HIBAJEGYZÉK. a PR-087/13 Nemzetközi számviteli ismeretek című könyvhöz. Gamma Nyrt. főkönyvi kivonata 20x2. december 31-én a következő:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIBAJEGYZÉK. a PR-087/13 Nemzetközi számviteli ismeretek című könyvhöz. Gamma Nyrt. főkönyvi kivonata 20x2. december 31-én a következő:"

Átírás

1 HIBAJEGYZÉK a PR-087/13 Nemzetközi számviteli ismeretek című könyvhöz 14. oldal - A SEC rövidítés megfelelője Securities and Exchange Commission. 15. oldal - Az IFRS-ek kialakulásának rövid története c. rész első bekezdésében az IASC rövidítés megfelelője International Accounting Standard Committee. 16. oldal - A második bekezdésben az IASC rövidítés megfelelője International Accounting Standard Committee. 16. oldal - A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) fogalma rész 4. pontjában az Értelmezési Állandó Bizottság angol megfelelője Standing Interpretation Committee. 49. oldal - A felsorolásban a 4. pont törölve. 58. oldal - példa a Pénzügyi kimutatások összeállítására helyesen: Gamma Nyrt. főkönyvi kivonata 20x2. december 31-én a következő: Gamma Nyrt. főkönyvi kivonat 20x2. december 31. T adatok EUR-ban K Jegyzett részvénytőke (névérték 1 EUR) Eredménytartalék (20x1. január 1-jén: ) Kibocsátott kötvények névértéken (8% éves kamattal) Értékesítés bevétele Beszerzések Visszaküldések (értékesítés és beszerzések beszerzési értéken) Telek (bekerülési értéken) Üzem (bekerülési érték) Üzem értékcsökkenése (az év elején) Nyitókészlet Értékesítés közvetlen ráfordításai Adminisztratív ráfordítások Értékesítés közvetett ráfordításai Bankbetétek Kötelezettségek Követelések Függő számla Megjegyzések: a) új részvényt bocsátottak ki az év során, részvényenként 1,5 EUR-s áron. A bevétel könyvelési tételének követel oldala a függő számla volt. b) A vevők által visszaküldött értékesítés 4000 EUR volt, de ezt a főkönyvi kivonat még értékesítésként tartalmazza. 1

2 c) A követelésre képzett értékvesztés összegét a társaság számviteli politikája szerint az értékesítés közvetett ráfordításai közé könyvelik. A képzett értékvesztés a követelések 5%-a. d) A negyedéves rendszerességgel fizetendő 3000 EUR-s bérleti díj kifizetést, amelyet decemberben kifizettek, nem könyveltek még le. A bérleti díj 20x3. február 28-ig terjedő időszakra vonatkozik. A bérleti díjakat az adminisztrációs ráfordítások között számolják el. e) A zárókészlet EUR. f) Nem fizettek hitelkamatot. g) A bekerülési érték 10%-ának megfelelő értékcsökkenést kell elszámolni az ingatlanra. h) Az adófizetési kötelezettség EUR. i) A tárgyév során fizetett osztalék EUR. Készítse el az eredménykimutatást és a mérleget 20x2. december 31-i időpontra! Megoldás: a) Részvénykibocsátás x 1 = EUR T Függő számla EUR K Jegyzett tőke EUR Névértéken felüli rész x 0,5 = EUR T Függő számla EUR K Tőketartalék EUR b) A vevők által visszaküldött értékesítést javítani kell, a 4000 EUR-t az értékesítés árbevételéből le kell vonni. c) Az értékvesztést az értékesítés közvetett ráfordításai közé kell elszámolni az alábbiak szerint: x 5% = EUR T Értékesítés közvetett ráfordításai EUR K Követelésre képzett értékvesztés EUR d) Kifizetés könyvelése: T Adminisztratív ráfordítások EUR K Bankbetétek EUR Elhatárolás könyvelése: T Aktív időbeli elhatárolások EUR (3 000 / 3 x 2) K Adminisztratív ráfordítások EUR e) Készletérték számítása: Nyitó készletek Beszerzések Beszerzések visszaküldése (24 000) Értékesítés visszaküldése Záró készlet ( ) Készletfelhasználás T Értékesítés közvetlen költségei EUR K Készletek EUR 2

3 f) Hitelkamat elhatárolása: x 8% = T Finanszírozási ráfordítások K Kamatkötelezettségek g) Értékcsökkenés: x 10% = T Értékesítés közvetlen költségei K Üzem EUR EUR EUR EUR h) Adófizetési kötelezettség könyvelése: T Adófizetési ráfordítás EUR K Nyereségadó kötelezettség EUR i) Osztalék levonása az eredménytartalékból a saját tőke változás kimutatásában. A fentiek alapján elkészített Mérleg és az Átfogó eredménykimutatás az alábbiak szerint alakul: Gamma Nyrt. Pénzügyi helyzet kimutatása (mérleg) 20x2. december 31. ESZKÖZÖK Befektetett eszközök 20x2. dec. 31. EUR Ingatlanok, gépek és berendezések ( ) Befektetett eszközök összesen Forgóeszközök Készletek Vevő- és egyéb követelések ( ) Forgóeszközök összesen Eszközök összesen SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK Tőke és tartalékok Jegyzett tőke ( ) Tartalékok Eredménytartalék ( ) Tőke és tartalékok összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek 3

