EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság"

Átírás

1 EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u Tel./fax: +36/1/ ; Beszámoló a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt évi gazdálkodásáról és közhasznú tevékenységéről

2 EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u Tel./fax: +36/1/ ; TARTALOM A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt évi egyszerűsített éves beszámolója és közhasznú melléklete 1. Mérleg, eredménykimutatás 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet Mellékletei: 1. Üzleti jelentés 2. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. Cél szerinti juttatások kimutatása 4. Közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások kimutatása 5. Közhasznú társaság eredménykimutatása 4. Teljességi nyilatkozat 5. Független könyvvizsgálói jelentés 2

3 KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: CÉGADATOK (A) 1. Cég neve: 2. Cégjegyzékszáma: 3. Székhelye: 4. Adószáma: 5. KSH jelzőszáma: Terézvárosi Kult.Közh.Nonp.Zrt Budapest település Eötvös utca közterület közterület jellege 10. hsz. em. ajtó Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: 2. Lakóhelye: Bökönyi Anikó Magyarország ország Budapest település Weiner Leó utca közterület közterület jellege 9. hsz. em. ajtó (B) 3. Beszámolót megküldő személy neve: 4. Lakóhelye: Kökényné Szlovák Judit Budapest település Rózsa utca közterület közterület jellege 68. hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Beküldő személy képviseleti minősége: SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT TÁRSASÁG MEGHATALMAZOTTJA 1. Beszámoló típusa: NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ BESZÁMOLÓ ADATOK (C) 2. Benyújtás oka: ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ 3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: Beszámolási időszak kezdete és vége: tól Pénzegység és pénznem: 6. Beszámoló elfogadásának időpontja: EZER H U F Legfőbb szerv határozatának száma: 8. Mérleg választott típusa: A típus 9. Eredménykimutatás költségeljárása: Összköltség eljárással 10. Megküldésre kerülő dokumentumok: Kiegészítő melléklet Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító Fizetési igazolás Közhasznúsági melléklet -ig (D) 1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: IGEN 2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: Tóth József 3. Lakóhelye: Budapest település Bercsényi közterület utca közterület jellege 29/a hsz. em. ajtó (E) 1. Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása: A közzétételi költségtérítés megfizetésre került NYILATKOZAT Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezőek. Kelt: BUDAPEST, Ny.v.:1.0 A nyomtatvány ebben a formában nem küldhető be! Nyomtatva:

4 NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus Cégnév: KSH szám: Terézvárosi Kult.Közh.Nonp.Zrt Cégjegyzékszám: Pénzegység: EZER H U F Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés A. Befektetett eszközök ( sor) I. Immateriális javak 2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. Forgóeszközök ( sor) I. Készletek II. Követelések 11. sorból: Követelések értékelési különbözete 11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. Értékpapírok 14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen ( sor) Előző év Módosítás Tárgyév Ny.v.:1.0 A nyomtatvány ebben a formában nem küldhető be! Nyomtatva:

5 NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus Cégnév: KSH szám: Terézvárosi Kult.Közh.Nonp.Zrt Cégjegyzékszám: Pénzegység: EZER H U F Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés D. Saját tőke ( sor) I. Jegyzett tőke 20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék ( sorok) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sor) I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete 34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen ( sor) Előző év Módosítás Tárgyév Ny.v.:1.0 A nyomtatvány ebben a formában nem küldhető be! Nyomtatva:

6 NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév: KSH szám: Terézvárosi Kult.Közh.Nonp.Zrt Cégjegyzékszám: Pénzegység: EZER H U F Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktívált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei VIII. sorból értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai IX. sorból értékelési különbözet B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A.+-B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.) E. Adózás előtti eredmény (+-C.+-D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+-E.-XII.) G. Mérleg szerinti eredmény Előző év Módosítás Tárgyév Ny.v.:1.0 A nyomtatvány ebben a formában nem küldhető be! Nyomtatva:

7

8 EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u Tel./fax: +36/1/ ; Általános rész A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.(korábban TERMA) tevékenységét 2007-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: Máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység. A vállalkozás zártkörűen működő részvénytársaságként működik, a törzstőke nagysága ezer Ft. Székhelye: 1067 Budapest, Eötvös utca 10. Internetes honlapja: A társaság tulajdonosai belföldi jogi személyek. A társaság tagjainak adatai: Név Lakhely Bp. Főváros VI. ker. Önkormányzat 1067 Budapest, Eötvös u. 3 Aláírásra jogosultak: Képviseletre jogosultak: Név Lakhely Bökönyi Anikó Budapest, Weiner Leó u. 9. Név Lakhely Bökönyi Anikó Budapest, Weiner Leó u. 9. A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. Vezérigazgató: Bökönyi Anikó tól Felügyelő bizottság: dr. Palóczi Péter tól Zsámboki Marcell tól Soós Andrea től A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve, elérhetősége: Kökényaudit Kft., 1064 Budapest, Rózsa utca 68. Regisztrált könyvelő neve: Kökényné Szlovák Judit Regisztrációs száma: A vállalkozásnál a könyvvizsgálat kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Tóth József (1188 Budapest, Bercsényi utca 29/a). 2

9 EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u Tel./fax: +36/1/ ; Az üzleti évről szóló beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló 90 e Ft + áfa díjat számított fel. A könyvvizsgáló részére az üzleti évben egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásért, adótanácsadói szolgáltatásért, és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásért díj kifizetése nem történt. A mérlegkészítés pénzneme: forint. A mérlegkészítés időpontja május 6. Könyvvizsgáló adatai: MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft Budapest, Bercsényi u. 29/a Könyvvizsgálói engedélyszám: Tóth József engedélyszáma: Jelen kiegészítő melléklet a Sztv. 16. (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alapján határoztuk meg. Számviteli politika A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutatja a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak. Az év folyamán előforduló számviteli teendők ütemezése Teendő Analitika-főkönyv egyeztetés Főkönyvi kivonat készítés Leltár-analitika egyeztetés Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Értékvesztések elszámolása Céltartalék képzés és megszüntetése Időbeli elhatárolások elszámolása Értékelési különbözetek elszámolása Kerekítési különbözetek elszámolása Értékhelyesbítések elszámolása Éves elszámolású adók előírása Ütemezés negyedévente negyedévente vagy adatszolg. kor minden leltározásnál negyedévente vagy kivezetéskor értékeléskor vagy az eseménykor értékeléskor vagy az eseménykor évente évente vagy azonnal évente évente évente évente Mérlegét A változatban készíti. 3

10 EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u Tel./fax: +36/1/ ; A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse. A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6 7. számlaosztályokat nem nyitotta meg. A rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások között azokat a tételeket mutatja ki, melyek függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a rendes üzletmeneten kívül esnek, nincsenek összefüggésben a szokásos vállalkozási tevékenységgel. A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta: Az immateriális javak beszerzési értékét beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki. A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki. Értékcsökkenési leírás módja: Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott. Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása: A Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. Nem jelentős maradványérték: A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot. Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni. Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha: az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke; a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan; 4

11 EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u Tel./fax: +36/1/ ; a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető; a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz. A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül terven felüli értékcsökkenés elszámolása után ki kell vezetni. Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel. A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik. Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak. Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak. Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz. Jelentős összegű hiba értelmezése: Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a meghaladja az 500 millió Ft-ot, akkor az 500 millió Ft. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba értelmezése: Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen a hibák feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik (nő vagy csökken) megváltoztatja, és ezért a már közzétett a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok megtévesztők. Ismételt közzététel alkalmazása: A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell 5

12 EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u Tel./fax: +36/1/ ; tenni. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni. A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg. Tájékoztató rész A társaság az ügyvezetés tagjainak sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított. Munkavállalók bér- és létszámadatai Megnevezés Átlagos stat. létszám Bérköltség Személyi jell. egyéb kiadás Fizikai Szellemi Igazgatósági és FEB díj Megbízási díjak Összesen A személyi jellegű kifizetéseknél fennmaradó e Ft, a versenydíjak és a reprezentáció elszámolt költségei voltak. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt. A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt. Környezetvédelmi garanciális kötelezettségek fedezetére céltartalék képzés nem volt. Kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségek fedezetére céltartalék képzés nem volt. A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett. A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók. 6

13 EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u Tel./fax: +36/1/ ; Kötelezettségek: Egyéb kötelezettségek Összeg (e Ft) Szja elszámolása 937 Eü-i hozzájár. %-os 244 Ekho kifizető 20% 298 Ekho magánszemélytől levont 219 Nyugdíjjárulék 560 Egészségbizt. munkaerőp. járulék 474 Szochó Szállítók ÁFA 6 Késedelmi pótlék 1 Jövedelemkifizetés Táppénz hozzájárulás 4 Iparűzési adó 320 Összesen: A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél. A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyébjoggal biztosított kötelezettsége. Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek. Egyéb követelések bemutatása: Egyéb követelések Összeg (e Ft) Vevői kintlévőségek 686 Utólagos elszámolásra kiadott összeg 50 Munkavállalónak nyújtott kölcsön végtörlesztéshez 60 NAV illeték 2 Szállítói túlfizetés Szakképzési hozzájárulás 676 Eltérő időszaki áfa 497 Összesen: Vevői követelések: 686 ezer Ft. Vevők, szállítók Vevői követelések Belföldi szállítók: ezer Ft. Szállítói kötelezettségek 7

14 EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u Tel./fax: +36/1/ ; Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A vállalkozás támogatási program keretében dotációt nem kapott. A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze: Megnevezés Bevétel (e Ft) Önkormányzattól, tulajdonostól kapott támogatás Egyéb támogatás Pályázati bevétel 358 NAV 1%-os bevétel 20 Apai szabadság miatti MÁK térítés 82 Utólag kapott engedmény 38 Adott támogatásból visszafizetett összeg 3 Biztosító kártérítése Kerekítési különbözetek 9 Összesen A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze: Költségnem Költségek (e Ft) Szállítás-rakodás költségei 234 Oktatási költség 28 Ingatlan-, terembérleti díj Tisztasági és higiéniai eszk. b. díj 339 Napközis táborhoz igénybe vett szolgáltatások Előadóművészi tevékenység Irodalmi, zene, művészettörténeti előadások Posta, telefon, internet, tv előfizetés ktg Műsorfüzet, meghívó, plakát Javítás, karbantartás Liftkarbantartás, felülvizsgálat Vagyonvédelem Rágcsáló és rovarirtás ktg. 400 Utazás ktg. 194 Rendezvénylebonyolítás Könyvviteli szolgáltatás Könyvvizsgálat Szerverüzemeltetés Folyadék fűtő karbantartás 406 Tűzjelző rendszerkarbantartás 633 Köztisztasági díj 846 Csatornadíj 270 Takarítás

15 EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u Tel./fax: +36/1/ ; Munka- és tűzvédelmi szolg. 420 Egyéb szolgáltatások Fénymásolás 77 Jegyfoglalási rendszer használati díja 127 Összesen Az egyéb ráfordítások alakulása: Költségnem Költségek (e Ft) Selejtezett eszközök nyilvántartási értéke 322 Késedelmi kamat, bírság, perköltség stb. 40 Támogatás Iparűzési adó 320 Kerekítési különbözetek 4 Összesen Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt. Mutatószámok Vagyoni helyzet mutatószámai A tartósan befektetett eszközök aránya előző évben 11,83% volt, tárgyévben 15,43%. A forgóeszközök aránya előző évben 81,35% volt, tárgyévben 77,79%. Az előző évhez képest a befektetett eszközök értéke növekedett, míg a forgóeszközök értéke csökkent. Saját tőke aránya az összes forrásban előző évben 56,10% volt, tárgyévben 52,49%. A saját tőke - jegyzett tőke aránya 446%. Ez az előző évhez képest jelentősen csökkent. Likviditási mutató az előző évben 416,67% volt, a tárgyévben 325,06%. Pénzügyi helyzet mutatószámai A likviditási gyorsráta értéke tárgyévben 3,21, míg előző évben 4,17 volt. A fizetőképesség az előző évihez képest romlott. A vevők átlagosan 6,53 nap alatt fizetnek. 9

16 EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u Tel./fax: +36/1/ ; A vállalkozás a tevékenységéhez beszerzett és felhasznált anyagjellegű beszerzéseit a szállítóknak 6,49 nap alatt fizeti ki. A vevő állomány/szállító állomány 28,76% részarányt képvisel. Ez az előző évben 95,67% volt. A jövedelmezőség mutatói Az eszközök megtérülése az előző évben 4,17, a tárgyévben 3,21. A tőke a tárgyévben 1,86-szer térült meg, az előző időszaki mutató 2,07 volt. Az árbevétel arányos termelési és értékesítési nyereség (üzemi eredmény) tárgyévben -13,63%, az előző évben 3,66% volt. A saját tőke jövedelmezősége az előző időszakban 0,09 volt, a tárgyévben -0,24-ra romlott a mutató értéke. Mivel a tárgyévben negatív adózott eredmény keletkezett, így az alaptőke nem hozott jövedelmet. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK KIMUTATÁSA ÉV Pályázati úton elnyert támogatás (e Ft) Rendelkezésre Rendelkezésre Felhasználás Támogatás Támogató bocsátás bocsátott Előző Tárgy Következő év célja dátuma összeg év év NKA Búcsú Nem pályázati úton elnyert támogatás (e Ft) Támogató Terézváros környezetvédelmi és környezet nevelési tanácsnoka Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Támogatás célja környezetvédelmi pályázat támogatása Működési Kompenzáció (bruttó) Rendelkezésre bocsátás dátuma Rendelkezés re bocsátott összeg Előző év Felhasználás Tárgy év Következő év

17 Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET TERÉZVÁROSI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET év 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai név székhely: Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt Budapest, Eötvös u.10. bejegyző határozat száma: nyilvántartási szám: képviselő neve: Bökönyi Anikó 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység részletek: 1. számú melléklet üzleti jelentés 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: a közhasznú tevékenység célcsoportja: a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 10. (2). pontjában foglalt nem kötelező önkormányzati feladatok ellátása, helyi közügyek megoldása, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXVI.törvény alapján önkormányzati vagyon kezelése A kerület felnőtt, ifjúsági és gyermek lakossága. Kerületben élő nagycsaládosok, értelmi fogyatékkal és egyéb szociális hátrányban élők. Közművelődésre és tanulásra vágyók. Kerület nemzeti és etnikai kisebbsége A kerület oktatási intézményei fő terézvárosi lakos Karácsonyi Vásás, Terézvárosi búcsú, Nemzeti ünnepek rendezvényei, Ünnepkörök rendezvényei, Autómentes nap, Nyári napközis tábor, Gyermek és ifjúsági rendezvények, előadások és tanfolyamok. Részletesen: 1. számú melléklet vezérigazgatói jelentés 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Részletezését lásd: 2. számú melléklet Közművelődési tevékenység, kerületi rendezvények lebonyolítása 5. Cél szerinti juttatások kimutatása Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év (2012.) Tárgyév (2013.) Közhasznú tevékenység költsége összesen: eft eft Részletezését lásd: 3. számú melléklet 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Előző év (2012.) Tárgyév (2013.) Összesen eft eft Részletezését lásd: 4. számú melléklet 1

18

19

20 TARTALOM BEVEZETŐ 3 1. A Zrt. feladatai 2013-ban 4 2. A Zrt. szervezete 4 3. A Zrt. gazdálkodása 5 4. Kulturális és egyéb feladatok teljesítése Az önkormányzattól átvállalt feladatok A kerület hivatalos ünnepségeinek, illetve az ezekhez kapcsolódó vendéglátás megszervezése Nevezetes alkalmakhoz, ünnepekhez kötődő, díjtalan előadások szervezése a kerület lakosai számára Kulturális együttműködés a kerületi intézményekkel, nyugdíjas szervezetekkel, nemzetiségekkel, amatőr művészeti csoportokkal; társadalmi felelősségvállalás keretében támogatott programok Sport- és szabadidős feladatok ellátása A kerületi nyári napközis tábor szervezése Az Eötvös10 programkínálata 2013-ban Gyermek-, ifjúsági és családi programjaink A felnőtt korosztálynak kínált programok Jeles napokhoz, évfordulókhoz, ünnepekhez kötődő ingyenes rendezvények Kiállítások Filmklub Helytörténeti programok Támogatói pályázatok Egyéb rendezvények, feladatok Házasságkötő terem rendezvényeinek szervezése A Zenepavilon rendezvényeinek technikai támogatása Autómentes Nap Terézvárosi Búcsú A karácsonyi vásár elmaradásának okai Marketing beszámoló Marketingtevékenység 2013-ban Az Eötvös10 látogatottsági adatai 22 Mellékletek: 1. számú melléklet 25 A Zrt december 31-én érvényes szervezeti felépítése 2. számú melléklet Vezérigazgatói pénzforgalmi nyilvántartás a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt évi pénzügyi és programterve teljesülésének mértékéről 2

21 BEVEZETŐ A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban Zrt.) Üzleti Jelentésének alapját a évi Üzleti Tervében megfogalmazott célkitűzések teljesülésének mértéke adja. Feladataink szerteágazóak: a Zrt. és az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér hatékony, takarékos, átlátható működtetése, a közhasznú és közművelődési, a sport- és szabadidős, valamint egyéb, alaptevékenységhez nem kapcsolódó feladatok színvonalas ellátása. A Zrt es megalakulása óta, főként 2010 végétől egymást követték a logikus és indokolt működési, szervezeti, finanszírozási változások, amelyekhez a Zrt. szervezete jól alkalmazkodott ban a legfontosabb változást az önkormányzat és a Zrt. között fennálló szerződéses keret, és ezzel együtt a finanszírozási feltételek módosulása jelentették, amelyek következtében a gazdálkodás még átgondoltabb, átláthatóbb lett. Az újabb programtípusok bevezetése ellenére, vagy éppen azért, a saját szervezésű, elérhető árú programokból származó bevételek szinte teljes mértékben fedezték a saját szervezés kiadásait, az összes közművelődési program vonatkozásában 40%-ban járult hozzá az összes költséghez (kulturális területen ez nem kevés!). Az év során 1697 programon összesen látogató fordult meg az épületben. Meggyőződésünk, hogy az előre nem látható kulturális piaci körülmények (éleződő verseny a Terézvárosban és a közvetlen közelében megnyílt új kulturális színterekkel), valamint az épületüzemeltetési és technikai problémák tömkelege (káresemények, és így a tervezettnél hosszabb és költségesebb karbantartások, javítások, a színházi eszközök idő előtti amortizációja) jelentősen akadályozták a nézőszám további növekedését. A nehézségek ellenére a szigorú, ugyanakkor rugalmas működési struktúránknak és a kultúrát továbbra is kiemelten támogató önkormányzatnak köszönhetően 2013-ban is sikeres évet zártunk, minden kulturális programunkat megvalósítottuk. Maradt forrásunk a nélkülözhetetlen színpadtechnikai berendezések pótlására, a nagyterem balesetveszélyes parkettájának cseréjére, és szerencsére csak a munkatársak tudják, mennyi stresszel és tennivalóval jár három nap alatt kialakítani a korábbi bérlő távozása után - egy saját üzemeltetésű kávézót! Munkánk elismerésének tekintjük a szakmai szervezetek, az előadók és a látogatók pozitív visszajelzései mellett, hogy a Nemzeti Kulturális Alap most először támogatásra méltónak találta a Terézvárosi Búcsú programjait. Kiemelendő továbbá, hogy az Európai Mobilitási Hét Autómentes Nap keretei között szervezett, a Terézváros korzója elnevezésű, önálló kerületi rendezvényt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kiemelkedő Szervező oklevéllel díjazta (az aulában megtekinthető). Tevékenységünket továbbra is példamutató együttműködések keretében nagymértékben segítették a Polgármesteri Hivatal vezetői és munkatársai, valamint a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. Önzetlen segítségüket, munkájukat ezúton is köszönjük! 3

22 1. A Zrt. feladatai 2013-ban A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. továbbiakban Zrt. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata közművelődési, valamint ifjúsági, sport- és szabadidős feladatainak ellátására 2007-ben jött létre. Feladatait közszolgáltatási és vagyonkezelési szerződés keretében végzi. Az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színteret július 1-jétől a Zrt. üzemelteti. Az alapítói/tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja. A részvénytársaság ügyvezetését a vezérigazgató, az ügyvezetés ellenőrzését a felügyelőbizottság látja el. A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. alapadatai székhelye: 1067 Budapest, Eötvös u. 10. cégjegyzék száma: Cg statisztikai számjele: KSH: pénzforgalmi jelzőszáma: OTP adóigazgatási jelzőszáma: képviseli: Bökönyi Anikó vezérigazgató a felügyelőbizottság tagjai: Zsámboki Marcell (elnök), Soós Andrea, dr. Palóczi Péter, könyvvizsgáló: Tóth József (Moneta Kft.) könyvelés: Kökény Audit Kft. Tel.: ; mail: elérhetőség: A Társaság TEÁOR 08 szerinti közhasznú tevékenységi köre az alapító okiratban foglaltak alapján: 9329; közhasznú főtevékenysége: kulturális tevékenység; alaptőkéje: ,- Ft. A közhasznú és az egyéb tevékenységek elemei a) Az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér funkció szerinti üzemeltetése. b) Az önkormányzattól átvállalt feladatok A kerület hivatalos ünnepségeinek, illetve az ezekhez kapcsolódó vendéglátások megszervezése. Nevezetes alkalmakhoz, ünnepekhez kötődő, díjtalan előadások szervezése a kerület lakosai számára. A kerületi nyári napközis tábor szervezése. Kulturális együttműködés a kerületi nyugdíjas szervezetekkel, nemzetiségekkel, amatőr művészeti csoportokkal. Sport- és szabadidős feladatok ellátása, támogatása. c) Egyéb rendezvények, feladatok Autómentes Nap, Terézvárosi Búcsú szervezése, karácsonyi vásár, házasságkötő terem rendezvényeinek szervezése, Zenepavilon kulturális programjai technikai feltételeinek biztosítása, Vállalati társadalmi felelősségvállaláshoz (CSR) kapcsolódó tevékenységek támogatása. 2. A Zrt. szervezete A 2011 óta tartó folyamatos feladatnövekedés és a saját programok számának emelkedése miatt ban is szükségessé vált a szervezet részleges átalakítása, a feladatkörök újraosztása elején a Zrt. átvette az Eötvös10 kávézójának üzemeltetését (részletek a beszámoló 3. részében), így a Ház programjaihoz igazodó nyitva tartás és árukínálat biztosítása érdekében további 2 munkatárs felvétele vált szükségessé (februárban és szeptemberben 1-1 fő). Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Zrt. épületgondnoka korábban a vendéglátás területén szerzett tulajdonosként és üzemeltetőként komoly tapasztalatokat, amelyeket örömmel kamatoztat az Eötvös10 sikere érdekében, így ő felügyeli a kávézó működését. Korábbi feladatainak egy részét (épületgépészeti karbantartás) az egyik karbantartó munkatárs vette át, immáron gondnok-helyettesi munkakörben. 4

23 Novemberben egyik rendezvényszervezőnk végleg nyugdíjba ment, feladatait további munkaköri átcsoportosítások révén egy másik munkatárs végzi. A Zrt. szinte minden dolgozójának teljesítménye nagymértékben megfelel a szakmai és a Zrt. felé irányuló elvárásoknak. Mivel a munkatársak kapacitása elérte a maximumot, további feladatokkal nem terhelhetők, az egyes munkaköri feladatok tartósan nem átsorolhatók. Az 1. számú mellékletben látható a Zrt december 31-én érvényes szervezeti felépítése óta azok a munkatársak részesültek évről évre kismértékű, évente átlagosan 3%-os béremelésben (sajnos nem egyszerre, mert pénzügyi lehetőségeink jelentősen akadályozták), akiknek bére az általuk végzett munka jellege és betöltött munkaköréhez viszonyítva is méltatlanul alacsony volt, ellenben koruk és/vagy végzettségük indokolta. Ezzel a bérek felzárkóztatására vonatkozó törvényi kötelezettségünknek is eleget tettünk nemcsak 2012-ben, hanem 2013-ban is. A létszám és a béremelések növelése mellett a havi átlagkereset 2010 óta először kis mértékben nőtt, amit az 1. sz. táblázat bérindexei szemléltetnek. 1. sz. táblázat: Zrt. bérindex Index (%) 1 főre jutó havi átlagbér 2010-ben (14 fő) Ft 1 főre jutó havi átlagbér 2011-ben (17 fő) Ft 84 1 főre jutó havi átlagbér 2012-ben (19 fő) Ft 99 1 főre jutó havi átlagbér 2013-ban (21 fő) Ft 1,03 Az alkalmazottak béren kívüli juttatásai: budapesti utazási bérlet, 8000 Ft étkezési hozzájárulás és iskolakezdési támogatás a jogosultak számára. A 2013-as üzleti terv készítésekor, hasonlóan az előző évek gyakorlatához, munkavállalói jutalmat nem kalkuláltunk a bérkeretbe. De az eredményes munkavégzésnek és a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően teljesítménytől függően minden munkatárs kapott jutalmat, amelyek átlagos mértéke nem érte el az egyhavi bruttó bér összegét (72%). Az ily módon kifizetett éves bruttó jutalom összesen Ft volt. 3. A Zrt. gazdálkodása A Zrt. és az önkormányzat között január 1-jétől életbe lépett közszolgáltatási és támogatási szerződések rögzítik a tárgyévben célirányosan felhasználható támogatási összeget. A közszolgáltatási szerződésben előírt feladatok ellátására 72 M Ft-os, a támogatási szerződés keretében 89 M Ft-os támogatást kaptunk az önkormányzat költségvetéséből. Ez utóbbi kiegészült további 5,2 M Ft-tal a következő okok miatt: Az épület kivitelezője (KIPSZER Zrt.) a garanciális időszakra visszatartott összegből bruttó 1,3 M Ft-tal járult hozzá a földszinti színházterem burkolatcseréjéhez, az összeget az önkormányzat utalta részünkre. Előzetesen nem kalkulált üzemeltetési feladat ellátására felvett két munkavállaló bére és járulékai (2 370 e Ft). A műszaki vezető tartós betegsége miatt a helyettesítés megoldása külső munkavállaló bevonásával (bruttó bér + járulék: Ft). Előzetesen nem kalkulálható adónem-befizetési kötelezettség ( Ft) évi pénzügyi lehetőségeinket segítette az előző év takarékos gazdálkodásának köszönhető mintegy e Ft-os maradvány, amelyet a váratlanul felmerülő költségekre és értéknövelő berendezésekre fordítottunk. Szintén komoly segítséget jelentett a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert támogatás, amellyel a Terézvárosi Búcsú kulturális kínálatát tehettük még színvonalasabbá és szélesebb körben ismertté decemberében a Zrt. további kb. 56 M Ft saját bevételt tervezett. De sajnos a piaci viszonyok nem elképzeléseink szerint alakultak, a számos váratlan körülmény miatt a szokásos félévi költségvetési felülvizsgálatot és módosítást novemberben is meg kellett tennünk. Így a tárgyévi tervszámokat természetesen a rendelkezésre álló biztos keret szerint módosítottuk. 5

24 A nem várt nehézségek ellenére minden programot megvalósítottunk, és azzal együtt, hogy az épületüzemeltetésben is sok problémával küzdöttünk, a költségek mégis jóval a tervezett szint alatt maradtak, és a fontos fejlesztésekre is jutott pénz. Az 1. számú táblázat összesítve mutatja a bevételeket és a kiadásokat, a részletes terv-tény adatok a 2. számú mellékletben láthatók. 2. sz. táblázat: Vezérigazgatói pénzforgalmi nyilvántartás: a Zrt év évi pénzfelhasználása és gazdálkodása, összesítő táblázat I. KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE terv tény 1. Épülethasznosítás Programok és egyéb bevételek Önkormányzati támogatás Január 1-jei nyitó I. KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEV. BEVÉTELE ÖSSZESEN II. KÖZSZOLG. TEV. KÖLTSÉGEI 4. Közművelődési feladatok Sport- és szabadidő-feladatok Ünnepek, jeles napok Egyéb rendezvények, programok II.KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS EGYÉB FELADATOK ÖSSZESEN Épületüzemeltetés, karbantartás Feladatellátás egyéb költségei III. ÉPÜLETÜZEMELTETÉS, FELADATELLÁTÁS EGYÉB KÖLTSÉGEI KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Alkalmazottak (bér, béren kívüli juttatás, járulék) Diáksport, napközis tábor, egyéb FEB-tiszteletdíjak IV. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK V. Befizetett ÁFA VI. Egyéb adók, járulékok MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA ÖSSZESEN KÖZSZOLG. TEV. KÖLTSÉGE +MŰKÖDÉSI TÁM. FELHASZ. ÖSSZESEN Az 1. sz. összesítő táblázat és a programterv teljesülésének részletes táblázata (2. sz. melléklet) mutatja a Zrt. bevételeit és kiadásait. A táblázatban a pénzforgalmi adatokat rögzítjük, így évközben is naprakészen látjuk a pénzügyi helyzetünket. Ebből következik, hogy a vezérigazgató munkáját segítő belső nyilvántartás számai eltérhetnek az egyes hivatalos könyvelési adatoktól, a nyilvántartások jellegének és az analitikájának különbözősége miatt is. Tevékenységünkből és közhasznú jogállásunkból következően nagyon sok olyan feladatunk, szolgáltatásunk van, amely nem térítésköteles az igénybevevők részére. De természetesen a Színtér arra is lehetőséget ad, hogy ne csupán ingyenes közhasznú tevékenységet végezzünk, hanem a 6

25 közhasznúságot kissé átértelmezve, megpróbálunk alacsony áron elérhető kulturális értékeket közvetíteni. A kínálatban minden korosztály megtalálhatja az érdeklődésének és pénztárcájának megfelelő programot. Az egész pénzügyi évre vonatkozóan úgy kalkuláltunk, hogy a kulturális bevételek kb. 40%-ban járulnak hozzá a kulturális költségekhez, ez a kultúra területén megfelelő arány (megjegyezzük: 2011 előtt ez az arány erősen közelített a nullához). Ha csak a térítésköteles programok bevétel-kiadás egyenlegét tekintjük (majdnem 100%), az eredmény minden eddigit fölülmúlt. Az épülethasznosításból származó bevétel az épületüzemeltetés költségeinek 60%-át fedezte. A különbözetet, a Zrt. működési költségeit, a béreket, valamint a programokhoz kapcsolódó megbízási díjakat az önkormányzati támogatásokból finanszíroztuk. A Nemzeti Kulturális Alap 1,5 M Ft-tal támogatta a Terézvárosi Búcsú programjait. Az egyik pályázati feltétel a rendelkezésre álló önrész elkülönítése, amelyet egyébként előrelátó módon már előző évben megtettünk. Ugyanis 2012-ben elhatároztuk, hogy a karácsonyi vásár nyereségének egy részét a következő Búcsú megrendezésére, más részét az Eötvös10 hang- és fénytechnikájának fejlesztésére fordítjuk. 2 db JBL Subwoofer hangfal és 4 db színházi lámpa vásárlásával nagymértékben növeltük a szolgáltatási minőséget és nem utolsó sorban csökkentettük a technikus kollégák nehézségeit. Ez még továbbra is igen messze van az optimális helyzettől, tehát van még tennivalónk bőségesen! A fejlesztés két okból volt indokolt. 1. Az épület kivitelezésekor a földszinti nagytermet ellátták ugyan színházi előadásokra főként méretét tekintve alkalmas színpaddal, ellenben a beépített fény- és hangtechnikai eszközök nem megfelelőek színvonalas előadások és koncertek kiszolgálására. 2. Az eszközök nem csupán hiányosak, de minőségük is csapnivaló, amit az is jelez, hogy nem egészen öt esztendő alatt jelentősen amortizálódtak, használhatatlanná váltak, javítási költségük majdnem eléri egy új berendezés árát ban az állandó üzemeltetési, működési költségeket sok olyan esemény befolyásolta, amely pluszköltségeket rótt a Zrt.-re, a felsorolás csak a jelentősebbeket emeli ki. A vonatkozó jogszabályok változása miatt el kellett végeztetni a tűzoltótömlők nyomáspróbáját, és le kellett cserélni a Cservinka P6 típusú tűzoltó készülékeket ( Ft). A szünetmentes biztonsági világítás ellenőrzése során kiderült, hogy az összes (100 db) 12V7Ah akkumulátort ki kell cserélni, ez Ft-ba került a Zrt.-nek. A színházterem felújítása már sürgetővé vált, így a terem festése és a kivitelező által lerakott, nem megfelelő minőségű, és mára balesetveszélyessé vált parketta cseréje nyáron megtörtént, amely szintén igen nagy összegeket jelentett a Zrt. részére. Előre nem látható fejlemény: a kivitelezéskor használt párazárás nem megfelelő az új burkolathoz, négy évvel a beruházás befejezését követően a parketta alatti beton még mindig vizes volt, új párazáró réteg elhelyezése vált szükségessé, amely mintegy Ft-ba került. Az épület vízszigetelésének felülvizsgálata során kiderült, hogy gyakorlatilag nem létezik, ráadásul a szomszéd telekre tervezett beruházás leállt (nem tudjuk, hogy egyáltalán újra elindul-e), tehát beázásból származó károk a pincei részben és az Eötvös utca 12. felé néző falon bármikor előfordulhatnak. Állandó problémát jelentett a foglalkoztató termek hűtő-fűtő berendezéseinek műanyag szellőzővédőrácsa, melyet a látogatók folyamatosan összetörnek (ráülnek, rápakolnak), 1 db rács cseréje 4300 Ft + áfa (egy készüléken 4-8 db rács van), ezt a karbantartó munkatársak segítségével saját kivitelezésben olcsóbban, ellenállóbb anyag felhasználásával, darabját kb Ft-ért oldottuk meg. Szintén nagy probléma a pinceklub padlószintjén futó, korábban egyrétegű gipszkartonnal burkolt légcsatornák megóvása. Ennek érdekében padokat készítettünk, így nemcsak kényelmesebb lett a helyiség, de még a fal szennyeződésének és a légcsatorna-burkolat sérülésének lehetőségét is minimálisra csökkentettük mindösszesen Ft-ból. Folyamatosan keressük a működési költségek csökkentésének lehetőségeit. A lejárt szerződések miatt új szolgáltatókat kerestünk, így alacsonyabb árat tudtunk elérni a tűzjelző rendszer karbantartásához (Securiton Kft.), illetve a meghosszabbított internetszerződésben a szolgáltató gyorsabb le- és feltöltési sebességet biztosít cégünk részére, kevesebb pénzért (Externet). 7

26 Az első félévben sok káresemény is történt, de a Zrt. biztosítása fedezte a költségeket: az év elejei nagy havazás során a kültéri tároló tetejét és az udvari üveg előtetőt a tetőről lecsúszó hó összetörte, nyáron az elektromos hálózatba csapódó villám miatt a színház- és a kamaraterem légkezelő berendezése leállt, a szünetmentes tápegység tönkrement, a személylift rendszerét szabályozó elektronika túlfeszültség miatt tönkrement, a földszinten a tűzoltótömlő-tároló üvegajtaja elpattant és darabokra hullott. A Színtér nyári karbantartásának keretében zajlott a műszaki eszközök átvizsgálása, javítása, a foglalkoztatók, folyosók és az épület átadása óta először a Zrt. által használt irodablokk festése a karbantartó munkatársaknak köszönhetően. Mindenki nagy örömére végre ki tudtuk cserélni a nagyterem padlóburkolatát. A parkettázás költségeihez az épület kivitelezője bruttó 1,3 M Ft-tal járult hozzá (ezt az önkormányzat utalta át részünkre). A színházterem és az első lépcsőház festésére a munka nagy volumene miatt külső vállalkozót vontunk be. A színházterem fehér (!) falait két részletben, júliusban és decemberben tudtuk megfelelő színűre varázsolni. Festés után az oszlopokat burkoltattuk, hogy jobban védjük a különböző sérülésektől. A Zrt. által használt iroda, látogatói foglalkoztató termek, illetve közlekedő folyósok festését a teljes ház területén saját erőből oldottuk meg. Kiemeljük a negyedik emeleti gyermekjátszó hangulatos, vidám kialakítását és festését, amely szintén a kollégák munkájának és kreativitásának köszönhető. A nyári karbantartás során a nagyszínpad padlózata is teljes festéssel újult meg az évad kezdetére. A nagyteremben a karzati részen új reflektortartó szerkezetet építettünk, melynek célja a színpad területének jobb bevilágítása. A hang- és fénytechnikai keverőpultjainkat szakszervizekbe szállítottuk karbantartásra, vele egy időben lámpáinkat szétszereltük, kitisztítottuk, kábelezésüket ellenőriztük. A Színtérben található összes számítástechnikai eszközt szétszereltük, kitisztítottuk, szoftvereit frissítettük. Az ősz folyamán, teljes amortizáció miatt két asztali számítógépet vásároltunk. A saját és külsős rendezvények technikai kiszolgálása, kivitelezése, lebonyolítása a visszajelzések szerint színvonalas és sikeres volt. A programok műszaki, szcenikai kivitelezését, ügyeletét ellátó dolgozók magas szintű, gyors munkája, profi megoldásának köszönhetően a társulatok, a bérlők elégedetten nyilatkoznak velünk kapcsolatban. Az Eötvös10 Kávézó üzemeltetése A Színtér területén lévő büfét üzemeltető vállalkozó nem fizette a bérleti díjat, komoly tartozást halmozott fel, fizetési kötelezettségének nem tett eleget, ezért többszöri felszólítás után február 21- én felmondtuk a bérleti szerződést. Működési engedélyt kértünk az Eötvös10 Kávézó üzemeltetésére az illetékes hatóságtól, majd a vállalkozó elköltözését követően a kiürült területen a megfelelő víz- és elektromos csatlakozások kiépítésével, festéssel, világításbővítéssel alakítottuk ki a saját igényeinknek megfelelően a területet, így három nappal később már mi voltunk az új üzemeltetők. A Kávézó üzemeltetése nem kis feladat, és az egyszeri, induló költségigény is viszonylag magas. A február 21. és június 30. közötti időszakban egy kivétellel minden szükséges gépet, konyhai felszerelést és berendezést beszereztünk (hűtőszekrények, mosogatógép, pénztárgép, grill- és mikrohullámú sütő, jégkészítő gép, pult kialakítása, bútorok, konyhai felszerelések stb.) összesen közel 2,4 M Ft értékben. A nyilvántartó, elszámoltató rendszert korlátozott anyagi lehetőségeink miatt decemberben rendeltük meg, így csak előleget kellett fizetnünk, a második részletet a januári beszerelést követően fizettük ki (így ez a tétel a év kiadásai között szerepel majd). A Kávézóban először 1 felszolgáló munkatárs dolgozott, de az új szezon indulásakor egy újabb kollégára volt szükségünk, hogy a Színtér teljes nyitva tartása alatt biztosítsuk ezt a szolgáltatást is a betérő vendégek számára. A két új munkatárs bére és járulékai ugyan növelik a Zrt. bértömegét, de elmondhatjuk, hogy abszolút pozitív visszajelzések érkeznek a vendégektől: a kínálat, a berendezés eleganciája, a megfizethető árak és nem utolsó sorban a munkatársak rátermettsége és kedvessége okán olyanok is egyre többen és egyre többször térnek be, akik korábban inkább elkerülték a nagyképűen Café Bárónak elnevezett büfét. A kávézó árukészletének biztosítása 2013-ban Ft ráfordítást igényelt, az eladásból származó bevétel Ft volt, azaz a forgalom mérlege pozitív. A nyereség mértéke jelzi, hogy valóban megfizethető áron kínáljuk a termékeket. 8

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2010. évi. egyszerősített éves beszámolóhoz. "Az Észak-alföldi Régióért "Nonprofit Közhasznú Kft.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2010. évi. egyszerősített éves beszámolóhoz. Az Észak-alföldi Régióért Nonprofit Közhasznú Kft. 4032 Debrecen Karinthy Frigyes utca 36/a. Adószám: 21949182-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-017259 KSH: 21949182-9411-571-09 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2010. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2011.04.29.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Egyesület 4026 Debrecen Garay utca 5. Adószám: 19117908-2-09 Cégjegyzékszám: - - KSH: 19117908-9240-331-09 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2012.04.18. A közzétett

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13 S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a Adószám: 11884264-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040601 KSH: 11884264-7412-114-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. évi éves beszámolóhoz A beszámoló auditált adatokat

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló ELEKTRONIKUS ŰRLAP Cég neve: Cégjegyzékszáma: Székhelye: 6721 Szeged Sóhordó utca 18 Adószáma: 18464410-2-06 KSH jelzőszáma: 18464410691013106 Beszámoló aláírására

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. tulajdonosainak Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Bartók Béla Megyei Művelődési

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2015.02.28. 1/11 2014.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

OTP Fáy András ALAPÍTVÁNY 1051 Budapest, Nádor utca 16. Adószám:18014008-1-41 Nyilvántartási száma: 01-01-0003024 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2014. Budapest, 2015. május 15. TARTALOM I. Az Alapítvány 2014.

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

A Kőbányai Média és Kulturális Kht mellékelten benyújtja a Képviselő-testület elé 2008. évi Közhasznú jelentését ill. Közhasznú beszámoló mérlegét.

A Kőbányai Média és Kulturális Kht mellékelten benyújtja a Képviselő-testület elé 2008. évi Közhasznú jelentését ill. Közhasznú beszámoló mérlegét. Kőbányai Média és Kulturális Közhasznú Társaság Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest, ft/m?7 4$/lPV >ím M Tárgy: A Kht 28.évi Közhasznú jelentése Tisztelt

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

SOLARCELL HUNGARY KFT 0 1 0 9 9 5 9 8 3 3. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

SOLARCELL HUNGARY KFT 0 1 0 9 9 5 9 8 3 3. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843 KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843 liudsipost Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Hévíz, 2012. április 06. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. TÁJÉKOZTATÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pályázati program alapján 5,0 milliárd Ft támogatási

Részletesebben

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2011. május 08. Farkasné Szegő Krisztina Ügyvezető igazgató Székesfehérvári

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 14009411-8622-599-09 Statisztikai számjel 09-09-013717 Cégjegyzék száma Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft. 4150 Püspökladány, Kossuth u. 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(39) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 47-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2013. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2013. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310 Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése)

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) A végelszámolás számvitele, adózása - 2012 1 Végelszámolások 2012.03.01-től Saját szándékból: Végelszámolás (egyszerűsített) Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) Nem ide tartozik: Csőd, felszámolás

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET PVSK Marketing Kft. 2012.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET PVSK Marketing Kft. 2012. Szervezet neve: PVSK Marketing Kft. Székhelye: 7622 Pécs, Verseny u. 11. Alakulási időpont: 1996. 02. 05. Adószám: 11019363-2-02 Cégjegyzék száma: Cg.02.09-063269 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET PVSK Marketing Kft.

Részletesebben

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kozármisleny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Cím: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. Tel.: 26/547-501, fax: 26/347-599 Mail: polgarmester@pilisszentkereszt.hu Web: www.pilisszentkereszt.hu

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV Nyíregyháza, 2008. február 28. 1 I.) Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

H.D.Napfény Kft. 1 3 0 9 1 0 5 3 8 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

H.D.Napfény Kft. 1 3 0 9 1 0 5 3 8 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 3EB-02 /2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

KVTÖKT Társulási. Belső Ellenőrzési Csoport

KVTÖKT Társulási. Belső Ellenőrzési Csoport ELŐTERJESZTÉS SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2179-6/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N API R E N D Tárgy: 2012. évi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Társasági adó, SZJA, bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról

Társasági adó, SZJA, bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról Társasági adó, SZJA, KATA és KIVA bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adóigazgatósága sajtótájékoztató háttéranyag Győr, 2014. szeptember

Részletesebben

be/sfp-08451/2015/mlsz

be/sfp-08451/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bajánsenye Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bajánsenye SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1793 A kérelmező jogállása

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

1. A beszámolókészítés alapjai

1. A beszámolókészítés alapjai 1. A beszámolókészítés alapjai Képzési cél: E fejezetben a hallgató egyrészt az előző évben tanultakat átismételve részletesebben megismerheti a beszámolási kötelezettség és a könyvvitel kapcsolatát, a

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke Kiegészítő melléklet a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány 2015.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA 2001. január elsejével hatályba lépett az újrakodifikált számviteli törvény. A törvény szabályszerű alkalmazása

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e)

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óváros tér 9. A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK VIZSGÁLATA, A BELSŐ

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA (Elfogadva a Szenátus 157/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 1. A számviteli politika jogforrásai... 4 2. A szabályzat

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztı Nonprofit Kft. tevékenységérıl

Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztı Nonprofit Kft. tevékenységérıl Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztı Nonprofit Kft. tevékenységérıl Tisztelt Képviselıtestület! A KFT. 2008-as mőködésérıl 2008. novemberi testületi ülésén részben beszámoltam. A cégben

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Egyedi előfizetői szerződés (Internet)

szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Egyedi előfizetői szerződés (Internet) Egyedi előfizetői szerződés (Internet) szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály VI. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft. 2O15~ évi. Egyszerűsített éves beszámoló

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft. 2O15~ évi. Egyszerűsített éves beszámoló Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft 2O15~ évi Egyszerűsített éves beszámoló I Azonosító: 1218116-460035622876-1137562405-1313408 (~ Nyomtatás D KETFŐS KÖNYWITELT VEZETŐ VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET I. Általános jellemzők: 1. Név: Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft 2. Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Király u. 47. 3. Fő tevékenységi köre:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához Hévíz, 2011. április 08. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

be/sfp-4204/2015/mkosz

be/sfp-4204/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Herceghalmi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve HHSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő Egészségpénztár.

Részletesebben

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány 2. Együttműködési szándéknyilatkozat I. célterülethez 3. Együttműködési szándéknyilatkozat II. célterülethez 4. A támogatással kapcsolatban

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben