ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet"

Átírás

1 ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet december 31.

2

3

4 ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat ezer forintban) ESZKÖZÖK FORRÁSOK Megjegyzés december december 31. Megjegyzés december december 31. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK D. SAJÁT TŐKE I. Immateriális javak I. Jegyzett tőke 0 0 Vagyoni értékű jogok II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 Szellemi termékek III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék II. Tárgyi eszközök V. Lekötött tartalék Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok VI. Értékelési tartalék 0 0 Műszaki berendezések, gépek, járművek VII. Mérleg szerinti eredmény Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Ebből: Tárgyévi eredmény alaptevékenységből Beruházások, felújítások 0 0 Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből Beruházásokra adott előlegek 0 0 E. CÉLTARTALÉKOK 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartósan adott kölcsön F. KÖTELEZETTSÉGEK Egyéb tartós befektetések I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 B. FORGÓESZKÖZÖK II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 I. Készletek 0 0 III. Rövid lejáratú kötelezettségek Vevőktől kapott előlegek II. Követelések ek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Szerzői jogdíj követelések Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Ebből: Szerzői jogdíj kötelezettségek Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 Felosztásra váró nyilvános előadási jogdíjak Adott előlegek 0 0 Felosztásra váró nyilvánossághoz közvetítési jogdíjak Egyéb követelések Felosztásra váró egyidejű továbbközvetítési jogdíjak Felosztásra váró üres hordozó jogdíjak III. Értékpapírok 0 0 Felosztásra váró internet jogdíjak Felosztásra váró irodalmi jogdíjak IV. Pénzeszközök Felosztásra váró mechanikai jogdíjak Pénztár, csekkek Felosztásra váró külföldről származó jogdíjak Bankbetétek Felosztásra váró reprográfiai jogdíjak Függő nyilvános előadási jogdíjak C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Függő nyilvánossághoz közvetítési jogdíjak Bevételek aktív időbeli elhatárolása Függő egyidejű továbbközvetítési jogdíjak Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Függő üres hordozó jogdíjak Függő internet jogdíjak Függő irodalmi jogdíjak Függő mechanikai jogdíjak Függő külföldről származó jogdíjak Függő reprográfiai jogdíjak 0 4 Máshol felosztandó kummulatív jogdíjak Külföldi sugárzó szervezetek jogdíja Kifizetésre váró jogdíjak G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN Budapest, április 16. Dr. Szinger András Főigazgató A kiegészítő melléklet a mérleg elválaszthatatlan részét képezi.

5 ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET EREDMÉNYKIMUTATÁS (Az összes adat ezer forintban) Megjegyzés Alap tevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen Alap tevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen Nyilvános előadási jogdíj bevételek Nyilvánossághoz közvetítési jogdíj bevételek Egyidejű továbbközvetítési jogdíj bevételek Üres hordozó jogdíj bevételek Internet jogdíj bevételek Irodalmi jogdíj bevételek Mechanikai jogdíj bevételek Reprográfia jogdíj bevételek Máshol felosztandó kummulatív jogdíj bevételek Külföldi sugárzó szervezetek jogdíj bevételek a. Belföldi jogdíj bevételek Nyilvános előadási jogdíj alap kezelési költség bevételek Nyilvánossághoz közvetítési jogdíj alap kezelési költség bevételek Egyidejű továbbközvetítési jogdíj alap kezelési költség bevételek Üres hordozó jogdíj alap kezelési költség bevételek Internet jogdíj alap kezelési költség bevételek Irodalmi jogdíj alap kezelési költség bevételek Mechanikai jogdíj alap kezelési költség bevételek Máshol felosztandó kummulatív jogdíj alap kezelési költség bevételek Tárgyévet megelőző évben beszedett jogdíjak felosztási kezelési költsége Külföldi sugárzó szervezetek jogdíj alap kezelési költség bevételek b. Belföldi kezelési költség bevételek Belföldi értékesítés nettó árbevétele (a.+b.) c. Külföldről származó jogdíj bevételek d. Külföldről származó kezelési költség bevételek Exportértékesítés nettó árbevétele (c.+d.) I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Felosztandó jogdíjak Jogdíjakhoz kapcsolódó EHO IV. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.) C. Szokásos vállalkozási eredmény (A.+B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.) E. Adózás előtti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (E.-XII.) Felosztandó jogdíjak kiegészítése eredmény terhére E. Mérleg szerinti eredmény Budapest, április 16. Dr. Szinger András Főigazgató A kiegészítő melléklet az eredménykimutatás elválaszthatatlan részét képezi.

6 ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET CASH-FLOW KIMUTATÁS (Az összes adat ezer forintban) I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás Adózás előtti eredmény (korrigálva a felosztandó jogdíjak eredmény terhére történő kiegészítésével) Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalékképzés és -felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Nettó szerzői jogdíj bevételek Jogosultaknak kifizetett jogdíjak Szociális-kulturális célú kifizetés Felosztandó jogdíj kiegészítés és felosztási kezelési költség különbözete Rövid lejáratú kötelezettségek (jogdíj nélkül) változása Passzív időbeli elhatárolások változása Jogdíj követelések változása Forgóeszközök (jogdíj, szoc-kult előleg és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök csökkenése Kapott osztalék, részesedés 0 0 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsön és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszűntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsöntörlesztés visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszközök Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása 0 0 IV. Pénzeszközök változása Pénzeszközök év elején Pénzeszközök év végén A kiegészítő melléklet a cash-flow kimutatás elválaszthatatlan részét képezi.

7 JOGDÍJ FORGALOM RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁS A ÉS DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVEKRE (Az összes adat ezer forintban) elején Tájékoztató adat a nettó jogdíj bevételhez Tárgyévben beszedett jogdíj Tárgyévi alap kezelési költség Tárgyévi nettó jogdíj bevétel növelő tételek Tárgyévi függő és egyéb visszapótlás Várható eredmény és kamat visszapótlás Tárgyévet megelőző évben beszedett jogdíjak felosztási kezelési költsége csökkentő tételek Szociális-kulturális célú levonás Jogdíj felosztás 1. Felosztásra váró nyilvános előadási jogdíjak évi forgalma 1.1 Komolyzenei koncertek Könnyűzenei koncertek, műsoros rend Élőzenés vendéglátó helyek Hanglejátszó működtetése nyilvánosan Rádió működtetése nyilvánosan Tv működtetése nyilvánosan Tv működtetése nyilvánosan Filmzene Filmszínházakban vetített filmek - Filmzene Felosztásra váró nyilvános előadási jogdíjak összesen Felosztásra váró nyilvános előadási jogdíjak évi forgalma 1.1 Komolyzenei koncertek Könnyűzenei koncertek, műsoros rend Élőzenés vendéglátó helyek Hanglejátszó működtetése nyilvánosan Rádió működtetése nyilvánosan Tv működtetése nyilvánosan Tv működtetése nyilvánosan Filmzene Filmszínházakban vetített filmek - Filmzene Gépzene temetkezés Felosztásra váró nyilvános előadási jogdíjak összesen végén elején Tárgyévi felosztásból függő jogdíjak Tárgyévi függő visszapótlás Kifizethetővé tétel 1. Függő nyilvános előadási jogdíjak évi forgalma 1.1 Komolyzenei koncertek Könnyűzenei koncertek, műsoros rend Élőzenés vendéglátó helyek Hanglejátszó működtetése nyilvánosan Rádió működtetése nyilvánosan Tv működtetése nyilvánosan Tv működtetése nyilvánosan Filmzene Filmszínházakban vetített filmek - Filmzene Függő nyilvános előadási jogdíjak összesen Függő nyilvános előadási jogdíjak évi forgalma 1.1 Komolyzenei koncertek Könnyűzenei koncertek, műsoros rend Élőzenés vendéglátó helyek Hanglejátszó működtetése nyilvánosan Rádió működtetése nyilvánosan Tv működtetése nyilvánosan Tv működtetése nyilvánosan Filmzene Filmszínházakban vetített filmek - Filmzene Függő nyilvános előadási jogdíjak összesen végén

8 JOGDÍJ FORGALOM RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁS A ÉS DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVEKRE (Az összes adat ezer forintban) elején Tájékoztató adat a nettó jogdíj bevételhez Tárgyévben beszedett jogdíj Tárgyévi alap kezelési költség Tárgyévi nettó jogdíj bevétel növelő tételek Tárgyévi függő és egyéb visszapótlás Várható eredmény és kamat visszapótlás Tárgyévet megelőző évben beszedett jogdíjak felosztási kezelési költsége csökkentő tételek Szociális-kulturális célú levonás Jogdíj felosztás 2. Felosztásra váró nyilvánossághoz közvetítési jogdíjak évi forgalma 2.1 Rádiók zenei műsora Televíziók zenei műsora Rögzítés saját sug. céljára (rádió) Rögzítés saját sug. céljára (TV) Televíziókban vetített filmek Filmzene Rádió és televízió webcasting Külföldi kódolt tv és rádió Külföldi kódolt tv és rádió alkiadói 15% Felosztásra váró nyilvánossághoz közvetítési jogdíjak évi forgalma összesen Felosztásra váró nyilvánossághoz közvetítési jogdíjak évi forgalma 2.1 Rádiók zenei műsora Televíziók zenei műsora Rögzítés saját sug. céljára (rádió) Rögzítés saját sug. céljára (TV) Televíziókban vetített filmek Filmzene Rádió és televízió webcasting Külföldi kódolt tv és rádió Külföldi kódolt tv és rádió alkiadói 15% Felosztásra váró nyilvánossághoz közvetítési jogdíjak évi forgalma összesen végén elején Tárgyévi felosztásból függő jogdíjak Tárgyévi függő visszapótlás Kifizethetővé tétel 2. Függő nyilvánossághoz közvetítési jogdíjak évi forgalma 2.1 Rádiók zenei műsora Televíziók zenei műsora Rögzítés saját sug. céljára (rádió) Rögzítés saját sug. céljára (TV) Televíziókban vetített filmek Filmzene Rádió és televízió webcasting Külföldi kódolt tv és rádió Külföldi kódolt tv és rádió alkiadói 15% Függő nyilvánossághoz közvetítési jogdíjak összesen Függő nyilvánossághoz közvetítési jogdíjak évi forgalma 2.1 Rádiók zenei műsora Televíziók zenei műsora Rögzítés saját sug. céljára (rádió) Rögzítés saját sug. céljára (TV) Televíziókban vetített filmek Filmzene Rádió és televízió webcasting Külföldi kódolt tv és rádió Külföldi kódolt tv és rádió alkiadói 15% Függő nyilvánossághoz közvetítési jogdíjak összesen végén

9 JOGDÍJ FORGALOM RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁS A ÉS DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVEKRE (Az összes adat ezer forintban) elején Tájékoztató adat a nettó jogdíj bevételhez Tárgyévben beszedett jogdíj Tárgyévi alap kezelési költség Tárgyévi nettó jogdíj bevétel növelő tételek Tárgyévi függő és egyéb visszapótlás Várható eredmény és kamat visszapótlás Tárgyévet megelőző évben beszedett jogdíjak felosztási kezelési költsége csökkentő tételek Szociális-kulturális célú levonás Jogdíj felosztás 3. Felosztásra váró egyidejű továbbközvetítési jogdíjak évi forgalma 3.1 Egyidejű továbbközvetítés Egyidejű továbbközvetítés - filmzene Külföldi felosztású kábel-tv Külföldi felosztású kábel-tv alkiadói 15 % Felosztásra váró egyidejű továbbközvetítési jogdíjak összesen Felosztásra váró egyidejű továbbközvetítési jogdíjak évi forgalma 3.1 Egyidejű továbbközvetítés Egyidejű továbbközvetítés - filmzene Külföldi felosztású kábel-tv Külföldi felosztású kábel-tv alkiadói 15 % Felosztásra váró egyidejű továbbközvetítési jogdíjak összesen végén elején Tárgyévi felosztásból függő jogdíjak Tárgyévi függő visszapótlás Kifizethetővé tétel 3. Függő egyidejű továbbközvetítési jogdíjak évi forgalma 3.1 Egyidejű továbbközvetítés Egyidejű továbbközvetítés - filmzene Külföldi felosztású kábel-tv Külföldi felosztású kábel-tv alkiadói 15 % Függő egyidejű továbbközvetítési jogdíjak összesen Függő egyidejű továbbközvetítési jogdíjak évi forgalma 3.1 Egyidejű továbbközvetítés Egyidejű továbbközvetítés - filmzene Külföldi felosztású kábel-tv Külföldi felosztású kábel-tv alkiadói 15 % Függő egyidejű továbbközvetítési jogdíjak összesen végén

10 JOGDÍJ FORGALOM RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁS A ÉS DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVEKRE (Az összes adat ezer forintban) elején Tájékoztató adat a nettó jogdíj bevételhez Tárgyévben beszedett jogdíj Tárgyévi alap kezelési költség Tárgyévi nettó jogdíj bevétel növelő tételek Tárgyévi függő és egyéb visszapótlás Várható eredmény és kamat visszapótlás Tárgyévet megelőző évben beszedett jogdíjak felosztási kezelési költsége csökkentő tételek Szociális-kulturális célú levonás Jogdíj felosztás 4. Felosztásra váró üres hordozó jogdíjak évi forgalma 4.1 Üres hanghordozó jogdíjak Üres képhordozó jogdíjak Felosztásra váró üres hordozó jogdíjak összesen Felosztásra váró üres hordozó jogdíjak évi forgalma 4.1 Üres hanghordozó jogdíjak Üres képhordozó jogdíjak Felosztásra váró üres hordozó jogdíjak összesen végén 4. Függő üres hordozó jogdíjak évi forgalma elején Tárgyévi felosztásból függő jogdíjak Tárgyévi függő visszapótlás Kifizethetővé tétel 4.1 Üres hanghordozó jogdíjak Üres képhordozó jogdíjak Függő üres hordozó jogdíjak összesen végén 4. Függő üres hordozó jogdíjak évi forgalma 4.1 Üres hanghordozó jogdíjak Üres képhordozó jogdíjak Függő üres hordozó jogdíjak összesen * A Felosztási Szabályzat szerint egyes mechanikai (zenegép) jogdíjak felosztása itt történik. A tárgyévi nettó jogdíj bevételből zenegép jogdíj évben eft, évben eft. ** A Felosztási Szabályzat szerint egyes internet jogdíjak (a digitális személyi műsorrögzítő szolgáltatás és az időben eltolt műsorérzékelést lehetővé tevő szolgáltatás jogdíjai) felosztása egységesen itt történik. A tárgyévi nettó jogdíj bevételből internet jogdíj évben eft, évben eft.

11 JOGDÍJ FORGALOM RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁS A ÉS DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVEKRE (Az összes adat ezer forintban) 5. Felosztásra váró internet jogdíjak évi forgalma elején Tájékoztató adat a nettó jogdíj bevételhez Tárgyévben beszedett jogdíj Tárgyévi alap kezelési költség Tárgyévi nettó jogdíj bevétel növelő tételek Tárgyévi függő és egyéb visszapótlás Várható eredmény és kamat visszapótlás Tárgyévet megelőző évben beszedett jogdíjak felosztási kezelési költsége csökkentő tételek Szociális-kulturális célú levonás Jogdíj felosztás 5.1 Internet letöltéses Internet streaming Internet streaming - előfizetéses Zenei telefon jelzőhang Hívódallam Felosztásra váró internet jogdíjak összesen végén 5. Felosztásra váró internet jogdíjak évi forgalma 5.1 Internet letöltéses Internet streaming Internet streaming - előfizetéses Zenei telefon jelzőhang Hívódallam Felosztásra váró internet jogdíjak összesen Függő internet jogdíjak évi forgalma elején Tárgyévi felosztásból függő jogdíjak Tárgyévi függő visszapótlás Kifizethetővé tétel 5.1 Internet letöltéses Internet streaming Internet streaming - előfizetéses Zenei telefon jelzőhang Hívódallam Függő internet jogdíjak összesen végén 5. Függőinternet jogdíjak évi forgalma 5.1 Internet letöltéses Internet streaming Internet streaming - előfizetéses Zenei telefon jelzőhang Hívódallam Függő internet jogdíjak összesen

12 JOGDÍJ FORGALOM RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁS A ÉS DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVEKRE (Az összes adat ezer forintban) elején Tájékoztató adat a nettó jogdíj bevételhez Tárgyévben beszedett jogdíj Tárgyévi alap kezelési költség Tárgyévi nettó jogdíj bevétel növelő tételek Tárgyévi függő és egyéb visszapótlás Várható eredmény és kamat visszapótlás Tárgyévet megelőző évben beszedett jogdíjak felosztási kezelési költsége csökkentő tételek Szociális-kulturális célú levonás Jogdíj felosztás 6. Felosztásra váró irodalmi jogdíjak évi forgalma 6.1 Irodalom rádió és tv sugárzás Irodalom üres hanghordozó Felosztásra váró irodalmi jogdíjak összesen Felosztásra váró irodalmi jogdíjak évi forgalma 6.1 Irodalom rádió és tv sugárzás Irodalom üres hanghordozó Felosztásra váró irodalmi jogdíjak összesen végén 6. Függő irodalmi jogdíjak évi forgalma elején Tárgyévi felosztásból függő jogdíjak Tárgyévi függő visszapótlás Kifizethetővé tétel 6.1 Irodalom rádió és tv sugárzás Irodalom üres hanghordozó Függő irodalmi jogdíjak összesen végén 6. Függő irodalmi jogdíjak évi forgalma 6.1 Irodalom rádió és tv sugárzás Irodalom üres hanghordozó Függő irodalmi jogdíjak összesen * A Felosztási Szabályzat szerint egyes mechanikai (zenegép) jogdíjak felosztása itt történik. A tárgyévi nettó jogdíj bevételből zenegép jogdíj évben eft, évben 972 eft.

13 JOGDÍJ FORGALOM RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁS A ÉS DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVEKRE (Az összes adat ezer forintban) elején Tájékoztató adat a nettó jogdíj bevételhez Tárgyévben beszedett jogdíj Tárgyévi alap kezelési költség Tárgyévi nettó jogdíj bevétel növelő tételek Tárgyévi függő és egyéb visszapótlás Várható eredmény és kamat visszapótlás Tárgyévet megelőző évben beszedett jogdíjak felosztási kezelési költsége csökkentő tételek Szociális-kulturális célú levonás Jogdíj felosztás 7. Felosztásra váró mechanika jogdíjak évi forgalma 7.1 Egyedi belföldi hangfelvétel kiadás Időszakos elszámolású belföldi hangfelvétel kiadás Egyéb mechanika* Felosztásra váró mechanika jogdíjak összesen Felosztásra váró mechanika jogdíjak évi forgalma 7.1 Független BIEM-IFPI Egyéb mechanika* Felosztásra váró mechanika jogdíjak összesen végén 7. Függő mechanika jogdíjak évi forgalma elején Tárgyévi felosztásból függő jogdíjak Tárgyévi függő visszapótlás Kifizethetővé tétel 7.1 Független BIEM-IFPI Egyéb mechanika* Függő mechanika jogdíjak összesen végén 7. Függő mechanika jogdíjak évi forgalma 7.1 Független BIEM-IFPI Egyéb mechanika* Függő mechanika jogdíjak összesen

14 JOGDÍJ FORGALOM RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁS A ÉS DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVEKRE (Az összes adat ezer forintban) elején Tárgyévben beszedett jogdíj Tárgyévi alap kezelési költség Tárgyévi nettó jogdíj bevétel Tárgyévi függő és egyéb visszapótlás Várható eredmény és kamat visszapótlás Tárgyévet megelőző évben beszedett jogdíjak felosztási kezelési költsége Szociális-kulturális célú levonás Jogdíj felosztás 8. Felosztásra váró külföldről származó jogdíjak évi forgalma 8.1 Nyilvános Mechanika Film Központi jogosítás Felosztásra váró külföldről származó jogdíjak összesen Felosztásra váró külföldről származó jogdíjak évi forgalma 8.1 Nyilvános Mechanika Film Központi jogosítás Felosztásra váró külföldről származó jogdíjak összesen elején Tájékoztató adat a nettó jogdíj bevételhez Tárgyévi felosztásból függő jogdíjak növelő tételek Tárgyévi függő visszapótlás csökkentő tételek Kifizethetővé tétel 8. Függő külföldről származó jogdíjak évi forgalma 8.1 Nyilvános Mechanika* Film Központi jogosítás Függő külföldről származó jogdíjak összesen Függő külföldről származó jogdíjak évi forgalma 8.1 Nyilvános Mechanika* Film Központi jogosítás Függő külföldről származó jogdíjak összesen végén végén

15 JOGDÍJ FORGALOM RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁS A ÉS DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVEKRE (Az összes adat ezer forintban) Tájékoztató adat a nettó jogdíj bevételhez növelő tételek csökkentő tételek elején Tárgyévben beszedett jogdíj Tárgyévi alap kezelési költség Tárgyévi nettó jogdíj bevétel Tárgyévben függő és egyéb jogdíjakból felosztásba visszahelyezés Felosztandó jogdíjak kiegészítése erdmény terhére Tárgyévet megelőző évben beszedett jogdíjak felosztási kezelési költsége Szociális-kulturális célú levonás Jogdíjak átadása felosztásra végén 9. Máshol felosztandó kumulatív jogdíj évi forgalma 9.1 HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület Üres képhordozó jogdíj Kábel tv jogdíj Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület Nyilvános előadási jogdíj Üres hanghordozó jogdíj Üres képhordozó jogdíj Kábel tv jogdíj Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület Nyilvános előadási jogdíj Üres hanghordozó jogdíj Kábel tv jogdíj Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete Üres képhordozó jogdíj Kábel tv jogdíj Máshol felosztandó kumulatív jogdíj évi forgalma összesen Máshol felosztandó kumulatív jogdíj évi forgalma 9.1 HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület Üres képhordozó jogdíj Kábel tv jogdíj Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület Nyilvános előadási jogdíj Üres hanghordozó jogdíj Üres képhordozó jogdíj Kábel tv jogdíj Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület Nyilvános előadási jogdíj Üres hanghordozó jogdíj Kábel tv jogdíj Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete Üres képhordozó jogdíj Kábel tv jogdíj Nemzeti Kulturális Alapnak átadandó üres hordozói díj más jogkezelők díjából Máshol felosztandó kumulatív jogdíj évi forgalma összesen

16 JOGDÍJ FORGALOM RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁS A ÉS DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVEKRE (Az összes adat ezer forintban) Tájékoztató adat a nettó jogdíj bevételhez növelő tételek csökkentő tételek elején Tárgyévben beszedett jogdíj Tárgyévi alap kezelési költség Tárgyévi nettó jogdíj bevétel Tárgyévben függő és egyéb jogdíjakból felosztásba visszahelyezés Felosztandó jogdíjak kiegészítése erdmény terhére Tárgyévet megelőző évben beszedett jogdíjak felosztási kezelési költsége Szociális-kulturális célú levonás Jogdíj felosztás végén 10. Reprográfiai jogdíj évi forgalma Reprográfiai jogdíj évi forgalma Külföldi sugárzó szervezetek jogdíjának évi forgalma Külföldi sugárzó szervezetek jogdíjának évi forgalma Tárgyévi Tárgyévi függő felosztásból függő Kifizethetővé tétel visszapótlás elején jogdíjak végén 12. Függő reprográfiai jogdíjak évi felosztásból Függő reprográfiai jogdíjak évi felosztásból elején Tárgyévben felosztott, kifizethetővé tett jogdíjak Tárgyévben kifizetett jogdíjak végén Jogsulti folyószámla, számlát adó jogsultak, előlegek évi forgalma Jogsulti folyószámla, számlát adó jogsultak, előlegek évi forgalma

17 1. AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (a továbbiakban Artisjus vagy Egyesület ) székhelye 1016 Budapest, Mészáros u Az Egyesületet a szerzői jogosultak október 26-án alapították a szerzői vagyoni jogaik közös kezelésére. Az Egyesület alakuló közgyűlése nem határozott meg induló tőkét az alapításkor (lásd 11. pont). A Fővárosi Bíróság november 19-én nyilvántartásba vette az Egyesületet, érdekvédelem működési kör kijelölésével. Az Egyesület a következő tevékenységekkel foglalkozik: Az Egyesület tevékenysége törvényen alapul, a szerzői jogok védelmének fokozott biztosítása érdekében fejti ki közös jogkezelési tevékenységét, amelyet január 1-jétől kezdve végez. Alaptevékenységét, a közös jogkezelést, a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény (a továbbiakban Szjt. ) rendelkezései alapján és hatósági nyilvántartásba vétele szerint végzi. Az Artisjus nyilvántartási adatai a jogszabályváltozások következtében többször módosultak, de érdemben az Egyesület alapítása óta ugyanazokat a szerzői vagyoni jogokat kezeli. Az Egyesület az Szjt. és megállapodás alapján más szerzői és szomszédos jogi jogosultak javára is érvényesít jogdíjakat. Ezeket az érintett jogosultak közös jogkezelő szervezeteinek adja át felosztás céljára. Az Egyesület hatályos nyilvántartási adataiból mindez kitűnik, amely legutóbb a Hivatalos Értesítő évi 34. számában jelent meg. Az Egyesület közös jogkezelési tevékenységének nyilvántartási adatai a közös jogkezelő szervezetek felügyeletét ellátó Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának honlapján is elérhetőek. Az Artisjus közös jogkezelési tevékenységéhez kapcsolódóan nyilvántart műveket, szerződéseket, szerzőket, jogutódokat; a Nemzeti Kulturális Alap útján kulturális, alapítványai útján a szerzői jogosultaknak szociális támogatást nyújt; véleményezés útján részt vesz a szerzői jogi jogszabályok belföldi fejlesztésében, valamint CISAC, GESAC tagsága útján az Európai Uniós jogszabályi környezet alakításában. A szerzői és szomszédos jogok közös kezeléséről szóló 146/1996. sz. Kormányrendelet a közös jogkezelői tevékenységet az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesületre bízta. A feladat ellátásának kezdő időpontját a 239/1997. sz. Kormányrendelet január 1-jében rögzítette, ily módon 1998 volt az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület, mint közös jogkezelő szervezet első teljes éve. Az Artisjus alaptevékenysége körében a szerzői vagyoni jogok érvényesítését (szerződéskötést, jogdíjbeszedést és jogérvényesítést) az egyes vagyoni jogok tekintetében megállapított díjszabásai alapján végzi. A díjszabások tartalmazzák a felhasználók vagy díjfizetők által fizetendő jogdíjak mértékét, valamit az Egyesület által kötendő felhasználási szerződések egyéb feltételeit is. A díjszabásokat állami jóváhagyás után lehet alkalmazni. A vonatkozó jóváhagyási eljárás lefolytatására a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala rendelkezik hatáskörrel, a díjszabások jóváhagyásáról szóló döntést azonban az igazságügyért felelős miniszter hozza meg. Az Egyesület díjszabásait mind a 2013., mind a évre vonatkozóan jóváhagyták és azok a Hivatalos Értesítőben való megjelenést követően alkalmazhatóvá váltak. 1

18 2. SZÁMVITELI POLITIKA Az Egyesület könyveit és nyilvántartásait a többször módosított számvitelről szóló évi C. törvényben (a továbbiakban a ''Számviteli Törvény''), az Szjt. közös jogkezelő szervezetekre vonatkozó speciális előírásainak, valamint az egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendeletben szereplő előírásoknak és az 'Szjt.-nek és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. Az Szjt. 89. (13) bekezdés alapján kötelező az Egyesületnél a könyvvizsgálat. A könyvvizsgálói feladatok ellátásával a Kontor Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t bízta meg az Egyesület 2013-ban eft díjazással. Az Egyesület számviteli politikája, az értékelés módszerei és eljárásai, az év során a számviteli politikában végrehajtott változtatásokkal együtt az alábbiak: 2.1. A számvitel alapja A Számviteli Törvény január 1-jén lépett hatályba. Az Egyesület a Számviteli Törvény előírása alapján december 31-ig egyszerűsített éves beszámolót készített január 1-től az Egyesület az Szjt. előírásainak megfelelően éves beszámolót készít. Mind a csatolt mérleg, mely a december 31-i és a december 31-i állapotot tükrözi, mind az eredménykimutatás a fenti dátumokkal végződő évekre vonatkozóan a Számviteli Törvény előírásainak megfelelően készült január 1-jén lépett hatályba a Számviteli Törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000 (XII. 19.) Kormányrendelet, mely a számviteli törvény változásainak megfelelő struktúrájú beszámoló összeállítását írja elő január 1-jén lépett hatályba az Szjt. azon módosítása, mely a közös jogkezelő szervezetek működését és gazdálkodását, ezen keresztül beszámoló készítési sajátosságait szabályozza. Az új szabályokat az Szjt (1) bekezdésének átmeneti rendelkezése alapján legelőször a évre vonatkozó beszámolóra kellett alkalmazni. Az Egyesület az Szjt. előírásainak megfelelően módosította számviteli politikáját és éves beszámolójának tartalmát. Az Egyesület december 31-ig éves beszámolójában az egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendeletben szereplő előírásoknak megfelelő struktúrában mutatta ki a saját tőkéjének szerkezetét és eredménykimutatásában bevételeit és ráfordításait tól az Egyesület a Számviteli Törvény mellékleteiben szereplő struktúrában állítja össze mérlegét és eredménykimutatását. 2

19 2.2. A mérlegkészítés időpontja A mérlegkészítés napját az Egyesület a évben április 16-ában és a évben április 16-ában határozta meg Immateriális javak Az Egyesület a vagyoni értékű jogok között nyilvántartott szoftverek aktivált értékét 3 év alatt lineáris értékcsökkenési módszert alkalmazva írja le Tárgyi eszközök A vásárolt tárgyi eszközöket az Egyesület a beszerzési értéken tartja nyilván. Az egyedileg 100 eft beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket az Egyesület a rendeltetésszerű használatba vételekor (aktiváláskor) egy összegben terv szerinti értékcsökkenésként elszámolja. Az Egyesület lineáris értékcsökkenési módszert alkalmaz a tárgyi eszközök várható hasznos élettartamának figyelembevételével. A várható hasznos élettartamok a következők: Év Maradványérték Ingatlanok 50 0% Irodai berendezések, felszerelések 7 0% Számítástechnikai berendezések 3 0% Járművek 5 20% 2.5. A mérleg és az eredménykimutatás formája Az Egyesület az éves beszámoló részét képező eredménykimutatást összköltség módszer szerint készítette. Az Szjt. 89. (13) bekezdésben foglaltaknak eleget téve, az Egyesület eredménykimutatásában megbontotta jogdíj és kezelési költség bevételeit jogdíj nemek (vagyoni jogok) szerint, illetve éves beszámolóját kiegészítette egy úgy nevezett jogdíjforgalom-részletező kimutatással. Az Egyesület mérlegében a szerzői jogdíj kötelezettségeket - a jogdíjforgalom-részletező kimutatással és az eredménykimutatással összhangban - megbontotta: - felosztásra váró jogdíj; - függő jogdíj; - máshol felosztandó jogdíj; - külföldi sugárzó szervezetek jogdíj; - kifizetésre váró jogdíj kategóriák szerint. 3

20 A jogdíjforgalom-részletező kimutatásban - az Egyesület az Szjt. 92. (1) fd.) pontjának megfelelően elfogadott, és az Szjt. 89. (5) bekezdése szerint alkalmazott Felosztási Szabályzatában szereplő jogdíjnemek, illetve jogdíjnem-csoportok szerinti részletezettségben levezetésre került az Egyesület szerzői jogdíj kötelezettségállományának tárgyévi változása az alábbiak szerint: elején (év elején a jogosultak felé fennálló kötelezettségállomány) Tájékoztató adat a nettó jogdíj bevételhez: - Tárgyévben beszedett jogdíj (tárgyévi, kezelési költségeket tartalmazó jogdíjbevétel) - Tárgyévi alap kezelési költség (tárgyévben beszedett jogdíjból levont alap kezelési költség) állományt növelő tételek: - Tárgyévi nettó jogdíj bevétel (tárgyévi alap kezelési költséggel csökkentett, nettó jogdíjbevétel) - Tárgyévben függő és egyéb jogdíjakból felosztásba visszahelyezés (tárgyévben elévült függő kötelezettségek és egyéb tételek felosztási alapba helyezése) - Felosztandó jogdíjak kiegészítése eredmény terhére (tárgyévben felosztási alapok kiegészítése a várható eredményből) állományt csökkentő tételek: - Tárgyévet megelőző évben beszedett jogdíjak felosztási kezelési költsége (tárgyévet megelőző évben beszedett jogdíjak tárgyévi felosztási kezelési költségének elszámolása) - Szociális-kulturális célú levonás - Jogdíjfelosztás végén (év végén a jogosultak felé fennálló kötelezettségállomány) 4

21 A függő jogdíjak állományváltozását az alábbi forgalmi bontás szemlélteti: elején (év elején a függőszámlán szereplő tételek) Függő állományt növelő tételek: - Tárgyévi felosztásból függő jogdíjak (tárgyévi felosztásból függőszámlára került jogdíjak) Függő állományt csökkentő tételek: - Tárgyévben függő jogdíjakból felosztásba visszahelyezés - Kifizethetővé tétel (tárgyévben függőszámlákról a jogosultak részére jóváírt jogdíjak) végén (év végén a függő számlán szereplő tételek) 2.6. A jogdíj és kezelési költség bevételek elszámolása Az Egyesület a kiszámlázott szerzői jogdíjak teljes összegét a kiszámlázás időpontjában követelésként veszi állományba a bevételekkel szemben. Az Egyesület tevékenysége kettős; egyrészt jogdíj beszedéssel, másrészt a beszedett jogdíj szerzők közti felosztásával foglalkozik. Mindkét tevékenységért von le kezelési költséget az Egyesület, de a két tevékenység rendszerint különböző években történik. A jogdíj beszedésekor az alap kezelési költség kerül elkülönítésre, felosztáskor a felosztási kezelési költséggel csökkentett jogdíj kerül kifizetésre. Számvitelileg az Egyesület jogdíjbevételként számolja el a tárgyévben beszedett alap kezelési költséggel csökkentett jogdíjat, illetve kezelési költség bevételként számolja el a tárgyévben beszedett alap kezelési költséget és a tárgyévet megelőző évben beszedett jogdíjból tárgyévben levont felosztási kezelési költséget A jogdíjkifizetések elszámolása Jogdíjkövetelés megszűnésekor, azaz a jogfelhasználók pénzügyi teljesítésekor az Egyesületnek egyben kötelezettsége is keletkezik a szerzői jogdíj jogosultjaival szemben. Ennek a kötelezettségnek az állományba vétele az eredménykimutatásban anyagjellegű ráfordításként elszámolt ún. felosztandó jogdíjakkal szemben történik. Ennek összege az alap kezelési költségekkel csökkentett jogdíj bevétel. 3. PÉNZÜGYI HELYZET ÉS LIKVIDITÁS Az Egyesület pénzügyi helyzetét és likviditását a és december 31-ével végződő időszakra a csatolt cash-flow kimutatás szemlélteti. 5

22 4. IMMATERIÁLIS JAVAK Az immateriális javak mozgásának összefoglalása a és december 31-ére végződő években a következő: Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Összesen BRUTTÓ ÉRTÉK: Nyitó egyenleg január 1-jén Növekedések Csökkenések Átsorolás Záró egyenleg december 31-én Növekedések Csökkenések Átsorolás Záró egyenleg december 31-én FELHALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS: Terv szerinti értékcsökkenés Nyitó egyenleg január 1-jén Növekedések Csökkenések Átsorolás Záró egyenleg december 31-én Növekedések Csökkenések Átsorolás Záró egyenleg december 31-én Terven felüli értékcsökkenés Nyitó egyenleg január 1-jén Növekedés Visszaírás Záró egyenleg december 31-én NETTÓ ÉRTÉK december 31-én NETTÓ ÉRTÉK december 31-én

23 Az immateriális javak nettó értékének tárgyévi mozgását az alábbi táblázat foglalja össze: Immateriális javak nettó értéke január 1-jén Információs rendszer fejlesztés Szoftver vásárlás (Diszk alrendszer) Weboldal fejlesztés Egyéb beszerzés Tárgyévi értékcsökkenés Immateriális javak nettó értéke december 31-én

24 5. TÁRGYI ESZKÖZÖK A tárgyi eszközök mozgásának összefoglalása a és december 31-ére végződő években a következő: Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások Összesen BRUTTÓ ÉRTÉK: Nyitó egyenleg január 1-jén Növekedések Csökkenések Átsorolás Záró egyenleg december 31-én Növekedések Csökkenések Átsorolás Záró egyenleg december 31-én FELHALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS: Terv szerinti értékcsökkenés Nyitó egyenleg január 1-jén Elszámolt értékcsökkenés Átsorolás Értékesítések és egyéb csökkenések Záró egyenleg december 31-én Elszámolt értékcsökkenés Átsorolás Értékesítések és egyéb csökkenések Záró egyenleg december 31-én NETTÓ ÉRTÉK december 31-én NETTÓ ÉRTÉK december 31-én Az Egyesület 2012., illetve évben terven felüli értékcsökkenést nem számolt el. 8

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete. Felosztási Szabályzat

Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete. Felosztási Szabályzat 1 A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének (továbbiakban: FilmJus) Választmánya az alábbiakban határozza meg a FilmJus FELOSZTÁSI SZABÁLYZATÁT 1 1. A hatálya 1.1. A jelen ot kell

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló ELEKTRONIKUS ŰRLAP Cég neve: Cégjegyzékszáma: Székhelye: 6721 Szeged Sóhordó utca 18 Adószáma: 18464410-2-06 KSH jelzőszáma: 18464410691013106 Beszámoló aláírására

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

Ez a jogdíjközlemény 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig hatályos. * * *

Ez a jogdíjközlemény 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig hatályos. * * * 7430 címkét csak abban az esetben adja használatba a jogdíjat megfizető személynek, ha a díjfizetéssel érintett hordozók még a jogdíjat megfizető személy birtokában vannak. Ezt a jogdíjat megfizető személy

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási id : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 0 4 1

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

I. Fejezet Üzletek és egyéb zenefelhasználók által fizetendő jogdíjak

I. Fejezet Üzletek és egyéb zenefelhasználók által fizetendő jogdíjak H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 7443 III. Fejezet A jogdíjközlemény időbeli hatálya A fenti jogdíjközlemény 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig hatályos. ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda Statisztikai számjel: 28335078691013101 Iroda lajstromszáma: 00240 Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda 1126 Budapest, Kis Altábornagy u. 23. I./1. 2014.01.012014.12.31. közötti időszak beszámolójának Budapest,

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Cím: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. Tel.: 26/547-501, fax: 26/347-599 Mail: polgarmester@pilisszentkereszt.hu Web: www.pilisszentkereszt.hu

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése)

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) A végelszámolás számvitele, adózása - 2012 1 Végelszámolások 2012.03.01-től Saját szándékból: Végelszámolás (egyszerűsített) Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) Nem ide tartozik: Csőd, felszámolás

Részletesebben

online vizsgatár Bevezetés a számvitelbe és a Számvitel 1 című tantárgyakhoz

online vizsgatár Bevezetés a számvitelbe és a Számvitel 1 című tantárgyakhoz online vizsgatár Bevezetés a számvitelbe és a Számvitel 1 című tantárgyakhoz 2013 Szerzők Miklósyné Ács Klára Dr. Siklósi Ágnes Dr. Simon Szilvia Szijártó Boglárka Török Martina Zsófia Dr. Veress Attila

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

CIMBORA NYPT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 2011.01.01.-2011.12.31.

CIMBORA NYPT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 2011.01.01.-2011.12.31. CIMBORA NYPT 2011.01.01.-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége eltéré sek felülvizsgá lt eltéré sek (+/- ) felülvizsgá lt 1 2 3 4 5 6 7 c

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idı : 2 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. 2006. április 28-án 11. órai kezdettel 76,59 %-os részvételi arány mellett megtartotta

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró 73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Elızı évi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi beszámoló

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal)

Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal) Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal) A Kiegészítı melléklet szerkezet és tartalma: Általános rész Tájékoztató rész Specifikus rész - mérleghez kapcsolódó - eredménykimutatáshoz

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

Az OR-TISZK Országos Rendészeti Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az OR-TISZK Országos Rendészeti Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság OR-TISZK Nonprofit Kft. 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. www.ortiszk.hu Az OR-TISZK Országos Rendészeti Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Ügyirat száma: Ügyfélazonosító: A) Az Egyéni Vállalkozó adatai Új igénylés Ismételt igénylés 1. Az Egyéni Vállalkozó személyes adatai Hitelkeret

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám dátum szám ügyintéző tárgy 2014. 03. 10 Gáspár András üzleti terv Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám Adószám 8800 Pf. 386 +36 93 537 650 +36 93 310 273 via@nagykanizsa.hu OTP BANK

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Az Önkormányzat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) bekezdés a) pontja, valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA (Elfogadva a Szenátus 157/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 1. A számviteli politika jogforrásai... 4 2. A szabályzat

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2012.04.20 (Oldalak száma: 46) Tóth Gábor ügyvezetı igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2011. ÉV FELELİSSÉGVÁLLALÓ

Részletesebben

/l0. módosító javaslat. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökéne k. Helybe n. Tisztelt Elnök Úr!

/l0. módosító javaslat. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökéne k. Helybe n. Tisztelt Elnök Úr! s f livatala kcc. /l0 S`ikc etfi : 2011 OK T 2 8. országgyűlési képvisel ő Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökéne k módosító javaslat Helybe n Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények és azzal összefügg

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről

Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről Tisztelt Ügyfelünk! Az EQUILOR Befektetési Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C; ) képviseletében

Részletesebben

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4852. számú törvényjavaslat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Ügyirat száma: Ügyfél azonosító: Iroda kódja: A) Az Egyéni Vállalkozó adatai Új igénylés Ismételt igénylés 1 1. Az Egyéni Vállalkozó személyes

Részletesebben

2.sz. fejezet SZÁMLAREND

2.sz. fejezet SZÁMLAREND 2.sz. fejezet SZÁMLAREND A korábban alkalmazott és a MTESZ által kidolgozott, továbbá az Egyesület tevékenységét és felépítését figyelembe vevő számlarend, - a megváltozott előírásoknak, rendeleteknek,

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Térítés nélküli átvétel Összeállította: Seres Sándorné I. A tárgyi eszközök 483.

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Igényelt termék: Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel Széchenyi

Részletesebben

MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET

MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET artisjus 2010 artisjus MAGYAR SZERZŐI 2010 JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET Lezárva 2010. július 31-én. 1 2 TARTALOM 1. 2009 szavakban és számokban........4 2. A zene piacai......................

Részletesebben

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc)

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1 A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1. A számviteli törvény 2013. évi változásai - készpénzkorlátozás megszűntetése, ehhez kapcsolódóan a pénzkezelési szabályzat

Részletesebben