Éves beszámoló december 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves beszámoló 2011. december 31."

Átírás

1 Éves beszámoló december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.

2 TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló december 31. Működéssel kapcsolatos beszámoló 1 Üzleti év eredményei Működési beszámoló - Üzleti jelentés 5 - Bevezető 6 - Üzleti tevékenység 7 - A szolgáltatás minősége 8 - Szervezés és humánpolitika 9 - Egészség, biztonság és környezet 11 Gazdasági, pénzügyi helyzet alakulása 15 Egyéb információk 17 Az üzleti év zárását követő főbb események 18 Az üzletmenet várható alakulása TIGÁZ GEPA Kft. Tárgyévi mérleg december 31. Mellékletek 21 Mérleg 23 Eredménykimutatás 24 Kiegészítő melléklet 25 - Cash flow kimutatás 26 - Az éves beszámoló összeállításának kritériumai 28 - Értékelési kritériumok 31 - Az éves beszámoló részletezése és egyéb információk 54 Független könyvvizsgáló jelentés 56 Alapítói határozat

3 ÜZLETI ÉV EREDMÉNYEI / TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ Üzleti év eredményei A Társaság az előző évben tervbe vett tevékenységi kör bővülését megvalósította: Tárgyévben elkezdődött a DSO Kft tulajdonában levő nyomásszabályozó állomások karbantartása, valamint elindult az elektronikus iratfeldolgozás is, további tevékenységikör bővülést jelent a felhasználói tulajdonban levő nyomásszabályozó állomások állapotfelmérésének és karbantartásának beindítása. A Társaság a mérőeszközök javítási és hitelesítési tevékenységet a már kialakult szervezetben tovább folytatta: évben db középteljesítményű gázmérő javítását, hitelesítését, db műszer javítását, kalibrálását, valamint db háztartási gázmérő javítását, hitelesítést, valamint 234 ezer db mérőeszköz préselését végezte el. A Társaság operatív adatainak alakulását, a tárgyévben végrehajtott tevékenység bővülés jelentősen befolyásolta az alábbiak szerint: A bruttó üzemi eredmény értéke (EBITDA Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) 68 millió Ft, amelyhez 603 millió Ft árbevétel és 535 millió Ft költség és ráfordítás tartozik. Az adózott eredmény 68 millió Ft. A Free Cash flow 108 millió Ft. A Társaság a tárgyévben 0,2 millió Ft beruházást hajtott végre. 1

4 TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ / ÜZLETI ÉV EREDMÉNYEI Középteljesítményű gázmérő javítás, hitelesítés darabszáma Műszerjavítás, kalibrálás darabszáma

5 ÜZLETI ÉV EREDMÉNYEI / TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ Háztartási gázmérő javítás, hitelesítés darabszáma Állományi létszám (alkalmazottak) én (fő)

6 TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ / ÜZLETI ÉV EREDMÉNYEI ÜGYVEZETŐ Giorgio Fontana (1) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG Elnök Dr.Kósa Gyöngyi (1) Tagok Gönczi Gyuláné (1) Hosek István (1) KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG Ernst & Young Kft. (2) (1) Megbízatása február 25-től érvényes (2) május 6-án került megválasztásra 4

7 MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ / TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ Működési beszámoló Üzleti jelentés Bevezető A TIGÁZ GEPA Kft. méretét tekintve közepes méretű vállalkozás, amely egyetlen telephellyel rendelkezik Hajdúszoboszlón, és amely tevékenységét az anyavállalat által a rendelkezésére bocsátott ingatlanokban végzi. A Társaság által végzett tevékenységek az alábbi különböző kategóriákba kerülnek besorolásra: metrológiai szolgáltatások (háztartási és középteljesítményű membrános gázmérők javítása, hitelesítése, nyomás- és hőfokmérők, regisztrálók javítása, kalibrálása); eszköz felülvizsgálatok a mérőeszközök (gázmérők és nyomásszabályozók) vonatkozásában; az eszközök rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná tétele préselés útján; nyomásszabályozó állomások karbantartása alvállalkozók igénybevételével; elektronikus iratfeldolgozás, a cégcsoport iratainak irattározása. 5

8 TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ / ÜZLETI TEVÉKENYSÉG Üzleti tevékenység A TIGÁZ GEPA Kft. alaptevékenysége különböző üzletágakat foglal magába, amelyek eltérő jellemzőkkel rendelkeznek és így eltérő kereskedelmi követelményeket támasztanak. Az anyavállalat irányvonalaival megegyezően a Társaság célja, az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás színvonalának emelése. Naturális paraméterek (jelentősebb tevékenységre) Tevékenység megnevezése Középteljesítményű gázmérő javítás, hitelesítés Mennyiségi egység Előző év Előző év Tárgy év db Műszerjavítás, kalibrálás db Háztartási gázmérő javítás, hitelesítés Nyomásszabályzó kalibrálás javítás, Eszköz használatra alkalmatlanná tétel db db db

9 A TÖRVÉNYI/TARIFA HELYZET, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE / TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ Törvényi/tarifa helyzet, valamint a szolgáltatás minősége Törvényi helyzet A TIGÁZ GEPA Kft által alkalmazott díjak a szabad ár kategóriájába tartoznak. A Kft által végzett tevékenységek díjainak mértékét törvény, vagy rendelet nem szabályozza. Néhány tevékenységhez azonban szükséges az Országos Mérésügyi Hivatal részére vizsgálati díj megfizetése, melyet a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szabályoz. A szolgáltatás minősége A TIGÁZ GEPA Kft. üzletágai alapvetően szervizszolgáltatásokból tevődnek össze. A fő tevékenység a középteljesítményű és háztartási membrános gázmérők javítása és előkészítése, MKEH hitelesítésre, valamint a NAT által akkreditált laboratórium működtetése, ahol nyomás- és hőmérsékletmérő berendezések javítása karbantartása, kalibrálása illetve nyomásszabályozók vizsgálatai zajlanak. A TIGÁZ GEPA Kft. telephelyén MKEH hitelesítő laboratórium működik az évi több ezer db gázmérő vizsgálatára. További szerviztevékenysége a TIGÁZ GEPA Kft-nek a polietilén csőhegesztő gépek és tartozékainak javítása, valamint az évenkénti minősítések végzése. A TIGÁZ GEPA Kft évtől egyre nagyobb darabszámban végez vizsgálatokat a TIGÁZ-DSO Kft. által üzemeltetett elosztóhálózatról leszerelt gázipari berendezéseken eszközfelügyelet keretén belül, meghibásodás miatt. Továbbá folyamatos ellenőrző méréseket végez az újonnan beszerzett háztartási gázmérőkön és a beszerzési pályázatra érkező eszközökön. A TIGÁZ GEPA Kft. tevékenységi köre évben tovább bővült a TIGÁZ-DSO Kft-nek végzett nyomásszabályozó állomások karbantartásával, valamint a TIGÁZ Zrt. ügyfeleinek tulajdonában lévő nyomásszabályozó állomások karbantartási tevékenységével, amely feladatok ellátásához alvállalkozókat vesz igénybe. Hasonló módon alvállalkozó közreműködésével nyújtja a dokumentum menedzsment szolgáltatását a Tigáz Csoport tagvállalatai részére. A Társaság több éven keresztül az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményei szerint tanúsított minőségirányítási rendszerrel rendelkezett. Felsővezetése - a tulajdonosi elvárások figyelembe vételével - határozott az új követelmények szerinti megújítás mellett. Ehhez illesztetten a környezetközpontú, a 7

10 TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ / A TÖRVÉNYI/TARIFA HELYZET, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE munkahelyi egészség és biztonság irányítási rendszerek bevezetését is célul tűzte ki a három rendszerszabvány szinergiáinak kiaknázásával. Az Integrált Irányítási Rendszer (továbbiakban IIR) bevezetése 2011 júliusában megtörtént, és októberben független tanúsító igazolta, hogy az alkalmazott rendszer megfelel az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ 28001:2008/OHSAS 18001:2007 követelményeinek. Ezen túlmenően, a társaság összes egységével együttműködésben, tovább folytatódik az eni által kiadott Management System Guideline-ok átvétele, valamint azok társasági operatív eszközökhöz történő igazítása (Utasítások és operatív útmutatók). Szervezés és humánpolitika A Társaság a Tigáz Csoport önálló tagjaként végzi tevékenységét. Szervezeti felépítése 2011 elején tevékenységi profiljához igazodóan került módosításra. Ennek megfelelően három nagy tevékenységi kör különíthető el: Mérőeszközök és gázipari berendezések gyártatása és hitelesítése, Szolgáltatások, Laboratóriumok és minőségirányítás. Az IIR kiépítésével együtt az eni szabályozási struktúrájához való illeszkedés, új vállalalti folyamatmodell alkalmazásával és a szabályozási struktúra egységesítésén át valósul meg. Rögzitésre került a évi bérmegállapodás, az alapbérek évben átlagosan 4,7 %-kal nőttek évben a Tigáz Csoport lezárta egységes bérkategória rendszer bevezetését. A munkavállalói mozgóbér kifizetése ez évben is a Társaság egészére vonatkozó Gold feltétel és a munkahelyi csoport célok 100 %-os teljesítésének elérésétől függ. Továbbra is cél, hogy a vezetőket egyénileg is ösztönözzük az egyre ambíciózusabb célkitűzések elérésére, személyre szabott prémiumrendszer alkalmazásával. A munkavállalói mozgóbér kifizetése évben is nemcsak a vállalati cél elérésétől függ, hanem csoportcélok elérésétől is. A TIGÁZ GEPA Kft.-nél december 31-én 25 fő alkalmazott dolgozott ( én 25 fő volt). A TIGÁZ GEPA Kft. a év folyamán folytatta a humán erőforrás mennyiségi-minőségi javítását, felvéve 10 fő szakképzett munkaerőt, és a tárgyidőszakban távozott a Társaságtól 10fő. A képzésre évben kb 0,5 ezer órát fordítottunk, amely alapvetően szakmai továbbképzési tanfolyamokra irányult. 8

11 EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZET / TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ Egészség, biztonság és környezet Magyarországon az egészséggel, biztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket olyan törvények és rendeletek szabályozzák, amelyek összhangban vannak az EU jelenleg hatályos irányelveivel és rendeleteivel. A TIGÁZ GEPA Kft. stratégiai célkitűzése, hogy tevékenységét az egészséggel, biztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos előírásokkal és elvárásokkal összhangban fejtse ki. A TIGÁZ GEPA Kft. munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenysége beépült az Integrált Irányítási Rendszerbe, melyben szabályzatok, folyamatleírások és utasítások szabályozzák a feladatokat. A követelmények nem csak specifikus folyamatleírások és utasítások formájában szerepelnek, hanem a szolgáltatási tevékenységet szabályozó más irányítási folyamatban is integráltan megjelennek. Az utasítások összefoglalják mindazokat a követelményeket, hazai, nemzetközi és Uniós normatívákat, melyek elengedhetetlenek a tevékenység végzése során. Az eni 2007-től kezdődően több körlevélben fogalmazta meg az egészségre, biztonságra és környezetre való iránymutatásait. Ezek összefoglalása a Gas&Power Divizió vezérigazgatójának 6/2011-es számú szabályozásával jelent meg, melyben elrendelte és aktualizálta az egészségvédelmi, biztonsági, környezetvédelmi rendszer (HSE) alkalmazását. Az év folyamán nem történt munkahelyi baleset. A TIGÁZ GEPA Kft. következetesen dolgozik azon, hogy a baleseti mutatók statisztikáját megtartsa. A TIGÁZ GEPA Kft. célja az, hogy az elkövetkező években ne növekedjen a munkából való kieséssel járó balesetek száma. A fenti célkitűzések megvalósítása érdekében a Társaság tovább erősíti a munkavédelmi és balesetvédelmi képzési, illetve ellenőrzési tevékenységét. A dolgozók számára az alapvető ellenőrzést jelentő munkaegészségügyi-alkalmassági vizsgálatokon túl, a Társaság több intézkedést tett a dolgozók egészségének megőrzése és védelme céljából. Ennek keretében a munkakörnyezetek is vizsgálat alá kerültek ben a fizikai munkavállalók körében a teljes vérképre vonatkozó vizsgálatot biztositottunk. Szezonális influenza elleni védőoltást téritésmentesen biztosítottunk a munkatársak részére. Rekreációs programokat biztosítottunk pl. csapatépitő programok megszervezével, sportnap megrendezésével. A TIGÁZ GEPA Kft. környezetvédelmi költségként tárgyévben 3 millió Ft-ot számolt el. A Társaság összességében az egészséggel, biztonsággal és környezettel kapcsolatos tevékenységre évben közel 4 millió Ft-ot költött (2010. évben 1 millió Ft. volt). 9

12 TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ / FENNTARTHATÓSÁG Fenntarthatóság A TIGÁZ GEPA Kft. továbbra is biztosítani kívánja az eredmények fenntarthatóságát az idő függvényében, bővítve a kapcsolatokat az üzleti partnerekkel, javítva a társaság teljesítményét és valorizálva az immateriális javakat. Az IIR (Integrált Irányítási Rendszer) kialakításának részeként megtörtént a helyzetfelmérés egy külső tanácsadó céggel közösen. A felmérés eredményeként meghatározott feladatokat a Projekt Irányító Bizottság határozatban fogadta el. Ezt követően megkezdődött a környezeti tényezők és a munkahelyi egészség és biztonság (MEB) kockázatok felmérése. A felmérések eredményeként összeállításra kerültek a környezeti hatásregiszterek valamint a MEB (munkahelyi egészség és biztonság) kockázatértékelések. Meghatározásra kerültek az IIR célok részét képező KIR (környezetközpontú irányítási rendszer) és MEBIR (munkahelyi egészségvédelemi és biztonsági irányítási rendszer) vonatkozású célok valamint az azok megvalósulását szolgáló programok. A KIR (környezetközpontú irányítási rendszer) célok meghatározásának alapját, a környezeti hatás értékelési folyamat eredményeként létrejött környezeti hatásregiszterben azonosított jelentős környezeti tényezők képezik. Az azonosított jelentős környezeti tényezők és az azokból eredő környezeti hatások túlnyomó többségével kapcsolatban, a Tigáz Csoportnál már vannak folyamatban lévő projektek. A munkahelyi egészség és biztonság (MEB) célok meghatározásának alapját, a kockázatértékelési folyamat eredményeként létrejött kockázatértékelési dokumentumokban azonosított veszélyek, valamint azok bekövetkezésének valószínűségéből és az okozott sérülés vagy egészségkárosodás súlyosságából eredő kockázatok képezik. A meghatározott intézkedések munkabiztonságot növelő intézkedések, melyek célja a kockázatok alacsony szinten tartása annak érdekében, hogy ne növekedjen a munkabalesetek és az abból eredő hiányzások száma. Elvégzett és folyamatban lévő intézkedések: Irodai szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása és bevezetése Energiafelhasználás racionalizálása és a légköri emisszió csökkentése (CO 2 ) Épület-átalakítási, fűtés-korszerűsítési projektek (csökkenő energiafelhasználás, csökkenő légköri terhelés), Hulladék keletkezés csökkentése A társasági irodai papírfelhasználás csökkentése érdekében az elektronikus dokumentumkezelés körének bővítése, valamint a nyomtatópark további modernizálása. A évben a CO 2 kibocsátás 106 tonna volt. A évre megközelítőleg 4 tonnás CO 2 kibocsátás csökkenés prognosztizálható. 10

13 GAZDASÁGI - PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA / TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ Gazdasági - pénzügyi helyzet alakulása Az alábbi táblázatban foglaltuk össze a TIGÁZ GEPA Kft. gazdasági eredményeit évre és évre: (MFt-ban kifejezve) Változás Abszolút % - Üzemeltetés árbevétele ,94 - Egyéb bevételek ,0 Árbevétel összesen ,15 - Beszerzések, szolgáltatás és egyéb költségek (83) (399) (316) 380,72 - Bér és bérterhek (100) (136) (36) 36,0 Bruttó üzemi eredmény - EBITDA ,09 - Értékcsökkenés (6) (3) 3 (50,0) Működési eredmény - EBIT ,25 - Pénzügyi tev. nettó bevétele ,0 - Nettó bev. részesedésekből 0 Szokásos tevékenység adózás előtti eredménye ,31 - Rendk. tev. nettó bevétele 0 Adózás előtti eredmény ,31 - Adófizetési kötelezettség (3) (8) (5) 166,67 Adózott eredmény ,65 A Társaság operatív adatainak alakulását, a tárgyévben végrehajtott tevékenység bővülés jelentősen befolyásolta az alábbiak szerint: A Társaság 68 millió Ft összegű EBITDA-t (Bruttó üzemi eredmény) realizált, 65 millió Ft összegű működési eredmény mellett, mely a tevékenység bővüléssel összefüggésben 46 millió Ft működési eredmény növekedést eredményezett. Az EBIT működési eredmény tárgyévi növekedése 49 millió Ft, mely 398 millió Ft árbevétel növekedés és 349 millió Ft működési költség növekedés eredménye. A beszerzések, szolgáltatás és egyéb költségek a tárgyidőszakban 316 millió Ft-tal növekedtek - a tevékenység bővüléssel kapcsolatos költségek miatt,- mely jelentősen alacsonyabb szinten van a kapcsolódó, üzemeltetés árbevételének növekedéséhez (374 millió Ft) képest. A bérköltség nem számolva az aktivált saját teljesítések értékére eső hányaddal 136 millió Ft-ot tesz ki, a évi 100 millió Ft-hoz képest. A 36 millió Ft növekedés alapvetően a szokásos tárgyévi kifizetésekből adódik. A pénzügyi műveletek nettó eredménye 11 millió Ft - tekintetbe véve a bevételeket, és a kiadásokat-, mely alapvetően azonos az előző évivel (10 millió Ft volt évben). A TIGÁZ GEPA Kft éves üzleti időszaka pozitív 68 millió Ft adózott eredménnyel zárult, mely 65 millió Ft működési eredményből és a pénzügyi tevékenység 11 millió Ft-os eredményéből és a 8 millió Ft-os 11

14 TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ / GAZDASÁGI - PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA adófizetési kötelezettségből adódik. Az adózott eredmény tárgyévi növekedése 45 millió Ft, mely alapvetően a működési eredmény növekedéséből adódik. Átsorolt mérleg (MFt-ban kifejezve) Változás Abszolút % Befektetett tőke Tárgyi eszközök 12 9 (3) (25,0) Immateriális javak 0 Részesedések 0 Tevékenységre vonatkozó nettó pénzügyi követelések 0 Beruházásokra vonatkozó nettó kötelezettségek (3) (25,0) Nettó tárgyévi tőke Készletek (2) (15,38) Egyéb tárgyévi aktívák (95) (93,14) Tárgyévi passzívák (53) (61) (8) 15,09 Céltartalék kockázatokra 0 62 (43) (105) (169,35) NETTÓ BEFEKTETETT TŐKE 74 (34) (108) (145,95) Saját tőke Kizárólag adórendelet miatti céltartalék 0 Nettó pénzügyi kötelezettség (nettó pénzügyi eszközök) - Hosszú távú nettó pénzügyi kötelezettség (nettó pénzügyi eszközök) 0 - Rövid távú nettó pénzügyi kötelezettség (nettó pénzügyi eszközök) (224) (332) (108) 48,21 (224) (332) (108) 48,21 FEDEZETEK 74 (34) (108) (145,95) A Társaság vagyoni-pénzügyi struktúrája alapján a nettó befektetett tőke az év végén - 34 millió Ft volt, alapvetően a tevékenységekhez kapcsolódó eszközök nettó értéke miatt. A tárgyi eszközök és immateriális javak teljes egészében a működési tevékenységgel összefüggő eszközöket foglalják magukba. A nettó befektetett tőkére fedezetet ad a saját tőke. 12

15 GAZDASÁGI - PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA / TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ A nettó tárgyévi tőke (25 millió Ft) az alábbiakból épül fel: Nettó tárgyévi tőke (MFt-ban kifejezve) Változás Készletek (2) Vevőkövetelések Követelések az állami költségvetéssel szemben 6 4 (2) Kötelezettségek szállítók felé (2) (29) (27) Adóügyi kötelezettségek (13) (23) (10) Céltartalék Egyéb tárgyévi aktívák és passzívák 57 (7) (64) Nettó tárgyévi tőke összesen 62 (43) (105) A nettó tárgyévi tőke változása 105 millió Ft, lényegében az alábbiak következtében: a készletek csökkentek az előző évhez képest (2 millió Ft-al) a tevékenység változással összefüggő készletetek értékének csökkenése miatt, a szállító kötelezettségek növekedése 27 millió Ft, a tevékenységgel összefüggő szállítói tartozások miatt, a tárgyév végén az adóügyi kötelezettségek növekedése 10 millió Ft, alapvetően az ÁFA fizetési kötelezettség növekedése (4 millió Ft), az SZJA fizetési kötelezettség változása (3 millió Ft), és egyéb TB. járulékok fizetési kötelezettségek növekedése miatt (6 millió Ft). az egyéb tárgyévi aktívák és passzívák változása alapvetően a passzív elhatárolások (7 millió Ft) növekedéséből adódik, valamint tartalmazza a évre vonatkozó osztalék fizetési kötelezettséget 68 millió Ft értékben. Nettó pénzügyi eszközök Nettó pénzügyi kötelezettségek (nettó eszközök) (MFt-ban kifejezve) Változás Értékpapírok és egyéb pénzügyi kötelezettségek (224) (330) (106) Pénzeszközök 0 (2) (2) Tevékenységhez nem kapcsolódó értékpapírok Tevékenységhez nem kapcsolódó pénzügyi követelések Nettó pénzügyi kötelezettségek összesen (pénzeszközök) (224) (332) (108) A nettó pénzügyi kötelezettségek 332 millió Ft-ot tettek ki, szemben a évi 224 millió Ft-tal, alapvetően a cash-pool állomány növekedéséből következően. 13

16 TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ / GAZDASÁGI - PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA Átsorolt Cash-Flow kimutatás (MFt-ban kifejezve) Tárgyévi adózott eredmény (csökkentve a kapott osztalékkal) Tárgyévi amortizáció 6 3 Tárgyévi forgótőke változás Egyéb változás 0 (68) Előző év miatt fizetett osztalék 0 (23) Tárgyévben kapott osztalék 0 0 Tárgyévi tevékenységből származó nettó Cash- Flow Tárgyévi beruházás 0 0 Tárgyévi befektetett tőke változás 0 0 Free Cash Flow Tárgyévben felvett hitel és pénzügyi követelés változása (49) (106) Nettó pénzeszköz változás (6) 2 Nyitó nettó pénzügyi kötelezettség 6 0 Tárgyévi pénzeszköz változás (6) 2 Záró nettó pénzügyi kötelezettség 0 2 A társaság free cash flow-ja 108 millió Ft volt, jelentős (65 millió Ft) növekedést elérve, alapvetően a tárgyévi adózott eredmény növekedésének hatására. 14

17 EGYÉB INFORMÁCIÓK / TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ Egyéb információk Főbb események A TIGÁZ GEPA Kft. sem közvetlen, sem pedig közvetett módon nem indított el olyan ügyleteket, melyek jelentős hatást gyakorolhatnak a Társaság pénzügyi-vagyoni helyzetére, vagy amelyek kockázati elemeket is tartalmaznának. Székhelyek Megerősítjük, hogy december 31-én a TIGÁZ Gyártó és Karbantartó Kft. Társasági székhelye Hajdúszoboszló Rákóczi u 184. és a Társaság nem rendelkezik másodlagos székhellyel. Kutatás és fejlesztés A tárgyévben nem merültek fel kutatás- és fejlesztéssel kapcsolatos költségek. 15

18 TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ / EGYÉB INFORMÁCIÓK Corporate governance A taggyűlés: centralitás, hatáskörök és meghatalmazások A taggyűlés hatáskörét az egyedüli tag (TIGÁZ Zrt) gyakorolja, a gazdasági társaságokról szóló törvény szerint a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az egyedüli tag döntését kell kérni az ügyvezetőnek, az Alapító okiratban foglaltak szerint. A Felügyelő Bizottság létszáma A Felügyelő Bizottság három tagból áll. A felügyelő bizottsági tagok kinevezését az Alapító Okirat 12. pontja szabályozza, amelyek biztosítják a munkavállalók képviselőjének jelenlétét a Felügyelő Bizottságban. A Felügyelő Bizottság tevékenysége A Felügyelő Bizottság is rendszeresen ülésezik: évben két ülést tartott. A stakeholderek (érdekelt felek) szerepe és a korrekt viselkedés A TIGÁZ GEPA Kft. meggyőződése, hogy a tulajdonos számára az értékteremtés, főleg közép-hosszútávú perspektívában szemlélve, a szó legtágabb értelmében vett stakeholderekkel (alkalmazottak, beszállítók, kereskedelmi és pénzügyi partnerek, közösségek, melyek a Társasággal kölcsönösen hatnak egymásra) szemben tanúsított korrekt viselkedés által valósul meg. A TIGÁZ GEPA Kft. hagyományosan elkötelezett egy olyan következetes politika iránt, amely a humán erőforrásainak értékesebbé tételére, vállalt kereskedelmi és pénzügyi kötelezettségeinek betartására, az ország közösségeivel szoros együttműködési kapcsolatok megszilárdítására, az alkalmazottak biztonságára és egészségére való odafigyelésre, és tevékenységeinek a környezettel való összeférhetőségére irányul. A TIGÁZ GEPA Kft. fontosnak tartja az általa elismert és elfogadott értékek összességének, illetve azon felelősségeknek a pontos meghatározását, amelyet a TIGÁZ GEPA Kft. vállal társaságon belül és kívül annak biztosítása érdekében, hogy minden tevékenységét a törvények betartásával, a tisztességes verseny keretein belül, becsületesen, korrekt módon és jóhiszeműen folytassa. Ez okból elfogadásra került az Eni Etikai Kódex, amelynek alkalmazottak általi betartását a Társaság Felügyeleti Szerve (egyben az Etikai Kódex garantálója) felügyeli. A TIGÁZ GEPA Kft óta alkalmazza a Szervezeti, ügyviteli és ellenőrzési Modellt (ún. 231-es Modell), a Társaság ún. érzékeny gazdasági tevékenységeinek lehető legtökéletesebb figyelemmel kísérése, és esetleges jogsértő cselekmények megelőzése érdekében. 16

19 AZ ÜZLETI ÉV ZÁRÁSÁT KÖVETŐ FŐBB ESEMÉNYEK / TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ Az üzleti év zárását követő főbb események Termelési adatok: A Társaság középtávú tervében a évre vonatkozó, tevékenységikör bővüléssel járó értékesítési tervét a tulajdonos igényeinek megfelelően teljesítette. 17

20 TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ / AZ ÜZLETMENET VÁRHATÓ ALAKULÁSA Az üzletmenet várható alakulása A jövő évi üzletmenet alakulására vonatkozóan megjegyezzük, hogy a társaság tevékenységét érintő kapacitása évre is lekötöttnek tekinthető. Hajdúszoboszló, március 05. Giorgio Fontana ügyvezető Madarászné Csikász Márta TIGÁZ Zrt. Számvitel, Mérleg és Adózás vezető 18

21 MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS / TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ Tárgyévi mérleg december

22 TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ / MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Statisztikai számjel Cégjegyzék száma KÖNYVVIZSGÁLTA Ernst & Young Kft. TIGÁZ GEPA Gyártó és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság a vállalkozás megnevezése 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184. a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló évi C. törvény a számvitelről Keltezés: Hajdúszoboszló, március 05. Giorgio Fontana ügyvezető Madarászné Csikász Márta TIGÁZ Zrt. Számvitel, Mérleg és Adózás vezető 20

23 MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS / TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ TIGÁZ GEPA Gyártó és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság MÉRLEG ( "A" típusú) MÉRLEG ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) adatok ezer Ft-ban Sorszám Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév módosításai A B C D E 01. A. Befektetett eszközök ( sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti -fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek 07. Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások 16. Beruházásokra adott előlegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( ) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés 22. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó és egyéb állatok 31. Késztermékek Áruk Készletre adott előlegek 34. II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben 38. Váltókövetelések 39. Egyéb követelések Származékos ügyletek pozitív érték.különbözet 41. III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) 42. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 43. Egyéb részesedés 44. Saját részvények, saját üzletrészek 45. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 46. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 53. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sorok) Keltezés: Hajdúszoboszló, március 05. Giorgio Fontana ügyvezető Madarászné Csikász Márta TIGÁZ Zrt. Számvitel, Mérleg és Adózás vezető 21

24 TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ / MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TIGÁZ GEPA Gyártó és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság MÉRLEG ( "A" típusú) MÉRLEG FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) adatok ezer Ft-ban Sorszám Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév módosításai A B C D E 54. D. Saját tőke ( sorok) I. JEGYZETT TŐKE sorból: a)visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 57. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 58. III. TŐKETARTALÉK 59. IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 61. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 62. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) 64. Céltartalék a várható kötelezettségekre 65. Céltartalék a jövőbeni költségekre 66. Egyéb céltartalék 67. F. Kötelezettségek ( sorok) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) 69. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben 70. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló váll. szemb 71. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 72. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) 73. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 74. Átváltoztatható kötvények 75. Tartozások kötvénykibocsátásból 76. Beruházási és fejlesztési hitelek 77. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 78. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 79. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló váll. szemben 80. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 81. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (82.és sorok) Rövid lejáratú kölcsönök sorból: az átváltoztatható kötvények 84. Rövid lejáratú hitelek 85. Vevőktől kapott előlegek 86. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 88. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló váll. szem 90. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Származékos ügyletek negatív érték.különbözet 92. G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása 94. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek 96. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sorok) Keltezés: Hajdúszoboszló, március 05. Giorgio Fontana ügyvezető Madarászné Csikász Márta TIGÁZ Zrt. Számvitel, Mérleg és Adózás vezető 22

25 MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS / TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ TIGÁZ GEPA Gyártó és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Sorszám Tétel megnevezése adatok ezer Ft-ban Előző év Előző év(ek) Tárgyév módosításai A B C D E 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele 02. I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) III. Egyéb bevételek III/a. III.sorból: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés 21. A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Kapott (járó) osztalék és részesedés sorból: kapcsolt vállalkozásoktól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége sorból: kapcsolt vállalkozásoktól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége sorból: kapcsolt vállalkozásoktól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek sorból: kapcsolt vállalkozásoktól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége sorból: kapcsolt vállalkozásoknak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások sorból: kapcsolt vállalkozásoknak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.) X. Rendkívüli bevételek 42. XI. Rendkívüli ráfordítások 43. D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X. - XI.) 44. E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( +F ) Keltezés: Hajdúszoboszló, március 05. Giorgio Fontana ügyvezető Madarászné Csikász Márta TIGÁZ Zrt. Számvitel, Mérleg és Adózás vezető 23

26 TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ / KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Kiegészítő melléklet 24

27 CASH FLOW KIMUTATÁS / TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ Cash flow kimutatás Hatása (ezer Ft-ban) S. sz. A tétel megnevezése A B C D I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás ± 1. Adózás előtti eredmény (csökkentve a kapott osztalékkal) ± 1.a Származékos ügyletek valós értékelése Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés 0 0 ± 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 6. Rövidlejáratú szállítói kötelezettség változása ± 7. Közép- és hosszúlejáratú szállítói kötelezettség változása 0 0 ± 8. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása ± 9. Passzív időbeli elhatárolás változása ± 10. Vevőkövetelések változása ± 11. Forgóeszközök (vevő és pénzeszközök nélkül) ± 12. Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett adó (nyereség után) Fizetett (fizetendő) osztalék, részesedés ± 15.a Véglegesen átvett-, átadott pénzeszközök és térítésmentesen átvett eszközök tárgyévi eredményhatása 0 0 ± 15.b Egyéb: Előző évet (éveket) érintő revízió módosítás hatása 0 0 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközök változása Befektetett eszközök beszerzése b TIGÁZ Zrt.-től átvett eszközök Befektetett eszközök eladása Egyéb változás Kapott osztalék 0 0 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás ± 20. Értékpapírok változása 0 0 ± 21. Adott kölcsönök és cash-pool miatti követelések változása Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) Kötvénykibocsátás bevétele Hitelfelvétel Véglegesen kapott pénzeszközök Részvénybevonás (tőkeleszállítás) Saját részvény vásárlás, kötvény visszafizetés Hiteltörlesztés, - visszafizetés Beolvadás miatti pénzeszköz-átvétel és eredményváltozás korrekciója Véglegesen átadott pénzeszközök 0 0 IV. Pénzeszközök változása (± I. ± II. ± III. sorok)

28 TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ / KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az éves beszámoló összeállításának kritériumai A éves beszámoló a évi C. tv - a Számvitelről előírásainak megfelelően, a Társaság számviteli politikájában megfogalmazott könyvelési, valamint értékelési elvek és kritériumok alapján került összeállításra. A Mérleg és az Eredmény-kimutatás felépítése nem változott az előző évhez képest. Az éves beszámoló a mérlegből (a számviteli tv. 1.sz.mellékletében előírt A formátumban) az eredménykimutatásból (a számviteli tv. 2.sz. mellékletében előírt A formátumban) (a számviteli törvény 7. sz. melléklete által előírt) cash flow kimutatásból, jelen kiegészítő mellékletből, valamint a beszámolóhoz kapcsolódóan az üzleti jelentésből áll. Így ezen kiegészítő melléklet tartalmazza azokat a szükséges információkat, amelyek fontosnak ítélhetők meg, segítik a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetének és a tárgyidőszak gazdasági eredményének valós és korrekt bemutatását, még ha a számviteli törvény rendelkezései nem is igénylik ezeket teljes körűen. Annak érdekében, hogy a lehető legpontosabban mutassuk be a Társaság tulajdonosainak a vagyoni és pénzügyi helyzetet és a tárgyidőszak gazdasági eredményét, kiegészítő számításokat és elemzéseket végeztünk. A könyvelési és az értékelési elvek alapvetően nem változtak az előző időszakban alkalmazotthoz képest. A Társaság adatai: A Társaság rövid neve: TIGÁZ GEPA Kft. A Társaság székhelye: 4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u A Társaság fő tevékenységi köre: 2651 (TEÁOR 08) Mérőműszer gyártás A Társaság alapításának időpontja: január 02. A Társaság tulajdonosa: TIGÁZ Zrt. A Társaság székhelye: 4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u 184. A Társaság tulajdoni hányada: 100% A TIGÁZ GEPA Kft. alaptevékenysége: mérőműszer gyártás és mérőműszer javítás, fémmegmunkálás, ipari gép, berendezés javítása (gázmérő javítás), nyomásszabályzó állomás karbantartás, műszaki vizsgálat, elemzés (komplex műszaki vizsgálat gázmérő, nyomásszabályozóra vonatkozóan), összesített adminisztratív szolgáltatás, fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás. 26

29 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET / TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ A beszámoló aláírására jogosult: Giorgio Fontana ügyvezető Lakás címe: Alpignano (TO) Via Migliarone 10. A mérlegkészítésért felelős személy: Madarászné Csikász Márta Lakás címe: Szolnok. Örkény István u. 3. Kamarai tagsági szám: A Számviteli törvény 155. (2). bekezdés alapján a társaság könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgálatot végző társaság: Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság Könyvvizsgálatot végző személy: Bartha Zsuzsanna Partner (Kamarai tagsági száma: ). 27

30 TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ / KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Értékelési kritériumok Az értékelési kritériumok alapvetően megegyeznek a évi beszámolóban alkalmazottakkal. Immateriális javak Az immateriális javak beszerzési áron, illetve közvetlen önköltségen (saját előállítás esetén) kerül értékelésre, az értékcsökkenés a társaság számviteli politikájában leírtak szerint, egyedi elbírálás alapján van meghatározva. (leírási kulcsok: 16,7%, 50%, 100%) Az Ft alatti beszerzési értékkel bíró immateriális javak arra a tárgyévre terhelődnek, amelyben felhasználásra kerülnek. Azokat a szoftvereket, amelyeknek a társaság csak a használati jogát vásárolta meg, a vagyoni értékű jogok között mutatja ki. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök bruttó értéke beszerzési áron, illetve közvetlen önköltségen (saját előállítás) kerül megállapításra, amely magában foglalja a beszerzéssel, létesítéssel, üzembe helyezéssel kapcsolatos, az adott eszközhöz közvetlenül rendelhető valamennyi költséget. A tárgyi eszközökkel kapcsolatos idegen (külső vállalkozó által végzett) és a saját (Társasági szervezet által végzett) felújítási költségeket abban az esetben számolja el és aktiválja az eszközökre (az adott üzleti évben), ha azok értéknövekedést eredményeznek. A tárgyi eszközök terv szerinti amortizációjának elszámolása a Társaság számviteli politikájában rögzítettek szerinti amortizációs leírási kulcsok alkalmazásával történik. A leírási kulcsok a tárgyévi értékcsökkenés kimutatását tartalmazó táblázatban szerepelnek. (leírási kulcsok: 6%, 9%, 10%, 12,5%, 14,5%, 20%, 25%, 33%) Az Ft alatti beszerzési értékkel bíró tárgyi eszközök ugyanarra az üzleti évre terhelődnek, amelyben felhasználásra kerülnek. A teljesen leírt javak az analitikus nyilvántartásokban maradnak addig a pillanatig, amíg kiselejtezésre vagy értékesítésre nem kerülnek. Befektetett pénzügyi eszközök Az adott kölcsönöknél az éven túl lejáró követelés szerepel a mérlegsoron. Készletek Vásárolt készletek értékelése: beszerzési áron történik, csökkentve az elszámolt értékvesztés összegével, és növelve az értékvesztés-visszaírás miatti összeggel. Anyagok: olyan vásárolt készletek, amelyeket a Társaság termék előállításához, vagy szolgáltatásnyújtáshoz való felhasználás céljából szerzett be. Saját termelésű készletek (befejezetlen termelés, félkész- ill. késztermékek) értékelése előállítási közvetlen önköltségen történik, csökkentve az elszámolt értékvesztés összegével és növelve az értékvesztésvisszaírással. A közvetlen önköltség tartalmának meghatározását a Társaság Önköltség-számítási Szabályzata tartalmazza. 28

31 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET / TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ Követelések és kötelezettségek A követelések a vevők által elismert számla szerinti összegen vannak értékelve. A kötelezettségek könyv szerinti, tényleges értéken kerülnek a mérlegbe beállításra a évi C. törvény a Számvitelről előírásainak megfelelően. Pénzeszközök A tényleges záró pénztári készpénzkészlet, valamint a számla egyenlegeket tartalmazó banki értesítések szerinti összeg kerül kimutatásra. Aktív és passzív időbeli elhatárolások A két vagy több évet érintő bevételekből, költségekből, ráfordításokból és halasztott ráfordításokból, a tárgyidőszakot megillető hányad kerül a tárgyidőszak mérlegében figyelembe vételre. Céltartalékok A várható, jelentős és jövőbeni költségekre, függő és biztos kötelezettségekre képzett céltartalék olyan feltételezett veszteségek és ráfordítások lefedése miatt kerül képzésre, amelyek a tárgyidőszakot érintik nem pontosan meghatározható az értékük és a bekövetkezésük dátuma. A céltartalék azon legjobb becslés értékét tartalmazza, amely a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk szerint feltételezhetően, vagy biztosan felmerülnek, de nem sorolható a passzív elhatárolások közé. Ez a sor tartalmazza a céltartalékokat a várható költségekre és függő és biztos, illetve egyéb kötelezettségekre, amelyek a következő kritériumok alapján kerülnek meghatározásra: Céltartalék függő és biztos jövőbeni kötelezettségekre: a peresített követeléseket illetően, a minimum 5 millió Ft. értékű peres ügyekre céltartalékot képez a társaság. A céltartalék összege az alapra vetítve a pervesztés valószínűségének arányában egyedileg került meghatározásra, az 5 millió Ft. érték alatti peres ügyek a társaság gazdálkodásának megítélése szempontjából elhanyagolhatóak, ezért ezekre nem képeztünk céltartalékot, a végkielégítésre és korengedményes nyugdíjra képzett céltartalék a mérleg fordulónapig bekövetkezett gazdasági eseményekre, költségekre, ráfordításokra történik. A peres ügy miatt képzett céltartalék képzésre akkor kerül sor, ha a peres ügy kedvezőtlen kimenetelének valószínűsége meghaladja az 50 %-ot, és a vonatkozó teher összege megbízhatóan megbecsülhető. Vevő értékvesztés évben a Társaság a mérlegbeszámolóban nem számolt el vevőkövetelés miatt értékvesztést. Leltározás A leltározási, valamint a leltárkészítési tevékenység a Társaság idevonatkozó Leltárszabályzata szerint került végrehajtásra. 29

32 TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ / KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Költségek és bevételek Az összemérés és az óvatosság elve szerint kerültek a tárgyidőszakot érintő költségek és bevételek számbavételre. Adók Az érvényes jogszabályok alapján számított összegben vannak kimutatva az adók, csökkentve az évközben megfizetett előlegekkel (mint tárgyidőszak-végi rövid lejáratú kötelezettséget). A Társaságnál az adóhatóság még nem folytatott teljes körű adóvizsgálatot. Az adóhatóság a vonatkozó adóévet követő 6 éven belül bármikor vizsgálhatja a könyveket és nyilvántartásokat és pótlólagos adót, vagy bírságot állapíthat meg. A Társaság vezetőségének nincs tudomása olyan körülményről, amelyből a Társaságnak ilyen címen jelentős kötelezettsége származhat. Üzleti év A Társaságnál az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A december 31-i beszámoló készítésének időpontja: január 15. A rendkívüli események bemutatása A rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások függetlenek a működtetési tevékenységtől, a Társaság rendes üzletmenetén kívül esnek, a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban. A rendkívüli gazdasági események minősítésének kritériumait a évi C. tv - a Számvitelről szabályozza. Lényegesség elve Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása - az ésszerűség határain belül - befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit. A már közzétett - a tárgyévet megelőző év(ek)re vonatkozó - éves beszámolót a lezárt év(ek)re vonatkozó - az eredeti adatokat változatlanul hagyva- módosításokkal kiegészítve, akkor kell ismételten közzétenni, amennyiben az ellenőrzés, önellenőrzés olyan jelentősebb összegű hibát tárt fel, amely a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetre vonatkozó megbízható és valós képet a saját tőke változáson keresztül lényegesen befolyásolja és így, a már közzétett adatok megtévesztők. Hibák minősítése A Társaság jelentősebb összegűnek minősíti azokat a hibákat, amelyek feltárásának időszakában az ellenőrzés, az önellenőrzés során, az egy adott évet érintően megállapított hibák és hibahatárok - eredményt, saját tőkét növelő- csökkentő- értékének együttes (előjeltől független) összege eléri, ill. meghaladja az adott év mérleg-főösszegének 2 %-át, illetve az maximum 500 millió Ft-ot. 30

33 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET / TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg részletezése és egyéb információk Aktívák 01 Befektetett eszközök ezer Ft 02 Immateriális javak 0 ezer Ft Az immateriális javak értéke az előző év végi állományhoz képest 13 ezer Ft-tal csökkent, amelyet a következő táblázat szemléltet: Immateriális javak alakulása (ezer Ft-ban) NYITÓ ÁLLOMÁNY ÉVES VÁLTOZÁSOK ZÁRÓ ÁLLOMÁNY Mérlegsorok Bruttó érték Halmozott Értékcsökkenés Összesen Új beszerzés Tárgyévi értékcs. (terv szerinti) Terven felüli értékcsökk. Bruttó érték Halmozott értékcsökkenés Egyéb változás Bruttó érték Halmozott értékcsökkenés Bruttó érték Halmozott Értékcsökkenés Nettó érték VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK SZELLEMI TERMÉKEK IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN A tárgyidőszakban nem volt beszerzés, és az állományban lévő vagyonértékű jogok nettó értéke, a tárgyévben elszámolt értékcsökkenés hatására nulla. 10 Tárgyi eszközök ezer Ft december 31-ei értékhez képest a tárgyévi eszközök értéke ezer Ft-tal csökkent az alábbi kimutatásban részletezettek szerint: 31

34 TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ / KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tárgyi eszközök alakulása (ezer Ft-ban) Mérlegtételek Bruttó érték Halmozott értékcs. Összesen Új beszerz. Térítésmente s átvétel Beruházás nyitó áll.-ból aktiválás Tárgyévi értékcs. Terven felüli értékcsökkenés bruttó érték halm. értékc s. bruttó érték Átsorolás halm. értékc s. Egyéb változás bruttó érték halm. értékc s. Bruttó érték Halmozott értékcs. Nettó érték INGATLANOK - Épületek Egyéb építmények Összesen: MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK - Gépek, berendezések Berendezések, szerszámok Összesen: EGYÉB GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK - Egyéb járművek Egyéb berendezés, felszerelés Összesen: Tárgyi eszközök összesen: BERUHÁZÁSOK - Beruházások összesen 0 - Beruházások növekedése Beruházások csökkenése Összesen: 0 TÁRGYI ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:

35 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET / TIGÁZ GEPA KFT ÉVES BESZÁMOLÓ A évi beruházások értéke 161 ezer Ft volt, mely teljes egészében külső vállalkozók által teljesített. Tárgyévben aktivált saját teljesítmény érték elszámolása nem volt. A tárgyidőszaki értékcsökkenés ezer Ft, melyből a terv szerint elszámolt amortizáció összege ezer Ft. - és a tárgyi eszközök értékcsökkenése címszó alatt kerül részletesebben kifejtésre. A terven felül elszámolt amortizáció eredményhatása 330 ezer Ft., mely az egyéb ráfordítások között kerül bemutatásra, és a gépek, berendezések, valamint egyéb tárgyi eszközök selejtezésére vonatkozik. A tárgyidőszaki értékcsökkenés - amelynek alapja a tárgyi eszközök bruttó értéke-a számviteli politikában meghatározott elvek és kritériumok alkalmazásával került elszámolásra. A halmozott értékcsökkenés összetétele december 31-én: Halmozott értékcsökkenés alakulása (ezer Ft-ban) Halmozott értékcsökkenés Tárgyévi változás Halmozott értékcsökkenés én Terv szerinti értékcs. Terven felüli értékcs. Egyéb változás én INGATLANOK - Épületek Egyéb építmények Összesen: MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK - Gépek, berendezések Berendezések, szerszámok Összesen: EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK - Egyéb járművek Egyéb berendezések, felszerelések Összesen: MINDÖSSZESEN:

Jelentések és Mérleg. 2010. december 31.

Jelentések és Mérleg. 2010. december 31. Jelentések és Mérleg 2010. december 31. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 125 314.470 000, teljes egészében befizetve.

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. 2006. április 28-án 11. órai kezdettel 76,59 %-os részvételi arány mellett megtartotta

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám dátum szám ügyintéző tárgy 2014. 03. 10 Gáspár András üzleti terv Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám Adószám 8800 Pf. 386 +36 93 537 650 +36 93 310 273 via@nagykanizsa.hu OTP BANK

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi.

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi. A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta IV. negyedes és es, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése 2005. augusztus 9. Keresztesi János vezérigazgató 2006. augusztus 8. FreeSoft

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PATAQUA KFT eddigi mőködésérıl

TÁJÉKOZTATÓ A PATAQUA KFT eddigi mőködésérıl PATAQUA KFT 3950 Sárospatak Határ u. 2/B TÁJÉKOZTATÓ A PATAQUA KFT eddigi mőködésérıl A Pataqua Kft mőködésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom: A Kft túl van egy olyan nyári szezonon, mely nagy

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő Egészségpénztár.

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Kelt: 2013. október

Részletesebben

Kockázatelemzés, kockázatmérséklés, cselekvési tervek Dr. Tatay Tibor Dr. Pataki László

Kockázatelemzés, kockázatmérséklés, cselekvési tervek Dr. Tatay Tibor Dr. Pataki László Kockázatelemzés, kockázatmérséklés, cselekvési tervek Dr. Tatay Tibor Dr. Pataki László Megjelent: az Agrártámogatások és-pályázatok kézikönyv 2008 december, Raabe Kiadó 1. Kockázat és kockázatvállalás

Részletesebben

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - - 1 - Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - 2 - T A R T A L O M J E G Y Z É K 1 ÁLTALÁNOS FEJEZET... - 4-1.1 A TAKARÉKSZÖVETKEZET BEMUTATÁSA... - 4-1.1.1 A Takarékszövetkezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Igényelt termék: Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel Széchenyi

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L ET

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L ET Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 6500 Baja Bajcsy-Zsilinszky u. 50. Statisztikai számjel: 10208474-3600-133-03 Cégjegyzék szám: 03-16-000008 K I E G É S Z Í T İ M E L L É K

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Igényelt termék: Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel Széchenyi

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg miklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft (11274139-2-16) Listaazonositó: 4248068577 Cég: Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft 2015.0-14 hó Adószám: 11274139-2-16 Sorszám Mégnevezés. Előző Tárgyév 01. A. Befektetett

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló ELEKTRONIKUS ŰRLAP Cég neve: Cégjegyzékszáma: Székhelye: 6721 Szeged Sóhordó utca 18 Adószáma: 18464410-2-06 KSH jelzőszáma: 18464410691013106 Beszámoló aláírására

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007-es év harmadik negyedévét az első két negyedévhez hasonló üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Szept. 30- cal végződő Szept. 30- cal

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 14009411-8622-599-09 Statisztikai számjel 09-09-013717 Cégjegyzék száma Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft. 4150 Püspökladány, Kossuth u. 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

Graphisoft Park SE. Pénzügyi Jelentés 2006. a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra

Graphisoft Park SE. Pénzügyi Jelentés 2006. a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra Graphisoft Park SE Pénzügyi Jelentés 2006 a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra A MENEDZSMENT ÉRTÉKELÉSE A PÉNZÜGYI HELYZETRŐL ÉS AZ EREDMÉNYEKRŐL Az alapvetően szoftver fejlesztőként

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Konszolidált Kiegészítő melléklet a 2012. évi konszolidált éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2011. év 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása

Részletesebben

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról...

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2013/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2 26/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben