AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 224/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat melléklete AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Molekné Kőrösi Beatrix mb. könyvtárvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Képviselő-testülete a 224/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozata alapján Szitka Péter polgármester

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok Az intézmény legfontosabb adatai A könyvtár fenntartása és felügyelete A könyvtár működési köre Vagyon feletti rendelkezési jog A könyvtár gazdálkodása Gazdálkodási besorolása A könyvtár bevételi forrásai Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, kiadmányozás rendje Belső ellenőrzés Bankszámlák feletti rendelkezés SZMSZ hatálya Az intézmény egyéb szakmai dokumentumai, szabályzatai Az intézmény munkáját meghatározó belső szabályzatok, szakmai dokumentumok Az intézmény által ellátott közfeladat: könyvtári, levéltári tevékenység Az intézmény alaptevékenysége Az intézmény szervezete Létszám és szervezeti felépítés Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: Az intézmény képviselete Bélyegzők használata, kezelése A könyvtár vezetése Munkavégzésre vonatkozó előírások Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok Munkaidő A könyvtár nyitva tartása A könyvtár részlegei: felnőtt részleg, gyermekrészleg Feldolgozó és állomány alakító könyvtárosok Olvasószolgálati könyvtárosok (kölcsönző és tájékoztató) Gyermekkönyvtárosok Szabadság A munkaterv és a beszámoló Költségvetés tervezés rendje Az állománygyarapítás forrásai Állomány nyilvántartása Projektekben való részvétel A könyvtárral munkaviszonyban álló munkavállalók díjazása és egyéb juttatásai A munkába járás, a munkavégzés költségeinek megtérítése A könyvtári dolgozók könyvtárhasználata Saját gépkocsi használata Telefonhasználat Kártérítési kötelezettség Adatvédelem és titoktartás Végezhető reklámtevékenység Nyilatkozat tömegtájékoztató médiumok részére Részvételi jog Záró rendelkezések:

3 Melléklet a 224./2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozathoz AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok figyelembevételével készült: évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről (különös tekintettel annak III. részére, mely A nyilvános könyvtári ellátás előírásait tartalmazza) 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról 7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról évi CXCV. törvény az államháztartásról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet Az Államháztartási Törvény végrehajtására megalkotott, az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított évi LXXVI. törvény a szerzői jogról évi C. törvény a számvitelről 3

4 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról 6/2001. (I. 17.) Kormányrendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő támogatásáról évi C. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény módosítása 25/2007. (IV.24.) OKM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és képzési finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet módosítása évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól évi I. törvény a munka törvénykönyvéről Az Európai Parlament és a Tanács 2001/29/EK irányelve (2001. május 22.) az információs társadalomban érvényesülő szerzői és kapcsolódó jogok egyes kérdésekben történő összehangolásáról Az Európai Parlament és a Tanács 2006/115/EK irányelve (2006. december 12.) a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joghoz kapcsolódó egyes jogokról A Bizottság 2006/585/EK ajánlása (2006. augusztus 24.) a kulturális anyagok digitalizálásáról és online hozzáférhetővé tételéről, valamint a digitális megőrzésről 2. Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait, az intézmény szervezeti felépítését, a vezető és az alkalmazottak feladatait és jogkörét, valamint az intézmény működési szabályait. 4

5 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok Alapító Okirat Az Alapító Okirat dátuma: a törzskönyvi nyilvántartás ideje Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei o o o o o a könyvtár stratégiai terve (1. sz. melléklet) a könyvtár küldetésnyilatkozata (2. sz. melléklet) könyvtárhasználati szabályzat (3. sz. melléklet) gyűjtőköri szabályzat (4. sz. melléklet) szervezeti ábra (5. sz. melléklet) 4. Az intézmény legfontosabb adatai Az intézmény megnevezése: Egressy Béni Városi Könyvtár Rövidített név: Városi Könyvtár Az intézmény székhelye, címe: 3700 Kazincbarcika Fő tér 5. Az intézmény jogelődje: Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ Alapítási éve: 1969 Az intézmény telephelye: 3700 Kazincbarcika Fő tér 5. Telefon: 48/ ; 48/ Telefax: 48/ Törzskönyvi azonosító: Adószáma: A számlát vezető hitelintézet neve, címe: OTP Bank Nyrt. Kazincbarcikai Fiók 3700 Kazincbarcika Egressy út 50. 5

6 5. A könyvtár fenntartása és felügyelete Alapító, fenntartó, irányító szerv neve: Kazincbarcika Város Önkormányzata Székhelye: 3700 Kazincbarcika Fő tér A könyvtár működési köre Kazincbarcika Város közigazgatási területe és a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás közigazgatási területe a mozgókönyvtári feladat-ellátás vonatkozásában. A könyvtár minősítése az évi CXL. törvény alapján: nyilvános könyvtár 7. Vagyon feletti rendelkezési jog A Kazincbarcika Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló szabályzat és mindenkor hatályos rendelet szerint. Az építmény vonatkozásában a tulajdonosi jogokat Kazincbarcika Város Önkormányzata gyakorolja. A Városi Könyvtár rendelkezési joga kiterjed a kezelésében lévő ingatlan és ingó vagyon rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére. 8. A könyvtár gazdálkodása Gazdálkodási besorolása Önállóan működő, pénzügyi, gazdasági feladatait Kazincbarcika Város Gazdasági Ellátó Szervezete látja el A könyvtár bevételi forrásai fenntartó által jóváhagyott éves költségvetés beiratkozási díjak és egyéb, térítéses szolgáltatások bevételei pályázati bevételek mozgókönyvtári ellátás működtetésére biztosított állami támogatás 6

7 8. 3. Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, kiadmányozás rendje A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, kiadmányozás rendjét az intézménynél az igazgató határozza meg Belső ellenőrzés A könyvtár belső ellenőrzésének megszervezéséért az igazgató felelős. A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja a könyvtárban folyó szakmai tevékenységgel összefüggő és a gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat. Az ellenőrzés tapasztalatait értékelni kell, azok alapján a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani Bankszámlák feletti rendelkezés A rendelkezésre jogosultakat az igazgató jelöli ki, nevüket és aláírásukat be kell jelenti a számlavezető pénzintézethez. 9. SZMSZ hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya kiterjed az intézmény vezetőjére, az intézmény dolgozóira, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. 10. Az intézmény egyéb szakmai dokumentumai, szabályzatai Az intézmény működését meghatározó dokumentum az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat valamint azok mellékletét képező, a szakmai és gazdasági munka vitelét segítő különféle szabályzatok, munkakör-leírások Az intézmény munkáját meghatározó belső szabályzatok, szakmai dokumentumok a könyvtár stratégiai terve (1. sz. melléklet) a könyvtár küldetésnyilatkozata (2. sz. melléklet) könyvtárhasználati szabályzat (3. sz. melléklet) gyűjtőköri szabályzat (4. sz. melléklet) szervezeti ábra (5. sz. melléklet) éves munkaterv 7

8 11. Az intézmény által ellátott közfeladat: könyvtári, levéltári tevékenység Az intézmény alaptevékenysége 9101 TEÁOR Könyvtári, levéltári tevékenység Könyvtári tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása gyűjteményét folyamatosan fejleszti gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme gyűjteményét feltárja, megőrzi, gondozza, az állomány védelméről gondoskodik Könyvtári szolgáltatások gyűjteményét rendelkezésre bocsátja, tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében, ellátja a könyvtárközi dokumentum-ellátással kapcsolatos feladatokat közhasznú információs szolgáltatást nyújt, szabadpolcos állományrésszel rendelkezik szervezi a jelenlegi Kazincbarcikai Kistérségben működő nyilvános könyvtárak és mozgókönyvtári szolgáltató helyek együttműködését a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt mozgókönyvtári szolgáltatást nyújt Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, 8

9 Berente, Dédestapolcsány, Dövény, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Felsőtelekes, Imola, Izsófalva, Jákfalva, Kánó, Kurityán, Mályinka, Múcsony, Nagybarca, Ormosbánya, Ragály, Rudolftelep, Sajógalgóc, Sajóivánka, Sajókaza, Szuhafő, Szuhakálló, Tardona, Trizs, Vadna, Zádorfalva, Zubogy településeken, letéti formában szervezi a jelenlegi Kazincbarcikai Kistérségben működő mozgókönyvtári szolgáltató helyek statisztikai adatszolgáltatását közönségkapcsolati és egyéb tevékenységeket lát el (író-olvasó találkozók szervezése, kiállítás rendezése, ismeretterjesztő előadások szervezése, továbbképzések szervezése, vetélkedők, pr- és marketing tevékenység, felhasználóképzés, kapcsolatot tart a város és a város környék alap- és középfokú oktatási intézményeivel, óvodáival, civil szervezeteivel) Videokazetta, lemez kölcsönzése Az intézmény kiegészítő és kisegítő tevékenységet, vállalkozási tevékenységet nem végez. 12. Az intézmény szervezete Létszám és szervezeti felépítés Az alapító szerv által engedélyezett intézményi létszám: 10 fő. Az intézményi létszámon belül szakmai munkakörökben foglalkoztatottak létszáma: 9 fő egyéb, gazdasági ügyintézői munkakörben foglalkoztatottak létszáma: 1 fő Az intézmény szervezeti felépítését az 5. sz. melléklet tartalmazza Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: Kazincbarcika Város Önkormányzata által pályázat útján, határozott időre, 5 évre megbízott igazgató, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.20.) sz. Korm. rendelet alapján. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, 9

10 fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében, kinevezés és felmentés tekintetében az irányító szerv gyakorolja. Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört az intézmény igazgatója gyakorolja Az intézmény képviselete A Könyvtár képviseletére az intézmény vezetője jogosult. Képviseli az intézményt a bíróságok és más hatóságok, harmadik személy előtt, illetőleg bizonyos feladatok ellátására az igazgató az intézmény alkalmazottait megbízhatja. Az intézmény vezetője egy személyben felelős az intézmény tevékenységéért. Képviseleti jogát esetenként vagy tartósan átruházhatja az intézmény bármely dolgozójára. 13. Bélyegzők használata, kezelése A bélyegzők használatának rendjét az igazgató szabályozza. A könyvtár bélyegzői: Kerek bélyegző (pecsét) hivatalos felirata: Egressy Béni Városi Könyvtár 3700 Kazincbarcika Fő tér 5. Hosszú bélyegző hivatalos felirata: Egressy Béni Városi Könyvtár 3700 Kazincbarcika Fő tér 5. Adószám: Bankszámlaszám 14. A könyvtár vezetése A könyvtár igazgatója felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért, irányítja, összehangolja a könyvtár egységeinek (felnőtt részleg, gyermekrészleg) munkáját, az intézmény szakmai és gazdasági működését, szervezi a munkamegosztást, ellenőriz. Gondoskodik az intézmény működéséhez jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséről, és szükség esetén jóváhagyásra előterjesztéséről, gyakorolja a kötelezettségvállalási, utalványozási jogkört, gyakorolja a munkáltatói jogokat. Biztosítja az 10

11 intézmény alapfeladatainak ellátásához szükséges, megfelelő szakmai felkészültségű közalkalmazottak foglalkoztatását, gondoskodik azok szakmai továbbképzéséről. Ellátja az intézmény képviseletét, kapcsolatot tart a fenntartóval, a városban működő egyéb intézményekkel, civil szervezetekkel, egyéb könyvtárakkal és szakmai szervezetekkel. Az intézmény vezetője a beosztásával járó feladatokat a legjobb tudása szerint, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, körültekintően, felelősségteljesen köteles ellátni. A dolgozókat megbecsüli, emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat tiszteletben tartja, szakmai tevékenységüket értékeli és elismeri. Koordinálja a mozgókönyvtári szolgáltatást, kapcsolatot tart a mozgókönyvtári szolgáltatásban részt vevő önkormányzatok képviselőivel és könyvtári alkalmazottaival. A tűz- és balesetvédelmi előírásokat betartja és betartatja, gondoskodik az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételeiről. Szakmai ismereteinek korszerűsítése érdekében munkáltatója engedélyével képzéseken, továbbképzéseken vesz részt. Havonta egyszer értekezletet tart, melyen beszámoltatja a dolgozókat a végzett munkáról és koordinálja a következő időszakban végzendő teendőket. Évente egyszer munkaértekezletet tart, melyen a dolgozók előterjesztései alapján ismerteti az éves beszámolót és munkatervet. 15. Munkavégzésre vonatkozó előírások Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény alapján megbízási jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló Törvény 39.. (1) bekezdése alapján: a munkáltató elősegíti a közalkalmazott munkakörével összefüggő képzésben, illetve továbbképzésen való részvételét. 11

12 (2). bekezdés: A közalkalmazott a munkaköri feladatait közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályoknak az egyéb szakmai szabályoknak és szokásoknak, valamint a munkáltató utasításainak megfelelően, a közérdek figyelembevételével látja el. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejű. A könyvtár feladatainak ellátására megbízásos jogviszony keretében is foglalkoztathat külsős személyeket. Megbízási szerződést köthet saját dolgozóval munkakörén kívül eső feladatra, határozott időre, átmeneti időszakra. A dolgozók feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit névre szólóan. A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért az igazgató felelős Munkaidő A könyvtárban a munkaidő napi 8 óra, melybe nem tartozik bele 1, illetve fél óra ebédidő. A könyvtár szombati nyitva tartása miatt a szombatra beosztott munkatársaknak 1 szabadnap jár, melyet előtte köteles az igazgató biztosítani. A könyvtár nyitva tartási rendje és a pihenőidők biztosítása érdekében a munkavégzés az alábbiak szerint alakul: 1. csoport: Hétfő-péntek: 8-17; ebédidő: Szombat: csoport: Hétfő-péntek: 9ó 30-18; ebédidő: 13ó Szombat: Az igazgató munkaideje kötetlen, heti 40 óra. Esetenként az igazgató elrendelheti a túlmunkát, illetve a könyvtári rendezvényekhez igazodva a rugalmas munkaidő beosztást. Évente egy alkalommal, az Őszi Könyvtári Napok keretében tartandó Könyves Vasárnapon nyitva tart a könyvtár, igazodva a hazai trendekhez. A vasárnap végzett munka díjazása a jogszabályban előírtaknak megfelelően történik. 12

13 Évente a könyvtár maximum 5 napon szüneteltetheti a nyitva tartást (munkaértekezletek, továbbképzések, szakmai napok), melyről a könyvtár köteles tájékoztatni a könyvtárhasználókat; e mellett a könyvtár minden nyári időszakban 5 hétig zárva tart, mely idő alatt a munkavállalók kötelesek éves szabadságuk legalább 50%-át kivenni. A munkavállaló a munkaidő megkezdésekor és befejezésekor köteles a jelenléti íven érkezését és távozását aláírásával igazolni A könyvtár nyitva tartása Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Szombat: Vasárnap: óráig óráig óráig óráig óráig 9-14 óráig Zárva 16. A könyvtár részlegei: felnőtt részleg, gyermekrészleg Feldolgozó és állomány alakító könyvtárosok alapvető feladatuk a könyvtár állományának tervszerű és folyamatos gyarapítása a gyűjtőköri szabályzatban foglaltak szerint, a beszerzett dokumentumok formai és tartalmi feltárása a Textlib integrált könyvtári rendszer használatával végzik az állomány apasztásának munkafolyamatait különös gondot fordítanak a használók igényeinek felmérésére Olvasószolgálati könyvtárosok (kölcsönző és tájékoztató) végzik a beiratkozással, kölcsönzéssel, tájékoztatással kapcsolatos munkafolyamatokat és azok adminisztrációját, elkészítik a napi statisztikákat, előkészítik az éves statisztikai jelentést ellátják a könyvtár térítéses szolgáltatásait (fénymásolás, nyomtatás, szkennelés), azok adminisztrációit és az internet használattal kapcsolatos munkát 13

14 kapcsolatot tartanak a mozgókönyvtári szolgáltatásban részt vevő települések könyvtári alkalmazottaival, elosztják a dokumentumokat, bekérik az éves statisztikai adatokat, szükség esetén állományellenőrzést és selejtezést végeznek az igazgató koordinálásával Gyermekkönyvtárosok fenti teendőkön túl kapcsolatot tartanak a város és a városkörnyék alap- és középfokú oktatási intézményeivel, óvodáival, szervezik a könyvtár látogatási foglalkozásokat Szabadság A könyvtárigazgató szabadságát a fenntartó, a könyvtári alkalmazottakét az igazgató engedélyezi. 17. A munkaterv és a beszámoló A könyvtár működésének alapja az éves munkaterv, melyet a dolgozók előterjesztéseinek figyelembe vételével az igazgató készít el, minden év január 31-éig. A munkaterv elkészítésére vonatkozó előírások: a fenntartó által meghatározott elvekre és elvárásokra épül igazodik a jogszabályban és az aktuális országos könyvtári stratégiában előírtakra tartalmazza a feladatokat általánosságban, a konkrét feladatokat a helyszín, az időpont (időtartam), valamint a felelős(ök) megjelölésével Minden év december 31-éig a dolgozók előterjesztéseinek figyelembevételével az igazgató beszámolót készít. 18. Költségvetés tervezés rendje A könyvtár jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működik és gazdálkodik Az állománygyarapítás forrásai vásárlás Könyvtárellátó Nonprofit Kft-től, éves szerződés alapján kiadóktól, terjesztőktől, könyvesboltoktól alkalmanként, különös tekintettel a 14

15 mozgókönyvtári ellátásra ajándékozás a könyvtár csak kivételes esetben fogadhat el ajándékba dokumentumokat, felülvizsgálva az állomány azon részeit, melybe az ajándékozás tárgya tartozik Állomány nyilvántartása 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról alapján, papír alapú egyedi és csoportos nyilvántartásokban, ezzel egyidejűleg rögzítésre kerülnek a dokumentumok a TextLib integrált könyvtári rendszerben is. 19. Projektekben való részvétel önálló projekt végrehajtásáról vagy más által végrehajtott projektbe konzorciumi partnerként való bekapcsolódásról az igazgató dönt, a döntés előkészítésbe bevonja a dolgozókat önálló projektet a könyvtár intézménye csak akkor indíthat, ha annak szakmai tartalma megfelel az alapító okiratban meghatározott feladatainak, konzorciumi partnerként a könyvtár akkor kapcsolódhat más által végrehajtott projekthez, ha a vállalt részfeladat megfelel az alapító okiratában meghatározott feladatainak a könyvtár projektjeinek kidolgozására és megvalósítására az igazgató projektvezetőt bízhat meg, mely megbízást írásban kell rögzíteni 20. A könyvtárral munkaviszonyban álló munkavállalók díjazása és egyéb juttatásai A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat munkaszerződésben vagy kinevezési okiratban kell rögzíteni, a vonatkozó jogszabályok alapján A munkába járás, a munkavégzés költségeinek megtérítése A munkáltató köteles a munkába járás költségeit, annak meghatározott százalékát a vonatkozó rendelkezések értelmében megtéríteni. Ha a dolgozónak alkalmazása után a munkába járás körülményeiben változás állt be, azt az igazgató részére írásban be kell jelenteni. 15

16 A könyvtári dolgozók könyvtárhasználata A könyvtári dolgozót és annak családtagjait ingyenesen illeti meg a könyvtárhasználat. A könyvtár egyéb térítéses szolgáltatásainak igénybevételére az alábbi szabályok vonatkoznak: Fénymásolás, nyomtatás: a munkavállaló évente 50 oldalig ingyenesen veheti igénybe, 50 példányszám felett 10 Ft oldalankénti árat köteles fizetni, számla ellenében. A dolgozók általi fénymásolást és nyomtatást minden esetben az igazgató írásban köteles engedélyezni, a munkavállaló kérésére Saját gépkocsi használata A könyvtár mozgókönyvtári szolgáltatásából adódóan szükség szerint saját tulajdonú gépkocsi hivatalos célú használata engedélyezett, annak térítési díját és elszámolási rendszerét a mindenkor érvényes központi előírások rendelkezései, illetve az adójogszabályok szerint kell elszámolni. Az igazgató saját tulajdonú gépkocsi használatára a fenntartó, a könyvtári alkalmazottak részére az igazgató ad engedélyt Telefonhasználat A könyvtári vezetékes telefont magáncélra csak indokolt esetben, az igazgató engedélyével lehet használni. A könyvtár dolgozói flottán belül használt mobiltelefonokkal rendelkeznek. A könyvtár mobiltelefon szolgáltatója a Telenor Magyarország Zrt. A könyvtár a lebeszélhető alapdíj teljes összegét biztosítja. A lebeszélhető alapdíj túllépése esetén a túllépés összegét az intézmény részére a mobiltelefon használatra jogosult dolgozónak számla ellenében meg kell fizetnie. Amennyiben a túllépés összege munkaidőben és/vagy munkaköri feladatellátást szolgáló telefonhasználat következtében lépett fel, az igazgató ennek tényét megállapítva mentesítheti a dolgozót a túllépés összegének megfizetése alól. A telefonnal kapcsolatos szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, illetve a megfelelő munkafeltételek biztosítása a könyvtár hatékony működtetésének eszköze. Ennek érdekében a könyvtár dolgozói munkaidőben kötelesek elérhetőségüket biztosítani. A mozgókönyvtári szolgáltatás ellátására a könyvtár a Magyar Telekom Nyrt. mobiltelefon szolgáltatónál rendelkezik egy előfizetéssel és egy feltöltő kártyás telefonszámmal, melyeket 16

17 a könyvtár dolgozói a munkaszervezés biztosítására igénybe vehetnek. 21. Kártérítési kötelezettség KjT 81.., a Munka Törvénykönyve (3) bekezdése alkalmazásában súlyosan gondatlannak minősül a károkozás különösen, ha a.) a közalkalmazott aa) a munkáltató gazdálkodására vonatkozó szabály szándékosságnak nem minősülő súlyos megsértésével, vagy ab) az ellenőrzési kötelezettség elmulasztásával, illetve hiányos teljesítésével okozta a kárt, vagy b) a kár olyan jogszabályba ütköző utasítás teljesítéséből keletkezett, amelynek várható következményeire az utasított közalkalmazott előzőleg a figyelmet felhívta (1). A magasabb vezető a vezetői tevékenységének keretében gondatlanul okozott kárért teljes mértékben felel. 22. Adatvédelem és titoktartás A munkavállaló illetéktelen személlyel nem közölhet olyan információt, melynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következményekkel jár, köteles a hivatali titkot megtartani. Hivatali titoknak minősülnek az alábbi információk: a könyvtár gazdasági helyzetére vonatkozó adatok a beiratkozott és regisztrált könyvtárhasználók személyi adatai és kölcsönzési adatai a dolgozók személyi adatai, bére, egészségi állapotukra vonatkozó információk a könyvtár fejlesztésére vonatkozó tervek, mindaddig, amíg a fenntartó jóvá nem hagyja biztonsági berendezések, informatikai rendszerek és hálózatok működésére vonatkozó információk 17

18 23. Végezhető reklámtevékenység A könyvtárban reklámhordozó csak az igazgató engedélyével propagálható. Olyan reklámhordozót, mely személyiségi, erkölcsi jogokat sért, tilos a könyvtárban elhelyezni. Az igazgató által engedélyezett plakátok, szóróanyagok csak az arra kijelölt helyen (kölcsönzőpult, folyóirat olvasó) helyezhetők el. 24. Nyilatkozat tömegtájékoztató médiumok részére Tömegtájékoztató médiumoknak (TV, rádió, írott és elektronikus sajtó) adott midennemű felvilágosítás és tájékoztatás nyilatkozatnak minősül. A könyvtárral kapcsolatos tájékoztatásra az igazgató vagy az általa kijelölt munkavállaló jogosult. A tájékoztatás során kiemelt figyelmet kell fordítani hivatali titoktartással kapcsolatos előírásokra. 25. Részvételi jog KjT (2). A tizenöt főnél kevesebb közalkalmazottat foglalkoztató munkáltatónál közalkalmazotti képviselőt kell választani. A közalkalmazotti képviselőre a vonatkozó jogszabályban előírtakat kell alkalmazni. 26. Záró rendelkezések: A könyvtár valamennyi dolgozója köteles a könyvtár állományát és vagyonát megóvni, annak védelmét biztosítani. A könyvtár dolgozói kötelesek a munkarendet és a nyitva tartási rendet betartani, attól eltérni csak az igazgató engedélyével lehet. A kazincbarcikai Egressy Béni Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata a fenntartó Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyásával és a könyvtár dolgozóinak megismertetésével lép hatályba. Kazincbarcika,

19 Az Egressy Béni Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz. melléklete AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE Jövőkép Minőségi könyvtári szolgáltatások biztosítása minden korosztály számára korszerű szolgáltatási formákkal. Küldetés (Misszió): A könyvtár a tudás alapú társadalom alapintézménye, az egész életen át tartó tanulás segítője. Átfogó célok: olvasáskultúra fejlesztése új módszerek és programok bevezetése digitális írástudás fejlesztése tanulás támogatása életminőség javítása körzetközponti könyvtári szerep erősítése otthonról is elérhető könyvtári szolgáltatások bővítése Beavatkozások: az olvasáskultúra fejlesztése és a digitális írástudás fejlesztése érdekében a könyvtár meglévő közösségi programjainak bővítése o napközis napok szervezése gyermekek részre o gyermekfelügyelet biztosítása könyvtárhasználati foglalkozások keretében o speciális felhasználóképző tanfolyamok szervezése munkanélküliek és nyugdíjasok részére a számítógép- és Internet-használat megkönnyítésére az életminőség és a versenyképesség javítása érdekében o fogyatékkal élők könyvtárhasználatának biztosítása az informális és nem formális tanulás támogatására Interneten elérhető bibliográfiai és tényadatbázisok létrehozása, a helytörténeti anyag digitalizálása a jelenlegi Kazincbarcikai Kistérség mozgókönyvtári szolgáltató helyein folyó könyvtári szolgáltatás további javítása és korszerűsítése 19

20 Rövid távú célok könyvtárhasználat népszerűsítése, új olvasók nyerése új társadalmi rétegek bevonása fogyatékkal élők könyvtárhasználatának biztosítása (házhoz szállítás megoldása) Kiemelt kulcsterület Tanulás támogatása a könyvtárhasználat népszerűsítésével Beavatkozások könyvtárhasználat népszerűsítése, új olvasók nyerése érdekében családi programok szervezése új elektronikus szolgáltatások bevezetése jobban áttekinthető, felhasználóbarát honlap létrehozása Várható hatások nő az állampolgárok versenyképessége társadalmi integráció növekedése a hátrányos helyzetűek és a fogyatékkal élők lehetőségei nőnek 20

21 SWOT analízis Erősség Erős infrastruktúrával és képzett szakembergárdával rendelkező körzetközponti könyvtár jó társadalmi megítéléssel Korszerű szolgáltatási formák (Textlib IKR, online katalógus, online hosszabbítás és előjegyzés, számítógépes kölcsönzés, automatizált munkafolyamatok, Internet használat biztosítása, fénymásolás, szkennelés, rendezvényszervezés, olvasótáborok, gyermekprogramok, szakmai napok, helytörténeti és helyismereti munka, felhasználóképzés) Használó-központúság Jó társadalmi elismertség Magas fokú használói elégedettség Könyvtárhasználók számának emelkedése Jó szakmai hírnév, országos hírnév Országos szakmai szervezetei tagságok és tisztségek betöltése Jól működő, erősödő mozgókönyvtári ellátás 100%-os mozgókönyvtári lefedettség Jól kiépített, jól működő kapcsolatrendszer és partneri hálózat Közösségi programok: Tágas terek kihasználhatósága az épület adottságaiból Jó kapcsolat a város és a városkörnyék általános iskoláival, középiskolákkal, civil szervezetekkel Rendszeres szakmai programok szervezése Pályázati tevékenység 100% Lehetőség Költséghatékonyabb gazdálkodás Pályázatok kihasználása a továbbképzés céljából Egyéb pályázati források bevonása Gyengeség Csökkenő mozgókönyvtári normatíva Csökkenő intézményi költségvetés Kevés raktározásra alkalmas helyiség Háttérmunkák elvégzésére nincs helyiség Könyvtár felirat nincs az épületen Eligazító táblák nincsenek a városban Beazonosítható olvasói csoportok hiánya programszervezési nehézségek Nehezen bevonható új társadalmi csoportok Helytörténeti kapcsolódási pontok hiánya Akadálymentesítés hiánya Nehezen áttekinthető honlap Veszély Mozgókönyvtári normatíva csökkenése Gazdasági válság Közigazgatási átszervezés Iskolák, óvodák bezárása Önkormányzatok forráshiányos költségvetése Munkanélküliség Számítástechnikai berendezések gyors amortizációja Hosszú távú stratégiai cél Kazincbarcika Városi Könyvtára egyidős a várossal, az egyik legrégebbi intézmény, mely nagy hagyományokat ápol és országos hírnévnek örvend, ezért feltétlenül szükség van a jövőben egy új épület biztosítására, melyben egy modern, tágas, használó barát könyvtárat lehet kialakítani, mely további évtizedekre biztosítja a városlakók kulturált könyvtárhasználatát. 21

22 Az Egressy Béni Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. sz. melléklete AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR KÜLDETÉSNYILATKOZATA A könyvtár a tudás alapú társadalom alapintézménye, az egész életen át tartó tanulás segítője. A könyvtár minden használó számára biztosítja a saját, a magyar és egyetemes kultúrához, a magyarországi és nemzetközi információkhoz való hozzáférést. Biztosítja a hazai könyvtári rendszer nyújtotta széles körű szolgáltatásokat az esélyegyenlőség figyelembevételével. A könyvtár szolgáltatásaival és gyűjteményének fejlesztésével támogatja az alap-, a közép- és felsőoktatást az egész életen át tartó tanulást az írni és olvasni tudás fejlesztését a digitális írástudás fejlesztését a szabadidő hasznos eltöltését a fogyatékkal élők könyvtári ellátását és könyvtárhasználatát kiemelten segíti az állampolgári jogok gyakorlásához szükséges információk terjesztését, a demokrácia és az esélyegyenlőség növelésének érdekében Fenti célok megvalósítása érdekében állományát folyamatosan fejleszti és feltárja a használói szokásokat és igényeket folyamatosan felméri, szolgáltatásait a változásokhoz igazítja 22

23 Az Egressy Béni Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. sz. melléklete AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 1. Az intézmény elérhetősége: Egressy Béni Városi Könyvtár 3700 Kazincbarcika Fő tér 5. Internet: Telefonszámok: 48/ ; 48/ Fax: 48/ Nyitva tartás: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Szombat: A könyvtárhasználat feltételei: A könyvtár szolgáltatásait minden olyan személy igénybe veheti, aki jelen könyvtárhasználati szabályzatot elfogadja és magára nézve kötelezően elismeri. Jelen szabályzat tartalmazza a könyvtárhasználó által igénybe vehető szolgáltatások körét, az igénybevétel módját és a díjak mértékét A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások: Könyvtárlátogatás A könyvtár dokumentumainak helyben használata Az állományfeltáró eszközök használata Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználónak a beiratkozáshoz is szükséges adatait beiratkozási díj nélkül regisztrálhatja. A regisztráció ingyenes. 23

24 2.2. A könyvtár alábbi, egyéb szolgáltatásait a használók beiratkozási díj ellenében vehetik igénybe: Könyvkölcsönzés, egyéb dokumentumok kölcsönzése Előjegyzés, hosszabbítás Könyvtárközi kölcsönzés A könyvtárhasználónak regisztráció és beiratkozás alkalmával az alábbi személyes adatait kell közölnie és személyét igazoló hiteles dokumentummal (személyazonosító igazolvány, útlevél) igazolnia: (1997. évi CXL. törvény 57.. (1). Bekezdés) Név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak. A könyvtár kéri a könyvtárhasználók alábbi adatait is, melyek közlése azonban nem kötelező: Foglalkozása és munkahelye Diákoknál az iskola neve és címe A évi LXII. Tv. hatálya alá tartozó, szomszédos államokban élő magyarok a törvény szerint a könyvtár szolgáltatásait a magyar állampolgárokkal megegyező feltételekkel vehetik igénybe. Külföldi állampolgár beiratkozásához tartózkodási engedély és útlevél bemutatása szükséges. Az ideiglenes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi állampolgár könyvtári beiratkozásához 18 éven felüli magyar állampolgár kezessége szükséges. A beiratkozáshoz kötött szolgáltatásokért a könyvtár beiratkozási díjat szed. A beiratkozási díj összegét a fenntartó minden év december hónapban határozatban rögzíti a következő naptári évre vonatkoztatva, mely határozatot a könyvtárhasználati szabályzat mellékleteként a használók számára elérhetővé teszi a könyvtár. A beiratkozott olvasó ingyenesen kölcsönözheti a nyomtatott könyvtári dokumentumokat. 24

25 A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól. (1997. évi CXL. törvény 56.. (6). Bekezdés). A 70 éven aluli nyugdíjasok, a rokkant nyugdíjasok, a pedagógusok, a közalkalmazottak és a nappali tagozaton tanuló diákok 50 % kedvezményben részesülnek. A könyvtár a nyomtatott dokumentumokon kívül egyéb, nem papír alapú dokumentumokat is kölcsönöz (DVD, ACD, videokazetta, bakelit lemez), melyek kölcsönzése emelt díjas beiratkozási díjhoz kötött, melyet a beiratkozási díjhoz hasonlóan a fenntartó határoz meg. A beiratkozási díjról a könyvtár köteles számlát kiállítani a könyvtárhasználó részére. Évente egyszer, az Őszi Könyvtári Napok Könyves Vasárnap programjának keretében az országos trendekhez igazodva, a könyvtár ingyenes beiratkozást biztosít. Az ekkor létesített könyvtári beiratkozás adott év december 31-éig érvényes A beiratkozáshoz használt könyvtári dokumentumok, nyomtatványok: Belépési nyilatkozat: melyen a használó adatait a könyvtár nyilvántartja, a használó pedig aláírásával igazolja, hogy a könyvtárhasználati szabályzatot megismerte és elfogadja. A beiratkozási és regisztrálási adatokat a könyvtár a TextLib integrált könyvtári rendszerben valamint a számlaadó programban rögzíti. Az itt nyilvántartott adatokat a könyvtár személyhez kötötten a kapcsolattartáshoz illetve tartozás esetén a végrehajtási eljáráshoz használhatja fel. Olvasójegy: tartalmazza a beiratkozott használó egyedi azonosítóját és nevét. Az olvasójegy felmutatása minden könyvtári szolgáltatás igénybevételekor kötelező, különös tekintettel a dokumentum kölcsönzésre és kölcsönzési határidő meghosszabbítására. Az olvasójegy személyre szól, csak tulajdonosa használhatja. Családtag igénybe veheti, de köteles a könyvtárosnak igazolni a családi kapcsolat mikéntjét (személyi igazolvány, lakcím azonosító kártya felmutatása). A könyvtárhasználónak azonosítható állapotban kell megőriznie az olvasójegyet, elvesztése esetén köteles megtéríteni, melynek díját a fenntartó szabályozza. Jótállói nyilatkozat: az önálló jövedelemmel nem rendelkezők esetében az anyagi felelősséget a jótálló vállalja aláírásával. Különös tekintettel a 16 év alatti korosztályra, ezen belül is az általános iskolás diákokra, akik csak szülői felügyelet mellett iratkozhatnak be a könyvtárba. A beiratkozás után és a jótállási nyilatkozat aláírása után a gyermekek már önállóan is látogathatják a könyvtárat és igénybe vehetik szolgáltatásait. 25

26 2.4. A könyvtárhasználók adatainak kezelése: A könyvtár által a használókról nyilvántartott adatok kizárólag könyvtári statisztikák készítésére, tudományos kutatás céljára használhatók fel, harmadik fél részére át nem adhatók, nyilvánosságra nem hozhatók, kivéve a tartozások bírósági eljárás körében történő behajtását. A könyvtár a nyilvántartásokat köteles úgy tárolni, hogy ahhoz csak a könyvtárosok férhessenek hozzá Reklamáció: A látogatók panaszukkal fordulhatnak a könyvtárosokhoz és a könyvtár igazgatójához Könyvtári dokumentumok helyben használata A könyvtárhasználók minden korlátozás nélkül kézbe vehetik a szabadpolcokon tárolt valamennyi dokumentumot. Az elzárt helyeken tárolt dokumentumok kézbe vételét a használók csak a könyvtáros felügyelete mellett vehetik kézbe (pl. DVD). Valamennyi dokumentum használatakor és kikölcsönzésekor a használó köteles ügyelni azok épségére, tisztaságára. Tetten érhető rongálás esetén a könyvtáros felfüggesztheti a használót a szolgáltatás igénybevétele alól valamint megtéríttetheti az okozott kárt. A helytörténeti gyűjteményhez tartozó dokumentumok csak helyben használhatók. Olvasótermi könyveket és folyóiratokat a könyvtár nem kölcsönöz. Kivételes esetekben az olvasó kérheti az igazgató engedélyét az olvasótermi könyvek kölcsönzéséhez az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével Könyvtári dokumentumok kölcsönzése és a kölcsönzési határidő meghosszabbítása A könyvtár a kölcsönzés céljára tárolt dokumentumait a beiratkozott olvasónak kölcsönadja. 26

27 A beiratkozott olvasó alkalmanként maximum 6 db könyvet, max 3 db DVD-t, maximum 3 db videókazettát, maximum 3 db ACD-t, maximim 3 db bakelitlemezt kölcsönözhet. A kölcsönzés könyvek esetében 3 hétre (21 napra) szól, a többi dokumentum esetében 3 napra. A kölcsönzési határidő meghosszabbítását könyvek esetében az olvasó 1 alkalommal kérheti újabb 3 hétre, abban az esetben, ha a dokumentumra nincs előjegyzés felvéve. Az első hosszabbításkor nem szükséges a könyvek bemutatása. Újabb 3 hétre kérhető hosszabbítás, de ebben az esetben az olvasó köteles az általa kikölcsönzött dokumentumokat a könyvtárosnak bemutatni. Egyéb dokumentumok hosszabbítása 3 napra történik, könyvekhez hasonló feltételekkel. A beiratkozott olvasó saját azonosítója és jelszava használatával a könyvtár internetes katalógusából önállóan is kezdeményezhet hosszabbítást és előjegyzést. Az előjegyzés díját az előjegyzett dokumentum kikölcsönzésekor a használó köteles kifizetni Eljárás késedelem esetén A kölcsönzési határidő lejárta után 14 nappal a könyvtár felszólítást küld az olvasónak. Az olvasó köteles megtéríteni a posta- és adminisztrációs költséget, valamint naponta, könyvenként felszámított késedelmi díjat, melyet a beiratkozási díj meghatározásával egyidejűleg a fenntartó hagy jóvá minden év december hónapban Könyvtári dokumentumok előjegyzése Amennyiben a használó által keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de az kölcsönzés alatt áll, előjegyzés kérhető. Az előjegyzés felvételekor a könyvtáros köteles tájékoztatni a használót, hogy a dokumentum beérkezéséről telefonon vagy levélben értesítést kap, melynek költségeit a dokumentum kikölcsönzésekor a használó köteles megtéríteni. Az előjegyzés díját a fenntartó határozza meg Könyvtárközi kölcsönzés A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek saját gyűjteményében nem találhatók meg, könyvtárközi kölcsönzés útján szolgáltatja, melynek költségeit az olvasó köteles megtéríteni a mindenkori postai tarifa alapján. (levélbélyeg, csomagküldés) A könyvtárközi kölcsönzés útján szolgáltatott dokumentum használatának feltételeit (kölcsönzési határidő, olvasótermi használat) a küldő könyvtár szabja meg, mely feltételeket az igénylő köteles elfogadni és betartani. A könyvtár más könyvtárak részére is szolgáltat könyvtárközi kölcsönzést, mint küldő könyvtár. Csak azok a dokumentumok vonhatók be ebbe a körbe, melyek legalább 2 példányban fellelhetők a könyvtár gyűjteményében. 27

28 2.11. Internet használat a könyvtárban A könyvtár az érdeklődők számára Internet elérési lehetőséget biztosít térítés ellenében, melynek díját a fenntartó határozza meg a mindenkori beiratkozási díjakkal egyidőben, minden év december hónapjában. Az Internet használat beiratkozás nélkül is igénybe vehető. 3. Egyéb szabályok A könyvtárhasználók számára a ruhatár használata díjtalan és kötelező. A könyvtárba táskát, kabátot bevinni csak a könyvtáros engedélyével, indokolt esetben lehetséges. A mobiltelefonok használata kerülendő. Saját dokumentum bevitele a könyvtárba csak a könyvtáros engedélyével lehetséges. A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatást attól, aki a könyvtárhasználati szabályzatban rögzített feltételek bármelyikét megszegi. A könyvtárban étkezni tilos. A könyvtár látogatása valamennyi használó érdekében csak megfelelő öltözékben és az alapvető higiéniás szabályok betartásával lehetséges. 28

29 Az Egressy Béni Városi Könyvtár díjtáblázata Sorszám Megnevezés Nettó ár (Ft) ÁFA kulcs Bruttó ár (Ft) 1. Beiratkozási díj % Emelt díjas beiratkozási díj Magánszemélyeknek: 2520 Közületeknek: % Fénymásolás Könyvtári anyag 27 % A/4: 16/oldal A/3: 22/ oldal Hozott anyag A/4: 20/ oldal A/3: 24/ oldal Számítógépes nyomtatás A/4: 20 (ff) 252 (színes) 27 % Szkennelés 252/A/4 oldal 27 % CD írás, DVD írás 189/db 27 % Szövegszerkesztés 189 alapdíj/óra + 50/oldal 27 % Internet használat 189/óra 27 % Előjegyzés 120/ dokumentum ÁFA mentes 10. Postaköltség 120/felszólítás ÁFA mentes 11. Késedelmi díj Könyvek: 5/nap/db ÁFA mentes Egyéb dokumentum: 50/nap/db 12. Olvasójegy pótlása 120/ db ÁFA mentes 29

30 Az Egressy Béni Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. sz. melléklete AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A könyvtár típusa: városi közkönyvtár Ellátandó terület: Kazincbarcika város és vonzáskörzete, jelenlegi Kazincbarcikai Kistérség A gyűjtőköri szabályzat célja: szabályozni a könyvtár tartós megőrzésre és időleges nyilvántartásba vett dokumentumainak beszerzését Gyűjtőkörét tekintve általános gyűjtőkörű könyvtár A könyvtár a gyűjteményszervezés, az állományalakítás során az alábbi tényezőket veszi figyelembe: az ellátandó területen élők művelődési, kulturális, tanulási és szórakozási igényei válogat elsősorban a magyarországi dokumentumtermés kínálatából az állománygyarapítási keret függvényében, annak leghatékonyabb kihasználásával 3.1. Nyomtatott dokumentumok 4. Könyvek szépirodalom o klasszikus irodalmi művek (elhasználódás függvényében) felnőtt és gyermek szépirodalom területén o modern, kortárs szerzők művei o szórakoztató irodalom (krimi, fantasztikus regények, ifjúsági regények, mesék és ponyvairodalom) 30

31 4.1. Könyvek szakirodalom o különös figyelmet fordít az aktuális, modern szakmákkal kapcsolatos szakirodalom beszerzésére o folyamatosan fejleszti és építi a már meglévő szakirodalmi állományrészeket, az elavult anyag frissítésére figyelmet fordít o kiemelt fontossággal gyarapítja a könyvtáros szakma, a könyvtári működéssel kapcsolatos szakirodalmi állomány részt o beszerzi a Magyarországon újonnan megjelenő lexikon- és enciklopédia termést o az érdeklődés és a kihasználtság figyelembevételével az egyes szakterületek irodalmát nagyobb arányban fejleszti 4.2. Folyóiratok különös tekintettel vásárolja az irodalmi, történelmi és pedagógiai szakfolyóiratokat igyekszik lefedni a Magyarországon megjelenő szakirodalmi ellátottságot az állománygyarapítási keret függvényében lehetőség szerint legalább 1-1 szakfolyóiratot beszerez napilapok rendelésénél törekszik a sokszínűségre 4.3. Audiovizuális és elektronikus dokumentumok, információhordozók gyűjti a filmeket és egyéb ismeretanyagot tartalmazó DVD-ket klasszikus és szórakoztató alkotások 1. folyamatosan beszerzi az állománygyarapítási keret lehetőségeihez mérten a könyvtár állományában megtalálható bakelit lemezek ACD változatait 2. hangoskönyveket vásárol 4.4. Helytörténeti és helyismereti anyag gyűjti Kazincbarcika város helytörténetére vonatkozó irodalmat, melyeket lehetőség szerint minimum 2 példányban beszerez gyűjti a Kazincbarcika és vonzáskörzetére vonatkozó helyismereti dokumentumokat gyűjti a Kazincbarcika várossal kapcsolatos aprónyomtatványokat, meghívókat stb. 31

32 A gyűjtemény ETO szerinti tagozódása: 0. Általános művek: a tudomány és a kultúra általános kérdéseivel, a tudományos ismeretekkel általánosságban foglalkozó lexikonok, kézikönyvek és ismeretterjesztő művek válogatva 1. Filozófia, pszichológia: a lét-, szellem- és természetfilozófia; a pszichológia, logika, erkölcstan, esztétika szaklexikonjai, klasszikusainak alapművei; kézikönyvei, ismeretterjesztő irodalma válogatva. 2. Vallás, teológia: a vallásfilozófia és vallástörténet lexikonjai, kézikönyvei, ismeretterjesztő munkái válogatva. 3. Társadalomtudományok: a társadalomtudományok elméletéről és módszertanáról szóló néhány alapvető mű; a szociológia kézikönyvei, ismeretterjesztő munkák válogatva; statisztikai évkönyvek, zsebkönyvek válogatva; a politika, közgazdaságtan, jogtudomány, nevelés és oktatás szaklexikonjai, kézikönyvei válogatva. A jogszabályok gyűjteményes kiadásai erős válogatással 5. Matematika és természettudományok: általános természettudományi kézikönyvek és lexikonok; az egyes tudományágak (matematika, csillagászat, fizika, kémia, biológia stb.) szaklexikonjai, kézikönyvei, szakirodalmi termése válogatva 6. Alkalmazott tudományok: ezen tudományok (orvostudomány, mérnöki tudományok, technika, közlekedés, egészségügy, mezőgazdaság, háztartás, vegyipar, egyes iparágak, építőipar stb.) lexikonjai, kézikönyvei erős válogatással. Ismeretterjesztő szinten a természetes gyógymódokról, biogazdálkodásról szóló könyvek; mezőgazdaságnál a kistermelőknek szóló kiadványok; válogatva a szakácskönyvek, hobbytevékenységet segítő munkák. 7. Művészetek, szórakozás, sport: átfogó művészeti lexikonok, kézikönyvek válogatva, az egyes művészeti ágak történetét és stílusirányzatait tárgyaló kézikönyvek és ismeretterjesztő munkák válogatva; képzőművészeti albumok erős válogatással. A zene, 32

33 film, színház ismeretterjesztő munkái. A sport történetéről kézikönyvek, az egyes sportágak szabálykönyvei válogatva, ismeretterjesztő munkák válogatva. 8. Nyelv és irodalom: a nyelvtudomány kézikönyvei válogatva, a magyar nyelv története és nyelvtana, egyes nyelvek nyelvkönyvei és szótárai válogatva; az irodalomtudomány kézikönyvei válogatva, lexikonok. 9. Régészet, földrajz, életrajz, történelem: szaklexikonok és kézikönyvek válogatva, az egyetemes és magyar történelem ismeretterjesztő könyvei válogatva, nagyobb hangsúlyt fektetve a magyarok történetére általában. Segíteni kell a középszintű oktatást az új szemléletű szakmunkák beszerezésével. Földrajznál az egyes országok; hazánk tájainak, városainak útikönyvei, az útleírások. Ország térképek válogatva, hazánk tájegységeinek, nagyobb városainak térképei. A könyvtári gyűjtemény tagozódása: Felnőtt részleg, gyermekkönyvtári részleg Kölcsönzői állomány: a könyvtár legnagyobb állományrésze, ide tartoznak a szépirodalmi művek, az ismeretterjesztő- és szakirodalom nagy része. Funkcióját tekintve felnőtt- és gyermek anyagra tagolódik. Kézikönyvtár: ide tartoznak a nem kölcsönözhető lexikonok, kézikönyvek, adattárak, jogszabálygyűjtemények, térképek, egyes útikönyvek stb. Audio-vizuális gyűjtemény: tartalmazza a zenei, prózai és nyelvi hanglemezeket, CD-ket, CD-ROM-okat, videokazettákat, DVD-ket. Periodika gyűjtemény: ide tartoznak a folyóiratok, heti és napilapok. A folyóiratok közül köttetni kell a jelentősebb irodalmi és tudományos lapokat. Az egyedi nyilvántartásba veendő dokumentumoknál az állománygyarapítási keretre és az érdeklődésre való tekintettel 2 vagy több példány beszerzésére törekszik 33

34 Fokozott figyelmet fordít a fogyatékkal élők ellátására (öregbetűs könyvek, hangoskönyvek beszerzése) 4.5. Állományapasztás Az állomány folyamatos fenntartása és építése során a könyvtár különös figyelmet fordít a selejtezésre, kivonja állományából az elhasználódott, elrongálódott és elavult dokumentumokat, valamint a kihasználatlan állomány részek fejlesztését korlátozza 4.6. Megőrzés a könyveket, audiovizuális dokumentumokat egyedi nyilvántartásba, ún. címleltárkönyvbe leltározza, tartós megőrzésre állományba veszi napilapokat ideiglenes nyilvántartásba veszi, 3 évre visszamenőleg megőrzi, majd selejtezi szórakoztató heti és havi lapokat 3 évre visszamenőleg megőrzi majd selejtezi a szaklapokat minimum 10 évre visszamenőleg megőrzi majd az érdeklődés és kihasználtság figyelembevételével selejtezi azokat 34

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PAKS, 2014 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 4 AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, RENDELTETÉSE 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Az alapító

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek I. Általános rendelkezések... 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata 1 Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára Szervezeti és működési szabályzata 2 Szervezeti és működési szabályzat fő részei 1. Intézmény alapadatai 2. Intézmény feladatai 3. Intézmény

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cserkeszőlő, Ady E u. 1/a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 201884 Hatályba lépés időpontja: 2013. I. A KÖNYVTÁR ÁLTALÁNOS ADATAI 1. A könyvtárra vonatkozó adatok Hivatalos neve: Petőfi Sándor

Részletesebben

K I V O N A T. H a t á r o z a t

K I V O N A T. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 31. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 181/2012. (X. 31.) Kt.h. Tárgy: Városi Könyvtár Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSANÁDPALOTAI VÁROSI KÖNYVTÁR

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSANÁDPALOTAI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSANÁDPALOTAI VÁROSI KÖNYVTÁR 2014. I. Csanádpalotai Városi Könyvtár 1. A Városi Könyvtár azonosító adatai: Neve: Székhelye: Csanádpalotai Városi Könyvtár Csongrád megye,

Részletesebben

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zirc 2011 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1. 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására E LŐTERJESZTÉS a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésére.

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ. 6913 Csanádpalota, Szent István utca 40. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ. 6913 Csanádpalota, Szent István utca 40. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ 6913 Csanádpalota, Szent István utca 40. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. FEJEZET - AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA II. FEJEZET - A MŰVELŐDÉSI HÁZRA VONATKOZÓ FONTOSABB

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 2013 Kötelező tatalmi elemek jogforrásai Alaptevékenység száma neve Az alaptevékenységen

Részletesebben

AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Algyői Faluház és Könyvtár szervezeti és működési szabályzata - 1-96/2015. (III.04) Kt. határozat 1. sz. melléklete AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Algyő, 2015 Az Algyői

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 I. FEJEZET általános rendelkezések Az 1997. évi CXL. törvény rendelkezik a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum Edelény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

A Városi Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

A Városi Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzata A Városi Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzata A könyvtár neve Városi Könyvtár és Információs Központ A könyvtár adatai Címe: 5350 Tiszafüred Petőfi út 15. Telefonszáma: (59)

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. június

Részletesebben

AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől Hatvan 2014. 2 1. Bevezető Az Ady Endre Könyvtár (továbbiakban könyvtár) általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár és

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva)

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága...

Részletesebben

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014.. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA...

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szervezeti és Működési Szabályzata

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szervezeti és Működési Szabályzata Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2014. augusztus 12. 2800 Tatabánya, Mártírok út

Részletesebben

T a r ta lo m Tartalom

T a r ta lo m Tartalom Tartalom Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok... 4 2.2.

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

(3o4.. számú előterjesztés

(3o4.. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (3o4.. számú előterjesztés -- Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KŐKERT Kőbányai Kerületgondooksági és Településüzemeltetési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Makó 2013. 1 2 Tartalomjegyzék A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata.. 3 Mellékletek 1.

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest Táncművészeti Szakközépiskola, Kortárs Művészeti Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Fejezet...2

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 14/2012. (V.10.) TT HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA: 2012. MÁJUS 10. 1. Szervezeti

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere L~~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Szervezeti és.működési

Részletesebben

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 7. számú függelék A Közös Önkormányzati Hivatal saját hatáskörében figyelembe véve a költségvetési szervek Szervezeti és Működési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. alapító okiratának módosítása Előadó:

Részletesebben

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Polgár, 2015. november 17. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Bevezetés 4 2. A Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 45.598/2012. Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, valamint a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átvételével kapcsolatos döntések

Részletesebben

Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár 5624 Doboz Hunyadi tér 1. Tel.:66/ 268-159 E-mail: konyvtar@doboz.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár 5624 Doboz Hunyadi tér 1. Tel.:66/ 268-159 E-mail: konyvtar@doboz.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár 5624 Doboz Hunyadi tér 1. Tel.:66/ 268-159 E-mail: konyvtar@doboz.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Általános információk... 3

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ 6913 Csanádpalota, Szent István utca 40. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ 6913 Csanádpalota, Szent István utca 40. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ 6913 Csanádpalota, Szent István utca 40. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. FEJEZET - AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA II. FEJEZET - A MŰVELŐDÉSI HÁZRA VONATKOZÓ FONTOSABB

Részletesebben

CIVILHÁZ - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CIVILHÁZ - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. melléklet a 107/2015. (IV. 24.) képviselő-testületi határozathoz CIVILHÁZ - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

Módosító okirat. 1. melléklet a 220/2015. (XI. 27.) önkormányzati határozathoz. Okirat száma: 19699 8/2015/IK

Módosító okirat. 1. melléklet a 220/2015. (XI. 27.) önkormányzati határozathoz. Okirat száma: 19699 8/2015/IK 1. melléklet a 220/2015. (XI. 27.) önkormányzati határozathoz Okirat száma: 19699 8/2015/IK Módosító okirat A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ, Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom

Részletesebben

TELEHÁZ Nyírgelse SZOLGÁLTATÁSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TELEHÁZ Nyírgelse SZOLGÁLTATÁSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEHÁZ Nyírgelse SZOLGÁLTATÁSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM I. FEJEZET - BEVEZETÉS II. FEJEZET - TELEHÁZ CÉLJA, SZELLEME, RENDELTETÉSE III. FEJEZET - SZERVEZETI JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI IV. FEJEZET -

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Általános Művelődési Központ 1 Bevezető TARTALOM I. Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja 1. Intézményi alapadatok 2. Az intézmény gazdálkodásának

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Készítette: Világos Csabáné intézményvezető Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér. 4 II. Az alapító okiratban foglaltak részletezése... 5

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Székhely: Kultúrház és Könyvtár 8181 Berhida, Kossuth u. 18. Telephely: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 8182 Berhida, Orgona u. 2. 2015. Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013.

Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013. Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013. 2 1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei Az iskola könyvtára az iskola működéséhez,

Részletesebben

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04.

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest, Halom utca 31. : +36-1-261-1014; Fax: +36-1-431-7944 Email: halom@halomotthon.hu; www.halom-otthon.hu Iktatószám: 1-5/3/2015 SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása MÓDOSÍTÓ OKIRAT (Elfogadva a 87/2013. (IV.25.) Kt. sz. határozattal) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2015 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya (1) Az intézmény alapító

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010.

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010. Remédium Általános Iskola és Szakiskola 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. e-mail: remediumiskola@freemail.hu www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 3700 Kazincbarcika, Építők útja 15.3. em. Tel: 48/413-545, 512-146 Fax: 06-48/512-169 E-mail: szoc-kozpont@parisat.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Készítette: Jóváhagyta: Szigetvári József igazgató Vezér Mihály Ph.D polgármester Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Faludi Ferenc Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata

A Faludi Ferenc Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata A Faludi Ferenc Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata A körmendi Faludi Ferenc Könyvtár nyilvános közkönyvtár. A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT VASVÁR SZERVEZETI ÉS

NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT VASVÁR SZERVEZETI ÉS NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT VASVÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Általános rész A közművelődési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban SZMSZ) olyan alapdokumentum, amely

Részletesebben

Csorba Győző Megyei Könyvtár. Szervezeti és Működési Szabályzata

Csorba Győző Megyei Könyvtár. Szervezeti és Működési Szabályzata Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Apáca u. 8. A Csorba Győző Megyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata P é c s 2002 2 A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Csorba Győző Megyei Könyvtár (a továbbiakban:

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - I. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében

Részletesebben

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2.

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 I.2. Jogszabályi háttér... 3 I.3. Az SZMSZ hatálya... 4 I.4. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, közzététele... 4 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Boconádi Egységes Óvoda Bölcsőde Többcélú Intézmény Juhászné Kiss Edit intézményvezető Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 BEVEZETŐ... 3 1. Jogszabályi háttér az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Az iskolai könyvtár működési szabályzata

Az iskolai könyvtár működési szabályzata Városligeti Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1146. Budapest, Hermina út 9-15. Az iskolai könyvtár működési szabályzata Az SZMSZ 1. melléklete Bevezetése: 2013. március 27. Vizi Andrea

Részletesebben

Nyitva tartás: HÉTFŐ SZÜNNAP; KEDD:10-14; SZERDA:12-20; CSÜTÖRTÖK:12-20;PÉNTEK 10-14; SZOMBAT:14-20;

Nyitva tartás: HÉTFŐ SZÜNNAP; KEDD:10-14; SZERDA:12-20; CSÜTÖRTÖK:12-20;PÉNTEK 10-14; SZOMBAT:14-20; SZMSZ. 2.SZ. MELLÉKLET KÖZSÉGI, ISKOLAI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 1. BEVEZETŐ Az intézmény nyilvános könyvtár, ennek megfelelően az 1997. évi CXL. tv. és az erre vonatkozó más

Részletesebben

A MIHÁLYFI ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRIIASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A MIHÁLYFI ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRIIASZNÁLATI SZABÁLYZATA A MIHÁLYFI ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRIIASZNÁLATI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-315/2013. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi Egyesített

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálatával kapcsolatos döntések meghozataláról A Képviselő-testület a Nyírbátor

Részletesebben

Eötvös Károly Megyei Könyvtár

Eötvös Károly Megyei Könyvtár Eötvös Károly Megyei Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Veszprém 2014 I. Az intézmény adatai Az intézmény neve: Eötvös Károly Megyei Könyvtár Székhelye és címe: 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Telephelyei:

Részletesebben

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A MIHÁLY DÉNES SZAKKÉPZŐ ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2011. ÉV SZEPTEMBER HÓ 30. NAPJÁN. 1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI

Részletesebben

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 1. napjától 1 Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mátraterenyei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben