MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013."

Átírás

1 MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége Az intézmény telephelyei Alapítás ideje Az alapító okirat Az intézmény törzskönyvi azonosító adatai Az alapítói jogokat és az irányítási jogokat gyakorló szerv neve és székhelye Költségvetési szerv közvetlen jogelődje és székhelye Fenntartó szerv neve, székhelye Irányító szerv neve, székhelye A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MŰKÖDÉSI KÖRE JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT KÖZFELADATA Az intézmény alaptevékenysége: A költségvetési szerv szakfeladatai A feladatok, tevékenységek ellátásának bevételi forrásai ELLÁTANDÓ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE VEZETŐJÉNEK KINEVEZÉSI, MEGBÍZÁSI, RENDJE FOGLALKOZTATOTTJAIRA VONATKOZÓ FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY MEGJELÖLÉSE A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BESOROLÁSA GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRE ALAPJÁN A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE A FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ INGATLANVAGYON MEGNEVEZÉSE (TELEPHELYENKÉNT) VAGYON FELETTI RENDELKEZÉS AZ INTÉZMÉNY BÉLYEGZŐI AZ INTÉZMÉNY ALÁÍRÁSI RENDJE AZ INTÉZMÉNY GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK FONTOSABB ADATAI II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE A SZERVEZET FELÉPÍTÉSE III. AZ INTÉZMÉNY, AZ IGAZGATÓ ÉS A KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓK FELADATAI AZ INTÉZMÉNY FELADATAI Nyilvános könyvtár feladatkörében Megyei feladatkörében A KÖNYVTÁR SZERVEZETI EGYSÉGEI Gazdasági egység Szervezési szakterület Szolgáltatási szakterület AZ IGAZGATÓ FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE A helyettesítés rendje AZ IGAZGATÓ KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ VEZETŐK ÉS MUNKATÁRSAK Szolgáltatási igazgatóhelyettes Szervezési igazgatóhelyettes Gazdasági vezető Belső ellenőr Osztályvezetők és egyéb vezetők feladata IV. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK A RENDJE AZ IGAZGATÓI ELLENŐRZÉS A MUNKAFOLYAMATBA ÉPÍTETT ELLENŐRZÉS A FÜGGETLENÍTETT BELSŐ ELLENŐRZÉS

3 V. AZ INTÉZMÉNY MUNKÁJÁT SEGÍTŐ TESTÜLETEK, FÓRUMOK, ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK DOLGOZÓI ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK TELJES KÖRŰ MUNKAÉRTEKEZLET EGYSÉGVEZETŐI ÉRTEKEZLET VEZETŐI ÉRTEKEZLETET VI. AZ INTÉZMÉNYI KAPCSOLATOK RENDSZERE ÉS FORMÁJA AZ INTÉZMÉNY FELADATAINAK HATÉKONY ELLÁTÁSA ÉRDEKÉBEN EGYÜTTMŰKÖDIK AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGE ELLÁTÁSA SORÁN FOLYAMATOSAN EGYÜTTMŰKÖDIK AZ INTÉZMÉNY A KAPCSOLATOK ÁPOLÁSA ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉRDEKÉBEN A KÖVETKEZŐ FORMÁKAT ALKALMAZZA AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETE A KAPCSOLATTARTÁSBAN KAPCSOLAT A MÉDIÁVAL VII. AZ INTÉZMÉNY EGYÉB RENDELKEZÉSEI VIII. KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS VÉLEMÉNY VIII. KKDSZ HELYI ALAPSZERVEZETÉNEK VÉLEMÉNYE

4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI 1.1. AZ INTÉZMÉNY NEVE, SZÉKHELYE, CÍME, ELÉRHETŐSÉGE Neve: Méliusz Juhász Péter Könyvtár Székhelye, címe: 4026 Debrecen, Bem tér 19. Postacíme: 4001 Debrecen, Pf.: 415. Telefonszáma: (52) Fax: (52) címe: 1.2. AZ INTÉZMÉNY TELEPHELYEI Debrecen, Mátyás király u. 29. sz Debrecen, István út 11. sz Debrecen, Viola u. 23/a. sz Debrecen, Monostorpályi út 110. sz Debrecen, Thomas Mann u. 45. sz Debrecen, Víztorony u. 13. sz Debrecen, Kartács u. 2. sz Debrecen, Szabó Kálmán u. 33. sz Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi u /14 hrsz-ú Józsaparkban található ingatlanból 396,80 m Debrecen, Jerikó u sz Debrecen, Margit tér 19. sz Debrecen Piac u. 68. sz. 4

5 1.3. ALAPÍTÁS IDEJE december AZ ALAPÍTÓ OKIRAT Közgyűlési határozat száma: Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének 246/2012. (XI.29.) határozat 1.5. AZ INTÉZMÉNY TÖRZSKÖNYVI AZONOSÍTÓ ADATAI Törzskönyvi azonosító szám: Adószám: KSH statisztikai számjel: AZ ALAPÍTÓI JOGOKAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSI JOGOKAT GYAKORLÓ SZERV NEVE ÉS SZÉKHELYE Szerv neve: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Címe: 4024 Debrecen, Piac u. 20. Rendelkező határozat száma: 246/2012. (XI.29.) 1.7. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KÖZVETLEN JOGELŐDJE ÉS SZÉKHELYE Jogelőd: Debreceni Városi Könyvtár Székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 68. Megszűnés dátuma: december FENNTARTÓ SZERV NEVE, SZÉKHELYE Szerv neve: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhelye: 4024 Debrecen, Piac u IRÁNYÍTÓ SZERV NEVE, SZÉKHELYE Szerv neve: Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése Székhelye: 4024 Debrecen, Piac u

6 2. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MŰKÖDÉSI KÖRE Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe. Az ODR-ről szóló Kormányrendelet 3. alapján az ODR szolgáltatások tekintetében Magyarország területe. 3. JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT KÖZFELADATA A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény (továbbiakban Kultv.) az 55. (1) bekezdésében, a 65. (2) bekezdésében foglalt települési könyvtári, valamint a 66. -ban foglalt megyei könyvtári feladat, továbbá a 64. -ban foglaltak az önkormányzatok kötelező feladata, amely feladatokat a megyeszékhely a megyei jogú város megyei könyvtár fenntartásával biztosítja. Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: az ODR-ről szóló Korm. rendelet) alapján az ODR keretében működő szolgáltató megyei könyvtár AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE: Nyilvános megyei és városi könyvtári szolgáltatásokat nyújt, az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltató könyvtára. Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez, akkreditált felnőttképzési tevékenységet folytat. A KSH által kiadott gazdasági TEÁOR 2008-ban meghatározott besorolás: Könyvtári, levéltári tevékenység Szakágazat száma: Könyvtári, levéltári tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások 3.2. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZAKFELADATAI Kultúra igazgatása 6

