ÉVES JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES JELENTÉS 2006 1"

Átírás

1 ÉVES JELENTÉS

2 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült évi éves konszolidált beszámolója Mellékletek Felelősségvállaló nyilatkozat 2

3 Inter-Európa Bank Nyrt. Éves beszámoló 2006 december 31.

4 Tartalomjegyzék Független Könyvvizsgálói Jelentés Mérleg Eredmény kimutatás Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés

5

6

7 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám: Inter-Európa Bank Nyrt Budapest, Szabadság tér 15. Telefon: évi Pénzintézeti beszámoló Keltezés: február a vállalkozás vezetője

8 Statisztikai számjel INTER-EURÓPA BANK NYRT. MÉRLEG (HITELINTÉZETEK) Eszközök (aktívák) millió forint Fsz. A tétel megnevezése Előző év(ek) módosításai a b c d e 1 1. Pénzeszközök Állampapírok forgatási célú befektetési célú /B Állampapírok értékelési különbözete Hitelintézetekkel szembeni követelések a.) látra szóló b.) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból ba.) éven belüli lejáratú Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben MNB-vel szemben bb.) éven túli lejáratú Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben MNB-vel szemben c.) befektetési szolgáltatásból Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben elszámolóházzal szemben Ügyfelekkel szembeni követelések a.) pénzügyi szolgáltatásból aa.) éven belüli lejáratú Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben ab.) éven túli lejáratú Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben b.) befektetési szolgáltatásból Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben ba.) Tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés bb.) Tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés bc.) Befektetési szolg. tevékenységből eredő ügyfelekkel szembeni követelés bd.) Elszámolóházzal szembeni követelések be.) Egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (fix kamatozású is) a.) helyi önkormányzat és egyéb államháztartás által kibocsátott érékpapír (állampapír nélkül) aa.) forgatási célú ab.) befektetési célú b.) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok ba.) forgatási célú Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben visszavásárolt saját kibocsátású bb.) befektetési célú Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 0,5 1

9 millió forint Fsz. A tétel megnevezése Előző év(ek) módosításai a b c d e Részvények és más változó hozamú értékpapírok a.) részvények, részesedések forgatási célra Ebből:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott b.) változó hozamú értékpapírok ba.) forgatási célú bb.) befektetési célú /A Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete Részvények, részesedések befektetési célra a.) részvények részesedések befektetési célra Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés b.) befektetés célú részvények, részesedések értékhelyesbítése Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés /A Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete Részvények részesedések kapcs. vállalkozásban a.) részvények részesedések befektetési célra Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés b.) befektetés célú részvények, részesedések értékhelyesbítése Ebből:'-hitelintézetekben lévő részesedés Immateriális javak a.) Immateriális javak b.) Immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszközök a.) pénzügyi és befektetési szolgáltatás tárgyi eszközei aa.) ingatlanok ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek ac.) beruházások ad.) beruházásokra adott előlegek b.) nem közvetlen pénzügyi és befektetési szolgáltatás tárgyi eszközei ba.) ingatlanok bb.) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek bc.) beruházások bd.) beruházásokra adott előlegek c.) tárgyi eszközök értékhelyesbítése Saját részvények Egyéb eszközök a.) készletek b.) egyéb követelések Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben /B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete Aktív időbeli elhatárolások a.) bevételek aktív időbeli elhatárolása b.) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása c.) halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN Ebből:- FORGÓESZKÖZÖK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Budapest, febuár a vállalkozás vezetője (képviselője) 2

10 Statisztikai számjel INTER-EURÓPA BANK NYRT. MÉRLEG (HITELINTÉZETEK) Források (Passzívák) #REF! 1 2 millió forint Fsz. A tétel megnevezése Előző év(ek) módosításai a b c d e Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek a.) látra szóló kötelezettségek b.) meghatározott időre lekötött pénzügyi szolg.kötelezettségek ba.) éven belüli lejáratú Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben MNB-vel szemben bb.) éven túli lejáratú Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben MNB-vel szemben c.) befektetési szolgáltatásból elszámolóházzal szemben Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek a.) takarékbetétek aa.) látraszóló ab) éven belüli lejáratú ac.) éven túli lejáratú b.) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból ba.) látraszóló Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben bb.) éven belüli lejáratú Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben bc.) éven túli lejáratú Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben c.) befektetési szolgáltatásból Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben ca.) Tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség cb.) Tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség cc.) Befektetési szolg. tevékenységből eredő ügyfelekkel szembeni kötelezettség cd.) Elszámolóházzal szembeni kötelezettség ce.) Egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség a.) kibocsátott kötvények aa.) éven belüli lejáratú Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben ab) éven túli lejáratú Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben b.) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ba.) éven belüli lejáratú Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben bb.) éven túli lejáratú Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben c.) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Tpt. szerint értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok ca.) éven belüli lejáratú Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben cb.) éven túli lejáratú Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 3

11 millió forint Fsz. A tétel megnevezése Előző év(ek) módosításai a b c d e Egyéb kötelezettségek a.) éven belüli lejáratú Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben b.) éven túli lejáratú Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben /A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete Passzív időbeli elhatárolások a.) bevételek passzív időbeli elhatárolása b.) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása c.) halasztott bevételek Céltartalékok a.) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre b.) kockázai céltartalék függő és bíztos (jövőbeni) kötelezettségre c.) általános kockázati céltartalék d.) egyéb céltartalék Hátrasorolt kötelezettségek a.) alárendelt kölcsöntőke Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben b.) egyéb hátrasorolt kötelezettség Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Jegyzett tőke Ebből: - visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék a.) ázsió (részvénykibocsátásból) b.) egyéb Általános tartalék Eredménytartalék (±) Lekötött tartalék Értékelési tartalék a.) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka b.) Valós értékelés értékelési tartaléka Mérleg szerinti eredmény (±) FORRÁSOK ÖSSZESEN Ebből:-RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK SAJÁT TŐKE MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK millió forint Fsz. A tétel megnevezése Előző év(ek) módosításai a b c d e 196 Függő kötelezettségek Jövőbeni kötelezettségek Ellenőrző szám Budapest, febuár a vállalkozás vezetője (képviselője) 4

12 Statisztikai számjel INTER-EURÓPA BANK NYRT. EREDMÉNYKIMUTATÁS (HITELINTÉZETEK) millió forint Fsz. A tétel megnevezése Előző év(ek) módosításai a b c d e 1 1. Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek a.) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után járó kamatbevételek Ebből:- kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b.) egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből:- kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól Fizetett kamatok és kamat jellegű ráfordítások Ebből:- kapcsolt vállalkozásnakl egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2) Bevételek értékpapírokból a.) bevételek forgatási célú részvényekből részesedésekből (osztalék,részesedés b.) bevételek kapcsolt vállalkozásban lévő részesedésekből (részesedés,osztalék) c.) bevételek egyéb részesedésekből Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek a.) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből Ebből:- kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b.) befektetési szolgáltatások bevételeiből (kivéve a kereskedési tevékenység bevételét) Ebből:- kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól ) Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások a.) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból Ebből:- kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak b.) befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a kereskedési tevékenység ráfordítását) Ebből:- kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak Pénzügyi műveletek nettó eredménye ( ) a.) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből Ebből:- kapcsolt vállalkozástól '- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b.) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból Ebből:- kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak c.) befektetési szolgáltatások bevételeiből (kereskedési tevékenység bevétele) Ebből:- kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszaírása d.) befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása) Ebből:- kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak forgatási célú értékpapírok értékvesztése 0 0 5

13 millió forint Fsz. A tétel megnevezése Előző év(ek) módosításai a b c d e Egyéb bevételek üzleti tevékenységből a.) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei Ebből:- kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b.) egyéb bevételek Ebből:- kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól készletek értékvesztésének visszaírása ) Általános igazgatási költségek a.) személyi jellegű ráfordítások aa.) bérköltség ab.) személyi jellegű egyéb kifizetések Ebből: - társadalombiztosítási költségek = nyugdíjjal kapcsolatos költségek ac.) bérjárulékok Ebből: - társadalombiztosítási költségek = nyugdíjjal kapcsolatos költségek b.) egyéb igazgatási költségek ( anyagjellegű ráfordítások) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből a.) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai Ebből:- kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak b.) egyéb ráfordítások Ebből:- kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak készletek értékvesztése Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalék képzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre a.) értékvesztés követelések után b.) kockázati céltartalék képzés a függő (biztos ) jövőbeni kötelezettségekre Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre a.) értékvesztés visszaírása követelések után b.) kockázati céltartalék felhasználása a függő (biztos ) jövőbeni kötelezettségekre Értékvesztés a befektetési célú, hitelvisszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások részvényei, részesedései után Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelvisszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után Szokásos (üzleti ) tevékenység eredménye Ebből:-PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE NEM PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség a.) konszolidálásból adódó (számított) társasági adó különbözet Adózott eredmény (19-20) Általános tartalék képzése és felhasználása (±) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés Ebből:- kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak Mérleg szerinti eredmény Budapest, febuár a vállalkozás vezetője (képviselője) 6

14 Az Inter-Európa Bank Nyrt. Mérlegének és eredménykimutatásának kiegészítő melléklete 2006

15 Tartalom 1 Bevezetés Az éves beszámoló elkészítésének alapja Lényeges számviteli elvek és értékelési eljárások Az értékelés szabályai egyes pénzügyi instrumentumoknál Állampapírok Tőzsdén jegyzett értékpapírok Határidős ügyletek (forward, futures, swap, opció) Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban A mérlegtételek értékelésének egyéb szabályai Tárgyi eszközök Deviza pénzeszközök és források Általános tartalék képzése Általános kockázati céltartalék képzése A mérlegtételekkel kapcsolatos kiegészítések Eszközök (aktívák) Állampapírok Az állampapírok valós értékelés alapjául szolgáló megbontása Keler saját számlás zárolások Részvények és más változó hozamú értékpapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelésekre képzett értékvesztés Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásokban Részvények, részesedések befektetési célra Immateriális javak Tárgyi eszközök A évben elszámolt értékcsökkenés Aktív időbeli elhatárolások Források (passzívák) Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Saját tőke Általános tartalék képzése Eszközök és források összetétele Pénznemek szerint Követelések lejárata Kötelezettségek lejárata Kiegészítő melléklet 2

16 3.4 Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések, kötelezettségek Alárendelt kölcsön Mérlegen kívüli tételek Függő kötelezettségek állománya Jövőbeni kötelezettségek állománya Határidős ügyletek valós értékelési különbözetei Idegen tulajdonú értékpapírok Kapott biztosítékok Tőzsdei bizományi ügyletek Az eredménykimutatással kapcsolatos kiegészítések Eredmény Egyéb bevételek és ráfordítások részletezése Kapcsolt vállalkozással szembeni bevételek, ráfordítások Hitelintézet egyéb igazgatási költségei Létszám és bérköltség Választott tisztségviselőkkel kapcsolatos információk Társasági adó CASH - FLOW A Kiegészítő melléklet 3

17 1 Bevezetés Az Inter-Európa Bank NyRt. (a továbbiakban: Bank) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: PSZÁF) 968/1997/F. sz. engedélye alapján, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) rendelkezései szerint, valamint a évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt) rendelkezései figyelembe vételével hitelintézet, amelynek típusa: bank. A Bank székhelye: 1054 Budapest Szabadság tér 15. A PSZÁF III/ /2001. sz. határozata alapján a Bank október 20-tól teljes körű befektetés szolgáltatási tevékenység végzésére is jogosult. A Budapesti Értéktőzsdére évben bevezetett banki részvények 95,87 %-a külföldi tulajdonban van, legnagyobb külföldi tulajdonosok: SanPaolo-IMI SpA. (22,51 % B fajtájú és 63,36 % A fajtájú részvény) Holneth B.V. (9,99 % A fajtájú részvény) A Bank részvényeinek nyitó árfolyama a Budapesti Értéktőzsdén január 3-án Ft, az év végi tőzsdei záró részvényárfolyam december 28-án Ft. 1.1 Az éves beszámoló elkészítésének alapja A Bank éves beszámolója a számvitelről szóló 2000 évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.), a Pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 évi CXII. Törvény (Hpt.) valamint a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló módosított 250/2000.(XII.24.) Korm. rend. alapján készült. A Bank könyveit magyar forintban vezeti. A mérleg fordulónapja: december 31. A mérlegkészítés időpontja: január 15. Éves beszámoló aláírására kötelezett személy: Dr. Andrea Rigoni vezérigazgató. Elérési címe: 1054 Budapest Szabadság tér Lényeges számviteli elvek és értékelési eljárások A Bank. a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a Szt aiban meghatározott alapelveket érvényesíti. Amennyiben az ellenőrzés, önellenőrzés az előző évek beszámolójában jelentős összegű hibát állapít meg, a Bank. a mérleg és eredmény kimutatás készítésekor az előző év adatai mellett elkülönítetten (a lezárt év(ek)re vonatkozó módosítások oszlopban) mutatja be a helyesbítendő adatokat. Jelentős összegű a hiba, amennyiben a hibahatások együttes (előjeltől független) összege meghaladja az 500 millió Ft-ot. A lényegesség elve alapján a már közzétett éves beszámolót az Bank. a lezárt évekre vonatkozóan akkor módosítja, ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét 20 %-kal megváltoztatja. A Bank a számviteli törvény (59. A-E -ok) és a 250/2000. kormányrendelet (9. A-E -ok) alapján a pénzügyi instrumentumok tekintetében a valós értékelésre vonatkozó szabályokat alkalmazza. A Bank a valós értéken való értékelést a Szt. előírásaival összhangban a évi beszámoló fordulónapján alkalmazta először. Kiegészítő melléklet 4

18 A Bank a valós értéken történő értékelés szempontjából a fedezeti ügylet részét nem képező pénzügyi eszközöket és kötelezettségeket a következő kategóriákba sorolja be: Kereskedési célú pénzügyi eszközök forgatási célú állampapírok, forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kivéve visszavásárolt saját kibocsátású értékpapírok, részvények és más változó hozamú értékpapírok, kivéve kapcsolt vállalkozások, határidős ügyletek (forward, futures, swap, opció) miatt fennálló mérlegen kívüli követelések, saját tulajdonú értékpapír kölcsönadása miatt keletkezett követelések. Értékesíthető pénzügyi eszközök befektetési célú állampapírok, a lejáratig tartott besorolásúak kivételével, befektetés célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, a lejáratig tartott besorolásúak kivételével, részvények, részesedések befektetési célra, kivéve kapcsolt vállalkozások. Lejáratig tartott pénzügyi eszközök lejáratig tartott besorolású befektetés célú állampapírok lejáratig tartott besorolású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, Gazdálkodó által keletkeztetett kölcsön és más követelések hitelintézetekkel szembeni követelések, ügyfelekkel szembeni követelések. Kereskedési célú pénzügyi kötelezettségek határidős ügyletek (forward, futures, swap, opció) miatt fennálló mérlegen kívüli kötelezettség, Egyéb pénzügyi kötelezettségek hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek, ügyfelekkel szembeni kötelezettségek, kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettségek, egyéb kötelezettségek, hátrasorolt kötelezettségek A Bank a Szt. előírásaival összhangban valós értéken mutatja ki a kereskedési célú pénzügyi instrumentumokat, illetve számviteli politikájában rögzített döntése alapján az értékesíthető pénzügyi eszközöket, amennyiben valós értékük megbízható módon megállapítható. A Bank a kereskedési célú pénzügyi eszközök és kötelezettségek valós értékelési különbözetének változását az eredmény kimutatásban, míg az értékesíthető pénzügyi eszközök valós értékelési különbözetét a saját tőkében számolja el. A Szt. előírásaival összhangban nem alkalmazza a valós értéken történő értékelést: lejáratig tartott pénzügyi eszközökre, a gazdálkodó által keletkeztetett kölcsön és más követelésre leányvállalatban, közös vezetésű vállalkozásban, társult vállalkozásban lévő, a befektetett pénzügyi eszközök tartozó tulajdoni részesedést jelentő befektetésre, Kiegészítő melléklet 5

19 a visszavásárolt saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra és tulajdoni részesedést jelentő befektetésre, árura vonatkozó leszállítási határidős és opciós ügyletre (nem származékos ügylet), a klimatikus, geológiai vagy egyéb fizikai változókhoz kapcsolódó határidős és opciós ügyletre, az egyéb pénzügyi kötelezettségekre, az olyan pénzügyi instrumentumra, amelynek valós értékét megbízható módon nem lehet megállapítani. A valós értékelés alá nem tartozó pénzügyi instrumentumokat a törlesztésekkel és értékvesztéssel csökkentett, visszaírással növelt bekerülési értéken, illetve szerződés szerinti értéken mutatja ki a Bank 1.3 Az értékelés szabályai egyes pénzügyi instrumentumoknál Állampapírok A magyar államkötvények, diszkont kincstárjegyek értékelése az értékelés napjára vonatkozó ÁKK által hivatalosan közzétett vételi (bid) árfolyam alapján történik. Azon állampapírok esetében, amelyeknél nem áll rendelkezésre az ÁKK által hivatalosan közzétett vételi árfolyam az értékelés napjára vonatkozó valós érték megállapítása a következő módszer szerint történik. Az adott állampapír valós értékének megállapításakor közelítő árfolyamot kell kiszámítani, a benchmark papírok vételi árfolyamaira, mint sarokpontra illesztett hozamgörbe alapján, amikor a hozamgörbének az adott fix kamatozású értékpapír hátralévő futamidejének megfelelő pontját tekintik. A változó kamatozású állampapírok esetében az értékelés napját követő első átárazódás dátumát tekinti hátralévő futamidőnek a Bank az értékelés szempontjából. A közelítő módszer alkalmazásakor használt hozamgörbe adatok becslése az általánosan elterjedt harmadfokú spline módszerrel történik az ÁKK által közzétett vételi árfolyamok alapján Tőzsdén jegyzett értékpapírok Budapesti Értéktőzsdén jegyzett értékpapírok valós értékének megállapításakor az értékelés napjára vonatkozó az azonnali piacon megkötött tőzsdei záróárat (BÉT) kell alkalmazni. Amennyiben az értékelés napjára nem áll rendelkezésre tőzsdei záróár, a legutolsó kereskedési nap záró ára alapján kell értékelni. Külföldi tőzsdéken jegyzett értékpapírok valós értékének megállapításakor az értékelés napjára vonatkozó az adott értéktőzsdén (amelyen az adott értékpapírt jegyzik) megkötött tőzsdei záróárat kell alkalmazni. Amennyiben az értékelés napjára nem áll rendelkezésre tőzsdei záróár, a legutolsó kereskedési nap záró ára alapján kell értékelni Határidős ügyletek (forward, futures, swap, opció) A származékos ügyletek értékelését a Bank a Szt. 3. (9) bekezdés 12. Pontja alapján végzi: a szabványosított tőzsdei határidős ügyletek (futures) esetében valós értéknek a kötési ár (árfolyam) és a tőzsdén jegyzett ár (árfolyam) különbözetét tekinti, Kiegészítő melléklet 6

20 a nem szabványosított határidős ügyletek (forward, swap) esetében alkalmazott értékelési eljárás során valós értéknek az ügylet tárgyának értékeléskori azonnali piaci ára (árfolyama) és a kötési ár (árfolyam) lejárat időpontjától az értékelés időpontjáig diszkontált értékének különbözetét tekinti Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések A mérlegben szereplő hitelállomány a folyósított kölcsönök még vissza nem fizetett részét, valamint a hitel miatt elszámolt értékvesztést tartalmazza. Kintlévőségeit a Bank negyedévente minősíti és a nem problémamentes kintlévőségekre a belső szabályzatában foglaltak szerint értékvesztést számol el. Az értékvesztést a Bank a kintlévőség pénznemében számolja el. A Bank a kamatfizetés esedékességekor meg nem fizetett kamatot függővé teszi és a függővé tett kamatokat ügyfelenként nyilvántartja. A függővé tett kamatok záró állománya december 31-én 295 M Ft volt, míg december 31-én 273 M Ft egyenleget mutatott Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban A belföldi és külföldi vállalkozásokban lévő részesedések nyilvántartása beszerzési értéken történik. A befektetéseket a Bank negyedévente minősíti és a problémamentestől eltérő minősítésű befektetések után a befektetés pénznemében értékvesztést számol el. 1.4 A mérlegtételek értékelésének egyéb szabályai Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök nyilvántartási értéke a halmozott értékcsökkenéssel csökkentett beszerzési ár. A felhalmozott értékcsökkenés kiszámítása lineárisan, az adott eszköz becsült hasznos élettartamára vetítve történik. A Bank számviteli politikájában az immateriális javak eszközcsoporton belül a vagyonértékű jogok leírását 10 évben, míg a szellemi termékek csoportba tartozó szoftverek elhasználódását 5 évben határozta meg. Az Ft egyedi beszerzési, előállítási értékű tárgyi eszközök értékcsökkenését használatbavételkor egy összegben írja le a Bank. A Bank nem számol el értékcsökkenést a telek, a befejezetlen beruházás, továbbá a képzőművészeti alkotás beszerzési ára után. Az értékcsökkenési leírás elszámolásának időtartama: az üzembe helyezést követő hónap első napjától az értékesítés, kiselejtezés hónapjának utolsó napjáig. A levonható értékcsökkenési leírás nem haladhatja meg az eszköz beszerzésével, előállításával, ill. annak bővítésével, felújításával kapcsolatban felmerült költségeket. Terven felüli értékcsökkenést az immateriális javaknál és tárgyi eszközöknél akkor számolja el a Bank, ha azok piaci értéke tartósan a könyv szerinti érték alá csökken. A Bank az ingatlan állománya értékét időközönként külső szakértővel felülvizsgáltatja és az értékelési különbözeteket a hatályos jogszabályok szerint elszámolja. A bank nem számolt el terven felüli értékcsökkenést, ha a selejtezés a nulla könyv szerinti értékű eszközöknél volt. Kiegészítő melléklet 7

21 1.4.2 Deviza pénzeszközök és források A Bank a külföldi pénznemben fennálló eszközeit és forrásait az MNB hivatalos deviza árfolyamán naponta forintra átszámítja, az eredménykimutatás tartalmazza az ebből származó nyereséget, illetve veszteséget. A határidős swap műveletek nyereségét, illetve veszteségét a valós értékelés alapján, a pénzügyi műveletek bevételeként illetve ráfordításaként számolja el a Bank Általános tartalék képzése A Hpt a szerinti általános tartalékot a Bank évben megképezte 348 M Ft összegben Általános kockázati céltartalék képzése A Bank Értékvesztési és Céltartalék-képzési szabályzatában az általános kockázati céltartalék állományának volumenét január 1-i hatállyal a korrigált mérleg főösszeg 0,5 %-ában határozta meg december 31-én az általános kockázati céltartalék MFt összegű állománya meghaladta a korrigált mérleg főösszeg 0,5%-át, így 2006-ben a Banknak általános kockázati céltartalék képzési kötelezettsége nem keletkezett. Kiegészítő melléklet 8

22 2 A mérlegtételekkel kapcsolatos kiegészítések 2.1 Eszközök (aktívák) Állampapírok Az állampapírok valós értékelés alapjául szolgáló megbontása Lejáratig tartott állampapírok MFt Megnevezés Névérték Bekerülési érték Elhatárolt Prémium Elhatárolt diszkont Könyv szerinti érték Értékvesztés Valós érték Tárolási hely Államkötvény Keler Összesen: Értékesíthető állampapírok Megnevezés Névérték Bekerülési érték Elhatárolt Prémium Elhatárolt diszkont Könyv szerinti érték Értékelési különbözet Valós érték Tárolási hely Államkötvény Keler Összesen: Kereskedési célú állampapírok Megnevezés Névérték Bekerülési érték Elhatárolt Prémium Elhatárolt diszkont Könyv szerinti érték Értékelési különbözet Valós érték Tárolási hely Államkötvény Keler Diszkont kincstárjegy Keler Kamatozó kincstárjegy Kárpótlási jegy Összesen: Kiegészítő melléklet 9

23 Keler saját számlás zárolások PAPIR DB KELER ALSZÁMLA IDŐTARTAM MÁK 2007/D SWAP MÁK 2007/D DERIV.SAJÁT MÁK 2007/D DERIV.MEGB MÁK 2007/D HUNGAROGRAIN MÁK 2007/D HAMILTON MÁK 2007/D 500 S00000 KERESKED.FED MÁK 2007/D MNB MÁK 2007/D S00000 KERESKED.FED MÁK 2007/D DERIV.MEGB MÁK 2007/D MÁK 2007/D SWAP MÁK 2007/D DERIV.SAJÁT MÁK 2007/D DERIV.MEGB MÁK 2007/D S00000 EQUILOR JAVÁRA MÁK 2007/D HUNGAROGRAIN MÁK 2007/D S00000 KERESKED.FED MÁK 2007/D MÁK 2007/D DERIV.SAJÁT MÁK 2007/D DERIV.SAJÁT MÁK 2007/D MÁK 2007/D DERIV.SAJÁT MÁK 2007/D S00000 KERESKED.FED MÁK 2007/D DERIV.MEGB MÁK 2007/D DERIV.MEGB MÁK 2007/D SWAP MÁK 2007/D DERIV.SAJÁT MÁK 2007/D MÁK 2008/C SWAP MÁK 2008/C S00000 EQUILOR JAVÁRA MÁK 2008/C S00000 KERESKED.FED MÁK 2008/C MÁK 2008/C MNB GIRO LIMIT MÁK 2008/C SWAP MÁK 2008/C DERIV.SAJÁT MÁK 2008/C MÁK 2009/C S00000 EQUILOR JAVÁRA MÁK 2009/C HUNGAROGRAIN MÁK 2009/C S00000 KERESKED.FED MÁK 2009/C HAMILTON MÁK 2009/C DERIV.SAJÁT MÁK 2009/C MÁK 2014/C SWAP MÁK 2014/C D S00000 MNB GIRO D S00000 MNB MASTERCARD D S00000 MNB VISA D Kiegészítő melléklet 10

24 A zárolt értékpapírok a Keler Zrt-nél bonyolított elszámolások pénzügyi fedezetéül szolgálnak. A Banknak december 31-én valódi penziós ügyletből származó kötelezettsége nem volt Részvények és más változó hozamú értékpapírok Kereskedési célú értékpapírok Könyv szerinti érték Értékelési különbözet MFt Valós érték Tárolási hely Tőzsdei részvények Keler Hitelintézetekkel szembeni követelések A hitelintézetekkel szemben fennálló követelések állománya a december 31-i M Ft-ról év végére M Ft-ra emelkedett Látra szóló Éven belüli lejáratú Éven túli lejáratú Befektetési szolgáltatásból Összesen M Ft Ügyfelekkel szembeni követelések Az ügyfelekkel szembeni követelések ideszámítva az elszámolt értékvesztést is összességében M Ft-tal nőttek, a lejárati struktúra jelentős változásával egyidejűleg Pénzügyi szolgáltatásból éven belüli lejáratú Pénzügyi szolgáltatásból éven túli lejáratú Befektetési szolgáltatásból Összesen: M Ft A hitelintézeti törvény 79. (1) bekezdése szerinti nagykockázat vállalásnak minősülő kockázatvállalás állománya december 31-én: (M Ft-ban) Hitelkockázat Függő kötelezettség Összesen: Egy adóssal szemben vállalt kockázat sem haladta meg a szavatoló tőke 25 %-át Ügyfelekkel szembeni követelésekre képzett értékvesztés M Ft Kiegészítő melléklet 11

25 Pénzügyi szolgáltatási tevékenység Befektetési szolgáltatási tevékenység Összesen nyitó állomány Tárgyévi növekedés Árfolyam változás Tárgyévi csökkenés i záró állomány évben a Bank 832 M Ft értéken nyilvántartott minősített követelés engedményezésére kötött szerződést. A követelés engedményezés révén 363 M Ft árbevételt realizált Az ügyletek kapcsán 469 M Ft értékvesztést szabadított fel. Az engedményezést a Bank az egyéb bevételek és az egyéb ráfordítások között számolta el.) Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásokban 2006 december 31-én a Bank befektetéseinek nettó összege M Ft.(2005: MFt ). A változás összetevői: növekedés: az IE Services Kft-ben 100% részesedés 800 M Ft beolvadás miatti értékvesztés felszabadítás 70 M Ft csökkenés IE New York Broker Rt tőkeleszállítás M Ft értékben A befektetésekre elszámolt értékvesztés nyitó állománya 80 M Ft volt. Az Interinvest Rt továbbá az IE Fejlesztési és IE Szolgáltató Kft-ék beolvadtak az IE Beruházó Kft-be augusztus 1-ével. A korábban megképzett 70 M Ft-os értékvesztést a beolvadáskor a Bank felszabadította. A záró állomány: 10 M Ft. A Bank 100%-os közvetlen részesedést szerzett az IE Services Kft-ben. (Korábban Sygman Kft. Az Bank. kapcsolt vállalkozásainak címlistája 1. IE New York Broker Rt Budapest, Szabadság tér Inter-Európa Beruházó Kft Budapest, Szabadság tér Inter-Európa Értékesítési Kft 1054 Budapest, Aulich u IE Befektetési Alapkezelő Rt. IE Services Kft 1054 Budapest, Szabadság tér Budapest, Szabadság tér 15 Kiegészítő melléklet 12

26 IEB NyRt. befektetései kapcsolt vállalkozásokban december 31. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásokban M Ft Megnevezés Névérték Könyv szerinti érték nyad % eredmény tuladoni há- mérleg sz. saját tőke jegyzett tőke tartalékok Értékvesztés IE-New York Bróker Zrt , IE. Beruházó Kft , IE Értékesítési Kft , IE Befektetési Alapkezelő Rt , IE Services Kft , Összesen Részvények, részesedések befektetési célra 2006 december 31-én a Bank befektetéseinek nettó összege 55 M Ft.(2005: 553 MFt ) A változás összetevői: csökkenés FHB részvények értékesítése 492 MFt Inter-Swift részvények száma csökkent értékben 6 M Ft A befektetésekre elszámolt értékvesztés nyitó és záró állománya 2 M Ft. Kiegészítő melléklet 13

27 Az Inter-Európa Bank NyRt. befektetéseinek címlistája 1 Borsodi Sörgyár Rt Bőcs, Rákóczi út Focus Befektetés Minősítő Rt Budapest, Havas u. 6./I. 3 GIRO Elszámolásforgalmi Rt Budapest, Vadász u Hitelgarancia Rt Budapest, Böszörményi u Hodiköt 6800.Hódmezővásárhely, Makói országút 6 Inter-Swift Avenue Adele 1, B 1310 La Hulpe, Belgium 7 Nógrád Kereskedelmi Rt Salgótarján, Rákóczi u Ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark 6767 Ópusztaszer, Szoborkert u Sportran Ingatlanhasznosító Kft Budapest, Nádor u BÉT 1052.Budapest Deák Ferenc u VISA Europe BN99 6DA West Sussex Részvények, részesedések MFt Megnevezés Névérték Könyv szerinti érték különbözet nyad % Értékelési Értékvesztés Tulajdoni há- Valós érték Budapesti Értéktőzsde Rt GIRO Elszámolás Forgalmi Rt ,25 Hitelgarancia Rt ,20 Hodiköt Nógrádi Kereskedelmi Rt ,80 Borsodi Sörgyár ,75 Focus Befektetési Rt ,50 Inter-Swift részvény ,02 VISA Europe Sportran Kft ,03 Ópusztaszeri Nemzeti Emlékp ,89 Összesen Kiegészítő melléklet 14

28 2.1.8 Immateriális javak (M Ft) Bruttó érték Elszámolt Értékcsökkenés Nettó érték Eladási ár Vagyoni értékű jogok Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Szoftverek Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Tárgyi eszközök Épületek Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Ingatlanhoz kapcsolódó bérleti jog Nyitó érték Növekedés 5-5 Záró érték Bérelt ingatlanon végzett beruházás Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Kiegészítő melléklet 15

29 Gépek, műszaki berendezések (MFt) Nyitó érték Növekedés Értékesítés Egyéb selejt Záró érték Saját gépjárművek Nyitó érték Növekedés Záró érték Képzőművészeti alkotások Nyitó érték Növekedés Záró érték A évben elszámolt értékcsökkenés Terv szerinti lineáris értékcsökkenési leírás 310 M Ft volt, míg terven felüli értékcsökkenés elszámolása nem történt Aktív időbeli elhatárolások Hitelek, értékpapírok kamat elhatárolása 2007.évi újságok, szaklapok előfizetése Bérleti díjak Karbantartás Közüzemi díj BÉT minimum díj 2007-re Befektetés szolgáltatás ráfordítás 2007-re Összesen M Ft 6 M Ft 49 M Ft 14 M Ft 2 M Ft 5 M Ft 4 M Ft MFt Kiegészítő melléklet 16

30 2.2 Források (passzívák) Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek A Bank hitelintézetekkel szembeni kötelezettsége az elmúlt évben M Ft-tal növekedett. MFt év év Látra szóló Éven belüli lejáratú Éven túli lejáratú Befektetési szolgáltatás Összesen Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek állománya nőtt: az egy évvel korábbi millió Ft-ról december végére millió Ft-ra. MFt év év Pénzügyi szolgáltatásból Látra szóló Éven belüli lejáratú Éven túli lejáratú Befektetési szolgáltatásból Összesen Passzív időbeli elhatárolások Betétek, refinanszírozási hitelek elhatárolt kamata M Ft Várható jutalom és közterhei 700 M Ft évi szakképzési kötelezettség 19 M Ft Kártya outsourcing 6 M Ft Karbantartás, takarítás 1 M Ft Összesen M Ft Céltartalékok A Bank a tevékenységével együtt járó függő és jövőbeni, továbbá a várható kötelezettségeire képzett céltartalékot. A függő és jövőbeni kötelezettségekre képzett január 1-i 98 M Ft céltartalék állomány az év végére 167 M Ft-ra nőtt. Az év során a Bank garanciákra 48 M Ft, a peres ügyekre 49 M Ft összesen 97 M Ft céltartalékot képzett. A kötelezettségek minősítése során a Bank a garanciákra 28 M Ft céltartalékot szabadított fel. A garanciákra képzett céltartalékok 98 M Ft-ról 118 M Ft-ra, míg a peres ügyekre képzett céltartalékok állománya 0-ról 49 M Ft-ra változott. Kiegészítő melléklet 17

31 2.2.5 Saját tőke MFt december december 31. Jegyzett tőke Tőketartalék (ázsió) Eredménytartalék Értékhelyesbítés ért. tartaléka Valós érték értékelési tartaléka Általános tartalék Mérleg szerinti eredmény ÖSSZESEN Jegyzett tőke részvény-fajtánként db névérték Ft/db Részvénytőke Ft A fajta B fajta Összesen A jegyzett tőke összege és a részvények összetétele a év folyamán nem változott. A Banki saját tőke összege a év végi M Ft-ról év végére M Ft-ra nőtt. A saját vagyon elemek közül sem a tőke, sem az eredménytartalék nincs kötelezettségre lekötve Általános tartalék képzése Az általános tartalékképzési kötelezettség az adózott eredmény 10%-a Általános tartalék állománya december 31-én évi képzési kötelezettség 348 Általános tartalék állománya december 31-én (M Ft) Kiegészítő melléklet 18

32 3 Eszközök és források összetétele 3.1 Pénznemek szerint Eszközök és források összetétele pénznemek szerint (M Ft) Pénznem december december 31. Eszköz Forrás Eszköz Forrás HUF EUR Egyéb devizanem Összesen Követelések lejárata 2005 Jegybankkal és hitelintézetekkel szembeni követelés Esedékesség 3 hónapon belül 3 hó-1 év között 1 év-5 év között 5 éven túl MFt-ban Összesen Ügyfelekkel szembeni követelés Követelések összesen Jegybankkal és hitelintézetekkel szembeni követelés Ügyfelekkel szembeni követelés Követelések összesen Kiegészítő melléklet 19

33 3.3 Kötelezettségek lejárata Jegybankkal és hitelintézetekkel szembeni kötelezettség Esedékesség 3 hónapon belül 3 hó-1 év között 1 év-5 év között 5 éven túl MFt Összesen Alárendelt kölcsöntőke Ügyfelekkel szembeni kötelezettség Kötelezettségek összesen Jegybankkal és hitelintézetekkel szembeni kötelezettség Alárendelt kölcsöntőke Ügyfelekkel szembeni kötelezettség Kötelezettségek összesen Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések, kötelezettségek Megnevezés Anyavállalat Leányvállalat MFt Összesen Hitelintézetekkel szembeni követelések Ebből hátrasorolt Hitelintézetekkel szembeni kötelezettség Ügyfelekkel szembeni kötelezettség Hátrasorolt kötelezettségek Alárendelt kölcsön 2006 novemberében a Sanpaolo-IRELAND, Bank 30 millió EUR összegű alárendelt kölcsönt bocsátott a bank rendelkezésére. A fizetendő kamat elszámolása a kereskedelmi árréssel megnövelt EURIBOR kamatláb bázison történik. A kölcsönt én egy összegben kell visszafizetni. A korábbi 20 millió EUR összegű alárendelt kölcsön előtörlesztésre került a PSZÁF engedélye alapján. Kiegészítő melléklet 20

34 4 Mérlegen kívüli tételek 4.1 Függő kötelezettségek állománya december 31. a.)import akkreditívek Pénznem összeg EUR 1 Egyéb pénznem 410 Összesen: 411 (MFt) b.) Kibocsátott garanciák Éven belüli Éven túli Összesen (MFt) HUF EUR EGYÉB Összesen c.) Opciók (MFt) Bázis deviza Profit deviza Valós érték Vásárolt Vételi opció Eladási opció Eladott Vételi opció Eladási opció d.) A függő kötelezettségek részletezése: - le nem hívott hitelkeretek összege M Ft - kibocsátott ígérvények összege 1 M Ft A Banknak a le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettsége december 31-én: 49 M Ft e.) Egyéb A Bank eszközei terhére zálogjogot nem nyújtott, fedezetként nem kötötte le. A fent felsoroltakon kívül egyéb biztosítékot a Bank nem nyújtott. 4.2 Jövőbeni kötelezettségek állománya december 31. MFt Vétel Eladás Határidős részvény Fx forward ügyletek SWAP ügyletek Spot ügyletek Összesen Kiegészítő melléklet 21

35 4.3 Határidős ügyletek valós értékelési különbözetei december 31.én MFt Pozitív értékelési különbözet Negatív értékelési különbözet Piaci értékelési különbözet. Deviza ügyletek Fx forward ügyletek SWAP SPOT Opció Devizaügyletek összesen Részvény ügyletek Összesen A határidős ügyletek kereskedési célúak. 4.4 Idegen tulajdonú értékpapírok Megnevezés dematerializált Névérték/db Tárolási hely Államkötvény igen M Ft Keler Diszkont kincstárjegy igen M Ft Keler Kamatozó kincstárjegy igen 14 M Ft Keler Belf. Társ. BÉT-re bevez részvény igen M Ft Keler Belf. Társ. BÉT-re bevez részvény nem 1 M Ft Értéktár fizikai Belf.társ.BÉT-re be nem igen M Ft Keler vez.részvény nem 36 M Ft Keler nem 4715 M Ft Értéktár Külf. Külf. Tőzsdén bevez részvénye igen Db Keler 1 nem Db Keler 1 nem Db Idegen helyen lévő 1 Belföldi társaság által kibocs.kötvény igen M Ft Keler Külföldi társaság által kibocs.kötvény igen Db Idegen helyen lévő 1 Nem Db Idegen helyen lévő 1 Belföldi alap által kibocs. Bef.jegy igen M Ft Keler Külföldi alap által kibocs. Bef.jegy igen Db Idegen helyen lévő 1 Igen 4178 Db Keler Nem 22 Db Keler Kárpótlási jegy nem 18 M Ft Keler Kárpótlási jegy nem 1 M Ft Értéktár 4 Külföldi államkötvény igen Db Idegen helyen lévő 1 Közraktárjegy (Ft elszámolású) nem M Ft Értéktár Közraktárjegy (EUR elszámolású) nem Db Értéktár fizikai 1 Belf.alap.ált. kib. EUR elsz. Bef.jegy nem Db Keler 1 SPIMI.ált. kib. EUR elsz. Bef.jegy nem Db Idegen helyen lévő 1 1 Devizában denominált papírok esetén darabszám: Db 2 Nem letéti szerződés alapján ügyfelek értékpapírjainak gyűjtő elvű tárolása saját értéktárban 3 Letéti szerződés alapján ügyfél papírjainak őrzése az értéktárban, nevesítetten 4 0,3 Mft fizikai és 0,3 Mft letéti őrzésben A fenti táblázat a Bank ügyfelei tulajdonát képező értékpapírok állományát mutatja be értékpapír fajta és tárolási hely szerinti bontásban. Kiegészítő melléklet 22

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Nagykáta és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2760 Nagykáta, Dózsa György u10. Internet: www.nagykatatksz.hu Cg.:13-02-050256 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

Banco Primus Fióktelep Magyarország 1134 Budapest Váci út 33 Beszámoló 2012.12.31

Banco Primus Fióktelep Magyarország 1134 Budapest Váci út 33 Beszámoló 2012.12.31 22532404-6419-226-01 Statisztikai számjel Cg. 01-17-000490 Cégjegyzék száma Banco Primus Fióktelep Magyarország 1134 Budapest Váci út 33 Beszámoló 2012.12.31 2013. február 08. Banco Primus Fióktelep Magyarország

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

Az OTP Bank Rt. 2001. évi auditált konszolidált jelentése

Az OTP Bank Rt. 2001. évi auditált konszolidált jelentése Az OTP Bank Rt. 2001. évi auditált konszolidált jelentése Jelen jelentésünket a OTP Bank Rt. auditált 2001. december 31-ére vonatkozó, Magyar Számviteli Sztandardok (HAR) szerinti konszolidált pénzügyi

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE Tartalomjegyzék Független könyvvizsgálói jelentés Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 1.

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 27. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda Tartalomjegyzék 28/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 29/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 4/2011. (III. 16.) PSZÁF rendelet

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2008. DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2009. február 13. I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

Konszolidált kiegészítő melléklet. a 2002. december 31-ével végződő évre (2002)

Konszolidált kiegészítő melléklet. a 2002. december 31-ével végződő évre (2002) 1.oldal Konszolidált kiegészítő melléklet (2002) 2.oldal 1. Általános gazdálkodási körülmények A magyarországi Raiffeisen bankcsoport tulajdonosi érdekeltségei: Vállalkozás neve Székhelye Alaptőke RB tulajdoni

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A 2013. JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Az Európai Unió

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi gazdálkodására vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Üzletszabályzat 1. sz. melléklet: Értékelési hirdetmény

Üzletszabályzat 1. sz. melléklet: Értékelési hirdetmény Üzletszabályzat 1. sz. melléklet: Értékelési hirdetmény Bevezető rendelkezések Hatálybalépés dátuma: 2015-05-14 1. Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza azokra a Pénzügyi eszközökre és Pénzeszközökre

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31.

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Jegyzet 2003.12.31. 2002.12.31. millió forint millió forint Immateriális javak 4 4.151 3.660 Tárgyi eszközök 5 109.416 62.639 Pénzügyi

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kaphat 2-2 kreditpontot! A Főkönyvelők klubjának mérlegképes tagjai évente 2 kreditpontot kapnak tagságuk után! Kiadó: Vállalkozásbarát Könyvelő,

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés ABanif Plus Bank Zrt.részvényesének

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-052/2016 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Rt (rövidített neve:

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

Konszolidált féléves beszámoló

Konszolidált féléves beszámoló M K B B a n k Z r t. Csoport 10 011 922 641 911 400 Statisztikai számjel Konszolidált féléves beszámoló készült az EU által átvett Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek (IFRS) alapján Kelt: Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

IFRS (konszolidált) millió forintban MÉRLEG 2011. december 31.

IFRS (konszolidált) millió forintban MÉRLEG 2011. december 31. Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK 144/2012 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Az 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b.

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b. TARTALOMJEGYZÉK 1.a. A számvitel törvényi szintű szabályozásának szükségessége. A számviteli törvény célja, filozófiája, hatálya, kikre terjed ki. A számviteli törvény által meghatározott számviteli alapelvek

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012. BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14. Cg.: 11-02-000651 ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.... TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 3 I. Általános rész... 3 1. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

Hitelintézetek könyvvizsgálata. Molnár Attila, 2015. október 29.

Hitelintézetek könyvvizsgálata. Molnár Attila, 2015. október 29. Hitelintézetek könyvvizsgálata Molnár Attila, 2015. október 29. Bemutatkozás 2 Bemutatkozás Semi senior Supervisor Manager Senior Manager 2006 2009 2011 2008 2010 2012 2014 Deloitte Assistant Senior Okleveles

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI-ÉS KERESKEDELMI KAMARA MÉRLEG A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Az összes

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Budapest, 2005. augusztus 8. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az Access Ingatlan Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13.

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR Készült: 2015. május 13. 1 I. Általános rész I./1. Pénztár adatok A Pénztár neve: Richter Gedeon

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete Az Óbudai Egyetem

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. (1) bekezdés h) pontjában

tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. (1) bekezdés h) pontjában A Kormány 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 208. szám

Részletesebben