind a hasznosítás, hozamtermelő képesség szempontjából igyekszik diverzifikációt megvalósítani. Az Alap elsősorban Magyarországon, illetve az Európai Unióhoz frissen csatlakozó országokban keres vonzó ingatlanbefektetési lehetőségeket. Az Alap olyan ingatlanok megvásárlására törekszik, amelyek esetében adottak a fejlesztést követően a tőkenövekedés lehetőségei, de már jelenleg is bérbeadással hasznosíthatók és az ingatlanok értéknövekedéséből, illetve hosszú távú bérleti hasznosításából a befektetők számára kiegyensúlyozott hozam biztosítható. A devizaárfolyamhoz kötött ingatlanügyletek árfolyamkockázatának fedezésére határidős ügyletet köthet. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap likviditásának, a visszaváltások zavartalanságának biztosításához szükséges likvid hányad fölötti tőkét teljes mértékben ingatlanokba fektesse. A bérbeadással hasznosított ingatlanok esetében az Alap arra törekszik, hogy a bérlő hosszú távra, a bérleti díjak reálértékének biztosításával vegye bérbe az ingatlant, lehetőség szerint garanciák nyújtása mellet. Az Alapkezelő a lejárati szerkezet aktív menedzselésével igyekszik elkerülni, hogy az Alap számottevő bevételkiesést szenvedjen el az egyszerre lejáró bérleti szerződések miatt. Az Alap a nagyobb kockázatot jelentő, de ingatlanfejlesztési szempontból jó helyen levő, fejlesztésre alkalmas, tőkenövekedést biztosító ingatlanok vásárlását is tervezi. Az Alapkezelő a befektetéseknél figyelembe veszi Magyarország és az Európai Unióhoz csatlakozó országok régiója mindazon adottságait, amelyek az ingatlanok értékére hatással vannak, illetve igyekszik kihasználni a csatlakozásból származó potenciális előnyöket. Az értéknövekedést ezen ingatlanok esetében a kedvező árazás, az esetleges értéknövelő felújítások elvégzése és az ezt követő hasznosítás, illetve a várható ingatlanpiaci fejlődési trendek és áremelkedés indokolhatja. Az Alap az egyes objektumok elhelyezkedése alapján a portfolió túlzott területi koncentrációjának elkerülése érdekében nem kizárólag hazai, hanem külföldi, és nem csak fővárosi, hanem nagyobb vidéki városokban vagy azok közelében található ingatlanokat keres. 2

9 A C C E S S I N G A T L A N N Y Í L T V É G Ű B E F E K T E T É S I A L A P Kiegészítő melléklet a évi Éves beszámolóhoz Az Alap ingatlanportfoliójának diverzifikációja során a hasznosítási módon és a területi elhelyezkedésen túl az ingatlanok típusára is figyelmet fordít az Alapkezelő, ezért elsősorban ipari és logisztikai, kereskedelmi és irodai célú épületek, telekingatlanok és csak kisebb részben lakás céljára kialakított ingatlanok megvásárlására törekszik. Az Alap a képződő tőkenövekményt újra befekteti, így az elért hozam a befektetési jegyek visszaváltásakor realizálható. Az Alapkezelő a befektetési jegyeket Forgalmazó útján folyamatosan értékesíti, azok eladása és visszaváltása napi árfolyamon történik, amelyet a befektetők az Alapkezelő weboldalán követhetnek nyomon. Számviteli politika Az Alap számviteli politikáját a hatályos számvitelről szóló évi C. törvény (Szt.) és a befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) kormányrendelet figyelembevételével alakította ki. Az Alap kettős könyvvezetést alkalmaz, december 31-i fordulónapra éves beszámolót készít, mely a kormányrendelet szerint részletezett mérlegből, eredménykimutatásból, kiegészítő mellékletből és üzleti jelentésből áll. Az Alapkezelő a évi beszámoló mérlegkészítési napjának a tárgyévet követő év február 28-át jelölte meg. Az Alap mérlegét és eredménykimutatását a Szt. és a kormányrendelet szerinti elszámolási-, értékelési elveknek és előírásoknak megfelelően készíti, az eredményt a befektetési alapokra vonatkozó rendelkezések szerint állapítja meg: A főkönyvi könyveiben és nyilvántartásaiban a működés valamennyi műveletét rendszeresen rögzíti és biztosítja a beszámoló készítési kötelezettség teljesítéséhez szükséges információkat. Az eszközöket és forrásokat a tényleges bekerülési értéken tartja nyilván: A befektetett eszközök a Szt. és a Korm. rendelet elszámolási és értékelési előírásainak megfelelően nettó értéken (esetleg terven felüli értékcsökkenéssel, értékvesztéssel csökkentett értéken), valamint értékelési különbözet elszámolásával az ingatlanértékelő szervezet által meghatározott piaci értéken szerepelnek a beszámolóban. Az Alap portfoliójában lévő ingatlanok forgalmi értékét legalább háromhavonta, az építés alatt álló ingatlanok értékét legalább havonta kell megállapítani. A befektetett eszközök között kimutatott ingatlanokat (telkek, épületek, építmények, stb.) és azok működtetéséhez beszerzett gépeket, berendezéseket, felszereléseket bekerülési értéken (beszerzési áron) kell állományba venni, a terv szerinti értékcsökkenést negyedévente kell elszámolni. Az értékcsökkenést a Szt.-ben rögzített elvek figyelembevételével, a bruttó érték alapján, lineáris kulcsok alkalmazásával állapítja meg az Alap. Az eszközök leírását a használatba vétel napjával kezdi és a tervezett maradványérték eléréséig, illetve az értékesítés vagy selejtezés napjáig folytatja. Az 50 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatba vételkor egy összegben elszámolja értékcsökkenésként. Az eladási célra vásárolt ingatlanok és azok működtetéséhez, hasznosításához szükséges, az ingatlannal együtt beszerzett gépek, berendezések, felszerelések beszerzési értékét, valamint az értékbecslő által meghatározott piaci érték és a könyv szerinti érték közötti értékelési különbözet összegét a készletek között kell kimutatni. Az ingatlanok, tárgyi eszközök és ingatlan-készletek könyv szerinti nettó értéke és piaci értéke közötti értékelési különbözetet az adott eszközhöz rendelten - a saját tőkén belüli tőkeváltozás (tőkenövekmény) részét képező - értékelési különbözet tartalékával szemben kell elszámolni és kimutatni. Az értékelési különbözeteket csak a mérlegfordulónapi értékelés során, a nettó eszközérték meghatározásakor számolja el a főkönyvi számlákon. Év közben az értékpapírokat bekerülési értéken tartja nyilván, míg az év végi állományt az értékelési különbözet elszámolásával az ismert piaci értéken mutatja ki a mérlegben. Az állománycsökkenést a hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál a FIFO elv szerint, a tulajdonosi részesedést jelentő értékpapíroknál súlyozott átlagáron számolja el értékesítéskor, illetve lejáratkor. A tőzsdén kötött határidős ügyletek pénzügyi instrumentumaira vonatkozó követelést és kötelezettséget a 0. Nyilvántartási számlaosztályban a szerződésben rögzített kötési áron tartja nyilván mindaddig, amíg az ügyletek lezárásra nem kerülnek ellenügylet kötésével vagy lejáratkor. A származtatott ügyletek értékelési különbözeteként az Alap javára kötött, le nem zárt (le nem járt) határidős ügyletek piaci értékét - a pénzügyi instrumentum piaci ára és határidős kötési ára közötti különbözet összegét - mutatja ki a mérlegben. A követeléseket és kötelezettségeket szerződés vagy számla alapján, a partnerrel egyeztetett összegben állítja be a mérlegbe. 3

10 A C C E S S I N G A T L A N N Y Í L T V É G Ű B E F E K T E T É S I A L A P Kiegészítő melléklet a évi Éves beszámolóhoz Az aktív és passzív időbeli elhatárolások értékét a fordulónapig elszámolt, illetve a mérlegkészítésig ismertté vált tárgyévre vonatkozó bevételek és ráfordítások alapján, a számlázott összegben, ennek hiányában a szerződés szerinti összegben határozza meg. A mérleg fordulónapján fennálló három hónapon túli követeléseket és az aktív időbeli elhatárolások teljes összegét értékvesztésként mutatja ki a mérlegben. Céltartalékot a múltbeli vagy folyamatban levő szerződéseiből fennálló függő- és biztos jövőbeni fizetési kötelezettségeire képez, ha azokra egyéb módon nem biztosított fedezetet. Rendkívüli eseménynek a tevékenységgel közvetlen kapcsolatban nem álló, a rendes üzletmeneten kívül eső eseményt tekinti az Alap. Jelentős összegű hibának a mérlegfőösszeg 2%-ánál nagyobb és 2 millió Ft-ot meghaladó hibát tekinti. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt jelentős összegű hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke a hiba feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét több, mint 5%-kal és több mint 5 millió Ft-tal módosítja (növeli vagy csökkenti). 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az éves beszámoló tagolása a korábbi időszak beszámolójával egyező, az egyes mérlegtételek besorolásában és értékelési módszerében változás nem történt. Az Alap eszközeinek értéke december 31-én: ezer Ft. Az Alapnak tartós pénzügyi befektetése nincs. A befektetett eszközök állománya mintegy 52%- kal csökkent, az előző évi ezer Ft-ról ezer Ft-ra. A csökkenés egyrészt a gazdasági válság és a kedvezőtlen piaci körülmények miatti leértékelődés következménye, de emellett ingatlan értékesítésre is sor került. Az Alap ingatlanvagyonának összetételében a következő változások történtek: A Cinkotai út 14. szám alatt található telek és ingatlanrészek évben értékesítésre kerültek november hónapban a siklósi 310/46 hrsz. alatti ingatlant továbbértékesítette az Alap, de a birtokba adás csak januárjában történt meg, így az a mérleg fordulónapon az Alap eszközei között szerepel. A befektetési (bérbeadási) célú és építés alatt álló ingatlanok bruttó értékének, értékcsökkenési leírásának állományváltozását, valamint a forgalmi érték és az értékelési különbözet alakulását az alábbi táblázat szemlélteti. INGATLANOK Megnevezés Bruttó érték Értékcsökk. leírás Nettó érték Elszámolt értékelési különbözet ezer Ft Mérleg fordulónapi piaci érték TELEK Cinkotai út Cinkotai út ÉPÜLET Akadémia u Cinkotai út Siklós, Dózsa Gy. u Siklós, Ipartelep 310/ ÉPÍTÉS alatt álló Kisértékű tárgyi eszköz NYITÓ összesen Tárgyévi változás Csökkenés összesen Cinkotai út 14. telek

11 A C C E S S I N G A T L A N N Y Í L T V É G Ű B E F E K T E T É S I A L A P Kiegészítő melléklet a évi Éves beszámolóhoz Cinkotai út 14. épület TELEK Cinkotai út Cinkotai út ÉPÜLET Akadémia u Cinkotai út Siklós, Dózsa Gy. u Siklós, Ipartelep 310/ ÉPÍTÉS alatt álló Kisértékű tárgyi eszköz ZÁRÓ összesen A vagyonértékelő szervezet által meghatározott forgalmi érték figyelembevételével történt az ingatlanok év végi értékelési különbözetének megállapítása, mely a beszerzési értékhez viszonyítva a évi 1,1%-ról -10%-ra csökkent. A tárgyi eszközök között kimutatott ingatlanok: Bérbeadással hasznosított ingatlanok 24649/0/A/5 V. AKADÉMIA U. 9. Iroda 51 m /0/A/2 V. AKADÉMIA U. 7. Egyéb 387 m /0/A/3 V. AKADÉMIA U. 7. Iroda 344 m /0/A/8 V. AKADÉMIA U. 7. Lakás 71 m /0/A/10 V. AKADÉMIA U Lakás 73 m /A/15 SIKLÓS, DÓZSA GY. U. 2. Patika 389 m 2 310/46 SIKLÓS, kivett telephely Raktár 2021 m 2 Építés alatt álló ingatlanok Tőkenövekedést biztosító ingatlanok /21 XVII. CINKOTAI ÚT 30. Telek m 2 A forgóeszközök mérlegsor ezer Ft-os összegének összetétele a következő: Eladási célú ingatlankészlet nem szerepel az Alap évi mérlegében. A követelések ezer Ft-os értékéből a vevők bérleti díjból és közvetített szolgáltatásokból származó tartozása ezer Ft, az adóhatósággal szembeni ÁFA követelés 332 ezer Ft. A vevőkövetelésekre ezer Ft értékvesztés elszámolására került sor. Év végén az Alap nem rendelkezett értékpapírokkal. Kölcsönbe, óvadéki repóba adott értékpapír miatt sincs követelése az Alapnak. A pénzeszközök év végi egyenlege ezer Ft. 5

12 A C C E S S I N G A T L A N N Y Í L T V É G Ű B E F E K T E T É S I A L A P Kiegészítő melléklet a évi Éves beszámolóhoz Aktív időbeli elhatárolás elszámolására 32 ezer Ft összegben került sor a lekötött betét után járó kamat 30 ezer Ft összegben, illetve a évi közüzem díjból származó jóváírás került kimutatásra. Származtatott ügyletek miatti értékelési különbözet elszámolására nem került sor, mivel a mérleg fordulónapjáig le nem zárt, határidős ügyletből származó nyitott pozíciója nincs az Alapnak. Az Alap idegen forrásainak értéke december 31-én: ezer Ft. A kötelezettségek ezer Ft-os összegének tételei: A hosszú lejáratú kötelezettség az ingatlanok vételéhez kapcsolódó svájci frank alapú devizahitelek tárgyévben visszafizetésre kerültek májusában az Alap ezer Ft forgóeszköz hitelt vett fel a Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezettől. Hitelező: Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Összeg: ezer Ft Célja: éven túli lejáratú forgóeszközhitel Indul: Lejárat: Hosszú lejáratú tőketartozás: ezer Ft Rövidlejáratú rész: ezer Ft A rövid lejáratú kötelezettségekből: a szállítókkal szemben fennálló tartozás ezer Ft, a hitel évben esedékes törlesztéséből származó kötelezettség ezer Ft, az önkormányzattal szembeni kötelezettség ezer Ft. PSZÁF IV. negyedéves díj 32 ezer Ft Befektetési jegy elszámolásból eredő kötelezettség ezer Ft A passzív időbeli elhatárolások összege ezer Ft, amely a tárgyévet terhelő közüzemi-, könyvvizsgálói díjakból származó költségek, illetve a siklósi ingatlan eladásából származó árbevétel. Az Ingatlan Alap saját tőkéjének mérleg szerinti záró értéke ezer Ft, mely 34,3%-kal, míg az induló tőke (a befektetési jegyek névértéke/darabszáma) 1,9%-kal csökkent az előző évhez képest. A forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma ezer volt az év végén. Befektetési jegyek forgalma Nyitó Tárgyévi eladás Tárgyévi visszaváltás Záró A tőkeváltozás (tőkenövekmény) ezer Ft, tételei a következők: a befektetési jegy forgalmazásából -378 ezer Ft tőkenövekmény keletkezett 2011-ben, a tőkeváltozás év végi egyenlege ezer Ft, az értékelési különbözetek tartaléka összesen ezer Ft, amely az ingatlanportfolió után elszámolt értékkülönbözet, 6

13 A C C E S S I N G A T L A N N Y Í L T V É G Ű B E F E K T E T É S I A L A P Kiegészítő melléklet a évi Éves beszámolóhoz az előző évek eredménytartaléka ezer Ft, míg a tárgyévi gazdálkodásból ezer Ft veszteség származott. 3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A befektetési alap tárgyévi eredménye ezer Ft veszteség. Az értékesítés nettó árbevétele ezer Ft, melyből ezer Ft az irodák és lakások, ezer Ft az üzemek, raktárak és üzlethelyiségek bérbeadásából, illetve egyéb szolgáltatásokból származik. Az ingatlan-bérlők felé továbbterhelt közműdíjak (közvetített szolgáltatások) összege 420 ezer Ft. Az ingatlan eladásokból származó árbevétel 400,1 millió Ft volt. Az eladott áruk beszerzési értéke soron az ingatlanok kivezetett könyv szerinti nettó értéke szerepel, melynek értéke 477,2 millió Ft. Az egyéb bevételek soron 4 ezer Ft kerekítésből származó bevétel került elszámolásra. Az egyéb ráfordítások összege ezer Ft, melyből a vevőkövetelésekre elszámolt értékvesztés ezer Ft, késedelmi kamatfizetés 33 ezer Ft, az önkormányzatoknak fizetett építmény- és telekadó ezer Ft, a felügyeleti díj 159 ezer Ft, valamint kerekítési különbözet 6 ezer Ft. A pénzügyi műveletek eredménye ezer Ft. Az értékpapír befektetésekből ezer Ft árfolyamveszteség (kamatfizetés) származott. A hitelek után ezer Ft hitelkamat, hiteldíj és kezelési költség merült fel 2011-ben és a hiteltörlesztés során ezer Ft árfolyamveszteség keletkezett. Ezeket a pénzügyi ráfordításokat ellentételezte a lekötött betét, illetve a bankszámla utáni látraszóló kamat ezer Ft-os összege. A pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai ezer Ft Pénzügyi műveletek Megnevezés bevételei ráfordításai Pénzintézeti kamat Diszkont kincstárjegyek kamata Határidős ügyletek árfolyamnyeresége Kötelezettségek árfolyamvesztesége ÖSSZESEN A működési költségek összetétele Működési költség Előző évi Tárgyévi Megnevezés ezer Ft mo% ezer Ft mo% Anyagköltség , ,5 ebből: Közüzemi díjak , ,5 Egyéb anyagköltség (rezsianyag) 0 Igénybevett szolgáltatások , ,5 ebből: Javítási, karbantartási költségek 672 0, ,9 7

14 A C C E S S I N G A T L A N N Y Í L T V É G Ű B E F E K T E T É S I A L A P Kiegészítő melléklet a évi Éves beszámolóhoz Üzemeltetési szolgáltatás , ,7 Vagyonvédelemi szolgáltatás ,8 Hirdetési, közzétételi költség 119 0, ,6 Számviteli szolgáltatások , ,0 Jogi szolgáltatási díj , ,7 Értékbecslési díj ,2 Ügynöki díj ,2 Különféle egyéb költségek 268 0, ,4 Egyéb pénzügyi, befektetési, biztosítási, hatósági szolgáltatások , ,5 ebből: Alapkezelői díj , ,0 Letétkezelői díj , ,8 Forgalmazói díj , ,7 Sikerdíj ,6 0,0 Bizományosi díj, jutalék 0 0,0 Egyéb hatósági eljárási, szolg.díj 325 0, ,6 Biztosítási díj 724 0, ,8 Bankköltség 364 0, ,6 Egyéb 59 0,1 Közvetített szolgáltatások , ,8 ÖSSZESEN , ,4 Értékcsökkenési leírás , ,6 MINDÖSSZESEN , ,0 A működési költségeknek a teljes nettó eszközérték 643,2 millió Ft-os éves átlagos értékéhez viszonyított aránya az előző évi 10,9%-ról 8,3%-ra csökkent, melyből az alapkezelői díj 1,5%, a letétkezelői díj 0,15%, a forgalmazói díj 0,64% volt. A fajlagos költségcsökkenés az Alap nettó eszközértékének, ingatlanállományának csökkenésével magyarázható. 4. Az Alap vagyonának alakulása és megoszlása (Likviditási jelentés) Megnevezés ezer Ft mo% ezer Ft mo% ezer Ft mo% I. KÖTELEZETTSÉGEK 1. Hitelállomány , , ,8 2. Egyéb kötelezettségek , , ,3 2.1 Alapkezelői díj , , ,1 2.2 Letétkezelői díj , Forgalmazói díj , , Bizományosi díj Közzétételi költség ,0 2.6 Könyvviteli szolgáltatás 94 0,0 2.7 Költségként elszámolt egyéb tétel , , ,3 2.8 Egyéb nem költségalapú kötelez , , ,8 2.9 Deviza kötelezettség értékelési kül , ,87-3. Céltartalékok Passzív időbeli elhatárolások , , ,9 4.1 Bevételek időbeli elhatárolása ,9 4.2 Költségek időbeli elhatárolása , , ,0 4.3 Halasztott bevételek

15 A C C E S S I N G A T L A N N Y Í L T V É G Ű B E F E K T E T É S I A L A P Kiegészítő melléklet a évi Éves beszámolóhoz Kötelezettségek összesen , , ,1 II. ESZKÖZÖK 1. Folyószámla, készpénz , , ,8 2. Egyéb követelés , , ,9 3. Lekötött bankbetét , ,4 4. Értékpapírok Származékos ügyletek Ingatlanok , , ,9 6/A Készletek, eladási célú ingatlanok /B Befektetett eszközök , , , /0/A/5 V.AKADÉMIA U , , , /0/A/2 V.AKADÉMIA U , , , /0/A/3 V.AKADÉMIA U , , , /0/A/8 V.AKADÉMIA U , , , /0/A/10 V.AKADÉMIA U , , , /0/A XVII.CINKOTAI ÚT , , /0/B XVII.CINKOTAI ÚT , , /0/C XVII.CINKOTAI ÚT , , /0/D XVII.CINKOTAI ÚT , , /0/E XVII.CINKOTAI ÚT , , /0/F XVII.CINKOTAI ÚT , , /0/G XVII.CINKOTAI ÚT , , /0/H XVII.CINKOTAI ÚT , , /0/I XVII.CINKOTAI ÚT , ,12 - XVII. CINKOTAI ÚT 32. Építmények /5 XVII.CINKOTAI ÚT , , ,8 3494/7 Szeged, ZÁSZLÓ U. 4a-4b , Pécel, KOSSUTH TÉR /A/15 Siklós, DÓZSA GY. U , , ,5 310/46 Siklós, IPARI PARK , ,2 Befejezetlen beruházások Egyéb tárgyi eszközök Aktív időbeli elhatárolások , , ,0 Eszközök összesen , , ,1 SAJÁT TŐKE (Nettó eszközérték) Kibocsátott befektetési jegy összesen ezer db ezer db ezer db Egy befektetési jegyre jutó eszközérték 1, , , Budapest, április 23. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. 9

16 Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Alap a PSZÁF III/ /2004. számú, április 07. napján kelt határozata alapján zártkörű, nyíltvégű, határozatlan futamidejű, ingatlanforgalmazó befektetési alapként került nyilvántartásba vételre. Az Alapkezelő tulajdonosa az Alap befektetői körének bővítése érdekében az Alap nyilvánossá alakulásáról november 02.-án, 9/2004. számú határozatában döntött. A kezelési szabályzat módosítását illetve az Alap nyilvánossá alakulását az Alap befektetési jegyeinek tulajdonosai egyhangúan jóváhagyták. A PSZÁF III/ /2004. számú december 02. napján kelt határozatával engedélyezte az Alap átalakulását. Az Alap január 6.-ától nyilvános, nyíltvégű, ingatlanforgalmazó befektetési alapként működik. ISIN kód: HU NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF Az Alap futamideje Az Alap futamideje a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed. Alapkezelő Access Befektetési Alapkezelő Zrt Budapest, Akadémia u Vezető Forgalmazó Buda-Cash Brókerház Zrt Budapest, Ménesi út 22. Letétkezelő ERSTE Bank Hungary Nyrt Budapest, Népfürdő u Könyvvizsgáló A társaság cégneve: A társaság székhelye: Könyvvizsgáló neve: Gyimesi és Társa Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. PSZÁF E /97 Székhely: Budapest, Máramaros út 64/b. Varga Gáborné MKVK Access Befektetési Alapkezelő Zrt. 1

17 Ingatlanértékelő Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap EWZ CONSULTING Ingatlanforgalmazó, Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Cégjegyzékszám: Budapest, Selmeci u. 19 Ingatlan értékbecslők: Foreth Beatrix, Szegner Barnabás A napján létrejött ingatlan értékbecslői szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződés napjával a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 319. (2) bekezdése alapján közös megegyezéssel megszüntetésre került től QUADRIGA FAMILIA KFT Budakeszi, Szüret u. 3/f Adószám: Cégjegyzékszám: Vezető tisztségviselő: Laczi Tamás ( OKJ 52; OKJ 54) A befektetési eszköz összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint részletezve az időszak elején és végén Az Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap ingatlanforgalmazó befektetési alap. Elsősorban ingatlanok szerepelnek az alap portfoliójában, illetve a likviditás biztosításához szükséges likvid eszközök, egy évnél rövidebb futamidejű állampapírok. Az ingatlanbefektetési alap sajátos tulajdonságokkal rendelkezik, hosszú távú befektetés, az alapban lévő eszközök értékesítése lényegesen több időt vehet igénybe, ebből kifolyólag a visszaváltási megbízások felvétele és kifizetése között hosszabb időtartam is eltelhet. Mivel az ingatlanalapok portfoliójában jellemzően nagy értékű ingatlanok találhatók, így azok likviditása is sokkal alacsonyabb más befektetési formákénál, azaz nagymértékű tőkekivonásnál csak hosszú idő alatt és magasabb tranzakciós költségekkel lehet azokat értékesíteni, ezért ez az egyik legfontosabb kockázati tényező. A tőkekiáramlás hasonló súlyú problémát jelent. Az alapok likvid eszközeinek értékét meghaladó befektetési jegy visszaváltás az ingatlanok kényszerértékesítéséhez vezethet, amely akár komoly veszteséget okozhat a befektetési jegyeket vissza nem váltó befektetőknek, egyrészt a feltételezhetően nyomott értékesítési ár, másrészt az ingatlanbefektetéseknél alacsonyabb hozamú likvid eszközök újbóli jelentős állománynövekedése miatt. Az Alap portfoliójának elemei, kategóriái: Időszak nyító állománya Időszak záró állománya december 31. HUF A saját tőke százalékában december 30. HUF A saját tőke százalékában eszközök összesen: % % banki egyenlegek, számla pénz % % HUF számlapénz % % Takarékszövetkezeti Bankbetét % % Access Befektetési Alapkezelő Zrt. 2

18 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap % % Diszkontkincstárjegy % % Részvények % % Kollektív befektetési értékpapírok % % egyéb eszközök % % Belföldi Ingatlanok % % Külföldi Ingatlanok % % Egyéb követelések % % Kötelezettségek összesen: % % Hitelállomány % % Költségek: % % Egyéb kötelezettségek: % % Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték Egyéb befektetési eszközök: Ingatlanok december 31.-én: Helyrajzi szám KATEGÓRIA 1. Cím Érték Változás % 24649/0/A/2 Iroda V. AKADÉMIA U /0/A/3 Iroda V. AKADÉMIA U /0/A/5 Iroda V. AKADÉMIA U /0/A/8 Lakás V. AKADÉMIA U /0/A/10 Lakás V. AKADÉMIA U /0/A/1 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT /0/A/2 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT /0/A/3 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT /0/B/1 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT /0/B/2 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT /0/C/1 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT /0/C/2 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT /0/C/3 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT /0/D/1 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT /0/E/1 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT /0/E/2 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT /0/E/3 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT /0/E/4 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT /0/E/5 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT /0/E/6 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT Access Befektetési Alapkezelő Zrt. 3

19 Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap /0/F/1 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT /0/F/2 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT /0/G/1 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT /0/G/2 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT /0/G/3 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT /0/G/4 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT /0/G/5 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT /0/G/6 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT /0/H/1 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT /0/I/1 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT /5 Telek XVII. CINKOTAI ÚT /46 Siklós Vegyes haszn. ingatlan SIKLÓS, IPARTELEP U /A/15 Kereskedelmi ingatlan Siklós, Dózsa Gy. U. 2/A Összesen: FUNKCIONÁLIS KATEGÓRIÁK INGATLANÉRTÉK (FT) BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE VIDÉK KÜLFÖLD ÖSSZESEN Telek Irodaingatlan Lakóingatlan Kereskedelmi ingatlan Vegyes haszn. ingatlan Összesen: Egyéb befektetési eszközök: Ingatlanok december 31.-én: Hrsz. Cím alapterület bérbe adható terület felépítmény építés ideje tervezett tartási idő 24650/0/A/ Budapest, Akadémia u. 7. földszint 387 m2 364,9 m /0/A/ Budapest, Akadémia u. 9. földszint 344 m2 411 m /0/A/ Budapest, Akadémia u. 7. földszint 51 m2 107 m /0/A/ /0/A/10 310/46 78/100 tulajdoni hányad 1055 Budapest, Akadémia u. 7. félemelet 1056 Budapest, Akadémia u. 7. félemelet 2/B 71 m2 71 m m m Siklós, Ipartelep út m2 389,36 m Átépítés /A/ Siklós, Dózsa Gy. Út 2/A m2 329 m Access Befektetési Alapkezelő Zrt. 4

20 Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap /21 hrsz. Ipari övezetbe tartozó telek, m2 Hrsz. Cím művelési ág övezeti besorolás beépíthetőség felépítmény jelenleg nem 1172 Budapest, kivett beépítetlen beépíthető, /21 M-XVII-01 övezet található, nincs Cinkota út 30 terület osztható hasznosítva Helyrajzi szám KATEGÓRIA 1. Cím Érték Változás % 24649/0/A/2 Iroda V. AKADÉMIA U /0/A/3 Iroda V. AKADÉMIA U /0/A/5 Iroda V. AKADÉMIA U /0/A/8 Lakás V. AKADÉMIA U /0/A/10 Lakás V. AKADÉMIA U /5 Telek XVII. CINKOTAI ÚT /46 Siklós Vegyes haszn. ingatlan SIKLÓS, IPARTELEP U /A/15 Kereskedelmi ingatlan Siklós, Dózsa Gy. U. 2/A Összesen: FUNKCIONÁLIS KATEGÓRIÁK INGATLANÉRTÉK (FT) BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE VIDÉK KÜLFÖLD ÖSSZESEN Telek Irodaingatlan Lakóingatlan Kereskedelmi ingatlan Vegyes haszn. ingatlan Összesen: Az ingatlanhasznosítás mutatói i állomány tekintetében: Funkcionális kategóriák Bérleti díj (Ft/év) nettó érték bérbeadási arány (1) ingatlan jövedelmezőség (2) fajlagos bérleti díj (3) (Ft/m2) fajlagos bérleti díj (4) (Ft/m2) Fajlagos ingatlanérték (5) (Ft/m2) Telek (Bp) Irodaingatlan (Bp) % 0.21% Lakóingatlan (Bp) % 6.65% Vegyes haszn. ingatlan (vidék) % 0.00% Kereskedelmi ingatlan (vidék) % 9.37% Összesen: % 1.52% Access Befektetési Alapkezelő Zrt. 5

21 Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap (1) fordulónapi hatályos bérleti szerződésállomány szerinti nettó bérbe adott terület osztva a teljes nettó bérbe adható területtel (2) a fordulónapi hatályos szerződésállományban rögzített nettó évesített bérleti díj osztva az ingatlanállomány fordulónapi nettó eszközérték szerinti értékével (3) nettó éves bérleti díj bevétel osztva az ingatlanok nettó bérbe adható területével (4) nettó éves bérleti díj bevétel osztva az ingatlanok nettó bérbe adott területével (5) ingatlanállomány fordulónapi nettó eszközérték szerinti értéke osztva az ingatlanállomány teljes bruttó területével december 31-én a bérlők száma: 3 db, a határozott idejű bérleti szerződések átlagos futamideje: 1 év a bérleti szerződések biztosítéki szintje: átlagosan 1 havi bérleti díj Az ingatlanportfolió aránya a teljes nettó eszközértéken belül én 148,82 % án 107,05 % A tőkeáttétel 22,21 %, mely a fordulónapi teljes hitelállomány arányát mutatja a fordulónapi nettó eszközértékhez viszonyítva. Forgalomba hozott, eladott, a tárgyidőszak lezárásakor forgalomba lévő befektetési jegyek száma Darab A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma Tárgyévi eladás Tárgyévi visszaváltás A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma A portfolió összesített nettó eszközértéke: és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték: 0, Az alap részére igénybe vett hitel feltételei, 2011-es évben teljesült ingatlan változások Az Alap 2006 júliusában a szegedi Zászló utcai üzem megvásárlásához jelzálog hitelt vett fel. A hitel 9 év futamidejű, 75 millió forintnak megfelelő svájci frank hitel. A kamat 3 hónapos CHF LIBOR + 2,35 % kamatfelár. Törlesztés negyedévente. Az Alap novemberében a szegedi Zászló utcai üzem felújításához jelzálog hitelt vett fel. A hitel 15 év futamidejű, 50 millió forintnak megfelelő svájci frank hitel. A kamat 3 hónapos CHF LIBOR + 2,0% kamatfelár. Törlesztés negyedévente. A szegedi ingatlan értékesítése miatt a hitelt nyújtó bank javára bejegyzett jelzálogjog a Cinkotai úti Ingatlanra került átvezetésre án kötött adás-vételi szerződés alapján a hrsz. alatt felvett természetben a Budapest XVII. kerület Cinkota út 32. szám alatt található társasház önálló albetéteit képező ingatlanok eladásra kerültek, a vételár teljes kifizetése én történt meg. Access Befektetési Alapkezelő Zrt. 6

22 Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap A fent említett CHF alapú hitelek és járulékos költségei elszámolása után az OTP Bank Nyrt án kiadta a jelzálog törlési engedélyt, a hitel visszafizetésre került án a Siklósi Ipari Park területén belül elhelyezkedő, 310/46 hrsz. alatt 2021 m2 alapterületű ingatlanra érvényes eladási szerződést kötöttek, melynek utolsó vételárrészlete 2012 januárjában lett kiegyenlítve. Az Alap én a likvid eszközök biztosítása érdekében éven túli lejáratú forgószközhitelt vett fel a Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezettől. A hitel lejárata: március 31, a szerződés kötéskor a kamat mértéke: 6,10 % (BUBOR) + évi 4,0 %. A kamat összege negyedévente felülbírálásra kerül. A Ft. kölcsön és járulékai erejéig 1. ranghelyű jelzálogjog került az alábbi ingatlanokra: 24650/0/A/2 hrsz.; 24650/0/A/3 hrsz.; 24649/0/A/5 hrsz. ; 24650/0/A/8 hrsz. ; 24650/0/A/10 hrsz. Az Alap teljesítménye, piaci folyamatok Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők bemutatása A globális gazdaság lassulása, a növekvő finanszírozási költségek és az erős svájci frank fennmaradása jelentősen rontja az ingatlanpiaci kilátásokat. A magyar gazdaság növekedési kilátásai kedvezőtlenül alakulnak. A globális növekedés lassulása, az európai országokban az államadósság fenntarthatósága érdekében hozott keresletszűkítő költségvetési intézkedések és a pénzügyi rendszer sérülékenysége kedvezőtlen konjunktúrát vetítenek előre felvevő piacainkon, ami a hazai export növekedését is visszafogja ben lényegében stagnálhat a gazdaság és csak 2013-ban indulhat meg a gazdaság lassú növekedése. Az eurozóna válsága miatt a hazai bankok csak nagyobb költségekkel tudják megújítani külföldi forrásaikat. A bizonytalan gazdasági környezetben a kedvezőtlenebb konjunkturális kilátások és a hitelfelvételek szigorodása visszafogják a beruházási aktivitást. A negatív külső tényezők közül kiemelendő az eurozóna perifériális országainak adósságválsága, ami növeli egy újbóli pénzügyi válság és globális recesszió kialakulásának esélyét. Az európai bankrendszer jelentős mértékű, az eurozóna perifériális országai által kibocsátott állampapírral rendelkezik, így magasak a szektorok (állami-pénzügyi szektor) és egyúttal az országok (eurozóna tagországai) közötti pénzügyi fertőzés kockázatai is. A hazai gazdaság teljesítményét az eurozóna adósságválsága nemcsak az exportra, hanem a külföldi finanszírozási forrásokra való ráutaltság miatt is nagyon kedvezőtlenül érinti. A lakásárak tekintetében továbbra is számottevő kockázatot jelent az árverezési és kilakoltatási moratórium következtében felhalmozódó, fedezetérvényesítésre váró nagy számú lakóingatlan. A kereskedelmiingatlanpiacon a bankok kitettsége jelentősen növekedett a válság előtti építési hullám finanszírozása miatt. A gazdasági lassulás következtében emelkedett a kihasználatlan irodák aránya, amelynek szintje nemzetközi összehasonlításban magas. A potenciálisan piacra kerülő ingatlanok száma igen nagy a jelenlegi forgalomhoz képest, így a gyors értékesetés akár jelentős áresést eredményezhet. Access Befektetési Alapkezelő Zrt. 7

23 Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap A fenti körülmények továbbra is negatívan hatnak az ingatlanalapok kilátásaira és teljesítményére. A romló hasznosítási és értékesítési lehetőségek között az ingatlanalap teljesítménye tovább romlott. Mivel az év során beárazódtak az ingatlanpiacot befolyásoló hatások, rövid távon a teljesítmény javulása várható. Kifizetett hozamok Az Alap nem fizet hozamot, a működés során képződő tőkenövekményt mely kamatból és árfolyamnyereségből tevődhet össze folyamatosan újra befekteti. Az egyszeri hozam, illetve tőkekifizetés helyett az Alapkezelő folyamatos napi értéken történő visszavásárlási kötelezettséget vállal, amivel garantálja, hogy a befektetők jegyeik részleges vagy teljes visszaváltásával nyereségükhöz tetszőleges időpontban hozzájussanak és azt, mint árfolyamnyereséget realizálhassák. Kifizetett és újra befektetett bevételek Osztalékot, egyéb kifizetést az alap nem eszközölt. Befektetésekből származó bevételek Éves beszámoló kiegészítő mellékletében A pénzügyi műveletek bevételeinek és ráfordításainak alakulása: Éves beszámoló kiegészítő mellékletében Egyéb bevételek Éves beszámoló kiegészítő mellékletében Befektetési Alapkezelőnek, Letétkezelőnek fizetett díjak, egyéb díjak és adók Megnevezés Alapkezelői díj Letétkezelői díj Forgalmazói díj Felügyeleti díj Pénzügyileg teljesített vagy elhatárolt összeg 2011-es évben Ft Ft Ft Ft. A hirdetési, közzétételi, banki költségek, megbízási díjak, jutalékok, számviteli szolgáltatás költségei és egyéb költségek részletezve: Éves beszámoló kiegészítő mellékletében. Befektetett eszközökre elszámolt értékvesztés Éves beszámoló kiegészítő mellékletében Származtatott ügyletekre vonatkozó adatok A jelentett időszakban nem volt az alapnak származtatott ügylete. Access Befektetési Alapkezelő Zrt. 8

24 Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Összehasonlító táblázat az alap elmúlt három üzleti évéről. T nap T+2 nap ( NEÉ napja) saját tőke (Ft) egy jegyre jutó nettóeszközérték Éves hozam , , , , , ,56 Tájékoztatási időszakban az alap saját tőkéjének és egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása Nettóeszközérték Befektetetési Jegy Árfolyam Budapest, április 27. Access Befektetési Alapkezelő Zrt. Access Befektetési Alapkezelő Zrt. 9

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az OÁZIS 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az OÁZIS 77 Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben

129006/0/G/2 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32.) 11 790 000. 129006/0/G/6 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32.

129006/0/G/2 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32.) 11 790 000. 129006/0/G/6 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32. FÉLÉVES JELENTÉS 2010. Befektetési Alap megnevezése Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Alap a PSZÁF III/120.017-1/2004. számú, 2004. április 07. napján kelt határozata alapján zártkörű,

Részletesebben

Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap a tőkepiacról szóló 2001.

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS 2009. REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés a 2009-es üzleti évről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.1 Hatályos: 2016. 05. 13. MNB határozat száma: H-KE-III-469/2016.

Részletesebben

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap ACCESS BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2011. Befektetési Alap megnevezése Access BWM Hedge

Részletesebben

2007. ÉVES JELENTÉS A QUAESTOR ELSŐ HAZAI LAKÁSALAP NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAPRÓL

2007. ÉVES JELENTÉS A QUAESTOR ELSŐ HAZAI LAKÁSALAP NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAPRÓL QUAESTOR Csoport QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet Postacím: H-1439 Budapest, Pf.: 601. Tel.: (+36 1) 299 9999 Fax: (+36 1) 299 9990 www.quaestor.hu 2007. ÉVES

Részletesebben

Éves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015

Éves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015 Éves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015 A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2011. REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2011. I. félévéről I. Alapkezelő: Letétkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS

AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS 2008. április 28. OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 1/25 I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A tavalyi

Részletesebben

OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása

OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A magyar gazdaság 4 százalékkal nőtt 2006-ban, amely az ingatlanpiac

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. április 28. Lajstrom száma: 1212-9 Éves jelentés 2007. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése:

Részletesebben

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

Access World Gold Trend Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2010.

