ARAGO Befektetési Holding Rt évi gyorsjelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése"

Átírás

1 ARAGO Befektetési Holding Rt évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt részvényeseivel a Társaság a magyar számviteli szabályok alkalmazásával készített 2001.évi nem auditált konszolidált gazdálkodási adatait, illetve a Társaságnál évben bekövetkezett fontosabb változásokat. A gyorsjelentés évre vonatkozó adatai tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők auditált beszámolón alapuló adatoknak. A gyorsjelentés évre vonatkozó adatai auditáltak, az ARAGO Rt. közgyűlése által elfogadottak. Tekintettel arra, hogy január 1-én új számviteli törvény (2000. C. tv.) lépett hatályba, ezért a évre vonatkozó bázisadatokat a törvény változásainak megfelelően módosítottuk évhez képest a konszolidációs körbe tartozó társaságok köre a következőképpen változott: évben a konszolidációs körbe bevont vállalatok: ERAVIS Rt. leányként, a Hunguest Hotels Rt. és a PICK Szeged Rt társult vállalatként évben leányként konszolidáltuk az ERAVIS Rt-t és a Lillafüredi Sport Hotel Kft-t, társult vállalatként pedig a Hunguest Hotels Rt-t, a PICK Szeged Rt-t, a Zalakerámia Rt-t és az ERAVIS Rt. kapcsolt vállalkozását a Domestore Kft-t, melyben az ARAGO Rt-nek nincs közvetlen tulajdoni részesedése. Az ARAGO Rt. konszolidálásba bevont társaságok közül a PICK Rt. a Zalakerámia Rt. és a Hunguest Hotels Rt. maga is konszolidált beszámolót készít év folyamán a társaság életében bekövetkezett jelentősebb változások: A PICK Szeged Rt. Igazgatóságának határozata szerint az ARAGO Rt Ft tőkeemelést hajtott végre a PICK Szeged Rt.-ben Ft/db árfolyamértéken. Ezzel az ARAGO Rt tulajdona 41,34 %-ra nőtt. Domestore Kft. zártkörű alaptőke emelést hajtott 1 milliárd Ft értékben 342 %-os árfolyamon. Az ARAGO Rt. jegyzett tőkéje Ft-ra emelkedett. a Falcotrade Húsipari és Kereskedelmi Rt-ben az ARAGO Rt. tőkeemeléssel jelentős 49,99 %-os részesedést szerzett, amelyet az év második felében részvényvásárlás útján 53,3 %-ra növelt és értékesített a Ringa Húsipari Rt. részére.

2 a Zalakerámia Rt-ben évközi tranzakciókkal (eladás, vétel) és tőkeemeléssel az ARAGO Rt.26,13 %-ra növelte részesedését. Az Eravis Rt-vel közösen a szavazatok közel 30 %-val rendelkezik. az ARAGO Rt év folyamán nyilvános vételi ajánlatott tett az Eravis Szálloda és Vendéglátó Rt. részvényeire, amelyet a PSZÁF III/26016/2001. sz. határozatával hagyta jóvá, majd kezdeményezte az Eravis Rt. törzs és osztalékelsőbbségi részvényeinek kivezetését a Budapesti Értéktőzsdéről. A Budapesti Értéktőzsde januárjában törölte az értékpapírokat a tőzsdei értékpapírlistáról. Az ajánlatokkal mivel a tőzsdei kivezetést is megelőzte egy tőzsdei vételi ajánlat - illetve részvényvásárlásokkal a Társaság tulajdoni részesedése 97,27 %-ra nőtt. Az ARAGO Rt. igazgatóság tagjainak száma 4 főre csökkent, mivel egy igazgatósági tag mandátuma lejárt A felügyelő bizottságban szintén személyi változás történt, Takáts Imrét a felügyelő bizottság új tagjává választotta az éves rendes közgyűlés. Domestore Gazdasági és Üzletviteli Tanácsadó Kft nyilvános ajánlatott tett (a PSZÁF június 27. III/26.017/2001 határozatával jóváhagyólag tudomásul vette) az ARAGO Rt. törzs és kamatozó részvényeire december 19-i Igazgatósági határozat szerint a Domestore Kft. tőkeemelést hajtott végre az ARAGO Rt-ben, amellyel a jegyzett tőke Ft-ra nőtt. Jelenleg a Domestore Kft több mint 90 %-os befolyással rendelkezik a Társaságban. az ARAGO Rt október 1-én a PSZÁF részére benyújtotta a PICK Szeged Rt. törzsrészvényeire vonatkozó nyilvános vételi ajánlatát. A Felügyelet az ajánlat felfüggesztését követően december 3-án III/ /2001. határozatában részvényenként Ft-on jóváhagyólag tudomásul vette az ajánlatot. A nyilvános ajánlat sikeres volt január 7-én zárult. Az ARAGO Rt. amennyiben a Gazdasági Versenyhivatal szentesíti a tranzakciót 84,15 %-os befolyással fog rendelkezni a PICK Szeged Rt-ben. JELENTŐSEBB MÉRLEGTÉTELEK Eszközök: Befektetett eszközök között a tárgyi eszközök soron szinte kizárólag az ERAVIS Rt. tulajdonában lévő ingatlanok kerültek kimutatásra. Az ERAVIS Rt. által év folyamán értékesített 3 db szállodaingatlan értékesítése csökkentette mintegy 30 %-kal a tárgyi eszközök nyilvántartási értékét.

3 A befektetett pénzügyi eszközök sor tartalmazza főként az ARAGO Rt. különféle vállalatokban meglévő tartós befektetéseit, csökkentve a leányvállalati részesedések könyvszerinti értékével és növelve a társult vállalkozások adott időszakra jutó saját tőke változásaival. A bázishoz viszonyított növekedést egyrészt egyes társaságokban bekövetkezett befolyás növekedés, másrészt a társult vállalkozások saját tőke növekedésének pozitív szaldója indokolja. A forgóeszközök közül a követelések csökkenése elsősorban az ERAVIS Rt. ingatlan értékesítésből származó bevétel 2001-ben történt realizálásából adódik. Az értékpapírok között az ERAVIS Rt. tulajdonában lévő tőzsdei részvények szerepelnek. Források: Az ARAGO Rt. az idén kétszer emelte meg jegyzett tőkéjét: én egy millió darab törzsrészvény közgyűlési kibocsátásával ami jelentősen hozzájárult a tőketartalék növekedéséhez-, illetve i Igazgatósági ülésen további db törzsrészvény kibocsátásával. Ez utóbbi a cégbírósági bejegyzésig nem kerül kimutatásra a saját tőkében, hanem a rövidlejáratú kötelezettség sor tartalmazza 2,1 mrd értékben. A mérleg szerinti eredményből millió Ft az ERAVIS Rt. (lényegében ingatlanértékesítésből), 25 millió Ft az ARAGO Rt. nyeresége. A konszolidált mérleg szerinti eredményt javítja a társult vállalkozások saját tőke nagyságában bekövetkezett változások ARAGO Rt-re jutó része. Említést érdemel a saját tőke elemein belül a Külső tagok részesedése elnevezésű sor, amelynek jelentős 90%-os csökkenését az ERAVIS Rt. külső tulajdonosok fogyatkozó száma indokolja. (jelenleg kevesebb mint 3 % a közkézhányad) A kötelezettségekből nagysága szinten maradt, viszont a csoport előnyére változott a szerkezete. Egyrészt Hátrasorolt kötelezettségek sorban (4,9 mrdft) jelenik meg a passzív tőkekonszolidációs különbözet növekedése, amely valójában nem tényleges kötelezettség növekedés, hanem az ARAGO Rt. tulajdonában lévő ERAVIS Rt. részvények bekerülési értéke és az adott részesedés saját tőkére vetített értékének különbözetéből számítódik. Másrészt, fentebb említett i tőkeemelés cégbírósági regisztrációja okoz további 2,1 mrd Ft-os rövid lejáratú kötelezettséget kapcsolt vállalkozásokkal szemben, amely a bejegyzéssel a saját tőke nagyságát növeli. Így a valós konszolidált külső kötelezettség 2,2 mrd Ft-ra csökkent, mivel az ARAGO Rt. az év végére jelentősen csökkentette banki hitelállományát (rövid lejáratú hitelek 75 %-kal csökkentek). Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek sor változását a évre áthúzódó szerződésekből származó kötelezettség, a részvényesek részére fizetendő osztalék, kamat pénzügyi rendezése indokolja. Eredménykimutatás: A cégcsoport értékesítésből származó nettó árbevétele az ERAVIS Rt. ingatlanainak bérbe adásából, az egyéb bevétele pedig az eladott szállodák értékesítéséből származik. Általánosságban elmondható az üzemi tevékenység eredmény nevezetű sorig, hogy a változás lényeges elemei az ingatlanok és a hozzá kapcsolódó személyi apparátus csökkenéséből adódik. Az egyéb ráfordítások között kimutatott jelentős tétel az eladott ingatlanok nyilvántartási értéke.

4 A cégcsoport konszolidált üzemi eredménye az ERAVIS Rt. 1,287 milliárd Ft-os nyereségéből az ARAGO Rt. és a Lillafüredi Sport Hotel Kft veszteségéből tevődik össze. A pénzügyi műveletek között kamatbevételek, árfolyamnyereségek, osztalék, valamint a konszolidációba bevont társult vállalkozások saját tőke növekedésének ARAGO Rt-re jutó része található. Pénzügyi kiadások között szerepel a felvett kölcsönökre és hitelekre fizetett kamatok, valamint a konszolidációba bevont társult vállalkozások saját tőke csökkenésének ARAGO Rt-re jutó része. KONSZOLIDÁCIÓBA BEVONT VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE (eft) A. Befektetett eszközök % I. Immateriális javak % 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kisérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok % 4. Szellemi termékek % 5. Üzleti vagy cégértéke Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 II. Tárgyi eszközök % 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok % 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek % 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek % 4. Tenyészállatok Beruházások, felújítások % 6. Beruházásokra adott előlegek % 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök % 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban % 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés % 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz.álló váll-ban Egyéb tartósan adott kölcsön % 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír % 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból társult vállalkozásokból 0 0 B. FORGÓESZKÖZÖK % I. Készletek 0 0

5 1. Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletre adott előlegek 0 0 II. Követelések % 1. Vevők % 2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben Követelések egyéb rész.viszonyban lévő váll. szemben Váltókövetelés Egyéb követelések % 6. Konszolidációból adódó (számitott) társ.adó köv % III. Értékpapírok % 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés % 3. Saját részvények, üzletrészek % 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok % IV. Pénzeszközök % 1. Pénztár, csekkek % 2. Bankbetétek % C. AKTÍV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK % 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása % 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása % 3. Halasztott ráfordítások 0 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN % (eft) % D. SAJÁT TÔKE % I. Jegyzett tôke % ebből: visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken 0 0 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 III. Tôketartalék % IV. Eredménytartalék % V. Lekötött tartalék 0 0 VI. Értékelési tartalék 0 0 VII. Mérleg szerinti eredmény % VIII. Konszolidált vállalk. saját tőke változás (+) % - leányvállalati saját tőke változás társult vállalk.saját tőke változás % IX. Konszolidáció miatti változások (+) %

6 - adósságkonsz. Különbözetéből közbenső eredmény különbözetéből % X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése % E. CÉLTARTALÉKOK Céltarték várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék 0 0 F. KÖTELEZETTSÉGEK % I. Hátrasorolt kötelezettségek % 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.visz.lévő váll. Szemben Hátrasorolt kötelzettségek egyéb gazdálkodóval szemben Tőkekonszolidációs kölönbözet leányváll-ból % II. Hosszú lejáratú kötelezettségek % 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek % 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben % 7. Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.váll.szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek % III. Rövid lejáratú kötelezettségek % 1.Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek % 3. Vevőktől kapott előlegek Szállítók % 5. Váltótartozások Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben % 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.visz.váll. Szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek % 9. Konszolidálásból adódó (számított) társ.adó köt. 0 0 G. PASSZÍV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK % 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása % 3. Halasztott bevételek 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN % KONSZOLIDÁCIÓBA BEVONT VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA (eft)

7 Belföldi értékesítés nettó árbevétele % 2. Export értékesítés nettó árbevétele 0 0 I. Értékesítés nettó árbevétele (1+2) % 3. Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítási eszközök aktívált értéke 0 0 II. Aktívált saját teljesítmények értéke (3+4) 0 0 III. Egyéb bevételek % Ebből visszaírt értékvesztés 0 0 III/A Adósságkonsz.miatti (er.növelő) konsz.kül Anyagköltség % 6. Igénybevett szolgáltatások értéke % 7. Egyéb szolgáltatások értéke % 8. Eladott áruk beszerzési értéke % 9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke % IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) % 10. Bérköltség % 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések % 12. Társadalombiztosítási járulék % V. Személyi jellegű ráfordítások % VI. Értékcsökkenési leírás % VII. Egyéb ráfordítás % Ebből: értékvesztés % VII./A Adósságkonsz.miatt (er.csökk) konsz.kül. 0 0 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG % EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) 0 13/a. Kapott (járó) osztalék társult váll-tól % 13/b.Kapott (járó)osztalék egyéb rész.visz.válltól % 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége % Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott % 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége % Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott % 16. Egyéb kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek % Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott % 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei % VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) % 18. Befektett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége % Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások % Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott % 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése % 21. Pénügi műveletek egyéb ráfordításai %

8 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) % B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) % C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B) % X. Rendkívüli bevételek % XI. Rendkívüli ráfordítások % D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D) % XII. Adófizetési kötelezettség % XII/A Konszolidálásból adódó társ.adó kül (+) % F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII) % 22. Jóváhagyott osztalék, részesedés % G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY % G/1 KISEBBS. TUL.-RA JUTÓ MSZE % G/2 CSOPORTRA JUTÓ MSZE %

9 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar X IAS Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad Szavazati arány Besorolás 1 (Ft) (%) (%) ERAVIS Rt ,27 % 97,27 % L Lillafüredi Sport Hotel Kft ,00 % 100,00 % L Hunguest Hotels ,98 % 49,98 % T PICK Rt ,34 % 44,64 % T Zalakerámia Rt ,13 % 26,13 % T Domestore Kft. 24,00 % T 1 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték (Ft) PICK Rt. részvények nyilvános vételi ajánlatát alátámasztó bankgarancia Ingatlan opciós vételi kötelezettség Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.)

10 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Bevezetett sorozat 1 Tárgyév elején Időszak végén Tárgyév elején Időszak végén (január 01-jén) (január 01-jén) % 2 % 3 edb % 2 % 3 edb % 2 % 3 edb % 2 % 3 EDb Belföldi intézményi/társaság 78, , , , Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély 12, , ,7 8 9,33 507,7 Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon 9, , Államháztartás részét képező tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 Egyéb Ö S S Z E S E N , ,7 2 Tulajdoni hányad Szavazati arány 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség Részesedés Szavazati Megjegyzés 4 (db) (%) 3 arány (%) 3 Domestore Kft. B T ,94 90,83 Pénzügyi bef. 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) RS4. A Társaság értékpapír-struktúrája Sorozat Fajta Kibocsátás ISIN Mennyiség Névérték Szavazat/db A szav.elsőbbségi HU B kamatozó HU C törzs bemutatóra HU D törzs HU E oszt.elsőbbségi fix 3% HU F törzs HU G törzs HU

11 A Társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db) IT Leisztinger Tamás Elnök IT Gránicz János Tag, vezérig IT Sasinszki Ágnes Tag, vezérig-h IT Karikás György Tag FB Cserti Tibor Elnök FB Török Hajnalka Tag FB Takáts Imre Tag Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

12 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés Tárgy, rövid tartalom MH, N, MT Taverna részvénycsomag értékesítése MH, N, MT Rendkívüli közgyűlés összehívása CK, MT Alaptőkeemelés a PICK Rt-ben MH, MT Zártkörű alaptőkeemelés Falcotrade Rt-ben MH, MT Alaptőkeemelési lehetőség a Zalakerámia Rt-ben MT, N Zártkörű alaptőkeemelés a Zalakerámia Rt-ben MT, MH Részesedés növelése az ERAVIS Rt-ben MH, N évi gyorsjelentés MT, MH Közgyűlés határozatainak tájékoztatója MT, MH Közgyűlési meghívó MT, MH Részvények megsemmisítése MT, MH éves beszámoló főbb adatai MT, MH Éves rendes közgyűlés határozatai MT, MH Személyi változás MT, MH Részvény letiltás MT, MH ARAGO Rt. és PICK Rt. közleménye a Ringa Rt. és Falcotrade Rt. közötti együttműködésről N, MH, MT ERAVIS Rt. részvényekre tett nyilvános vételi ajánlat MT, MH Domestore Kft. növelte részesedését az ARAGO Rt.-ben szavazatok 79,15%a MT, MH Domestore Kft. nyilvános ajánlat benyújtása felügyelethez ARAGO Rt. szavazó részvényekre MT, MH Domestore Kft. nyilvános ajánlat az ARAGO Rt. részvényekre MT, MH ARAGO Rt. növelte részesedését Falcotrade Rt.-ben 53,33%-ra MT, MH Közgyűlési meghívó szeptember 13-ra MT, MH Elveszett részvények letiltása MT, MH ARAGO Rt. I. félévi gyorsjelentése MT, MH Részesedésszerzés Lillafüredi Sport Hotelben 100% MT, MH Elveszett részvények letiltása MT, MH Osztalékfizetés MT, MH ARAGO Rt. vételi ajánlat Eravis Rt. részvényekre MT, MH ARAGO Rt évi előzetes konszolidált mérleg MT, MH Szavazati arány növelés Pick Rt.-ben 45,62%-ra MT, MH Augusztus 27-i közlemény az Eravis Rt. részvényekre tett vételi ajánlat visszavonása MT, MH ARAGO Rt. részesedése Eravis Rt.-ben 93,71%-ra nőtt MT, MH Hirdetmények a törvény alapján Zalakerámia Rt. 26,13%, Pick Rt. 44,64% szavazat, 41,34 tulajdon, Eravis Rt. 93,71% MT, MH Tájékoztatás a közgyűlés határozatairól MT, MH Zalakerámia Rt. tulajdoni arány helyesbítés 26,13%, Eravis Rt.-n keresztül 3,09% MT, MH Tájékoztatás az ARAGO Rt. részvényekre tett vételi ajánlat lezárásáról MT, MH Eravis Rt.-ben részesedés 96,26% MT, MH Pick Rt. részesedés helyesbítése (Hunguest Hotels Rt.-n keresztül 0,008%) összesen: 44,649 szavazat, 41,348 tőke MT, MH Nyilvános vételi ajánlat benyújtása Pick Rt. részvényekre MT, MH Közlemény az október 25-i PSZÁF határozatokkal kapcsolatban MT, MH Vételi ajánlat az Eravis Rt. részvényekre a BÉT szabályzat alapján MT, MH Kiegészítés a vételi ajánlathoz MT, MH Eravis Rt. részvényekre tett vételi ajánlat módosítása és perindítás PSZÁF határozat hatályon kívül helyezésére MT, MH Nyilvános vételi ajánlat Pick Rt. törzsrészvényekre MT, MH Saját részvény eladás MT, MH Zártkörű alaptőkeemelés, alaptőke Ft Domestore Kft. tulajdoni aránya 55,94%, szavazat 90,83% MT, MH BÉT szabályzat alapján tett vételi ajánlat lezárása. Eravis Rt.-ben 97,25% tulajdonrész Budapest, február 13. ARAGO Rt Igazgatósága

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2002. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelõ Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés I. A társaság

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Telefax

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2012.04.20 (Oldalak száma: 46) Tóth Gábor ügyvezetı igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2011. ÉV FELELİSSÉGVÁLLALÓ

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés Stabil működés a Nyomdánál 2011-ben Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2011. éves eredményeit. (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu,

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím zalaker@zalakeramia.hu

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. 2006. április 28-án 11. órai kezdettel 76,59 %-os részvételi arány mellett megtartotta

Részletesebben

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2014. évi üzleti jelentése

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2014. évi üzleti jelentése A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2014. évi üzleti jelentése Tartalomjegyzék 1. Előzmények... 3 1.1 A Társaság bemutatása... 3 1.2 A 2015. év fő célkitűzései...

Részletesebben

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló ELEKTRONIKUS ŰRLAP Cég neve: Cégjegyzékszáma: Székhelye: 6721 Szeged Sóhordó utca 18 Adószáma: 18464410-2-06 KSH jelzőszáma: 18464410691013106 Beszámoló aláírására

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2009. éves IFRS szerint konszolidált, auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Üzleti jelentés... 3 1. Összefoglaló... 3 2. A Társaság

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl

GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl A gyorsjelentésünket a magyar számviteli szabályoknak megfelelõen készítettük el, az adatok nem auditáltak. Társaságunk

Részletesebben

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK. RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428)

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK. RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428) Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428) Féléves jelentése a Tpt. 54.. alapján 2009. június 30. Összefoglaló Az RFV tevékenységeivel

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl

Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése A 2002. évrõl Az Elsõ Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2002. évi tõzsdei éves jelentése Társaság

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése 2005. augusztus 9. Keresztesi János vezérigazgató 2006. augusztus 8. FreeSoft

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Hévíz, 2012. április 06. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2013. évi I. féléves jelentése

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2013. évi I. féléves jelentése A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2013. évi I. féléves jelentése Tartalomjegyzék I. Általános cégadatok... 5 II. Jelenlegi értékpapír struktúra, tulajdonosi...

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2010.04.20 (Oldalak száma: 43) Tóth Gábor ügyvezetı igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2009. ÉV FELELİSSÉGVÁLLALÓ

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

DANUBIUS HOTELS RT. 2004. ÉVI MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÜLT KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE

DANUBIUS HOTELS RT. 2004. ÉVI MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÜLT KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE DANUBIUS HOTELS RT. 2004. ÉVI MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÜLT KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE mely magában foglalja a Danubius Hotels Rt. (mint anyavállalat) egyedi mérlegét és eredménykimutatását

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

Erős első negyedéves profit az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. negyedéves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához Hévíz, 2011. április 08. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához Kiegészítő melléklet a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított konszolidált beszámolójához 1 A HUMET Nyrt., mint tőzsdére bevezetett társaság a számvitelről szóló törvény 10. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (JOGELİDJE: BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG)

A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (JOGELİDJE: BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG) A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (JOGELİDJE: BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG) A 3.000.000.000 FT, AZAZ HÁROMMILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŐ

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv.

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv. 1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK Saját tőke csökkentve a visszavásárolt saját részvényekkel, üzletrészekkel Saldo Zrt. 2014. 1 4 1. Saját tőke fogalma

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények Árbevétel- és eredményszinten is erős negyedévet zárt a Nyomda Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2010. első kilenc hónapjára vonatkozó

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

2.sz. fejezet SZÁMLAREND

2.sz. fejezet SZÁMLAREND 2.sz. fejezet SZÁMLAREND A korábban alkalmazott és a MTESZ által kidolgozott, továbbá az Egyesület tevékenységét és felépítését figyelembe vevő számlarend, - a megváltozott előírásoknak, rendeleteknek,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2011. év 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: Rába Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

DUNA%HOUSE%HOLDING%NYRT.%

DUNA%HOUSE%HOLDING%NYRT.% DUNAHOUSEHOLDINGNYRT. 2015.ÉV ÜZLETIJELENTÉS DUNAHOUSEHOLDINGNYRT. ÜZLETIJELENTÉSE A2015.ÉVESTEVÉKENYSÉGÉRŐL 1 DUNAHOUSEHOLDINGNYRT. 2015.ÉV ÜZLETIJELENTÉS 1. ATársaság,aLeányvállalatokésaCsoportbemutatása

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Térítés nélküli átvétel Összeállította: Seres Sándorné I. A tárgyi eszközök 483.

Részletesebben

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2004. évi gyorsjelentése

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2004. évi gyorsjelentése A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2004. évi gyorsjelentése A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság az alábbiakban ismerteti tisztelt Részvényeseivel a Társaság magyar

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a TIVA-Szolg KFT. 2008. évi gazdálkodásának mérlegadatairól Melléklet:

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Számviteli politika. Konszolidáció KIEGÉSZÍTÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ

Számviteli politika. Konszolidáció KIEGÉSZÍTÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ Számviteli politika A Danubius Hotels Rt. számviteli politikája a 2001-es év elején az új számviteli törvénynek megfelelôen átalakításra került oly módon, hogy továbbra is kövesse a törvényben rögzített

Részletesebben

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT BUDAPEST 2004. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben