Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft évi beszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához"

Átírás

1 Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat kelte: augusztus 29. Tevékenység kezdete: október 1. Alapítás módja: Új alakulás Tulajdonos: Szentes Város Önkormányzata 100 % Adószáma: Cégjegyzék száma: Jegyzett tőke összege: Ft Főbb tevékenységi körök: 9101 Könyvtári tevékenység - Főtevékenység 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5811 Könyvkiadás 4761 Könyv kiskereskedelem 6399 Máshová n.s. egyéb információszolgáltatás 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 9004 Művészeti létesítmények működtetése 5811 Könyvkiadás 4761 Könyv kiskereskedelem 9002 Előadói, művészeti kiegészítő tevékenység Székhelye: 6600 Szentes, Kossuth Lajos u Telephelye: 6600 Szentes, Petőfi Sándor u Szentes, Kossuth tér 5. Honlapja: Könyvtárunk végezte a kistérségi közös könyvtári feladatok ellátását óta - a Szentes Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodás alapján-, majd évtől kezdődően a mozgókönyvtári feladatellátást is. A nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 64. -a január 01-től hatályos módosítása okán 2013-ban a teljes kistérségi nyilvános könyvtári feladat ellátási tevékenységünk megszűnt. A Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft. Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft-be történő beolvadásának Cégbírósági bejegyzési napja: szeptember 05. A Kft. képviseletére, a Beszámoló aláírására jogosult: G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok vezetéséért felelős személy: Szabadainé Berta Anna mérlegképes könyvelő Regisztrációs száma:

2 A Kft. könyvvizsgálatra nem kötelezett, a Beszámolóban közzé tett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 2.) A számviteli politika főbb vonásai: A Beszámoló összeállításánál a számviteli törvény előírásait alkalmaztuk. Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel szabályai szerint. Beszámolás módja: egyszerűsített éves beszámoló. Eredmény elszámolási módszer: A összköltség eljárással történik. Beszámolóban alkalmazott értékelési eljárások: befektetett eszközöket, vásárolt készleteket beszerzési értéken, követeléseket, tartozásokat, számlázott értéken. Értékcsökkenés elszámolási módszer: az eszközök egyenkénti mérlegelésével a várható elhasználódás szerinti lineáris kulcsok alkalmazásával számoljuk el az értékcsökkenést. A 100 ezer Ft alatti értékű tárgyi eszközöket a beszerzés évében egy összegben számoljuk el értékcsökkenésként. Jelentős összegű hiba megállapításának legfőbb szabálya, hogy az a jelentős hiba, ami meghaladja a mérleg főösszeg 1 %-át. II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK: 1.) A könyvtár működéséhez, feladatainak ellátásához szükséges épületet az alapító ingyenes használatra adta, a tulajdonjog az alapítóé maradt. 2.) Immateriális javak és Tárgyi eszközök állományváltozását a 1. sz. melléklet tartalmazza. Terven felüli értékcsökkenést ez évben nem kellett elszámolnunk. A tárgyi eszközök között zálogjoggal terhelt nincsen évi beszerzések: 4 db számítógép 385 ezer Ft 1 db monitor 32 ezer Ft 1 db lamináló készülék 40 ezer Ft 1 db szekrény-hangoskönyveknek 43 ezer Ft - Egyéb kis értékű eszközök 15 ezer Ft Eszközbeszerzések összesen: 515 ezer Ft 3.) Befektetett pénzügyi eszközök: nincsenek. 4.) Készletek A saját kiadású könyvek év végi záró készletértéke: 2505 ezer Ft. 2

3 5.) Követelések: Megnevezés 2012.év év - Vevők ezer Ft ezer Ft - Folyamatos telj.szolgáltatások 2014-ben igényelhető Áfa-ja 102 ezer Ft 9 ezer Ft - TÁMOP pályázatok igényelt, elfogadott, de még nem ezer Ft teljesített támogatási összege - ÁFA igényelhető ezer Ft 431 ezer Ft - Szállítói túlfizetés 4 ezer Ft 59 ezer Ft Követelések összesen: ezer Ft ezer Ft 6.) Értékpapírok: nincsenek. 7.) Pénzeszközök: Megnevezés év év - Házipénztárban készpénz egyenleg 261 ezer Ft 106 ezer Ft - Bankszámlák egyenlege: ezer Ft ezer Ft - Elszámolási betétszámla egyenlege ezer Ft ezer Ft - Pályázatokkal kapcsolatos elkülönített számlák egyenlege: ezer Ft ezer Ft Pénzeszközök összesen: ezer Ft ezer Ft 8.) Saját tőke: Megnevezés év év - Jegyzett tőke értéke ezer Ft ezer Ft - Eredménytartalék értéke ezer Ft ezer Ft - Mérlegszerinti eredmény 101 ezer Ft 100 ezer Ft Saját tőke értéke összesen: ezer Ft ezer Ft A saját tőke évben kimutatott összege évben 100 ezer Ft Mérleg szerinti eredménnyel nőtt. 9.) Kötelezettségek: Megnevezés év év - Szállítók felé tartozás ezer Ft 422 ezer Ft - Munkabér 44 ezer Ft - Munkabér adó-, és járulék terhei ezer Ft ezer Ft - Önkéntes Magánnyugdíj pénztári és 113 ezer Ft Egészségbiztosítási Pénztári kötelezettség - Pályázatokra folyósított előlegek ezer Ft 631 ezer Ft - Társasági adó kötelezettség 1 ezer Ft 8 ezer Ft - Helyi iparűzési adó kötelezettség 45 ezer Ft 108 ezer Ft Rövidlejáratú kötelezettségek összesen: ezer Ft ezer Ft 3

