ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES BESZÁMOLÓ 2013."

Átírás

1 Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: KSH.: ÉVES BESZÁMOLÓ Mérleg...

2 KSH: Cg.: Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 1012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök Állampapírok a) forgatási célú b) befektetési célú 05 2/A. Állampapírok értékelési különbözete Hitelintézetekkel szembeni követelések a) látra szóló b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból ba) éven belüli lejáratú Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben 11 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz MNB-vel szemben 13 - elszámolóházzal szemben 14 bb) éven túli lejáratú Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben 16 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz MNB-vel szemben 18 - elszámolóházzal szemben 19 c) befektetési szolgáltatásból 20 Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 21 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz elszámolóházzal szemben 23 3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete Ügyfelekkel szembeni követelések a) pénzügyi szolgáltatásból aa) éven belüli lejáratú Ebbıl: -kapcsolt vállalkozással szemben 28 -egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk.-al szemben 29 ab) éven túli lejáratú Ebbıl: -kapcsolt vállalkozással szemben 31 -egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk.-al szemben 32 b) befektetési szolgáltatásból Ebbıl: -kapcsolt vállalkozással szemben 34 -egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk.-al szemben 35 ba) tızsdei befektetési szolgáltatási tevékenységbıl adódó köv. 36 bb) tızsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységbıl adódó k. 37 bc) befektetési szolgáltatási tevékenységbıl eredı, ügyf.sz.köv. 38 bd) elszámolóházi tevékenységet végzı szervezettel, központi szerzıdı féllel szembeni követelés 39 be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés 40 4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete 0 0 2

3 41 5. Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is a) Helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által 42 kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) aa) forgatási célú 44 ab) befektetési célú 45 b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok ba) forgatási célú 47 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 48 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk. által kib visszavásárolt saját kibocsátású 50 bb) befektetési célú Ebbıl:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 52 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk. által kib. 53 5/A. Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok értékelési különbözete Részvények és más változó hozamú értékpapírok a) részvények, részesedések forgatási célra 56 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 57 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk. által kib. 58 b) változó hozamú értékpapírok ba) forgatási célú 60 bb) befektetési célú 61 6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete Részvények, részesedések befektetési célra a) részvények, részesedések befektetési célra Ebbıl: -hitelintézetekben lévı részesedés b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése 66 Ebbıl: -hitelintézetekben lévı részesedés 67 7/A. Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban a) részvények, részesedések befektetési célra 0 70 Ebbıl: -hitelintézetekben lévı részesedés 71 b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítés 72 Ebbıl: - hitelintézetekben lévı részesedés Immateriális javak a) immateriális javak b) immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszközök a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök aa) ingatlanok ab) mőszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármővek ac) beruházások ad) beruházásra adott elılegek b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi e ba) ingatlanok 84 bb) mőszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármővek bc) beruházások 86 bd) beruházásra adott elılegek 87 c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése Saját részvények 3

4 Egyéb eszközök a) készletek b) egyéb követelések Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés 93 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szembeni követelés 94 12/A. Egyéb követelések értékelési különbözete /B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete Aktív idıbeli elhatárolások a) bevételek aktív idıbeli elhatárolása b) költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása c) halasztott ráfordítások 100 Eszközök összesen Ebbıl: - FORGÓESZKÖZÖK [1+2.a)+3.a)+3.ba)+3.c)+4.aa)+4.b)+5.aa)+5.ba)+6.a)+6.ba) a 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 12/A és 12/B tételek elıbbi altételekhez kapcsolódó értékei] - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb) a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 7/A, 12/A és a 12/B tételek elıbbi altételekhez, illetve tételhez kapcsolódó értékei] F O R R Á S O K (PASSZÍVÁK ) Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek a) látra szóló 03 b) meghatározott idıre lekötött ba) éven belüli lejáratú 05 Ebbıl: -kapcsolt vállalkozással szemben 06 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz MNB-vel szemben 08 - elszámolóházzal szemben 09 bb) éven túli lejáratú Ebbıl: -kapcsolt vállalkozással szemben 11 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz MNB-vel szemben 13 - elszámolóházzal szemben 14 c) befektetési szolgáltatásból 15 Ebbıl: kapcsolt vállalkozással szemben 16 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemb elszámolóházzal szemben 18 1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 19 2.Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek a) takarékbetétek aa) látra szóló ab) éven belüli lejáratú ac) éven túli lejáratú b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból ba) látra szóló 26 Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 27 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 28 bb) éven belüli lejáratú 4

5 29 Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 30 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 31 bc) éven túli lejáratú 32 Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 33 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 34 c) befektetési szolgáltatásból Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 36 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 37 ca) tızsdei befektetési szolgáltatási tevékenységbıl adódó köt. 38 cb) tızsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységbıl adódó k. 39 cc) befektetési szolgáltatási tevékenységbıl eredı, ügyfelekkel szembeni kötelezettség cd) elszámolóházi tevékenységet végzı szervezettel, központi szerzıdı 40 féllel szembeni kötelezettség 41 ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség 42 2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 43 3.Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség a) kibocsátott kötvények aa) éven belüli lejáratú 46 Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 47 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 48 ab) éven túli lejáratú 49 Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 50 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 51 b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok ba) éven belüli lejáratú 53 Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 54 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 55 bb) éven túli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 57 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 58 c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Tpt. szerint értékpapírnak nem minısülı hitelviszonyt megtestesítı okiratok ca) éven belüli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 61 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalakozással sz. 62 cb) éven túli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 64 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalakozással sz Egyéb kötelezettségek a) éven belüli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 68 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz szövetkezeti formában mőködı hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása 70 b) éven túli lejáratú 71 Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 72 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 73 4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete Passzív idıbeli elhatárolások a) bevételek passzív idıbeli elhatárolása b) költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása

6 77 c) halasztott bevételek Céltartalékok a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre 80 b) kockázati céltartalék függı és jövıbeni kötelezettségekre c) általános kockázati céltartalék d) egyéb céltartalék Hátrasorolt kötelezettségek a) alárendelt kölcsöntıke Ebbıl: -kapcsolt vállalkozással szemben 86 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 87 b) szövetkezeti formában mőködı hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása 88 c) egyéb hátrasorolt kötelezettség Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 90 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz Jegyzett tıke Ebbıl: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken Jegyzett, de még be nem fizetett tıke (-) Tıketartalék a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsió) 96 b) egyéb Általános tartalék Eredménytartalék (+,-) Lekötött tartalék Értékelési tartalék a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka b) valós értékelés értékelési tartaléka Mérleg szerinti eredmény (+,-) Források összesen Ebbıl: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.a)+1.ba)+1.c)+1/A+2.aa)+2.ab)+2.ba)+2.bb)+2.c)+3.aa)+3.ba+3.ca)+4.a)+ 4/A] HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7] SAJÁT TİKE ( , ,-15) MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK 201. Függı kötelezettségek Jövıbeni kötelezettségek Mérlegen kívüli követelések 0 0 6

7 7

8 Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: KSH.: ÉVES BESZÁMOLÓ Eredmény-kimutatás... 8

9 KSH: Cg.: Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függıleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év a. b. d. d Kapott kamatok és kamatjellegő bevételek a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól 05. b) egyéb kamatok és kamatjellegő bevételek Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól Fizetett kamatok és kamatjellegő ráfordítások Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak 11. KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2) Bevételek értékpapírokból a) bevételek forgatási célú részvényekbıl, részesedésekbıl (osztalék, részesedés) b) bevételek kapcsolt vállalkozásban lévı részesedésekbıl (osztalék,részesedés) c) bevételek egyéb részesedésekbıl (osztalék, részesedés) Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeibıl Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól 20. b) befektetési szolgáltatások bevételeibıl (kivéve a kereskedési tevékenység bevételét) 21. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól Fizetett (fizetendı) jutalék- és díjráfordítások a) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak 27. b) befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a kereskedési tevékenység ráfordításait) 28. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak 9

10 Pénzügyi mőveletek nettó eredménye [6.a)-6.b)+6.c)-6.d)] a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeibıl Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól értékelési különbözet 35. b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak értékelési különbözet c) befektetési szolgáltatás bevételeibıl (kereskedési tevékenység 39. bevétele) 40. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszaírása értékelési különbözet d) befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység 44. ráfordításai) 45. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak forgatási célú értékpapírok értékvesztése értékelési különbözet Egyéb bevételek üzleti tevékenységbıl a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól 53. b) egyéb bevételek Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól készletek értékvesztésének visszaírása Általános igazgatási költségek a) személyi jellegő ráfordítások aa) bérköltség ab) személyi jellegő egyéb kifizetések Ebbıl: - társadalombiztosítási költségek = nyugdíjjal kapcsolatos költségek 63. ac) bérjárulékok Ebbıl: - társadalombiztosítási költségek = nyugdíjjal kapcsolatos költségek b) egyéb igazgatási költségek (anyagjellegő ráfordítások) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbıl a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordítási 70. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak 72. b) egyéb ráfordítások

11 11

12 Költségnemek: KÖLTSÉGNEMEK S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év 01. Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 I. Anyagjellegő ráfordítások Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok II. Személyi jellegő ráfordítások III. Értékcsökkenési leírás * I.-II.-III. Összesen

13 Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: KSH.: ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítı melléklet 13

14 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.- ben elıírt feltételeknek megfelelı könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra kötelezett. 1 Az éves beszámolót Szabó János fıkönyvelı, vállalkozási szakon számon regisztrált, könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult állította össze. I. Általános rész 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2 A beszámolót készítı vállalkozás megnevezése: Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet Érsekvadkert Cégjegyzék száma: Adószáma: A vállalakozás bejegyzés szerinti országa Magyarország A vállalakozás székhelye 2659 Érsekvadkert Rákóczi út 122. A vállalakozás jogi formája Szövetkezeti hitelintézet A beszámoló egy vállalkozásra, vagy Egy vállalkozásra vállalkozások csoportjára vonatkozik: Alkalmazottak létszáma átlag fı 25 A beszámoló pénzneme: HUF A beszámolóban közölt adatok számításának Ezer forint, ha ettıl eltérı, az jelezve nagyságrendje A mérleg fordulónapja és a beszámolási idıszak: december A takarékszövetkezet a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt. ) alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF ) által engedélyezett 3 következı fıbb tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végzi: - betét győjtése és más visszafizetendı pénzeszköz - saját tıkét meghaladó mértékő - nyilvánosságtól történı elfogadása, - hitel- és pénzkölcsön nyújtása, - ideértve a faktorálást, - pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, - értékpapír letéti ırzés (Épt.4 ), - kezesség és bankgarancia vállalás, - pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység), - kiegészítı pénzügyi szolgáltatások, - biztosítási ügynöki tevékenység, A takarékszövetkezet tevékenységét elsısorban természetes személyek körében fejti ki, a jogi 1 Az Sztv. 88..(8) bek. szerinti közlés 2 Az Sztv 88. (1), 89. (5) szerint 3 ÁPTF /1997/F.sz.hat. 14

15 ügyfelek száma azonban emelkedı tendenciát mutat. A tevékenység központja Érsekvadkert Rákóczi út 122. szám alatt van. Kirendeltségek: Érsekvadkert Rákóczi út Patak Kossuth út Dejtár Vörösmarty út Romhány Kossuth út Tereske Kossuth út Rétság Korányi út Budapest Béke út Betétgyőjtı pénztárat takarékszövetkezetünk nem mőködtet. A takarékszövetkezetet 7 fıs Igazgatóság és 3 fıs Felügyelı Bizottság irányítja. A Takarékszövetkezet tulajdonosi szerkezetének bemutatása: Megnevezés 2012.XII XII.31. Fı Részjegy EFt Fı Részjegy EFt Jogi személy természetes személy tagok Összesen: A taglétszám az elmúlt év folyamán 9 fıvel csökkent, melybıl 6 fı a tagsági viszonyát felmondta, az érintettek részjegyeinek összege 630 eft, 3 fınek elhalálozás miatt szőnt meg a tagsági viszonya, az érintettek részjegyeinek összege 30 eft, összesen 660 eft, melynek kifizetésére a mérlegjóváhagyó közgyőlést követıen kerül sor. A kifizetett összeget meglevı tagjainknak ajánljuk fel megvételre. A tagsági viszony létrejötte: A takarékszövetkezet tagja lehet minden belföldi és külföldi nagykorú természetes személy, továbbá bármely belföldi és külföldi jogi személy, alábbi feltételekkel: - a Szövetkezeti Hitelintézet kirendeltségi területein lévı állandó lakhely/székhely, - a Szövetkezeti Hitelintézet által nyújtott pénzügyi szolgáltatások legalább 2 éve történı igénybevétele, valamint - törvénytisztelet, s olyan életvitel/üzletvitel és magatartás tanúsítása, amivel nem veszélyezteti a Szövetkezeti Hitelintézet jó hírnevét, és - megfelel a szövetkezeti törvény és a hitelintézeti törvény tulajdonosokra, tagokra vonatkozó szabályainak. A jogi személyek, száma nem haladhatja meg a tagok számának 1/3-át A tag belépéskor legalább egy részjegyet köteles jegyezni és befizetni, amelynek összege Ft, azaz Tízezer forint. A Szövetkezeti Hitelintézet jegyzett tıkéjében egy tulajdonosnak a közvetett és közvetlen tulajdoni hányada a Magyar Állam, a Magyar Fejlesztési Bank, a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete, valamint az Országos Betétbiztosítási Alap kivételével - nem lehet több 15 %-nál. 15

16 A Takarékszövetkezet kapcsolt vállalkozásainak bemutatása: 4 Leányvállalat: NINCS. Egyéb részesdési viszonyban levı vállalkozás: NINCS. A kötelezı számviteli szabályzatok a Takarékszövetkezetnél: 5 Megnevezés Ig.h. Utolsó mód: Számvitelei Politika VII/14/ Eszközök és források értékelési szabályzata, sajátos VII/14/ értékelési elıírások fejezettel kiegészítve Fedezetértékelési szabályzat VII/14/ Monitoring-, Eszközértékelési-, Értékvesztés-elszámolási-, VII/14/ és Céltartalékképzési Szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat VI/8/ Pénz-és értékkezelési szabályzat III/16/ Számlavezetésre vonatkozó IV/11/ Betétkezelési IV/4/ Befektetési II/32/ Kockázatvállalási I/18/ Szigorú számadású bizonylatok szabályzata IV/4/ A fenti szabályzatok közül jelentıs hatással van a beszámolóra az Eszközértékelési szabályzat, melynek fıbb elemeit a számviteli politika keretében ismertettük. 2. Számviteli politika A takarékszövetkezet a számvitelrıl szóló évi C. törvény a továbbiakban: Szt.- érvényes számviteli politikával rendelkezik. A számviteli politika keretében 11 db szabályzat készült el, ezek közül az Eszköz és források értékelési szabályzat sajátos értékelési elıírások fejezete - közvetlen hatással van a számviteli politikára. Tekintettel arra, hogy a többször módosított 250/2000. (XII.24.) Korm. rendelet továbbiakban: Szkr.) - részletesen meghatározza a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámoló-készítési és könyvvezetési sajátosságait - így a takarékszövetkezetnek önálló mozgástere a sajátos számviteli megoldások alkalmazására korlátozott. -A beszámoló összeállításának szabályrendszere és fıbb jellemzıi: -A takarékszövetkezet az Szkr. értelmében az 1.sz. melléklete szerinti mérlegbıl, a 2.sz. melléklete szerinti eredmény-kimutatásból álló éves beszámolót, valamit az általános szabályok szerint üzleti jelentést köteles készíteni. -A mérlegkészítés idıpontja: január Sztv. 89. (1)a) alapján 5 Sztv. 88. (3), 250/2000.(XII.24.) Korm.r. 16

17 -A zárlati munkák gyakorisága, mélysége a következı: havonta, illetve negyedévente. -A lényeges, a jelentıs, a nem lényeges, a nem jelentıs, kategóriák minısítési szempontjait és konkrét értékeit az alábbiak szerint határoztuk meg: -A jelentıs összegő hiba ha összességében a mérleg-fıösszeg 2 %-át meghaladja. -A megbízható és valós összképet lényegesen befolyásoló hiba mértékét az elızı évi mérlegben kimutatott saját tıke értékét 20%-al növeli, vagy csökkenti. -A fajlagosan kis értékőnek tekintendık azok a készletek, melyeknek könyv szerinti értéke nem haladja meg az adott készletcsoporthoz tartozó készletek könyv szerinti értékének 5%-át. -A költségek elszámolására kizárólag a költség-nemek számlaosztályt alkalmazza a takarékszövetkezet, az un. vezetıi számvitel még nem került kialakítására. - Az értékcsökkenés elszámolásának szabályai és módszere: -A számviteli politikában meghatározásra került az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenése megállapításának módja, ami lineáris, idıarányos és alapja az eszközök bruttó értéke. Az értékcsökkenés elszámolása negyedévenként történik, a tárgynegyedévi nyitóállomány alapján. Az immateriális javak közül a szellemi termékek leírásának idejét 5 évben határozta meg a takarékszövetkezet. A Szt. 80. (2) bek. alapján biztosított lehetıséggel élve a takarékszövetkezet a 100 ezer Ft. egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben költségként elszámolja. ( tıl) - Alkalmazott értékelési eljárások: -A takarékszövetkezet a vásárolt készleteket a mérlegben az un. FIFO módszer alapján veszi számításba, illetve az utolsó beszerzési áron értékeli. - Az értékpapírok besorolását a forgóeszközök vagy a befektetett eszközök közé a beszerzés céljától függıen az analitikus nyilvántartásban történı minısítéssel határozza meg. -A takarékszövetkezet elkészítette a Monitoring, Eszközértékelési, Értékvesztéselszámolási és Céltartalék képzési szabályzatát, melyet a takarékszövetkezet Igazgatósága a VII/14/2013. sz. határozatával jóváhagyta. A szabályzatban meghatározta az egyes kintlévıségek, befektetések, követelés fejében kapott készletek és mérlegen kívüli kötelezettségek értékelésének új szabályait. Az eszközök minısítése alapján az értékvesztések és a visszaírások negyedévente kerülnek elszámolásra. Az 1 millió forintot és azt meg nem haladó lakossági, vállalkozói, önkormányzati és egyéb követelések besorolásánál csoportos egyszerősített minısítési eljárás B változatát alkalmazzuk, a késedelemi határidıkhöz kötött, fedezettséggel kombinált csoportos egyszerősített értékelés keretében soroljuk be a minısítési kategóriákba és számoljuk el az értékvesztést. A fenti összeghatárt meghaladó követeléseket, valamint a hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betéteket, 17

18 a befektetési és forgatási célú értékpapírokat, a vagyoni érdekeltségeket, a mérlegen kívüli kötelezettségeket összeghatártól függetlenül összetett szempontok alapján egyedileg minısíti a takarékszövetkezet. Ez alól kivételt képez a folyószámla hitel keret le nem hívott része, ami egyszerősített minısítés hatálya alá tartozik. A befektetések minısítése az éves beszámoló készítésekor történik. A takarékszövetkezet az elszámolandó értékvesztés nagyságát a csoportos egyszerősített minısítés hatálya alá tartozó tételek esetében is, az alábbi mértékek alapján határozza meg, a bruttó könyv szerinti érték %-ban, a külön figyelendı kategóriában 1-10%, átlag alatti kategóriában 11-30%, kétes követeléseknél %, a rossz minısítéső kintlévıségeknél pedig %. -A mérleg fordulónapjáig megszolgált, esedékes, mérlegkészítésig be nem folyt, valamint a mérleg fordulónapján megszolgált, mérlegkészítés idıpontjáig nem esedékes minısített kamatok és kamatjellegő jutalékok függıvé tételre kerülnek. -A Takarékszövetkezet nem alkalmazza a piaci értéken történı értékelést. -A Takarékszövetkezet számviteli politikájában rögzített döntése szerint nem alkalmazza a valós értéken történı értékelés szabályait. (Sztv. 59/A. ) - Egyéb számvitel-politikai elemek: -A Takarékszövetkezet általános kockázati céltartalékot nem képez. 3. Számviteli változások és hatásuk A takarékszövetkezet az elızı (2012.) évhez viszonyítva számviteli politikáját, számbavételi eljárásait, értékelési módszereit jogszabályi módosítások miatt változtatta. 4. Változások a számviteli becslésekben (8.IAS 30. bek) A számviteli becslésben változások nem voltak 5. Az ellenırzés során jelentıs összegő hibák nem kerültek megállapításra. 6. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a évi jövedelmezıség alakulása A takarékszövetkezet mérleg-fıösszege a dec. 31-.i ezer Ft-ról eft-al emelkedett, elérte a ezer Ft-ot dec. 31-én. Ebbıl: - a saját tıke csökkenése eft - a kötelezettség növekedése eft - az átmenı passzívák csökkenése eft - a céltartalék csökkenése eft 18

19 Megállapítható, hogy a növekedés döntı részben a kötelezettségek emelkedésébıl származik. A takarékszövetkezet kamatpolitikája, a szolgáltatások színvonala emelkedésének köszönhetıen az ügyfelektıl származó források is bıvültek. A takarékszövetkezet piaci pozícióját a térségben megerısítette annak ellenére, hogy a forrásgyőjtésben a konkurencia erısödése volt tapasztalható. a. Az eszközállomány és összetételének alakulása A fıbb eszközcsoportok állománya a mérleg-fıösszeghez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: 1.Tábla Egyes eszközcsoportok állománya és mérleg-fıösszeghez viszonyított aránya Az eszközállomány alakulása, szerkezete M e g n e v e z é s 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1. Pénzeszközök ,9% ,1% 0,2% 2. Állampapírok ,6% ,2% 4,6% 3.Hitelintézetekkel szembeni köv ,2% ,4% -13,8% 4. Ügyfelekkel szembeni köv.-ek ,1% ,1% -3,0% 5. Egyéb értékpapírok, részv.,részes ,0% ,9% 11,9% 6. Immateriális javak ,0% 579 0,0% 0,0% 7. Tárgyi eszközök ,2% ,0% -0,2% 8. Saját részv.,egyéb eszközök ,5% ,5% 0,0% 9. Aktív idıbeli elhatárolások ,5% ,8% 0,3% E S Z K Ö Z Ö K A fentieket szemléltetik a következı diagramok: A takarékszövetkezet jövedelmezısége szempontjából kedvezıtlenül alakult az eszközállomány összetétele, mivel csökkent az ügyfelekkel és hitelintézetekkel szembeni követelések aránya, ugyanakkor az állampapírok, valamint az egyéb részesedések aránya 19

20 növekedett. Az ügyfelekkel szembeni követelés év végén eft. volt, melyet a mérlegben csökkentett a eft-os értékvesztés állomány. Ez az eszközcsoport az elızı évihez viszonyítva eft-al csökkent nettó értéken, s így aránya a mérleg-fıösszeghez viszonyítva 17,1 % lett. 2.Tábla Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések megoszlása Hitelint.-el és ügyfelekkel szembeni követelések szerkezetének alakulása M E G N E V E Z É S 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1.) Hitelintézetekkel szembeni látra % 2.) Hitelintézetekkel szembeni pü.i éb ,3% ,8% -7,5% 3.) Hitelintézetekk szembeni pü.i ét. 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 4.) Hitelintézetekkel szembeni bef. 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 5.) Ügyfelekkel szembeni pü.i éb ,2% ,9% 8,7% 6.) Ügyfelekkel szembeni pü.i ét ,5% ,3% -1,2% 7.) Ügyfelekkel szembeni bef.i 0 0,0% 0 0,0% 0,0% MÉRLEG 3,+4.SORA ÖSSZ A fentieket szemléltetik a következı diagramok: A 2.sz.tábla a követelések két fı csoportját mutatja be. A hitelintézetekkel szembeni követelések 7,5 % - ponttal csökkentek. A szerkezeti változás a tudatos üzletpolitika következménye. 20

21 A lejárati idı alapján csoportosítva követeléseket megállapítható, hogy az éven belüli követelések aránya összességében 27,2 %- ról 35,9 %-ra növekedett. b. Az eszközállomány minısége A Hpt 86. elıírása és a takarékszövetkezet szabályzata alapján minısített eszközállomány 6 a takarékszövetkezetnél 2013.XII.31.-én eft volt, eFt-al kevesebb az elızı évinél. 3.Tábla Portfolió elemzés minısítés (bruttó) Portfolió-minısítés elemzés (bruttó) Megnevezés 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- Problémamentes ,5% ,5% 8,0% Külön figyelendı ,7% 1 0,0% -15,7% Átlag alatti ,7% ,6% -1,1% Kétes ,2% ,4% 8,2% Rossz ,9% ,5% 0,6% Mindössz.(mérleg+mérl.kiv.) Portfolió elemzés minısítés (netto) Portfolió-minısítés elemzés (nettó) Megnevezés 2012.XII.31. Mo.% 2013.XII.31. Mo.% Elt.+.- Problémamentes % % 17,0 Külön figyíelendı % 1 0% -20,0 Átlag alatti % % 0,0 Kétes % % 3,0 Rossz % % 0,0 Mindössz. (mérlegt.+mérl.k.) Portfolió átlagosztályzata bruttó sz. 3,56 3,47 A minısített eszközökön belül legnagyobb jelentıségő az ügyfelekkel (vállalkozók, lakosság) szembeni követelésállomány, ami dec. 31.-én eft. volt, dec. 31.-én pedig eft. A problémamentes állomány aránya e körben 40,5 %-ról, 48,5 %-ra növekedett, mivel jelentısen változott a hitel állomány összetétele. Ezen kívül a takarékszövetkezet minısítési rendszere is változott, óvatosabb lett. A táblázatból megállapítható, hogy az összes minısített állomány átlagosan 3,47 "osztályzatot" 7 kaphatott volna.ez az érték kis mértékben csökkent a 2012.évi záró értékhez (3,56) viszonyítva. 6 PSZÁF portfolió táblázat 7 Az értékelés 1-5 értékelési skálán : a problémamentes =5, a rossz =1. 21

22 c. Források összetételének alakulása A takarékszövetkezet forrásait elemezve megállapítható, hogy az idegen források dinamikusabban emelkedtek, mint a takarékszövetkezet saját tıkéje. 4./A Tábla Az idegen és saját forrás megoszlása A források két nagy csoportjának alakulása Megnevezés 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt. Saját források ,3% ,2% -1,1% Idegen források ,7% ,8% 1,1% F O R R Á S O K A táblázatból megállapítható a saját forrás arányának 1,1 %- pontos csökkenése, melyben megjelenik a betétállomány szerényebb volumenő emelkedése. 4./B Tábla A saját tıke üzleti éven belüli változása 4/b Tábla (Adatok e Ft-ban) Megnevezés Változás Növekedés Csökkenés Jegyzett tıke - Jegyzett tıke leszállítás Ebbıl: leányvállalati Tıketartalék Általános tartalék + Általános tartalék képzés Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék + Elızı évi mérleg szerinti eredmény átvezetése Lekötött tartalék képzés Vagyon értékelés Mérleg szerinti eredmény + Tárgyévi mérleg szerinti eredmény, - Elızı évi mérleg szerinti eredmény Saját tıke

23 5.Tábla Az idegen források összetételének alakulása A kötelezettségek szerkezetének alakulása Megnevezés 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1.) Hitelintézetekkel szembeni röv. 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 2.) Ügyfelekkel szembeni rövid ,2% ,0% 2,8% 3.) Egyéb rövid ,9% ,1% -2,8% Rövid lejáratú kötelezettségek ,1% ,1% 0,0% 4.) Hitelintézetekkel sz. hosszú 0 0,0% ,4% 0,4% 5.) Ügyfelekkel szembeni hosszú ,3% ,3% 0,0% 6.) Egyéb hosszú ,6% ,2% -0,4% Hosszú lejáratú kötelezettségek ,9% ,9% 0,0% K Ö T E L E Z E T T S É G EK Az idegen források között meghatározó az ügyfelekkel szembeni kötelezettség. Ez összességében eft-al nıtt. A növekedés jelentıs része a kamatozó-könyves, a takarék számlabetét, valamint a vállalkozók és a lakosság folyó számla betéteinek emelkedésébıl származott. Az értékpapír-szerő betételhelyezés éves szinten csökkent. A források összetétele lejárati idı szerint kis mértékben változott, a rövid lejáratú források aránya nıtt, 07 % -ponttal. d. Tıkemegfelelés - ICAAP 8 A Takarékszövetkezet ban nem módosította tıkekövetelmény számítási módszerét. A belsı tıkekövetelmény számítás (ICAAP) tehát egy olyan eljárás, amely biztosítja azt, hogy mind a felügyelési, mind az irányítási funkciót ellátó vezetı testületek folyamatosan figyelemmel kísérjék a takarékszövetkezet tıkeellátottságát, illetve tıkemegfelelését. - megfelelıen azonosítják, mérik, összesítik és monitorozzák a Takarékszövetkezet kockázatait, - a Takarékszövetkezet kockázati profiljának megfelelı tıkét tart, - megfelelı kockázatkezelési rendszert mőködtet, és azt folyamatosan fejleszti. 8 inter Capital Adequacy Assesment- tıkemegfelelés belsı értékelési folyamata 23

24 6.tábla Tıkekövetelmény alakulása MNBkód Megnevezés elızı év tárgyév Index/eltérés CAB211 Sztenderd módszer szerinti tıkekövetelmény % CAB212 IRB-n alapuló módszer tıkekövetelménye 0 0% CAB21 Összes tıkekövetelmény hitelezési és partner kockázatokra % CAB22 Elszámolási kockázat tıkekövetelménye 0 0% CAB23 Tıkekövetelmény: pozíció, devizaárfolyam, árú kockázatokra 0 0% CAB24 Mőködési kockázat tıkekövetelménye % CAB26 Egyéb és átmeneti tıkekövetelmény 0 0 0% CAB2 Tıkekövetelmény minimális szintje % Felügyeleti felülvizsgálat hatása (SREP) % Belsı tıkemegfelelés értékelés (ICAAP) hatása % Összes tıkekövetelmény % A táblázatból kitőnik, hogy a tıkekövetelmény az elızı évhez viszonyítva 62 %-ra csökkent A csökkenés oka kitettségek súlyozásából adódott, növekedett a O súlyozású eszközök összege, emiatt csökkent a tıkekövetelmény. A felügyeleti (SREP) elıírás 125 % tıkét ír elı, a belsı tıkeszámítás (ICAAP) ennél magasabb tıkekövetelményt eredményezett. 7.Tábla Szavatoló tıke számítás és a fizetıképességi mutató A szavatoló tıke elemeinek alakulása S.sz. Megnevezés 2012.XII XII.31. Index% 01 Jegyzett tıke (3A111) % 02 Tıketartalék (3A112) % 03 Eredménytartalék % 04 Lekötött tartalékból a fel nem osztható szöv.vagyon Általános tartalék % 06 Általános kockázati céltartalék a korr.mfıösszeg 1,25%-ig % 07 Mérleg szerinti poz. eredmény, könyvvizsgáló ált.hitelesítve % 08 Jegyzett, be nem fizetett tıke (3A121) Immateriális javak, a LT megh.-nál figy.be vettek kivételével % 10 Kockázati céltartalék -ÁKC kiv.- és értékvesztés hiánya 0 11 ALAPVETİ TİKE % 12 Alárendelt kölcsöntıke 0 0 0% 13 Értékelési tartalék (számviteli) Járulékos tıkelemek csökkentése 3A2132, 3A JÁRULÉKOS TİKE 0 0 0% 16 Levonások elıtti szavatoló tıke 3A % 17 Tıkemódosítás a PIBB miatt 3A41 csökkentı t % 18 Limit túllépések tıkekövetelménye 3A % 19 Egyéb korrekciók +, % 20 SZAVATOLÓ TİKE (szolvencia ráta számlálója) % 21 Fizetıképességi mutató-tmm 28,64% 36,35% 7,71 Tıkemegfelelési mutató-srep 22,91% 29,08% 6,17 22 Tıkemegfelelési mutató-icaap 22,64% 23,25% 0,61 24

25 A II. pillér tıkekövetelmény minimális szintje, a mőködési kockázat figyelembevételével eft, mely 36,35 %-os tıke megfelelési mutatót eredményezett. A felügyeleti (SREP) elıírásainak figyelembevételével a tıkekövetelmény eft, mely 29,08 %-os mutatót eredményezett. A belsı tıke megfelelés értékelés (ICAAP) tıke szükséglete eft, mely tartalmaz 10 % tıkepuffert (8.420 eft.) és stressz puffert ( eft.), mely 23,25 %-os tıke megfelelési mutatót eredményezett. e. Jövedelmezıség Takarékszövetkezetünk adózás elıtti vesztesége eft, ami eft-al alacsonyabb, mint a évi nyereség volt. A nyereség csökkenése az alábbi fıbb tényezıkre vezethetı vissza: 8.tábla Az eredmény alakulását befolyásoló tényezık s.sz. Tényezı megnevezése A tényezı hatása az eredményre 01 Kamatkülönbözet alakulása Bevételek értékpapírokból Kapott jutalék- és díjbevételek Fizetett jutalék- és díjráfordítások 0 05 Pénzügyi mőveletek nettó eredménye Egyéb bevételek Pénzügyi és bef. szolg. fedzete Általános igazgatási költségek a -Ebbıl: szem.i jellegő ráford Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Értékvesztés és céltartalékképzés MKT-re Értékvesztés visszaírása /A Általános KC képzés felhasználás különbözete 0 13 Értékvesztés egyéb részesed Értékvesztés visszaírása egyéb rész Pénzügyi és befektetési szolg. eredm alakul Nem pénzügyi és bef.i szolg. eredm. -13, Szokásos üzleti tev. Eredménye Rendkívüli eredmény ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY Kamatjövedelem változás elemzése Megnevezés Kamatbevétel változása az elızı évhez képest ebbıl: kamatozó eszközök növekedése miatt kamatszint változása miatt Kamatkiadás változása az elızı évhez képest ebbıl: kamatköteles források növekedése miatt kamatszint változása miatt Kamatjövedelem változás:

26 A kamatkülönbözet csökkenése a jegybanki alapkamat csökkenése miatti bankközi betét és értékpapír hozamok jelentıs csökkenésének köszönhetı, a csökkenést tompította a behajtási eljárások eredményessége, mely növelte a hátralékos hiteltörlesztések összegét. Az értékvesztés és céltartalék képzés az év végével jelentısen változott, szigorodott, mely jelentıs összegő értékvesztés képzést eredményezett, ez vitte a veszteségbe a évet. Az értékvesztés és céltartalék képzés eft-al magasabb volt az elızı évinél, az értékvesztés felszabadítás eft-al volt magasabb, mely összességében eft-al több értékvesztés képzést eredményezett, ez okozta az éves veszteség alakulását. A bevétel megoszlása üzletágak szerint Üzletág Elızı év Mo.% Tárgy év Mo.:% Hitel % % Állampapírok % % Bankközi betétek % % Egyéb % % Jutalékos bevételek % % Ebbıl: -folyószámla vezetés % % -megbízásos betét 0 0% 0 0% -bankkártya % % -valutaváltás 0 0% 0 0% -biztosítás % % -bankgarancia 0 0% 0 0% -hitelekkel kapcs. 0 0% 0 0% -home banking 0 0% 0 0% -egyéb 0 0% 0 0% A pénzügyi szolgáltatások növelése látszólag eft, többletbevételt jelentett, de ezt torzította a bevezetett tranzakciós illeték fizetési kötelezettség, melynek összege eft. volt. A "rezsiköltség" eft-al alacsonyabb mint az elızı évi, mely a takarékos költséggazdálkodásnak köszönhetı 9.tábla Jövedelmezıségi mutatószámok adatok:%-ban Jövedelmezıségi mutatószámok S.sz. Megnevezés Me. Elızı év Tárgyév Eltérés+,- Jövedelmezıségi mutatók 1 Bevételarányos nyereség % 6,1% -10,9% -17,0% 2 Eszközarányos bevétel % 10,5% 9,3% -1,2% 3 Eszközarányos nyereség % 0,6% -1,0% -1,6% 4 Saját tıke arányos nyereség % 5,2% -9,1% -14,3% A bevételarányos eredmény 17 %- ponttal csökkent, míg az eszközarányos bevétel szintén 1,2 %- ponttal. Emiatt a tıkearányos eredmény 14.3 %- ponttal romlott a fentiek hatására. 26

27 f. Likviditás Takarékszövetkezetünk a kötelezı tartalékolási kötelezettségét a tartalékköteles források 5 %-ban határozta meg évben a tartalékolási kötelezettségét minden hónapban folyamatosan teljesítette az alábbiak szerint. A tartalékköteles források 100 %-át számlapénzben kellett teljesíteni. 10.Tábla Kötelezı jegybanki tartalék teljesítése Idıszak Kötelezı t. Teljesítés Eltérés január február március április május junius július auguszt szeptemb október november december Év átl A pénzeszközök alakulását az alábbi diagrammal szemléltetjük: 3.sz. diagram pénzeszk jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. pénzeszk. 7. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetet jelentısen érintı a beszámolóban meg nem jelenı- pénzügyi kötelezettségek NEMLEGES 27

28 II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítı adatok 1. Általános elıírások szerinti bemutatások a. Össze nem hasonlítható adatok a mérlegben A mérlegsorok tartalma az elızı évhez viszonyítva nem változott. b. Tételátrendezések helyei A mérlegben saját elhatározásból tételátrendezés nem történt, a fıkönyvi kivonat alapján a korábbi évek gyakorlatának megfelelıen történt a mérleg összeállítása. c. Értékelési eljárás megváltoztatásából származó eltérések Az elızı évhez viszonyítva a mérlegkészítés idıpontjának változásából adódott a mérlegkészítésig befolyt kamatok összegében változás. Az Integrációs Szervezet által kiadott egységes számviteli politikában került meghatározásra a mérlegkészítés idıpontja, mely egységesen január 31.-ét írja elı. A saját számviteli politikánkban a mérlegkészítés idıpontja február 28. volt. A két idıpont miatt változott a mérlegkészítésig befolyt függı kamatok összege, lényegében más hatása nem jelentkezett az idıpont változásnak. A évi mérlegben a befolyt 2 havi kamat összege eft. volt, míg a évi befolyt kamat összege eft. volt, a különbözet eft, mely a évi eredményt befolyásolta, mert kevesebb befolyt kamat került elszámolásra, mint az elızı évben. 2. Tételes bemutatások a mérleghez a. Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 11.tábla a. Imateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása (Szt.91 d.) Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok Mősz.i b Ber.-ok Beruh.i el. 1. Bruttó érték Nyító Növekedés ebbıl átsorolás Csökkenés ebbıl átsorolás Záró Halmozott écs. (ber.i el.-nél értékvesztés) Nyító Növekedés Csökkenés Záró Tárgyévi écs

29 4. Nettó érték Nyító Növekedés Csökkenés Záró Immateriális javakat és tárgyi eszközöket érintı átsorolások: Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket érintı átsorolás nem történt. b. Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenések alakulása 12.sz.tábla b.elszámolt értékcsökkenési leírás részletezése Megnevezés Immat.jav. Ingatlanok Mősz.i ber Beruházások 1. Terv szerinti össz a) lineáris b)degresszív c)telj.ar. d)egyéb (kis.é) Terven felüli écs. 3. TFÉCS. visszaírása 4. Elszámolt t.évi écs A Takarékszövetkezet terven felüli értékcsökkenést nem számolt el. c. Befektetett pénzügyi eszközök alakulása S.sz. Megnevezés Részvények Egyéb Kötvények Összesen: pénzügyi bef. 1. Nyitó mérleg sz.érték Befektetések az év folyamán 3. Forgóeszközbıl átsorolt érték - idıpont 4. Befektetett eszközbıl átsorolás -érték -idıpont 5. Értékesítés érték -idıpont 6. Záró érték Pénzügyi befektetéseink között többségi vagy befolyásoló részesedés nincs. 29

30 Részvényesei vagyunk a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nek eft-al, a Tak-Invest Zrt.-nek eft-al, a Hitelgarancia Rt-nek 100 eft-al, a Banküzlet Vagyonkezelı és Hasznosító Rt-nek 500 eft-al. A Takarékbanki átváltható kötvény értéke eft, a Magyar Fejlesztési Bank kötvényének összege eft, a Diákhitel Központ kötvénye eft. d. Egyéb követelések Mérleg eszköz 12.b. Egyéb követelések Ezer Ft-ban Fıkönyvi számlaszám Megnevezés Összeg 4511 Tárgyévi társasági adó Tárgyévi pénzügyi szervezetek különadó Hitelintézeti járadék Iparőzési adók költségvetési kiutalási igények Megelılegezett lakásép.kedv.elszám.számla Szechenyi kártyahitel tám.elsz.szla Munk.hit.kezelési díj Giró átvezetési szla Egyéb elszámolások Végrehajtásra adott elılegek Köv. behajtásával kapcs.nem kamatjell.köv Kiküldetésre adott elıleg Bankkártya elszám.számla Deviza átutalás elszámolási számla Bérlethez kapcsolódó letéti díjak 0 Összesen e. Egyéb kötelezettségek Mérleg forrás 4.a. Egyéb kötelezettségek Ezer Ft-ban Fıkönyvi számlaszám Megnevezés Összeg Munkavisz.szárm.SZJA elszám Tranzakciós illeték Lakossági betétek kamatadója Hitelintézeti járadék Magánszemélyek szolidaritási adója 0 30

31 46129 SZJA pénzügyi teljesítése Nyugdíjjárulék Egésségbiztosítási járulék Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás EHO %-os Munkaadói járulék pénzügyi teljesítése Szakképzési hozzájár.pénzügyi teljesítése Rehab.fogl.-i hozzájár.pénzügyi teljesítése Fizetendı Áfa Felügyeleti díj Kölcsön túlfizetések Alaprészjegy kifizetendı osztaléka Kilépett, törölt tagok részjegy-elszám T.bankal kapcs. elsz GIRO-ból fogadott tételek Hungária Biztosító elszámolási számla Rendelkezésre tartott összegek 0 0 Összesen f. Egyéb a mérlegtételekhez kapcsolódó tételes kiegészítés: Az értékhelyesbítést a takarékszövetkezetünk nem tart nyilván. A lekötött tartalékot a takarékszövetkezetünk nem tart nyilván. Általános kockázati céltartalékot takarékszövetkezetünk nem képez, nem tart nyilván. Az aktív és passzív idıbeli elhatárolások összetevıi és ezek idıbeli alakulásának a bemutatása: Hiv. Megnevezés Eltérés +,- Tárgyévre járó következı évi bevételek Diszkont kincstárjegyek Kötelezı tartalékolás kamata Hitelek kamatai Lekötött betétek kamatai Diákhitel kötv. Kamatai a. Összesen bevételek aktív idıbeli elhatárolása Elıfizetések, egyéb díjak b. Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása C. Halasztott ráfordítások

32 5a. Bevételek passzív idıbeli elhatárolása Takaréklevél betétek kamata Lekötött betétek kamata Közüzemi díjak Egyéb díjak Egyéb költségek eelhatárolása Prémium, jutalom b. Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása c. Halasztott bevételek g.) A hosszú lejáratú kötelezettségekbıl a rövid lejáratúba átrendezett tételek összege: eft, az éven túli lejáratú hitelek esedékes törlesztı részlete. III. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. Általános elıírások szerinti kiegészítések a. Az eredmény-kimutatásban az össze nem hasonlítható adatok tételes megjelölése Az eredmény-kimutatás sorai tartalmilag nem változtak az elızı évhez viszonyítva, az összehasonlíthatóság biztosított. b. Az eredmény-kimutatásban a tételátrendezések helyeinek megjelölése Az eredmény-kimutatásban saját döntés alapján tételátrendezés nem történt. c. Az eredmény-kimutatásban az értékelési eljárások megváltoztatás oka, hatása A 2012 évhez viszonyítva az értékvesztés szabályai megváltoztak, magasabb értékvesztési kulcsok kerültek alkalmazásra. Az 1 millió forintot meg nem haladó követelések a lejárati napok száma mellett a fedezettséget is figyelembe vevı csoportos egyszerősített minısítési eljárást alkalmazunk. A lejárati napok száma és a fedezettség sávosan van meghatározva és az azokhoz kötıdı értékvesztési kulcsok is. Az egyedileg minısített tételek is fedezettséggel kombinált minısítés alapján kerültek sávosan meghatározva. Az új szabályzat alapján az elszámolt értékvesztés összege jelentısen megnıtt, az állománya az elızetes eft-ról, eft-ra növekedett, mely jelentısen befolyásolta a takarékszövetkezet eredményes mőködését. Mindent megteszünk a hátralékos hitelek behajtására, az eljárások egyre eredményesebbek. A havonta befolyt letiltások összege 8 9 millió forint között van, mely a mőködésünket 32

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012. BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14. Cg.: 11-02-000651 ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.... TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 3 I. Általános rész... 3 1. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Nagykáta és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2760 Nagykáta, Dózsa György u10. Internet: www.nagykatatksz.hu Cg.:13-02-050256 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés ABanif Plus Bank Zrt.részvényesének

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Konszolidált kiegészítő melléklet. a 2002. december 31-ével végződő évre (2002)

Konszolidált kiegészítő melléklet. a 2002. december 31-ével végződő évre (2002) 1.oldal Konszolidált kiegészítő melléklet (2002) 2.oldal 1. Általános gazdálkodási körülmények A magyarországi Raiffeisen bankcsoport tulajdonosi érdekeltségei: Vállalkozás neve Székhelye Alaptőke RB tulajdoni

Részletesebben

Kockázatkezelési elvek, módszerek

Kockázatkezelési elvek, módszerek AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2012 A 234/2007. (IX. 4.) Korm. Rendelet szabályozza a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítését A jelentés

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda Statisztikai számjel: 28335078691013101 Iroda lajstromszáma: 00240 Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda 1126 Budapest, Kis Altábornagy u. 23. I./1. 2014.01.012014.12.31. közötti időszak beszámolójának Budapest,

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A Banif Plus Bank Zrt. részvényesének

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4852. számú törvényjavaslat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843 KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843 liudsipost Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

FŐNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE

FŐNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE FŐNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE 2013.12.31 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 3 3. Kiemelt kockázatkezelési alapelvek...

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények. 2011. év

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények. 2011. év TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények év A Téti Takarékszövetkezet A hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. 2006. április 28-án 11. órai kezdettel 76,59 %-os részvételi arány mellett megtartotta

Részletesebben

Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet Cg: 08-02-000933 9155. Lébény, Fő u. 85. KSH: 10112786 6419 122 08

Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet Cg: 08-02-000933 9155. Lébény, Fő u. 85. KSH: 10112786 6419 122 08 Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet Cg: 08-02-000933 9155. Lébény, Fő u. 85. KSH: 10112786 6419 122 08 Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet a Hpt. 137/A -a és a 234/2007(IX.4.) Korm.rendeletnek megfelelően

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank Zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 14009411-8622-599-09 Statisztikai számjel 09-09-013717 Cégjegyzék száma Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft. 4150 Püspökladány, Kossuth u. 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelmények 2008 teljes év TARTALOMJEGYZÉK

Nyilvánosságra hozatali követelmények 2008 teljes év TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 2008 ÉVI GAZDÁLKODÁSI EREDMÉNYE... 2 I.1 PUBLIKUS MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS... 4 II SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEI MÓDSZEREI... 6

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv.

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv. 1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK Saját tőke csökkentve a visszavásárolt saját részvényekkel, üzletrészekkel Saldo Zrt. 2014. 1 4 1. Saját tőke fogalma

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

Számvitel: A vállalkozás működését vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét rögzítő és bemutató elszámolási rendszer.

Számvitel: A vállalkozás működését vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét rögzítő és bemutató elszámolási rendszer. Bevezetés Mi a számvitel? = információnyújtás Külső: partnerek, vevők, szállítók, állam, NAV adóhatóság, hitelezők, tőzsdei befektetők Belső: menedzsment vállalat irányítói, alkalmazottak, szakszervezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Hévíz, 2012. április 06. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Térítés nélküli átvétel Összeállította: Seres Sándorné I. A tárgyi eszközök 483.

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - - 1 - Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - 2 - T A R T A L O M J E G Y Z É K 1 ÁLTALÁNOS FEJEZET... - 4-1.1 A TAKARÉKSZÖVETKEZET BEMUTATÁSA... - 4-1.1.1 A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához Hévíz, 2011. április 08. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. tulajdonosainak Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Bartók Béla Megyei Művelődési

Részletesebben

CIMBORA NYPT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 2011.01.01.-2011.12.31.

CIMBORA NYPT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 2011.01.01.-2011.12.31. CIMBORA NYPT 2011.01.01.-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége eltéré sek felülvizsgá lt eltéré sek (+/- ) felülvizsgá lt 1 2 3 4 5 6 7 c

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007-es év harmadik negyedévét az első két negyedévhez hasonló üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Szept. 30- cal végződő Szept. 30- cal

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése 2005. augusztus 9. Keresztesi János vezérigazgató 2006. augusztus 8. FreeSoft

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2009. éves IFRS szerint konszolidált, auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Üzleti jelentés... 3 1. Összefoglaló... 3 2. A Társaság

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043189-6419-122-03 Cg.: 03-02-000278/90 Rónasági Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2011. év

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2011. év A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2011. év A Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat 2008. éves beszámolójának KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE Cégnév: AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Székhelye: 1091 Budapest

Részletesebben