HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelte: A kiadmány hiteléül: június 01. Jóváhagyta: Bodó Sándor Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

2 I. A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT (A TOVÁBBIAKBAN SZAKSZOLGÁLAT) AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE Azonosító adatok: Az intézmény elnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Az intézmény rövid neve: HBM TGYSZ Az intézmény székhelye, címe: Debrecen, Vármegyeháza u. 9. szám Az intézmény telephelye: 4030 Debrecen Tégláskert u. 68. szám Postacím: Telefonszám: Telefaxszám: Debrecen, Pf (52) (52) A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat alapítója, jogállása, felügyelete: a) A Szakszolgálat önálló jogi személy. Vezetője a Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Igazgatója b) Alapítója Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése c) Az alapító okiratot a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése hagyja jóvá. Az alapító okirat száma: 191/1997. (XI.21.) MÖH határozat Az alapító okirat módosításának kelte: április 29. A módosított alapító okirat száma: 94/2011 (IV.29.) MÖK határozat A működés időtartama: határozatlan Az ágazati azonosító száma: S A törzskönyvi azonosító szám: Engedélyezett létszám: 105 fő (2011. június 30-ig), július 01-től 95fő d) A Szakszolgálat gazdálkodási jogköre: Közszolgáltatást biztosító önállóan működő, a költségvetési előirányzatok felett rendelkezés szempontjából részjogkörű közintézmény. Egyes gazdálkodási feladatait a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága látja el (GAFI). e) Az intézmény felügyeleti szervei: Felügyeleti és fenntartó szerve: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2

3 Felügyeleti és fenntartó szerv székhelye, címe: Telefonszám Debrecen, Piac u. 54. szám (52) Irányító szerv neve, székhelye: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése: Címe: Telefonszám: Debrecen, Piac u. 54. szám (52) Az intézmény szakmai, módszertani ellenőrzésére jogosult szerv: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Címe: Telefonszám: Budapest, Tüzér u szám (1) , (1) Az intézmény szakmai ellenőrzésére jogosult szerv: Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Címe: Telefonszám: Debrecen, Miklós u. 4. szám (52) f) A feladatellátást szolgáló vagyon: A Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan, ingó, egyéb vagyonkezelése és hasznosítása. A Szakszolgálat használatában lévő összes vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves mérleg tartalmazza. A vagyoni állapotot az intézmény mindenkori leltára tartalmazza. g) A Szakszolgálat alaptevékenységének forrásai: Fenntartói támogatás Saját bevételek (térítési díjak, továbbszámlázott szolgáltatások, kártérítések) Pályázati úton nyert támogatások Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány h) A vagyon feletti rendelkezés joga: A Szakszolgálat által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat vagyonára és a vagyongazdálkodás szabályaira vonatkozó rendelet az irányadó. Az alkalmazottak jogviszonya: A Szakszolgálat dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított évi XXXIII. Törvény (továbbiakban: Kjt.), valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak. A hivatásos nevelőszülők hivatásos nevelőszülői jogviszony keretében vannak foglalkoztatva. Erre a jogviszonyra az XXXI. tv. (Gyvt.) és a 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak. 3

4 A Szakszolgálat alaptevékenysége, feladatai: 1, Az ideiglenes hatállyal elhelyezett átmeneti-, és tartós nevelésbe vett gyermekek. gondozási helyének meghatározásához javaslat tétel személyiségvizsgálata, szakvélemény, elhelyezési javaslat készítése a gyámhivatal megkeresésére egyéni elhelyezési terv készítése a gyámhivatal megkeresésére ideiglenes elhelyezését ellátó nevelőszülő és gyermekotthon kijelölése 2, Nevelőszülői hálózat szervezése, fenntartása, működtetés érdekében. nevelőszülői alkalmasság vizsgálata, a nevelőszülő kiválasztása nevelőszülők felkészítése, képzése, nyilvántartásba vétele, továbbképzése szakmai tanácsadás 3, Az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek örökbefogadásának, örökbe fogadhatóvá nyilvánításának, örökbefogadásának szakmai előkészítése, eljárások lebonyolítása. nyilvántartás vezetése az alkalmas örökbe fogadni szándékozó személyekről, örökbe fogadhatóvá nyilvánított gyermekekről, erről az NEFMI Gyermekvédelmi Főosztály Központi Hatóságának tájékoztatása. örökbe fogadni szándékozó személyek alkalmasságának vizsgálata örökbe fogadni szándékozó személyek tájékoztatása, felkészítése eseti gondnoki jogkörben szükséges intézkedések megtétele 4, Az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek gyámja, hivatásos gyámja, gondozója, gondozási-nevelési tevékenységének segítése, szakmai ellenőrzése. elkészíti az általa működtetett nevelőszülői hálózatban elhelyezett és azon gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét, akinek gyámságát az általa foglalkoztatott hivatásos gyám látja el, tájékoztatja a gyámhivatalt a gondozással, neveléssel kapcsolatos feladatok ellátásáról, a szülő-gyermek kapcsolat alakulásáról, javaslatot tesz a gyámhivatalnak, ha a gyám, hivatásos gyám jogkörének korlátozása, tisztségéből felmentése vagy felfüggesztése indokolt, szervezi az egyéni elhelyezési terv végrehajtását, családgondozást, utógondozást végez, ha a gyermek gondozási helye nem gyermekotthon. 5, Eseti gondnoki, vagyonkezelő gondnoki, hivatásos gyámi hálózatot működtet. eseti gondnoki jogkörben ellátja a gyermek képviseletét, ha a gyám a gyermeket nem képviselheti, vagy ha a különleges szakértelmet igénylő ügyben a gyám a gyermek képviseletét nem tudja ellátni eseti gondnoki jogkörben ellátja a vagyonkezelő gondnoki feladatokat, ha a gyámhivatal nem hatalmazta fel a gyámot a gyermek vagyonának kezelésére a Csjt. 98. (4) bekezdése alapján hivatásos gyámi jogkörben ellátja az egyes gyermekek gyámságát 6, Ellátja a szaktanácsadással kapcsolatos feladatokat. szakmai módszertani segítséget nyújt a személyes gondoskodás szakfeladatainak ellátásához 4

5 javaslatot készít a szakellátás fejlesztésére elősegíti a tudományos kutatómunka gyakorlati alkalmazását továbbképzéseket szervez 7, Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságot működtet. 8, Nyilvántartást vezet a Gyermekvédelmi Törvény ban meghatározott adatokról. a nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben elhelyezett gyermekek adatairól az örökbefogadhatóvá nyilvánított, illetve örökbe fogadható gyermekekről, valamint az örökbefogadásra váró nevelőszülőkről az általa kijelölt, eseti gondnoki és hivatásos gyámi feladatokra kijelölhető személyekről a nevelőszülőkről, hivatásos nevelőszülőkről, speciális feladatokat ellátó nevelőszülőkről a nevelőszülők képzéséről, továbbképzéséről az otthont nyújtó ellátásban, átmeneti gondozásban, utógondozói ellátásban részesülő gyermekek, fiatal felnőttek gondozási napjairól az üres férőhelyekről - ideiglenes és átmeneti gondozási feladatokat is ellátó nevelőszülőkről, gyermekotthonokról - igény szerint felvilágosítást nyújt 9, Befogadó Otthont működtet: Lakásotthoni keretek között teljes körű ellátást nyújt az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek számára. 10, Ügyeleti szolgálatot működtet. Működési területe: Hajdú-Bihar megye, Debrecen Megyei Jogú Városra is kiterjedően. Feladatok, feladatmutatók megnevezése: Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása Egyéb bentlakásos ellátás A gyermekvédelmi szakellátás keretén belül otthont nyújtó teljes körű ellátást biztosít a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők számára Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok szakfeladaton. Feladatmutató: férőhelyek száma (db) Teljesítménymutató: férőhelyek száma (fő) Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása szakfeladaton. Feladatmutató: nevelőszülői családok száma (db) Teljesítménymutató: elhelyezett gyermekek száma (fő) M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül M.n.s. egyéb oktatás Feladatok megoszlása szakfeladatok szerint: Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Kötelező felkészítő képzések Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Gyermekotthoni ellátás 5

6 Szükség szerint különleges ellátást nyújt, nevelőszülői ellátásban ideiglenes elhelyezést, valamint külső férőhelyen utógondozói ellátást biztosít. Nevelőszülői hálózatában szükség szerint utógondozói ellátást biztosít. Befogadó otthont működtet, az ideiglenes férőhelyek száma: 10 fő Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység: Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai továbbképzések Kötelező felkészítő képzések M.n.s. egyéb felnőttoktatás Szakszolgálat vállalkozási tevékenységének köre és mértéke: Szakszolgálat vállalkozási tevékenységet nem folytat. A Szakszolgálat közérdekű adatok kezelésével, közzétételével megbízott szervezeti egységei: A évi XXIV. törvény rendelkezése (üvegzseb) alapján a közzétételnek elektronikus formában teszünk eleget a szakszolgálati honlapon ( Az adatokat a gazdasági referens szolgáltatja, a közzétételt és a frissítést az igazgató utasítására a honlap üzemeltetője végzi. A Szakszolgálat gazdálkodása: A Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat közszolgáltatást biztosító önállóan működő, a költségvetési előirányzatok felett rendelkezés szempontjából részjogkörű közintézmény. Egyes gazdálkodási feladatait a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága látja el (GAFI). A feladatok megosztási rendjét a két fél közötti megállapodás szabályozza. A megállapodás kitér: a) Az éves költségvetés tervezésére b) Az éves költségvetési előirányzatok módosítására c) Az előirányzatok felhasználására, a kötelezettségvállalásra és utalványozásra d) A karbantartási tevékenységre e) A beruházások és felújítások rendjére f) A munkaerő gazdálkodásra g) A pénzkezelésre h) A szabályozás és szabályzatkészítésre i) Az analitikus nyilvántartásra j) A selejtezésre és a leltározásra k) A beszámoló készítésre és a könyvvezetésre 6

7 l) Egyéb adatszolgáltatásra m) A vagyonkezelésre n) A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre o) A pályázatok kezelésére és pénzügyi nyilvántartására és elszámolására A Szakszolgálat önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik az alábbi előirányzatok felett: a) személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó, munkaadókat terhelő járulékok, b) átvett pénzeszközök, c) költségvetésben nem tervezett többletbevételek. Pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó munkakörök: Az intézmény és a GAFI közötti megállapodásban foglaltak szerint történik. A Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál nincs ilyen munkakör. A gazdálkodás szabályait a következő jogszabályok és rendeletek határozzák meg: A Magyar Köztársaság mindenkori éves költségvetési törvénye évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 292/2009 (XII.19) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról évi C. törvény a számvitelről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi CXXIX. törvény a közbeszerzésről évi XCII. törvény az adózás rendjéről évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelete a vagyongazdálkodásról, valamint a beruházások rendjéről 130/2002 (IX.13) MÖH, valamint a 111/2003. (V.23) MÖH a szakmai alapfeladatok keretében végzett szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel történő ellátásának szabályairól A gazdasági tevékenység módját helyi szinten a következő szabályzatok tartalmazzák: - ÜGYREND - SZÁMVITELI POLITIKA - VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT - PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT - ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA - KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT - MUNKÁBA JÁRÁS ÉS MUNKAVÉGZÉS SORÁN ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SZABÁLYZATA - SZÁMÍTÁSTECHNIKAI VÉDELMI SZABÁLYZAT - NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZATBAN FIZETENDŐ ELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA - UTÓGONDOZOTTAK TÉRÍTÉSDÍJÁNAK ÉS ZSEBPÉNZÉNEK SZABÁLYZATA 7

8 - A SZAKELLÁTÁSBA KERÜLT GYERMEK ELSŐ FELRUHÁZÁSÁNAK SZABÁLYZATA - BÉLYEGZŐHASZNÁLAT RENDJE - MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT - IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT - BIZONYLATI SZABÁLYZAT GAZDASÁGI MUNKAFOLYAMATOKBAN - LELTÁRKÉSZÍTÉS ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT - ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA - ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT - BELSŐ SZABÁLYZAT A FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE), VALAMINT A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJÉRŐL A gazdasági kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés módját az intézmény Gazdálkodásával kapcsolatos belső szabályzatai; Ügyrend a gazdálkodással összefüggő feladatokról című szabályzat tartalmazza. A gazdálkodásra kiterjedő intézményi belső ellenőrzési feladatokról a GAFI gondoskodik. Az intézményvezető az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésék működéséről. Az intézmény a pénzeszközeit a CIB Bank Rt.-nél vezetett számú pénzforgalmi jelzőszámmal ellátott számlákon kezeli Szakszolgálat szakmai munkakörei: Elhelyezési osztály gyermekvédelmi ügyintéző örökbefogadási tanácsadó speciális gyámi gondozói tanácsadó pszichológus Gyámi osztály hivatásos gyám vagyonkezelő eseti gondnok Gyámi gondozói tanácsadó osztály gyámi gondozói tanácsadó Nevelőszülői hálózat nevelőszülő tanácsadó pszichológus gyógypedagógus család és utógondozó gyermekvédelmi ügyintéző hivatásos nevelőszülő Szakértői Bizottság vezető szociális munkás/családgondozó pszichológus Befogadó Otthon 8

9 vezető nevelő gyermekvédelmi asszisztens gyermekfelügyelő Szakszolgálat nem szakmai munkakörei: Ellátási csoport humánerőforrás szervező titkárnő Elhelyezési osztály adatrögzítő iratkezelő, irattáros 9

10 II. A SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE Munkatársainak feladatait az alapító okiratban és jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakon alapuló egyéni munkaköri leírások tartalmazzák. Egyes feladatok ellátására az igazgató elkülönült munkaszervezettel nem rendelkező bizottságot, munkacsoportot vagy testületet hozhat létre. Az intézmény vezetése, hatáskörök átruházása, ellenőrzés, irányítási struktúra 1. Az intézmény vezetője: IGAZGATÓ Az intézmény szakmai, vezetői irányítását egyszemélyi felelősséggel az intézmény igazgatója látja el. Az intézmény igazgatója feletti munkáltatói jogokat a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés gyakorolja. Kinevezése nyilvános pályázatot követően 5 évre szól. Az intézmény igazgatója magasabb jogállású vezető, felmentése, személyi alapbérének megállapítása, fegyelmi- és anyagi felelősségre vonása a közgyűlés, egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a közgyűlés elnökének hatáskörébe tartozik. Az intézmény munkatársai felett az intézmény igazgatója gyakorolja a munkáltatói jogokat. Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és a GAFI-val kötött megállapodás alapján a hatáskörébe tartozó gazdasági működésének valamennyi területét. Ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban és önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat. Képviseli az intézményt a hatóságok előtt és harmadik személyek felé; e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjaira nézve állandó jelleggel, egy meghatározott ügyre nézve esetenként a H-B M-i TGYSZ más alkalmazottaira átruházhatja. Elkészíti az intézmény SZMSZ-ét, amelyet jóváhagyásra a fenntartó Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat illetékes szerve elé terjeszt, és más, kötelezően előírt szabályzatait, rendelkezéseit, gondoskodik azok aktualizálásáról. Kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel. Támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét, folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját. Kapcsolatot tart az érdekképviseleti szervekkel, egyeztet és megköti a Közalkalmazotti Tanáccsal vagy a szakszervezettel a Kollektív Szerződést és annak módosításait. Az igazgató Közalkalmazotti Tanáccsal együttesen megalkotja a Közalkalmazotti Szabályzatot (Kjt. 17..). Biztosítja az ellenőrzési nyomvonal elkészítését, kockázatkezelő rendszer működtetését és a szabálytalanságok kezelésére vonatkozó szabályokat. A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő 10

11 ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés működtetéséért. A költségvetési szerv vezetője az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének működtetéséről. Az igazgató feladatkörébe tartozik a 214/2009 (IX.11) MÖK határozat szerint a Gazdasági Szolgáltató Főigazgatóság és az intézmény közötti Megállapodásnak megfelelően a gazdasági tevékenység szervezeti, működési feltételeinek meghatározása, a gazdálkodás megalapozásához rövid és hosszú távú elképzelések megfogalmazása, költségvetés és annak végrehajtásával kapcsolatos szoros együttműködés kialakítása. Az intézménynél maradó feladatokra vonatkozóan az együttműködési Megállapodáson túl az Általános együttműködés szabályzatnak megfelelő kapcsolattartás és a szabályozásnak megfelelő feladatellátás irányítása és ellenőrzése. Feladata a Fenntartóval való kapcsolattartás. Gondoskodik az esélyegyenlőség betartatásáról. Esetenként jogszabály, illetve a felettes hatóság által előírt egyéb feladatokat is ellát. Az igazgató hatásköréből átruházva: Általános igazgatóhelyettesre: örökbefogadás előkészítése utógondozás, hivatásos gyámság, eseti gondnokság koordinálása nyilvántartás, adatrögzítés felügyelete iktatás, irattározás, archiválás irányítása Nevelőszülői hálózatvezető igazgatóhelyettesre: a nevelőszülői hálózatban folyó nevelőmunka irányítása a nevelőszülő-tanácsadók munkájának koordinálása a nevelőszülők képzésének, továbbképzésének koordinálása 2. IGAZGATÓ-HELYETTESEK: Az igazgató irányításával, egymással együttműködve és mellérendeltségi viszonyban látják el a vezetői teendőiket. Összehangoltan és egységes fellépéssel követelik meg a gyermekvédelmi törvényből adódó feladatok betartását az intézmény nyugodt, kiegyensúlyozott működését ÁLTALÁNOS IGAZGATÓHELYETTES Az intézmény igazgatójának távolléte esetén az intézményvezető megbízása alapján ellátja a vezetői feladatokat, az alábbiak kivételével: nem létesíthet és szüntethet meg közalkalmazotti jogviszonyt, fegyelmi tanács elnökeként nem járhat el. 11

12 Ellátja az elhelyezési, a gyámi osztály, a gyámi-gondozói osztály és a befogadó otthon szakmai irányítását, felügyeletét. Koordinálja a főiskolai, egyetemi hallgatók terepgyakorlatát. Az intézményvezető megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZATVEZETŐ IGAZGATÓHELYETTES Felügyeli a nevelőszülői hálózatot, elkészíti a hálózatban folyó nevelés, gondozás célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai programot. Havonta, illetve szükség szerint megtartja a nevelőszülő-tanácsadók értekezletét. Felelős a nevelőszülői hálózat folyamatos fejlesztéséért, az új nevelőszülők kiválasztásáért, felkészítő tanfolyamok megszervezéséért. Irányítja a nevelőszülők folyamatos továbbképzését, kidolgozza a továbbképzés tematikáját. Ellenőrzi a nevelőszülő-tanácsadókon keresztül, illetve közvetlenül, hogy a nevelőszülők megtesznek-e mindent a gondozott gyermek harmonikus fejlődéséért, illetve, hogy a gyermekek ellátására kapott nevelési díjat, ellátmányt a gyermekre fordítják-e? Kivizsgálja a nevelőszülőktől érkező, illetve a nevelőszülőket érintő panaszokat. Kapcsolatot tart a nevelőszülők lakhelyén működő polgármesteri hivatalokkal, gyermekjóléti szolgálatokkal, oktatási, nevelési intézményekkel. 3. VEZETŐK ELHELYEZÉSI OSZTÁLYVEZETŐ Segíti az igazgató vezető munkáját, az osztály feladatainak szakszerű működtetésében, végrehajtásában. Segíti, szervezi, irányítja, ellenőrzi az örökbefogadással, a gyermekek elhelyezésével, felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat, valamint a nyilvántartási munka folyamatát, működését GYÁMI OSZTÁLYVEZETŐ Segíti az igazgató vezetői munkáját, az osztály feladatainak szakszerű működtetésében. Segíti és ellenőrzi a munkáltató részéről a dolgozók munkarenddel kapcsolatos szabályainak betartását. Figyelemmel kíséri a szakmai pályázati lehetőségeket GYÁMI-GONDOZÓI OSZTÁLYVEZETŐ Segíti az igazgató vezetői munkáját, az osztály feladatainak szakszerű működtetésében. Segíti, szervezi, irányítja és ellenőrzi az osztály dolgozóinak munkáját. 12

13 3. 4. NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZAT SZAKMAI EGYSÉGEINEK VEZETŐI Segíti az igazgató és a nevelőszülő-hálózat vezető vezetői munkáját, a nevelőszülői hálózatból hozzá tartozó szakmai egység feladatainak szakszerű működtetésében. Segíti, szervezi, irányítja és ellenőrzi a hozzá tartozó szakmai egység szakdolgozóinak (nevelőszülő tanácsadók, család- és utógondozók) és nevelőszülőinek munkáját. A gyermekek nevelőszülőknél való elhelyezésénél segíti az illesztés folyamatát, ennek hatékonyságát a (területéhez) szakmai egységéhez tartozó nevelőszülők, nevelőcsaládok adatainak, sajátosságainak nyilvántartása által növeli. Kapcsolatot tart mind a nevelőszülői hálózat szakmai egységeihez, mind a többi osztályhoz tartozó szakdolgozókkal, hogy kövesse a szakmai egységéhez tartozó nevelőszülők esetében az ellátás megvalósulásának minőségét. Team megbeszéléseket szervez a területéhez tartozó szakdolgozók bevonásával, melynek célja az aktuális teendők szervezése, a feladatok elvégzéséhez szükséges lépések koordinálása, ellenőrzése, a felmerülő problémák jelzése és probléma megoldási lehetőségek feltérképezése MEGYEI GYERMEKVÉDELMI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG VEZETŐJE Segíti az igazgató vezetői munkáját, a Bizottság feladatainak szakszerű működtetésében. Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakértői bizottságban feladatot ellátó szakemberek tevékenységét. Szakmai szempontból független vezetője a bizottságnak, melynek hivatalos leveleit önállóan írja alá. Amennyiben indokolt gondoskodik eseti szakértő bevonásáról a bizottság munkájába BEFOGADÓ OTTHON VEZETŐ Érvényesíti a csoportgazdálkodás és energiatakarékosság elvét. Biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek szükségszerinti teljes körű ellátását. Kezeli a hozzátartozó gyermekek zsebpénzét, elvégzi az azzal kapcsolatos dokumentációs munkát. Részt vesz a leltározási, selejtezési munkákban. Biztosítja a lakásotthoni kollégái által az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek orvoshoz, kórházba egyéb vizsgálatra történő kíséretét. A lakásotthonba ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek és ott dolgozók tűz- és munkavédelmi oktatását biztosítja. Folyamatosan ellenőrzi a lakásotthonban élő gyermekek tanulmányi előmenetelét, szükség esetén segítséget nyújt. Biztosítja a szökött gyermekek időbeni körözését. Részt vesz a gyermekek elhelyezési vagy felülvizsgálati tárgyalásukon és az ehhez szükséges dokumentációt biztosítja. Közvetlen kapcsolatot tart a gyámhivatalokkal, gyermekjólléti szakszolgálatokkal. Ezekről szükség szerinti jelentést készít. 13

14 Felelős: A befogadó otthon szakmai és gazdálkodási rendjéért. A kollektív leltárfelelősség érvényesüléséért A beutalt gyermekek testi épségének biztosításáért. A baleset, tűz és munkavédelmi szabályzatok betartásáért. Helyettesítése akadályoztatása és távolléte esetén: Szakmai kérdésekben a Befogadó otthon nevelője jogosult. Gazdálkodást érintő kérdésekben külön megbízással jogosult a Befogadó otthon nevelője. 4. AZ INTÉZMÉNY MUNKÁJÁT SEGÍTŐ TESTÜLETEK, SZERVEK, KÖZÖSSÉGEK: IGAZGATÓI TANÁCS: Üléseit az intézmény igazgatója szükség szerint hívja össze. Tagjai: igazgató, általános igazgatóhelyettes, nevelőszülői hálózatvezető igazgatóhelyettes, szakértői bizottság vezetője. A tanács véleményezi és értékeli: az intézményt érintő szervezeti és működési kérdéseket, az intézmény dolgozóit érintő élet- és munkakörülményeket befolyásoló kérdéseket, fejlesztések, felújítások rangsorolását, az intézmény működésével összefüggő terveket, szabályokat, mindazokat a javaslatokat, amelyeket az intézményvezető vagy a tanács tagjai a tanács elé terjesztenek VEZETŐI ÉRTEKEZLET: Az intézmény vezetője szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal vezetői értekezletet tart. A vezetői értekezlet résztvevői: Igazgató Igazgatóhelyettesek Elhelyezési osztályvezető Gyámi osztályvezető Gyámi - gondozói osztályvezető Megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság vezetője Nevelőszülői hálózat szakmai egységeinek vezetői Befogadó Otthon vezető Kibővített vezetői értekezlet további résztvevői: Gazdasági ügyintéző humánpolitikai és jogi előadó Közalkalmazotti tanács elnöke 14

15 A vezetői értekezlet feladata: tájékozódás a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek munkájáról, az intézmény, valamint a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek aktuális és konkrét tennivalóinak áttekintése OSZTÁLYÉRTEKEZLET: Az osztály(ok) (belső szervezeti egységek) vezetői havonta osztályértekezletet tartanak. Az osztály értekezletét a vezetője hívja össze és vezeti. Az értekezletre meg kell hívni az osztály valamennyi dolgozóját és az intézmény vezetőjét, illetve a felügyeletet gyakorló tisztségviselőjét. Az osztályértekezlet feladata: a szervezeti egység eltelt időszak alatt végzett munkájának értékelése, a szervezeti egység munkájában tapasztalt hiányosságok feltárása és azok megszüntetésére intézkedések megfogalmazása, a munkafegyelem értékelése, a szervezeti egység előtt álló feladatok megfogalmazása, a szervezeti egység munkáját, munkaközösségeit érintő javaslatok megtárgyalása DOLGOZÓI MUNKAÉRTEKEZLET: Az intézményvezetője szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal összdolgozói munkaértekezletet tart. Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi fő- és részfoglalkozású dolgozóját. Az intézményvezető az összdolgozói értekezleten: beszámol az intézmény eltelt időszak alatt végzett munkájáról, értékeli az intézmény programjának, munkatervének teljesítését, értékeli az intézményben dolgozók élet- és munkakörülményeinek alakulását, ismerteti a következő időszak feladatait. Az értekezlet napirendjét az intézményvezető állítja össze. Az értekezleten lehetőséget kell adni, hogy a dolgozók véleményüket, észrevételeiket kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel és azokra választ kapjanak. Munkamegbeszélés, esetkonferencia: Operatív jellegű értekezlet (konzultáció), amelyet a megyei szakszolgálat igazgató, helyettesei, gazdasági referens, vagy osztályvezetők kezdeményezhetnek saját elhatározásuk vagy munkatársaik javaslata alapján. A kezdeményező döntési körébe tartozik, hogy emlékeztetőt vagy írásos jegyzőkönyvet készít-e a megbeszélésről. 15

16 5. ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK: KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS: 1, Az intézménynél működő közalkalmazotti tanács működését a Közalkalmazotti Szabályzat határozza meg. 2, A közalkalmazotti tanácsot együttdöntési jog illeti meg a Kollektív Szerződésben meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása, illetve az ilyen jellegű intézmények, ingatlanok hasznosítása tekintetében. 3, A munkáltató döntése előtt a közalkalmazotti tanáccsal véleményezteti: a munkáltató gazdálkodásából származó bevétel felhasználásának tervezetét, a munkáltató belső szabályzatának tervezetét, a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezetét, a korengedményes nyugdíjazásra, megváltozott munkaképességű közalkalmazottak rehabilitációjára vonatkozó elképzeléseket, a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket, a munkáltató munkarendjének, éves szabadságolási tervét SZAKSZERVEZET: Az intézményben a Pedagógus Szakszervezet helyi szervezete működik. A szakszervezeti jogokat a Kollektív Szerződés határozza meg. A szakszervezeti bizalmi tanácskozási, véleményezési jogkörrel részt vesz a vezetőség olyan testületi ülésén meghívottként, ahol a Munka Törvénykönyvében és Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szakszervezet javaslattételi, véleményezési jogkörrel élhet ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM: Az intézmény fenntartója meghatározza az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló érdekképviseleti fórum megalakításának és működésének szabályait. Az érdekképviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai: - az ellátásban részesülő gyermekek, - az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselő, illetve a fiatal felnőttek képviselői, - az intézmény dolgozóinak képviselői, - az intézményt fenntartó képviselője. Az érdekképviseleti fórum megvizsgálja az elé terjesztett panaszokat, és a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, az intézmény ellenőrzését ellátó megyei gyámhivatalnál, illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél. Az érdekképviseleti fórum az intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a gyermeket, fiatal felnőttet érintő ügyekben, valamint javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről, működéséről, valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról. Az érdekképviseleti fórum egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál. A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a fiatal felnőtt, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai 16

17 szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek az intézmény vezetőjénél, vagy az érdekképviseleti fórumánál: - az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, - a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén. Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja, és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A gyermek, a szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a fiatal felnőtt az intézmény fenntartójához vagy a megyei gyámhivatalhoz fordulhat, ha az intézmény vezetője vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet. Az érdekképviseleti fórum a Hajdú Bihar Megyei Közgyűlés elnöke által megállapított szabályok szerint alakult meg és működik. 6. A SZAKSZOLGÁLAT KÖZALKALMAZOTTAI A közalkalmazotti jogviszony létesítésének követelményeit a Kjt. és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szabályozza. A közalkalmazott kötelessége és felelőssége: a) a Szakszolgálat valamennyi közalkalmazottja köteles a munkakörébe tartozó és a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat legjobb képessége szerint, az elvárható szakértelemmel és gondossággal végezni, b) munkája során a vonatkozó jogszabályokat, a Szervezeti és Működési Szabályzatot, az eljárási rend szabályzatokat, valamint az egyéb intézményen belüli szabályzatokat és utasításokat betartani, c) a Szakszolgálat tulajdonát saját működési területén megvédeni, a leltári felelősséggel átvett vagyontárgyakat az előírásoknak megfelelően kezelni, a káreseteket megelőzni és elhárításuk érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni, a káresemény bekövetkezését haladéktalanul jelezni a vonatkozó szabályok szerint az illetékes szervnek (rendőrség, tűzoltóság stb.) és az intézmény igazgatónak vagy közvetlen felettesének, d) a munkáltató által a munkakörre előírt szakképesítést megszerezni, e) a helyettesítés rendjének megfelelően vagy vezetőik utasítása alapján más munkatársat helyettesíteni, munkájában segíteni, f) munkakörük átadás-átvételénél a folyamatban lévő ügyekről, a leltári tárgyakról átadás-átvételi jegyzőkönyvet készíteni, g) a Szakszolgálat érdekeit képviselni, emellett pártatlan, elfogulatlan ügyintézést folytatni, h) az állam- és a szolgálati titkot megtartani, i) a személyiségi jogokat tiszteletben tartani. A közalkalmazott jogköre: a) gyakorolni a munkaköri leírásában meghatározott intézkedési jogot, b) betekintéssel bírni a munkakörébe tartozó minden olyan anyagba, adatbázisba, amelyet a vonatkozó jogszabályok vagy belső szabályzatok nem zárnak ki, c) tájékozódni a szervezeti egysége és saját munkáját érintő legfontosabb kérdésekről, d) kezdeményezési, javaslattételi, véleményezési joggal élni a munkával összefüggő feladatok megoldásában, e) munkája értékelését, minősítését megismerni, f) a Kollektív Szerződésben foglalt jogaival élni, g) a munkavégzését akadályozó körülmény esetén vezetői intézkedést kezdeményezni. 17

18 III. A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE: Szakszolgáltatás Feladatai: a.) a törvényes szabályozás szerinti intézkedések megtétele (Gyvt ) b.) a Gyvt okban foglaltakon túl (a gyvt bekezdést idézve): eseti gondnoki, vagyonkezelő gondnoki, hivatásos gyámi hálózatot működtet, működteti az utógondozói ellátást igénylő fiatal felnőttek lakhatását biztosító külső férőhelyeket, a megyei önkormányzat vagy más fenntartó felkérésére javaslatot tesz az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek ellátását biztosító nevelőszülőre, gyermekotthonra, ügyeleti szolgálatot működtet, működteti a gyermekvédelmi szakértői bizottságot. A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat gyermekvédelmi szakszolgáltatás, illetve szaktanácsadás keretében: szakmai, módszertani segítséget nyújt a személyes gondoskodásra irányuló szakfeladatok ellátásához, javaslatot készít a szakellátás fejlesztésére és elősegíti a tudományos kutatómunka gyakorlati alkalmazását. a szakellátást nyújtó intézmények felkérésére szakmai segítséget nyújt: az intézmény szakmai programja, házirendje elkészítéséhez, az intézmény szakmai átalakításának, megtervezéséhez, illetve kivitelezéséhez, az intézmény egész tevékenységének vagy egyes részfeladatainak szakmai értékeléséhez, továbbképzések szervezéséhez, szervezi az intézmények közötti szakmai munkaközösségek, műhelyek, szakmai információcsere működését, szervezi szakmai pályázati lehetőségek figyelemmel kísérését és a pályázatok elkészíttetését, lehetőséget biztosít új szakmai módszerek, eszközök megismeréséhez, segítséget nyújt a szaktanácsadás keretébe tartozó - a megyei intézményrendszer által igényelt feladatok elvégzéséhez. 18

19 Nyilvántartás A szakszolgálat az otthont nyújtó ellátást biztosító értesítése alapján nyilvántartást vezet: az otthont nyújtó ellátásban, átmeneti gondozásban, utógondozói ellátásban részesülő gyermekek, fiatal felnőttek gondozási napjainak számáról, az üres férőhelyekről, elkülönítve egymástól az ideiglenes gondozási feladatokat ellátó nevelőszülőnél, illetve gyermekotthonban rendelkezésre álló üres férőhelyeket. A szakszolgálat megszervezi a hivatali időn túl működő ügyeleti szolgálat működését. Az ügyelet ad felvilágosítást az üres férőhelyekről, valamint az ideiglenes (átmeneti) gondozási feladatokat is ellátó nevelőszülőről és gyermekotthonról. Szervezeti felépítése: a. elhelyezési osztály b. gyámi-gondozói tanácsadói osztály c. gyámi osztály d. nevelőszülői hálózat e. megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság f. befogadó otthon g. ellátási csoport Elhelyezési Osztály Szervezeti felépítése: Élén az Elhelyezési Osztály vezetője áll, aki közvetlenül a szakszolgálat általános igazgatóhelyettesének irányításának van alárendelve. Közvetlenül irányítja a befogadást előkészítő, családgondozási, segítő-terápiás, reszocializációs és tervezési munkában részt vevő, alábbi végzettséggel rendelkező szakemberek szakmai tevékenységét, készíti el és felügyeli munkarendjüket, ellenőrzi munkahelyi jelenlétüket, munkafegyelmüket, munkavégzésüket, adminisztrációs és egyéb kötelezettségeik teljesítését: pszichológus speciális gyámi- gondozói tanácsadó örökbefogadási tanácsadók gyermekvédelmi ügyintézők iratkezelő, irattáros számítógépes adatrögzítő, adatkezelő 19

20 Feladata: Az osztály feladatait elsődlegesen a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. és a végrehajtásáról szóló rendeletek határozzák meg. Ennek megfelelően feladatát képezi: Elhelyezés: ideiglenes hatályú elhelyezési feladatot ellátó gondozási hely kijelölésére javaslat meghozása, az ellátásba érkező gyermekek és fiatalok fogadásának előkészítése, szervezése és ellenőrzése, a családba történő visszagondozás ösztönzése, az erre vonatkozó lehetőségek feltárása, tervezése, különféle szakértői szintű tanácsadás, valamint az örökbefogadásokhoz kapcsolódó örökbefogadási alkalmassági vizsgálatok végzése, a szükséges terápiás kezelések, a gyermek állapotának adekvát nevelési eljárások biztosítása, a jogszabályban előírtaknak megfelelően elhelyezési értekezletet tart, javaslatot tesz a teljes körű ellátást nyújtó gondozási hely megjelölésére vagy a hazagondozásra, elkészíti az elhelyezési tervet, javaslatot tesz a gondozási-nevelési tervre, javaslatához figyelembe veszi a működésében és határozathozatalában független Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság szakvéleményét és javaslatát, kikéri az ideiglenes hatályú elhelyezést biztosító otthon, ill. az ideiglenes elhelyezett gyermek nevelését biztosító nevelőszülő véleményét is, kezdeményezi más bizottságoknál történő vizsgálatok elfogadását vagy szükség szerinti ismételt elvégzését, kapcsolatot tart oktatási-nevelési intézményekkel, gyámhatóságokkal, a gondozott gyermekek nevelésével kapcsolatban gondozási tanácsokat ad az őket nevelőknek. Nyilvántartás - ügyintézés a beutalt gyermekek nyilvántartásba vétele, státuszuk naprakész kimutatása, a rájuk vonatkozó iratok irattározása, gondoskodik a személyes iratok iktatásáról és kezeléséről, elvégzi a gyermekvédelmi szakellátásba utaltak fogadásával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, gondoskodik a személyi anyagok naprakész állapotáról, 20

21 nyilvántartást vezet a megyében a gyermekvédelmi szakellátásban élők elhelyezési helyeiről, üres férőhelyekről, gyámokról, negyedéves jelentést szolgáltat az Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala felé, a változásokról haladéktalanul tájékoztatja a nevelőszülői osztály és a gyámi gondozói osztály vezetőit, akik szintén haladéktalan tájékoztatást adnak saját intézkedéseikről, az iratkezelési szabályzatban foglaltak alapján az irattárat naprakészen kezeli, nyilvántartást vezet az örökbefogadásra jelentkező szülőkről, az örökbe fogadható gyermekekről, végzi a gondozási napok nyilvántartását, hiteles adatokat szolgáltat a gazdasági ügyintéző felé, ügyeleti tevékenységet biztosít, amelynek során ügyfélforgalmat is irányít, információs szolgáltatások biztosításában vesz részt. Örökbefogadás: Az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek örökbefogadásának, örökbe fogadhatóvá nyilvánításának, örökbe fogadásának szakmai előkészítése, eljárások lebonyolítása. nyilvántartás vezetése az alkalmas örökbe fogadni szándékozó személyekről, örökbe fogadhatóvá nyilvánított gyermekekről, erről az NEFMI Gyermekvédelmi Főosztály Központi Hatóságának tájékoztatása, örökbe fogadni szándékozó személyek alkalmasságának vizsgálata, örökbe fogadni szándékozó személyek tájékoztatása, felkészítése, eseti gondnoki jogkörben szükséges intézkedések megtétele. Gyámi-gondozói tanácsadói osztály Az osztály feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. és a végrehajtásáról szóló 149/ (IX.10.) Korm. rend, a 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet (A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról) valamint, a 15/1998 (IV.30.) NM. rendelet (a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről) határozza meg. A gyermeki jogok érvényesülése érdekében szakmailag folyamatosan segíti és ellenőrzi a gondozottak gyámjának, gondozójának nevelői, gondozói és gyámi tevékenységét. Munkájáról félévente, illetve szükség szerint tesz jelentést a szakszolgálatnak. Szervezeti felépítése: Élén a Gyámi Gondozói Osztály vezetője áll. Munkakörök: gyámi gondozói tanácsadó Gyámi osztály: Eseti gondnoki jogkörben ellátja a gyermek képviseletét, ha a gyám a gyermeket nem képviselheti, vagy ha a különleges szakértelmet igénylő ügyben a gyám a gyermek képviseletét nem tudja ellátni. Eseti gondnoki jogkörben ellátja a vagyonkezelő gondnoki feladatokat, ha a gyámhivatal nem hatalmazta fel a gyámot a gyermek vagyonának kezelésére. 21

22 A Csjt. 98. (4) bekezdése alapján hivatásos gyámi jogkörben ellátja az egyes gyermekek gyámságát. Munkakörök: hivatásos gyám vagyonkezelő eseti gondnok eseti gondnok Nevelőszülői hálózat: Szervezeti felépítése: Élén a nevelőszülői hálózatvezető igazgatóhelyettes áll. A nevelőszülő olyan szakember, aki elvégezte a nevelőszülők számára előírt felkészítő tanfolyamot (kivéve a 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet (4) bek. alapján mentesítettek köre). A hivatásos nevelőszülők az előírt 300 órás OKJ-s szakképesítéssel rendelkeznek. A nevelőszülő a saját háztartásában teljes körű ellátást biztosít a vérszerinti családjából kiemelt ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett kiskorú gyermek, illetve utógondozói ellátásra befogadott fiatal felnőtt számára. Tevékenységét jogszabályok, szakmai előírások, és a nevelőszülői hálózatot működtetővel kötött megállapodások, valamint az elfogadott szakmai program alapján végzi. Ezek tartalmazzák a jogviszony érintő jogok és kötelezettségek összességét. A módosított 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet 94..(1) bekezdése és a 261/2002.(XII.18.) 12..-a alapján: A működtető és a nevelőszülő megállapodhatnak a nevelőszülő nem rendszeres, igazolt költségeinek a megtérítésében, különösen akkor, ha a gyermek egészséges fejlődéséhez nagy összegű gyógyászati segédeszköz beszerzése szükséges, illetve a gyermek személyiségfejlődését jelentősen elősegítő kezelésen, foglalkozáson való részvétel és az ehhez szükséges eszközök beszerzése válik indokolttá. A működtető megtéríti a gyámi feladatot ellátó nevelőszülőnek a gyermek vagyonának kezelésével kapcsolatban felmerült, a gondozás-nevelés körén kívül eső indokolt költségeit. A nevelőszülői hálózat a gyermekek védelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény és végrehajtási rendeleteiben előírt feladatokat látja el, a felelős nevelőszülő tanácsadók közreműködésével: a nevelőszülői hálózat fejlesztése, a nevelőszülőknél élő gyermekek nevelésének segítése, a szakszolgálati irányítással egyeztetett utógondozási tevékenységek végzése, segíti a nevelőszülőknél elhelyezett kiskorúak nevelését, gondozását, azt folyamatosan ellenőrzi, elvégzi a nevelőszülők ellátmányozásával kapcsolatos adminisztrációt, 22

23 megfelelő nevelőszülők felkutatásával elősegíti a nevelőszülői hálózat fejlesztését, a nevelőszülőkkel közösen elkészíti a gyermekek hosszú távú gondozásinevelési tervét, családgondozással igyekszik elősegíteni a gyermek mielőbbi visszakerülését vérszerinti családjába, elkészíti és továbbítja a negyedéves jelentési kötelezettségét a szülő-gyermek kapcsolatáról, naprakész állapotban tartja a feladatai ellátására vonatkozó információit, és teljesíti adatszolgáltatási, jelentési, beszámolási kötelezettségeit. A nagykorúvá váltak önálló életvitelének elősegítése, utógondozói ellátásban való részesítésük: minden nagykorúvá vált fiatal felnőttel gyámhivatali határozat alapján legalább 1 évig kapcsolatot tart, segíti azt önálló életében adódó problémái megoldásában, a gyámhivatalok utógondozói ellátást elrendelő határozata alapján a nevelőszülőknél, külső férőhelyen elhelyezett fiatal felnőtteket teljes körű ellátásban részesíti, az utógondozottak ellátásában az utógondozottakkal külön utasítás alapján együttműködik. Jogviszonyukra, feladataikra az 1997.évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról a továbbiakban: Gyvt.-, és annak végrehajtásáról szóló rendeletek előírásai az irányadók. A fiatal felnőttek önálló életvitelének segítése, utógondozói ellátásban részesítése: rendszeres kapcsolatot tart azzal a fiatal felnőttel, akinek utógondozói ellátását a gyámhivatal elrendelte, és akinek ellátásáért munkaköri feladatként a szakszolgálat dolgozójaként felel, segíti egészségmegőrzését és életvitelét a tanácsaival, segít a lakás és felszerelései használatában, a közlekedése megszervezésében, a tanintézménye vagy munkahelye által meghatározott kötelezettségei teljesítésében, rokoni és baráti kapcsolattartásában, pénzkezelésében, rendszeresen konzultál felettesével a tapasztalatairól és a megtett intézkedéseiről, a fontosabb intézkedései előtt kikéri felettese véleményét, eljár a fiatal felnőtt érdekében a különféle intézményeknél, felelősséggel képviselve a fiatal felnőtt és a szakszolgálat érdekeit egyaránt, 23

24 rendkívüli esetben azonnal, egyéb fontos történésekről 15 napon belül, általános tapasztalatairól negyedévente egyszer jelentést tesz - felettesének jóváhagyása mellett - a gyámhivatalnak, kapcsolatot tart a szakszolgálat mindazon dolgozóival, akik munkavégzésének sikeréhez hozzájárulhatnak. Munkakörök: nevelőszülői hálózat szakmai egységek vezetői nevelőszülő tanácsadók pszichológusok gyógypedagógus speciális-nevelőszülő tanácsadó család és utógondozó növendékügyi előadó hivatásos nevelőszülő nevelőszülő gondozó Szakértői Bizottság: Szervezeti felépítése: Élén a szakértői bizottság vezetője áll. A szakértői bizottság tagjai elvégzik a gyermekvédelmi esetek feltárását, valamint az egyes gyámhivatali eljárással érintett gyermek, illetve fiatal komplex személyiségvizsgálatát. Ezek alapján szakvéleményt készítenek azzal a céllal, hogy az általuk megfogalmazott javaslatok segítsék: - a TGYSZ elhelyezéssel foglalkozó szakembereinek munkáját az elhelyezési javaslat, és az egyéni elhelyezési terv kialakításában. - a gyámhivatal szakembereit a gyermek számára leginkább alkalmas gondozási hely kijelölésében, egyéni elhelyezési tervről szóló döntés meghozatalában. - a gyermek gyámját, gondozóját, gondozási helyét a gyermek valós szükségleteinek, problémáinak megismerésében, feltárásában, az ezekre való optimális reagálás, a gyermek számára fontos foglalkozások, a szükségleteihez, problémáihoz adekvát szolgáltatások, beavatkozások megtervezésében, ütemezésében, az egyéni gondozásinevelési stratégia elkészítésében. A bizottság funkcionálisan (működésében) és döntéshozatalában a szakszolgálati szervezettől független, ugyanakkor tagjai az intézmény e feladatra kinevezett közalkalmazottjai. Munkakörök: 24

25 szociális munkás (családgondozó) pszichológus gyermekorvos gyermek szakpszichológus gyermek pszichiáter gyermekgyógyász gyógypedagógus gyermekvédelmi ügyintéző (asszisztens) Befogadó otthon Megszakítás nélküli munkarend szervezésével teljes körű ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek számára Befogadja azokat a kiskorúakat, fiatalkorúakat, akik gondozási helyükről engedély nélkül távoztak. Befogadja azokat a18 év alatti gyerekeket, akik maguk kérik életükre súlyosan veszélyeztető életkörülmények miatt szakellátásában történő elhelyezésüket. Szakemberek segítségével előmozdítja a gyerekeket ért traumákból fakadó negatív élmények feldolgozását. Lehetőséget teremt a vérszerinti családdal történő szeretetteljes kapcsolat kialakításához, ápolásához. Munkakörök: vezető nevelő gyermekvédelmi asszisztens gyermekfelügyelő Ellátási csoport: Az intézmény működéséhez szükséges gazdasági, személyügyi és adminisztratív ellátását végzik, ami az intézmény zökkenőmentes működéséhez elengedhetetlen. Munkakörök: humán erőforrás szervező titkárnő 25

26 IV. MUNKAREND Az intézményben a szakmai előírásoknak megfelelően rendes és eltérő munkarend egyaránt megtalálható. Rendes munkarend: Általános munkaidő: ig hétköznap ig pénteken Munkaközi szünet: 20 perc, melyet minden munkanapon és között jogosult igénybe venni a munkavállaló. Ebben a munkarendben dolgoznak az ellátási csoport, valamint az elhelyezési osztály munkatársai és a Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság munkatársai. Az általános törzsmunkaidő figyelembevételével kötetlen munkaidőben végzik munkájukat az alábbi munkatársak: vezető beosztású munkatársak nevelőszülő tanácsadók, család-, utógondozók örökbefogadási tanácsadó hivatásos gyámok vagyonkezelő eseti gondnok gyámi-gondozói tanácsadók A pszichológusok és a gyógypedagógus heti munkaideje 40 óra, kötelező óraszáma hetente 30 óra. A befogadó otthon megszakítás nélküli munkarendben, 3 műszakban 4 heti munkaidőkeretben dolgozik. Ügyfélfogadás rendje: ig hétfőtől-csütörtökig ig pénteken A szakszolgálat ügyeleti rendje: (kötelezően az intézményben ügyelettel és ügyfélfogadással töltendő idő) hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: nevelőszülő tanácsadó; család-, utógondozó hivatásos gyám gyámi-gondozói tanácsadó A szakszolgálat ügyeleti rendje előzetes beosztás szerint évenként készül el. 26

27 Munkaköri leírás A munkaköri leírásokat a szervezeti egységek vezetői a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépésétől számított 30 napon belül kötelesek előkészíteni, aktualizálni és jóváhagyásra a szakszolgálat igazgatójának felterjeszteni. Munkakör létesítése, átadása, átvétele: Közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a munkavállalónak írásban át kell adni a betöltendő munkakörre vonatkozó munkaköri leírást. A jogviszony megszüntetésekor a jegyzőkönyvi átadás-átvétel minden munkakörben kötelező. Amennyiben a munkakör átadásakor az utód kijelölése még nem történt meg, az ügyeket a közvetlen felettes veszi át. A jegyzőkönyv mindkét fél által aláírt példányát át kell adni az intézmény igazgatójának és a H-B M-i TGYSZ irattárában iktatni kell. Az átadás-átvételi eljárást a munkakörváltozást követően legkésőbb 15 napon belül be kell fejezni. Ez alól kivételt a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének esetei képeznek. Ekkor az utolsó munkában töltött napon kötelező az eljárás lefolytatása. Vagyontételi nyilatkozat tételre kötelezettek köre: Igazgató Általános igazgató helyettes Az intézmény fent megjelölt munkakörben dolgozói az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény 3. (1) bekezdés c) pontja szerint vagyonnyilatkozat tételére köteles, mely a munkakörbe való megbízás/kinevezését megelőzően, megbízatása megszűnését követő 30 napon belül, illetve megbízatása ideje alatt kétévente kell eleget tennie. Kinevezését megelőzően nem kell vagyonnyilatkozatot tennie, ha a korábbi és az új jogviszony, beosztás, munka- vagy feladatkör is vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget alapoz meg. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének megtagadása esetén nem nevezhető ki, illetve megbízatását/kinevezését meg kell szüntetni, és a jogviszony megszűnésétől számított három évig közszolgálati jogviszonyt nem létesíthet, valamint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó munkakört, feladatkört, tevékenységet vagy beosztást nem láthat el. A helyettesítés rendje a) a magasabb vezetők helyettesítési rendjét a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat korábbi szakaszai szabályozzák, b) a munkahelytől tartósan (egy hónapnál hosszabb ideig) távol lévő közalkalmazott munkakörének ellátására a munkáltatói jogkört gyakorló vezető írásban helyettest bízhat meg; tartós helyettesítés esetén a munka átvétele és átadása jegyzőkönyvileg történik, c) a munkahelyétől egy hónapnál rövidebb ideig távol lévő közalkalmazott helyettesítését a munkáltatói jogkört gyakorló vezető által kijelölt személy látja el. 27

ÁLTALÁNOS RÉSZ I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA

ÁLTALÁNOS RÉSZ I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA ÁLTALÁNOS RÉSZ I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1. A költségvetési szerv elnevezése: Hajdúsági Lakásotthonok 2. Az intézmény székehelye: 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. 3. Az intézmény: PIR azonosító száma: 372196000

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona Alsótengelic 7054 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁRADÉK: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2000 (V.2.) önkormányzati rendeletének 19

Részletesebben

A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE...

A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE... Tartalom I. A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE... 4 1 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 4 2 AZ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ TELEPHELY NEVE ÉS SZÉKHELYE... 4 3 AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓJA, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiadja: Néprajzi Múzeum A kiadásért felelős: Jóváhagyja:. Dr. Fejős Zoltán főigazgató.... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 59/2011. (IX. 30.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére Szám: 156/2008. Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Szervezeti Működési

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Intézmény neve, címe, fenntartójának és működtetőjének megnevezése 1.2. Ellátandó

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békési Költségvetési Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Kovács Szilvia igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: / 2011-0981 NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Debreceni Javítóintézete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Hatályos: 2011. április 01-től 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A javítóintézet

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 Szervezeti

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. október 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. október 27-i ülésére Tárgy: Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Koszecz Sándor Igazgató Sorszám: 6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

SZERVEZETI-ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI-ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. melléklet SZERVEZETI-ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága a./2016. (.) számú határozatával. Dr. Páva Zsolt polgármester Tartalom

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom:... Bánóczy Lajos Oktatási és Kulturális Minisztérium főigazgató mint az Alapító képviselője átruházott

Részletesebben

Budapest, 2008. december 23.

Budapest, 2008. december 23. A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A kiadásért felelős: Jóváhagyja:. Dr. Kovács Tibor főigazgató.... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője átruházott jogkörében

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2015. június 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a X-160/271.698/2015. számú

Részletesebben

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04.

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest, Halom utca 31. : +36-1-261-1014; Fax: +36-1-431-7944 Email: halom@halomotthon.hu; www.halom-otthon.hu Iktatószám: 1-5/3/2015 SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A módosításokkal egységes szerkezetben 2009. január 26. SZKTT Közoktatási Intézménye SZMSZ Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zirc 2011 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1. 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 -

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015-0 - Bevezető A, mint költségvetési szerv (továbbiakban: az óvoda) szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját, valamint belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt.

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. A szabályzat alkalmazási köre 6 2. A Társaság főbb adatai 6 3. A Társaság jogállása 7 4. Az SzMSz

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 25. 2010. 2 I. BEVEZETÉS A közoktatásról

Részletesebben

Munkaköri leírás az intézményvezető (főigazgató) részére

Munkaköri leírás az intézményvezető (főigazgató) részére SZMSZ 1. számú melléklet A Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú mellékleteként

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE...6

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZETE 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Postafiók 82. Telefon: (74) 505-650. Fax: (74) 505-640 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes:

Részletesebben

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására.

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. Készítette: Előterjesztő: Szenteczky

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ. Szervezeti és Működési Szabályzat

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ. Szervezeti és Működési Szabályzat Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint annak felhatalmazására és végrehajtására

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Felülvizsgálat: 2014. szeptember hónap 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁ AK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva ) Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-24/2/2010. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETE. Szervezeti és Működési Szabályzata. Budapest, 2010.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETE. Szervezeti és Működési Szabályzata. Budapest, 2010. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETE Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2010. I. SZERVEZETI SZABÁLYZAT A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

Táncsics Mihály Művelődési Ház. Szervezeti és Működési Szabályzata

Táncsics Mihály Művelődési Ház. Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú melléklet Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2015. január 20. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Általános rész... 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 4. sz. melléklet VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FŐVÁROSIÖNKORMÁNYZAT BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT és INTÉZMÉNYEI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. TARTALOMJEGYZÉK l. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 l. A BM!Í'LKl FELADATA1... 5

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika óvodavezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (KESZI) - az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. (1) bekezdése, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Záradék: Szabályzatot készítette: Kató Pálné jegyző Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Czövek Olivér Református Óvoda 2220 Vecsés, Árpád u. 6. / Fax: 29/357-697 E-mail: refovoda14@gmail.com OM azonosító: 200230 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK A CZÖVEK OLIVÉR REFORMÁTUS

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. Tel.: 66/561-370 Fax.: 66/561-373 E-mail: bagyi@mail.globonet.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 27. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 Az SZMSZ célja...

Részletesebben

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA jóváhagyta Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2014.(II.04.) önkormányzati határozatával. jóváhagyta Újdombrád Község

Részletesebben

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Az SZMSZ célja, tartalma... 4 1.2 Jogszabályi háttér... 5 1.3 Az SZMSZ

Részletesebben