7 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Könyvkiadás Egyéb kiadói tevékenység A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése Iskolarendszerek kívüli egyéb oktatás, képzés Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 7

8 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 3.3 A FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK ELLÁTÁSÁNAK BEVÉTELI FORRÁSAI állam által nyújtott támogatás értékű bevétel fenntartó által nyújtott támogatás saját működési bevétel átvett pénzeszköz (adomány, pályázati bevétel) pénzmaradvány egyéb támogatási formák (ajándékozás, szponzori támogatás) 4. ELLÁTANDÓ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE Nem folytat vállalkozási tevékenységet. 5. VEZETŐJÉNEK KINEVEZÉSI, MEGBÍZÁSI, RENDJE A költségvetési szerv igazgatóját Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése tárgyában született 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján nyilvános pályázat kiírásával legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza a megbízását, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A Kultv. 68. (2) bekezdése alapján a megyei könyvtár igazgatójának vezetői megbízásához, illetve megbízásának visszavonásához a kultúráért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges. 6. FOGLALKOZTATOTTJAIRA VONATKOZÓ FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY MEGJELÖLÉSE Az intézmény közalkalmazottjainak foglalkoztatására a Kjt, egyéb foglalkoztatottjaira az Mt. szabályai irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a mindenkori Ptk megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései vonatkoznak. 8

9 7. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BESOROLÁSA GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRE ALAPJÁN Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely saját előirányzatai és a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek meghatározott előirányzatai felett rendelkezni jogosult. A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkörgyakorlásnak rendjét a munkamegosztási megállapodás rögzíti. Hozzárendelt önállóan működő költségvetési szerv: Debreceni Művelődési Központ. 8. A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE Az intézmény nevében kötelezettségvállalási jogkörrel az igazgató rendelkezik, amelyet a gazdasági vezető ellenjegyzésével gyakorolhat. 9. A FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ INGATLANVAGYON MEGNEVEZÉSE (TELEPHELYENKÉNT) a) a fenntartó szerv tulajdonában lévő, feladatellátást szolgáló vagyon hrsz-ú Debrecen, Mátyás kir. u. 29. sz. alatti ingatlan 1456/1662-ed tulajdoni hányada /47 hrsz-ú Debrecen, István út 11. sz. alatti 147 m 2 területű ingatlan hrsz-ú Debrecen, Viola u. 23/a. sz. alatti 449 m 2 területű ingatlan hrsz-ú Debrecen, Monostorpályi út 110. sz. alatti 756 m 2 területű ingatlanból 687 m /37 hrsz-ú Debrecen, Thomas Mann u. 45. sz. alatti m 2 területű ingatlanból 148m /A/11 hrsz-ú Debrecen, Víztorony u. 13. sz. alatti 399 m 2 területű ingatlan /A/2 hrsz-ú Debrecen, Piac u. 68. sz. alatti 639 m 2 területű ingatlan /A/174 hrsz-ú Debrecen, Kartács u. 2. sz. alatti 90 m 2 területű ingatlan hrsz-ú Debrecen, Szabó Kálmán u. 33. sz. alatti ingatlan 772/857-ed tulajdoni hányadból 60 m /57 hrsz-ú Debrecen, Margit tér 19. sz alatti ingatlan hrsz-ú Debrecen, Jerikó u sz. alatti ingatlan /14. hrsz.-ú Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 9. sz. alatti Józsaparkban található ingatlanból 396,80 m2 9

10 b) nem fenntartói tulajdonban lévő, feladatellátást szolgáló, használatra átadott ingatlan: /3 hrsz.-ú Debrecen, Bem tér 19. sz. alatti 4430 m2 területű ingatlan. 10. VAGYON FELETTI RENDELKEZÉS Az I/9. pont a) alpontban felsorolt ingatlanok esetén az intézmény rendelkezési jogosultsága kiterjed a kezelésében lévő ingatlan és ingó vagyon rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére, továbbá helyiségeinek és eszközeinek tartós és eseti bérbeadására. Tulajdonosi jogok és kötelezettségek (elidegenítés, megterhelés) tekintetében a mindenkor hatályos közgyűlési rendelet és törvények szerint kell eljárni. 11. AZ INTÉZMÉNY BÉLYEGZŐI Méliusz Juhász Péter Könyvtár feliratú körbélyegző, középen Magyarország címerével, Méliusz Juhász Péter Könyvtár 4026 Debrecen, Bem tér 19 Tel.: (52) téglalap alakú fejbélyegző, Méliusz Juhász Péter Könyvtár 4026 Debrecen, Bem tér 19 adószám téglalap alakú fejbélyegző, Méliusz Juhász Péter Könyvtár feliratú, a leltári számok beírásához középen vízszintes vonallal osztott ovális tulajdonbélyegző, a fiókkönyvtárak a Méliusz Juhász Péter Könyvtár (név) fiókkönyvtára, (cím, telefonszám) feliratú fejbélyegző használatára jogosultak. 12. AZ INTÉZMÉNY ALÁÍRÁSI RENDJE Az intézmény hivatalos aláírása: az igazgató vagy helyettese saját kezű aláírása. Cégszerű aláírás: az igazgató távolléte esetén az általa írásban meghatalmazott személy, valamint a gazdasági vezető aláírása. 10

11 13. AZ INTÉZMÉNY GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK FONTOSABB ADATAI Az intézmény elnevezése: Méliusz Juhász Péter Könyvtár Székhelye, címe: 4026 Debrecen, Bem tér 19. Az intézmény adóhatósági azonosító száma: Statisztikai számjel: OTP Bank NYRT. Észak-alföldi régió Számlavezető pénzintézet neve: 4025 Debrecen, Pásti út 1-3. Az intézmény bankszámlaszáma:

12 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE A Méliusz Juhász Péter Könyvtár szervezeti egységekre tagolódó intézmény, feladatainak ellátása a munkatársak szoros együttműködésén alapul. Osztálystruktúráját átszövi az állandó és időszaki egységekben való tevékenység. Vezetői feladatokat ellátók: a könyvtár igazgatója, igazgatóhelyettesei, gazdasági vezetője, az osztályvezetők és az egyéb vezetők. Az intézmény és egységei szakmai alapfeladatait a szakalkalmazottak, az üzemeltetéssel, szervezéssel kapcsolatos feladatait a gazdasági, ügyviteli-, üzemviteli- és fenntartási alkalmazottak, valamint kisegítő alkalmazott takarítók látják el. Egyéb, külső munkavállalókkal megbízásos jogviszony létesítése kizárólag az intézmény igazgatójának jogkörébe tartozik. 2. A SZERVEZET FELÉPÍTÉSE 12

13 A könyvtárhálózat központi könyvtárból és 12 fiókkönyvtárból áll (telephelyek felsorolása az I/9. pontban), melyek Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén látják el feladataikat. 13

14 III. AZ INTÉZMÉNY, AZ IGAZGATÓ ÉS A KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓK FELADATAI 1. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI 1.1. NYILVÁNOS KÖNYVTÁR FELADATKÖRÉBEN gyűjteményét folyamatosan fejleszti, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, mint az ODR egyik alapkönyvtára részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében, gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, közhasznú információs szolgáltatást nyújt, helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, feldolgoz és szolgáltat, szabadpolcos állományrésszel rendelkezik, biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez, tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, részt vesz a szakfelügyeleti vizsgálatokban, a magas színvonalú szolgáltatások nyújtása érdekében minőségbiztosítási rendszert vezet be 1.2. MEGYEI FELADATKÖRÉBEN a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 14

15 állami feladatként: ellátja a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat, szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését, végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását, a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt, szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést, működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert, megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt könyvtári szolgáltató helyen nyújtott könyvtári szolgáltatások megszervezéséhez a települési önkormányzatok számára, koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését és minősítésének előkészítését, ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló kormányrendeletben a szolgáltató könyvtár számára meghatározott feladatokat, részt vesz a felnőttképzési tevékenységekben. 2. A KÖNYVTÁR SZERVEZETI EGYSÉGEI 2.1 GAZDASÁGI EGYSÉG Az érvényben lévő államháztartási törvény alapján biztosítja az intézmény működéséhez szükséges pénzügyi, gazdasági folyamatok ellátását a 4.3. részben található részleteknek megfelelően SZERVEZÉSI SZAKTERÜLET GYŰJTEMÉNYSZERVEZÉSI OSZTÁLY A Gyűjtőköri Szabályzatban megfogalmazottak alapján a központi könyvtár és a fiókkönyvtárak működéséhez szükséges dokumentumok beszerzése, nyilvántartása, formai és tartalmi feltárása; az állománygyarapítási keret felhasználásának koordinálása; a központi katalógusok építése és gondozása; a dokumentumok tervszerű selejtezése; állományvédelmi feladatok: köttetés megszervezése, állományellenőrzések lebonyolítása. A szakmai feladatok ellátásához szükséges létszám: 9 fő. 15

16 2.2.2 MEGYEI MÓDSZERTANI OSZTÁLY A megye területén működő könyvtárak együttműködésének szervezése és irányítása; a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer megyei szervezése és irányítása; a megyei könyvtárainak folyamatos tájékoztatása a vonatkozó törvényekről és rendeletekről, a könyvtáraknak meghirdetett pályázatokról; kapcsolat tartása a települési könyvtárakkal, könyvtári szolgáltató helyekkel és az azokat fenntartó önkormányzatokkal, a megyei könyvtári szolgáltatások, információk, kulturális lehetőségek településekre juttatása; a megyében a könyvtári statisztikai adatszolgáltatás szervezése és összefogása, az érdekeltségnövelő támogatáshoz való hozzáférés adminisztrációjának szervezése és bonyolítása; a települési könyvtárak segítése helyismereti munkájuk végzésében, a nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó lakosok könyvtári ellátásának szervezése; tapasztalatcserék, továbbképzések, szaktanfolyamok szervezése a megyei hálózatban dolgozó könyvtárosok részére. A szakmai feladatok ellátásához szükséges létszám: 4 fő INFORMATIKAI OSZTÁLY Dokumentált, szabványokon alapuló informatikai rendszer tervezése, fejlesztése, üzemeltetése, karbantartása; IT hardver és szoftver beszerzése; internet hozzáférés biztosítása a szolgáltatási pontokon; eseti szoftverfejlesztés, új szoftverek tesztelése és beüzemelése; intézményi honlap üzemeltetése; az Integrált Könyvtári Rendszer felügyelete; kapcsolattartás a szolgáltatókkal. A szakmai feladatok ellátásához szükséges létszám: 5 fő SZOLGÁLTATÁSI SZAKTERÜLET OLVASÓSZOLGÁLATI OSZTÁLY A dokumentumállomány kölcsönzésének és helyben használatának biztosítása a használói igényeknek megfelelő nyitvatartási rendben; elektronikus információ-elérés lehetővé tétele; helyismereti szaktájékoztatói feladatok ellátása; 16

17 Debrecen, Hajdú-Bihar és a történelmi Bihar vármegye helytörténeti dokumentumállományának gyűjtése és nyilvános hozzáférésű adatbázisának építése; a helytörténeti fotótár gyűjteményének gondozása és szolgáltatása; olvasásnépszerűsítő, felhasználóképző és helyismereti programok szervezése felnőtt- és gyermeklátogatóknak; a felhasználóképzés és az élethosszig tartó tanulás segítése felnőttképzési programokkal. A szakmai feladatok ellátásához szükséges létszám: 20 fő ZENEI KÖNYVTÁR ÉS MŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNY A művészetek területére vonatkozó könyvtári dokumentumok gyűjtése, feltárása és szolgáltatása; zenei szaktájékoztatói feladatok ellátása; helyben zenehallgatás biztosítása; művészeti ismeretterjesztő programok szervezése. A szakmai feladatok ellátásához szükséges létszám: 4 fő HÁLÓZATSZERVEZÉSI OSZTÁLY Az intézményi stratégia érvényesítése a fiókkönyvtárakban; kapcsolatépítés segítése, támogatása, kapcsolattartás a médiával, sajtótájékoztatók előkészítése, megszervezése, sajtóanyag készítése; a helyi és országos rendezvény- és programszervezési feladatok intézmény szintű összefogása ; pályázatok koordinálása; statisztikai adatszolgáltatás; a munkatársak szakmai továbbképzésnek kidolgozása és szervezése; a szabadságolási tervek összehangolása, helyettesítések megszervezése. A szakmai feladatok ellátásához szükséges létszám: 4 fő FIÓKKÖNYVTÁRAK Funkciójuknak, nagyságrendjüknek és használói körüknek megfelelő szolgáltatások nyújtása: A dokumentumállomány gyarapítása, apasztása a gyűjtőköri szabályzat alapján; szakmai követelményeknek megfelelő felnőtt- és gyermek olvasószolgálati tevékenység; a használói igényeknek megfelelő nyitvatartási rend biztosítása; 17

18 olvasásnépszerűsítő és felhasználóképző programokat szervezése felnőtt és gyermeklátogatóknak. A szakmai feladatok ellátásához szükséges létszám: 33 fő. 3. AZ IGAZGATÓ FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, feladata az intézmény rendeltetésszerű működésének biztosítása. A könyvtár dolgozói felett a munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja a mindenkori, érvényben lévő rendelkezések alapján és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály és gazdálkodási jogkör nem utal más hatáskörébe. Az intézmény alaptevékenységével kapcsolatos árakat, ill. díjtételeket a ráfordítások tényleges költségeit figyelembe véve az igazgató állapítja meg. Az igazgató munkáját az igazgatóhelyettesek, osztályvezetők, egység vezetők, egyéb vezetők, valamint az érdek-képviseleti szervek vezetői segítik. Az igazgató a jogszabályi keretek között egy személyben fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik az általa vezetett intézmény Alapító Okiratában meghatározott feladatok ellátásáért, az intézmény használatába adott vagyonnal való rendeltetésszerű gazdálkodásért, a jogszabályi előírások betartásáért. Felelős a könyvtári munkára vonatkozó törvények, rendeletek, határozatok és utasítások betartásáért, illetve végrehajtásáért. Képviseli a könyvtárat a fenntartó, a hatóságok és más hivatalos szervek előtt. Felügyeli és megszervezi az intézményben folyó szakmai, gazdasági, működtetési feladatok ellátását. Összehangolja a szervezeti egységek tevékenységét az intézményi célkitűzések megvalósítása érdekében. Elkészíti, elkészítteti a munkaterveket, éves beszámolókat, jelentéseket, szakmai szabályzatokat. Elkészíti a vezetők munkaköri leírását. Személyi vonatkozású ügyekben intézkedik, gyakorolja a munkáltatói és kártérítési feladatokat. Ellenőrzi az osztályok és egyéb egységek munkáját. Felelős az elemi költségvetési javaslat elkészítéséért, az abban foglaltak betartásáért, illetve ellenőrzi azt. Felelős az intézmény bevételi tervének teljesítéséért. 18

19 Gondoskodik a munkaerő- és bérgazdálkodás, a dolgozók szociális és munkavédelmi ellátásának zökkenőmentes, szabályos megvalósulásáról. Az intézmény felújítási igényeit jelzi a gazdasági vezetőnek és a fenntartónak. Kialakítja és működteti az intézményi ellenőrzés rendszerét, a belső ellenőrzést. Gondoskodik az intézményi vagyon védelméről. Felelős az intézmény által benyújtott pályázatok lebonyolításáért, a számviteli szabályok betartásáért. Aláírási joggal rendelkezik. Engedélyezi a kiküldetéseket, a vezetők és közvetlen beosztottjai szabadságát. Személyre szólóan értékeli, minősíti a dolgozók tevékenységét A HELYETTESÍTÉS RENDJE Az igazgatót távollétében az általa kijelölt igazgatóhelyettes helyettesíti. A jogkör gyakorlását az igazgatóhelyettesre ruházza át. Az átruházott hatáskörben a megbízott teljes felelősséggel jár el. Amennyiben nincs az intézménynek kinevezett igazgatója, valamennyi munkáltatói jogkört a szolgáltatási igazgatóhelyettes gyakorolja. 4. AZ IGAZGATÓ KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ VEZETŐK ÉS MUNKATÁRSAK 4.1. SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓHELYETTES A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXX. törvény szerinti besorolása: igazgatóhelyettes. Az igazgató általános helyettese. Az igazgató megbízása, illetve annak hosszabb idejű távolléte esetén a felügyeleti szerv intézkedése alapján ellátja az igazgatói teendőket. Távollétében a szervezési igazgatóhelyettes helyettesíti FELADATAI Segíti az igazgatót feladatainak ellátásában. Részt vesz az intézményi munkaterv és egyéb tervek, valamint belső szabályzatok készítésében, a jelentősebb rendezvények tartalmi tervezésében. Részt vesz az intézmény tevékenységéről szóló beszámolók, jelentések összeállításában. Javaslatokat dolgoz ki az intézmény szolgáltatási rendszerének korszerűsítésére, továbbfejlesztésére. Szervezi és felügyeli a központi könyvtár és fiókkönyvtárak szolgáltatási tevékenységét. 19

20 Javaslatot tesz az intézmény munkatársaira vonatkozó személyügyi kérdésekben. Ellenőrzési feladatai: elsődlegesen az intézmény szolgáltatási tevékenységével kapcsolatos területek és az intézményi statisztikák, összegzések ellenőrzése A SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓHELYETTES HATÁSKÖRE Helyettesítési jogkörében az intézmény nevében kötelezettséget vállalhat. Az igazgató távolléte esetén biztosítja az intézmény folyamatos működését, a határidőkhöz kötődő feladatok teljesítését. A tervezett költségvetési előirányzatokat meg nem haladó és munkajogi következményekkel nem járó ügyek intézését végzi A SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓHELYETTES FELELŐSSÉGE Az igazgató távollétében, illetve saját feladatkörében az igazgató felhatalmazása alapján képviseli az intézményt külső szerveknél, intézményeknél. A szolgáltatási szakterülethez tartozó osztályok és egységek vonatkozásában az intézményi szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása SZERVEZÉSI IGAZGATÓHELYETTES A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXX. törvény szerinti besorolása: igazgatóhelyettes. Az igazgató megbízása, illetve a szolgáltatási igazgatóhelyettes távolléte esetén ellátja az igazgatói teendőket. Távollétében a szolgáltatási igazgatóhelyettes helyettesíti FELADATAI Segíti az igazgatót és a szolgáltatási igazgatóhelyettest feladataik ellátásában. Figyeli a szakmai munkát szabályozó törvényeket, rendeleteket, javaslatokat tesz azok alkalmazása, betartásuk ellenőrzésére. Részt vesz az intézményi munkaterv és egyéb tervek, valamint belső szabályzatok készítésében Szervezi és ellenőrzi a központi ellátást biztosító osztályok munkáját, javaslatokat tesz a munka korszerűsítésére, továbbfejlesztésére. Közreműködik a belső szabályzatok (SZMSZ, Kollektív Szerződés stb.) elkészítésében. 20

21 Biztosítja a hatékony intézményi belső kommunikációt. Ellenőrzési feladatai: elsődlegesen az intézmény központi szervezési tevékenységével kapcsolatos területek és azok hatékonyságának ellenőrzése AZ SZERVEZÉSI SZAKTERÜLETI IGAZGATÓHELYETTES HATÁSKÖRE Helyettesítési jogkörében aláírási joggal rendelkezik A SZERVEZÉSI IGAZGATÓHELYETTES FELELŐSSÉGE A szervezési szakterülethez tartozó osztályok és egységek vonatkozásában az intézményi szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása GAZDASÁGI VEZETŐ Az intézmény pénzügyi gazdálkodásának felelős vezetője. Az intézmény gazdasági vezetőjét az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. -a alapján a költségvetési szerv vezetője bízza meg és menti fel. A gazdasági vezető közvetlenül irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatást ad, ellenőrzi azt, gazdasági intézkedéseket hoz. Az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok tekintetében az intézmény vezetőjének a helyettese, aláírásra jogosult A GAZDASÁGI VEZETŐ HATÁSKÖRE közvetlenül irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezet munkáját, a részben önálló intézmények gazdasági munkájához iránymutatást ad, gazdasági intézkedéseket hoz, a munkatársak részére elkészíti a munkaköri leírásokat, figyelemmel kíséri valamennyi dolgozó munkáját, magatartását, javaslatot tesz esetleges soron kívüli béremelésükre, jutalmazásukra és felelősségre vonásukra, javaslatot tesz a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók továbbképzésének támogatására, a feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében az irányítása alá tartozó dolgozók fizetett szabadsága igénybevételét engedélyezi, 21

22 szükség szerint javaslatot tesz a belső ellenőri vizsgálatok során tapasztalt hiányosságok felszámolására, és közreműködik azok megvalósításában A GAZDASÁGI VEZETŐ FELADATA a Méliusz Juhász Péter Könyvtár és a Debreceni Művelődési Központ éves költségvetésének elkészítése, a gazdasági szervezethez tartozó intézmények elemi költségvetési javaslatához szakmai iránymutatásokat ad, az elkészített elemi költségvetési javaslatokat egyezteti az intézményvezetőkkel, állandó kapcsolatot tart az intézmények vezetőivel, az intézményeket folyamatosan tájékoztatja a szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeiről, szükség szerint munkaértekezlet tart, a felügyeleti szerv által jóváhagyott költségvetési előirányzat betartásával folyamatosan gondoskodik arról, hogy a gazdálkodáshoz szükséges pénzügyi fedezet mind a költségvetési elszámolási számlán, mind a pénztárban időben rendelkezésre álljon, a költségvetési előirányzat betartása és a gazdaságosság szem előtt tartása érdekében ellenjegyzi a gazdasági szervezethez tartozó intézmények kötelezettségvállalását, a kötelezettségek teljesítéséhez, a követelések kiegyenlítéséhez szükséges intézkedéseket megteszi, felügyeli és ellenőrzi a munkaerő- és bérgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, a jogszabályok betartásával az utalványozási rendeletet ellenjegyzi, a bizonylati rend kialakításáról, a bizonylatok útjának szabályozásáról gondoskodik, a folyamatos nyilvántartási és elszámolási rendszert megszervezi, az időszaki zárlati munkákat megszervezi, a havi információs jelentések, félévi és éves költségvetési beszámolók elkészítését szervezi és ellenőrzi, megszervezi a gazdasági szervezet számvitelét a főkönyvi és analitikus könyvelését, a költségvetési szervek kötelező számlakeretének előírásai szerint, illetve a felügyeleti szerv ilyen irányú utasításainak figyelembevételével elkészíti a gazdasági szervezet sajátosságainak megfelelő számlarendet, a gazdasági szervezetnél lévő vagyon megőrzése és gazdaságos, előírásszerű kezelésének biztosítása érdekében megszervezi az éves leltározási feladatokat, biztosítja, hogy a selejtezések a szabályoknak megfelelően történjenek, gondoskodik a bizonylati fegyelem betartatásáról. 22

23 A GAZDASÁGI VEZETŐ FELELŐS a feladatok teljesítéséhez szükséges gazdálkodási feltételek meghatározásáért, megteremtéséért, a rendelkezésre álló összegek rendeltetésszerű és gazdaságos felhasználásához szükséges intézkedések megtételéért, a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok érvényesítéséért, a kapcsolódó szabályzatok elkészítéséért és aktualizálásáért, a feladatok végrehajtásának ellenőrzéséért, a munkarend és munkafegyelem betartásáért, betartatásáért, a munkaköri feladatainak maradéktalan teljesítéséért, az intézményekre vonatkozó jogszabályok, az intézményi szabályzatok és a törvényesség betartásáért, az általa szolgáltatott adatok valódiságáért, a gazdasági vezető felelőssége nem érinti a költségvetési szerv vezetőjének és az egyes ügyekért felelős dolgozók felelősségét. Helyettesítés: a gazdasági vezető a feladatkörébe tartozó egyes jogköröket távolléte esetén írásban a gazdasági vezető helyettesre átruházhatja. Az átruházott hatáskörben a megbízott teljes felelősséggel jár el BELSŐ ELLENŐR Az intézmény belső ellenőrzését az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és a végrehajtási utasításai, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szabályozza. A belső ellenőr feladatát a Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai és Éves ellenőrzési terv alapján végzi A BELSŐ ELLENŐR FELADATAI Ellenőrzi: a gazdálkodás színvonala és az ellátott feladatok összhangját, az előirányzatok, a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználását, a kötelezettségvállalások megalapozottságát, azok előirányzattal való összhangját, nyilvántartását, az intézményi működés szabályozottságát, a bizonylati rend és okmányfegyelem helyzetét, valamint a vagyon védelmét, annak hasznosítását, 23

24 a költségvetési beszámoló valódiságát, szabályszerűségét, a számviteli előírások betartását, a céljellegű előirányzatok, támogatások felhasználását, azok megvalósítását, hatékonyságát, összeállítja az éves ellenőrzési programot az intézményvezető jóváhagyásával. Egyéb feladatai: az ellenőrzés előtt a felkészülés érdekében áttanulmányozza az ellenőrizendő területre vonatkozó szabályozást és dokumentumokat, amelyek a programban előírt feladatok elvégzéséhez szükségesek, összeállítja az ellenőrzési programot, amelyet egyeztet az intézmény vezetőjével, összeállítja az ellenőrzési jelentést, egyeztetés után véglegesíti; indokolt esetben kezdeményezi, javasolja a személyi felelősségre vonást, munkaterven kívül, külön megbízás alapján az intézmény vezetője egyéb ellenőrzés rendkívüli, nem tervezett ellenőrzés - elvégzésével is megbízhatja, folyamatosan végzi a munkájával kapcsolatos iratkezelési feladatokat a Belső ellenőrzési kézikönyv iratmintáinak és a helyi szabályozásoknak megfelelően, figyelemmel kíséri és a munkája során alkalmazza a vonatkozó jogszabályi változásokat, tanácsadó tevékenységével segíti az intézmény vezetőinek és dolgozóinak munkáját, folyamatosan figyelemmel kíséri a gazdálkodásra vonatkozó törvényi illetve jogszabályváltozásokat, és arról írásban tájékoztatja az érintett vezetőket a szabályozás aktualizálása érdekében A BELSŐ ELLENŐR FELELŐS az intézményekre vonatkozó jogszabályok, előírások, szabályzatok, illetve a törvényesség betartásáért, munkaköri feladatainak maradéktalan teljesítéséért, az általa szolgáltatott adatok valódiságáért, a megállapításai tárgyilagosságáért, a hivatali titok megtartásáért, a munkarend és a munkafegyelem megtartásáért A BELSŐ ELLENŐR JOGAI az SZMSZ hatálya alá tartozó intézményeknél ellenőrzést végezni, minden olyan iratba betekinteni, amelynek ismerete az ellenőrzéshez szükséges, 24

25 az ellenőrzött szerv területén szabadon mozogni, bármely helyiségbe belépni, annak bármely dolgozójától szóban vagy írásban felvilágosítást kérni, részt venni az intézmény munkaértekezletein, megbeszélésein A BELSŐ ELLENŐR KÖTELES az igazgató által elfogadott ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzéseket az ellenőrzési programnak megfelelően végrehajtani, az ellenőrzés megkezdéséről az ellenőrzött szerv vezetőjét tájékoztatni, az ellenőrzés kezdetén a megbízólevelet bemutatni, az ellenőrzési munka során köteles példamutató és határozott magatartást tanúsítani, megállapításait ellenőrzési jelentésben írásba foglalni, az ellenőrzésekről az igazgató részére ellenőrzési, illetve összefoglaló ellenőrzési jelentést készíteni, tanácsadói feladatából adódóan az ellenőrzési jelentésben javaslatot tesz a vizsgálat során feltárt hiányosságok megszüntetésére, az ellenőrzési jelentés tervezetét az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének a kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően megküldeni, amennyiben az ellenőrzés során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, hiányosság gyanúja merül fel, az eredeti dokumentumokat a költségvetési szerv vezetőjének átvételi elismervény ellenében köteles átadni, az ellenőrzés során készített iratokat és iratmásolatokat köteles 10 évig megőrizni. 25

26 4.5. OSZTÁLYVEZETŐK ÉS EGYÉB VEZETŐK FELADATA Az osztály/részleg munkájának irányítása, a munkatársak tevékenységének koordinálása, ellenőrzése, az osztály éves beszámolójának és munkatervének elkészítése, a beosztottak munkaköri leírásának elkészítése, munkájuk minősítése, részvétel az osztályvezetői értekezleteken, javaslattétel az igazgatónak az osztályt/részleget érintő személyi kérdésekben, részvétel a szakmai feladatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban, kapcsolattartás a szolgáltatásban részt vevő többi szervezeti egységgel, a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása, pályázatokban, projektekben való alkotó részvétel, a munkaköri leírásban rögzített szakmai feladatok magas szintű ellátása HATÁSKÖRE az intézményt az igazgató megbízása szerint képviseli tanácskozásokon és rendezvényeken FELELŐSSÉGE az intézményi szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása. Helyettesítéséről minden esetben a felettes igazgatóhelyettese rendelkezik. 26

27 IV. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK A RENDJE Intézményi gazdálkodás a Gazdasági Osztály által készített szabályzatok szerint történik. A gazdálkodási feladatokat a gazdasági Ügyrendben meghatározott módon kell végezni. A gazdálkodás szabályozottságát, a jogszabályok érvényesülését az intézmény alább felsorolt belső szabályzatai határozzák meg részletesen: Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Számviteli politika Gazdasági Ügyrend Pénzkezelési szabályzat Önköltség számítási szabályzat Gépkocsi üzemeltetési, saját gépkocsi használati szabályzat Számlarend Bizonylati szabályzat Eszközök és források értékelési szabályzata Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata Belső ellenőrzési kézikönyv, Belső ellenőrzési szabályzat Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés szabályzata Az intézmény ellenőrzési rendszerének részterületei: 1. AZ IGAZGATÓI ELLENŐRZÉS Előzetes terv szerint ellenőrzi az alapdokumentumokban, szabályzatokban foglaltak megvalósulását, a vonatkozó törvényi szabályozás érvényesülését, a vezetői határozatok végrehajtását. Az ellenőrzések megállapításai alapján gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről és azok végrehajtásáról. 27

28 2. A MUNKAFOLYAMATBA ÉPÍTETT ELLENŐRZÉS A munkafolyamatba épített ellenőrzést az abban érintett személyek (igazgató, igazgatóhelyettesek, osztályvezetők, a fiókkönyvtárak osztályvezetői és egyéb vezetői) végzik az SZMSZ, a különböző egyéb szabályzatok, valamint a munkaköri leírás alapján. 3. A FÜGGETLENÍTETT BELSŐ ELLENŐRZÉS Ellenőrzi a szaktevékenységek ellátásának hatékonyságát, a fejlesztések tervszerűségét és gazdaságosságát, a működés és a gazdálkodás szervezettségét. Áttekinti a munkaerő foglalkoztatást, a tárgyi eszközök kihasználtságát, fenntartását, fejlesztését. Ellenőrzi a jogszabályok, belső szabályzatok, utasítások megtartását, a bizonylati és okmányfegyelem szabályosságát. Elemzi a költségvetés tervezését és végrehajtását. 28

29 V. AZ INTÉZMÉNY MUNKÁJÁT SEGÍTŐ TESTÜLETEK, FÓRUMOK, ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK 1. DOLGOZÓI ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK Közalkalmazotti Tanács, A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete, Esélyegyenlőségi referens. 2. TELJES KÖRŰ MUNKAÉRTEKEZLET Az intézmény igazgatója évente három alkalommal értekezletet tart. Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi dolgozóját. Az igazgató az értekezleten beszámol az eltelt időszakban az intézményben folyó munkáról, értékeli az intézmény programjainak, munkatervének teljesítését, értékeli az intézményben dolgozók élet- és munkakörülményeinek alakulását, ismerteti a következő időszak feladatait. Az értekezlet napirendjét az igazgató állítja össze. Az értekezleten lehetőséget kell adni arra, hogy a dolgozók véleményüket, észrevételeiket kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel és azokra választ kapjanak. 3. EGYSÉGVEZETŐI ÉRTEKEZLET Az intézmény igazgatója szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal értekezletet tart, amelyen részt vesznek az osztály- és egységvezetők, a fiókkönyvtárak vezetői és napirendtől függően egyes beosztott munkatársak. Az értekezlet feladatai: intézményvezetői tájékoztató, aktuális és konkrét feladatok, tennivalók megbeszélése, évente átlagosan három alkalommal kihelyezett értekezlet megszervezésével a fiókkönyvtári tevékenység bemutatása. 29

30 4. VEZETŐI ÉRTEKEZLETET Az értekezlet feladatai: igazgatói tájékoztató, osztályvezetői beszámolók, aktuális események, teendők, határidők megbeszélése. Az intézmény működését segítő testületek üléséről jegyzőkönyvet, illetve emlékeztetőt kell készíteni, amelynek megőrzéséről az intézményvezető gondoskodik. A jegyzőkönyvnek (emlékeztetőnek) tartalmaznia kell: az ülés (értekezlet) helyét, idejét; a megjelentek nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét és a meghozott döntéseket. Az intézmény igazgatója a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXX. törvény hatályos előírásai szerint együttműködik a dolgozók minden olyan törvényes szervezetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. Támogatja, segíti az érdekképviseleti szervezetek működését. A munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásának, illetve teljesítésének módjáról, az ezzel kapcsolatos eljárások rendjéről, az érdekvédelmi szervezetek támogatásának mértékéről, a működési feltételek biztosításáról a jogszabályok ide vonatkozó rendelkezései alapján megállapodást köt. 30

31 VI. AZ INTÉZMÉNYI KAPCSOLATOK RENDSZERE ÉS FORMÁJA 1. AZ INTÉZMÉNY FELADATAINAK HATÉKONY ELLÁTÁSA ÉRDEKÉBEN EGYÜTTMŰKÖDIK a fenntartóval, szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, egyházi és civil szervezetekkel, csoportokkal, a médiával. A hosszabb távú (minimum egy év) együttműködést megállapodásban kell rögzíteni. Az együttműködési megállapodásban foglaltak megvalósításáért az intézmény részéről az igazgató a felelős. Ilyen megállapodást csak az intézmény vezetője köthet. 2. AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGE ELLÁTÁSA SORÁN FOLYAMATOSAN EGYÜTTMŰKÖDIK Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságaival - kiemelten a Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsággal, Debrecen Megyei Jogú Város polgármesterével, és a szakterületért felelős alpolgármesterével, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala illetékes szakosztályaival kiemelten a Kulturális Osztállyal, a városban működő közgyűjteményekkel, közművelődési, oktatási, művészeti intézményekkel és az ilyen feladatokat ellátó egyházakkal és civil szervezetekkel, országos, megyei és helyi szakmai szervezetekkel és intézményekkel, a megye polgármestereivel. 3. AZ INTÉZMÉNY A KAPCSOLATOK ÁPOLÁSA ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉRDEKÉBEN A KÖVETKEZŐ FORMÁKAT ALKALMAZZA együttműködési megállapodások, egyeztető megbeszélések, részvétel a különböző szervezetekben, testületekben, munkamegbeszéléseken és tanácskozásokon. 4. AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETE A KAPCSOLATTARTÁSBAN a fenntartóval való kapcsolattartás - igazgató, 31

32 szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás (Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Informatikai és Könyvtári Szövetség) - igazgató, társintézményekkel, civil- és társadalmi szervezetekkel, iskolákkal stb. minden egységvezetőnek feladata kapcsolatok kiépítése és fenntartására a munkakörének megfelelően. 5. KAPCSOLAT A MÉDIÁVAL Az intézmény eredményes munkájához szükséges a jó kapcsolat a médiával. Ennek formái lehetnek: tudósítások, hírek, elemző írások megjelentetése, illetve sajtótájékoztatók, sajtóbeszélgetések szervezése, előkészítése az igazgató jóváhagyásával, amely a Városi Fiókkönyvtári osztály feladata. A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény dolgozóinak az alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük. A nyomtatott, elektronikus és az online sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül, amelyek esetében be kell tartani a következő előírásokat: az intézményt a sajtó előtt az igazgató képviseli, elvárható, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, szabatos válaszokat adjon, a közölt adatok szakszerűségéért, pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel, a nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére, érdekeire, nem adható nyilatkozat olyan ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amiben a nyilatkozattevőnek nincs hatásköre. 32

33 VII. AZ INTÉZMÉNY EGYÉB RENDELKEZÉSEI Az intézmény használati, nyitvatartási rendje a Könyvtárhasználati Szabályzatában van összegezve. Debrecen, szeptember

34 VIII. KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS VÉLEMÉNY A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakkal a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Közalkalmazotti Tanácsa egyetért. Debrecen, november A Közalkalmazotti Tanács elnöke 34

35 VIII. KKDSZ HELYI ALAPSZERVEZETÉNEK VÉLEMÉNYE A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakkal a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Szakszervezeti Bizottsága egyetért. Debrecen, november A Szakszervezeti Bizottság elnöke 35

36 A Szervezeti és Működési Szabályzatot Debrecen Megyei Jogú Város Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága. év hó nap hagyta jóvá számú rendeletével. 36

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 45.598/2012. Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, valamint a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átvételével kapcsolatos döntések

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECEN 2011 TARTALOMJEGYZÉK 2 A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek I. Általános rendelkezések... 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás

Részletesebben

Eötvös Károly Megyei Könyvtár

Eötvös Károly Megyei Könyvtár Eötvös Károly Megyei Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Veszprém 2014 I. Az intézmény adatai Az intézmény neve: Eötvös Károly Megyei Könyvtár Székhelye és címe: 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Telephelyei:

Részletesebben

KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 I. FEJEZET általános rendelkezések Az 1997. évi CXL. törvény rendelkezik a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2015 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya (1) Az intézmény alapító

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és

Részletesebben

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04.

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest, Halom utca 31. : +36-1-261-1014; Fax: +36-1-431-7944 Email: halom@halomotthon.hu; www.halom-otthon.hu Iktatószám: 1-5/3/2015 SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 224/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat melléklete AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Molekné Kőrösi Beatrix mb. könyvtárvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

Táncsics Mihály Művelődési Ház. Szervezeti és Működési Szabályzata

Táncsics Mihály Művelődési Ház. Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú melléklet Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2015. január 20. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Általános rész... 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó

Részletesebben

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása MÓDOSÍTÓ OKIRAT (Elfogadva a 87/2013. (IV.25.) Kt. sz. határozattal) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. október 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. október 27-i ülésére Tárgy: Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Koszecz Sándor Igazgató Sorszám: 6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Csorba Győző Megyei Könyvtár. Szervezeti és Működési Szabályzata

Csorba Győző Megyei Könyvtár. Szervezeti és Működési Szabályzata Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Apáca u. 8. A Csorba Győző Megyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata P é c s 2002 2 A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Csorba Győző Megyei Könyvtár (a továbbiakban:

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2012. április 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Múzeum SZMSZ-ének módosítása Sorszám: Döntéshozatal módja: Előkészítette: Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Tisztelt Bizottság! Egyéb előterjesztés

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. december 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. december 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB fenntartói nyilatkozatának jóváhagyása Előadó:

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 14/2012. (V.10.) TT HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA: 2012. MÁJUS 10. 1. Szervezeti

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pető András Főiskola Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Készítette: Bányainé Bejczi Erika Fehér Gyöngyi Sélley Péterné

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zirc 2011 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1. 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Készítette: Jóváhagyta: Szigetvári József igazgató Vezér Mihály Ph.D polgármester Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. Kelte: A kiadmány hiteléül: 2011. június 01. Jóváhagyta: Bodó Sándor Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA

ÁLTALÁNOS RÉSZ I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA ÁLTALÁNOS RÉSZ I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1. A költségvetési szerv elnevezése: Hajdúsági Lakásotthonok 2. Az intézmény székehelye: 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. 3. Az intézmény: PIR azonosító száma: 372196000

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békési Költségvetési Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Kovács Szilvia igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános

Részletesebben

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására E LŐTERJESZTÉS a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésére.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZETE 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Postafiók 82. Telefon: (74) 505-650. Fax: (74) 505-640 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes:

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 032649 *: 2760 Nagykáta, Csonka köz 6. (: 06/29/440-254,06/30/6956801 E-mail: ipariszki@ipariszki.hu Web: www.ipariszki.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE...6

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI-ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI-ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. melléklet SZERVEZETI-ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága a./2016. (.) számú határozatával. Dr. Páva Zsolt polgármester Tartalom

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a költségvetési szerv adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke Szám: 739-2/2008. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 59/2011. (IX. 30.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

Részletesebben

Budapest, 2008. december 23.

Budapest, 2008. december 23. A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A kiadásért felelős: Jóváhagyja:. Dr. Kovács Tibor főigazgató.... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője átruházott jogkörében

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA jóváhagyta Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2014.(II.04.) önkormányzati határozatával. jóváhagyta Újdombrád Község

Részletesebben

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Garamvölgyi György igazgató Oláh István igazgatóhelyettes Pete Istvánné tagintézmény vezető Gaálné Farkas Valéria

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE...

A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE... Tartalom I. A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE... 4 1 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 4 2 AZ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ TELEPHELY NEVE ÉS SZÉKHELYE... 4 3 AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓJA, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 2197/Sz/2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiak ban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiadja: Néprajzi Múzeum A kiadásért felelős: Jóváhagyja:. Dr. Fejős Zoltán főigazgató.... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum Edelény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 25. 2010. 2 I. BEVEZETÉS A közoktatásról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Egységes szerkezetbe foglalva:2015. október 28. Hatályos: 2015. november 1. Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01. Készítette: Mészáros Istvánné Óvodavezető Kelt: 2015. 08. 26. Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Tagintézményének Nevelőtestülete

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A módosításokkal egységes szerkezetben 2009. január 26. SZKTT Közoktatási Intézménye SZMSZ Tartalomjegyzék

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: 202324 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. szeptember 1 jétől* *Az intézmény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett SZMSZ-e helyébe lép az 2011. évi CXC. törvény 97. 14) bekezdésében foglaltak alapján

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Makó 2013. 1 2 Tartalomjegyzék A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata.. 3 Mellékletek 1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PAKS, 2014 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 4 AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, RENDELTETÉSE 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Az alapító

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-24/2/2010. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: / 2011-0981 NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Debreceni Javítóintézete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Hatályos: 2011. április 01-től 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A javítóintézet

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. június

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata 1 Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára Szervezeti és működési szabályzata 2 Szervezeti és működési szabályzat fő részei 1. Intézmény alapadatai 2. Intézmény feladatai 3. Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti

Részletesebben