4 Kötvények Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók és egyéb kötelezettségek ( ) Hitelek ( ) Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Saját tőke és kötelezettségek összesen Gamma Nyrt. Átfogó Eredménykimutatás a 20x2. december 31-én végződő évre 20x2. dec. 31-én végződő év EUR Értékesítés árbevétele ( ) Értékesítés közvetlen költségei ( ) ( ) Bruttó nyereség Értékesítés közvetett ráfordításai ( ) (42 000) Adminisztratív ráfordítások ( ) (43 000) Finanszírozási ráfordítások (14 400) Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség (18 000) Tárgyévi eredmény Gamma Nyrt. Saját tőke változás kimutatása a 20x2. december 31-én végződő évre EUR Egyenleg 20x2. január 1-jén Tárgyévi átfogó eredmény Jegyzett tőke Egyéb tartalékok Eredménytartalék Összesen Részvénykibocsátás Osztalékfizetés (50 000) (50 000) Egyenleg 20x2. december 31-én

5 74. oldal Példa az IFRS 5 alkalmazására helyesen: 1. Értékesítésre tartottnak minősített eszközök A vállalat tulajdonában áll egy ingatlan, melynek könyv szerinti értéke 20x1. január 31-én (mérlegfordulónap) 300 millió Ft volt. Ekkor az ingatlan becsült értékcsökkenthető értéke 180 millió Ft volt, becsült hasznos élettartama pedig 18 év. Az értékcsökkenést a vállalat havonta számolja el. 20x1. november 1-jén a vállalat vezetői a fenti ingatlan értékesítéséről döntöttek és elkezdték a vevő keresését. 20x1. november 1-jén az ingatlan becsült valós értéke 360 millió Ft volt, az értékesítéséhez kapcsolódó költség pedig kb. 40 millió Ft. A vállalat ezeket a becsült értékeket 20x2. január 31-én is megfelelőnek ítélte. Az ingatlant 20x2. májusában sikerült értékesíteni 350 millió Ft-ért. Milyen értéken szerepel az ingatlan a 20x2. január 31-én végződő pénzügyi kimutatásokban, és hogyan hatott az értékesítése a következő év eredményére? Megoldás: Mivel a vezetők döntést hoztak az ingatlan értékesítéséről és keresni kezdték a megfelelő vevőt, az ingatlant értékesítésre tartottnak kell minősíteni és a mérlegben külön soron, a forgóeszközök között kell szerepeltetni Az IFRS 5 szerint az értékesítésre tartottnak minősített eszközöket a könyv szerinti értékük és az értékesítési költséggel csökkentett valós értékük közül az alacsonyabbikon kell kimutatni. A könyv szerinti érték 20x1. november 1-jén 300 (180 / 18) x 9/12 = 292,5 millió Ft, míg az értékesítési költséggel csökkentett valós érték = 320 millió Ft. Ebből adódóan az ingatlan könyv szerinti értéke nem változik, marad 292,5 millió Ft-on, viszont az értékesítésre tartottnak minősítés napjától kezdődően, vagy 20x1. november 1-jétől értékcsökkenést nem szabad érvényesíteni. 20x2. január 31-én tehát a mérlegben külön soron, értékesítésre tartottnak minősített eszközként szerepel 292,5 millió Ft értékkel. Az értékesítés évében értékcsökkenés ezzel az ingatlannal kapcsolatban nem szerepel az eredménykimutatásban, az értékesítésen realizált nyereség 57,5 millió Ft ( ,5 = 57,5). 2. Megszűnt tevékenységek B vállalat fő profilja a téglagyártás, ám egy évekkel ezelőtti vállalatfelvásárlásából adódóan (mely vállalat korábban beolvadt B vállalatba) van egy cserépkereskedelemmel foglalkozó részlege, melynek értékesítéséről 20x2. május 20-án megállapodott C vállalattal. Az értékesítés a 20x2. december 31-i mérlegfordulónap előtt, 20x2. szeptember 30- án lezajlott, a cserépkereskedő üzletág feletti ellenőrzést C vállalat ekkor megszerezte. A vételár 125 millió Ft volt. A cserépkereskedő üzletággal kapcsolatos adatok a következők: Üzletághoz kapcsolódó eszközök és kötelezettségek: 5

6 20x Vevőkövetelések Készletek Ingatlanok, gépek és berendezések Szállítói kötelezettségek (3 700) Értékesített nettó eszközök Üzletághoz kapcsolódó eredmény: Árbevétel Egyéb bevételek 900 Ráfordítások ( ) Adózás előtti eredmény A tevékenységhez rendelhető adó (3 500) Tevékenységhez kapcsolódó adózott eredmény Az üzletág értékesítéséhez 1,6 millió Ft adófizetési kötelezettség kapcsolódott. Határozza meg az eredménykimutatásban a megszűnt tevékenységből származó eredmény soron kimutatandó értéket! Megoldás: Az eredménykimutatásban a megszűnt tevékenységből származó tárgyévi eredmény sorában kell kimutatni a megszűnt tevékenységhez kapcsolódó tárgyévi adózott eredményt, valamint az üzletág értékesítésén realizált nyereség / veszteség fizetendő adóval csökkentett összegét. Az üzletág értékesítéséből származó nyereség a vételár és a nettó eszközérték különbözete: Kapott ellenérték Értékesített nettó eszközérték ( ) Az értékesítésen realizált nyereség A megszűnt tevékenységekből származó eredmény: Tevékenységhez kapcsolódó adózott eredmény A tevékenység értékesítéséből származó nyereség A tevékenységhez rendelhető adó ráfordítás (1 600) Tárgyévi eredmény megszűnt tevékenységekből

7 76. oldal a 4. bekezdés az alábbira változik: A törzsrészvényekre jutó nettó nyereség / veszteség a tárgyévi bevételek és ráfordítások adófizetési kötelezettséggel és nem ellenőrző részesedések nélkül számított értéke, csökkentve az elsőbbségi részvényekre jutó eredménnyel ideértve az ezekre kifizetett / járó osztalékot is. 76. oldal a 6. bekezdés elején A potenciális törzsrészvények olyan részvények helyébe A potenciális törzsrészvények olyan instrumentumok... szöveg lép. 77. oldal A Példa egy részvényre jutó eredmény számítására szövegében a a 20x2-es pedig 240 milli Ft volt helyébe a 20x2-es pedig 230 millió Ft volt szöveg lép. 78. oldal Alap egy részvényre jutó eredmény példa megoldásának folytatása: Alap egy részvényre jutó eredmény (folytatódó tevékenységekre) 42,86 44 Teljes alap egy részvényre jutó eredmény 43,81 44 Megszűnt tevékenységekre jutó 0, oldal Példa szegmensjelentésre helyesen: Egy vállalatcsoport elektronikai cikkek gyártásával foglalkozik Közép-Európa több országában. Az egyes országok szegmensek szerinti jelentés szempontjából releváns adatai a következők: Magyarország Románia Ausztria Csehország Bevételek Külső szegmensek közötti Szegmens által realizált nyereség Szegmens által realizált veszteség (2 600) Eszközök Határozza meg, hogy mely országok felelnek meg a szegmensek szerinti jelentés kritériumainak és ez lefedi-e a standard által minimálisan előírt bemutatást! Megoldás: A fentiek alapján, egy működési szegmenset akkor kell elkülönítetten megjeleníteni, ha eléri az összes szegmens által realizált árbevétel (külső és szegmensek közötti együttvéve) 10%-át, az összes realizált nyereség vagy veszteség 10%-át (attól függően, hogy abszolút értékben melyik a magasabb érték), valamint a szegmensek összes eszközeinek 10%-át. Összesen 10% Bevételek (külső és szegmensek közötti) Szegmens által realizált nyereség Szegmens által realizált veszteség (2 600) (260) Eszközök

8 A fenti táblázatból látható, hogy ebben az esetben a realizált nyereség 10%-a a magasabb, így a határértékek a következők: árbevétel , eredmény 4 740, eszközök Ennek alapján megállapítható, hogy Csehország kivételével minden ország teljesíti a feltételeket, Románia esetében egyedül az eredmény esik a 10%-os határérték alá. Magyarország Románia Ausztria Csehország Bevételek Szegmens által realizált nyereség Szegmens által realizált veszteség (2 600) Eszközök Ha a 75%-os minimum megjelenítési feltételt vizsgáljuk, melynek alapja a külső felekkel szemben realizált bevétel, vagyis x 75% = , akkor megállapítható, hogy Magyarország, Ausztria és Románia, vagyis a 10%-os értékhatárok alapján közzéteendő országok bevétele összességében e felett az érték felett van, így ezek bemutatása elegendő a standard által előírtak teljesítéséhez. 85. oldal A közvetlen ellenőrzés megállapítására vonatkozó példa szövegének második bekezdésének 1. mondata helyesen: C társaság vezérigazgatóját az A társasággal kötött megállapodás alapján E társaságnak, C társaság kisebbségi tulajdonosának van joga kinevezni. 92. oldal Eredménytartalék átszámításának részletezése helyesen: Eredménytartalék a részesedésszerzéskor Tárgyévi átfogó eredmény Osztalékfizetés (10 000) 253 (40) Eredménytartalék összesen oldal A Közös érdekeltségekre vonatkozó konszolidáció utolsó bekezdésében a közös működtetés helyébe a közös tevékenységek kifejezés lép oldal Az 1. példa szövegében a lekötött betéten elérhető kamat 5% helyébe a lekötött betéten elérhető kamat 7% szöveg lép oldal Az 2. példa szövegében a 20x2. április 10. helyébe 20x2. április 1., valamint a 20x2. szeptember 20. helyébe a 20x2. szeptember 30. szöveg lép oldal A Példa állami támogatások kezelésére az értékcsökkenési leírás meghatározása a csökkenő egyenlegek (nettó érték) módszerével történik 30%-os kulccsal az értékcsökkenési leírás meghatározása a csökkenő egyenlegek (nettó érték) módszerével történik 40%-os kulccsal szöveg lép. 8

9 140. oldal Példa az átértékelési modell használatára helyesen: Egy ingatlan bekerülési értéke az év elején 100 millió Ft, a rá elszámolt értékcsökkenés 5 millió Ft, maradványérték nincs. A vállalkozás a megjelenítést követően az átértékelési modellt alkalmazza. Az üzleti év végén értékbecslő által készített fordulónapra vonatkozó értékelés szerint az ingatlan valós értéke 93 millió Ft. Az átértékelést követően a hasznos élettartam tekintetében a maradványérték és az aktiváláskor becsült idő változatlan, 20 év az üzembe helyezés dátumától kezdődően. Két év múlva a piaci körülmények módosulása miatt szükségessé válik az ingatlan újbóli átértékelése. Ekkor annak valós értéke 90 millió Ft. Határozza meg a két átértékelés során könyvelendő összegeket és a könyvelés módját! Megoldás Az első átértékeléskor az ingatlan könyv szerinti értéke = 95 millió Ft. Mivel a mérlegfordulónapon a valós érték 93 millió Ft, az ingatlant le kell értékelni 2 millió Ft-tal, melyet a tárgyévi eredmény terhére ráfordításként kell elszámolni. Az átértékelés után az értékcsökkenés elszámolásának alapja az átértékelt érték lesz, vagyis 93 millió Ft. Az éves értékcsökkenés összege a 19 év hátralévő hasznos élettartamot figyelembe véve 93 x 1/19 = 4,89 millió Ft. A második értékbecslés időpontjában a könyv szerinti érték ebből adódóan 93 2 x 4,89 = 83,22 millió Ft. Az ez alapján számított átértékelési különbözet 90 83,22 = 6,78 millió Ft, melyből 2 millió Ft-ot a korábbi leértékelés ellentételezéseként tárgyévi eredmény javára, a maradék 4,78 millió Ft-ot pedig az egyéb átfogó eredményen keresztül az értékelési tartalékkal szemben kell elszámolni oldal Az 1. példa megoldásában a mert a megtérülő érték magasabb szöveg helyébe a mert a megtérülő érték alacsonyabb szöveg lép oldal Az 1. feladat szövegében a 20x2. január 1-jén helyébe 20x1. január 1-jén lép, valamint a nettó könyv szerinti érték számítása 20x1. december 31-e helyett 20x2. december 31-re vonatkozik mind a feladat szövegében, mind pedig a megoldásban. (Megjegyzés: Az értékvesztés miatti veszteség elszámolása az IFRS-ben nem szabályozott, az értékvesztés része lehet pl. az értékesítés közvetlen vagy közvetett ráfordításainak, melyet a számviteli politikában kell lefektetni.) 148. oldal Az 2. feladat megoldása az alábbiakkal egészül ki: 20x5. december 31. (többlet értékcsökkenés átvezetése eredménytartalékba) T Átértékelési tartalék (57-52,5) x 1 4,5 K Eredménytartalék 4,5 Ennek megfelelően az utolsó könyvelési tétel az alábbira változik: Átértékelési tartalék átvezetése eredménytartalékba 20x6. január 1. T Átértékelési tartalék (231-5,75-11, ,5) 5,25 K Eredménytartalék 5, oldal A Példa a bekerülési érték meghatározására szövegében a 2 ingatlant vásárolt helyébe egy ingatlant vásárolt szöveg lép. 9

10 170. oldal: táblázat Beszerzési ár oszlop, 1 beszerzés 8000 Ft/db (800 Ft/db helyett) 173. oldal Példa nettó realizálható érték meghatározására Táblázat, Értékesítés egységára (eft), dátum: 60 (65 helyett) Nettó realizálható érték számítása 750 x 70 eft +150 x 60 eft = E Ft oldal Mivel az éves kamat 12%, a kamat mértéke 3 hónapra kb. 3%. Azért 3 hónapra számolunk, mert ennyi az elvesztett kamat, ez a szokásos fizetési határidőn túli eft / (1+ 0,03) 1 = eft. Árbevételként elszámolandó eft, eft a kamatbevétel összege oldal Cím helyesen: Kamat, jogdíj, osztalék bevételeinek elszámolása a) részben: (Példa a 4. Pénzügyi instrumentumok c. részben található.) 186. oldal: Feladat bevétel elszámolására Gyakorlófeladat bevétel elszámolására Az alábbi esetekben határozza meg, hogy a vállalkozásnak mikor és/vagy milyen összegű árbevételt kell elszámolnia (áfával nem foglalkozunk): a) Az anyavállalat leányvállalatától eft osztalékra jogosult a évi eredménye alapján. Az osztalékról szóló döntést február 1-jén hozták meg. b) X vállalkozás ügyfeleinek kamatmentes hitel jelszóval nagy értékű háztartási gépeket értékesít. Az ügyfeleknek 48 hónapon belül kell visszafizetniük az áru ellenértékét, havi törlesztéssel. Az adott beszámolási időszakra ilyen értékesítésekből elszámolt árbevétele eft. A hasonló ügyletek kamata 10%/év. c) Direction Kft vállalkozás ISO minősítések bevezetésével foglalkozik; megállapodást köt Expert Kft.-vel, amelynek értelmében segíti Expert Kft. ISO minősítésének megszerzését, a minőségbiztosítási rendszer kialakítását. A folyamat várhatóan november elején kezdődik és fél évig tart. A megállapodás értelmében a vállalkozás a eft-os díjból év végéig 3000 eftra jogosult. Ezt Expert Kft. kis is fizette. A eft tartalmazza a tanácsadási díjat 7000 eft összegben (350 kalkulált munkaóra), a szükséges dokumentációk elkészítésének költségit 2000 eft összegben, valamint a munkavállalók tájékoztatásának és képzésének költségeit 1000 eft összegben. Ez utóbbi két tevékenységre következő év márciusában fog sor kerülni. Az év végi elszámolás szerint a tanácsadó cég 90 munkaórát dolgozott az adott évben. d) A cég értékesített beszerzési áron eft-ért 280 db televíziót B cégnek eft eladási áron. A megállapodás értelmében B jutalékot kap az értékesítésekért, és csak akkor utalja át a televízió ellenértékét A -nak, ha a televíziókat értékesítette. A tárgyidőszakban 130 db televíziót értékesített B, amely után 5% jutalék illette meg. B annyiért értékesíti a televíziókat, amennyiért A -tól átvette azokat. A és B bevételének összegét is határozza meg! e) Egy termelő vállalkozás nagykereskedőjének árukat ad át eft értékben. A megállapodásuk értelmében az adott hónap végéig nem értékesített termékeket a nagykereskedő visszaszállítja a 10

11 termelőnek. A hónap végi zárás során megállapították, hogy a visszaszállítandó készlet mennyisége 15%. f) A vállalkozás internetes weblapján keresztül az adott hónapban 5000 eft összegben értékesített irodaszereket. Az általános szerződéses feltételek szerint a vevő 10 napon belül visszaküldheti a terméket és a vállalkozás az ellenértéket részére visszafizeti. Az analitikus kimutatások szerint a hónap végén az 5000 eft értékesítés 90%-ánál lejárt a 10 napos visszaküldési határidő. Ennek 10%-a esetében kérte a vásárló az ellenérték visszafizetését. g) A vállalkozás szálloda felépítéséhez szállított műszaki felszereléseket eft összegben, tárgyév októberében. A szerződés szerint az eladó megtartja az áru feletti rendelkezési jogot az ellenérték kifizetésének biztosításához. A fizetési határidő 90 nap. A tárgyévben a vevő az ellenérték felét kifizette. h) A vállalkozás készpénzes értékesítése az adott hónapban eft. A cég politikája és a hatályos jogszabályok alapján az eladó a vevő elégedetlenségekor az áruértéket visszatéríti. Az előző időszakok tapasztalatai alapján az ilyen jogcímen kifizetett visszatérítések aránya 2% volt, amelyet a cég nem tekint jelentősnek. i) A vállalkozás kiadói tevékenysége keretében adózási kérdésekkel foglalkozó csomagot értékesít, amely éves előfizetési díja 100 eft + áfa. Ebben benne foglaltatik a havi adóújság és éves szinten két egy napos adózással foglalkozó rendezvényen való részvétel díja. Önmagában az újság előfizetés 30 eft/év, a rendezvények napidíja átlagosan 40 eft. Ez a csomag 2012 januárjától értékesített szeptemberéig az előfizetők egy rendezvényen vettek részt. Összesen előfizetés történt. Mennyi a szeptemberig elszámolható bevétel összege? Megoldás: a) A járó osztalék követelésként és pénzügyi bevételként 2013 februárjában számolható el. b) Az árbevételből ki kell emelni a járó kamatbevétel értékét, azaz eft / 1,1 2 = eft lesz az árbevétel, a 2430 eft a két évre járó kamatbevétel. Ebből 1157 eft a tárgyévi kamatbevétel ( x 0,1). c) Elszámolás Direction Kft. könyveiben: Előleg elszámolása: T Bankszámla K Vevőktől kapott előleg 3000 eft 7000 eft / 350 munkaóra = 20 eft / óra x 90 óra = 1800 eft az adott évre elszámolható bevétel. T Vevők K Árbevétel 1800 eft Előleg átvezetése: T Vevőktől kapott előleg K Vevők 1800 eft A dokumentációkészítés és az oktatás árbevétele csak akkor számolható el árbevételként, ha a tevékenységek elvégzésre kerültek, azaz várhatóan következő év márciusában. d) A árbevétele eft / 280 db = 400 eft/db és eft / 280 db = 250 eft/db 130 db x 400 eft/db = eft (ELÁBÉ = 130 db x 250 eft/db = eft, valamint a fizetett jutalék 2600 eft, amely az értékesítés költségei között kerül elszámolásra.) B árbevétele a jutalékból származik, azaz eft x 5% = 2600 eft. 11

12 e) A termelő vállalkozás által az árbevétel csak akkor számolható el, amikor a visszaszállítandó mennyiséget és annak értékét a felek igazolták, elfogadták, azaz eft árbevétel számolható el. f) A hónap végével elszámolható árbevétel = 4500 eft 450 eft = 4050 eft. Az 5000 eft 10%, ahol nem járt még le a 10 napos visszaküldési határidő, nem számolható el árbevételként. g) A vállalkozás elszámolhatja az árbevételt, mivel az áru feletti rendelkezési jog megtartása nem minősül lényegi kockázat megtartásának. h) A teljes árbevétel elszámolható az adott hónapban, mivel nem lényeges a visszatérítések aránya. i) Arányosítani szükséges a csomagárat és az egyedi árakat, a csomagára 100 eft, az egyedi árak összesség e 110 eft. 100 eft / 110 eft = 0,909 az arányszám, azaz a csomagban lévő előfizetés 30 eft x 0,909 = 27,27 eft éves szinten, 9 hónapra 20,45 eft. Az előadások díja 40 eft x 0,909 = 36,36 eft. Mivel szeptemberig egy előadáson vettek részt az előfizetők, így 36,36 eft számolható el bevételként. Összesen szeptemberig = előfizető x (20, ,36) = 1704,3 eft oldal - 2. példa végén: Ha például a 2. év költsége eft, akkor ( eft / ) x = eft árbevétel számolható el a 2. év végén halmozottan. Éves szinten eft eft = eft az árbevétel összege oldal A szerződés típusa utal annak mögöttes változójára például: A táblázat mögöttes változó oszlopának utolsó sorában: egy másik gazdálkodó egység részvényárfolyamai (betűelírás) 205.oldal: Egyéb pénzügyi kötelezettségek Ide sorolandó minden pénzügyi kötelezettség, amely nem az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettség kategóriába került besorolásra. Egy társaság kölcsönt vesz fel egy banktól eft összegben. A szerződés szerint a futamidő 5 év, kamat 10% fix kamat, a fizetett folyósítási jutalék 600 eft, ügynöki jutalék 400 eft. 207.oldal oldal közepe, Az megszerzése., valamint a származékos ügylet kivezetését. (Kivezetése szóban betűelírás) oldal 4. feladat Táblázat Dátum oszlopa, utolsó dátum helyesen: 20X oldal A példa megoldásában van egy felesleges d) pont, a táblázatnál. Ez ide nem szükséges. Ugyanakkor a 223. oldalon a c) pont d) pont lesz oldal 2. bekezdés helyesen Amennyiben garantált maradványérték meghatározásra kerül, úgy ennek összegét le kell vonni az eszköz bekerülési értékéből oldal Az operatív lízing megjelenése a lízingbe adó könyveiben Helytelen bekezdés: A lízingügylethez közvetlenül kapcsolódó, a lízingbe adó által viselt költségek összegét a vállalkozás vagy elhatárolja és a bevétellel azonos arányban számolja el, vagy a költség felmerülésének időpontjában elszámolja az adott időszaki eredmény terhére. 12

13 Helyesen: A lízingügylethez közvetlenül kapcsolódó, a lízingbe adó által viselt költségek összegét a lízingbe adó az eszköz bekerülési értékének részeként számolja el, és lízing futamideje alatt, a bevétel keletkezésének ütemében számolja el ráfordításként oldal: 2. eset Lízingbevevő Rt. egy termelő berendezést bérel Lízingbeadó Rt.-től 6 éves időtartamra. A havonta fizetendő díj 600 eft A hatodik év végén a gépet a Lízingbevevő Rt. visszaszolgáltatja Lízingbeadó Rt.-nek, kivéve, ha Lízingbevevő nem (A nem szó törlendő!) fizet Lízingbeadónak 600 eft garantált maradványértéket. (A 6. év végén a gép kalkulált piaci értéke eft körül lesz.) A 600 eft megfizetésekor a gép tulajdonjoga Lízingbevevőé lesz. A gép hasznos élettartama 8 év oldal Halasztott adó tábla Vevőkkel szembeni követelés: IFRS. Adómérleg ,00 Elhatárolások (WIP) IFRS. Adómérleg 4 000, oldal: Halasztott adó tábla Mérlegben beállított = kötelezettség 13

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához Kiegészítő melléklet a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított konszolidált beszámolójához 1 A HUMET Nyrt., mint tőzsdére bevezetett társaság a számvitelről szóló törvény 10. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2015. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

2015. november 12. (csütörtök) Írásbeli vizsgasor

2015. november 12. (csütörtök) Írásbeli vizsgasor Okleveles Könyvvizsgálói Képzés A számvitel nemzetközi szabályozása 2015. november 12. (csütörtök) Írásbeli vizsgasor Rendelkezésre álló idő: 180 perc Megfelelthez szükséges: 60% Kérjük, ne nyissa ki a

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport )

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a 2009. december 31-ével végződő évre KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE

Részletesebben

Okleveles könyvvizsgálói írásbeli vizsgafeladat számvitel és elemzésből. A változat

Okleveles könyvvizsgálói írásbeli vizsgafeladat számvitel és elemzésből. A változat NÉV Okleveles könyvvizsgálói írásbeli vizsgafeladat számvitel és elemzésből A változat Csak tintával írt, olvasható, rendezett külalakú dolgozatot értékelünk! A megoldásnál minden feladatot külön lapon

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Térítés nélküli átvétel Összeállította: Seres Sándorné I. A tárgyi eszközök 483.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9. 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok... 11 Gyakorló feladatok...

TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9. 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok... 11 Gyakorló feladatok... TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1...................... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok....................... 11 Gyakorló feladatok.................................

Részletesebben

100.000 299.999 300.000-600.001-1.600.001- - 16,50% 15,00% 13,30% 10,30% - 15,50% 13,70% 12,10% 9,00%

100.000 299.999 300.000-600.001-1.600.001- - 16,50% 15,00% 13,30% 10,30% - 15,50% 13,70% 12,10% 9,00% H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, FÉSZEKRAKÓ ÉS KÖZALKALMAZOTTI SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK Feltételeiről Közzététel: 2015. augusztus 15. Hatályos 2015. augusztus 15-től

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. április

Részletesebben

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT BUDAPEST 2004. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITELRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLXII. TV. HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEKRŐL SZABADFELHASZNÁLÁSÚ REZIDENCIA HITEL Hatály: 2016.

Részletesebben

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra.

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. Hatályos: 2015. június 01. napjától Közzétéve: 2015. június 05. napján Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd

Részletesebben

H I R D E T M É N Y K I V O N A T

H I R D E T M É N Y K I V O N A T H I R D E T M É N Y K I V O N A T A KIFÜGGESZTÉS HELYÉN IGÉNYELHETŐ AZ OTP BANK NYRT ÁRUVÁSÁRLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI GYORSKÖLCSÖN TERMÉKEINEK FELTÉTELEI hiteldíj, díj és költség tételeiről Hatályos 2016.

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló - 2011. első negyedéves eredmények A lassú gazdasági fellendülés jelei látszódnak az üzleti eredményeinken

Időközi vezetőségi beszámoló - 2011. első negyedéves eredmények A lassú gazdasági fellendülés jelei látszódnak az üzleti eredményeinken Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. investor.relations@telekom.hu Befektetői kapcsolattartó: Beosztás: Telefon: E-mail cím: Krisztina Förhécz

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.10. Jelen Hirdetmény a 2016. május 10. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30.-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. Hatályos: 2016. május 15.

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. Hatályos: 2016. május 15. HIRDETMÉNY A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 I. MATRAC BETÉTJEGY...5 II. KÖNYVESBETÉTEK...5 2.1. Egy éves lekötésű betét...5 2.3. Két

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007-es év harmadik negyedévét az első két negyedévhez hasonló üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Szept. 30- cal végződő Szept. 30- cal

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. október 05. napjától Közzététel napja: 2015. október 02.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. október 05. napjától Közzététel napja: 2015. október 02. HIRDETMÉNY Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az állami kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. október 05. napjától Jelen Hirdetmény

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő Egészségpénztár.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Hévíz, 2012. április 06. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan 1 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, FORINT KAMAT HIRDETMÉNY 4.

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

A lakáscélú állami támogatások, a K&H állami kiegészítő kamattámogatásos hitel új lakásra, és a

A lakáscélú állami támogatások, a K&H állami kiegészítő kamattámogatásos hitel új lakásra, és a K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény lakásra, és a megelőlegező kölcsön kondícióiról a 2003. december

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA

LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA A2015/20 AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE BALMAZÚJVÁROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2015. év május 01. napjától A LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Tartalom 1.Bevezetés... 3 2. A lízing... 4 2.1. A lízing múltja,

Részletesebben

29. Példa Egy kft 2009. december elsején üzembe helyezett egy 3 millió forint bekerülési értékű autót. Mennyi az amortizációja arra az esztendőre?

29. Példa Egy kft 2009. december elsején üzembe helyezett egy 3 millió forint bekerülési értékű autót. Mennyi az amortizációja arra az esztendőre? Példák társasági adóra 26. Példa Bt átalakul kft-vé Bekerülési é. Könyv sz. Piaci é. é. Ingatlan 20.000e 12.000e 30.000e Gép 30.000e 24.000e 30.000e Átértékelési különbözet: 24.000 e A társaság adóalapja:

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

Graphisoft Park SE. Pénzügyi Jelentés 2006. a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra

Graphisoft Park SE. Pénzügyi Jelentés 2006. a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra Graphisoft Park SE Pénzügyi Jelentés 2006 a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra A MENEDZSMENT ÉRTÉKELÉSE A PÉNZÜGYI HELYZETRŐL ÉS AZ EREDMÉNYEKRŐL Az alapvetően szoftver fejlesztőként

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek és az egyéb magyarázó A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek 2015. december 31. 1. ÁLTALÁNOS A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 14009411-8622-599-09 Statisztikai számjel 09-09-013717 Cégjegyzék száma Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft. 4150 Püspökladány, Kossuth u. 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához Hévíz, 2011. április 08. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

Általános értékelés. A világgazdaság helyzete

Általános értékelés. A világgazdaság helyzete Általános értékelés I/1. A világgazdaság helyzete Legújabb World Economic Outlook elemzésében a januárinál is pesszimistább képet fest a világgazdaságról az IMF. A 216-ra vonatkozó növekedési előrejelzését

Részletesebben

A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete

A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete 2000/114. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 7161 A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelr ól szóló

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

SZÁMVITEL (BMEGTM400) 2014. április 15. Dr. Rózsa Ildikó, ACCA. Elhatárolások

SZÁMVITEL (BMEGTM400) 2014. április 15. Dr. Rózsa Ildikó, ACCA. Elhatárolások SZÁMVITEL (BMEGTM400) 2014. április 15 Dr. Rózsa Ildikó, ACCA Beszámoló részei A mérleg Alapvető gazdasági események 1 Elhatárolások Céljuk: A megbízható valós kép (eredmény) pontosítását célzó elszámolások.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2010. szeptember 9 -tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc)

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1 A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1. A számviteli törvény 2013. évi változásai - készpénzkorlátozás megszűntetése, ehhez kapcsolódóan a pénzkezelési szabályzat

Részletesebben

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2015. április 13-tól A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00%

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00% K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Ügyirat száma: Ügyfélazonosító: A) Az Egyéni Vállalkozó adatai Új igénylés Ismételt igénylés 1. Az Egyéni Vállalkozó személyes adatai Hitelkeret

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok 2015. december 04. Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye

A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye lakossági ügyfélcsoportoknak Hatályos: 2016. március 21 tól/től visszavonásig I. Banki kondíciók hitelintézetek, takarékszövetkezetek, és biztosítótársaságok

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés ABanif Plus Bank Zrt.részvényesének

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY OTK-02-2016

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY OTK-02-2016 Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY OTK-02-2016 A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK HIRDETMÉNY INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2015. június 6-tól (A változások a szövegben

Részletesebben

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv.

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv. 1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK Saját tőke csökkentve a visszavásárolt saját részvényekkel, üzletrészekkel Saldo Zrt. 2014. 1 4 1. Saját tőke fogalma

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2007. 2008. 2009. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL. 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL. 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA A vizsgázó neve:... Feladatok Elérhető maximális pontszám Elért pontszám 1. 15 1a)

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév Budapest, 2015. november 16. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.09.30 2015.06.30 2015.09.30 2015.09.30/

Részletesebben

Kockázatkezelési elvek, módszerek

Kockázatkezelési elvek, módszerek AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2012 A 234/2007. (IX. 4.) Korm. Rendelet szabályozza a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítését A jelentés

Részletesebben

A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (JOGELİDJE: BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG)

A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (JOGELİDJE: BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG) A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (JOGELİDJE: BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG) A 3.000.000.000 FT, AZAZ HÁROMMILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŐ

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Piaci kamatozású forint lakáshitelek

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Piaci kamatozású forint lakáshitelek Érvényes: 2015. február 1-től visszavonásig A megkötött HUF, EUR, illetve CHF lakáscélú hitelszerződések HUF devizaneműre újrakötése jelen hirdetményben meghatározott kondíciókkal lehetséges. Piaci kamatozású

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. negyedik negyedév. 2016. február 18.

GRAPHISOFT PARK SE. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. negyedik negyedév. 2016. február 18. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. negyedik negyedév 2016. február 18. GRAPHISOFT PARK START-UP ÉS SZOLGÁLTATÓ ÉPÜLET 2017. JÚNIUS LÁTVÁNYTERV ÜZLETI JELENTÉS 2015. NEGYEDIK NEGYEDÉV Tisztelt Részvényeseink,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) fizetési nehézségekkel küzdő ügyfeleinek nyújtott Újrakezdő elnevezésű, forint

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben