Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft évi beszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához"

Átírás

1 Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat kelte: augusztus 29. Tevékenység kezdete: október 1. Alapítás módja: Új alakulás Tulajdonos: Szentes Város Önkormányzata 100 % Adószáma: Cégjegyzék száma: Jegyzett tőke összege: Ft Főbb tevékenységi körök: 9101 Könyvtári tevékenység - Főtevékenység 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5811 Könyvkiadás 4761 Könyv kiskereskedelem 6399 Máshová n.s. egyéb információszolgáltatás 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 9004 Művészeti létesítmények működtetése 5811 Könyvkiadás 4761 Könyv kiskereskedelem 9002 Előadói, művészeti kiegészítő tevékenység Székhelye: 6600 Szentes, Kossuth Lajos u Telephelye: 6600 Szentes, Petőfi Sándor u Szentes, Kossuth tér 5. Honlapja: Könyvtárunk végezte a kistérségi közös könyvtári feladatok ellátását óta - a Szentes Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodás alapján-, majd évtől kezdődően a mozgókönyvtári feladatellátást is. A nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 64. -a január 01-től hatályos módosítása okán a kistérségi mozgókönyvtári feladat ellátási szolgáltatás nappal megszűnt, majd 2013-ban a teljes kistérségi nyilvános könyvtári feladatellátás is megszűnt. Szentes Város Önkormányzata Képviselő - Testülete én határozott a Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft. Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft-be történő beolvadásáról. A Szegedi Törvényszék Cégbírósága által az egyesülés bejegyzése szeptember 05. nappal megtörtént.

2 A Kft. képviseletére, a Beszámoló aláírására jogosult: G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok vezetéséért felelős személy: Szabadainé Berta Anna mérlegképes könyvelő Regisztrációs száma: A Kft. könyvvizsgálatra nem kötelezett, a Beszámolóban közzé tett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 2.) A számviteli politika főbb vonásai: A Beszámoló összeállításánál a számviteli törvény előírásait alkalmaztuk. Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel szabályai szerint. Beszámolás módja: egyszerűsített éves beszámoló. Eredmény elszámolási módszer: A összköltség eljárással történik. Beszámolóban alkalmazott értékelési eljárások: befektetett eszközöket, vásárolt készleteket beszerzési értéken, követeléseket, tartozásokat, számlázott értéken. Értékcsökkenés elszámolási módszer: az eszközök egyenkénti mérlegelésével a várható elhasználódás szerinti lineáris kulcsok alkalmazásával számoljuk el az értékcsökkenést. A 100 ezer Ft alatti értékű tárgyi eszközöket a beszerzés évében egy összegben számoljuk el értékcsökkenésként. Jelentős összegű hiba megállapításának legfőbb szabálya, hogy az a jelentős hiba, ami meghaladja a mérleg főösszeg 1 %-át. II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK: 1.) A könyvtár működéséhez, feladatainak ellátásához szükséges épületet az alapító ingyenes használatra adta, a tulajdonjog az alapítóé maradt. 2.) Immateriális javak és Tárgyi eszközök: állományváltozását a 1. sz. melléklet tartalmazza. Terven felüli értékcsökkenést ez évben nem kellett elszámolnunk. A tárgyi eszközök között zálogjoggal terhelt nincsen. A Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft. beolvadásával ezer Ft értékben nőtt a tárgyi eszközök állománya, ebből ezer Ft az ingatlanok értéke, ezer Ft a műszaki berendezések értéke évi beszerzések a könyvtár részére: 2 db számítógép: 246 ezer Ft 3 db Monitor 74 ezer Ft 1 db Nyomtató 44 ezer Ft 1 db Pénztárgép 71 ezer Ft 1 db Vonalkód olvasó 28 ezer Ft 3 db Mobiltelefon 41 ezer Ft Összesen: 504 ezer Ft A kistérségi könyvtárak részére: 1 db Számítógép 125 ezer Ft 1 db Digitális kamera 199 ezer Ft Összesen: 324 ezer Ft 2

3 3.) Befektetett pénzügyi eszközök: nincsenek. 4.) Készletek A saját kiadású könyvek év végi záró készletértéke: 2543 ezer Ft. 5.) Követelések: Megnevezés 2011.év év - Vevők ezer Ft ezer Ft - Elszámolt értékvesztés ezer Ft 0 - Folyamatos telj.szolgáltatások 2013-ban igényelhető Áfa-ja 27 ezer Ft 102 ezer Ft - ÁFA igényelhető 964 ezer Ft ezer Ft - Szállítói túlfizetés 79 ezer Ft 0 - Adók-, járulékok túlfizetés 94 ezer Ft 0 - Egyéb 4 ezer Ft 4 ezer Ft Követelések összesen: ezer Ft ezer Ft 6.) Értékpapírok: nincsenek. 7.) Pénzeszközök: Megnevezés év év - Házipénztárban készpénz egyenleg 166 ezer Ft 261 ezer Ft - Bankszámlák egyenlege: ezer Ft ezer Ft - Elszámolási betétszámla egyenlege ezer Ft ezer Ft - Pályázatokra kapott előlegek bankszámla egyenlege: 78 ezer Ft ezer Ft Pénzeszközök összesen: ezer Ft ezer Ft 8.) Saját tőke: Megnevezés év év - Jegyzett tőke értéke ezer Ft ezer Ft - Eredménytartalék értéke ezer Ft ezer Ft - Mérlegszerinti eredmény 236 ezer Ft 101 ezer Ft Saját tőke értéke összesen: ezer Ft ezer Ft A saját tőke évben kimutatott összege évben 101 ezer Ft Mérleg szerinti eredménnyel nőtt, a beolvadás következtében ezer Ft-tal csökkent, a beolvadó Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft. beolvadási végleges vagyonmérlegében kimutatott ezer Ft negatív eredménytartalékából adódóan. 3

4 9.) Kötelezettségek: Megnevezés év év - Szállítók felé tartozás ezer Ft ezer Ft - Munkabér adó-, és járulék terhei ezer Ft ezer Ft - Pályázatokra folyósított előlegek ezer Ft ezer Ft - Társasági adó kötelezettség 9 ezer Ft 1 ezer Ft - Helyi iparűzési adó kötelezettség 8 ezer Ft 45 ezer Ft Rövidlejáratú kötelezettségek összesen: ezer Ft ezer Ft A kötelezettségek között lejárt határidejű tartozás nincs. 10.)Időbeli elhatárolások: Megnevezés év év Aktív időbeli elhatárolások: - Bevételek elhatárolása ezer Ft ezer Ft - Költségek, ráfordítások elhatárolása ezer Ft ezer Ft Aktív időbeli elhatárolások összesen ezer Ft ezer Ft Passzív időbeli elhatárolások: - Bevételek passzív időbeli elhatárolása ezer Ft 803 ezer Ft - Költségek passzív időbeli elhatárolása ezer Ft ezer Ft - Halasztott bevételek ezer Ft ezer Ft Passzív időbeli elhatárolások összesen: ezer Ft ezer Ft Bevételek aktív időbeli elhatárolásaként mutattuk ki a mérleggel lezárt időszakot megillető, de csak a mérleg fordulónapot követően kiutalt támogatási összeget. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása a mérleggel lezárt időszakban támogatási szerződések alapján- végzett feladatok költségeinek összege, amelynek finanszírozása az elszámolások után, utófinanszírozással történik. A Számviteli törvény értelmében azokat a mérlegkészítés időszakában befolyt bevételeket, amelyek a mérlegforduló utáni időszakra számolandók el, passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki. Ugyancsak itt kerültek kimutatásra azok a költségek, amelyek elszámolása a tárgyévet követően történik meg, viszont a mérlegkészítési időszakra vonatkoznak. A passzív időbeli elhatárolásból 96 %-ot a halasztott bevétel képvisel. A fejlesztési célra, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatásból megvalósult beruházások nettó értékével azonos összeg. Megszűntetése az amortizáció elszámolásával a rendkívüli bevételekkel szemben történik. 4

5 III. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK: 1.) Értékesítés nettó árbevétele: Megnevezés év év - Könyvtári tevékenységből származó bevétel ezer Ft ezer Ft - beiratkozási díj 542 ezer Ft 584 ezer Ft - internet használat 618 ezer Ft 513 ezer Ft - számítástechnikai képzés ezer Ft - fénymásolás, nyomtatás, fax küldés, egyéb 390 ezer Ft 370 ezer Ft - gyermekkönyvtári foglalkozások 89 ezer Ft 211 ezer Ft - könyv értékesítés 913 ezer Ft 321 ezer Ft - terembérleti díj 202 ezer Ft 312 ezer Ft - program tesztelés ezer Ft 0 - Közvetített szolgáltatások 799 ezer Ft 928 ezer Ft - Szentesi Élet c.újság, hirdetés,reklám bevételek ezer Ft - Szentesi Élet c. újság értékesítésből ezer Ft - Szentesi Élet c. újságban hirdetésből ezer Ft - Közterületi reklámból ezer Ft Értékesítés nettó árbevétele összesen ezer Ft ezer Ft A Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft. beolvadásával új tevékenységként jelent meg a Szentesi Élet c.. újság kiadása, hirdetési-, reklám bevételek. A kimutatott összegek a beolvadás napjától naptól ig terjedő időszakra vonatkoznak. 2.)Aktivált saját teljesítmények értéke: Megnevezés év év - Saját kiadású könyvek állományba vett értéke ezer Ft ezer Ft 3.)Egyéb bevételek: Megnevezés év év Önkormányzati működési támogatás ezer Ft ezer Ft Pályázati úton elnyert támogatás ezer Ft ezer Ft Egyéb támogatás ezer Ft ezer Ft Követelések visszaírt értékvesztése 0 ezer Ft 755 ezer Ft Egyéb bevétel 467 ezer Ft 485 ezer Ft Egyéb bevételek összesen ezer Ft ezer Ft 4.)Anyagjellegű ráfordítások: Megnevezés év év Anyagköltség ezer Ft ezer Ft Igénybevett szolgáltatások ezer Ft ezer Ft Egyéb szolgáltatások 880 ezer Ft 360 ezer Ft Közvetített szolgáltatások, ELÁBÉ ezer Ft ezer Ft Anyagjellegű ráfordítások összesen ezer Ft ezer Ft 5

6 5.) Személyi jellegű ráfordítások összesen: Megnevezés év év Munkabér ezer Ft ezer Ft Személyi jellegű egyéb kifizetések ezer Ft ezer Ft Bérjárulékok ezer Ft ezer Ft Személyi jellegű ráfordítások összesen: ezer Ft ezer Ft 6.) Egyéb ráfordítás: Megnevezés év év Értékvesztés elszámolása 755 ezer Ft 0 ezer Ft Egyéb ráfordítások 49 ezer Ft 106 ezer Ft Egyéb ráfordítások összesen: 804 ezer Ft 106 ezer Ft 7.) Rendkívüli bevételek: Megnevezés év év Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás ezer Ft ezer Ft Térítés nélkül kapott eszközök értéke 513 ezer Ft 40 ezer Ft Rendkívüli bevételek összesen: ezer Ft ezer Ft 8.) Rendkívüli ráfordítások: Megnevezés év év Térítés nélküli készlet átadás 649 ezer Ft 818 ezer Ft IV. TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK: 1.) Az év folyamán igénybe vett hitelek: hitelt igénybevételére nem került sor 2) Létszámadatok: Megnevezés év év Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma: 26 fő 25 fő - ebből: közcélú foglalkoztatott munkavállaló 2 fő 2 fő Fizikai munkakörben foglalkoztatottak 6 fő 5 fő - ebből: közcélú foglalkoztatott munkavállaló 1 fő Szellemi munkakörben foglalkoztatott munkavállaló 20 fő 20 fő - ebből: közcélú foglalkoztatott munkavállaló 1 fő 2 fő 6

7 3.) Társasági adó alapot módosító tételek: Megnevezés év év Adózás előtti eredmény 245 ezer Ft 102 ezer Ft Adózás előtti eredményt csökkentő tételek ezer Ft ezer Ft - Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás ezer Ft ezer Ft - Értékvesztés visszaírása 0 ezer Ft 755 ezer Ft Adózás előtti eredményt növelő tételek: ezer Ft ezer Ft - A számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás ezer Ft ezer Ft - Elszámolt értékvesztés 755 ezer Ft 0 ezer Ft - Nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek 777 ezer Ft 818 ezer Ft ( rendkívüli ráfordítás) Adóalap ezer Ft 165 ezer Ft Társasági adó 178 ezer Ft 17 ezer Ft Adómentesség 169 ezer Ft 16 ezer Ft Társasági adó fizetési kötelezettség 9 ezer Ft 1 ezer Ft 4.) Veszélyes hulladékok: A Kft. Környezetvédelmi szabályzata tartalmazza a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat. A keletkező veszélyes hulladékok: elemek, fénycsövek, festék patronok, tonerek, festékszalagok, leselejtezett elektromos, elektronikai, irodatechnikai berendezések. Az összegyűjtött és elkülönítetten tárolt veszélyes hulladékot évente egy alkalommal speciális gyűjtőhelyre szállítjuk. 5.) Környezetvédelmi kötelezettségek: 2012-ben környezetvédelemmel kapcsolatosan költség nem került elszámolásra. A Környezetvédelmi szabályzatban került megfogalmazásra a környezeti elemek védelmét, a környezet igénybevételének csökkentését, az emberi egészség védelmét szolgáló szabályozás. A számviteli törvényben előírt egyéb kiegészítéseket a Kft. kiegészítő melléklete azért nem tartalmazza, mert ilyen jellegű tételek évben nem fordultak elő. Szentes, május G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató 7

8 Társaság neve: AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft december sz. melléklet ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK SZELLEMI TERMÉKEK KISÉRLETI FEJLESZTÉS ALAPÍTÁS ÁTSZERVEZÉS IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN NYITÓ BRUTTÓ É Vásárlás 0 Apportálás 0 Előállítás 0 Egyéb növekedés 0 Növekedés összesen ra írás 0 Selejtezés Eladás 0 Apportba átadás 0 Egyéb csökkenés 0 Csökkenés összesen ZÁRÓ BRUTTÓ É Nyitó é.cs Növekedés Csökkenés Záró é. cs NYITÓ NETTÓ É ZÁRÓ NETTÓ É Szentes,

9 A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA Társaság neve: Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft december sz.melléklet ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS INGATLAN MŰSZAKI BERENDEZÉSEK EGYÉB BERENDEZÉSEK Egyösszegű ÉCS elsz. BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁS TÁRGYI NYITÓ BRUTTÓ É Vásárlás Előállítás 0 Egyéb növekedés-beolvadás Növekedés összesen Selejtezés Eladás 0 Egyéb csökkenés 0 Csökkenés összesen ZÁRÓ BRUTTÓ É Nyitó é.cs Növekedés-Tervszerinti egyéb 0 összesen Csökkenés Záró é. cs NYITÓ NETTÓ É ZÁRÓ NETTÓ É

10 Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA ELŐZŐ ÉV adatok eft-ban TÁRGY ÉV Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény összesen Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELŐZŐ ÉV TÁRGY ÉV Árbevétel arányos üzemi eredmény Üzemi tev. eredménye Er. A -175,65% -110,86% Értékesítés nettó árbevétele Er. I. Tőkearányos adózott eredmény Adózott eredmény Er. F 2,19% 1,31% Saját tőke D. Eszközhatékonyság Adózott eredmény Er. F 0,16% 0,07% Teljes eszközállomány A+B+C

11 Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A") Megnevezés Előző év Tárgyév ezer Ft % ezer Ft % Nettó árbevétel Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Bruttó árbevétel (termelési érték) Egyéb bevétel Összes árbevétel % % Anyagköltség % % Igénybevett szolgáltatások értéke % % Egyéb szolgáltatások értéke 880 1% 360 0% Eladott áruk beszerzési értéke 0 0% 440 0% Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke % 929 1% Anyagjellegű ráfordítások összesen % % Bérköltség % % Személyi jellegű egyéb kifizetések % % Bérjárulékok % % Személyi jellegű ráfordítások összesen % % Értékcsökkenési leírás % % Egyéb ráfordítások 804 1% 106 0% Összes költség és ráfordítás % % Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye % %

12 Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELŐZŐ ÉV TÁRGY ÉV Likviditási mutató Forgóeszközök B 1,92 1,25 Rövid lejáratú köt. F.III. Likviditási gyorsráta Pénzeszközök + B.IV.+B.III.+B.II. 1,62 1,04 Rövid lejáratú köt. F.III. Készpénzlikviditás Pénzeszközök + ért.pap. B.IV.+B.III. 1,35 0,84 Rövid lejáratú köt. F.III. Nettó működő tőke Forgóeszk. B F.III eft 3054 eft Rövid lejáratú köt. Vevőkintlevőség Záró vevőállomány B.II.1. 80,05 66,79 napokban Átlagos napi árbevétel Er.I./365

13 Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELŐZŐ ÉV TÁRGY ÉV Tőkeszerkeszeti mutató Saját tőke D 346,87% 61,98% Kötelezettségek F Saját tőke - jegyzett tőke aránya Saját tőke D 358,43% 256,27% Jegyzett tőke D.I. Befektetett eszközök Saját tőke D 8,96% 6,56% fedezettsége Befektetett eszközök A Vagyonszerkezet Befektetett eszközök A 733,16% 758,42% Forgóeszközök B Befektetett eszközök aránya Befektetett eszköz A 83,89% 83,15% Teljes eszközállomány A+B+C

14 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Vezetői összefoglaló...2 A Társaság általános bemutatása...3 A társaság alapításának célja...5 A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. küldetése...5 A könyvtár alapítása, működésének főbb állomásai...7 Jogszabályi keretek...8 Szakmai dokumentumok...9 A évi szakmai munka értékelése...10 Adatok a könyvtár évi működéséről...10 A könyvtár évi eredményei...16 Szakmai továbbképzések...18 A pályázatokkal elért eredmények, fejlesztések...19 Rendezvények...21 A Szentesi Élet működése, helyzete...21 A könyvtár szervezete, jövedelempolitika, érdekeltségi rendszer...22 A könyvtár gazdálkodásának sajátosságai...23 Összegzés

15 Vezetői összefoglaló A Szentes Városi Könyvtár nyilvános könyvtári, közművelődési, oktatási és információs tevékenységét 2012-ben is a képviselő-testület által jóváhagyott Üzleti terv alapján végezte. A könyvtár működése a nehezedő feltételek mellet is folyamatos és kiegyensúlyozott volt, a szolgáltatások kínálatának és minőségének megőrzése mellett törekedtünk a folyamatosan változó olvasói igények kiszolgálására. A könyvtár regisztrált olvasóinak aránya a korábbi évekhez hasonlóan a város lakosságának közel 20 %-a év meghatározó feladata a Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft-nek a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft-be történő beolvadása, a Szentesi Élet c. hetilap kiadásának átvétele volt. Könyvtárunkban átfogó szakfelügyeleti vizsgálat zajlott, mely a könyvtári munka valamennyi területét értékelte, s ellenőrizte három évre visszamenőleg a mozgókönyvtári feladatellátást. A vizsgálat lényeges hibákat, hiányosságokat nem tárt fel, a könyvtár munkáját kiválóra, 96%-ra értékelte. Folyamatosan gyarapodott a digitalizált helyi vonatkozású dokumentumok köre. Az interneten bárki hozzáférhet az ekönyvtárban tárolt több, mint 600 teljes szövegű dokumentumhoz a címen. Lezárult pályázataink fenntartási kötelezettségét teljesítettük, 2012-ben újabb három TÁMOP pályázaton nyertünk gyermekprogramokra, szövegértést fejlesztő programokra és a könyvtárosok továbbképzésére. Bővült a könyvtár felnőttképzési kínálata, 2012-ben 2 ECDL Start és 5 alapszintű számítógép használói tanfolyamot szerveztünk. A Szentesi Élet megjelenése és értékesítése az év közi nehézségek és átszervezés ellenére folyamatos volt. Felnőtteknek és gyermekeknek szervezett programjaink változatlan érdeklődés mellett zajlottak, a könyvtár részt vett gyermekprogramjaival a városi nagy rendezvényeken is. 2

16 A Társaság általános bemutatása A társaság cégneve: Rövidítet cégneve: A társaság székhelye: A társaság telephelye: A társaság képviseletére jogosult: Működési forma: A társaság tulajdonosa: Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft Szentes, Kossuth u sz Szentes, Petőfi u. 1 sz Szentes, Kossuth tér 5 sz. G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató 6600 Szentes, Bercsényi u. 46 sz. Nonprofit korlátolt felelősségű társaság Szentes Város Önkormányzata Alapítás ideje: augusztus 29. Cégjegyzék szám: Kiemelkedően közhasznú szervezetté nyilvánítás ideje: A Társaság jegyzett tőkéje január Ft A társaság tevékenységi köre: 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység Kiemelten közhasznú, közhasznú tevékenység 6399 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás 3

17 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 5811 Könyvkiadás 6312 Világháló-portál szolgáltatás 8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás 9004 Művészeti létesítmények működtetése 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása üzemeltetése 4761 Könyv kiskereskedelem 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 1820 Egyéb sokszorosítás 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (közhasznú) 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása (közhasznú) 6391 Hírügynökségi tevékenység 7312 Médiareklám 7420 Fényképészet 9002 Előadói, művészeti kiegészítő tevékenység FEB tagjai: Gondiné Ollai Katalin tag Túri András Csaba tag Oltyán Lajos elnök 4

18 A társaság alapításának célja Az évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről bevezetőjében kimondja: Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetők. A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása stratégiai jelentőségű. 53. (1) A könyvtárhasználati jog gyakorlását a könytári ellátás rendszere biztosítja. (2) A nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetése az állam és a helyi önkormányzatok feladata. Szentes Város Önkormányzata a Szentes Városi Könyvtár alapításával, fenntartásával biztosítja városunk nyilvános könyvtári ellátását. A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. küldetése A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. Szentes Város és térsége legnagyobb nyilvános könyvtára. A könyvtár összhangban a könyvtárügy országos stratégiájában megfogalmazottakkal - a tudásalapú társadalom alapintézményeként arra törekszik, hogy használói számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúra értékeit, a hazai és nemzetközi információkhoz és tudáshoz való szabad, korlátozások nélküli hozzáférést, a magyar és egyetemes kultúra kincseinek megismertetését. A könyvtár közvetít minden nyilvánosságra került információt és adatot, kiemelten biztosít hozzáférést a nemzeti kultúra dokumentumaihoz. Gyűjti, feldolgozza és elérhetővé teszi a helyi vonatkozású dokumentumokat, adatokat és információkat. Új módszerekkel és programokkal járul hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez, közösségi szolgáltatásaival és a formális, valamint a nem formális és informális 5

19 tanulás támogatásával elősegíti az életminőség javítását, a foglalkoztatottság és az egyének versenyképességének növelését. Népszerűsíti az olvasást és könyvtárhasználatot, fokozottan támogatja az új könyvtárhasználókat. Korszerű infrastruktúra és magas szintű szakmaiság biztosításával szolgáltatásait mindenkor a felhasználó igényeinek figyelembevételével, minőségi ellátásra törekedve szervezi. Küldetésének megvalósítása érdekében támogatja: az írni- olvasni tudás fejlesztését, a gyermekek olvasóvá nevelését, az oktatást, a felnőttképzést, az egész életen át tartó tanulást, a kulturális értékek közkinccsé tételét, a tudományos és kutatási eredmények terjesztését, népszerűsítését, a szabadidő hasznos eltöltését. Kiemelten segíti: az állampolgári jogok gyakorlásához szükséges információk folyamatos megismerését, ezzel a demokrácia és esélyegyenlőség növelését, a város és térsége természeti értékeinek, kulturális és történelmi, néprajzi, gazdasági és társadalmi folyamatainak bemutatását, a fogyatékkal élők és hátrányos helyzetű csoportok könyvtárhasználatát, esélyegyenlőségük javítását. A kitűzött célok megvalósítása érdekében A könyvtár állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítjuk és sokoldalúan feltárjuk; Nyilvános közösségi Internet hozzáférést biztosítunk a lakosság számára, és képzésekkel segítjük az informatikai tudás elsajátítását. A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett kiemelt figyelmet fordítunk a számítástechnika könyvtári alkalmazásának 6

20 továbbfejlesztésére, a dokumentumok és információk hozzáférésének növelésére és a tartalomszolgáltatásra. Gondoskodunk a településen élő hátrányos helyzetűek könyvtári ellátásáról; Biztosítjuk más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését; Tudományos és ismeretterjesztő tevékenységet folytatunk, rendezvényeinkkel kapcsolódunk a város gazdag kulturális életéhez. A használói szokások és igények ismeretében folyamatosan módosítjuk és bővítjük a könyvtár szolgáltatásait. Intézményünk kapcsolatot épít ki és tart fenn a város kulturális és oktatási intézményeivel és a civil szervezetekkel. A könyvtár összehangolja munkáját és szolgáltatásait a térség települési könyvtáraival, közös szolgáltatások és szakmai projektek megvalósításán dolgozunk. Arra törekszünk, hogy intézményünk korszerű könyvtárként és információs központként működjön, dokumentumbázisa, folyamatosan fejlesztett információs és kommunikációs technológiája, szakemberei segítségével szolgálja a fenti célok megvalósítását, a korszerű igények minőségi kielégítését, kultúraterjesztő küldetését. A könyvtár alapítása, működésének főbb állomásai A társaság alapításának ideje augusztus. Működésének első évében szakmai munkát nem végzett. A felújított könyvtárépület átadását követően szeptember 18. a könyvtári ellátás kettévált, a 14 év alatti lakosságot a továbbra is költségvetési intézményként működő Városi Gyermekkönyvtár fogadta, míg a középiskolás korú és felnőtt lakosság számára a Könyvtár Kht. kínálta szolgáltatásait március 31-ig, a két könyvtár ismételt összevonásáig. 7

21 2004. január 19-től a Gyermekkönyvtár állományába tartozó, de az intézményünkben szolgálatot teljesítő dolgozók közalkalmazotti jogviszonya megszűnt, ettől az időponttól a Kht. alkalmazottai decemberétől a könyvtár kistérségi szolgáltató központként is működik július 1-től március 31-ig intézményünk működtette a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központot. A májusában zajló teljes körű szakfelügyeleti vizsgálat kiemelkedő eredménnyel zárult április 1-től a Gyermekkönyvtár a Kht-hoz tartozik. A két könyvtár egyesítésével a Szentes Városi Könyvtár Kht. biztosítja Szentes város nyilvános könyvtári ellátását től, a évi IV. törvény (a gazdasági társaságokról) alapján a könyvtár a kiemelten közhasznú minősítésének megőrzése mellett nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik től a könyvtár tevékenységi köre a városi könyvkiadással bővült től a tevékenységi kör könyv kiskereskedelemmel bővült. Szentes Város Képviselő-testülete 99/2010. (V. 21.) Kt. határozatával döntött arról, hogy június 1-től a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. vonatkozásában nem kíván könyvvizsgálót alkalmazni július 28-tól akkreditált felnőttképzési intézmény február 24-i rendes ülésén Szentes Város Önkormányzata Képviselőtestülete 31/2012. (II. 24.) sz. határozatában döntött a Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft. Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft-be történő beolvadásáról szeptember 5.: a cégbírósági bejegyzés megtörtént. Jogszabályi keretek A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény szabályozza alapvetően a nyilvános könyvtárak működését, követelményeit. A könyvtárakat érintő egyéb jogszabályok a következő címen érhetők el: 8

22 Szakmai dokumentumok az Új Széchenyi Terv vonatkozó részei A Kulturális modernizáció irányai Portál Program A könyvtárügy stratégiája EU irányelvek Szentes Város Közművelődési Koncepciója Digitális Magyarország Program és Intézkedési Terv Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer 9

23 A évi szakmai munka értékelése Adatok a könyvtár évi működéséről Gyarapítás A könyvtár gyűjteménye folyamatosan, kiegyensúlyozottan gyarapodott, a nyomtatott dokumentumok mellett csaknem valamennyi könyvtári szolgáltatásra alkalmas dokumentum megtalálható a gyűjteményben (CD, DVD, hangoskönyv, digitális dokumentumok, fogyatékkal élők speciális dokumentumai) ben önkormányzati támogatásból, a kistérségi normatívából és pályázati forrásokból, valamint a Márai-program segítségével összesen db különféle dokumentummal gyarapodott a könyvtár gyűjteménye ezer Ft értékben. Ez a beszerzés tartalmazza a kistérség számára megvásárolt és kiszállításra került dokumentumokat is. A könyvtárban maradó dokumentumok száma: db dokumentum, ebből vásárlás: db, ajándék: 442 db. Dokumentumtípus db Könyv Ebből: ajándék Márai-program Kistérség Hangdokumentum Képi- és elektronikus dokumentum Összesen: 3283 db 163 db 279 db 706 db 86 db 282 db 3651 db 10

24 Dokumentumok száma (könyv, CD, DVD, társasjáték) Beszerzés összege db eft db eft A számok alapján könnyedén megállapítható, hogy - annak ellenére, hogy minden dokumentum esetében megkeressük a legkedvezőbb árat -, 2012-ben lényegesen drágábban sikerült beszereznünk a műveket. Míg 2011-ben a dokumentumok átlagára Ft volt, addig 2012-ben ez az összeg Ft. A 2012-ben beszerzett dokumentumok összetétele 11

25 A könyvtár állománya december 31-én: Könyv, térkép és bekötött folyóirat Hangdokumentum (CD) Képdokumentum (DVD, video) Elektronikus (digitális) dokumentum (CD-ROM) Összesen: db 1943 db 1765 db 525 db db Az állomány összetétele A könyvtár állományának túlnyomó része a nyomtatott dokumentum közel 96 %, míg a hangzó, képi és digitális dokumentumok alig haladják meg a 4 %-ot (3,4 %). A dokumentumok 51 %-a felnőtt szakirodalom, 33 %-a felnőtteknek szóló szépirodalom, 15 % a kifejezetten gyerekeknek íródott szép- és ismeretterjesztő irodalom, s mindössze az állomány 1 %-át teszi ki a helytörténeti jelentőségű dokumentum állomány. 12

26 Az állomány összetétele A könyvtár forgalmi adatai Regisztrált olvasók A könyvtár szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használati szabályzatot elfogadja, betartja és a szabályzatban rögzített személyes adatait megadja. A könyvtár helyben használata az érvényes jogszabályok alapján teljesen ingyenes, mindössze regisztrációhoz kötött, míg a dokumentumok kölcsönzéséhez, illetve az egyéb kiegészítő szolgáltatásokhoz beiratkozás szükséges. A könyvtári tagság a beiratkozás idejétől számítva egy, illetve fél évig érvényes. A regisztrált olvasók száma december 31-én fő volt, a lakosság közel közel 20%-a (19,6%). A beiratkozott illetve regisztrált olvasók száma ha csekély mértékben is nőtt. Ez elsősorban az utóbbi évek informatikai fejlesztésének, új szolgáltatások működtetésének (felnőttképzés), valamint pályázati háttérrel indított gyermekés ifjúsági programjainknak köszönhető. 13

27 Regisztrált olvasók száma Könyvtárhasználat A könyvtárhasználat tartalmazza a személyes látogatásokat és a távhasználatot. A személyes használat mérésekor regisztráltuk a könyvtárat csak helyben használó olvasókat (az adat nem tartalmazza a kölcsönző olvasókat), az internet használókat, a csoportos könyvtárlátogatásokat, rendhagyó órák, képzések és egyéb könyvári rendezvények résztvevőit. A személyes használatot szolgáltató helyenként regisztráljuk. A távhasználat során azokat a telefonon, ben a könyvtárhoz forduló olvasókat regisztráljuk, akik szakmai kérdésekkel fordulnak a könyvtároshoz. Itt rögzítjük a könyvtári honlap használatát, illetve az elektronikus katalógust használó távhasználókat is. 14

28 Könyvtárhasználat Kölcsönzés Kölcsönzött dokumentumok száma 2011-ben db, míg 2012-ben közel annyi, azaz db. A könyvek mellett népszerű a hangoskönyvek és a DVD-k kölcsönzése, a könyvtár zárva tartásának idejére (éjszaka, hétvége) beiratkozott olvasóink kivihetik folyóiratainkat és az olvasótermi könyveket is. A kölcsönzési időt az olvasói igények alapján 3 hétről 4 hétre növeltük. Emiatt némileg csökkent a statisztikában a kölcsönzések száma, mivel csökkent a lejárati határidő meghosszabbítására irányuló igény. A kölcsönzési idő betartására ösztönözzük olvasóinkat a késedelmi díj bevezetésével. 15

29 Kölcsönzött kötetek száma A könyvtár évi eredményei I. A könyvtárban 2012-ben átfogó szakfelügyeleti vizsgálat zajlott, mely vizsgálta a könyvtár működésének valamennyi területét, a szakmai munkát és a minőségi követelmények teljesülését, valamint ellenőrizte a mozgókönyvtári ellátást. A vizsgálat a könyvtár működését, munkáját kiválónak ítélte, 96 %-ra értékelte. II év meghatározó feladata a Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kftnek a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft-be történő beolvadása volt. A képviselő-testület február 24-én döntött a két kft. beolvadással történő egyesüléséről. A Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft. pénzügyi problémái, a beolvadással kapcsolatos eljárás, dokumentáció és adminisztráció, valamint az új feladat átvétele sok nehézséget, sokszor a tapasztalat hiányában megoldhatatlannak tűnő feladatot jelentett. A cégbírósági bejegyzés szeptember 5-én megtörtént, a beolvadás végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát novemberi ülésén fogadta el a képviselőtestület. 16

30 III. A könyvtár működése 2012-ben folyamatos és zavartalan volt. A nehézségek ellenére is sikerült biztosítani szolgáltatásaink választását és minőségét, a heti 41 órás nyitva tartást: - Az állománygyarapítás 2012-ben is folyamatos volt. - Folyamatosan fejlesztettük a könyvtár honlapját, bővítettük a távolról is elérhető információk körét. Az érdeklődők a könyvtár nyitva tartási idejében online kapcsolatot létesíthetnek könyvtárosainkkal. - Gyarapodott a digitalizált dokumentumok száma. Több, mint 600 helyi vonatkozású dokumentum teljes szövege olvasható az ekönyvtárban ( A dokumentumok a hazai és nemzetközi szabványoknak megfelelően kerültek feldolgozásra. - Bővült a könyvtár felnőttképzési kínálata. A hét modulos ECDL tanfolyam mellett már ECDL Start képzést is szervezünk, valamint tematikus képzéseket, valamint egy-egy modul önálló elvégzésére is lehetőség nyílik. A könyvtár 2012-ben 2 ECDL Start tanfolyamot és 5 db 30 órás alapszintű képzést tartott. - A könyvtár regisztrált Tehetség Pont. Tehetségsegítő programokat szerveztünk általános és középiskolás tanulóknak (tanulássegítő program, kézműves fejlesztő program, mentori program, ismeretterjesztő programok) ben terveztük elindítani a tehetségpont akkreditációját, a feltételeket azonban nem feleltünk meg, pszichológus alkalmazását nem tudtuk vállalni. - Tovább fejlesztettük a mozgókönyvtári ellátásba bekapcsolódott települések könyvtárait. A dokumentumok beszerzése mellett jelentős mennyiségű eszközt és bútort vásároltunk, s jutott pénz programok finanszírozására is. A mozgókönyvtári ellátás december 31-vel megszűnt, ezt a feladatot a megyei könyvtár vette át. - A könyvkiadási támogatás felhasználásával 4 könyv kiadását bonyolítottuk. 17

31 - Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők ellátására. Biztosítjuk a vakok és gyengén látók számára a speciális billentyűzettel és felolvasó szoftverrel ellátott számítógépeket, fejlesztjük a számukra kialakított speciális gyűjteményt (hangoskönyvek, öregbetűs könyvek). - A társasjátékok beszerzése a felnőtt és gyermekkönyvtárban elsősorban a fiatalabb korosztályokat vonzza a könyvtárba. - Továbbra is népszerű a Hangoskönyvtár. Az érdeklődők kölcsönözhetnek CD-ket, DVD-ket, hangos könyveket, de lehetőségük van helyben megnézni, meghallgatni azokat. - Továbbra is működtetjük mindkét könyvtárban az emagyarország Pontot, munkatársaink rendszeresen részt vesznek a kapcsolódó továbbképzéseken. - Könyvtárunk továbbra is NAVA Pont (Nemzeti Audiovizuális Archívum), szolgáltató hely. Az érdeklődök helyben hozzáférhetnek az archívumhoz, mely tartalmazza a televíziók és rádiók magyar gyártású és magyar vonatkozású műsorait, magyar játékfilmeket, a Magyar Világhíradó több száz darabját, a Magyar Televízió archívumának darabjait, s a rendszer fejlesztéseként létrehozott tematikus gyűjteményeket, új szolgáltatásokat felülvizsgáltuk és aktualizáltuk a könyvtár használati szabályzatát és a kapcsolódó szabályzatokat. Az év közben felmerülő szervezetátalakítási szándék miatt az SZMSZ átdolgozása 2013-ra tolódott. Szakmai továbbképzések A könyvtár munkatársai és a kistérség könyvtári ellátó helyein dolgozó kollégák több alkalommal vettek részt szakmai képzéseken, továbbképzéseken, illetve több alkalommal szerveztünk szakmai tanácskozásokat, munkaértekezleteket, hogy folyamatosan tájékozódjunk a jogszabályi változásokról, a korszerű könyvtári megoldásokról, a központi szolgáltatásokról, s hogy megismerjük, segítsük egymás munkáját. 18

32 A pályázatokkal elért eredmények, fejlesztések Fenntartási kötelezettségek: A könyvtár maradéktalanul eleget tett a lezárult pályázatok fenntartási kötelezettségének: - TIOP /33 E-könyvtárak fejlesztése Csongrád megyében: A pályázaton nyert informatikai eszközök működtetése, számítógép- és internet használat biztosítása az olvasóknak, a könyvtárhasználók számának, illetve a távhasználatok számának növelése. - TÁMOP / OLVASS-SHOW Könyvtárközi együttműködés a szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtése érdekében: Olvasásnépszerűsítő programok szervezése, a könyvtári honlapok működtetése, folyamatos frissítése, fejlesztése, a közhasznú- és turisztikai honlap működtetése, a könyvtár elektronikus katalógusának karbantartása, a távoli elérés biztosítása. - TÁMOP / Szentesi Közművelődési Intézmények a Felnőttoktatás Megújításáért: A könyvtár intézményi akkreditációjának fenntartása, akkreditált tanfolyamok szervezése, évente legalább egy akkreditált képzés indítása. - TÁMOP-3.4.4/B/08/ Szentesi tehetséges fiatalokért: tehetségsegítő programok szervezése, a pályázatban kidolgozott programok fenntartása: előadások szervezése, mentori tevékenység biztosítása. Nyertes pályázataink megvalósítása: 2012-ben könyvtárunk három TÁMOP pályázaton szerepelt eredményesen, a megvalósítási időszak TÁMOP /1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában. Olvass, tanulj, alkoss, játssz! - könyvtári foglalkozások. A pályázaton elnyert összeg: Ft. A megvalósítás ideje: A pályázat az óvodáknak, valamint az általános- és középiskolás korosztálynak kidolgozott programok megvalósításához nyújt támogatást. Óvodával, illetve az általános- és középiskolákkal kötött megállapodások alapján a könyvtár egy éven keresztül szervez 19

33 tanulássegítő, ismeretterjesztő, kézműves foglalkozásokat szakköri keretek között, valamint vetélkedőket, témanapokat és táborokat az érintett korosztályoknak. - TÁMOP A-11/1 Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében. A pályázaton elnyert összeg: Ft. A megvalósítás ideje: A pályázat szövegértést fejlesztő programok kidolgozásához és megvalósításához nyújt támogatást. Általános iskolás és középiskolás fiatalok részére szervezünk fejlesztő táborokat, rendszeres foglalkozásokat, segítő, mentori programot. - TÁMOP Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében. A konzorcium vezetője: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár A pályázaton elnyert összeg: Ft. A megvalósítás ideje: A program szakemberek továbbképzését támogatja. A projekt keretében a szentesi könyvtár 9 dolgozója korszerűsítheti ismereteit akkreditált szakmai képzéseken. - Leader pályázat: Kulturális és közösségi rendezvények szervezése: Télbúcsúztató Karnevál, Szent István Napok, Térfesztivál A pályázaton elnyert összeg: Ft Az Érdekeltségnövelő pályázaton összesen e Ft többletforrást nyertünk állománygyarapításra Ft értékben nyertünk pénzügyi könyveket és folyóiratokat a Brókerképző Intézet pályázatán ben is kaptunk folyóirat támogatást a NKA-tól: 60 támogatott folyóirat kb Ft értékben. A Márai program keretéből Ft értékben kaptunk dokumentumokat. Kölcsey Alapítványtól Ft támogatást kaptunk a topolyai könyvtár állományának gyarapítására. 20

34 Az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma Ft támogatást ítélt meg szakmai kiadvány előkészítésére (Dr. Nagy Enikő munkája). Rendezvények Továbbra is nagy az érdeklődés a könyvtár rendezvényei iránt. A két könyvtár rendezvényein 457 alkalommal fő vett részt. Ebből 16 kiállítást, 9 irodalmi estet, 8 könyvbemutatót, 5 gyermektábort, 77 kézműves foglalkozást, 177 gyermekfoglalkozást, 15 városi illetve kistérségi szintű vetélkedőt, 320 óra képzést, ismeretterjesztő programokat, valamint klubfoglalkozást, könyvtárbemutatókat, szakmai tanácskozásokat szerveztek a könyvtár munkatársai. A könyvtárban Filmklub, Grafológiai Klub, Számítástechnikai Klub, Ciróka Klub, Agyra gyúrj Tehetségsegítő Klub, Kiskönyvtáros Klub, valamint a Gondolkodók Klubja működött rendszeresen 2012-ben. A könyvtár előadótermét 27 alkalommal vették bérbe különféle előadásokra, továbbképzésekre. A Szentesi Élet működése, helyzete 2012-ben a nehézségek és a szervezeti változások ellenére folyamatosan megjelent a Szentesi Élet. A Szentesi Élet hetente, pénteki napokon jelenik meg, 8 oldalon 1500 példányban. Havi, negyedéves és féléves előfizetéssel 560 db-ot értékesítettek bruttó 120 Ft/db áron. A bolti értékesítésre 680 példány került, ebből általában db-ot vásároltak meg, reklám célú és tiszteletpéldányok átlagosan 50 db hetente. A bolti értékesítésben 1 lapszám ára bruttó 145 Ft, melyből a 20 Ft/db a bolt jutaléka. A Polgármesteri Hivatal hetente 60 db-ot kapott. A lapot ingyenesen megkapták a város díszpolgárai, a német testvérvárosunk, Csongrád és Kunszentmárton önkormányzata a helyi és a megyei könyvtár. 21

35 A lapnak előfizetői vannak vidéki településeken is, így Nagytőkén, Hódmezővásárhelyen, Mátraszentimrén, Miskolcon, Egerben és Budapesten is. A Szentesi Élet - egy hét csúszással - olvasható az interneten is a oldalon. A lap két alkalommal indított előfizetői akciót, népszerűsítő kampányt, melynek eredményeként hosszabb-rövidebb időre néhány új előfizetőt sikerült megnyerni. A lap két főállású újságírót foglalkoztat, egyikőjük a felelős szerkesztői feladatokat is ellátja, valamint 1 fő adminisztratív munkaerőt. A lapban rendszeresen 5-6 külsős szerző ír, megbízási díjjal alkalmaznak egy fő korrektort és egy fő tördelő szerkesztőt. A lap saját terjesztői hálózaton keresztül jut el az olvasókhoz. A könyvtár szervezete, jövedelempolitika, érdekeltségi rendszer A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. két telephelyen működik. A könyvtár munkatársai december 31-én: 24 fő. Ebből: 1 fő ügyvezető, könyvtáros, könyvtári informatikus és népművelő diplomával; 1 fő mérlegképes könyvelő, számviteli főiskolát végzett; 1 fő informatikus, főiskolai informatikai diploma és minőségbiztosítási szakmérnök; 1 fő internetes szerkesztő; 12 fő könyvtáros, közülük 1 fő PhD, 3 fő egyetemi diplomával, 8 fő szakirányú főiskolai végzettséggel, 1 fő részfoglalkozású (4 óra), csökkent munkaképességű személy. 1 fő könyvtáros, képzésvezető (4 órás ) főiskolai és egyetemi diploma 2 fő újságíró, főiskolai végzettség 1 fő szerkesztőségi munkatárs 1 főállású ruhatáros a gyermekkönyvtárban 3 fő takarító: 1 főállású és két 4 órás részfoglalkozású takarító. 22

36 A könyvtárban sem további vezető beosztású munkatárs, sem pedig adminisztrátor nincs. A szakalkalmazottak bére és juttatásai a volt közalkalmazottakkal 2004-ben kötött megállapodás alapján mindenkor a hasonló munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak bérével és juttatásaival megegyező. A kiszolgáló munkakörben foglalkoztatottak bére a mindenkori minimálbér körül került megállapításra. Az ügyvezető bérét és a prémiumcélokat a képviső-testület állapítja meg. A könyvtár gazdálkodásának sajátosságai A vizsgált időszakban a könyvtár gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. A könyvtár költségvetését vizsgálva látható, hogy a működést elsősorban az önkormányzati támogatás biztosítja, melyet a pályázati támogatások és a saját bevétel egészítettek ki. A könyvtár bevételeit a következő tételek alkotják: beiratkozási díjak, késedelmi díjak, elveszett dokumentumok megtérítése, egyéb szolgáltatások (fénymásolás, nyomtatás, spirálozás, laminálás, stb.), terembérlet, a városi könyvkiadás és könyvértékesítéssel összefüggő bevételek, valamint szeptember 5. után a Szentesi Élet értékesítése és a reklámbevételek. Városunkban az értéknövelt szolgáltatásokra nem mutatkozik számottevő igény, s az egyéb szolgáltatások igénybevételére (pl. információs szolgáltatások, EU, vállalkozói szolgáltatások, stb.) nincs fizetőképes kereslet, a könyvtár saját bevételei, ezen belül is a szolgáltatási bevételek alacsonyak. Összegzés 2012-ben a nehézségek és a többletfeladatok ellenére is biztosítottuk a könyvtár zavartalan működését, szolgáltatásaink választékát. Szentes, május 6. G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató 23

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cserkeszőlő, Ady E u. 1/a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 201884 Hatályba lépés időpontja: 2013. I. A KÖNYVTÁR ÁLTALÁNOS ADATAI 1. A könyvtárra vonatkozó adatok Hivatalos neve: Petőfi Sándor

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S

E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁMA: 4/ELŐT./2009. - T Á R G Y: A PBKIK Oktatási Központ Kft. 2008. évi beszámolója és 2009. évi üzleti terve E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELNÖKSÉGÉNEK

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Algyői Faluház és Könyvtár szervezeti és működési szabályzata - 1-96/2015. (III.04) Kt. határozat 1. sz. melléklete AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Algyő, 2015 Az Algyői

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA " " VÁLTOZAT

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA   VÁLTOZAT 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér 1. 2 0

Részletesebben

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 224/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat melléklete AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Molekné Kőrösi Beatrix mb. könyvtárvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p. Közhasznúsági jelentés 2008 ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.hu 1 Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14419250-2-09 Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 09-09-015413 ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Fokos utca 12 Egyszerűsített

Részletesebben

MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT.

MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. 2013. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Soltész Nagy

Részletesebben

Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. ügyvezető

Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. ügyvezető 1 Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. Oszoly Tamás ügyvezető 2 Kiegészítő melléklet Nagykovácsi Viziközmű Kft 2011. év 1998. december 16-án

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. Pécs, 2015. március 31. Rázga Miklós ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:...2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 A Társaság bemutatása...3 A Társaság

Részletesebben

VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2011

VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2011 VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2011 Üzleti jelentés A Társaság rövid bemutatása Cégnév: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: NUTEX Nyrt Székhely: 1147. Budapest, Telepes u. 53.

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI-ÉS KERESKEDELMI KAMARA MÉRLEG A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Az összes

Részletesebben

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

Részletesebben

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos u. 3. 68/412-065 2012.

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos u. 3. 68/412-065 2012. Statisztikai számjel: 21171941 9004 572 04 Cégjegyzék száma: 04-09-009076 Vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2010. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített éves beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2010. január 01-től 2010. december 31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta!

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta! Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 23497241-6820-572-02 02-09-077830 Vállalkozás megnevezése: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe: 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

Részletesebben

Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége 8000 Székesfehérvár Fő utca 6. 2012. évi egyszerűsített éves beszámolója és kiegészítő melléklete

Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége 8000 Székesfehérvár Fő utca 6. 2012. évi egyszerűsített éves beszámolója és kiegészítő melléklete Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége 8000 Székesfehérvár Fő utca 6. 2012. évi egyszerűsített éves beszámolója és kiegészítő melléklete Szentendre, 2013. április 30. Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton elnök Magyar

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete

Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete székhely: 2225. Üllő, Pesti út 124. adószám: 18664940-2-13 közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet kiemelkedően

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PAKS, 2014 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 4 AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, RENDELTETÉSE 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Az alapító

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2014. május 28. Sujbert-Kádár Klára ügyvezető

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 27 Székhely: 152 Budapest Deák Ferenc u. 7-9. Adószám: 18186464-1-41 Közhasznúsági végzés: 7.Pk.6.228/25/2 Budapest, 28. június 21. Adószám: 18186464-1-41 Bírósági nyilvántartási

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az éves beszámolóhoz 2015. évről

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az éves beszámolóhoz 2015. évről Adószám: 10588549-2-09 1-50 oldal Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégjegyzék száma: 09-09-001011 Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft 4100 Berettyóújfalu, József A. u. 35. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYSÉGES SZERKEZETBEN Bélapátfalva Nagyközségi önkormányzat 12/2002. (VI.24.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Bélapátfalva Nagyközségi

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Balmazújváros

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Balmazújváros Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balmazújváros 2013 A BALMAZÚJVÁROSI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 3 1.

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2014. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2014. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója. 2015. március 30.

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója. 2015. március 30. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója 2015. március 30. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ÜZLETI JELENTÉS MÉRLEG EREDMÉNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Radioaktív

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2008. év. Kisgyermekes Anyák Nevelési, Gondoskodó-gondolkodó Alkotóműhely Közhasznú Egyesület. 7627 Pécs, Zsigmond u. 32.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2008. év. Kisgyermekes Anyák Nevelési, Gondoskodó-gondolkodó Alkotóműhely Közhasznú Egyesület. 7627 Pécs, Zsigmond u. 32. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Kisgyermekes Anyák Nevelési, Gondoskodó-gondolkodó Alkotóműhely Közhasznú Egyesület 7627 Pécs, Zsigmond u. 32. Adószám: 18325054-1-02 Maróy Ditta Elnök TARTALOM: 1. Közhasznú

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Baranya Ifjúságáért NKft. Cégjegyzékszáma: 02 09 072806

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Baranya Ifjúságáért NKft. Cégjegyzékszáma: 02 09 072806 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Baranya Ifjúságáért NKft. Cégjegyzékszáma: 02

Részletesebben

Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök. Szövetsége Egyesület. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31.

Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök. Szövetsége Egyesület. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31. Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31. - 1-1./ Az Egyesület főbb adatai Az egyesület teljes magyar neve: Növényvédőszer

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KATOLIKUS IFJÚSÁGI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZÖVETSÉG Beszámolót készítette: Fórizs Margit Könyvvizsgáló kamarai tagszám: 006981 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. május 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. május 23-i ülésére Szám: /203 Előkészítő: Cserép László/ Lakatosné Kositzky Anett ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 203 május 23-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár intézményvezetőjének 5 éves beszámolója Tisztelt Képviselő

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. Telefon: 76/507-458, Fax: 76/507-459, Email: info@ketiszk.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: RT04-0004/2008 Intézmény-akkreditációs

Részletesebben

Romsics Erika 2015.11.15.

Romsics Erika 2015.11.15. Előzmény: Az Európai Unió számvitelre vonatkozó irányelvei A számviteli törvény 2016. évi változásai az uniós jogharmonizáció tükrében Előadó: Simonné Romsics Erika 4. irányelv (78/660/EGK): a gazdasági

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) 311-433 Fax: (63) 311-433 Erste Bank Rt. 11652003-06914500-52000000 Ikt.szám:

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től. gazdasági igazgató. Budapest

Hatályos: 2015.01.01-től. gazdasági igazgató. Budapest MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Számviteli politika Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest MMKM SZÁMVITELI POLITIKÁJA A számviteli politikát a Magyar Műszaki

Részletesebben

Lépéselőny közhasznú Egyesület a diplomások foglalkoztatásáért

Lépéselőny közhasznú Egyesület a diplomások foglalkoztatásáért KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Székhely: 4034 Debrecen Kisbánya u. 14/A. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.625.578/2002/4. Tartalom 2007. 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

2008. évi szakmai (szöveges) beszámoló

2008. évi szakmai (szöveges) beszámoló Ügyiratszám:1018/2009-5300 2008. évi szakmai (szöveges) beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi gazdálkodásáról készített beszámoló szöveges értékelése I. Az intézmény feladatköre

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2008. DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2009. február 13. I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket

Részletesebben

OTP Fáy András Alapítvány 1051 Budapest Nádor utca 16.

OTP Fáy András Alapítvány 1051 Budapest Nádor utca 16. OTP Fáy András Alapítvány 1051 Budapest Nádor utca 16. Közhasznúsági jelentése a 2010. évi esztendőről 1. Számviteli beszámoló Az Alapítványt 1992. március 2-án kelt alapító okirattal több alapító hozta

Részletesebben

Csorba Győző Megyei Könyvtár. Szervezeti és Működési Szabályzata

Csorba Győző Megyei Könyvtár. Szervezeti és Működési Szabályzata Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Apáca u. 8. A Csorba Győző Megyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata P é c s 2002 2 A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Csorba Győző Megyei Könyvtár (a továbbiakban:

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2003. december 31. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 I. FEJEZET általános rendelkezések Az 1997. évi CXL. törvény rendelkezik a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság NYÍRVIDÉK TISZK KHT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-14-000169 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben