Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft évi beszámolójához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához"

Átírás

1 Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft évi beszámolójához Hévíz, április 08.

2 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság időtartama: 1.3. A társaság tevékenységi köre: 1.4. A társaság tulajdonosa A társaság működése 1.6. A társaság vagyona, alaptőkéje 1.7. A piaci helyzet rövid értékelése A SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI A számviteli politikánk célja, az elszámolások alapjai 2.2. Eszközök értékelése Befektetett eszközök Forgóeszközök Értékcsökkenés meghatározása 2.4. Külföldi pénzeszközökben felmerülő ügyletek elszámolása 2.5. Rendkívüli tételek elkülönítésének szempontjai 3. SZÁMVITELI ALAPELVEKTŐL VALÓ ELTÉRÉS 4. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 9. A. Befektetett eszközök A.I. Az immateriális javak értéke A.II. A tárgyi eszközök értéke B. Forgóeszközök 10. B.I. Készletek változásának bemutatása B.II. Követelések 11. B.IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolás E. Céltartalékok 12. F/II. Hosszúlejáratú kötelezettségek F/III. Rövid lejáratú kötelezettségek tételes bemutatása G. Passzív időbeli elhatárolások bemutatása 5. EREDMÉNY-KIMUTATÁS KIEGÉSZÍTÉSE 13. I. Az értékesítés nettó árbevétele III. Egyéb bevételek bemutatása VII. Egyéb ráfordítások bemutatása VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 14. IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása X. Rendkívüli bevételek 15. XI. Rendkívüli ráfordítások XII. Társasági adófizetési kötelezettség 6. TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 6.1. Környezetvédelmi tevékenység 6.2. Minőségbiztosítás 6.3. Kötelezettségvállalások 6.4. Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt hibák bemutatása A foglalkoztatott munkavállalók és javadalmazásuk 7. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása 2. oldal

3 Az évi C. törvénymódosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege a számvitelről - szabályozza az éves beszámoló készítésének elveit. III. FEJEZET (19. (1) bekezdés) alapján mely AZ ÉVES BESZÁMOLÓ címet viseli. Az éves beszámoló részei: - mérleg - eredmény-kimutatás - kiegészítő melléklet - üzleti jelentés. A kiegészítő melléklet tartalmi követelményeit a Számviteli törvény alapján a Számviteli politika határozza meg. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Hunguest Hotel Aquamarin Kft-t április 1.-én alapították. A Hunguest Hotels Szállodaipari Rt. leányvállalata volt augusztus 05-ig február 28.-tól a nevét Aquamarin Szállodaipari Kft-re változtatta az alapító augusztus 6.-ával a Kft. értékesítésre került, az üzletrészek új tulajdonosa Hévíz Város Önkormányzata lett. Az új tulajdonos továbbra is használja a évben választott megnevezést. Jelenleg is 100%-os önkormányzati tulajdonban van A társaság cégneve és székhelye A társaság cégneve: AQUAMARIN SZÁLLODAIPARI KFT. A társaság rövidített cégneve: AQUAMARIN KFT. A társaság székhelye: 8380 Hévíz, Honvéd utca A társaság időtartama: A társaság határozatlan időtartamra alakult A társaság tevékenységi köre: Főtevékenység: Szállodai szolgáltatás Egyéb élelmiszer kiskereskedelem Üdülés,egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás Egyéb vendéglátás Italszolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabadidő, sporteszköz kölcsönzése Szakorvosi járóbeteg-ellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás Előadó művészet kiegészítő tevékenység Fizikai közérzetet javító szolgáltatás ( pld. szauna, szolárium ) Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás 3. oldal

4 1.4. A társaság tulajdonosa 100 %-s tulajdonos Hévíz Város Önkormányzata Tulajdon megszerzése: augusztus 05. A társaság cégbírósági bejegyzésének száma: időpontja: május A társaság működése Főtevékenysége a szállodai szolgáltatás, amelyhez szorosan kapcsolódik az éttermi vendéglátás. Jelentős még a gyógy szolgáltatásból származó bevétel is. Az összbevétel 29,5%-a ezen szolgáltatásból származik. Szakorvos irányítása mellett a bel és külföldi vendégek részére megelőző jelleggel fizikoterápiás kezeléseket végzünk. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral együttműködve a biztosított belföldi vendégeknek lehetősége van kedvezményes fizikoterápiás kezelések igénybe vételére. A Kft. tevékenységét ügyvezető-igazgató irányítja. Az ellenőrzési feladatokat a Tulajdonos által választott három főből álló felügyelőbizottság végzi, amely a Társasággal munkaviszonyban nem álló természetes személyekből áll. A Tulajdonos a könyvvezetés és a beszámoló valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőriztetése végett egy hivatalosan bejegyzett független könyvvizsgálót is választ az Alapító okiratnak megfelelően A társaság vagyona, alaptőkéje D. Saját tőke e Ft A jegyzett tőke évi záró érték e Ft Eredménytartalék változása Nyitóérték január 1-én e Ft Az előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése e Ft évi záró érték e Ft Lekötött tartalék évi záró érték e Ft Mérleg szerinti eredmény 2010.év (veszteség) e Ft A 2009.évi pozitív mérleg szerinti eredmény, az eredménytartalékba került (4.083 e Ft) évben a saját tőke e Ft- al csökkent, a évi veszteségnek köszönhetően. Az eredménytartalék negatív előjelű, ennek felszámolása a nyereség eredménytartalékba helyezésével javulhat. Sajnos a napjainkban érzékelhető gazdasági helyzet a szállodai szolgáltatásoknál ezt hátráltatja. A saját tőke az elmúlt évben a piaci szegmensben elfoglalt hátrányos helyünk miatt csökkent. Több év után nem tudtunk eredményesen működni évben. A szolgáltatási tevékenységünket igénybe vevők köre érzékenyen reagál a gazdasági változásokra. 4. oldal

5 1.7. A piaci helyzet rövid értékelése Az Aquamarin Kft. a jelenlegi tulajdonosi szerkezetben augusztus 6-tól működik év zárásakor elértük, hogy a tulajdonosi feltöltés és a Kft. gazdálkodási eredménye együttesen képes volt a megvásárláskor igen jelentős tőke hiányt felszámolni. A tőke hiány megszüntetése utáni években mindig szerény nyereséget értünk el, kivéve a évet. Ezen évben már az üzemi tevékenység eredménye is veszteséges volt. A jegyzett tőkénél jelenleg már csak 3,7 millió Ft-al magasabb a saját tőkénk. A társasági vagyon gyarapodása visszaesett. A szálloda állapota alapján már évben a Tulajdonos váltáskor is felújításra várt. A Tulajdonos koncepciója szerint a Kft.-nek magának kellett kitermelni a felújítás gazdasági feltételeit. A cég tőke erősségét figyelembe véve az eltelt évek nem nyújtottak megfelelő alapot a teljes felújítás elvégzésére. A Kft. gazdasági helyzetének megfelelően azonban minden területen végeztünk részleges felújítást. A teljes átalakítás tervezését évben megkezdtük, ez a évben is folytatódott. Eredeti elképzelés szerint, már IV. negyedévében teljes leállás mellett megindult volna az átalakítás. A tulajdonos feltételei alapján a terv átdolgozásra került, így a megvalósítás egy évet csúszott volna. A gazdasági világválságnak köszönhetően csak mérsékelten, és több ütemben indult év első napjaiban a felújítás. A munkálatok alatt a szálloda A épülete üzemelt. A felújított B épület 56 megszépült szobával április 30-án megnyitotta kapuit a vendégek részére. Működésünket és fejlesztésünket jelentősen meghatározza a piaci és gazdasági környezet. Vevő körünket jelenleg a gyógyulni, pihenni vágyó szerényebb igényű és jövedelmű zömében belföldi vendégek alkotják. A vendég éjszakák alapján a külföldi vendégek aránya 14,7 %. Az elmúlt években a szolgáltatások minden területén történt előre lépés. A főleg saját anyagi forrásból történt részleges felújítások a működés fenntartását célozták és csak kismértékű javulást eredményeztek évben elkészült a fűtési rendszer korszerűsítése, ennek azonban nem érezzük a hatását, mivel a nyílászárok állapota ezt gátolja évben egy nagyobb volumenű beruházásunk volt, ez a HACCP minőség biztosítási rendszer bevezetéséhez kapcsolódik, amit saját erőből valósítottunk meg. A konyha átalakítása a minőség biztosítási rendszer minimális feltételeinek megfelelően elkészült, a törvényben előirt határidőre bevezetésre is került évben a beruházások jelentős részét a külső medence vízforgatós rendszerűvé alakítása tette ki. Ehhez kapcsolódott a környezet kialakítása is. A beruházáshoz pályázaton nyertünk 5 millió Ft-ot, a többi sajáterőből készült el. Jelentős fejlesztés volt még az elmúlt évben egy új KIA típusú tehergépkocsi beszerzése, amely a régi Barkas tehergépkocsit váltotta fel év elején elkészült a belső fürdő medencék környezetének felújítása, valamint a régen várt A épület 21 szobáját is összkomfortossá alakítottuk. Az A épület komfortosítása ténylegesen akkor is csak az eladhatóbbságot szolgálta. A mai viszonyok között a legnagyobb gondot ezen szobák kihasználatlansága jelenti. A vevői körnek számított kis nyugdíjasok a gazdasági válság hatására nagyrészt kiestek, a fizetőképes vevők igényeinek viszont nem megfelelő évben a beruházások zömét a teljes felújítás tervének elkészíttetése adta. Ez mellett több területen is volt főleg kis értékű pótló beruházás évben a felújítási tervezést befejeztük, és többnyire kis értékű tárgyi eszközt szereztünk be április 30-án elkészült a volt B épület tetőcseréje, teljes közmű és a szobák belső átalakítása. 5. oldal

6 A piacépítés, illetve a fizetőképességgel bíró vendégkör meglelése továbbra is az egyik sarkalatos tényező a vállalkozás életében. Tapasztalatunk szerint fokozódik az igény a belföldi vendégek részéről a megelőző gyógyszolgáltatások igénybevételére. Örvendetes, hogy a hazai lakosság is hajlandó áldozni az egészség megőrzésre. Segítséget jelent a hazai vendégek számára a munkáltatók által biztosított üdülésicsekk és az önkéntes egészségbiztosítási pénztárak e célra is felhasználható megtakarítása. Az üdülésicsekkek elterjedésével a hétvégi pár napos úgynevezett hosszú hétvégék is kedveltté váltak. Különösen nagy az igény az ünnepek miatti munkanap áthelyezések idején. A B épület felújításával a vendégkör kétpólusú lett, más-más igényeket elégít ki a két épületszárny decembertől a szálloda háromcsillagos szállodai osztályba tartozik. A szállodai minősítés 2011.évben jelentősen átalakul. A szenior vevőkőr elmaradása miatt új cél közönséget kell keresni. Az utazási irodákon keresztül történő értékesítés is átértékelődött a vendégek részéről. Az internet gyors és szinte mindenhol elérhető, így több helyen is megtalálhatóak vagyunk. A személyes kapcsolatok ápolásával is igyekszünk megtartani, illetve növelni a törzsvendégek érdeklődését. A szálloda színvonalának emelésével szeretnénk a külföldi vendégek bizalmát is megnyerni a szállodai szolgáltatások tekintetében. Fontos lenne tudatosítani a vendégek felé, hogy a szálloda egy része jó színvonalú. Sajnos a Hotel külleme ezt nem sugallja, több éve semmi változás nem tapasztalható ezen a területen. A gyógyszolgáltatásokat már több szállodán kívül Hévízen pihenő bejáró külföldi vendég is igénybe veszi. A személyzettel és a kezelésekkel elégedettek. Sajnos a szobák felszereltsége és színvonala április végéig nem elégítette ki az igényeiket. A B épület 56 szobájának felújításával ez valóra vált, azonban nagyon magas a szállodai kínálat Hévízen, így nem könnyű megnyerni a vendégeket. Az elmúlt években a szállodai szolgáltatások árát még az infláció mértékével sem emeltük. A jelenlegi vendégkör a visszajelzések alapján többet nem tudott volna megfizetni. A felújított szárny értékesítési árában érvényesíteni akartuk a kedvezőbb feltételeket, de a piacon ez nem talált megfelelő fogadtatásra évben csak kedvezményekkel együtt tudtuk a kihasználtságát emelni Az elmúlt évben minimális emelkedést értünk el a nettó árbevételnél (0,4%). Igyekeztünk továbbra is a feltételeket úgy alakítani, hogy a szállodai vendégek maximális kiszolgálása mellett a tulajdonosi elvárásnak megfelelően biztosítsuk a hévízi lakosok számára is a szolgáltatásaink elérhetőségét. A marketingnek óriási jelentősége van, ki kell szélesíteni az eszköztárát. Minden lehetőséggel és eszközzel élni kell a megismertetés irányában. A piacgazdaságban csak a vendégek által elismert és elfogadott szolgáltatások biztosítják a vállalkozás folyamatos működését. 6. oldal

7 2. A SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI 2.1. A számviteli politikánk célja, az elszámolások alapjai A Számviteli törvény keretein belül - a szolgáltatási tevékenységek hozamai és ráfordításai pontosan körülhatárolhatók, megállapíthatók. o A mérlegben szereplő eszközök és források valós értéken vannak nyilvántartva. o Az általunk hozott döntések nem sértik a számviteli alapelveket. o Biztosítjuk a gazdasági események, a számviteli munka egyértelmű végrehajtását és ellenőrizhetőségét. Megfelelő és megbízható vezetői információt szolgáltatunk. o Rendelkezünk a Számviteli törvénnyel összhangban elkészített pénzkezelési, leltározási, értékelési szabályzatokkal. o Az értékcsökkenést a társasági adónak megfelelő leírási móddal számoljuk el. o A számviteli politikában rögzítésre került, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítjuk a számviteli alapelvek érvényesülését. o A Kft. beszámoló készítésének időpontja a tárgyévet követő év február 28. napja. o Az Aquamarin Kft. a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit, a számvitelről szóló évi C. törvény 9. -a szerint éves beszámolót készít. o A társaság az A (Összköltség eljárással készülő) eredmény-kimutatást, az A típusú mérleget választotta. o Az Alapító Okirat és a évi IV. törvény 40. (1) bekezdés alapján a társaság az éves beszámolóját hivatalosan bejegyzett független könyvvizsgálóval felülvizsgáltatta. o Az éves beszámoló aláírására jogosult személy Czurda Gábor ügyvezető igazgató (címe: 8380 Hévíz, Dr. Babocsay utca 29/B 1/3) Eszközök értékelése Befektetett eszközök A Számviteli törvény előírásainak megfelelően egyedi beszerzési, illetve előállítási költségen történt. Az elhasználódott eszközeinket folyamatosan leselejteztük. A maradandókat megvizsgáltuk, hogy a - Számviteli törvény előírásainak megfelelően - a vállalkozási tevékenységet rendeltetésük szerint szolgálják-e? E folyamatos vizsgálat eredményeként selejteztünk e Ft nyilvántartási értékű immateriális javat és tárgyi eszközt. Ezek: 97 e Ft értéken számítástechnikai szoftvert (szoftverek) e Ft értéken műszaki gép, berendezés (gyógy.gépek, szám.tech.eszk., stb.) e Ft egyéb kis értékű eszközök (konyhai gépek, eszközök, porszívók stb.) Ezek elhasználódásuk miatt már nem tudták a gazdálkodást tovább szolgálni. Ezen eszközök mindegyike O - ra leirt, ténylegesen ráfordítást nem jelentő tételek. Nagyon óvjuk meglevő eszközeinket, rendszeresen karbantartjuk, rendeltetésszerűen használjuk, így költséget tudunk megtakarítani. Az üzleti évben tárgyi eszközt nem értékesítettünk. A leselejtezett eszközök elszállításáról gondoskodtunk. Befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezünk. A befektetett eszközöket könyv szerinti értéken mutattuk ki. 7. oldal

8 Forgóeszközök A készleteinket átlagos beszerzési áron tartjuk nyilván. A készletek számbavételekor - a Számviteli törvény 56. -át figyelembe véve évben értékvesztést nem számoltunk el. Követelésekre a vevőállomány egyedi értékelésével ez évben nem számoltunk el értékvesztést évben behajthatatlannak minősülő követelésünk nem volt Értékcsökkenés meghatározása A tárgyi eszközök értékcsökkenését lineáris módszerrel határozzuk meg a társasági adónak megfelelően. Az értékcsökkenést az állományba vétel napjától számoljuk el havonta, kivéve a kis értékű tárgyi eszközöket. A 100 e Ft egyedi érték alatti kis értékű tárgyi eszközök értékcsökkenését aktiváláskor teljes összegben költségként elszámoljuk Külföldi pénzeszközökben felmerülő ügyletek elszámolása A külföldi pénzeszközben felmerülő ügyletek az ügylet napján érvényes árfolyamon kerülnek elszámolásra. A pénzügyi teljesítés és az ügylet felmerülésének időpontjában érvényes árfolyam különbözetéből adódó árfolyamnyereség vagy veszteség az eredmény kimutatásban kerül taglalásra évben a számla forgalomnál 2 e Ft veszteség volt, az elmúlt éveknek megfelelően nem számottevő az előfordulása évben a beruházáshoz EUR alapú beruházási hitelt vettünk igénybe, így az év végi értékelésnél számolnunk kellett az árfolyamváltozással. Az éven belüli tőketörlesztésre eső 138 e Ft árfolyam veszteség került elszámolásra Rendkívüli tételek elkülönítésének szempontjai Rendkívüli bevételnek, ráfordításnak minősülnek azok a tételek, amelyek a vállalkozás szokásos üzletmenetén kívül esnek, eseti jellegűek, ritkán előfordulók vagy értékük miatt tekinthetők rendkívülinek. A káreseményekkel kapcsolatos tételek, értéküktől függetlenül rendkívülinek minősülnek. A rendkívüli bevételek és kiadások között kell kimutatni az előző évek beszámolójában elkövetett olyan hibák eredményre gyakorolt hatásait is, amelyeket önrevízióval állapítottunk meg, vagy az adóhatóság tárt fel. A Kft. jelentős összegűnek minősít mindazon hibát, amelynél a különböző ellenőrzések során a megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő / csökkentő értékének előjeltől független együttes összege eléri, vagy meghaladja a mérleg főösszeg 2 %-át, vagy a e Ft-ot. 3. SZÁMVITELI ALAPELVEKTŐL VALÓ ELTÉRÉS Az év során a számviteli alapelvektől nem tértünk el. 8. oldal

9 4. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A. Befektetett eszközök A.I. Az immateriális javak értéke év közben az alábbiak szerint alakult: e Ft Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Átsorolások Záró állomány Bruttó érték Szellemi termékek Immateriális javak bruttó értéke összesen: Értékcsökkenés Szellemi termékek Immateriális javak értékcsökkenése összesen: Nettó érték: Az immateriális javak, bruttó értékének változása: - növekedés: 5 db szoftver vásárlása (Windows és Office) - csökkenés: 2 db szoftver selejtezése (DOS) Az immateriális javak, értékcsökkenésének változása: - növekedés: éves értékcsökkenés elszámolása - csökkenés: 2 db szoftver selejtezése (DOS) A.II. A tárgyi eszközök értéke év közben az alábbiak szerint alakult: eft Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró állomány Bruttó érték Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök bruttó értéke összesen: Értékcsökkenés Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások és beruházásokra adott előleg Tárgyi eszközök ért.csökk. leírása össz: Nettó érték oldal

10 Tárgyi eszközök bruttó értékének változása Műszaki berendezés - növekedés: számítógépek és egyéb számtech.berend., kávégép, ultrahang készülék, magas nyomású mosó vásárlása - csökkenés: gyógyászati gép, takarítógép, számtech.eszk. selejtezése Egyéb berendezés: - növekedés: szobaberendezésének és egyéb kis értékű tárgyak beszerzése - csökkenés: több kis értékű tárgyi eszköz selejtezése (telefonok, stb.) Beruházások: - növekedés: a fentebb bemutatott vásárlások - csökkenés: a vásárolt eszközök aktiválása Tárgyi eszközök értékcsökkenésének változása: Ingatlanok - növekedés: éves értékcsökkenés elszámolása Műszaki berendezés: - növekedés: éves értékcsökkenés elszámolása - csökkenés: a bruttóértéknél említett eszközök selejtezése Egyéb berendezés: - növekedés: értékcsökkenés elszámolása - csökkenés: több kis értékű tárgyi eszköz selejtezése Nettó érték: - a bruttó érték csökkentve az elszámolt értékcsökkenési érték változásokkal Beruházások A befejezetlen beruházás év végén e Ft értékben maradt. Ez a szállodai teljes nagy felújítás tervezését foglalja magába. B. Forgóeszközök B.I. Készletek változásának bemutatása e Ft Nyitó Záró Anyag Áru Összesen A készletek záró értéke az elmúlt évhez képest 6,6 %-al csökkent. Készlet csökkenés van az áruknál 13,6%, míg 1,9%-os mértékű csökkenést mutatnak az anyagok. A zavartalan működéshez ez a készlet elégséges és nem köti le a szűkös pénzeszközünket. A beszerzés a felhasználással szinkronban van, a felhasználandó anyagok és áruk azonnal beszerezhetők. Elfekvő készletünk nincs. A szállítókkal megbízható stabil kapcsolatunk van, időben és megfelelő minőségben szállítanak. A nagyobb forgalmat lebonyolító szállítóknak 30 napos fizetési határidővel utalunk, így a készletek nem kötik le a pénzeszközünket. 10. oldal

11 B.II. Követelések Az összes követelés e Ft A vevőkövetelések összege: e Ft Egyéb követelések összege: e Ft Ebből - dolgozókkal szemben: 365 e Ft - bankkártyás, üdülési csekkes fizetés: e Ft - államháztartástól (Tb, adók): e Ft - egyéb követelések: 17 e Ft A követelések értéke az elmúlt évi szinten mozog. Összetételében azonban jelentős átalakulás tapasztalható. A vevőknél 35,6%-os csökkenés volt. Az egyéb követeléseknél 46,3%-os emelkedés látszik az előző évhez képest. A vevőknél szorgalmaztuk az előlegutalást és a készpénzes fizetést. Az utalásos kiegyenlítésnél a határidőket szűkítettük. A fizetések többnyire határidőre érkeznek. Amennyiben 8 napnál több késés van, fizetési felszólítást küldtünk az ügyfélnek évben az üdülési csekkes és bankkártyás fizetések népszerűsége továbbra is töretlen. Az egyéb követeléseknek ez teszi ki az 47,3%-át. Az államháztartástól kimutatott követelések között szerepelnek az - éves adó elszámolási különbözetek és a Tb-vel szemben fenn álló követelések összege (Tb kifizetőhelyként működünk). B.IV. Pénzeszközök készpénz állomány: bankbetét állomány: pénzeszközök: 665 e Ft 182 e Ft 847 e Ft A készpénz állomány 665 e Ft az átlagos napi záró állományhoz képest magasabb (napi záró maximum 500 e Ft). A többletet a kasszai váltó pénzek év végi elszámolása okozza. Sajnos bankbetét állományunk gyakorlatilag nincs is. A bankszámlánk folyószámla hitellel zárta az évet. A bankbetétből 68 e Ft az elkülönítetten kezelt megtakarításra szolgáló betétszámlán van. A maradék 114 e Ft a hitelt nyújtóbank számláin van. Sajnos nem rendelkezünk pénzeszköztartalékkal, így a bevétel szempontjából szűkösebb hónapokban folyószámlahitelt veszünk igénybe. A hitel segítségével a fizetési kötelezettségeinket határidőben teljesíteni tudtuk. Határidőn túl ki nem fizetett számlánk, adó tartozásunk és hiteltartozásunk nincs, így a partnerek és bankok bizalmát is élvezzük. C. Aktív időbeli elhatárolás A mérlegben szereplő értéke 733 e Ft, amely költség jellegű tételek elhatárolásából áll. A teljes összeg 2011.évben elszámolható költség. Összetétele: Költség tételek 733 e Ft - parkoló bérlet / ig 99 e Ft - újság, szaklap elő fizetés 76 e Ft - hirdetések 377 e Ft - egyéb költség 181 e Ft 11. oldal

12 E. Céltartalékok 2010.évi nyitó érték e Ft 2010.évi könyvelés csökkenés e Ft növekedés 0 e Ft évi záró érték 0 e Ft 2009.évben e Ft céltartalékot képeztünk az ügyvezető igazgató korengedményes nyugdíjazása miatt, amely a 2009.évi prémiumát terhelte. Céltartalékot képeztünk továbbá e Ft értékben egy folyamatban levő munkaügyi per kapcsán. Mind két ügyben döntés született, így a céltartalék a mérlegkészítésig elszámolásra került. Az ügyvezető igazgató részére befizetésre került a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által megküldött korengedményes nyugdíj. A munkaügyi perben is döntés született, ennek értelmében elszámoltunk a volt dolgozónkkal. F/II. Hosszúlejáratú kötelezettségek A Kft évben a szálloda felújításához e Ft-nak megfelelő EUR hitelt vett fel 10 éves futamidőre évben ,4 EUR tőketörlesztés volt. Az év végi értékelés és a 2011.évi törlesztő részlet rövid hitelre való átvezetése után e Ft ( ,25 EUR) hosszú lejáratú kötelezettség szerepel a könyveinkben. F/III. Rövid lejáratú kötelezettségek tételes bemutatása A rövidlejáratú kötelezettségek mérlegértéke e Ft Rövid lejáratú hitel: e Ft Vevőktől kapott előleg összege: e Ft Szállítói kötetezettségek: e Ft Egyéb rövid lejáratú kötelezettség: e Ft Ebből - államháztartási és helyi adók: e Ft - dec. havi munkabér: e Ft - munkabér utáni adó és járulékok: e Ft - m.bérből vonandó tételek p.ü. rend. 527 e Ft A rövid lejáratú kötelezettségeink az elmúlt évhez képest mintegy kilenc millió forinttal nőtt. Jelentősen változott a rövid hitel állományunk. Ide került a 2011.évben fizetendő beruházási hitel tőke törlesztése (35.682,4 EUR) e Ft és a folyószámlahitel december 31.-i fennálló e Ft-os összege. Az elmúlt évi szállítói részletfizetésünk kifutott, így a szállítói tartozásunk jelentősen csökkent. A kötelezettségünk jelentős, de megbízhatóságunk elsődleges szempont. Lejárt határidejű kötelezettségünk nincs. G. Passzív időbeli elhatárolások bemutatása A passzív időbeli elhatárolás mérlegértéke e Ft. Ebből - Bevétel jellegűek e Ft - Költség jellegű tételek e Ft - Halasztott bevételek e Ft 12. oldal

13 A bevétel jellegű elhatárolásnál e Ft értékkel szerepel az év végi EUR hitel fordulónapi árfolyam értékelése. A költség jellegű tételek a közüzemi díjak, telefondíj összesen e Ft. A halasztott bevétel a vízforgató berendezéshez kapott támogatás azon része, amely csak a következő években számolhatok el, az értékcsökkenés ellentételezésére. 5. EREDMÉNY-KIMUTATÁS KIEGÉSZÍTÉSE I. Az értékesítés nettó árbevétele A teljesítés időpontjában kerül elszámolásra, és nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Az értékesítés nettó árbevétele belföldi értékesítésből áll. Az árbevétel alakulása egységenként Szálloda Vendéglátás Gyógyászat, sport Összesen e Ft e Ft e Ft e Ft III. Egyéb bevételek bemutatása céltartalék elszámolása egyéb bevételek Egyéb bevételek összesen: e Ft 308 e Ft e Ft A évben képzett céltartalék elszámolásra került a évben. A mérleg céltartalékok fejezeténél ismertetett megvalósulás alapján. VII. Egyéb ráfordítások bemutatása helyi adók iparűzési adó építmény adó gépjármű adó költségvetéssel elszámolt hozzájárulás vissza nem igényelhető ÁFA egyéb Egyéb ráfordítások összesen e Ft e Ft 28 e Ft e Ft e Ft 50 e Ft e Ft A 2010.évben az egyéb ráfordítások közel hét és fél millió Ft-al csökkentek. A helyi adók közöl az építményadó változatlan az előzőévhez képest. Az iparűzési adó mértéke nem változott, nagysága az árbevétel és egyéb adó alapot befolyásoló tényezők hatását is figyelembe véve azonos értéket mutat. A költségvetési hozzájárulásnál jelentős tétel a 2010.augusztusig fizetett Tv üzemben tartási díj összesen e Ft, utána időleges megszüntetésre került. Az innovációs járulék összege 612 e Ft. Céltartalék képzésre a 2010.évben nem került sor. A TB finanszírozott gyógyászati tevékenység - közérdekre való tekintettel - mentes az ÁFA alól. Ezen tevékenységre jutó költségek ÁFA vonzata a vissza nem igényelhető ÁFA. Az egyéb költségeknél 50 e Ft értékben, késedelmi kamat, anyagok áruk vesztesége, kerekítések szerepelnek. Bírságot évben nem kellet fizetnünk. 13. oldal

14 Az értékvesztés elszámolásának alakulása évi nyitó érték e Ft - Latour Utazási Iroda (1998) 51 e Ft - Pannónia Travel (2002) e Ft - Vasas Labdarugó Kft. (2002) 133 e Ft - Felmondott dolgozó tartozása (2002) 85 e Ft - Kiss Lajos vendég (2001) 15 e Ft - Grafoner (2002) 80 e Ft - MÓR Travel (2002) 145 e Ft - OPTIMAL Travel (2002) 126 e Ft - Kinder Tourist (2002) 52 e Ft - Andrási István (2003) 9 e Ft - Ingóker-Építő Kft (2002) 32 e Ft - Mobil Szépítész Bt (2002) 42 e Ft - Kovács Ferenc Viktor (2006) 482 e Ft - Grand Travel Kft (2006) 69 e Ft - Egertourist Kft (2009) 61 e Ft évi záró érték e Ft 2010.évben értékvesztést nem számoltunk el. A pénzügyi teljesítések nyomon követése és a fizetési felszólítások küldése, elfogadható módon egzisztál. A Kovács Ferenc Viktorhoz kapcsolódó értékvesztés megtérítésére pert indítottunk, amely a végrehajtás stádiumában van. A végrehajtást már többször megkísérelte a végrehajtó iroda, de eddig nem járt eredménnyel. A fentebb nyilván tartott értékvesztéseknél még nem volt megtérülés. Elég csekély is a realitása, mivel a legnagyobb értékű volt vevőnek akkora a vagyona, hogy a sorban állás miatt erre már nem jutott. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei A pénzügyi műveletek bevétele 2 e Ft. Pénzügyi bevétellel nem kellett számolni, mivel folyamatosan folyószámlahitelre volt szükség a működéshez. IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása A pénzügyi műveletek ráfordításai e Ft. Ebből kamatok e Ft, egyéb pénzügyi műveletek ráfordításai 140 e Ft. Kamatot fizettünk a banknak folyószámlahitel igénybe vétele, valamint beruházási hitel miatt. A folyószámlahitel után fizetett kamat mutatja a likviditási helyzetünket. Nagy figyelmet és átcsoportosítást kíván a pénzügyi helyzet kielégítő kezelése. Likviditási problémát az alacsony pénzkészlet, illetve a viszonylag magas inaktív pénzeszköz okoz. A befejezetlen beruházás viszonylag magas, nem termelő pénzeszközt köt le. Az állandó megújítási, pótlási kényszerhez pedig pénzeszköz igényes. Az egyéb pénzügyi műveletek ráfordítása a tőketörlesztésre eső árfolyam különbözet év végi értékeléséből adódott. 14. oldal

15 X. Rendkívüli bevételek Pályázati támogatás (vízforgató) 265 e Ft évben a külső medencéhez vízforgató berendezés került megépítésre, ehhez pályázati támogatást kaptunk. A 265 e Ft a pályázatos támogatásra jutó évi értékcsökkenés. XI. Rendkívüli ráfordítások Alapítványi támogatást számoltunk el 5 e Ft értékben egy közalapítványnak. XII. Társasági adófizetési kötelezettség A társaságnak az üzemi tevékenységéből 2010.évben e Ft vesztesége származott. Ez tovább rontotta a pénzügyi veszteség e Ft -al. A pénzügyi eredmény a beruházási hitel kamat fizetési terhe miatt eleve adott volt. Az adózás előtti eredmény (veszteség) a rendkívüli eredmény (260 e Ft ) figyelembe vétele után e Ft veszteség. Mivel már az üzemi tevékenység is veszteséges volt és a pénzügyi tevékenység csak tovább mélyítette a veszteséget, az adózás előtti eredmény is veszteség mutat. Az adóalap módosító tételeket is figyelembe véve az adó alap negatív, sajnos így adófizetési kötelezettségünk nem keletkezett. Osztalékfizetésre nincs lehetőség. 6. TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 6.1. Környezetvédelmi tevékenység Működésünk során, a gyógyászaton és a konyhán keletkező veszélyes hulladékokat rendszeresen megsemmisítésre elszállíttatjuk. A leselejtezett gépek, berendezések szintén elszállításra kerülnek a telephelyről. A környezetterhelési díjat a levegő és víz terhelés alapján bevalljuk és meg fizetjük, összege 2010.évben 128 e Ft Minőségbiztosítás A vendéglátásban május 1.-vel bevezetésre került az un. HACCP minőségbiztosítási rendszer, azóta folyamatosan alkalmazzuk a konyhai munkák során. Jelentős hiányosság nem került feltárásra Kötelezettségvállalások A gazdasági helyzet okán a könyveinkben levő e Ft aktiválatlan beruházási terv megvalósítása tolódik, ez a szálloda teljes felújítási terveit tartalmazza. A jelenlegi engedélyek alapján 2014.március 13-ig érvényes az építési terv dokumentáció évben a B épület felújítására felvett EUR hitel (100 millió Ft) tőke törlesztése és kamatai még 9 évig kötelezettséget jelent a vállalkozás számára. A hitel lejárati ideje A hitelfedezetre az ingatlanra jelzálog van bejegyezve. A társaság vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetét lényegesen befolyásoló egyéb kötelezettség vállalásról tudomásunk nincs. 15. oldal

16 6.4. Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt hibák bemutatása A Társaság önálló belső ellenőrt nem alkalmaz. Az Üzemeltetési Kézikönyv tartalmazza a működési folyamatba épített teendőket. A tulajdonos beszámoltatással ellenőrzi a Kft. működését, és célellenőrzéseket is végeztet. A vállalkozás a munka és tűzvédelmi feladatok ellátására és ellenőrzésére külsős szakembert alkalmaz. Az ÁNTSZ folyamatos ellenőrzéseket végzett 2010.évben is szolgáltatási tevékenységünkből adódóan, kirívó hiányosságot nem állapított meg. Eredményt érintő önellenőrzés, adóellenőrzés a évben nem volt A foglalkoztatott munkavállalók és javadalmazásuk Az alkalmazottak átlagos statisztikai létszáma 69 fő Az összjövedelem A személyi jellegű juttatások összege Egy főre jutó havi átlagkereset e Ft e Ft Ft A jövedelmek összetétele tevékenységenként, állománycsoportonként Részleg Létszám Éves jövedelem Havi jöv./fő Szálloda 20 fő e Ft ,- Ft Vendéglátás 20 fő e Ft ,- Ft Gyógyászat 23 fő e Ft ,- Ft Általános 6 fő e Ft ,- Ft 69 fő e Ft ,- Ft Teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai 50 fő e Ft Teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemi 17 fő e Ft Nem teljes munkaidőben foglalkoztatott 2 fő e Ft Állományba nem tartozó e Ft Fizikai dolgozók 1 főre jutó havi átlagkeresete Szellemi dogozók 1 főre jutó havi átlagkeresete ,- Ft ,- Ft A Kft 2010.évben átlag 69 főt foglalkoztatott, ez a létszám megegyezik a 2009.évivel. A bázisévhez képest nagy eltérést mutat a teljes és nem teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozók létszámaránya és ennek hatására munkabér tömege is. Jelentősen csökkent a részmunkaidős foglalkoztatás 12-ről 2 főre. Ezen tény oka, hogy 2009.évben a B épület felújítása miatt a határozatlan időre felvett dolgozók az év első két hónapjában csökkentett óraszámban-részmunkaidőben lettek foglalkoztatva évben a vállalkozás kifizetett munkabértömege 6,3%-al volt magasabb az elmúlt évhez képest. Az átlag munkabér színvonal is ugyan ilyen mértékben emelkedett. Az emelkedés a kötelező béremelésből adódott. Az általunk végzett szolgáltatásoknak magas az élő munka igénye. Ennek köszönhetően a személyi jellegű költségek 46,3%-ot képviselnek az összes költség és ráfordításon belül. 16. oldal

17 Az elmúlt évben bérfejlesztést nem tudtunk végre hajtani, ami részben a gazdasági visszaesésnek tudható be. Mélyítette a vállalkozásunk helyzetét a nem megfelelő időzítés a piackeresésre. Recesszió idején a piac felosztás megbénul. Az átlag kereset az országos szintet meg sem közelíti, jóval alacsonyabb. A minimál bérek szabályozásával sok területen bérfeszültség alakult ki. A dolgozók több mint felét érinti a minimálbérre való felzárkóztatás. Ilyen magas élő munka igény mellett a rendelkezésre álló bértömeggel a munkavállalókat nem lehet megfelelően differenciálni, ennek pedig teljesítmény visszatartó ereje van, valamint növeli a fluktuációt. 7. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS 7.1. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása A mutató megnevezése számítása évi évi 1. Tárgyi eszközök aránya % Tárgyi eszközök értéke Összes eszköz értéke 95,3 96,6 2. Forgó eszközök aránya % Forgó eszközök értéke Összes eszköz értéke 3,0 3,2 3. Tőkeellátottság % Saját tőke Összes forrás 51,4 50,1 4. Források aránya % Kötelezettségek Saját tőke 81,0 89,2 5. Likviditás % Forgóeszközök Kötelezettségek 7,3 7,1 6. Gyorsráta % Forgóeszközök - Készletek R.lej. kötelezettségek 17,1 13,9 7. Árbevétel arányos Adózás előtti eredmény jövedelmezőség Nettó árbev. + 1,8-4,2 8. Eszköz arányos jövedelmezőség 9. Vagyoni jövedelmezőség Adózott eredmény Összes eszköz Adózás előtti eredmény Saját tőke + 1,3-4,5 + 3,4-9,0 A tárgyi eszközök aránya az elmúlt években is 90 % feletti értéken mozgott. Ez a magas arány az eszközökön belül azt jelenti, hogy minden eszközünk le van kötve, likvid eszközünk, azaz a pénzeszközünk nagyon - nagyon alacsony (a pénzügyi műveleteknél már tárgyalásra került). A forgóeszközök aránya rendkívül alacsony, az utolsó évben 3,2%. A készletet alacsony szinten tartjuk, mert naponta többször is van kiszállítás, így szükségtelen a tárolásra energiát fordítani. A követelések értéke is alacsony. Sok a kézpénzes, illetve a bankkártyás és üdülési csekkes fizetés, mely előnyünkre szolgál. Az értékpapírok és rövid megtakarítások hiánya, valamint a pénzeszközök alacsony volta már hátrányunkra van, költséges a gazdálkodás szempontjából. A pénzeszközt folyószámlahitel igénybe vétellel pótoljuk. A szálloda állapota, lelakott, elavult, így kényszerpályán vagyunk. 17. oldal

18 A saját tőke a évi megvásárlás idején mélyen a jegyzet tőke alatt volt. A tulajdonos segítségével és az elmúlt évek nyeresége hozzájárult, hogy a saját tőke a jegyzett tőke fölé kerüljön évben a sajáttőke aránya 50,1%. A kötelezettség aránya jelentősen emelkedett a 2009.évben felvett beruházási hitel miatt. Ez 10 éves elkötelezettséget jelent a vállalkozás számára. A likviditás és a gyorsráta is természetesen a fentebb említett megállapításokat igazolja, miszerint alacsony a rendelkezésre álló pénzeszköz készlet. Az Aquamarin Kft. jövedelmezőségi mutatói több év után szerény eredményt sem mutatnak. Sajnos a 2010.évet e Ft veszteséggel zártuk. A szálloda általános állapota javult a karbantartásoknak és a beruházásoknak köszönhetően. Az üzemeltetés nem a leggazdaságosabb a szálloda jelenlegi állapotában, hiszen az üzemi tevékenységünket hat év után veszteséggel végeztük. Átlagosan 69 főnek biztosítottunk munkát és az idegenforgalmi adó fizetésével hozzájárultunk a város bevételeihez is. Az előttünk álló 2011.évhez pozitívan állunk. Várakozásunk szerint az ágazatot is érintő gazdasági válság hatása mérséklődik majd. Vállalkozásunk nyereséges működés mellett a dolgozók foglalkoztatását és megélhetésének biztosítását is fontosnak tartja. Célunk fokozott marketing munka árán a régi és felújított szállodarész vendégkörének szélesítése, az itt töltött vendégéjszakák számának emelése, amely a szálloda rentábilis működésének alapja. Hévíz, április 08. Czurda Gábor ügyvezető igazgató 18. oldal

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Hévíz, 2012. április 06. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye): 1.1. Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 8.) 2. A jelzáloghitellel

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a TIVA-Szolg KFT. 2008. évi gazdálkodásának mérlegadatairól Melléklet:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan 1 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, FORINT KAMAT HIRDETMÉNY 4.

Részletesebben

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények. 2011. év

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények. 2011. év TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények év A Téti Takarékszövetkezet A hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv.

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv. 1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK Saját tőke csökkentve a visszavásárolt saját részvényekkel, üzletrészekkel Saldo Zrt. 2014. 1 4 1. Saját tőke fogalma

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

Számviteli politika. Konszolidáció KIEGÉSZÍTÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ

Számviteli politika. Konszolidáció KIEGÉSZÍTÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ Számviteli politika A Danubius Hotels Rt. számviteli politikája a 2001-es év elején az új számviteli törvénynek megfelelôen átalakításra került oly módon, hogy továbbra is kövesse a törvényben rögzített

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Cím: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. Tel.: 26/547-501, fax: 26/347-599 Mail: polgarmester@pilisszentkereszt.hu Web: www.pilisszentkereszt.hu

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu L-IV/2016/H. LAKOSSÁGI HITELEK H I R D E T M É N Y E a hitelezés kamat- és költség feltételeiről Bakonyvidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK LAKOSSÁGI HITELEKRE Érvényes: 2016.05.01. Egyoldalú

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Juttatás típusa Értékhatára Felhasználhatóság. 50 000 Ft / év. korlátlan értékben

Juttatás típusa Értékhatára Felhasználhatóság. 50 000 Ft / év. korlátlan értékben C A F E T E R I A 2 0 1 6 1. A D Ó M E N T E S J U T T A T Á S O K Juttatás típusa Értékhatára Felhasználhatóság KULTÚRA utalvány / Kulturális eseményre szóló belépőjegy / bérlet Sport utalvány / Sportrendezvényre

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Igényelt termék: Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel Széchenyi

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Igényelt termék: Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel Széchenyi

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2009. éves IFRS szerint konszolidált, auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Üzleti jelentés... 3 1. Összefoglaló... 3 2. A Társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET PVSK Marketing Kft. 2012.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET PVSK Marketing Kft. 2012. Szervezet neve: PVSK Marketing Kft. Székhelye: 7622 Pécs, Verseny u. 11. Alakulási időpont: 1996. 02. 05. Adószám: 11019363-2-02 Cégjegyzék száma: Cg.02.09-063269 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET PVSK Marketing Kft.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 14009411-8622-599-09 Statisztikai számjel 09-09-013717 Cégjegyzék száma Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft. 4150 Püspökladány, Kossuth u. 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

HIBAJEGYZÉK. a PR-087/13 Nemzetközi számviteli ismeretek című könyvhöz. Gamma Nyrt. főkönyvi kivonata 20x2. december 31-én a következő:

HIBAJEGYZÉK. a PR-087/13 Nemzetközi számviteli ismeretek című könyvhöz. Gamma Nyrt. főkönyvi kivonata 20x2. december 31-én a következő: HIBAJEGYZÉK a PR-087/13 Nemzetközi számviteli ismeretek című könyvhöz 14. oldal - A SEC rövidítés megfelelője Securities and Exchange Commission. 15. oldal - Az IFRS-ek kialakulásának rövid története c.

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

SZÁMVITEL (BMEGTM400) 2014. április 15. Dr. Rózsa Ildikó, ACCA. Elhatárolások

SZÁMVITEL (BMEGTM400) 2014. április 15. Dr. Rózsa Ildikó, ACCA. Elhatárolások SZÁMVITEL (BMEGTM400) 2014. április 15 Dr. Rózsa Ildikó, ACCA Beszámoló részei A mérleg Alapvető gazdasági események 1 Elhatárolások Céljuk: A megbízható valós kép (eredmény) pontosítását célzó elszámolások.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése)

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) A végelszámolás számvitele, adózása - 2012 1 Végelszámolások 2012.03.01-től Saját szándékból: Végelszámolás (egyszerűsített) Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) Nem ide tartozik: Csőd, felszámolás

Részletesebben