4 10.)Időbeli elhatárolások: Megnevezés év év Aktív időbeli elhatárolások: - Bevételek elhatárolása ezer Ft - Költségek, ráfordítások elhatárolása ezer Ft 680 ezer Ft Aktív időbeli elhatárolások összesen ezer Ft 680 ezer Ft Passzív időbeli elhatárolások: - Bevételek passzív időbeli elhatárolása 803 ezer Ft 945 ezer Ft - Költségek passzív időbeli elhatárolása ezer Ft ezer Ft - Halasztott bevételek ezer Ft ezer Ft Passzív időbeli elhatárolások összesen: ezer Ft ezer Ft Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása a mérleggel lezárt időszakban támogatási szerződések alapján- végzett feladatok költségeinek összege, amelynek finanszírozása az elszámolások után, utófinanszírozással történik. Ugyancsak itt került elszámolásra a könyvtár által 2013-ban teljesített, évre vonatkozó folyóirat előfizetés összege is. Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki - a Számviteli törvény értelmében - azokat a mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevételeket, amelyek a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét, bevételét képezik. Ilyen tételek a Szentesi Élet című lap évre szóló előfizetői díja, melyet 2013-ban megfizettek olvasóink, valamint a 2013-ban megkapott támogatási összeg,melynek felhasználása, elszámolása évben történik. Passzív időbeli elhatárolásként elkülönítetten mutatjuk ki azokat a költségeket, amelyek a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelik, azonban csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merülnek fel, kerülnek számlázásra. A passzív időbeli elhatárolásból 97 %-ot a halasztott bevétel képvisel. A fejlesztési célra, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatásból megvalósult beruházások nettó értékével azonos összeg. Megszűntetése az amortizáció elszámolásával a rendkívüli bevételekkel szemben történik. III. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK: 1.) Értékesítés nettó árbevétele: Megnevezés év év - Könyvtári tevékenységből származó bevétel ezer Ft ezer Ft - Közvetített szolgáltatások 928 ezer Ft ezer Ft - Szentesi Élet c. újság értékesítésből ezer Ft ezer Ft - Szentesi Élet c. újságban hirdetésből ezer Ft ezer Ft - Közterületi reklámból 243 ezer Ft 425 ezer Ft Értékesítés nettó árbevétele összesen ezer Ft ezer Ft 4

5 A Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft évben történt beolvadásával új tevékenységként jelent meg a Szentesi Élet c. újság kiadása, hirdetési-, reklám bevételek. A évben az új tevékenységgel kapcsolatos összegek naptól ig terjedő időszakra vonatkoznak évben már a kimutatott adatok éves vonatkozásúak. 2.)Aktivált saját teljesítmények értéke: Megnevezés év év - Saját kiadású könyvek állományba vett értéke ezer Ft ezer Ft 3.)Egyéb bevételek: Megnevezés év év Önkormányzati működési támogatás ezer Ft ezer Ft Pályázati úton elnyert támogatás ezer Ft ezer Ft Egyéb támogatás ezer Ft 288 ezer Ft Követelések visszaírt értékvesztése 755 ezer Ft Egyéb bevétel 485 ezer Ft 308 ezer Ft Egyéb bevételek összesen ezer Ft ezer Ft 4.)Anyagjellegű ráfordítások: Megnevezés év év Anyagköltség ezer Ft ezer Ft Igénybevett szolgáltatások ezer Ft ezer Ft Egyéb szolgáltatások 360 ezer Ft 609 ezer Ft Közvetített szolgáltatások, ELÁBÉ ezer Ft ezer Ft Anyagjellegű ráfordítások összesen ezer Ft ezer Ft 5.) Személyi jellegű ráfordítások összesen: Megnevezés év év Munkabér ezer Ft ezer Ft Személyi jellegű egyéb kifizetések ezer Ft ezer Ft Bérjárulékok ezer Ft ezer Ft Személyi jellegű ráfordítások összesen: ezer Ft ezer Ft 6.) Egyéb ráfordítás: Megnevezés év év Helyi Iparűzési Adó 89 ezer Ft 137 ezer Ft Késedelmi pótlék 9 ezer Ft 14 ezer Ft Kerekítési különbözetek, egyéb 8 ezer Ft 3 ezer Ft Egyéb ráfordítások összesen: 106 ezer Ft 154 ezer Ft 5

6 7.) Rendkívüli bevételek: Megnevezés év év Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás ezer Ft ezer Ft Térítés nélkül kapott eszközök értéke 40 ezer Ft 344 ezer Ft Rendkívüli bevételek összesen: ezer Ft ezer Ft 8.) Rendkívüli ráfordítások: Megnevezés év év Térítés nélküli készlet átadás (könyv): 818 ezer Ft ezer Ft IV. TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK: 1.) Az év folyamán igénybe vett hitelek: hitelt igénybevételére nem került sor 2) Létszámadatok: Megnevezés év év Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma: 25 fő 25 fő - ebből: közcélú foglalkoztatott munkavállaló 2 fő Fizikai munkakörben foglalkoztatottak 5 fő 4 fő - ebből: közcélú foglalkoztatott munkavállaló Szellemi munkakörben foglalkoztatott munkavállaló 20 fő 21 fő - ebből: közcélú foglalkoztatott munkavállaló 2 fő 3.) Társasági adó alapot módosító tételek: Megnevezés év év Adózás előtti eredmény 102 ezer Ft 108 ezer Ft Adózás előtti eredményt csökkentő tételek ezer Ft ezer Ft - Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás ezer Ft ezer Ft - Értékvesztés visszaírása 755 ezer Ft Adózás előtti eredményt növelő tételek: ezer Ft ezer Ft - A számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás ezer Ft ezer Ft - Nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek 818 ezer Ft ezer Ft ( rendkívüli ráfordítás) - Késedelmi pótlék 14 ezer Ft Adóalap 165 ezer Ft ezer Ft Társasági adó 17 ezer Ft 121 ezer Ft Adómentesség 16 ezer Ft 113 ezer Ft Társasági adó fizetési kötelezettség 1 ezer Ft 8 ezer Ft 6

7 4.) Veszélyes hulladékok: A Kft. Környezetvédelmi szabályzata tartalmazza a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat. A keletkező veszélyes hulladékok: elemek, fénycsövek, festék patronok, tonerek, festékszalagok, leselejtezett elektromos, elektronikai, irodatechnikai berendezések. Az összegyűjtött és elkülönítetten tárolt veszélyes hulladékot évente egy alkalommal speciális gyűjtőhelyre szállítjuk. 5.) Környezetvédelmi kötelezettségek: 2013-ban környezetvédelemmel kapcsolatosan költség nem került elszámolásra. A Környezetvédelmi szabályzatban került megfogalmazásra a környezeti elemek védelmét, a környezet igénybevételének csökkentését, az emberi egészség védelmét szolgáló szabályozás. A számviteli törvényben előírt egyéb kiegészítéseket a Kft. kiegészítő melléklete azért nem tartalmazza, mert ilyen jellegű tételek évben nem fordultak elő. Szentes, április 30. G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató 7

8 2013. december 31. AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA 1.sz. melléklet Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK SZELLEMI TERMÉKEK KISÉRLETI FEJLESZTÉS ALAPÍTÁS ÁTSZERVEZÉS IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN NYITÓ BRUTTÓ É Vásárlás 0 Apportálás 0 Előállítás 0 Egyéb növekedés 0 Növekedés összesen ra írás 0 Selejtezés 0 Eladás 0 Apportba átadás 0 Egyéb csökkenés 0 Csökkenés összesen ZÁRÓ BRUTTÓ É Nyitó é.cs Növekedés Csökkenés 0 Záró é. cs NYITÓ NETTÓ É ZÁRÓ NETTÓ É

9 A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA 1. sz. melléklet MEGNEVEZÉS INGATLAN MŰSZAKI BERENDEZÉSEK Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft december 31. EGYÉB BERENDEZÉSEK Egyösszegű ÉCS elsz. BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁS ezer Ft-ban TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN NYITÓ BRUTTÓ É Vásárlás Apportálás - Előállítás - Egyéb növekedés - Bef.len beruházás (előleg) állományának növekedése Növekedés összesen ra írás - Selejtezés - Eladás - Apportba átadás - Egyéb csökkenés - Bef.len beruházás (előleg) állományának csökkenése Csökkenés összesen ZÁRÓ BRUTTÓ É Nyitó é.cs Növekedés-Tervszerinti Csökkenés egyéb 0 összesen Csökkenés összesen 0 Záró é. cs NYITÓ NETTÓ É ZÁRÓ NETTÓ É

10 2. sz. melléklet Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI ELŐZŐ ÉV adatok eft-ban TÁRGY ÉV Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye 18 8 Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény összesen Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELŐZŐ ÉV TÁRGY ÉV Árbevétel arányos üzemi eredmény Üzemi tev. eredménye Er. A -110,86% -32,68% Értékesítés nettó árbevétele Er. I. Tőkearányos adózott eredmény Adózott eredmény Er. F 1,31% 1,28% Saját tőke D. Eszközhatékonyság Adózott eredmény Er. F 0,07% 0,08% Teljes eszközállomány A+B+C 1

11 Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A") Megnevezés Előző év Tárgyév ezer Ft % ezer Ft % Nettó árbevétel Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Bruttó árbevétel Egyéb bevétel Összes árbevétel % % Anyagköltség % % Igénybevett szolgáltatások értéke % % Egyéb szolgáltatások értéke 360 0% 609 0% Eladott áruk beszerzési értéke 440 0% 283 0% Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 929 1% % Anyagjellegű ráfordítások összesen % % Bérköltség % % Személyi jellegű egyéb kifizetések % % Bérjárulékok % % Személyi jellegű ráfordítások összesen % % Értékcsökkenési leírás % % Egyéb ráfordítások 106 0% 154 0% Összes költség és ráfordítás % % Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye % % 2

12 Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELŐZŐ ÉV TÁRGY ÉV Likviditási mutató Forgóeszközök B 1,25 3,30 Rövid lejáratú köt. F.III. Likviditási gyorsráta Pénzeszközök + ért.pap.+követelések Rövid lejáratú köt. B.IV.+B.III.+B.II. F.III. 1,04 2,70 Készpénzlikviditás Pénzeszközök + ért.pap. B.IV.+B.III. 0,84 1,32 Rövid lejáratú köt. F.III. Nettó működő tőke Forgóeszk. B F.III eft 9713 eft Rövid lejáratú köt. Vevőkintlevőség Záró vevőállomány B.II.1. 66,79 36,64 napokban Átlagos napi árbevétel Er.I./365 3

13 Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELŐZŐ ÉV TÁRGY ÉV Tőkeszerkeszeti mutató Saját tőke D 61,98% 184,20% Kötelezettségek F Saját tőke - jegyzett tőke aránya Saját tőke D 256,27% 259,60% Jegyzett tőke D.I. Befektetett eszközök Saját tőke D 6,56% 7,06% fedezettsége Befektetett eszközök A Vagyonszerkezet Befektetett eszközök A 758,42% 791,63% Forgóeszközök B Befektetett eszközök aránya Befektetett eszköz A 83,15% 88,30% Teljes eszközállomány A+B+C 4

14 CASH FLOW-KIMUTATÁS SZENTES VÁROSI KÖNYVTÁR NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 3.sz. melléklet adatok ezer Ftban Sor-szám A tétel megnevezése év Tény év Tény a b c d 1 I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, sorok) Adózás előtti eredmény ± Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± Aktív időbeli elhatárolások változása ± Beolvadás miatti saját tőke változás Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + 19 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok) 0 0 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz IV. Keltezés: Szentes, Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ± G. Szabó Lenke a vállalkozás vezetője (képviselője)

15 Vezetői összefoglaló A Szentes Városi Könyvtár nyilvános könyvtári, közművelődési, oktatási és információs tevékenységét 2013-ban is a képviselő-testület által jóváhagyott Üzleti terv alapján végezte. A könyvtár működése a nehezedő feltételek mellet is folyamatos és kiegyensúlyozott volt, a szolgáltatások kínálatának és minőségének megőrzése mellett törekedtünk a folyamatosan változó olvasói igények kiszolgálására. A könyvtár regisztrált olvasóinak aránya a korábbi évekhez hasonlóan a város lakosságának közel 20 %-a, a forgalom az előző évekéhez hasonlóan alakult. Az állomány gyarapítása folyamatos volt. Folyamatosan gyarapodott a digitalizált helyi vonatkozású dokumentumok köre. Az interneten bárki hozzáférhet az ekönyvtárban tárolt teljes szövegű dokumentumhoz a címen. A könyvtár 2013-ban is teljesítette felnőttképzési tervét. Négy pályázat fenntartási kötelezettségének tettünk eleget 2013-ban, két pályázatunk zárult december 31-én, egy pályázat megvalósítása folyamatban van, míg 2013-ban benyújtott pályázatainkkal közel 7 millió Ft támogatást nyertünk ban önkormányzati támogatással 4 helytörténeti kiadmányt jelentetett meg a könyvtár (Kruzslicz Pál: Nézzétek, az álmot játszom: Tóth József , Mód László: Szentesi disznótoros könyv, Valkai Csaba: A Vasúttörténeti Alapítvány gépészeti gyűjteménye Szentesen, Vágvölgyi Zoltán: Szentesi Anekdoták). Bencúr Katalin: Játszani is engedd Miska bácsi üzenete című kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozta. 1

16 A Társaság általános bemutatása A társaság cégneve: Rövidítet cégneve: A társaság székhelye: A társaság telephelye: A társaság képviseletére jogosult: Működési forma: A társaság tulajdonosa: Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft Szentes, Kossuth u sz Szentes, Petőfi u. 1 sz Szentes, Kossuth tér 5. G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató 6600 Szentes, Bercsényi u. 46 sz. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szentes Város Önkormányzata Alapítás ideje: augusztus 29. Cégjegyzék szám: Kiemelkedően közhasznú szervezetté nyilvánítás ideje: A Társaság jegyzett tőkéje január Ft A társaság tevékenységi köre: 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység Kiemelten közhasznú, közhasznú tevékenység 6399 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás 2

17 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 5811 Könyvkiadás 6312 Világháló-portál szolgáltatás 8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás 9004 Művészeti létesítmények működtetése 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása üzemeltetése 4761 Könyv kiskereskedelem 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 1820 Egyéb sokszorosítás 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (közhasznú) 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása (közhasznú) 6391 Hírügynökségi tevékenység 7312 Médiareklám 7420 Fényképészet 9002 Előadói, művészeti kiegészítő tevékenység FEB tagjai: Gondiné Ollai Katalin tag Túri András Csaba tag Oltyán Lajos elnök 3

18 A társaság alapításának célja Az évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről bevezetőjében kimondja: Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetők. A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása stratégiai jelentőségű. 53. (1) A könyvtárhasználati jog gyakorlását a könyvtári ellátás rendszere biztosítja. (2) A nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetése az állam és a helyi önkormányzatok feladata. Szentes Város Önkormányzata a Szentes Városi Könyvtár alapításával, fenntartásával biztosítja városunk nyilvános könyvtári ellátását. A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. küldetése A könyvtár a város meghatározó kulturális intézménye marad, megteremti az állampolgárok számára a művelődés, az élethosszig tartó tanulás és az igényes szórakozás, kikapcsolódás lehetőségét. Szabad hozzáférést biztosít az információkhoz, közös szellemi javakhoz, közösségi térként a különböző társadalmi csoportok és a legkülönfélébb érdeklődésű egyének hagyományos és virtuális találkozóhelyeként működik. Lehetőség szerint fejleszti és korszerűsíti informatikai rendszerét, eszközparkját. 4

19 Küldetés A könyvtár összhangban a könyvtárügy országos stratégiájában megfogalmazottakkal - a tudásalapú társadalom alapintézményeként arra törekszik, hogy használói számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúra értékeit, a hazai és nemzetközi információkhoz és tudáshoz való szabad, korlátozások nélküli hozzáférést, a magyar és egyetemes kultúra kincseinek megismertetését. A könyvtár közvetít minden nyilvánosságra került információt és adatot, kiemelten biztosít hozzáférést a nemzeti kultúra dokumentumaihoz. Gyűjti, feldolgozza és elérhetővé teszi a helyi vonatkozású dokumentumokat, adatokat és információkat. Új módszerekkel és programokkal járul hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez, közösségi szolgáltatásaival és a formális, valamint a nem formális és informális tanulás támogatásával elősegíti az életminőség javítását, a foglalkoztatottság és az egyének versenyképességének növelését. Népszerűsíti az olvasást és könyvtárhasználatot, fokozottan támogatja az új könyvtárhasználókat. Korszerű infrastruktúra és magas szintű szakmaiság biztosításával szolgáltatásait mindenkor a felhasználó igényeinek figyelembevételével, minőségi ellátásra törekedve szervezi. Küldetésének megvalósítása érdekében támogatja: az írni- olvasni tudás fejlesztését, a gyermekek olvasóvá nevelését, az oktatást, a felnőttképzést, az egész életen át tartó tanulást, a kulturális értékek közkinccsé tételét, a tudományos és kutatási eredmények terjesztését, népszerűsítését, a szabadidő hasznos eltöltését. 5

20 A kitűzött célok megvalósítása érdekében A könyvtár állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítjuk és sokoldalúan feltárjuk; Nyilvános közösségi Internet hozzáférést biztosítunk a lakosság számára, és képzésekkel segítjük az informatikai tudás elsajátítását. A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett kiemelt figyelmet fordítunk a számítástechnika könyvtári alkalmazásának továbbfejlesztésére, a dokumentumok és információk hozzáférésének növelésére és a tartalomszolgáltatásra. Gondoskodunk a településen élő hátrányos helyzetűek könyvtári ellátásáról; Biztosítjuk más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését; Tudományos és ismeretterjesztő tevékenységet folytatunk, rendezvényeinkkel kapcsolódunk a város gazdag kulturális életéhez. A használói szokások és igények ismeretében folyamatosan módosítjuk és bővítjük a könyvtár szolgáltatásait. Intézményünk kapcsolatot épít ki és tart fenn a város kulturális és oktatási intézményeivel és a civil szervezetekkel. A könyvtár összehangolja munkáját és szolgáltatásait a térség települési könyvtáraival, közös szolgáltatások és szakmai projektek megvalósításán dolgozunk. Arra törekszünk, hogy intézményünk korszerű könyvtárként és információs központként működjön, dokumentumbázisa, folyamatosan fejlesztett információs és kommunikációs technológiája, szakemberei segítségével szolgálja a fenti célok megvalósítását, a korszerű igények minőségi kielégítését, kultúraterjesztő küldetését. 6

21 A könyvtár alapítása, működésének főbb állomásai A társaság alapításának ideje augusztus. Működésének első évében szakmai munkát nem végzett. A felújított könyvtárépület átadását követően szeptember 18. a könyvtári ellátás kettévált, a 14 év alatti lakosságot a továbbra is költségvetési intézményként működő Városi Gyermekkönyvtár fogadta, míg a középiskolás korú és felnőtt lakosság számára a Könyvtár Kht. kínálta szolgáltatásait március 31-ig, a két könyvtár ismételt összevonásáig január 19-től a Gyermekkönyvtár állományába tartozó, de az intézményünkben szolgálatot teljesítő dolgozók közalkalmazotti jogviszonya megszűnt, ettől az időponttól a Kht. alkalmazottai decemberétől a könyvtár kistérségi szolgáltató központként is működik július 1-től március 31-ig intézményünk működtette a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központot. A májusában zajló teljes körű szakfelügyeleti vizsgálat kiemelkedő eredménnyel zárult április 1-től a Gyermekkönyvtár a Kht-hoz tartozik. A két könyvtár egyesítésével a Szentes Városi Könyvtár Kht. biztosítja Szentes város nyilvános könyvtári ellátását től, a évi IV. törvény (a gazdasági társaságokról) alapján a könyvtár a kiemelten közhasznú minősítésének megőrzése mellett nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik től a könyvtár tevékenységi köre a városi könyvkiadással bővült től a tevékenységi kör könyv kiskereskedelemmel bővült. Szentes Város Képviselő-testülete 99/2010. (V. 21.) Kt. határozatával döntött arról, hogy június 1-től a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. vonatkozásában nem kíván könyvvizsgálót alkalmazni július 28-tól akkreditált felnőttképzési intézmény december 31.: 1 fő könyvtáros nyugdíjba vonult, helyére új dolgozót nem vettünk fel február 24-i rendes ülésén Szentes Város Önkormányzata Képviselőtestülete 31/2012. (II. 24.) sz. határozatában döntött a Szentesi Média 7

22 Nonprofit Közhasznú Kft. Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft-be történő beolvadásáról szeptember 5.: a cégbírósági bejegyzés megtörtént május 31.: 1 fő könyvtáros nyugdíjba vonult, helyére új dolgozót nem vettünk fel. Jogszabályi keretek A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény szabályozza alapvetően a nyilvános könyvtárak működését, követelményeit. A könyvtárakat érintő egyéb jogszabályok a következő címen érhetők el: Szakmai dokumentumok az Új Széchenyi Terv vonatkozó részei A Kulturális modernizáció irányai Portál Program A könyvtárügy stratégiája EU irányelvek Szentes Város Közművelődési Koncepciója Digitális Magyarország Program és Intézkedési Terv Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer 8

23 A évi szakmai munka értékelése Adatok a könyvtár évi működéséről Állomány, gyarapítás A könyvtár gyűjteménye folyamatosan, kiegyensúlyozottan gyarapodott, a nyomtatott dokumentumok mellett csaknem valamennyi könyvtári szolgáltatásra alkalmas dokumentum megtalálható a gyűjteményben (CD, DVD, hangoskönyv, digitális dokumentumok, fogyatékkal élők speciális dokumentumai). A könyvtár állomány a beszámolási időszakban 2999 kötet könyvvel és 281 digitális dokumentummal (CD, DVD) gyarapodott. Összesen ,- Ft + ÁFA értékben. Ebből ,- Ft a költségvetési támogatásból, míg a fennmaradó összeget különböző pályázatokból biztosítottuk ban 148 napilap, hetilap és folyóirat állt olvasóink rendelkezésére. Dokumentumtípus db Könyv Hangdokumentum Képi- és elektronikus dokumentum Összesen: 2999 db 99 db 182 db 3280 db 9

24 Dokumentumok száma (könyv, CD, DVD, társasjáték) Beszerzés összege db eft db eft A könyvtár állománya december 31-én: Könyv, térkép és bekötött folyóirat Hangdokumentum (CD) Képdokumentum (DVD, video) Elektronikus (digitális) dokumentum (CD-ROM) Összesen: db 1958 db 1881 db 525 db db Az állomány összetétele A könyvtár állományának túlnyomó része a nyomtatott dokumentum közel 96 %, míg a hangzó, képi és digitális dokumentumok állománya 4 %. A dokumentumok 51 %-a felnőtt szakirodalom, 33 %-a felnőtteknek szóló szépirodalom, 15 % a kifejezetten gyerekeknek íródott szép- és ismeretterjesztő irodalom, s mindössze az állomány 1 %-át teszi ki a helytörténeti jelentőségű dokumentum állomány. 10

25 Az állomány összetétele A könyvtár digitalizálási tevékenysége eredményeként az elektronikus könyvtárba az alábbi helyi vonatkozású dokumentumok kerültek fel a nemzetközi szabványoknak megfelelő kódolással és formátumban Szentesi Élet című folyóirat 550 lapszáma Városi Visszhang 12 lapszáma 34 db könyv és egyéb szöveges dokumentum 246 különböző kép és térkép 27 különféle multimédia dokumentum (hang, videofelvétel, film) Az elektronikus könyvtár elérhető a könyvtár honlapjáról vagy közvetlenül a címen. A tárgyévben összesen kötet könyvet és 150 digitális dokumentumot töröltünk, ebből db könyvet avulás és elhasználódás címén, míg a további dokumentumokat a kistérségi ellátás megszűnése miatt átadtunk az érintett települési könyvtáraknak. 11

26 A könyvtár forgalmi adatai Regisztrált olvasók A könyvtár szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használati szabályzatot elfogadja, betartja és a szabályzatban rögzített személyes adatait megadja. A könyvtár helyben használata az érvényes jogszabályok alapján teljesen ingyenes, mindössze regisztrációhoz kötött, míg a dokumentumok kölcsönzéséhez, illetve az egyéb kiegészítő szolgáltatásokhoz beiratkozás szükséges. A könyvtári tagság a beiratkozás idejétől számítva egy, illetve fél évig érvényes. A könyvtár látogatottsága 2013-ban az előző évhez hasonlóan alakult. A könyvtár regisztrált használóinak száma fő, a város lakosságának közel 20%-a. A könyvtár különböző szolgáltatásait a lakosság alkalommal vette igénybe, míg a távhasználatok száma alkalom. Regisztrált olvasók száma 12

27 Könyvtárhasználat A könyvtárhasználat tartalmazza a személyes látogatásokat és a távhasználatot. A személyes használat mérésekor regisztráltuk a könyvtárat csak helyben használó olvasókat (az adat nem tartalmazza a kölcsönző olvasókat), az internet használókat, a csoportos könyvtárlátogatásokat, rendhagyó órák, képzések és egyéb könyvári rendezvények résztvevőit. A személyes használatot szolgáltató helyenként regisztráljuk. A távhasználat során azokat a telefonon, ben a könyvtárhoz forduló olvasókat regisztráljuk, akik szakmai kérdésekkel fordulnak a könyvtároshoz. Itt rögzítjük a könyvtári honlap használatát, illetve az elektronikus katalógust használó távhasználókat is. Könyvtárhasználat A könyvtár évi eredményei A könyvtár működése 2013-ban folyamatos és zavartalan volt. A nehézségek ellenére is sikerült biztosítani szolgáltatásaink választását és minőségét, a heti 40 órás nyitva tartást: 13

28 - Az állománygyarapítás 2013-ban is folyamatos volt. - Folyamatosan fejlesztettük a könyvtár honlapját, bővítettük a távolról is elérhető információk körét. Az érdeklődők a könyvtár nyitva tartási idejében online kapcsolatot létesíthetnek könyvtárosainkkal. - Gyarapodott a digitalizált dokumentumok száma. Több, mint 600 helyi vonatkozású dokumentum teljes szövege olvasható az ekönyvtárban ( A dokumentumok a hazai és nemzetközi szabványoknak megfelelően kerültek feldolgozásra. - Bővült a könyvtár felnőttképzési kínálata. A könyvtár informatikai képzési programja keretében ECDL Start, ECDL Haladó és Digitális készségek mindenkinek elnevezésű bevezető képzést indított a könyvtár összesen 234 óra időtartamban, valamint 2 alkalommal szerveztünk órás felhasználó képzést elsősorban nyugdíjas érdeklődőknek. - A mozgókönyvtári ellátás december 31-vel megszűnt, ezt a feladatot a megyei könyvtár vette át. - Könyvkiadás: 2013-ban önkormányzati támogatással 4 helytörténeti kiadmányt jelentetett meg a könyvtár (Kruzslicz Pál: Nézzétek, az álmot játszom: Tóth József , Mód László: Szentesi disznótoros könyv, Valkai Csaba: A Vasúttörténeti alapítvány gépészeti gyűjteménye Szentesen, Vágvölgyi Zoltán: Szentesi Anekdoták). Bencúr Katalin: Játszani is engedd Miska bácsi üzenete című kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozta. - Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők ellátására. Biztosítjuk a vakok és gyengén látók számára a speciális billentyűzettel és felolvasó szoftverrel ellátott számítógépeket, fejlesztjük a számukra kialakított speciális gyűjteményt (hangoskönyvek, öregbetűs könyvek). - A társasjátékok beszerzése a felnőtt és gyermekkönyvtárban elsősorban a fiatalabb korosztályokat vonzza a könyvtárba. - Továbbra is népszerű a Hangoskönyvtár. Az érdeklődők kölcsönözhetnek CD-ket, DVD-ket, hangoskönyveket, de lehetőségük van helyben megnézni, meghallgatni azokat. 14

29 - Továbbra is működtetjük mindkét könyvtárban az emagyarország Pontot, munkatársaink rendszeresen részt vesznek a kapcsolódó továbbképzéseken. - Könyvtárunk továbbra is NAVA Pont (Nemzeti Audiovizuális Archívum), szolgáltató hely. Az érdeklődök helyben hozzáférhetnek az archívumhoz, mely tartalmazza a televíziók és rádiók magyar gyártású és magyar vonatkozású műsorait, magyar játékfilmeket, a Magyar Világhíradó több száz darabját, a Magyar Televízió archívumának darabjait, s a rendszer fejlesztéseként létrehozott tematikus gyűjteményeket, új szolgáltatásokat. Gyermekkönyvtár A gyermekkönyvtár 2013-ban is a megszokott színvonalon és szolgáltatási kínálattal várta a 0-14 éves korú látogatóit. A már megszokott programokon, foglalkozásokon túl pályázati kötelezettségnek eleget téve a gyermekkönyvtár dolgozói átfogó programcsomagot dolgoztak ki a 3-14 éves korosztály részére (8 különféle foglalkozás) és összesen óra időtartamban tartottak különféle játékos és ismeretterjesztő foglakozásokat, melyeken több mint ezer fiatal vett részt. Rendezvények Könyvtárunk 144 különféle programot rendezett látogatóinak, melyeken összesen fő vett részt. Szakmai továbbképzések A könyvtár munkatársai és a kistérség könyvtári ellátó helyein dolgozó kollégák több alkalommal vettek részt szakmai képzéseken, továbbképzéseken, illetve több alkalommal szerveztünk szakmai tanácskozásokat, munkaértekezleteket, hogy folyamatosan tájékozódjunk a jogszabályi változásokról, a korszerű könyvtári megoldásokról, a központi szolgáltatásokról, s hogy megismerjük, segítsük egymás munkáját. 15

30 A pályázatokkal elért eredmények, fejlesztések Fenntartási kötelezettségek: A könyvtár maradéktalanul eleget tett a lezárult pályázatok fenntartási kötelezettségének: - TIOP /33 E-könyvtárak fejlesztése Csongrád megyében: A pályázaton nyert informatikai eszközök működtetése, számítógép- és internet használat biztosítása az olvasóknak, a könyvtárhasználók számának, illetve a távhasználatok számának növelése. - TÁMOP / OLVASS-SHOW Könyvtárközi együttműködés a szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtése érdekében: Olvasásnépszerűsítő programok szervezése, a könyvtári honlapok működtetése, folyamatos frissítése, fejlesztése, a közhasznú- és turisztikai honlap működtetése, a könyvtár elektronikus katalógusának karbantartása, a távoli elérés biztosítása. - TÁMOP / Szentesi Közművelődési Intézmények a Felnőttoktatás Megújításáért: A könyvtár intézményi akkreditációjának fenntartása, akkreditált tanfolyamok szervezése, évente legalább egy akkreditált képzés indítása. - TÁMOP-3.4.4/B/08/ Szentesi tehetséges fiatalokért: tehetségsegítő programok szervezése, a pályázatban kidolgozott programok fenntartása: előadások szervezése, mentori tevékenység biztosítása december 31-én zárult pályázatok 2012-ben könyvtárunk három TÁMOP pályázaton szerepelt eredményesen, a megvalósítási időszak TÁMOP /1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában. Olvass, tanulj, alkoss, játssz! - könyvtári foglalkozások. A pályázaton elnyert összeg: Ft. A pályázat az óvodáknak, valamint az általános- és középiskolás korosztálynak kidolgozott programok megvalósításához nyújt támogatást. Óvodával, illetve az általános- és középiskolákkal kötött megállapodások alapján a könyvtár egy éven keresztül szervez 16

31 tanulássegítő, ismeretterjesztő, kézműves foglalkozásokat szakköri keretek között, valamint vetélkedőket, témanapokat és táborokat az érintett korosztályoknak. - TÁMOP A-11/1 Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében. A pályázaton elnyert összeg: Ft. A pályázat szövegértést fejlesztő programok kidolgozásához és megvalósításához nyújt támogatást. Általános iskolás és középiskolás fiatalok részére szervezünk fejlesztő táborokat, rendszeres foglalkozásokat, segítő, mentori programot. Folyamatban lévő pályázat - TÁMOP Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében. A konzorcium vezetője: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár A pályázaton elnyert összeg: Ft. A megvalósítás ideje: A program szakemberek továbbképzését támogatja. A projekt keretében a szentesi könyvtár 9 dolgozója korszerűsítheti ismereteit akkreditált szakmai képzéseken ban nyertes pályázatok: Kölcsey Alapítvány A topolyai testvérkönyvtár magyar nyelvű állományának gyarapítására Ft Brókerképző Intézet Nemzeti Kulturális Alap Nemzeti Kulturális Alap Pénzügyi könyvek és folyóiratok beszerzésére Könyvkiadás Szakmai kiadvány előkészítése Ft Ft Ft Érdekeltségnövelő dokumentum beszerzésre támogatás Ft 17

32 Nemzeti Kulturális Alap Folyóirat támogatás 59 folyóirat Márai - program Állománygyarapítás Ft Leader pályázat Városi rendezvények Ft Leader pályázat Eszközök vásárlása Ft A Szentesi Élet működése, helyzete A Szentesi Élet megjelenése 2013-ban folyamatos volt. Míg az eladott példányok száma csekély mértékben nőtt, addig a hirdetésekre befolyt összeg csökkent. A lap felelős szerkesztőjének személyében bekövetkezett változás az újság megjelenését nem befolyásolta, a váltás zökkenőmentesen lezajlott. A Szentesi Élet - egy hét csúszással - olvasható az interneten is a oldalon. A könyvtár szervezete, jövedelempolitika, érdekeltségi rendszer A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. munkavállalói átlaglétszáma 24 fő: - 1 fő ügyvezető: könyvtáros, könyvtári informatikus és népművelő diploma - 1 fő mérlegképes könyvelő, számviteli főiskolai diploma -1 fő informatikus: főiskolai informatikai diploma és minőségbiztosítási - szakmérnök; - 1 fő informatikus: a Szentesi Mozaik szerkesztője; - 11 fő könyvtáros: közülük 1 fő PhD, 3 fő egyetemi diplomával, 7 fő szakirányú főiskolai végzettséggel. (10 fő főállásban-,1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott). -1fő könyvtáros, képzésvezető: főiskolai és egyetemi diploma (részmunkaidőben) -3 fő újságíró, főiskolai végzettség (1 fő teljes munkaidőben, 2 fő részmunkaidőben) 18

33 - 1 fő szerkesztőségi munkatárs - 1 főállású ruhatáros a gyermekkönyvtárban, - 3 fő takarító (1 fő állású és két 4 órás részfoglalkozású) A szakalkalmazottak bére és juttatásai a volt közalkalmazottakkal 2004-ben kötött megállapodás alapján mindenkor a hasonló munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak bérével és juttatásaival megegyező. Az egyéb foglalkoztatottak bére a mindenkori minimálbér körül került megállapításra. Az ügyvezető bérét és a prémiumcélokat a képviselő-testület állapítja meg. A könyvtár gazdálkodásának sajátosságai A vizsgált időszakban a könyvtár gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. A könyvtár költségvetését vizsgálva látható, hogy a működést elsősorban az önkormányzati támogatás biztosítja, melyet a pályázati támogatások és a saját bevétel egészítettek ki. A könyvtár bevételeit a következő tételek alkotják: beiratkozási díjak, késedelmi díjak, elveszett dokumentumok megtérítése, egyéb szolgáltatások (fénymásolás, nyomtatás, spirálozás, laminálás, stb.), terembérlet, a városi könyvkiadás és könyvértékesítéssel összefüggő bevételek, valamint szeptember 5. után a Szentesi Élet értékesítése és a reklámbevételek. Városunkban az értéknövelt szolgáltatásokra nem mutatkozik számottevő igény, s az egyéb szolgáltatások igénybevételére (pl. információs szolgáltatások, EU, vállalkozói szolgáltatások, stb.) nincs fizetőképes kereslet, a könyvtár saját bevételei, ezen belül is a szolgáltatási bevételek alacsonyak. Összegzés 2013-ban a nehézségek és a többletfeladatok ellenére is biztosítottuk a könyvtár zavartalan működését, szolgáltatásaink választékát. Szentes, május 5. G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató 19

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Balmazújváros

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Balmazújváros Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balmazújváros 2013 A BALMAZÚJVÁROSI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 3 1.

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

OTP Fáy András ALAPÍTVÁNY 1051 Budapest, Nádor utca 16. Adószám:18014008-1-41 Nyilvántartási száma: 01-01-0003024 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2014. Budapest, 2015. május 15. TARTALOM I. Az Alapítvány 2014.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. tulajdonosainak Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Bartók Béla Megyei Művelődési

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám dátum szám ügyintéző tárgy 2014. 03. 10 Gáspár András üzleti terv Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám Adószám 8800 Pf. 386 +36 93 537 650 +36 93 310 273 via@nagykanizsa.hu OTP BANK

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2014. december 31-i mérlegbeszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2014. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Sopronkőhida Kiegészítő melléklet a 2014. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Keltezés: Sopronkőhida, 2015.03.16. --------------------------------------- a vállalkozás

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Kitöltési útmutató a muzeális intézményekről szóló OSAP 1444-es adatgyűjtő kérdőívhez

Kitöltési útmutató a muzeális intézményekről szóló OSAP 1444-es adatgyűjtő kérdőívhez Kitöltési útmutató a muzeális intézményekről szóló OSAP 1444-es adatgyűjtő kérdőívhez Általános tudnivalók Az adatszolgáltatás a 340/2012. (XII.5.) kormányrendelettel módosított 288/2009. (XII.15.) kormányrendelet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET I. Általános jellemzők: 1. Név: Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft 2. Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Király u. 47. 3. Fő tevékenységi köre:

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Cím: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. Tel.: 26/547-501, fax: 26/347-599 Mail: polgarmester@pilisszentkereszt.hu Web: www.pilisszentkereszt.hu

Részletesebben

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése)

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) A végelszámolás számvitele, adózása - 2012 1 Végelszámolások 2012.03.01-től Saját szándékból: Végelszámolás (egyszerűsített) Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) Nem ide tartozik: Csőd, felszámolás

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Térítés nélküli átvétel Összeállította: Seres Sándorné I. A tárgyi eszközök 483.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Hévíz, 2012. április 06. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Budapest,2010.április17.

Budapest,2010.április17. Székhely:1052BudapestDeákFerencu.7-9. Adószám:18186464-1-41 Közhasznúságivégzés:7.Pk.60.228/2005/2 Budapest,2010.április17. Adószám: 18186464-1-41 Bírósági nyilvántartási szám: 9527 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése 2005. augusztus 9. Keresztesi János vezérigazgató 2006. augusztus 8. FreeSoft

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a TIVA-Szolg KFT. 2008. évi gazdálkodásának mérlegadatairól Melléklet:

Részletesebben

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv.

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv. 1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK Saját tőke csökkentve a visszavásárolt saját részvényekkel, üzletrészekkel Saldo Zrt. 2014. 1 4 1. Saját tőke fogalma

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Éves Beszámolója

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Éves Beszámolója 1 8 9 2 1 6 0 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BALATONKENESE, 2013. március 25. P. H. A vállakozás

Részletesebben

Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 21177923-9499 - 599-02 Cégjegyzék száma: 02 09-072806 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Tartalma: a) Számviteli beszámoló (mérleg, eredménykimutatás,

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

2.sz. fejezet SZÁMLAREND

2.sz. fejezet SZÁMLAREND 2.sz. fejezet SZÁMLAREND A korábban alkalmazott és a MTESZ által kidolgozott, továbbá az Egyesület tevékenységét és felépítését figyelembe vevő számlarend, - a megváltozott előírásoknak, rendeleteknek,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L ET

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L ET Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 6500 Baja Bajcsy-Zsilinszky u. 50. Statisztikai számjel: 10208474-3600-133-03 Cégjegyzék szám: 03-16-000008 K I E G É S Z Í T İ M E L L É K

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához Hévíz, 2011. április 08. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKKÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKKÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKKÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rész 1. A könyvtár adatai 1.1. Megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár [a továbbiakban:

Részletesebben

Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai:

Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai: I I I.s z mellékl e t A Z I S K O L AI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI S ZA B Á L Y Z A T A Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai: Az iskolai könyvtár működési szabályzata a közoktatásra vonatkozó

Részletesebben

FEJLESZTÉSI, INDULÁSI SZÜKSÉGLET:

FEJLESZTÉSI, INDULÁSI SZÜKSÉGLET: Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter elnök Sztupák Péter ügyvezető Tárgy: Javaslat a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Működési és Költség Tervének jóváhagyására Tisztelt

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár 2012. évi tevékenységér l. Szakmai tevékenységünket az 1997. évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük.

Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár 2012. évi tevékenységér l. Szakmai tevékenységünket az 1997. évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük. Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár 2012. évi tevékenységér l Szakmai tevékenységünket az 1997. évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük. I. Az intézmény m ködése, személyi, tárgyi feltételeinek

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Balázsiné Farkas Katalin Havass Norbert Kardos Barbara. Pénzügyi számviteli példatár

Balázsiné Farkas Katalin Havass Norbert Kardos Barbara. Pénzügyi számviteli példatár Balázsiné Farkas Katalin Havass Norbert Kardos Barbara Pénzügyi számviteli példatár Balázsiné Farkas Katalin Havass Norbert Kardos Barbara Pénzügyi számviteli példatár Üzleti szakügyintézõk és államháztartási

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Herceghalom község 2013. évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvény, a költségvetési szervekre vonatkozó hatályos jogszabályok,

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA. Könyvtári szabályzata

ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA. Könyvtári szabályzata ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA Könyvtári szabályzata Tartalomjegyzék: SZABÁLYZAT 3 I. ÁLTALÁNOS ADATOK: 3 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK 3 AZ ISKOLAI

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE

A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE SZEGED, DÓM TÉR 1-4. INTÉZMÉNYVEZETŐ: 1 I. A SOMOGYI-KÖNYVTÁR SZERVEZETI ALAKULÁSA: A magyar könyvtárügy területén 2012-ben elkezdődött jelentős

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben