Banco Primus Fióktelep Magyarország 1134 Budapest Váci út 33 Beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Banco Primus Fióktelep Magyarország 1134 Budapest Váci út 33 Beszámoló 2012.12.31"

Átírás

1 Statisztikai számjel Cg Cégjegyzék száma Banco Primus Fióktelep Magyarország 1134 Budapest Váci út 33 Beszámoló február 08. Banco Primus Fióktelep Magyarország

2 Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: Cg MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése a b c d 1 Pénzeszközök Állampapírok 0 0 a) Forgatási célú 0 0 b) Befektetési célú 0 0 2/A Állampapírok értékelési különbözete 0 0 b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból 0 0 ba) éven belüli lejáratú egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben MNB- vel szemben elszámolóházzal szemben 0 0 bb) éven túli Iejáratú egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben MNB- vel szemben elszámolóházzal szemben 0 0 c) befektetési szolgáltatásból egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben elszámolóházzal szemben 0 0 3/A Hitelintézetekkel szembeni követelések értekelési különbözete Ügyfelekkel szembeni követelések a) pénzügyi szolgáltatásból aa) éven belüli lejáratú egyéb részesedési viszonyban Iévö vállalkozással szemben 0 0 ab) éven túli lejáratú Ebböl: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 b) befektetési szolgáltatásból egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés 0 0 bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés 0 0 bc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni követelés 0 0 bd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelés 0 0 be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés 0 0 4/A Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is 0 0 a) helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapirokat) 0 0 aa) forgatási célú 0 0 ab) befektetési célú 0 0 b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapirok 0 0 ba) forgatási célú 0 0 Ebből: - kapcsolt vállalkozzás által kibocsátott egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott visszavásárolt saját kibocsátású 0 0 bb) befektetési célú 0 0 Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott egyéb részesedési viszonyban Iévő vállalkozás általi kibocsátott 0 0 5/A Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete Részvények és más változó hozamú értékpapírok 0 0 a) részvények, részesedések forgatási célra 0 0 Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott egyéb részesedési viszonyban lávő vállalkozás által kibocsátott 0 0 b) változó hozamü értékpapirok 0 0 ba) forgatási célú 0 0 bb) befektetési célú 0 0 Kelt: február Banco Primus Fióktelep Magyarország

3 Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: Cg Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése a b c d 6/A Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete Részvények, résesedések befektetési célra 0 0 a) részvények, részesedések befektetési célra 0 0 Ebből: - hitelintézetekben Iévö részesedés 0 0 b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése 0 0 Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés 0 0 7/A Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban 0 0 a) részvények, részesedések befektetési célra 0 0 Ebből: - hitelintézetekben Iévő részesedés 0 0 b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése 0 0 Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés Immateriális javak a) immateriális javak b) irnrnateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszközök a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök aa) ingatlanok ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek ac) beruházások 0 0 ad) beruházasra adott előlegek 0 0 b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök 0 0 ba) ingatlanok 0 0 bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek 0 0 bc) beruházások 0 0 bd) beruházásra adott előlegek 0 0 c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése Saját részvények Egyéb eszközök a) készletek b) egyéb követelések Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés egyéb részesedési viszonyban Iévő vállalkozással szembeni követelés /A Egyéb követelések értékelési különbözete /B Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete Aktív időbeli elhatárolások a) bevételek aktív időbeli elhatárolása b) költségek, ráfordítások aktív idöbeli elhatárolása c) halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Ebből: - FORGÓESZKÖZÖK [ a)+ - 3.a)+3.ba)+ 3.c)+4.aa)+4.b)+5.aa)+5.ha)+6.a)+6.ha); a 2/A., 3/A., 4/A., /A., 867 6/A., /A. és 12/B. tételek előbbi altételekhez kapcsolódó értékei] - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK [2.b)+3.hb)+4.ab)+5.aby- 5.bb)- 6.bb)= a 2/A., 3/A., 4/A., 5/A., 6/A., 7/A., 12/A. és 12ÍB. tételek előbbi altételekhez kapcsolódó értékei] MÉRLEG Kelt: február Banco Primus Fióktelep Magyarország

4 Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: Cg MÉRLEG Források (passzívák) MÉRLEG Sorszám A tétel megnevezése a b c d 1 Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek a) látra szóló 0 0 b) meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség ba) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban Iévő vállalkozással szemben MNB- vel szemben elszámolóházzal szemben 0 0 bb) éven túli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban Iévő vállalkozással szemben MNB- vel szemben elszámolóházzal szemben 0 0 c) befektetési szolgáltatásból egyéb részesedési viszonyban Iévő vállalkozással szemben elszámolóházzal szemben 0 0 1/A Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek a) takarékbetétek 0 0 aa) látra szóló 0 0 ab) éven belüli lejáratú 0 0 ac) éven túli lejáratú 0 0 b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból ba) látra szóló egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 bb) éven belüli lejáratú egyéb részesedési viszonyban Iévö vállalkozással szemben 0 0 bc) éven túli lejáratú egyéb részesedési viszonyban Iévő vállalkozással szemben 0 0 c) befektetési szolgáltatásból egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 ca) tözsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség 0 0 cb) tőzsdén befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség 0 0 cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó, ügyfelekkel szembeni kötelezettség 0 0 cd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettség 0 0 ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség 0 0 2/A Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 0 0 a) kibocsátott kötvények 0 0 aa) éven belüli Iejáratú egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 ab) éven túli lejáratú egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt mcgtestesitö értékpapírok 0 0 ba) éven belüli lejáratú egyéb részesedési viszonyban Iévö vállalkozással szemben 0 0 bb) éven túli lejáratú egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de a Tpt. szerint értékpapírnak nem minösülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok 0 0 ca) éven belüli lejáratú egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 cb) éven túli lejáratú egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 Kelt: február Banco Primus Fióktelep Magyarország

5 Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: Cg MÉRLEG MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése a b c d 4 Egyéb kötelezettségek a) éven belüli lejáratú egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben szövetkezeti formában müködő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása 0 0 b) éven túli lejáratú egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 4/A Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete Passziv időbeli elhatárolások a) bevételek passziv időbeli elhatárolása 0 0 b) költségek ráforditások passziv időbeli elhatárolása c) halasztott bevételek Céltartalékok a) céltartalék nyugdíjra es végkielégítésre 0 0 b) kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre c) áitalános kockázati céltartalék d) egyéb céltartalék Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 a) alárendelt kölcsöntőke egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 b) szövetkezeti formában míiködő hitelintézetnél a tagok más vagyoni hozzájárulása 0 0 c) egyéb hátrasorolt kötelezettség egyéb részesedési viszonyban Iévő vállalkozással szemben Jegyzett tőke Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (- ) Tőketartalék 0 0 a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátás értéke közötti különbözet (ázsió) 0 0 b) egyéb Általános tartalék Eredmténytartalék (±) Lekötött tartalék Értékelési tartalék 0 0 a) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 0 0 b) valós értékelés értékelési tartaléka Mérleg szerinti eredmény (±) FORRÁSOK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN Ebből: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.a)+ l.ha)± l.c)+ l ia.+2.aa)+2.ab)- - 2.ha)- 2.bb)+2.c)+21A.+3.aa)+3.ha)T3. ca)+4. a)+4/a. ] HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb) F 2.ac)- - 2.bc) ab) i 3.bb)- + 3.cb) : 4.b). 7.] SAJÁT TŐKE ( Q f l 3.- F l 5. ) Kelt: február Banco Primus Fióktelep Magyarország

6 Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: Cg EREDMÉNYKIMUTATÁS Sor-szám Tétel megnevezése a b c d 1 Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek 0 0 Ebből: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0 b) egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek Ebből: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0 Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak Fizetett kamatok és kamat jellegű ráfordítások Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 0 0 Kamatkülönbözet (1-2) Bevételek értékpapírokból 0 0 a) bevételek forgatási célú részvenyekből, részesedésekből (osztalék, részesedés) 0 0 b) bevételek kapcsolt vállalkozásban lévő részesedésekből (osztalék, részesedés) 0 0 c) bevételek egyéb részesedésekből (osztalék, részesedés) Kapott (,járó) jutalék- és díjbevételek a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből Ebből: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0 b) befektetési szolgáltatások bevételeiből (kivéve a kereskedési tevékenység bevételét) 0 0 Ebből: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások a) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban Iévő vállalkozásnak 0 0 b) befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a kereskedési tevékenység ráfordításait) 0 0 Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozsának Pénzügyi műveleket nettó eredménye [6.a)-6.b)+6.c)-6.d)] a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből Ebből: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól értékelési különbözet 0 0 b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak értékelési különbözet 0 0 c) befektetési szolgáltatás bevételeiből (kereskedési tevékenység bevétele) 0 0 Ebből: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszaírása értékelési különbözet 0 0 d) befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása) 0 0 Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak forgatási célú értékpapírok értékvesztése értékelési különbözet 0 0 Kelt: február Banco Primus Fióktelep Magyarország

7 Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: Cg EREDMÉNYKIMUTATÁS Sor-szám Tétel megnevezése a b c d 7 Egyéb bevételek üzleti tevékenységböl a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei 0 0 Ebből: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban Iévő vállalkozástól 0 0 b) egyéb bevételek Ebből: - kapcsolt vállalkozástól egyék részesedési viszonyban Iévő vállalkozástól készletek értékvesztésének visszaírása Általános igazgatási költségek a) személyi jellegű ráfordítások aa) bérköltség ab) személyi jellegű egyéb kifizetések Ebből: - társadalombiztosítási költségek 0 0 = nyugdíjjal kapcsolatos költségek 0 0 ac) bérjárulékok Ebből: - társadalornbiztositási költségek = nyugdíjjal kapcsolatos költségek b) egyéb igazgatási költségek (anyag jellegű ráforditások) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai 0 0 Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban Iévő vállalkozásnak 0 0 b) egyéb ráfordítások Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak készletek értékvesztése 0 0 Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre a) értékvesztés követelések után b) kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasznalása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre a) értékvesztés visszaírása követelések után 0 0 b) kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre /A Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb Értékvesztés részesedési visszaírása viszonyban a befektetési lévő vállalkozásban célú, hitelviszonyt való részvények, megtestesítő részesedések értékpapírok, után kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után SZOKÁSOS (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉ(; EREDMÉNYE (1-töl 14-ig) Ebből: - PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTE[TÉSI SZOLGÁLTA'TÁS EREDMÉNYE 0 0 [ b) b) ] 0 0 NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE 0 0 [7.a)-10.a)] Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (16-17) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+15+18) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (+19-20) Általános tartalékképzés, felhasználás (+) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés 0 0 Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( ) Kelt: február Banco Primus Fióktelep Magyarország

8 BANCO PRIMUS FIÓKTELEP MAGYARORSZÁG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET december 31.

9 Kiegészítő Melléklet 1 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A BANCO PRIMUS FIÓKTELEP MAGYARORSZÁG-ot (a továbbiakban a ''Fióktelep'') a Banco Primus S.A. (székhelye: Portugália, Oeiras, Paco de Arcos, Arcos da Quinta, do Quinta, No. 4. Edifício D. Joao I, 1 A; nyilvántartási száma: ) alapította szeptember 26-án. A Fióktelepet a cégbíróság december 5-én jegyezte be a Cg számon. A Fióktelep székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33. A Fióktelep adószáma: A Fióktelepet HUF jegyzett tőkével alapították decemberében és 2011 áprilisában a Banco Primus S.A pótbefizetést hajtott végre majd Ft értékben a negatív eredménytartalék ellentételezése céljából. A Fióktelep tevékenységi köre a következő: Egyéb monetáris közvetítés (főtevékenység) Pénzügyi lízing Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység 2012 november 15-én a Banco Primus S.A és Muradin Gergely Fióktelep Vezérigazgató közötti munkavállalói kapcsolat közös megegyezéssel megszünt. Az új igazgatók Hugo Miguel Soares Carvalho da Silva, Laurent Michel Lebreton és Gilles Joseph Scotto di Suoccio személyében 2012 októberében lettek kinevezve. A Fióktelep együttes képviseletére jogosult vezető tisztségviselői december 31-én a következő személyek: Neve: Anyja neve: Lakóhelye: Neve: Anyja neve: Lakóhelye: Neve: Anyja neve: Lakóhelye: Neve: Anyja neve: Lakóhelye: Paul Gomila Jeanne Felicité Valery Portugália Alcoitao-Alcabideche,Condomínio Villas da Fonte Bloco C Laurent Michel Lebreton Liliane Leverrier Portugália, 1200 Lisszabon, Rua da Vinha N25 RdC Dt Hugo Miguel Soares Carvalho da Silva Ana Bela Rosa Soares Portugália, 1990 Lisszabon, Rua do Congo Lote A 2 Esquerda Gilles Joseph Scotto di Suoccio Jacqueline Bianchi Portugália, 1350 Lisszabon, Rua da Borja 133 Rdc C Bloco C 2008 évtől Balázs Katalin (PM regisztrációs szám: , cím: 1107 Budapest, Bihari utca 3/D) gazdasági igazgató a könyvelési feladatokért felelős személy, aki egyben a beszámoló aláírására jogosult személy. 9

10 Kiegészítő Melléklet A Fióktelep könyvvizsgálója 2012-ben a KPMG Hungária Kft. (1139 Budapest, Váci út 99.; cégjegyzék szám: ; regisztrációs szám: ). A könyvvizsgálat díja : EUR + Áfa. A Fióktelep éves beszámolóját a Banco Primus S.A konszolidálja. A Banco Primus S.A éves beszámolója a Credit Foncier de France által kerül konszolidálásra. A Banco Primus S.A és a Credit Foncier de France éves beszámolói megtekinthetők a Banco Primus S.A székhelyén (Portugália-Oeiras, Paco de Arcos, Arcos da Quinta, do Quintá, No.4. Edificio D. Joao I, 1 A.), valamint a Credit Foncier de France székhelyén (75001, Franciaország, Párizs, 19 rue de Capucines) év végén, a Banco Primus Fióktelep Magyarország tulajdonosa a bizonytalan makrogazdasági környezet, a hitelezési kockázat negatív alakulása, valamint a likviditás nehézsége miatt, a legnagyobb európai bankokhoz hasonlóan arra kényszerült, hogy racionalizálási célzattal felülvizsgálja üzleti terveit és működését. A folyamat eredményeként a Banco Primus Fióktelep Magyarország, 2011 december 20-tól felfüggesztette hitelnyújtási tevékenységét évtől a portfolió kezelésére összpontosult a cég tevékenysége. 2 SZÁMVITELI POLITIKA A Fióktelep kettős könyvvitel vezetésére kötelezett, könyveit forintban vezeti. A Fióktelep könyveit és nyilvántartását a módosításokkal hatályos számvitelről szóló évi C. Törvényben (továbbiakban Sztv. ), és a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII.24.) Kormányrendeletben (továbbiakban Kormányrendelet ) előírtaknak megfelelően vezeti. A Fióktelep a mérlegét a Kormányrendelet 1.sz. mellékletében előírt formában, eredménykimutatását a Kormányrendelet 2. sz. mellékletében előírt függőleges tagolásban készítette. A 2007-es év nem volt teljes év: az előtársasági időszak 2007.október december 5-ig tartott, 2007.december 5-én vált hatályossá a Fióktelep cégbírósági bejegyzése. A mérlegkészítés időpontja: február

11 Kiegészítő Melléklet 3 MÉRLEGTÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 3.1. Eszközök Pénzeszközök Folyószámla Rövid lejáratú lekötött betét Összesen Követelések A Banco Primus Fióktelep Magyarország 2008.október 1-én üzletszerűen is megkezdte működését és az ügyfélkör kialakítását. A Fióktelep 2011-ben is folyamatosan hitelfelvételi lehetőséget biztosított az ügyfeleknek a használt gépjármű, motorkerékpár, robogók finanszírozása területén, valamint Készletfinanszírozást és Jutalékelőleget nyújtott a gépjárműkereskedő partnerek számára. Ezt a kiegyensúlyozott növekedést a portfólió is tükrözi. A válság miatt 2011-ben kisebb mértékben nőtt a portfólió, mint 2010-ben. A Társaság 2011 év végi finanszírozás leállításának eredményekébben 2012 évben egyetlen szerződést finanszírozott. A portfolió az előző évhez viszonyítva, az előtörlesztések és normál törlesztések révén csökkent. Ügyfelekkel szembeni követelések Egyéb követelések Összesen Ügyfelekkel szembeni követelések Rövid lejáratú követelés Értékvesztés Összesen Hosszú lejáratú követelés Összesen Mindösszesen A Fióktelep ügyfél minősítés és követelés lejárat alapján képez értékvesztést. Az értékvesztés alapját a lejárt követelés és a hátralévő tőke állománya adja, az értékvesztés mértéke ügyfél kategóriánként eltérő. 11

12 Kiegészítő Melléklet 1) Bruttó Minősítés Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Befektetés Értékpapír Mérlegen kívül vállalt kötelezettségek Összesen Megoszlás Problémamentes % Külön figyelendő % Átlag alatti % Kétes % Rossz % Összesen % 2) Értékvesztés Minősítés Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Befektetés Értékpapír Mérlegen kívül vállalt kötelezettségek Összesen Megoszlás Problémamentes % Külön figyelendő % Átlag alatti % Kétes % Rossz % Összesen % 3) Nettó Minősítés A mérlegen kívüli tételek az autókereskedő partnerekkel szemben fennálló jövőbeni speratív jutalék kötelezettség összegét mutatják,a mely az általuk közvetített ügyfélszerződések futamidejének megfelelő ütemezésben kerül kifizetésre Egyéb Követelések: Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Befektetés Értékpapír Mérlegen kívül vállalt kötelezettségek Összesen Megoszlás Problémamentes % Külön figyelendő % Átlag alatti % Kétes % Rossz % Összesen % Egyéb ügyfelekkel szembeni követelés Munkavállalóknak adott előleg Adó- és járulék követelés Biztosítókkal szembeni követelés Szállítóknak adott előleg Összesen Az egyéb ügyfelekkel szembeni követelések között az adott kauciók és óvadékok kerülnek kimutatásra. 12

13 Kiegészítő Melléklet Készletek: Visszavett autó Egyéb készlet 0 13 Összesen Aktív időbeli elhatárolások Ügyfél követeléshez kapcs.kamatelhatárolás Egyéb bevételek aktív időbeli elhatárolása Bevételek aktív időbeli elhatárolása Előfizetési díjak IT költségek 70 0 Internet költség Bérleti díj 96 0 Bónusz Informatikai rendszer karbantartás Távfelügyeleti díj Egyéb Költségek aktív időbeli elhatárolása Jutalék elhatárolás Halasztott ráfordítások elhatárolása összesen Aktív időbeli elhatárolások összesen Az egyéb bevételek aktív időbeli elhatárolása között a Fióktelep a készletfinanszírozáshoz és a jutalékelőleghez kapcsolódó, 2011.évre vonatkozó kamatbevételeket mutatta ki. A Költségek aktív időbeli elhatárolásán belül, az Egyéb kategóriába az éves bankkártyadíjak elhatárolt összegét találjuk 7 eft értékben és a Visual Design Kft-által utólag számlázott boriték vásárlás ellenértékét 175 eft értékben, valamint az üzemorvosi vizsgálat elhatárolt költségét 16 e Ft értékben. A kereskedőknek átutalt szerződéshez kapcsolódó jutalék összegét a Banco Primus havonta, a hátralévő futamidő arányában feloldja. A halasztott ráfordításokon található egyenleg a én fennálló még fel nem oldott, aktív szerződésekhez kapcsolódó jutalékelhatárolást mutatja Befektetett eszközök A Sztv. vonatkozó előírásait alkalmazva az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé soroljuk. Befektetett eszközként csak olyan eszközt mutatunk ki, melynek rendeltetése, hogy a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálja. 13

14 Kiegészítő Melléklet Immateriális javak Az egyes szoftverek hasznos élettartamát és a leírási kulcsokat tartalmazza a következő táblázat: Megnevezés Hasznos élettartam Leírási kulcs Alapszoftver, Front és Back office szoftverek (Portfolio, Navision, Decision, CRM, Advisesoft, Collector) 5 év 20% Operációs rendszerek (Levelező rendszer, Jelentéskészítő rendszer, Intranet, stb.) 4 év 25% Management szoftverek (M1S, Reporting, Risk) 4 év 25% Egyéb szoftverek (Backups, Anti-vírus, stb.) 3 év 33% Az immateriális javak állományi változása 2012-ben a következőképpen alakult: Bruttó érték Növekedés Csökkenés Vagyoni értékű jogok Szoftverek Immat.javak összesen Halmozott terv szerinti értékcsökkenés Növekedés Csökkenés Vagyoni értékű jogok Szoftverek Immat.javak écs összesen Halmozott Terven felüli értékcsökkenés Növekedés Csökkenés Vagyoni értékű jogok Szoftverek Immat.javak écs összesen Nettó érték Növekedés Csökkenés Vagyoni értékű jogok Szoftverek Immat.javak összesen Az immateriális javak beruházásai között én 0 Ft-ot mutatott ki a Fióktelep. Az immateriális javak beruházása én szintén 0 Ft volt. 14

15 Kiegészítő Melléklet Tárgyi eszközök Az egyes tárgyi eszközök hasznos élettartamát és a hozzátartozó leírási kulcsokat a következő táblázat részletezi: Megnevezés Hasznos élettartam Leírási kulcs Irodai bútorok, felszerelések 8 év 12,50% Belső létesítmények 10 év 10% Kommunikációs és számítástechnikai eszközök: - Telefonok 5 év 20% - PC-k, laptopok 4 év 25% - Szerverek 4 év 25% Járművek 4 év 25% A tárgyi eszközök állományi változása 2012-ben a következőképpen alakult: Bruttó érték Növekedés Csökkenés Ingatlanok Berendezések,bútorok Járművek, szállítóeszközök Kisértékű műszaki berendezések Tárgyi eszközök bruttó érték össz Halmozott terv szerinti értékcsökkenés Növekedés Csökkenés Ingatlanok Berendezések,bútorok Járművek, szállítóeszközök Kisértékű műszaki berendezések Tárgyi eszközök écs össz Halmozott Terven felüli értékcsökkenés Növekedés Csökkenés Ingatlanok Berendezések,bútorok Járművek, szállítóeszközök Kisértékű műszaki berendezések Tárgyi eszközök écs össz Nettó érték Növekedés Csökkenés Ingatlanok Berendezések,bútorok Járművek, szállítóeszközök Kisértékű műszaki berendezések Tárgyi eszközök nettó érték össz

16 Kiegészítő Melléklet A tárgyi eszközök beruházásai között én 0 Ft-ot mutatott ki a Fióktelep. A tárgyi eszközök beruházása én szintén 0 Ft volt. A Tárgyi eszközök jelentős mértékű csökkenése a fiókirodák bezárásával és a finanszírozási tevékenység leállításából fakadóan feleslegessé vált eszközök értékesítésével, selejtezésével kapcsolatos Források A 2011 és évben keletkezett kötelezettségeket az alábbiakban részleteztük Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Rövid lejáratú HUF hitel Rövid lejáratú CHF hitel Rövid lejáratú EUR hitel Rövid lejáratú hitelint.szembeni köt. összesen Hosszú lejáratú EUR hitel Hosszú lejáratú CHF hitel Hosszú lejáratú hitelint.szembeni köt. összesen Hitelintézettel szembeni kötelezettség összesen A fenti kötelezettségek közül kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség eft: Banco Primus S.A-val szembeni hitelköt Credit Foncier de France-szal szembeni hitelköt Kapcsolt vállalkozással szembeni hitelköt.összesen Egyéb kötelezettségek Alapítókkal szembeni kötelezettség Egyéb partnerrel szembeni kötelezettség ebből kereskedőkkel szembeni kötelezettség biztosítókkal szembeni kötelezettség készletelszámolás technikai számla szállítókkal szembeni kötelezettség adó- és járulékkötelezettség Összesen

17 Kiegészítő Melléklet A kapcsolt vállalattal szembeni kötelezettségek olyan kötelezettségek, melyet a Banco Primus S.A. fizetett ki a Banco Primus Fióktelep Magyarország nevében. Kereskedőkkel szembeni kötelezettségként mutatjuk a 2012-re vonatkozó, de mérlegkészítésig ki nem számlázott jutalékok összegét Passzív időbeli elhatárolások Hitelintézettel szembeni kamatráfordítások elhatárolása: EUR refinanszírozási hitelhez kapcsolódó kamatelhatárolás CHF refinanszírozási hitelhez kapcsolódó kamatelhatárolás HUF refinanszírozási hitelhez kapcsolódó kamatelhatárolás Összesen A hitelintézettel szembeni kamatráfordítások passzív időbeli elhatárolása kapcsolt vállalattól felvett refinanszírozási hitelekhez kapcsolódnak évben a fedezeti ügylet lezárásra került Költségek passzív időbeli elhatárolása: Teljesítményi bónusz Marketing kampány Könyvvizsgálati díj Adatbázis szolgáltatás Informatikai rendszer karbantartás Telefon Bérleti díj Pénzforgalmi jutalék Internet Posta költség Karbantartás költsége Rezsi költség Ügyvédi költség Behajtással kapcsolatos költség Könyvviteli díj Munkaerő kölcsönzés Headoffice költség Üzleti Utazás, Szállás Egyéb költségek Összesen Költségek és ráfordítások elhatárolása mindösszesen

18 Kiegészítő Melléklet Halasztott bevételek elhatárolása: Halasztott bevételek elhatárolása Összesen Halasztott bevételek elhatárolása között az ügyfél hitelszerződések kezelési költségei vannak kimutatva, melyet a Banco Primus havonta, a hátralévő futamidő arányában old fel. A halasztott bevételeken található egyenleg a én fennálló még fel nem oldott, aktív szerződésekhez kapcsolódó kezelési költség elhatárolást mutatja Céltartalékok Kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre Személyi jell kifizetések Tanácsadói díjak Bérleti díjak Fiókzárási költségek Tárgyi eszköz kivezetések Összesen A biztos jövőbeni kötelezettségekre képezett céltartalék a fiókbezárásokkal és a csoportos leépítéssel kapcsolatos költségeket tartalmazta 2011 évben, mely 2012 év folyamán realizálódott és a kapcsolódó céltartalék feloldásra került Általános Kockázati Céltartalék Ügyfelekkel szembeni követelés állományra képzett CT Készletfinanszírozásra képzett CT Jutalékelőlegre képzett CT Munkavállalói hitelekre képzett CT Összesen évben Általános kockázati céltartalékot a számviteli politika alapján a korrigált mérlegfőösszegre képezett a Fióktelep 1,25%- os mértékkel év végén felülvizsgálatra kerültek a cég által alkalmazott céltartalékképzési szabályok. Ennek követében a 0 napot késő, ügyfél szerződések esetében a hátralévő tőkére képez a társaság 0,85%-os mértékű céltartalékot. 18

19 Kiegészítő Melléklet Saját tőke Jegyzett tőke Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Összesen A Fióktelep 2007-ben dotációs tőkeként kimutatott jegyzett tőkéje HUF, amely január 23-án került megfizetésre ben a 2008.évi mérleg szerinti eredmény átvezetésre került az eredménytartalékba ben a 2009.évi mérleg szerinti eredmény átvezetésre került az eredménytartalékba, valamint az anyavállalat pótbefizetéssel rendezte 2010.december 17-én az előző évek veszteségéből származó negatív eredménytartalékot. A 2010 évi negatív eredménytartalék szintén feltöltésre került 2011 évben év végén az Anyavállalat a hitelnyújtás befejezése és a portfolió kifuttatása mellett döntött, a fióktelep a jövőbeni tevékenység folytatásához nem szükséges eszközök kivezetésére, valamint egyéb kifizetésekre jelentős összegű céltartalékot képzett amely miatt a saját tőke a dotációs tőke szintje alá csökkent. Társaság úgy véli, hogy a vállalkozás folytatásának elve nem sérül, mert az anyavállalati finanszírozás mellett a portfolió kifuttatása biztosítható. A portfolió kifuttatásának biztosítását éves refinanszírozási megállapodással biztosította a Fióktelep részére. A 2012 év eft nyereséggel zárult, amely az előző évi veszteséget visszapótolta a társaság eft-ra növelve 2012 év végére a saját tőke záró egyenlegét.. Az mérlegfordulónaptól számított 12 hónapon belül a cég tevékenységének megszűnése továbbra sem várható. 19

20 Kiegészítő Melléklet 4 EREDMÉNYKIMUTATÁS RÉSZLETEZÉSE A Fióktelep a 2012-ben pozitív eredménnyel zárt, az adóalap korrekciók miatt azonban a társasági adója 0 Ft volt Kamatkülönbözet Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások Összesen Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Hitelszerződések kamatbevétele Belföldi hitelintézetnél elhelyezett betétek kamatbevétele Késedelmi kamat Különféle egyéb bevételek Összesen A kapott kamatok és kamatjellegű bevételek nem tartalmazzák a függővé tett kamatokat, melynek összege én e Ft volt Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások EUR refinanszírozási hitelhez kapcsolódó kamatráfordítás CHF refinanszírozási hitelhez kapcsolódó kamatráfordítás HUF refinanszírozási hitelhez kapcsolódó kamatráfordítás Egyéb kamat jellegű ráfordítás Késedelmi kamat és késedelmi pótlék Összesen A hitelekhez kapcsolódó kamatráfordítások ( e Ft) anyavállalattól felvett refinanszírozásból adódik. A i értéknappal megkötött SWAP ügylet eredményeként elszámolt kamatcsere (EUR kamattartozás CHF kamattartozássá való konvertálása) nettó módon kerül kimutatásra az EUR refinanszírozási hitelhez kapcsolódó kamatráfordítások között. Az Egyéb kamat jellegű ráfodítások soron, az anyavállalati hitel lejárat elötti előtörlesztése miatt, az anyavállalatnak fizetett előtörlesztési díj található. Az előtörlesztések a Banco Primus S.A. ALM szabályzatában foglaltak alapján történtek, a megfelelő deviza egyensúly kialakítása érdekében. 20

21 Kiegészítő Melléklet 4.2. Jutalék és egyéb díjak eredménye Kapott (járó) jutalék és díjbevételek Fizetett jutalék és díjráfordítások Összesen Kapott (járó) jutalék és díjbevételek Kezelési költség Késedelmi díj Módosítási díj Előtörlesztési díj Kereskedői jutalék visszaírás Egyéb hitel díjak bevételei Összesen Fizetett jutalék és díjráfordítások Pénzforgalmi jutalékok Kereskedői jutalék Összesen Pénzügyi műveletek nettó eredménye Pénzügyi szolgáltatás bevételei Pénzügyi szolgáltatás ráfordításai Összesen Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei Realizált árfolyamnyereség Nem realizált árfolyamnyereség Összesen évben, a realizált árfolyamnyereségen belül mutatjuk ki a deviza swap ügylet kamatkülönbözetét 1,01 milliárd Ft értékben. Ahogy a pontban már említettük, a SWAP ügylet lezárásra került 2011 év folyamán. Ugyanitt jelenik meg a refinanszírozási hitellel, a devizabankkal, a devizaszállítókkal valamint a deviza alapú ügyfélköveteléssel kapcsolatos realizált árfolyamnyereség is. 21

22 Kiegészítő Melléklet Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai Realizált árfolyamveszteség Nem realizált árfolyamveszteség Összesen évben a realizált árfolyamveszteségek között mutatjuk ki a deviza swap ügylet realizált árfolyamveszteségét 1,4 milliárd forint összegben. Ahogy a pontban már említettük, a SWAP ügylet lezárásra került 2011 év folyamán. Ugyanitt jelenik meg a refinanszírozási hitellel, a devizabankkal, a devizaszállítókkal valamint a deviza alapú ügyfélköveteléssel kapcsolatos realizált árfolyamveszteség is. A nem realizált árfolyamveszteség a devizabank, a devizaportfolió, a devizában fennálló refinanszírozási szerződésekkel, valamint a devizás szállítók év végi átértékelésével kapcsolatos árfolyamkülönbözet tárgy évben elszámolt nettó egyenlegét mutatja Egyéb üzleti tevékenység nettó eredménye Egyéb bevételek üzleti tevékenységből Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből Összesen Egyéb bevételek üzleti tevékenységből Tárgyi eszköz kivezetés Készlet kivezetés Továbbszámlázás bevétele Különféle egyéb bevétel Különféle egyéb bevétel - Biztosítás Egyéb bevétel összesen Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből Tárgyi eszköz kivezetés Terven felüli értékcsökkenés Készlet kivezetés Adó ráfordítás Továbbszámlázás ráfordítása Egyéb hatósági díjak Leírt veszteség Egyéb különféle ráfordítás Egyéb ráfordítás összesen

23 Kiegészítő Melléklet 2012 évben a Terven felüli értékcsökkenés és Tárgyi Eszköz kivezetés a finanszírozási tevékenység leállításának következtében bezárt fiókirodákkal és a feleslegessé vált eszközök értékesítésével és selejtezésével kapcsolatos Általános igazgatási költségek Személyjellegű ráfordítások Egyéb általános igazgatási költségek Összesen Személyjellegű ráfordítások 2012-ben a Fióktelep dolgozóinak átlagos állományi létszáma 28,38 fő volt (2011 ben 69,85 fő). A statisztikai állományi létszám 2012 december 31-én 19 fő volt (2011-ben 73 fő). Bérköltség ebből rendszeres havi jövedelem teljesítményi bónusz Személyi jellegű egyéb kifizetések ebből étkezési hozzájárulás betegszabadság közlekedési költségtérítések egészségpénztár reprezentáció cafeteria SZJA egyéb kifizetések Bérjárulékok ebből nyugdíjbiztosítási járulék egészségbiztosítási járulék szakképzési hozzájárulás rehabilitációs hozzájárulás munkerőpiaci járulék Start-kártya Összesen

24 Kiegészítő Melléklet Egyéb általános igazgatási költségek Fizetett bérleti díj Számítástechnikai költségek Szakértői díjak Marketing költségek Egyéb igazgatási költségek Összesen Értékcsökkenési leírás Immateriális javak tervszerinti értékcsökkenése Ingatlanok tervszerinti értékcsökkenésent Műszaki berendezések, gépek, járművek tervszerinti értékcsökkenése Kisértékű tárgyi eszközök tervszerinti értékcsökkenése Összesen Értékvesztés A Fióktelep ügyfél minősítés és követelés lejárat alapján képez értékvesztést. Az értékvesztés alapját a lejárt követelés és a hátralévő tőke állománya adja, az értékvesztés mértéke ügyfél kategóriánként eltérő év végén a Társaság könyvvizsgálójának javaslatára felülvizsgálta az értékvesztés és általános kockázati céltartalékképzési politikáját, melynek következtében a Nemzetközi Beszámolóban alkalmazott szintre emelte a magyar értékvesztés kulcsokat az egyes kategóriákban. Ez jelentős emelkedést okozott a magyar számviteli szabályok alapján képzett értékvesztések szintjében az előző évhez képest. Értékvesztés Értékvesztés Lejárt Nyitó érték Tárgyévi Tárgyévi Záró érték Ügyfél minősítés mértéke 2011 mértéke 2012 esedékesség feloldás képzés Problémamentes 0% 10,69% 1-30 nap Külön figyelendő 1 1,25% 10,69% nap Külön figyelendő 2 2% 26,57% nap Átlag alatti 11% 42,44% nap Kétes 31% 55,12% nap Rossz 1 71% 67,18% nap Rossz 2 - Készletfinanszírozás71% 50,59% nap Rossz 2 - Egyéb 71% 82,63% nap Rossz 3 - Ingatlan fedezet 29% 41,23% 360 nap felett Rossz 3 - Gépjármű fedezet 100% 86,11% 360 nap felett Rossz 3 - Készletfinanszírozás100% 100,00% 360 nap felett Összesen A Fióktelep 10,69 % értékvesztést képez 1-30 napon belül lejárt nem lakossági szektorhoz tartozó követelésekre, külön figyelve ezzel a nem pénzügyi vállalkozások illetve az egyéni vállalkozók hiteleit. 24

25 Kiegészítő Melléklet 4.8. Általános kockázati céltartalék A Banco Primus Fióktelep Magyarország 2011 évben általános kockázati céltartalékot képezett a korrigált mérlegfőösszegre 1,25%-os mértékben. A 2012 év végi általános céltartalékképzési politika felülvizsgálata révén 0,85 % ot képezett a 0 napot késő szerződések én fennálló hátralévő tőkéjére. Megnevezés Nyitó érték Tárgyévi Tárgyévi Záró érték feloldás képzés Ügyfelekkel szembeni követelés állományra képzett CT Készletfinanszírozásra képzett CT Jutalékelőlegre képzett CT Munkavállalói hitelekre képzett CT Összesen Rendkivüli bevételek és ráfordítások nettó eredménye A Fióktelepnek rendkivüli eredménye nem volt Eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség 0 0 Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény ben a Banco Primus Fióktelep Magyarországnak adófizetési kötelezettsége nem volt, mert negatív eredménnyel zárta a 2011-es üzleti évet évben szintén nem keletkezett adófizetési kötelezettség az adóalap módosító tényezők miatt, amely az alábbiakban kerül bemutatásra: 25

26 Kiegészítő Melléklet A társasági adóalap módosító tételei Adózás előtti eredmény Adóalap csökkentő tételek Veszteségelhatárolás összege Egyéb értékvesztés feloldása Tao tv.szerinti értékcsökkenés Adóalap csökkentő tételek összesen Adóalap növelő tételek Sztv.szerinti értékcsökkenés Elszámolt költség a 3.sz.melléklet alapján Jogerős határozatban megállapított bírság Nem magánszeméllyel szembeni elengedett követelés Céltartalék jövőbeni biztos/ függő kötelezettségekre Adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított adóévi ráfordítás 17 0 Adóalap növelő tételek összesen Korrigált adóalap Társasági adó mértéke 10% 10% Fizetendő társasági adó 0 0 Az adóhatóság a vonatkozó adóévet követő 6 éven belül bármikor vizsgálhatja a könyveket és nyilvántartásokat és pótlólagos adót vagy bírságot állapíthat meg. A Társaság vezetőségének nincs tudomása olyan körülményről, amelyből a Társaságnak ilyen címen jelentős kötelezettsége származhat. 26

27 Kiegészítő Melléklet 5 CASH-FLOW KIMUTATÁS A Banco Primus Fióktelep Magyarország cash-flow kimutatást A változat szerinti tagolásban készít, melynek részletezése a következő: Sorszám Tétel megnevezése a b d 01. Kamatbevételek Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (értékpapír értékvesztés visszaírása és követelés pozitív értékelési különbözete kivételével) Egyéb bevételek (céltartalék-felhasználás és céltartaléktöbblet 03. visszavezetésének és készlet értékvesztés, valamint terven felüli leírás visszaírásának kivételével) Befektetési szolgáltatás bevételei (értékpapír értékvesztés visszaírás, illetve pozitív értékelési különbözet kivételével) Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei Osztalék bevétel Rendkívüli bevétel Kamatráfordítások Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékpapír értékvesztése és követelés negatív értékelési különbözete kivételével) Egyéb ráfordítások (céltartalékképzés és készlet értékvesztés, valamint terven felüli leírás kivételével) Befektetési szolgáltatás ráfordításai (értékpapír értékvesztése, illetve negatív értékelési különbözet kivételével) Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai Általános igazgatási költségek Rendkívüli ráfordítások (ide nem értve a tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség összegét) Tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség Kifizetett osztalék 0 0 Működési pénzáramlás ± Kötelezettség állományváltozása ± Követelés állományváltozása ± Készlet állományváltozása ± Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása ± Befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása ± Beruházások (beleértve az előleget is) állományának változása ± Immateriális javak állományának változása ± Tárgyi eszközök (a beruházások és a beruházási előlegek kivételével) állományváltozása ± Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása ± Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása ± Saját tőke változása Jogszabály alapján véglegesen kapott pénzeszközök Jogszabály alapján véglegesen átadott pénzeszközök Bevont saját részvény, vagyonjegy névértéke 0 0 Nettó pénzáramlás ebből: 0 - készpénz (forint- és valutapénztár, csekkek) állományváltozása számlapénz Budapest, február 08. Banco Primus Fióktelep Magyarország 27

28 BANCO PRIMUS FIÓKTELEP MAGYARORSZÁG Üzleti Jelentés december

29 ÖSSZEFOGLALÓ A Banco Primus Fióktelep Magyarország (továbbiakban a Társaság ) évben kezdte meg üzleti tevékenységét. A Társaság a kezdetektől, egészen 2011-ig fokozatosan stabilizálta helyét a magyarországi autófinanszírozási piacon év végén, a folyamatosan elmélyülő gazdasági válság és az európai bankok piacán tapasztalható pénzügyi és likviditási nehézségek miatt a magyar fióktelep anyavállalata arra kényszerült, hogy racionalizálási céllal felülvizsgálja üzleti terveit és működését. A felülvizsgálat eredményeképpen, 2011 December 20-án a Banco Primus S.A. úgy döntött, hogy a magyar fióktelep erőforrásait a meglévő portfolió kezelésére fordítja. Miután a Társaság eleget tett a 2011 december 20. előtt megkötött szerződéses kötelezettségeinek, 2012 januárjában felfüggesztette a hitelkihelyezést és ebből kifolyólag elkezdte átalakítani a szervezetet, csoportos létszámleépítést és a székhely kivételével, az összes fióktelep bezárását kezdeményezte. Innentől kezdve a Banco Primus Fióktelep Magyarország négy fő kulcsfontosságú területre összpontosít: az ügyfélelégedettségre, a meglévő portfolióval kapcsolatos hatékony adminisztrációra és szolgáltatásnyújtásra, a gondos kockázatkezelésre, az üzleti partnerekkel és a hatóságokkal szembeni kötelezettségeinek pontos és precíz ellátására. Az új céges stratégiának megfelelően a Banco Primus S.A. Igazgatósága úgy döntött, hogy a magyar Társaság ügyvezetésében is változtatást hajt végre november 15-én a Banco Primus S.A és Muradin Gergely FióktelepVezérigazgató közötti munkavállalói kapcsolat közös megegyezéssel megszünt. Az új igazgatóság Hugo Miguel Soares Carvalho da Silva, Laurent Michel Lebreton és Gilles Joseph Scotto di Suoccio személyében csatlakozott Paul Gomila Fióktelep Vezérigazgató mellé. Elsődleges feladatuk az új stratégia bevezetése. A magyar Banco Primus Fióktelep irodájának teljes átalakítása 2012 évben lezajlott December 31-én a Banco Primus Fióktelep Magyarország 10,8 milliárd forint értékű portfoliót kezelt. 29

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Nagykáta és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2760 Nagykáta, Dózsa György u10. Internet: www.nagykatatksz.hu Cg.:13-02-050256 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés ABanif Plus Bank Zrt.részvényesének

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A Banif Plus Bank Zrt. részvényesének

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 1.

Részletesebben

Banco Primus Fióktelep Magyarország 1134 Budapest Váci út 33 Beszámoló 2013.12.31

Banco Primus Fióktelep Magyarország 1134 Budapest Váci út 33 Beszámoló 2013.12.31 22532404-6419-226-01 Statisztikai számjel Cg. 01-17-000490 Cégjegyzék száma Banco Primus Fióktelep Magyarország 1134 Budapest Váci út 33 Beszámoló 2013.12.31 2014. március 27. Banco Primus Fióktelep Magyarország

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI-ÉS KERESKEDELMI KAMARA MÉRLEG A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Az összes

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE Tartalomjegyzék Független könyvvizsgálói jelentés Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Rt (rövidített neve:

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A 2013. JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Az Európai Unió

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 27. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda Tartalomjegyzék 28/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 29/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 4/2011. (III. 16.) PSZÁF rendelet

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2008. DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2009. február 13. I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012. BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14. Cg.: 11-02-000651 ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.... TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 3 I. Általános rész... 3 1. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

Konszolidált kiegészítő melléklet. a 2002. december 31-ével végződő évre (2002)

Konszolidált kiegészítő melléklet. a 2002. december 31-ével végződő évre (2002) 1.oldal Konszolidált kiegészítő melléklet (2002) 2.oldal 1. Általános gazdálkodási körülmények A magyarországi Raiffeisen bankcsoport tulajdonosi érdekeltségei: Vállalkozás neve Székhelye Alaptőke RB tulajdoni

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13 S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a Adószám: 11884264-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040601 KSH: 11884264-7412-114-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. évi éves beszámolóhoz A beszámoló auditált adatokat

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p. Közhasznúsági jelentés 2008 ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.hu 1 Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 31. H-1134 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A Banco Primus Fióktelep Magyarország

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14419250-2-09 Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 09-09-015413 ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Fokos utca 12 Egyszerűsített

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-052/2016 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése OTT-ONE Nyrt. 2014. éves auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4 1. Összefoglaló... 4 2. A Társaság rövid- és középtávú feladatai... 4 3.1. Konszolidációs

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2010. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített éves beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2010. január 01-től 2010. december 31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök. Szövetsége Egyesület. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31.

Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök. Szövetsége Egyesület. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31. Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31. - 1-1./ Az Egyesület főbb adatai Az egyesület teljes magyar neve: Növényvédőszer

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása: Szervezeti forma: A Szervezet adószáma: A Szervezet KSH száma: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje: Jogelőd: Főtevékenysége: Kiegészítő tevékenysége: Székhelye: Telephelye:

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2015. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY. 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2015. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY. 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. Adószám: 18623008-2-41 KSH: 18623008-7220-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2016.

Részletesebben

Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány Kiegészítő melléklet 2012.év

Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány Kiegészítő melléklet 2012.év Statisztikai számjel: 18271584-8412-569-13 4.Pk.60.350/2011/4. Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány Kiegészítő melléklet 2012.év A társaság tevékenységének bemutatása: A Tápiószele és

Részletesebben

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta!

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta! Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 23497241-6820-572-02 02-09-077830 Vállalkozás megnevezése: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe: 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31.

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

IFRS (konszolidált) millió forintban MÉRLEG 2011. december 31.

IFRS (konszolidált) millió forintban MÉRLEG 2011. december 31. Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK 144/2012 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Az 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása 7. SZ. MELLÉKLET Az eszközök összetétele és értékének átalakulása Ssz. ESZKÖZÖK 82 értékek ezer Ft-ban Eltérés a 2005. 12. 31-i 2005. 12. 31 2006. 12. 31 értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló jelentés

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló jelentés Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összefoglaló jelentés az ÁKK Zrt. és partnerei által nyilvántartott hitelek, állampapírok, a kapcsolódó fedezeti és betétügyletek egyeztetéséről

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2015. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz PALLAS ATHÉNÉ DOMUS MENTIS ALAPÍTVÁNY. 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2015. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz PALLAS ATHÉNÉ DOMUS MENTIS ALAPÍTVÁNY. 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. PALLAS ATHÉNÉ DOMUS MENTIS ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Adószám: 18524992-1-03 KSH: 18524992-8542-569-03 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kecskemét, 2016. május

Részletesebben