Access World Gold Trend Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2010. Access World Gold Trend Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access World Gold Trend Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access World Gold Trend Nyíltvégű Befektetési Alap (továbbiakban:

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2008. DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2009. február 13. I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

2014 féléves jelentés

2014 féléves jelentés Európa Ingatlanbefektetési Alap 2014 féléves jelentés Vonatkozási időszak: 2014.01.01 2014.06.30 2014.08.22. I. Általános adatok Az Európa Ingatlanbefektetési Alap nyilvános módon létrehozott, nyíltvégű

Részletesebben

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/9

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/9 CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2011 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése: CIB Ingatlan

Részletesebben

2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS

2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap korábbi alapkezelője a Bridge Wealth Management Zrt. A Bridge Wealth

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. április 28. Lajstrom száma: 1212-9 Éves jelentés 2006. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése: Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelője

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest US95 Plusz Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest US95 Plusz Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest US95 Plusz Alap Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest US95 Plusz Alap Alternatív befektetési

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. április 28. Lajstrom száma: 1212-9 Féléves jelentés 2008. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése:

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS 2010. REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés a 2010-es üzleti évről I. Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Reálszisztéma

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2008.

FÉLÉVES JELENTÉS 2008. Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Alap a PSZÁF III/120.017-1/2004. számú, 2004. április 07. napján kelt határozata

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

12.1. Rendszeres tájékoztatás...25 12.2. Rendkívüli tájékoztatás...25 12.3. A Felügyelet tájékoztatása...26 13. A Tájékoztató és az Alapkezelési

12.1. Rendszeres tájékoztatás...25 12.2. Rendkívüli tájékoztatás...25 12.3. A Felügyelet tájékoztatása...26 13. A Tájékoztató és az Alapkezelési 1. számú melléklet Tartalomjegyzék 1. Az Alap bemutatása...3 1.1. Az Alap elnevezése...3 1.2. Az Alap típusa és fajtája...3 1.3. Az Alap futamideje...3 2. Jegyzési garanciavállalás...3 3. Határozatok...3

Részletesebben

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b.

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b. TARTALOMJEGYZÉK 1.a. A számvitel törvényi szintű szabályozásának szükségessége. A számviteli törvény célja, filozófiája, hatálya, kikre terjed ki. A számviteli törvény által meghatározott számviteli alapelvek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. TÁJÉKOZTATÓ az Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. Forgalmazó: UniCredit Bank

Részletesebben

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: E-III/110.167-13/2006 Dátuma: 2006. augusztus

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december.

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Tematika Jogszabályi háttér és annak változásai Alap definíciója, alapok típusai Alap működése, fontosabb

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap

Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap ÉVES JELENTÉS 2010 Alapadatok Neve Budapest Ingatlan Alapok Alapja Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap Futamideje határozatlan Indulás dátuma 2003.

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2011. ÉVES JELENTÉS

OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2011. ÉVES JELENTÉS OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2011. ÉVES JELENTÉS 2012. április 27. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása Az Alap hozamának összetevői: az ingatlanok bérleti bevételei, az

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Bonitas Plus Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Bonitas Plus Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Bonitas Plus Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13 S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a Adószám: 11884264-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040601 KSH: 11884264-7412-114-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. évi éves beszámolóhoz A beszámoló auditált adatokat

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap

MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-439 Hatályba lépés: 2015.08.10.

Részletesebben

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29 Chinoin Nyugdíjpénztár CHINOIN Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. DECEMBER 31. Az Éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontja: 2013. május 13. 1/29 A pénztár alap adatai és vezetése: CHINOIN Nyugdíjpénztár

Részletesebben

Válasz B: A klasszikus portfolió. Válasz C: A növekedési portfólió. Válasz A: Az értékpapírok. Válasz B: Az ékszerek. Válasz C: Az ingatlanok.

Válasz B: A klasszikus portfolió. Válasz C: A növekedési portfólió. Válasz A: Az értékpapírok. Válasz B: Az ékszerek. Válasz C: Az ingatlanok. Kérdések Az alábbiak közül mely tényezők hatnak a kötvények árfolyamára? Válaszok Válasz A: A vállalat vezérigazgatójának utasítása. Válasz B: A piaci kamatláb változása. Válasz C: A kötvényben meghatározott

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 1.

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma:

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr.

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr. HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2012.

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA. 2011. féléves jelentése

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA. 2011. féléves jelentése Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA 1. Az Erste Tőkevédett Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Tőkevédett Alapok Alapja Az Alap rövidített elnevezése Erste Tőkevédett Alapok

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A 2013. JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Az Európai Unió

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30.

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. A CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól! Az Alap teljes

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Kötvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a

Részletesebben

Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az MNB nyilvános forgalomba hozatali engedélyének száma: H-KE-III-667/2014 Kelte: 2014.11.11. Az Alap lajstromszáma:

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

1. számú melléklet A Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Magyar Nemzeti Bank engedélyének száma: H-KE-III-927/2015. Dátuma: 2015. október hónap 29. 1 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság. 2005. évi első féléves gyorsjelentése

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság. 2005. évi első féléves gyorsjelentése A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2005. évi első féléves gyorsjelentése TARTALOMJEGYZÉK I. Általános cégadatok... 5 II. Jelenlegi értékpapír struktúra, tulajdonosi... 5 III. Vállalatvezetés,

Részletesebben

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA AZ ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-224 Hatályba

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-052/2016 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Biggeorge s-nv Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. 1023 Budapest, Lajos u. 28-32. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Biggeorge

Részletesebben