NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE"

Átírás

1 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 4. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege 5. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Győrffy Gábor Ügyvezető igazgató

2 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Cg Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság Egyszerűsített éves beszámolója Beszámolási időszak:2003.január december 31. Sopron, április.22. P.H. Győrffy Gábor ügyvezető igazgató

3 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Nyugat-dunántúli Reg. Fejl. Ügynökség Kht. Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Tételszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 1. A. befektetett eszközök ( Sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból : Immateriális javak értékhelyesbítése 4. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 6. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 8. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK 10. II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Sopron, 2004.április 22. P.H a vállalkozás vezetője (Képviselője)

4 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Nyugat-dunántúli Reg. Fejl. Ügynökség Kht. Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák) adatok E Ft-ban Tételszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 15. D. saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 18. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 19. III. TŐKETARTALÉK 20. IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 22. VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 23. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( Sorok) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 27. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Sopron, 2004.április 22. P.H a vállalkozás vezetője (Képviselője)

5 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Nyugat-dunántúli Reg. Fejl. Ügynökség Kht. Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban Tételszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke 02 III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés 04 IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI-VII.) VIII Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/- A.+/- B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/- C.+/- D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+/- E.-XII.) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: Sopron, 2004.április 22. P.H a vállalkozás vezetője (Képviselője)

6 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Cg Beszámolási időszak: Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség KHT. KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA Megnevezés Előző időszak Tárgyidőszak A.) ÖSSZES KÖZHASZNÚ BEVÉTEL l. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) egyéb bevételek 2. Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből bevétel Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B.) VÁLLALKOZÁSI BEVÉTEL C.) ÖSSZES BEVÉTEL D.) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E.) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENY SÉG RÁFORDÍTÁSAI Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás 17 8 Egyéb ráfordítások 1 Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F.) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) G.) ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E) H.) Adófizetési kötelezettség I.) TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)

7 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Cg Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség KHT. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Beszámolási időszak: január december 31. A.) Személyi jellegű ráfordítások bérköltség ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak személyi jellegű egyéb kifizetések bérjárulékok ,- eft ,- eft 3.770,- eft 8.707,- eft ,- eft B.) A szervezet által nyújtott támogatások 0 - ebből pályázat úton nyújtott támogatások 0 Sopron, 2004.április 22. Győrffy Gábor ügyvezető igazgató

8 A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE december 31.

9 I. Általános rész A.) Társaság bemutatása A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaságot (9400 Sopron, Templom u. 4. székhellyel) a Nyugat-Dunántúli Regionális Tanács (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) alapította június 17-én, bejegyzése augusztus 13-án történt. Időközben székhelye megváltozott, s a Kht irodákat nyitott minden megyei jogú városban. Székhelye: 9400 Sopron, Új u. 12. Fióktelepei: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér Szombathely, Kőszegi utca Győr, Árpád utca Győr, Gesztenyefa utca Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. A Kht. Alapító okiratban megfogalmazott célja, hogy a nyugat-dunántúli térség területfejlesztését elősegítse, a programokat összehangolja, kutatásokat, felméréseket végezzen a területfejlesztéssel összefüggésben, valamint a társaság tagjai és a régió számára ellenszolgáltatás nélkül hasznosítható adatbázist építsen ki. Az ügynökség küldetése: az ügynökség összetartó közösség, nyitott és fejlődő szervezet, amely kezdeményező, közvetítő és szolgáltató tevékenységével segíti a térségi kezdeményezéseket és együttműködik az érintett szereplőkkel régiónk kiegyensúlyozott fejlődése érdekében. Közhasznúsági fokozata: közhasznú. Jelen beszámoló a január 01-től december 31-ig terjedő üzleti évről készült. A társaság dinamikusan növelte tevékenységét. Az értékesítés nettó árbevétele 6,48%-kal, egyéb bevétele mely döntően a támogatások összege 34,24%-kal nőtt az elmúlt évihez viszonyítva. A Kht ,- eft összes bevétel és ,- eft költség mellett ,- eft adózás előtti eredményt ért el, melyet 1.623,- eft adófizetési kötelezettség terhel. A ,- eft mérleg szerinti eredmény az alapító okirat értelmében eredménytartalékba kerül. B.) A számviteli politika fő vonásai A Kht. a január 01-én életbe lépett számvitelről szóló C. törvény, valamint a 224/2000. XII.19. Kormányrendelet - a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságainak előírásai - alapján elkészítette számviteli politikáját, figyelemmel a Közhasznú Szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. tv. előírásaira is. A számviteli politika célja a társaság valós vagyoni-pénzügyi helyzetének bemutatását megalapozó szabályok, eljárások, módszerek rögzítése.

10 1.) Könyvvezetés módja, beszámoló formája A Kht. Egyszerűsített éves beszámolót készít, melyhez az adatokat a kettős könyvvitel rendszerében rögzíti, a számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek szerint: Mérlegét a Számviteli Törvény 1. Sz. melléklet A változata szerint készíti. Eredmény kimutatását összköltség eljárással állítja össze, típusa a Számviteli Törvény 2. Sz. mellékletének A változata. A Kht. a költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban könyveli. A 6-7. számlaosztályt nem alkalmazza. A közhasznú törvény szerint a költségek elkülönített nyilvántartásához az úgynevezett témaszámokat használja. A 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 3. (2).bekezdése értelmében a közhasznú besorolású Kht-nak január 01-től a Számviteli Törvény szerinti beszámolót kell készítenie, s ezzel egyidejűleg kötelező a hivatkozott kormányrendelet 6. számú melléklete szerinti közhasznú eredmény kimutatást is összeállítania. A beszámoló készítésének időpontja a tárgyidőszakot követő év március 31-e. A Kht. az Egyszerűsített éves beszámoló elkészítését követően közhasznúsági jelentést készít a Közhasznú Szervezetekről szóló törvény 19. előírásai szerint. 2.) Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából A számviteli alapelveket a könyvvezetés során érvényesítjük. A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait. Jelentős, lényeges hiba mértéke: - jelentős összegű hibák: melyeknél a különböző ellenőrzések során ugyanazon évet érintően a megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének előjelétől független együttes összege eléri vagy meghaladja a mérleg főösszeg 2%-át. - Lényeges hibák: a revízió, önrevízió által feltárt hiba előfordulása esetén annak hatása a valós képet lényegesen befolyásolja, ha a jelentősnek minősített hibák, hibahatások összevont egyenlege a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében szereplő saját tőkét 20%-kal megváltoztatja (növeli vagy csökkenti). Légyeges hiba előfordulása esetén az éves beszámolót ismételten közzé kell tenni. 3. ) Választott főbb értékelési eljárások, értékcsökkenés elszámolási módszerei Befektetett eszközök között kerülnek kimutatásra az immateriális javak, tárgyi eszközök, melyek tartósan, egy évnél tovább szolgálják a társaság tevékenységét. A megbízási szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan a Tanács tulajdonát képező szellemi termékek, szoftverek a közvetített szolgáltatások értékében szerepel, azok nem kerülhetnek a befektetett eszközök közé. A befektetett eszközöket a Számviteli Törvény előírásai szerint értékeljük.

11 Értékcsökkenési leírást a használatba vétel napjától a hasznos élettartam végén várható maradványérték figyelembe vételével számolunk el: - az ,-Ft alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök,szellemi termékek és vagyoni értékű jogok a használatba vételkor azonnal elszámolásra kerülnek terv szerinti értékcsökkenési leírásként. - az ,-Ft és 200 eft közötti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközökre a használatba vételkor két év használati időt vélelmez, ezért a terv szerinti értékcsökkenésük elszámolása két év alatt lineárisan, időarányosan történik, 50%-os leírási kulccsal. - a 200 eft feletti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök vonatkozásában a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása lineárisan, időarányosan történik az üzembe helyezés (aktiválás) napjától kezdődően. Az egyes tárgyi eszközök várható használati idejét egyedi elbírálással a társaság ügyvezetője állapítja meg és dokumentálja az állományba vételi bizonylaton. A Kht. a vásárolt készletek értékét a december 31-i fordulónappal készített leltározás alapján az utolsó beszerzési ár visszakeresésével állapítja meg. A valutakészletet a bankszámlát vezető pénzintézet (OTP Bank Rt.) által meghirdetett devizavételi és eladási árfolyamok átlagán számítjuk forintra, s azon tartjuk nyilván. Amennyiben a december 31-i árfolyamon számított forintérték és az eredeti (teljesítéskori) beszerzési árfolyamon nyilvántartott forintérték közti különbözet összevont, halmozott összege a 2%-ot vagy a 200,- eft-ot eléri vagy meghaladja, abban az esetben az árfolyam veszteség vagy nyereség jelentősnek minősül. A követeléseket, kötelezettségeket a Számviteli Törvény előírásai szerint értékeljük. A lejárt határidős és mérlegkészítésig ki nem egyenlített követeléseket egyedileg értékeljük, s értékvesztést számolunk el. Aktív időbeli elhatárolás: a számviteli törvény előírásainak megfelelően értékeljük. Társaságunknál jellemző aktív időbeli elhatárolások a következők: - tárgyévi költségek ellentételezésére mérlegfordulónapot követően, de mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett támogatások kapott összege, - következő évi költségek (előfizetés, biztosítás stb.). Szintén a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásaként mutatja ki a társaság az igényelt támogatásokhoz kapcsolódó közvetlen költségeket a támogatás pénzügyi rendezéséig, ha az a mérlegkészítés időpontját követően történik (ha a pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos kétségek nem ismertek).

12 Passzív időbeli elhatárolások: - mérleg fordulónap előtt befolyt bevételek, melyek a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét, bevételét képezik, így a beszámolási évet követő évben felhasználásra kerülő támogatási előlegek is, - olyan, a beszámolási évet terhelő költséget tartalmazó szállítói számlák, amelyek kiállítása a beszámolási évet követően történt, és a mérlegkészítés időpontjáig megérkezett, ismertté vált, - beszámolási évet illető, következő évben kifizetésre kerülő szerződés szerinti díjak. Halasztott bevételként mutatjuk ki jogcímenként a fejlesztési célra visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás összegét. A halasztott bevételt, a fejlesztés során megvalósított eszköz bekerülési értékének illetve bekerülési értéke arányos részének költségként illetve ráfordításként történő elszámolásakor a rendkívüli bevételekkel szemben szüntetjük meg. A RFT hálózatépítése megbízás teljesítése során beszerzett eszközök, szoftverek a társaságnál kerültek használatba vételre. Az e célból kapott megbízási díj bevétel értékcsökkenéssel nem ellentételezett részét passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki és évente az értékcsökkenéssel arányos részt, mint nettó árbevételt oldottuk fel az elmúlt években, ez évtől rendkívüli bevételként, mint a többi halasztott bevételt, a tartalom elsődlegessége elv érvényesítése érdekében. C.) a Kht. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete alakulásának értékelése 1. Vagyoni helyzet alakulása (EFt) Eszközök összetétele előző időszak % tárgyidőszak % Befektetett eszközök , ,- 40 Forgóeszközök , ,- 40 Aktív időbeli elhatárolások , ,- 20 Eszközök összesen: , ,- 100 Források összetétele előző időszak % tárgyidőszak % Saját tőke , ,- 36 Kötelezettségek , ,- 25 Passzív időbeli elhatárolások , ,- 39 Források összesen , ,- 100

13 2. Pénzügyi helyzet mutatói Likviditási mutató előző időszak tárgyidőszak Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek = = 1, = 1.44 Pénzeszközök + követelések Rövid lejáratú kötelezettségek = = 2, = 1.65 II. Specifikus rész A.) Mérleghez kapcsolódó kiegészítések: a.) Immateriális javak értékének alakulása (eft) BRUTTÓ ÉRTÉK Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés (Selejtezés) Záró Vagyoni értékű jogok (ISDN vonal és telefonvonal) Szellemi termékek Használatba nem vett szoftver és tanulmány Összesen ÉRTÉKCSÖKKENÉS Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés (Selejtezés) Záró Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Összesen NETTÓ ÉRTÉK eft Csökkenésként szerepeltetjük az elavulás miatt selejtezett szellemi termékek kivezetését. Folyamatban lévő fejlesztés egy PANAC diagnosztika-tanulmány (4.500 eft) és a Kistérségi Adatbázis (94 eft). Vagyoni értékű jogok beszerzése egy ISDN 2PMP csatlakozás (26eFt).

14 Immateriális javak beszerzése ( eft) részletesen Panac : Web-rendszer továbbfejlesztés eft Adatlap feldolgozó szoftver 399 eft Eurégiós Pályázat: Foglalkoztatási paktum eft Eurégió stratégia tanulmány eft Eurégiós portál eft NFT: NFT honlap 588 eft PEA honlap 38 eft Térinformatikai szoftver 536 eft Kezdet honlaphoz hiánypótló adatlapok 275 eft TTFC: Pályázati űrlap feldolgozó 156 eft PGK II: PGK honlap eft MATRA: Mátra honlap 75 eft Saját forrásból valósult meg az Információ terjesztő és szolgáltató portál (100 eft) elkészítése. A fennmaradó eft vírusirtó programok, office-ok. b.) Tárgyi eszközök értékének alakulása (eft) BRUTTÓ ÉRTÉK Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Irodai berendezés, felszerelés Személygépkocsi Használatba nem vett tárgyi eszk. Összesen ÉRTÉKCSÖKKENÉS Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró terv szerint terven felül Irodai berendezés, felszerelés Személygépkocsi Összesen Tárgyi eszközök NETTÓ ÉRTÉKE: eft

15 A 2003-ban elszámolt értékcsökkenés bemutatása (eft) Lineáris egyösszegű terven felüli összesen Immateriális javak Irodai berendezések, felszerelések Személygépkocsi Terven felüli értékcsökkenés elszámolására került sor az ellopott notebookra 438 eft értékben. Irodai berendezés, felszerelés és járművek beszerzése részletesen: Saját forrásból történő beszerzések: telefonkészülékek: 103 eft egyéb berendezések: 135 eft PANAC: személygépkocsi: mobiltelefon: Eurégiós pályázat: Számítástechnikai eszközök: Installációk, zászlók: Kisbútor: Intelligens régió: Számtech.eszközök: Közreműködő szervezet: Számtech.eszközök: Bútorok: PGK II.: Notebook: ESZA I.: Bútorok: Számtech.eszközök: eft 53 eft eft eft 45 eft 998 eft eft eft 425 eft 212 eft 311 eft Használatba nem vett tárgyi eszközök: VW Touran személygépkocsi (4.999 eft), melyet januárjában helyeztek üzembe, és az útjelző táblák (845 eft), melyeket építési engedély hiányában tárgy évben nem lehetett aktiválni.

16 c.) Követelések összege: Vevőkkel szembeni követelés: Elszámolt értékvesztés: Szállítónak adott előleg: Dolgozóknak adott előleg: Egyéb (helyi adó, szállító túlfiz.): 6.355,- eft 4.866,- eft - 23,- eft 1.295,- eft 60,- eft 157,- eft Lejárt határidős követelésekre 23,- eft értékvesztést képeztünk. (Az MVA 2000.évi határidőn túli tartozása leírásra került). d.) Aktív időbeli elhatárolások összege : ,- eft, A Kht évi költségeinek ellentételezésére kapott támogatásaiból jelentős összegek csak 2004-ben a mérlegkészítésig kerültek pénzügyileg rendezésre. E támogatásokat a számviteli törvény rendelkezésének megfelelően aktív időbeli elhatárolással bevételként előírtuk. Három témára a 2003-ban felmerülő költségekre a támogatás a mérlegkészítésig meg sem érkezett, e témák 2003-ban felmerült költségeit kellett 2004-re elhatárolni, a Számviteli Törvény összemérés elvének érvényesítése érdekében. Támogatásokhoz kapcsolódó elhatárolások A beérkezett támogatásokból 2003-at illető bevétel támogatónként, ill. projektenként: - MeH támogatás Közreműködő Szervezetté válásra: 5.110,- eft - TTFC támogatás Reg. Fejl. Tanácstól 5.647,- eft - Phare támogatás Régió gyümölcsterm. jövőbeni lehetőségei projektre 749,- eft - GM-től támogatás klaszterfejlesztésre(panac) 4.371,- eft A 2003-ban felmerült költségek, melyek megtérítése támogatásból 2004-ben, mérlegkészítést követően történik, projektenként, támogatónként: eft - Tükörprojekt költségeire Reg.Fejl.Tanácstól: 614,- eft - NFT költségeire Reg. Fejl. Tanácstól: 2.647,- - MÁTRA projekt költségeire MeH Nemzeti Terület- Fejlesztési Hivataltól 3.643,- eft 2004-ben számlázásra kerülő, 2003-at illető bevétel - VÁTI Kht. :Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése együttműködési megállapodás szerint: 2.985,- eft 2003-ban felmerült, következő évet illető költségek: (újság előfizetés, CD jogtár előfizetés, gk.casco) Aktív időbeli elhatárolás összesen: 231,- eft ,- eft

17 e.) Saját tőke ,- eft - ebből indulótőke: 3.000,- eft tőkeváltozás: ,- eft Tőkeváltozás: év összesen adómentesen képződött rész adózottan képződött rész év 139,- eft 139,- eft év 5.740,- eft 88,42 % = 5.075,- eft 665,- eft év 6.769,- eft 54,80 % = 3.709,- eft 3.060,- eft év 8.806,- eft 61,56 % = 5.421,- eft 3.385,- eft év ,- eft 65,49 % = ,- eft 7.530,- eft ,- eft ,- eft ,- eft (TÁNYA trv. 13. (21.) bekezdése szerint). f.) Hosszú lejáratú kötelezettségek: 890,- eft (Porsche Bank Rt. személygépkocsi kölcsön évet követő részletei) g.) Rövid lejáratú kötelezettségek: ,- eft A rövid lejáratú kötelezettségek között lejárt határidejű köztartozás nincs. Kötelezettségek részletesen: Porsche Bank Rt. kölcsön 2004-ben esedékes részletei Szállítók: Adó és járulék (APEH felé) Nyugdíjpénztár befizetési kötelezettség: Jövedelemelszámolásból fizetési kötelezettség: Fizetendő nyereségadó: 841,- eft ,- eft 9.455,- eft 337,- eft 2.909,- eft 1.623,- eft

18 h.) Passzív időbeli elhatárolások: ,- eft Bevételek elhatárolása összesen: ,- eft - előre fizetett, 2003-t illető bevételek: 241,- eft (Panac adatbanki tevékenység bevétele) - MeH támogatási előleg Közreműködő Szervezetté válásra 9.125,- eft - OM támogatási előleg Innovációs Stratégai projekt 1.059,- eft - Phare CBC együttműködés a Gazd.fejl. hálózatok integrálásáért projektre 7.218,- eft Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása összesen (2003.évi költségek) 2.775,- eft Halasztott bevételek: eFt - Alapítótól fejlesztési célra kapott támogatás: 906,- eft - GM Diagnoszikai támogatás fejlesztési rész: 3.607,- eft - RFT információs hálózatának kiépítése fejlesztési rész. 374,- eft - Tükörprojekt fejlesztési támogatás: 1.863,- eft - MEH Informatikai projekt fejl.rész : 818,- eft - GM klaszterfejlesztés támogatásból fejlesztési rész : 4.980,- eft - MeH Turisztikai fejlesztési támogatás 1.638,- eft - MeH Közreműködő Szervezetté válás fejlesztési rész 1.354,- eft - Phare CBC Eurégió fejl.támogatás rész: ,- eft - Intellingens Régió projekt fejlesztési rész.: 1.829,- eft - NFT Tervezési Keret fejlesztési rész: 1.217,- eft

19 B.) Eredménykimutatás kiegészítése B.1. Közhasznú eredménykimutatás kiegészítése A közhasznú eredménykimutatás elkészítéséhez a bevételek és közvetett költségek megosztása a következők szerint történt: 1.) Közhasznú tevékenység bevétele, és vállalkozási tevékenység bevétele arányának meghatározása. (Kht. trv. 26. b,c pont alapján) Hiv. Megnevezés Közhasznú tev. Vállalkozási Adatok:eFt-ban 911. Általános megtérülés jell. bevételek 1.854, Európa Pályázat Előkészítő Alap 690, Intelligens régió 9.400, OM-GM Inf. kutatás 1.440, PGK II , Phare megbízások 9.745, ESZA projektek 7.530, Regionális Felkészítő Program 2.443, PANAC közhasznú bevételei 564, Részvételi díjak (MÁTRA) 780, PANAC képzés, rendezvényszerv , PANAC regisztrációs díj és szolg.ált , PANAC adatbanki tevékenység 1.968, Továbbszámlázott költségek 2.100,- (Nettó árbevétel összesen: , ,-) OM Innovációs stratégia támogatás(pályázat) 4.284, Alapítótól kapott támogatás , GM-től klaszterfejlesztésre kapott támogatás (PANAC ) , Oracle és Gruntvig 2. pr. támogatás (pályázat) 3.077, Phare CBC Eurégiós támogatás ( pályázat) , Phare CBC (PGK III. és gyümölcs( pályázat) 2.549, MeH Közreműködő Szervezetté válás tám ,- Megosztás alapját képező összes bevétel: , , ,- Megoszlás %-a: 99,16 % 0,84 % Megosztandó bevételek: Egyéb támogatás: 144,- 143,- 1,- 97. Pénzügyi műveletek bevételei: 1.013, ,- 9, Fejl.tám.felold , ,- 130,- Megosztandó bevételek összesen: , ,- Bevétel mindösszesen: , , ,-

20 2.) Közvetett költségek felosztása a Közhasznú Szervezetről szóló törvény 18. d.) pontja ill. a 224/2000. Korm. rend. 15. (3). bekezdése szerint bevétel-arányosan. Adatok forintban Összes közvetett Közhasznú tev.-re Váll.tev.-re költség jutó jutó 51. Anyagjellegű költségek össz.: Személyi jellegű költségek össz.: Értékcsökkenési leírás: Egyéb ráfordítás: Összesen: % 99,16 % 0,84 3.) Közhasznú és vállalkozási költségek alakulásáról készített kimutatást 1.sz. mellékletként csatoljuk. A Kht. egyéb vállalkozási tevékenysége bérbeadás és kapcsolódó szolgáltatások továbbszámlázása. A közhasznú eredmény kimutatásban az adózás előtti vállalkozási eredményből kell levonni a fizetendő társasági adót, emiatt mutatja e táblázat veszteségesnek a tárgyévi vállalkozási eredményt. Ugyanakkor a Tao. törvény 6. melléklet C. pontja szerint a közhasznú tevékenységből származó bevételből nem mind kedvezményezett, így e tevékenység eredményét is részben tánya terheli. A Kht-nál a ,- eft, a közhasznú törvény szerint a közhasznúnak tekintett árbevételből ,- eft a kedvezményezett, a többi nem (bemutatása a nyereségadó számításnál). B.2. Számviteli törvény szerinti eredmény kimutatás kiegészítése a.) Értékesítés nettó árbevétele ,- eft, melyből a közhasznú ,- eft, továbbszámlázott költségek, bérleti díjak 2.100,- eft, a B.1. pontban részletesen bemutatva. b.) Egyéb bevételek, támogatások bemutatása: Nyugat-dunántúli Reg. Fejl. Tanácstól kapott támogatások összesen: ,- - működési költségek fedezetére ,- - Tükörprogram menedzsment költségek fedezetére ,- - NFT menedzsment költségek fedezetére ,- - TTFC menedzsment költségek fedezetére 5.648,- OM-től - Innovációs Stratégia támogatása 4.284,- GM-től - klaszterfejlesztésre (PANAC) ,- Gruntvig 2 projetkt költségeire 800,- Oracle projekt költségeire 2.277,- Phare CBC Eurégió projekt költségeire ,- MEH Közreműködő Szervezetté válás költségeire ,- PhareGazd.fejl.hálózatok integrálásáért költségeire 1.800,- Phare CBC A régió gyümölcstermesztésének lehetőségei pr. költségeire 749,- Támogatások összesen: ,- Egyéb bevételek (biztosítótól, ÁH-tól, stb.) 144,- Egyéb bevételek összesen: ,-

21 c.) Anyagjellegű ráfordítások bemutatása: Anyagköltség: ebből: nyomtatvány energia, üzemanyag prospektus, kiadvány egyéb anyag: Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások: Ebből: bérleti díj: posta, telefon, Internet: utazási és kiküldetési ktsg: könyvelés, könyvvizsgálat, ügyvédi díj: egyéb szakértői díjak: hirdetés: továbbképzés: javítás, karbantartás: egyéb költségek ( szemétszállítás, takarítás, közös költség stb.): Eladott (közvetített) szolgáltatások: Igénybe vett egyéb szolgáltatások: Ebből: illeték bankköltség: biztosítás: tagdíj: 2.754,- eft 3.521,- eft ,- eft 502,- eft ,- eft 9.879,- eft 3.679,- eft 7.182,- eft ,- eft 2.263,- eft 7.974,- eft 520,- eft 1.478,- eft 101,- eft 680,- eft 420,- eft 60,- eft ,- eft ,- eft ,- eft 560-, eft 1.261,- eft d.) Személyi jellegű ráfordítások bemutatása ,- eft Bérköltség: Bérjárulékok: Személyi jellegű egyéb költség: ,- eft ,- eft 8.707,- eft e.) Egyéb ráfordítások bemutatása Selejtezett tárgyi eszközök kivezetett értéke 318,- eft Tárgyi eszközök terven felüli écs-je (ellopott notebook) 438,- eft Adott támogatás (Széchenyi I. Egyetem) 354,- eft Helyi adó 1.049,- eft Egyéb (káreseménnyel kapcsolatos, le nem vonható Áfa, késedelmi pótlék, stb.) 319,- eft Követelésre elszámolt értékvesztés 23,- eft Egyéb ráfordítások összesen: 2.501,- eft

22 f.) Rendkívüli bevételek bemutatása Rendkívüli bevételként kerül könyvelésre a passzív időbeli elhatárolással szemben a fejlesztési célú támogatásokból beszerzett eszközök tárgyévben elszámolt értékcsökkenéséből a támogatott rész, a számviteli törvény előírásainak megfelelően. A fejlesztési támogatásból beszerzett eszközök támogatásra jutó értékcsökkenésének a tárgyévre eredmény hatása nincs. Rendkívüli bevétel az eszköz előző évi értékcsökkenésével arányosan a fejlesztési támogatás azon része, mely pénzügyileg az eszközbeszerzés évét követően érkezik ra jutó fejlesztési támogatások összesen: ,- eft - Alapítótól fejlesztési célra kapott támogatásból : 808,- eft - GM Diagnoszikai támogatásból (PANAC) 624,- eft - RFT információs hálózatának kiépítése bevételből.: 2.681,- eft - Tükörproject fejlesztési támogatásból: 2.542,- eft - MEH Informatikai project fejl.támogatásból 579,- eft - GM klaszterfejlesztési támogatásból fejlesztési részből (PANAC) 3.589,- eft - MeH Turisztikai fejlesztési támogatásból 1.337,- eft - MeH Közreműködő Szervezetté válás fejlesztési részből 771,- eft - Phare CBC Eurégió fejlesztési részből 1.559,- eft - Intellingens Régió projekt fejlesztési részből.: 670,- eft - NFT Tervezési Keret fejlesztési részből 313,- eft Mivel az értékcsökkenés az üzemi tevékenység eredményét rontja, a rá jutó támogatás pedig rendkívüli bevétel, ezért a Kht-nál a rendkívüli eredménnyel korrigált szokásos vállalkozási eredmény kategória tekintendő szokásosnak. g.) Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli ráfordítás a határidőn túli be nem hajtható bevételek leírásából ered. Legnagyobb tétele a 2000.évi MVA támogatás (1,5 Mft), a többi kisebb követelések, ill. le nem számlázott előleg követelésből származik. h.) Társasági nyereségadó meghatározása Társaságunk 2003-ban önellenőrzést végzett, melynek hatása nem jelentős, a társasági nyereségadó számításánál kerül figyelembe vételre. Önellenőrzés eredményeként 2002-ben téves elhatárolás számítás miatt a 2002-es bevétel 404,- eft-tal kisebb összegben, a 2002-es anyagjellegű ráfordítás 707,- eft-tal magasabb összegben került kimutatásra. A tételek 2003-ban korrigálásra kerültek.

23 Kedvezményezett bevétel aránya Tao. törvény 6. melléklet 2. pont: Összes bevétel kamat és önellenőrzés bevétel nélkül: ,- eft ebből kedvezményezett 9633: 4.284,- eft 9634: ,- eft 9635: ,- eft 9637: 3.077,- eft 9638: ,- eft 9639: ,- eft 96391: 2.549,- eft Összesen: ,- eft Kedvezményezett bevétel aránya: ,- eft ,- eft = 65,49 % Adózás előtti eredmény: ,- Eft Csökkentő jogcímek: - értékcsökkenés adótv. szerint: ,- eft - önellenőrzés miatt elszámolt bevétel 404,- eft - önellenőrzés miatt el nem számolt költség: 707,- eft Növelő jogcímek: - értékcsökkenés számviteli tv. szerint: ,- eft - leírt követelések: 2.142,- eft - elszámolt értékvesztés: 23,- eft - egyéb ráfordításból (Áfa eleng., késedelmi p.) 142,- eft Adóalap: ,- Eft Adómentes 65,49 %: ,- Eft Adóköteles 34,51 %: 8.635,- Eft Társasági adó (8.635 x 18 %): Önellenőrzés miatti társasági adó: Összes fizetendő társasági adó: 1.554,- eft 69,- eft 1.623,- eft Adózott mérleg szerinti eredmény: ,- eft

24 i.) Összehasonlíthatóság biztosítása 2003-tól az RFT Információs hálózat kiépítése program megvalósítása során beszerzett eszközök értékcsökkenésére jutó bevételt nem a nettó árbevételek, hanem a rendkívüli bevételek között mutatjuk ki, a számviteli politika módosítása következtében, melyet az első fejezetben ismertettünk. A év adata az alábbi táblázat szerint hasonlítható össze. (adatok eft-ban) 2002.év Korr. Korrigált 2002.év 2003.év Értékesítés nettó árbevétele Rendkívüli bevétel III. Tájékoztató rész Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok: Állománycsoport Átlagos statisztikai Bérköltség Személyi jellegű létszám Eft egyéb költség Eft Teljes munkaidős - nem fizikai 20, , ,- Év végén állományban lévők száma: 23 fő Ügyvezető igazgató részére 6.280,- eft munkabér került kifizetésre. A Felügyelő Bizottság tagjai díjazásban nem részesültek. A társaság képviseletére jogosult, a beszámoló aláírására kötelezett: Győrffy László Gábor 9700 Szombathely, Színyei u. 33. Sopron, április 22. Győrffy Gábor ügyvezető igazgató

25 Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség KHT. Összes költség alakulása 2003-ban (eft) Megnevezés közhasznú tevékenység vállalkozási tevékenység közvetlen közvetett összesen közvetlen közvetett összesen Költségek összesen Anyagi jellegű Személyi jellegű Értékcsökenés Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Költségek és ráfordítások összesen

26 2). A költségvetési támogatás felhasználása Társaságunk évben az alábbi költségvetési támogatásban részesült: Támogató: Adatok E Ft-ban évben folyósított támogatások Alapítótól kapott támogatás, melyből Általános célú működési támogatás Az Előzetes Regionális Fejlesztési Program 2003.évi menedzsment költségét ellentételező támogatás NFT fejlesztési programok kidolgozása projekt megvalósítását és menedzsment költségét ellentételező támogatás Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól kapott támogatás Látogatócsalogató kulturális portál - Széchenyi Terv PANAC Divízió klaszterfejlesztésre kapott támogatás Miniszterelnöki Hivataltól kapott támogatás, melyből ROP közreműködő szervezeti feladatok ellátására való felkészülés Phare CBC Nyugat-Pannon Eurégió projekt támogatás Phare CBC Együttműködés a gazdaságfejlesztési hálózatok integrálásáért projekt támogatás Oktatási Minisztériumtól kapott támogatás, melyből Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Sratégia projket ORACLE projekt önerő hozzájárulás Összesen Megjegyzés: a táblázatban található adatok eltérnek az Ügynökség beszámolójában szereplőktől, mert azok az időbeli elhatárolásokat is tartalmaznak. Az Alapítótól működésre kapott évben realizált támogatás a évben befolyt összes támogatási bevételében 26,34%-ot képvisel. Az Alapítótól kapott támogatás az általános célú működési támogatás mellett tartalmazza a Tanács és az Ügynökség között létrejött közhasznúsági szerződés alapján ellátott feladatokra Előzetes Regionális Fejlesztési Program menedzsment feladatainak valamint a Nemzeti Fejlesztési Terv fejlesztési programjainak kidolgozására illetve a programokkal kapcsolatos menedzsment feladatok ellátására - átadott támogatás összegét. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által folyósított ezer forintos támogatás a évben a Széchenyi Terv keretében elnyert Látogatócsalogató kulturális portál megvalósítására kaptuk. A portál a szerződés szerint évben elkészült, pénzügyi realizálásra évben került sor.

27 A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által folyósított ezer forintos támogatás részösszege, a Minisztériummal, a Pannon Autóipari Klaszter létrehozása és működtetése tárgyban megkötött 50 millió forint összegű támogatási szerződésnek. A évben a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Területfejlesztési Hivatal támogatási szerződést kötött az Ügynökséggel a Regionális Operatív Programban közreműködő szervezetként ellátandó feladatainak elvégzésére való felkészülésre. A Hivatal évben ezer forintot folyósított az Ügynökség részére szeptemberében az Ügynökség a Miniszterelnöki Hivatal VÁTI Kht. Területfejlesztési Igazgatóság Phare CBC osztár-magyar Kisprojekt Alapjából euro összegű támogatást nyert el Nyugat-Pannon Eurégió Regionális hálózatok határon átnyúló fejlesztésének megvalósítása céljából. A projekt év októberében lezárult, évben a záróbeszámoló elfogadása után folyósított összeg e forint júniuságban az Ügynökség a Miniszterelnöki Hivatal VÁTI Kht. Területfejlesztési Igazgatóság Phare CBC osztár-magyar Kisprojekt Alapjából euro összegű támogatást nyert el az Együttműködés a gazdaságfejlesztési hálózatok integrálásáért című pályázattal évben a szerződés szerinti előleg, azaz 9017 e forint realizálódott. Az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága által kiírt pályázaton a Nyugat-dunántúli Régió Innovációs Stratégiájának megvalósítása című projekt kedvező elbírálásban részesült. A projekt megvalósítása 2003-ban kezdődött, áthúzódik a évre. A 2003-ban átutalt támogatás 2719 e forint. Az Oracle projekt keretében A Socrates, Leonardo da Vinci és Youth programok közös akciója nevű pályázati felhívásra az Ügynökség, a Toscanai Innovációs Központ, Coimbra egyetem (Portugália),a lutoni helyi önkormányzat pályázatot nyújtott be az Informális tanulás európai bizonyítványának módszertana és tervezett felépítése címmel. A program megvalósításának időszaka június 1-től július 31. A projekt saját erejéhez hozzájárult az Oktatási Minisztérium e forint támogatással.

28 3). Kimutatás a vagyon felhasználásáról Adatok E Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgy év Saját tőke nyitó záró Induló tőke nyitó záró Tőkeváltozás nyitó növelésére ható csökkentésére ható 0 - Tőkeváltozás záróértéke Tárgy évi eredmény növelésére ható csökkentésére ható Tárgyévi eredmény záró értéke

29 4). Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról A közhasznú társaság vezető tisztségviselői: az ügyvezető a felügyelő bizottság elnöke és tagjai A közhasznú társaságnál az ügyvezető részére munkabér kifizetése történt. A felügyelő bizottság tiszteletdíjban nem részesült. Megnevezés Tárgyévi (Ft) Bér Tiszteletdíj - Külfödi napidíj - Megbízási díj - Természetbeni juttatások - Egyéb juttatások - Összesen

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló ELEKTRONIKUS ŰRLAP Cég neve: Cégjegyzékszáma: Székhelye: 6721 Szeged Sóhordó utca 18 Adószáma: 18464410-2-06 KSH jelzőszáma: 18464410691013106 Beszámoló aláírására

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Éves Beszámolója

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Éves Beszámolója 1 8 9 2 1 6 0 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BALATONKENESE, 2013. március 25. P. H. A vállakozás

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

14. D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek 205 305 198 417 15. E. Passzív időbeli elhatárolások. c d e

14. D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek 205 305 198 417 15. E. Passzív időbeli elhatárolások. c d e BraiNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "B" változat Mérleg fordulónapja: 2013. december 31. tételszám Források Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Cím: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. Tel.: 26/547-501, fax: 26/347-599 Mail: polgarmester@pilisszentkereszt.hu Web: www.pilisszentkereszt.hu

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2006. évi közhasznú tevékenységrıl. Kiskunhalas Semmelweis Kórház Jegyzett tıke :

Közhasznúsági jelentés a 2006. évi közhasznú tevékenységrıl. Kiskunhalas Semmelweis Kórház Jegyzett tıke : JOBB MŐSZER, KEVESEBB SZENVEDÉS ALAPÍTVÁNY 6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. u. 1. sz. Közhasznúsági jelentés a 2006. évi közhasznú tevékenységrıl Alapító : Kiskunhalas Semmelweis Kórház Jegyzett tıke

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz A társaság főbb adatai: Neve: Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség- Nonprofit Közhasznú Kft Címe: 6722 Szeged, Tábor

Részletesebben

Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület

Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület 1 8 9 1 0 5 - # 19 9 0-0 0 0-0 1 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 0 2011. január 01. - 2011. december 1. 1 Kelt Tapolca, 2012. március 15. P. H. a társadalmi szrevezet ezet vezetője

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET I. Általános jellemzők: 1. Név: Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft 2. Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Király u. 47. 3. Fő tevékenységi köre:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése)

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) A végelszámolás számvitele, adózása - 2012 1 Végelszámolások 2012.03.01-től Saját szándékból: Végelszámolás (egyszerűsített) Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) Nem ide tartozik: Csőd, felszámolás

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA (Elfogadva a Szenátus 157/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 1. A számviteli politika jogforrásai... 4 2. A szabályzat

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám dátum szám ügyintéző tárgy 2014. 03. 10 Gáspár András üzleti terv Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám Adószám 8800 Pf. 386 +36 93 537 650 +36 93 310 273 via@nagykanizsa.hu OTP BANK

Részletesebben

OTP Fáy András ALAPÍTVÁNY 1051 Budapest, Nádor utca 16. Adószám:18014008-1-41 Nyilvántartási száma: 01-01-0003024 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2014. Budapest, 2015. május 15. TARTALOM I. Az Alapítvány 2014.

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 14009411-8622-599-09 Statisztikai számjel 09-09-013717 Cégjegyzék száma Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft. 4150 Püspökladány, Kossuth u. 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

2.sz. fejezet SZÁMLAREND

2.sz. fejezet SZÁMLAREND 2.sz. fejezet SZÁMLAREND A korábban alkalmazott és a MTESZ által kidolgozott, továbbá az Egyesület tevékenységét és felépítését figyelembe vevő számlarend, - a megváltozott előírásoknak, rendeleteknek,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény az egyéb szervezet megnevezése Baráti Köre Egyesület 2092 Budakeszi, Fő utca 108. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2007. évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés A közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI tv. (Ksztv.) 19$ (3) bekezdése alapján: 2. Közhasznúsági

Részletesebben

Az OR-TISZK Országos Rendészeti Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az OR-TISZK Országos Rendészeti Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság OR-TISZK Nonprofit Kft. 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. www.ortiszk.hu Az OR-TISZK Országos Rendészeti Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. tulajdonosainak Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Bartók Béla Megyei Művelődési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

A Kőbányai Média és Kulturális Kht mellékelten benyújtja a Képviselő-testület elé 2008. évi Közhasznú jelentését ill. Közhasznú beszámoló mérlegét.

A Kőbányai Média és Kulturális Kht mellékelten benyújtja a Képviselő-testület elé 2008. évi Közhasznú jelentését ill. Közhasznú beszámoló mérlegét. Kőbányai Média és Kulturális Közhasznú Társaság Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest, ft/m?7 4$/lPV >ím M Tárgy: A Kht 28.évi Közhasznú jelentése Tisztelt

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal)

Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal) Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal) A Kiegészítı melléklet szerkezet és tartalma: Általános rész Tájékoztató rész Specifikus rész - mérleghez kapcsolódó - eredménykimutatáshoz

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése 2005. augusztus 9. Keresztesi János vezérigazgató 2006. augusztus 8. FreeSoft

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV Nyíregyháza, 2008. február 28. 1 I.) Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola 2013. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Esztergom, 2014. április 04. Karlócai

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

5 200 000 Ft pénzbeni betét.

5 200 000 Ft pénzbeni betét. INNOTERM NONPROFIT KFT. 4028. DEBRECEN ÓTEMETŐ U. 2-4. Adószám: 22108986-2-09 Cégjegyzék szám: 09-09-017218 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2011. 01 01.-től 2011.12. 31.-ig. A beszámoló általános

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben